Geleneksel Devlet Anlayışından e-devlete: Türkiye ve Irak e- devlet Algısı Karşılaştırması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geleneksel Devlet Anlayışından e-devlete: Türkiye ve Irak e- devlet Algısı Karşılaştırması"

Transkript

1 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 7, SAYI: 3, EYLÜL Glnksl Dvlt Anlayışından -dvlt: Türkiy v Irak - dvlt Algısı Karşılaştırması Wadullah Majd FADHIL 1, Alptkin SÖKMEN 2, Emr Burak EKMEKÇİOĞLU 3 1 Yöntim Bilişim Sistmlri YL Öğrncisi, Gazi Ünivrsitsi, Ankara, Türkiy 2 İşltm Bölümü, Gazi Ünivrsitsi, Ankara, Türkiy 3 İşltm Bölümü, Gazi Ünivrsitsi, Ankara, Türkiy (Gliş/Rcivd: ; Kabul/Accptd: ) DOI: z3/bid.221 Özt-Türkiy v Irak taki -dvlt uygulamasını karşılaştırmayı amaçlayan araştırma, 25 Türkiy, 25 Irak olmak üzr toplam 5 katılımcıdan ld diln vrilrl grçklştirilmiştir. Türkiy v Irak`taki Ünivrsit düzyind ğitim alan öğrncilrin -dvlt algısını ölçmy yönlik bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada bağımsız örnklm t tsti v ki kar tsti uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına gör katılımcıların büyük çoğunluğu -dvlti bilmkt bununla birlikt Türkiy d -dvlt uygulamasını bilnlrin oranı, Irak ta -dvlt uygulamasını bilnlrin oranlarından anlamlı drcd yüksktir. Hr iki ülkd -dvlt uygulamalarından vatandaşların bklntilrinin yüksk olduğu v yapılan çalışmaları dstkldiği; intrntin hızı v kalitsinin -dvlt uygulamalarına rişim ngl olmadığı görülmktdir. Araştırmaya gör, -dvlt hizmtinin n önmli yararlarının; işlmlrin hızlı olması v kolaylık sağlaması olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Glckt, glişmiş ülklrdki birylrin -dvlt algılarıyla, glişmkt olan v/vya glişmmiş ülklrdki birylrin -dvlt algılarını, dmografik v diğr kültürl dğişknlr bağlı olarak karşılaştırma fırsatı vrn çalışmalar yapılmasına v başarılı -dvlt uygulamalarının diğr ülklrdki uygulamalarla karşılaştırılıp, daha tkin olabilck - dvlt uygulamalarının ülklr önrilbilmsini sağlayacak çalışmalara ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Anahtar Klimlr- -dvlt, Türkiy, Irak, algı From Traditional Undrstanding of Stat to -Govrnmnt: Comparison of -Govrnmnt Prcptions of Turky and Iraq Abstract- Th rsarch aiming to compar th -govrnmnt applications in Turky and Iraq has bn carrid out. Th data is obtaind from a total of 5 participants, including 25 in Turky and 25 in Iraq. Th rsarch has bn carrid out for masuring th fild of th ducation at th univrsity lvl studnts prcptions on th -govrnmnt concpt in Turky and Iraq. Indpndnt sampls t-tst and chi-squar tst hav bn prformd. According to th rsults, th majority of rspondnts ar awar of th -govrnmnt. Howvr, th rat of th popl who know th -govrnmnt in Turky is significantly highr than th rat of th popl in Iraq. It is undrstood that th citizns hav high xpctations for th - govrnmnt applications in both countris and support th studis on th -govrnmnt. In addition, th spd and quality of th intrnt accss do not affct th launch to th -govrnmnt applications. According th study, th most important bnfits of -govrnmnt is to gt th opration fast and convninc. In th futur, That th comparisons of th - govrnmnt prcptions of individuals from th dvlopd, dvloping or undvlopd countris, dpnding on th dmographics, othr cultural variabls and succssful -govrnmnt applications ar compard with th applications in othr countris can mak much ffctiv -govrnmnt applications and nabl rcommndations to th countris. Kywords- -govrnmnt, Turky, Iraq, prcption

2 22 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 7, SAYI: 3, EYLÜL GİRİŞ (INTRODUCTION) Bilgi v iltişim tknolojilrinin glişmsi, yni tknolojilrin yaygınlaşması siyasi, konomik, sosyal, kültürl v diğr tüm alanlarda önmli dğişikliklr yol açmış v bilgi toplumunun oluşmasını sağlamıştır. Tknolojinin hızla glişmsi dvltlri d yapısal anlamda dönüşüm zorlamıştır. Dvltlr ağır işlyn bürokratik yapıdan daha hızlı, modrn v daha az maliytli olabilck yapılara doğru kaymaya başlamışlardır. E- dvlt uygulaması, ülklri glnksl dvlt anlayışından modrn uygulamalara doğru taşıyan daha hızlı, ksintisiz v güvnilir şkild işlyn bir platforma taşımaktadır. E-dvlt n basit anlatımla dvlt hizmtlrinin intrnt aracılığıyla vatandaşlara sunumudur. E-dvlt uygulaması dvlt, vatandaşa v işltmlr birtakım avantajlar sağlamaktadır. Modrn tknolojilrin uygulanmasıyla kamu kurum v kuruluşlarının faaliytlrinin vrimliliğinin artması, bütçdn tasarruf tmsi, maliytlrin azalması, dvlt idarlrinin tk bilgi havuzundan oluşması v güvnliğinin sağlanması, tkin, şffaf, dntlnbiln dvlt yöntiminin v yrl yöntimin sağlanması, -dvltin yöntim açısından avantajları ikn, dvlt yöntimind aktif yr alması, dvlt kurumları il tmaslarının sadlştirilmsi, daha uygun v snk şkild uygulanması, bilgi talbinin kolay bir şkild ld dilmsindki rahatlık, sınırlı imkanı olan kişilrin dvlt hizmtlrin rişim ld tmsi is, - dvltin vatandaşlar açısından avantajlarını oluşturmaktadır. Dvlt ait kamu kurum v kuruluşları il tkin v hızlı şkild bağlantı kurulması, maliytlrin azaltılması v konomik aktivitnin, rkabt ytnğinin v dış pazarlara açılma imkanlarının artması da -dvltin işltmlr açısından avantajları olarak söylnbilir. Araştırmada, -dvlt kavramıyla ilgili kavramsal çrçv vrildiktn sonra, Türkiy v Irak taki - dvlt yapısı açıklanmıştır. Ankara v Musul daki ünivrsit öğrncilrindn ld diln vrilrl hr iki ülkdki - dvlt algısı karşılaştırılmış, glckt yapılacak olan araştırmalar için önrilr gliştirilmiştir. 2. E-DEVLET (E-GOVERNMENT) Çağdaş kamu idar yapısı hızlı bir şkild dğişim uğramaktadır. Daha önc kullanılan yöntmlrin günümüz v glcğ uygun düştüğü söylnmz. Kamu idarsinin n önmli hdfi vatandaşlarına hr zaman daha iyi hizmt sunmak, vatandaşların sürkli dğişn v glişn ihtiyaçlarına gör plan yapmak v hizmt vrmk olmalıdır. Ancak bu şkild kamu idarsi çvry cvap vrbilir, yni dğişikliklr uyum sağlayabilir. Buna bağlı olarak dvltin dğişn tknolojik glişimlr cvap vrmk istmsi v vatandaşlarına daha kalitli, hizmt sunmak istmsi -dvlt triminin ortaya çıkmasına ndn olmuştur. E-dvlt, dar bir çrçvd nitlndirilmmli aynı zamanda çok gniş v anlaşılmayan ifadlrl tanımlanmamalıdır [1]. E-dvlt il ilgili birçok farklı tanım yapılabilmktdir. Bu tanımların tml odak noktası, dvlt işlrinin lktronik ortamda yapılmasıdır. Bu bağlamda -dvlt, dvltin günlük idari faaliytlrinin kolaylaştırılmasında iltişim v nformasyon tknolojilrinin kullanılması şklind tanımlanmaktadır [2]. E-dvlt kavramı aynı zamanda birçok kaynakta sayısal dvlt olarak da ifad dilbilmktdir. Sayısal dvltin asıl amacı, vatandaşlar, iş dünyası v kamu yöntimi alanında nformasyonun, bilginin v kamusal hizmtlrin daha tkin, şffaf, hızlı v güvnilir bir şkild sunulmasıdır. Sayısal dvlt, dvlt v dvlti oluşturan kurumlar, vatandaşlar v iş dünyası arasında daha basit v nitlikli iltişim yöntmlri kullanarak, kamusal hizmtlrin bilgi v iltişim tknolojilri üzrind tasarlanması, yapılandırılması v sunulması şklind tanımlanabilir [3]. Avrupa Birliği tarafından yapılan tanıma gör -dvlt, kamu hizmtlrini v dmokratik sürci gliştirmk için organizasyonl dğişimlri v yni ytnklri birlştirrk kamu yöntimlrind bilgi v iltişim tknolojilrinin kullanılmasıdır [4]. Daha tknik olarak - dvlti tanımlarsak, -dvlt yöntimind bilişim tknolojilrinin stratjik kullanımı saysind, bilgi toplumunun ihtiyaçlarına cvap vrbilck, vatandaş v kurumları il lktronik ortamda iltişimd bulunarak vrimliliği, şffaflığı v kalkınmayı sağlayacak bir ynidn yapılanma modlidir. Kürsllşmnin hızla ilrldiği, konomik anlamda sınırların kalktığı v tknolojinin oldukça hızlı glişmlr kaydttiği bir ortamda, -dvlt oluşumu artık ihtiyaçtan çok bir zorunluluk halin glmiştir [5]. E-dvlt sadc kamu hizmtlri v intrnt üzrind bilgi yayma otomasyonu dğil, tknoloji v idari sürçlrin d radikal bir dönüşümüdür. Vatandaşlara sunulan hizmtlr v bilgi biçimini dğiştirm potansiylin sahip hükümttir [6]. E-dvlt uygulamalarını v -dvlt il ilgili çalışma alanlarını tanımlamak çok kolay dğildir. E-dvlt, uygulamada sürkli dğişn v glişn yapısından, ticari bir amaçtan daha fazla sosyal bir amacı olmasından, kamu yöntimi, bilgi sistmlri v iş idarsi il yakından ilişkili olmasından farklı bilim dallarına gör farklı tanımlar yapılabilmktdir [7]. Glnksl dvltin tml unsurları -dvlt için d gçrlidir. Ancak bilgi çağının grği olarak bu unsurların tamamı farklı bir içrik v boyutta düşünülmktdir. Bu kz kurum v kişilr fiziksl ortamlarda dğişik binalar v mkânlarda dğil, bilgi v iltişim tknolojilri vasıtasıyla

3 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 7, SAYI: 3, EYLÜL ağ ortamında karşılıklı olarak yürütülmktdir. Bu sayd dvlt içindki kurum v kuruluşlar arasındaki bağlantı kopukluğu gidrilmkt, kurumlar kndi aralarında intrnt tknolojisi v ağ yapısıyla birbirin bağlanmaktadırlar. Vatandaş -dvlt ilişkilrind faaliyt v zaman tasarrufu sağlamakta, -dvlt, işlmlrin tkrarını ortadan kaldırmakta, hizmtlr -dvlt il daha tkin v vrimli şkild yrin gtirilmktdir [8]. Dvltin tml unsurları olan vatandaş v kurumlar, - dvltt; -vatandaş, -şirkt v -kurum şklind kndini göstrmktdir. Bu unsurlar hm kndi içind, hm d birbirlriyl tkilşim halinddir. E-dvlti oluştururkn bu unsurların birini diğrin üstün tutmak ya da öznllştirmk doğru olmadığı gibi, bu unsurlardan birisi olmadan "-dvlt olmaz" şklind bir çıkarımda bulunmak da yanlış olur. Hr bir unsur, kndi içrisind olgusunu grçklştirmy çalışacak, birbirlrindn tkilnrk glişck v zamanla -Dvlt ortaya çıkacaktır [2]. Klasik dvlt işlyişind köklü bir dğişim anlamına gln -dvlt gçiş il bir takım hdflr ulaşılmak istnilmktdir. Vatandaşların bilgiy kolay rişimini sağlayarak dvlt il vatandaşı yakınlaştırmak, dvltin hızlı v tkin bir şkild işlyişini sağlamak, kurumların vrdiklri dvlt hizmtlrini modrnlştirmk v vrimli hala gtirmk, hizmt sunumunda mydana glbilck aksaklıkları azaltmak, kamuda şffaflığı v hsap vrilbilirliği sağlayacak mkanizmaları arttırmak, kamunun hizmt vrdiği vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak, karar vricilrin bilgiy dayalı karar vrm sürçlrini gliştirmk v hızlandırmak, -dvlt il ulaşılmak istniln hdflrdir [7]: E-dvlt, kullanımı kolay, hryrd kolay rişilbiln, vatandaşların gizliliklrini koruyacak şkild güvnc sağlayarak, onların güvnliklrini koruyan, tknolojidki son trndlri v uygulamaları takip drk daha hızlı hizmt vrbiln, uzun dönmli tkinlik v tasarrufları oluşturan stratjik yatırımlar vasıtasıyla maliyt tkinliğini sağlayan; kamu, özl, gönüllü kuruluşlar v araştırma birimlri arasında tcrüb v uzmanlık tmlin dayanan açık v kollktif olarak gliştiriln çözümlri içrn işbirliği ortamını oluşturmalıdır [9]. ksikliklr, mali problmlr, bürokratik dirnç başta olmak üzr yanlış kararlar sonucu -dvlt n sağlıklı bir gçiş sağlanabilir n d iyi bir -dvlt sürci ortaya konulabilir [9]. 3. IRAK`TA E-DEVLET (E-GOVERNMENT IN IRAQ) E-dvlt programı, Irak kamu sktörünün glişimi v rformu açısından oldukça önmlidir. Irak hükümti, vatandaşların katılımı, şitlik v sosyal adaltin grçklştirilmsi, hükümt işlrind şffaflık, sorumluluk, ytnk v faaliytlrin güçlndirilrk kamu hizmtlrinin sunumunda bilişim v iltişim tknolojisini gliştirmyi hdflyrk -dvltin çalışma planı v stratjisini tasarlamıştır. Uluslararası bilişim v iltişim tknolojisi toplumları arasında kndin yr bulabilmk için, Irak 23 yılında İtalyan hükümtinin yardımıyla -dvlt projsinin ilk aşamasına başlamıştır. Irak ta -dvlt projsi, yniliği kabul tmyn bir çvr olması ndniyl karşılaştığı özl bir durumdur. Birlşmiş Milltlr 24 yılında üy ülklrin kurumlarını gliştirmsi için Irak hükümtin yardım tm davtind bulunmuştur. Bu dvltlrin başında İtalya glmktdir. İtalya Bilim v Tknoloji Bakanlığı il Irak Bilişim v Tknoloji Bakanlığının karşılıklı imzaladığı anlaşmayla, İtalya Hükümti, Irak Hükümtin intrant ağı v -dvlt projsinin yapımı il ilgili grkli tknik v mali dstk vrmyi taahhüt tmiştir. İntrant ağı projsi, ülknin altyapısının tkrar yapılandırılmasına imkân tanıyan v aynı zamanda - dvltin gliştirilmsinin ilk adımını tmsil tmktdir. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) is, Irak Bilim v Tknoloji Bakanlığı il brabr Irak - dvltini gliştirmk amacıyla yılları arasında bir stratjik plan hazırlamıştır. Şkil 1 d bu stratjik planın aşamaları göstrilmktdir [1]. E-dvlt gçişin n önmli unsuru gçişin siyasi yönlrini hsap tmktir. E-dvltin bir ülkd glişmsinin tml koşulu dmokratik dğrlr sahip bir yöntimdir. Önclikl yönttiği toplumu gliştirm v bürokratik işlrdn arındırmaya yönlik siyasi irad mvcut olmalıdır. Bu irad mvcutsa, uluslararası kaynaklara rişim kolaylaşmakta yni bir yöntim anlayışı oluşmakta v dvlt yöntimind şffaflık ortaya çıkmaktadır. Ancak, -dvlt gçiş il ilgili siyasi nt bir karar mvcut dğils, sonuç olarak hukuki alt yapıda

4 24 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 7, SAYI: 3, EYLÜL 214 Şkil 1. Irak -dvlt Stratjisi (Iraq -govrnmnt Stratgy 27-21) Irak ın -dvlt çalışma planı on tml faktördn oluşmaktadır.bu faktörlr: 1.Bilinçlndirm, iltişim v yükümlülük. 2.İnsan Kaynakları gücü yaratmak. 3.Ara görüşmlr v standartlar. 4.Kurumlar v dğişim yöntimi. 5.Hukuksal çrçv. 6.İltişimin alt yapısı. 7.Mali kaynakların yöntimi. 8.Kontrol v dğrlndirm. 9.Vatandaşa hizmtlrin ulaştırılması. 1.Bilgi v bilişim sistmlridir. Glnksl dvlttn -dvlt gçişt, diğr bir ifadyl -dvltin grçklştirilmsind çşitli sorunlar v ngllrl kaşılaşılabilmktdir. Bu ngllrin çoğu uygulama ksiklri, yöntimsl alt yapı problmlri, hukuksal problmlr vya finansal ngllrdn oluşmaktadır. Uygulanan işlmlr, bilişim v tknolojilri altyapısı, kamu sktörü prsonlinin -dvltl ilgili ytrli bilgisinin olmaması, finansal kaynakların zayıflığı, intrnt v bilgisayar kullanıcıların görcli azlığı, kurumsal v yasal çvr, hükümt istikrarsızlıkları v toplumun -dvlt hizmtlrini kabullnmsi Irak ta - dvlt uygulaması başarısını zorlaştıran n önmli ngllrdir [ ]. 4. TÜRKİYE DE E-DEVLET (E-GOVERNMENT IN TURKEY) Türkiy d -dvlt ilişkin çalışmalar, AB tarafından uygulanmaya başlayan -Avrupa girişimi il hız kazanmıştır. Türkiy intrnt il 1993`t tanışmış olup, - dvlt projlrinin gliştirilmsin is 199 lı yılların sonlarında başlamıştır. İlk proj 1997 yılında Ulaştırma Bakanlığı`nın koordinatörlüğünd yürütüln Türkiy Ulusal Enformasyon Altyapı ana planı olarak blirlnmiştir. Kısa adı TUENA olan bu proj il - dönüşüm doğru ilk adım atılmıştır [14]. 27 Şubat 23 tarihli 23/12 sayılı Başbakanlık gnlgsind Türkiy -dönüşüm projsinin hdfi Vatandaşlarımıza daha kalitli v hızlı kamu hizmti sunabilmk amacıyla; katılımcı, şffaf, tkin v basit iş sürçlrin sahip olmayı ilk dinmiş bir dvlt yapısı oluşturacak koşulların hazırlanması; bilgi v iltişim tknolojilri politikaları v mvzuatının önclikl AB müktsbatı çrçvsind gözdn gçirilrk ynidn düznlmsi v -Avrupa kapsamında aday ülklr için öngörüln ylm planının ülkmiz uyarlanmasıdır şklind ortaya konulmuştur [15]. Türkiy -dönüşüm projsi amaçlarını grçklştirmk için 23 t DPT Müstşarlığı tarafından Bilgi Toplumu Dairsi Başkanlığı v dstk amaçlı 8 çalışma grubu kurulmuştur [16]. Türkiy -dönüşüm projsinin n önmli hdfi; vatandaş odaklı, katılımcı, şffaf, basit iş sürçlrin sahip olmaktır. Bu ilklri dinmiş tkin bir dvlt yapısının oluşturulabilmsi için [17]: 1.Kamu hizmtlrinin sunumunda bilgi v iltişim tknolojilrinin n tkin şkild kullanılmasına olanak sağlayacak; yasal, idari v tknik altyapının kurulması. 2.Kolay, hızlı v rahat rişilbiln v ksintisiz/sürkli kamu hizmtinin sağlanması. 3.Hizmt kalitsinin arttırılması. 4.Kırtasiy işlmlrinin kontrol altına alınması. 5.Harcamalarda tasarruf sağlanması. 6.Şffaflık sağlanarak, vatandaşın dvlt olan güvninin arttırılması. 7.Katılımcılığın artırılması grklidir. Türkiy -dönüşüm projsi icra kurulunun 1 Haziran 24 tarihi v 4 sayılı kararında Bilgi Toplumuna Dönüşüm Politikası vizyonunu Bilim v tknoloji ürtimind odak noktası halin glmiş, bilgi v tknolojiyi tkin bir araç olarak kullanan, bilgiy dayalı karar alma sürçlriyl daha fazla dğr ürtn, kürsl rkabtt başarılı v rfah düzyi yüksk bir ülk olmak olarak bnimsnmiştir. Bu vizyonu grçklştirmk için; kürsl konomidki dğişim uygun olarak, ülkmizin rkabt gücünün artırılması, toplumsal rfahın artırılması v yaşam kalitsinin yüksltilmsi, istihdamın arttırılması, rkabtçi bilgi iltişim tknoloji piyasasının oluşumu, şffaf v tkin kamu yöntiminin oluşturulması, kamu hizmtlri sunumunun iyilştirilmsi, bölgsl glişmişlik farkları azaltılarak, glişmnin sağlanması, AB politikalarına v müktsbatına uyum sağlanması şklind amaçlar blirlnmiştir [17]. E-dvlt glişiminin n önmli aşaması 25 yılında TT AŞ nin özllştirilmsi v -dvlt kapısı projsi kurulması v yürütülmsidir. 26 yılında Dvlt Planlama Tşkilatı tarafından, yılında -dvlt

5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 7, SAYI: 3, EYLÜL kapısı projsi TÜRKSAT a vrilmsiyl 28 Aralık itibariyl d -dvlt kapısı açılmış v vatandaşa tk bir noktadan hizmt sunmak için -dvlt kapısı hizmt vrmy açılmış duruma glmiş olmasıdır [18]. E-dvlt kapısı sistmiyl vatandaşlar kamu ksiminin fonksiyonl bölümlnmsin gör dğil, kndi ihtiyaçlarına gör blirlnmiş yaşam olaylarına gör yapılandırılmış olan onlin (çvrimiçi) kamu hizmtlrin rişbilcklr, vatandaşlar kişisllştirilmiş içrik, kullanıcıya gör düznlm, farklı kanallardan rişim dstği (Wb v WAP-özllikli cihazlar), -imza dstği vb. nitliklr sahip yüksk kalitd hizmt alabilcklr, kamu otoritlri hizmt vri dposunu, kullanıcı kolaylığı olan bir wb ara yüzü il yöntbilck, kamu otoritlri - dvlt kapısı sistmin, hizmtlrin ntgr olması v vatandaşlara -dvlt kapısı portalı üzrindn sunulması için kolaylıkla katılabilcklrdir [19]. E-dvlt kapısı sistmi doğası grği gnişltilbilir, böylc kamu içrik v hizmtlrin dğr katan ynilik gtirici hizmtlrin oluşturulması sağlanabilcktir. Türkiy d intrnt 21 yılını doldurmuştur. Bilişim v tknolojiy son yıllarda büyük yatırımlar yapan Türkiy, Uluslararası Tlkom Birliği n gör son 1 yılda intrnt kullanımı %175 artışla büyük ivm kazanmıştır arası intrnt rişimi olan hanlrin oranı daha fazla artarak %19,7 dn %47,2 y kadar yükslmiştir. Türkiy İstatistik Kurumu na (TÜİK) gör, 27 il 212 arasında intrnt kullanıcı sayısı 21 milyondan 36 milyona çıkmıştır. İntrnt rişim oranları bölgdn bölgy d farklılık göstrmktdir. Türkiy nüfusunun %77 si kntlrd yaşamakta olup, kntlrd intrnt rişim oranı %57 ikn, kırsal alanlarda %26 dır. Yaş, cinsiyt, ğitim düzyin gör intrnt v bilgisayar kullanımı farklılıklar görülbilmktdir [2]. Bu da, - dvltin kullanılabilirliği üzrin tkilidir. Türkiy d ön çıkan v yaygın olarak hizmt vrn başlıca -dvlt projlri [21]: Mrkzi Nüfus İdari Sistmi (MERNİS), Tapu v Kadastro Bilgi Sistmi (TAKBİS), Kimlik Paylaşım Sistmi (KPS), Saymanlık Otomasyon Projsi (Say2i), Polis Bilgi Ağı (POLNET), Gümrük İdarsinin Modrnizasyon Projsi (GİMOP), Ulusal Yargı Ağı Projsi (UYAP), Vrgi Dairlri Otomasyonu Projsi (VEDOP) dir. Çoğu projlr uygulamaya gçirildiğind önün bir takım sorunlar çıkabilmktdir. E-dvlt projsinin d önün bazı sorunlar çıkabilir v projnin uygulama sürcini yavaşlatabilir. Önmli olan bu tip sorunların üstsindn glmk v tkili çözüm yolları ürtbilmktir. Türkiy - dvlt projsinin önünd d altyapı sorunu, güvnlik sorunu, intrnt v bilgisayarı kullanabiln, bilişim tknolojlrin hakim kişi sayısında ortaya çıkan sayısal uçurum v -dvltin finansmanıyla ilgili birtakım ngl v kısıtlılıklar vardır [ ]. Birlşmiş Milltlrin (BM) 28 yılı -dvlt glişim ndksi raporunda Türkiy -dvlt sıralanmasında 184 ülk arasında 76. ikn, 21 yılında 69. sıraya yükslmiştir. Birlşmiş Milltlrin 212 yılı -dvlt glişim ndksind; Türkiy; lktronik hazırlık göstrgsi, altyapı göstrgsi, insan kaynakları göstrgsi, Elktronik katılım göstrgsi v Ağ ölçüm göstrgsi açılarından dğrlndirilmiş olup, 8. sıraya grilmiştir. Irak is 212 d 137. sırada yr almaktadır [27]. Sıra 1 Tablo1.E-dvlt Glişim Endksi-212 (E-govrnmnt Dvlopmnt Indx-212) Ülk Güny Kor E- Hazırlık Endksi Onlin Hizmt İnsan Srmaysi Endksi Altyapı Endksi E- Katılım Endksi Hollanda İngiltr Danimarka ABD Fransa İsvç Norvç Finlandiya Singapur Türkiy Irak ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ (THE PURPOSE OF THE RESEARCH AND METHOD) Mvcut araştırmada, Türkiy v Irak ta -dvlt uygulamalarının birylr tarafından nasıl algılandığı v bunların karşılaştırılıp iki ülk arasında hangi noktalarda farklılaştığının blirlnmsi amaçlanmaktadır. Buna bağlı olarak araştımada Türkiy`d v Irak ta ğitim görn ünivrsit öğrncilri arasında -dvlt algısı araştırılmıştır. Anktlrin öğrncilr arasında yapılmasının

6 26 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 7, SAYI: 3, EYLÜL 214 sas sbbi -dvlt hizmtlrindn daha çok gnç nüfusun yararlanması v bu uygulamadan bklntilrinin daha yüksk olmasıdır. Araştırmada ld diln vrilr dayanarak, iki ülk öğrncilri v/vya vatandaşları arasındaki -dvlt bakış açısı farklarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Uzun yıllar sürn, çşitli savaş v ambargolardan mağdur olan Irak`ın -dvlt projlrini dünya standartlarında gliştirmk v daha kalitli hizmt vrbilmk için Türkiy`d nisptn glişmiş olan -dvlt anlayışının açıklanması v bu konuda Irak v Türkiy`nin kıyaslanması v yni bir prspktif sunulması hdflnmiştir. Araştırmada şit sayıda olmak üzr, Türkiy-Ankara v Irak-Musul şhrindki ünivrsitlrd önlisans, lisans v lisansüstü ğitim görn toplam 5 öğrnci basit tsadüfi örnklm yoluyla sçilmiştir. Araştırmanın vrnini Ankara daki ünivrsit öğrncilriyl, Musuldaki ünivrsit öğrncilri oluştururkn, araştırmanın örnklmini is Türkiy d Ankara ilind araştırmaya katılan 25 ünivrsit öğrncisi v Irak ta Musul şhrindki 25 ünivrsit öğrncisi oluşturmaktadır. Mvcut araştırmada ünivrsit öğrncilrinin sçilmsinin ndni tknolojiyi daha iyi kullanabilmlri, bilgisayar v intrnt daha yakın olmaları v almış oldukları ğitimdir. Araştırma konomik ndnlrdn dolayı Irak dan 25, Türkiy dn 25 olmak üzr toplam 5 katılımcıyla grçklştirilmiş olup; Türkiy v Irak taki öğrncilr arasında yapılan ankt uygulamasıyla ld diln vrilrl hr iki ülkdki -dvlt uygulamasına yönlik algılar ölçülmüştür. Mvcut araştırmada vrilr; Suudi Arabistan -dvlt ankti [28] v Türkiy`d -dvlt hizmtlrinin vatandaş odaklı dğrlndirmsi [29] araştırmalarında kullanılan sorulardan yararlanılarak glişiriln anktl ld dilmiştir. Öğrncilrin -dvlt kavramı il ilgili algıları 4 ü dmografik, 1 i açık uçlu soru olmak üzr toplam 26 soruyla ölçülmüştür. Vrilr IBM SPSS Statistics 19 programına aktarılarak analizlr tamamlanmıştır. Araştırmada bağımsız örnklm t tsti v bağımsız iki dğişkn arasında ilişki olup olmadığının blirlnmsi için ki-kar tsti yapılmıştır. Bağımsız örnklm t tsti, iki farklı örnklm grubunun ortalamalarını karşılaştırır v iki grubun üylri birbirindn ayrıdır [3]. Ki kar tsti il iki vya daha fazla dğişkn grubu arasında bağımsızlık olup olmadığı araştırılır [3]. 5. ARAŞTIRMANIN BULGULARI (THE RESEARCH FINDINGS) Araştırmaya katılan birylrin dmografik dağılımı aşağıda Tablo 2 d göstrilmiştir. Tablo 2. Dmografik Bulgular (Dmographıc Fındıngs) N % Ülk Türkiy 25 5, Irak 25 5, 5 Cinsiyt Erkk ,5 Kadın ,5 498 Yaş , , ,4 499 Mdni Durum Evli 79 15,9 Bkâr ,1 498 Öğrnim Durumu Mslk Yüksk Okulu 3 6, Lisans , Yüksk Lisans v Üstü 94 19, 496 Tablo 1. d d görüldüğü üzr araştırmaya katılan rkk sayısı (% 66,5) kadın sayısına (% 33,5) gör oldukça fazladır. Araştırmanın %75,4 ünü, yaş arası katılımcı oluşturmaktaykn, yaş arasında %1,4 gibi oldukça düşük bir katılımcı sayısının olduğu görülmktdir. Araştırmaya katılanların %84,1 i bkar olup, büyük çoğunluğu (%75) ünivrsitd lisans ğitimin dvam tmktdir. Tablo 3. Ülklr il Dmografik Sorular Arasındaki İlişki (Th Rlatıonshıp Btwn Countrıs and Dmographıc Qustıons) Ülk p Türkiy Irak Cinsiyt Yaş Erkk Kadın v üstü N % 58, 75, 66,5 N % 42, 25, 33,5 N % N % 8,4 7,3 75,4 N % 19,6 29,7 24,6 N %,**,9** Mdni Evli N ,**

7 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 7, SAYI: 3, EYLÜL Durum % 9,2 22,6 15,9 Öğrnim Durumu Bkâr Mslk Yüksk Okulu Lisans Yüksk Lisans vya Üstü *:p<,5, **:p<,1 N % 9,8 77,4 84,1 N % N % 2,8 9,3 6, N % 79,6 7,3 75, N % 17,6 2,3 19, N %,5** Tablo 3 d Türkiy v Irak kapsamında dmografik sorular arasındaki ilişki ki-kar tsti yardımıyla ölçülmüştür. Ki kar tsti il iki vya daha fazla dğişkn grubu arasında bağımsızlık olup olmadığı araştırılır [3]. Buna bağlı olarak, uygulanan ki-kar tsti sonucunda, ülklr il cinsiytlr arasında (p<,5); ülklr il yaşlar arasında (p<,5); ülklr il mdni durumlar arasında (p<,5); v ülklr il öğrnim durumları arasında (p<,5) anlamlı bir fark bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ülklr v cinsiytlr arasındaki ilişki inclndiğind, Türkiy d araştırmaya katılanların %58 i rkk ikn %42 si kadındır. Irak ta araştırmaya katılanların is %75 i rkk ikn %25 i kadındır. Buna gör, Irak ta araştırmaya katılan rkklrin oranı, Türkiy d araştırmaya katılan rkklrin oranından anlamlı drcd daha yüksk olduğu görülmktdir. Bu oran farkı daha çok Irak`taki kültürl farklılıklarla açıklanabilmktdir. Kızların rkn yaşta vlnmsi, rkklr gör daha az ğitim alması, kadınların üzrindki çşitli baskılar ndniyl ankt katılımına katılmak istmmlrin bağlı olarak bu oranın farklılaştığı düşünülmktdir. yapılanmasıyla tkrar ilgili ğitimin dvam ttiği anlaşılabilmktdir. Türkiy d araştırmaya katılanların %9,2 si vli ikn %9,8 i bkârdır. Irak ta araştırmaya katılanların is %22,6 sı vli ikn %77,4 ü bkârdır. Ülklr il mdni durumlar arasındaki ilişki inclndiğind, Irak ta araştırmaya katılan vlilrin oranı, Türkiy d araştırmaya katılan vlilrin oranından anlamlı drcd daha yüksk olduğu görülmktdir. Buna bağlı olarak, Irak`taki gnçlrin gnl olarak rkn yaşta vlndiklri anlaşılabilmktdir. Ülklr il öğrnim durumları arasında ilişki inclndiğind, Irak ta araştırmaya katılan MYO öğrncilrinin oranı, Türkiy d araştırmaya katılan MYO öğrncilrinin oranından anlamlı drcd daha yüksk olduğu v Türkiy d araştırmaya katılan lisans öğrncilrinin oranının is, Irak ta araştırmaya katılan lisans öğrncilrinin oranından anlamlı drcd daha yüksk olduğu görülmktdir. Tablo 4. E-dvlt Uygulamalarının Bilinirliği Açısından Türkiy v Irak Karşılaştırması (Turky and Iraq Comparison In Trms of Awarnss of -govrnmnt Applıcatıons ) E-dvltin n olduğunu biliyor musunuz? Evt Hayır Türkiy Ülk Irak Topl am N % 84,8 79,1 82,1 N % 15,2 2,9 17,9 N % p,16 Ülklr il katılımcı yaşları arasındaki ilişki inclndiğind, Türkiy d araştırmaya katılan yaş aralığındaki kişilrin oranı, Irak taki araştırmaya katılan yaş aralığındaki kişilrin oranından anlamlı drcd daha yüksk olduğu görülmktdir. Türkiy d gnçlr normal ünivrsit ğitimlrin dvam tmlrin karşın, Irak`taki savaş, savaştan sonra is zamanında okuluna dvam dmyn gnçlrin, Irak`ın ynidn Türkiy/Irak't a -dvlt uygulaması olduğunu biliyor musunuz? Evt Hayır N % 78, 49,1 64,2 N % 22, 5,9 35,8,**

8 28 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 7, SAYI: 3, EYLÜL 214 N % N % Daha önc Türkiy/Irak -dvlt sitsini ziyart ttiniz mi? Daha önc bir -dvlt sitsin ziyart yaptınız mı? Evt Hayır Evt Hayır N % 53,2 29,1 41,7 N % 46,8 7,9 58,3 N % N % 56, 53,5 54,8 N % 44, 46,5 45,2,**,585 *:p<,5, **:p<,1 Tablo 4 d ülklr il -dvltin bilinirliği il ilgili ifadlr arasındaki ilişki ki-kar tsti yardımıyla ölçülmüştür. Uygulanan Ki-Kar tsti sonucunda, ülklr il E-dvltin n olduğunu biliyor musunuz? (,16>,5); Daha önc Türkiy/Irak -dvlt sitsini ziyart ttiniz mi? (,585>,5); Hükümt/dvlt faaliytlrind lktronik hizmtlri dstkliyor musunuz? (,174>,5); Siz gör lktronik dvlt güvnilir mi? (,341>,5) ifadlrin vriln cvaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>,5). Bu bulgulara gör -dvltin bilinirliğiyl ilgili olarak, hr iki ülkd araştırmaya katılanların çoğunluğunun -dvltin n olduğu hakkında bir fikr sahip oldukları, -dvlt uygulamalarından bklntilrinin yüksk olduğu v bu yönd yapılan çalışmaları dstkldiklri, -dvlti güvnli buldukları v bir -dvlt sitsini ziyart dip, uygulamalar hakkında bilgiy sahip olduğu anlaşılabilmktdir. Hükümt/dv lt faaliytlrind lktronik hizmtlri dstkliyor musunuz? Siz gör lktronik dvlt güvnilir mi? Evt Hayır Evt Hayır N % N % 86,4 9,4 88,3 N % 13,6 9,6 11,7 N % N % 62,8 67, 64,8 N % 37,2 33, 35,2,174,341 Uygulanan Ki-Kar tsti sonucuna gör, ülklr il Türkiy/Irak'ta -dvlt uygulaması olduğunu biliyor musunuz? (,<,5) v Daha önc Türkiy/Irak - dvlt sitsini ziyart ttiniz mi? (,<,5) ifadlrin vriln cvaplar arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır (p<,5). E dvlt uygulamasının bilinirliği v daha önc rişim sağlanması açısından iki ülk örnklmlri arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu bulgulara gör, Türkiy d -dvlt uygulamasını bilnlrin oranı, Irak ta -dvlt uygulamasını bilnlrin oranından anlamlı drcd daha yüksktir. Bunu daha çok Irak`ın savaş v ambargolardan çıkması, 23` kadar intrntin çok kısıtlı olması v sadc o zamanki hükümtin lind olmasıyla v vatandaşların intrnt rişmmsiyl açıklanabilir. Türkiy d -dvlt sitsini ziyart dnlrin oranı, Irak ta -dvlt sitsini ziyart dnlrin oranından anlamlı drcd daha yüksktir. Buna sbp olarak Türkiy`nin -dvlt uygulamalarına 28`t, Irak`ın 211`d başlaması, ayrıca Türkiy Irak`tan farklı olarak -dvltin sadc bilgilndirm amaçlı dğil, aynı zamanda daha çok işlvsl hizmt sunmaya odaklı olmasıyla açıklanabilir. Katılımcıların lktronik sistmlr güvni v bu sistmlrin glişimini dstklmlri bakımından hr iki ülk arasında farklılık tspit dilmmiştir.

9 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 7, SAYI: 3, EYLÜL İntrnt kalitsi v hızı -dvlt hizmtlrin rişmk için ytrinc iyidir. İnsanların çoğu bilgisayar v intrnt rişimin sahiptir İntrnt hizmtlri ülknin hr yrind kolayca kullanılabilir. E-dvlt hizmtlrini kullanmak için grkli kaynaklara sahibim E-dvlt hizmtlrini kullanabilm k için grkli bilgiy sahibim. E-dvlt hizmtlrini kullanmak rsmi işlmlri daha hızlı yapmamı sağlar. Elktronik hizmtlr hükümt il iltişim kurmamı kolaylaştırıy or. Dvlt çalışanları il yüz yüz glrk hizmt almanın intrnt oranla daha iyi olduğunu düşünüyoru m. Elktronik hizmtlr Tablo 5. Ülklr v -dvlt il İgili İfadlr Arasındaki İlişki (Th Rlationship Btwn -govrnmnt Statmnts and Countris) N Ort. Std. Sapma T p Türkiy 25 3,27 1,28,72,943 Irak 23 3,26 1,149 Türkiy 25 3,37 1,5-3,67,** Irak 232 3,71,954 Türkiy 25 3,11 1,146-5,46,** Irak 231 3,67 1,82 Türkiy 25 3,71,98-1,54,292 Irak 229 3,8,913 Türkiy 25 3,6 1,3-3,46,1** Irak 228 3,92,992 Türkiy 25 4,1,791-4,157,** Irak 23 4,33,899 Türkiy 25 3,66 1,18-6,64,** Irak 23 4,24,97 Türkiy 25 3,1 1,215 4,455,** Irak 23 2,6 1,242 Türkiy 25 3,69,849-5,935,** mvcut glnksl dvlt hizmtlrini gliştiriyor. E-dvlt sistmi vatandaşlara hükümt il işlmlrini grçklştir mk için şit fırsat sağlar. Elktronik hizmt kullanımının bana zaman kazandıraca ğını düşünüyoru m. İntrnt üzrindn hükümt il işlm yapmanın çok nt v kolay olduğunu düşünüyoru m Tlvizyon, radyo v gaztlrd -dvlt hizmtlriyl ilgili bilgilr yr almakta. İntrnt konusundaki dnyimimi n tkin bir şkild - dvlt hizmtlrind n yararlanma mı sağladığını düşünüyoru m. Gnl olarak dvlt, - dvlt hizmtlrini n kullanımını tşvik dr v dstklr. *:p<,5, **:p<,1 Irak 227 4,15,833 Türkiy 25 3,69 1,56-6,2,** Irak 228 4,24,943 Türkiy 25 3,98,929-7,266,** Irak 228 4,52,667 Türkiy 25 3,58 1,23-5,69,** Irak 229 4,6,835 Türkiy 25 2,48 1,95-4,835,** Irak 228 3, 1,218 Türkiy 25 3,67,934-5,437,** Irak 229 4,12,89 Türkiy 25 3,34,937 -,242,89 Irak 229 3,37 1,17 Tablo 5 t ülklr il -dvlt il ilgili ifadlr arasındaki ilişki bağımsız örnklm t tsti yardımıyla ölçülmüştür. Bağımsız örnklm t tsti iki farklı örnklm grubunun ortalamalarını karşılaştırır. Uygulanan bağımsız örnklm t tsti sonucunda, Türkiy il Irak arasında İntrnt

10 3 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 7, SAYI: 3, EYLÜL 214 kalitsi v hızı -dvlt hizmtlrin rişmk için ytrinc iyidir. (,943>,5); E-dvlt hizmtlrini kullanmak için grkli kaynaklara sahibim. (,292>,5); v Gnl olarak dvlt, -dvlt hizmtlrinin kullanımını tşvik dr v dstklr. (,89>,5) ifadlrin gör anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Bu bulgulara bağlı olarak, Türkiy d intrnt hızı v kalitsind v -dvlt hizmtini kullanmak için grkli kaynakların bulunmasıyla ilgili olarak Irak a gör anlamlı bir farklılık bklnirkn, farklılık tspit dilmmiştir. Bu durum, Irak ta mydana gln son glişm v dğişimlr bağlı olarak, intrnt alt yapısının oluşturulması, bilgi v iltişim tknolojilrin yapılan yoğun yatırımlarla açıklanabilir. Uygulanan bağımsız örnklm t tsti sonucunda, Türkiy il Irak arasında, İnsanların çoğu bilgisayar v intrnt rişimin sahiptir. (,<,5); İntrnt hizmtlri ülknin hr yrind kolayca kullanılabilir. (,<,5); E-dvlt hizmtlrini kullanabilmk için grkli bilgiy sahibim. (,1<,5); E-dvlt hizmtlrini kullanmak rsmi işlmlri daha hızlı yapmamı sağlar (,<,5); Elktronik hizmtlr hükümt il iltişim kurmamı kolaylaştırıyor. (,<,5); Hükümt çalışanları il yüz yüz glrk hizmt almanın intrnt oranla daha iyi olduğunu düşünüyorum. (,<,5); Elktronik hizmtlr mvcut glnksl dvlt hizmtlrini gliştiriyor. (,<,5); E-dvlt sistmi vatandaşlara hükümt il işlmlrini grçklştirmk için şit fırsat sağlar. (,<,5); Elktronik hizmt kullanımının bana zaman kazandıracağını düşünüyorum. (,<,5); İntrnt üzrindn hükümt il işlm yapmanın çok nt v kolay olduğunu düşünüyorum. ; Tlvizyon, radyo v gaztlrd -dvlt hizmtlriyl ilgili bilgilr yr almakta (,<,5); İntrnt konusundaki dnyimimin tkin bir şkild -dvlt hizmtlrindn yararlanmamı sağladığını düşünüyorum. (,<,5) ifadlrin gör anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bu bulgulara dayanarak; birylrin bilgisayar v intrnt rişimi, intrnt hizmtlrinin ülknin hr yrind kolayca kullanabilir olması, -dvlti kullanabilmk için grkli bilgiy sahip olma ifadlriyl ilgili olarak bklnnin aksin Türkiy ortalamasının, Irak ortalamasından anlamlı drcd daha düşük olduğu tspit dilmiştir. Bu durum, Irak`taki son glişmlrdn, ambargo v kısıtlamaların kalkmasından sonra intrnt yasağının kaldırılması, daha öncdn çok pahalı v kısıtlı olan mobil intrnt hizmtlrinin son iki yılda daha rişbilir olması v yüksk maliytli olan lktronik alt v cihazların fiyatlarının azalması; Türkiy`d is aksin, intrnt v lktronik alt v cihazların fiyatlarının görc daha pahalı olması v zaman zaman intrnt mahkmlrc yapılan kısıtlamalar v yasaklamalarla açıklanabilir. Ayrıca Türkiy d kamusal alanlarda intrnt kolayca rişim imkanı bulunmamaktadır. Bldiylr tarafından daha çok yni kamusal alan uygulamaları başlatılmıştır ancak hnüz yaygınlaştırılamamıştır. E-dvlt hizmtlrini kullanarak rsmi işlmlrin daha hızlı yapılmasıyla ilgili olarak, bklnilnin aksin Türkiy ortalamasının Irak ortalamasından anlamlı drcd daha düşük olduğu tspit dilmiştir. Bu durum, Irak ta ki katılımcıların -dvlt hakkında Türkiy d ki katılımcılara gör daha fazla bilgi sahibi oldukları, - dvlti kullanarak işlmlri daha hızlı bir şkild yrin gtirbilcklri düşüncsin sahip olmalarıyla açıklanabilir. Türkiy dki katılımcıların -dvlt il ilgili bilgiy sahip olamamalarının ndni bilgilndirm ksikliği olabilir. Dvlt çalışanlarıyla yüz yüz hizmt almanın intrnt gör daha iyi olması ifadsiyl ilgili olarak Türkiy ortalaması, Irak ortalamasından anlamlı drcd daha yüksk olduğu tspit dilmiştir. Bu bulguya gör vatandaşların intrnt üzrindn -dvlti kullanarak zamanı tkin bir şkild kullanılmasına olanak sağladığı bilins d, Türkiy d yüz yüz yapılan işlmlrin daha güvnilir olduğu algısıyla açıklanabilir. Türk katılımcılar yüzyüz daha kolay çözüm alınacağı inancında olduğu v kullanımda skiy bağlılık dvamı yani katılımcılar açısından glnksl sistmlr bağlılık olabilcği düşünülmktdir. Araştırmada Siz gör -dvltin önd gln (n önmli) üç yararı nlrdir? açık uçlu soruya vriln cvaplara bakıldığında Türkiy`d işlmlrin hızlı olması, kolaylık sağlaması, zaman tasarrufu katılımcılar tarafından n yüksk oranlarda vriln cvaplar olurkn, Irak ta is işlmlrin hızlı olması, zaman tasarrufu v rüşvt v yolsuzluğu ngllmsi katılımcılar tarafından n yüksk oranlarda vriln cvaplar olmuştur. Irak taki katılımcıların algısının Türkiy dki katılımcılara gör n önmli farkının yolsuzluk v rüşvti ngllmsi, vatandaşlara şit şkild davranmak olduğu görülmktdir. 5. SONUÇ VE ÖNERİLER (CONCLUSION & SUGGESTION) E-dvlt uygulamasına gçilmsiyl birlikt; kamuyla ilgili tüm bilgilr rişimin kolaylaşması, maliytlrin v yolsuzluğun azaltılması sonucuna ulaşılmış, hızlı rişim saysind zaman tasarrufu sağlanmış, -dvltl şffaf bir kamu yöntimi oluşturulmaya çalışılmıştır. Glnksl anlayıştan daha modrn v hızlı, açık v şffaf bir yapıya doğru dönüşmd -dvlt, kamu hizmtinin vrilmsind önmli bir uygulamadır. Birylrin -dvltl ilgili algıları glckt -dvltl ilgili yapılacak çalışmalarda önmli bir paya sahip olacaktır. Buna bağlı olarak mvcut araştırmada hm Türkiy d hm d Irak ta -dvlt

11 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 7, SAYI: 3, EYLÜL uygulamasının nasıl algılandığı, farklılıklar v bnzrliklrin nlr olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Mvcut araştırmaya gör, katılımcıların büyük çoğunluğunu rkk ünivrsit öğrncilri oluşturmuştur. Irak`ta araştırmaya katılan kadın ünivrsit öğrncisi sayısı oldukça azdır. Bunun başlıca ndni Irakta yüksköğrtiminin kadınlar için hnüz ytrinc yaygınlaşmaması v dolayısıyla okullarda v ankt katılanlarda da nisptn kadın öğrncilrin sayısının az olmasıdır. Aynı zamanda kadın öğrncilrin ankt katılmaya sıcak bakmaması birtakım kültürl ndnlrl v üzrlrindki toplumsal baskıyla açıklanabilir. Araştırmada Türkiy`d vli öğrnci sayısının Irak`a gör yarı yarıya az olması diğr bir bulgudur. Bunun başlıca sbbi d Irak kültüründ insanların küçük yaşta vlnmsinin yaygın olmasıya açıklanabilir. Türkiy`d -dvlt uygulamalarının öğrncilr arasında bilinirliği %85'lr düzyinddir. Bu oran Türkiy`d - dvlt uygulamalarının önmli bir msaf kat ttiğini göstrmktdir. Ancak bu oran örnklm grubunun ünivrsit öğrncilri olduğu düşünüldüğünd v n basit öğrnci işlrind bil, -dvlt uygulamaları kullanıldığı düşünülürs, -dvltin daha hnüz ytrinc kullanılmadığı ya da ksik anlaşıldığı sonucuna ulaşılabilir. Irak`taki katılımcıların %8 yaklaşık bir oranda -dvlt uygulamasına hakim oldukları görülmktdir. Bu oran Türkiy il karşılaştırıldığında - dvlt bilinirliği bakımından, bilgisayar v intrnt tknolojisinin Irak`ta son yıllarda yaygınlaşması, Türkiy il arasında tknolojinin yaygınlaşması açısından uzun bir zaman farkı olması göz önün alındığında, bu durumun Irak için büyük bir başarı olduğu ifad dilbilir. E-dvlt glişim ndksi bakımından Türkiy v Irak sıralamalar açısından ciddi farklılık tspit dilmiştir. Ancak araştırmanın sınırlılıkları ndniyl sonuçlar, bu katılımcılar açısından ndks ölçümlri il farklılık göstrmktdir. Yapılan analiz ünivrsitlrd v blli bir yaş grubunu içrdiğindn bu analizin ğitimli olan kişilri kapsadığı v -dvlt ihtiyaçları bakımından yaş grubunun farklılıkları bulunduğunu blirtmk grkmktdir. E-dvlt uygulamalarının kullanımına baktığımızda is hm Türkiy`d hm d Irak`ta ancak öğrncilrin yarısının bu uygulamaları kullandığı görülmktdir. Türkiy`d kişilrin yüz yüz yapılan işlrin daha güvnli v daha sağlıklı olacağı yönündki inançlarından dolayı, -dvlt uygulamalarını kullanımının yrin yüz yüz kamuyla ilgili işlrini yrin gtirm yolunu trcih ttiklri düşünülbilir. Bu ndnl -dvltin kullanım [8] İ. Kırçova, E-dvlt uygulamaları v Ekonomiy Etkilri, İstanbul Ticart Odaları Yayınları, İstanbul, 23. oranının arttırılması için onlin hizmtlr olan güvn sağlanmalı, birylrin sanal ortamda -dvlt il ilgili yaşayabilcği sorunlar v risklr kontrol altına alınmalı -dvlti kullanan kişilr hrhangi bir sorunla karşılaşmayacaklarına dair güvnc kamu otaritlri tarafından vrilmlidir. Irak ta da -dvlt uygulamalarının kullanım oranının da düşük olduğu görülmktdir. Ancak Irak taki katılımcılar, Türkiy`dki katılımcıların aksin -dvlt uygulamalarını daha yüksk oranda güvnli bulmaktadır. Bu tabloya rağmn Irak ın mvcut şartlarda Türkiy kadar yaygın -dvlt hizmtlrinin olmayışı Irak`ta da -dvlt uygulamalarının kullanım oranını düşürmktdir. Buna bağlı olarak Irak Dvlti -dvltin kullanımı için, - dvlt il sunmuş olduğu hizmtlrin sayısını arttırmalı v diğr ülklrd başarılı bir şkild grçklştirilmiş - dvlt uygulamalarını v hizmtlrini kndi vatandaşına sunabilmlidir. Glckt yapılacak çalışmalarla, glişmiş olan ülklrdki birylrin -dvlt algılarıyla, glişmkt olan v/vya glişmmiş ülklrdki birylrin -dvlt algılarını, dmografik dğişknlr bağlı olarak karşılaştırma fırsatı vrn çalışmalar yapılabilir. Aynı şkild başarılı -dvlt uygulamalarının diğr ülklrdki uygulamalarla karşılaştırılıp, daha tkin olabilck - dvlt uygulamaları ülklr önrilbilmsini sağlayacak çalışmalar da yapılarak, ilgili litratür anlamı katkı sağlayabilck tkin sonuçlar alınabilir. KAYNAKLAR (REFERENCES) [1] N. Kuran, Dvlt Babadan E-dvlt Türkiy için E-dvlt Modlli, Analiz v Modl Önrisi, Bilgi Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 25. [2] K. Marquardt, O. Gökç, E-dvlt Grçk ya da Hayal, Çizgi Kitabvi Yayınları, Konya, 28. [3] H. Odabaş, E-dvlt Sürcind Elktronik Blg Yöntimi, Hiprlink Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 29. [4] A. Karagülmz, Elktronik Dvlt Kavramı, Türkiy Adalt Akadmisi Drgisi(TAAD), 2, , 21. [5] A. Uğur, İ. Çütcü, E-dvlt v Tasarruf Etkisi Kapsamında Vdop Projsi, Sosyal v Bşri Bilimlr Drgisi,1(2), 1-15, 29. [6] H. AL-Nuaım, An Evaluation Framwork for Saudi E- Govrnmnt, Journal of -Govrnmnt Studis and Bst Practics, 2, 2-7, 211. [7] A. Naralan, E-Dvlt v Algılanmışı Üzrin Bir Araştırma, İmaj Yayıncılık, Ankara, 28. [9] A. Şahin, Türk Kamu Yöntimind Yapısal Dönüşüm v E- Dvlt,Çizgi Kitabvi, Birinci Baskı, Konya, 28.

12 32 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 7, SAYI: 3, EYLÜL 214 [1] İntrnt: M. Sharif, B. Gural, M. lan, Govrnmnt of Iraq - govrnmnt stratgy USAID, Unitd Nation E-Govrnmnt survy, Nw York, , [11] Europan Commission, Braking Barrirsto Govrnmnt: A Lgal and Institutional Analysis of Barrirsto Govrnmnt, Prpard for th Govrnmnt Unit Information Socity and Mdia, 8-15, 26. [12] M. Al-dabbağ, Elctronic Govrnmnt in Iraq: Challngs of dvlopmnt and implmntation, Businss School at Örbro Univrsity, Swdish, 4-16, 211. [13] İntrnt: F. Salm, Arap Ülklrind E-dvlt Uygulaması Engllri, Elktronik Dubai Okulu, Pdf_Ar/-Govrnmnt%2 Barrirs%2in%2th%2Arab%2 World_Arabic_Salm_DSG_27.pdf, [14] A. Grçk, T. Dmirbaş, F. Giray, M. Yüc, A. Oğuzlar, Türk Glir İdarsind E-Dvlt Uygulamalarının Mükllflr Tarafından Bnimsnmsini Etkilyn Faktörlrin İnclnmsi, Bilgsam Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 213. [15] İntrnt: A. Gökr, E-Dönüşüm Türkiy. Politik Bilim, [16] E.Hpaksaz, B. Hayrullahoğlu, E-Dvlt Kapsamında VEDOP Uygulamaları V E-Haciz, Sosyal v Bşri Bilimlr Drgisi, 3(2), 19-12, 211. [17] İntrnt: T.C. Sayıştay Başkanlığı, E-Dönüşüm Türkiy Projsi Çrçvsind Yürütüln Faaliytlr, Prformans Dntimi Raporu Ankara, 24-29, [18] Ö. Dalbay, U.Saran, A.Balcı, T. Mdni, "Ulusal E-Dvlt Konfrans Bildirilri Birlikt Çalışabilirlik, Yöntsl v İşlvsl Kapasit Oluşturma, Ulusal E-Dvlt Smpozyumu, Ankara, 4-5 Kasım, 28. [19] S. Özcan, Türkiy d -dvlt çalışmaları, Yüksk Lisans Tzi, Gazi Ünivrsitsi, Sosyal Bilimlr Enstitüsü, Ankara, 26 [2] D. Dan, B.S. Karaby, A. Stvns, B. Tansan,A. S. Tonguç, V. Marc, Türkiy Onlin: Türkiy İntrnt Ekonomisi Raporu, Th Boston Consulting Grup, Boston ABD, 213. [21] S. Bilgin, Türkiy dki -dvlt uygulamalarında açık kaynaklı yazılım çözümlri, Yüksk Lisans Tzi, Hacttp Ünivrsitsi, Sosyal Bilimlr Enstitüsü, Ankara, 21. [22] T.C. Başbakanlık, Hrks İçin Bilgi Toplumu, Başbakanlık yayınları, Ankara, 22. [23] M. Mydanlı, E-dvlt v Türkiy d E-dvlt Uygulamalarının Kamu Hizmtlri Üzrindki Etkisi: İçişlri Bakanlığı MERNİS Uygulaması, Yüksk Lisans Tzi, Gazi Ünivrsitsi, Sosyal Bilimlr Enstitüsü, Ankara, 21. [24] B. Polat, E-dvlt Projsi Kapsamında Tapu v Kadastro Gnl Müdürlüğünün Uygulamaları v Yapılması Grknlrin Blirlnmsi, T.C. Bayındırlık v İskan Bakanlığı tapu Kadastro Gnl Müdürlüğü, Ankara, 211. [25] Dvlt Planlama Tşkilatı, Skizinci Bş Yıllık Kalkınma Planı, Nüfus, Dmografi Yapısı, Göçözl İhtisas Komisyonu Raporu, Dvlt Kalkınma Planlama Tşkilatı, Ankara, 21. [26] İntrnt: Avrupa Komisyonu, (21, 15 Aralık). Th Europan E- Govrnmnt Action Plan : Harnssing Ict To Promot Smart, Sustainabl & İnnovativ Govrnmnt, (21) uropa.u/lxurisrv/lxurisrv.do?uri= COM:21: 743: FIN:EN: PDF, [27] Unitd Nations E-Govrnmnt Dvlopmnt Databas, Country Data Viw, [28] İntrnt: Suudi Arabistan`da E-Dvlt, stbyans.com/stbyan. php? stnumbr= SELWB4z83d x5ed Rgix4v, [29] İntrnt: Türkiy E-dvlt Kapısı, Türkiy`d E-dvlt Hizmtlrinin Vatandaş Odaklı Dğrlndirmsi, turkiy.gov.tr/ankt-u-fp7-cs, [3] Ş. Kalaycı, SPSS Uygulamalı Çok Dğişkn İstatistik Tkniklr, Asil yayın dağıtımı, Üçüncü Baskı, Ankara, 28.

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 8 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Rsmî Gazt Sayı : 26340 KANUN TOHUMCULUK KANUNU Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam v Tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; bitkisl ürtimd vrim v

Detaylı

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Emk Taşınmaz Dğrlm v Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Kamuoyuna, Ektki rapor Bankacılık Düznlm v Dntlm Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 tarih v 26333 sayılı Rsmi Gazt d yayımlanan Bankalara Dğrlm Hizmti

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı 26 Aralık 2012 Çarşamba Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,596.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,542.1 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,060.7 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 976.12 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI EKEV AKADEİ DERGİSİ Yıl: 14 Sayı: 44 (Yaz 2010) 335 GİRİŞİCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAA YÖNTEİNİN KULLANII. Dursun KAYA (*) A. Samt HAŞILOĞLU (**) Slçuk Burak HAŞILOĞLU

Detaylı

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi!

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi! Çlik Hr şy hsapladığınız gibi! idyapi Bilgisayar Dstkli Tasarım Mühndislik Danışmanlık Taahhüt A.Ş. Piyalpaşa Bulvarı Famas Plaza B-Blok No: 10 Kat: 5 Okmydanı Şişli 34384 İstanbul Tl : (0212) 220 55 00

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi 27 Aralık 2012 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,991.1 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 304,387.4 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,677.3 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 1,243.42 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Testversion Ej för ifyllnad

Testversion Ej för ifyllnad Yaşadığınız konutta aldığınız dstk hakkında n düşünüyorsunuz? Yaşadığı konut 1. Aldığı dstği tkil ikanları a. Bana vriln dstk hiztini tkilybiliy. Katılıy N ru n d u Bili Tstvrsion b. Yaşadığı konut hakkında

Detaylı

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü DERS NOTU 10 (Rviz Edildi, kısaltıldı!) ENFLASYON İŞSİZLİK PHILLIPS EĞRİSİ TOPLAM ARZ (AS) EĞRİSİ TEORİLERİ Bugünki drsin içriği: 1. TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE DENGE... 1 1.1 TOPLAM ARZ EĞRİSİNDE (AS)

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten

Günlük Bülten. Günlük Bülten 0 Oak 203 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 00 8,49. Piyasa Dğri-TÜM ($m) 320,064.6 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 92,060.8 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 2,046.97 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Dğ.

Detaylı

verilen Hasret Daşlı cinayetinin davası Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. BİR NUMARALI KATİL ELİNİ KOLUNU SALLIYOR

verilen Hasret Daşlı cinayetinin davası Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. BİR NUMARALI KATİL ELİNİ KOLUNU SALLIYOR NIsan da scim var Dmir in ynidn Başkan olabilmsi için Abdulkadir Dmir in Ak Parti milltvkili aday adaylığı için istifa ttiği BATSO Başkanlığı için sçim hycanı başladı. Milltvkili aday listlrinin açıklanması

Detaylı

Yuvarlakada Kavşakların Kapasiteleri Üzerine Bir Tartışma *

Yuvarlakada Kavşakların Kapasiteleri Üzerine Bir Tartışma * İMO Tknik Drgi, 21 4935-4958, Yazı 323 Yuvarlakada Kavşakların Kapasitlri Üzrin Bir Tartışma * Srhan TANYEL* Nadir YAYLA** ÖZ Çalışmada, İzmir d bulunan dört kavşağa ait gözlmlrdn yararlanılarak, çok şritli

Detaylı

Günlük Bülten. 05 Mart 2013. Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı. Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi

Günlük Bülten. 05 Mart 2013. Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı. Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi XU 100 U SD /TR Y (S ağ taraf) 05 Mart 2013 Salı Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 80,612.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 315,101.9 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 89,968.2 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,595.93 Şuat

Detaylı

Günlük Bülten. 06 Mart 2013. Merkez Bankası, Şubat Ayı Fiyat Gelişmelerini açıkladı. Yurtiçi otomotiv satışları Şubat ta geçen yıla göre %17 arttı

Günlük Bülten. 06 Mart 2013. Merkez Bankası, Şubat Ayı Fiyat Gelişmelerini açıkladı. Yurtiçi otomotiv satışları Şubat ta geçen yıla göre %17 arttı XU 100 US D/TRY (Sağ taraf) 06 Mart 2013 Çarşama Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 81,051.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 318,088.0 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 90,822.1 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,695.51 Yurtdışı

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ LEVENT YILMAZ Istanbul Tknik Ünivrsitsi, İnşaat Fakültsi, Hidrolik v Su Yapıları Kürsüsü, 8626, Maslak, Istanbul. ÖZET

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkal Ünivrsitsi Mühndislik Bilimlri Drgisi, Cilt 19, Sayı 6, 013, Sayfalar 66-74 Pamukkal Ünivrsitsi Mühndislik Bilimlri Drgisi Pamukkal Univrsity Journal of Enginring Scincs DIŞ MERKEZ ÇAPRAZLI BİR

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ

TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ Cünyt DUMRUL * ÖZ Bu çalışma ticarî dışa açıklık, bklnn döviz kuru, bklnn nflasyon oranı v Türkiy il

Detaylı

Birleştirilmiş E-Öğrenme Tasarımı Modeli ve Hızlı Öğretim Tasarımı Stratejileri

Birleştirilmiş E-Öğrenme Tasarımı Modeli ve Hızlı Öğretim Tasarımı Stratejileri Özt Birlştirilmiş E-Öğrnm Tasarımı Modli v Hızlı Öğrtim Tasarımı Stratjilri Doç.Dr. İsmail İpk & Yrd. Doç. Dr. Ömr Faruk Sözcü Fatih Ünivrsitsi Bilgisayar v Öğrtim Tknolojilri Eğitimi Bölümü 34500 Büyükçkmc-İstanbul

Detaylı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Glir gtirn taşınmazlar gnl olarak yatırım aracı olarak görülürlr. Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir gtiri bklr. Bundan ötürü,

Detaylı

Tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü Kutlu Olsun...

Tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü Kutlu Olsun... HABER BÜLTENİ KASIM 2012 YIL 1 SAYI 9 www.iszu.du.tr Tm Öğrtmnlrimizin Öğrtmnlr Gn Kutlu Olsun... Öğrtmnliğin Gzlliklri Paylaşıldı Kitap Fuarında Yazarlarla Buluştuk Çocuklara Muhtşm Göstri 01 İSZÜ HABER

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Şubat 2013. İtalya da seçim sonuçları belli oldu

Günlük Bülten. 26 Şubat 2013. İtalya da seçim sonuçları belli oldu 26 Şuat 2013 Salı Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 76,670.3 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,093.4 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 86,034.3 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,341.46 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı 27 Şuat 2013 Çarşama Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,514.3 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,886.2 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 86,403.0 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,629.94 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Eğitimde şimdilik son hamle olmak üzere Bilim Merkezi ni Bayrampaşalı genç araştırmacıların hizmetine sunmuş bulunduğumuzu da burada ifade edelim.

Eğitimde şimdilik son hamle olmak üzere Bilim Merkezi ni Bayrampaşalı genç araştırmacıların hizmetine sunmuş bulunduğumuzu da burada ifade edelim. Dğrli Bayrampaşalılar, Atila AYDINER İçind bulunduğumuz v Bilgi Çağı olarak tanımlanan bu dönmd, büyük dvltlrin v büyük özl sktör yapılanmalarının n önmli gidr kalmini bilgi v tknoloji harcamaları oluşturuyor.

Detaylı

İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU

İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN YAPTIĞI DEĞERLENDİRME SONUCUNDA, BORSA İSTANBUL A.Ş. DE İŞLEM GÖREN PAYLAR A, B, C v D GRUBU OLMAK ÜZERE DÖRT GRUBA AYRILMIŞ OLUP, GRUPLAR İLE

Detaylı

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan Bağımsızlığının 20. Yılında Azrbaycan Dr. Ali ASKER* 1980 lrin ortalarından itibarn Sovytlr Birliğind uygulanan ynidn yapılanma v saydamlık politikalarının amacı (n azından sözd), dmokratiklşm yoluyla

Detaylı

300 = Ders notlarındaki ilgili çizelgeye göre; kömür için üst kaplama kalınlığı 4 mm, alt kaplama kalınlığı 2 mm olarak seçilmiştir.

300 = Ders notlarındaki ilgili çizelgeye göre; kömür için üst kaplama kalınlığı 4 mm, alt kaplama kalınlığı 2 mm olarak seçilmiştir. Soru-) Eğii, uzunluğu 50 olan dsandr y bant konvyör kurularak bununla saatt 300 ton tüvönan taş köürü taşınacaktır. Bant konvyörü boyutlandırınız. Kabullr: Bant hızı :,5 /s Köür yoğunluğu : 0,9 ton/ 3

Detaylı

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ Srkan SUNU - Srhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü -posta: srhan.kuuka@du.du.tr Özt: Bu çalışmada, komprsör,

Detaylı

Ödülü hayat olanlar için... Ayrıcalığı ile

Ödülü hayat olanlar için... Ayrıcalığı ile Ödülü hayat olanlar için... Ayrıcalığı il Bylikdüzü nd özlnn bir hayat... Huzur dolu mkanlar, yüksk konforlu yaşamlar Bylikdüzü Kavaklı da, bölgnin glişmkt olan n önmli yrlrindn birind sizin için ypyni

Detaylı

Hizmet Kalitesinin Servqual Metodu İle Ölçümü ve Sonuçların Yapısal Eşitlik Modelleri İle Analizi: Öğretmen Evi Uygulaması

Hizmet Kalitesinin Servqual Metodu İle Ölçümü ve Sonuçların Yapısal Eşitlik Modelleri İle Analizi: Öğretmen Evi Uygulaması 19 Hizmt Kalitsinin Srvqual Mtodu İl Ölçümü v Sonuçların Yapısal Eşitlik Modllri İl Analizi: Öğrtmn Evi Uygulaması Sülyman Ersöz, Mhmt Pınarbaşı, A.Kürşad TÜRKER, Mustafa YÜZÜKIRMIZI Endüstri Mühndisliği

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi

Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi Ahmt GANİ/APJES II-I (24) 6-23 Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Dntlyici il Doğru Akım Motorunun Hız Dntim Prformansının İnclnmsi * Ahmt Gani, 2 Hasan Rıza Özçalık, 3 Hakan Açıkgöz,

Detaylı

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ Araş. Gör. Gündüz AKSU ÖZ İltişim, nformayon, ulaşım v tknoloji gibi alanlarda kürllşn dünyada artık ürtimin yrl olmaktan

Detaylı

HR.Ü.Z.F.Drgisi, 2008, 12(4):65-71 J.Agric.Fac.HR.U., 2008, 12(4):65-71 SÜNE MÜCADELESİNDE ÇİFTÇİ DAVRANIŞLARI: ADIYAMAN- DİYARBAKIR-MARDİN-ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Mhmt DUMAN Clalttin GÖZÜAÇIK Vdat KARACA Çtin

Detaylı

Makine Öğrenmesi 4. hafta

Makine Öğrenmesi 4. hafta ain Öğrnmsi 4. hafta Olasılı v Koşullu Olasılı ays Tormi Naïv ays Sınıflayıcı Olasılı Olasılı ifadsinin birço ullanım şli vardır. Rasgl bir A olayının hrhangi bir olaydan bağımsız olara grçlşm ihtimalini

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ

ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ Onuncu Ulual Kimya Mühndiliği Kongri, 3-6 Eylül 2012, Koç Ünivriti, İtanbul ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ Abdulwahab GIWA, Sülyman KARACAN

Detaylı

BÜYÜK HİZMET DOĞU ANADOLU YA KALKINMA DOSYASI. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı. Adnan DEMİR

BÜYÜK HİZMET DOĞU ANADOLU YA KALKINMA DOSYASI. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı. Adnan DEMİR DAP Bölg Kalınma İdarsi Başanı Adnan DEMİR DOĞU ANADOLU YA BÜYÜK HİZMET DAP Başanı Adnan Dmir, Doğu Anadolu Bölgsind başlattıları alınma hamlsinin, bölgnin anayan yarası olan huzur v güvn ortamının tsisi

Detaylı

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI 96 OLEBOLCULAIN FAKLI MAÇ PEFOMANSLAI İÇİN TEKALANAN ÖLÇÜMLE ÖNTEMİNİN KULLANILMASI ÖET Gürol IHLIOĞLU Süha KAACA Farklı yr, zaman v matryallr üzrind tkrarlanan dnylr il bir vya birdn fazla faktörün tkisi

Detaylı

PNOZ Emniyet Röleleri

PNOZ Emniyet Röleleri PNOZ Emniyt Röllri Emniyt Röllri PNOZ X, PNOZsigma v PNOZlog, Modülr mniyt röllri PNOZmulti v PNOZpowr Hr talp için uygun mniyt çözümü. İş Faaliytlri Excllnt Componnts Snsör tknolojisi Emniyt şaltrlri

Detaylı

OLASILIK ve ÝSTATÝSTÝK ( Genel Tekrar Testi-1) KPSS MATEMATÝK. Bir anahtarlıktaki 5 anahtardan 2 si kapıyı açmak - tadır.

OLASILIK ve ÝSTATÝSTÝK ( Genel Tekrar Testi-1) KPSS MATEMATÝK. Bir anahtarlıktaki 5 anahtardan 2 si kapıyı açmak - tadır. OLASILIK v ÝSTATÝSTÝK ( Gnl Tkrar Tsti-1) 1. Bir anahtarlıktaki 5 anahtardan si kapıyı açmak - tadır. Açmayan anahtar bir daha dnnmdiğin gör, bu kapının n çok üçüncü dnmd açılma olasılığı kaçtır? 5 6 7

Detaylı

SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU

SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU A. ÖZER, D.ÖZER Fırat Ünivrsitsi, Mühndislik Fakültsi, Kimya Mühndisliği Bölümü. 23279-ELAZIĞ ÖZET Bu çalışmada, sülfürik

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Harita Şefliği 18. madde uygulaması(1/2) iş akış şeması

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Harita Şefliği 18. madde uygulaması(1/2) iş akış şeması İMAR V ŞİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ arita Şefliği 18. madde uygulaması(1/2) iş akış şeması Gerekli Belgeler: 1-Değişiklik aritaları Yapım ve Kontrol Bilgileri 2-Pafta Ölçeğinde Kadastro Durum Planı 3-Ölçü krokisi

Detaylı

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö.

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. Asnkron Makinanın Alan Yönlndirm Kontrolünd FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. ABSTRACT In this study, th fasibility of usag of fild programmabl gat arrays (FPGA) in th fild orintd control (FOC) of induction

Detaylı

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009 N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Mart 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi Öncesi Çalışmalar Dünya Bankası (1993): Türkiye, Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Ulaştırma Bakanlığı-TÜBİTAK

Detaylı

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ . Ulusal Tasarım İmalat v Analiz Kongrsi 11-1 Kasım 010- Balıksir YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ Aydın DEMİRCAN*, M. Ndim

Detaylı

- BANT TAŞIYICILAR -

- BANT TAŞIYICILAR - - BANT TAŞIYICILAR - - YAPISAL ÖZELLİKLER Bir bant taşıyıcının nl örünümü aşağıdaki şkild vrilmiştir. Bant taşıyıcıya ismini vrn bant (4) hm taşınacak malzmyi için alan bir kap örvi örn, hm d harkt için

Detaylı

The Mathematics-Oriented Epistemological Belief Scale (MOEBS): Validity and Reliability Study

The Mathematics-Oriented Epistemological Belief Scale (MOEBS): Validity and Reliability Study Kuramsal Eğitimbilim Drgisi, 6(3), 359-388, Tmmuz 2013 Journal of Thortical Educational Scinc, 6(3), 359-388, July 2013 [Onlin]: http://www.kg.aku.du.tr DOI numbr: http://dx.doi.org/10.5578/kg.5952 Th

Detaylı

Matris Konverterden Beslenen Lineer Asenkron Motor Modeli ve Matlab/Simulink ile Benzetimi

Matris Konverterden Beslenen Lineer Asenkron Motor Modeli ve Matlab/Simulink ile Benzetimi 6 th Intrnational Advancd Tchnologis Symposium (IATS ), 6-8 May, Elazığ, Turky Matris Konvrtrdn Bslnn inr Asnkron Motor Modli v Matlab/Simulink il Bnztimi M. Ş. Üny, H. Altun Univrsity of Şırnak, Şırnak/Turky,

Detaylı

73 MİLYON DOLARLIK İHRACAT AB'YE ASLA İHTİYACINIZ KALMAZ. 24 Nisan 2015 Cuma MODERN TIP İLE EL ELE

73 MİLYON DOLARLIK İHRACAT AB'YE ASLA İHTİYACINIZ KALMAZ. 24 Nisan 2015 Cuma MODERN TIP İLE EL ELE Sağlık Bakanlığı yayınladığı yöntmlikl glnksl v tamamlayıcı tıp uygulamalarına izin vrdi. Kamu v özl hastanlr il srtifika sahibi uzmanlar, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan bilim komisyonu tarafından

Detaylı

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan 1 YARI İLETKENLER Enstrümantal Analiz ir yarı iltkn, iltknliği bir iltkn il bir yalıtkan arasında olan kristal bir malzmdir. Çok çşitli yarıiltkn malzm vardır, silikon v grmanyum, mtalimsi bilşiklr (silikon

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-GELİR BİRİMİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-GELİR BİRİMİ MALİ İZMTLR MÜDÜRLÜĞÜ-GLİR BİRİMİ DAİR İÇİ MÜDÜRLÜKLR ARASI BORCU YOKTUR İŞ AKIŞ ŞMASI İŞYRİ RUSATI ALMAK İÇİN ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ RUSAT BÖLÜMÜN BAŞVURAN VATANDAŞLARIN BORCU YOKTUR KAŞ V İMZASI İÇİN MALİ

Detaylı

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA.

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA. SAU Fn Bilimlri Enstitüsü Drgisi PIC16F84 Mikrodntlcisi Kullanılarak Ciaziarın Tlfon D Kontrolün Bir Uygulama PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA Rabman

Detaylı

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması Bulanık Dntlyicilr Bilgi Tabanı (Uzman) Anlık (Kskin) Girişlr Bulandırma Birimi Bulanık µ( ) Karar Vrm Kontrol Kural Tabanı Bulanık µ( u ) Durulama Birimi Anlık(Kskin) Çıkış Ölçklm (Normali zasyon) Sistm

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ MENKUL KIYMET EĞERLEMESİ.. Hiss Sdii Tk ömlik Gtirisii Hsaplaması Bir mkul kıymti gtirisi, bkl akit akımlarıı, şimdiki piyasa fiyatıa şitly iskoto oraıdır. Mkul kıymti özlliği gör bu akit akımları faiz

Detaylı

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ Altı krlkli aşıtın Dinamik Analizi HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 5 CİL SAYI (1-14) ALI EKERLEKLİ AŞIIN DİNAMİK ANALİZİ Cihan DEMİR Yıldız knik Ünivrsitsi, Makin Fakültsi, Makin Mühndisliği

Detaylı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı Makin Tknolojilri Elktronik Drgisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (-8) Elctronic Journal of Machin Tchnologis Vol: 6, No: 2, 2009 (-8) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tknolojikarastirmalar.com -ISSN:304-44 Makal (Articl)

Detaylı

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ MAK-LAB005 1. DENEY DÜZENEĞİNİN TANITILMASI Dny düznği, şkild görüldüğü gibi çlik bir basınç kabının içind yatay olarak asılı duran silindirik bir lman ihtiva dr. Elman bakırdan

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

SIVILAŞMAYA KARŞI GÜVENLİK KATSAYISININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ: DENİZLİ-GÜMÜŞLER ÖRNEĞİ

SIVILAŞMAYA KARŞI GÜVENLİK KATSAYISININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ: DENİZLİ-GÜMÜŞLER ÖRNEĞİ S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Drg., c.3, s.-, 007 J. Fac.Eng.Arch. Slcuk Univ., v.3, n.-, 007 SIVILAŞMAYA KARŞI GÜVENLİK KATSAYISININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ: DENİZLİ-GÜMÜŞLER ÖRNEĞİ Gulmustafa ŞEN,

Detaylı

GERİ ÖDEME TALEP FORMU T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, Sort Kod : Hesap No : İmzası E-posta : Telefon Nu :

GERİ ÖDEME TALEP FORMU T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, Sort Kod : Hesap No : İmzası E-posta : Telefon Nu : T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ GERİ ÖDEME TALEP FORMU B-1 T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, 1416 Sayılı Kanuna gör MEB (... Ünivrsitsi) adına rsmi burslu statüd öğrnim görmk

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1 Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirliliktn korunması, noktasal kaynaklı

Detaylı

Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (EC) No. 1907/2006 (REACH) Düzenlemesi ile uyumludur Hazırlandığı tarih: 02/03/09 Revize edildiği tarih: 12/11/12

Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (EC) No. 1907/2006 (REACH) Düzenlemesi ile uyumludur Hazırlandığı tarih: 02/03/09 Revize edildiği tarih: 12/11/12 BÖLÜM 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE FİRMANIN/İŞLETMENİN TANIMI 1.1 Ürün kimliği: EB25SS Ticari isim: Ekstra Güçlü Pisuar Kapakları 1.2 Maddnin vya karışımın blirtiln ilgili kullanımları v blirtiln kullanımlara

Detaylı

Hücre bölünmesi sırasında önce... sonra... bölünmesi gerçekleşir.

Hücre bölünmesi sırasında önce... sonra... bölünmesi gerçekleşir. 2.Mitoz Hücr Bölünmsi Hücr bölünmsi tüm canlılarda görüln bir olaydır. Hücr bölünmsi büyüm, glişm, yaraların iyilşmsi, ürm hücrlrinin oluşması v tk hücrli canlıların çoğalması olaylarında tkilidir. Bir

Detaylı

MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ

MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ Onuncu Ulusal Kimya Mühndisliği Kongrsi, 3-6 Eylül 1, Koç Ünivrsitsi, İstanbul MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ İlkr KIPÇAK, Turgut Giray ISIYEL Eskişhir Osmangazi

Detaylı

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni r in r t V r Farmakoloji v Toksikoloji D r n ð i Vtrinr Farmakoloji v Toksikoloji Drnği Bültni Vtrinr Farmakoloji v Toksikoloji Drnği Yayın Organı Yıl: 2010 Sayı: 2 ISSN: 1309-4769 www.vtfarmatoks.org.tr

Detaylı

AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ VE KESME PARAMETRELERİNİN TAGUCHİ YÖNTEMİYLE OPTİMİZASYONU

AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ VE KESME PARAMETRELERİNİN TAGUCHİ YÖNTEMİYLE OPTİMİZASYONU Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dr. Journal of th Faculty of Enginring and Architctur of Gazi Univrsity Cilt 28, No 3, 437-444, 2013 Vol 28, No 3, 437-444, 2013 AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ

Detaylı

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri Kayıplı Dilktrik Cisimlrin Mikrodalga il Isıtılması v Uç Etkilri Orhan Orhan* Sdf Knt** E. Fuad Knt*** *Univrsity of Padrborn, Hinz ixdorf Institut, Fürstnall, 3302 Padrborn, Almanya orhan@hni.upb.d **Istanbul

Detaylı

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210 SAT-IF / CATV Ultra Gniş Bantlı Dağıtım Yükslticilri (UBA-Srisi) TANITIM v KULLANIM KILAVUZU Modllr UBA4234-R Vrsiyon : KK_UBA_V3.0210 1.Gnl Tanıtım UBA Srisi Dağıtım Yükslticilri, uydu (950-2150MHz) v

Detaylı

Mühendisler İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Mühendisler İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER Mühndislr İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER Doç. Dr. Tahsin Engin Prof. Dr. Yunus A. Çngl Sakara Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü Elül 8 SAKARYA - - Mühndislr İçin Difransil Dnklmlr İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ

Detaylı

DESIGN OF A FUZZY-PI CONTROLLED THREE-PHASE ACTIVE POWER FILTER

DESIGN OF A FUZZY-PI CONTROLLED THREE-PHASE ACTIVE POWER FILTER 5. Uluslararası İlri Tknolojilr Smpozyumu (IATS 9), 3-5 Mayıs 29, arabük, Türkiy ULANI-PI DENETİMLİ ÜÇ FAZLI PARALEL ATİF GÜÇ FİLTRESİNİN TASARIMI DESIGN OF A FUZZY-PI CONTROLLED THREE-PHASE ACTIE POWER

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM NEDİR? ILEF 480 Ders 3 14 Mart 2007

E-DÖNÜŞÜM NEDİR? ILEF 480 Ders 3 14 Mart 2007 E-DÖNÜŞÜM NEDİR? ILEF 480 Ders 3 14 Mart 2007 Değişim ve Dönüşümün Farkı DEĞİŞİM Doğal, kendiliğinden meydana gelen bir olgudur. Kontrolü zor veya imkansızdır. DÖNÜŞÜM Bir amaca ulaşmaya yönelik değişikliklerdir.

Detaylı

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15 İLŞNLR miryolu raçları için yüksk hızlı dvr ksicilr Tip R, R v R Gnl bilgi R, R v R; doğal soğutmalı, açmasız, tk kutuplu, çift yönlü, lktromanytik üflmli, lktrik kontrol dvrlrin v doğrudan aşırı akım

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

NANOAKIÞKANLAR ÝLE ISI TRANSFERÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ

NANOAKIÞKANLAR ÝLE ISI TRANSFERÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ NANOAKIÞKANLAR ÝLE ISI TRANSFERÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ Bayram ÞAHÝN Yrd. Doç. Dr., Atatür Ünivrsitsi, Mühndisli Faültsi, Main Mühndisliði Bölümü Kmal ÇOMAKLI Yrd. Doç. Dr., Atatür Ünivrsitsi, Mühndisli Faültsi,

Detaylı

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP Recep ÇAKAL DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Gündem AB Lizbon Stratejisi eavrupa Girişimi i2010 Stratejisi ve Sonrası Destek Programları Türkiye

Detaylı

İyon Kaynakları ve Uygulamaları

İyon Kaynakları ve Uygulamaları İyon Kaynakları v Uygulamaları E. RECEPOĞLU TAEK-Sarayköy Nüklr Araştırma v Eğitim Mrkzi rdal.rcpoglu rcpoglu@tak.gov.tr HPFBU-2012 2012-KARS KONULAR İyon kaynakları hakkında gnl bilgi İyon kaynaklarının

Detaylı

The Turkish Cultural Foundation Promotes Turkey to

The Turkish Cultural Foundation Promotes Turkey to FOUNDATION T u r k i s h C u l T u r a l F o u n d a T i o n k ü Th Turkish Cultural Foundation Promots Turky to th World 106 turkkymagazin.com l T ü r ü m ü z ü d ü n y a y a T a n i T i y o r... out

Detaylı

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri UYGUNLUK TESTİ Bu nktin mı siz sunulk ürün vy hizmtin risklrini nlyilk ilgi v trüy ship olup olmığınızın nlşılmsı, öyl siz h uygun hizmt sunulmsının sğlnmsıır. Bu konu ir ğrlnirm ypılilmsi sizn grkli ilgilrin

Detaylı

22 Aralık 2015 Salı. Öğrencilere geri dönüşüm eğitimi

22 Aralık 2015 Salı. Öğrencilere geri dönüşüm eğitimi SAYFA 1 BİR KENARA ATARSAK BAŞIMIZA BELA OLURLAR Sığınmacılar konusunda çalışmalar yapan Slçuk R.Şirin, Yol Ayrımındaki Türkiy kitabında, alınması grkn tdbirlr dikkat çkti. Şirin,"Özllikl mültci çocuklarının

Detaylı

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ FARKLI ICAKLIKLARDAKİ GÖZEEKLİ İKİ LEVHA ARAIDA AKA AKIŞKAI İKİCİ KAU AALİZİ Fthi KAMIŞLI Fırat Ünivrsit Mühndislik Fakültsi Kimya Mühndisliği Bölümü, 39 ELAZIĞ, fkamisli@firat.du.tr Özt Farklı sıcaklıklara

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

bir süzgeç tasarım programı

bir süzgeç tasarım programı bir süzgç tasarım programı turhan çiftçi başı özay hüsyin söndürm işlvinin vriln koşullara uymasını sağlayan bir k(s) = karaktristik işlvin bulunmasını grktirmktdir. Kullanılan yaklaştırma işlvinin sçimind

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ TERMOELEKTRİK BEYİN SOĞUTUCUSU

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ TERMOELEKTRİK BEYİN SOĞUTUCUSU BULANIK MANIK KONROLLÜ ERMOELEKRİK BEYİN SOĞUUCUSU A.Hakan YAVUZ 1, Raşit AHISKA 2,Mahmut HEKİM 3 1Niksar Mslk Yükskokulu,Gaziosmanpaşa Ünivrsitsi Niksar,okat 2knik Eğitim Fakültsi,Elktronik Bilgisayar

Detaylı

Hareket halindeki. tedavi lazım Batman Bölge Devlet Hastanesi Acil

Hareket halindeki. tedavi lazım Batman Bölge Devlet Hastanesi Acil Tartışmada kan aktı 7 yaralı Dün saat 14.30 da Çarşı Mahallsi Balıkçılar Caddsi üzrind iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Hnüz bilinmyn bir ndndn ötürü iki grup arasında tartışma

Detaylı

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Yavuz EROĞLU Yönetim Kurulu Başkanı 1 10 Eylül 2015 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ; SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN 6500 FİRMA

Detaylı

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ Alpr YILMAZ, Hüsamttin BULUT Çukurova Ünivrsitsi, Makina Mühndisliği Bölümü, 01330-ADANA ÖZET Son yıllarda iklimlndirm tknolojisind hızlı glişmlr yaşanmaktadır. Ozon tabakasına

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Devletin Kısayolu e-devlet Kapısı

Devletin Kısayolu e-devlet Kapısı Devletin Kısayolu e-devlet Kapısı e-devlet Nedir? Vatandaş açısından bakıldığında; Devlet in vatandaşa sunduğu hizmetlerden elektronik ortamdan faydalanabilme imkanı anlamına geliyor. Vatandaşlar daha

Detaylı

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAVRAM OLARAK E-DEVLET VE DİĞER

Detaylı

FARK YARATMALIYIZ. l Batman ın çok hızlı geliştiğini

FARK YARATMALIYIZ. l Batman ın çok hızlı geliştiğini Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan Batman ın kanayan sorunu olan ğitim sorununu çözmk için kolları sıvadı Eğitim kalitsind Türkiy ortalamasında son sıralarda yr alan Batman ın ğitim sorununu çözmk için arayışlara

Detaylı

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013 Soru 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam Puan 20 10 15 15 10 10 10 10 100 Aldığınız (+) Kaybettiğiniz (-) SORULAR 1) [20 Puan] Durum: Son yıllarda teknik imkânlar gelişmiş, e-devlet uygulamalarının somut faydaları

Detaylı

08 Haziran 2010 Resmî Gazete Sayı : 27605 YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

08 Haziran 2010 Resmî Gazete Sayı : 27605 YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 08 Haziran 2010 Rsmî Gazt Sayı : 27605 YÖNETMELİK Çvr v Orman Bakanlığından: TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

IscIlere sahip cıkmalıyız

IscIlere sahip cıkmalıyız 25 STK TPİC işçilrinin sorunu için bir araya gldi IscIlr sahip cıkmalıyız Türkiy Ptrollri nin (TP) yan kuruluşu olan Turkish Ptrolum Intrnational Company (TPIC)'d çalışan iş akitlri fs dildiği blirtiln

Detaylı

KAMU KESİMİNDE KAYNAKLARI ETKİN KULLANMA VE MALİYETLERİ DÜŞÜRME PROJE YARIŞMASI

KAMU KESİMİNDE KAYNAKLARI ETKİN KULLANMA VE MALİYETLERİ DÜŞÜRME PROJE YARIŞMASI T.C. BAŞBAKANLIK İdareyi Geliştirme Başkanlığı KAMU KESİMİNDE KAYNAKLARI ETKİN KULLANMA VE MALİYETLERİ DÜŞÜRME PROJE YARIŞMASI 2008 1 Projenin Amacı: Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar, kamu harcamaları

Detaylı

VT 265 www.whirlpool.com

VT 265 www.whirlpool.com VT 265.hirlpool.com 1 KURULUM BAĞLANTIYI YAPMADAN ÖNCE AYAR LEVHASI ÜZERINDE BELIRTILEN VOLTAJIN, vinizd mvcut voltaj il aynı olduğundan min olunuz. FIRININ IÇ KISMINDAKI KENARDA BULUNAN MIKRODALGA GIRIŞ

Detaylı