İzmir Bölge Kalkınma Planı için Kalkınma Çalıştayı DEĞERLENDİRME RAPORU 03 Temmuz 2013 İZMİR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014-2023 İzmir Bölge Kalkınma Planı için Kalkınma Çalıştayı DEĞERLENDİRME RAPORU 03 Temmuz 2013 İZMİR"

Transkript

1 İzmir Bölge Kalkınma Planı için Kalkınma Çalıştayı DEĞERLENDİRME RAPORU 03 Temmuz 2013 İZMİR

2

3 İzmir Bölge Kalkınma Planı için Kalkınma Çalıştayı DEĞERLENDİRME RAPORU Bu çalışma, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı nın (TEPAV) teknik desteği ile İzmir Bölge Planı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilmiştir. Hazırlayanlar İZKA TEPAV

4 İZMİR KALKINMA AJANSI Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1 Birlik Plaza Kat: Gümrük İZMİR/TÜRKİYE T: F: , İZKA Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kullanılmadan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun yazılı izin alınmadıkça, hiçbir şekilde ve yöntemle işlenmek, çoğaltılmak, çoğaltılmış nüshaları yayılmak, satılmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da başka teknik, sayısal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanılamaz. Hazırlanmış olan çalışmanın tüm hakları İzmir Kalkınma Ajansı na aittir. Bu İZKA eserinden kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

5 Sunuş İzmir, Türkiye'de bölge planı pratiğinin merkezden yerele taşınmasının Çukurova Bölgesi ile birlikte ilk örneklerindendir yılında iki pilot Kalkınma Ajansı'ndan biri olarak kurulan İZKA, ilk aşamada dönemi bölge planını hazırlamıştır. İlk planın hazırlanması ve uygulanması-ki birbirinden ayrı süreçler olarak düşünülmemesi gerekir-sırasında edinilen deneyimler yeni plan hazırlık sürecinde planlamanın gereklerinin daha iyi yerine getirilmesi konusunda öğretici olmuştur dönemini kapsayacak olan İkinci Bölge Planı, geçmiş planlama deneyimini de dikkate alarak tabandan tavana planlama yaklaşımıyla, somut eylemler odaklı ve ilgili tüm aktörlerin planlama sürecine aktif bir şekilde katıldığı bir süreç olarak şekillendirilmektedir. Bu kapsamda İZKA, yeni plan hazırlığı sürecinde bir yandan birçok tema ve sektörde ilgili paydaşlarla birlikte analizler gerçekleştirirken bir yandan da planlama sürecine plandan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenebilecek kesimlerin katılımı konusunda Türkiye'de bir ilk niteliğinde olan Vatandaş Toplantısı nı ve ardından İzmir in geleceğine yön veren kurumların temsilcilerinin bir araya getirildiği Kalkınma Çalıştayı nı gerçekleştirmiştir. Kalkınma Çalıştayı nda İZKA nın bölgenin kalkınmasına yönelik çeşitli aktörlerle işbirliği içinde geliştirdiği ve 12 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen Vatandaş Toplantısı nda vatandaşlara danıştığı hedefler bu sefer kurumsal paydaşlara danışılmıştır. Kurumsal paydaşların vizyon ve hedeflere yönelik tartışma ve oylama yapmaları sağlanmış; bunlara ek olarak taslak hedefler sınıflandırılarak tematik çalışma grupları oluşturulmuş ve tema derinlemesine tartışılmıştır. Bu raporda 03 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilen toplantının çıktılarına ilişkin analizleri ve değerlendirmeler yer almaktadır. Raporda yer alan değerlendirmeler bölge planının hedefleri oluşturulurken kurumsal paydaşların görüşlerinin dikkate alınması anlamında çok önemli katkı sağlayacaktır. Çalışmanın her aşamasında katkı sağlayan tüm paydaşlara ve toplantıya katılım sağlayan davetlilere çok teşekkür ederiz. Saygılarımızla. 4

6 Proje Ekibi TEPAV Emin DEDEOĞLU Emre KOYUNCU Ercan ERKUL Evren AYDOĞAN Selçuk SERTESEN Tunga KÖROĞLU Uğur ERSOY İZKA Doç. Dr. Ergüder CAN Sibel ERSİN Esra Sermin ATA Emin Çetin HAŞAR Filiz MOROVA İNELER Saygın Can OĞUZ Sena GÜRSOY Korhan MANGIR Fakı ERGÜL Betül Yaprak YORĞUN Güvenç KÜÇÜKTOK Sedef ÖZER Halit DURAN Ekrem AYALP Arın HÜNLER İpek KOCAOĞLU Gürcan ERGÜN Gökçe KALYONCU Nurşan KESOVA Mehmet YAZICIOĞLU Nazlı KAYI Aysun AÇIKGÖZ Şebnem AKTOSUN Emrah AĞAÇE Ezgi KARATAŞ Tuğçe AKGÖZ Fatih ŞAHİNARSLAN Songül YAŞAR Seçkin BAYKAL Müge ANAR Seda DEMİREL Handan TURGUT

7 6

8 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 YÖNETİCİ ÖZETİ AMAÇ VE YÖNTEM BULGULAR VİZYONA YÖNELİK BULGULAR TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ VATANDAŞ TOPLANTISI-KALKINMA ÇALIŞTAYI KARŞILAŞTIRMALARI HEDEFLERE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALAR VE MÜDAHALE ÇEŞİTLERİ ÇALIŞMA GRUBU BULGULARI HEDEFLER VE PAYDAŞLARIN İLİŞKİSİ GENEL DEĞERLENDİRME EKLER VİZYON BİLDİRİMLERİ EYLEM ENVANTERLERİ VE PAYDAŞ FORMLARI ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI... 66

9 Yönetici Özeti İzmir Kalkınma Çalıştayı 3 Temmuz 2013 tarihinde İZKA ve TEPAV işbirliğinde gerçekleştirilmiştir. Toplantının amacı 12 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen Vatandaş Toplantısı nın ardından İZKA nın geliştirdiği kalkınma çerçevesini bir de kurumları temsil eden paydaşlara danışmaktır. Elinizdeki rapor bu toplantının bulgularını bir önceki toplantı ile karşılaştırarak ortaya koymaktadır. Raporun ilk bölümünde kısaca toplantının amacı ve kullanılan yöntem özetlenmiştir. Vatandaş ve kurumsal paydaş önceliklerinin nasıl farklılaştığını görmeyi ve buna göre farklı müdahale biçimleri geliştirmeyi amaçlayan toplantıda bir yandan oylama cihazları kullanılarak öncelikler ağırlıklandırılmış bir yandan da masalarda gerçekleşen tartışmalar moderatörler tarafından kayıt altına alınmıştır. Raporun ikinci kısmı katılımcılardan gelen bildirimlerin çeşitli başlıklar altında değerlendirilmesini içermektedir. İlk olarak vizyona yönelik bildirimler analiz edilmiştir.. Bu bölümdeki analizler İzmirliler ile İzmir i yönetenlerin geleceğin İzmir ine yönelik beklentilerinin nasıl farklılaştığını ortaya koymaktadır. Ardından temel bileşenler yöntemi kullanılarak kalkınma çalıştayında gerçekleştirilen oylamaların ortaya koyduğu çerçeve net bir şekilde çizilmiştir. Sonraki bölüme iki toplantının sonuçları karşılaştırılarak stratejik müdahale alanlarının nasıl farklılaşabileceği üzerine öneriler geliştirilmiştir. Takip eden bölümde ise paydaşların masalarda moderatörler yardımıyla gerçekleştiği tartışma metinlerinin özetlerine yer verilmiştir. Bulgulara ilişkin son bölüm katılımcıların temalar altında gruplanan hedeflere ilişkin ilgililik düzeylerini özetleyen paydaş analizi bölümüdür. Üçüncü bölüm, kendinden önceki analiz ve değerlendirmelerin çok kısaca özetlendiği bir genel değerlendirme çerçevesi çizmektedir. Bu bölümden sonra ise raporun oluşturulmasında kullanılan detaylı verilerin görülebileceği ekler kısmı yer almaktadır.

10 1. Amaç ve Yöntem İZKA ikinci planlama döneminde ilkinden elde ettiği deneyimlerle pek çok alanda daha derinlemesine çalışma fırsatı elde etmiştir. Bir yandan ilgili paydaşlarla birlikte yürütülen analiz çalışmaları, sektör ve tema platformları ve ilçelerde gerçekleştirilen çalışmalar, diğer yandan plandan birincil düzeyde etkilenen vatandaşları sürece dahil eden vatandaş toplantısı ile tabandan tavana bir planlama yaklaşımı benimsenmiştir. Kalkınma Çalıştayı nın düzenlenmesindeki temel amaç bir yandan 12 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen vatandaş toplantısı ile başlatılan danışma (public consultancy) sürecini kurumsal paydaşlara genişletmek bir yandan da planın uygulayıcısı konumunda olan aktörlerle uygulamaya ve yönetişim sorunlarına yönelik meseleleri derinlemesine tartışmaktır. Bu iki farklı paydaş grubu ile yürütülen katılımcı süreçler sonucunda tarafların İzmir in geleceğine yönelik meseleleri algılama biçimlerindeki farklılıklar ortaya konulabilmektedir. Toplantılar tasarlanırken vatandaşlar ve kurumsal paydaşların bildirimlerinde ortak olan alanların öncelikli eylem alanları, vatandaşların önem verdiği fakat kurumsal paydaşların üzerinde durmadığı alanların politika belirlenmesi gereken alanları ve bunun tam tersi biçimde kurumsal paydaşların vatandaşlara göre daha önem verdiği alanların ise ilgili stratejilerin gözden geçirilmesi gereken alanları işaret edeceği düşünülmüştür. Bir başka deyişle tabandan tavana öncelikler ile tavandan tabana önceliklerin buluşma/kesişim noktası eyleme ve operasyonel programa dönüştürülmesi gereken öncelik alanını temsil etmelidir. Buna karşılık kesişmenin oluşamadığı alanlardan taban alandaki (vatandaş) hedefler için politika belirlenmeli, tavan alandaki (kurumsal paydaş) hedefler için ise yeni stratejiler gözden geçirilmeli, diğer bir ifade ile zamanlama, yöntem, yoğunluk ve/veya kaynak açısından yeniden değerlendirilmelidir. Şematik olarak ilişkilendirme sistemi şöyle olmalıdır: VATANDAŞ POLİTİKA BELİRLEME ÖNCELİKLİ EYLEM ALANI KURUMSAL PAYDAŞLAR STRATEJİ OLUŞTURMA 9

11 Toplantı, bir danışma aracı olarak tasarlandığı için bir önceki planlama döneminde edinilen kazanımlara ve yaşanan sorunlara ilişkin bir bilgilendirme sunumunun yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda İzmir de bölgesel kalkınma politika ve uygulamaları açısından son dönemde gelinen noktanın değerlendirdiği ve gelecek öngörülerini katılımcılarla paylaşıldığı bir sunum gerçekleştirilmiştir. Toplantının nasıl yönetileceği, yöntemin en detaylı çalışıldığı alandır. Etkileşimli, katılımcı bir anket uygulaması olarak da görülebilecek toplantıda kullanılan yöntem temelde oylama, tartışma ve katılımcı formlarının doldurulması olarak üçe ayrılabilir. Katılımcılara bir yandan oylama cihazlarının kullanımına dayalı ve yanıtları eşzamanlı olarak ekranlarda görülebilen çoktan seçmeli sorular sorulmuş bir yandan da tartışma oturumları gerçekleştirilerek katılımcıların bildirimleri İZKA uzmanları tarafından kayıt altına alınmıştır. Bunlara ek olarak katılımcılar önlerindeki formları doldurarak görüşlerini detaylı bir şekilde iletmişlerdir. Bu sırada bir ana moderatör tüm sürecin akışını yönetirken masalarda katılımcılarla birlikte oturan masa moderatörleri sürecin işleyişini kolaylaştırmış ve tartışmaları kayıt altına almıştır. Bu kapsamda, ilk olarak vatandaş toplantısında katılımcıların oylama cihazları yardımıyla önceliklendirdikleri taslak eksen, öncelik ve hedefler bir de kurumsal paydaşlar tarafından oylanmıştır. Vatandaş toplantısından farklı olarak bu oylamalar sırasında tartışma oturumları gerçekleştirilmemiştir. Katılımcılar, vatandaş toplantısından farklı olarak ilgili oldukları temaya göre önceden gruplandırılmış olan masalarda toplantıyı takip etmişlerdir. Toplantının sonraki kısmında her masa kendi teması ile ilgili taslak hedeflere yönelik güçlü yanlar, fırsatlar, zayıf yanlar ve tehditleri tartışmış; her katılımcı önünde bulunan formlara hedeflere yönelik ilgi düzeyini işaretlemiş ve kendi kurumunun konu ile ilgili gündemini kısaca forma eklemiştir. Bu sırada İZKA uzmanları ilgili oldukları alanlara ilişkin masa kolaylaştırıcılığı ve raportörlük görevlerini gerçekleştirmiştir. Bu oturumlar sayesinde raporda okuma fırsatı bulacağınız hedef bazlı değerlendirmeler ve paydaş analizi oluşturulmuştur. Son olarak her masa kendi konusuna ilişkin farklı kurumsal rolleri, pozisyonları ve olası koordinasyon sorunlarını tartışmıştır. 10

12 2. Bulgular 2.1 Vizyona Yönelik Bulgular Vatandaş Toplantısında yapılan vizyon tartışması ve yaklaşımında eylem alanları ve hizmetler bazında alt önceliklendirmeler de katılımcıların değerlendirilmesine sunulmuş ve yine aşamalı önceliklendirme (2 kırılım) tekniği ile bulgulara ulaşılmıştır. Önceliklendirme soruları motto formatında oluşturularak Bölge planının vizyon çerçevesine de destek olabilmesi amacıyla bu yöntem tercih edilmiştir. Vatandaş toplantısında katılımcıların Nasıl Bir İzmir vizyon yaklaşımlarında birinci düzey önceliklendirme bulgularına göre öncelikli olarak sosyal sorunları çözülmüş bir İzmir, seçeneğinde yoğunlaşılmıştır. Bu yoğunlaşmayı sırasıyla; planlı estetik ve sağlıklı konutlara sahip bir İzmir, temiz, yeşil ve çevre dostu bir İzmir ve turizm, kültür ve sanat şehri İzmir izlemektedir. Aynı toplantıda İkincil düzey yaklaşımlar ölçüldüğünde ise elde edilen bulgular ile öncelik sırasına göre şu vizyon cümlelerinin ortaya çıktığı hatırlanacaktır. 1- sosyal sorunları çözülmüş bir İzmir, 2- planlı estetik ve sağlıklı konutlara sahip bir İzmir, 3- sanayisi gelişmiş bir İzmir 4- bilim/üniversiteler ve teknoloji/tasarım kenti İzmir 5- ulaşım/trafik sorununu çözmüş bir İzmir 6- turizm, kültür ve sanat şehri İzmir 7- temiz, yeşil ve çevre dostu bir İzmir 8- denizle barışık, denizi, kıyıyı ve limanı kullanan İzmir 9- sağlıklı kent, sağlık kenti İzmir 10- organik tarımın merkezi İzmir Kalkınma Çalıştayında ise Vizyon yaklaşımı farklılık göstermektedir. Bu bağlamda dağılım grafiği şöyledir. 11

13 Kurumsal paydaşlar önceliklendirmeyi şu sıra ile yapmaktadır. 1- bilim/üniversiteler ve teknoloji/tasarım kenti İzmir 2- turizm, kültür ve sanat şehri İzmir 3- temiz, yeşil ve çevre dostu bir İzmir 4- sanayisi gelişmiş bir İzmir 5- planlı estetik ve sağlıklı konutlara sahip bir İzmir, 6- sosyal sorunları çözülmüş bir İzmir, 7- ulaşım/trafik sorununu çözmüş bir İzmir 8- denizle barışık, denizi, kıyıyı ve limanı kullanan İzmir 9- sağlıklı kent, sağlık kenti İzmir 10- organik tarımın merkezi İzmir Makro düzeyde değerlendirildiğinde Vatandaşların mevcut sorunlarını çözmüş bir İzmir vizyonlarına karşılık Kurumsal Paydaşlar atılım yaratabilecek potansiyelleri geliştirmek ve bilim, eğitim ve teknolojik ilerleme alanında vizyona yönelmektedir. Diğer bir ifade ile; vatandaşlar akut olarak karşılaştıkları sorunlar odaklı bir vizyon çizerken, kurumsal paydaşlar uzun vadeli bir gelişim ekseninde yaklaşmaktadır. Vatandaş beklentisi çabuk ve pratik çözümler biçiminde mikro düzeyde oluşmakta, kurumsal paydaşlar ise makro düzeyde bakmaktadır. Oysa temel beklenti kurumsal paydaşların mikro düzeyde sorumluluk almaları ve irade göstermeleri olmalıdır. Bu noktadan hareketle plan vizyonunun dönemi ile dar, yoğunluğu itibariyle ise geniş bir perspektifte oluşturulması gereklidir. VATANDAŞ TOPLANTISI KALKINMA ÇALIŞTAYI Öncelikler farklılaşıyor! Vatandaşlar: mevcut sorunlarını çözmüş bir İzmir Kurumsal paydaşlar: atılım yaratabilecek potansiyelleri geliştirmek 12

14 2.1.1 Vatandaş Toplantısı /Kalkınma Çalıştayı Örtüşmeleri Her iki katmanın öncelikli 5 tercihi ve ortak temalar şematik olarak şöyledir. "sosyal sorunları çözülmüş bir İzmir, planlı estetik ve sağlıklı konutlara sahip bir İzmir, sanayisi gelişmiş bir İzmir bilim/üniversiteler ve teknoloji/tasarım kenti İzmir ulaşım/trafik sorunun çözmüş bir İzmir Tema ve Değerler GELECEK İYİMSERLİĞİ KATILIMCILIK YAŞAM KALİTESİ EKONOMİK GELİŞME GENÇLİK EĞİTİM KÜLTÜR VE TARİHİN KORUNMASI bilim/üniversiteler ve teknoloji/tasarım kenti İzmir turizm, kültür ve sanat şehri İzmir temiz, yeşil ve çevre dostu bir İzmir sanayisi gelişmiş bir İzmir planlı estetik ve sağlıklı konutlara sahip bir İzmir, VATANDAŞ KURMSAL PAYDAŞLAR Şekilde görüldüğü biçimde ilk 5 vizyon yönelimlerinde planlı estetik ve sağlıklı konutlara sahip bir İzmir, sanayisi gelişmiş bir İzmir ve bilim/üniversiteler ve teknoloji/tasarım kenti İzmir seçenekleri ortaklaşmakla birlikte; vatandaş kanadının birinci önceliğinin KP tarafından içerilmediği dikkat çekmektedir. Bu bağlamda vizyon cümlesi oluşturulurken Tema ve Değerlerin çerçevesi ile VT önceliği içerilmelidir. Belirtilen çerçevede vizyon cümlelerinin ifadesi ise kısa, jenerik ve güdüleyici olmalır. Paralel olarak refah kenti, geleceğini tasarlayan kent, yenileşim ve mutluluğun kenti, bilgi ve bilgeliğin kenti, genç yarınlar için izmir, yarını yaratan kent, kaliteli yaşamın yarını vb. spot kavramlar makro bir kapsama sağlayabilecektir. Bu yolla sosyal olgular olan eğitim, sağlık, sosyal dayanışma ve içerme, huzur-güvenlik gibi kensel bileşenlerin de hissedilmesi sağlanabilecektir 1. Mevcut bulgular Vizyondan çok Misyon sınıfında değerlendirilebilir düzeydedir. Nitekim vatandaş tarafından vizyona oturtulan kavramlar daha ziyade misyon olarak gerçekleştirilmesi halinde vizyona gidecek yol ile örtüşmektedir. Kurumsal paydaşların da tartışma tümceleribenzer özelliklerde daralmaktadır. Bu nedenle YARININ KENTİ ve/veya İZMİRLE; MUTLU BİR GELECEĞE; gibi ülkesel vizyon cümleleri her iki toplantıda ortak olan tema değerlerin tümünü kapsayabilecektir. Bu yolla vizyon başlığı altında yerel seçimlerinde Nilüfer Belediyesi kampanya vizyonu olarak kullanılan Gülümseyin Nilüferdesiniz sloganının sosyal ve pozitivist etkisinin çok güçlü olduğu denenmiştir. 13

15 toplanan ifadeler ise gelişme eksenleri ve öncelikler düzeyinde birer motto biçiminde değerlendirilebilecektir. 2.2 Temel Bileşenler Analizi Kalkınma Çalıştayı nda İzmir in geleceğine ne ölçüde katkı yapacağı sorusuyla ölçeklendirilen 39 hedef temel bileşenler analizine tabi tutulmuştur. Analiz 39 hedefi 5 bileşenden oluşan 15 hedefe indirgemiştir (Tablo 1). Bu beş bileşen altındaki hedefler İzmir için kalkınma çerçevesi olarak vatandaşlara sorulan 39 hedefin toplam değişkenliğinin (varyans) %62,4 ünü açıklamaktadır (Tablo 2) 5 bileşen aşağıdaki hedeflerden oluşmaktadır, toplam değişkenliği açıklama yüzdesi parantez içinde belirtilmektedir. Bileşen 1 (%25) Çevre, Sürdürülebilirlik, Sosyal Politika İnsan sağlığı ve çevreye duyarlı üretim ve hizmet geliştirilmelidir Kentsel yeşil alanlar artırılmalıdır Kentsel gelişimin planlanmasında yeşil ulaşım, verimli ve temiz enerji kullanımı önceliklendirilmelidir Göçle gelenler, gençler, kadınlar, engelliler ve yaşlılar gibi dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama katılmaları ve hizmetlere erişimleri sağlanmalıdır Kurum ve kişilerin fikir ve ihtiyaçlarına yönelik proje oluşturma ve uygulama becerileri artırılmalıdır. Bileşen 2 (%11) Sosyal Politika Yaşam boyu eğitim yaygınlaştırılmalıdır Sosyal nitelikli kamu hizmeti sunan kurum ve kuruluşların kapasitesi, fiziki olanakları ve teknoloji kullanımı artırılmalıdır. Bileşen 3 (%10) Sanayi kuruluşlarında, evlerde ve işyerlerinde enerji tasarrufu artırılmalıdır İzmirlinin gündelik yaşam içinde deniz ile ilişkisi güçlendirilmelidir İzmir'deki kurumlar arasındaki diyalog ve birlikte çalışma kültürü geliştirilmelidir. Bileşen 4 (%8) Sürdürülebilir Büyüme İzmir'in rekabetçi olabileceği sektör ve alanlarda Dünya ve Akdeniz bölgesinde tanınırlığı artırılmalıdır Sanayi gelişirken aynı zamanda endüstri kaynaklı atıkların ve emisyonların azaltılması ve arıtılması sağlanmalıdır. 14

16 2.2.3.Evsel kullanımdan kaynaklanan atıksu ve katı atıklarda (çöp) geri dönüşüm uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır. Bileşen 5 (%8) İstihdam İş kurma/girişimcilik ortamı geliştirilmeli, iş kurma ve yatırım süreçleri kolaylaştırılmalıdır İş arayanların uygun işlere erişimi kolaylaştırılacaktır. Tablo 1: Dönüştürülmüş Bileşen Matrisi a Bileşen Kentsel gelişimin planlanmasında yeşil ulaşım, verimli ve temiz enerji kullanımı önceliklendirilmelidir Kentsel yeşil alanlar artırılmalıdır İnsan sağlığı ve çevreye duyarlı üretim ve hizmet geliştirilmelidir Göçle gelenler, gençler, kadınlar, engelliler ve yaşlılar gibi dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama katılmaları ve hizmetlere erişimleri sağlanmalıdır Kurum ve kişilerin fikir ve ihtiyaçlarına yönelik proje oluşturma ve uygulama becerileri artırılmalıdır Yaşam boyu eğitim yaygınlaştırılmalıdır Sosyal nitelikli kamu hizmeti sunan kurum ve kuruluşların kapasitesi, fiziki olanakları ve teknoloji kullanımı artırılmalıdır Sanayi kuruluşlarında, evlerde ve işyerlerinde enerji tasarrufu artırılmalıdır İzmirlinin gündelik yaşam içinde deniz ile ilişkisi güçlendirilmelidir İzmir'deki kurumlar arasındaki diyalog ve birlikte çalışma kültürü geliştirilmelidir Sanayi gelişirken aynı zamanda endüstri kaynaklı atıkların ve emisyonların azaltılması ve arıtılması sağlanmalıdır İzmir'in rekabetçi olabileceği sektör ve alanlarda Dünya ve Akdeniz bölgesinde tanınırlığı artırılmalıdır Evsel kullanımdan kaynaklanan atıksu ve katı atıklarda (çöp) geri dönüşüm uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır İş arayanların uygun işlere erişimi kolaylaştırılacaktır İş kurma/girişimcilik ortamı geliştirilmeli, iş kurma ve yatırım süreçleri kolaylaştırılmalıdır Çıkarım Yöntemi: Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis) Dönüştürme Yöntemi: Varimax ile Kaiser Normalleştirmesi a. Dönüştürme 6 tekrar ile yapılmıştır. 15

17 Tablo 2: Toplam Değişkenliğin Açıklama Oranları a Bileşen İlk Özdeğerler Toplam Varyans yüzdesi (%) Kümülatif yüzde (%) 1 3,723 24,823 24, ,668 11,122 35, ,497 9,977 45, ,268 8,453 54, ,203 8,021 62,395 a. 1 in altındaki değerler yöntem gereği analizden çıkarılmıştır. İlk beş bileşen toplam değişkenliğin %62,3 ünü açıklamaktadır. 2.3 Vatandaş Toplantısı-Kalkınma Çalıştayı Karşılaştırmaları Bu bölümde vatandaş toplantısı ve kalkınma çalıştayındaki en temel oylama sonuçları karşılaştırılmalı bir şekilde sunulmaktadır. İzmir Algısı: Aşağıdaki grafiğe göre kurumsal paydaşlar, vatandaşlara kıyasla İzmir in mevcut durumundan daha memnun ve geleceğe ilişkin daha iyimserdir. VATANDAŞ TOPLANTISI KALKINMA ÇALIŞTAYI VATANDAŞ TOPLANTISI KALKINMA ÇALIŞTAYI Kurumsal paydaşlar daha memnun. Kurumsal paydaşlar gelecekle ilgili daha iyimser %44 %28.2 %37 %44 %8.7 %63 %4.3 %84.5 Eksen Önceliği: İki paydaş grubu da eksenleri hemen hemen aynı şekilde önceliklendirmiştir. 16

18 VATANDAŞ TOPLANTISI KALKINMA ÇALIŞTAYI Sıralama aynı Vatandaşlar sosyal dayanışmayı Kurumsal paydaşlar yaşam kalitesini daha çok önemsiyor Ekonominin güçlendirilmesine yönelik öncelik farklılıkları vatandaşların mevcut sorunların çözümü ve sürdürülebilirlik vurgusu yaptığını bununla birlikte kurumsal paydaşların daha geleceğe yönelik atılım sağlayacak hedeflere odaklandığını göstermektedir. VATANDAŞ TOPLANTISI KALKINMA ÇALIŞTAYI Vatandaş: Sürdürülebilirlik, önce mevcut sorunu çöz Kurumsal paydaşlar: bölgesel çekim merkezi ol Yaşam kalitesinin geliştirimesine yönelik alternatifler oylandığında vatandaşların oylarının seçenekler arasında dengeli bir dağıldığı, kurumsal paydaşların ise kentsel yaşam alanlarının kalitesine daha önem verdiği görülmektedir. 17

19 VATANDAŞ TOPLANTISI KALKINMA ÇALIŞTAYI Kurumsal paydaşlar: kentsel yaşam alanları Vatandaşlar: dengeli dağılım Sosyal dayanışma ve bütünleşmeye yönelik önceliklerin iki gruptaki sıralamasına bakıldığındaysa sıralamanın aynı olduğu fakat kurumsal paydaşların yönetişime daha önem verdikleri görülmektedir. VATANDAŞ TOPLANTISI KALKINMA ÇALIŞTAYI Sıralama aynı Kurumsal paydaşlar yönetişime biraz daha çok önem veriyor Sosyal gelişme açısından özel politikalar geliştirilmesi gereken gruplar oylanmıştır. İki grubun oylama sonuçları da benzer olmakla beraber kurumsal paydaşlar gençlere biraz daha fazla öncelik vermiştir. 18

20 VATANDAŞ TOPLANTISI KALKINMA ÇALIŞTAYI Sıralama aynı GENÇLER öncelikli Sosyal gelişme alanında hizmetlerin iyileştirilmesi gereken alanları belirlemeye yönelik soruda iki grup da eğitim alanını önceliklendirmiştir. Vatandaşlar, eğitim ile birlikte sosyal hizmetlerin de iyileştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. VATANDAŞ TOPLANTISI KALKINMA ÇALIŞTAYI Vatandaşlar Eğitim + Sosyal Hizmetler Kurumsal paydaşlar: Eğitim 2.4 Hedeflere yönelik karşılaştırmalar ve müdahale çeşitleri Ortalama değerler bazında karşılaştırma ve sonuçlar Bir önceki bölümde ifade edilen vatandaş toplantısı ve kalkınma çalıştayı oylama sonuçlarının karşılaştırmalı analizine bu bölümde yer verilmektedir. Karşılaştırma yapabilmek amacıyla katılımcılara iki toplantıda da aynı hedefler sorulmuştur. Katılımcılara ilgili hedefin 2023 İzmir ine giden yoldaki katkısı sorulmuş ve her hedef için katılımcılar oylama cihazları ile 1: Yoktur, 2: Azdır, 3: Ne azdır ne çoktur, 4: Çoktur ve 5: Olmazsa olmazdır seçeneklerini 19

21 oylamıştır. Aşağıdaki tabloda iki toplantıda katılımcıların verdikleri oyların ortalama değerlerine yer verilmiştir Firmalar, üniversiteler ve kamu kurumları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanmalıdır Bilim ve teknoloji alanında insan kaynakları geliştirilmelidir Yüksek teknoloji ve yenilik üretimi özendirilmeli, yenilik için gerekli araştırma altyapısı sağlanmalıdır İş kurma/girişimcilik ortamı geliştirilmeli, iş kurma ve yatırım süreçleri kolaylaştırılmalıdır Sanayi üretiminde fiziksel altyapı güçlendirilmelidir Üretim ve hizmet sektörlerinde verimlilik artışı sağlanmalıdır İnsan sağlığı ve çevreye duyarlı üretim ve hizmet geliştirilmelidir Sanayi kuruluşlarında, evlerde ve işyerlerinde enerji tasarrufu artırılmalıdır İzmir'e rekabet gücü sağlayabilecek yeni alanlarda yatırımlar artırılmalıdır İzmir'in rekabetçi olabileceği sektör ve alanlarda Dünya ve Akdeniz bölgesinde tanınırlığı artırılmalıdır İzmir'e ulaşım ve İzmir'den yurtiçi - yurtdışı merkezlere ulaşım kolaylaştırılmalı, çeşitlendirilmelidir İzmirlinin gündelik yaşam içinde deniz ile ilişkisi güçlendirilmelidir. Vatandaş Toplantısı Kakınma Çalıştayı Ortalama St. Sapma Ortalama St. Sapma FARK 3,97 1,166 3,52 1,331,451 4,06 1,074 4,06 1,127 -,006 3,96 1,009 4,23 1,024 -,268 4,06 1,052 4,02 1,087,047 3,99 1,018 4,10,896 -,107 4,03,959 4,00,749,030 4,25 1,030 4,25,790 -,004 3,99 1,015 4,00,882 -,005 4,05,964 4,12,817 -,065 4,18,885 4,11,762,065 4,03,938 4,43,683 -,401 3,85 1,007 4,13,818 -, Kentsel yeşil alanlar artırılmalıdır. 4,08,855 4,33,743 -, Kentsel dönüşüm uygulamalarında İzmir'e özgün özellikler ve öncelikler dikkate alınmalıdır Kentsel gelişimin planlanmasında yeşil ulaşım, verimli ve temiz enerji kullanımı önceliklendirilmelidir Sanayide, evlerde ve iş yerlerinde yenilenebilir enerji ve doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılmalıdır Sanayi gelişirken aynı zamanda endüstri kaynaklı atıkların ve emisyonların azaltılması ve arıtılması sağlanmalıdır Evsel kullanımdan kaynaklanan atıksu ve katı atıklarda (çöp) geri dönüşüm uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır İçme suyu, kanalizasyon, çöp toplama ve depolama gibi çevresel altyapı hizmetleri iyileştirilmelidir İzmir'e özgü doğal varlık ve hassas doğa alanları korunmalıdır İzmir merkezi ile ilçeler ve köyler arasındaki ulaşım bağlantıları güçlendirilmelidir Kent içi ulaşım, farklı ulaşım türlerinin kullanılması ile geliştirilmelidir. 4,23 1,000 4,12,840,109 4,17,818 4,22,731 -,053 4,09,902 4,10,797 -,008 4,19,879 4,29,842 -,108 4,13,900 4,12,604,008 4,27,893 4,42,613 -,153 4,27,870 4,28,879 -,014 3,95,885 3,98,655 -,028 4,27,838 4,26,699, Bilgi ve iletişim altyapısı güçlendirilmelidir. 4,09,841 4,18,663 -, Eğitim ve öğretimde yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla uluslar arası nitelikte öğrenciler 4,14,931 4,19,670 -,048 yetiştirilmelidir. 20

22 Vatandaş Toplantısı Kakınma Çalıştayı Ortalama St. Sapma Ortalama St. Sapma Okul öncesi eğitim yaygınlaştırılmalıdır. 3,85,986 3,99,736 -, Yaşam boyu eğitim yaygınlaştırılmalıdır. 4,04 1,018 4,04,812, Mesleki eğitimin kalitesi artırılmalıdır. 4,20,876 4,40,595 -, Üniversitelerdeki bölümler ve eğitim programları İzmir'deki ihtiyaca yönelik olarak tasarlanmalıdır. FARK 3,92 1,031 3,82,884, Kayıtdışı istihdamla mücadele edilmelidir. 4,15 1,067 3,95,844, İş arayanların uygun işlere erişimi kolaylaştırılacaktır. 4,01,885 3,92,709, İş güvenliği ve işçi sağlığı koşulları iyileştirilmelidir. 4,25,864 3,99,700, Göçle gelenler, gençler, kadınlar, engelliler ve yaşlılar gibi dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama katılmaları ve hizmetlere erişimleri 3,92 1,014 4,14,735 -,221 sağlanmalıdır Sosyal yardımların etkinliği artırılmalıdır. 3,60 1,009 3,43 1,033, Kırsal alanlarda yaşam koşulları geliştirilmelidir. 4,04,892 4,06,778 -, Sosyal nitelikli kamu hizmeti sunan kurum ve kuruluşların kapasitesi, fiziki olanakları ve teknoloji 4,17,737 3,93,817,249 kullanımı artırılmalıdır İzmir'deki kurumlar arasındaki diyalog ve birlikte çalışma kültürü geliştirilmelidir. 4,07,892 4,04,849, Kurum ve kişilerin fikir ve ihtiyaçlarına yönelik proje oluşturma ve uygulama becerileri artırılmalıdır. 3,96,780 4,04,600 -, Kurumların, vatandaşların tercihlerine daha duyarlı, şeffaf ve hesap verebilir ve katılımcı olmaları 4,38,778 4,28,756,103 sağlanmalıdır İlde sivil toplum ve gönüllülük teşvik edilmeli, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) güçlendirilmelidir. 4,15,872 4,22,814 -,067 Oylama sonuçlarının karşılaştırılması sonucu dikkate alınması gereken alanlar şu şekildedir: Hem vatandaş toplantısında hem de kalkınma çalıştayında ortalama puanları yüksek olan alanlar öncelikli eylem alanlarını oluşturmaktadır. Buna göre aşağıdaki 9 hedef öncelikli eylemlerin geliştirilmesi gereken hedeflerdir. Öncelikli, Eylemlerin Geliştirilmesi Gereken Hedefler İnsan sağlığı ve çevreye duyarlı üretim ve hizmet geliştirilmelidir Kentsel gelişimin planlanmasında yeşil ulaşım, verimli ve temiz enerji kullanımı önceliklendirilmelidir Sanayi gelişirken aynı zamanda endüstri kaynaklı atıkların ve emisyonların azaltılması ve arıtılması sağlanmalıdır İçme suyu, kanalizasyon, çöp toplama ve depolama gibi çevresel altyapı hizmetleri iyileştirilmelidir İzmir'e özgü doğal varlık ve hassas doğa alanları korunmalıdır Kent içi ulaşım, farklı ulaşım türlerinin kullanılması ile geliştirilmelidir Eğitim ve öğretimde yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla uluslar arası nitelikte öğrenciler yetiştirilmelidir Mesleki eğitimin kalitesi artırılmalıdır Kurumların, vatandaşların tercihlerine daha duyarlı, şeffaf ve hesap verebilir ve katılımcı olmaları sağlanmalıdır. Vatandaşların oylamaları sonucu daha yüksek ortalama puan elde eden fakat kurumsal paydaşların yüksek puan vermediği alanlar politika geliştirme ihtiyacı bulunan alanlardır. Bunlar: 3 21

23 Politika Geliştirme İhtiyacı Bulunan Hedefler İzmir'in rekabetçi olabileceği sektör ve alanlarda Dünya ve Akdeniz bölgesinde tanınırlığı artırılmalıdır Kentsel dönüşüm uygulamalarında İzmir'e özgün özellikler ve öncelikler dikkate alınmalıdır Kayıtdışı istihdamla mücadele edilmelidir İş güvenliği ve işçi sağlığı koşulları iyileştirilmelidir Sosyal nitelikli kamu hizmeti sunan kurum ve kuruluşların kapasitesi, fiziki olanakları ve teknoloji kullanımı artırılmalıdır. Kurumsal paydaşların vatandaşlara oranla daha önemli gördükleri, yani strateji geliştirme ihtiyacı bulunan hedefler şunlardır: Strateji Geliştirme İhtiyacı Bulunan Hedefler Yüksek teknoloji ve yenilik üretimi özendirilmeli, yenilik için gerekli araştırma altyapısı sağlanmalıdır İzmir'e ulaşım ve İzmir'den yurtiçi - yurtdışı merkezlere ulaşım kolaylaştırılmalı, çeşitlendirilmelidir Kentsel yeşil alanlar artırılmalıdır Eğitim ve öğretimde yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla uluslar arası nitelikte öğrenciler yetiştirilmelidir İlde sivil toplum ve gönüllülük teşvik edilmeli, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) güçlendirilmelidir. Yukarıda belirtilen kesişimlerin dışında, iki paydaş grubunun da önceliklendirmediği, yeniden gözden geçirilmesi gereken hedefler bulunmaktadır. Bu hedefler şunlardır: Gözden Geçirilmesi Gereken Hedefler Firmalar, üniversiteler ve kamu kurumları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanmalıdır Bilim ve teknoloji alanında insan kaynakları geliştirilmelidir İş kurma/girişimcilik ortamı geliştirilmeli, iş kurma ve yatırım süreçleri kolaylaştırılmalıdır Sanayi üretiminde fiziksel altyapı güçlendirilmelidir Sanayi kuruluşlarında, evlerde ve işyerlerinde enerji tasarrufu artırılmalıdır İzmir'e rekabet gücü sağlayabilecek yeni alanlarda yatırımlar artırılmalıdır İzmirlinin gündelik yaşam içinde deniz ile ilişkisi güçlendirilmelidir Sanayide, evlerde ve iş yerlerinde yenilenebilir enerji ve doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılmalıdır Evsel kullanımdan kaynaklanan atıksu ve katı atıklarda (çöp) geri dönüşüm uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır İzmir merkezi ile ilçeler ve köyler arasındaki ulaşım bağlantıları güçlendirilmelidir Bilgi ve iletişim altyapısı güçlendirilmelidir Okul öncesi eğitim yaygınlaştırılmalıdır Yaşam boyu eğitim yaygınlaştırılmalıdır Üniversitelerdeki bölümler ve eğitim programları İzmir'deki ihtiyaca yönelik olarak tasarlanmalıdır İş arayanların uygun işlere erişimi kolaylaştırılacaktır Göçle gelenler, gençler, kadınlar, engelliler ve yaşlılar gibi dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama katılmaları ve hizmetlere erişimleri sağlanmalıdır Sosyal yardımların etkinliği artırılmalıdır Kırsal alanlarda yaşam koşulları geliştirilmelidir İzmir'deki kurumlar arasındaki diyalog ve birlikte çalışma kültürü geliştirilmelidir Kurum ve kişilerin fikir ve ihtiyaçlarına yönelik proje oluşturma ve uygulama becerileri artırılmalıdır Olmazsa olmaz şıkkı üzerinden karşılaştırma ve sonuçlar Yönteme ilişkin dile getirilen eleştirilerden biri oylama sonuçlarının hemen hemen her hedef için 4: Çoktur ve 5: Olmazsa olmazdır şıklarına odaklandığı şeklindedir. Bu şıklardaki yoğunlaşmaları gidermek için karşılaştırma oylama sonuçlarının ortalama değerlerine ek olarak bir de sadece 5: Olmazsa olmazdır seçeneğinin değerine göre tekrarlanmıştır. Buna ilişkin tablo aşağıdadır: Olmazsa olmaz seçeneği İlde sivil toplum ve gönüllülük teşvik edilmeli, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) güçlendirilmelidir Sanayi gelişirken aynı zamanda endüstri kaynaklı atıkların ve emisyonların azaltılması ve arıtılması sağlanmalıdır. VT FREKANS KÇ FREKANS FARK 36,8 38,7-1,

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Kalkınma Planı için. Vatandaş Toplantısı DEĞERLENDİRME RAPORU. 12 Mayıs 2013 İZMİR

2014-2023 İzmir Bölge Kalkınma Planı için. Vatandaş Toplantısı DEĞERLENDİRME RAPORU. 12 Mayıs 2013 İZMİR 2014-2023 İzmir Bölge Kalkınma Planı için Vatandaş Toplantısı DEĞERLENDİRME RAPORU 12 Mayıs 2013 İZMİR *Kapak resmi Vatandaş Toplantısı nda İzmir in en sevdiğiniz yönleri nelerdir sorusunun tartışıldığı

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Dr. Ergüder CAN İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri -19 Kasım 2009- Kalkınma Politikalarındaki Değişim Yönetimden Yönetişime Merkeziyetçi yaklaşımdan

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar.

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Türkiye de Kalkınma Ajansları İlk Kalkınma Ajansı İzmir de

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 13 Aralık 2010 İZKA PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

UNDP nin Yerel Sosyo-ekonomik Kalkınma Deneyimleri

UNDP nin Yerel Sosyo-ekonomik Kalkınma Deneyimleri UNDP nin Yerel Sosyo-ekonomik Kalkınma Deneyimleri Edinilen Dersler Bülent Açıkgöz, Yerel ve Bölgesel Sosyo-ekonomik Kalkınma Sektörü Yöneticisi 21 Şubat 2017, Konya İÇERİK A. KISACA UNDP B. YEREL SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 42 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU Tarih: 23 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 19 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları NARLIDERE

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları NARLIDERE 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları NARLIDERE 2014 2023 İzmir Bölge Planı Yönetişim Çerçevesi ve Süreç Tasarımı 2014-2023 İzmir Bölge Planlama Süreci Basın ve Bilgilendirme Toplantısı İlçe Toplantıları

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU Tarih: 16.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 21.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 78 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi. Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz

TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi. Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz Global Fırsatlar Fonu nun Reuniting Europe programı Kamu Diplomasisi Hükümet ortamı ve uzun vadeli hedeflerle

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip,

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU 2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı ve

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları

İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları Hülya ULUSOY SUNGUR İzmir Kalkınma Ajansı 16.12.2015 İzmir İçerik İzmir Kalkınma Ajansı İzmir Kalkınma Ajansı, EBSO ve TTGV işbirliğinde yürütülen İZMİR DE

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI İÇİN YEREL TEŞVİK MEKANİZMALARI «İZMİR» TUREK, 5 Kasım 2015

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI İÇİN YEREL TEŞVİK MEKANİZMALARI «İZMİR» TUREK, 5 Kasım 2015 YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI İÇİN YEREL TEŞVİK MEKANİZMALARI «İZMİR» TUREK, 5 Kasım 2015 Yerel Birimler: Kalkınma Ajansları 26 Kalkınma Ajansı Temel Görevler Bölgesel Kalkınma Planları hazırlamak Finansal

Detaylı

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 10 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2017 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi GEEL SK. YRD. - ORG. Müşteri/Üye İlişkileri ve İletişim Teknikleri GEEL SK. YRD. - ORG.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Projeye

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Karabağlar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Karabağlar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Karabağlar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 24 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip,

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU Kurum Adı-Soyadı Tarih Adres Telefon / /2012 ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik COSME 2015 2020 CIP 2008 2014 Türkiye ye Avrupa Birliğine adaylık statüsü verilmesinin ardından siyasi ve ekonomik reform sürecini hızlandırmak için Türkiye nin, Avrupa Birliği merkezi ağına katılmasına

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi Kapanış Bildirgesi. Eskişehir, 2009

Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi Kapanış Bildirgesi. Eskişehir, 2009 Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi Kapanış Bildirgesi Eskişehir, 2009 Kongre Hakkında Katılımcı sayısı: 220 Bildiri sayısı: 50 Forumlar: 3 ÜSİMP ULUSAL KONGRELERİ GENEL BAKIŞ ÜSİMP tarafından

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

İNŞAAT MALZEMESİ SEKTÖRÜNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇERÇEVESİNDE YENİLİKÇİLİK VE ARGE

İNŞAAT MALZEMESİ SEKTÖRÜNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇERÇEVESİNDE YENİLİKÇİLİK VE ARGE İNŞAAT MALZEMESİ SEKTÖRÜNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇERÇEVESİNDE YENİLİKÇİLİK VE ARGE MART 2013 ÇALIŞMA EKİBİ Selda Başbuğ İMSAD Genel Sekreter Proje Koordinatörü Can Fuat GÜRLESEL Ekonomi ve Strateji Danışmanlık

Detaylı

İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları GÜZELBAHÇE

İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları GÜZELBAHÇE 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları GÜZELBAHÇE 2014 2023 İzmir Bölge Planı Yönetişim Çerçevesi ve Süreç Tasarımı 2014-2023 İzmir Bölge Planlama Süreci Basın ve Bilgilendirme Toplantısı İlçe Toplantıları

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler İçin Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Birleşmiş Milletler Ortak Programı TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM

Detaylı

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Sektörü 12 Ağustos 2010 Sabah Oturumu Araştırma Merkezlerine Đlişkin Genel Bilgilendirme

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı