Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No. 1"

Transkript

1 Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Tekirdağ, Ocak 011

2 İçindekiler GiriĢ Kapak Ġçindekiler, tablo, Ģekil listeleri SunuĢ GiriĢ Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢmaları Birimin tarihçesi Birim organizasyon Ģeması... 1 II Kurumsal Değerlendirme Özdeğerlendirme Girdiler Eğitim ve öğretim süreçleri... 3 Uygulama ve Hizmet Süreçleri Ġdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranıģsal) değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu BaĢarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme ÇalıĢmaları. 49 Yükseköğretim alanındaki ulusal ve uluslar arası geliģmelerin değerlendirilmesi Mezunlar ile ilgili geliģmeler Toplumsal geliģmelerin ve toplum ile iliģkilerin değerlendirilmesi Sanayi ve sosyal kurumları ile iliģkiler ve geliģmelerin değerlendirilmesi Eğitim teknolojilerindeki geliģmelerin değerlendirilmesi Yasal düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluģlarındaki geliģmelerin değerlendirilmesi 49 Yükseköğretim kurumunun bulunduğu bölgenin ekonomik ve ticari kalkınmasına etkisinin değerlendirilmesi Swot.50 Girdiler 50 Kurumsal nitelikler ve özellikler.. 51 Eğitim ve öğretim süreçleri 51 AraĢtırma ve geliģtirme.. 5 Uygulama ve Hizmet Süreçleri 5 Ġdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi.. 5 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi 53 Yönetsel özelliklerin (davranıģsal) değerlendirilmesi 53 Çıktılar ve sonuçların değerlendirilmesi. 53 Yükseköğretim misyonunu baģarma performansının değerlendirilmesi 53 Çevre değerlendirmesi Yüksekokulun misyonu Yüksekokulun vizyonu Yüksekokulun temel değerleri Stratejik değerlendirme Sonuç Kaynakça... 60

3 14. Ekler Tablo listesi Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Grubu 11 Tablo BirimKurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Programı 11 Tablo 3 Birim geliģim tablosu 13 Tablo 4 Meslek Yüksekokulu Kurul Üye listesi 16 Tablo 5 Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurul üye listesi 16 Tablo 6 Girdiler ( Kaynaklar ve iliģkiler) değerlendirme tablosu 18 Tablo7 Meslek Yüksekokulu ortaöğretim baģarı puan ortalamaları 19 Tablo 8 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu 0 Tablo 9 Kurumsal nitelikler veri tablosu 1 Tablo 10 Akademik Personel verileri 4 Tablo 11 Bölüm 007 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları 8 Tablo 1 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu 30 Tablo 13 Mezun öğrenaci verileri 30 Tablo 14 Birime bağlı bölüm ve programları 31 Tablo 15 Ders Programları ve Ders Ġçerikleri ( Ġktisadi ve Ġdari Programlar ) 33 Tablo 16 Ders Karnesi ( Ġktisadi ve Ġdari Programlar ) 35 Tablo 17 Ders Programları ve Ders Ġçerikleri (Teknik Programlar) 36 Tablo 18 Ders Karnesi (Teknik Programlar) 37 Tablo 19 AraĢtırma ve GeliĢtirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu 40 Tablo 0 Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları 41 Tablo 1 Uygulama ve Hizmet süreçleri değerlendirme tablosu 44 Tablo Ġdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu 45 Tablo 3 Yönetsel özelliklerin (Yapısal) Değerlendirme tablosu 46 Tablo 4 Yönetsel özelliklerin (DavranıĢsal) Değerlendirme tablosu 46 Tablo 5 Çıktılar/ Sonuçların Değerlendirme tablosu 47 3

4 Tablo 6 Yüksek Öğretim Misyonunu BaĢarma Performansının Değerlendirme tablosu 46 Tablo 7 PaydaĢlar 50 Tablo 8. Öğretim elemanı geliģim planı 56 Tablo 9. Öğrenci geliģim planı 56 Tablo 30. Öğretim elemanı baģına düģen öğrenci sayıları (%) 57 Tablo 31. Öğretim elemanları için hizmet-içi eğitimlerin sayısı 57 Tablo 3. Derslik, laboratuar ve öğretim elemanı sayısı odası 57 Tablo 33. Sportif faaliyet alanı (m ) 57 Tablo 34. Sosyal ve kültürel faaliyet alanı (m ) 58 Tablo 35. Kütüphanedeki bilgisayar sayısı ve öğrenci baģına bilgisayar sayısı 58 Tablo 36. Bilgisayar odası sayısı 58 Tablo 37. Ayakta internet sayısı 58 Tablo 38. Protokol sayısı 59 Tablo 39. Açılan yeni program sayısı 59 Tablo 40. Yapılan proje sayısı 59 Tablo 41. Alınacak yeni yayın ve kitap sayısı 59 Tablo 4. Düzenlenen etkinlik sayısı 60 Tablo 43. Ġnternet bağlantı hızı 60 Tablo 44. Yenilenen bilgisayar sayısı 60 Tablo 45. Satın alınan programların sayısı 60 Tablo 46. Ġdari personel sayısı 61 Tablo 47. Ġdari personel için hizmet-içi eğitimlerin sayısı 61 Tablo 49. YÖDEK Performans göstergeleri sürüm no Şekil listesi ġekil 1 Bölüm organizasyon Ģeması 14 4

5 3. Sunuş Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu belgede yer alan ana baģlıklar altında sunulmaktadır yılında kurulan ve NKÜ bünyesinde yer alan Yüksekokulumuz tarihinde Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları olarak ikiye ayrılmıģtır Eğitim ve Öğretim Yılı bahar döneminin baģlamasıyla birlikte de yeni binasında eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmeye baģlamıģtır. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 öğretim elemanı ile 10 programda 783 öğrenciye hizmet vermektedir. Yüksekokulumuzun misyonu uluslararası standartlarda yaģam boyu öğrenmeye odaklı kaliteli eğitim vermek yoluyla, ulusal ve uluslararası sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleğin gerektirdiği bilgi donanımına sahip, teknolojiyi etkin kullanabilen, bilgiye ulaģmayı ve üretmeyi ilke edinen Cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkan nitelikli teknik eleman yetiģtirmektir. Bu amaca ulaģmak için yüksek nitelikli öğretim üyesi kadrosu ile uluslararası düzeyde eğitimöğretim sunan, kurumsal kültürü güçlü, mezunları tercih edilen, araģtırma ve mesleki alanda ülke çapında en saygın ve tanınır meslek yüksek okulu olmayı hedeflemektedir. Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen birim ve bölüm kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģma grubu Koordinatör ve üyeleri ile çeģitli Ģekillerde çalıģmalarımıza yardımcı olan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teģekkürlerimi sunarım. Doç.Dr. Alpay Hekimler Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Tekirdağ, Ocak 011 5

6 4. Giriş 4.1. Dokümanın amacı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu nun 010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunu sunmaktır. 4.. Dokümanın kapsamı Bu doküman Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu nun 010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunu sunmaktadır. Bu doküman, Kamu Ġdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu. sürüm ıģığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Rehberi Sürüm no. 007/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmıģ olan Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Rehberi esas alınarak hazırlanmıģtır Tanımlar ve kavramlar Birimimiz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aģağıda verilmiģtir. Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiģ olduğu hedeflerini gerçekleģtirmek için Birimimizde çalıģan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalıģmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçekleģtirecek olan bireylerin hedeflerine dönüģtürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleģtirdiklerinde, Birimimizin hedefi gerçekleģmiģ olur. Birim Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiģ olduğu stratejiler doğrultusunda Birimimizin ulaģmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaģılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri, kurumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (bölümlerin) hedeflerini kapsamaktadır. Birimimiz Öğrenci Konseyi: Birimimiz öğrencilerinin kendi aralarında ilgili yönetmelik ıģığında demokratik usullerle kurdukları Birimimizin öğrenci birliğidir. Birim öğrenci konseyi Birimimizin akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol almıģtır. Birimimiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Birimimizin, akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarının sonuçlarını içeren ve Birimimiz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Birimimizin Misyonu: Birimimizin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Birimimizin Vizyonu: Birimimizin gelecekte ulaģmak istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koģulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile iliģkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki geliģmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası geliģmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. 6

7 Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. Ġyileştirme Eylem Planları: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileģtirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Ġyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalıģmalardır. Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araģtırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileģtirilmesidir. Kaynak Planlaması: Birimimizin hedeflerini gerçekleģtirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum Ġçi Periyodik Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliģtirme çalıģmalarını, iyileģtirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araģtırma, yönetim ve idari hizmetler, ve toplum hizmetleri alanlarında çalıģmıģlardır. Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Birimimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliģtirme çalıģmalarının, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaģıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Performans: Birimimizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaģabilme derecesidir. Politika: Birimimizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaģımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Birimimizin belirlemiģ olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleģtirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Birimimizin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranıģını oluģturan yaklaģımdır. Stratejik Hedefler: Birimimizin, misyonu doğrultusunda belirlenmiģ stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Süreci: Birimimiz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalıģmasına baģlamadan önce yapılması gereken çalıģmalardır. ġunları kapsar: Planlama kurulunun oluģturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, Kurumun paydaģlarının belirlenmesi, Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, Kurumsal varsayımların 7

8 oluģturulması, Değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi, ve Stratejik planlama yol haritasının oluģturulması. Stratejik Planlama: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dıģ değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ıģığında kalitesini geliģtirecek olan stratejilerini oluģturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüģtürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleģtirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluģturmak için Birimimiz tarafından gerçekleģtirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliģtirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin girdisidir. Uygulama Planı: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluģturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur. (ÜAK) 5. Yönetici Özeti Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu sunulmuģtur. Bu belgenin hazırlanmasında YÖDEK Rehberi ve DPT tarafından hazırlanmıģ bulunan Stratejik Planlama Kılavuzu esas alınmıģtır yılında kurulan Tekirdağ Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Yüksekokulumuz, Tekirdağ Meslek Yüksekokulunun tarihinde Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları olarak ikiye ayrılmasından sonra NKÜ bünyesinde ayrı bir birim olarak faaliyet göstermeye baģlamıģtır Eğitim ve Öğretim Yılı bahar döneminin baģlamasıyla birlikte de yeni binasında eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmeye baģlamıģtır. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 öğretim elemanı ile 10 programda 783 öğrenciye hizmet vermektedir. YÖDEK beklenen düzey e dayalı beģ ölçekli değerlendirme sistemine dayalı özdeğerlendirme çalıģması sonuçlarının MYO ortalaması aģağıdaki tabloda verilmiģtir. 8

9 Tablo 1. Sosyal Bilimler MYO Özet Özdeğerlendirme Ortalamaları Değerlendirme Notu Ortalaması 1) Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) ) Kurumsal nitelikler ve özellikler 3) Eğitim ve öğretim süreçleri 4) Araştırma ve geliştirme süreçleri 5) Uygulama ve Hizmet Süreçleri 6) İdari süreçler ve destek süreçleri 7) Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirme 8) Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme 9) Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme 10) Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme,1,3 3,5,0,0 1,8,0 3,0 3,0 3,0 31/1/010 tarihi itibariyle Yüksekokulumuzda doçent, yardımcı doçent olmak üzere 4 öğretim üyesi görev almıģtır. Buna ek olarak doktoralı öğretim görevlisi, 1 doktoralı okutman, 10 öğretim görevlisi, 3 okutman görev almıģ olup toplam öğretim elemanı sayısı 0 olmuģtur. 5 i kadrolu olmak üzere toplam 6 idari personel görev almıģtır. 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, gerek 5018 gerekse 547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmalarını yürütmek üzere Müdüre rapor veren bir Koordinatör baģkanlığında bir Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Grubu (KDSP) oluģturmuģtur. Bu çalıģma grubu 010 yılında, 3 akademik personel oluģmuģtur. Birim öğrenci temsilcisi öğrencilerimizi temsilen çalıģmalarımıza katkıda bulunmuģtur. Ġdari Personelimiz Yüksekokul Sekreteri ile çalıģma grubunda temsil edilmiģtir. Toplam üye sayısı 5 olmuģtur. Birim KDSP ÇalıĢma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiģ olan bilgilendirme, eğitim ve danıģmanlık hizmetlerinden yararlanmıģtır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmalarında yararlanılmak üzere baģta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza iliģkin veriler Bölüm KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluģturma çalıģmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüģtür. 010 yılında Birimimiz tarafından takip edilmiģ olan çalıģma programı aģağıdaki tabloda sunulmuģtur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aģamalarında da Bölüm KDSP ÇalıĢma Grubu, Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalıģacaktır. 9

10 YapılmıĢ olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalıģmaları ıģığında Birim Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Bölüm KDSP çalıģma grubu tarafından hazırlanmıģ olan Birim stratejik planın ilk sürümü paydaģ görüģüne açılacaktır. Tablo Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Kurulu Soyad, Ad Unvan Görev Bölüm ve Program Yılmaz, Rasim Doç.Dr. Koordinatör Ġktisadi ve Ġdari Prog.Bölümü ĠĢletme-Muhasebe Programı Öz, Murat Öğretim Görevlisi Akademik Üye Ġktisadi ve Ġdari Prog.Bölümü Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Gürel, Ali Yrd.Doç.Dr. Akademik Üye Ġktisadi ve Ġdari Prog.Bölümü Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Karip, Özcan Yüksekokul Sekreteri Ġdari Personel Temsilcisi Karabali, Harun Öğrenci Öğrenci Temsilcisi Tablo 3 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi 1. sürüm 7. Birimin tarihçesi MYO muz Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Yükseköğretim Genel Müdürlüğü - Yaygın Eğitim Kurumu (YAY-KUR) Dairesi BaĢkanlığı na bağlı olarak 15 Ekim 1976 tarihinde kurulmuģ olup, Ertuğrul Mahallesi Kızılay Caddesi ndeki mülkiyeti Özel Ġdare Müdürlüğü ne ait olan ve bugün Namık Kemal Ġlköğretim Okulu olarak hizmet veren binada, 19 Kasım 1976 tarihinden itibaren Sosyal Bilimler Bölümü ve Hayati Bilimler Bölümü ne öğrenci alarak eğitim ve öğretim etkinliğine baģlamıģtır. Bu bölümlere ait meslek programlarından (Pazarlama, Sevk ve Ġdare, Hayvan Besiciliği) ilk mezunlarını öğretim yılı sonunda vermiģtir öğretim yılında Meslek Yüksekokullarının Teknik Bilimler, Hayati Bilimler ile Sosyal Bilimler bölümlerine Türkiye genelinde öğrenci alımı yapılmayıp mektupla eğitim gören ikinci sınıfa geçen YAYKUR öğrencilerini Milli Eğitim Bakanlığı nca naklen yerleģtirilmeleri nedeniyle yalnızca ikinci sınıf programları uygulanarak ikinci devre mezunlarını vermiģ ve bu öğretim yılı sonu itibariyle öğrencisiz kalan MYO ları kapatılmıģ, Teknik Yüksekokul adı altında yeni bir yapılanmaya karar verilmiģtir. Ancak, iki ay sonra bu karar iptal edildiğinden MYO ları yeniden Türkiye genelinde eğitim-öğretim etkinliğine öğretim yılında Teknik Bilimler ile Sosyal Bilimler bölümlerine öğrenci alarak baģlamıģ ve öğretim sürecine devam etmiģtir. 10

11 547 lı Yükseköğretim Kanunu gereğince Yükseköğretim Kurumlarının yeniden teģkilatlanmasını düzenlemek için çıkarılan ve 0 Temmuz 198 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 41 lı Kanun Hükmündeki Kararname ile yeni kurulan Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı na bağlanan Tekirdağ Meslek Yüksekokulu, eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı olarak son mezunlarını ĠĢletme-Muhasebe, Elektronik meslek programlarında vererek toplam 450 öğrenci mezun etmiģtir Eğitim-Öğretim yılından itibaren Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı na bağlı olarak faaliyetini sürdüren Tekirdağ Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlarda eğitim-öğretim ve yeni yapılanma neticesinde ilave edilen Elektrik, Motor ve Fermantasyon programlarıyla eğitim-öğretim faaliyetini geniģletip, geliģme sürecine girmiģtir eğitim öğretim yılında yüksekokulun öngörülen baģarı kriterlerine sahip olması nedeniyle, YÖK/Dünya Bankası. Endüstriyel Eğitim Projesi ne dahil edilmiģtir. Proje katkısıyla öğretim elemanları ABD ve Ġngiltere de eģdeğer kurumlarda eğitim almıģtır. Elektrik, Gıda Teknolojisi, HaberleĢme, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Makine, Ġklimlendirme-Soğutma, Tarım Alet ve Makineleri Programları Proje katkısıyla açılmıģtır. Meslek Yüksekokulumuz eğitim-öğretim yılından itibaren, 10 Temmuz 001 de yasallaģan ve 4458 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 470 sayılı kanunla, sınavsız geçiģle öğrenci alınması için oluģturulan Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) kapsamında, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ġ.Ö.), Elektrik (Ġ.Ö), Endüstriyel Elektronik (Ġ.Ö), Makine Resim Konstrüksiyon (Ġ.Ö.), Mobilya ve Dekorasyon (Ġ.Ö.), Tekstil (Ġ.Ö) ve Otomotiv (Ġ.Ö.) programları açılmıģtır. Yüksekokulumuz 7 normal öğretim,5 ikinci öğretim ve 7 si hem normal öğretim hem de ikinci öğretim olmak üzere 19 programla faaliyetini sürdürmektedir eğitim-öğretim yılından itibaren Meslek Yüksekokulu Tekirdağ Ziraat Fakültesi ile birlikte Değirmenaltı mevkiindeki 8000 metrekare kapalı alana sahip iki binada hizmet vermektedir. Meslek Yüksekokulumuz 006 yılında kurulan Namık Kemal Üniversitesi ne bağlanmıģ olup kuruluģundan bu yana Sanayi ve Hizmet Sektörüne tekniker ve meslek elemanı yetiģtirmenin onurunu taģımaktadır. YÖK BaĢkanlığının 547 sayılı Kanunun 880 sayılı Kanun la değiģik 7/d- maddesi uyarınca, tarihinde NKÜ rektörlüğünün bünyesinde yer alan MYO, Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları olarak ikiye ayrılmıģtır. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 öğretim elemanı ile 783 öğrenciye hizmet vermektedir. Meslek Yüksekokulumuzun açmıģ olduğu bölüm ve programlar aģağıdaki tabloda faaliyete geçmiģ olduğu eğitim ve öğretim yıllarına iliģkin bilgi ile birlikte gösterilmiģtir. 11

12 Tablo 4 Birim gelişim tablosu Bölüm ve Programlar Faaliyete geçiş dönemi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı (Ġ.Ö.) ĠĢletme Programı ĠĢletme Programı (ĠÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (ĠÖ) Turizm ve Otelcilik Programı Turizm ve Otelcilik Programı (Ġ.Ö.) Deniz ve Liman ĠĢletmeciliği Lojistik Birim organizasyon şeması Meslek Yüksekokulu Organizasyon ġeması Meslek Yüksekokulu 010 yılı sonu itibarı ile organizasyon Ģeması aģağıdaki Ģekilde verilmiģtir. 010 yılı sonu itibarı ile Meslek Yüksekokulu gündüz eğitiminde; Deniz ve Liman ĠĢletmeciliği ve Lojistik, hem gündüz hem gece eğitiminde; Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve ĠĢletme Programlarında faaliyet gösterilmiģ olup önlisans düzeyinde 10 (birinci ve ikinci öğretim) program ile hizmet verilmiģtir. 547 sayılı yasa gereğince kurulan Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu, eğitim-öğretim yılında sırası ile 19 ve 8 kez toplanmıģtır. Kurul üyelerinin listesi 010 yılı Aralık ayı itibarı ile aģağıdaki tabloda verilmiģtir. 1

13 Şekil 1 Birim organizasyon şeması YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ MÜDÜR YARDIMCISI TEKNĠK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ Bilgisayar Teknolojisi.ve programlama ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ Büro Yönetimi ve Sekreterlik SAĞLIK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ YAZI VE ÖZLÜK ĠġLERĠ MÜDÜR YARDIMCISI Bilgisayar Teknolojisi ve programlama(ġ.ö) Elektrik Büro Yönetimi ve Sekreterlik(Ġ.Ö) Çocuk GeliĢimi(Ġ.Ö) Elektrik (Ġ.Ö) ĠĢletme ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ YÜKSEKOKUL YÖNETĠM KURULU Endüstriyel Elektronik Endüsrtiyel Elektronik (Ġ.Ö) Muhasebe MUHASEBE Gıda Teknolojisi Turizm ve Otelcilik AYNĠYAT YÜKSEKOKUL KURULU Gıda Teknolojisi(Ġ.Ö) Makine Turizm ve Otelcilik(Ġ.Ö) Makine (Ġ.Ö) SATINALMA Endüstriyel Otomasyon Mekatronik KÜTÜPHANE Elektronik HaberleĢme Ġklimlendirme ve Soğutma TEKNĠK HĠZMETLER Makine Resim Konstruksiyon(Ġ.Ö) Mobilya Dekarasyon(Ġ.Ö) YARDIMCI HĠZMETLER Otomotiv Tarım Alet ve Makineleri SANTRAL Tekstil(Ġ.Ö) Tablo 5 Meslek Yüksekokulu Kurulu Üye Listesi* İsim Program İdari görev Yüksekokul dışı idari görev 1 Hekimler, Alpay Doç.Dr. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Müdür Vekili Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Üniversite Senato Üyesi Yılmaz, Rasim ĠĢletme-Muhasebe Programı Müdür 13

14 Doç.Dr. 3 Gürel, Ali ĠĢletme-Muhasebe Programı Öğr.Gör. * tarihi itibariyle Yardımcısı Müdür Yardımcısı Tablo 6 Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üye Listesi* İsim Program İdari görev Yüksekokul dışı idari görev 1 Hekimler, Alpay Doç.Dr. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Müdür Vekili Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Üniversite Senato Üyesi Yılmaz, Rasim Doç. Dr. 3 Gürel, Ali Yrd.Doç.Dr. 4 Bakkal, Muharrem Yrd.Doç.Dr. 5 Sütçü, Tevfik Yrd.Doç.Dr. 6 Oraman, Yasemin Yrd.Doç.Dr. ĠĢletme-Muhasebe Programı Turizm ve Otelcilik Programı ĠĢletme-Muhasebe Programı Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yönetim Kurulu Üyesi Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi * tarihi itibariyle II Kurumsal Değerlendirme 9. Özdeğerlendirme Meslek Yüksekokulumuz tarafından gerçekleģtirilmiģ olan özdeğerlendirme çalıģmalarında Rehber in aynı sayfasında yer alan değerlendirme ölçütü her bir değerlendirme konusu için kullanılmıģtır. Böylece her bir değerlendirme konusu için beklenen düzeyin seviyesine verilen 5 li (beģli) gösterge üzerinden bir puan verilmiģtir. BeĢli gösterge Rehber de Ģöyle tanımlanmıģtır: 1 Beklenen düzeyin çok altı. Beklenen düzeyin altı. 3 Beklenen düzey. 4 Beklenen düzeyin üstü. 5 Beklenen düzeyin çok üstü. (YÖDEK Rehberi). Rehberin 49. sayfasında yer alan dip notu uyarınca beklenen düzeyler Meslek Yüksekokulumuz tarafından takdir edilmiģtir. Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : puan 14

15 Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan Girdiler Önlisans programlarımıza genellikle sınavsız geçiģle öğrenci kabul edildiğinden, 007 yılında bütün programlarımızın kontenjanları dolmuģtur. Bu kontenjanlara yerleģtirilen öğrenciler nitelikleri açısından ÖSS sınavı ile programlara yerleģtirilenlerle aynı değerde olduğu söylenemez. Meslek Yüksekokulumuzda akademik personelin büyük bir çoğunluğu yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olup bir kısmı da doktora aģamasındadır. Doktorayı bitirenler ve doktorayı yapacaklarında çoğalmasıyla hem akademik personel niteliği artacaktır hem de ilgili derslere konusunda uzman olan akademik personelin girmesi sağlanacaktır. Buna ek olarak mesleki bilgi ve beceri ile donatılmıģ olmaları kaliteyi artırmıģtır. Mevcut kaynaklarla faaliyetler yürütülmekle beraber daha fazla kaynak ile daha iyi çalıģmalar yapılacağına inanılmaktadır. Meslek Yüksekokulumuz her yıl bilgi teknolojilerine artan oranda bir yatırım yapmıģtır. Yapılan bu yatırımlar ile öğrencilerine verilen eğitim-öğretimin üst seviyeye çıkartılması amaçlanmıģtır. Bu ise öğrencilerimizin okul sonrası yaģamlarında olumlu bir Ģekilde yansımaktadır. Meslek Yüksekokulumuzun sınavsız geçiģ sistemiyle öğrenci almasından dolayı öğrencilerimizin niteliği, yeni kurulan bir üniversite olmamız, sosyal bilimler ve teknik bilimler meslek yüksekokullarının ortak binalarda eğitim-öğretime devam etmesi ve dolayısıyla program sayımızın çok olması nedeniyle fiziksel olanaklar ile temin edilen hizmetlerin yeterliliği beklenen düzeyin çok altındadır. Meslek Yüksekokulumuzun mali imkanların yetersizliği ve mezunlarla iliģkilerin zayıf kalmasından dolayı okulumuzun ihtiyacı olan teknolojik imkanlar ile okul sonrası öğrencilerle olan diyaloğumuz beklenen düzeyin altındadır. Okulumuzun Akademik Personeli kendi alanlarında uzman kiģilerden oluģmakta ayrıca nitelik ve nicelik bakımından da yeterli düzeydedir. Diğer yandan, okulumuzun Akademik Personelinin ders yüklerinin yoğun olması nedeniyle ulusal ve uluslar arası iliģkiler beklenen düzeyin altında kalmaktadır. Okulumuzun çevremizdeki diğer kuruluģlarla iģbirliği yeterli düzeydedir. 15

16 Tablo 7 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey ) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3) Ġdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletiģim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) ĠĢ Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile iliģkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile iliģkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve KuruluĢları ile iliģkilerin yeterliliği; 1) Mezunlar ile iliģkilerin yeterliliği; 13) ÇalıĢanlar ile ilgili iliģkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile iliģkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal iliģkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslararası iliģkilerin yeterliliği; Tablo 8 Meslek Yüksekokulu ortaöğretim başarı puan ortalamaları* Yerleştirilen sayısı öğrenci Ortaöğretim başarı puan ortalamaları İktisadi ve İdari Bilimler Büro Yönetimi ve Sekreterlik 80 Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ġ.Ö.) 80 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 59 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ) 80 ĠĢletme 80 16

17 ĠĢletme (ĠÖ) 80 Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği 80 Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği (Ġ.Ö.) 71 Deniz ve Liman ĠĢletmeciliği 35 Lojistik 35 * Eğitim ve öğretim yılı verileri Kurumsal nitelikler ve özellikler Bu kapsamda aģağıdaki konular ve faaliyetler değerlendirilmiģtir: Tablo 9 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; ) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, AraĢtırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 3 1 3) Ġdari personel sayıları (kadrolu ve sözleģmeli) ve yeterliliği; 1 4) ÇalıĢanların yaģ ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) ÇalıĢanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araģtırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) ÇalıĢanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; ) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 3 8) Ġdari Personelin Eğitim Düzeyi; 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 3 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 3 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; i) Kampus alanı; ii) Toplam kapalı alan; iii) Eğitim-Öğretim ve AraĢtırma; 17

18 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; Meslek Yüksekokulumuzun programlarında eğitim kalitesinin yükseltilmesine çalıģılmaktadır. Kurumun fiziksel olanakları beklenen düzeyin altındadır. Tablo 10 Kurumsal nitelikler veri tablosu lar I Öğrenci sayıları Önlisans öğrenci sayısı 783 Lisans öğrenci sayısı - Yüksek lisans öğrenci sayısı - Doktora öğrenci sayısı - Toplam öğrenci sayısı 783 Engelli öğrenci sayısı - Uluslar arası değiģim programına katılan öğrenci sayısı - II Öğretim elemanı sayıları Profesör Doçent Yardımcı doçent Doktoralı Öğretim görevlisi Öğretim görevlisi 10 Doktoralı Okutman 1 Okutman 3 Uzman - Doktoralı AraĢtırma görevlisi - AraĢtırma görevlisi - Toplam öğretim üyesi sayısı 4 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı 0 Toplam öğretim elemanı sayısı 0 III İdari personel sayısı 18

19 Kadrolu personel 5 SözleĢmeli personel 1 Diğer personel Toplam idari personel sayısı 6 IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri 46 Diğer öğretim elemanları 4 Tüm öğretim elemanları 4 Ġdari personel 4 V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 7 Tüm öğretim elemanları 7 Ġdari personel 3 VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları Tüm öğretim elemanları Ġdari personel 14 yıl 16 yıl 16.5 yıl 15 yıl VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması 3.44 VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alan : Sağlık Bilimleri IX Bölüm program/abd sayısı Program sayısı 10 ABD sayısı - X İdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı - Lise mezun sayısı 4 19

20 Önlisans mezun sayısı Lisans mezun sayısı Yüksek lisans mezun sayısı Doktoralı eleman sayısı (1) Ġki () adet Doçent kadromuzda olup, Doçentlerden birisi 547 sayılı Kanunun 13/b maddesi ile bir yıl süre ile Sosyal Bilimler Enstitüsünde görevlendirilmiģtir. () MYO lumuz kadrosunda bulunan iki adet okutmanımızdan birisi (1) 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile baģka birimlerde görevlendirilmiģtir. (3) BeĢ (5) adet Öğretim Görevlisi baģka birimlerin kadrosunda olup, Okulumuzda görevlendirilmiģlerdir. (4) MYO lumuz kadrosunda bulunan dört (4) adet Öğretim Görevlisi 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile Rektörlük bünyesinde görevlendirilmiģtir. (5) MYO lumuz kadrosunda bulunan Öğretim Görevlilerinden birisi (1) 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile baģka birimlerde görevlendirilmiģtir. (6) Rektörlük kadrosunda bulunan iki () adet idari personel Okulumuzda görevlendirilmiģtir. 0

21 Tablo 11 Akademik personel verileri* Sıra no İsim Unvan Anabilim dalı/program Temel Alanı Bilim İdari görev Birim içi İdari görev Birim dışı Notlar 1 Hekimler, Alpay Doç.Dr Büro Yönetimi ve Sekreterlik Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı Müdür Vekili Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 547 sayılı Kanunun 13b maddesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsünde görevlendirilmiģtir. Yılmaz, Rasim Doç.Dr. ĠĢletme- Muhasebe Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı Müdür Yardımcısı 3 Gürel, Ali Yrd.Doç.Dr. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı Müdür Yardımcısı 4 Bakkal, Muharrem Yrd.Doç. Dr. ĠĢletme- Muhasebe Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı Yüksekokul Yönetim Kurulu üyesi 5 Gürel, Ali Yrd.Doç.Dr. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı Yüksekokul Yönetim Kurulu üyesi 6 Yamaç, Müzehher Öğr.Gör.Dr. ĠĢletme- Muhasebe Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı 7 Bakkal, Süreyya Öğr.Gör.Dr. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı 8 Ġlhan, Tayfun Okt.Dr. Ġngilizce Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı 9 Girgin, Muammer Öğr.Gör. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı 10 Dağ, Osman Öğr.Gör. Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği 11 Öz, Murat Öğr.Gör. Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı 1 Hekimler, Oktay 13 Akarçay, Nermin Öğr.Gör. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Öğr.Gör. Deniz ve Liman ĠĢletmeciliği Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı 14 Ġnan, ÇağdaĢ Öğr.Gör. Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı 1

22 15 Aydın, ġefika Öğr.Gör. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı 16 AktaĢ Kulaç, Yasemin Öğr.Gör. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile Rektörlük bünyesinde görevlendirilmiģtir 17 Altay, Senem Öğr.Gör. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile Rektörlük bünyesinde görevlendirilmiģtir 18 Sucuoğlu, Fatma Pelin Öğr.Gör. Lojistik Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile Rektörlük bünyesinde görevlendirilmiģtir 19 Çetin, Ufuk Okut. Ġngilizce 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile Saray MYO da görevlendirilmiģtir 0 Temel, Mustafa Öğr.Gör. Matematik Fen Bilimleri ve Matematik temel alanı 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile Teknik Bilimler MYO bünyesinde görevlendirilmiģtir 1 Tekay, Mine Okut. Türkçe Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile görevlendirilmiģtir Tekay, Adnan Öğr. Gör. Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile görevlendirilmiģtir 3 Uzal, Yücel Öğr.Gör. ĠĢletme- Muhasebe Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile görevlendirilmiģtir 4 Hastürk, Bülent Öğr.Gör. ĠĢletme- Muhasebe Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile görevlendirilmiģtir 5 Eker, Sevda Öğr.Gör. ĠĢletme Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile görevlendirilmiģtir * tarihi itibariyle Tablo 1 Bölüm 008 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları* No BĠLĠM TEMEL ALANI ÖĞRENCĠ AKADEMĠK PERSONEL sı % sı % 1 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

23 Toplam * Eğitim ve öğretim yılı verileri Eğitim ve öğretim süreçleri Ġlimizin ve bölgenin özellikleri, ihtiyaçları ve öncelikleri göz önüne alındığında, yüksekokulumuzdaki programlar, hem bölgenin hem de ilin ihtiyaçları ile uyumludur fakat yeterli değildir. Meslek Yüksekokulu programları genel olarak ilgili sektörlere kalifiye eleman yetiģtirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçların gerçekleģmesi önemli ölçüde; derslere devamlılık, akademik baģarı, mezun ve mezunların iģ bulma yüzdesi gibi hedeflere dayanmaktadır. Dersler bugünün ve geleceğin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıģtır. Ayrıca çağın gerekleri göz önünde bulundurularak, programlar yeni geliģmeler dikkate alınmakta ve dersler güncelleģtirilmektedir. Programların amaç ve hedefleri açık bir Ģekilde ortaya konmuģtur. Bu nedenle tüm programlar anlaģılabilir ve hedefleri açıktır. Eğitim ve öğretim faaliyetleri açısından bölüm ve programlarda, Avrupa Birliğinin ortak eğitim öğretim faaliyetleri (ECTS) açısından ders içerikleri düzenlenmiģtir. Programlarda yer alan dersler kapsam ve nitelik açısından tamamlayıcı özelliktedir. Ders programlarını çağın gereklerine göre uyarlamada ve ECTS çalıģmalarında, programların bütünlüğünün ve sürekliliğinin sağlanması esas alınmıģtır. Genel olarak öğrencilerin, mezun olduktan sonra iģ bulabilmeleri, programların çıktılarının beklenen düzeyde olduğunu gösterir. Her öğrencinin ders dönemi süresince, kredili derslerin seçiminde ve yürütülmesinde rehberlik hizmeti aldığı danıģmanlar bulunmaktadır. Tablo 13 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 4 ) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 4 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeģitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 4 3

24 4) Programların anlaģılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 4 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 4 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 4 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 3 8) Programların diğer programlarla iliģkilerinin yeterliliği; 3 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danıģmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 4 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 3 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 3 1) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 3 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 4 14) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 3 15) Uluslar arası öğrenci değiģimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 3 Öğrencilerin değerlendirilmesinde yalnızca klasik ölçme araçları değil ödev, proje gibi farklı ölçme araçları kullanılmaktadır. Öğrencilerin, eğitim öğretim dönemi boyunca ara sınav, yıl sonu sınavı ve projeler ile hedeflere ulaģılıp ulaģılmadığı değerlendirilmektedir. Tablo 14 Mezun öğrenci verileri 009 Mezun öğrenci sayıları Önlisans mezun öğrenci sayısı 11 Lisans mezun öğrenci sayısı - Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı - Doktora mezun öğrenci sayısı - Toplam mezun öğrenci sayısı 11 Kayıt Silme 56 * Eğitim ve öğretim yılı verileri Tablo 15 Birime bağlı bölüm ve programları 4

25 Bölümler Program düzeyi Program adı İlk eğitim öğretim yılı 010 yılı öğrenci sayısı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ġ.Ö.) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ) ĠĢletme ĠĢletme (ĠÖ) Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği (Ġ.Ö.) Deniz ve Liman ĠĢletmeciliği Lojistik Tablo 16 Ders Programları ve Ders İçerikleri MUHASEBE BÖLÜMÜ ÖNLĠSANS ÖĞRETĠM PROGRAMI MUHASEBE PROGRAMI GÜZ VE BAHAR YARIYILLARI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1. YIL I. Yarıyıl Dersin Adı Z/S Haftalık Ders Saati Toplam Kredi Toplam Teori Uygulama MUH.101 Bilgisayara GiriĢ Z MUH.103 Büro Yönetimi ve ĠletiĢim Teknikleri Z MUH.105 Genel Hukuk Bilgisi Z 0 MUH.107 Genel ĠĢletme Z MUH.109 Genel Muhasebe Z MUH.111 Ġktisada GiriĢ Z 0 MUH.113 Matematik Z ZTD.101 Türk Dili I Z 0 ZAĠ.101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi I Z 0 ZYD.101 Yabancı Dil I Z MUH.115 Beden Eğitimi I S * MUH.117 Güzel Sanatlar I I S * TOPLAM

26 * Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir. II. Yarıyıl Dersin Adı Haftalık Ders Saati Toplam Z/S Toplam Teori Uygulama Kredi MUH.10 Bilgisayar Büro Programları Z MUH.104 Dönem Sonu Muhasebe ĠĢlemleri Z MUH.106 Ġstatistik Z MUH.108 ĠĢletme Becerileri Grup ÇalıĢması Z MUH.110 Makro Ġktisat Z 0 MUH.11 Ticaret Hukuku Bilgisi Z 0 MUH.114 Ticari Matematik Z ZTD.10 Türk Dili II Z 0 ZAĠ.10 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi II Z 0 ZYD.10 Yabancı Dil II Z MUH.116 Beden Eğitimi II S * MUH.118 Güzel Sanatlar II S * TOPLAM * Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir. KISALTMALAR MUHASEBE Z : Zorunlu PROGRAMI Dersler S. YIL : İsteğe Bağlı Seçmeli Dersler III. Yarıyılı Dersin Adı Haftalık Ders Saati Toplam Z/S Toplam Teori Uygulama Kredi MUH.01 Bilgisayarlı Muhasebe I Z MUH.03 DıĢ Ticaret ĠĢlemleri Yönetimi Z MUH.05 Maliyet Muhasebesi Z MUH.07 ġirketler Muhasebesi Z MUH.09 Vergi Hukuku Z MUH.11 AraĢtırma Tekniği -I Z TOPLAM Seçmeli Dersler (*) 8 MUH.13 Borçlar Hukuku S 0 MUH.15 Finansal Yönetim S MUH.17 Ġnşaat Muhasebesi S MUH.19 Kamu Maliyesi S 0 MUH.1 Kooperatif Muhasebesi S MUH.3 Mesleki Yabancı Dil -I S 4 3 MUH.5 Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu S GENEL TOPLAM 7 * Bu derslerden toplam 8 saat seçilecektir. IV. Yarıyılı Dersin Adı Haftalık Ders Saati Toplam Z/S Toplam Teori Uygulama Kredi MUH.0 Bilgisayarlı Muhasebe II Z MUH.04 Türk Vergi Sistemi Z MUH.06 Muhasebe Denetimi Z MUH.08 ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku Z

27 MUH.10 DıĢ Ticaret ĠĢlemleri Muhasebesi Z MUH.1 AraĢtırma Tekniği II Z TOPLAM Seçmeli Dersler (*) 8 MUH.14 Banka Muhasebesi S MUH.16Enflasyon Muhasebesi S MUH.18 Konaklama Muhasebesi S MUH.0Mali Tablolar Analizi S MUH. Masa Üstü Yayıncılık S MUH.4 Mesleki Yabancı Dil -II S 4 3 TOPLAM 5 * Bu derslerden toplam 8 saat seçilecektir. KISALTMALAR Z : Zorunlu dersler S : Seçmeli dersler Not: Ders Kredileri: 1 saat teori 1 kredi, 1 saat uygulama 0.5 kredi olarak hesaplanmıştır. Tablo 17 Örnek Ders Karnesi- Finansal Yönetim Dersin Adı: Finansal Yönetim Dersin Kodu: MUH. 15 Dersin Düzeyi: Ön Lisans AKTS Kredisi: 4 Yıl-Dönem:. Yıl 1. Yarıyıl Seçmeli/Zorunlu: Seçmeli Dili: Türkçe Ders Saati: 4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi:3.5) Öğretim Yöntemi: Anlatım, uygulama. Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Rasim Yılmaz Dersin Amacı: Dersin amacı, öğrencilerin finansal yönetim ile ilgili konulardaki teorik, analitik ve pratik becerilerinin artırılmasıdır. Konu anlatımları uygulamalardan örneklerle desteklenmektedir. Dersin İçeriği: Finansal Yönetim; Finansal Yönetimin Fonksiyonları; Finans Yöneticisinin Özellikleri; ĠĢletmelerde Finans Fonksiyonun Örgütlendirilmesi. Finansal Analiz: Oranlar; Dönem Ġçi ÇalıĢma 1 Finansal Analiz: KarĢılaĢtırmalı Tablolar, Dikey ler Yöntemi; Dönem Ġçi ÇalıĢma Finansal Analiz: Eğilim leri Yöntemi, Fon Kaynak ve Kullanım Tablosu; Dönem Ġçi ÇalıĢma 3 Finansal Planlama: Finansal Planların Hazırlanmasında Uygulanan Yöntemler. Dönem Ġçi ÇalıĢma 4 Finansal Planlama: Finansal Plan Türleri. Dönem Ġçi ÇalıĢma 5 Finansal Denetim Finansman Kaynakları: Kısa Vadeli Fon Kaynakları, Orta Vadeli Fon Kaynakları Finansman Kaynakları: Uzun Vadeli Fon Kaynakları, Otofinansman; Dönem Ġçi ÇalıĢma 6 Fon Kaynaklarının Maliyeti ve Optimal Sermaye Yapısı; Dönem Ġçi ÇalıĢma 7 Kâr Payı Dağıtım Politikası; Dönem Ġçi ÇalıĢma 8 Döner Varlıklara Yatırım 7

28 Sabit Varlıklara Yatırım; Dönem Ġçi ÇalıĢma 9 Değerlendirme: Ara sınav (% 30) ve Final sınavı (% 70) Ders Kitabı: Ceylan, Ali ve Turhan Kormaz, 007, MYO Ġçin ĠĢletmelerde Finansal Yönetim, Ekin kitabevi. Önerilen Kaynaklar: 1) Yılmaz, Rasim, 008, Finansal Yönetim Ders Notları, (Öğretim üyesinin web sayfasından indirilebilir). ) Akgüç, Öztin, 1994, Finansal Yönetim, Muhasebe Enstitüsü Yayın No. 63. Ön Şartlar: Yok. Tablo 18 Muhasebe Programı Derleri Ders İçerikleri 8

29 1.YIL 1.YARIYIL DERSIN ADI : TÜRK DİLİ I HAFTALIK DERS SAATİ : (Teori:, Uygulama: 0, Kredi:) DERSİN SÜRESİ 8 Saat KONULAR: Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri,Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri DERSIN ADI : ATATÜRK İLK. ve İNKILÂP TARİHİ -I HAFTALIK DERS SAATİ : (Teori:, Uygulama: 0, Kredi:) DERSİN SÜRESİ 8 Saat KONULAR: Temel Kavramlar, Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar, Türk İnkılaplarının Hazırlık Dönemi, Türk İstiklâl Savaşı DERSIN ADI : YABANCI DİL -I (İngilizce) HAFTALIK DERS SAATİ: 4 (Teori:4, Uygulama:0, Kredi:4) DERSİN SÜRESİ 56 Saat KONULAR: Konuşma, Dinleme Anlama, Yazma, Okuma - Anlama DERSIN ADI : GENEL MUHASEBE HAFTALIK DERS SAATİ : 4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi:4) DERSİN SÜRESİ 56 Saat KONULAR: Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi, Bilanço Hesapları. Gelir Tablosu Hesapları DERSIN ADI : BİLGİSAYARA GİRİŞ HAFTALIK DERS SAATİ : (Teori: 1, Uygulama: 1, Kredi:) DERSİN SÜRESİ 8 Saat KONULAR: Bilgisayarın Tarihi Gelişimi ve Temel Kavramlar, Bilgisayar İşletim Sistemi, DERSIN ADI : GENEL İŞLETME HAFTALIK DERS SAATİ : 4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi:4) DERSİN SÜRESİ 56 Saat KONULAR: İşletmenin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi, İşletme Fonksiyonları DERSIN ADI : BÜRO YÖNETİMİ ve İLETİŞİM TEKNİKL. 9

30 HAFTALIK DERS SAATİ : (Teori: 1, Uygulama: 1, Kredi:) DERSİN SÜRESİ 8 Saat KONULAR: Yönetim ve Büro Yönetimi Kavramları, Büro Yönetiminin Fonksiyonları, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, İletişim Kavramının Tanımı ve Anlamı, Örgütsel İletişimin Anlamı ve İşlevi DERSIN ADI : İKTİSADA GİRİŞ HAFTALIK DERS SAATİ : (Teori:, Uygulama: 0, Kredi:) DERSİN SÜRESİ 8 Saat KONULAR: Ekonomi İle İlgili Temel Kavramlar ve Ekonomik Sistemler, Fiyat teorisi ve Fiyat Oluşumu, Tüketim ve Üretim Teorileri, Piyasa Çeşitleri ve Firma Dengesi Analizleri, Faktör Fiyatları ve Genel Denge DERSIN ADI : MATEMATİK HAFTALIK DERS SAATİ : 3 (Teori: Uygulama:1, Kredi:3) DERSİN SÜRESİ 4 Saat KONULAR: lar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar,. Logaritma Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler, Türev, İntegral DERSIN ADI : GENEL HUKUK BİLGİSİ HAFTALIK DERS SAATİ : (Teori: Uygulama:0, Kredi:) DERSİN SÜRESİ 8 Saat KONULAR: Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları ve Kaynakları, Türk Yargı Sistemi, Yargı Kuruluşları ve Dava Türleri, Hukukî Olaylar, İlişkiler ve İşlemler, Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri, Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar, Mülkiyet Hakkı, Konusu, Kapsamı ve Türleri, Borç Kavramı ve Sözleşme Türleri, Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mevzuatı 1. YIL. YARIYIL DERSIN ADI : TÜRK DİLİ -II HAFTALIK DERS SAATİ : (Teori: Uygulama:0, Kredi:) DERSİN SÜRESİ 8 Saat KONULAR: Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları DERSIN ADI : ATATÜRK İLK. ve İNKILÂP TARİHİ -I HAFTALIK DERS SAATİ : (Teori:, Uygulama: 0, Kredi:) DERSİN SÜRESİ 8 Saat 30

31 KONULAR: Atatürk Dönemi İnkılâpları, Türkiye Cumhuriyeti nin Atatürk Dönemindeki Dış Siyaseti, Atatürk İlkeleri DERSIN ADI : YABANCI DİL -I (İngilizce) HAFTALIK DERS SAATİ: 4 (Teori:4, Uygulama:0, Kredi:4) DERSİN SÜRESİ 56 Saat KONULAR: Konuşma, Dinleme Anlama, Yazma, Okuma - Anlama DERSIN ADI : DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ HAFTALIK DERS SAATİ: 4 (Teori:3, Uygulama:1, Kredi:4) DERSİN SÜRESİ 56 Saat KONULAR: Envanter İşlemleri İle İlgili Temel Kavramlar, Muhasebe Dışı ve Muhasebe İçi Envanter Çalışmaları (Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları), Finansal (Malî) Tabloların Düzenlenmesi DERSIN ADI : BİLGİSAYAR BÜRO ROGRAMLARI HAFTALIK DERS SAATİ: 4 (Teori:3, Uygulama:1, Kredi:4) DERSİN SÜRESİ 56 Saat KONULAR: Kelime İşlem Programı, Çalışma Tablosu Hazırlama,. Internet ve Elektronik Posta DERSIN ADI : İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI HAFTALIK DERS SAATİ: (Teori:1, Uygulama:1, Kredi:) DERSİN SÜRESİ 8 Saat KONULAR: İşletme Yönetiminde Sorun Çözme, İletişim, İnsan İlişkileri ve Grup Çalışması,Kendini Geliştirme ve Kendi Kendini Yönetme DERSIN ADI : MAKRO İKTİSAT HAFTALIK DERS SAATİ: (Teori:, Uygulama:0, Kredi:) DERSİN SÜRESİ 8 Saat KONULAR: Millî Gelir ve İstihdam, Para ve Para Politikaları, Dış Ticaret, Ekonomik Büyüme, Ekonomik Dalgalanma ve Gelir Dağılımı DERSIN ADI : TİCARİ MATEMATİK HAFTALIK DERS SAATİ: (Teori:1, Uygulama:1, Kredi:) DERSİN SÜRESİ 8 Saat KONULAR: Hesapları, Alış, Maliyet, Satış ve Kâr Hesapları, Oranlı Bölme ve Şirketlerle İlgili Hesaplamalar, Faiz Hesapları, İskonto DERSIN ADI : TİCARET HUKUKU BİLGİSİ 31

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 2.0 Tekirdağ, Ocak 2011 Ġçindekiler 1. SunuĢ... 4 2. GiriĢ... 5 3. Yönetici Özeti... 7 4. Kurumsal

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Uzm. Sevinç Adiloğlu Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ, Haziran 2008 Đçindekiler

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...1 2. Đçindekiler listesi...2 2. Tablo listesi...............3 2.

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.3.2.NKÜ..Y1.. / Konu: 29 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu.../ /29 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNE Ġlgi: 4.1.21 tarih ve B.3.2.NKÜ..7...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 7 6. Kurumsal

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Mayıs 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĠRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĠRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ġarköy MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĠRME RAPORU Sürüm no. 1.0 ġarköy- TEKĠRDAĞ- OCAK 2011-1- Ġçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Ġçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Temmuz 2009 1 İçindekiler Listesi: 1. Kapak 1 2. İçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri 2 3. Sunuş

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Eylül 2009 İçindekiler listesi İçindekiler, tablo, şekil listeleri... 2 1. Sunuş... 5

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Çorlu Meslek Yüksek Okulu

Namık Kemal Üniversitesi. Çorlu Meslek Yüksek Okulu Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 2 Ocak 2010 1 Ġçindekiler SunuĢ... 5 GiriĢ 6 Yönetici Özeti 9 Kurumsal değerlendirme ve Stratejik Planlama

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Tekirdağ-Nisan 2013 Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. M. Kemal ATATÜRK 2 İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUŞ... 7 1.GİRİŞ...

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Mart 2008 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...5 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...5 3. Sunuş...6

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 1 İçindekiler listesi Sunuş... 4 1. Giriş... 7 2. Yönetici

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi si 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Muammer GĐRGĐN si Başkan Vekili Tekirdağ, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2011 TEKİRDAĞ İçindekiler Listesi SUNUŞ... 3 1. Giriş... 4 1.1 Dokümanın Amacı... 4 1.2 Dokümanın

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Tekirdağ, Ekim 009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... 5. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...

Detaylı

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1 T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-204 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. Tekirdağ,Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş 4. Giriş..5 2. Yönetici Özeti.7 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İKİNCİ ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI Turizm ve Otel İşletemeciliği Programı 1. Sınıf (A - B) Şubesi DERSLİK 3 (36

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 2.0 Tekirdağ, Ocak 2011 Ġçindekiler 1. SunuĢ... 4 2. GiriĢ... 5. Yönetici Özeti... 7 4. Kurumsal

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM) ĠÇĠNDEKĠLER Tablolar dizini 3 Kadın Sorunlarını

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Ocak 2010 Ġçindekiler listesi

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İÇİNDEKİLER Sunuş... 4 1.Giriş... 5 2.Yönetici Özeti...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y2.00.00 / Konu: 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y2.00.00 / Konu: 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü : B.30.2.NKÜ.0.Y2.00.00 / Konu: 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu.../ /2011 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNE Ġlgi: 08.12.2010

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına aģağıda belirtilen Anabilim Dallarında 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber...

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIġMA SINAVI ĠLE 5431 SAYILI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No 1 Saray, Ekim 2009 1 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

16 Kasım 2015 Pazartesi 17 Kasım 2015 Salı 18 Kasım 2015 Çarşamba 19 Kasım 2015 Perşembe 20 Kasım 2015 Cuma. Genel Turizm Öğr. Gör. Dr.

16 Kasım 2015 Pazartesi 17 Kasım 2015 Salı 18 Kasım 2015 Çarşamba 19 Kasım 2015 Perşembe 20 Kasım 2015 Cuma. Genel Turizm Öğr. Gör. Dr. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI Turizm ve Otel İşletemeciliği Programı

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Matematik MEHMET YAġLI 20 Ocak 2014 Pazartesi 09:30 Yabancı Dil I BAHRĠ SOYKAN 20 Ocak 2014 Pazartesi 14:00 Bilgisayara GiriĢ (A) ENSAR ARĠF SAĞBAġ 21 Ocak 2014 Salı 09:30

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu. Sürüm no. 1.1

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu. Sürüm no. 1.1 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu Sürüm no. 1.1 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Temmuz 2010 Ġçindekiler listesi SUNUġ... 4 1. GĠRĠġ... 6 2.

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik .0.05 Pazartesi T.C. NEVSEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 0-05 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI (-30 OCAK 05) T/G Saat Bölüm Ders Adı ÖS Öğr.

Detaylı

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI.

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2017-2018 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI BaĢvuru Tarihi 31 Temmuz-14 Ağustos 2017 Online BaĢvuru Adresi http://www.adu.edu.tr/lisansustu

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları

İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisada Giriş TOUR 122 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No: 1 Tekirdağ 2009 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş...

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu.../ /2010 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNE Ġlgi: 04.01.2010 tarih

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 3 0 3 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

2016-2017 KAYIT KATALOĞU KPSS B ÖABT DGS YDS KPSS A ALES KURUM SINAVLARI

2016-2017 KAYIT KATALOĞU KPSS B ÖABT DGS YDS KPSS A ALES KURUM SINAVLARI KPSS-YDS-ALES-DGS Kazanmak YDS Artık Kolay... 2016-2017 KPSS B ALES KAYIT KATALOĞU DGS ÖABT KPSS A KURUM SINAVLARI KPSS B GRUBU (Lisans Düzeyi İçin) B GRUBU GENEL YETENEK Matematik Sayısal Mantık Türkçe

Detaylı

Satın alma ve Maliyet analizleri (TOUR 421) Ders Detayları

Satın alma ve Maliyet analizleri (TOUR 421) Ders Detayları Satın alma ve Maliyet analizleri (TOUR 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Satın alma ve Maliyet analizleri TOUR 421 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Temmuz 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Sunuş. 6 2. Giriş... 7 2.1. Dokümanın amacı. 7 2.2. Dokümanın

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Mayıs 2011 Ġçindekiler listesi SUNUġ... 3 1. GĠRĠġ... 5 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ...

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Yönetim Muhasebesi (MGMT 401T) Ders Detayları

Yönetim Muhasebesi (MGMT 401T) Ders Detayları Yönetim Muhasebesi (MGMT 401T) Ders Detayları Ders Adı Yönetim Muhasebesi Ders Kodu MGMT 401T Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

2015 2016 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME SINAVI İLE YATAY GEÇİŞ KILAVUZU

2015 2016 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME SINAVI İLE YATAY GEÇİŞ KILAVUZU 2015 2016 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME SINAVI İLE YATAY GEÇİŞ KILAVUZU 1- Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I-II

İŞLETME YÖNETİMİ I-II Editörler Doç.Dr.Ali Erbaşı & Yrd. Doç. Dr. Sezar Karaca İŞLETME YÖNETİMİ I-II Yazarlar Doç.Dr.Ali Erbaşı Yrd.Doç.Dr.Yağmur Özyer Yrd.Doç.Dr.Tolga Gök Dr.Müge Aksu Canan Şeker Eylem Bayrakçı Hakan Kırbaş

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLAR ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ AŞÇILIK BANKACILIK ve SİGOTACILIK BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON DIŞ TİCARET ELEKTRİK ELEKTRİK

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI-

-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI- -SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI- SAAT 1.SINIF SAAT 2.SINIF SAAT 3.SINIF SAAT 4.SINIF Hukukun Temel Kavramları (328) A.YILDIZ Genel Muhasebe

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Temmuz 2008 2009-2014 yılları Stratejik Planları,Sürüm No.1 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...Hata!

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

GĠRĠġ. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢmaları

GĠRĠġ. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢmaları SunuĢ Yüksekokulumuzun 2009 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve Üniversitemiz bünyesinde oluģturulacak raporlara veri olması amacıyla hazırlanan kurumsal değerlendirme raporunun ileriki dönemlere

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Saray, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi Kapak... i Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... ii Sunuş... 1 1.Giriş...

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: İşletme PROGRAMIN TANIMI: Son yıllarda dünyada Sağlık yönetimi ya da Sağlık İdaresi yüksek lisans eğitim

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

Turizm ekonomisi (TUR 510) Ders Detayları

Turizm ekonomisi (TUR 510) Ders Detayları Turizm ekonomisi (TUR 510) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Turizm ekonomisi TUR 510 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesinin

Detaylı

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU 2015 Yılı Kalite Güvence Sistemi Raporu KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ. 2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

COMU EZINE MESLEK YÜKSEKOKULU Dış Ticaret 2015-2016 Öğretim Yılı 2. dönem 1. Sınıf- Sınav Takvimi Sınav Tarihleri COMU EZINE MESLEK YÜKSEKOKULU

COMU EZINE MESLEK YÜKSEKOKULU Dış Ticaret 2015-2016 Öğretim Yılı 2. dönem 1. Sınıf- Sınav Takvimi Sınav Tarihleri COMU EZINE MESLEK YÜKSEKOKULU Dış Ticaret 2015-2016 Öğretim Yılı 2. dönem 1. Sınıf- Takvimi Tarihleri Ders adi Dersliği Saati Sınıv Türü Türk Dili II Konferans- 11:00 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Derslik 1 12:00 Yabancı Dil II (İngilizce)

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Haziran 2009 İçindekiler listesi Yönetici Özeti... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Tekirdağ, Haziran 2009 İçindekiler Giriş... 4 1. Kapak... 5 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... Hata!

Detaylı

Maliye Programı Ders İçerikleri

Maliye Programı Ders İçerikleri Maliye Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL DERSLERİ Türk Dili I 2+0 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı