GÖNÜL ELÇİLERİ ÇALIŞMA REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖNÜL ELÇİLERİ ÇALIŞMA REHBERİ"

Transkript

1 TOPLUM KALKINMASINDA GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ GÖNÜL ELÇİLERİ ÇALIŞMA REHBERİ Biz Gönüllüyüz! Ya Siz? -

2

3

4

5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. Hoşgeldiniz 2. Gönül Elçisi Kimdir? 3. Gönül Elçisi Olmak İçin Ne Yapılır? 4. Gönül Elçilerinin Çalışma İlkeleri Nelerdir? a. Hedef grup bakımından b. Çalışma zaman ve süresi bakımından c. Hizmet içeriği bakımından d. Ekip üyesi olma ve hizmeti benimseme bakımından e. İnsan-Odaklı hizmet anlayışı bakımından 5. Gönül Elçilerinin Destek Verebileceği Dezavantajlı/Kırılgan Gruplar Kimlerdir? 6. Gönül Elçilerinin Rolleri Nelerdir? SONSÖZ Ekler 1. Gönül Elçisi Başvuru Formu 2. Gönül Elçisi Görev Tanım Formu 3. Gönül Elçisi Aylık Faaliyet Rapor Formu Kaynaklar

6

7 ÖNSÖZ Kıymetli Gönül Elçilerimiz, Katılımlarınızla hizmet ağının her geçen gün büyüdüğü ve ihtiyaç sahiplerini bulduğu T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi kapsamında hazırladığımız Gönül Elçileri El Kitabı nın devamı niteliğindeki Gönül Elçileri Çalışma Rehberi ne hoş geldiniz. Gönül Elçileri Çalışma Rehberi nin amacı; Gönül Elçisi olarak sorumluluk üstlenecekler için roller ve hizmete ihtiyaç duyulan alanlar hakkında örnekler vermektir. Bu örnekler ülke ihtiyaçları ve dünya uygulamaları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Ancak, Gönül Elçilerinden beklenenler bunlarla sınırlı olmayıp, yerel ihtiyaçlar ve Gönül Elçilerinin ilgi, bilgi, beceri, deneyimleri ve kaynaklarına göre farklı, çeşitli ve özgün örneklerin geliştirilmesidir. Bize miras olan bu gönüllülük kültürünün tüm hizmet alanlarımıza yayılması dileği ile... Fatma ŞAHİN T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 5

8

9 1. HOŞGELDİNİZ Ülkemizde, bölgemizde, ilimizde ve yöremizdeki ihtiyaç sahibi kişilere yol göstermek üzere oluşturulan Gönül Elçileri Çalışma Rehberi ne hoş geldiniz. Bu Çalışma Rehberi; T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi kapsamında hazırlanmış olup, amacı gönüllülüğün toplum kalkınması açısından önemine değinmek ve Gönül Elçisi olmak isteyenlerin çalışma ilkelerini, rol ve sorumluluklarını tanımlamaktır. 7

10 2. GÖNÜL ELÇİSİ KİMDİR? 4. GÖNÜL ELÇİLERİNİN ÇALIŞMA İLKELERİ NELERDİR? Gönül Elçisi; özgür iradeyle ve dayanışma ruhu içinde, herhangi bir maddi karşılık beklemeksizin sahip olduğu deneyim, beceri ve kaynakları toplumun dezavantajlı gruplarının yaşam kalitelerini yükseltmeye yönelik olarak kullanarak, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının vermiş olduğu kurumsal hizmetlere katkı sağlayan kişidir. Gönül Elçiliği tanımı insana ve insanlığa hizmet için karşılık beklemeden emek veren kişi ve gruplar için kullanılan derin anlamlı bir ifadedir. İfadenin derinliği, yapılan işin içinde; akıl, düşünce, deneyim, beceri ve profesyonel uzmanlıklar kadar inanç, değerler ve insan sevgisinin bulunmasından gelmektedir. Gönül Elçilerinin verdikleri hizmetler bir zorunluluk değil, kendilerinin özgür iradeleriyle ortaya koydukları bir performans, tavır ve duruştur. Bununla birlikte; verilen hizmetlerin dezavantajlı/ kırılgan grupların ihtiyaçlarını karşılaması, Gönül Elçilerinin memnuniyeti/iş tatmini ve orta vadede toplumsal kalkınmaya hizmet etmesi bakımından çalışmaların belli ilkeler çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. Sağlık ve sosyal hizmetlerinin sunumundaki birinci ilke kişiye zarar vermemektir. Yarar sağlamak ve yardım etmek ise ikinci ilke olmaktadır. Bu nedenle Gönül Elçisi olmanın ulvi bir görev ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğu asla göz ardı edilmeden çalışmaya başlamak gerektiği unutulmamalıdır. 3. GÖNÜL ELÇİSİ OLMAK İÇİN NE YAPILIR? Çalışma ilkeleri; hedef grup olan dezavantajlı/ kırılgan gruplar, çalışma zamanı ve süreler, hizmet içeriği, ekip üyesi olma ve hizmeti benimseme ile İnsan-Odaklı hizmet anlayışı bakımından ele alınmaktadır. a. Hedef Grup Bakımından Gönül Elçisi; Gönül Elçiliği konusunda bilgi edinmek ve Gönül Elçisi olmak için 2 şekilde başvuru yapılabilir. Doğrudan başvuru: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri, Web sayfasından başvuru: Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardan hizmet almakta olan dezavantajlı/kırılgan grup içinde tanımlanan kişilere hizmet verir. Hizmete ulaşma sorunu yaşayan özel/ marjinal grup ve kişilere Bakanlığın verdiği hizmetleri destekler/katkı sağlar. Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmetlere destek/katkı sağlar. Kendi evinde yaşamını sürdüren ancak yardıma ihtiyaç duyan dezavantajlı/kırılgan gruba giren kişi ve kişilere destek verir. Gönül Elçisi bizzat tespit ettiği ve Bakanlıkla ilişkisini kurduğu ihtiyaç sahiplerine veya İl Müdürlüğü nün yönlendirdiği grup ve kişilere hizmet verir. 8

11 Diğer kurum ve kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında ve yerel yöneticilerde farkındalık geliştirir; savunuculuk, lobi faaliyetleri vb. hizmetler verir. b. Çalışma Zaman ve Süresi Bakımından Belirli bir sorumluluk çerçevesinde hareket etmeyi kabul eden Gönül Elçisi; Kendisinin başlangıçta belirleyeceği zaman ve sürelere uygun olarak hizmet verir. Hastalık, seyahat vb. gerekçelerle hizmet veremeyeceği durumları hem yetkililere hem de hizmet verdiği hedef gruplara/kişilere bildirir. c. Hizmet İçeriği Bakımından Gönül Elçisi; Başta Bakanlık olmak üzere hizmet verdiği kurum ve kuruluşun vizyon ve misyonunu bilir ve bu çerçeve içinde hizmet verir. Hizmet verdiği toplumun ihtiyaç ve değerlerini göz önünde bulundurur. Çalışmaya başladıktan sonra zaman, süre, bölge kuruluş vb. konularda bir değişiklik yapmak istediğinde önceden yöneticiler ve hizmet verdiği hedef gruplara/kişilere bildirir. Hizmet verdiği kişi ve grupların özelliklerini ve hizmet ihtiyaçlarını bilir. Görev tanımı kapsamında hizmet verir. Sorumluluk alanı dışına çıkmaz ve sorumluluk alanı içinde emin olamadığı durum ve kararları yöneticilere danışarak verir. Tercihen kendi, eğitim, mesleki deneyim ve becerileri ile ilgili konularda hizmet verir. Farklı alanlarda hizmet verme isteği İl Müdürlüğü ile birlikte değerlendirilir. Gerektiğinde (kendini eksik ya da geliştirmek istediğinde) İl Müdürlüğü nden teknik bilgi ve eğitim talebinde bulunur. (Özellikle çocuk grupları ile çalışmak isteyenlerin bu alandaki uzmanlıkları önemlidir.) Verdiği hizmet ve hedef grubu daha iyi tanımak ve iyi iletişim kurmak için tanıtım ve oryantasyon toplantısına ilaveten yapılan toplantılara katılmak için istekli olur. 9

12 d. Ekip Üyesi Olma ve Hizmeti Benimseme Bakımından Gönül Elçisi; e. İnsan-Odaklı Hizmet Anlayışı Bakımından Gönül Elçisi; Hizmet alan her bir kişinin ayrı bir değer olduğunu bilerek İnsan-Odaklı hizmet anlayışı ve güçlü empati duygusuyla iletişim kurarak hizmet verir. Hizmet alan grup ve kişilerin içinde bulundukları özel durumlar nedeniyle hassas ve kırılgan olabileceklerini bilerek iletişim kurar. Hizmet verdiği yeri/kurumu benimseyerek aidiyet duygusunun gelişmesi için olumlu tutum içinde olur. Görev tanımı kapsamında kendini ekip içinde hissetmek için olumlu tutum ve davranış içinde olur. Verdiği hizmete ilişkin kişisel görüş ve önerilerini belirterek hizmet kalitesinin artırılmasını ve kendisinin aktif bir ekip üyesi olmasını sağlar. Farklı ve zor kişilik özelliklerine göre iletişim becerilerini kullanarak hizmet verir. Hizmet vereceği grup ve kişilerle duygusal bağ kuracağını bilerek onları hayal kırıklığına uğratmayacak tutum, beceri ve davranış sergiler. Süreç içerisindeki acil ve önemli olabilecek gelişmeleri aylık raporu beklemeden İl Müdürlüğü ile paylaşır, kişiye özel öneriler getirir. 10

13 5. GÖNÜL ELÇİLERİNİN DESTEK VERECEĞİ DEZAVANTAJLI/ KIRILGAN GRUPLAR KİMLERDİR? T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/633) kapsamında da ele alındığı gibi dezavantajlı/ kırılgan gruplar; Kadınlar, Çocuklar, Engelliler, Yaşlılar, Şehit Yakınları ve Gaziler, Yoksullar. 6. GÖNÜL ELÇİLERİNİN ROLLERİ NELERDİR? Gönül Elçisi; hedef grupların ihtiyaçlarına göre kendi ilgi, bilgi, beceri, deneyimleri ve kaynakları kapsamındaki her tür sosyal hizmete katkı verebilir. Bu hizmetler kurum ve kuruluşlarda verilebileceği gibi ev ziyaretleri ile de yürütülebilir. Gönül Elçisi insana ilişkin her konuda hizmet verebilir. Gönül Elçisi olarak başvuruda (Ek:1) bulunan kişiler vermek istedikleri hizmetin türüne, yani Gönül Elçisi olarak üstleneceği role ilişkin aklında ve gönlündeki fikri Başvuru Formunda (Ek:1) belirtir. İl Müdürlükleri ile görüşmelerde bu rol etraflıca tanımlanır ve herhangi bir iletişim sorununa meydan vermemek için, her iki tarafın hemfikir olacağı şekilde Görev Tanımı Formunda (Ek:2) açıkça yazılır. Gönül Elçisinin rol tanımı hizmet alacak hedef grup ya da kişilere de açıkça İl Müdürlüğü yetkilisi ile birlikte açıklanır. Çalışmaya başlayan Gönül Elçileri her ayın sonunda yaptıkları çalışmalarla ilgili rapor (Ek:3) yazarak İl Müdürlüklerine teslim ederler. İleriki sayfalarda; Gönül Elçilerinin dezavantajlı/kırılgan gruplar için üstlenebilecekleri rollerden örnekler verilmiştir. Bu roller ülke ihtiyaçları ve dünya uygulamalarından derlenmiş örnekler olup, sadece fikir vermek üzere tanımlamıştır. Proje kapsamında Gönül Elçilerinden beklenen bu ve benzeri örneklerden yola çıkarak daha farklı, çeşitli ve özgün rolleri üstlenmeleridir. 11

14 Gönül Elçilerinin KADINLAR 12

15 Okuma yazma kursu açmak. Okuma yazma kursuna gidenlerin ödev ve çalışmalarına yardım etmek. Okuma yazma kurslarına gitme imkanı olmayanlara belli bir program dahilinde okuma yazma öğretmek. Açık meslek lisesine kayıt yapmak isteyenlerin sayısını tespit etmek. Açık meslek lisesine kayıt yapmak isteyenlerin kayıt işlemlerine yardım etmek. Eğitim ve Danışmanlık Mahallesinde okur yazar olmayanları tespit etmek. Okur yazar olmayanların okuma yazma kurslarına (Örneğin; Halk Eğitim Merkezleri/AÇEV kursları) erişimlerini sağlamak. Açık meslek lisesine gidenlerin çocuklarının bakımlarına destek vermek. Kömür ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı eğitim vermek ve farkındalık yaratmak. Beslenme, gıda, hijyen vb. konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek. Bakanlığın evlilik öncesi eğitim, aile eğitimi ve danışmanlık süreci eğitimi konusunda geliştirmiş olduğu müfredata uygun eğitim vermek. Toplumsal kararlara katılım için insan hakları, kadın hakları, üreme sağlığı, müşteri hakları vb. konularda eğitim vermek. Çevre koruma, bilinçli tüketim, geri dönüşüm, enerji tasarrufu vb. konularda eğitim vermek ve/veya ilgili kurumlara yönlendirmek. 13

16 Sağlık Yereldeki sağlık kuruluşlarını tanıtmak, birlikte sağlık kuruluşuna gitmek ve hizmetleri kullanmasına destek vermek. Tedavi için (fizik tedavi, pansuman vb.) belli aralıklarla ve belli bir süre sağlık kuruluşuna gitmesini üstlenmek. Bebek bakımı, gebelik, lohusalık vb. annelik rolleriyle ilgili eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek ve/veya bu hizmetleri veren kuruluşları kullanması için rehberlik etmek. Şiddete maruz kalanlara destek vermek ilgili kişi ve/veya kuruluşlara yönlendirmek. İstihdam ve Girişimcilik Sosyal Hizmet ve Yardımlar Bütün kamu hizmetlerine erişimlerine rehberlik etmek. Örgün ve yaygın kurumların hizmetlerinden yararlanmalarına aracı olmak. Kentte yaşayanların kente uyumu için, otobüs, metro vb. toplu taşıma araçlarını kullanmasını öğretmek ve gerekirse bilet sağlamak. Sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında müze, sergi, sinema, tiyatro vb. yerlere götürmek. Sinema, tiyatro, sergi, konser vb. faaliyetlere katılımı için bilet sağlamak. Sosyal Destek Hattı (ALO 183), ambulans (112), polis (155) vb. telefonlarla hizmetlere erişim konusunda farkındalık yaratmak. Hukuki konularda danışmanlık hizmeti vermek. Telefon etme, mektup ve dilekçe yazma, e-posta gönderme vb. iletişim konularında yardım etmek. Koruyucu aile olmak isteyenleri ASPB İl Müdürlüğüne yönlendirmek. Çocuğu olmayanlara tüp bebek konusunda rehberlik etmek ve/veya ücretsiz tedavisini sağlamak. Yoksul kadınları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüklerine yönlendirmek ve/veya erişimlerini sağlamak. Gelir getirici faaliyetler, mesleki eğitim, beceri kazandırma (bilgisayar, yabancı dil kursları dahil) için eğitim vermek ya da eğitim veren kişi ve kuruluşlara erişimini sağlamak. İstihdam imkanlarından haberdar etmek ve mümkün olan bağlantıları kurmak. İŞKUR mesleki danışmanlık konusunda bilgi vermek ve/veya danışmana erişimini sağlamak. İnternet üzerinden ürünlerin satışı için web sitesi oluşturulmasına destek sağlamak. Kermes, sergi vb. faaliyetler yoluyla ürettikleri el/ yerel ürünleri için pazar sağlamak. 14

17 Mikro kredi, banka kredileri vb. konularda rehberlik yapmak ve/veya erişimlerini sağlamak. Gelir getirici faaliyetler kapsamındaki üretimleri için tasarım eğitimi vermek ve/veya bu tür eğitim veren kuruluşlara erişimlerini sağlamak. Finansal okur yazarlık eğitimi vermek. Tanıtım, Savunu ve Lobi Çalışmaları Kadın sorunları ile ilgili kampanya, toplantı ve seminerler düzenlemek. Mahalle paylaşım ve dayanışma grupları oluşturmak ve yönetmek. Yerel televizyonlarda amaca yönelik, somut, güncel ve işlevsel konularda günlük ya da haftalık (katılımcılığa imkan veren) kadın sorunlarına yönelik programlar düzenlemek. Yerel gazetelerde amaca yönelik, somut, güncel ve işlevsel konularda düzenli yazılar yazmak. Merkez ve yerel yöneticilere kadın odaklı sorunları iletmek. Gönül Elçiliği uygulamalarını yaygınlaştırmak üzere Gönül Elçisi olmak isteyenlere rehberlik etmek. Ayrıca; Yatılı ve/veya Ayakta Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlardan Yararlananlara Yönelik; Yöneticiler ve kurumdan hizmet alanlarla görüşülerek mevcut sorunlara ve çözümlerine yönelik rapor hazırlamak. Düzenli ziyaretlerle sohbet toplantıları düzenlemek. Sorun odaklı psikolojik danışmanlık yapmak. Fiziksel sağlık sorunları olanlar için danışmanlık ve gerektiğinde hizmete erişimine destek vermek. Sorun odaklı hukuki danışmanlık yapmak. Mesleki eğitim amaçlı beceri geliştirme eğitimleri vermek. Mülakat teknikleri, CV ve dilekçe yazma vb. konularda eğitim vermek ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek. İstihdam yaşamına katılımları için girişimlerde bulunmak. Yemek, çay, kurabiye vb. yapmak ve dağıtmak. 15

18 Gönül Elçilerinin ÇOCUKLAR 16

19 Vatandaşlık duygusunu geliştirmek gezi/tanıtım faaliyetleri düzenlemek. Çocuktan-Çocuğa yaklaşımı benimsenerek dayanışmanın öğretilmesi için faaliyetler yürütmek. Kömür ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı eğitim vermek ve farkındalık yaratmak. Kütüphane, internet v.b. eğitimine destek veren imkanlara ulaşmasını sağlamak. Kömür ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı bilgilendirme ve farkındalık yaratmak. Çocuktan-Çocuğa yaklaşımı olan akran eğitimleri ile çocuklara dayanışmanın öğretilmesi ve birbirini desteklemeleri için faaliyetler yürütmek. Eğitim ve Danışmanlık Okula zamanında kayıt yapılması için rehberlik yapmak gerektiğinde ilgili kurumlara haber vermek. Okul masraflarını - okul kıyafeti, ayakkabı, bot, palto, kitap, kırtasiye gibi - sağlamak ve/veya sağlanmasında aracı olmak. Okula devamını izlemek ve ailenin okul ile iletişimini güçlendirmek. Ödev yapmasına yardım etmek. İhtiyaç duyduğu derslerde (matematik, yabancı dil vb.) düzenli kurs vermek. Kütüphane, internet vb. eğitimine destek veren imkanlara ulaşmasını sağlamak. Sosyal Hizmet ve Yardımlar İlgi ve yeteneğine göre bir enstrüman - saz, keman, flüt vb. - çalmasını öğretmek ya da ilgili bir kuruma yönlendirmek. Resim, fotoğrafçılık vb. sanat dallarında beceri kazanması için eğitim vermek ya da ilgili bir kuruluşa yönlendirmek. Karate, basketbol, yüzme, tenis vb. bir spor dalında ilgi ve yeteneğine göre beceri kazanması için eğitim vermek ya da bir kuruma yönlendirmek. Düzenli gazete okuma alışkanlığı kazanması için günlük gazete sağlamak ve okuması için teşvik etmek. Kronik ve bulaşıcı hastalığı olan çocukların tedavi ve rehabilitasyonuna yardım etmek. Yaşadıkları yerleri (ev, okul, mahalle vb.) benimseme ve iyileştirmeleri için resim yapma, boyama, ağaç ve çiçek dikme ve bakımlarından sorumlu olma, temizlik vb. faaliyetler düzenlemek. 17

20 Sağlığın korunması, hijyen vb. temel sağlık konularında doğru alışkanlıklar kazanması için bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek. Önleyici sağlık hizmetleri için danışmanlık yapmak. Tanıtım, Savunu ve Lobi Çalışmaları Yaratıcı drama ile istismardan korunma, çocuk hakları vb. konularda farkındalık yaratmak ve bilinç yükseltmek. Çevre ve doğaya duyarlı nesiller yetiştirmek için kampanya, yarışma vb. faaliyetler yürütmek. Engellilerle ilgili farkındalık eğitimi vermek ve kaynaştırma eğitimlerinde etkin yer almalarını sağlamak. Hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla sokak hayvanlarını koruma kollama vb. konularda kampanyalar düzenlemek, barınakları ziyaret etmek. Çocuk sağlığı, eğitim, müzik, spor vb. alanlarda kampanya, proje, anma günleri düzenlemek. Sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve insan ticaretine maruz bırakılanları korumak için ilgili kurum ve mekanizmaları harekete geçirmek. Sosyal Destek Hattı (ALO 183), ambulans (112), polis (155) vb. telefonlarla hizmetlere erişim konusunda farkındalık yaratmak. İhtiyaç sahibi kişilere yönelik ayni, nakdi ve ilk yardım vb. programlar düzenlemek. Sağlık Kız çocuklarının okullaşması, okula devamlarının sağlanması amacıyla aile üyeleri, yerel liderler (muhtar, imam, öğretmen v.b.) ve kanaat liderleri ile (toplumda sözü geçen yaşlı, bilge vb. kişiler) sürekli iletişim içinde çalışmalar yürütmek. Yerel basın (TV, gazete) yoluyla çocuklar tarafından yürütülen programları desteklemek. Akran eğitimi yaklaşımı ile sorun olan alanlara ilişkin yerel düzeyde eğitim programları yapmak. Mahalle paylaşım ve dayanışma grupları oluşturmak ve yönetmek. Gönüllülük ruhunu kazandırarak Gönül Elçileri uygulamalarına katkılarını sağlamak. Ayrıca; Yatılı ve/veya Ayakta Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlardan Yararlananlara Yönelik; Yöneticiler ve kurumdan hizmet alanlarla görüşülerek mevcut sorunlara ve çözümlerine yönelik rapor hazırlamak. Bütün gönüllülük hizmetlerini kurum veya kuruluşun uzmanları ile işbirliği içinde yürütmek. Sağlığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için sağlık kuruluşlarına/aile Hekimliklerine erişimlerine destek vermek. Sağlığının korunması (aşı, hijyen, anne sütü vb.) ve iyileştirilmesi için ebeveyn ve aile üyelerine danışmanlık yapmak. 18

21 Düzenli ziyaretlerle ihtiyaçlar doğrultusunda psikolojik danışmanlık hizmeti vermek. Gelişim özelliklerine göre ihtiyaç hissettikleri konularda (üreme sağlığı eğitimi, mesleki rehberlik v.b.) danışmanlık vermek. Yemek, çay, kurabiye vb. yapmak ve dağıtmak. Dezavantajlı gruplar içinde çocukların çok ayrı ve özel bir yeri olduğu asla unutulmayarak; Gönül Elçiliği alanında uzman, bu hizmetin sürdürülebilirliğine hazır ve kurum uzmanlarıyla sürekli iletişim içinde olmaları gerektiğini kabul etmektir. 19

22 20 Gönül Elçilerinin

23 Sosyal Hizmet ve Yardımlar Eğitim araç ve gereç desteği sağlamak. Görme engellilerin okuma kurslarına erişimlerini sağlamak. Yavaş öğrenen çocuklar için ziyaretler yaparak, oyun ve tekrarlarla (aile üyelerini de katarak) öğrenmesini desteklemek. Sosyal hizmet kuruluşlarıyla iletişimini sürdürmesine yardım etmek. Engeli nedeniyle düzenli tekrarı gerektiren sağlık hizmeti için hastaneye gitmelerini üstlenmek. Eğitim ve Danışmanlık Görme engelliler için belli program dahilinde (örneğin; haftada 2 saat) kitap okumak. Ailelere yönelik engelli bireye yaklaşım konusunda bilinç artırıcı çalışmalar yapmak. Kömür ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı eğitim vermek ve farkındalık yaratmak. Engelin özelliğine göre yaşam destek malzemeleri (tekerlekli sandalye, baston, gözlük, protez, ilaç vb.) sağlamak ve/veya aracı olmak. Tedavi ve rehabilitasyon gereksinimlerini karşılamak. Kişisel bakım, tıraş, saç kesimi, protez vb. konulara düzenli olarak yardım etmek. Günlük gazetelerini almak. Günlük gazete okumak. Bayram ve özel günlerde ziyarete gitmek. 21

24 Kurum ve kuruluşlarda engellilere özel rehberlik etmek. Görme engelliler için destek malzemeleri (gözlük, asa, köpek vb.) sağlamak ve kullanımı için profesyonel yardımlara erişimi için destek vermek. Sosyal Destek Hattı (ALO 183), ambulans (112), polis (155) vb. telefonlarla hizmetlere erişim konusunda farkındalık yaratmak. Sağlık Psikolojik danışmanlık hizmeti vermek. Sağlık kuruluşlarına erişimlerinde destek vermek. Benzer sorunları olan kişi ve grupları bir araya getirerek grup paylaşım/dayanışma grupları oluşturmak. Hukuki konularda yardım etmek. Engel durumlarına göre telefon etme, mektup yazma, e-posta gönderme vb. iletişim konularında yardım etmek. Sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımları konusunda destek vermek. Gönül Elçiliği uygulamalarını yaygınlaştırmak üzere Gönül Elçisi olmak isteyen engellilere rehberlik etmek. İstihdam ve Girişimcilik Mesleki eğitim amaçlı beceri geliştirme eğitimleri vermek. Ürettikleri el ürünleri için tasarım eğitimi vermek. Kermes, sergi vs. faaliyetler yoluyla engellilerin ürettikleri el ürünleri için pazar sağlamak. İnternet üzerinden ürünlerin satışı için web sitesi oluşturulmasına destek sağlamak. İstihdam yaşamına katılımları için girişimlerde bulunmak. 22

25 Tanıtım, Savunu ve Lobi Çalışmaları Araç gereç, tekerlekli sandalye, akülü araç, protez, asa, gözlük, kulaklık vb. sağlamak üzere kampanyalar düzenlemek Engelin özelliğine göre ev, mahalle, köy, kasaba vb. yerleşim yerlerine erişimlerini sağlamak için savunuculuk çalışmaları yapmak. Çocuktan-Engelliye eğitim yöntemiyle okullarda çocukların engellilere yardım etmelerini sağlayan projeler yürütmek ve bunları yerel basın ile duyurmak. Görünürlüğü sağlamak için kampanya, toplantı, anma günü vb. faaliyetler düzenlemek. Ayrıca; Yatılı ve/veya Ayakta Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlardan Yararlananlara Yönelik; Yöneticiler ve kurumdan hizmet alanlarla görüşülerek mevcut sorunlara ve çözümlerine yönelik rapor hazırlamak. İhtiyacı olanlara yemek yedirmek. Haftanın belli gün ve saatlerinde ziyaret etmek. Önemli günlerde ziyaret etmek. Teknolojiyi kullanmalarına destek olmak (örneğin; bilgisayar, internet, sosyal medya gibi). Çocuk ve gençler başta olmak üzere mahalle halkı ile birlikte destek programları yürüterek engellilerin toplumla kaynaşmasını kolaylaştırmak. 23

26 24 Gönül Elçilerinin

27 Eğitim ve Danışmanlık Kömür ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı eğitim vermek ve farkındalık yaratmak. İlgi alanlarına yönelik resim, fotoğrafçılık, bahçe düzenleme, keçe işleme vb. konularda eğitim vermek. Yapmaya muktedir oldukları işleri yaparak/üreterek yaşama bağlılıklarını güçlendirmek için kişisel ya da grup faaliyetleri düzenlemek. Farklı yaş grubundan aile üyeleri ya da mahalle sakinleriyle bir arada olmalarını sağlayacak periyodik faaliyetler düzenlemek. Yaşlılara yönelik faaliyetlerde çocuk ve gençleri gönüllü çalışmalar üstlenmeleri konusunda aracılık etmek. Sosyal Hizmet ve Yardımlar Haftalık alışverişini yapmak. Evinde gerekli olan tamiratları yapmak. Haftalık ev temizliğini yapmak. Günlük alması gereken ilaçları ziyaret ve/veya telefonlarla hatırlatmak. Sosyal yardım kuruluşlarıyla iletişim kurmasına yardım etmek. Sağlık kuruluşlarına erişim ve hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamak. Yaşam destek malzemeleri (baston, protez, gözlük vb.) sağlamak ve/veya sağlanmasına aracılık etmek. 25

28 Tanıtım, Savunu ve Lobi Çalışmaları Mahalle paylaşım ve dayanışma grupları oluşturmak ve yönetmek. Çocuktan-Yaşlıya eğitim yöntemiyle çocukların çevrelerindeki yaşlılara yardım etmelerini sağlayacak projeler yürütmek. Yaşlıların görünürlüğü ve nesiller arası uyum için toplantı, kampanya, anma günü vb. faaliyetler düzenlemek. Yerel basın yoluyla yaşlılara destek programları yürütmek. Sosyal Destek Hattı (ALO 183), ambulans (112), polis (155) vb. telefonlarla hizmetlere erişim konusunda farkındalık yaratmak. Kişisel bakım, tıraş, saç kesimi vb konularda düzenli olarak yardım etmek. Günlük gazetelerini almak ve okumak. Bayramlar başta olmak üzere özel günlerde ziyaretler yapmak. Sinema, tiyatro, konser, piknik, müzik-eğlence programları, müze ziyareti vb. faaliyetler düzenlemek. Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişimlerini sağlamak. Hareket serbestliklerini arttıracak araç kiralama, servis sağlama vb. hizmetlere kattı vermek. Her tür hizmet veren kurum ve kuruluşlarda yaşlılara özel rehberlik etmek. Hukuki konularda yardım etmek. Telefon etme, mektup yazma ve e-posta gönderme vb. iletişim konularında yardım etmek. 26 Gönül Elçiliği uygulamalarını yaygınlaştırmak üzere Gönül Elçisi olmak isteyen yaşlılara rehberlik etmek.

29 Ayrıca; Yatılı ve/veya Ayakta Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlardan Yararlananlara Yönelik; Yöneticiler ve kurumdan hizmet alanlarla görüşülerek mevcut sorunlara ve çözümlerine yönelik rapor hazırlamak. Yemek, çay, kurabiye vb. yapmak ve dağıtmak. İhtiyacı olanlara yemek yedirmek. Telefon, mektup ve e-posta kullanarak aile üyeleriyle haberleşmelerine yardım etmek. Yaşlılara hizmet veren kuruluşlardaki yöneticilerle işbirliği içinde programlar hazırlayarak, uygulamada bizzat rol almak (danışmanlık, eğitim, telefon operatörlüğü, dosyalama, yemek yapma/yedirme, kitap okuma, ilaçlarını verme vb.) 27

30 28 Gönül Elçilerinin

31 Dayanışma için benzer grupları bir araya getirmek, mevcut dernek ve vakıflarla bağlantı kurmalarını sağlamak. Hukuki konularda yardım etmek. Şehit aileleri ve gazilerin görünürlüğünü sağlamak, sosyal ve ekonomik destek vermek için kampanya, toplantı anma günü vb. faaliyetler düzenlemek. Şehitleri anma konusunda milli ve dini vecibelerin yerine getirilmesinde aileye destek vermek. Her tür hizmet veren kurum ve kuruluşlarda özel rehberlik etmek. Eğitim ve Danışmanlık Şehit aileleri ve gazilerin yaşamını sürdürmeleri için mesleki eğitim ve beceri geliştirme konusunda kurslar açmak. Kömür ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı eğitim vermek ve farkındalık yaratmak. Gönül Elçiliği uygulamaların yaygınlaştırmak üzere Gönül Elçisi olmak isteyenlere rehberlik etmek. İstihdam ve Girişimcilik İstihdam yaşamına katılımları için girişimlerde bulunmak ve öncelik vermek. İş kurma ve/veya geliştirme konularında kaynak oluşturma ya da kaynağa erişim konusunda aracı olmak. Tanıtım Savunu ve Lobi Çalışmaları Çocuktan-Şehit Aileleri ve Gazilere eğitim yöntemiyle okullarda çocukların şehit aileleri ve gazilerle iletişim içinde olmalarını sağlayan projeler yürütmek ve bunları ulusal/yerel basın ile duyurmak. Yerel basın yoluyla destek programları yürütmek. Sosyal Hizmet ve Yardımlar Moral destek sağlamak üzere ev ziyaretleri yapmak. Psikolojik destek vermek ve/veya bu hizmetleri veren kuruluşlara erişimlerini ve düzenli kullanımlarını sağlamak. Dini ve milli bayramlarda ziyaret yapmak. Sosyal Destek Hattı (ALO 183), ambulans (112), polis (155) vb. telefonlarla hizmetlere erişim konusunda farkındalık yaratmak. Ayrıca; Yatılı ve/veya Ayakta Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlardan Yararlananlara Yönelik; Yöneticiler ve kurumdan hizmet alanlarla görüşülerek mevcut sorunlara ve çözümlerine yönelik rapor hazırlamak. Yemek, çay, kurabiye vb. yapmak ve dağıtmak. Telefon, mektup ve e-posta kullanarak dış dünya ile haberleşmelerine yardım etmek. Gazinin engelinden doğan ihtiyaçlarına göre destek hizmetleri vermek. 29

32 Gönül Elçilerinin YOKSULLAR 30

33 Eğitim ve Danışmanlık Kentin kaynaklarına erişim ve kullanmaları için danışmanlık programları düzenlemek. Kent yoksulu ailelerdeki çocuklarının okullaşması ve okula devamı için okul-aile arasında iletişim kurulmasını sağlamak. Şartlı eğitim yardımından yararlanan çocuklar dahil olmak üzere diğer çocuklara özel dersler vermek. Sağlık Psikolojik sorunları olan ailelere ücretsiz terapi vermek/verdirmek. Sağlık kuruluşlarına erişim sorunu yaşayan ailelere ulaşım sağlamak ya da aracı olmak. Yereldeki sağlık kuruluşlarını tanıtmak, birlikte sağlık kuruluşuna gitmek ve hizmetleri kullanmasına destek vermek. Şiddete maruz kalanlara destek vermek ilgili kişi ve/veya kuruluşlara yönlendirmek. Kömür ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı eğitim vermek ve farkındalık yaratmak. 0-6 yaş arası çocuğu olan kadınlara yönelik çocuk gelişimi ve üreme sağlığı vb. konularda eğitim, yönlendirme ve danışmanlık yapmak. Sosyal Hizmet ve Yardımlar Barınma, gıda, yakacak vb. temel ihtiyaçları için sosyal hizmetlere erişimlerini sağlamak. Sosyal Destek Hattı (ALO 183), ambulans (112), polis (155) vb. telefonlarla hizmetlere erişim konusunda farkındalık yaratmak. Hukuki konularda yardım etmek. Kentle uyum için sosyal programlar organize etmek. Barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere ev ve/veya tamir işlerini yapmak/yaptırmaya destek olmak. Sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve insan ticaretine maruz bırakılanları korumak için ilgili kurum ve mekanizmaları harekete geçirmek. Kardeş aile uygulaması yaparak, yoksul ailenin karşılaştığı sorunlara çözüm aracı olmak. İstihdam ve Girişimcilik Meslek edinme, beceri geliştirme, istihdam sağlama konusunda öncelik için destek vermek. Kırsalda istihdamlarında öncelik için yerel düzeyde gerekli bağlantılar kurmak. Kırsalda alternatif mesleklerin ve tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının geliştirilmesi için rehberlik etmek. Girişimcilik, mikrokredi, kooperatifler, proje fonları vb. konularda danışmanlık yapmak. Girişimci olmak isteyenlere yönelik girişimcilik/pazarlama ve örgütlenme vb. konularda danışmanlık ve eğitim vermek. Tanıtım, Savunu ve Lobi Çalışmaları Mahalle/Köy paylaşım ve dayanışma grupları oluşturmak ve yönetmek. Yerel basın yoluyla destek programları yürütmek. Ulusal ve yerel basında başarı öykülerinin yer almasına aracı olmak. 31

34 32 Gönül elçisi olmak isteyen üniversite öğrencisi bir genç kız insanlarla iletişimimin iyi olduğuna ve özellikle de çocuklarla aramın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de elimden geldiği kadarıyla İstanbul da yetiştirme yurdunda olan ya da engelli arkadaşlarımıza, ya da ihtiyaç duyulan her alanda yardım etmek istiyorum. Bu kitap okumak olabilir, onlarla ders çalışmak, vakit geçirmek, sohbet etmek ya da tiyatro çalışmaları yapmak vs. yönlendirdiğiniz üzere yardımım olsun istiyorum. Onlarla vakit geçirmek, biraz olsun yardım etmek istiyorum diyerek mail ortamında duygularını paylaşmıştır.

35 SONSÖZ BU Çalışma Rehberi; Bir eğitim ve projedeki klasik 5N 1K daki sorularını cevaplamaktır. Şöyle ki; NE sorusunun cevabı GÖNÜL ELÇİLERİ EL KİTABI ile cevaplanmıştır. Bu Çalışma Rehberi ise NASIL sorusuna cevap vermek üzere hazırlanmıştır. Proje süresinde ve sonrasında yapılacak çalışmaların NEREDE ve NE ZAMAN kimler tarafından yapılacağı da Gönül Elçileri ve İl Müdürlükleri tarafından belirlenecektir. Paylaşılan acılar azalsın, sevinçler çoğalsın... 33

Biz Gönüllüyüz Ya SİZ?

Biz Gönüllüyüz Ya SİZ? T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı TOPLUM KALKINMASINDA GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ Biz Gönüllüyüz Ya SİZ? 19 Aralık 2012, Ankara Bir gönüllünün taşıması gereken ilk ve vazgeçilmez nitelik samimi olarak

Detaylı

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Gönül Elçileri İletişim Stratejisi

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Gönül Elçileri İletişim Stratejisi T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gönül Elçileri İletişim Stratejisi Gönül Elçiliği tanımı Gönül Elçiliği: İnsana ve insanlığa hizmet için karşılık beklemeden emek veren kişi ve gruplar için kullanılan

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan ) FAALİYET RAPORU AY HAFTA 2013 FAALİYET PLANINIZA GÖRE BU HAFTA FAALİYETLERİNİZ İletişim Akademi Projesi 2 (Uygulamalı İletişim, Etkili

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

Ekler 1. Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi (2 Yıllık) İş Takvimi 2. Gönül Elçisi Başvuru Formu 3. Gönül Elçisi Aylık Faaliyet Raporu Formu

Ekler 1. Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi (2 Yıllık) İş Takvimi 2. Gönül Elçisi Başvuru Formu 3. Gönül Elçisi Aylık Faaliyet Raporu Formu İçindekiler Önsöz 1. Hoşgeldiniz 2. Neden Gönüllülük? 3. Gönüllülük a. Gönüllülük Nedir? b. Gönüllüler Neden Önemlidir? c. Neden Gönüllü Olunur? d. Neden Gönüllü Olunmaz? e. Gönüllü Ne Yapar? f. Gönüllü

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PROJENİN AMACI 1- Ekonomik yetersizlikten kaynaklı sorunları azaltmak; Amasya il merkezinde, dezavantajlı grupta yer alan

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, Kadın Danışma Merkezindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini, işleyişine

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AMACINA YÖNELİK BAKANLIKLAR

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMAEKOL TOPLULUĞU YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMAEKOL TOPLULUĞU YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMAEKOL TOPLULUĞU YÖNERGESİ Topluluğumuz; Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin, Eczacılık mesleğine olan ilgisini artırmak, mesleki eğitimi evrensel

Detaylı

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü EN YOKSUL KESİM İÇİN SOSYAL YARDIM İSTİHDAM BAĞLANTISININ AKTİFLEŞTİRİLMESİ Aziz YILDIRIM Genel Müdür Mevcut Durum Faaliyetler Projeler MANTIKSAL ÇERÇEVE Sosyal Yardımlar-İstihdam

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor!

Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor! Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor! Hem kadınlar kazansın, hem ülkemiz. Çünkü Biz Büyük Bir Aileyiz. www.aile.gov.tr www.gonulelcileri.gov.tr Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin yapılan pek çok hukuksal

Detaylı

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul Haritası Nasrettin Hoca Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2015-2016 - 2 - Yüreğir İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Sayın Veliler, Şartlı Nakit Transferi(ŞNT), yani halk arasında bilinen ismiyle Öğrenci Parası ya da Çocuk Parası ekonomik güçlükler nedeniyle temel sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamayan; herhangi

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Amacı: Ülke geleceği üzerinde söz sahibi olan, hedef kitledeki dezavantajlı grubun, BSRM lerde kalan 14-20 yaş arası 60 genç kızın,

Detaylı

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 12.02.2009 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, toplumsal sorunlara yaklaşımımız sorunların değil çözümün bir parçası olmaktır. Bu nedenle, ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturarak

Detaylı

ANADOLU DA BİR KIZIM VAR (ABKV) ÇYDD ANKARA ŞUBESİ BURS BİRİMİ LİSE ÖĞRENCİLERİ BURS PROJESİ

ANADOLU DA BİR KIZIM VAR (ABKV) ÇYDD ANKARA ŞUBESİ BURS BİRİMİ LİSE ÖĞRENCİLERİ BURS PROJESİ ANADOLU DA BİR KIZIM VAR (ABKV) ÇYDD ANKARA ŞUBESİ BURS BİRİMİ LİSE ÖĞRENCİLERİ BURS PROJESİ Proje ile sosyoekonomik koşulları uygun olmayan ailelerin öğrenimlerine devam edemeyen kız çocuklarına eğitimde

Detaylı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı 80.YIL ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ 26.12.2003 tarihli Genel Müdürlük Onayı ile hizmete başlamıştır. Gündüzlü Kuruluştur.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18301) BÖLÜM 1 Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar Kuruluş

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012 KARANLIK DÜNYALARI AYDINLATALIM PROJESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Küçükçekmece FAHREDDİN KERİM GÖKAY ANADOLU LİSESİ BİLGE YILDIZ YAŞAR ÇAYANOĞLU A Ğ

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) nedir?

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) nedir? KAÇUV DA GÖNÜLLÜLÜK Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) nedir? Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Nerede yaşam varsa, orada umut vardır felsefesi ile, ebeveynlerinin maddi sorunları nedeniyle tedavileri

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Konak Belediyesi,

Detaylı

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü PROJE AMAÇLARI AMAÇ 1 Madde Bağımlılığını Önleme Konularında Doğru, Güncel ve Standart Bilgilendirme ve Eğitimlerin Sağlanması AMAÇ 2 Bursa İli Yıldırım

Detaylı

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ KAPSAM DAYANAK BİRİNCİ

Detaylı

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ MEVCUT DURUM Öğretim Çalışmaları: Destekleme ve yetiştirme kursları düzenlendi. Pansiyon etüt ve kursları düzenlendi Deneme sınavları uygulandı. Sınavlara

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

Kütüphan-e Türkiye Projesi

Kütüphan-e Türkiye Projesi Kütüphan-e Türkiye Projesi Sunum Planı Haziran dan bu yana yapılan çalışmalar Tanıtım Çalışma Grubu Eğitim Çalışma Grubu BİT Çalışma Grubu Etki Değerlendirme Çalışma Grubu Aralık ayı bölge toplantıları

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE- 1 Bu yönetmeliğin amacı Edremit

Detaylı

Suriye İnsani Krizi Sürecinde Türk Kızılayı nın Mülteci Çocuklar için Adaptasyon Çalışmaları. İlhami YILDIRIM Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı

Suriye İnsani Krizi Sürecinde Türk Kızılayı nın Mülteci Çocuklar için Adaptasyon Çalışmaları. İlhami YILDIRIM Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı Suriye İnsani Krizi Sürecinde Türk Kızılayı nın Mülteci Çocuklar için Adaptasyon Çalışmaları İlhami YILDIRIM Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı Suriye Acil Durum Müdahalesi Psiko-Sosyal Destek Programı

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YAPILANMASI VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Gedik Üniversitesi'nde

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ Madde 1 :Bu yönetmeliğin amacı, Kadın ve Aile hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini, işleyişine ilişkin esasları, kuruluş

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 25-26 www.company.com Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 24-25 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN ADI İLİ İLÇESİ

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI OKUL TEKNOLOJİ PLANI 1-Liderlik ve Vizyon 2-Öğrenme ve Öğretme 3-Üretkenlik ve Üstlenilen Görevler 4-Destek Yönetim ve İşlemler 5-Değerlendirme 6-Sosyal Yasal ve Etik Konular Kısa Vade Orta Vade Uzun Vade

Detaylı

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014 1.Sınıflar Tanışma Toplantısı 17 Eylül -2014 Ders Saatleri Türkçe 10 İngilizce 8 Matematik 5 Hayat Bilgisi 4 Görsel Sanatlar 2 Beden Eğitimi 2 Jimnastik 1 Satranç 1 Drama 1 Müzik 2 Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Detaylı

Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır.

Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır. Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır. Sosyal girişimler, çoğunlukla ürün ve hizmetler yaratırken

Detaylı

Hakkımızda GHA 2007 / 2

Hakkımızda GHA 2007 / 2 Tanıtım Hakkımızda Kurucumuz, yaşam ile ilgili araştırma, deneyim, gözlem ve eğitim ile hayatın bilinçle uygulanması gereken bir süreç olduğunu belirledi ve bu bilincin insanlığa verilmesini hedefledi.

Detaylı

T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Kültür ve Sosyal İşler

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI (2017-2018) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN Faaliyet Zaman Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Destekçi Kurum/Kuruluşlar Göstergeler Stratejik Öncelik 7.1: Erken yaşta

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU [ 2 0 1 0 ]

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU [ 2 0 1 0 ] DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Y A Ş A M B O Y U E Ğ İ T İ M A R A Ş T I R M A V E U Y G U L A M A M E R K E Z İ FAALİYET RAPORU [ 2 0 1 0 ] Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R AMAÇ... 3 FAALİYETLER... 3 EĞİTİM PROGRAMLARI... 4

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

SODES 2011 ÇALIŞTAYI - GAZİANTEP

SODES 2011 ÇALIŞTAYI - GAZİANTEP SODES 2011 ÇALIŞTAYI - GAZİANTEP SODES 2011 yılı hibe çağrısına yönelik Gaziantep Valiliği SODES Proje Koordinasyon Birimi tarafından 21 Nisan 2011 tarihinde Tilmen Otel de çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay

Detaylı

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) İstanbul un cok boyutlu dezavantajlı bölgelerinden biri olan Tarlabaşı nda bölge sakinlerinin kent yaşamına eşit katılımlarını desteklemek için 2006

Detaylı

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Avrupa Birliği Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (DVİHE) Hibe Programı Proje No: TR2009-0136.01-02-136 (HRE-136) Bu yayının

Detaylı

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin

Detaylı

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Facebook / SivilDusun Twitter / SivilDusun YouTube / sivildusunab Instagram / sivildusun Çalışmalarınızla ilgili duyuruları haber@sivildusun.eu adresine iletebilirsiniz.

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

T.C.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 - T.C.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı; İzmir

Detaylı

A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması.

A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması. 10.BELEDİYE TABİPLİĞİ A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması. A1.H1: Belediye tabipliği tarafından engelli bireyler için ücretsiz fizyoterapi hizmetinin verilmesi; böylece

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜSEV olarak Sosyal Yatırım Programı ile 2006 yılından

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergeninin amacı; suça sürüklenmesi,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 29.11.2012/196-1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 9 Şubat 2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü Küreselleşmenin etkisi Devlet bir çok sosyal alandan çekilmiştir Küresel ekonomi sürecinde özelleştirmeler ile eşitsizlik,

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

TOPLUM HİZMETLERİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

TOPLUM HİZMETLERİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ TOPLUM HİZMETLERİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Toplum Hizmeti ve Çalışma Esasları Toplum Hizmeti Madde 12 Öğrencilerin; ailesine,

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Türkiye de çocukların özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için reformlar yapılıyor

Türkiye de çocukların özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için reformlar yapılıyor Türkiye de çocukların özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için reformlar yapılıyor Türkiye, son yıllarda çocuklara yönelik eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda hayata geçirilen projeler ve reformlarla

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ

T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ Öğretim Çalışmaları: Öğretim Çalışmaları: 5-6-7 ve 8.sınıflarda kazanımlara ulaşma düzeyini ölçmek için 3 adet ölçme yapılarak, sonuçları

Detaylı

SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ A. AMACIMIZ Öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır?

ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır? ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır? Kadın ve Çocuk Merkezleri ECE Hizmetleri Sunan Kadın Kooperatifleri Kadın Emeğii Değerlendirme

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ULUSLARARASI GENÇLİK KAMPI-TÜRKİYE ORTAK DEĞERLER, ORTAK GELECEK VE GENÇ LİDERLER Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gençlik Çalışmaları Dairesi ULUSLARARASI GENÇLİK KAMPI-TÜRKİYE

Detaylı

0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN :ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI Çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlayan ve

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ İçerik: 1. Amaçları, hedefleri ve hedef grubu 1.1. Hangi değişiklikleri oluşturmaya çalışacak? 1.2. Neden bu proje yürütülecek? 1.3. Beklenen sonuçlar ne?

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı