Yuanli Liu, Yusuf Çelik, Bayram Şahin Ankara, 23 Eylül 2005

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yuanli Liu, Yusuf Çelik, Bayram Şahin Ankara, 23 Eylül 2005"

Transkript

1 Türkiye Sağlık Harcamaları: Uygunluk, Verimlilik, Hakkaniyet Yuanli Liu, Yusuf Çelik, Bayram Şahin Ankara, 23 Eylül 2005

2 Sunum İçeriği Amaç & Yaklaşım Temel Bulgular Politika Önerileri 2

3 Çalışmanın Cevaplamaya Çalıştığı Temel Sorular Türkiye neye ne kadar harcamaktadır? Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında harcama seviyesi uygun mudur? Eğer herhangi bir dengesizlik varsa bu dengesizliği ortadan kaldırmak için ne tür politikalar geliştirilebilir? 3

4 Uygunluğu ölçmek zor bir iştir, çünkü Sağlık harcaması çok sayıda talep ve arz faktörlerinin fiyat ve miktarının bir fonksiyonudur Uygunluk, para değerini nasıl tanımladığımıza ve ölçtüğümüze bağlıdır Değer ise arzu edilen çıktılara bağlıdır 4

5 Sistem Yapısı Orta Hedefler Nihai Hedefler Kaynak Tedarik Sunum Finansman Düzenleme Ulaşım Kalite Hakkaniyet Verimlilik Sağlık Statüsü Risk Koruma Tüketici Tatmini 5

6 Uygunluğu ölçmek zordur, çünkü,, Sağlığın farklı belirleyicilerine ayrılan kıt kaynakların kullanımları farklıdır Sağlığa ayrılan kaynakların alternatif kullanım alanlarından sağlanabilecek olan göreceli getirileri ölçmek zordur Uluslararası karşılaştırma yapabilmek için ideal ülkeler setini oluşturmak zordur 6

7 Yaklaşımımız Genel harcama seviyesini değerlendirmek Uluslararası: Türkiye uç değer mi? Yapı: Harcama biçimi makul mü? Performansı değerlendirmek Kaynak dağıtımında herhangi bir verimsizlik söz konusu mu? Finansal ulaşılabilirlik/ yükte her hangi bir hakkaniyetsizlik söz konusu mu? 7

8 Veri Sorunları Türkiye Ulusal Sağlık Hesabı çalışmasını sadece 1999 ve 2000 yılları için yapmıştır 1999 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası sağlık harcaması tahminleri başka veri toplama yöntemlerini kullanmışlardır Eğilim analizi yapmak mümkün değildir 8

9 Türkiye Sağlık Harcaması: Karşılaştırıldığında ne durumda? Kişi başına harcama düşük, fakat % olarak düşük değil Kişi başına gelir ile yakından ilişkili Kayda değer: hastane ayakta sağlık hizmetleri 9

10 OECD Ülkelerinde Kişi Başı Sağlık Harcamaları (ABD$,SGP) Türkiye (2000) 443 Meksika (2000) 494 Polonya (1999) 605 Macaristan 911 (2001) Kore (2001) 920 İspanya (2001) 1600 Japonya (2000) 1984 Hollanda (2001) 2310 Danimarka 2344 (1999) Avustralya 2363 (2000) Kanada (1999) 2407 Almanya (2001) 2723 İsviçre (2001) 3309 kişi başına sağlık harcamaları (ABD$ SGP) Kişi başına GSYİH 1999 (İsviçre=100) Kaynak: OECD Health Data 10

11 Sağlık Harcaması (GSYİH nin % si olarak) ve Kamu/Özel Sektörün Göreceli Payı Kaynak: OECD Health Data,

12 Sağlık Harcaması (GSYİH nin % olarak)ve Kişi Başına Milli Gelir 14 Birleşik Devletler 12 Almanya İİsviçre Sağlık Harcaması (GSYİH % si ) Türkiye Yunanistan Portegizl Macaristan :Çek Cumhuriyeti Polanya Slovak Cumhuriyeti Me ksika Kore Yeni Zelanda İİspanya Fransa İİzlanda Kanada Avustralya Belçika Danimar ka İİsveç Hollanda İİtalya Avusturya Japonya Birleşik Krallıklar ( UK) Fin landiya İİrlanda Norveç Lüksemburg Kişi Başına GSYİH (ABD$ SGP) Kaynak: OECD Health Data 12

13 Türkiye ve Tayland ın Karşılaştırılması Gösterge Türkiye Tayland Nüfus 68 milyon 62 milyon GSYİH/Kişi (ABD $, SGP) 6,380 6,132 Sağlık harcaması (%, GSYİH) %6,6 (2000) %6,1(2001) Kamu sağlık harcamalarının payı %62 %33 İlaç harcamalarının payı %24 %34 Kaynak: UNDP 2003; OECD 2004; Thailand Institute of Health Policy, 2003, 13

14 Fonksiyonlara Göre Sağlık Harcaması (Toplam Sağlık Harcaması =100) TÜRKİYE Macaristan Polanya Kore Meksika Kanada Almanya İspanya Hollanda Avustralya Japonya Danimarka İsviçre Kişisel tıbbi hizmetler Tıbbi Malzemeler Kaynak: Orozs ve Morgan

15 Üretim Moduna Göre Sağlık Harcaması (Tedavi ve Rehabilite Edici Hizmetler=100) Kore Kanada TÜRKİYE İspanya Avustralya Japonya İsviçre Macaristan Polonya Danimarka Almanya Meksika Tedavi & rehabilitasyona yönelik yatan hasta bakım ı Ayakta hasta bakım ı Kaynak: Orozs and Morgan

16 Fonksiyona Göre Hastane Harcaması (Hastane Harcaması=100) Meksika Polanya İsviçre Macaristan Avustralya Danimarka Yatarak Tedavi Japonya İspanya Poliklinik Kore Kanada TÜRKİYE Kaynak: Orozs and Morgan

17 Finansman Kurumlarına Göre Yatarak Tedavi Harcamalarının Payı (Yatarak Tedavi Harcamaları=100) İsviçre Kore Meksika Avustralya Almanya TÜRKİYE Kanada İspanya Macaristan Japonya Polanya Danim arka Yatarak tedavide kamu payı Yatarak tedavide özel sektörün payı Kaynak: Orozs and Morgan

18 Finansman Kurumlarına Göre Poliklinik Harcamalarının Payı (Poliklinik Harcamaları=100) Meksika 7 93 TÜRKİYE Macaris tan İsviçre Kore İspanya Polonya Kanada Danimarka Avustralya Almanya Japonya Ayakta hastada kamu sektörü payı Ayakta hastada özel sektör payı Kaynak: Orozs and Morgan

19 Kamu ve Özel Sektöre Göre İlaç Harcamaları (İlaç Harcamaları=100) Kanada Polanya Danim arka Kore Avustralya Macaristan TÜRKİYE İsviçre Japonya İspanya Almanya Kamu ilaç harcamaları Özel sektör ilaç harcamaları Kaynak: Orozs and Morgan

20 Türkiye de Sağlık Harcaması: Verimli mi? Verimsizliğin bazı işaretleri: - İlaç harcaması ve öncelikli ihtiyaçlar? - Önemli ölçüde antibiyotik kullanımı - Ödeyiciler arasında önemli ölçüde farklılaşma - Hastane ayakta bakım hizmetlerinin aşırı kullanımı 20

21 Önemli Kamu Kurumlarının İlaç, İlaç Dışı ve Toplam Sağlık Harcamalarındaki Değişim Durumu 21

22 Türkiye de İlaç Pazar Büyüklüğünün Gelişimi (% Değişim) 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Birim açısından % değişim TL açısından % değişim ABD$ açısından % değişim 22

23 Türkiye'de Tıbbi Hizmetlerin, İlaçların ve Genel Tüketici Fiyat Endeksinin Değişimi ( ) 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0, Sağlık Harcamaları (fiyat endeksi 1999=100) İlaç ve tıbbi malzeme (fiyat endeksi 1999=100) Genel Fiyat Endeksi (1999=100) 23

24 İlk Beş Ölüm Nedeni (2000) Sıra Ölüm Nedeni Ölüm (%) 1 İskemik kalp hastalıkları 21,7 2 Serebrovasküler hastalıklar 15,0 3 COPD 5,8 4 Prenatal nedenler 5,8 5 Alt solunum yolu enfeksiyonları 4,2 24

25 Türkiye de Terapatik Sınıflara Göre İlaçların Kullanımı (Toplam Değerin % Olarak) Tedavi Grubu 1999 (%) 2000 (%) 2001 (%) 2002 (%) Antibiyotikler 20,4 19,0 18,2 18,1 Analjezik ve antimigren ilaçlar 13,2 12,0 12,1 12,3 Kas ve sinir sistemi ilaçları 10,2 11,0 11,6 11,0 Öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları 8,9 8,6 7,9 8,4 Vitamin, mineral ve antianemikler 7,2 7,3 6,5 6,4 Dermatoloji 5,2 5,3 5,4 5,3 Mide, asit giderici ve antiemetikler 5,0 5,3 5,2 5,2 Kardiovasküler sistem ilaçları 4,4 4,8 5,5 6,3 Hormon ve jinekoloji ilaçları 4,0 4,3 4,5 4,5 Otoloji ve göz-kulak ilaçları 4,1 4,2 4,4 4,3 Kaynak: IEIS 2002, IEIS 2003, WB 2003b 25

26 Türkiye ve Dünyada Tedavi Sınıflarına Göre İlaç Tüketimi Tedavi Sınıfı Dünyadaki ortalama payı Türkiye deki ortalama payı Kalp Damar 19,3 11,9 Merkezi sinir sistemi 15,8 9,5 Beslenme T & Metabolik 15,3 12,8 Sistemik Anti Enfeksiyon 9,9 26,2 Solunum Sistemi 9,3 7,8 Kaynak: IEIS 2002, IEIS 2003, WB 2003b 26

27 Finansman Kurumlarına Göre Kişi Başına İlaç Harcaması 27

28 Kamuda Ödeme Yapan Temel Kurumların Toplam Sağlık Harcamalarında İlaç Harcamalarının Payı 70,0 Toplam Sağlık Harcamaları arasındaki ilaç harcama payı 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Merkezi Devlet SSK Emekli Sandığı Bağ-Kur Ortalama 28

29 Türkiye de cari sağlık harcamalarının fonksiyonlara göre dağılımı (2000) Fonksiyonlar Cari Harcama (%) Yatan Hasta 19,89 Ayakta Hasta 29,74 Rehabilite Edici Hizmetler 0,88 Yardımcı Sağlık Hizmetleri 3,48 Ayakta Hastalara Verilen Tıbbi Malzemeler 29,07 Halk Sağlık Hizmetleri 2,41 Sağlık Yönetimi 2,27 Sınıflanamayan Diğer Kategoriler 12,26 Toplam 100,0 Kaynak: Orozs ve Morgan

30 Fonksiyonlara Göre Hastane Harcamaları (Hastane Harcaması = 100) Meksika Polonya İsviçre Macaristan Avustralya Danimarka Japonya İspanya Kore Kanada TÜRKİYE Yatan Hasta Bakımı Ayakta Hasta Bakımı Kaynak: Orozs ve Morgan

31 Türkiye de sağlık harcaması: Adil mi? Adil olmadığına dair bazı işaretler: - Finansal ulaşım ve yükte adil olamama - Enformal ödemelerin yükü 31

32 Ödeme Güçlüğünden Dolayı İhtiyacı Olduğu Halde Sağlık Hizmeti Alamayan Hastaların Dağılımı (%) Kentsel- Kırsal Sigortalı- Sigortasız Zengin-Fakir 32

33 Hastanede Yatarken İhtiyaç Duyduğu İlaçları Hastane Dışından Satın Alan Hastaların Dağılımı (%) Kentsel- Kırsal Sigortalı- Sigortasız Zengin-Fakir 33

34 İlaçlara Yapılan Ortalama Cepten Ödemeler Reçetesiz Reçeteli Fakir Zengin 34

35 Sunucu ve Amaç İtibarıyla Cepten Ödemeler (%) Amaç Kamu Özel Resmi Gayri resmi Resmi Gayri resmi Toplam Bağış - 11, ,3 Hekimlerin tıbbi hizmetleri 9,2 2,3 29,8 99,0 32,6 Hekimlerin cerrahi hizmetleri 8,2 23, ,4 İlaçlar 70,3 50,5 49,7 1,0 46,7 Hemşire/diğer personel hizmetleri Laboratuar/görüntüleme testleri - 1, ,2 8,1-12,2-8,2 Diğer hizmetler 4,0 11,1 8,3-6,6 Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kaynak: Tatar ve ark,

36 DSÖ nün Türkiye Sağlık Sistemi Performansı Sıralaması (1997) Sağlık harcaması : 82 Sağlık : Duyarlılık: 73 (seviye) ; 109 (dağıtım) 93 (seviye) ; 66 (dağıtım) Finansmanda Adillik:

37 Politika Önerileri Sağlık/İlaç harcamalarının genel seviyesi Verimlilik sorunları & Politika önerileri Hakkaniyet sorunu & Politika önerileri 37

38 Sağlık Harcamalarının Genel Seviyesi Seviye uygun gözükmekte (GSYİH nın %6,6 sı) İlaçlara yapılan toplam harcama yüzdesi Gelişmiş ülkelerden yüksek (%24) Ancak benzeri gelişmekte olan ülkelere benzer veya düşük (Örn, Tayland: %30) Bu fiyatın yanı sıra diğer pek çok faktörden kaynaklanmış olabilir USH çalışmaların periyodik olarak yapılması gereklidir 38

39 Verimlilik Sorunu Hastane poliklinikleri için yapılan harcama yüzdesi yüksek Temel Sağlık Hizmetleri & Sevk sistemine ihtiyaç var İlaç harcaması: antibiyotikler yüksek oranda kullanılmakta Rasyonel ilaç kullanımı ihtiyacı Sosyal sigorta programları arasında farklılaşma 39

40 Hakkaniyet Sorunu Sağlık hizmeti/ilaçlara genel olarak erişim: tamam Fakat, finansal ulaşım ve yükte önemli sosyo-ekonomik adaletsizlikler Enformal ödemeler sorunu Müdahaleler: Kapsam, Ulusal İlaç Politikası, Sorumluluk 40

41 Temel Mesajlar İyi haber: Sağlık bakım/ilaca yönelik genel harcama seviyesi kontrol dışı gözükmemekte; sağlık bakımına erişim iyi Kötü haber: hastane poliklinik birimlerinde kaynakların orantısız kullandığına yönelik endişe, farklı sosyal sigorta kurumları arasında kaynak kullanımı açısından önemli farklılaşma ve finansal yük açısından sosyoekonomik eşitsizlikler Türkiye bu problemleri ancak uluslar arası ve kendi deneyimlere bakarak çözebilir, 41

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Kısmen, artan sağlık harcamasının bir sonucu olarak, Türkiye deki sağlık durumu son birkaç on yıl içinde hızlı iyileşme kaydetmiştir.

Detaylı

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Modern Türkiye, bebek ve çocuk ölümlerini azaltma ve anneleri doğumda koruma gibi alanlarda önemli başarılar kaydetmiştir. Bulaşıcı hastalıkların

Detaylı

Türkiye de İlaç Geri Ödeme Politikası

Türkiye de İlaç Geri Ödeme Politikası Türkiye de Sağlık/İlaç Harcamaları ve İlaçta Geri Ödeme Politikası Türkiye de İlaç Geri Ödeme Politikası Doç. Dr. Panos Kanavos London School of Economics Prof. Dr. İsmail Üstel Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Türkiye sağlık sektörü raporu

Türkiye sağlık sektörü raporu Türkiye sağlık sektörü raporu Sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sektörü için genel bakış ve potansiyel iyileştirme alanları Haziran 2012 İçindekiler Grafikler Listesi...i Şekiller Listesi...ii Tablolar

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Turkish Bir Bakışta Eğitim: OECD Göstergeleri - 2006 Türkçe Özet Bir Bakışta Eğitim, eğitimciler, politika yapıcılar, öğrenciler ve velilere

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Finansmanında İnformal Ödemeler

Sağlık Hizmetleri Finansmanında İnformal Ödemeler Sağlık Hizmetleri Finansmanında İnformal Ödemeler ÖZET Hacer ÖZGEN Mehtap TATAR *** Cepten sağlık harcamalarının bir unsuru olan informal ödemeler birçok ülkede, değişen boyutlarda sağlık finansmanının

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Özgür UĞURLUOĞLU, Yusuf ÇELİK ÖZET Dünya da sağlık sistemlerinin performansını ölçmeye yönelik ilgi, hem kaynakların kıtlığı

Detaylı

TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ Hazırlayan Z. Bahadır BAYRAÇ 074201012002 İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği

Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, 2012, 127-162 Yusuf BAYRAKTUTAN Ferhat PEHLİVANOĞLU Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği An Efficiency Analysis In Health Businesses:

Detaylı

2013 Mali Yılı Bütçesi nin TBMM Genel Kurulu na Sunumu

2013 Mali Yılı Bütçesi nin TBMM Genel Kurulu na Sunumu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2013 Mali Yılı Bütçesi nin TBMM Genel Kurulu na Sunumu Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı nın 10. Yılı Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı 14 Aralık 2012 İçindekiler Açıklamalar A-

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

SAĞLIK HARCAMALARI GİRİŞ. Piyasacı Sağlık Politikası Uygulayan Ülkelerde Sağlık Harcamaları Neden Daha Yüksektir? Prof. Dr.

SAĞLIK HARCAMALARI GİRİŞ. Piyasacı Sağlık Politikası Uygulayan Ülkelerde Sağlık Harcamaları Neden Daha Yüksektir? Prof. Dr. SAĞLIK HARCAMALARI Piyasacı Sağlık Politikası Uygulayan Ülkelerde Sağlık Harcamaları Neden Daha Yüksektir? Prof. Dr. Recep AKDUR GİRİŞ Ülkelerdeki sağlık harcamasının değerlendirmesinde, harcamanın miktarı,

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

Türkiye de Sağlık Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Gereği

Türkiye de Sağlık Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Gereği Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2010 Cilt: 47 Sayı: 549 A. B. YERELİ - İ. KOBAL - A. M. KÖKTAŞ 5 Türkiye de Sağlık Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Gereği Özet Ahmet Burçin YERELİ 1 İsmail KOBAL

Detaylı

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Haziran 2012 2 İçindekiler Giriş...1 Mevcut Durum Analizi...2 Sürdürülebilirlik...14 Yapısal Reform Alanları...18 Sürdürülebilir

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010) KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010) ANKARA - Nisan 2009 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 87 Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ FATMA GÜL ALTIN Tez Danışmanı: Yrd.

Detaylı

Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi

Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi www.istatistikciler.org İstatistikçiler Dergisi 2 (28) 95-14 İstatistikçiler Dergisi Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi Filiz Ersöz KHO Sav.Bil.Ens.. fersoz@yahoo.com

Detaylı

REASÜRÖR. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. İÇİNDEKİLER

REASÜRÖR. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. İÇİNDEKİLER Tarih: Ekim 2008 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi Cahit NOMER İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İLAÇ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İLAÇ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İLAÇ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-93-2 YAYIN NO: KB: 2894 - ÖİK: 735 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir. Yayın

Detaylı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Temmuz 1 19 191 19 193 19 195 19 197 19 199 199 1991 199 1993 199 1995 199 1997

Detaylı

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yayýn No:2011/414 TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yrd.Doç.Dr. Seher Nur SÜLKÜ Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı

Detaylı

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları ISBN 978-975-590-282-1 OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye OECD VE IBRD/DÜNYA BANKASI 2008 Bölüm 2 Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları 35 Bu bölümde, Türkiye de sağlık sisteminde yapılan

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Finansmanında Kullanıcı Katkıları: Genel Bir Bakış ve Türkiye Đçin Bir Durum Değerlendirmesi *

Sağlık Hizmetleri Finansmanında Kullanıcı Katkıları: Genel Bir Bakış ve Türkiye Đçin Bir Durum Değerlendirmesi * Sağlık Hizmetleri Finansmanında Kullanıcı Katkıları: Genel Bir Bakış ve Türkiye Đçin Bir Durum Değerlendirmesi * Hasan Hüseyin Yıldırım ** - Türkan Yıldırım *** - Ramazan Erdem **** Özet: Çeşitli faktörlere

Detaylı

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir.

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir. TÜRKİYE DE KADIN SAĞLIĞININ DURUMU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (2011) 1.GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bireyin bedenen, zihnen ve sosyal

Detaylı

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI (2015-2019) Ankara - 2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...10 1. KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ...12 2. KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü 2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Bu kitap, Sağlık Bakanlığı'nın (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü-HMM) kullanımı, basımı ve yayımı amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı