T.C. HATAY VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. HATAY VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI"

Transkript

1 SIRA NO HİZMETİN ADI 1 BKU BAYİ BELGESİ 2 BKU TOPTANCI BELGESİ ZİRAİ ALET BAYİ BELGESİ SERBEST MÜHENDİSLİK BELGESİ BSS (İHRACAT İZİN BELGESİ) 6 İTHALAT İZİN BELGESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER T.C. HATAY VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI 2-İkamet Belgesi 3-Bakanlığın Yaptığı Sınav Sonuç Belgesi ( Bitki Koruma Bölümü Mezunları Hariç) 4-Ziraat Mühendisleri İçin Oda Kayıt Belgesi 5-3 Adet Fotoğraf 6-Tekniker ve Teknisyenler için Zirai Mücadele Hizmetlerinde Çalıştırdıklarını Gösteren Resmi Belge 1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Onaylı Sureti 2-Sınav Sonuç Belgesi 3- Bayilik veya Toptancılık Yapılacak Yerin veya Deponun Açık Adresi. 4- Nüfus Cüzdanı Sureti ve İkametgah Belgesi. 5- İki Adet Vesikalık Fotoğraf. 2- Diploma ve Mezuniyet Belgesi 3-2 Adet Fotoğraf 1-Ziraat Mühendisliği Diploması, Muadelet Belgesi veya Bunların Bir Örneği 2-Ticaret Sicili Kayıt Örneği 3-Sahip Olduğu Mücadele Makineleri ve Mücadele Malzemeleri Miktarı 4-Faaliyette Bulunacağı Muhtemel Bölge ve Konular 5-İşyerinin Açık Adresi 6-2 Adet Fotoğraf 2- Firma Dosyası a- Çalışma İzni b- İmza Sirküleri c- Ticaret Sicil Gazetesi d- Ticaret Odası Sicil Kayıt Belgesi e- Vergi ile İlgili Belgeler 2- Bitki Sağlık Sertifikası 3- Fatura 4- Kontrol Belgesi 5- Gümrük Giriş Beyannamesi veya Tır Karnesi HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 4 Saat 8 Saat

2 7 TRANSİT İZİN BELGESİ İADE İÇİN YURDA GİRİŞ İZİN BELGESİ BİTKİ YETİŞTİRME RUHSATI YEŞİL KART VE DİĞER SGK HİZMETLERİ 11 ARI NAKİL BELGESİ 2-Bitki Sağlık Sertifikası 3-Gümrük Giriş Beyannamesi veya Tır Karnesi 2-Bitki Sağlık Sertifikası 3-Fatura 4-Kontrol Belgesi 5- Gümrük Giriş Beyannamesi veya Tır Karnesi 6-Gümrük Çıkış Beyannamesi 2-Üretim Yapılacak Alanın Tapusu ve Fotokopisi 1-İlgili Kurum ve Şahıslar Tarafından Gelen Matbu Evraklar 2- Sağlık Raporu 3- Sözleşme ve Arı Konaklama Belgesinin Arazi Sahibi ve Muhtara Onaylatılması 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4- Arıcılık Kimlik Kartının Fotokopisi 1 Saat 8 Saat 1 12 TOPRAK BİTKİ ANALİZ LABORATUARLARININ YETKİLENDİRİLMESİ 2- Laboratuar Sahibinin Adı Soyadı ve Laboratuarın Adı, Açık Adresi, Telefon, Faks Numarası Varsa Elektronik Posta Adresi, 3- Kuruluş (Varsa Değişikliği İçeren)Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Vergi Levhası Fotokopisi Ve Ticaret Odasından Alınan Faaliyet Belgesi, (Kamu Kuruluşlarında Bu Evraklar Yerine Hukuki Statülerini Tanımlayan Belge) 4- Laboratuardan Sorumlu Teknik Elemanın(Ziraat Mühendisi-Toprak Bölümü) ve Diğer Teknik Personelin Kuruluşla İlişkili Noter Onaylı Sözleşmesi,(Kamu Kuruluşlarında Görevlendirme Yazısı) Diploma Sureti, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Kayıtlı Olduğu Meslek Odası Kimlik Fotokopisi) 5- Laboratuarın Çalışma Konusu ve Yapılacak Analizlerin Listesi, Analiz Yöntemlerinin Türkçe Açıklaması, (Yetkilendirilen Laboratuarlar Sadece Beyan Ettikleri Analizlerde Yetkilidir) 6- Laboratuar Binasının Tapusu veya Kira Sözleşmesinin Noter Onaylı Fotokopisi, 7-Laboratuarın Organizasyon Şeması ve Yerleşim Planı, (Cihazların Yerleri Yerleşim Planı İçerisinde Belirtilmelidir.) 8- Laboratuar Atıklarının Bertaraf Edilmesi İçin İlgili Kuruluş İle Yapılan Sözleşme veya Taahhüt Yazısı 9- Laboratuarda Yangına Karşı Önlemler Alındığına Dair İtfaiyeden Alınacak Belge, 10- Laboratuarda Kullanılacak Cihaz, Alet ve Ekipmanların Marka, Model, Üretim Yılı, Seri Numaralarına Ait Bilgiler Ve Kullanım Talimatları, Bakım Sözleşmeleri ve Kalibrasyon Belgeleri. 13 TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEKLEMESİ 1- Başvuru Formu ve Taahhütname (Ek- 1) 2- Nüfus Cüzdanın İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce Onaylı Sureti 3- Hizmet Alım Satım Faturası 4- ÇKS Belgesi,Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi, 5- Pasaportların İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce Onaylı Sureti 5 Gün

3 6- Dosya TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERECEK ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNE, ZİRAAT ODALARINA TARIMSAL DANIŞMANLIK YETKİ BELGESİ VERİLMESİ DERNEK VE VAKIFLARA TARIMSAL DANIŞMANLIK YETKİ BELGESİ VERİLMESİ ve Taahhütname (Ek- 1) 2- Tarım Danışmanı İstihdam Etmek İçin Yetkili Kurul Kararı 3- Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerini Yürütmek İçin Gerekli Araç, Alet ve Büro Donanımı Durumunu Gösterir Belge 4- Dosya ve Taahhütname (Ek- 4) 2- Üye Listeleri Ve Sadece Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Vermek Üzere Kurulduklarını Gösteren Tüzüklerin Onaylı Örneği 3- Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerini Yürütmek İçin Gerekli Araç, Alet Ve Büro Donanımı Durumunu Gösterir Belge 4- Dosya 16 SERBEST TARIM DANIŞMANLARINA YETKİ BELGESİ VERİLMESİ (EK- 7) 2- Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesinden Alınacak Serbest Meslek Mükellefiyeti Tescil Belgesi Fatura 3- Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Kayıtlı Olduğuna Dair İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce Onaylanmış Belge 4- Yönetmelik Kapsamında Alınmış Tarımsal Danışmanlık Sertifikasının veya Geçici Tarım Danışmanlığı Belgesinin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce Onaylı Sureti 5- İlgili Meslek Odasına Kayıtlı Olduğuna Dair Belgenin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce Onaylı Sureti 6- Danışmanlık Bürosunun Adresi, Telefon Numarası Gibi İletişim Bilgileri 7- Danışmana Ait Noter Onaylı İmza Sirküleri 8- Dosya 17 SERBEST TARIM DANIŞMANLARINA GEÇİCİ TARIM DANIŞMANLIĞI BELGESİ VERİLMESİ 1- Öğrenim Belgesinin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce Onaylı Sureti 2- Nüfus Cüzdanının İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce Onaylı Sureti 3-2 Adet Vesikalık Fotoğraf 4- Yetki Belgesi Alınması İçin İstenen Belgeler (Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esaslarının 13.maddesinde belirtilen-sertifika hariç) 5- Dosya

4 ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ, ZİRAAT ODALARI VEYA BUNLARIN ÜST BİRLİKLERİ, ŞİRKETLER VEYA DERNEK / VAKIFLARDA ÇALIŞAN YA DA ÇALIŞACAĞINI BELGELEYENLERE GEÇİCİ TARIM DANIŞMANLIĞI BELGESİ VERİLMESİ TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK EĞİTİMİ DÜZENLEME YETKİ BELGESİ VERİLMESİ BİÇERDÖVER İZLEME DEFTERİ GÜBRE İTHALAT UYGUNLUK BELGESİ GÜBRE ÜRETİM YERİ UYGUNLUK BELGESİ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ (MAKİNA EKİPMAN) KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ (EKONOMİK EKİPMAN) 1- Öğrenim Belgesinin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce Onaylı Sureti. 2- Nüfus Cüzdanının İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce Onaylı Sureti. 3-2 Adet Vesikalık Fotoğraf. 4- Halen Çalışıyor İse Çalıştığı Kuruluştan Çalıştığına Dair Yazı 5- Çalışmaya Başlayacak İse Çalışacağı Kuruluştan Çalıştığına Dair Taahhüt Yazısı 6- Çalıştığı veya Çalışacağı Kuruluşun Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Aldığına Dair İl Tarım Müdürlüğünden Yazı 7- Dosya 1- Başvuru Formu (EK-2) 2- Eğiticilere Ait Bilgi Formu (EK-3) 3- Ön İnceleme Raporu (İl Tarım Müdürlüğünce Düzenlenir) 4- Dosya 2-4 Adet Fotoğraf 3- Biçerdöver Sahibinin Biçerdöver Ruhsatı Fotokopisi 4- Biçerdöver Sahibi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 5- Döner Sermaye Makbuzu. 2- Analiz Sertifikası 3- Proforma Fatura 2- Ticaret Sicil Gazetesi 3- Vergi Levhası Fotokopisi 4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 5- Ticaret Odası Sicil Kaydı 6- İmza Sirküleri 7- Sorumlu Teknik Personel Belgeleri (Diploma, Noter Sözleşmesi, Oda Kayıt Belgesi) 8- Üretim Projesi. 2- İlgili Tebliğde İstenilen Belgeler 3- Döner sermaye Makbuzu. 2- İlgili Tebliğde İstenilen Belgeler 3- Döner sermaye Makbuzu 1 Gün 1 Gün İlgili Tebliğde Belirtilen Süre İlgili Tebliğde Belirtilen Süre

5 25 KOOPERATİF KURULUŞU KOOPERATİF GENEL KURULU TEMSİLCİ TALEBİ KOOPERATİF PROJE ETÜDÜ KOOPERATİF PROJE UYGULAMASI (Kredi tahsis ve ödeme) KOOPERATİF ANA SÖZLEME MADDE DEĞİŞİKLİĞİ KOOPERATİF HAKKINDAKİ ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2- Kurucuların (en az 7 kişi ) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örnekleri ve İkametgah Belgeleri ile Tasdikli Ticaret Sicil Kayıtları 3- Sulama Kooperatifi Kuruluşu İçin DSİ / İl Özel İdare Tarafından Verilecek; 1/ Ölçekli Sulanabilir Arazi Haritası, Raporlar, Sulama Öncelik Kriterleri, v.b. Belgeler. 4- Su Ürünleri Kooperatifi Kuruluşunda Ayrıca, Kuruculara Ait Ruhsat Teskeresi / Yetiştirici Belgesi, DSİ / İl Özel İdare Tarafından Verilecek Kapasite Raporu 5-Döner Sermaye Makbuzu (...TL) ve Ekleri, 2- İlan Gündem -Askı Tutanağı / Gazete 2-Yönetim Kurulu Kararı 3- KASDP Mütevelli Heyet Kararı 4- ÇKS Belgesi 5- Genel Kurul Tutanağı, 6- Bilanço, 7-Tapu Fotokopisi, 8- Üst Birlik Üyelik Yazısı 9- Ruhsat, İnşaat İzni vb. Teknik Yeterlilik Kriterleri, İl Müdürlüğünce Talep Edilecek Diğer Belgeler, 10- Döner Sermaye Makbuzu ( TL.) 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı 3- Yönetim Kurulu Kararı 4- Ortaklar Listesi (Hazirun) 5- Üst Birlik Üyelik Yazısı 6- SGK Borcu Yoktur Yazısı 7- Vergi Borcu Yoktur Yazısı 8- Bilanço ve Ara Mizan 9- T.C.Ziraat Bankasından Blokeli Hesap Açılması 1-Başvuru Dilekçesi 2-Yönetim Kur. Kararı (Noter Tas.) 3-Ana Sözleşme Madde Değişikliği Metni (Eski ve Yeni Şekli 5 Nüsha) 4-Döner Sermaye Makbuzu...TL) 1 3 Ay 20 Gün 15 Gün 15 Gün 15 Gün

6 KOOPERATİF ÜST BİRLİK KURULUŞU TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KURULUŞU ÜRETİCİ BİRLİKLERİ GENEL KURUL TEMSİLCİ TALEBİ MÜRACAATI YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ KURULUŞU 2- Üye Listesi 3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 4- Çiftçi Belgesi 5- Kapasite Raporu 6- Tüzük 7- Genel Kurul Tutanağı 8- Döner Sermaye Makbuzu (...TL.) 2- Üye Listesi 3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 4- Çiftçi Belgesi 5- Kapasite Raporu 6-Tüzük 7- Döner Sermaye Makbuzu ( TL.) 2- İlan Gündem (Mahalli Gazetede yayınlanacak.) 3- Yönetim Kurulu İmza Sirküleri 2- Üye Listesi 3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 4- Çiftçi Belgesi 5- Kapasite Raporu 6- Tüzük 1 3 Ay 20 Gün 15 Gün YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ GENEL KURULU TEMSİLCİ TALEBİ MÜRACAATI TARIMSAL KOOPERATİF, YETİŞTİRİCİ VE ÜRETİCİ BİRLİKLERİ BİLGİ EDİNME TALEBİ 37 ARICILIK DESTEKLEMESİ 38 HİSSELİ SATIŞ İÇİN UYGUNLUK BELGESİ, 2- İlan Gündem (Mahalli Gazetede yayınlanacak.) 3- Yönetim Kurulu İmza Sirküleri 1- Matbu Başvuru Formu (EK-1) 2- Arılık ve Koloni Bildirim Formu (EK-2) 3- Döner Sermaye Makbuzu 1- Tapu Müdürlüğünden veya İl Özel İdaresinden Yazı 2- Döner Sermaye Makbuzu 1 Gün

7 39 ARICILIK KAYDI SİSTEMİ 1- Koloni (Arı) Sayısı Ve Arıların Bulunduğu Yerin Açık Adresini Gösterir Dilekçe 2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 3- Döner Sermaye Makbuzu 40 İSTATİSTİKİ BİLGİ TALEBİ 15 Gün Yetiştiricilik Yapılacak Alanın 1/25000 Ölçekli Haritası 3- Karada Kurulacak Tesisler İçin Kurulacağı Alanın Mülkiyet Durumunu Açıklayıcı Belge SU ÜRÜNLERİ 4- İç Sularda Ağ Kafeslerde, Tesisin Kurulacağı Kaynağın Aylar İtibarıyla Su Kodlarını Gösterir Belge YETİŞTİRİCİLİĞİ ÖN İZİN 5- Denizlerde Ağ Kafeslerde Tesisin Kurulacağı Alan İle İlgili Olarak Denizcilik Müsteşarlığının Uygun Görüş Yazısı 15 Gün 1 Gün SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJE ONAYI SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YETİŞTİRİCİLİK BELGESİ SU ÜRÜNLERİ AVLAK SAHASININ KİRAYA VERİLMESİ TARIM DIŞI AMAÇLI ARAZİ KULLANIM İZNİ 1- Proje dosyası 15 Gün (Tesis Üretime Geçtikten Sonra 1 Ay İçerisinde Başvurulacak) 15 Gün. 25 Gün 1- Tarım Dışı Amaçla Kullanılması Talep Edilen Arazinin Tapu Kaydı 2- Koordinat Değerli ve Üzerinde İşaretlenmiş Olan 1/ Ölçekli Topoğrafik Haritası 3-1/5000 Ölçekli Kadastral Paftası veya Aplikasyon Krokisi 4- Etüt Bedeli İçin Döner Sermaye Makbuzu. 46 TARIMSAL AMAÇLI ARAZİ KULLANIM İZNİ 1- Tarım Dışı Amaçla Kullanılması Talep Edilen Arazinin Tapu Kaydı 2- Koordinat Değerli ve Üzerinde İşaretlenmiş Olan 1/ Ölçekli Topoğrafik Haritası 3-1/5000 Ölçekli Kadastral Paftası veya Aplikasyon Krokisi 4- Yapılması Planlanan Yapının (Ahır, Depo, Sundurma, Mandıra vs.) Mimari Projesi (2 Takım) 5- Müracaat Sahibine Ait Çiftçilik Belgesi veya Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi 6- Tarımsal Etüt Yapılması Gerekiyor İse Döner Sermaye Makbuzu YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEKLEMESİ 2- Tohumluk Faturası 3- Varsa Tohuma Ait Sertifika Belgeleri 4- Döner Sermaye Makbuzu. 2- Destek Talep Formu 3- Tohumluk Faturası 4- Tohuma Ait Sertifika Belgeleri 5- Döner Sermaye Makbuzu

8 49 YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEKLEMESİ 1- Başvuru Formu (EK-1) 2- Tohumculuk Kuruluşu ve Kuruluşlar Adına Sözleşmeli Olarak Tohumluk Yetiştirenlerin, Tohum Üretilecek Araziye Ait ÇKS Belgesi 3- Tohumculuk Kuruluşu Sözleşmeli Tohumluk Üretimi Yaptırıyor İse, Onaylı Sözleşmeli Yetiştirici Listesi ve Tohumluk Yetiştiricilerine Ait Arazi Bilgilerini İçeren Form (Ek-2) 4- Tohumluk Sertifikasının, İlgili İl/İlçe Tarım Müdürlüğü Tarafından Onaylanmış Fotokopisi (Sertifikasyon İşlemleri Tamamlandıktan Sonra İstenir.) 5- Tohumluk Beyannamelerinin Onaylı Sureti (İlgili İl Tarım Müdürlüğü Tarafından Onaylanacak) 6- TÜGEM Tarafından Verilen Tohumculuk Kuruluşu Olduğunu Gösterir Belge 7- Tohum Satış Faturası (Satış İşleminden Sonra İstenir.) SERTİFİKALI FİDAN DESTEKLEMESİ MAZOT VE KİMYEVİ GÜBRE DESTEKLEMESİ ÇKS KAYDI GÜNCELLEMESİ TARIMSAL SULAMA AMAÇLI ELEKTRİK ABONELİĞİ 54 MERA KİRALAMA 2- Destek Talep Formu 3- Fidan Faturası 4- Fidana Ait Sertifika Belgeleri 5- Döner Sermaye Makbuzu 1- Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Başvuru Dilekçesi (EK-1) 2- Toprak Analizi Desteği Talep Formu (EK-1) 3- Toprak Analiz Raporu 4- Güncelleştirilmiş ÇKS Kaydı 2- Tanzim Edilip Onaylanmış C Formu 3- Varsa Kira, Muvafakatname- 1 ve Muvafakatname- 2 gibi Özel Evraklar 4- Döner Sermaye Makbuzu. 2- Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS) 3- Su Kullanım İzin Belgesi 4- Tapu Fotokopisi 5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 6- Hisseli Arazilerde Muvafakatname ve Tapu Fotokopisi 7- Döner Sermaye Makbuzu 1- Başvuru dilekçesi 2- Kimlik Fotokopisi 3-2 Adet Fotoğraf 4- Hayvan Sayısını Gösterir Belge 30 Dakika 4 Gün 1 Ay

9 55 İTHALAT KONTROL BELGESİ 56 İTHALAT İZİN RAPORU 57 ULUSLAR ARASI ORİJİN VE VETERİNERLİK SAĞLIK SERTİFİKASI, 2- Kontrol Belgesi Formu (Doldurulmuş Matbuu 3 Adet Örneği), 3- Proforma Veteriner Sağlık Sertifikası (3 Adet Örneği), 4- Ürünün Faturası (1 Asıl, 2 Adet Örneği), 5- Orijin Sertifikası (3 Adet Örneği) 6- Aşılama ve Parazit Tedavi Belgesi Örneği (köpek-kedi İthalatında Aranmaktadır) 7- Aşı ve Hastalık Test Sonuç Belgesi 3 Adet Örneği (Kedi-Köpek-At İthalatında Aranmaktadır ) 8- Eşkal Belgesi 3 Adet Örneği, 9- Taahhütname (Noter Onaylı 1 Adet Örneği), 10- İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Görüş Yazısı (Ev ve Süs Hayvanları, Damızlık Dışı Atlar ve Bombus Arılarının İthalatlarında Aranmaktadır), 11- Yukarıdaki Belgelerden Yabancı Dille Düzenlenenlerinin Noter veya Yeminli Tercümandan Türkçe Tercümeleri (3 Adet Örneği). 12- İşyeri Ruhsat Örneği 2- Ürünün Fatura Örneği 3- Uluslararası Sağlık Sertifikası 4- Gümrük Giriş Beyannamesi Örneği 5- Firma Yetkilisinin İmza Sirküleri, 6- Taahhütname 7. Ticaret Sicil Gazetesi Örneği 1. Başvuru Dilekçesi, 2. Ürün Fatura Örneği, 3. İhracat Sağlık Beyannamesi Belgeleri (Ürüne Göre Değişir), 4. Gümrük Çıkış Beyannamesi Örneği 5. Firma Yetkilisinin İmza Sirküleri, 6.Taahhütname 7. Ticaret Sicil Gazetesi Örneği 1 Gün 1 Gün

10 58 KULUÇKAHANE VEYA DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİN KURULUŞ ÖN İZNİ 2- Firma Yetkililerinin İmza Sirküleri 3- Yönetmeliğe Uygun Olarak Doldurulmuş Beyanname 4- Arazinin Plan Krokisi ve Çapı 5- İşletmenin Kurulacağı Arazinin Aidiyetini Gösteren Belge 6- İşletme Arazisi İçin Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Uygunluğu Hususunda Alınan Görüş Yazısı. 7- ÇED Kararı Yazısı 8- Kurulacak İşletme Arazisi İçin: Mücavir Alan İçinde İse; Yerel Belediye Sağlık Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatlarından Görüş Yazısı Mücavir Alan Dışında İçinde İse; İl Özel İdare Müdürlüğü Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Mahalli Teşkilatları İle İlgili Yerel Kurumlardan Görüş Yazısı. Çed Olumlu veya Çed Gerekli Değildir Kararı KULUÇKAHANE VEYA DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİN KURULUŞ İZNİ 2- Yapı Ruhsat 3- Vaziyet Planı (İlgili İmar Kuruluşunca Onaylanmış 1/500 veya 1/1000 Ölçekli) 4- Mimari Proje (1/50 veya 1/100 Ölçekli, Detaylı Olarak Hazırlanmış ve Onaylanmış) 5- İmar Planı (İlgili Yönetmeliğe Uygun Olarak Hazırlanmış ve Onaylanmış ) 6- İş Akış Şeması 7- Termin Planı ve Bu Konudaki Açıklama Raporu KULUÇKAHANE VEYA DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİN ÇALIŞMA İZNİ 2- Yapı Kullanma İzni 3- ÇED Olumlu Belgesi veya Raporu (ÇED Raporu Düzenlenmesi Gereken Tesisler İçin) 4- Teknik Müdür ve/veya Sorumlu Veteriner Hekime AitMeslek Odalarından Alınmış Üyelik Belgesi 5- Teknik Müdür ve/veya Sorumlu Veteriner Hekimin İşletme İle Yapmış Oldukları Sözleşme 6- Teknik Personel İle Yapılan Sözleşme Listesi 7- Ticaret Sicil Gazetesi veya İlgili Meslek Odasından Alınmış Üyelik Belgesi. 8- Personel Listesi 9- İtfaiye Raporu 2

11 61 EV VE SÜS HAYVANLARI KURULUŞ VE SATIŞ RUHSATI 62 MUAYENE RUHSATI 63 POLİKLİNİK RUHSATI HAYVAN HASTANESİ RUHSATI YEM KONTROL HİZMETLERİ (Yem Depolama ve Satışa Arz etme Yeri Ruhsatı) YEM KONTROL HİZMETLERİ (Yem fabrikası Kurma İzni ve Ruhsatlandırması) 2- Kuruluş Ön İzin Belgesi 3- İş Yeri İç ve Dış Krokisi (Mimar veya Mühendis Onaylı) 4- Su Kullanım Belgesi 5- İşyeri Sorumlu Veteriner Hekim Sözleşmesi (Noter Onaylı) 6- Yangın Yeterlilik Belgesi (İtfaiye Daire Başkanlığından) 7- Hayvan Hakları Eğitim Sertifikası 2- Veteriner Hekim Diploması veya Mezuniyet Belgesi 3- Meslek Odası Kayıt Belgesi 4- Nüfus Cüzdanı Örneği 5-3 Adet Fotoğraf 6- İşyerinin İç Krokisi 2- İşyerinin İç Krokisi 3- Ticaret Sicil Gazetesi veya Noter Onaylı Ortaklık Sözleşmesi 4- Poliklinik Sorumlu Yönetici Belgesi (Noter Onaylı) 5- Polikliniğin Ortağı Olan Her Veteriner Hekime Ait; a. Diploma veya Mezuniyet Belgesi b. Meslek Odası Kayıt Belgesi c. Nüfus Cüzdanı d. 3 'er Adet Fotoğraf 2- Kuruluş İzin Belgesi 3- Yönetmeliğe Göre Hazırlanmış Beyanname 4- Yerleşim Planı (İl İmar Müdürlüğünce Onaylanmış 1/500 veya 1/1000 Ölçekli) 5- Mimari Proje 6- Su Kullanım Belgesi 7- Tapu veya Kira Sözleşmesi 8- Sorumlu Yönetici ve Veteriner Hekimlerle Yapılan Noter Onaylı Sözleşmeler. 9- Yangın Yeterlilik Belgesi 10- Tıbbi Atık Sözleşmesi 2-Vergi Levhası 1- Fabrika veya İmalathane Kurulacak Arazinin Vaziyet Planı;(Ölçekli,Tasdikli, Ada ve Parsel Numaraları Belirtilecektir. 2- Arazinin İmar Durumu, (Arazi Belediye Sınırları İçinde İse Belediye İmar Müdürlüğünden, Belediye Sınırları Dışında İse İl İmar Müdürlüğünden O Ada Parsel Numaraları) Belirtilecek. 3- Fabrika veya İmalathanelerde Kullanılan Alet ve Ekipmanlara Ait Fatura veya Proforma Faturalar 4- Makine Yerleşim Planı, İş Akış Diyagramı (Ölçekli ve Tasdikli) 5- Ticaret ve Sanayi Odasından Alınacak Oda Sicil Kayıt Sureti veya Ticaret Sicil Gazetesi, 5 Gün 5 Gün 5 Gün 1 Hafta 1 Ay

12 67 68 İTHALAT (Kontrol Belgesi) İTHALAT (Fiili İthalat Kontrol Belgesi) 6- Fizibilite Etütleriyle İlgili Rapor 7. Noterden imza sirküleri 2- Hazırlanmış Kontrol Belgesi Formu 3- Proforma Fatura veya fatura 4- Meslek Odasından Alınan Faaliyet Belgesi 5- Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Tasdiknamesi (Aslı veya Noter Tasdikli)Ürün Bazında İstenilebilecek Diğer Belgeler 1- Bileşen Listesi, ve/veya Spesifikasyon Belgesi 2- Etiket Örneği 3- Sertifika Ve /Veya Taahhütname 4- Orijin (Menşei) Belgesi 5- Yaş Sertifikası 2- Kontrol Belgesi (Asıl) ve Ekleri 3- Özet Beyan veya Serbest Bölge İşlem Formu veya Antrepo Beyannamesi 4- Etiket Taahhütnamesi -Analize gidecek ürünlerde analiz süresi +2 iş günü -Analize gitmeyecek ürünlerde 2 iş günü 69 TOHUMLUK (Bayii Belgesi) 2- Başvuru Sahibi Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknisyeni veya Bitkisel Üretim yada Tohumluk Yetiştirme Konusunda Ders Aldığını Belgeleyen Tekniker İse Diplomanın Aslı veya İl Müdürlüğünce Onaylı Örneği; Değil İse Çalıştırıldığı Beyan Edilen Ziraat Mühendisine Ait Diplomanın Aslı veya İl Müdürlüğünce Onaylı Örneği. 3- Bayilik Yapılacak Yer ve Depoya Ait Adres Beyanı 4- Vergi Levhası veya İl Müdürlüğünce Onaylı Örneği 5- Başvuru Sahibince Düzenlenecek Olan Yıllık Kapasite Beyanı 5 Gün 70 TOHUMLUK (Yetiştirici Belgesi) 2- Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi Sayılı Kanun Hükümlerine Uymayı Kabul Ettiklerine Dair Taahhütname 71 TOHUMLUK (Tohum Üretici Belgesi) 1- Başvuru Sahibi Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknisyeni veya Bitkisel Üretim ya da Tohumluk Yetiştirme Konusunda Ders Aldığını Belgeleyen Tekniker İse Diplomanın Aslı veya İl Müdürlüğünce Onaylı Örneği; Değil İse Çalıştırıldığı Beyan Edilen Ziraat Mühendisine Ait Diplomanın Aslı veya İl Müdürlüğünce Onaylı Örneği. 2- Peyzaj Amaçlı Tohumluk Üretimi Yapan Gerçek veya Tüzel Kişilerde ise Kendisine veya Çalışanına ait Ziraat Mühendisi yada Peyzaj Mimarı Diplomasının Aslı veya İl Müdürlüğünce Onaylı Örneği 3- Vergi Levhasının Aslı veya İl Müdürlüğünce Onaylı Örneği 4- Tohum Ürettiği Bitki Grubuna Ait Gerekli Bina Ve Depoya ait Tapu veya Kira Sözleşmelerinin Aslı veya İl Müdürlüğünce Onaylı Örneği 5- Teknik Donanım Listesi 6- Başvuru Sahibi Tarafından Düzenlenecek Olan Yıllık Kapasite Beyanı

13 TOHUMLUK (Tohumluk İşleyici Belgesi) İHRACAT İZİN BELGESİ (Yem Yemlik Madde) İHRACAT İZİN BELGESİ Yem Yemlik Madde) 1-Tesisin Yıllık Kapasitesini İçeren ve Başvuru Sahibi Tarafından Düzenlenen Teknik Rapor. 2-Tohum İşlemesinde Kullanılan Makine ve Ekipmanlar Listesi 3-Vergi Levhasının Aslı veya İl Müdürlüğünce Onaylı Örneği 2-İhracat İzin Belgesi 3-Alıcı Firma Talep Yazısı veya Sözleşme 4-Analiz Raporu veya Spesifikasyon Belgesi (Alıcı Tarafından Yemin Niteliği ile İlgili Değer Yoksa İstenmez.) 2-İhracat İzin Belgesi ve Ekleri 3-Ürün Çeşidine Göre Gerektiğinde İstenecek Diğer Belgeler (Taahhütname,Tescil Ve Beyan Belgesi,Fatura vb.) 1 Gün -Analize gidecek ürünlerde analiz süresi +2 iş günü - Analize gitmeyecek ürünlerde 2 iş günü 75 İHRACATTA SAĞLIK SERTİFİKASI DÜZENLEME 1- Üretici, ihracatçı veya üretici/ihracatçı Temsilcisi Tarafından Doldurulacak Sağlık Sertifikası İhracatçı Beyannamesi (Ek 1) ve Birden Fazla Ürün İçin Ekli Liste (Ek 2), 2- Türk Gıda Mevzuatı Dışında, Alıcı Ülke veya İthalatçı Firma Tarafından İhraç Edilecek Ürünle İlgili, Farklı Bir Kritere Göre Üretilmiş Ürünlerin Yurtiçi Piyasaya Verilmeyeceğine Dair Taahhütname (Ek 3), 3- Üretici/İhracatçı Adına İhracat İşlemlerini Takip Edecek Kişinin Noterden Onaylı Vekâletnamesi veya Bu Kişi Firma Çalışanı İse İhracat İşlemlerinde Görevlendirildiğine Dair Yetki Belgesi ÇALIŞMA İZNİ VE GIDA SİCİLİ BELGESİ GIDA ÜRETİM İZNİ BELGESİ 2- Bağlı Olduğu Meslek Kuruluşundan Üyelik veya Faaliyet Belgesi, 3- Şirket Ana Sözleşmesinin Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya Noter Onaylı Nüshası 4- İmza Sirküleri Sureti 5- Gayrisıhhî Müessese Ruhsatı veya Noter Onaylı Nüshası 6- Kapasite Raporu 7- Sorumlu Yöneticinin Noter Onaylı Sözleşmesi, Diploma Örneği ve Söz Konusu İş Yerinde Sorumlu Yönetici Olarak Çalıştığına Dair Meslek Odasından Alacağı Belge (Meslek Odası Olmayanlardan İstenmeyecektir) 1-Başvuru Dilekçesi 2-Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi 3-Sorumlu Yönetici Belgeleri (Diploma,Noter Sözleşmesi,Oda Kayıt Belgesi) 4-Marka Tescil Belgesi veya Türk Patent Enstitüsü Müracaat Kabul Belgesi 5-Üretilecek Ürünlerin Bileşen Listesi (% Bileşimi) 6-Üretim Teknolojisi Akım Şeması 7-Türk Gıda Kodeksine Uygun Etiket Örneği 8-Kapasite Raporu veya Ekspertiz Raporu 9- Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Tasdiknamesi (Aslı veya Noter Onaylı) 10- Meslek Odası Kayıt Belgesi 11-Üretim İznine Esas Beyanname(Tebliği Yay.Ür. İçin) 7 Gün 7 Gün

14 78 SÜT TEŞVİK PRİMİ 79 ÇALIŞMA İZNİ (Kırmızı Et ve Et Ürünleri İle Kanatlı Et Ve Ürünleri Üreten İşyerine Verilen Belge) 2- Çalışma İzni ve Gıda Sicili 2- Bu Yönetmeliğin (Ek-1) İne Göre Düzenlenmiş Beyanname 3- Bağlı Olduğu Meslek Kuruluşundan Üyelik veya Faaliyet Belgesi 4- Şirket Ana Sözleşmesinin Yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya Noter Onaylı Nüshası 5- İmza Sirküler Sureti 6- Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı veya Noter Onaylı Nüshası 7- Kapasite Raporu 8- Yapı Kullanma İzin Belgesi 9- Tesislerde Sorumlu Yönetici Olarak Görevlendirilecek Kişinin, Bağlı Bulunduğu Meslek Odasından Alınmış Olan Çalışma İzin Belgesi ve Sorumlu Yönetici İle Tesis Sahibi Arasında Yapılmış, Sorumlu Yöneticinin Bu Yönetmelikte Belirtilen Görevlerinin Açıkça Veya Bu Yönetmeliğin İlgili Maddesine Atıf Yapılarak Belirtildiği Yazılı Belge; Belediyeye Ait Kombina veya Mezbahalarda İşçi Statüsünde Çalışan Veteriner Hekimler Dahil Olmak Üzere Belediye Başkanı Tarafından, Et Ve Balık Ürünleri Anonim Şirketine Ait Kombina veya Mezbahalarda İse Kombina Veya Mezbaha Müdürü Tarafından İmzalanmış, Sorumlu Yönetici Olarak Görevlendirilen Kişinin İsmi Ve 27/8/2004 Tarihli Ve Sayılı Resmî Gazete de Yayımlanan Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni Ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 30 Uncu Maddesinde Belirtilen Yetki ve Görevlerine İlaveten Bu Yönetmelikte Belirtilen Yetki ve Görevlerinin, Yönetmeliğin İlgili Maddesine Atıf Yapılarak veya Açıkça Belirtildiği Yazılı Belge, 10- Özel Kombina veya Mezbahalarda Muayene Veteriner Hekimi Olarak Görevlendirilecek Veteriner Hekimin, Bağlı Bulunduğu Meslek Odasından Alınmış Olan Çalışma İzin Belgesi ve Veteriner Hekim İle Tesis Sahibi Arasında Yapılmış Muayene Veteriner Hekiminin Bu Yönetmelikte Belirtilen Görevlerinin Açıkça veya Bu Yönetmeliğin İlgili Maddesine Atıf Yapılarak Belirtildiği Yazılı Belge; Belediyeye Ait Kombina veya Mezbahalarda İse İşçi Statüsünde Olan Veteriner Hekimlerde Dahil Olmak Üzere Belediye Başkanı, Et ve Balık Ürünleri Anonim Şirketine Ait Kombina veya Mezbahalarda İse Kombina veya Mezbaha Müdürü Tarafından İmzalanmış ve Muayene Veteriner Hekimi Olarak Görevlendirilen Kişinin İsmi ve Bu Yönetmelikte Belirtilen Yetki ve Görevlerinin Bu Yönetmeliğin İlgili Maddesine Atıf Yapılarak veya Açıkça Belirtildiği Yazılı Belge, 11- Kombina ve Mezbahalarda; Şüpheli, Şarta Tabi ve İmha Edilecek Et ve Sakatata İlişkin Yapılacak İşlemler İle Yan Ürünlerin Değerlendirilmesine Dair Açıklama Raporu ve Belgeleri, 12- Kombina ve Mezbahalarda; Hayvan Girişinden İtibaren Yapılan Tüm İşlemlerin Yerleri İle Monoray Hatlarının ve Bu Hatların Soğuk Depolarla Olan Bağlantılarının da Gösterildiği, Teknik Resim Kurallarına Göre Hazırlanmış 1 Adet İnşaat Projesi, Diğer Tesislerde İse Tesise Ait Tüm Bölümleri Gösteren Detaylı ve Teknik Resim Kurallarına Göre Hazırlanmış 1 Adet İnşaat Projesi, 13- TSE 1258 Deki Esaslara Göre Hazırlanmış 1 Adet Sıhhi Tesisat Projesi, 14- Resmi Bir Kurumca Tesis İçerisinde Bulunan Musluklardan Usulüne Uygun Olarak Alınmış Suya Ait, Sonucunda İçilmesi ve Kullanılmasında Sakınca Olmadığı Belirtilen ve En Fazla 30 Gün Öncesine Ait Kimyasal ve Bakteriyolojik Analiz Raporları, 15- Bakanlığımızca Çalışma İzni Verilirken İstenilen Bilgi ve Belgeler Haricinde, Var İse Diğer Bakanlıkların İlgili Mevzuatları Gereği İlave Bilgi Ve Belgelerin İstenilmesi Durumunda Tesis Sahip veya Sahiplerince İlgili Bakanlıklardan Alınan Söz Konusu Bilgi ve Belgeler 5 Gün 7 Gün

15 80 SERTİFİKALI / STANDART FİDAN 1- Fidan Üretici Belgesi Sureti 2-Üretilen Materyale Ait Menşei Sertifikanın Aslı veya Onaylı Sureti 3- Bitki Yetiştirme Ruhsatı 4- Toprak Analiz Raporu 5- Parselleri Gösteren Krokiler 5 Gün 81 Alo 174 İsteğe Bağlı (Yanıt İstenmesi Durumunda TC Kimlik No, Adres İstenmektedir) 1- Müracaat Dilekçesi SU ÜRÜNLERİ Nüfus Cüzdan Fotokopisi RUHSATI(Gerçek kişi) 3- Fotoğraf 1 Adet SU ÜRÜNLERİ (Vize yapılırken) SU ÜRÜNLERİ (Gemi Vize işlemi) SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TESİSİ SU ÜRÜNLERİ ULS.AVLANMA VE ÖTV SİZ YAKIT BELGESİ 1- Müracaat Dilekçesi 2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3- Fotoğraf 1 Adet 4- Su Ür. Koop.'den Balıkçı Belgesi Gemi Ruhsat Tezkerelerinin Yenisi Verilmemektedir. Vize işlemi İçin ; 1- Müracaat Dilekçesi 2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3-Tonilato Belgesi 4- Denize Elverişlilik Belgesi 5- Gemi Görüldü Belgesi 1- Müracaat Dilekçesi 2- Tesis Yerleşim Planı 3- İş Akım Şeması 4- İş Yeri Açma Ruhsatı 5- Tesis Bilgi Formu 6- Ticaret Sicil Gazetesi Formu 7- İmza Sirküleri 8- Tesis Su Kullanım ve Analiz Raporu 9- Üretim Kapasite Raporu 10- Teknik sorumlu Sözleşmesi 11- Ölçüm Cihazları Kaliprasyonu 12- Sağlık Raporları 13- Deşarj İzni 1- Müracaat Dilekçesi 2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3- Tonilato Belgesi 4- Denize Elverişlilik Belgesi 5- Gemi Görüldü Belgesi 6- Yakıt Defterinin İlk Üç Sayfa Fotokopisi 7- Gemi Ruhsatının Fotokopisi Bakanlık Dahilinde

16 87 YEM KONTROL HİZMETLERİ 1- Tescil ve Beyanname Formları 3 Nüsha Olarak Tanzim Edilerek Dilekçe İle Birlikte K.K.G.M lüğüne Müracaat Edilir. 2- Yapılan Müracaatlar 1734 Sayılı Yem Kanunu ve İlgili Yönetmelik ve Tebliğler Doğrultusunda Değerlendirilir. Uygun Bulunanlara Tescil, Beyan Tarih ve No su Verilerek Kaydedilir. Eksik ve Hatalı Olan Tescil ve Beyanlar Düzeltilmesi İçin Firmaya Teslim Edilir. Bir Nüshası Alıkonulur, Bir Nüshası Firmaya, Bir Nüshası İl Müdürlüğüne İade Edilir. 3- Yem Üreticisi Olanların Üretecekleri Yemlerin Tescil Ve Beyan İşlemlerinin Yapılabilmesi İçin * İşletme Ruhsatına Sahip Olması * Teknik Eleman Sözleşmesi * Teknik Sorumlunun Diploması * Teknik Elemanın İmza Beyannamesi 4- İthal Edilecek Yemlerin Tescil ve Beyan İşlemi İçin * Yem Depolama ve Satışa Arz Ruhsatına Sahip Olması * Ticaret Sicil Gazetesi * Firma Yetkilisinin İmza Beyannamesi 5- Yem Katkılarının Tescil İşlemleri İçin * İşletme Ruhsatına Sahip Olması * Teknik Eleman Sözleşmesi (Ziraat Müh. veya Veteriner) *Teknik Sorumlunun Diploması * Teknik Elemanın İmza Beyannamesi * Yem Katkılarını İthal Edecekler ve Fason Üretim Yaptıranların Yem Depolama ve Satışa Arz Ruhsatına Sahip Olması 6- Teknik Eleman Sözleşmesinde Bulunması İstenen Hususlar * Yem Fabrikasının Adı İle Teknik Sorumlunun Adı ve Mesleği * Teknik Sorumlunun Hangi Göreve Getirildiği (Müdür, Sorumlu Müdür veya İşletme Şefi) * Sözleşmenin Başlangıç ve Bitiş Tarihi * Görev Yetki ve Sorumlulukları * Mesai Saatleri İçinde Herhangi Bir İşle Uğraşmayacağı, * 1734 Sayılı Yem Kanunu ve Yem Yönetmeliği Hükümlerini Yerine Getireceği Bakanlık Dahilinde Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : İkinci Müracaat Yeri : İsim : Bestami ZABUN İsim : Orhan MARDİNLİ Unvan : Tarım İl Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı Adres : Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Adres : Hatay Valiliği Tel : Tel. : Faks : Faks : e-posta : e-posta : Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I RA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma İzni ve Gıda Sicili 1- Dilekçe, 2- Bağlı

Detaylı

BEŞİKTAŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BEŞİKTAŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BEŞİKTAŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Gıda İşyeri Denetim İsteği 2 3 ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) Kaydı ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) 4 Gıda Üretim İzni

Detaylı

T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. Ek-1. Hizmet Envanteri Tablosu. Diğer Özel Sektör Vb.

T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. Ek-1. Hizmet Envanteri Tablosu. Diğer Özel Sektör Vb. www.antalya-tarım.gov.tr http:95.40.40.96.20/bimer T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe ve Ek- Sıra Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Adı Tanımı Dayanağı Mevzuatın Adı Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMETĠN ADI ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ 1 ÇALIġMA ĠZNĠ VE GIDA SĠCĠLĠ 2- Meslek Odası Kayıt Belgesi 3-

Detaylı

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADI Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi 1 Başvuru formu ve taahhütname, (EK 1) 2 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında alınan yetki belgesinin il/ilçe

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Avcılık Belgesi (Yeni Belge İçin) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SN HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Mikro Kredi 2 Bilgi Edinme 2-Nüfus kayıt örneği 3-Mikro kredi araştırma formu (Kurumdan

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ S.N. 1 2 3 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Armağan silah ve mermi menşei belgesi. Mermi satın alma belgesi. Silah bulundurma ruhsatı. 4 Silah taşıma ruhsatı. 5 Ruhsatlı silahın hibesi. 6 Silah nakil belgesi.

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI AV BARUTU VE AV MALZEMESİ BAYİLİĞİ, YİVSİZ AV TÜFEĞİ BAYİLİĞİ, MERMİ SATIŞ BAYİLİĞİ AÇMAK İSTEYEN ŞAHISLARDAN İSTENEN

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Tıp merkezi işleteninin, adı veya ticari unvanı

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU 1 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu 2 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 1 Kimlik Fotokopisi 2 İletişim Bilgileri 3 İkametgah Bilgileri 4 Dilekçe 1 Kimlik

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 4 5 6 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir: BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bakanlığımız

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO 1 2 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi Değiştirme-Yenileme Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 2 ADI Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuruları Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuruları

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 2. Kapasite raporu,

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. TAMAMLANMA 1 Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği kapsamında Merkez ve Taşra Teşkilatına

Detaylı

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER ADI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (EN GEÇ) 1 İmar Çapı 1-Tapu Fotokopisi, 2-Emlak alım vergisi, 3-Harç Makbuzu 1 Gün 2 İmar Durumu 1-İmar Çapı, 2-Harç Makbuzu, 2 Gün 3 4 Adres Tespiti (Numarataj) Yapı Kullanım

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE 1 / 8 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gıda İşletmesi Onay Belgesi Düzenlenmesi 1-Dilekçe 2-Beyanname Genel Kısmı (Ek-10) 3-Beyanname

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı