Tutuklu tıp ve sağlık öğrencileri serbest bırakılsın!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tutuklu tıp ve sağlık öğrencileri serbest bırakılsın!"

Transkript

1 dönm urullrı görv bşınd Tür Tbplr Brlğ nn 62. Büyü Kngrs 30 Hzrn-1 Tmmuz trhlrnd Anr d grçlştrld. Kngry CHP Gnl Bşnı Kml Kılıçdrğlu, ç syıd CHP l mlltvl, sys prtlrn, sndlrın v msl örgütlrnn bşn v yöntclr tıldı. Kngrd 1 Tmmuz Pzr günü grçlştrln sçmlr Etn Dmrt TTB Grubu nun lsts zndı. 3 t Dr. ustf Blgç ybtt Yüs rs ltınd yğun ş yüü br msltşımızın dh cnın ml ldu. Smsun d KKKA lı br hsty müdhl dn Dr. ustf Blgç, hstlığ ylnr yşmını ytrd. 4 t Em 2012 Syı:189 Hlın sğlı hzmtndn mmnunyt n fd dr? Hlın mmnunyt rtrn Sğlı Bnlığı'nın bşrı göstrgs lr ullnm ynlıştır v Sğlı Bnlığı ğzıyl nuşmtır. Tm trsn: Hl tdvyl ç pr hrcnn bu sstmdn mmnuns, hm sstmd hm d hlın mmnunytnd srun vr dmtr... İlr Bl yzdı 6 d Sğlı mpüsü hllrn yürütmy durdurm Dnışty 13. Drs, Tür Tbplr Brlğ'nn çtığı dvlrd Anr Etl, Anr Blnt v Elzığ'd "Kmu Özl Ortlığı" yöntmyl çıln sğlı mpüsü hllrnn yürütmsn durdurdu. Blnt dr ytğın, Elzığ SİT lnı v şht mzrlığın Tıp Dünysı - ANKARA - Sğlı Bnlığı Kmu Özl Ortlığı Dr Bşnlığı sğlı mpüsü hllrn ypmy dvm dyr. Bugün dr ypıln hllrd dönr srmydn rşılnc yıllı r bdllr tplmd 2 mlyr TL nn üzrn çımış durumd. Öt yndn Tür Tbplr Brlğ nn çtığı dvlrd rty çın blglr hl öncs Dvmı syf 5 t Tıp Dünysı ANKARA - Dnışty 13. Drs, Tür Tbplr Brlğ'nn çtığı dvlrd Anr Etl, Anr Blnt v Elzığ'd "Kmu Özl Ortlığı" yöntmyl çıln sğlı mpüsü hllrnn yürütmsn durdurdu. Dnışty 13. Drs yrıc, Kmu Özl Ortlığı hllrn zmn luşturn 3359 Syılı Ys'nın 7. mddsnn 8. fırsının Anys'y yırı lduğu grçsyl, Anys hms'n bşvurulmsın rr vrd. Tür Tbplr Brlğ rz Knsy, 3 Ağusts t nuyl lgl bsın tplntısı düznlyr, Kmu Özl Ortlığı prjlr v Dnışty ın söz nusu rrıyl lgl blg vrd. Bsın tplntısın TTB Gnl Srtr Dr. Byzıt İlhn, TTB rz Knsy üylr Dr. Zülfür Cb, Dr. Fth Sürnö, Dr. İsml Bulc v TTB Huu Bürsu'ndn Av. Özgür Erbş tıldı. Dnışty 13. Drs, Etl Sğlı Kmpüsü l Etl Kdın Dğum Hstns, Dışpı Eğtm Dvmı syf 5 t Burs d sğlı mpüsünün yr sçmn blrlyn mr plnın ptl 5 t Tm Gün br z dh ptl Anys hms, 18 Tmmuz 2012 günü 650 syılı KHK l lgl vrdğ rrd, Bnlr Kurulu n KHK çırm yts vrn 6223 syılı Yt Knunu psmınd lmmsı grçsyl Tm Gün l lgl düznlmlr br z dh ptl tt. 4 t TTB rz Knsy Sğlı Bnı l görüştü Tür Tbplr Brlğ rz Knsy, br hytl 28 Ağusts 2012 Slı günü Sğlı Bnı Rcp Adğ l görüştü. 3 t Al hmlğ uygulm yöntmlğn lşn dvd rr vrld Br yıllı çlışm sürsnn hsbınd yıllı znl gçrln günlrn syılmycğın lşn düznlm ptl dld. 6 d gündm... Prf. Dr. Özdmr Atn Trf Olm Nsn yınd ypıln Tbp Odsı sçmlrnd Büyü Kngr Dlglr sçld v snrsınd, 1 Tmmuz 2012 d TTB Dvmı syf 3 t Tutulu tıp v sğlı öğrnclr srbst bırılsın! TTB TÖK, ATO v SES, yn ğtm-öğrtm yılı öncsnd rt br çılm ypr, 3 yı şın sürdr czvnd ln tıp v sğlı blmlr fülts öğrnclrnn srbst bırılmsını std. 7 d GSS Hylr... SGK Bşnı Fth Acr: Bry tı pyını br mtr dh rtırcğız Sğlı hrcmlrınd bry tı pylrının önümüzd dönmd br t dh rtırılcğı bzzt SGK Bşnı trfındn çılndı. 8. Syfd AKP ln çcuğumdn ç! TTB nn d rlrınd bulunduğu msl v dmrt tl örgütlr l sndlr 5 Eylül d İstnbul d, 15 Eylül d Anr d Eğtm-Sn n öncülüğünü yptığı mtngd sstmn rşı br ry gldlr. 8 d Rpru: 5 yş çcuğu lul hzır dğldr! Tür Tbplr Brlğ, Türy Çcu v Gnç Psytrs Drnğ, Glşmsl Pdtr Drnğ, Ssyl Pdtr Drnğ, Türy ll Pdtr Drnğ, Tür Pdtr Kurumu v Türy Çcu Crrhs Drnğ çculrın glşm sürçlr v ul bşlm yşı l lgl rpr hzırldı. 8 d TTB Huu Bürsu ndn ZSS y lşn blg ntu Tıbb Kötü Uygulmy İlşn Zrunlu l Srumlulu Sgrtsınd Kurum Ktısın İlşn Usul V Esslr İlşn Tblğ'n bzı hüümlr, dğştrld. TTB Huu Bürsu, tblğd dğşllr l lgl blg ntu hzırldı. 4 t İstf çn ç sndl dh blnyr?? ÖSY, sn lr 2010 TUS un yrttığı mğdurytlrl gündmd. Htlı srulrın ptl Dnışty trfındn nylnınc, ÖSY br buçu yıl önc yptığı yrlştrmlr dğştrm zrund ldı. ATO v TTB ÖSY Bşnı Al Dmr n stfsını std. 4 t Şddt sürüyr, bnlı zlyr 7 Tmmuz d Vn d, 12 Tmmuz d Kysr d, 23 Ağusts d Gzntp d Dr. Ersn Asln ın öldürüldüğü hstnd, 6 Eylül d Srt n Prvr lçsnd yn hmlr yönl şddt lylrı yşndı. Hmlr v hstlrın rsını çnlr, şddt lylrının rttığını bul tmmy v bu tbly syrc lmy dvm dyrlr. 4 t TTB rz Knsy Bşnı Prf. Dr. Özdmr Atn: Gücümüz brltlğmzd! 2. Syfd Hl sğlığı uzmnındn Frnsız hüümt nşnın rt 5. Syfd İspny'd ürtj hını svunn dınlr st 8. Syfd

2 2 TTB rz Knsy Bşnı Prf. Dr. Özdmr Atn: Gücümüz brltlğmzd! TTB rz Knsy Bşnı Prf. Dr. Özdmr Atn, sğlı rtmın v TTB nn önümüzd dönm yürütcğ flytlr lşn lr Tıp Dünysı nın srulrını ynıtldı. Atn, hmlr v sğlı çlışnlrını dh zr şullrın bldğn blrtr, TTB rz Knsy nn önümüzd dönm msynunun, bununl mücdl tm lcğını söyld. Atn, Burd hmlrn dstğ ç önml. N dr brlt v ç lurs dr güçlü lcğımız ç nt. Hmlr bz ylnız bırmsınlr. Tbp dlrın shp çısınlr. slğmzn sygınlığını v güvnlrlğn rum çn ypcğımız şy brlt hrt tmtr dy nuştu. utlu SERELİ KAAN Prf. Dr. Özdmr Atn ın dğrlndrmlr şöyl: - 30 Hzrn-1 Tmmuz trhl TTB Büyü Kngrs nn rdındn yn rz Knsy görv bşldı. Sz d uzun yıllr örgütt tvstl ypmış, İstnbul Tbp Odsı Bşnlığı, TTB İnc Bşnlığı görvlrn yürütmüş br ş lr yn dönmd TTB rz Knsy Bşnlığı nı üstlndnz. Önümüzd dönmd sğlı lnınd hmlr v sğlı çlışnlrını blynlr çısındn br prjsynd bulunblr msnz? Bu sçmlrd dh önc lmyn br şy ldu. Bzm grup ylrın yüzd 60 ını ldı. Dh önc sçmlrd yüzd 50 cvrınd y lıyrdu. En fzl yu bz lıyrdu yn lbtt m bu sfr 3 lst tılmsın rşın ylrın yüzd 60 ını ldı. Bu, tbp dlrın v TTB y çı br güvnyu nlmın glyr. Burd bnc ftör ön çııyr: Br; TTB nn mücdlc gücü. Hmlr şunu gördülr; TTB v tbp dlrı brlt cdd br mücdl yürütüyrlr v bu mücdly yprn smm v rusuzlr. İ; TTB nn şmdy dr öngörmüş lduğu prjsynlrın hpsnd hlı lduğu br br rty çııyr. Sğlıt Dönüşüm Prgrmı l çıtığı zmn hmlrn mdd v çlışm şullrının dh y lcğı znndlyrdu. TTB, bugün yşnn tblyu zmndn öngörmüştü. Hmlr şmd llrnd hlrın br br gttğn fr dyrlr. Dst lr d TTB v tbp dlrındn bş br şy görünmüyr. Üç; frlı lnlrd görv ypn hm gruplrının hps ndsn t srunlrl lglnyrdu. Örnğn, öğrtm üylr prtsynlrn, uzmnlr sstnlrın vs. srunlrıyl lglnmyrdu. Şmd hrsn ynı gmd lduğu v bu şlrn örgütsüz çözülmycğ rty çıtı. Böyl br rtmd görv dvrldı. Önc nsylr gör dh fzl cğrf bölgdn tmslc vr. TTB rz Knsy bütün Türy y htp dn br urul lm styr; bu d nu güçlndrc br nt. Hmlr v sğlı rtmı çn dh y şylr blmdğmz nt. Gttç sğlı hzmtlrn tplumun ulşmsının dh zr lcğını, hmlrn özlü hlrının dh grlycğn öngörüyruz n yzı. Knsyn önünd msyn bununl mücdl tm. - Nsıl br mücdl prgrmı öngörüyrsunuz p? ücdlnn dh çtn lcğı rtd, dh y br örgütlnmy htycımız vr. Örgüt- Düny Sğlı Örgütü nün rprund Türy d uygulnn Sğlıt Dönüşüm Prgrmı y br mdl lr sunuluyr nc rprun snuç ısmınd ç çrpıcı tsptlr yr lıyr. Br; bu dönüşüm hm v sğlı çlışnlrının lyhn ln glşmlrl bşrılmıştır. Dlyısıyl hüümt hmlr v sğlı çlışnlrını ybtmştr. İ; bu tür rfrmlr n dr y lurs lsun, lnd hzmt vrn hmlrn v sğlı çlışnlrının dstğ lmzs yürümycğ çıtır. Sğlı Bnı, hmlrl rsını düzltblm çn TTB nn rcılığın htycı lduğunu blyr. - Görv gldtn snr rz Knsy lr Sğlı Bnı l br görüşm yptınız. Görüşmnn n htlrın lşn br blg ntu d TTB wb syfsınd yyımlndı. Görüşmnn çrğn dr brz dh yrıntı, smut blg vrblr msnz? Hmlrn v sğlı çlışnlrının srunlrın, bu lnın n srumlu şs lr Sğlı Bnı nsıl ylşıyr? Bnl görüşmlr p ç z tıldım. Bn şu msjı vrmy çlışıyr: Bz güçlü br tdrız, Sğlı Bnlığı d güçlü br bnlıtır. Dlyısıyl bz bldğmz yprız msjı vrmy çlışıyr Bn. Stır rlrınd ş dh frlı bnc. İ buçu st sürn br tplntı yptı. Dh önc bnm tıldığım tplntılrın çnd n uzunu buydu. Şunu fr ttm, Sğlı Bnı TTB nn ttığı hr dımı zlyr. TTB çünü br msl örgütü lr nd msllr çnd güvnln, gücü n fzl ln msl örgütü. Bn görüşmd rt çlışm vurgusunu dh fzl dl gtrd. Bu, dh önc bu dr brz dğld. Şddt nusund, ml hmlrn mşlrı nusund brlt çlışm önrsn dl gtrd. Bnlığın şöyl br sııntı çnd lduğunu thmn dyrum. Sğlığ ulşım, lc ulşım çısındn hlın mmnunyt şu nd vr görünüyr. Am Düny Sğlı Örgütü nün br rpru vr. Bu rprd Türy d uygulnn Sğlıt Dönüşüm Prgrmı y br mdl lr sunuluyr nc rprun snuç ısmınd ç çrpıcı tsptlr yr lıyr. Br; bu dönüşüm hm v sğlı çlışnlrının lyhn ln glşmlrl bşrılmıştır. Dlyısıyl hüümt hmlr v sğlı çlışnlrını ybtmştr. İ; bu tür rfrmlr n dr y lurs lsun, lnd hzmt vrn hmlrn v sğlı çlışnlrının dstğ lmzs yürümycğ çıtır. Sğlı Bnı, hmlrl rsını düzltblm çn TTB nn rcılığın htycı lduğunu blyr. Tb br d şöyl br srun vr. Bnlı, nd ddğ ypıldığı sürc rt çlışm dyr m snuç lr TTB nn görüşlrn dt lmıyr. Ort çlışm nldığımız nlmd br rt çlışm lmuyr n yzı. lnmnn n zyıf lduğu nt öğrnclr v sstnlr lr gözüüyr. Onlr bu mslğn glcğ, yn dönmd bun ğırlı vrcğz. Şöyl br zrlu d vr: vcut hüümt yüzd 50 nn üzrnd y lmsı v hç msy srmdn bzı şylr ypıyr lmsı hm rdşlrımızı mrlszlğ tyr. Onlr bldğn ypıyr hssn y tmmz lzım. Bu gçc br hs bnc. Bu tür mücdllr uzun slulu mücdllrdr. Snuçt TTB nn hlılığı hr şuld rty çıc v dh örgütlü, dh gnş tılımlı br mücdl l hmlr znçlı çıc. - Sğlı lnınd şddt gçtğmz dönmn n öncll nulrı rsınd yr ldı. N yzı hln d hız smdn dvm dyr. Şddt nusund önümüzd dönm ypılmsı düşünüln çlışmlr nlr? TTB Şddt Arştırm Kmsynu nun çlışmlrın nsıl dhl lc? Bnl ln görüşmd şddt nusu d önml yr ldı. Gündmmzn n cıtıcı mdds. TTB nn br ys mdds önrs vrdı. Ysl br dğşl sn drc önml cydırıcı lmsı çısındn. En büyü glşm TTB nn çblrıyl br Arştırm Kmsynu urulmsı ldu. Am tb nsıl çlışclrın bm lzım. Bu msynun urulmsı d brz sncılı ldu. Böyl br rrın lınmsı gct, ndns stnmd. Krr lındıtn snr msynun urulmsı ylr sürdü. Kuruldutn snr l tplntısını ypmdn mcls ttl grdğ çn hnüz çlışmlrın bşlymdı. Bn Kmsyn Bşnı Ncdt Ünüvr l görüştüm, brlt çlışm sözü ldım. Bu nud br ysl düznlmnn sürtl gçms çn gyrt srfdyruz. Tb ys t bşın şddt çözmyc. Bunu ç ftörlü lr görm lzım. Burd bnl nlşmdığımız ntlr ldu. Şddtn rtmdığını svunuyr. Plt lr böyl yrumlm zrund. Arttı ds, nd dönmnd rtmış lduğu çn ftur ndsn çıc. Sğlıt şddtn ndnlr nusund d uyuşmuyruz. Sğlı sstmnn bzzt nds şddt lylrının rtmsınd önml ftör, m bn bun nnmıyr. Bu nud d rt çlışm sözü ldı. Ndnlrn rty çırtm üzr br çlışm ypcğız. Çlışmnın mdy yğı d söz nusu lc. Bu hbrlrn yr lış şl hmlr v sğlı çlışnlrını rhtsız dyr. Hbrlrn mdyd yr lış bçmlryl lgl d br çlışm ypmyı düşünüyruz. - TTB Büyü Kngrs öncsnd yşnn önml srunlrdn br d rlrınd tıp, dş hmlğ, sğlı blm fülts öğrnclrnn bulunduğu 47 şnn gözltın lındıtn snr 13 ünün tutulnr czvn göndrlmsyd. Bu öğrnclr 3 yı şın sürdr czvndlr. Öğrnclrn ğtm hını, hytlrını gspdn bu sürc lşn nlr söylrsnz? TTB nn bu dönmd bu nud ypmyı plnldılrı nlrdr? Öğrnclrn durumu çmz ç cıtıyr grçtn. Bu öğrnclrn 11 tıp fülts öğrncs. Hps ç bşrılı öğrnclr. N l suçlndılrını blmyruz. Gçtğmz günlrd vutlrımız v msltşlrımızl brlt nlrı zyrt tt. Dynışm mcıyl rtpstl göndrm prjsn yürütüyruz. Bu nuyl lgl br Cumhurbşnlığı görüşms grçlşt. Cumhurbşnı n öğrnclrn durumunu lttm. Bu durumun nu rhtsız ttğn blrtt. Knuy smm ylştığını düşünüyrum. Bu bsınd d yr ldı. Çculrdn brnn bbsıyl d görüşmy bul tt. Sğlı srunu ndnyl rtlnd hnüz n zmn ypılcğı bll dğl m lumlu Bz bşındn br l hmlğ sstmnn brnc bsmğın özllştrlms lduğunu söylüyrdu. İşlms grtğ gb d şlmyr. Sv sstm br türlü urulmdı. Sv sstmn nnd snund, zrunlu lr gtrclr m bu z sstm uymyc. Al hmlr d şunu fr ttlr bu mücdl t çtı ltınd, TTB l yürüml. Önümüzd dönmd l hmlryl dh y lş çnd lcğız. - Al hmlğ nusund sn düznlmlr v l hmlrnn çnd bulunduğu durum lşn nlr söylrsnz? Al hmlğ srunu Sğlıt Dönüşüm Prgrmı nın n önml prçsı v ç cdd br srun. Brnc bsm sğlı hzmtlrn düznldğ çn ç önml. Anc n yzı gdr lumsuz yön yıyr. İl bşt hmlr ödnn görc yüs ücrtlr br mmnunyt rty çırmsın rğmn bunun zldığını v gdrlrn gdr rttığını görüyruz. N dr ş vrs l hmlrn yıılmy bşldı, ölüm rprlrındn, hstn nöbtlrn dr. 24 stt grçlştrmyclr dr br ş yüü yülnmy bşlndı. Kbul dlmz v nlşılmz br düzy gld. Yşmlrını dh zr hl gtrd. Sttü lr sııntılrı vr. Kmu mu özl m, tısı lcğını düşünüyrum. Bu nuyu yrıc uluslrrsı pltfrm tşıyruz. Osl d tplnc Tıp Eğtm Kngrs n öğrnclrn durumunu br mtupl bldrd. Tm dst gld. Bununl lgl br nuşm ypcğız rd. Br yzı hzırldım v tıp drglrn göndrmy bşldım. Czvndn br n önc çımlrını v ullrın dvm tmlrn styruz. Bu rdşlrımız br yndn TTB y yın ldulrı çn d suçlndılr. Sz bu şlrl uğrşmyın. TTB l d yın görünmy çlışmyın dy br rutm hmls. - Yn sn dönmn muyun d sndl lr ynsıyn glşmlrndn br 2010 Arlı TUS snuçlrının ÖSY trfındn dğştrlms ldu. TTB nn nuyl lgl grşmlr hınd blg vrr msnz? ÖSY cılı br durum gld. 3-5 yıl öncsn dr Türy nn n güvnlr urumlrındn bryd. Örnğn bz şf v şf yrdımcılığı, yn dl vs sınvlrının Sğlı Bnlığı trfındn ypılmsını stmyrdu. ÖSY trfındn ypılmsını styrdu. Am ÖSY bu güvn ytrd. Bn şhsn güvn gr znmsını strm m öyl lmyc bll dğl. Ysl düznlmlr brs; sgrtlrının tmmn ndlr trfındn ödnms, vrg bynnms vrmlr, rlrını ndlrnn vrms bımındn özl. Ayrıc bz bşındn br l hmlğ sstmnn brnc bsmğın özllştrlms lduğunu söylüyrdu. Snuç d bu. İşlms grtğ gb d şlmyr. Sv sstm br türlü urulmdı. Sv sstmn nnd snund, zrunlu lr gtrclr m bu z sstm uymyc. Şöyl br lumlu glşm ldu bzm çımızdn. Al hmlr d şunu fr ttlr bu mücdl t çtı ltınd, TTB l yürüml. Önümüzd dönmd l hmlryl dh y lş çnd lcğız. Gnl uruld l hmlğ lu urulmsı rrlştırıldı. Brlt yürütcğmz mücdldn lumlu snuçlr lcğımız nnıyrum. gb. Bu tür sınvlrın msl uruluşlrı trfındn ypılmsı lzım. TTB y sttmyrum; lgl uzmnlı drnlr ç rhtlıl grçlştrblrlr bu sınvlrı. Bu sndllr böyl dvm dcs lgl urumlrın ypmsı dh uygun. Görüşmlr sürüyr. YÖK Bşnı ndn br rndvu tlp tt, ynıt lmdı. Önc YÖK bşnındn d 3 z görüşm tlp tmmz rğmn ynıt lmmıştı. Ndnn nlymıyruz m bu nunun YÖK ün gündmnd d lmsı gryr. - Syın Atn, sn lr lm stdlrnz, TTB rz Knsy Bşnı lr hmlr ltm stdğnz msjınız vr mı? sjımız hr zmn ç nt. Ntll, şt, ücrtsz br sğlı hzmt vrlms çn, hmlrn özlü hlrı çn mücdlmz sürdürcğz. Burd hmlrn dstğ ç önml. N dr brlt v ç lurs dr güçlü lcğımız ç nt. Hmlr bz ylnız bırmsınlr. Tbp dlrın shp çısınlr. slğmzn sygınlığını v güvnlrlğn rum çn ypcğımız şy brlt hrt tmtr.

3 Eylül dönm urullrı görv bşınd Tıp Dünysı ANKARA - Tür Tbplr Brlğ nn 62. Büyü Kngrs 30 Hzrn-1 Tmmuz trhlrnd Anr d grçlştrld. Kngry CHP Gnl Bşnı Kml Kılıçdrğlu, ç syıd CHP l mlltvl, sys prtlrn, sndlrın v msl örgütlrnn bşn v yöntclr tıldı. Kngrd 1 Tmmuz Pzr günü grçlştrln sçmlr Etn Dmrt TTB Grubu nun lsts zndı. 30 Hzrn Cumrts sbhı Dvlt Su İşlr nn Knfrns Slnu nd bşlyn ngr Dvn sçm, TTB rz Knsy Bşnı Dr. Erş Bllğlu nun çış nuşmsı v tılımcı nulrın nuşmlrı l sürdü. TTB Gnl Srtr Prf. Dr. Frd Asu Tnı ın, dönmnn çlışmlrını trdığı Çlışm Rpru sunumunun rdındn, dlglrn nuşmlrın v dh snr rz Knsy Çlışm, l v Dntlm Rprlrı nın ylnmsın gçld. Krr önrlrnn görüşülmsnn rdındn ngrnn l günü bölümü sn rd. Br hst yını trfındn öldürüln Dr. Ersn Arsln ın nıldığı ngrd, tutulu tıp fülts öğrnclrn, tutulu sğlı mçlrn slm göndrld. Sury l lşlrn grldğ şu dönmd svş hyır msjı vrld. Kngrnn sçmlr yrıln nc günü s Anr Ünvrsts Tıp Fülts rflj Kntn nd grçlştrld. Sçmlrd 3 lst yrıştı. Etn Dmrt TTB, Hm Güçbrlğ v Türy Hm Pltfrmu gruplrının yrıştığı sçmlr Etn Dmrt TTB Grubu nun lsts zndı dönm TTB rz Knsy nn görv dğılımı şöyl blrlnd: Bşn: Prf. Dr. Özdmr Atn İnc Bşn: Prf. Dr. Gülrz Erşgn Gnl Srtr: Dr. Byzıt İlhn Yıldırım Byzıt Ünvrsts Tıp Fülts dm drlrın ypıln drs tslm tmlrın Anr 5. İdr hms trfındn ptl dlmsnn üzrndn dört y gçt. Bu sürçt Dnışty nzdnd tmyz gdn Rtörlüğün yürütmy durdurm tlb d tmmuz yı çrsnd rdddld. Yrgı rrlrın rğmn hln tıp fülts drlrının tnıtımınd v fült wb syfsı dm dr syfsınd, ptl dln lnl öğrtm üys lr tnn smlr yr vrlyr. İsmlr rsınd Ünvrst Rtörü, Tıp Fülts Dnı v Türy Hl Sğlığı Kurumu Bşnı d bulunuyr. ATO dn Svcılığ suç duyurusu Yrgı rrın rğmn smlrdn bzılrının şhs y d rsm şlmlrd, ptl dlmş bulunn dm unvnlrı ullnmy dvm ttlrnn tspt dldğn yddn Anr Tbp Odsı, YBÜ Rtörü hınd d yrgı rrlrının grğn yrn gtrmyr görv ötüy ullndığı grçsyl Cumhuryt Svcılığın suç duyurusund uhsp Üy: Dr. Arzu Erblc Vzndr Üy: Dr. Flz Ünl İncr Üy: Dr. İsml Bulc Üy: Dr. Zülfür Cb Üy: Dr. Osmn Öztür Üy: Dr. Fth Sürnö Üy: Dr. Pln Yrgıç Üy: Prf. Dr. hmt Zncr Yüs Onur Kurulu v Dntlm Kurulu d şu smlrdn luştu: Yüs Onur Kurulu: Dr. Aytç Ars, Dr. Adm Endr Avcıırn, Dr. hmz Sz Brbr, Dr. N Bulut, Dr. hmt Şürü Günr, Dr. Srmt Kç, Dr. Zhr t, Dr. Orhn Odbşı, Dr. İbrhm Tufn Ünl. Dntlm Kurulu: Dr. Kyhn Çtn Asy, Dr. urt Sülymn Erl, Dr. Ahmt Kç. TTB rz Knsy Sğlı Bnı l görüştü Tür Tbplr Brlğ rz Knsy, Bşn Prf. Dr. Özdmr Atn, II. Bşn Prf. Dr. Gülrz Erşgn, Gnl Srtr Dr. Byzıt İlhn, rz Knsy üylr Dr. Osmn Öztür, Dr. Arzu Erblc, Dr. Flz Ünl İncr v Dr. Pln Yrgıç tn luşn br hytl 28 Ağusts 2012 Slı günü Sğlı Bnı Rcp Adğ l görüştü. Tıp Dünysı ANKARA - Tür Tbplr Brlğ rz Knsy, Bşn Prf. Dr. Özdmr Atn, II. Bşn Prf. Dr. Gülrz Erşgn, Gnl Srtr Dr. Byzıt İlhn, rz Knsy üylr Dr. Osmn Öztür, Dr. Arzu Erblc, Dr. Flz Ünl İncr v Dr. Pln Yrgıç tn luşn br hytl 28 Ağusts 2012 Slı günü Sğlı Bnı Rcp Adğ l görüştü. Sğlı rtmınd yşnn şddt, çlışm sürlr v cp nöbtlr, l hmlr v uzmn hmlr yzıln cl nöbtlr, cllrd yşnn srunlr, ml hm mşlrı, tm gün yssı, Türy d hm syısı, Kmu Özl Ortlığı sürc, Kmu Hstn Brllr, tutulu tıp v sğlı öğrnclrnn durumu gb Türy sğlı rtmı l lgl p ç nud Tür Tbplr Brlğ görüşlr Sğlı Bnı n trıldı. ATO dn YBÜ Rtörü n suç duyurusu Yıldırım Byzıt Ünvrsts Tıp Fülts dm drsun ypıln tmlr mhm trfındn ptl dld. YÖK ü v Ünvrst Yöntmn yrgı rrının grğn ypmy dvt dn Anr Tbp Odsı snuç lmyınc Rtör hınd suç duyurusund bulundu. bulundu. ATO br sür önc YBÜ Rtörlüğü n göndrdğ br yzı l huu dvlt lmnın sslrın şrt tmş v nıln yrgı rrının grğn yrn gtrmy çğırmıştı. Dnışty ın 12 Tmmuz d rddttğ yürütmy durdurm rrın rğmn, ünvrst dylrının trchlrn yptılrı 23 Tmmuz-3 Ağusts trhlr rsınd d fült tnıtımlrınd sm v unvnlr ullnıldı. Ntrdn tsdl Yıldırım Byzıt Ünvrsts Tıp Fülts dm drlrın ypıln tmlr, Anr Tbp Odsı trfındn çıln dvnın rdındn, lım lnının subjtf, yf v şy özl lduğu grçsyl Anr 5. İdr hmsnc 05 Nsn 2012 trhnd ptl dlmşt. Dtylı br çlışm yürütr lnd trf dln smlr t t sptyn ATO v SES, dh bşvuru sürs dlmdn 32 şl ünvrsty tnclr lstsn hzırlyr ntr nyltmış, smlrdn önc 31, ıs sür çrsnd d snuncusu tnmıştı. (Eylül Hm Pstsı) TTB'nn 62. Büyü Kngrs'nd sçln yn rz Knsy, 6 Tmmuz günü TTB'd grçlştrln tplntıyl görv dvrldı. Sldn sğ ytlr: Dr. Fth Sürnö ( Üy), Dr. Osmn Öztür ( Üy), Dr. Hls Yrly, Dr. Zülfür Cb ( Üy), Dr. Erş Bllğlu, Dr. Özdmr Atn ( Bşn), Dr. hmt Zncr ( Üy), Dr. İsml Bulc ( Üy), Dr. Byzıt İlhn ( Gnl Srtr), Dr. Hüsyn Dmrdzn Oturnlr: Dr. Arzu Erblc ( uhsp Üy), Dr. Gülrz Erşgn( İnc Bşn), Dr. Özlm Azp, Dr. Frd Asu Tnı, Dr. ld Pln Yrgıç ( Üy), Dr. Flz Ünl İncr ( Vzndr) TTB l rt çlışm Görüşmd Adğ, sğlı çlışnlrın uygulnn şddttn rhtsızlı duyduğunu nc şddtn ndnlr l şddt rnının rttığı yönünd TTB görüşlrn tılmdığını blrtt. Eml hmlrn mşlrının düşü lduğunu bul dn Adğ, bu nud ypılclrın mll sstmnn glr-gdr dngsyl lşl lduğunu söyld. Adğ, bununl brlt şddt v ml hmlrn mşlrı nulrınd TTB l rt çlışm yürütmy çı ldulrını ydtt. 17. Prtsyn Hml Kngrs 8-11 Ksım d Tıp Dünysı ANKARA - TTB Prtsyn Hmlr Klu, TTB Gnl Prtsynl Ensttüsü v Prtsyn Hml Drnğ trfındn düznlnn 17. Prtsyn Hml Kngrs, 8-11 Ksım 2012 trhlrnd Kuşdsı'nd Pn By Hldy Rsrt Otl d grçlştrlc. Kngrnn n tmsı Kln Bğımsızlı v sl Eğtm Hı lr blrlnd gündm... Prf. Dr. Özdmr Atn Trf Olm Bştrfı syf 1 d sçmlr ypıldı. Üç lstnn yrıştığı bu sçmd l z Etn Dmrt TTB lsts dğr lstnn tplmındn dh fzl y ldı. Br bş dyşl tüm ylrın bc %60 ı bu grubun lstsn vrld. Bu rtn dstğn gçmş dönmlrd rz Knsy v Tbp Odlrı flytlrn vrlmş ln br güvnyu lr lgılnmsı grr nısındyım. Gçmş dönmlrd ypılnlr çn hmlr tşürlrn dl gtrmş gb görünmtdr. Bu rtn dstğn rsınd n önml ftörlrdn brs d yn dönmd d hml dğrlr dın, sğlı hı dın v dmrs dın ynı mücdlc ruhun dvm dcğ blntsdr. TTB muyund dğr msl dlrı v dmrt tl örgütlr rsınd trtışmsız yrı br yr lmtdır. ücdlc, dğru bldğn söylmtn rmyn, blmsl vrlr dyndırr sürdürdüğü çzgsndn yıllrdır hç spmyr hlı br sygı v güvn znmıştır. TTB rprlrının v öngörülrnn yıllr snr d ls hp dğru stmtlr göstrmş lmsı v bu şlr m vrnlrn hç rşılı blmdn sdc ssyl srumlulu blnc l hrt ttlrnn muyu trfındn blnms, TTB nn görüşün sygı duyuln br urum lmsınd n önml tn lmtdır. Lbrl Düşünc tpluluğu yıllrınd yptığı Türy d Kmu Kuruluşlrı Ntlğnd sl Kuruluşlrı Kmuyu Arştırmsı nd 9 msl dsını sys duruş, şffflı, dntm, tılım, zrunlu üyl, hsp vrlblrl, sçm sürçlr, dmrt duruş çısındn 2500 dn l dğrlndrlmş. Arştırm Tbp Odlrı v rz yöntm yrı yrı dğrlndrml brlt bzı snuçlr şu şld rtlşblmtdr. 1. Arştırmd TTB v tbp dlrı tplum yın lm rnı n yüs msl dsı, (%80 tplum yın dmt) v hüümtn dy n z tl lduğu msl dsı lr blrlnmt, 2. Odnızın gnl lr dmrt ypıd lduğunu düşünüyr musunuz srusun %65 snll, %18 yüs rnd vt dmt (n yüs), 3. Yöntmm çlışm trzı dmrt m srusun %72 l n yüs rnd vt dnmt, 4. Szc dnız sz tmsl dyr mu?, Odnızdn gnl lr mmnun musunuz? Srulrın n yüs vt ynıtı tbp dlrın glmtdr. Görüldüğü gb nt snuçlrı d gnl nıyı dstlmtdr. TTB sçmlr snrsı br önc rz Knsyndn ltı s üy dvm drn bş rz Knsy üys ynlnmştr. Yn nsyn s nsylrdn n önml frı bu z üylrn dh gnş br cğrfyy yyılmış lmsıdır. Dvm tmyn br önc dönm üylrn v dh önc mrz nsy üylrn tşürü tüm hmlr dın, rz Knsy lr ltm, mlrnn rşılığı lr vrblcğmz n smm duygulrımızı nltctır. TTB dh öncdn lduğu gb tüm hmlrn brlğ lmy dvm dctr. Anc bzı nulrd trf lmy v bu lnd düşünclrn çı br şld fd dr, znımlr ld tm çn mücdln d hç vzgçmyctr. TTB İy Hml ntllrnn runmsınd v ylştrlmsnd trftır. Prfrmns sstmnn, muyn sürlrnn ıslığının, güvnl v güvncl br çlışm rtmının lmmsının, rtn sğlıt şddtn y hml rtmını bzduğu görüşünddr. Sğlıt Dönüşüm mlsf bu rtmın bzulmsınd bşrlü ynmtdır. TTB Sğlı Hı bşlığınd trftır. Özllştrln sğlı sstmnn, rtn tı v tılım pylrının, sğlığ ulşımı zrlştırdığı v hzmt ltsn düşürdüğü nt lr rtddır. TTB hrsn ücrtsz, ulşılblr v ntll br sğlı hzmt lmsı çn çlışmlrını sürdürctr. TTB Dmrs lmdn sğlı vrmının lmycğı görüşünddr. Emğ sygı, özgürlülr, ll, brış, svşın br hl sğlığı srunu lduğu grçğ, ndn n lurs lsun ölümlr bşlığınd TTB trftır v dh özgür v dmrt br Türy çn mücdlsn sürdürctr. rz Knsy bu mücdld tüm hm msltşlrımızı v sğlı çlışnlrının tümünü ynınd görm rzusunddır.

4 4 Eylül 2012 Tm Gün br z dh ptl Anys hms, 18 Tmmuz 2012 günü 650 syılı KHK l lgl vrdğ rrd, Bnlr Kurulu n KHK çırm yts vrn 6223 syılı Yt Knunu psmınd lmmsı grçsyl Tm Gün l lgl düznlmlr br z dh ptl tt. Tıp Dünysı ANKARA - Anys hms 18 Tmmuz 2012 günü 650 syılı KHK l lgl vrdğ rrd, Bnlr Kurulu n KHK çırm yts vrn 6223 syılı Yt Knunu psmınd lmmsı grçsyl Tm Gün l lgl düznlmlr br z dh ptl tt. İptl rrının, Rsm Gzt d yyınlnmsındn ltı y snr yürürlüğ grmsn rrlştırdı. TTB Huu Bürsu nun nuyl lgl lr yptığı dğrlndrmd şu blg vrld: Huu sstmmzd Anys hms nn ptl ttğ hüümlrn yrn önc nun hüümlrnn tmt lr yürürlüğ grms bul dlmmştr. Anys hms 650 syılı KHK d ptl ttğ p ç mdd ndnyl luşc bşluğun Anys y uygun br bçmd gdrlms çn ysm rgnın 6 y sür vrmştr. Krrın yürürlüğ grms çn nuln ltı ylı sür Anys y yırılığı sptnn bütün hüümlrn uygulnmsın dvm dlcğ nlmın glmmtdr. TTB Huu Bürsu, Anys hms nn ptl rrını şöyl yrumldı: 1. Kmu urum v uruluşlrınd çlışn hmlrn bu çlışmlrının ynı sır, nc br şt çlışmlrını y d muynhn çr msllrn srbst lr cr tmlrn yslyn urllr Anysy yırı bulunmuştur. Ysğı uygulmy dvm tm huu dışı lctır syılı KHK ndnyl muynhns İl Sğlı üdürlülr trfındn ptıln v bu şlmlrn ptl stmyl dr yrgıd dv çn hmlrn muynhnlrn çtılrı trh dt lınr znılmış hlrının runmsı grr syılı KHK ndnyl brç hm muynhnsn ptm, şyr hmlğn bırm, çlıştığı özl sğlı urumundn yrılm, ücrtsz zn çım, stf tm, rn mly yrılm gb br dz ndnl cdd mğdurytlr uğrmıştır. Huusuzluğu Anys hms trfındn d hüm bğlnn 650 syılı KHK uygulmlrı ndnyl mğdur ln hmlrn zrrlrı Sğlı Bnlığı trfındn cln tzmn dlmldr. 4. Öğrtm üylrnn ğtm, uygulm, rştırm hzmtlrnn br prçsı lr hstlr tnı v tdv hzmt vrmsnn önünd bütün ngllr drhl ldırılmlıdır. Tıp Dünysı ANKARA - 7 Tmmuz d Vn d, 12 Tmmuz d Kysr d, 23 Ağusts d Gzntp d Dr. Ersn Asln ın öldürüldüğü hstnd, 6 Eylül d Srt n Prvr lçsnd yn hmlr yönl şddt lylrı yşndı. Hmlr v hstlrın rsını çnlr, şddt lylrının rttığını bul tmmy v bu tbly syrc lmy dvm dyrlr. VAN ERCİŞ: 7 Tmmuz Cumrts günü st sulrınd Vn-Ercş Dvlt Hstns Acl Srvs nd görv ypn Krdylj Uzmnı Dr. Abdullh Kpln, hst yınlrının sldırısın uğrdı. Kpln, ttl günü lduğu v rd bş br ndnl bulunduğu hld, mslğnn grğn yrn gtrrn, br hsty yrdımcı lmy çlışırn hst yınlrı trfındn dövüldü. Kpln, ldığı drblr ndnyl byn crrh lnğnd zlmy lındı, sldırgnlr s gözltın lındıtn snr srbst bırıldı. Ercş t t rdylj uzmnı Ercş t t rdylj uzmnı ln Kpln ın sldırıy uğrmsı v br sür hstnd lmsı ndnyl Ercş t lp hstlrın bc uzmn lmdı. Hstlr bu sür çnd Vn sv dldlr. KAYSERİ: Sğlı Bnlığı Kysr Eğtm v Arştırm Hstns nd görv ypn Dç. Dr. Orhn Kürşt Pyrzğlu, 12 Tmmuz 2012 Prşmb günü dh önc tdvsn ypıp tp Tıp Dünysı EDİRNE - Try Ünvrsts Tıp Fülts Psytr Anblm Dlı, Türy Ssyl Psytr Dmğ v Türy Psytr Drnğ Edm Şubcs'nn rtlş düznldğ "19'uncu Ulusl Ssyl Psytrı Kngrs", Try Ünvrsts Bln Kngr rz'nd ypıldı. Kngrnn çış nfrnsını TTB Gnl Srtr Dr. Byzıt İlhn grçlştrd. İlhn, Sğlıt Dönüşüm Prgrmı nın (SDP) sğlı lnınd yl çtılrın lşn ttğ Vys Kç sml şnn bıçlı sldırısın mruz ldı. Dr. Orhn Kürşt Pyrzğlu, sldırıy mruz ldığı sırd bş br hstsın ndsp şlm ypmtydı. Sldırgnın bıçl üzrn yürüdüğü Pyrzğlu, hstsını bırr çm zrund lırn, sırd şlm ypılmt ln hst lr Pyrzğlu nu rumy çlıştı. Sldırgn dl sürçt tutulnr czvn nuldu. GAZİANTEP: Gzntp Dr. Ersn Arsln Dvlt Hstns nd 23 Ağusts 2012 Prşmb günü Byn Crrhı Dr. Özhn. Uçun br hst yını trfındn drp dld. Kfsı dhl vücudund cm ırılrındn ynlı slr luşn Uçun, n çnd ln yüzünü byz önlüğüyl slmy, nmsını durdurmy çlıştı. Hmn bu hln rşın snlşmyn sldırgn, ırdığı cmın rlığındn ln uztr Dr. Uçun un ysın ypışıp thdtlr svurmy dvm tt. Aldığı drblr ndnyl 7 gün rpr lm zrund ln Uçun, bu sürd ypmsı grn, br zr durumd br byn tümörü, dğr d nvrzm ln hstsının mlytlrın grmd. Dr. Ersn Arsln ın öldürüldüğü hstn Bu lyın lduğu hstn, Dr. Ersn Arsln ın 17 Nsn 2012 d bıçlnr öldürüldüğü v bu ndnl dı Dr. Tm Gün d nrdn nry? Ünvrst v Sğlı Prsnlnn Tm Gün Çlışmsın Dr 21 Oc 2010 trh v 5947 syılı Knun un Tm Gün çlışmyl lgl hüümlr Anys hms trfındn 16 Tmmuz 2010 trhnd ptl dld. Sğlı Bnlığı nın ptl rrının ünvrst öğrtm üylr dışınd mu çlışnı hmlr çısındn gçrl lmdığı şlnd şlm d Dnışty 5. Drs rrıyl durduruldu. Hüümt; Tm Gün ü bu z 26 Ağusts 2011 Rsm Gzt d yyımlnn 650 syılı Adlt Bnlığı nın Tşlt v Görvlr Hınd Knun Hümünd Krrnm (KHK) nn çn gzlyr gtrd. Tür Tbplr Brlğ (TTB) lr Hüümt n bu huu dışı tutumun tp göstrr, Adlt Bnlığı nın Tşlt v Görvlr Hınd KHK l Tm Gün ün n lgs vrdır? dy srdu. Anys hms 18 Tmmuz 2012 trhnd vrdğ rrl, Tm Gün l lgl düznlmlr br z dh ptl tt. Huul, hmlrl, hm örgütüyl vg dr Tm Gün lmz! Tıp Dünysı ANKARA TTB rz Knsy, Anys hms nn Tm Gün l lgl ptl rrının rdındn br bsın tplntısı düznld. 20 Tmmuz günü grçlştrln bsın tplntısınd, AKP Hüümt nn Tm Gün ısrrının hmlr v hstlr yrrın dğl, özl hstn v ptrnlrı yrrın ypıln br düznlm lduğu br z dh vurgulnr, Amç mu sğlı urumlrınd çlışn hmlrn dh y hzmt vrms y d hstlrın sğlı hzmtn dh ly ulşmsı dğl, hm mğnn ucuzltılmsıdır dnld. Sğlı Bnı Rcp Adğ ın muynhns ln hmlr yönl lr sürl trrldığı hsız thmlrın d tp göstrlrn, Adğ Erzurum d hm öğrtm üylğ ypıp, hm d muynhn çlıştırnın bzzt nds lduğu htırltıldı. Şddt sürüyr, bnlı zlyr 7 Tmmuz d Vn d, 12 Tmmuz d Kysr d, 23 Ağusts d Gzntp d Dr. Ersn Asln ın öldürüldüğü hstnd, 6 Eylül d Srt n Prvr lçsnd yn hmlr yönl şddt lylrı yşndı. Hmlr v hstlrın rsını çnlr, şddt lylrının rttığını bul tmmy v bu tbly syrc lmy dvm dyrlr. 19. Ulusl Ssyl Psytr Kngrs Edrn d ypıldı TTB Gnl Srtr Dr. Byzıt İlhn br sunum yptı. SDP nn ndlğndn glşmş, öncsz br prgrm lmdığını blrtn İlhn, prgrmın yşm gçrlşnn 1980 lrdn tbrn Türy d yşnn sürçlrl bğlntılı lduğunu söyld. İlhn, özlll 1990 lrdn tbrn sğlı rfrmu vrmının dh ç dllndrlmy bşlndığını, ynı zmnd SDP nn yşm gçşn lylştırc syısız düznlmy gdldğn trdı. Bl d SDP y n fzl lylştırn s sğlı sstmnn sstmt bçmd çlışmz durum gtrlms lmuştur dyn Ersn Arsln Hstns lr dğştrln hstn. Dr. Uçun yönl sldırı d bu lydn snr ynı hstnd grçlşn hm yönl üçüncü fz sldırı. Sldırının grçs s tplumsl hşgörüsüzlüğün gldğ byutu göstryr dt; Dr. Uçun un, gözlr görmyn yşlı br hsty muyn sırsınd öncl vrms! SİİRT PERVARİ: 6 Eylül 2012 günü st sırlrınd Srt n Prvr lçsn bğlı Bğnd Blds nd görvl l hm Dr. Rcp ll cp tlfnundn hst gtrclrn söylyn hst yınlrınc rndı. Kıs sürd vn gln üç ş, nnlrn rby glr muyn tmdğ grçsyl hm pıd hrtlr dp sldırdılr. Ny uğrdığın şşırn Dr. Rcp ll pıyı ptıp çrdn jndrmyı rmy çlıştı. Anc pıyı ırıp vn dln sldırgnlr vn çnd d dtru drp tmy dvm ttlr. Dr. Rcp ll yd ydır bu bldd hm lr çlışıyr, gcl gündüzlü hst görüyr, yurttşlr hzmt tmy çlışıyrdu. Köylr t t dlşıp ruyucu hmlğn grlrn ypıyrdu. Evnd drp dldğ gün üç çcuğ şı ypm çn gttğ br öyd d hrt uğrmış, thdt dlmşt! Dtru vnd drp dnlr srbst v bu dtrun bldd yşyıp hzmt dvm tms blnyr. İlhn, sğlı clrının v SSK hstnlrnn çn düşürüldüğü durumu örn lr göstrd. Sğlı Bnlığı nın s yönd tüm çılmlrın rşın SDP nn br Düny Bnsı prjs lduğunun ltını çzn İlhn, bunun Düny Bnsı ytllrnc d sıç dl gtrldğn vurguldı. İlhn, SDP l gündm gln prfrmns, tm gün, l hmlğ, mu-özl rtlığı, mu hstn brllr, sğlı turzm gb uygulmlr v yl çtığı şddt, cptn hrcmlrın rtmsı, drlşm, sğlı lnınd ylsuzlulr gb nulr dğnd. Byzıt İlhn, SDP nn yrttığı lumsuzlulr rşı, hmlrn msllr, özlü hlrı v hlın sğlı hı çn, dğr sğlı çlışnlrı l brlt trzlrını dl gtrdlrn v mücdllrn sürdürdülrn blrtr sunumunu tmmldı. Dr. ustf Blgç ybtt Tıp Dünysı SASUN - Smsun 19 yıs Ünvrsts (OU) Tıp Fülts Acl Srvs'nd görv ypn Dr. ustf Blgç, Kırım Kng Knmlı Atş (KKKA) hstsın müdhl sırsınd hsty ullnıln ğnnn ln btmsı snucu ylndığı KKKA ndnyl, 22 Eylül günü st sırlrınd yşmını ytrd. Dr. ustf Blgç n cnzs ynı gün gtrldğ mmlt Çrum un Ddurg lçsn bğlı Ynöy d tprğ vrld. Cnzy TTB İnc Bşnı Prf. Dr. Gülrz Erşgn v TTB Gnl Srtr Dr. Byzıt İlhn tıldılr. TTB rz Knsy, rts gün d Anr Tbp Odsı nın d tılımıyl sğlı urumlrınd lumsuz çlışm şullrının msl rslr rtırmsıyl lgl lr br bsın tplntısı düznld. TTB İnc Bşnı Prf. Dr. Gülrz Ersöz, TTB Gnl Srtr Dr. Byzıt İlhn, TTB Sğlı Çlışnlrının Sğlığı (SÇS) Çlışm Grubu Üys Dç. Dr. Özlm Azp v Anr Tbp Odsı Bşnı Prf. Dr. Özdn Şnr tıldılr. Bsın tplntısınd, Dr. ustf Blgç'n ölümünün dr lmdığı blrtlr, br z dh sğlı çlışnlrının zrlu çlışm şullrının, uygun lmyn çlışm rtmlrının düzltlms stnd. TTB Gnl Srtr Dr. Byzıt İlhn, Dr. ustf ÖSY trfındn Arlı 2010 d grçlştrln Tıpt Uzmnlı Eğtm Grş Sınvı nd (TUS) bzı srulrın ptl l brlt, sınv snrsı ypıln yrlştrmlr d bştn şğı dğşt. Sınvın Tml Tıp Blmlr Tst-1 v Kln Tıp Blmlr Tst sru tpçılrınd bzı srulrın htlı lduğu grçsyl Anr 15. İdr hms n dv çılmış v mhm trfındn uyuşmzlığ nu ln srulrın ptln rr vrmşt. ÖSY nn Dnışty yptığı tmyz bşvurusund d snuç dğşmd v İdr hms nn rrı nndı. Bunun üzrn ÖSY söz nusu srulrı ptl dr, 31 Ağusts t yn yrlştrm snuçlrını çıldı. Yrlştrmlr yp-bz thtsın döndü Arlı 2010 d TUS grn v trch ttğ br ünvrstd sstn lmy h znn dtrlr nuyl lgl çılm göndrn ÖSY hmlrdn yn yrlştlr prgrmd uzmnlı ğtm styp stmdlrn 15 gün çrsnd bldrmlrn tlp drn, bşvurud bulunmynlrın hındn vzgçmş syılcğını blrtt. Açılmd yrıc ÖSY nn rr düzltm çn br z dh Dnışty bşvurduğu blrtlr, bzm rrı çımsı hlnd yn ypıln yrlştrmnn ptl dlcğ yddld. Br buçu yıl önc yrlştrmlr ypılmış ln hmlrn s flrı rışı. Asstnlı ğtmlrnn uzunc br ısmını grd bırmışn bş br prgrm bşlm html l rşı rşıy ln hmlr, ÖSY nn Blgç n Türy d KKKA dn öln l sğlı çlışnı lmdığını blrtr, bugün dr 40 yın sğlı çlışnının msllrn yprn bu hstlığ ylndığını, 10 yın sğlı çlışnının d öldüğünü thmn ttlrn bldrd. İlhn, Sğlı Bnlığı KKKA l lgl vrlr çıl(y)mdığı çn n yzı bu nud rmlrın tm lr blnmdğn ydtt. Dr. ustf Blgç n yşmını ytrdğ hstnd, bundn üç yıl önc d yn cl srvst çlışn hmşr Kübr Yzım ın KKKA lı br hstnın ğnsnn ln btmsı ndnyl hstlnr yşmını ytrdğn nımstn İlhn, Ardn gçn üç yıl çrsnd sğlı çlışnlrının sğlığını rumy yönl br glşm lmmsı yöntclrn hmlrlığı dışınd n l çılnblr dy srdu. Tüm dünyd sğlı çlışnlrı bnzr mslsl bulşıcı hstlılrl rşılştığını, önml lnın bu rşılşmlrı n z ndrblm v rşılşm grçlşttn snr sğlı çlışnının hstlnmsını ngllm lduğunu blrtn İlhn, bunun çn t t hstlı bzınd nlrn ypılmsı grtğnn d blmsl lr rty nmuş durumd lduğunu ydtt. İlhn, n yıldır ülmzd 7000 şın şnn hstlnmsın v 400 ü şın şnn ölümün ndn ln KKKA nın sğlı çlışnlrın bulşbldğnn v hstlığın ğır syrnn y blndğn blrtr, nlr dt dlms grtğnn TTB trfındn 2010 yılınd ypıln gnş ölçl br çlışmyl rprlştırıldığını nımsttı. Anr Tbp Odsı Bşnı Prf. Dr. Özdn Şnr d, Dr. ustf Blgç'n d, Dr. Ersn Arsln gb uygulnn sğlı pltlrının urbnı lduğunu söyld. Şnr, "Sğlıt Dönüşüm Prgrmı dy nsnlrı pun/syı lr görn br plt uyguluyrsunuz. Bu pltlrın shb ms bu ölümdn d brnc drcd srumlu ln dur" dy nuştu. İstf çn ç sndl dh blnyr? Tıp Dünysı ANKARA - Tıbb Kötü Uygulmy İlşn Zrunlu l Srumlulu Sgrtsınd Kurum Ktısın İlşn Usul V Esslr İlşn Tblğ'n bzı hüümlr, trh v syılı Rsm Gzt'd yyımlnn Tblğ l dğştrld. TTB Huu Bürsu, tblğd dğşllr l lgl blg ntu hzırldı: - Dğşll brdn fzl sğlı uruluşund çlışn y d muynhnsnn ynı sır br bş sğlı uruluşund çlışn hmlr hr br çlışmlrı çn yrı yrı sgrt yptırm zrunluluğu gtrlmştr. Tblğn A.3. Tmnt Dışınd Kln Hllr bölümünün (ç) bndn; "nsn görvn yrn gtrlms hrç sgrtlının sgrt prmn dst vrn uruluşlrın srumlulu lnı dışınd flytlrndn ynlnn tzmnt tlplr" cümls lnr hmlrn sgrt yüümlülülr ğırlştırılmıştır. Böylc hmlr n dr yrd çlışıyrs dr yrı sgrt yptırml yüz yüz bırılmıştır. - Dğşltn önc sgrtnın, msl flyt ndnyl vrdğ zrrlr bğlı tzmnt tlplrn, bu tlpl bğlntılı yrgılm gdrlr l hümlunc fz rşılycğı blrtlmtyd. Dğşll bunlrın ynı sır "tzmnt tlbn lşn mul gdrlr" lm sgrt psmın lınmıştır. Anc bu mul gdrlrn n lduğu Tblğdn nlşılmmtdır. - Yn düznlmyl sgrt sözlşms l tmnt ltın lınn msl flytlrn crsı br yndn d yn ypılc ln yrlştrmlr ptl ttrm üzr trr Dnışty bşvurmsın br nlm vrmdlrn dl gtryrlr. Öt yndn ÖSY trfındn bu sfr d punlrın ynlış hsplndığı yn göndrln snuçlrd htlr ypıldığı dd dlyr. Dh fzl h ybı ngllnsn Tür Tbplr Brlğ v Anr Tbp Odsı nuyl lgl yptılrı rt bsın çılmsınd usurlu dr şlm sbbyl h ybın uğryn hmlrn hlrının runmsı çn msl örgütünün hr türlü dstğ sğlycğı v TTB v ATO huu bürlrının nuyl lgl çlışm bşlttılrı fd dld. Ypıln çılmd ÖSY gnç hmlr dh fzl mğdur tmtn vzgçmy v blrş rprlrın dynn ptl rrını bul tmy çğırıldı. İstf çn ç sndl blnyr? ÖSY nn nsnlrın ş v dm yşmlrını tlyn sınvlr düznldğ, nc bu sınvlrd sılıl ntl v güvnl srunlrı yşndığın dt çln çılmd ÖSY Bşnı Al Dmr stfy dvt dld. TTB nn lnı l lgl tüm sınvlr nusund ÖSY l rt çlışblcğ önrs gtrln çılmd yrıc TTB nn tıp ğtmclr v ölçm dğrlndrm uzmnlrı l brlt sınvlrın ntlğ, psyıcılığı, gçrllğ v güvnlrlğ nulrınd önrlr çrn br rpr hzırlığınd lduğu d dl gtrld. (Eylül 2012 Hm Pstsı) TTB Huu Bürsu ndn ZSS y lşn blg ntu sırsınd rsn grçlşm nı sgrtlının tzmnt tlbnd bulunulduğunu öğrndğ vy zrr görnn sgrtcıy bşvurduğu n lr tnımlnmıştır. - Dğşll sgrtlıy rsm br tblgt lmsızın hrhng br şld bşvurulmsı l rsn grçlştğ bul dlmştr. Tblğn dh önc hlnd s sgrtlının ndsn rşı çıln dv vy huu tb lşn tblgt l rznun grçlşcğ blrtlmştr. - Dğşltn önc zrrın sgrtlının srumluluğundn ynlndığının mhm trfındn rr ltın lınmış lmsı v sgrtcının yzılı nyı l sgrtlı trfındn ödm ypılmsı rznun grçlşms hllr rsınd syılmışn ypıln dğşll bu hüümlr yr vrlmmş, yurıd d blrtldğ gb zrr görnn sgrtlı y d sgrtcıy bşvurusu ytrl syılmıştır. - Rznun grçlştğn bldrm yüümlülüğü ylnızc sgrt ttrn yülnmş v 5 gün ln bldrm sürs "drhl" şlnd dğştrlmştr. "Drhl" l hng nın stdldğ blrsz lup bu düznlm Tür Tcrt Knunu'nd düznlnn "gcmszn" fds l d örtüşmmtdr. - Sgrt sözlşmsndn dğn tlplrl lgl zmnşımı sürs, lcğın muccllduğu (brcun ödnms grn hl glms) trhtn tbrn yıl v hrhld rznun grçlşmsndn tbrn 10 yıl lr düznlnmştr.

5 Eylül Sğlı mpüsü hllrn yürütmy durdurm Bştrfı syf 1 d Arştırm Hstns, Etl İhtss Hstns, Dr. Sm Ulus Çcu Hstns, Ulus Dvlt Hstns, Dışpı Yıldırım Byzıt Eğtm v Arştırm Hstns, Dışpı Çcu Hstns, Ulucnlr Göz Hstns, Anr Eğtm v Arştırm Hstns Ulucnlr E Plln Bnsı, Dr. Z Thr Bur Kdın Dğum Hstns v Dr. A.Y. Anr Onlj Eğtm v Arştırm Hstns'nn; Blnt Sğlı Kmpüsü l Numun Eğtm v Arştırm Hstns, FTR Hstns, Yüs İhtss Eğtm v Arştırm Hstns v Gz ustf Kml Dvlt Hstns'nn; Elzığ Sğlı Kmpüsü l Hrput Dvlt Hstns, Cüzzm Hstns, Ruh v Snr Hstlılrı Hstns'nn bulunduğu lnlrın tcr ln lr özl şrtlr dvrdlmsn d huu yırı buldu. Krrın grçsnd; ysd ytrl blrlmnn ypılıp sınır çzlmdğ, yürütmy sınırsız br lnd l ldn düznlm yts vrldğ, uygulmy nulc sstmd öngörüln r lşsn ss ln tml llrn, trflrın h v yüümlülülrnn, uygulnc hl usulü v sstmnn gnl çrçvsnn, sözlşmnn ntlğ v psmın lşn tml blrlmlrn ypılmdığı, bu durumun Anys y yırı lduğu blrtld. TTB dn Sğlı Bnlığı n: Bütün İhllr Durdurun TTB Gnl Srtr Dr. Byzıt İlhn, bsın tplntısınd yptığı nuşmd, Dnışty 13. Drs nn vrdğ rrlr ışığınd, tspt dln huu v Anys y yırılılr ndnyl ypılmış v ypılmsı düşünüln bütün hllrn durdurulmsı grtğn söyld. Knd d v İsçy d lduğu gb Türy d d Sğlı Bnlığı nın Kmu Özl Ortlığı dı ltınd ynlış yldn br n önc dönms çn çğrı yptılrını blrtn İlhn, Ülmz, İngltr gb zrrı fr tm çn 20 yıl blm zrund dğldr. Üstl şszlğn v ysulluğun tırmndığı ülmzd şrtlr zngn tm çn yırc ynğımız ytur dy nuştu. İlhn, brbr rdın gtrln syısız tı pyı uygulmlrı, cptn ödmlr v yurttşlrın öddğ vrglrdn luşn ynlrı nsrsyumlr rnt lr dğıtmy çlışnlrın hr zmn çn Tür Tbplr Brlğ n rşılrınd bulclrını söyld. Burs d sğlı mpüsünün yr sçmn blrlyn mr plnın ptl Tıp Dünysı BURSA - Burs 2. İdr hms, Burs Tbp Odsı trfındn çıln dvd, Yıldırım lçs Smnlı mhllsnd mu-özl rtlığı yöntmyl ypılc sğlı mpüsünün yr sçmn blrlyn mr plnını ptl tt. Burs 2. İdr hms dh önc, Burs Tbp Odsı trfındn "ntgr sğlı mpüsü çlışmlrınd msl uruluşlrının, ünvrstlrn görüşlrnn lınmdığı, yr sçmnn htlı lduğu, trım lnlrının runmdığı grçlryl ptl dlms" tlbyl çıln, Burs Zrt ühndslr Odsı'nın d müdhl lduğu dvd, Burs Büyüşhr Bldy cls'nn yr sçmn blrlyn rrının yürütmsn durdurmuştu. hm şmd d yr sçmn lşn mr plnını tümüyl ptl tt. Hm btlı hm SİT lnı Öt yndn, Kysr d ypılc sğlı mpüsü nştının yr sçmnn d uygun lmdığı rty çıtı. Dh önc zmn suyu prblmnn yşndığı nşt lnının, brnc drc rlj SİT lnı çnd yr ldığı v nşt br z dh durdurulduğu bldrld. Bu yöntm hstn bnsının, mu trfındn thss dln rzlrd özl şrtlr trfındn ypılr dvlt ry vrlms, dvltn d hm şrtlr r ödms hm d bu tsst vrlc çrd hzmt dışınd tpr, tl, bn şubs, rstrn, ftry, nfrns v ültür mrz, yşlı bımv, rş, prsnl srvs, ts hzmtlr, zyıflm v dyt mrz gb lnlrı l tıbb dst hzmtlr, blg şlm, hst dnışmnlığı, strlzsyn, çmşırhn, tmzl, güvnl, ymhn, rşv, bnlrın tmr, bımı, şltlms, pr v bhç bımı, mbulns gb bütün hzmtlrn, yrm bş yıldn ır duz yıl dr, bu şrtlr dvrdlmsdr. Dünyd örnlr vr mıdır? Bu yöntm dünyd İngltr bşt lm üzr m üllrd uzun yıllr önc uygulmy nuldu. Kmu Özl Ortlığı nın (Publc Prvt Prtnrshp-PPP) ylşı 20 yıldır uygulndığı İngltr d hstnlr rlrını ödyblm çn hmlrn d rlrınd bulunduğu ç syıd çlışnı ştn çırmy bşldı. Krsını rşılyblm çn yüs glr ld dcğ hzmtlr vrp dğr glr gtrmyn hzmtlrdn vzgçmy bşldı. Bu yöntml şltln m hstnlr tplum çn grl nc şrt çn rlı lmyn sğlı hzmtlrn vrmmy yt syılrını zltmy bşldılr. Grnwch t 2001 d mu özl rtlığının l hstns lr ypıln Qun Elzbth n 2005 yılınd tn lr fls ttğ çılndı. Glşmlr v lştrlr üzrn İnglz Prlmntsu, ylsuzlu, htlı muhsblştrm, mu mlys çısındn cdd rs luşturmsı, mu yrrın yırı uygulmlr nusund yğun şâytlr dt lr Nsn 2011 d br Arştırm Kmts urulmsını rrlştırdı. Knd d v İsçy d hlın tps üzrn sn yıllrd bu yll ypılmsı plnlnn prjlrdn vzgçld. Türy s l mu özl rtlığı hlsn Nsn 2011 d yptı. Kmu Özl Ortlığı yöntm ndr? Türy d bugün dr ç hl ypıldı? Sğlı Bnlığı Türy y 29 sğlı bölgsn yırdı. Arlrınd Türy Hl Sğlığı Kurumu v Türy İlç v Tıbb Chz Kurumu dr bnlrının d bulunduğu, tplm 45 prj çn Kmu Özl Ortlığı hl sürc dvm dyr. Bugün dr Kysr, Anr-Etl, Anr- Blnt, ns, Kny-Krty, Yzgt, Elzığ, İstnbul-İtll v rsn mpüslrnn hls ypıldı. Bu yöntmn mu ynlrı çısındn dh rlı lduğu svı grçç mdr? Hyır. Erzurum d, 2011 yılınd ytlı dvlt hstnsnn ypılmsı ş 193 mlyn 270 bn TL y hl dld. Aynı yıl Kmu Özl Ortlığı yöntm l 1500 ytlı Kysr Entgr Sğlı tss hlsnd s sdc br yıllı r bdl 137 mlyn 73 bn TL lr blrlnd. Yn Kysr d özl şrt ödnc br buçu yıllı r l 1200 ytlı br hstnnn yptırılmsı mümün. Sğlı Bnlığı nın 2012 yılı bütçsnn 14 lyr TL, dönr srmy bütçsnn s 16 lyr TL lduğu v sdc bş hstn nştı çn ödnc r mtrı dğrlndrldğnd, 45 mu özl rtlığı prjs çn Sğlı Bnlığı nın bütçs v dönr srmy glrlrnn tplmının yıllı ryı ödmy ytmycğ nlşılmtdır. Türy d uygulnm stnn yöntm, yurtdışınd örnlrn ynısı mıdır? Türy d İngltr d uygulnn yöntmdn frlı lr şrtlr bzı yn vntjlr d sğlnmıştır. Sğlı Bnlığı muy t hstnlr ptr yrlrn lışvrş mrz vy tl ypm üzr özl şrtlr dvrdyr. Görüntülm v lbrtuvr hzmtlrn d hly ln frmlr vryr.? Burlrd çlışn sğlı prsnlnn durumu n lc? İhllr yluyl sğlı lnı tümüyl dönüştürülürn, hmlrn, sğlı prsnlnn sözlşml çlışmsı, gdr tşrn şçs lmsı öngörülüyr. Ypılc sğlı mpüslrnn yıllı rlrı dönr srmydn ödnc. Krlrın ödnms çn hmlrn, sğlı prsnln dönr srmydn ldılrı ücrtlr zltılc. Ayrıc bu hstnlrd ğtm v rştırm ypc sstn hmlrn sttüsünün n lcğı, özl şrtlr dvrdln ğtm brmlrnd nsıl ğtm lblclr d blrsz. Burlrdn hzmt lc vtndşın durumu n lc? Sğlı Bnlığı bş yıldızlı tl nfrund hstnlr lr tnıtım ypıyr, nc Ssyl Güvnl Kurumu 5510 syılı Ysnın 73. ddsn gör Kurumc blrlnmş stndrtlrın üstünd tlplr rşılyn tlcl hzmtlrnn hzmt lnlrc rşılnmsını bul dyr. Yn SGK 5 yıldızlı tl nfrunu dğl pnsyn dsının ücrtn ödüyr. Ard fr s vtndşın cbndn lınc. Üstl Kmu özl rtlığınd hstnlrn mrg, gslhn, tıbb dst hzmtlrnn d özl şrtlr trfındn vrlms rrlştırılıyr. Özl şrtlrn dğrudn vrdğ bu hzmtlrn prsının nsıl v m trfındn ödncğ d blrsz. Bu durumd vtndşlrın dvlt hstns dy bşvurdulrı sğlı tssndn tburcu lurn çırıln fturlr sysnd yndn hstny ytmlrı söz nusu lblctr. Blnt dr ytğın, Elzığ SİT lnı v şht mzrlığın Bştrfı syf 1 d plnlmlrının d y ypılmdığını göstryr. Blnt sğlı mpüsünün ypılmsı plnlnn Ldumlu bölgsn lşn Anr Büyüşhr Bldys trfındn hzırlnn mr pln ntund hstn ypılc lnın Ağıl dr İhl ytğı üzrnd ldığı blrtlyr. Elzığ sğlı mpüsünün ypılcğı ln lşn pln ntund s nşt ypılc rs üzrnd trh v ültürl vrlılrın v şht mzrlrının bulunduğu ln nşt ypımının ys lduğu blrtlyr. Kr Bdl (TL) Hzmt Bdl (TL) Tplm Yıllı Kr Kysr ,00 Anr-Etl , ,53 Anr-Blnt , ,64 Elzığ ,00 Yzgt * ns * Kny-Krty * İstnbul-İtll * rsn * TOPLA lyr 904 lyn 779 Bn 555 Lr 17 Kuruş 25 yıllı tplm (bugünün rmlrıyl) lyr 619 lyn 488 Bn 879 Lr 20 Kuruş *Hzmt stın lım bdl hnüz öğrnlmmştr Tür Tbplr Brlğ nn Dnışty d çtığı dvlrd Anr-Etl, Anr-Blnt v Elzığ hllrnn yürütmsnn durdurulmsın rr vrlmşt. Dğr dvlrd s nclm sürüyr. Sğlı Bnlığı trfındn bugün dr rsm lr r bdllr çılnmzn yn dv dsylrı üzrndn TTB trfındn drlnn r bdllrn lşn blglr s şöyl: İşt örn blm nsnı: AnnThébud-ny Hl sğlığı uzmnındn Frnsız hüümt nşnın rt Prf. Dr. Şürü Htun dn yn tp: İnsncıl Br Tıp İçn Frnsız hl sğlığı uzmnı AnnThébud-ny, Frnsız dvltnn n yüs nşnını, şç sğlığı v çvr rllğ rşısınd srglnn büyü vurdumduymzlığı grç göstrr rddtt. Frns Ulusl Sğlı v Tıp Arştırmlrı Ensttüsü dn (INSER) ml ln, nc urumd çlışmlrını sürdürn Thébud-ny, nşnı bul tmnn nrdys hlsızc lcğını fd tt. Scnc drgsnn hbrn gör, 13 Tmmuz günü Frnsız Hüümt, 29 Frnsız l brlt Thébud- ny ylgnd Hnnur nşnını vrdlrn çıldı. Arştırmcı s 31 Tmmuz d yyımldığı mtupt, ndsn sçn İsân Bnı Cécl- Duflt y tşür tt, nc Duflt dn ödül dğl, bugün dr sın suçlrı grçlştrnlrn v bunlrı ruynlrın üzrn gtmsn bldğn yzdı. Thébud-ny, sn 30 yıldır bşt nsr lm üzr şyr ynlı hstlılrı; ş yslrı, ssyl ştszllr v hl sğlığı hzmtlr gb gnş br çrçvd rştırmtydı. Thébud-ny ynı zmnd Asbsts Yslnsın dlı örgütün uruculrı rsınd v hl sğlığını rum mçlı HnrPézrt Drnğ nn bşnlığını yürütüyr. Rt mtubund Thébud-ny, ç syıd Frnsız şçnn hln şyrlrnd nsr yl çıcı blşlr mruz ldığını vurguldı; Prs n uzynd Sn-Snt-Dns bölgsnd nsr v göğüs hstlrı rsınd n yıl sürn br rştırmsınd, hstlrın yüzd 85 nn nsrjn mddlr yüs düzyd mruz ldılrını tspt ttğn nımsttı. İnşt, tmbl tmr, mtl, bım-nrım, tı, tmzl v nülr ndüstr lnınd çlışnlr, rştırmy gör n yüs rs ltındydı. Öt yndn sğlı ruyucu br dz düznlm 1990 lrd yslşmışs d, bunlr çğu zmn ptrnlrc gözrdı dlyrdu. tubund hl sğlığı lnınd çlışnlr urumsl dst vrlmdğn vurguln Thébud-ny, nd urumu ln INSER n d srmy çırlrın trs düştüğü çn ndsn trfdn çındığın nnıyr. Bn Duflt y yzdığı mtupt Thébud- ny, Dh d btr, brbr çlıştığım br dz gnç v prl rştırmcının önlr sld dd. Thébud-ny nn şâytlr, Kcl Ünvrsts Hl Sğlığı Uzmnı Onur Hmzğlu nun rşılştığı urumsl tplrn, ptlst üllrd gnl br durumu ynsıttığını göstryr. Öt yndn Frns İsân Bnı CéclDuflt, yptığı çılmd, Thébud-ny nn nşnı rdddrn dğndğ ndnlrn tm d bu nşnı htmsnn grçs lduğunu söylrn, ndsn Eylül yınd br nuşm çn dvt dcğn ld. *AnnThébud-ny, 1944 dğumlu. Çlışm Sğlığ Zrrlıdır dlı tbı Türçy çvrlmş v bu yıl Ayrıntı Yyınlrı nc bsılmıştır. (Kyn: sl- Blm, 10 Ağusts 2012) Tıp Dünysı ANKARA - Kcl Ünvrsts Tıp Fülts Dnı Prf. Dr. Şürü Htun un çştl gzt v drglrd yyımlnn yzılrı İnsncıl Br Tıp İçn dıyl tplştırıldı. Brnc bsısı Tmmuz 2012 d ypıln tbın dtörlüğünü Tnıl Br l Yğmur Kymz üstlnd TTB Gnl Srtr, TTB Yüs Onur Kurulu üys ln Prf. Dr. Şürü Htun un, 1999 yılınd yyımldığı Hst Hlrı v 2002 yılınd yyımldığı Hm Kndsn d Tdvnn Br Prçsı Olr Sunr dlı tplrı bulunuyr.

6 6 Eylül 2012 Al hmlğ uygulm yöntmlğn lşn dvd rr vrld 25 yıs 2010 günlü Rsm Gztd yyımlnr yürürlüğ grn Al Hmlğ Uygulm Yöntmlğ nn nd yr ln, l hmnn br yıllı çlışm sürsnn hsbınd yıllı znl gçrln günlrn syılmycğın lşn düznlm ptl dld. Tıp Dünysı ANKARA - 25 yıs 2010 trhl Rsm Gzt d yyımlnr yürürlüğ grn Al Hmlğ Uygulm Yöntmlğ nn m hüümlrnn ptl stmyl, Tür Tbplr Brlğ rz Knsy trfındn çıln dvd, ül gnlnd brnc bsm sğlı hzmt sunn l hmlrnn özlü hlrı l çlışm şullrın lşn huu yırı düznlmlr l sğlı hzmt sunumunu lumsuz tlyc m düznlmlrn d ptl stnmşt. Anıln dvd Dnışty 5. Drs trfındn, Yöntmlğn nd yr ln E-1 Al Hmlğ Uygulmsınd Atm v Nllrl İlgl Usul v Esslr ın 2. mddsnn 6. fırsınd yr ln l hmlğ pzsynund görv bşlyn sözlşml l hmnn, bu pzsynd fln br yıl çlışmdn ynı ld bş br l hmlğ pzsynun nl tlbnd bulunmycğın lşn düznlmd blrtln br yıllı çlışm sürsnn hsbınd, yıllı znl gçrln günlrn syılmycğın lşn düznlmnn ptln rr vrld. Krrın grçsnd Yıllı zn hı nysl v ysl br h lup, bu hın ullnımı şlr lyhn snuç dğurmmlıdır. Dv nusu dln Yöntml urlı l nl tlbnd bulunblm çn fln ynı pzsynd br yıl çlışmış lmsı grn l hmnn, br yıllı fl çlışm sürsnn hsbınd, ullndığı yıllı zn sürlrnn dt lınmmsı hmlrn yıllı zn hlrını ullnmtn çınmsı snucunu dğurcğındn bu düznlmd huu uyrlı bulunmmtdır dnld. TTB nn çmış lduğu dvd bu mddnn ynı sır; Entgr sğlı hzmt sunn mrzlrd l hmlrn nöbt tutturulmsın, İzn ullnn l hmlrnn ücrtl zn hını rtdn ldırc şld ısm ödm ypılmsın, sfr hstyl lgl hzmtlrn rşılığınd ücrt ödnmmsn, E sğlı prsnl l tmzl, güvnl, srtry gb hzmtlrd görv lc prsnln l sğlığı mrzlrnd bulunmsı grn zrunlu prsnl rsınd syılmmsı v bu şlrn çlıştırılmsı rşısınd vrlc ücrtn dr trfındn ödnmmsn, Açıldığı trht huu urllrın v mvzut uygun lr çılmış l sğlığı mrzlrnn yn Yöntmlğ uygun hl gtrlmsn TS hmlrnn, bu görv sırsınd şlr muyn tm v hstlı sptdığı lgulrd hsty tdv plnlyblmsn ln tnınmmsın, Bnlı dışınd brnc bsm sğlı hzmt vrn urumlrd ytlndrlmş l hm lmynlrın cl hllrd dh tdv vrmmsn yl çn düznlmlrn v bş bzı mddlrn ptl d stnmşt nc Dnışty bu tlplr rddtt. TTB lgl mddlr tmyz tmy hzırlnıyr Syılı Ys Anys hms nd Tıp Dünysı ANKARA - Al hmlrnn ğır çlışm sürlr, zrunlu hzmtt ş güvncsnn rtdn ldırılmsı, szryn, şbrlğ dı ltınd ünvrst hstnlrnn yöntmnn Sğlı Bnlığı n dvrdlms, öğrtm üylrn sözlşml çlışm gb hüümlrn yr ldığı 6354 Syılı Ys y lşn lr, Cumhuryt Hl Prts Anys hms nd ptl dvsı çtı. Tür Tbplr Brlğ, söz nusu hüümlrn hmlr v sğlı rtmı üzrnd yrtcğı lumsuz tlr, Türy Büyü llt cls nd lgl msynlrd görüşülms şmsındn bşlm üzr hr düzyd dl gtrd. TB ttl grmdn hmn önc br nun tlf l brlştrlr hızl nunlştırıln mddlrn Anys y yırılığın lşn br rpr hzırlnr, 23 Ağusts 2012 trhnd Cumhuryt Hl Prts n ltld. Hlın sğlı hzmtndn mmnunyt n fd dr? Dç. Dr. İlr Bl Sğlı Bnlığı nın Türy d hlın sğlı hzmtndn mmnun lduğun lşn söyldlr bzm cphd d f rışılılrın ndn luyr. Dlyısıyl, Kürt llrnd, dış pltd, Sury d bu dr cdd glşm vrn, bu mmnunyt nusunu br z dh l lm zrunluluğu bulunuyr. Br ülnn sğlı hzmtlrnn dğrlndrlmsnd, uluslr rsı bul görmüş, üç önml rtr vrdır. rnm vrmll y d ısc vrmll (mcrcnmc ffcncy), ştl (quty) v hst mmnunyt (ptnt stsfctn). Vrmll ülnn tplm ynlrının sğlı çn n drcd snuç lıcı bçmd ullnıldığının göstrgsdr. Ulusl glrn yüslğnn sğlığ n dr lumlu ynsıdığını göstrr. Vrmllğ hsplm çn br trfın ulusl glrn dğr trfın s tml sğlı göstrgs lr bb ölüm hızı y d blnn yşm umudun nulduğu v rıştırıcı ftör lr d nüfusun sbtlndğ (bş dğşnlr d lnblr) br rgrsyn dnlm luşturulur. Böyl bıldığınd Türy sğlıt, ynn ABD gb, lduç bşrısız br üldr. Türy nn grç bb ölüm hızı glrn gör blnn bb ölüm hızındn %70 dr dh yüstr. Bunun ndnlr ulusl glrn ssyl dğl bş lnlr çn (fz v slh gb) ullnılmsı, glr dğılımınd ştszl, sğlı hzmtlrnn özllştrlmş lmsı v sğlı çn yrıln ynlrın tdv, lç çn hvrdc tütlmsdr. (Bu nud mpr vrlr çn Küb bşlılı yzılrım v trhl yzım bılblr.) Eştl vtndşlrın sğlı hzmtndn grsnmlr dr yrrlnblmlrdr. Bu nlmd hrsn şt syıd sğlı hzmt ullnmsını dğl, yşlrı, cnsytlr, ssynm numlrı grğ lr frlı hzmt grsnmlr lnlrın frlı syı v ntlt hzmttn yrrlnmlrının sğlnmsıdır. Eştszllrn dğrlndrlms bımındn ss zmn sınıf ls d Türy d sınıf tmll sğlı vrlr tplnmdığı çn n y rşılştırm zmn cğrf bölglr l ır/nt rsınd lmtdır. Türy Nüfus v Sğlı Arştırmlrı nın snuçlrı Türy d sğlı ştszllrnn AKP dönmnd çğunlul rttığını göstrmtdr. (Bu vrlr çn d Sğlıt Dönüşüm tbımın lgl bölümün bılblr.) Hst mmnunyt rtr s br ül sğlı sstmn v sunuln sğlı hzmtlrn dğrlndrm çısındn n srunlu lnıdır v bn gör, bu drcd pyslştırılmış br Tbl: Yıllr Gör sğlı Hrcmsı Vrlr sğlı rtmınd, bu mçl snll ullnılmmlıdır. Çünü, pyscı sğlı rtmlrınd, hlın sğlı hzmtndn mmnun lmsını sğlyn uygulmlr, hl sğlığının gnl çırlrı dt lındığınd, trch dlmms grnlrdr. Hlın sğlı hzmtlrndn mmnunytn sğlyn şy öncll tdv dc sğlı hzmtlrn, lc v tıbb tnljy ulşımın lylştırılmsı v rtırılmsıdır. Hl dh ç hm, lç v tnlj ullndıç sğlı hzmtndn mmnun lur, bunu sğlyn pltcılr mnnt duyr. Trj ln şy s tdv hzmtlrnn ullnımınd rtışın sğlı tllrnn d şn glms v htt nlr trfındn d dğrudn uyrılmsıdır. Türy d AKP dönmnd ln d budur v AKP sğlı tllryl l l tdv dc sğlı hzmt ullnımını örülmtdr. Brç örn: Türy d sğlı hrcmlrı AKP dönmnd nrml br vmyl yüslmtdr. (Tbl: Yıllr Gör sğlı Hrcmsı Vrlr) Türy sğlı hrcmlrının yıllı rtış rnı bımındn OECD üllr çnd nc sırddır. (Grf: rsınd ş bşı sğlı hrcmsınd grç yıllı rtış rnı % v ynı dönmd ş bşı sğlı hrcmsınd v GSYİH d grç rtış rnlrı % Kyn: OECD 2009) Türy d özl hstn störü mu trfındn bslnmtdr. SGK trfındn ypıln tdv gdrlrnn %31.4 ü özl hstnlr dğrudur. (Tbl: 2008 yılı çn SGK sğlı gdrlr (mlyn TL)) AKP dönmnd Sğlı Bnlığı hstnlrnd tnlj yığınğınd blrgn rtış vrdır. (Tbl: Sğlı Bnlığı Hstnlrnd Görüntülm Chz Syılrı) (Tbl: Dğş Tıbb Chzlrın Kurumlr Dğılımı ( Kşy Düşn Chz Syısı) AKP dönmnd hlımız lblb gb lç tütr lmuştur. (Tbl: Kmu İlç Tütm v Hrcmsınd Dğşm %) Snuç şudur: Hl tdv dc sğlı hzmtn ullnırn mmnun lmt v htt AKP y şürtmt; sğlı tllr pr, AKP sçm znmt; nc hl sğlığı düzy blnnn grsnd lmtdır. Bütün bunlr lurn ruyucu sğlı hzmtlrnn bşın n gldğ s unutturulmtdır. Oys l hmlğ sstm l brlt brnc bsm sğlı hzmtlr tmmn tdvy sınırlnmış, l hmlrnn günlü mssnn %60 ı lç yzml hrcnır lmuştur. Artı l hmlr yn dğn bblr, gblr zlymmtdr, vb. Ntm, Türy d grç bb ölüm hızının blnndn dh yüs lmsının önml ndnlrndn brs d budur. Bnlığın ppülst pltlrı ynlış v ç mlytldr, l hmlğ sstm ynlıştır, sğlıt özl hstnlr ln çılmsı v mu ynlrının özl hstnlr, lc hrcnmsı ynlıştır. Hlın mmnunyt rtrn Sğlı Bnlığı nın bşrı göstrgs lr ullnm ynlıştır v Sğlı Bnlığı ğzıyl nuşmtır. Tm trsn: Hl tdvyl ç pr hrcnn bu sstmdn mmnuns, hm sstmd hm d hlın mmnunytnd srun vr dmtr. (Kyn: sl, 20 Ağusts 2012) Hrcm Tplm $ Kş bşı $ TSH/GSYİH Kmu / TSH Hn hlı / TSH Kyn: TÜİK 18 Şubt 2011 Tbl: 2008 yılı çn SGK sğlı gdrlr (mlyn TL) Tplm sğlı hrcmsı İlç hrcmsı Tplm tdv gdr Dvlt hstns tdv gdr 7325 Ünvrst hstns tdv gdr 2247 Özl hstn tdv gdr 4381 Kyn: SGK 2008 vrlr Tbl: Sğlı Bnlığı Hstnlrnd Görüntülm Chz Syılrı Blgsyrlı gnt Ultrsngrf tmgrf (BT rznns (R) (USG) / Kyn: Sğlı Bnı nın trhl TB nuşmsındn Tbl: Dğş Tıbb Chzlrın Kurumlr Dğılımı ( Kşy Düşn Chz Syısı Sğlı Bnlığı Ünvrstlr Özl Stör Tplm Hmdylz R Blgsyrlı Tmgrf Ultrsn Dpplr Ultrsn E Kyn: Sğlı Bnlığı 2011 Tbl: Kmu İlç Tütm v Hrcmsınd Dğşm % İlç utu syısı (mlyn dt) dğşm % dğşm % Kmu lç hrcmsı (2010 fytlrıyl mlyn TL) Kyn: Sğlı Bnı nın trhl TB nuşmsındn Grf: rsınd ş bşı sğlı hrcmsınd grç yıllı rtış rnı % v ynı dönmd ş bşı sğlı hrcmsınd v GSYİH d grç rtış rnlrı % Kyn: OECD 2009

7 7 Eylül 2012 Tutulu tıp v sğlı öğrnclr Srbst bırılsın! TTB TÖK, ATO v SES, yn ğtm-öğrtm yılı öncsnd rt br çılm ypr, 3 yı şın sürdr czvnd ln tıp v sğlı blmlr fülts öğrnclrnn srbst bırılmsını std. Tıp Dünysı ANKARA - Arlrınd tıp, dş hmlğ v sğlı blmlr fülts öğrnclrnn bulunduğu 47 ş, 6 Hzrn 2012 trhnd, ullrı dvm drn, sınv rfsnd gözltın lındılr. Bu öğrnclrn 13 ü tutulnr czvn göndrld v 3 yı şın sürdr czvndlr. TTB Tıp Öğrnclr Klu (TÖK), ATO v SES, yn ğtm-öğrtm yılının öncsnd, hnüz ddnmlr bl hzırlnmyn, ğtm hlrındn, özgürlülrndn mhrum bırıln öğrnclrl lgl lr 7 Eylül günü rt bsın çılmsı yptı. Hcttp Ünvrsts Tıp Fülts Hyl önünd grçlştrln çılmd, öğrnclrn br n önc srbst bırılmsı stnd. Açılmy, tıp fülts öğrnclr, hmlr, öğrtm üylr, TTB, TÖK v ATO tmslclr l öğrnclrn yınlrı tıldılr. "Eğtm htır, ngllnmz", "Eşt, prsız, blmsl, ndld ğtm", "Bsılr bz yıldırmz" slgnlrının tıldığı çılmd, l lr Anr Tbp Odsı Bşnı Prf. Dr. Özdn Şnr br nuşm yptı. Tutulu öğrnclrn srbst bırılmsını styn Şnr, "Grl düznlmlr ypılsın v yn ğtm-öğrtm yılınd öğrnclrn öğrtmnlryl, ullrıyl buluşmlrı sğlnsın" dy nuştu. Şnr, Anr Tbp Odsı lr "Bırın usunlr" çğrısıyl br mz mpnysı bşlttılrını d bldrd. Şnr'n nuşmsının rdındn, TÖK dın Özg Aydın'ın uduğu bsın çılmsın gçld. Üç y önc fnl dönmn grlrn tutulnr mğdur dln 13 öğrncnn, yn ğtm-öğrtm yılın grlrn hnüz ddnmlrnn dh hzırlnmdığını blrtn Aydın, öğrnclrn mğdurytlrnn tlndığını söyld. Aydın, Ntll sğlı hzmt çn brlt mücdl ttğmz rdşlrımız nd rhtlrın bmdılrı çn m suçlulr? Ysul mhlllrd sğlı trmsı yptılrı çn m suçlulr? dy nuştu. Aydın, 700 ü şın öğrncnn grç br ünvrst stdlr çn, dytıln lıplrı bul tmdlr çn, düşünc suç dğldr ddlr çn bugün czvlrnd lduğun dt çt. Açılmd tutulu tıp öğrnclrnn göndrdğ mtuplrdn, Bzlr n ruhumuzu mhum dcğz, n d sömürü çrınd zn lcğız! fdlr trıldı. SES Gnl Bşnı Dr. Çtn Erdlu d, "Sğlı hı mücdlmzdn ruyrlr. Bzdn ruyrlr. Bzlr yıldırmyclrının frındlr. Yılmycğız, öğrnclrmzn tutululu hl sn rn dr çılmlr sürc" dy nuştu. Erdlu, sğlı hı mücdlsn ğtm hı mücdls l brlştrr, dh d yüsltclrn söyld. Açılmlrın rdındn, üzrlrnd czvnd 13 öğrncnn dlrının yzılı lduğu blnlr uçuruldu.! r l n u s u n ı Bır TTB rz Knsy ndn öğrnclr zyrt nü TTB y, 11 Tmmuz gü TTB rz Kns mr Atn, şnı Prf. Dr. Özd B y ns K z r Erşgn, ı Prf. Dr. Gülrz n ş B c n İ B TT. hmt y üylr Prf. Dr ns K z r B TT tn luşn ld Pln Yrgıç r. D v r nc Z rncsn sürn 13 sğlı öğ u uğ ul l tu tu tl y h t tt. Gölı Czv nd zyr p K p T F n nc S y lduğu lrn mrllrnn nc r öğ d r l şm rü sürmsnn dr blrszlğn cn r sü v d c n zyrtn tspt dld. Czv ğı ttı r y zlı tsı h r clryl SK v KESK tmsl Dİ, OB T n b t tıln llh Gül l görüşmy du Ab nı ş rb hu m Cu. Özdmr y Bşnı Prf Dr ns K z r B TT rumunu ı öğrnclrnn du ğl s u l tu tu, n t A Gül ün d. Cumhurbşnı Köş t d dl gtr. söyldğ bldrld nuyu tp dcğn urt ustf Kr.sınıf öğrncs 6 ndlu s lt ü F Küçüçlı A t m h Hcttp Tıp r s üry dğumlu. Ky S sınvınd T S Ö ğ ustf 1987 d r g ysr. ustf l nr sn K s r B ı. d Lss mzunu m p grd v İl yıl trch y ld d l yüz d ç ü 3874.sü ldu. r h, z br 48.s lr nytn ç zu. tt h 1.s v Türy rc Fülts n t tı. Hcttp Tıp zmn lmış Prşn Ar Hcttp Ünvrsts Dş Hmlğ Fülts Kbtş Andlu Lss mzunu. İlöğrtm v lsy brncll btrd. Hcttp Dş Hmlğ n dvm dyr. Dört rdşlr. En üçüğü ln Elf şu n İstnbul Edbyt Fülts Edbyt bölümü 2. sınıf öğrncs. Dğr rdşlr (b v bl) vl. Ann v bbsı ml. Türç, Kürtç, İnglzc, Frnsızc, Frsç blyr. Arpç uyup yzblyr. Ftğrfçılıl lglnyr. hmt Bud Hcttp Ünvrsts Tıp Fülts 6. sınıf, ntrn dt r 19 rt 1989 Dyrbır dğumlu. Dyrbır Cumhury t Fn Lss mzunu. Dört rdş vr. Ahmt, Srt Eğtm Fülts tmt öğrtmnlğ mzunu. Dört yıldır öğrtmnl ypıyr. Çğd m, Dcl Tıp Fülts mzunu. Ftm, Dcl Dş Hmlğ Fültsn bu yıl zndı. Hcttp Ünvrsts İnglzc Tıp Fülts n Türy 340. sı lr zndı. 6. sınıf öğrncsyd. Şmd dtr lctı. Kur y tılr zrunlu hzmt grct. Zülüf Alm rsts Tıp Hcttp Ünv lzc), 3. Fülts (İng sınıf öğrncs Alm lçı Bbsı Erm synu v by dr Anns şnd çlışıyr. v dını. Zhd Alm rdş d 3 rdşlr. İ çü. Küçü ndsndn ü nyd br r rdş s snd mrngz töly çü ız çlışıyr. En ü öğrncs. rdş 7. sınıf zc Tıp ı sçt. l g İn, p. s tt 5 c r ı H lr ç ÖSS d Dyrb l ynmtn Türy 369. su tb v fu l. s 1 ll s z ç ö l d Ergn yı v flm r. Knds r. Ktp um tımını tutuy l ıy p tb y fu ç ç m h b Fnr dşlrıyl sı uldn r ı S r. ıy n şl h vyr. zlmy ç s Tuncy Göçn Hcttp Ünvrsts Tıp Fülts 5. sınıf rdn Kızıltp dğumlu. Cumhuryt tp Fn Lss mzunu. Şmd Hct sınıf Ünvrsts Tıp Fülts nd 5. üzr bşlyctı. 3 ız, 2 r lm l 5 rdşlr. Nşnlı. Ftğrfçılı uğrşıyr. Bğlm çlıyr. Ahmt Dmrl Gz Ünvrsts Tıp Fülts 6. sınıf 7 yıs 1986 d dğdu yılınd Bngöl Vl Kurtuluş Şşmntür İlöğrtm Oulu nd ğtmn bşldı. Bngöl ncs lr Andlu Lss n grd. Eğtmn Adn Fn Lss n Türy nn l 100 öğrncs rsınd grr dvm tt Bngöl dprmnd nnsn v 15 yşınd t rdşn ybtt. Br yıl snr ünvrst sınvınd ls dönmnd hyl ln ODTÜ İnglzc İşltm y l 1000 öğrnc rsınd, t trch lr zndı. İ yıl snr, ypı lr nm 1000 öğrnc rsınd Gz Tıp l lgl br şt mutlu lmycğını nldı v trr sınv grd. Yn dn dvm tt. Fülts n zndı. V ünvrst öğrnmnn 6 yıllı dönmn stm Fth Sultn Altın Anr Ünvrsts Tıp Fülts 3. sınıf 10 çculu br lnn n büyü çcuğu. 6 r, 3 ız rdş dh vr. Krdşlrdn 8 umy dvm dyrlr. Als ul çn öydn Kızıltp y göçtü. Ourn ynı zmnd çlıştı. Adn Özl Gündğdu Klj ndn mzun. Şmd Anr Tıp t 2. sınıftn 3. sınıf gçmy h znmış durumd Rcp Kr Hcttp Ünvrsts Tıp Fülts (İnglzc) 5. sınıf 20 Eylül 1988 d Şırn ın İdl lçsnd dğdu. İstnbul Attü r Fn Lss mzunu. Şmd Hcttp Tıp İnglzc bölümünd 5. sınıf dvm dct 17 rdş vr. O dönm LGS lr nıln sınvd Türy d drc ypr, Şırn t l z Fn Lss znn öğrnc ldu. İstnbul Attü r Fn Lss mzunu. ÖSS sınvınd yn br Türy drcsyl, 194. lup Hcttp Tıp İnglzc bölümün yrlşt. Şu n 4. sınıfı btrp 5. sınıf gçc t. Özgür rt Bn Anr Ünvrsts Tıp Fülts 6. sınıf, ntrn dtr Bbsı Rşt Bn tfyd çlışıyr. Anns Gülsüm Bn v dını. 4 rdşlr (Rny Bn, Rzrn Bn, Yusuf Bdrn Bn). Futbl ynmyı üçülütn br ç svyr. Hr hft uldn rdşlrıyl hlı sh mçı ypıyrlr. Bunun dışınd müz ç önml br tutusu. Gtr v sz çlblyr, nd bstlr d vr. Ym ypmyı ç svyr. Yüzm d lg lnlrı rsınd. Brht Şmş Hcttp Ü nvrsts T ıp Fülts 6. sınıf 1 Hzrn t Dyrbır d dğdu. 6 rdşlr. D yrbır F n Lss mzu nu. Ahmt Krr Yurtdş Hcttp Ünvrsts Tıp Fülts (İnglzc) 2. sınıf Bbsı Vdt Yurtdş, rsn d l hm, nns Hll Yurtdş rsn d sınıf öğrtmn. Rdr v Brn dlrınd rdş vr. Cumhuryt Fn Lss mzunu. Krr, 1. sınıfı btrmsn rm l br sbh gözltın lındı. Bun rğmn lnd hçbr mtryl lmdn grdğ sınvd dönm snu ntu 85 lr 2. Sınıf gçmy h zndı. Öğrnmn Sncn czvnd dvm tmt! ustf Aın Hcttp Ünvrsts Tıp Fülts 5. Sınıf 18 Ksım 1984 Dyrbır dğumlu. 6 rdş vr. Dyrbır Andlu Lss mzunu. hmt Aydın Hcttp Ünvrsts Ergtrp Bölümü 3. sınıf 1 Oc 1986 trhnd, Dyrbır Çınr lçsnn Götp öyünd dğdu. Dyrbır Rbt Kurumu Andlu Lss mzunu. hmt, duz rdştn ydncs. Zr şrtlr ltınd yşyn lsn tıd bulunblm çn üçü yşlrınd çlıştı. Gçmlr zr ln l, çculrını ytılı ul göndrm zrund ldı.

8 Tıp Dünysı Drgs Shb v Srumlu Yzı İşlr üdürü: Tür Tbplr Brlğ dın Prf. Dr. Özdmr Atn Gnl Yyın Yöntmn: utlu Srl Kn Ktıd bulunnlr: Dr. Erş Bllğlu, Av. Özgür Erbş, Dr. Arzu Erblc, Dr. Byzıt İlhn, Dr. Tufn Kn, Dr. Osmn Öztür, Dr. Frd Asu Tnı, Dr. Cvt Işı Yvuz Yyının Türü: Yrl, sürl Yıl:19 Syı:189 Trh: 27 Eylül 2012 Yyımlyn: Tür Tbplr Brlğ Yyın İdr rz: GK Bulvrı, Şht Dnş Tunlıgl S. N: 2 Kt: 4 ltp/anr Tl: (0312) (pbx) Fs: (0312) Tıp Dünysı Drgs, Tür Tbplr Brlğ trfındn Ayd br yyımlnır. Ücrtszdr dt bsılmıştır. Hsp Numrsı: Türy Vıflr Bnsı ltp Şubs Hsp N: Bsı Öncs Hzırlı: GEO Tnıtım v Rlm Hzmtlr Turgut Rs Cd. 47/6 Tndğn Anr Tl: (0312) Bsım yr v trh: İhls Gztcl AŞ. Turgut Özl Bulvrı Dmrclr Sts 1. Cdd N: 68 Stlr Anr / 27 Eylül2012 Enm Krdnsyn Kurulu nd mu sğlı hrcmlrının glcğ trtışıldı. Ssyl güvnl çığının büyü br ısmını psyn mu sğlı hrcmlrının glcğnn msy ytırıldığı görüşmd, özl v tmmlyıcı sğlı sgrtlrının pysy çlms gündm gld l yıllrın bşınd Türy nn yıld ş bşın dtr mürct syısı ylşı 2 n 2012 yılınd 8 yüsldğn dt çln uruld, OECD rtlmsının s 6.5 lduğu htırltıldı. Tplntıd prfrmns sstmnn glct nsıl uygulnmsı grtğn lşn önrlr sunuldu. Bnlı ytllr, söz nusu brysl tı pyının rtışının muyn y d lç tı pylrındn lmycğı bunun yrn frlı nstrümnlrın dvry grblcğn söyld. Şu nd, 1. bsm l hmlrndn muynd tı pyı lınmzn dvlt GSS hylr... Bry tı pyını br mtr dh rtırcğız v ünvrst hstnlrnd 8, özl hstnlrd s 15 TL tı pyı lınıyr. İlçt s tı pyı lç bşın 1 TL lr slyr. Sğlı hrcmlrınd bry tı pylrının önümüzd dönmd br t dh rtırılcğı bzzt SGK Bşnı trfındn çılndı. Özl v tmmlyıcı sğlı sgrtsını brz dh şn çn çcğz Ssyl Güvnl Kurumu Bşnı Fth Acr, sğlı tmnt ptnn gözdn gçrlms grtğnn görüşüldüğünü blrtr, Bu tmnt ptnn dh sürdürülblr lmsı bımındn önümüzd sürçt bunu dğrlndrcğz. Bry tı pyı OECD rtlmlrı yüzd 3.2. Şu n Türy d yüzd 1.5. Yn Türy d bryn tı pyını br mtr dh rtırcğımız uygulmlrı önümüzd sürçt dvry ycğız. Özl v tmmlyıcı sğlı sgrtsını brz dh şn çn çcğz dy nuştu. Türy nn ş bşı dtr mürct syısınd OECD rtlmlrının üzrnd lduğunu söylyn Acr, Bunu d trtışmmız grr. Bu dr gnç br nüfus rğmn bz dtr ndn fzl gdyruz dd. İspny'd ürtj hını svunn dınlr st Krzn lduğu yrd muhfzârlr dın sldırıyr. Uyguldığı srmy ynlısı mr sım pltlrının rdındn, muyu rştırmlrın gör ylrı yüzd 44'tn yüzd 30' düşn tdrd sğcı Hl Prts, ürtjı tmmn yslyc nun tsrısı hzırldı. drd'd dınlr sğ döüldü. İspny hüümtnn ürtjın tmmn yslnmsı yönünd dımlr tcğını çılmsı, drd'd prtst dld. İspny'd dın hlrı gruplrı, hüümtn ürtjı yslm plnını prtst tt. uhfzâr hüümtn hzırldığı ys tsrısı, bşnt drd'd dınlrı slr dötü. Söz nusu tsrıy gör, çcuğun st y d ngll dğmsı durumlrının, gblğn snlndırılmsı çn ndn luşturmdığı v yşm hının hr durumd runmsı grtğ öngörülüyr. İspny Adlt Bnı Albrt Ruz Gllrdn, ürtjın tmmn yslnmsı yönünd dımlr tılmsı düşüncsnd ldulrını çılmıştı. Gllrdn, mvcut ürtj yssının gözdn gçrlcğn blrtmşt. Eurnws'ın hbrn gör; 2010'd yürürlüğ grn ysy gör hmllğ, 14 hfty dr mzrt gr lmdn, 22 hfty dr d nnnn sğlığı thldys vy nn rnınd stlı tspt dlrs sn vrlblyr. Kyn: ntvmsnbc - 30 Tmmuz 2012 AKP ln çcuğumdn ç! "ll Eğtm Bnlığı tpu hmlr tmtn vzgçmldr" Tıp Dünysı İSTANBUL/ANKARA ğtm sstmn tplr büyüyr. TTB nn d rlrınd bulunduğu msl v dmrt tl örgütlr l sndlr 5 Eylül d İstnbul d, 15 Eylül d Anr d Eğtm-Sn n öncülüğünü yptığı mtngd sstmn rşı br ry gldlr. Bnlrc şnn tıldığı mtnglrd vllr AKP ln çcuğumdn ç dy hyırdı. İstnbul d mtng, 5 Eylül 2012 Çrşmb günü Tsm ydnı nd grçlştrld. tng, blşnlr çnd İstnbul Tbp Odsı nın d yr ldığı İstnbul sl Odlrı Krdnsynu, DİSK, KESK, TTB, Hlvlr, Çğdş Yşmı Dstlm Drnğ, Bştş Çrşı Grubu, Ssyl İş v Hv-İş Üys şçlr v ç syıd öğrnc, vl v öğrtmn tıldı. Çculrımız, ulumuz, glcğmz, ğtm shp çııyruz, ü durdurcğız pnrtı rsınd yürüyn bnlrc ş Eğtm htır stılmz, AKP ln ğtmdn ç, slgnlrı tr Gltsry Lss önün yürüdü. Eylm ls önünd ypıln turm ylm l dvm tt. Em v msl örgütlr dın nuşm ypn Tür Tbplr Brlğ rz Knsy Bşnı Prf. Dr. Özdmr Atn, hmlrn y trtışmsın dr blmsl görüşünü br z dh trrldı v 72 yın ltınd çculrın yr n sınıfıdır dd. Br öğrnc vls Duygu İlgün Onlrın çculrı sıc ytlrınd uyurn bzm çculrımız gcnn yzınd ul ylun düşc, ln yn ysulun çcuğun lc dd ün pdgj tlm lduğunu söylyn İlgün, Çculrımızl yun hmuru gb ynynlrın yunu sn rctr dy nuştu. En ç dınlrın rşı ğtm sstmn tplr büyüyr. TTB nn d rlrınd bulunduğu msl v dmrt tl örgütlr l sndlr 5 Eylül d İstnbul d, 15 Eylül d Anr d Eğtm- Sn n öncülüğünü yptığı mtngd sstmn rşı br ry gldlr. çımsı grtğnn ltını çzn İlgün, Çünü çcu glnlr yrtctır dd. İlgün sn lr Ömr Dnçr sslnd: Sn Çlışm Bnı n güzl öldürn Bn, çculrımızın glcğn öldürmycsn. Anr d d bnlr yürüdü sstmn rşı Eğtm Sn n çğrısıyl Anr d düznlnn mtng s 15 Eylül d grçlştrld. AKP nn ğtm sntl hl gtrn sstmn rşı bnlrc ş Sıhhy ydnı nd tplndı. TTB, DİSK, KESK v TOB un d tıldığı mtngd, şt, prsız, blmsl, ntll ğtm tlplr dl gtrld. tng çn sbh stlrndn tbrn Anr Grı nd tplnn bnlrc ş "AKP ln ulumdn ç", "12 Eylül rnlı, AKP rnlı, rnlı, rnlığı prçl glcğ shp çı" slgnlrıyl Sıhhy ydnı n yürüdü. Eğtm-Sn Bşnı Ünsl Yıldız v KESK Bşnı Lm Özgn n brr nuşm yptığı mtng ğllr nsryl sn rd. Tıp Dünysı ANKARA - Tür Tbplr Brlğ, Türy Çcu v Gnç Psytrs Drnğ v Eğtm Sn, ğtm sstmn bşltn ll Eğtm Bnlığı'nın, ndşlr ndnyl çculrını rn yşt ul göndrm stmyn llr çculrı çn dtr rpru lm ylunu göstrms hmlrn tplrn yl çtı. Knuyl lgl lr, 4 Ağusts t TTB'd, TTB Gnl Srtr Dr. Byzıt İlhn, Çcu v Gnç Psytrs Drrnğ Bşnı Prf. Dr. Füsun Çuhdrğlu v Eğtm Sn Gnl Bşnı Ünsl Yıldız ın tılımıyl br bsın tplntısı düznlnd. Bsın tplntısınd, blmsl çıdn 72 yını dldurmmış ln çculrın ul bşlmsının dğru bulunmdığı br z dh htırltılırn, bu nud ygısı ln llrn rpr lmy yönlndrlmsnn dytm v blm dışı lduğu vurgulndı. Bu nunun hml msls dğl, ğtm msls lduğunun yddldğ tplntıd, "ll Eğtm Bnlığı tpu hmlr tmtn vzgçmldr" dnld. TTB 600 bn çcuğumuz rpr vrmştr! Bunun rdındn, Sğlı Bnlığı nın rprlrın mu v ünvrst hstnlrndn lınmsı yönünd yptığı ısıtlm s durumu yc rmşı hl gtrd. TTB rz Knsy, br bsın tplntısı dh ypr srunlrın dtr rpru l çözülmycğn bldrd. TTB rz Knsy Bşnı Prf. Dr. Özdmr Atn, TTB İnc Bşnı Prf. Dr. Gülrz Erşgn, TTB Gnl Srtr Dr. Byzıt İlhn v TTB rz Knsy üys Dr. Osmn Öztür'ün tıldığı bsın tplntısınd, sstmnd yşnn srunlrın ğtmsl srunlr lduğu v dtr rpru l çözülmycğ vurgulnırn, "Eğr stnn rprs, Tür Tbplr Brlğ'nn bu çılmsı yşlrı y rsı lup ul bşlmsı blnn 600 bn çcuğumuzun tmmın vrlmş rpr nlmın glmtdr" dnld Rpru: 5 yş çcuğu lul hzır dğldr! Brnc sınıft hnüz blmdğ v znmdığı bzı bcrlr göstrms, Tür Tbplr Brlğ, Türy Çcu v Gnç Psytrs Drnğ, Glşmsl Pdtr Drnğ, Ssyl Pdtr Drnğ, Türy ll Pdtr Drnğ, Tür Pdtr Kurumu v Türy Çcu Crrhs Drnğ çculrın glşm sürçlr v ul bşlm yşı l lgl rpr hzırldı. Tıp Dünysı ANKARA ylr rsınd 5 yş çculrının zhnsl, fzsl, ssyl v pslj lr lul hnüz hzır lmdılrı, hzır lmdn ul bşlmnın s çculr üzrnd örslyc t ypcğı, pslj bsı yrtr çştl psytr srunlrın rty çımsın yl çcğı bldrld. Tür Tbplr Brlğ, Türy Çcu v Gnç Psytrs Drnğ, Glşmsl Pdtr Drnğ, Ssyl Pdtr Drnğ, ll Pdtr Drnğ, Tür Pdtr Kurumu v Türy Çcu Crrhs Drnğ nn tılrıyl ğtm sstmn yönl lr, Çculrın Glşm Sürçlr v Oul Bşlm Yşı rprunu hzırldı. Rprd, 3-5 yş rsı çculrın glşm sürçlr bımındn hnüz lul bşlmy hzır lmdılrın dt çlr, rn ul bşlmnın lsı sınclrın şrt dld. Rprd yr vrlnlr şöyl: Çcuğun glşmn uygun şld tmmlyblms çn grsnm ln yun zmnı ç zlc, bu fzsl-zhnsl-ruhsl glşmn stctır. Küçü yşt ul bşlyn çculrd yrılı ygısı bzuluğu görülm rs, ltı yşınd lul bşlynlr gör dh fzldır. Özlll bu çculr ul öncs ğtm lmdılrs rs dh d rtmtdır. Dürtü ntrlü tm glşmmş ln 5 yşınd çculrın sınıft dvrnış ntrlünü sğlmd, sırsınd blmd v uyulmsı grn urllr uymd güçlülr yşm rslr fzldır. örnğn yrnd d turm, br şy öğrnblm çn dtn uzunc br sür yğunlştırblm, sınıf urllrın uym gb, blnctr v çcu bunlrı ypmdığı çn bclyıp huzursuzlşctır. Bu yş çculrının duygulrını sözl lr fd tm bcrlr d hnüz glşmdğndn huzursuzlu durumund gnlll l rty çın blrt çcuğun şırı hrtlnmsdr. Elnd lmd rty çın bu hrtlnm sınıft uyumunu büsbütün bzc v sılıl rşılşıldığı gb öğrtmnlr trfındn hprtf lr ntlndrlmsn yl çc v grsz yr dtr tdv mçlı göndrlm durumund lblctr. Ayrıc huzursuzlu v şırı hrtlnm çcuğun dtn yğunlştırmsını d önlycğndn öğrnm sürçlrn stc Altı yşındn önc l-göz rdnsynunun, nc mtr bcrlrn, şlmsl düşüncnn, syutlm, dlnm v dt sürdürm bcrlrnn ytrnc glşmmş lmsı dlyısıyl bu yşt lul bşltıln çculr öğrnmd zrlnclr, öğrnm hızlrı dh yvş lc v yzı yzmyı bcrmyblctr. Arştırmlr göstrmtdr ğtmn dh bşınd bşrısızlı lgısı znn çculr, zlrı nrml ls bl, uldn çbu sğumt v ğtm uzun sür dvm dmmtdrlr. Ayrıc bu yşt znıln bşrısızlı v güvnszl duygulrının çcuğun lr yıllrd pslj v zhnsl glşmn, ml v şl luşumunu lumsuz tldğ v psytr hstlı glştrm rsn rttırdığı yn rştırmlrc rty nmuş v vrnsl lr bul dlmş grçlrdr. İlul öğrtmnlrnn ldılrı ğtm ul öncs öğrtmnlğ ğtmndn frlıdır. Bu öğrtmnlr 5 yş çcuğunun glşmsl özlllrn, ğtm grsnmlrn v nlr uygun ğtm yöntmlrn blmyclrdr. Bu durum d çculr çn lul dnymnd brç byutt örslnmlr yl çblc, öğrtmnlr d zr durumd bırblctr. Tıp Dünysı Gzts n drsndn ulşblrsnz Hm Srumluluğu 5yş çculrının lul brnc sınıft rşılşclrı örslnmlr ruyucu hml srunu lr rşımız çımtdır. Allr çculrını blmsl lr rty nn yştn dh rn ul bşlmy zrlm, ğr ul bşltm stmyrlrs çcu dtrlrındn tnılı br rpr lmy yönlndrm bşlı bşın br srun lmuştur. Bu çculrın lul bşlm zrunluluğunu rtdn ldırc ln rprlrın hmlrc düznlnms çculrı bu örslnmlrdn rum v lrd rty çıc ruh sğlığı rslrn zltm çısındn msl br srumlulutur. Bu rprlrın çculrı ttlmdn şğıdn bnzr şld yzılmsı uygun lctır: Dğrlndrms ypıldığınd yşı (y) ln (çcuğun dı) çnd bulunduğu yşın özlllr ndn l bdnsl, zhnsl, duygusl v ssyl glşm çısındn lul bşlm çn hzır dğldr. Ansınıfın dvm tms uygundur. şlnd btc.

Pontiklerin altında hacim koruma

Pontiklerin altında hacim koruma Pontilrin ltınd hcim orum Gitlich Biomtril ürünlri il - Sırt Korum çözümlri Dh fzl bilgi için www.gitlich-biomtril.com Sırt Korum - Bitç Sırt orum diş çimi onrı lvolr ırtın ontürünü orum için uygulnn bir

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

Sakarya Ticaret Bozrsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu

Sakarya Ticaret Bozrsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu Tcar zsı My v Bkln k Mar 2015, SAKARYA Tcar sı 2014 Yılı My v Bklnlrnn Eld Edlms İçn Yapılan k İlşkn r Tcar sı hm ISO 9001 Toplam Kal Yönm Ssm, hm d TOBB Oda/ Akrdasyon Ssmnn grğ olarak gnş çaplı br My

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PRK V BÇLR MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK V SU RIZLRI İŞ KIŞ ŞMSI PRKLRDN VY BLDİY BİRİMLRİNDN SU İL İLGİLİ RIZ BİLGİSİ GLMSİ PRKLRDN LKTRİK RIZSI BİLGİSİ GLMSİ SU RIZ KİBİN BİLGİ VRİLMSİ SU İŞLRİ MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK BİRİMİ

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

www.elitalyansresidence.com yaşamın tüm renklerine Tek Hayalle... elit alyans

www.elitalyansresidence.com yaşamın tüm renklerine Tek Hayalle... elit alyans www.litlynsrsidnc.com yşmın tüm rnklrin Tk Hyll... lit lyns R E S I D E N C E lit lyns R E S I D E N C E ti s i P üş rı nl l A t ı ktiv A r po rüy ü Y v u S yşmın tüm rnklrini kucklyın... Yni v modrn

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI I L T A T I L T A T urı Ürünler nfcks k lı m ır nd S e Atıst sı Ttlı irv For Sweets r r l s Ulu ionl F Internt 05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI

Detaylı

YGS-LYS GEOMETRİ ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1

YGS-LYS GEOMETRİ ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1 YGS-YS GOMTRİ ÖZT ÇÖZÜMRİ TST 1 1. 1. y 1 1 + 1 1ʺ 1 1ʹ 17 0ʹ 1 1ʹ ʹ + ʹ 1ʺ ʹ + ʹ 1ʺ 7 0ʹ 1ʺ 0 0ʹ 1ʺ bulunur. 1 y < + 1 y dir. y < 7 + 1 < 7 0 < < 1 in en büyü tm syı değeri 17 in en üçü tm syı değeri

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hakkında T ULULRR DENETİ Ks Th: 03.07.2012 y: 2012/82 Ku: İ R K Ü L E R R P O R Y Tük Tc Kuu Dğşkk Yp 6335 y Ku İ Yp Dğşkk Hkk Ö: Y Tük Tc Kuu Dğşkk Yp 6335 y Ku İ Yp Dğşkk s hş uğuu çşy 2012/82 Nu kü y vş. Y s

Detaylı

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7 ÖYS. 0,00 0,00 k 0,00 olduğun göre, k kçtır? 6. Bir ust günde çift ykkbı, bir klf ise günde çift ykkbı ypmktdır. İkisi birlikte, 8 çift ykkbıyı kç günde yprlr? 0 C) 0 D) 0 C) D). (0 ) ( 0) işleminin

Detaylı

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p).

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p). Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R Ġ T E Ġ M Ü H E N D Ġ L Ġ K F A K Ü L T E Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü I. öğrtim II. öğrtim MAK-43 MT-Trnsport Tkniği ÖĞRENCĠ ADI OYADI NUMARA

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

DEĞİŞİM BAŞLADI. Fiyat Listesi. broşür. broşür etiket. katalog tli kağıt. bloknot. bloknot. kartvizit. kartviz. zarf. zarf. zarf. zarf. zarf.

DEĞİŞİM BAŞLADI. Fiyat Listesi. broşür. broşür etiket. katalog tli kağıt. bloknot. bloknot. kartvizit. kartviz. zarf. zarf. zarf. zarf. zarf. su oo ou o u u u usu nı fş fş fş ous ous ous ı ı l lnı nı o o l l o oo oo l l l ln l ln o ousu o ü v p z b lo zf vz üpblo zf vz üpblo mnü vz üpblo zf vz üpblo mnü l lnı boşü cpl dosy mnü vz üpblomnü bo

Detaylı

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri UYGUNLUK TESTİ Bu nktin mı siz sunulk ürün vy hizmtin risklrini nlyilk ilgi v trüy ship olup olmığınızın nlşılmsı, öyl siz h uygun hizmt sunulmsının sğlnmsıır. Bu konu ir ğrlnirm ypılilmsi sizn grkli ilgilrin

Detaylı

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 Orn Ornt Özellikleri TEST : 91 1. 0,44 0,5 = 0,22 5. + 3 = 5 2 2. 3. 4. oldu un göre, kçt r? A) 0,2 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,75 y = 3 4 + y oldu un göre, y orn kçt r? A) 7 B) 1 C) 1 D) 7 E) 10 oldu un

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır?

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır? 987 ÖSS. Yukrıdki çıkrm işlemine göre, K+L+M toplmı şğıdkilerden hngisine dim eşittir? A) M B) L C) K M K 5. 4 işleminin sonucu kçtır? A) 0 B) C) 5 4 5. Aşğıdki toplm işleminde her hrf sıfırın dışınd fklı

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları gnl olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürkl brlşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok parçalı

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

e i n b u l b u b u b u b u

e i n b u l b u b u b u b u ŞEHRİN KODU YENİDEN TANIMLANIYOR 4 5 YEŞİLİN YENİ KODU 7 %80 YEŞİL ALAN 36 MUTLU GELECEĞİN YENİ KODU 8 9 310 11 SPORTMEN YAŞAMIN YENİ KODU 2 Bk 90 Lük Dr Rpy Hzmr 7/24 Güvk (Kpı Dvr Kmr Sm) 210 Arçık Oprk

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Pilot-2 Defter 2010 Tur-German Q6.qxd 10/13/10 7:25 PM Page 1. Mete Atay Ulafl Atay. Schulbuchverlag Anadolu

Pilot-2 Defter 2010 Tur-German Q6.qxd 10/13/10 7:25 PM Page 1. Mete Atay Ulafl Atay. Schulbuchverlag Anadolu Pilo-2 Dfr 2010 Tur-Grmn Q6.qxd 10/13/10 7:25 PM Pg 1 M Ay Ulfl Ay Schulbuchvrlg Andolu Pilo-2 Dfr 2010 Tur-Grmn Q6.qxd 10/13/10 7:25 PM Pg 2 Pilo 2 Çl flm Dfri Arbishf ISBN 978-3-86121-278-2 Bs.-Nr.:

Detaylı

Bu malzemelere atıfta bulunmak veya kullanım şartlarını öğrenmek için http://ocw.mit.edu/terms sitesini ziyaret ediniz

Bu malzemelere atıfta bulunmak veya kullanım şartlarını öğrenmek için http://ocw.mit.edu/terms sitesini ziyaret ediniz MIT OpnoursWar http://ocw.mt.du 5.6 Thrmodnamk v Kntk Bahar 8 Bu malzmlr atıfta bulunmak vya kullanım şartlarını öğrnmk çn http://ocw.mt.du/trms stsn zyart dnz MODEL SİSTEMLER Molkülr gçş, dönm v rşm çn

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

1-Fan kontrolu (iki konumlu)

1-Fan kontrolu (iki konumlu) FAN-COIL ÜNİTELER Mh ç tp mrm ütr fz v pt ç üçü r g f-c üt r rr. İç tp ütr büyü frr; y v rtf mt bmr yr rşm vy tz hv mpr truu myşr. F-c ütr prtm, f, ht v t r gb t zu r tm v/vy utum ç ur. Tp br f-c üt; f,

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

İSTATİSTİK TERMODİNAMİK

İSTATİSTİK TERMODİNAMİK MI OpnCoursWar http://ocw.mt.du 5.60 hrmodnamk v Kntk ahar 008 u malzmlr atıfta bulunmak vya kullanım şartlarını öğrnmk çn http://ocw.mt.du/trms stsn zyart dnz İSİSİK ERMODİMİK Makroskopk trmodnamk sonuçların

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl I / 7 Ksım 011 Mtemtik Sorulrının Çözümleri 1 1 1 1. 1. + + 1 1. + 3 6 1 3 1 + 3 6 3 1. + + 1 1 1 6+ + 3 1. 1 13 1. 1 13. 5.10 +

Detaylı

DENEY 10 PM DC Servo Motor Karakteristikleri

DENEY 10 PM DC Servo Motor Karakteristikleri DNY 0 PM DC Srvo Moor rkrklr DNYİN AMACI. PM DC rvo oorlrın krkrk prrlrn nlk.. PM DC rvo oorlrın krkrk prrlrn ölçk. GİİŞ Dc rvo oor, konrol lr çlışlrınd, konrol orn uygun olrk konrol yönlr glşrk çn, konrol

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE SÜRÜCÜ SERTİFİKASI TALEP EDENİN EK-1 ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU.. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE FOTOĞRAF (.) sınıfı sürücü sertifiksı lmk istiyorum. Gerekli işlemin ypılmsını rz ederim. Adı

Detaylı

ARAPÇA ALANINDA USTA ÖĞRETİCİ /USTALIK/ KALFALIK BELGESİ

ARAPÇA ALANINDA USTA ÖĞRETİCİ /USTALIK/ KALFALIK BELGESİ SR NO SR NO epebaşı Nafiye Hüseyin üçükoğlu Halk ğitimi Merkezi ve.s.o. Müdürlüğünün 2013-2014 eğitim öğretim yılı ücretli öğretici ve usta öğretici olmak için başvuranlardan aynı şartları taşıyan ihtiyaç

Detaylı

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A.

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A. eneme - / Mt MTEMTİK ENEMESİ. c - m. c - m -.., bulunur. y. 7, + 7 y + + 00 y + + + y + +, y lınr ı.. ^ - h. ^ + h. ^ + h ^ - h. ^ + h - & & bulunur.. ΩΩΩΩΔφφφ ΩΩφφ ΩΩΔφ 0 evp. ise ^ h ^h 7 ise ^ 7h b

Detaylı

ENERJİ PERFORMANSLI BİNA

ENERJİ PERFORMANSLI BİNA K ENERJİ PERFORMANSLI BİNA VAZİYET PLANI 1/ K YENİLENEBİLİR ENERJİ KOJEN CİHAZI TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI AKÜ VE INVERTER GRUBU Tnop İstnu n çn yp yp os nny tsyt ön tşyn 1 nou A-G v İ Bns, ş v gş nn,

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

BİREYSEL YARIŞMA SORULARI. IV. BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI Bu test 30 sorudan oluşmaktadır. 2 D) a = olduğuna göre, a 1 1. 4 2 3 + 1 4.

BİREYSEL YARIŞMA SORULARI. IV. BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI Bu test 30 sorudan oluşmaktadır. 2 D) a = olduğuna göre, a 1 1. 4 2 3 + 1 4. IV. HTTİN TTIŞ MTEMTİK YRIŞMSI u test 30 sorudn oluşmktdır. İREYSEL YRIŞM SORULRI 1. 4 3 + 1 4. 3 3 + = + 1 + 1 denkleminin çözüm kümesi şğıdkilerden hngisidir? ) 5 3 ) ) 3 D) 13 3 ) { 0 } ) { 1} ) { }

Detaylı

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

Fikret Adaman Ekonomi Bölümü Boğaziçi Üniversitesi

Fikret Adaman Ekonomi Bölümü Boğaziçi Üniversitesi Fikrt Amn Ekonomi Bölümü Boğziçi Ünivrsitsi Kişisl isl Trihlrn Toplumsl Trihlr Kmusl projlr:,,,,... Sçmnlr: x 1, x 2, x 3, x 4,... Sçmn trihlri: 1, 1,... Trihlr: Tm v gçişkn X = {x{ 1, x 2, x 3, x 4,...}

Detaylı

İlkokul 1. Sınıf TANITIM BROŞÜRÜ top.com.tr

İlkokul 1. Sınıf TANITIM BROŞÜRÜ top.com.tr Sf TNT BROŞÜRÜ 0-0 Y Ö T Öd Ö C S - SO S Ü Y Ö T Öd Ö C S - SO S Ü Y Ö T Öd Ö C S - SO S Ü Y Ö T Öd Ö C S - SO S Ü Y Ö T Öd Ö C S - SO S Ü Y Ö T Öd Ö C S - SO S Ü Y Ö T Öd Ö C S - SO S Ü Y Ö T Öd Ö C S

Detaylı

Seyyar (Gezgin) Satıcı Problemi. Ders 13

Seyyar (Gezgin) Satıcı Problemi. Ders 13 Seyyr (Gezin) Stıı Prolemi ers Seyyr (Gezin) Stıı Prolemi Sn Frniso Seyyr stıı prolemi, en önemli loritm prolemlerinden iridir. NP-Tm oln prolem şu şekildedir: ir seyyr stıı mllrını n rklı şeirlerde stmk

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl II / 7 Ksım 0 Mtemtik Sorulrının Çözümleri. Bölüm şeklindeki kreköklü ifdenin pydsını krekökten kurtrmk için py ve pydyı, pydnın

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

BURSA İPEKÇİLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

BURSA İPEKÇİLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SOY ÖĞRN NO SN / ŞU URS PÇL NOLU MM TP LSS YGS SNV SONUÇ LGS TUNN YTÜR SNV NO 90001 SNV 12 / SNV TR 120.201 Ygs eneme Sınavı_02 06.01.2015 7 LN M itapçık Türü YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 PUNLR

Detaylı

QUADRO. ProfiScale QUADRO Mesafe ölçüm cihazı. www.burg-waechter.de. tr Kullanım h kılavuzu. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO Mesafe ölçüm cihazı. www.burg-waechter.de. tr Kullanım h kılavuzu. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Msa ölçüm cazı tr Kullanım ılavuzu www.burg-wactr.d BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany Extra + + 9V Grş Düşünün

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. f K Th: 21.01.2013 y: 2013/11 Ku: İ R K Ü L E R R O R y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku y Ö: y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku 2013/11 u kü y k. İg Ku şğ y vş. f 19 y N:4

Detaylı

Alana Özgü Web Servis Keşif Sistemlerinde Otomatik Servis Kalitesi Hesaplama Yöntemi

Alana Özgü Web Servis Keşif Sistemlerinde Otomatik Servis Kalitesi Hesaplama Yöntemi 5. ULUSAL YAZILIM MÜHEDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS' Aln Özgü Web Servis Keşif Sistemlerinde Otomti Servis Klitesi Hesplm Yöntemi Emr Aşroğlu Pınr Şenul 2,2 Bilgisyr Mühendisliği Bölümü, Ort Doğu Teni Üniversitesi,

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

GeoUmetri Notları Mustafa YAĞCI, Deltoit

GeoUmetri Notları Mustafa YAĞCI, Deltoit www.mustfgci.cm.tr, 01 GeUmetri Ntlrı Mustf YĞI, gcimustf@h.cm eltit n z ir köşegenine göre simetrik ln dörtgene deltit denir. = ve = lmsı deltidin iki ikizkenr üçgen rındırdığını nltır. Şöle de izh edeiliriz

Detaylı

SMMM STAJ BAŞLATMA FİNANSAL MUHASEBE/TİCARİ ALACAKLAR. f u a t h o c a. n e t. DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

SMMM STAJ BAŞLATMA FİNANSAL MUHASEBE/TİCARİ ALACAKLAR. f u a t h o c a. n e t. DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 sjbslmsivi@gmilm DEĞİŞİME AÇIK OLUN 2 sjbslmsivi@gmilm DEĞİŞİME AÇIK OLUN 3 sjbslmsivi@gmilm 1 Bir işlmi bzı bilgilri şğıdki gibidir: (Bi TL) Öki Döm Cri Döm Alıılr 940 610 Alk Slri

Detaylı

Magnetic Materials. 4. Ders: Paramanyetizma-2. Numan Akdoğan.

Magnetic Materials. 4. Ders: Paramanyetizma-2. Numan Akdoğan. Mgntic Mtrils 4. Drs: Prmnytizm-2 Numn Akdoğn kdogn@gyt.du.tr Gbz Institut of Tchnology Dprtmnt of Physics Nnomgntism nd Spintronic Rsrch Cntr (NASAM) Kuntum mkniği klsik torinin özlliklrini dğiştirmdn,

Detaylı

BÜLTEN Bozok Üni versi tesi Aylik Haber Bülteni Ekim 2011 Sayi: 6

BÜLTEN Bozok Üni versi tesi Aylik Haber Bülteni Ekim 2011 Sayi: 6 ww Bozok B Ü LT E N Aylk Hbr Bültn Bozok Ünvrs ts Ekm 20 Sy: 6 2 0 2 20 ş l ç A l Y k m d k A Kültür, v h r T m Uygul v m r t Arş İl Mrkz şlk Cm lyor K 0 0 0 ş mlr B ş l Ç t İnş ; r UÇAR m T. Prof. Dr

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

İçselleştirilmiş Teknoloji

İçselleştirilmiş Teknoloji İçsllştrlş Tknoloj Tknolojk Sst Yzılı Tbnlı Yönt Yrlşk Kuru Kültürü İş Glştr Aşlrı İş odl Tü Sürçlrn İşrt Ettğ Dönüşü odl Krrı lnır. Dönüşüü Dğş Yönt Orgnzsyon Glştr Önck Sfhlrdk Dğşlr Anlz Edlr. Sürçlrn

Detaylı

TG 2 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 2 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hı slıdır. Hngi mçl olurs olsun, testlerin tmmının vey ir ısmının

Detaylı

Dikkat, Yüksek Gerilim, Çift / Takviyeli Çöpe CE Đşareti Tehlike Riski, Elektrik Çarpması Yalıtımlı Atmayın Uyarı Tehlikesi

Dikkat, Yüksek Gerilim, Çift / Takviyeli Çöpe CE Đşareti Tehlike Riski, Elektrik Çarpması Yalıtımlı Atmayın Uyarı Tehlikesi DS7A ĐLERĐ / GERĐ SAYICI Dikkt, Yükk Grilim, Çift / Tkviyli Çöp CE Đşrti Tlik Riki, Elktrik Çrpmı Ylıtımlı Atmyın Uyrı Tliki TEKNĐK ÖZELLĐKLER Ebt : 7x7mm no Kiti : 68x68mm Götrg : x6hn 7 Sgmnt Sym Girişi

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise GMR erginin bu sy s nd Çokgenler ve örtgenler konusund çözümlü sorulr yer lmktd r. u konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel bilgileri ve prtik yollr, sorulr m z n çözümü içinde ht rltmy

Detaylı

1981 ÜYS Soruları. 1. Bir top kumaşın önce i, sonra da kalanın ü. satılıyor. Geriye 26 m kumaş kaldığına göre, kumaşın tümü kaç metredir?

1981 ÜYS Soruları. 1. Bir top kumaşın önce i, sonra da kalanın ü. satılıyor. Geriye 26 m kumaş kaldığına göre, kumaşın tümü kaç metredir? 98 ÜYS Sorulrı. r top kumşın önce, sonr d klnın ü 5 stılıor. Gere 6 m kumş kldığın göre, kumşın tümü kç metredr? ) 7 ) 65 ) 6 ) 55 ) 5 4. r şekln, u brm uzunluğun göre ln ölçüsü, v brm uzunluğun göre ln

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. DEVLET DEMİRYOLLRI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57 99 ÖYS. si oln si kçtır? A) 9 B) 8 C) D) 6 E) 5 6. Bir nın yşı, iki çocuğunun yşlrı toplmındn üyüktür. yıl sonr nın yşı, çocuklrının yşlrı toplmının ktı olcğın göre ugün kç yşınddır? A) 5 B) 5 C) 55 D)

Detaylı

Sakarya Ticaret Borsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu

Sakarya Ticaret Borsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu Tcar sı My v Bkln k Ocak 2016, SAKARYA Tcar sı My v Bklnlrnn Eld Edlms İçn Yapılan k İlşkn r Tcar sı hm ISO 9001 Toplam Kal Yönm Ssm, hm d TOBB Oda/ Akrdasyon Ssmnn grğ olarak My v Bkln k çalışması grçklşrmşr.

Detaylı

Dayanışma yemeğinde partililer ve bürokratlarla bir araya gelen Hamidi; Huzurun olduğu yerde yüzler güler KARDEŞLİĞE VESİLE OLSUN

Dayanışma yemeğinde partililer ve bürokratlarla bir araya gelen Hamidi; Huzurun olduğu yerde yüzler güler KARDEŞLİĞE VESİLE OLSUN Hasankyf l brlkt yaşlandı Ilısu Baraj suları altında kalacak olan tarh antk knt Hasankyf l yaşlanan 85 yaşındak Abdurrahman Çllr n ömrü bu güzlm yrd gçt. H batmanpostasgazts.com 15 ÇOCUK 120 TORUN l Hasankyf

Detaylı

Çözüm Kitapçığı Deneme-5

Çözüm Kitapçığı Deneme-5 KMU PERSONEL SEÇME SINVI ÖĞRETMENLİK LN İLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MTEMTİK ÖĞRETMENLİĞİ 7-9 ŞUT 7 Çözüm Kitpçığı Deneme- u testlerin her hı slıdır. Hngi mçl olurs olsun, testlerin tmmının vey ir ısmının Merezimizin

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

Ek-1 Faaliyet Planına İlişkin Gantt Şeması

Ek-1 Faaliyet Planına İlişkin Gantt Şeması Ek-1 Fliyt Plnın İlişkin Gntt Şmsı Görv Aı Bşlnıç Trihi Bitiş Trihi O Şu Mr Nis My Hz Tm Ağu Eyl Eki Ks Ar 4.1.1 PERSONEL ĠSTĠHDAMI Prsonl irlrinin muhslştirilmsi Ġhr V Kım Tzmintı Krşılıklrı Ayrılmsı

Detaylı

DEĞİŞİM BAŞLADI. Fiyat Listesi. oto paspa. broşür. t katalog. tli kağı. bloknot. bloknot. artvizit. kartvizit. kartvizit. zarf. zarf. zar. zarf.

DEĞİŞİM BAŞLADI. Fiyat Listesi. oto paspa. broşür. t katalog. tli kağı. bloknot. bloknot. artvizit. kartvizit. kartvizit. zarf. zarf. zar. zarf. su t u u u u su fiş fiş fiş us us us u ı ı ı ı l ilı t l l t t i i l il l il tvizit üpbl t usu l l zf üpbl zf tviz üpbl mü ilı l tvizit üpbl zf tvizit üpbl mü tv iz it it tviz üpb cpli dsy lmü b it mü

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

1992 ÖYS. 1. Bir öğrenci, harçlığının 7. liralık otobüs biletinden 20 adet almıştır. Buna göre öğrencinin harçlığı kaç liradır?

1992 ÖYS. 1. Bir öğrenci, harçlığının 7. liralık otobüs biletinden 20 adet almıştır. Buna göre öğrencinin harçlığı kaç liradır? 99 ÖYS. Bir öğrenci, hrçlığının 7 si ile, 000 lirlık otobüs biletinden 0 det lmıştır. Bun göre öğrencinin hrçlığı kç lirdır? 0 000 B) 0 000 C) 60 000 D) 80 000 E) 00 000 6. Bir lstik çekilip uztıldığınd

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.10.2012 y: 2012/119 Ku: İ R K Ü L E R 85 N u G Vg kü y R O R Ö: By kk v şh g ö kk py v p vg h p v g vg İşk yy 85 N u G Vg kü 2012/119 u kü y k. İg kü şğ y vş. Ek Büyük

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN ÖZEL EGE ORTAOKULU ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN HAZIRLAYAN ÖĞRENCĠLER: Olçr ÇOBAN Sevinç SAYAR DANIġMAN ÖĞRETMEN: Gizem GÜNEL AÇIKSÖZ ĠZMĠR 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. PROJENĠN AMACI... 2 2. GĠRĠġ... 2 3.

Detaylı