3. Ulusal GERİATRİK HEMATOLOJİ HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU Eylül 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. Ulusal GERİATRİK HEMATOLOJİ HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU. 26-28 Eylül 2014"

Transkript

1 3. Ulusal GERİATRİK HEMATOLOJİ HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU Eylül 2014 Ödüllü Poster Bildiri Yarışması İçin Son Başvuru Tarihi 29 Ağustos 2014 Online bildirilerinizi geriatrikhematoloji.ozetbildiri.com adresinden gönderebilirsiniz. Ankara Ün vers tes Tıp Fakültes Morfoloj B nası, Ankara Bilimsel Sekreterya: Prof. Dr. Zafer Gülbaş Tel: E-posta: Organizasyon Sekreteryası: Yasemin ŞİMŞEK Tel: Dahili: 115 E-posta:

2 26 Eylül 2014 Cuma :00-18:45 Açılış Dr. Zafer Gülbaş, Dr. Osman İlhan, Dr. Şehsuvar Ertürk Sempozyum: Ger atr k Hematoonkoloj de Evde Bakım Palyat f Bakım: Oturum Başkanları: Dr. Osman İlhan, Dr. Ahmet Tunalı -A le ve Sosyal Yardım Bakanlığı - Palyatürk Projes Başkanı -Onkoloj k Hemş rel k Derneğ Başkanı - Dr. Sev nç Kutlutürkan Sempozyum: Ger atr k Hematoloj de Destek Tedav s Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Şencan, Dr. Nac T ft k -Nötropen Yönet m - Dr. Mehmet Sönmez -Anem Yönet m - Dr. İlham K k Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Çet n, Dr. Yahya Büyükaşık -B yobenzer İlaçlara Genel Bakış - Dr. Mehmet Al Özcan -Ger atr de Kök Hücre Mob l zasyonu - Dr. Zafer Gülbaş -Ger atr de Transplantasyon - Dr. Mutlu Arat Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Al Özcan İy Tecrübeler Paylaşalım:ITP Yönet m nde Vakalarla Güncel Tedav ler n Değerlend r lmes ve Opt m zasyonu - Dr. İbrah m Haznedaroğlu Başkanlık Oturumu Yaşlılık ve Hematoloj - Dr. Dom n que Bron 27 Eylül 2014 Cumartes Oturum Başkanı: Dr. Osman İlhan Ger atr de KML'de Güncel Tedav ler - Dr. İbrah m Haznedaroğlu, Dr. Mehmet Al Özcan Oturum Başkanlar : Dr. Şehmuz Ertop, Dr. Orhan Ayyıldız KLL'de tedav ve Mon tor zasyonu - Dr. Zah t Bolaman Ger atr de KLL: Ep dem yoloj ve Komorb d Faktörler n Değerlend r lmes - Dr. Oral Nevruz Oturum Başkanı: Dr. Levent Ündar Kök Hücre Nakl ne Uygun Olmayan Mult pl M yelomlu Hastalarda Tedav Yaklaşımları Dr.İsma l Sarı Kongre Öğle Yemeğ ve Oturum Oturum Başkanı: Dr. Osman İlhan Paroks smal Noktürnal Hemoglob nür - Dr. Gülsüm Özet, Dr. Al Uğur Ural

3 27 Eylül 2014 Cumartes Oturum Başkanı: Dr. Zafer Gülbaş Ger atr de Mult ple M yelom: Yen Tanıda Değerlend rme ve Tedav Protokolü Dr. Zafer Gülbaş Vakalar üzer nden Relaps Refrakter Mult ple M yelomda Tedav Yaklaşımları Dr.Seçk n Çağırgan Oturum Başkanları: Dr. Osman İlham Özcebe, Dr. Al Uğur Ural Ger atr de AML ve Myelod splast k Sendrom: Yönet m ve Tedav s - Dr. Dom n k Selleslag Oturum Başkanları: Dr. Al Ünal, Dr. B rol Güvenç Ger atr de Hodgk n Lenfoma ve CD 30 + Anaplast k Büyük Hücrel Lenfoma Tedav s Dr. Evren Özdem r Nüks DBBHL de Transplant Adayı Olmayan Hasta Tedav Prens pler Dr. Hayr Özsan Oturum Başkanları: Dr. İsmet Aydoğdu, Dr. Em n Kaya Ger atr de KML: Tanı ve Yöntem, Moleküler Değerlend rme - Dr. Güray Saydam Myeloprol ferat f Hastalıklar Tedav Stratej s Yen İlaçlar - Dr. Rıdvan Al Seç lm ş Poster Sunuları ve Poster Ödüller Oturum Başkanları: Dr. Mel ha Nalçacı, Dr. Hasan Kaya, Dr. Ceng z Dem r PARALEL OTURUM SARI SALON Genç Hematolog Toplantısı Dr. Mehmet Al Özcan Ger atr k Değerlend rme: Kapsamlı Ger atr k Değerlend rme R sk Skorlaması Değerlend rme Ölçekler n n Kıyaslaması Yaşam Kal tes n n Değerlend r lmes PEMBE SALON Akılcı İlaç Oturumu Oturum Başkanı : Dr. Erdal Kurtoğlu Konuşmacı : Dr. Hilal İlbars

4 27 Eylül 2014 Cumartes - Hemş rel k Sempozyumu Açılış Dr. Sev nç Kutlutürkan, Dr. Osman İlhan Panel: Türk ye de Sık Karşılaşılan Ger atr k Hematoloj Hastalıkları Oturum Başkanı: Dr. Sultan Kav -Türk ye dek Yaşlılarda Sık Görülen Hematoloj k Mal gnens lerde Güncel Tedav ler Konuşmacı: Dr. Osman İlhan -Ger atr k Hematoloj Hastasının Hemş rel k Bakım Problemler n Değerlend rme Konuşmac : Dr. As ye Akyol Panel: Ger atr de Myeloprol ferat f Hastalıklara Vakalarla Yaklaşım Oturum Başkanı: Dr. Nuran Akdem r Konuşmacılar: Dr. Fatma Arıkan, Hem. Kübra Pehl van Çıtlak Panel: Hematoloj k Mal gnens Tanılı B reylerde Kemoterap Tedav s ne Bağlı Görülen Myelosupresyon ve Yönet m Oturum Başkanı: Dr. Fatma Gündoğdu Konuşmacılar: Ögr. Görv. Ülkü Özdem r, Uzm. Hem. Ayşe Özkaraman Öğlen Yemeğ Konferans: Ger atr k Hematoloj Hastalarında Akılcı İlaç Kullanımı ve Tedav ye Uyum, Engeller ve Çözüm Öner ler Oturum Başkanı: Doç Dr. Sevg sun Kapucu Konuşmacı: Dr. Güler Balcı Alparslan Konferans: Ger atr k Hematoloj Hastalarında Term nal Dönemde Ölüme Yaklaşım Oturum Başkanı: Dr. Gülsüm Ançel Konuşmacı: Dr. F gen Arı İnc Konferans: Ger atr k Hematoloj de Et k İk lemler Oturum Başkanı: Dr. Nurgün Plat n Konuşmacı: Ögr. Gör. Zehra Göçmen Baykara Seç lm s Poster Sunuları ve Poster Ödüller Oturum Başkanları: Dr. Sev nç Kutlutürkan, Hem. Rah me M ne Şen

5 28 Eylül 2014 Pazar Post NCCN Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Turgut, Dr. Meltem Aylı Konuşmacı: Dr. Osman İlhan KML'n n opt mal ve ekonom k tedav s KML de moleküler kontrol: b l nenler, b l nen b l nmeyenler ve b l nmeyen b l nmeyenler Yet sk n ALL n n su ank tedav s ve ALL ç n K mer k ant jen reseptörü (CAR) değ şt r lm ş T hücreler Oturum Başkanları: Dr. Fevz Altuntaş, Dr. Aynur B lg n Konuşmacı: Dr. Zafer Gülbaş Yaşlı yet şk nlerde Hodgk n lenfoma tedav s Agr s z lenfomada hedeflenen tedav Semptomat k mult pl myelomun su ank tedav de upfront transplant n rolü var mı? MGUS ve sess z myelom sürec : Ne zaman tedav ed l r? Konuşmacı: Dr. Osman İlhan FISH den gelecek nes l sıralandırmasına kadar CLL de moleküler bel rt : Kl n k tedav açısından sonuçlar CLL tedav s nde deg sen parad gmalar Öğle Yemeğ ve Sempozyum Oturum Başkanları: Dr. İmdat D lek, Dr. Düzgün Özatlı Konuşmacı: Dr. Mutlu Arat Kanserle l şk l enfeks yonların engellenmes ve tedav s le lg l güncellemeler. Yen den değerlend r len artış faktörler Mantle hücrel lenfoman n gel şen tedav s : Upfront transplant hala b r role sah p m? Oturum Başkanları: Dr. Har ka Çeleb, Dr. Mehmet Yılmaz Konuşmacı: Dr. Mehmet Al Özcan D füze büyük B hücres lenfoması: R-CHOP un ötes nde tedav Fol küler lenfoma ve bakımın rolü MDS sınıflandırması ve prognozunda moleküler gel şmeler n rolü AML: Şu ank tedav

6 3. Ulusal GERİATRİK HEMATOLOJİ HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU Eylül 2014

TürkHematolojiDerneği

TürkHematolojiDerneği TürkHematolojiDerneği BÜLTEN / Ocak-Şubat 2013 Kasım-Aralık 2013 Sayı 6 İki ayda bir yayımlanır. B Ü LT E N İ DÜNYANIN ÖNDE GELEN TRANSPLANTASYON KONGRELERİNDEN 8. KİTKHT YE HAZIR MISINIZ? Kemik iliği

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM / 22 Ekim 2014 - Çarşamba

BİLİMSEL PROGRAM / 22 Ekim 2014 - Çarşamba BİLİMSEL PROGRAM / 22 Ekim 2014 - Çarşamba SAAT 1 2 3 4 HEMATOLOJİ EĞİTİM OTURUMU Fahir Özkalemkaş (Uludağ Bursa), M. Cem Ar (İstanbul 09:00-10:00 Mentor Kimdir? Hematoloji Eğitiminde Mentor un Görev ve

Detaylı

AKADEM K GER ATR KONGRES 2013

AKADEM K GER ATR KONGRES 2013 6. Tip2 DM Tedavisi 2013 Kursu Yaşlı Ruh Sağlığı Çalışma Grubu Geriatrik Nöropsikiyatri Tanı ve Tedavi Kursu 2013 Nutrisyon ve Beslenme Destek Ürünleri Kursu 2013 Geriatri Hemşireliği Kursu 2013 Sheraton

Detaylı

«BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22

«BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22 2014 «BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu Sıhhiye, Ankara TÜRKİYE KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON VAKFI DAVET

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

TIBBI KONGRESI ONKOLOJI KONUŞMA METİNLERİ VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TIBBI KONGRESI ONKOLOJI KONUŞMA METİNLERİ VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI TIBBI ONKOLOJI KONGRESI KONUŞMA METİNLERİ VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI KONGREYE DAVET...4 KURULLAR... 5-6 BİLİMSEL PROGRAM...7 KONUŞMA METİNLERİ... SEÇİLMİŞ SÖZEL BİLDİRİLER...0 SÖZEL BİLDİRİLER...08 HEMŞİRE

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM TEMEL KAVRAMLAR: KÖK HÜCRE VE REJENERATİF TIP

BİLİMSEL PROGRAM TEMEL KAVRAMLAR: KÖK HÜCRE VE REJENERATİF TIP 6 Mart 2014 - Perşembe SAAT SALON A SALON B KURS SALONU TEMEL KAVRAMLAR: KÖK HÜCRE VE REJENERATİF TIP 08:30-10:00 Oturum Başkanları: Teoman Soysal (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Emin Kansu (Hacettepe

Detaylı

KANBİLİM KAN KAYBEDİYOR!

KANBİLİM KAN KAYBEDİYOR! KANBİLİM KAN KAYBEDİYOR! ÜLKE TIBBI İÇİN BÜYÜK TEHLİKE! Bilindiği üzere 06 Aralık 2008 de yapılan yan dal uzmanlık sınavında açılan 67 kadronun sadece 15 ine başvuru oldu. Başvuranlardan birisi halen hematoloji

Detaylı

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

25-29 Mayıs 2011 Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya

25-29 Mayıs 2011 Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya Observer Member 2011 AKADEMİK GERİATRİ 25-29 Mayıs 2011 Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya KONGRE KİTABI KONGRE EŞ BAŞKANLARI Prof. Dr. Servet ARIOĞUL Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 10. YIL ONURUNA ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 14-17 Mart 2013 Perissia Otel, Kapadokya 2.duyuru DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Günümüzde, kanserin tanısı, tedavisi, destek tedaviler ve palyatif bakım

Detaylı

9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ

9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ Ord. Prof. Dr. Erich Frank Prof. Dr. Orhan N. Ulutin Prof. Dr. Şeref İnceman Prof. Dr. Mustafa Karaca 9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ & 1. HERKES İÇİN HEMOSTAZ KURSU 6-8 Mart 2015 Florence

Detaylı

EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLE EPİLEPSİ. Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir.

EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLE EPİLEPSİ. Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir. petinfo 66 PET SAĞLIĞI DERGİSİ AĞUSTOS 2014 SAYI 66 EPİLEPS EPİLE EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLEPSİ Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir.

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için geliştirilen kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kağıt kullanımında belirgin/anlamlı azalma sağlanacaktır.

Detaylı

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S İ O T E L, IK11. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTAL A N T A L Y A LARI KONGRESİ www.turkhipertansiyon.org 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,

Detaylı

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi.

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. Solunum Aktüel YIL: 5 SAYI: 16 www.solunum.org.tr ISSN: 1309-5285 Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. 2014 yılını

Detaylı

24-26 Eylül 2010 Barcelo - Eresin Topkapı Hotel / İstanbul

24-26 Eylül 2010 Barcelo - Eresin Topkapı Hotel / İstanbul ULUSAL HEMATOLOJİ ve HEMATOLOJİK ONKOLOJİ KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON 1.HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ 24-26 Eylül 2010 Barcelo - Eresin Topkapı Hotel / İstanbul ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Hokit derneği olarak

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

BİLİMSEL SEKRETERYA ORGANİZASYON SEKRETERYASI

BİLİMSEL SEKRETERYA ORGANİZASYON SEKRETERYASI BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Gonca Elçin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Sıhhiye, 0600, Ankara Tel: 03 30 47 - Gsm: 0530 0 88 98 Faks: 03 309 765 E-posta:

Detaylı

I. HEMATOLOJİK GENETİK SEMPOZYUMU 2-4 Aralık 2013

I. HEMATOLOJİK GENETİK SEMPOZYUMU 2-4 Aralık 2013 www.hematolojikgenetik2013.com I. HEMATOLOJİK GENETİK SEMPOZYUMU 2-4 Aralık 2013 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhiddin Erel Amfisi / İZMİR Sempozyum Düzenleyicileri: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi *Tıbbi

Detaylı

4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi 4 th National Bone Marrow Transplantation & Stem Cell Therapies Congress

4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi 4 th National Bone Marrow Transplantation & Stem Cell Therapies Congress 4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi 4 th National Bone Marrow Transplantation & Stem Cell Therapies Congress KONUŞMA METİNLERİ Lecture Notes 1-4 Mart 2007 - Uludağ,

Detaylı

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı EKİM 2014 - OCAK 2015 / SAYI: 12 Kongre Özel Sayısı Değerli Okurlar, Sağlıkta

Detaylı

Bilimsel Program 5. Sözlü Sunumlar 13. Poster Sunumlar 27. Yazar Dizini 69

Bilimsel Program 5. Sözlü Sunumlar 13. Poster Sunumlar 27. Yazar Dizini 69 BİLDİRİ KİTABI İÇİNDEKİLER Bilimsel Program 5 Sözlü Sunumlar 3 Poster Sunumlar 7 Yazar Dizini 69 6-9 Nisan 05 Xanadu Otel, Antalya 3 BİLİMSEL SEKRETERYA Kongre Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Akif Karan Prof.

Detaylı

TürkHematolojiDerneği

TürkHematolojiDerneği BÜLTEN / Ocak-Şubat 2013 TürkHematolojiDerneği Ocak-Şubat 2014 Sayı 1 İki ayda bir yayımlanır. BÜLTENİ EN İYİ MARKA TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ T.C. Türk Patent Enstitüsü nden Türk Hematoloji Derneği ve THD

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ 11. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu ve Yurtdışı Konuşmacı Metinleri 08-11 Ekim 2008 Sheraton Otel Çeşme, İzmir Türk Hematoloji Derneği Organizasyon

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEM L HASTALARDA YÜKSEK DOZ MET L PREDN ZOLON TEDAV S N N SERUM LEPT N DÜZEY- LER NE ETK S VE LEPT N GEN POL MORF ZM : Betül Tavil, Günay Balta, 2 Eser Lay

Detaylı

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org 24-28 Eylül 2014 Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI İÇİNDEKİLER DÜZENLEME KURULU 5 OTURUM BAŞKANI VE KONUŞMACILAR 6 KONFERANSLAR 12 PANELLER 13 UZMANA DANIŞ TOPLANTILARI 14 KURSLAR 15 BİLİMSEL

Detaylı

Türk Cerrahi Derneği ve Kongreleri

Türk Cerrahi Derneği ve Kongreleri Türk Cerrahi Derneği ve Kongreleri (1981-2009) Hazırlayanlar Dr. Semih Baskan Dr. Osman Akata Dr. İbrahim Ceylan Dr. Yılmaz Kadıoğlu Dr. Adnan Ataç TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ VE KONGRELERİ Türk Cerrahi Derneği

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı Sevgili Meslektaşlarım, Ülkemiz Romatolojisinin 16. yıllık randevusunu Cumhuriyet imizin ilanının yıldönümüne gelen tarihlerde Antalya - Belek te gerçekleştireceğiz. Ulusal Kongremizde bu yıl da konusunda

Detaylı

M. Ufuk HASDEMİR Onur KARATUNA Deniz GÜR Sempozyum Başkanı Sempozyum Sekreteri ADTS Başkanı

M. Ufuk HASDEMİR Onur KARATUNA Deniz GÜR Sempozyum Başkanı Sempozyum Sekreteri ADTS Başkanı Değerli Meslektaşlarımız, Bu yıl 11. sini gerçekleştireceğimiz geleneksel Antimikrobik Kemoterapi Günleri nin yaklaşmış olması nedeniyle oldukça heyecanlıyız. Antibiyotik direncinin dünya çapında önemli

Detaylı