Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Tablo 1: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı ( itibariyle) Sınıfı Adet Yüzde (%) Teknik Hizmetler Genel İdari Hizmetler Daimi İşçi Sözleşmeli Personel (657 4/B) 8 1 Diğer 7 1 Toplam Tablo 2: Personelin Eğitim Durumu ( itibariyle) Eğitim Durumu Memur Daimi İşçi Sözleşmeli Personel (657-4/B) Toplam İlkokul Ortaokul Lise Ön Lisans Lisans Yük. Lisans Doktora Toplam

18 Tablo 3: Memur ve İşçilerin Hizmet Yılı Dağılımı ( itibariyle) Hizmet Yılı Memur Daimi İşçi Sözleşmeli Personel (4/B) Toplam Toplam Tablo 4: EİE 2007 Yılı Bütçesinin Ekonomik Kod Bazında Dağılımı (YTL) Kodu Açıklama Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Yıl Sonu Gerçekleşme 01 Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Genel Toplam

19 Tablo 5: EİE 2007 Yılı Bütçe Gelirleri Ekonomik Kod Bazında Dağılımı (YTL) Kodu Açıklama Bütçe Geliri Net Tahsilat 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Genel Toplam

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 22 Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

30 Proje 1.1.1: Gediz Havzası Master Plan Çalışması Dönemi: Ocak Aralık 2009 Koordinatör Birim: Proje Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Hidrolik ve jeolojik veriler ışığında, havzanın hidroelektrik potansiyeli master plan düzeyinde belirlenecektir Stratejik Planı 23

31 Proje 1.1.2: Ulubey Havzası Master Plan Çalışması Dönemi: Ocak Aralık 2009 Koordinatör Birim: Proje Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Hidrolik ve jeolojik veriler ışığında, havzanın hidroelektrik potansiyeli master plan düzeyinde belirlenecektir. Proje 1.1.3: Fırat-Dicle Havzası İlk Etüt Çalışması Dönemi: Ocak Aralık 2013 Koordinatör Birim: Proje Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Fırat - Dicle Havzasındaki hidroelektrik potansiyel belirleme çalışmaları, imkanlar (güvenlik, personel ve mali kaynaklar, vb.) ölçüsünde ve ilk etüt düzeyinde belirlenecektir. Faaliyet F1: 4628 Sayılı Kanun Kapsamında Gerçekleştirilemeyen Projelerin Yeniden Ele Alınması Dönemi: Ocak Aralık 2013 Koordinatör Birim: Proje Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Plan dönemi boyunca, 4628 sayılı Kanun kapsamında özel sektör tarafından müracaat edilen ancak uzun süre hayata geçirilemeyen projeler, ekonomik yapılabilirlik açısından, güncel veriler kullanılarak yeniden gözden geçirilecektir.

32 Proje 1.3.1: Pompajlı HES Potansiyelinin Belirlenmesi Dönemi: Ocak Aralık 2011 Koordinatör Birim: Proje Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Ülkemizin pik enerji ihtiyacının karşılanması ve rüzgâr potansiyelimizin daha verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki Pompajlı HES potansiyel belirleme çalışmaları 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Her yıl ele alınacak bölgeler ve proje yerleri, EÜAŞ ve TEİAŞ ile koordine edilerek belirlenecektir. Proje 1.3.2: Yalova Rüzgâr Destekli Pompajlı HES Tesisi Dönemi: Ocak Aralık 2013 Koordinatör Birim: Proje Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Yalova İli Karpuz Deresi üzerinde, ilk etüt, kavramsal tasarım ve teknik şartname hazırlıklarının 2008 yılında yapılması öngörülmektedir. Elde edilen bilgiler kullanılarak, inşaat ve kurulum çalışmalarının TÜBİTAK-MAM ve EİE işbirliği ile EÜAŞ tarafından yapılması planlanmıştır yılında işletmeye alınması hedeflenen tesiste, sonraki dönemde performans izleme ve AR-GE çalışmaları, EİE ve TÜBİTAK-MAM tarafından yürütülecektir. Faaliyet 1.3 F1: Ülkemizin Pompajlı HES Potansiyelinin Belirlenmesi Kapsamındaki İhtiyaçlara Bağlı Olarak Jeoteknik Araştırma Ve Etütleri Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Sorumlu Birim: Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Proje Dairesi Başkanlığınca planlanacak projelerdeki mühendislik yapı yerlerinde ve dolayında, varsa, jeolojik-jeoteknik sorunlar için, yüzeysel ve sondajlı araştırmalar ışığında, çözüm önerileri üretilecektir. Bunun için en fazla iki sondaj makineli dört kamp veya planlamaya göre çoklu makineli (maksimum 8 makine) daha az sondaj kampı ile çalışmalar yapılacak şekilde makine parkı ve personel durumu planlanmıştır. Açıklama: Faaliyet 2008 yılı içinde başlatılacaktır.

33 Faaliyet F1: Mikro HES Teknik Destek Çalışmaları Dönemi: Ocak Aralık 2010 Koordinatör Birim: Proje Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Doğu Karadeniz Bölgesi öncelikli olmak üzere, ekonomik olabilecek proje yerleri belirlenecek, örnek projeler hazırlanacak, elektronik ortamda ve/veya basılı yayınlar yapılacak ve yatırımcılara teknik danışmanlık desteği verilecektir. Faaliyet F1: Hidrometri İstasyonlarında Ölçüm Ve Gözlem Çalışmaları Dönemi: Ocak Aralık 2013 Sorumlu Birim: Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı Kapsamı: 1. Akarsu Gözlem, Aylık Akarsu Gözlem, Göl Gözlem, Aylık Göl Gözlem, Kuyu Seviye Gözlem ve Meteoroloji Gözlem İstasyonlarında ayda en az 1 sefer ve istasyon yerinde hidrometrik ölçümlerin yapılması. 2. Yıllık Akarsu Gözlem İstasyonlarında yılda en az 1 sefer ve istasyon yerinde hidrometrik ölçümlerin yapılması. 3. Kar Gözlem İstasyonlarında; ocak ayından itibaren kar örtüsü kalkıncaya kadar ayda en az 1 sefer ve istasyon yerinde hidrometrik ölçümlerin yapılması. 4. Akarsu Gözlem, Göl Gözlem ve elektronik cihazlarla donatılı Meteoroloji Gözlem İstasyonlarında sürekli gözlemlerin yapılması ve kayıt altına alınması. 5. Göllerle ilgili TÜBİTAK-KAMAG (Kamu Araştırmaları Grubu) projesine ölçme ve değerlendirme konusunda teknik destek verilmesi.

34 Faaliyet F2: Veri Üretimi, Yayını Ve Hidrometrik Veri Bankası Çalışmaları Dönemi: Ocak Aralık 2013 Sorumlu Birim: Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı Kapsamı: yılları arasını kapsayan yıllık akım, seviye, kar, sediment, kalite ve diğer hidrometrik ölçüm sonuçlarından veri üretimi gerçekleştirilerek yayın haline getirilmesi - Yıl sırasıyla her yıl bir su yılını kapsayan su akım yıllıklarının yayımlanması, - Aylık Ortalama Akımları kitabı 2013 yılında yayımlanması, - Kar Gözlemleri ve Göl Gözlemleri kitapları 2012 yılında yayımlanması, - Su Kalitesi yıllığının 2009 yılının sonunda yayımlanması, - Sediment Gözlemleri Yıllığı nın 2011 yılının sonunda yayımlanması, - AAGİ ve YAGİ Yıllığı nın 2010 yılının ortalarında yayımlanması. 2. Veri bankası çalışmaları - Açık istasyonların 2011 yılının ikinci yarısında tamamlanması, - Kapalı istasyonlara 2012 yılının ilk yarısında başlanması. Faaliyet F3: Ölçüm İstasyonlarının İhtiyaca Göre Bakım Onarımlarının Yapılması; Her Yıl Örnek Seçilecek Bir Havzada 1 Adet Akarsu Gözlem İstasyonuna Eşik-Savak İnşaatının Yapılması Dönemi: Ocak Aralık 2013 Sorumlu Birim: Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı Kapsamı: 1. Akarsulardaki feyezanlardan sonra istasyon donanımlarında meydana gelen hasarların tamiri, teleferiklerin periyodik bakımları ve benzeri bakım onarımların yapılması. 2. Her yıl örnek seçilecek bir havzada seviye-akım bağıntısı kurma zorluğu olan Akarsu Gözlem İstasyonlarından 1 tanesine eşiksavak inşaatı yapılması. Proje 1.5.1: Hidrometri Gözlem İstasyonlarının Modernizasyonu Dönemi: Ocak Aralık 2013 Sorumlu Birim: Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı Kapsamı: 1. Hidrometri Baz İstasyonlarının tamamının Sürekli Seviye Kaydedici cihazlarla donatılması: 19 adet limnigraf tesisi inşaatı, 131 adet limnigraf tesisinin elektronik sürekli seviye kaydedici cihazlarla donatılması, 173 adet limnigraf tesisinde bulunan sürekli seviye kaydedici cihazlardan teknolojik olarak yetersiz kalanların yenilenmesi adet baz istasyonunun kademeli olarak tam otomatik çoklu hidrometrik parametre ölçen cihazlarla donatılı hale getirilmesi.

35 Proje 1.5.2: İşletmedeki Barajların Hidrometrik Parametrelerinin İzlenmesi Dönem: Ocak 2009 Aralık 2013 Sorumlu Birim: Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı Kapsamı: EÜAŞ işbirliği ve finansman desteği ile aşağıdaki çalışmaların yapılması planlanmıştır; yılında belirlenen çalışma programına göre ele alınacak barajların giriş ve çıkışlarına gözlem istasyonları kurulması ve veri toplanması, 2. Barajın ömrü, baraj gölü yüzeysel buharlaşması ve su kayıplarının değerlendirilmesi ve raporlanması Proje 1.6.1: Düşük Sıcaklıklı Jeotermal Kaynaklardan Elektrik Üreten Santral Teknolojilerinin Araştırılması Ve MTA Tarafından Tahsis Edilecek Örnek Bir Sahada Fizibilite Çalışması Dönem: Ocak 2009 Aralık 2009 Sorumlu Birim: Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Dünyadaki örnek uygulamalar araştırılarak ülkemizdeki sıcak su kaynaklarının özelliklerine uygun teknolojiler belirlenecektir. Bu kapsamda uygun bir jeotermal sahada, mevcut veriler kullanılarak fizibilite çalışması yapılacaktır. Açıklama: Proje 2008 yılı içinde başlatılacaktır. Proje 1.6.2: Jeotermal Isı Pompası Kullanımının Yaygınlaştırılması İçin Uygulama Kılavuzlarının Hazırlanması Ve Tanıtılması Dönem: Ocak Aralık 2009 Sorumlu Birim: Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Isı pompası uygulamaları, projenin çevresel özelliklerine göre değişmektedir. Bu özelliklere göre ısı pompası tipleri belirlenerek örnek projeler yapılacak ve bu projelerin yaygınlaştırılmasına yönelik her türlü tanıtıcı faaliyetlerde bulunacaktır. Açıklama: Proje 2008 yılı içinde başlatılacaktır.

36 Proje 1.6.3: Jeotermal Kaynaklardan Hidrojen Üretebilen Yöntemlerin Araştırılması Ve Fizibilitesinin Yapılması Dönem: Ocak 2009 Aralık 2009 Sorumlu Birim: Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Başka bir amaçla değerlendirilmesi ekonomik anlamda mümkün olmayan jeotermal enerjiyi hidrojen eldesinde kullanma imkânları araştırılacaktır. Ülkemizde buna uygun örnek bir sahada fizibilite çalışması yapılacaktır. Açıklama: Proje 2008 yılı içinde başlatılacaktır. Faaliyet 1.6 F1: TKİ Tarafından Belirlenen Sahalarda Linyit Arama Sondajlarının Yapılması Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Sorumlu Birim: Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Hali hazırda yürütülen Türkiye Maden ve Jeotermal Kaynak Rezervlerinin Geliştirilmesi ve Yeni Sahalar Bulunması Projesi kapsamında ve MTA Koordinatörlüğünde: 1. TKİ-GELİ ve Yeniköy Linyit İşletmesi (YLİ) Linyit Sahaları Sondaj Çalışmaları: Ana Proje kapsamında, TKİ Genel Müdürlüğü adına 2005 yılı içinde başlanan Linyit Arama ve Geliştirme Sondajlarına Milas-Yeniköy Sondaj Kampı Şefliğinde devam edilmektedir. Karacahisar Linyit Sahası nda TKİ ile bağıtlanan ilk protokol kapsamında planlanan m (+-%20) sondaj işinde + %20 (1.800 m) verilmesi durumunda, olağan koşullarda, tarihinde tamamlanacaktır. Bu kamp kapatılıp TKİ ce Yatağan-Çiftlikköy Linyit sahasında planlanan 2000 (+-%20) m sondaj işine göre, yeni kampta, 2008 yılı sonuna kadar çalışmalara devam edilecektir. 2. TKİ Ege İşletmesi Müessesesi (ELİ), Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (ÇLİ) Çan Linyit Sahası Sondaj Çalışmaları: Üretim sahasında şev duraysızlığına yönelik jeoteknik amaçlı 675 m sondaj ile linyit sahalarında açılması istenen 2000 m (+- %20) işletme amaçlı sondajın bu protokol kapsamındaki açımı bitmiştir. Yeni yapılan protokol ile linyit sahalarında açılması istenen 1500 m (+-%20) işletme amaçlı sondaj işi sürdürülmekte olup aynı sahada planlanan ilave 2000 m (+- %20) ek işin verilmesi durumunda çalışmalara 2008 yılında devam edilecektir. Çan Linyit Sahasındaki ek programın verilmemesi durumunda, TKİ yetkilileriyle yapılan görüşmelerde başta Balıkesir-Balya Linyit Sahası olmak üzere bir çok sahada EİE nin makine parkı ve personel sayısına göre planlamaların süreceği, Bütçe imkanlarına göre işlerin verileceği belirtilmiştir. Açıklama: Faaliyet 2008 yılı içinde başlatılacaktır.

37 Proje 1.7.1: Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlasının (REPA) Yeteneklerinin Geliştirilmesi Ve Bilgi Derinliğinin Artırılması Dönem: Ocak 2009 Aralık 2009 Sorumlu Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsam: 1. Maden sahaları öncelikli olmak üzere, REPA da bulunmayan altlık haritaların temini ve entegrasyonu 2. RES alanlarına türbin yerleştirme otomasyonu 3. Rüzgâr hızı, yönü, basınç ve sıcaklık parametrelerindeki veri derinliğinin artırılması Açıklama: Proje 2008 yılı içinde başlatılacaktır. Faaliyet 1.7 F1: EPDK ya Teknik Görüş Oluşturulması Dönem: Ocak 2009 Aralık 2013 Sorumlu Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsam: EPDK dan gelen başvuruların RES yönetmeliğine göre değerlendirilmesi ve sonuç raporlarının EPDK ya gönderilmesi. Ayrıca, RES yönetmeliğinde yapılmasında fayda görülen değişikliklerin Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile koordineli olarak belirlenmesi. Faaliyet 1.7 F2: Rüzgâr enerjisi kaynak alanlarının belirlenmesi Dönem: Ocak 2009 Aralık 2010 Sorumlu Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsam: Lisans almış ve lisans başvurusu yapılmış RES alanları dışındaki, güç yoğunluğu 250 W/m 2 ve üzerinde olan rüzgâr kaynak alanlarının; pafta adının, UTM koordinatlarının, topoğrafik özelliklerinin, rüzgâr özelliklerinin, güç yoğunluğunun, referans kurulu gücünün ve bu güçte üretilebilecek yıllık elektrik enerjisi miktarının, mülkiyet, kullanım ve ulaşım durumunun, alanın yakın çevresi ile ilgili bilgilerin belirlenmesi ve internet üzerinden yayımlanması. Ayrıca bu kapsamda standart ölçüm istasyonları kullanılarak önemli alanlarda yıllık ölçümlerin yapılması.

38 Proje 1.8.1: CBS tabanlı Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA) Dönem: Ocak 2009 Aralık 2009 Sorumlu Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Türkiye deki güneş enerjisi potansiyelinin güneş pillerine ve güneş-termik santrallere yönelik olarak ayrı ayrı belirlenmesi ve CBS ortamında atlas haline getirilmesi. Açıklama: Proje 2008 yılı içinde başlatılacaktır. Proje 1.8.2: CBS tabanlı Türkiye Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası (BEPA) Dönem: Ocak 2009 Aralık 2009 Sorumlu Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: TÜBİTAK-MAM işbirliğiyle Türkiye deki bitkisel ve hayvansal atıkların yıllık bazda türlerine göre miktar, cari ekonomik değer ve enerji potansiyellerinin belirlenerek CBS ortamında atlas haline getirilmesi. Açıklama: Proje 2008 yılı içinde başlatılacaktır. Proje 1.8.3: Parabolik Oluk Kolektörlü Örnek Güneş-Termik Santrali Kurulması Dönem: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Güney bölgelerimizde belirlenecek uygun bir alanda, pilot ölçekli MW gücündeki örnek santralin EÜAŞ tarafından inşasına yönelik teknik destek ve koordinasyon sağlanması; santral performansının izlenmesi. Açıklama: Proje 2008 yılı içinde başlatılacaktır. Proje 1.8.4: Bitkisel Atıklardan Elektrik, Isı Veya Akaryakıt Üretebilen Örnek Tesis Uygulamaları Dönem: Ocak 2009 Aralık 2013 Sorumlu Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Bitkisel atık kaynağı yeterli olan bir bölgede, TÜBİTAK-MAM ve/veya özel sektör işbirlikleri ile, örnek tesisin EÜAŞ veya TPAO tarafından kurulmasına yönelik, teknik destek ve koordinasyon sağlanması; tesis performansının izlenmesi. Açıklama: Proje 2008 yılı içinde başlatılacaktır.

39 Faaliyet F1: Enerji Potansiyellerinin Belirlenmesi Ve Bu Potansiyellerden Yararlanma Yöntemlerinin Ortaya Konması Kapsamında AR-GE Projelerinin Planlanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: TÜBİTAK veya ETKB tarafından desteklenmeye alınan projelerin izlenmesi; yeni projelerin yönlendirilmesine, tanımlanmasına ve desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılması. Açıklama: Bu faaliyete ilişkin çalışmalar 2008 yılında başlatılacaktır. Faaliyet 1.9 F2: Enerji Potansiyellerinden Yararlanma Yöntemlerinin Ortaya Konması Kapsamında Örnek Uygulamaların Planlanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Kamu kuruluşları ve özel sektör işbirlikleri ile gerçekleştirilmesinde fayda görülen pilot uygulamaların yönlendirilmesi, tanımlanması, yapımında teknik destek sağlanması ve performansın izlenmesi. Açıklama: Bu faaliyete ilişkin çalışmalar 2008 yılında başlatılacaktır. Faaliyet 1.9 F3: Enerji Potansiyellerinin Belirlenmesi Ve Bu Potansiyellerden Yararlanma Yöntemlerinin Ortaya Konması Kapsamında Uluslararası Projelerin Planlanması, Koordinasyonu Ve Yürütülmesi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Plan dönemi boyunca, enerji potansiyellerinin belirlenmesi ve bu potansiyellerden yararlanma yöntemlerinin ortaya konması kapsamında ele alınacak AR-GE ve uygulama projeleri ile ilgili yürütülen uluslararası projelere ortak olunmasına ve yeni projeler geliştirerek bu projelerin desteklenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak. Açıklama: Bu faaliyete ilişkin çalışmalar 2008 yılında başlatılacaktır.

40 Faaliyet 1.10 F1: 4628 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Proje İnceleme Çalışmaları Dönemi: Ocak Aralık 2013 Koordinatör Birim: Proje Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Temmuz 2003 ten itibaren firmalarca hazırlanan ve DSİ tarafından gönderilen Ön Başvuru ve Fizibilite Raporları nın kontrolü, EİE tarafından yapılarak DSİ ye görüş bildirilmektedir. Ayrıca EİE tarafından geliştirilmiş HES projeleri için hizmet bedeli ödeyen firmaların işlemleri yapılmaktadır. Plan dönemi boyunca bu çalışmalara devam edilecektir. Faaliyet 1.10 F2: Kamulaştırma Çalışmaları Dönemi: Ocak Aralık 2013 Koordinatör Birim: Proje Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Kamulaştırma çalışmaları EİE tarafından tamamlanan Birecik Barajı ve HES ile Yamula Barajı ve HES projelerinin tezyid-i bedel ödemeleri ile kamulaştırma bedeli ödemelerine devam edilecektir. Faaliyet 1.10 F3: İnşaat ve İşletme Denetim çalışmaları Dönemi: Ocak Aralık 2013 Koordinatör Birim: Proje Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Plan dönemi boyunca 18 Adet YİD ve 2 adet İşletme Hakkı Devri projesinin işletme denetim çalışmaları kapsamında yılda en az bir defa olmak üzere, bütün tesisler denetlenecek ve ETKB ye denetim raporu sunulacaktır.

41 Faaliyet 2.1 F1: Sanayide Enerji Yöneticisi Eğitimi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: 2009 yılında, Enerji Tasarrufu Uygulama Tesisi, rehabilite edilecek ve yılda ortalama 120 kursiyer eğitilecektir. Ayrıca yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketlerin talep etmesi halinde ve imkanlar ölçüsünde her yıl bunların düzenleyecekleri eğitim programlarına katılan kursiyerlerin uygulama eğitimleri bu tesislerde gerçekleştirilebilecektir. Faaliyet 2.1 F2: Binalarda Enerji Yöneticisi Eğitimi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Kamu binaları, hizmet binaları ve ticari binalar için her yıl 75 kursiyer eğitilecektir. Faaliyet 2.1 F3: Uluslararası Enerji Yöneticisi Eğitimi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Bölge ülkelerine ve Türk Cumhuriyetlerine yönelik yılda bir defa eğitim programı uygulanacaktır.

42 Faaliyet 2.1 F4: Etüt-Proje Eğitimi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Sanayi ve bina sektörlerinde eğitim, enerji etüdü, verimlilik artırıcı proje hazırlama, danışmanlık ve proje uygulama hizmetlerini vermek üzere yetki belgesi almak isteyen şirketlerin sertifikalandırılmış eleman ihtiyacı için eğitimler düzenlenecektir. Proje 2.1: EnVer Projesi - Bilinçlendirme Çalışmaları Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Kamu, özel ve sivil toplum kesimlerinin işbirliği ile yürütülecek olan proje kapsamında; - Projenin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonu ile birlikte; Enerji Verimliliği Haftası düzenlenmesi, Enerji Parkının işletilmesi ve geliştirilmesi, televizyon kanalları için kısa süreli filmler hazırlatılması, eğitim kurumları için müfredat geliştirilmesi, basılı ve görsel yayınlar yapılması, ödüllü yarışmalar düzenlenmesi ve Enerji Verimliliği Kanunu kapsamındaki bilinçlendirmeye yönelik uygulamaların izlenmesi ve denetimi, bütçe imkanları ölçüsünde EİE tarafından yapılacak; - Enerji Verimliliği ile ilgili kampanyaları, ödüllü yarışmaları, eğitim, bilinçlendirme ve medya etkinliklerini içine alan sosyal sorumluluk projeleri EnVer Projesine katılan özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülecektir. Açıklama: Bu projeye ilişkin çalışmalar 2008 yılında başlatılacaktır. Faaliyet 2.2 F1: Üniversitelerin Ve Meslek Odalarının Yetkilendirilmesi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında başvuruda bulunan üniversitelere ve TMMOB a bağlı makina ve elektrik mühendisleri odalarının şubelerine, enerji yöneticisi ve etüt-proje eğitimi verebilmeleri ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini yetkilendirebilmeleri için yetki belgesi verilecektir. Yetki belgesi almak üzere yapılan başvurular değerlendirilecek, yetki belgesi verilenlerin 5627 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetleri izlenecek ve yılda bir kez yerinde denetim yapılacaktır.

43 Faaliyet 2.2 F2: Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında başvuruda bulunan EVD şirketlerine enerji yöneticisi eğitimi, enerji etüdü, verimlilik artırıcı proje hazırlama, danışmanlık ve proje uygulama faaliyetlerini yürümek üzere yetki belgesi verilecektir. Yetki belgesi almak üzere yapılan başvurular değerlendirilecek, yetki belgesi verilenlerin 5627 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetleri izlenecek ve yılda bir kez yerinde denetim yapılacaktır. Faaliyet 2.3 F1: Verimlilik Artırıcı Projelerin Desteklenmesi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde enerji verimliliğini artırmak üzere hazırlayacakları veya EVD şirketlerine hazırlatacakları, toplam proje bedeli YTL yi aşmayan, geri ödeme süresi en fazla 5 yıl olan ve 2 yıl içinde uygulanan verimlilik artırıcı projeler en fazla % 20 oranında desteklenecektir. Desteklenen projeler izlenecek ve yerinde denetlenecektir. Faaliyet 2.3 F2: Gönüllü Anlaşmalar Yapılması Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, enerji yoğunluklarını 3 yıl içinde en az %10 azaltmak üzere endüstriyel işletmeler ile gönüllü anlaşmalar yapılacaktır. Hedefe ulaşan endüstriyel işletmeye, anlaşma yapılan yıla ait enerji giderinin %20 si oranında, YTL yi geçmemek üzere destek sağlanacaktır. Gönüllü anlaşma yapan endüstriyel işletmeler, anlaşma kapsamındaki uygulamaları, anlaşma yapan tüzel kişinin anlaşma yaptığı endüstriyel işletmesinin ve diğer endüstriyel işletmelerinin enerji yoğunlukları izlenecek ve gerektiğinde yerinde denetlenecektir.

44 Faaliyet 2.4 F1: İzleme Ve Değerlendirme Çalışmaları Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, endüstriyel işletmelerin ve binaların yükümlülükleri izlenecektir. Bu doğrultuda, belirli bir plan çerçevesinde ve örnekleme metoduna göre her yıl kapsama girenlerin en az %10 u yerinde denetlenecektir sayılı Kanun kapsamında izleme ve değerlendirme çalışmaları için personel, donanım, yazılım, vb altyapı ve veri tabanı oluşturulacak, enerji verimliliği portalı geliştirilerek işletilecek, veri tabanı bilgileri ile yıllık bazda enerji verimliliği göstergeleri vb. istatistiki bilgiler üretilecek ve envanter çıkarılacaktır. Ayrıca, analiz ve değerlendirme çalışmaları ile modellemeler yapılacak, projeksiyonlar üretilecek ve önlem önerileri hazırlanacaktır. Faaliyet F1: Enerjinin Ve Enerji Kaynaklarının Verimli Ve Etkin Kullanılmasına Yönelik AR-GE Projelerinin Planlanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: TÜBİTAK veya ETKB tarafından desteklenecek Ar-Ge projeleri belirlenecek, desteklenen projeler izlenecek ve sonuçların uygulanmasına yönelik koordinasyon çalışmaları yürütülecektir. Açıklama: Bu faaliyete ilişkin çalışmalar 2008 yılında başlatılacaktır.

45 Faaliyet 2.5 F2: Enerjinin Ve Enerji Kaynaklarının Verimli Ve Etkin Kullanılmasına Yönelik Örnek Uygulamaların Planlanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Kamu kuruluşları ve özel sektör işbirlikleri ile gerçekleştirilmesinde fayda görülen pilot uygulamalar belirlenecek, yönlendirilecek, yapımında teknik destek sağlanacak ve performansı izlenecektir. Açıklama: Bu faaliyete ilişkin çalışmalar 2008 yılında başlatılacaktır. Faaliyet 2.5 F3: Enerjinin Ve Enerji Kaynaklarının Verimli Ve Etkin Kullanılmasına Yönelik Uluslararası Projelerin Planlanması, Koordinasyonu Ve Yürütülmesi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Diğer ülkelerin bilgi ve tecrübelerinden ve Avrupa Birliği programlarından yararlanmak üzere, uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla ve ülkelerle ikili işbirlikleri ve projeler geliştirilecektir. Açıklama: Bu faaliyete ilişkin çalışmalar 2008 yılında başlatılacaktır.

46 Proje 3.1.1: Ulusal Enerji Bilgi Yönetim Merkezi nin Kurulması Dönem: Ocak 2009 Aralık 2010 Koordinatör Birim: Genel Müdürlük Sorumlu Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsam: 2008 yılında hazırlanan ihtiyaç analizi, mimari tasarım ve teknik şartname gereklerine uygun olarak sistemin ihale yoluyla kurulması ve eğitiminin alınması Faaliyet 3.1 F1: Ulusal Enerji Bilgi Yönetim Merkezi nin İşletilmesi Dönem: Ocak 2011 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsam: UEBYM nin, hizmet alımı yoluyla işletilmesi

47 Proje 3.2.1: Kritik Teknoloji Planının Hazırlanması Dönem: Ocak 2009 Aralık 2009 Koordinatör Birim: Genel Müdürlük Kapsam: Plan kapsamında dünyadaki ve Türkiye deki teknoloji düzeylerinin ve uygulama gelişiminin, temel hedeflerin, alanların, öncelikli konuların, yol haritalarının ve değerlendirme kriterlerinin yer alması. Planın, geniş katılımlı çalışma gurupları ile hazırlanması, Bakanımız tarafından onaylanması ve internet üzerinden yayımlanması. Açıklama: Bu proje 2008 yılı içinde başlatılacaktır. Faaliyet 3.2 F1: Kritik Teknoloji Planının Uygulanması Dönem: Ocak 2010 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Genel Müdürlük Kapsam: Uygulamaya yönelik AR-GE projelerinin Plan doğrultusunda öncelikli olarak destekleneceklerinin belirlenmesi; Ulusal Enerji AR-GE envanterinin oluşturulması; Planın gelişmelere ve ihtiyaçlara göre güncellenmesi.

48 STRATEJİK AMAÇ 4 Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek; çalışanların gelişimini sağlamak, sosyal ve ekonomik koşullarını iyileştirmek Hedef 4.1 Plan dönemi boyunca İdare nin genişleyen görev ve sorumluluklarının gerektirdiği nitelikli ve nicelikli personelin temini için, teknik personel başta olmak üzere kurum çalışanlarının tamamının sürekli gelişimine, özlük haklarının ve sosyal imkânlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Faaliyet 4.1 F1: Personelin Başta Ücret Koşulları Olmak Üzere, Özlük Haklarını Geliştirmeye Yönelik Tedbirlerin Alınması Ve Uygulanması Dönem: Ocak 2009 Aralık 2013 Sorumlu Birim: Genel Müdürlük Kapsam: Stratejik plan dönemi içerisinde personelin özlük haklarını geliştirmeye (gelirini arttırmaya) yönelik olanakların araştırılması ve ortaya konması Faaliyet 4.1 F2: İdarenin Sunduğu Hizmetlerin Gerektirdiği Personelin Olanaklar Çerçevesinde Temin Edilmesi Dönem: Ocak 2009 Aralık 2013 Sorumlu Birim: Personel ve Eğitim D.B. Açıklama: Gereksinim duyulan personelin temin edilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi Stratejik Planı 41

49 Faaliyet 4.1 F3: İdare Personelinin Eğitimine Yönelik Olanakların Geliştirilmesi, Kurum İçi Ve Kurum Dışı Eğitim Olanaklarından Yararlandırılması Dönem: Ocak 2009 Aralık 2013 Sorumlu Birim: Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Kapsam: Düzenli olarak gerçekleştirilen hizmet içi ve aday memur eğitimlerinin etkinliğini ve verimliliğinin artırılması, çalışanların mesleki bilgilerinin yenilenmesi ve kişisel gelişimine katkıda bulunmaya yönelik olarak eğitim programlarının, hizmet içi kursların, mesleki kursların düzenlenmesi; yönetim kademelerinin eğitimi; seminer ve toplantılara katılımın artırılması; personelin düzenlenen etkinliklere katılımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması, Faaliyet 4.1 F4: Gereksinim Duyulan Bilimsel Yayınların Yer Aldığı Veri Tabanlarına Üye Olunması Ve Kurum Kütüphanesinin İşlevselleştirilmesi Koordinatör Birim: İdari İşler Dairesi Başkanlığı Dönem: Ocak 2009 Aralık 2013 Açıklama: Kurum kütüphanesinin modernizasyonu, yeni yayınlarla zenginleştirilmesi, kaynakların elektronik ortama aktarılması. Faaliyet 4.1 F5: İdari İşler Ve Personele Yönelik Sosyal Hizmetler Dönem: Ocak 2009 Aralık 2013 Sorumlu Birim: İdari İşler Dairesi Başkanlığı ve Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Personel taşıma, yemek, temizlik, güvenlik, vb. hizmetler İdari İşler Dairesi Başkanlığı tarafından; araç kiralama, vb. faaliyetler Makina İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecektir. 42 Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

50 Hedef 4.2 Plan dönemi boyunca çalışma ortamının fiziksel koşulları, ergonomik ve etkin çalışmaya olanak verecek şekilde iyileştirilecek; Kurum içi işlem ve süreçlerin yeni teknolojiye uygun araçlarla yürütülebilmesine yönelik olarak gerekli teknolojik donanım ve yazılım temin edilecektir. Faaliyet F1: Genel Müdürlük Binası Bakım ve Onarımı Dönem: Ocak 2009 Aralık 2013 Sorumlu Birim: Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Kapsam: Genel Müdürlük Binası İhtiyaç duyulan bölümlerinin bakım ve onarımı Faaliyet 4.2 F2: Ofis Fiziksel Koşullarının İyileştirilmesi Dönem: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Kapsam: Belirlenen standartlar ve Yenileme Planı doğrultusunda kademeli olarak ofislerin mobilya ve donanımlarının yenilenmesi Stratejik Planı 43

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

EK-1 EİE HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK-1 EİE HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK1 EİE HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLA R HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EİE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EİE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI EK-2 KMU HİZMET STNDRTLRI TBLOSU EİE PROJE DİRESİ BŞKNLIĞI SIR DI BŞVURUD İSTENEN BELGELER 1 Proje ve Rapor Satışları 1- Dilekçe, 2-Rapor ücreti 1 gün 2 Proje ve Rapor Kontrolü 1- Üst yazı ve kontrolü

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27049 RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler EKLER 58 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler No. Bitiş AMAÇ 1. TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE YAPILMASINI SAĞLAMAK Hedef 1.1.

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat Hulusi KARA Grup Başkanı Sunum Planı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelimiz ve Mevcut Durum İzmir ve Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

YELİ EMO SAMSUN ŞUBESİ-04-05 EYLÜL 2007. MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şube Müdür V.

YELİ EMO SAMSUN ŞUBESİ-04-05 EYLÜL 2007. MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şube Müdür V. ORTA KARADENİZ Z BÖLGESB LGESİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYEL YELİ EMO SAMSUN ŞUBESİ-04-05 EYLÜL 2007 MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şube Müdür V. TÜRKİYE RÜZGAR

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR

YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR TÜRKİYE RÜZGAR R ENERJİSİ POTANSİYEL YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR RÜZGAR ENERJİSİ VE SANTRALLERİ SEMİNERİ Rahmi Koç Müzesi Konferans Salonu - İstanbul (27 MAYIS 2011) MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği Hakkında

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği Hakkında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği Hakkında Bilindiği üzere, 17 Haziran 2016 Tarihli, 29745 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Amaç 8 Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Hedef 1 Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek 1. AKOMAS Afet Bilgi Sistemine

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

05 Kasım 2015. Mustafa GÜNİNDİ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje sorumlusu. 05 Kasım 2015 1

05 Kasım 2015. Mustafa GÜNİNDİ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje sorumlusu. 05 Kasım 2015 1 Mustafa GÜNİNDİ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje sorumlusu 1 PROJE ORGANİZASYONU Proje Sahibi : Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü : TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Paydaş : Meteoroloji

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (http://esm.yasar.edu.tr) Sunum Planı Neden Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü`nde Okumalıyım? Bölüm

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı TÜREK, İstanbul Kasım 2013 ANA FAALİYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini yönetmek Türkiye

Detaylı

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI A. Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi B.

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

Başlıca Hizmetleri. yenilenebilir Enerji alanında. prowind Alternatif Enerji Şirketi`nin 1 / 5

Başlıca Hizmetleri. yenilenebilir Enerji alanında. prowind Alternatif Enerji Şirketi`nin 1 / 5 1 / 5 prowind Alternatif Enerji Şirketi`nin yenilenebilir Enerji alanında Başlıca Hizmetleri 2 / 5 prowind Alternatif Enerji Şirketi nde görev yapan kilit mevkiideki personeli, doksanlı yılların ortalarından

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

Geleceğinize Açılan Kapı

Geleceğinize Açılan Kapı Geleceğinize Açılan Kapı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BİRİMLER Fakülteler 1. Mühendislik Fakültesi 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 3. Fen Edebiyat Fak. 4. Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

BÖLGEMİZİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİNİN KULLANILMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

BÖLGEMİZİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİNİN KULLANILMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR BÖLGEMİZİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİNİN KULLANILMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR 1 Enerji de Politika ve Hedefler Vizyon 2023 Hedefleri 10. Kalkınma Planı (2014-2018) TR32 Düzey 2 Bölgesi (Aydın, Denizli,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı Dr. Hayati Taştan Türksat Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörü Konular: q Yüklenicinin Yükümlülükleri

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI

CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI 2010 CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI OĞUZHAN AKYENER TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA - 2007 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ HANEDAN ENERJİ olarak, enerji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı tüm yatırımcılara, idari ve teknik konularda müşavirlik, mühendislik, danışmanlık ve

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

Grup Şirketleri. www.myenergy.com.tr

Grup Şirketleri. www.myenergy.com.tr MYENERGY, 20 yılı aşkın bilgi ve tecrübe birikimiyle 10 yıldır profesyonel olarak faaliyet göstermektedir. Ankara daki ilk ofisin resmi olarak açılmasından bu güne kadar başta Rüzgar Enerji Santralleri

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJĐSĐNE DAYALI LĐSANS BAŞVURULARINA ĐLĐŞKĐN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP)

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürlüğü 4 Ekim 2012, İstanbul Uygulayıcı Ülkeler

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Odaları / KOBİ ler için EĞİTİM I-1 Projenin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V)

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ); 1970 yılında Kurulan Türkiye Elektrik Kurumu nun (TEK), 1994 yılında TEAŞ ve TEDAŞ olarak ikiye ayrılmasından

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 2 BAKAN SUNUŞU Giderek hızlanan küresel dinamikler içinde, bireylerin, kurumların

Detaylı

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 18 Haziran 2009, Ankara YEK Potensiyeli Yenilenebilir Enerji Üretimi Yenilenebilir Kurulu Güç Kapasitesi YEK Hedefleri YEK Mevzuatı YEK Teşvik

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr SUNUM PLANI 1. RES lerin Enerji Sektöründeki Durumu 2. Strateji Hedeflerimiz 3. RES Yatırım Süreci

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (Bakanlık); kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda büyük ölçekli yenilenebilir

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ. Arge & Stratejik Planlama Direktörlüğü 30.10.2015 AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ. Arge & Stratejik Planlama Direktörlüğü 30.10.2015 AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ Arge & Stratejik Planlama Direktörlüğü AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 1 içerik Lisanssız Üretim Tesisleri Mevzuatı Lisansız Üretim Tesisleri Bağlantı Süreci

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ HİDROMETRİK ÇALIŞMALAR

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ HİDROMETRİK ÇALIŞMALAR FORUM 2009 Doğu Karadeniz Bölgesi Hidroelektrik Enerji Potansiyeli ve Bunun Ülke Enerji Politikalarındaki Yeri, 13-15 Kasım 2009, Trabzon DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ HİDROMETRİK ÇALIŞMALAR İmdat KARAMAN

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı Kanun

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı