MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI"

Transkript

1 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI

2 İçindekiler SUNUŞ AMAÇ ADAYLIK KOŞULLARI DÜZENLEME KURULU YARIŞMA ADAYLIK ÇAĞRISININ DUYURULMASI BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YARIŞMA TAKVİMİ ÖDÜLLER ÖDÜL TÖRENİ... 7 Sayfa2

3 SUNUŞ Jeoloji Mühendisliği lisans eğitiminin son sınıfında öğrencilerimiz Lisans Bitirme Projesi hazırlamaktadırlar. MSKU Jeoloji Mühendisliği Bölümü Eğitim-öğretim programındaki GEOE 4001 Geological Engineering Design I ve GEOE 4002 Geological Engineering Design II dersleri bir yıl devam eden Bitirme Projesi çalışmalarını kapsamaktadır. Öğrencilerimizin öğretim üyelerimiz danışmanlığında hazırladıkları bitirme projeleri, Jeoloji Mühendisliği eğitim-öğretimi sırasında elde edilen bilgi ve deneyimleri yansıtmaktadır. Jeoloji Mühendisleri, yaptıkları mesleki çalışmalarla ilgili olarak bağlı ve sorumlu oldukları kuruluşlara (devlet kurumu veya özel firma) raporlar sunmak durumundadır. Yapılan bir araştırmanın bulgularının titizlikle hazırlanmış bir rapor aracılığıyla sunulması, o araştırmanın öneminin ve değerinin anlaşılmasında ve araştırmadan elde edilen sonuçların ilgili kişi ve kurumlara ulaştırılmasında büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında son sınıf öğrencilerimizin hazırlayacakları Bitirme Projeleri bu yoldaki ilk deneyimlerini oluşturmaktadır. Bölümümüz tarafından düzenlenen Lisans Bitirme Projesi Yarışması ile hem öğretim üyelerimizi hem de öğrencilerimizi desteklemek ve teşvik etmek, hem de sektör temsilcilerinin katılımını ve desteğini sağlamak amaçlanmaktadır. Lisans Bitirme Projesi Yarışmasında, Jeoloji Mühendisi adaylarımızın hazırlayacakları projeler ile eriştikleri bilgi birikimi, arazi ve laboratuvar bulgularını yorumlama tekniklerini kullanma yetenekleri de değerlendirilmiş olacaktır. Yarışma sonuçlarının çeşitli araçlarla (medya, internet vb.) duyurulması bölümümüzün tanınırlığına katkıda bulunulmuş olacak ve gelecekteki mühendis adayları üzerinde teşvik edici rol oynayacaktır. Sayfa3

4 1. AMAÇ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü nde yürütülecek Lisans Bitirme Projelerini yapacak öğrencilerimizi araştırmaya yöneltmek, bitirme projelerinin kalite ve yeterliliklerini arttırmak ve doğa ile bütünleşen girişimci kültürlerini geliştirmek için bölümümüz kapsamında bitirme projeleri yarışması düzenlenmektedir. 2. ADAYLIK KOŞULLARI Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü kapsamında bitirme projesi olarak yapılan çalışmaların yarışmaya katılabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir: 1) Aday gösterilecek araştırma sahiplerinin; a) MSKÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisi olması, b) Yarışmaya başvurulan proje yapılan bir bitirme projesi olması, c) Bitirme Projesi 'nin ilgili eğitim öğretim yılına ait olması, d) Yarışmaya katılan öğrenciler proje dosyasında belirttikleri takdirde aynı proje ile başka bir yarışmaya da başvurabilirler. e) Lisans Bitirme Projesi ödülüne daha önce başvurmamış olması, f) Bilimsel, mesleki ve toplum etiğine aykırı davranışlarda bulunmaması, koşulları aranır. 2) Her aday kendi hazırladığı Bitirme Tezi ile aday gösterilebilir, 3) Adaylık için son başvuru tarihinden en az bir ay önce duyuru yapılır ve yukarıda belirtilen koşulları sağlayan bitirme projeleri, her yıl en geç mayıs ayında dönem bitimini takip eden hafta içerisinde Bölüm Başkanlığına başvurulur. 3. DÜZENLEME KURULU: Bitirme Projesi nin verileceği öğrenciler, Seçici Kurul tarafından belirlenir. Bölüm Kurulu üyeleri, Seçici Kurul olarak görev yaparlar. Seçici kurul üyeleri her yıl değiştirilebilir. Seçilen kurul üyeleri bölüm öğretim elemanları ve öğrencilerine duyurulur. Kurul kendi içinden bir başkan seçer. Prof. Dr. Fikret KAÇAROĞLU (Bölüm Başkanı) (Hidrojeoloji ABD) Sayfa4

5 Prof. Dr. İlkay KUŞCU (Maden Yatakları-Jeokimya ABD) Prof. Dr. Ergun KARACAN (Mühendislik Jeolojisi ABD) Doç. Dr. Murat GÜL (Genel Jeoloji ABD) Doç. Dr. Gonca KUŞCU (Mineraloji-Petrografi ABD) Doç. Dr. Semih GÜRSU (Mineraloji-Petrografi ABD) Yard.Doç.Dr. Bedri KURTULUŞ (Hidrojeoloji ABD) Yard. Doç.Dr. Özgür AVŞAR (Maden Yatakları-Jeokimya ABD) Yard. Doç. Dr. Sena AKÇER (Genel Jeoloji ABD) Yard. Doç. Dr. Ersen AKSOY (Genel Jeoloji ABD) Doç. Dr. Huriye DEMİRCAN (MTA Gen. Müd. Genel Jeoloji-Paleontoloji) Dr. Ceren KÜÇÜKUYSAL (MTA Gen. Müd. Kil Mineralojisi-Paleoiklim) Tuna M. KASKATI (Esan-Eczacıbaşı) Arda ARCASOY (Arcasoy Danışmanlık) Ali Rıza ÇOLAKOGLU (Tüprag) Ferda ÖNER (Meta Nikel A.Ş.) Alper GÜNGÖR (Suda Maden A.Ş.) 4. YARIŞMA ADAYLIK ÇAĞRISININ DUYURULMASI Lisans Bitirme Projesi ödülüne aday gösterilmesine ilişkin çağrı, MSKÜ Mühendislik Fakültesi ve MSKÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm web sayfalarındaki Twitter, Facebook üzerinden ve duyurular içinde veya son sınıf öğrencilerinin elektronik iletişim araçlarıyla duyurulur. Elektronik iletişim araçlarıyla yapılacak duyurular Nisan- Mayıs dönemlerinde dört defa yapılır. 5. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME ESASLARI 1) Lisans Bitirme Projeleri adaylarına ait öneriler dörder adet çoğaltılarak, değerlendirilmek üzere birer dosya halinde Bölüm Sekreterliğine verilir. 2) Bitirme Projesi ne aday gösterilen tezler, BÖLÜM 4 de belirtilen ana bilim dallarına göre tasnif edilerek, Seçici Kurul un ilgili grupları tarafından incelenmek Sayfa5

6 üzere gönderilir. Grup üyeleri kendilerine gönderilen doküman üzerinde değerlendirmelerini ayrı ayrı yaparlar ve Mayıs ayının son haftasına kadar Bölüm Başkanlığına bildirirler. 3) Gerek görülmesi durumunda bölüm dışı akademik personel de Seçici Kurul un önerisiyle proje değerlendirmesi katılabilir. 4) Haziran ayının ilk haftasında yapılacak Bölüm Kurulu toplantısında, kazanan Bitirme Projesi belirlenir. 6. ADAY PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖDÜLÜN VERİLMESİ Ödüllerin verilmesinde; 1) Mühendis adaylarımızın analitik düşünme yeteneğinin, araştırma yetisinin geliştirilmesi, lisans seviyesindeki bitirme projelerin kalitesinin arttırılması, disiplinler arası çalışmaların teşvik edilmesi, alanında bilimsel-teknik yöntemlerle yapılmış sonuçları olan veya öncel çalışmalara katkı sağlaması, 2) Jeoloji mühendisliği alanında önce yapılmış çalışmaları eleştirel bir yaklaşımla derleyen ve yeni bir görüşün ortaya koyan derleme niteliğinde olması, 3) Lisans Bitirme Projesi nin özgün olması, 4) Çalışmaya öncülük eden problemin temelinin iyi belirlenmiş olması, 5) Çalışmanın, bilimsel literatürün geniş içeriğindeki yerinin ortaya konması, 6) Çalışmada kullanılan malzeme ve yöntemlerin yeterli olması, 7) Bulguların değerlendirilmesi ve probleme yönelik yorumlarının olması, 8) Yapılan çalışmada kısıtlamaların ve sınırlamaların iyi vurgulanmış olması, 9) Referansların gerek metin içinde gerekse değinilen belgeler kısmında verilmiş olması, esas alınır. Ödülü kazanan Lisans Bitirme Projesi, Haziran ayının ikinci haftası, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü tarafından yazılı olarak duyurulur ve kazananlara Lisans Bitirme Projesi ödülü MSKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından verilir. Sayfa6

7 7. YARIŞMA TAKVİMİ eğitim-öğretim dönemi dâhilinde yapılacak olan bitirme projeleri yarışmasına ait yarışma takvimi listede belirtilmiştir. 1) Yarışma İlanı ve Kayıtların Başlaması: 2 Nisan ) Yarışmaya Son Başvuru Tarihi: 23 Mayıs ) Projelerin Teslimi: 2 Haziran ) Değerlendirme: 4-9 Haziran ) Sonuçların Açıklanması: 10 Haziran ) Ödül Töreni: MSKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlık Mezuniyet Töreni 8. ÖDÜLLER İlk üçe girmeye hak kazanan Lisans Bitirme Projeleri plaket ile ödüllendirilecektir. Ayrıca birinci olan öğrencimize Gps+Jeoloji Çekici+Arazi Defteri, ikinci olan öğrencimize Jeoloji Çekici+Arazi Defteri ve üçüncü olan öğrencimize Arazi Defteri ödül olarak verilecektir. 9. ÖDÜL TÖRENİ Yarışma sonucunda ilk üçe layık olan projelere ödülleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreninde takdim edilecektir. Sayfa7

8 No: GEOE2014 Başvuru Formu Dönemi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Lisans Bitirme Projesi yarışmasına başvurmak için lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurunuz. Başvuru sahibinin (grup projeleri için yürütücüsünün) Adı, Soyadı: Öğrenci No: Başvuru tipi: Bireysel Grup Grup ise diğer araştırmacıların isim, soyadı ve öğrenci numaraları: Projenin ismi: Çalışma ile ilgili anahtar kelimeler (en az üç tane): Bu dönem, başka projeden de başvuru yaptınız mı? Evet Hayır Başvuru yaptıysanız; Projenin ismi: Proje Yürütücüsü: Tarih İsim, Soyadı İmza Sayfa8

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

4. LED YARIŞMASI 2013

4. LED YARIŞMASI 2013 4. LED YARIŞMASI 2013 MARMARA TANITIM FUARCILIK Üçler İş Merkezi Değirmenbahçe Cad. No:28 Yenibosna Bahçelievler / İstanbul marmara@marmarafuar.com.tr www.marmarafuar.com.tr Bu Belge, Marmara Tanıtım Fuarcılık

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Haziran 2013 PAZARTESİ Sayı : 28666 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

ATHİB 3. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

ATHİB 3. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ ATHİB 3. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN TEMASI ATHİB 3. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından dokuma kumaş

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Performans Programı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Performans Programı TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2014 Yılı Performans Programı Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Adalet Bakanlığından: ADALET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 657-14.7.1965 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Temmuz 2012 - Sayı: 28343 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Fizik Bölümü. TC İstanbul Kültür Üniversitesi. Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12.

FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Fizik Bölümü. TC İstanbul Kültür Üniversitesi. Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12. FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Fizik Bölümü TC İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12.2011 2. baskı FEDEK Özdeğerlendirme Raporu Sayfa 1 FEDEK Özdeğerlendirme Raporu

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

2. İKLİMLENDİRME SANAYİ ÜRÜN VE MÜHENDİSLİK TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2. İKLİMLENDİRME SANAYİ ÜRÜN VE MÜHENDİSLİK TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2. İKLİMLENDİRME SANAYİ ÜRÜN VE MÜHENDİSLİK TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1 - YARIŞMANIN AMAÇLARI "İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) nin düzenlemekte olduğu İklimlendirme Sanayi Ürün ve

Detaylı

2. İKLİMLENDİRME SANAYİ ÜRÜN VE MÜHENDİSLİK TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2. İKLİMLENDİRME SANAYİ ÜRÜN VE MÜHENDİSLİK TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2. İKLİMLENDİRME SANAYİ ÜRÜN VE MÜHENDİSLİK TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1 - YARIŞMANIN AMAÇLARI "İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) nin düzenlemekte olduğu İklimlendirme Sanayi Ürün ve

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi

Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi Sürüm 1: Ekim 2006 Sürüm 2: Haziran 2007 Sürüm 3: Ekim 2008 Sürüm 4: Şubat 2009 Sürüm 5: Mart 2009 Sürüm 5: 10/04/2009 Topluma Hizmet Uygulamaları

Detaylı

ASİSTAN BİLDİRİ YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

ASİSTAN BİLDİRİ YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ ASİSTAN BİLDİRİ YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 22.08.2013 tarih ve 813 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.) Amaç Madde 1- Bu yönergede, Başkent Üniversitesi

Detaylı

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG.

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1. DESTEK PROGRAMININ AMACI Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge, İstanbul Teknik Üniversitesi Önlisans ve

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ: OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI 2.YARIŞMANIN KONUSU: Bu yarışma otomotiv endüstrisinin gereksinimlerine

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SATRANÇ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SATRANÇ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SATRANÇ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Hacettepe Üniversitesi Bilim-Kültür-Sanat-Spor Etkinlikleri ve Öğrenci Toplulukları Yönergesi hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI 2014 Önsöz Bilimsel Araştırma Projeleri Kısa Tanıtım Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeleri Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma

Detaylı

BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI (BİDEB) HİZMET STANDARTLARI

BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI (BİDEB) HİZMET STANDARTLARI BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI (BİDEB) HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 2 3 4 2201-Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı 2202-Ulusal Bilim Olimpiyatları 2203-Uluslararası Bilim Olimpiyatları 2204-Ortaöğretim

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete (Tarihi: 17.08.2015 Sayısı: 29448) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 03.12.2009 Tarihli Senato Kararı ( Ankara Üniversitesi Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi (BİYEP), Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYEP) Uygulama Yönergesi ) ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar

Detaylı

Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları

Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI BİDEB BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI Bu kitapta yer alan programların tümü 2013 yılındaki düzenlemeleri

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı