AŞIRI İNTERNET KULLANIMININ ERGENLER ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİSİ SİBER ZORBALIK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Ergenlik ve Siber Zorbalık.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AŞIRI İNTERNET KULLANIMININ ERGENLER ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİSİ SİBER ZORBALIK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Ergenlik ve Siber Zorbalık."

Transkript

1 AŞIRI İNTERNET KULLANIMININ ERGENLER ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİSİ SİBER ZORBALIK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ergenlik ve Siber Zorbalık Yücel Kılıç FİNAL ÖDEVİ PDR 2004 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Yard. Doç. Dr. Cem Özışık İstanbul İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mayıs, 2014

2 Öz İletişim kavramının bilgisayar sayesinde değişmesi ve bilgi paylaşımının hızındaki artış özellikle gençler arasında sosyal iletişim ve çevre kavramlarını önemli ölçüde değiştirmiştir. Siber zorbalık, geleneksel zorbalığın ilerlemiş bir boyutu olarak kabul edilmektedir ve gençler arasında hızla yayılmaktadır. Bu makalede siber zorbalık ile ilgili literatür, arama motorlarında ergenlik, siber zorbalık, internet kullanımı, dijital teknoloji kelimeleri ile taranmış, gözden geçirilmiştir. İnternet kullanım oranları, aşırı internet kullanım biçimlerinin adlandırılışı, siber zorbalığın tanımı ve çeşitleri, siber zorbalığın görülme oranları, şekilleri ve araçları ile nedenleri özetlenmiştir. Araştırmalar siber zorbalık oranlarının yaş, cinsiyet, teknoloji kullanımı gibi değişkenlere bağlı olarak değişebildiğini göstermektedir. Eğitimciler, aileler ve gençler işbirliği çerçevesinde hareket etmenin ve siber zorbalığa karşı dikkatli olmanın gerekliliğini göz ardı etmemelidirler. Anahtar Kelimeler: Ergenlik, siber zorbalık, internet, dijital teknoloji. Abstract Thanks to the computer to change the concept of communication and information sharing among teens in the rate of growth characteristics and environmental concepts of social networking has changed dramatically. Cyber bullying, traditional bullying is recognized as an advanced size and is spreading rapidly among young people. In this article the literature about cyber bullying, search engines "adolescence, cyber bullying, internet access, digital technology" with the words scanned, has been revised. Internet usage rates, excessive internet use named of forms, definitions and types of cyber bullying, cyber bullying incidence, causes and ways and means are summarized. Research cyber bullying rates by age, sex, use of technology can vary depending on variables such as shows. Educators, families and young people to act in cooperation and the need to be wary of cyber bullying should not be ignored. Keywords: Adolescence, cyber bullying, internet, digital technology. 2

3 I. Giriş Günümüz bilgisayarlarının 150 yıla dayanan bir geçmişi vardır. Önceleri hesap makinesi ile insan hayatına giren dijital yaşam, 1800 lerin sonu ile 1900 lerin ilk yarısına kadar adım adım geliştirilen bilgisayar li yıllarda internet ile birleşerek insanlığı kendi dünyasına bağlamıştır. Oda bilgisayarlar günümüzde cep, tablet ve el bilgisayarları olarak tanımlanır hale gelmiştir. Yalnızca bilgisayar değil telefonlar da ankesörden cebe doğru gelişme ve değişme göstermiştir. İnsanlar arkadaşlıklarını sanal ortamdan kurmaya, yaşadıklarını anında paylaşmaya, konuşma yerine yazma yoluna gitmeye alışmışlar ve bundan kopamaz, buna bağımlı hale gelmişlerdir. Bu bağımlılık durumu son yıllarda alt düzey yaşlarda sıklıkla gözlenir hal almıştır. Bilgisayar bağımlılığı obezite gibi açık ve net görünebilir problem yanında siber/sanal kötülük kavramı gibi soyut, görünemeyen ve etkisi hesaplanamayacak güçlükte olumsuzluk da getirebilmektedir. Gençler ya da ergen bireyler arasında hızla yayılan dijital çağa ayak uydurma isteği, dijital teknolojiden uzak duramama durumu ileri yetişkinlere oranla daha dikkat çekicidir. Teknolojiyi kullanmak işe yarama, zamandan tasarrufluk anlamında bakıldığında elbette faydalı ve elzem bir beceridir. Ancak teknolojinin aşırı kullanımından kaynaklanan, sosyalleşme sürecini soyutlaştıran, insanı önce kendine ve daha sonra çevresine yabancılaştıran bu yabancılaşma sonucunda soyut dünyanın kendine verdiği güçle insanı adeta soyut duygusuzlar haline getiren olumsuzluk önemli bir sonuçtur. Soyut duygusuzlar olarak tanımladığımız insanlar, sosyal çevrelerine sanal dünyanın kendisine sağladığı gizlilik imkanları sayesinde zarar verebilmekte ve bu zararların boyutları kestirilemeyecek düzeylere ulaşabilmektedir. İntiharlara kadar uzanan zararlar sıralamasında internet, hız, anında ulaşım kavramlarına çok da masum bakmamamız gerektiğini görebilmek mümkündür. Ergenlik düzeyinde bireylerin kendilerini bulma, kendileri ile birlikte çevrelerini şekillendirme çabaları ile birleştirilen sanal dünya, etkisi altına aldığı bireye adeta hükmetmekte ve bireye isteklerini yaptırabilmektedir. 3

4 Ergenlik çocukluğun son, yetişkinliğin de ilk evresidir. Ergenlik kişinin toplumsal rolleri kesin olmasa bile keşfedebileceği, sınayabileceği bir ara evre olarak tanımlanabilir. Bu evre, hayatında boşluk hisseden ergenin evden uzaklaşma ve arkadaş çevresine yönelme gibi davranışları sergilemesi ile gözlemlenebilir. Dijital çağda yaşayan ve internetle sürekli ilişki içerisinde bulunan ergen, ortam değişikliğini yalnızca okulla sınırlandırmaz. Ergen bu süreçte, okulun yanında mahalle, başka okullar, şehirler hatta ülkelerden de kendisine arkadaş edinebilmektedir. Bu bağlamda arkadaş sayısının hızla artmasını sağlayan sanal ortam beraberinde zorbalığın sanal dünya içerisindeki tanımı olan siber zorbalığı ve bunun yansıması siber mağduriyeti de beraberinde getirmektedir. Burada dikkat çeken ergenlik çağı bireylerinin bu değişim, gelişim ve dönüşümden faydalanma durumlarına karşılık görebilecekleri/gördükleri olumsuzluktur. Bunun adı son yıllarda önemi artan ve gittikçe artacağı düşünülen, siber/sanal zorbalıktır. Siber/sanal zorbalık gizlilik sağlaması ile bireylerin dikkatini çekmektedir. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı, ergen öğrencilerin interneti kullanım durumları üzerinden hareketle siber zorba davranışlarda bulunma durumlarını gözler önüne sermektir. Siber zorbalığa ilişkin tanımlamaların yapılması ve özellikle siber zorbalığa dikkat çekmek amacıyla bu değerlendirmede Ergenlik ve siber zorbalık konu başlığı altı soru ile alt başlıklara bölünerek incelenmiştir. 1. Dünyada ve Türkiye de internet kullanım oranları nelerdir? 2. Dijitaliteyi aşırı kullanma biçimleri hangi kavramlarla tanımlanmaktadır? 3. Siber zorbalık nedir? Siber zorbalık çeşitleri nelerdir? 4. Dünyada ve Türkiye de ergenlerde siber zorbalık görülme oranları hangi düzeydedir? 5. Siber zorbalığın görülme şekilleri ve siber zorbalık araçları neler olabilir? 6. Siber zorbalığın nedenleri nelerdir? 4

5 II. Bulgular 2.1. Dünyada ve Türkiye de internet kullanım oranları Dijital çağ diye adlandırılan içerisinde bulunduğumuz çağ hızla değişmekte ve gelişmektedir. Akıllı (smart) cep telefonları, tablet bilgisayarlar, sosyal paylaşım siteleri ve internet; sosyal yaşam tanımı içerisinde öncelikli yer alması gereken kavramlar haline gelmiştir. Öyleki dünya nüfusunun yaklaşık %35 inin internet kullanıcısı olduğu ve internet kullananların sayısının 2000 yılından 2014 yılına kadar %690 arttığı görülmüştür. Türkiye ise nüfusunun %45 inin yaklaşık internet kullanıcısı ile dünyada 12., Avrupa da 5. sırada yer almaktadır (Global Social, Digital & Mobile Statistics Jan, 2014). Türkiye İstatistik Kurumu nun Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması na (2013) göre hanelerin %49.1 i internet erişimine sahip ve yaş grubundaki bireylerin bilgisayar ve internet kullanım oranları sırasıyla %49,9 ve %48,9 dur (TÜİK 2013). İnternet ile birlikte cep telefonu kullanımı da hızla yaygınlaşmaktadır. Ulaştırma Bakanlığı nın verilerine göre 2003 yılında 27.9 milyon mobil abone sayısı, 2013 yılında yaklaşık 2.5 kat artarak 68.9 milyona ulaşmıştır. Abonelerin aylık ortalama görüşme süresi 323 dakika ve yazdıkları SMS miktarı 218 adettir. Bu oranlar AB ülkeleri içerisinde en yüksek kullanım oranlarıdır (UBAK 2013). Tüm bu veriler, ülkemizde ve dünyada internet ve cep telefonu kullanımının yaygın olduğunun göstergesidir. 2.2 Dijitaliteyi aşırı kullanımın tanımları Dijital dünyadaki hızlı değişim yaşamı kolaylaştırmak gibi olumlu işlevi yanında olumsuzluklar da getirmektedir. Aynı anda birçok insana ulaşma ve birçok insanla iletişim kurabilme, video, resim ve benzeri paylaşımlarda bulunma ve kilometreleri saniyeler içerisinde aşma dijital dünyanın olumlu işlevlerine örnektir. Dijitalitenin olumsuz işlevinin başında bilgisayar ve bilgisayarın sunduğu imkanlardan uzak kalamama gelmektedir. Bu durum Young a (1998) göre bağımlılık, Davis, Flett, ve Besser e (2002) göre problemli 5

6 kullanım ve Morahan-Martin ve Schumacker (2000) e göre patolojik kullanım olarak tanımlanmaktadır. Bilgisayar ve iletişim ağı bireyi robotikleştirmekte, pasifize etmekte ve bilgisayar başından ayrılamayan makine haline getirmekte; ailenin tanımını aynı ev içerisinde yaşayan yabancılar olarak değiştirmektedir. Bilgisayar yalnızca yetişkinleri değil ergenleri hatta çocukları da dünyasına çekmektedir. Ve yapılan araştırmalar ergenlerin gelişimsel özellikleri sebebiyle bilgisayar ve internet bağımlılığı geliştirme konusunda risk grubunda yer aldığını göstermektedir (Cao ve Su, 2007). 2.3 Siber zorbalık tanımı ve çeşitleri Siber zorbalık terimini ilk kullanan kişi olarak Bill Belsey kabul edilmektedir. Belsey e (2005) göre siber zorbalık, e-posta, cep telefonu, çağrı cihazlı metin (text) mesajları, anlık mesajlaşma, karalayıcı kişisel web siteleri ve karalayıcı kişisel online sorgulama web siteleri gibi iletişim ve enformasyon teknolojilerinin kullanımı yoluyla, bir kişi veya bir grup tarafından başkalarına zarar vermek amacıyla yapılan kasıtlı, tekrar eden ve saldırgan davranışlardır (Akt. Özel,2013). Mason a (2008) göre siber zorbalık bir birey veya bir grubun, başka bir birey veya grubu kasıtlı ve tekrar eden bir şekilde taciz veya tehdidi kolaylaştırmak için iletişim teknolojilerini kaba yazılar ve / veya görüntüler gönderme veya yayınlama yoluyla bilinçli olarak kullanması dır. Bilgi iletişim teknolojilerinin başkalarına zarar vermek amacıyla, bir birey veya bir topluluk tarafından, kasıtlı, tekrar edici ve belli bir süre devam eden saldırgan davranışları desteklemek amacıyla kullanılmasıdır (Çalışgan, 2013). Arıcak a (2011) göre siber zorbalık genel olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba, özel ya da tüzel bir kişiliğe karşı yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarının tümü şeklinde tanımlanmaktadır. İki çeşit siber zorbalık bulunmaktadır: İlki olayın daha çok teknik yönünü içeren elektronik zorbalık (electronic bullying), diğeri ise olayın daha çok psikolojik yönünü içeren elektronik iletişim (e-iletişim) zorbalığıdır (e-communication bullying). Elektronik zorbalık kişilerin 6

7 şifrelerini ele geçirmek, web sitelerini heklemek, spam içeren ya da bulaşıcı e-postalar göndermek gibi teknik olayları içerir. Elektronik zorbalık, bireysel yapılabileceği gibi birçok kişi tarafından organize bir şekilde aynı anda da yapılabilir. Ddos denilen bu tür saldırıların hedefi sistemi kullanılamaz hale getirmektir. Bu tür saldırılar kişilerin sahip olduğu web sitelerine yapılabildiği gibi büyük kurum ya da devletlere ait yazılım ya da sitelere de yapılmaktadır. Bu saldırılar donanım ve yazılımlara direkt olarak etkide bulunurken, dolaylı olarak kişilerin duygularına da etki etmektedir. E-iletişim zorbalığı ise bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak kişileri sürekli rahatsız etme (cyber-stalking), kişilerle alay etme, isim takma, dedikodu yayma, internet üzerinden kişiye hakaret etme ya da kişinin rızası olmadan fotoğraflarını yayınlama gibi ilişkisel saldırı davranışlarını içerir. Bu da direkt olarak duyguları etkilemektedir. Tüm bu tanımlara baktığımızda siber zorbalığın ortak bir tanımının yapılamadığını ve yapılan tanımların da teknolojinin gelişmesi ile değişikliğe uğradığı gerçeğini görmekteyiz. Yine de siber zorbalık tarih boyunca süregelen genel zorbalıktan bazı yönleriyle ayrılmaktadır. Greene e (2006), göre geleneksel zorbalık üç bakımdan siber zorbalıktan farklıdır. İlk olarak; siber zorbalıkta zorbalığı yapan kişinin kimliği belli olmadığı halde, geleneksel zorbalıkta zorbalığı yapan kişinin kimliği bellidir. İkinci olarak; siber zorbalık her yerde gerçekleşebilirken geleneksel zorbalık, okul sınırlarında gerçekleşmektedir. Son olarak; siber zorbalıkta zorbayla mağdur arasında bir güç dengesizliği olmayabilirken, geleneksel zorbalıkta zorbayla mağdur arasında asimetrik bir güç dengesi söz konusu olmaktadır. Bu ayrımlar siber zorbalığın çok daha kolay gerçekleşebileceğini ve sonuçlarını kestirmenin mümkün olamayacağı gerçeğini gözler önüne sermektedir. 2.4 Dünyada ve Türkiye de ergenlerde siber zorbalık görülme oranları Siber zorbalık görülme oranları, internet kullanımına paralel olarak dünya genelinde olduğu gibi Türkiye de de her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda Norveç te 1993 yılında ilk ve ortaöğretim öğrencileri üzerine yapılan araştırmada öğrencilerin %15 inin düzenli 7

8 olarak zorbaca eylemlerde bulunduğu sonucu ortaya çıkmıştır. İtalya da 2008 yılında yaşları arasındaki ortaokul öğrencilerine yapılan bir araştırmada da öğrencilerin %15 inin zorbalık davranışlarında bulundukları tespit edilmiştir. Kanada da 1995 ve 1999 yıllarında yapılan üç araştırma sonucu 8 12 yaş aralığındaki ilkokul öğrencilerinin %12 sinin zorba olduğu bulunmuştur (Akt. Serin, 2012). Erdur-Baker ve Kavşut (2007) araştırmalarında Türkiye de sanal zorba oranının %28 olduğunu ve erkeklerin daha çok siber zorbalık yaptıklarını ifade etmişlerdir. Ayas ve Horzum un (2012) ilköğretim öğrencileri ile yaptıkları çalışmada da öğrencilerin %11.6 sının sanal zorbalık yaptığı saptanmıştır yılında İstanbul da 4291 öğrenci ile yapılan bir araştırmaya göre Türkiye de siber zorbalık yapma oranı %9.42 ye ulaşmıştır. Siber zorba ve siber mağdur olanların oranı ise %5.31, öğrencilerin bir şekilde zorbalıkla karşı karşıya kalma oranı ise %26.52 ye ulaşmıştır. Ayrıca kız öğrencilerin siber zorbalık oranı %17.55, siber mağdur oranı %24.37; erkeklerde ise siber zorbalık %18.12 ve siber mağdurluk %24.64 olarak ölçülmüş; kız öğrencilerin erkek öğrencilerden hem daha az siber zorbalık davranışlarında bulundukları hem de daha az siber mağdur oldukları belirlenmiştir. Sınıf düzeylerine göre ise siber zorbalık oranları; 5. sınıflarda 1626 öğrencide % 17.60, 6. sınıflarda 1126 öğrencide %17.95, 7. sınıflarda 674 öğrencide %17.92 ve son olarak 8. sınıflarda 863 öğrencide %18.01 bulunmuştur (Serin, 2012). Özel e (2013) göre de erkek öğrenciler siber zorbalıkta kız öğrencilere oranla %3 lük bir farkla önde görülmektedirler, ayrıca arasında değişen 1324 öğrencinin siber zorbalık ortalamaları yaşlarda % 28.01, 15 yaşta %28.39, 16 da %28.42, 17 yaşta %28.81 ve son olarak yaşlarda %32.29 olarak hesaplanmıştır. Bu durum; hem siber zorbalığın yaş büyüklüğü ile doğru orantılı olduğunun hem de erkek öğrencilerin geleneksel zorbalık deneyimlerinin ve elektronik iletişim araçlarını sık kullanmalarının siber zorbalığı yordamada başarılı değişkenler olduğunun göstergesidir ve kız/erkek empati düzeyleri ile boyun eğici davranışlarda bulunma özelliklerinin açıklayıcı olabileceği çeşitli araştırmalarda dile 8

9 getirilmiştir. Son olarak Manap ın (2012) yaptığı araştırmada Samsun İli nin merkeze bağlı ilçeleri olan Canik, Atakum ve İlkadım daki 2 özel ve 7 kamuya ait ilköğretim kurumunda 6., 7., ve 8. sınıfta öğrenim görmekte olan 559 kız, 583 erkek öğrenci olmak üzere toplam 1142 öğrenci incelenmiş ve sonuçlar şu şekilde sıralanmıştır: Kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla siber zorbalıkta bulunma düzeyleri daha düşüktür. Mann-Whitney U testine göre siber zorbalık oranı kızlarda 532, erkeklerde 609 olarak hesaplanmıştır. Öğrenim görülen sınıf düzeyi yükseldikçe siber zorbalık oranları da artmaktadır. Öğrencilerin en sık girdiği internet sitelerine göre siber zorbalık düzeyi değişmektedir. Sosyal paylaşım- sohbet siteleri en yüksek, eğitim-ödev-forum siteleri ise en düşük puana sahiptir. İnterneti sık kullanan öğrencilerin zorbalık düzeyleri sık kullanmayanlara göre daha yüksektir. Sosyal aktivitelere katılan öğrencilerin katılmayanlara göre siber zorbalık düzeyleri daha düşüktür. Ailenin sosyoekonomik düzeyine göre de siber zorbalık düzeyleri değişmektedir. Aksiyon/macera, korku/gerilim, savaş ve bilim kurgu dizi ve filmlerine ilgi duyan öğrencilerin romantik/aşk ve komedi türü dizi ve filmlere ilgi duyan öğrencilere göre siber zorbalıkta bulunma düzeyleri daha yüksektir. Araştırma sonuçlarında erkeklerin siber zorba davranış sergilemede kızlara göre önde olmaları ve yaş büyüklüğüne göre artış ortak noktalar olarak görülmektedir. 2.5 Siber zorbalığın görülme şekilleri ve araçları Siber zorbalık davranışları farklı şekillerde ve araçlarla yapılmaktadır. Bu davranışların sergilenme şekilleri; kızdırma-kışkırtma (flaming), taciz (harassment), karalama/iftira (denigration), taklit etme (impersonation), ifşa etmek/ortaya çıkarmak (outing and trickery), dışlama (exclusion), rahatsız edici ve tekrarlayıcı mesaj ve aramalar (cyberstalking)dır. Araçları ise; elektronik posta ( ), anlık mesaj (instant messaging), sohbet odaları (chat rooms), metin mesajlaşması (text messaging), çevrimiçi oyunlar (online games), bloglar ve video bloglar (vblogs), tartışma duvarları ve e-posta listeleri (discussion boards and lists), birebir ağ-kurma (peer-to peer networking), web siteleri (web sites), 9

10 sosyal paylaşım siteleri (sosyal networking sites) olarak sıralanmaktadır (Özel, 2013). Şahin ve ark. a (2010) göre ise siber zorba davranışlar sekiz başlık halinde incelenmiştir. Bu başlıklar; e-posta aracılığı ile birisine hakaret/cinsel içerikli/tehtid içeren mesajlar gönderme, izin almadan bilgisayardaki bilgileri alma, chat odasında hakaret/cinsel içerikli/tehtid içeren konuşmalar yapma, sms aracılığı ile hakaret/cinsel içerikli/tehtid içeren mesajlar gönderme, online oyunlarda hakaret/cinsel içerikli/tehtid içeren konuşmalar yapma, özel numara ile rahatsız etme, izinsiz fotoğraf/video çekme ve yayma, messenger ve hesaplarının şifrelerini alarak özel mesajlara ulaşmadır. Ayrıca siber zorbalık görülme biçimlerinin yedi şekilde; online kavga, siber taciz, iftira, taklit, başkasının bilgilerini sanal ortamda izinsiz kullanma, dışlama, siber tehdit ve siber zorbalık araçlarının yazılı mesaj zorbalığı, fotoğraf/video klibi zorbalığı, telefon zorbalığı, e- posta zorbalığı, sohbet odası (chat) zorbalığı, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla zorbalık, anlık mesajlaşma yoluyla zorbalık, web siteleri aracılığıyla zorbalık olarak tanımlanış biçimleri de vardır (Akt. Serin, 2012). 2.6 Siber zorbalığın nedenleri Zorbalık üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında zorbalığın tek bir nedeninin olmadığı gözlenmektedir. Bireyin kendisinden, ailesinden, arkadaş çevresinden, okulundan ve yaşadığı çevreden ayrıca kitle iletişim araçlarından kaynaklanan nedenler olarak sıralanmaktadır. Araştırmalar zorbalık yapan çocukların, baskın karakter yapısında, çabuk öfkelenen, kurallara uymakta zorlanan, sosyal problem çözme becerileri düşük ve şiddeti bir çözüm yolu olarak gören, psikolojik ve fiziksel güçleri farklı çocuklar olduğunu göstermiştir. Araştırmalarda zorbalık yapan erkek çocukların fiziki gelişimsel özellikleri bakımından arkadaşlarından daha kuvvetli ve daha kilolu oldukları görülmüştür. Ailevi nedenleri ihmal edilmiş, yok sayılmış, akran iletişimine izin verilmemiş, sevgisiz, sıcaklıktan yoksun, kuralsız, aşırı hoşgörülü ortamlarda yetiştirilen çocukların şiddet dolu ve antisosyal davranışlar için büyük risk oluşturması kapsamaktadır. Televizyon veya yazılı-görsel medya 10

11 araçlarının, bilgisayar oyunlarının çocuğun zorbalık davranışını gerçekleştirmesi üzerine olan etkisi de yadsınamaz bir gerçektir. Çocuklar; yayın organlarında şiddeti gözlemleyip, gerçekleştirme yolunu tercih edebilirler. Ayrıca arkadaşların ve okulun çocuğu şiddete sevk etmesi zorbalık davranışı için birer etkendir (Özel, 2013). Siber zorbalık, zorba kişinin kimliğini rahat biçimde gizleyebilmesi açısından kolayca gerçekleştirilen bir çeşittir. Bireylerin bilişim ve iletişim teknolojileri sayesinde kendilerine sahte hesaplar açabilmeleri ve böylece kendilerini farklı gösterme fırsatı bulmaları zorbalar için bu teknolojilerin cazip hale geldiği fikrini ortaya çıkarmaktadır. Eroğlu na (2011) göre, gençleri siber zorbalığa yapmaya iten nedenler; siber zorbalık aracıyla başkalarının üzerinde kontrol kurmayı amaçlama, saldırganca davranmaktan haz alma, arkadaşlar arasında saygınlık kazanma çabası, gerçek yaşamda davranışa dökemediği saldırganlık içeren düşlemlerini sanal ortamda davranış olarak dile getirme arzusu, kendisine kötü davranan kişilerden sanal dünyada intikam almaya çalışma, sert ve soğukkanlı görünme isteği, siber zorbalıkta yakalanma ihtimalinin geleneksel akran zorbalığından daha zayıf olması, siber zorbalıkta kimliğini gizleme imkânının bulunması ve siber zorbalıkta mağdurla yüz yüze iletişim kurma zorunluluğunun bulunmaması olarak sıralanmaktadır. Aşağılanmışlık, öfke, üzüntü, intikam isteği, nefret, kasıtlı kıskançlık ve güç dengesizliği şeklinde de neden sıralaması yapılabilir. Eroğlu (2011) siber zorbalığın nedenlerinin sorulduğu aynı araştırmasının sonuç bölümünde, siber zorbaların %38 i siber zorbalığın eğlence amaçlı olduğunu, %25 i siber zorbalığın intikam alma amacı taşıdığını, %6 sı bireyin kendisini kötü hissetmesinin siber zorbalık yapmasına yol açtığını ve %31 i bu konuda herhangi bir fikrinin bulunmadığını belirtmiştir. 11

12 III. Sonuç ve Öneriler Ergenlik; kimlik karmaşası, gruba ait olma, sosyal çevre, rol ve statü kazanma gibi daha bir sürü değişkenin birey üzerinde yoğun etkiye sahip olduğu ve bireyin bu değişkenleri tanımlaması ile örülmüş bir süreçtir. Bu değişkenlerin gerçek hayatta doğru biçimde karşılık bulması olumlu gelişim göstermede başat etkendir. Gerçek hayatta yerini bulamayan gelişim görevlerinin alt başlığı olan bu değişkenler için dijitalitenin sanal dünyası kapılarını ardına kadar açmış durumdadır. Sonuçlara bakıldığında internet ve teknoloji kullanım oranları dünya genelinde yıldan yıla büyük artışlar göstermektedir ve Türkiye nin artış oranları göze çarpar niteliğe sahiptir. Bağımlılık, oksijensiz ve sağlıksız yaşam, insanlardan uzaklaşma, dil kullanma yeteneğinde gerilik, sosyallikten rahatsızlık gibi birtakım olumsuzluklar da bu artışla birlikte bireyleri etkisi altına almıştır. Hayattaki beklentilerin karşılanamaması ve yalnızlığa itilme gibi psikolojik sorunların altyapısı olan tanımlamalar ergenlik dönemi bireyleri için önemli çıkmazlardır. Ergenler bu çıkmazlardan gizliliğine sığınarak internet vasıtasıyla kurtulabileceklerini düşünmektedirler. Bunun sonucunda da var olan geleneksel zorbalık isim değiştirerek internette kendini sürekli geliştirmektedir. Bu gelişimin adı da, siber zorbalıktır. Yaklaşan değil, yaklaşmış ve nüfuz eder düzeye ulaşmış tehlikedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasına paralel olarak artan internet kullanım oranları siber zorbalık görülme düzeylerine de artış anlamında etki etmiştir. Ezber bozan sözcükler hayatımızın içine çıkmamak üzere yerleşmiş durumdadır: Digital yerli, digital göçmen, avatar, blog, nickname, hack etme, virtual, online, wireless, social network ve Cyberbullying. Bu sözcüklerin dünyasında yapılan araştırmalarda çıkan sonuçlar göz ardı edilemeyecek düzeydedir ve önlem alınmasını zorunlu kılmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmaların artarak devam etmesi Türkiye geneli fotoğraftaki boyutun derecesinin görülmesinde genç, aile, eğitimci ve yöneticilere yardımcı olabilir. Ergenlik dönemi bireyleri için özgürlüğe kısıtlama getirilmemesi şartıyla Güvenli internet/bağlantı ana başlıklı 12

13 projelerin desteklenmesi önleyici çalışmaların içerisinde sayılabilir. Alt sınıflardan üst sınıflara olmak üzere öğrenciler için okullarda, anne ve babayı kapsayacak biçimde ailede, öğretmen ve idareciler için seminerlerde İnternet kullanımı ve sanal zorbalık ile ilgili araştırma sonuçlarını içeren örnekler başlıklı eğitimlerin sürekli biçimde verilmesi siber zorba/mağdur oranlarında düşüş sağlayabilir. Bilinçlilik düzeyini artırma amaçlı yapılacak her türlü çalıştay, konferans, seminer, kongre ve sempozyum eğitim yöneticileri tarafından öncelikle destek verilmesi gereken başlıklar olarak düşünülebilir. Digital dünyanın dizginlenmesinde, ergenlere zararının engellenmesinde, hayatın ekranın içinde kaybolmamasında ebeveyn, genç ve eğitimcilere görevler düşmektedir. Ebeveynler; haneiçi kişisel bilgisayarlardan, tabletlere ve cep telefonlarına kadar olmak suretiyle digital dünya olarak tanımlanan araçların kullanımı konusunda çocuk ile iletişim halinde olmalı, eğitimcilerden destek almalı, çocukları baskı oluşturmamak kaydıyla gözlemlemeli, çocuğa sanal ortamdan gelen saldırılar varsa bunların kayıt altına alınmasını sağlamalı ve çocukta oluşabilecek değişimlere kayıtlı kalmalıdır. Gençler ise; bilinçli davranmaya daha fazla özen göstermeli, özel bilgilerinin sanal ortamda paylaşılması konusunda seçici olmalı, bloglarda fotoğraf paylaşımı ve görüş bildirimine temkinli yaklaşmalı, karşılık yerine bilişim suçlarının alt kolu olan siber zorbalığın da Türk Ceza Kanununun 107. ve 134. maddeleri gereğince özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğinin ve suç sayıldığının bilincinde olup şikayeti tercih etmelidir. Son olarak eğitimciler; konuyu her defasında gündeme getirmek ve gündemde tutmak, öğrenciler arasında bu konu ile ilgili tartışmalar düzenlemek ve kanunun irdelenmesini sağlamak, empatik bakış sağlamak, eğitim programlarını dijital dünyanın getirdiği olumsuzluklara karşı planlamak başlıklarında çalışmalı ve yol gösterici olmalıdırlar. 13

14 IV. Kaynakça Arıcak, O.T. (2011). Siber Zorbalık:Gençlerimizi Bekleyen Yeni Tehlike. Kariyer Penceresi Rehberlik ve Eğitim Dergisi, 2(6), Ayas, T., & Horzum, M.B. (2012). İlköğretim öğrencilerinin sanal zorba ve mağdur olma durumu. İlköğretim Online Dergisi, 11(2), Baker Ö.E., & Kavşut F. (2007). Akran zorbalığının yeni yüzü: Siber zorbalık. Eurasian Journal of Educational Research, 27, Cao, F., & Su, L. (2007). Internet addiction among Chinese adolescents: prevalence and psychological features. Child: Care Health and Development, 33(3), doi: /j x Çalışkan, H. (2013). İlköğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. Davis, R.A, Flett, G.L., & Besser, A. (2002).Validation of a new scale for measuring problematic internet use: Implications for pre-employment screening. CyberPsychology & Behavior, 5(4), Eroğlu, Y. (2011). Koşullu Öz-Değer, Riskli İnternet Davranışları, İnternet Kullanım Sıklığı ve Siber Zorbalık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya. Greene, M.B. (2006). Bullying in school: A plea for measure of human rights. Journal of Social Issues 62, Manap, A. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri ve Siber Zorbalık: Samsun İli Örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. Mason, K. (2008). Cyberbullying:A preliminary assessment for school personnel. Psychology in the Schools, 45(4), DOI: /pits Morahan-Martin, J. & Schumacker, P. (2000). Incidence and correlates of pathological Internet use among college students. Computer Human Behaviour, 16, Özel, S. (2013). Lise Öğrencileri Arasında Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet, Depresyon ve Benlik Saygısı İlişkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fatih Üniversitesi, İstanbul. Serin, H. (2012). Ergenlerde Siber Zorbalık / Siber Mağduriyet Yaşantıları ve Bu Davranışlara İlişkin Öğretmen ve Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Şahin M., Sarı S.V., Özer Ö., & Er S.H. (2010). Lise öğrencilerinin siber zorba davranışlarda bulunma ve maruz kalma durumlarına ilişkin görüşleri. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21,

15 Young, K.S. (1998). Internet Addiction:The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology & Behavior, 1(3), Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (2014, Nisan 15). Bilgi Teknolojileri ve İletişim. adresinden edinilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (2014, Nisan 15) yılı Hanehalkı bilişim teknolojilerini kullanım araştırması sonuçları, Sayı: adresinden edinilmiştir. We Are Social (2014, Nisan 17). Global Social, Digital & Mobile Statistics Jan, adresinden 17 Nisan 2014 edinilmiştir. 15

İnternet ve Çocuklar, Gençler ve Aile Üzerindeki Etkileri. Prof. Dr. Tuncay ERGENE Genel Başkanı

İnternet ve Çocuklar, Gençler ve Aile Üzerindeki Etkileri. Prof. Dr. Tuncay ERGENE Genel Başkanı İnternet ve Çocuklar, Gençler ve Aile Üzerindeki Etkileri Prof. Dr. Tuncay ERGENE Genel Başkanı 2030 Yılında Nasıl Bir Demografik Tablo Beklenmektedir? Türkiye genç bir ülke olma özelliğini kaybedecektir.

Detaylı

Zorbalık Türleri Nelerdir?

Zorbalık Türleri Nelerdir? Zorbalık Türleri Nelerdir? Fiziksel İlişkisel Sözel Siber Siber Zorbalık elektronik iletişim araçları yoluyla tehdit etmek ve kötü sözler içeren mesajlar göndermek internet ortamında dedikodu yapmak ya

Detaylı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu SİBER ZORBALIK

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu SİBER ZORBALIK PDR BÜLTENİ Sayı:6 Bülten Tarihi: Ocak 2016 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu SİBER ZORBALIK Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu Psikolojik Danışma ve

Detaylı

Türkiye de internet kullanım trendleri

Türkiye de internet kullanım trendleri Türkiye de internet kullanım trendleri Yrd.Doç.Dr.Mehmet Akif Ocak Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Mutlu Çocuklar Derneği Proje Danışmanı Trend:

Detaylı

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR Projenin Amacı Çocuklar ve çevrimiçi teknolojiler konusunda Avrupa çapındaki sosyal, kültürel ve düzenleyici etkilerin neler olduğunu belirlemek

Detaylı

Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları

Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları . Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları Dijital Medya İçerikleri Ne Kadar Güvenli? Dr. Şahin BAYZAN İnternet Daire Başkanlığı 06/12/2016 - İstanbul TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANICILARI İnternet Kullanıcı

Detaylı

Internet ve Sosyal Paylaşım Güvenli & Bilinçli Kullanım

Internet ve Sosyal Paylaşım Güvenli & Bilinçli Kullanım Seminerleri Internet ve Sosyal Paylaşım Güvenli & Bilinçli Kullanım Yrd. Doç. Dr. Tuğba Bulu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Dijital toplum Dijital yerliler /

Detaylı

ZORBA OLMAK ARTIK ZOR

ZORBA OLMAK ARTIK ZOR OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ ZORBA OLMAK ARTIK ZOR OLMALI AKRAN ZORBALIĞI Zorbalık; bir veya birden çok öğrencinin, kendilerinden daha güçsüz öğrencileri, kasıtlı ve

Detaylı

İNTERNETİN FIRSATLARI

İNTERNETİN FIRSATLARI 1 İNTERNETİN FIRSATLARI 2 TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI 25 20 Genişbant Abone Sayısı (milyon) 20,03 15 10 5 0 14,05 8,56 6,78 5,99 4,61 2,86 1,59 0,02 0,51 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaylı

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI İNTERNETİN ÖNEMİ İnternet, Dünyamızı değiştiriyor Ailemizin yeni bir üyesi Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası Bir tıkla dünya ayaklarımızın altında Eşsiz bir kütüphane bir okul Bilinçli kullanıldığı takdirde

Detaylı

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Medyada Riskler Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Plan Tarihsel arka plan: Çocukların medya kullanımı Günümüzde medya ve çocuk Medyada çocukları

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BULLYING BEHAVIOR AND SOCIAL MEDIA ATTITUDES OF STUDENTS

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BULLYING BEHAVIOR AND SOCIAL MEDIA ATTITUDES OF STUDENTS ÖĞRENCİLERİN ZORBALIK EĞİLİMLERİ İLE SOSYAL MEDYA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa Otrar Marmara Üniversitesi İstanbul motrar@marmara.edu.tr Uzm. Ali Ökte Küçük Ülkü Ortaokulu

Detaylı

AKRAN BASKISI Hazırlayan Uzm. Psk. Şükran KILIÇ

AKRAN BASKISI Hazırlayan Uzm. Psk. Şükran KILIÇ AKRAN BASKISI Hazırlayan Uzm. Psk. Şükran KILIÇ AKRAN BASKISI Çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecinde, ergenlik döneminde gençler akranlarıyla daha fazla vakit geçirmeye başlar ve akranlarının kendilerini

Detaylı

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bilgisayar ve internet kullanımı teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, artık hayatın önemli gereçleri haline gelmiştir. Bilgiye kolay, hızlı, ucuz ve güvenli

Detaylı

Üniversite Öğrencileri Arasında Siber Mağduriyet ve Zorbalık

Üniversite Öğrencileri Arasında Siber Mağduriyet ve Zorbalık Üniversite Öğrencileri Arasında Siber Mağduriyet ve Zorbalık Umut Zengin Bilişim teknolojisinin 2000 lerde hızla gelişmeye başlaması yeni bir dünya yaratmıştır. Bu yaratılan sanal dünyayı kontrol etmek

Detaylı

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri Bilişim Teknolojileri Dünyada İnternet Kullanımı 2 milyardan fazla kişi internet kullanıyor. 1 milyardan fazla kişi sosyal ağ sitelerine üye. 5 milyardan fazla cep telefonu kullanıcısı var. Türkiye de

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2 İnternet -- Günümüz bilgi çağının önemli bir aracı haline gelen internet, diğer iletişim araçlarından farklılık göstermektedir. -- Tanıtmadan, alışveriş

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

Konu: İletişim Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: İletişim Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: İletişim Araçları 5.Hafta-6.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul SORU Bildiğiniz en eski iletişim aracı nedir? Geçmişten günümüze doğru iletişim

Detaylı

YENİ MEDYA ve SİBER ZORBALIK

YENİ MEDYA ve SİBER ZORBALIK YENİ MEDYA ve SİBER ZORBALIK Doç. Dr. İdil SAYIMER Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi isayimer@kocaeli.edu.tr Yeni Medya Bilgisayar, İnternet ve mobil teknolojilere dayalı, kullanıcılara

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU 451 İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI 1.1. KULLANICI PROFİLLERİ VE KULLANIM ŞEKİLLERİ Son yıllarda bilgi teknolojilerindeki hızlı

Detaylı

Siber Mağdur Olmanın İnsani Değerler ve Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi* 1

Siber Mağdur Olmanın İnsani Değerler ve Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi* 1 Değerler Eğitimi Dergisi Cilt, No. 9, 7-0, Haziran 05 Değerler Eğitimi Merkezi Siber Mağdur Olmanın İnsani Değerler ve Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi* İshak BÜYÜKYILDIRIM** Bülent DİLMAÇ***

Detaylı

OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ

OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ AKRAN İLİŞKİLERİ VE AKRAN ZORBALIĞI AKRAN İLİŞKİLERİ Akran etkileşimi doğum itibariyle başlamaktadır. Ancak yaş ilerledikçe akranlarla geçirilen

Detaylı

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: Bilgi Paylaşım Araçları 8.-14.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul 1- İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu bilgi paylaşım

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI TEKNOLOJİ KULLANIMI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI TEKNOLOJİ KULLANIMI se Li ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI TEKNOLOJİ KULLANIMI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - EKİM 2015 TEKNOLOJİ KULLANIMI Gelişen teknoloji çağında bilgisayarın rolü hiç kuşku yok ki ergenin akranlarından

Detaylı

SOSYAL MEDYA KULLANIMI DİLEK KARAKAYA BİLGİ GÜVENLİĞİ BİRİMİ

SOSYAL MEDYA KULLANIMI DİLEK KARAKAYA BİLGİ GÜVENLİĞİ BİRİMİ SOSYAL MEDYA KULLANIMI DİLEK KARAKAYA BİLGİ GÜVENLİĞİ BİRİMİ Sosyal Medya Nedir? İnternet kullanıcılarının birbirileriyle bilgi, görüş, ilgi alanlarını, yazılı görsel ya da işitsel bir şekilde paylaşarak

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI

Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI Doğum Tarihi: 1980 E-posta: npekel@baskent.edu.tr Tel: 0 312 246 66 66-1645 (Dahili) Faks: 0 312 246 663 Adres: Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji

Detaylı

DİJİTAL VATANDAŞLIK E-DEVLET

DİJİTAL VATANDAŞLIK E-DEVLET DİJİTAL VATANDAŞLIK E-DEVLET DİJİTAL VATANDAŞ KİMDİR? Teknolojinin gelişmesi ile resmi işlemler, sosyal iletişim, eğitim, üretim gibi alanlarda bilgi teknolojilerini uygun ve doğru kullanma becerisine

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ

ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülten Sayı:2 ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ Hızla gelişen dünyada teknolojik ürünler hayatımızın büyük bir kısmını kapsamakta. İş ortamında

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE ETİK. İnternet ve BİT Kullanım Kuralları Telif Hakları Bilişim Suçları

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE ETİK. İnternet ve BİT Kullanım Kuralları Telif Hakları Bilişim Suçları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE ETİK İnternet ve BİT Kullanım Kuralları Telif Hakları Bilişim Suçları Etik Nedir? Adem Fırat Etik: Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü,

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

Ders İ zlencesi. Ders Başlığı. Dersin amacı. Önceden sahip olunması gereken beceri ve bilgiler. Önceden alınması gereken ders veya dersler

Ders İ zlencesi. Ders Başlığı. Dersin amacı. Önceden sahip olunması gereken beceri ve bilgiler. Önceden alınması gereken ders veya dersler Ders Başlığı İnternette Güvenliğinizi Arttırın Dersin amacı Ders İ zlencesi Bu dersin amacı, katılımcıların İnternet'te karşılaşılabilecek kullanıcı, donanım ve bilgisayar ağı kaynaklı tehditler ve bu

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

TAP VAKFI ERGENLER & GENÇLER için CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİ

TAP VAKFI ERGENLER & GENÇLER için CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİ TAP VAKFI ERGENLER & GENÇLER için CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİ CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Uygulama Milli Eğitim Bakanlığı (Örgün /Yaygın eğitim) Pilot Uygulamalar (ERDEP) Sivil toplum kuruluşları (Akran eğitim

Detaylı

1. SINIF VELİ BÜLTENİ

1. SINIF VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU ve ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF VELİ BÜLTENİ Aslında içinde bulunduğumuz çağ dijital bir çağ çünkü günümüzde teknoloji yaşamımızın

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır.

Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Nedir? Bağımlılık Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Ne Zararı Var? Teknolojinin insan hayatına sağladığı

Detaylı

REHBERLİK SERVİSİMİZDEN VELİLERİMİZE YARIYIL TATİLİ İÇİN ALTIN ÖNERİLER

REHBERLİK SERVİSİMİZDEN VELİLERİMİZE YARIYIL TATİLİ İÇİN ALTIN ÖNERİLER REHBERLİK SERVİSİMİZDEN VELİLERİMİZE YARIYIL TATİLİ İÇİN ALTIN ÖNERİLER Yarı yıl tatili başlarken anne babaları da bir telaş sardı. "2 hafta sürecek tatil boyunca çocuğum derslerinden uzak kalacak mı,

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU NEDİR?

BİLGİ TOPLUMU NEDİR? BİLGİ TOPLUMU NEDİR? BİLGİ TOPLUMU NEDİR? Temel üretim faktörünün bilgi olduğu, bilginin işlenmesinde ve depolanmasında da bilgisayar ve iletişim teknolojilerini baz alan bir toplum yapısıdır. DİJİTAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Dr. E. Helin Yaban E-Posta: hyaban@hacettepe.edu.tr Telefon: 312 297 83 25 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017

Detaylı

Doç.Dr. YALÇIN ÖZDEMİR

Doç.Dr. YALÇIN ÖZDEMİR Doç.Dr. YALÇIN ÖZDEMİR Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 1994-1998 Lisans Orta Doğu Teknik

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 ÖZET DEĞERLENDİRME Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye nin bilgi

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI VE SİBER ZORBALIK DENEYİMLERİ: ANKARA ÖRNEĞİ *

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI VE SİBER ZORBALIK DENEYİMLERİ: ANKARA ÖRNEĞİ * ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI VE SİBER ZORBALIK DENEYİMLERİ: ANKARA ÖRNEĞİ * Emel BAŞTÜRK AKCA Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Kocaeli İdil SAYIMER Kocaeli

Detaylı

AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ

AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bu proje; okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul personelini kapsayan geniş katılımlı bir çalışmayı amaçlar. Bu proje; tüm

Detaylı

BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ,KĠŞĠSEL MAHREMĠYET VE BĠLĠŞĠM SUÇLARI ALĠ ÜLKER ORTAOKULU 2015-2016 BĠLĠŞĠM DERSLERĠ

BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ,KĠŞĠSEL MAHREMĠYET VE BĠLĠŞĠM SUÇLARI ALĠ ÜLKER ORTAOKULU 2015-2016 BĠLĠŞĠM DERSLERĠ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ,KĠŞĠSEL MAHREMĠYET VE BĠLĠŞĠM SUÇLARI Bilişim Suçu Nedir? Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlardır. Kullanıcı

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BİLGİSAYA ve ERGEN

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BİLGİSAYA ve ERGEN O rt ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI R BİLGİSAYA ve ERGEN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - KASIM 2012 ao ku l Bilgisayar ve Ergen Ergenlik dönemi, biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal açıdan

Detaylı

ÇOCUK YETİŞTİRME VE ANNE BABA TUTUMLARI EĞİTİMİ

ÇOCUK YETİŞTİRME VE ANNE BABA TUTUMLARI EĞİTİMİ ÇOCUK YETİŞTİRME VE ANNE BABA TUTUMLARI EĞİTİMİ Eğitmen Kadrosu: Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu Doç. Dr. Neylan Ziyalar Doç. Dr. Erdinç Öztürk Yrd. Doç. Dr. Zeynep Belma Gölge Eğitim tarihi 23 Ekim 2016 (8

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Bilgileri 1990-1995 Lisans Ankara Üniversitesi 1995-1999 Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi 1999-2006

Detaylı

1. VE 2. DÜZEY > Tüm öğrencilere odaklanma.

1. VE 2. DÜZEY > Tüm öğrencilere odaklanma. T.C. İBRADI KAYMAKAMLIĞI BAŞLAR İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 20140-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL TEMELLİ ŞİDDETİ ÖNLEME EYLEM PLANI (SALDIRGANLIK, ŞİDDET, ZORBALIK OKUL TEMELLİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI BİLEŞENLERİ) Temel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Okul Öncesi ODTÜ 2005 Öğretmenliği Yüksek Lisans Çocuk

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

T.C FATİH ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C FATİH ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Sedat ÖZEL Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı Haziran 2013 T.C FATİH ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI REHBERLİK

Detaylı

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları Ericsson Consumer Lab Türkiye Raporu 2008 Yiğit Kulabaş Ericsson Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ericsson Consumer Lab Pazar Araştırması ve Tahminleri 2008 Araştırmaları Ülke: Görüşme Sayısı: Seçki: Arjantin

Detaylı

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri 1 Öğrenim Hedefleri Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının, yaşam dönemlerine göre kadın sağlığına olan etkilerini açıklar, Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile kadına

Detaylı

Veri(Data), sayısal veya mantıksal her değer bir veridir. Bilgi(Information), verinin işlenmiş, anlamlı hale gelmişşekline bilgi denir.

Veri(Data), sayısal veya mantıksal her değer bir veridir. Bilgi(Information), verinin işlenmiş, anlamlı hale gelmişşekline bilgi denir. Gündem Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitim Örneği AB Seminer 2009 Ender ŞAHİNASLAN 00:00 00:05 Tanışma / Takdim 00:05 00:08 Temel Bilgi Kavramları 00:08 00:20 Bilgi Nerelerde Bulunur? 00:20 00:25 Temiz

Detaylı

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BİLGİ GÜVENLİĞİ

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BİLGİ GÜVENLİĞİ Nisan 2017 BİLGİ GÜVENLİĞİ e-posta Güvenliği Bilinçli Internet Kullanımı Bilgisayarı Koruyacak Yardımcı Programlar Bilgi ve Destek için

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

Okul Dönemi Çocuklarda

Okul Dönemi Çocuklarda Okul Dönemi Çocuklarda Fiziksel ve motor gelişim Bilişsel açıdan gelişim Psikososyal gelişim Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Dönemi Çocuklarda (7-11 yaş) Gelişimin Görevleri

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

GENÇLER ARASINDA İNTERNET BAĞIMLILIĞI FARKINDA MIYIZ?

GENÇLER ARASINDA İNTERNET BAĞIMLILIĞI FARKINDA MIYIZ? farkında mıyız? GENÇLER ARASINDA İNTERNET BAĞIMLILIĞI FARKINDA MIYIZ? genclerfarkindamiyiz.com İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) tarafından yürütülecek olan Gençler Arasında İnternet Bağımlılığı-

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

1. İnternetin Kullanım Alanları ve Sağladığı Faydalar

1. İnternetin Kullanım Alanları ve Sağladığı Faydalar 1. İnternetin Kullanım Alanları ve Sağladığı Faydalar İnternet teknolojilerinin gelişmesi insanların birbiriyle olan iletişimini kolaylaştırırken, birçok yenilikleri de beraberinde getirmiştir. İnternet,

Detaylı

AKRAN BASKISI. Çetin SARIYILDIZ Rehber Öğretmen

AKRAN BASKISI. Çetin SARIYILDIZ Rehber Öğretmen AKRAN BASKISI Çetin SARIYILDIZ Rehber Öğretmen AKRAN BASKISI NEDİR? Bireyin içinde bulunduğu yaş gruplarının etkinliklerinde bir şeyi yapmak için arkadaşları tarafından zorlanması veya cesaretlendirilmesidir.

Detaylı

Ajanda. Siber Güvenlik Nedir? Siber Suç Ne Demek7r? Sosyal Ağlardaki Tehditler Nelerdir? Nasıl Önlem Alabiliriz? Bilgisayar Kullanımında E7k Değerler

Ajanda. Siber Güvenlik Nedir? Siber Suç Ne Demek7r? Sosyal Ağlardaki Tehditler Nelerdir? Nasıl Önlem Alabiliriz? Bilgisayar Kullanımında E7k Değerler Bülent Şenver 1 Ajanda Siber Güvenlik Nedir? Siber Suç Ne Demek7r? Sosyal Ağlardaki Tehditler Nelerdir? Nasıl Önlem Alabiliriz? Bilgisayar Kullanımında E7k Değerler Siber Güvenlik İh7yacı Aşağıdaki linkteki

Detaylı

BİLİŞİM SUÇLARI ve ALINACAK TEDBİRLER

BİLİŞİM SUÇLARI ve ALINACAK TEDBİRLER BİLİŞİM SUÇLARI ve ALINACAK TEDBİRLER Bilişim Suçu Nedir? Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlardır. Kullanıcı Hesapları İle

Detaylı

ŞİDDET NEDİR? ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

ŞİDDET NEDİR? ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ŞİDDET NEDİR? ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ŞİDDET NEDİR? ŞİDDET NEDİR? ŞİDDET; Özel ya da toplumsal yaşamda Fiziksel,cinsel,psikolojik olarak herhangi bir zarar ve üzüntü sonucunu ortaya

Detaylı

NU SKIN SOSYAL BİR TİCARETTİR NU SKIN SOCIAL MEDIA GUIDELINES

NU SKIN SOSYAL BİR TİCARETTİR NU SKIN SOCIAL MEDIA GUIDELINES NU SKIN SOSYAL BİR TİCARETTİR NU SKIN SOCIAL MEDIA GUIDELINES 1 DOĞRUDAN SATIŞ; ORJİNAL SOSYAL AĞ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR İş modelimiz yüz yüze satış temeline dayanmaktadır sözlü olarak, ağızdan ağıza

Detaylı

Lise Öğrencilerinde İnternet Kullanımı ve İnternet Bağımlılığı

Lise Öğrencilerinde İnternet Kullanımı ve İnternet Bağımlılığı Lise Öğrencilerinde İnternet Kullanımı ve İnternet Bağımlılığı Sinem FARİZ 1 1 Gazi Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Y.Lisans, Ankara sinemfariz@hotmail.com Özet: İnternet kullanımı

Detaylı

Emekliler her gün 1 4 saatlerini internette geçiriyor. Emekliler günde 1 4 saat bilgisayar başında. Emekliler bilgisayar ve interneti seviyor

Emekliler her gün 1 4 saatlerini internette geçiriyor. Emekliler günde 1 4 saat bilgisayar başında. Emekliler bilgisayar ve interneti seviyor Basın Bülteni Banu Sürüel, Capitol Halkla İlişkiler Gaye Kökten, Intel Türkiye Tel: 212 339 83 83 Tel: 212 349 15 00 banu.suruel@ogilvy.com Gaye.Kokten@intel.com Emekliler her gün 1 4 saatlerini internette

Detaylı

Digital Age. Yeni Nesil Mutluluk Araştırması. Nisan, ZENNA Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017

Digital Age. Yeni Nesil Mutluluk Araştırması. Nisan, ZENNA Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017 Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017 Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması, ZENNA Kurumsal Marka Yönetimi Araştırmaları ve Danışmanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

SOSYAL MEDYA;YENİ NESİL WEB TEKNOLOJİLERİNİN, EŞ ZAMANLI BİLGİ PAYLAŞIMLARININ TAKİP EDİLDİĞİ DİJİTAL PLATFORMDUR.

SOSYAL MEDYA;YENİ NESİL WEB TEKNOLOJİLERİNİN, EŞ ZAMANLI BİLGİ PAYLAŞIMLARININ TAKİP EDİLDİĞİ DİJİTAL PLATFORMDUR. SOSYAL MEDYA;YENİ NESİL WEB TEKNOLOJİLERİNİN, EŞ ZAMANLI BİLGİ PAYLAŞIMLARININ TAKİP EDİLDİĞİ DİJİTAL PLATFORMDUR. İnternet 1960 lardan beri var olsa da dünya çapında ağ 6 Ağustos 1991 yılında halka açıldı.

Detaylı

AUZEF Mobil Uygulamasının Öğrenciler Tarafından Kullanım Oranının Arttırılması ÖZET

AUZEF Mobil Uygulamasının Öğrenciler Tarafından Kullanım Oranının Arttırılması ÖZET AUZEF Mobil Uygulamasının Öğrenciler Tarafından Kullanım Oranının Arttırılması Dr. Hikmet Çığlık a, ve Emrah Bahadır b* a AUZEF, İstanbul Üniversitesi, Beyazıt, İstanbul, Türkiye b AUZEF, İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

(Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanarak büyük bir ağ oluşturmasıdır)

(Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanarak büyük bir ağ oluşturmasıdır) İnternet ve WWW İnternet Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı, (Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanarak büyük bir ağ oluşturmasıdır) İnternet teki web site sayısının yüksek bir hızla artması ve beraberinde

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

BAĞLANMA STİLLERİ VE İNTERNET

BAĞLANMA STİLLERİ VE İNTERNET İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DERSİ FİNAL ÖDEVİ BAĞLANMA STİLLERİ VE İNTERNET ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu

Detaylı

Akran Zorbalığı. AD Kasım m 2004

Akran Zorbalığı. AD Kasım m 2004 Akran Zorbalığı Dr Hilal Tıpırdamaz T Sipahi EÜTF Halk Sağlığı AD Kasım m 2004 Tanım Bir öğrencinin bir yada daha fazla öğrenci tarafından belli bir süre s boyunca ve tekrarlayan biçimde imde olumsuz davranış

Detaylı

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir?

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? SOSYAL MEDYA Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? Sosyal Medya Nedir? Sosyal medya, kişilerin internet üzerinden birbiriyle

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitimde Teknoloji Kullanımı Durum Tespiti Uluslararası standartlar MEB in öğretmen yeterlikleri Günümüz öğrenenleri Sınıf ortamı Durum Tespiti: MEB Öğretmen Yeterlikleri 2006 yılında oluşturulan Öğretmenlik

Detaylı

SON 20 YILDA DÜNYANIN İNTERNET RENGİ DEĞİŞTİ

SON 20 YILDA DÜNYANIN İNTERNET RENGİ DEĞİŞTİ SON 20 YILDA DÜNYANIN İNTERNET RENGİ DEĞİŞTİ 60 SANİYEDE İNTERNETTE NELER OLUYOR TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve SİBER SALDIRI İSTATİSTİKLERİ 25 Genişbant Abone Sayısı (milyon) 20 15 10 5 0 20,03 14,05

Detaylı

ERGENLERDE BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMI

ERGENLERDE BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMI ERGENLERDE BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMI Ergenler, gelişimsel özellikleri sebebiyle bilgisayar ve internet bağımlılığı geliştirme konusunda risk grubunda yer almaktadırlar (Cao ve Su, 2007). Bu konuda

Detaylı

Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanmayı Öğreniyorum. Seminerleri

Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanmayı Öğreniyorum. Seminerleri Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanmayı Öğreniyorum Bugün Neler Öğreneceğiz? Bilgisayar ve İnternet in eğitim ve eğlence amaçlı kullanımı Sosyal ağlarda, çevrimiçi oyunlarda ve İnternet te iletişimde güvenlik

Detaylı

ÖZEL EFDAL İLKOKULU VE ORTAOKULU REHBERLİK BÜLTENİ- ŞUBAT / MART 2015 TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANIYORUM

ÖZEL EFDAL İLKOKULU VE ORTAOKULU REHBERLİK BÜLTENİ- ŞUBAT / MART 2015 TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANIYORUM TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANIYORUM Artık birçok ailenin televizyonda haberler de dâhil olmak üzere birçok programa çocukları için sınırlama getirdiğini duymaktayız. Televizyon, internet, bilgisayar oyunlarının

Detaylı

İLETİŞİM ARAÇLARI. E-posta Forum Sohbet Sesli Görüntülü Konferans

İLETİŞİM ARAÇLARI. E-posta Forum Sohbet Sesli Görüntülü Konferans İLETİŞİM ARAÇLARI E-posta Forum Sohbet Sesli Görüntülü Konferans E-posta Nedir? E-posta, günlük yaşamdaki mektubun bilgisayar ortamındaki karşılığıdır. Kısaca elektronik mektup (elektronik posta) diyebiliriz.

Detaylı

AKANT ORTAOKULU REHBERLİK BÜLTENİ

AKANT ORTAOKULU REHBERLİK BÜLTENİ Sorumluluk 2017 AKANT ORTAOKULU REHBERLİK BÜLTENİ Almak Verebilmek Ç ocuğunuzun ortaokul öğrenci olmasıyla birlikte ondan beklediğiniz sorumluluklar da artmış olabilir. Ortaokul öğrencilerimizin aileleri

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI Yasin YÜKSEL Araştırma konusu: Sosyal medyanın -özellikle yüksek öğretimde olmak üzere- eğitime katkısını, bu konuda yapılan araştırmaları, istatistikleri ve uygulamaları

Detaylı