KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI"

Transkript

1 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları Tablosu KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 YENİ KAYIT 5174 sayılı Kanun gereği Konya Merkez ve Ticaret ve Sanayi Odası olmayan ilçelerde faaliyet gösteren ve 5174 sayılı Kanun da yer alan SANAYİCİ kriterlerine uygun vasıfları bulunan firmaların,kayıtları aşağıda belirtilen belgelerin odamıza ibraz edilmesi sonrasında gerektiğinde işyeri tetkiki yapılarak, Yönetim Kurulu Kararı ile neticelendirilmektedir. 1.Ana Sözleşme 2.İmza Sirküleri 3.Aylık işçi sigorta bildirgesi (en son aya ait) 4.Ortakların 1 er adet vesikalık fotoğrafı 5.Sanayi Hüviyet Beyannamesi (Odadan) 6.Kayıt Beyannamesi (Odadan) (5.ve 6.maddedeki Beyannameleri Firmanın doldurması gerekmektedir.) Odaya kayıt evraklarının tam olarak verilmesi sonrasında Firmaların sermayelerine göre derece kriterleri belirlenmiş olup, Yeni kaydı yapılan üyelerden derecelerine göre 330TL - 418TL arasında kayıt ücreti alınmaktadır sayılı Kanun gereği oda kaydının silinmesini talep eden üyelerin aşağıda belirtilmiş olan belgeleri odamıza ibraz etmeleri sonrasında gerektiğinde işyeri tetkiki yapılarak terkin (kaydın silinme) işlemleri sonuçlandırılmaktadır. 2 KAYIT SİLME 1.Sanayicilik vasfını tamamen yitirmiş olan firmalar için dilekçe ile müracaatı akabinde oda tarafından iş yerinin tetkik edilmesi. 2. Sanayicilik vasfı kalmayan ancak;ticarete devam edecek firmaların ise;dilekçe ekinde makinaların ve işyerinin kapanışı veya satışı ile ilgili belgeler,işçi sayısını gösterir son ayın sigorta bildirgesi odamıza ibraz etmeleri ile birlikte gerek görüldüğü takdirde iş yerinin tetkik edilmesi. 3.Başka il e nakil olan firmaların; dilekçe ile birlikte nakil ile ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan alınan belgelerin aslı veya tasdikli sureti. (Tüm Kayıt Silme İşlemleri Yönetim Kurulu Kararı ile yapılmaktadır.) Firmanın Odaya olan Aidat borçlarının tamamının yatırılması gerekmektedir.

2 3 4 5 BİLGİ GÜNCELLEME (Unvan,Adres, Yetkili,Ortak, Sermaye,vb) BELGE TALEPLERİ SURET TASDİKLERİ Bilgi güncelleme işlemleri e-posta/faks yolu ile dilekçe ile odaya müracaat edilerek yapılabilmektedir.müracaatlar da değişiklikle ilgili belgeler eklenmelidir. Oda Sicil Belgesi Faaliyet Belgesi Sanayici Belgesi İhale Yasağı Belgesi Sanayici Kimlik Kartı İş Yeri üyelik Levhası YERLİ MALI BELGESİ Dilekçe Geçerli Kapasite Raporu Geçerli Sanayi Sicil Belgesi (Vizesi Yapılmış olacak) İMALAT YETERLİLİK BELGESİ Dilekçe Geçerli Kapasite Raporu Oda Sicil Belgesi ve Faaliyet Belgelerinin Yabancı Dilde verilmesi Suret Tasdikleri (Kapasite Raporu,Ticaret Sicil Gazeteleri vb) Odamızca Hazırlanmış olan Tüm Belgelerin Suretlerinin Tasdikleri ile Firmanın Sicil dosyasında Aslı bulunan ve odamız onayının kabul edildiği belgelerin tasdikleri. Ücretsiz 10 gün 30 dakika 30 dakika 1 15 TL 35 TL 40 TL 45 TL 33 TL Ücretsiz 350 TL 380 TL 35 TL 32 TL 32 TL 6 7 ONAY İŞLEMLERİ RAYİÇ FİYAT TESPİTİ VE FATURA TASDİKLERİ İlgili kişinin müracaatları üzerine,bağ-kur ve SGK tarafından talep edilen formların,çıraklık okullarından talep edilen form ve sözleşmelerin vb. onaylanması Fatura Tastiği 1.Dilekçe 2.Tastiği istenen fatura ve fotokopisi 3.Fatura içeriğinde yer alan mamül ve imalatlarla ilgili detaylı açıklama,şartname v,örenk vs.ekler Rayiç Fiyat Tespiti 1.Dilekçe 2.Rayiç fiyat tespiti istenen mamül ve imalatlarla ilgili detay,özellikler,şartname ve örnekleri içerir ekler. 10 Gün Ücretsiz. Birim Fiyat Tasdikinden 75.-TL Olmak üzere Fatura Bedelinin % 0.05 tahsil edilir.

3 8 KAPASİTE RAPORU 1.Kapasite Raporu Düzenleme Talep Formu 2.Makinalara Ait Fatura Fotokopileri ( Makinalar Kiralık ise Makine Kira Sözleşmesi) 3.Çalışanlara ait son üç ayın SGK Bildirgesi 4.İş Yerine Ait Mülkiyet Belgesi ( Kiralık ise Kira Kontratı) 5.En son Ticaret Sicil Gazetesi. 6.Marka Tescil,ISO Belgeleri var ise fotokopileri. 7.TOBB Onay harcının yatırıldığına dair banka dekontu. 8.Bir Önceki Kapasite Raporunun Geçerlilik Süresi Dolduysa Fotokopisi,Süresi Dolmadıysa Aslı 10 gün 775 TL Ayrıca TOBB hesabına 255 TL Onay ücreti Havale edilir. 9 EKSPERTİZ VE BİLİRKİŞİ RAPORLARI 2-Gümrük Giriş-Çıkış Beyannamesi 3-Fatura Fotokopisi 4-Firmaların ithalat,ihracat,gümrük,teşvik vb. işlemlerinde ilgili mevzuatlar gereğince düzenlenen ekspertiz raporlarında istenen belgeler ekspertizin türüne göre değişmektedir. 5 gün 520 TL Dışarıdan Bilirkişi,Eksper görevlendirilmesi halinde 75 TL ilave edilir. 10 GÜMRÜK EKSPERTİZ RAPORU (2.El Makine için) 2-Makinanın Fatura Fotokopisi 3-Gümrük Giriş Beyannamesi CİF Bedeli üzerinden 250 TL den az olmamak üzere %05 Oda Ücreti.Ayrıca her bilir kişi için 100 TL ücret alınır. ( Bilirkişi 3 kişiden oluşacak) 11 FİRE TEPİT RAPORLARI 1-Fire Tespit Raporunu Talep eden Dilekçe 2-İlgili Fire Oranı ile ilgili İş Akış Şeması 5 gün 520 TL Dışarıdan Bilirkişi,Eksper görevlendirilmesi halinde 75 TL ilave edilir FİİLİ TÜKETİM BELGESİ DAHiLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPATMA 1-Fiili Tüketim Belgesi Talep Dilekçesi ilk Malzeme Miktarı Muavini Hesap Ekstresi (YMM Onaylı) Hesap (Sarf Edilen İlk Madde Hesabı) Ekstresi (YMM Onaylı) 4-Fiili Tüketim Formu (Odadan) 2-Dahilde İşleme İzin Belgesi 3-İthalat Listesi 4-İhracat Listesi 5-Sarfiyat Tablosu 6-Gümrük Giriş-Çıkış Beyannameleri Fotokopileri 7-Faturaların Fotokopileri 5 gün 550 TL 10 gün 550 TL

4 14 YATIRIM TEŞViK BELGESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER 15 ATA KARNESİ 16 DOLAŞIM BELGELERİ SATIŞ VE ONAYLARI Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlemesi Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama ( Kapatma) Yatırım Teşvik Belgesi Yerli ve İthal Global Listeleri Değişikliği ATA Karnesi ( Eşya Listesi ekli) 2-Müracaat Esnasında; Gerçek Kişiler den Kimlik Fotokopisi,Tüzel Kişilerden ise Ticaret Sicil Gazetesinin Fotokopisi İstenir. 3-Teminat (Banka Teminat Mektubu,Nakit veya Nakit Blokajı olarak alınır) 4-Taahhütname 5-Yetki Belgesi A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ 2-T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı örneği ve Firmanın yetilisi olduğuna dair Noter onaylı belge A.TR DOLAŞIM BELGESİ ONAY 1-İlgili Mevzuata göre doldurulmuş A.TR Dolaşım Belgesi 7-Ürün iç pazardan alınmış ise Malın alış Fatura Fotokopisi EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ SATIŞI EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ ONAY 1-İlgili Mevzuata göre doldurulmuş EUR.1 Dolaşım Belgesi 7-Ürün iç pazardan alınmış ise Malın alış Fatura Fotokopisi 60 gün 100 TL 300 TL 750 TL 250 TL 1 gün 185 TL 2,5 TL

5 16 DOLAŞIM BELGELERİ SATIŞ VE ONAYLARI EUR-MED DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ EUR-MED DOLAŞIM BELGESİ ONAY 1-İlgili Mevzuata göre doldurulmuş EUR-MED Dolaşım Belgesi 7-Ürün iç pazardan alınmış ise Malın alış Fatura Fotokopisi,Müstahsil Makbuzları veya Borsa Tescil beyannamesi. MENŞE ŞEHADETNAME,FORM A BELGESİ SATIŞ MENŞE ŞEHADETNAME,FORM A BELGESİ ONAY 1-İlgili Mevzuata göre doldurulmuş EUR-MED Dolaşım Belgesi 7-Ürün iç pazardan alınmış ise Malın alış Fatura Fotokopisi,Müstahsil Makbuzları veya Borsa Tescil beyannamesi. 6 TL Başvuru Esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi,eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri İsim : Ahmet BÜYÜKALİM İsim : M. Sedat TAŞKAZAN Unvan : Muhasebe ve İdari İşler Müdürü Unvan : Genel Sekreter Adres : 1.Organize Sanayi Bölgesi Adres : 1.Organize Sanayi Bölgesi İstikamet Cad. No: 2 Selçuklu / KONYA İstikamet Cad. No: 2 Selçuklu / KONYA Tel : / 108 Tel : / 108 Faks : Faks : E-Posta: E-Posta:

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir) 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan

Detaylı

7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6

7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Bursa Ticaret Borsası Hizmet Standartları

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1. Müracaat eden firmanın Oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.)

Detaylı

İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI)

İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI) İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI) ÖTV siz Yakıt Alım Defteri Onayı - Yakıt Alım Defter - 3 Adet Defter Çıktısı (ilk üç sayfa) 3- Ek- Taahhütname (Kiralama var ise

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) HĠZMET BEDELĠ 1. Başvuru dilekçesi (TSO dan alınacak)

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT KURULUŞ: GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS)

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

ÜYE EL KİTABI. Gaziantep Sanayi Odası

ÜYE EL KİTABI. Gaziantep Sanayi Odası ÜYE EL KİTABI 2013 Gaziantep Sanayi Odası İÇİNDEKİLER GSO... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ LİSTESİ... 4 ORGANİZASYON ŞEMASI... 5 MESLEK KOMİTELERİ... 6 DEPARTMANLAR, GÖREVLERİ VE SUNDUĞU HİZMETLER... 8 GSO

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI SAYFA NO : 1/18 FORM NO : ÇÜEK -02

KONYA SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI SAYFA NO : 1/18 FORM NO : ÇÜEK -02 ÜYE EL KİTABI YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu na göre Odaların kuruluş amaçları ve görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Odalar,

Detaylı

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI 1. FİRMA TANITIM DOSYASINA KONULACAK BELGELER : a. Firma Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-1), b. Firmanın, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret

Detaylı

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Özel Hastane açma işlemleri 2 Diyaliz Merkezi açma işlemleri 2-İtfaiye Belgesi 3-Deprem Belgesi 4-Tıbbi Atık Raporu 5-Müşterek Teknik Rapor 6-Uzman Dal Raporu 7-Yapı Kullanma İzin

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Avcılık Belgesi (Yeni Belge İçin) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİYARBAKIR TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 BORSA ÜYELİK KAYDI GERÇEK KİŞİLER İÇİN 1-İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alımı veya satımının olduğunun tescilini

Detaylı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Araçların Kendi Adına Nakil 1.Dilekçe 2.Tescil ve Trafik belgesi 3 Trafik

Detaylı

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I RA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma İzni ve Gıda Sicili 1- Dilekçe, 2- Bağlı

Detaylı

EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BİRİMİ: SIRA NO ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN ADI 1 MÜKELLEFİYET TESİSİ (TÜZEL KİŞİ) 2 MÜKELLEFİYET

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*)

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) ÖNEMLİ NOT: Müracaat formu eksik veya gerçeklere uymayan tarzda doldurulduğu, okunaksız yazıldığı takdirde talep kesinlikle kabul edilmeyecektir. KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) İSTANBUL SANAYİ ODASI

Detaylı

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO 1 2 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi Değiştirme-Yenileme Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı