Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Fatih ÖZKAFA Doğum Yeri ve Tarihi: Konya, 17 Kasım 1974 Bidiği Yabancı Diller: İngilizce (ÜDS: 70.00) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Bölümü Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari 1996 Bilimler Fakültesi Y. Lisans İşletme Ana Bilim Dalı Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 2003 Enstitüsü Doktora Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2008 Yardımcı Doçent Geleneksel Türk Sanatları Bl. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2009 Doçent Eski Yazı (Hat) Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2013 Çalıştığı Kurumlar: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Uzman Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Uzman Kuveyt Türk Katılım Bankası Araş. Gör. Geleneksel Türk San. Bl.,Güzel Sanatlar Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Araş. Gör. Dr. Geleneksel Türk San. Bl.,Güzel Sanatlar Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Yard. Doç. Dr. Geleneksel Türk San. Bl.,Güzel Sanatlar Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Doç. Dr. Geleneksel Türk San. Bl.,Güzel Sanatlar Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Doç.Dr. (misafir) Geleneksel Türk San. Bl.,Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, KTO Karatay Üniversitesi Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Lisans: Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Hat Tasarımı VII Hat ve Tezhip Sanatı Tarihi I Hat Tasarımı VIII Hat ve Tezhip Sanatı Tarihi II

2 Güz İlkbahar Hat Tasarımı I Hat Tasarımı III Hat Tasarımı VII Hat Tasarımı II Hat Tasarımı IV Hat Tasarımı VIII Yüksek Lisans: Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Güz İlkbahar Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Geç Dönem Osmanlı Mimarisinde Hat Sanatı I Kitabe Yazılarının Analizi I Hat Sanatında Kuşak Yazıları Cumhuriyet Sonrası Türk Hat Sanatı Klasik Osmanlı Mimarisinde Hat Sanatı II Geç Dönem Osmanlı Mimarisinde Hat Sanatı II Kitabe Yazılarının Analizi II Hat Sanatında Kuşak Yazıları Cumhuriyet Sonrası Türk Hat Sanatı Klasik Osmanlı Mimarisinde Hat Sanatı I Geç Dönem Osmanlı Mimarisinde Hat Sanatı I Kitabe Yazılarının Analizi I Hat Sanatında Kuşak Yazıları Cumhuriyet Sonrası Türk Hat Sanatı Geç Dönem Osmanlı Mimarisinde Hat Sanatı II Hat Sanatında Kuşak Yazıları Cumhuriyet Sonrası Türk Hat Sanatı İdari Görevler : Bölüm Başkanı, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü (15 Kasım ). Fakülte Kurulu Üyesi, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (15 Kasım ). Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı Başkanı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (15 Kasım ). Bölüm Başkan Yardımcısı, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ( ). Fakülte Kurulu Üyesi, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ( ). 2

3 Hat Ana Sanat Dalı Başkanı, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü (2012- ). Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurul üyesi ( ) Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi (2005- ) Ödüller : a. Uluslararası Ödüller: 2015: Albaraka III. Uluslararası Hat Yarışması nda celî ta lîk dalında Dünya Üçüncülüğü Ödülü. 2012: Albaraka III. Uluslararası Hat Yarışması nda sülüs dalında Incentive Prize. 2010: International Research Centre for Islamic History Art and Culture (IRCICA) tarafından düzenlenen VIII. Uluslararası Hat Yarışması nda sülüs dalında Incentive Prize. 2004: International Research Centre for Islamic History Art and Culture (IRCICA) tarafından düzenlenen VI. Uluslararası Hat Yarışması nda sülüs dalında Incentive Prize. Doktora Tezi ve Anabilim Dalı: İstanbul Selâtin Camilerinin Kuşak Yazıları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Konya, (Danışmanlar: 1. Prof. Dr. Haşim KARPUZ 2. Prof. Dr. Fevzi GÜNÜÇ) YAYINLAR ve DİĞER AKTİVİTELER Uluslararası Çalışmalar A-3) Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar A-3) 1. Özkafa, F., Kültürel ve Estetik Bakımdan Vav Harfine Analitik Bir Yaklaşım (An Analytical Approach To Letter Waw As Cultural And Aesthetic Component), Turkish Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), Volume 7, Issue 4-II, Fall 2012, p (Doi Number: A-3) 2. Özkafa, F., Hilye-i Şerife nin Dinî, Edebî ve Estetik Boyutları (Religional, Literatural and Aesthetical Dimensions of Hilyah), Turkish Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), Volume 7/3, Summer 2012, p (Doi Number: A-4) Uluslar arası jürili/küratörlü etkinlikler (karma) A-4) 1. Multeqa Ramadan Lihattı l-kur ani l-kerim (Uluslararası Kur an-ı Kerim Yazma Projesi: 30 Hattat-30 Cüz), Dokuzuncu cüz kitabeti, Birleşik Arap Emirlikleri Kültür, Gençlik ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Temmuz 2015, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ. 3

4 A-4) 2. Multeqa Ramadan Lihattı l-kur ani l-kerim (Uluslararası Kur an-ı Kerim Yazma Projesi: 30 Hattat-30 Cüz), Onbirinci cüz kitabeti, Birleşik Arap Emirlikleri Kültür, Gençlik ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Ağustos 2013, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ. A-4) 3. Multeqa Ramadan Lihattı l-kur ani l-kerim (Uluslararası Kur an-ı Kerim Yazma Projesi: 30 Hattat-30 Cüz), Onüçüncü cüz kitabeti, Birleşik Arap Emirlikleri Kültür, Gençlik ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Ağustos 2012, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ. A-4) 4. "Multeqa Ramadan Lihattı l-kur ani l-kerim (Uluslararası Kur an-ı Kerim Yazma Projesi: 30 Hattat-30 Cüz), Ondördüncü cüz kitabeti, Birleşik Arap Emirlikleri Kültür, Gençlik ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Ağustos 2011, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ. A. Uluslararası bildiriler: B.1) Tam metinli bildiriler B.1) 1. Özkafa, F., Pear-Shaped Designs In Islamic Calligraphy Art, International Conference On the Changing World and Social Research I, Ağustos 2015, Viyana (AVUSTURYA). B.1) 2. Özkafa, F., Günümüz Mushaf Hattatlığının Sorunları, II. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Nisan 2014, Saraybosna, BOSNA- HERSEK, Bildiriler, s B.1) 3. Özkafa, F., Extraordinary Combinations of Classic Calligraphers, International Fine Arts Symposium (IFAS), Selçuk University, Faculty of Fine Arts, October 20-22, 2011, Konya, pp B.1) 4. Özkafa, F., Türk Hat Estetiğindeki Farklılaşmalar Bakımından Kadırga Sokullu Camii, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi (Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul) Ekim 2009, Ankara 2011, s B.1) 5. Özkafa, F., Türk Hat Sanatında Tasavvuf Etkisi, IV. Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi/Sanat Etkinlikleri (IVth International Turkish Culture and Art Congress/Art Activity, Kasım/November 2009, Kahire, MISIR), Konya 2010, s B.1) 6. Özkafa, F., Hz. Mevlâna nın Hat Sanatına Yansımaları Uluslararası Dünyada Mevlâna İzleri Sempozyumu (International Symposium On The Traces of Mawlânâ Jalâl Al-Din Rûmî in The World), Aralık/December 2007, Bildiriler/Papers), Konya 2010, s B.1) 7. Özkafa, F., Konya Sahib Ata Camii Taç Kapısı ndaki Yazı ve Süslemelerde Tasarım Anlayışı, International Symposium of Traditional Arts (Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu), Kasım/November 2006, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Cilt I, İzmir 2006, s B.1.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan bildiriler B.1.1.) 1. Özkafa, F., Şehir Sevgisinin Hat Sanatındaki Tezahürleri, III. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Türkiye Yazarlar Birliği-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 6-8 Mart 2015, Şanlıurfa. B.1.1) 2. Özkafa, F., Extraordinary Combinations of Classic Calligraphers, Uluslararası Hat Festivali ve Sempozyumu, 29 Mayıs 2013, Algeria, CEZAYİR. 4

5 D. Ulusal Çalışmalar D-1) Araştırma makalesi (hakemli) D-1) 1. Özkafa, F., Hat Sanatı Bakımından Mushaf Kitabetinin Tarihî Seyri, Marife, Yıl 10, Sayı 3, Kış 2010, s D-1) 2. Özkafa, F., Türk Su Mimarisi Kitâbelerinde Hat Estetiği, İSTEM (İslâm San at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi), Yıl: 8, Sayı: 15, Konya 2010, s D-1) 3. Özkafa, F., Konya da Kitap Sanatları, Konya Kitabı XI (İpekyolu Özel Sayı: Cumhuriyetimizin 86. Yıldönümüne Armağan), Konya Ticaret Odası Yayınları, Aralık 2008, s D-1.1) Derleme, vaka takdimi, teknik not, kısa makale vb. D-1.1) 1. Özkafa, F., Hocam Hüseyin Öksüz ve Hat Sanatına Katkıları, Akademik Sayfalar, Cilt 15, Sayı 16, 3 Haziran 2015 Çarşamba, 45. Sanat Yılında Hüseyin Öksüz Özel Sayısı, s D-1.1) 2. Özkafa, F., İslâm Medeniyeti nin Sembol Harfi Olarak Vav, Mahalle Mektebi, Sayı 18, Temmuz-Ağustos 2014, s D-1.1) 3. Özkafa, F., Hocam Hüseyin Öksüz, Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya 2014, s D-1.1) 4. Özkafa, F., Hat Sanatının Gelişimi ve Yazı Çeşitleri, Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya 2014, s D-1.1) 5. Özkafa, F., Hat, Bohem, Yıl 3, Sayı 7, Ocak-Şubat-Mart 2014, s D-1.1) 6. Özkafa, F., Bir Medeniyet Sembolü Olarak Hat Sanatı, Hece, İslâm Medeniyeti Özel Sayısı, Sayı: , Haziran-Temmuz-Ağustos 2013, Özel Sayı: 26, s D-1.1) 7. Özkafa, F., Kur an Sanatını Koruyan Gelenek: Meşk ve İcazet Usûlü, 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı 18, Yıl 2013, s D-1.1) 8. Özkafa, F., Hilye-i Şerîfe nin Dinî, Edebî ve Estetik Boyutları, Klasik Sanatlar Yıllığı 2013, Diyanet İşleri Başkanlığı, s D-1.1) 9. Özkafa, F., Günüç, Fevzi, Konya Ansiklopedisi, Konya Ansiklopedisi, Cilt 4, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2012, s D-1.1) 10. Özkafa, F., Depeler, Abdurrahman Konya Ansiklopedisi, Cilt 3, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2012, s. 44. D-1.1) 11. Özkafa, F., Depeler, Seyit Ahmet, Konya Ansiklopedisi, Cilt 3, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2012, s. 44. D-1.1) 12. Özkafa, F., Dünün Sanatı, Bugünün Sanatçısı, Düş ya da Gerçek: Şâh-ı Maran, Küçükçekmece Belediyesi Yay., İstanbul 2012, s

6 D-1.1) 13. Özkafa, F., Hat Sanatının Büyüleyici Atmosferi, Selçuk Kültür Sanat ve Spor Rehberi, Kasım 2012, s. 7. D-1.1) 14. Özkafa, F., Türk-İslâm Kültüründe Hilye-i Saâdet Geleneği, Hilye-i Şerif Sergisi Kataloğu, Bursa 2011, s D-1.1) 15. Özkafa, F., Alanyalı Hacı Abdülgani Vehbi Efendi, Konya Ansiklopedisi, Cilt 1, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2010, s D-1.1) 16. Özkafa, F., Alanyalı Ziya Efendi, Konya Ansiklopedisi, Cilt 1, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2010, s D-1.1) 17. Özkafa, F., Önsöz, Hattat Hüseyin Öksüz (Konevî), T.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yay., Konya 2010, s. 5. D-1.1) 18. Özkafa, F., Selçuk Güzel Sanatlarda İki Misafir Sanatkâr, Selçuk Kültür Sanat ve Spor Rehberi, Aralık 2008, s. 13. D-1.1) 19. Özkafa, F. (2 yazarlı, 2. Yazar), (Prof. Dr. Haşim KARPUZ ile birlikte) Evlerimizin Geleneksel Kapıları Konya Life, Yıl 2, Sayı 14, Kasım 2007, s D-1.1) 20. Özkafa, F., Bize Kaldı Bir Âh-ı Derîn (Hattat Prof. Dr. Ali Alparslan ın Ardından), Memleket Dergi, Sayı 1, Nisan 2006, s D-1.1) 21. Özkafa, F., Noktalar ve Çizgiler; Bir Hat Eserinin Çözümlemesi, Metafor, Sayı 2, Temmuz-Ağustos 2004, s D-3) Ulusal etkinlikler (kişisel) D-3) 1. Kişisel Sergi: Art ı Bir Hat Sergisi, 31 Ekim-08 Kasım 2014, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Konya. D-3) 2. Kişisel Sergi (ve Workshop): Festival der Deutsch Turkischen Freundschaft (Berlin- İstanbul Festivali), Mitte, Potsdamer Platz, Mayıs 2012, Berlin, Almanya. D-3) 3. Kişisel Sergi: Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi 2012 Kültür Etkinlikleri, İl Halk Kütüphanesi Sergi Salonu, 8-17 Eylül 2012, Konya. D-3) 4. Kişisel Sergi (ve Workshop): Müsiad 14. Uluslararası Ticaret Fuarı, CNR EXPO Center, Ekim 2012, İstanbul. E. Ulusal bildiriler E-1) Tam metinli bildiriler E-1) 1. Özkafa, F., Hat Sanatında Mehmed Âkif Ersoy ve Şiirleri, Mehmed Âkif, Âsım ve Gençlik, Bildiriler, (26-28 Aralık 2014), Türkiye Yazarlar Birliği-İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ankara 2015, s E-1) 2. Özkafa, F., Osmanlı Hat Literatürü, T. C. Diyanet İşleri Başkanlığı VI. Dinî Yayınlar Kongresi: İslâm, Sanat ve Estetik, 29 Kasım-01 Aralık 2013, Grand Cevahir Hotel, İstanbul. E-1) 3. Özkafa, F., Türk Su Mimarisinde Hat Sanatı Uygulamaları, Su Medeniyeti Sempozyumu (26-27 Haziran 2009), Konya 2010, s

7 E-1.1) Özet (sözlü sunulan) E-1.1) 1. İslâm ve Sanat, Değerlendirme Oturumu, İslâm ve Sanat Sempozyumu, Kasım 2014, Antalya, Düzenleyen: Akdeniz Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi-İSAV. E-1.1) 2. Özkafa, F., Vizyoner Bir Yönetici-Sanat Adamı Olarak Fevzi Günüç, Prof. Dr. Fevzi Günüç ü Anma Sempozyumu, 21 Nisan 2014, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Konya. E-1.1) 3. Özkafa, F., Birden Fazla Hattat Tarafından Yazılan Mushaflar, Osmanlı dan Günümüze Kur an ve Hüsn-i Hat Sempozyumu, Kasım 2013, Amasya. E-1.1) 4. Özkafa, F., Hat Sanatında Tasarım İmkânları, Sanat ve Tasarım Sempozyumu, 9-11 Ekim 2013, Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Konya. F-Ulusal Kitap F-3) Kitap içinde bölüm yazarlığı F-3) 1. Özkafa, F., Meram ın Geleneksel Sanatkârları, Meram: Yeşilin ve Medeniyetin Köprüsü, Cilt III, Meram Belediyesi Yayınları, Konya 2014, s F-3) 2. Özkafa, F., İstanbul ve Hat Sanatı (Istanbul and The Art of Calligraphy), Bir Fotoğrafın Aynasında İstanbul un Meşhur Hattatları (Through The Mirror of A Picture Eminent Calligraphers of İstanbul), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A. Ş. Yayınları, İstanbul 2010, s F-3) 3. Özkafa, F., İstanbul un Meşhur Hattatları (Eminent Calligraphers of Istanbul), Bir Fotoğrafın Aynasında İstanbul un Meşhur Hattatları (Through The Mirror of A Picture Eminent Calligraphers of Istanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A. Ş. Yayınları, İstanbul 2010, s F-3) 4. Özkafa, F., Kültür Başkenti İstanbul un Hat Ustaları (Master Calligraphers of Istanbul, The Capital of Culture), Geleneksel Türk Kitap Sanatları Bugünün Ustaları (Traditional Turkish Book Arts Masters of Present), İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yayınları, İstanbul 2010, s F-3) 5. Özkafa, F., Cumhuriyet Döneminde Türk Hat Sanatı, Hat ve Tezhip Sanatı, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2010, s F-3) 6. Özkafa, F., Geleneksel Türk Sanatları, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 2008, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, Ankara 2008, s F-3) 7. Özkafa, F., Hat Sanatında Estetiğin Gelişimi Konya da Kültür ve Medeniyet, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi Yayınları, Konya 2007, s F-3) 8. Özkafa, F., Mevlevîlik Kültürü Işığında Hazret-i Mevlânâ İstifli Hat Levhaları, Hz. Mevlâna İstifli Hat Levhaları Albümü, T. C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Konya 2007, s

8 F-4) Editörlük F-4) 1. Özkafa, F., Hat Sanatıyla Üstad Necip Fazıl, Konya, G-Atıflar G-3) Diğer yurtdışı, yurtiçi dergi ve kitaptaki atıflar G-3) 1. Özkafa, F., muhtelif hat eserleri, İslâm, Sanat ve Estetik Dinî Yayınlar Kongresi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2014, s. 58, 74, 167, 580, 594, 609, 617, 619. G-3) 2. E. Topçu, Ahmet H. Topçu, An Assesment of The Prtective Health Precautions Taken in Sebils and Istanbul Public Fountains as Charity Foundations, IWA WWTAC 2012 (3rd IWA Specialized Conference on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations) March 22-24, 2012 İstanbul, p G-3) 3. E. Topçu, Ahmet H. Topçu, Bir Hayır Müessesesi Olarak İstanbul Sebilleri ve Sebillerde Alınan Koruyucu Sağlık Önlemlerinin İncelenmesi, Collection, Sayı 47, Nisan-Mayıs-Haziran 2012, s. 90. G-3) 4. Hakkıdır Hakk a Tapan Milletimin İstiklâl Hat: Fatih Özkafa, Vefatının 75. Yılında Mehmet Âkif Ersoy Kitapçığı, Türk Telekom, İstanbul G-3) 5. İstanbul da Bahar (Hat: Fatih Özkafa), İstanbul un Yüzü, Klasik Türk Sanatları Vakfı Yayınları, İstanbul 2011, s. 33. G-3) 6. İstiklâl Marşı (Hat: Fatih Özkafa), Mehmed Âkif e Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Konya 2011, s G-3) 7. Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl (Hat: Fatih Özkafa), Mehmed Âkif e Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Konya 2011, s. 90. G-3) 8. Selâtin-i Âl-i Osman (Hat: Fatih Özkafa), Bugünün Ustaları 2011 Takvimi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı. G-3) 9. Celî sülüs tasarım (Hat: Fatih Özkafa), T. Diyanet Vakfı 2011 Takvimi. G-3) 10. Tuğra Besmele ve sülüs-nesih kıt a (Hat: Fatih Özkafa), T. Diyanet Vakfı 2011 Takvimi. G-3) 11. Sülüs tasarım (Hat: Fatih Özkafa), T. Diyanet Vakfı 2011 Takvimi. G-3) 12. Hep Stanbul (Hat: Fatih Özkafa), Erguvan ve İstanbul, Klasik Türk Sanatları Vakfı Yay., İstanbul G-3) 13. Esma-i Hüsna (Hat: Fatih Özkafa), T. Diyanet Vakfı 2010 Takvimi. G-3) 14. Esma-i Hüsna (Hat: Fatih Özkafa), İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı 2010 Takvimi. G-3) 15. İlim Bir Noktaydı (Hat: Fatih Özkafa), İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı 2010 Takvimi. 8

9 G-3) 16. Türk Mimarisinde Hat Sanatı, A. Sacit Açıkgözoğlu, Hat ve Tezhip Sanatı, Ankara 2010, s G-4) Uluslararası sanatsal faaliyetler/karma sergiler G-4) 1. Uluslararası Kutsala Yolculuk, Kâ be-i Muazzama Sergisi, 25 Nisan 2015; Cennet Kültür Sanat Merkezi, Küçükçekmece, İstanbul. G-4) 2. El Amor Por El Profeta (Aşk-ı Nebî Hat Sergisi), 11 Şubat-11 Mart 2015, Havana, KÜBA. G-4) 3. Aşk-ı Nebi Hat Sergisi, 22 Eylül - 22 Ekim 2014, Türkevi, Newyork, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ. G-4) 4. Uluslararası Aşk-ı Nebî Hat Sergisi, 08 Nisan-27 Temmuz 2014, Ayasofya Müzesi, İstanbul. G-4) 5. Uluslararası Geleneksel Sanat Buluşmaları: Meşk V, 05 Temmuz-05 Eylül 2014, Cennet Kültür Sanat Merkezi, Küçükçekmece, İstanbul. G-4) 6. Uluslararası Al-Muhaqqaq Hat Sergisi, Mayıs 2014, Dubai Arabic Calligraphy Centre, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ. G-4) 7. Uluslararası Bienal: Sharjah Calligraphy Biennial (6th Session), Government of Sharjah, Department of Culture&Information, Directorate of Art, 02 Nisan-02 Haziran 2014, Sharjah, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ. G-4) 8. Uluslararası Geleneksel Sanat Buluşmaları: Meşk IV, 17 Temmuz-25 Ağustos 2013, Cennet Kültür Sanat Merkezi, Küçükçekmece, İstanbul. G-4) 9. Uluslararası Hat Festivali ve Sempozyumu Karma Sergisi, 27 Mayıs-06 Haziran 2013, Algeria, CEZAYİR. G-4) 10. Uluslararası Hat, Minyatür, Kaatı, Tezhip, Çini ve Ebru Buluşmaları III: Meşk Sergisi, 20 Temmuz-30 Ağustos 2012, Cennet Kültür Sanat Merkezi, Küçükçekmece, İstanbul. G-4) 11. III. Albaraka Uluslararası Hat Yarışması nda Ödül Alan Eserler Sergisi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Fuayesi, Haziran 2012, İstanbul. G-4) 12. IFAS (International Fine Arts Symposium) Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu Karma Sergisi, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Ekim 2011, Konya. G-4) 13. The Will of The Reed Uluslararası IRCICA Ödüllü Hattatlar Sergisi, 2-11 Haziran 2010, Abu Dhabi, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ. G-4) 14. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Geleneksel Türk Kitap Sanatları Bugünün Ustaları Sergisi, Aralık 2010, Ali Emirî Kültür Merkezi, Fatih, İstanbul. G-4) 15. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Geleneksel Türk Kitap Sanatları Bugünün Ustaları Sergisi, 13 Kasım-27 Aralık 2009, Bağlarbaşı Kültür Merkezi, Üsküdar, İstanbul. G-4) 16. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Geleneksel Türk Kitap Sanatları Bugünün Ustaları Sergisi, 31 Ekim-08 Kasım 2009, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Beylikdüzü, İstanbul. G-4) 17. Uluslararası Karma Sergi, IV. Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi/Sanat Etkinlikleri Kasım 2009, Kahire, MISIR. G-4) Uluslararası Kâtibim Kültür ve Sanat Şenliği, 100 Sanatkâr 100 Eserle Üsküdar da Klasik Sanatlar Karma Sergisi, Eylül 2009, Bağlarbaşı Kültür Merkezi, Üsküdar, İstanbul. 9

10 G-4) 19. XVI. Uluslararası Sanat Festivali Hat Sergisi, Eylül 2008, Tahran, İRAN. G-4) 20. Uluslararası Dünya da Mevlâna İzleri Sempozyum ve Sergisi, 1-17 Aralık 2007, S. D. K. M., Konya. G-4) 21. II. Kervansaray Buluşması, Melita dan Battalgazi ye Arkeoloji Tarih Kültür Sanat Günleri Karma Sergisi, Eylül 2006, Malatya. G-4) 22. Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyum Sergisi, Kasım 2006, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. G-4) 23. I. Kervansaray Buluşması, Melita dan Battalgazi ye Arkeoloji Tarih Kültür Sanat Günleri Karma Sergisi, Eylül 2005, Malatya. G-5) Ulusal sanatsal faaliyetler/karma sergiler G-5) 1. Selçuk Üniversitesi 40. Yıl Anısına Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, 18 Mayıs 2015, S.Ü. Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Ali Akkanat Sanat Galerisi, Beyşehir, Konya. G-5) 2. Geleneksel Türk İslâm Eserleri Sergisi, 16 Mayıs-11 Haziran 2015, Emin Antik Sanat Galerisi, Altındağ, Ankara. G-5) 3. Selçuk Üniversitesi 40. Yıl Anısına Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, 19 Şubat 2015, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kütahya. G-5) 4. Selçuk Üniversitesi 40. Yıl Anısına Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, 18 Mart 2015, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi, Sakarya. G-5) 5. Sanatuar, 01 Ekim Ocak 2015, Büyük Efes Sanat Galerisi, Swissotel, İzmir. G-5) 6. Selçuk Üniversitesi 39. Kuruluş Yıldönümü Karma Sergisi, Nisan 2014, SDKM, Konya. G-5) 7. Osmanlı dan Günümüze Kur an ve Hüsn-i Hat Sempozyumu Hat Sergisi, Kasım 2013, Amasya. G-5) 8. Klasik Sanatlar Karma Sergisi, 16 Temmuz-20 Ağustos 2013, Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi, İstanbul. G-5) 9. Hat Sanatıyla Üstad Necip Fazıl Sergisi, Mayıs 2013, Mevlâna Kültür Merkezi, Konya. G-5) 10. Özgün Hat Sergisi, İstanbul Tasarım Merkezi, 24 Kasım - 9 Aralık 2012, Sultanahmet, Fatih, İstanbul. G-5) 11. Şah-ı Maran Sergisi, Cennet Kültür Sanat Merkezi, 20 Ekim 10 Aralık 2012, Küçükçekmece, İstanbul. G-5) 12. Bir Meşk Melekesi: Karalamalar Sergisi, Cennet Kültür Sanat Merkezi, 7 Nisan-20 Mayıs 2012, Küçükçekmece, İstanbul. G-5) 13. Vav: Mütevazı Bir Harf Hikâyesi, Vav ve Âmentü Gemisi Sergisi, Cennet Kültür Sanat Merkezi, 18 Şubat-30 Mart 2012, Küçükçekmece, İstanbul. G-5) 14. Mehmed Âkif Klasik Türk Sanatları Sergisi, Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi, Mart 2012, İstanbul. 10

11 G-5) 15. S. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Nevruz Bayramı 10. Geleneksel Karma Sergisi, 21 Mart-10 Nisan 2012, S. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Konya. G-5) 16. Mehmed Âkif Klasik Türk Sanatları Sergisi, Aralık 2011, Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Salonu, Ankara. (Türkiye Büyük Millet Meclisi, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Klasik Türk Sanatları Vakfı ortak projesi) Safahat tan Bir Dörtlük adlı hat eseri (Özkafa, F.), Mehmed Âkif Klasik Türk Sanatları Sergisi, Klasik Türk Sanatları Vakfı Yayınları, İstanbul 2011, s. 20. G-5) 17. İstanbul da Bahar adlı hat eseri (Özkafa, F.), İstanbul un Yüzü, Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul 2011, s. 33. (İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı ortak projesi) G-5) 18. Allah ın Adıyla: 60 Besmele Sergisi, Aralık 2011, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Fuayesi, Nişantaşı, İstanbul. G-5) 19. Büyük Buluşma, 2011, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi, 2-29 Aralık 2011, Düzenleyen: Ü. A. K. Sanat Dalları Eğitim Konseyi ve Sakarya Üniversitesi, Sakarya. G-5) Türk İslâm Sanatları Sergisi, Ekim 2011, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Antalya. G-5) 21. Meşk II: Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanat Buluşmaları, 10 Ağustos-10 Eylül 2011, Cennet Kültür Sanat Merkezi, Küçükçekmece, İstanbul. G-5) 22. Hilye-i Şerif Sergisi, Nisan 2011, Ördekli Kültür Merkezi, Bursa. G-5) 23. İstiklal Marşı Hatıraları Sergisi, Mart 2011, Ali Emirî Kültür Merkezi, Fatih, İstanbul. G-5) 24. S. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Nevruz Bayramı 9. Geleneksel Karma Sergisi, Mart 2011, S. D. K. M., Konya. G-5) 25. Meşk: Klasik ve Çağdaş Hat Yorumları Sergisi, Aralık 2010, İstanbul Tasarım Merkezi, Sultanahmet, Fatih, İstanbul. G-5) 26. Hep Stanbul adlı hat eseri (Özkafa, F.), Erguvan ve İstanbul, Kültür A. Ş. Yayınları, İstanbul 2010, s. 19. (İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı ortak projesi) G-5) 27. S. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Nevruz Bayramı 8. Geleneksel Karma Sergisi, Mart 2010, S. D. K. M., Konya. G-5) 28. Klasik Sanatlar Sergisi, Ekim 2009, İzmit Cumhuriyet Parkı Sergi Salonu, Kocaeli. G-5) Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması Sergisi, Eylül 2009, Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Opera, Ankara. G-5) 30. SESAN (Serbest Sanatçılar) Üyeleri Karma Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Haziran 2009, Konya. G-5) 31. Tezhip Buluşması Sergisi, Nisan 2009, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Fuayesi, Nişantaşı, İstanbul. G-5) 32. S. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Nevruz Bayramı 7. Geleneksel Karma Sergisi, Mart 2009, S. D. K. M., Konya. G-5) 33. Cumhuriyet imizin 85. Yılı Anısına GESAM Üyeleri Karma Sergisi, 28 Ekim-24 Kasım 2008, S. D. K. M., Konya. G-5) 34. Hüsn-i Hat Sanatımız Sergisi, 1-30 Eylül 2008, Odakule Sanat Galerisi, Taksim, İstanbul. 11

12 G-5) 35. S. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Nevruz Bayramı 6. Geleneksel Karma Sergisi, Mart 2008, S. D. K. M., Konya. G-5) 36. Hüsn-i Hat Buluşması, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Fuayesi, 2007, İstanbul. G-5) 37. Ö. Y. P. Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri 4. Karma Sergisi, 2007, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. G-5) 38. S. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Nevruz Bayramı 5. Geleneksel Karma Sergisi, Mart 2007, S. D. K. M., Konya. G-5) 39. Vakıf Konulu Hat Sergisi, 2006, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara. G-5) 40. S. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Nevruz Bayramı 4. Geleneksel Karma Sergisi, Mart 2006, S. D. K. M., Konya. G-5) 41. Ö. Y. P. Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri 3. Karma Sergisi, Nisan 2006, Erciyes Üniversitesi, Kayseri. G-5) 42. Hilye-i Şerîfe Sergisi, Antik A. Ş., 2005, Nişantaşı, İstanbul. G-5) 43. Ö. Y. P. Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergisi, 3-11 Mayıs 2005, S. D. K. M., Konya. G-5) 44. S. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Nevruz Bayramı 3. Geleneksel Karma Sergisi, 21 Mart-10 Nisan 2005, S. D. K. M., Konya. G-5) 45. Hz. Mevlana nın 732. Vuslat Yıldönümü, -Tek Nefeste Aşk- Karma Sergisi, 1-17 Aralık 2005, Mevlâna Kültür Merkezi, Konya. G-5) 46. Hz. Mevlana nın 730. Vuslat Yıldönümü Geleneksel Sanatlar Karma Sergisi, 1-17 Aralık 2003, Alâaddin Keykubat Salonu, Konya. G-7) Sanatsal çalışmalar hakkında ulusal yayınlar G-7) 1. Fatih Özkafa, Merhaba Şehir, (Röp.: Halid Şen), Mayıs-Haziran 2014, Sayı: 57, s G-7) 2. Konya da Müstesna Bir Sergi: Hat Sanatıyla Necip Fazıl Üzerine Fatih Özkafa ile, (Röp.: İbrahim Ethem Gören), 21 Mayıs 2013, G-7) 3. Genç Hattat Fatih Özkafa İle, (Röp.: Abdullah Harmancı), H-Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim H-2) Tez savunma jüri üyelikleri H-2) 1. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, Hüsna Kılıç yüksek lisans tez savunması jüri üyeliği, H-2) 2. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, Sümeyra Erdem yüksek lisans tez savunması jüri üyeliği, H-2) 3. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, Murat Tokat yüksek lisans tez savunması jüri üyeliği,

13 H-2) 4. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Ahmet Gedik doktora tez savunması jüri üyeliği, H-2) 5. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, Sami Naddah yüksek lisans tez savunması jüri üyeliği, H-2) 6. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, Ayşe Falak yüksek lisans tez savunması jüri üyeliği, H-2) 7. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, Nurcan Sertyüz yüksek lisans tez savunması jüri üyeliği, 2013 H-2) 8. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, Elmas Altun yüksek lisans tez savunması jüri üyeliği, 2010 I-Bilim İnsanı Yetiştirmeye Yönelik Çabalar I-1) Yürüttüğü tamamlanmış Türkçe yüksek lisans tezleri I-1) 1. Hamid Aytaç ve Halim Özyazıcı nın Bazı Hat Eserlerinin Tasarım İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi, Sümeyra Erdem, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı yüksek lisans tezi, I-1) 2. Sanatta Ahsen-i Takvim, Sami Naddah, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı yüksek lisans tezi, M-Yarışmalar M-1) Derece (Uluslararası) M-1) 1. Albaraka III. Uluslararası Hat Yarışması nda celî ta lîk dalında Dünya Üçüncülüğü Ödülü, 2015 M-2) Mansiyon (Uluslararası) M-2) 1. Albaraka III. Uluslararası Hat Yarışması nda sülüs dalında Incentive Prize, 2012 M-2) 2. International Research Centre for Islamic History Art and Culture (IRCICA) tarafından düzenlenen VIII. Uluslararası Hat Yarışması nda sülüs dalında Incentive Prize, 2010 M-2) 3. International Research Centre for Islamic History Art and Culture (IRCICA) tarafından düzenlenen VI. Uluslararası Hat Yarışması nda sülüs dalında Incentive Prize, 2004 O-Bilimsel/Sanatsal Faaliyetlere Katkı O-1) Uluslar arası hakemlik/jüri üyeliği O-1) 1. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi İnijoss hakemi, O-1) 2. Uluslararası JASSS: The Journal of Academic Social Science Studies dergisi hakemi(2012- ). O-4) Uluslararası Bilim/Sanat kurulu üyeliği 13

14 O-4) 1. IFAS (International Fine Arts Symposium) - II, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, Kasım 2015, Konya. O-4) 2. Uluslararası Konya Sempozyumu (Medeniyet, Şehir, Üniversite), Bilim Kurulu üyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kasım 2014, Konya. O-4) 3. VIII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri Sergi Kurulu üyeliği, Mayıs 2014, Konya. O-5) Uluslararası Bilimsel/Sanatsal toplantı düzenleme kurul üyeliği O-5) 1. IFAS (International Fine Arts Symposium) - II, Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulu üyesi, Kasım 2015, Konya. O-5) 2. Uluslararası Konya Sempozyumu (Medeniyet, Şehir, Üniversite) Düzenleme Kurulu üyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kasım 2014, Konya. O-5) 3. IFAS (International Fine Arts Symposium) - I, Sergi Düzenleme Kurulu üyesi, Ekim 2011, Konya. O-5) 4. Uluslararası Dünya da Mevlâna İzleri Sempozyumu Düzenleme Kurulu üyesi, Aralık 2007, Konya. O-8) Ulusal hakemlik/jüri üyeliği O-8) 1. Konya Büyükşehir Belediyesi KOMEK Ebru Yarışması jüri üyesi, 26 Mayıs 2015, Konya. O-8) 2. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Şeyler konulu Fotoğraf Yarışması jüri üyeliği O-8) 3. Eski Şeyler konulu Fotoğraf Yarışması jüri üyesi, S. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Konya. O-8) 4. Konya Büyükşehir Belediyesi KOMEK Ebru Yarışması jüri üyesi, Mayıs 2014, Konya O-8) 5. Konya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arapça Bilgi Yarışması jüri üyesi, 6 Nisan 2013, Akşehir, Konya. O-8) 6. S. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu daimi jüri üyesi (2012- ). O-8) 7. S. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk sanatları Bölümü Özel Yetenek Sınavları jüri üyelikleri ( ) O-8) 8. Konya Büyükşehir Belediyesi Mutlu Aile konulu Afiş Yarışması jüri üyesi, 4 Ekim O-8) 9. İSTEM: İslâm San at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi hakemi (2010- ). O-11) Ulusal bilim/sanat kurul üyeliği O-11) 1. İslâm ve Sanat Sempozyumu Bilim Kurulu üyeliği, Akdeniz Üniversitesi-İSAV, 7-9 Kasım 2014; Antalya O-11) 2. Farklı ve Birlikte Sergi kurul üyeliği, 28 Nisan- 12 Mayıs 2014, Sakarya. 14

15 O-11) 3. Prof. Dr. Fevzi Günüç ü Anma Sempozyumu bilim kurulu üyeliği, Nisan 2014, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Konya. O-11) 4. Osmanlı dan Günümüze Kur an ve Hüsn-i Hat Sempozyumu bilim kurulu üyeliği,, Kasım 2013, Amasya. O-12) Ulusal Bilimsel/Sanatsal toplantı düzenleme kurul üyeliği O-12) 1. Prof. Dr. Fevzi Günüç ü Anma Sempozyumu düzenleme kurulu üyeliği, Nisan 2014, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Konya. O-12) 2. Günümüzde Yurtiçi Mevlevîhanelerin Durum ve Konumları Sempozyumu düzenleme kurul üyeliği, 7-17 Aralık 2013, Konya. P-Bilimsel/Sanatsal Kuruluşlarda Görev (Ulusal) P-1. Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulam Merkezi (SÜMAM) Genel Kurul üyesi (2009) P-2: Türkiye Yazarlar Birliği üyesi ve Konya Şubesi Yönetim Kurulu üyesi (2005- ) S-Üniversite Yönetimine ve İşleyişine Katkılar S-1) Akademik Yükseltilme ve Atanma Jüri Üyelikleri S-1) 1. Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yardımcı Doçentlik ataması jüri üyeliği, S-1) 2. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevliliği giriş sınavı jüri üyeliği, S-1) 3. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevliliği giriş sınavı jüri üyeliği, S-1) 4. Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevliliği giriş sınavı jüri üyeliği, Diğer Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler Mimari Yapılardaki Eserler_1: Konya Otogar Zeki Altındağ Camii Taçkapısı Ön ve Arka Cephelerindeki Celî Sülüs Hat Yazıları. Paneller_1: Özkafa, F. (panelist); Güncel Sanatta Gelenekten Yararlanma, 01 Ekim 2014, Swissotel, İzmir. Paneller_2: Özkafa, F. (panelist); Türkiye de Gelenekli Sanatlar Paneli, 22 Kasım 2013, Selçuk Üniversitesi, S. Demirel Kültür Merkezi, Konya. Konferanslar_1: Günümüz Sanatında Geleneğin İzleri, 27 Mayıs 2015, Mevlâna Kültür Merkezi, Konya. Konferanslar_2: Hat Sanatında Yazı Çeşitleri, 23 Mayıs 2015, Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Konya. 15

16 Konferanslar_3: Türk Sanatında Hilye-i Şerîfeler, 10 Nisan 2015, Mimar Sinan Camii, Ataşehir, İstanbul. Konferanslar_4: Dünya Sanatına Yön Veren Tasarımlar, 09 Haziran 2013, Mevlana Kültür Merkezi, Konya. Konferanslar_5: Sanat Olmasaydı, Konya Büyükşehir Belediyesi Komek Usta Öğreticileri Eğitim Seminerleri, 12 Ocak 2013, Dedeman Hotel, Konya. Konferanslar_6: Hat Sanatının Tarihî Serüveni, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 07 Aralık 2012, Konya. Konferanslar_7: Geleneksel Türk Sanatlarının Temelleri, Mevlâna Kültür Merkezi, 07 Haziran 2012, Konya. Konferanslar_8: (Sanatsal Açıdan) Hasan Aycın Çizgisi, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, 30 Mayıs 2009, Konya. Konferanslar_9: Hat Sanatında Estetiğin Gelişimi, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, Ekim 2004, Konya. Konferanslar_10: Tarihten Bugüne Hat Sanatı ve Hattatlık, Turizm Rehberleri Odası, Aralık 2004, Antalya. Koordinatörlükler_1: S. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Yayın ve Tanıtım Koordinatörlüğü (2010- ). Koordinatörlükler_2: S. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Socrates- Erasmus Koordinatörlüğü (2007- ). Küratörlükler_1: Konya Büyükşehir Belediyesi 99 Hat Şaheseri Daimî Hat Sergisi küratörlüğü, Açılış: 07 Aralık 2013, Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu, Konya. Bilirkişilikler_1: Konya Yusufağa Kütüphanesi nden Çalınan Yazma Eserlerin Fiyat Takdir Komisyonu üyeliği, , Konya. Televizyon Programları_1: Doç. Dr. Fatih Özkafa ile Hat Sanatı Üzerine, Sahur Programı, 17 Temmuz 2014, Konya Televizyonu. Televizyon Programları_2: 5. Mevsim adlı programda Doç. Dr. Fatih Özkafa ile söyleşi, Aralık 2013, KON TV. Logo Tasarımları_1: Uluslararası Konya Sempozyumu logosu tasarımı, 2014 Logo Tasarımları_2: Katar Emiri Khalifa el-thani nin düğün davetiyesi ve logosu tasarımı, 2013 Logo Tasarımları_3: Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi logosu tasarımı (Nurullah Özdem ile birlikte), 2013 Ulusal Proje_1 (Yardımcı Yürütücü), (Proje Yürürtücüsü: Prof. Dr. Fevzi Günüç), Konya daki Bölge Yazma Eserler ve Kütüphaneler Müdürlüğü Arşivinde Bulunan Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk Koleksiyonu ndaki Hat Eserlerinin Fotoğraflarının Çekilmesi, Tasnifi ve Değerlendirilmesi (Bilimsel Araştırma Projesi), Konya

17 17

1. Adı Soyadı: Salih Denli. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum 04.09.1966. 3. Unvanı: Yardımcı Doçent. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Salih Denli. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum 04.09.1966. 3. Unvanı: Yardımcı Doçent. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Salih Denli 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum 04.09.1966 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul, Üniversite Yıl Lise Fen Erzurum Lisesi 1983 Lisans Fizik Atatürk Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nedret YAŞAR Doğum Tarihi: 15.10.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Plastik Sanatlar - Resim Yüksek Lisans Resim Anasanat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şebnem Somel Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1987-1992 Y. Lisans Resim

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi A.B.D. Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) kolgun@ybu.edu.tr, kolgun61@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324 15 55 Dahili No: Fax: 0312-324

Detaylı

Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu.

Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu. Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı: Beril Anılanmert 2. Doğum Tarihi: 1942 3. Unvanı:

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Banner Reklamların Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi - Prof.

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Banner Reklamların Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi - Prof. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖZDEN PEKTAŞ TURGUT Doğum Tarihi: 25 HAZİRAN 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Grafik Anadolu Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ...2 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL...3 İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...4 YENİDEN EDEBİYAT MEVSİMİ...5 4. İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ...7 AÇILIŞ PROGRAMI...8 TASAVVUF VE DİL...9

Detaylı

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. GÜNAY KUT ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Günay Kut Doğum yılı ve yeri : 5.5.1939, Bayburt Medeni Hali : Evli, çocuksuz Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İsmet ÇAVUŞOĞLU Doğum Tarihi: 10 Ocak 1946 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim St. Dimitrov Yüksek Resim Enstitüsü 1969 Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cenk Güray Doğum Tarihi: 30.03.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maden Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1995 Mühendisliği/Maden

Detaylı

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Prof.Dr. Günay KUT Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Mezuniyet Tezi : Şem ü Pervane, Zati. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Berrin Avcı 2. Doğum Tarihi: 22.11.1965 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sinema_Tv Anadolu Üniversitesi 1987 Y.Lisans Sinema-Tv

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi : 07.11.1978 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek

Detaylı

1. Adı Soyadı: Hasip Pektaş. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Ermenek - Karaman 20.03.1953. 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Hasip Pektaş. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Ermenek - Karaman 20.03.1953. 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Hasip Pektaş 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Ermenek - Karaman 20.03.1953 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul, Üniversite Yıl S. Yeterlik Grafik Gazi Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ayşe ERDEM AKNESİL 2. Doğum Tarihi: 27 Nisan 1965 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cemal Demircioğlu Doğum Tarihi: 2 Kasım 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Üniv. 1996 Yüksek

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3402 E-Posta: icaliskan@ybu.edu.tr; icaliskan25@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

M.S.G.S.Ü. Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı

M.S.G.S.Ü. Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı M.S.G.S.Ü. Doktora / Sanatta Yeterlilik AYLA F. ANTEL Prof.. Dr. ayla.antel@gmail.com Doktora Tezi veya Sanatta Yeterlilik Çalışmasının Başlığı Y. Yüksek Tezi Veya Çalışması Adı : - : Mimarlık Tarihi (ilkçağdan

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı