T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH :"

Transkript

1 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/3 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 2. Bu onaylı teknik şartnamenin yürürlükten kaldırılma tarihi :... Temmuz Bu onaylı teknik şartname üzerinde değişiklik yapılamaz Ekim 2010 tarih ve HKTŞ-D3-862/2 nu.lı Ticari Hazır Yazılımlar Lisans Bakımı Teknik Şartnamesi yürürlükten kaldırılmıştır. 5. Bu onaylı teknik şartname, kapak dahil toplam 6 (altı) sayfadan ibarettir.

2 1. KONU TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ HKTŞ-D3-862/3 Bu teknik şartname, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için tedarik edilecek olan Ticari Hazır Yazılımların lisans bakımı ve sürüm güncelleme hizmetleri teknik özelliklerini, denetim ve muayene metodlarını ve ilgili diğer hususları konu alır. 2. GENEL HUSUSLAR 2.1. Tanımlar İdare : İdari şartnamede belirtildiği gibidir Üretici : COTS yazılımı üreten yurtiçi veya yurtdışı kurumdur Kısaltmalar COTS : Ticari Hazır Ürün (Commercial Off The Shelf) HvBS : Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bilgi Sistemi OCS : Oracle Customer Support LAN : Local Area Network MTAM : Microsoft Teknik Müşteri Yöneticisi RAC : Real Application Cluster SAN : Storage Area Network 2.3. Kullanım Şartı ve Kapsamı Bu şartname HvBS de kullanılan COTS yazılımların lisans bakımı, yazılım güncellemeleri ve teknik desteğini kapsar. 3. İSTEK VE ÖZELLİKLER 3.1. Yüklenici, idari şartnamenin Lisans Bakımı Alınacak COTS Yazılım Listesi ekinde belirtilen ticari hazır yazılımların yeni sürümleri ve üretici yamalarını içeren lisans bakım veya yenileme anlaşmalarını aynı ekte belirtilen lisans miktarları için üretici firma veya üretici firmanın bakım desteği yapmaya yetkili olduğunu belgeleyen yasal temsilcisi ile sözleşmenin onayını müteakip 30 (otuz) takvim günü içinde yapacak, sözleşme belgelerini, hata bildirim için web adresini ve erişim şifrelerini idareye teslim edecektir Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda COTS yazılımlarının kurulum, yama ve sürüm yükseltme CD, DVD, teknik doküman medyaları veya internet erişim adreslerini, yayımından sonra en geç 30 (otuz) takvim günü içinde idareye teslim edecektir. Kurulum için gerekli yazılımlar mutlaka CD/DVD ortamında teslim edilecektir Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 7 (yedi) takvim günü içinde bildirim adresi idareye bildirilecektir.

3 HKTŞ-D3-862/ Yüklenici, COTS yazılımların bakım desteği için idarenin iletişim ağına uzaktan bağlantı talebinde bulunmayacaktır Yüklenici, COTS yazılım lisanslandırma yönteminin üretici tarafından değiştirilmesi, yazılımın bakım desteğinin üretici tarafından durdurulması, yeni sürümün farklı bir COTS ürün olarak sunulması veya ürünün başka firmaya satılarak isminin değiştirilmesi durumunda meydana gelebilecek lisans değişikliklerini idareye bildirecek, idarenin onayladığı teknik rapor ile mevcut yazılımın lisansını sona erdirerek yerine idarenin ihtiyaç duyduğu özelliklere sahip farklı bir COTS yazılımı teklif edebilecek, bu değişiklikler ücretsiz olarak ve idarenin aleyhine olmayacak şekilde idarenin onayı ile gerçekleştirilebilecektir Yüklenici, COTS yazılımların yeni sürümlerinin idarenin bilgi sistemlerine uygulanması sırasında idarenin talebi üzerine Hv.K.MEBS Bşk.lığı Bilgi Sistemleri Merkezinde teknik destek sağlayacaktır. COTS yazılımların yeni sürümlerinin idarenin bilgi sistemlerine entegrasyonu sırasında idarenin özgün yazılımlarında yapılması gereken yazılım değişiklikleri idarenin sorumluluğunda olacaktır Yüklenici, mevcut ORACLE veritabanı lisanslarından 10 (on) adet işlemci lisansına RAC (Real Application Cluster) kabiliyeti kazandıracaktır Yüklenici, Ankara da bulunan 1 adet ORACLE veritabanının RAC yapısına dönüştürülmesi ve Weblogic uygulama sunucularının kurulum ve aktivasyonu amacıyla, idarenin belirleyeceği tarihlerde, idarenin Ankara daki tesisinde, 40 (kırk) adam/gün süreli üretici tarafından sağlanan OCS hizmeti verecektir Yüklenici, mevcut "IBM Tivoli Storage Manager for Enterprise Resource Planning" yazılımına yerel alan ağına çıkmadan SAN ağı üzerinden yedekleme yapacak (LAN Free Backup) kabiliyet kazandıracak, Ankara da bulunan ve ORACLE veritabanında çalışan mevcut SAP yedeklerinin LAN Free yedekleme konfigürasyonuna dönüştürülmesi için 5 adam/günlük uzman desteği sağlayacaktır Microsoft Teknik Destek Hizmeti Yüklenici, Hv.K.K.lığı ve birliklerinde kullanılmakta olan tüm Microsoft ürünlerinin sorunsuz, güvenli ve performanslı çalışmasını sağlayacak, arıza öncesi ve arıza çıkması durumunda çözüm sağlayacak çalışmaları kapsayan Microsoft Premier Teknik Destek Hizmetini sağlayacaktır Yüklenici, sözleşme imzalandıktan sonra Microsoft Hizmetlerini satmaya yetkili olduğuna dair belgeyi idareye sunacaktır Yüklenici, sözleşme imzalandıktan sonra Microsoft Premier Teknik Destek Hizmet Paketinin Microsoft Türkiye ofisi tarafından açıldığına dair belgeyi idareye sunacaktır Yüklenici, Microsoft firması tarafından idareye Microsoft Teknik Müşteri Yöneticisi (MTAM) atanmasını sağlayacaktır. MTAM, Microsoft Premier Teknik Destek Hizmetleri ile idare arasındaki koordinasyonu yürüten teknik destek danışmanı olarak çalışacaktır. Bu hizmet kapsamında, MTAM, yılda en az 12 (oniki) gün Hv.K.K.lığı Karargahında Hv.K.K.lığı tarafından belirlenecek tarihlerde bulunacak, bu süre içinde, idare tarafından Microsoft yazılım ürünleri ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunların çözümüne yardımcı olacak ve bu ürünlerin daha etkin bir şekilde kullanabilmesi için destek araçları ve ürünleri hakkında teknik bilgi sağlayacaktır

4 HKTŞ-D3-862/ Yüklenici; mevcut Microsoft ürünlerinin kullanıldığı sistemlerin kurulması/geliştirilmesi için idare ile koordineli çalışacaktır. Kullanılmakta olan bütün Microsoft ürünlerinin kurulumunda ve işletiminde oluşabilecek arızalar giderilecektir Arızaların bildirilmesi, Microsoft web sayfası, kurumsal destek hattının aranması, MTAM a e-posta atılması ya da telefon edilmesi suretiyle yapılabilecektir. Bu maksatla yüklenici tarafından ihtiyaç duyulan web kullanımı için kullanıcı adı ve parolası, ulaşılabilecek arıza bildirme telefon numaraları ile MTAM kimlik bilgileri, e-posta adresi ve telefon numaraları yazılı olarak idareye bildirilecektir Sistemde oluşan arızalar, 7x24 (yedi gün çarpı yirmidört saat) esasına göre iletilecek ve yüklenici tarafından konu ile ilgili teknik destek yine 7x24 (yedi gün çarpı yirmidört saat) esasına göre verilecektir Arızalara müdahale öncelikle telefon ile olacak, ancak idare tarafından gerekli görüldüğü takdirde yüklenici personel tarafından yerinde destek verilecektir Yükleniciye bildirilen arızalara, idare tarafından belirlenen ve Tablo-1 de yer alan öncelik kodu verilecektir. Öncelik kodları ve bu kodlardaki arızalara yapılacak işlemler Tablo-1 dedir. Öncelik Kodları a b c Arızanın Cinsi Verilen hizmetlerin önemli bir kesintiye uğramasına sebep olan arızalar. Hizmetlerin verilmeye devam etmesine engel olmayan orta seviyedeki arızalar. Hizmetlerin verilmeye devam etmesine engel olmayan küçük seviyedeki arızalar. Firma Tarafından Yapılacak İşlemler Bir (1) saat içerisinde müdahale edilecek, 7x24 (yedi gün çarpı yirmidört saat) esasına göre arızayı çözmek için çalışılacak, Kurumda arıza çözülünceye kadar teknik eleman bulundurulacaktır. İki (2) saat içerisinde müdahale edilecek, İş günü esasına göre arızayı çözmek için çalışılacaktır. Dört (4) saat içerisinde müdahale edilecek, İş günü esasına göre arızayı çözmek için çalışılacaktır. Tablo 1 Kodların önceliğine göre yapılacak işlemler Yüklenici, Microsoft ürünlerinde meydana gelen arızaların çözümüne ilişkin yıllık en az 100 (yüz) saat teknik destek hizmeti verecektir Yüklenici, Microsoft ürünleri ve teknolojileri konularında yapılacak olan saha ve atölye çalışmaları için yıllık en az 280 (ikiyüzseksen) saat uzman Premier Saha Mühendisliği Hizmeti verecektir Yüklenici, Microsoft yazılım araçları ile Microsoft Exchange Sunucularını analiz edecek destek hizmeti olan Microsoft Exchange Sunucusu için Risk ve Sağlık Değerlendirme Programının (Risk & Health Assessment for Microsoft Exchange Server) paket hizmetini yılda en az 1(bir) kez olmak üzere idareye sağlayacaktır

5 HKTŞ-D3-862/ Yüklenici, Microsoft yazılım araçları ile, Microsoft Aktif Dizin Sunucularını analiz edecek destek hizmeti olan Microsoft Aktif Dizin için Risk Değerlendirme Programının (Active Directory Risk Assessment Program - ADRAP) paket hizmetini yılda en az 1(bir) kez olmak üzere idareye sağlayacaktır Yüklenici, Microsoft yazılım araçları ile, Güvenlik için Risk Değerlendirme Programının (Security Risk Assessment Program - SecRAP) paket hizmetini yılda en az 1(bir) kez olmak üzere idareye sağlayacaktır. 4. NUMUNE ALMA 4.1. Yoktur. 5. DENETİM VE MUAYENE 5.1. Denetim ve muayeneler, yürürlükte olan Hizmet Alımları, Muayene ve Kabul Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır Diğer hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır

6 HV.K..MEBS.BŞK.LIĞININ TARİH VE HKTŞ-D3-862/3 NUMARALI TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİNİN İMZA SAYFASIDIR. HAZIRLAYAN VE ONAYLAYAN MAKAM TEKNİK ŞARTNAMEYİ HAZIRLAYANLAR Ümit UŞNAR Hv.Müh.Ütğm. Atilla ÖZPALA Hv.Müh.Ütğm. U Y G U N D U R / 07 / 2012 Mustafa KARLİ Hv.Müh.Bnb. Sis.Yön.Ks.A. İ N C E L E N M İ Ş T İ R / 07 / 2012 Burak KOCA Hv.Müh.Tğm. PİDEK Üyesi Abdullah KÖR Hv.Mu.Ütğm. PİDEK Üyesi Zühtü ACAR Hv.Müh.Yzb. PİDEK Başkan Vekili O N A Y / 07/ 2012 Metin TOK Hv.Mu.Alb. Bil.Sis.D.Bşk.Vek.