Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Tablo 1: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı ( itibariyle) Sınıfı Adet Yüzde (%) Teknik Hizmetler Genel İdari Hizmetler Daimi İşçi Sözleşmeli Personel (657 4/B) 8 1 Diğer 7 1 Toplam Tablo 2: Personelin Eğitim Durumu ( itibariyle) Eğitim Durumu Memur Daimi İşçi Sözleşmeli Personel (657-4/B) Toplam İlkokul Ortaokul Lise Ön Lisans Lisans Yük. Lisans Doktora Toplam

18 Tablo 3: Memur ve İşçilerin Hizmet Yılı Dağılımı ( itibariyle) Hizmet Yılı Memur Daimi İşçi Sözleşmeli Personel (4/B) Toplam Toplam Tablo 4: EİE 2007 Yılı Bütçesinin Ekonomik Kod Bazında Dağılımı (YTL) Kodu Açıklama Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Yıl Sonu Gerçekleşme 01 Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Genel Toplam

19 Tablo 5: EİE 2007 Yılı Bütçe Gelirleri Ekonomik Kod Bazında Dağılımı (YTL) Kodu Açıklama Bütçe Geliri Net Tahsilat 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Genel Toplam

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 22 Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

30 Proje 1.1.1: Gediz Havzası Master Plan Çalışması Dönemi: Ocak Aralık 2009 Koordinatör Birim: Proje Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Hidrolik ve jeolojik veriler ışığında, havzanın hidroelektrik potansiyeli master plan düzeyinde belirlenecektir Stratejik Planı 23

31 Proje 1.1.2: Ulubey Havzası Master Plan Çalışması Dönemi: Ocak Aralık 2009 Koordinatör Birim: Proje Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Hidrolik ve jeolojik veriler ışığında, havzanın hidroelektrik potansiyeli master plan düzeyinde belirlenecektir. Proje 1.1.3: Fırat-Dicle Havzası İlk Etüt Çalışması Dönemi: Ocak Aralık 2013 Koordinatör Birim: Proje Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Fırat - Dicle Havzasındaki hidroelektrik potansiyel belirleme çalışmaları, imkanlar (güvenlik, personel ve mali kaynaklar, vb.) ölçüsünde ve ilk etüt düzeyinde belirlenecektir. Faaliyet F1: 4628 Sayılı Kanun Kapsamında Gerçekleştirilemeyen Projelerin Yeniden Ele Alınması Dönemi: Ocak Aralık 2013 Koordinatör Birim: Proje Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Plan dönemi boyunca, 4628 sayılı Kanun kapsamında özel sektör tarafından müracaat edilen ancak uzun süre hayata geçirilemeyen projeler, ekonomik yapılabilirlik açısından, güncel veriler kullanılarak yeniden gözden geçirilecektir.

32 Proje 1.3.1: Pompajlı HES Potansiyelinin Belirlenmesi Dönemi: Ocak Aralık 2011 Koordinatör Birim: Proje Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Ülkemizin pik enerji ihtiyacının karşılanması ve rüzgâr potansiyelimizin daha verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki Pompajlı HES potansiyel belirleme çalışmaları 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Her yıl ele alınacak bölgeler ve proje yerleri, EÜAŞ ve TEİAŞ ile koordine edilerek belirlenecektir. Proje 1.3.2: Yalova Rüzgâr Destekli Pompajlı HES Tesisi Dönemi: Ocak Aralık 2013 Koordinatör Birim: Proje Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Yalova İli Karpuz Deresi üzerinde, ilk etüt, kavramsal tasarım ve teknik şartname hazırlıklarının 2008 yılında yapılması öngörülmektedir. Elde edilen bilgiler kullanılarak, inşaat ve kurulum çalışmalarının TÜBİTAK-MAM ve EİE işbirliği ile EÜAŞ tarafından yapılması planlanmıştır yılında işletmeye alınması hedeflenen tesiste, sonraki dönemde performans izleme ve AR-GE çalışmaları, EİE ve TÜBİTAK-MAM tarafından yürütülecektir. Faaliyet 1.3 F1: Ülkemizin Pompajlı HES Potansiyelinin Belirlenmesi Kapsamındaki İhtiyaçlara Bağlı Olarak Jeoteknik Araştırma Ve Etütleri Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Sorumlu Birim: Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Proje Dairesi Başkanlığınca planlanacak projelerdeki mühendislik yapı yerlerinde ve dolayında, varsa, jeolojik-jeoteknik sorunlar için, yüzeysel ve sondajlı araştırmalar ışığında, çözüm önerileri üretilecektir. Bunun için en fazla iki sondaj makineli dört kamp veya planlamaya göre çoklu makineli (maksimum 8 makine) daha az sondaj kampı ile çalışmalar yapılacak şekilde makine parkı ve personel durumu planlanmıştır. Açıklama: Faaliyet 2008 yılı içinde başlatılacaktır.

33 Faaliyet F1: Mikro HES Teknik Destek Çalışmaları Dönemi: Ocak Aralık 2010 Koordinatör Birim: Proje Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Doğu Karadeniz Bölgesi öncelikli olmak üzere, ekonomik olabilecek proje yerleri belirlenecek, örnek projeler hazırlanacak, elektronik ortamda ve/veya basılı yayınlar yapılacak ve yatırımcılara teknik danışmanlık desteği verilecektir. Faaliyet F1: Hidrometri İstasyonlarında Ölçüm Ve Gözlem Çalışmaları Dönemi: Ocak Aralık 2013 Sorumlu Birim: Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı Kapsamı: 1. Akarsu Gözlem, Aylık Akarsu Gözlem, Göl Gözlem, Aylık Göl Gözlem, Kuyu Seviye Gözlem ve Meteoroloji Gözlem İstasyonlarında ayda en az 1 sefer ve istasyon yerinde hidrometrik ölçümlerin yapılması. 2. Yıllık Akarsu Gözlem İstasyonlarında yılda en az 1 sefer ve istasyon yerinde hidrometrik ölçümlerin yapılması. 3. Kar Gözlem İstasyonlarında; ocak ayından itibaren kar örtüsü kalkıncaya kadar ayda en az 1 sefer ve istasyon yerinde hidrometrik ölçümlerin yapılması. 4. Akarsu Gözlem, Göl Gözlem ve elektronik cihazlarla donatılı Meteoroloji Gözlem İstasyonlarında sürekli gözlemlerin yapılması ve kayıt altına alınması. 5. Göllerle ilgili TÜBİTAK-KAMAG (Kamu Araştırmaları Grubu) projesine ölçme ve değerlendirme konusunda teknik destek verilmesi.

34 Faaliyet F2: Veri Üretimi, Yayını Ve Hidrometrik Veri Bankası Çalışmaları Dönemi: Ocak Aralık 2013 Sorumlu Birim: Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı Kapsamı: yılları arasını kapsayan yıllık akım, seviye, kar, sediment, kalite ve diğer hidrometrik ölçüm sonuçlarından veri üretimi gerçekleştirilerek yayın haline getirilmesi - Yıl sırasıyla her yıl bir su yılını kapsayan su akım yıllıklarının yayımlanması, - Aylık Ortalama Akımları kitabı 2013 yılında yayımlanması, - Kar Gözlemleri ve Göl Gözlemleri kitapları 2012 yılında yayımlanması, - Su Kalitesi yıllığının 2009 yılının sonunda yayımlanması, - Sediment Gözlemleri Yıllığı nın 2011 yılının sonunda yayımlanması, - AAGİ ve YAGİ Yıllığı nın 2010 yılının ortalarında yayımlanması. 2. Veri bankası çalışmaları - Açık istasyonların 2011 yılının ikinci yarısında tamamlanması, - Kapalı istasyonlara 2012 yılının ilk yarısında başlanması. Faaliyet F3: Ölçüm İstasyonlarının İhtiyaca Göre Bakım Onarımlarının Yapılması; Her Yıl Örnek Seçilecek Bir Havzada 1 Adet Akarsu Gözlem İstasyonuna Eşik-Savak İnşaatının Yapılması Dönemi: Ocak Aralık 2013 Sorumlu Birim: Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı Kapsamı: 1. Akarsulardaki feyezanlardan sonra istasyon donanımlarında meydana gelen hasarların tamiri, teleferiklerin periyodik bakımları ve benzeri bakım onarımların yapılması. 2. Her yıl örnek seçilecek bir havzada seviye-akım bağıntısı kurma zorluğu olan Akarsu Gözlem İstasyonlarından 1 tanesine eşiksavak inşaatı yapılması. Proje 1.5.1: Hidrometri Gözlem İstasyonlarının Modernizasyonu Dönemi: Ocak Aralık 2013 Sorumlu Birim: Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı Kapsamı: 1. Hidrometri Baz İstasyonlarının tamamının Sürekli Seviye Kaydedici cihazlarla donatılması: 19 adet limnigraf tesisi inşaatı, 131 adet limnigraf tesisinin elektronik sürekli seviye kaydedici cihazlarla donatılması, 173 adet limnigraf tesisinde bulunan sürekli seviye kaydedici cihazlardan teknolojik olarak yetersiz kalanların yenilenmesi adet baz istasyonunun kademeli olarak tam otomatik çoklu hidrometrik parametre ölçen cihazlarla donatılı hale getirilmesi.

35 Proje 1.5.2: İşletmedeki Barajların Hidrometrik Parametrelerinin İzlenmesi Dönem: Ocak 2009 Aralık 2013 Sorumlu Birim: Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı Kapsamı: EÜAŞ işbirliği ve finansman desteği ile aşağıdaki çalışmaların yapılması planlanmıştır; yılında belirlenen çalışma programına göre ele alınacak barajların giriş ve çıkışlarına gözlem istasyonları kurulması ve veri toplanması, 2. Barajın ömrü, baraj gölü yüzeysel buharlaşması ve su kayıplarının değerlendirilmesi ve raporlanması Proje 1.6.1: Düşük Sıcaklıklı Jeotermal Kaynaklardan Elektrik Üreten Santral Teknolojilerinin Araştırılması Ve MTA Tarafından Tahsis Edilecek Örnek Bir Sahada Fizibilite Çalışması Dönem: Ocak 2009 Aralık 2009 Sorumlu Birim: Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Dünyadaki örnek uygulamalar araştırılarak ülkemizdeki sıcak su kaynaklarının özelliklerine uygun teknolojiler belirlenecektir. Bu kapsamda uygun bir jeotermal sahada, mevcut veriler kullanılarak fizibilite çalışması yapılacaktır. Açıklama: Proje 2008 yılı içinde başlatılacaktır. Proje 1.6.2: Jeotermal Isı Pompası Kullanımının Yaygınlaştırılması İçin Uygulama Kılavuzlarının Hazırlanması Ve Tanıtılması Dönem: Ocak Aralık 2009 Sorumlu Birim: Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Isı pompası uygulamaları, projenin çevresel özelliklerine göre değişmektedir. Bu özelliklere göre ısı pompası tipleri belirlenerek örnek projeler yapılacak ve bu projelerin yaygınlaştırılmasına yönelik her türlü tanıtıcı faaliyetlerde bulunacaktır. Açıklama: Proje 2008 yılı içinde başlatılacaktır.

36 Proje 1.6.3: Jeotermal Kaynaklardan Hidrojen Üretebilen Yöntemlerin Araştırılması Ve Fizibilitesinin Yapılması Dönem: Ocak 2009 Aralık 2009 Sorumlu Birim: Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Başka bir amaçla değerlendirilmesi ekonomik anlamda mümkün olmayan jeotermal enerjiyi hidrojen eldesinde kullanma imkânları araştırılacaktır. Ülkemizde buna uygun örnek bir sahada fizibilite çalışması yapılacaktır. Açıklama: Proje 2008 yılı içinde başlatılacaktır. Faaliyet 1.6 F1: TKİ Tarafından Belirlenen Sahalarda Linyit Arama Sondajlarının Yapılması Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Sorumlu Birim: Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Hali hazırda yürütülen Türkiye Maden ve Jeotermal Kaynak Rezervlerinin Geliştirilmesi ve Yeni Sahalar Bulunması Projesi kapsamında ve MTA Koordinatörlüğünde: 1. TKİ-GELİ ve Yeniköy Linyit İşletmesi (YLİ) Linyit Sahaları Sondaj Çalışmaları: Ana Proje kapsamında, TKİ Genel Müdürlüğü adına 2005 yılı içinde başlanan Linyit Arama ve Geliştirme Sondajlarına Milas-Yeniköy Sondaj Kampı Şefliğinde devam edilmektedir. Karacahisar Linyit Sahası nda TKİ ile bağıtlanan ilk protokol kapsamında planlanan m (+-%20) sondaj işinde + %20 (1.800 m) verilmesi durumunda, olağan koşullarda, tarihinde tamamlanacaktır. Bu kamp kapatılıp TKİ ce Yatağan-Çiftlikköy Linyit sahasında planlanan 2000 (+-%20) m sondaj işine göre, yeni kampta, 2008 yılı sonuna kadar çalışmalara devam edilecektir. 2. TKİ Ege İşletmesi Müessesesi (ELİ), Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (ÇLİ) Çan Linyit Sahası Sondaj Çalışmaları: Üretim sahasında şev duraysızlığına yönelik jeoteknik amaçlı 675 m sondaj ile linyit sahalarında açılması istenen 2000 m (+- %20) işletme amaçlı sondajın bu protokol kapsamındaki açımı bitmiştir. Yeni yapılan protokol ile linyit sahalarında açılması istenen 1500 m (+-%20) işletme amaçlı sondaj işi sürdürülmekte olup aynı sahada planlanan ilave 2000 m (+- %20) ek işin verilmesi durumunda çalışmalara 2008 yılında devam edilecektir. Çan Linyit Sahasındaki ek programın verilmemesi durumunda, TKİ yetkilileriyle yapılan görüşmelerde başta Balıkesir-Balya Linyit Sahası olmak üzere bir çok sahada EİE nin makine parkı ve personel sayısına göre planlamaların süreceği, Bütçe imkanlarına göre işlerin verileceği belirtilmiştir. Açıklama: Faaliyet 2008 yılı içinde başlatılacaktır.

37 Proje 1.7.1: Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlasının (REPA) Yeteneklerinin Geliştirilmesi Ve Bilgi Derinliğinin Artırılması Dönem: Ocak 2009 Aralık 2009 Sorumlu Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsam: 1. Maden sahaları öncelikli olmak üzere, REPA da bulunmayan altlık haritaların temini ve entegrasyonu 2. RES alanlarına türbin yerleştirme otomasyonu 3. Rüzgâr hızı, yönü, basınç ve sıcaklık parametrelerindeki veri derinliğinin artırılması Açıklama: Proje 2008 yılı içinde başlatılacaktır. Faaliyet 1.7 F1: EPDK ya Teknik Görüş Oluşturulması Dönem: Ocak 2009 Aralık 2013 Sorumlu Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsam: EPDK dan gelen başvuruların RES yönetmeliğine göre değerlendirilmesi ve sonuç raporlarının EPDK ya gönderilmesi. Ayrıca, RES yönetmeliğinde yapılmasında fayda görülen değişikliklerin Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile koordineli olarak belirlenmesi. Faaliyet 1.7 F2: Rüzgâr enerjisi kaynak alanlarının belirlenmesi Dönem: Ocak 2009 Aralık 2010 Sorumlu Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsam: Lisans almış ve lisans başvurusu yapılmış RES alanları dışındaki, güç yoğunluğu 250 W/m 2 ve üzerinde olan rüzgâr kaynak alanlarının; pafta adının, UTM koordinatlarının, topoğrafik özelliklerinin, rüzgâr özelliklerinin, güç yoğunluğunun, referans kurulu gücünün ve bu güçte üretilebilecek yıllık elektrik enerjisi miktarının, mülkiyet, kullanım ve ulaşım durumunun, alanın yakın çevresi ile ilgili bilgilerin belirlenmesi ve internet üzerinden yayımlanması. Ayrıca bu kapsamda standart ölçüm istasyonları kullanılarak önemli alanlarda yıllık ölçümlerin yapılması.

38 Proje 1.8.1: CBS tabanlı Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA) Dönem: Ocak 2009 Aralık 2009 Sorumlu Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Türkiye deki güneş enerjisi potansiyelinin güneş pillerine ve güneş-termik santrallere yönelik olarak ayrı ayrı belirlenmesi ve CBS ortamında atlas haline getirilmesi. Açıklama: Proje 2008 yılı içinde başlatılacaktır. Proje 1.8.2: CBS tabanlı Türkiye Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası (BEPA) Dönem: Ocak 2009 Aralık 2009 Sorumlu Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: TÜBİTAK-MAM işbirliğiyle Türkiye deki bitkisel ve hayvansal atıkların yıllık bazda türlerine göre miktar, cari ekonomik değer ve enerji potansiyellerinin belirlenerek CBS ortamında atlas haline getirilmesi. Açıklama: Proje 2008 yılı içinde başlatılacaktır. Proje 1.8.3: Parabolik Oluk Kolektörlü Örnek Güneş-Termik Santrali Kurulması Dönem: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Güney bölgelerimizde belirlenecek uygun bir alanda, pilot ölçekli MW gücündeki örnek santralin EÜAŞ tarafından inşasına yönelik teknik destek ve koordinasyon sağlanması; santral performansının izlenmesi. Açıklama: Proje 2008 yılı içinde başlatılacaktır. Proje 1.8.4: Bitkisel Atıklardan Elektrik, Isı Veya Akaryakıt Üretebilen Örnek Tesis Uygulamaları Dönem: Ocak 2009 Aralık 2013 Sorumlu Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Bitkisel atık kaynağı yeterli olan bir bölgede, TÜBİTAK-MAM ve/veya özel sektör işbirlikleri ile, örnek tesisin EÜAŞ veya TPAO tarafından kurulmasına yönelik, teknik destek ve koordinasyon sağlanması; tesis performansının izlenmesi. Açıklama: Proje 2008 yılı içinde başlatılacaktır.

39 Faaliyet F1: Enerji Potansiyellerinin Belirlenmesi Ve Bu Potansiyellerden Yararlanma Yöntemlerinin Ortaya Konması Kapsamında AR-GE Projelerinin Planlanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: TÜBİTAK veya ETKB tarafından desteklenmeye alınan projelerin izlenmesi; yeni projelerin yönlendirilmesine, tanımlanmasına ve desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılması. Açıklama: Bu faaliyete ilişkin çalışmalar 2008 yılında başlatılacaktır. Faaliyet 1.9 F2: Enerji Potansiyellerinden Yararlanma Yöntemlerinin Ortaya Konması Kapsamında Örnek Uygulamaların Planlanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Kamu kuruluşları ve özel sektör işbirlikleri ile gerçekleştirilmesinde fayda görülen pilot uygulamaların yönlendirilmesi, tanımlanması, yapımında teknik destek sağlanması ve performansın izlenmesi. Açıklama: Bu faaliyete ilişkin çalışmalar 2008 yılında başlatılacaktır. Faaliyet 1.9 F3: Enerji Potansiyellerinin Belirlenmesi Ve Bu Potansiyellerden Yararlanma Yöntemlerinin Ortaya Konması Kapsamında Uluslararası Projelerin Planlanması, Koordinasyonu Ve Yürütülmesi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Plan dönemi boyunca, enerji potansiyellerinin belirlenmesi ve bu potansiyellerden yararlanma yöntemlerinin ortaya konması kapsamında ele alınacak AR-GE ve uygulama projeleri ile ilgili yürütülen uluslararası projelere ortak olunmasına ve yeni projeler geliştirerek bu projelerin desteklenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak. Açıklama: Bu faaliyete ilişkin çalışmalar 2008 yılında başlatılacaktır.

40 Faaliyet 1.10 F1: 4628 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Proje İnceleme Çalışmaları Dönemi: Ocak Aralık 2013 Koordinatör Birim: Proje Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Temmuz 2003 ten itibaren firmalarca hazırlanan ve DSİ tarafından gönderilen Ön Başvuru ve Fizibilite Raporları nın kontrolü, EİE tarafından yapılarak DSİ ye görüş bildirilmektedir. Ayrıca EİE tarafından geliştirilmiş HES projeleri için hizmet bedeli ödeyen firmaların işlemleri yapılmaktadır. Plan dönemi boyunca bu çalışmalara devam edilecektir. Faaliyet 1.10 F2: Kamulaştırma Çalışmaları Dönemi: Ocak Aralık 2013 Koordinatör Birim: Proje Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Kamulaştırma çalışmaları EİE tarafından tamamlanan Birecik Barajı ve HES ile Yamula Barajı ve HES projelerinin tezyid-i bedel ödemeleri ile kamulaştırma bedeli ödemelerine devam edilecektir. Faaliyet 1.10 F3: İnşaat ve İşletme Denetim çalışmaları Dönemi: Ocak Aralık 2013 Koordinatör Birim: Proje Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Plan dönemi boyunca 18 Adet YİD ve 2 adet İşletme Hakkı Devri projesinin işletme denetim çalışmaları kapsamında yılda en az bir defa olmak üzere, bütün tesisler denetlenecek ve ETKB ye denetim raporu sunulacaktır.

41 Faaliyet 2.1 F1: Sanayide Enerji Yöneticisi Eğitimi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: 2009 yılında, Enerji Tasarrufu Uygulama Tesisi, rehabilite edilecek ve yılda ortalama 120 kursiyer eğitilecektir. Ayrıca yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketlerin talep etmesi halinde ve imkanlar ölçüsünde her yıl bunların düzenleyecekleri eğitim programlarına katılan kursiyerlerin uygulama eğitimleri bu tesislerde gerçekleştirilebilecektir. Faaliyet 2.1 F2: Binalarda Enerji Yöneticisi Eğitimi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Kamu binaları, hizmet binaları ve ticari binalar için her yıl 75 kursiyer eğitilecektir. Faaliyet 2.1 F3: Uluslararası Enerji Yöneticisi Eğitimi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Bölge ülkelerine ve Türk Cumhuriyetlerine yönelik yılda bir defa eğitim programı uygulanacaktır.

42 Faaliyet 2.1 F4: Etüt-Proje Eğitimi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Sanayi ve bina sektörlerinde eğitim, enerji etüdü, verimlilik artırıcı proje hazırlama, danışmanlık ve proje uygulama hizmetlerini vermek üzere yetki belgesi almak isteyen şirketlerin sertifikalandırılmış eleman ihtiyacı için eğitimler düzenlenecektir. Proje 2.1: EnVer Projesi - Bilinçlendirme Çalışmaları Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Kamu, özel ve sivil toplum kesimlerinin işbirliği ile yürütülecek olan proje kapsamında; - Projenin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonu ile birlikte; Enerji Verimliliği Haftası düzenlenmesi, Enerji Parkının işletilmesi ve geliştirilmesi, televizyon kanalları için kısa süreli filmler hazırlatılması, eğitim kurumları için müfredat geliştirilmesi, basılı ve görsel yayınlar yapılması, ödüllü yarışmalar düzenlenmesi ve Enerji Verimliliği Kanunu kapsamındaki bilinçlendirmeye yönelik uygulamaların izlenmesi ve denetimi, bütçe imkanları ölçüsünde EİE tarafından yapılacak; - Enerji Verimliliği ile ilgili kampanyaları, ödüllü yarışmaları, eğitim, bilinçlendirme ve medya etkinliklerini içine alan sosyal sorumluluk projeleri EnVer Projesine katılan özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülecektir. Açıklama: Bu projeye ilişkin çalışmalar 2008 yılında başlatılacaktır. Faaliyet 2.2 F1: Üniversitelerin Ve Meslek Odalarının Yetkilendirilmesi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında başvuruda bulunan üniversitelere ve TMMOB a bağlı makina ve elektrik mühendisleri odalarının şubelerine, enerji yöneticisi ve etüt-proje eğitimi verebilmeleri ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini yetkilendirebilmeleri için yetki belgesi verilecektir. Yetki belgesi almak üzere yapılan başvurular değerlendirilecek, yetki belgesi verilenlerin 5627 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetleri izlenecek ve yılda bir kez yerinde denetim yapılacaktır.

43 Faaliyet 2.2 F2: Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında başvuruda bulunan EVD şirketlerine enerji yöneticisi eğitimi, enerji etüdü, verimlilik artırıcı proje hazırlama, danışmanlık ve proje uygulama faaliyetlerini yürümek üzere yetki belgesi verilecektir. Yetki belgesi almak üzere yapılan başvurular değerlendirilecek, yetki belgesi verilenlerin 5627 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetleri izlenecek ve yılda bir kez yerinde denetim yapılacaktır. Faaliyet 2.3 F1: Verimlilik Artırıcı Projelerin Desteklenmesi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde enerji verimliliğini artırmak üzere hazırlayacakları veya EVD şirketlerine hazırlatacakları, toplam proje bedeli YTL yi aşmayan, geri ödeme süresi en fazla 5 yıl olan ve 2 yıl içinde uygulanan verimlilik artırıcı projeler en fazla % 20 oranında desteklenecektir. Desteklenen projeler izlenecek ve yerinde denetlenecektir. Faaliyet 2.3 F2: Gönüllü Anlaşmalar Yapılması Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, enerji yoğunluklarını 3 yıl içinde en az %10 azaltmak üzere endüstriyel işletmeler ile gönüllü anlaşmalar yapılacaktır. Hedefe ulaşan endüstriyel işletmeye, anlaşma yapılan yıla ait enerji giderinin %20 si oranında, YTL yi geçmemek üzere destek sağlanacaktır. Gönüllü anlaşma yapan endüstriyel işletmeler, anlaşma kapsamındaki uygulamaları, anlaşma yapan tüzel kişinin anlaşma yaptığı endüstriyel işletmesinin ve diğer endüstriyel işletmelerinin enerji yoğunlukları izlenecek ve gerektiğinde yerinde denetlenecektir.

44 Faaliyet 2.4 F1: İzleme Ve Değerlendirme Çalışmaları Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, endüstriyel işletmelerin ve binaların yükümlülükleri izlenecektir. Bu doğrultuda, belirli bir plan çerçevesinde ve örnekleme metoduna göre her yıl kapsama girenlerin en az %10 u yerinde denetlenecektir sayılı Kanun kapsamında izleme ve değerlendirme çalışmaları için personel, donanım, yazılım, vb altyapı ve veri tabanı oluşturulacak, enerji verimliliği portalı geliştirilerek işletilecek, veri tabanı bilgileri ile yıllık bazda enerji verimliliği göstergeleri vb. istatistiki bilgiler üretilecek ve envanter çıkarılacaktır. Ayrıca, analiz ve değerlendirme çalışmaları ile modellemeler yapılacak, projeksiyonlar üretilecek ve önlem önerileri hazırlanacaktır. Faaliyet F1: Enerjinin Ve Enerji Kaynaklarının Verimli Ve Etkin Kullanılmasına Yönelik AR-GE Projelerinin Planlanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: TÜBİTAK veya ETKB tarafından desteklenecek Ar-Ge projeleri belirlenecek, desteklenen projeler izlenecek ve sonuçların uygulanmasına yönelik koordinasyon çalışmaları yürütülecektir. Açıklama: Bu faaliyete ilişkin çalışmalar 2008 yılında başlatılacaktır.

45 Faaliyet 2.5 F2: Enerjinin Ve Enerji Kaynaklarının Verimli Ve Etkin Kullanılmasına Yönelik Örnek Uygulamaların Planlanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Kamu kuruluşları ve özel sektör işbirlikleri ile gerçekleştirilmesinde fayda görülen pilot uygulamalar belirlenecek, yönlendirilecek, yapımında teknik destek sağlanacak ve performansı izlenecektir. Açıklama: Bu faaliyete ilişkin çalışmalar 2008 yılında başlatılacaktır. Faaliyet 2.5 F3: Enerjinin Ve Enerji Kaynaklarının Verimli Ve Etkin Kullanılmasına Yönelik Uluslararası Projelerin Planlanması, Koordinasyonu Ve Yürütülmesi Dönemi: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Diğer ülkelerin bilgi ve tecrübelerinden ve Avrupa Birliği programlarından yararlanmak üzere, uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla ve ülkelerle ikili işbirlikleri ve projeler geliştirilecektir. Açıklama: Bu faaliyete ilişkin çalışmalar 2008 yılında başlatılacaktır.

46 Proje 3.1.1: Ulusal Enerji Bilgi Yönetim Merkezi nin Kurulması Dönem: Ocak 2009 Aralık 2010 Koordinatör Birim: Genel Müdürlük Sorumlu Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsam: 2008 yılında hazırlanan ihtiyaç analizi, mimari tasarım ve teknik şartname gereklerine uygun olarak sistemin ihale yoluyla kurulması ve eğitiminin alınması Faaliyet 3.1 F1: Ulusal Enerji Bilgi Yönetim Merkezi nin İşletilmesi Dönem: Ocak 2011 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Kapsam: UEBYM nin, hizmet alımı yoluyla işletilmesi

47 Proje 3.2.1: Kritik Teknoloji Planının Hazırlanması Dönem: Ocak 2009 Aralık 2009 Koordinatör Birim: Genel Müdürlük Kapsam: Plan kapsamında dünyadaki ve Türkiye deki teknoloji düzeylerinin ve uygulama gelişiminin, temel hedeflerin, alanların, öncelikli konuların, yol haritalarının ve değerlendirme kriterlerinin yer alması. Planın, geniş katılımlı çalışma gurupları ile hazırlanması, Bakanımız tarafından onaylanması ve internet üzerinden yayımlanması. Açıklama: Bu proje 2008 yılı içinde başlatılacaktır. Faaliyet 3.2 F1: Kritik Teknoloji Planının Uygulanması Dönem: Ocak 2010 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Genel Müdürlük Kapsam: Uygulamaya yönelik AR-GE projelerinin Plan doğrultusunda öncelikli olarak destekleneceklerinin belirlenmesi; Ulusal Enerji AR-GE envanterinin oluşturulması; Planın gelişmelere ve ihtiyaçlara göre güncellenmesi.

48 STRATEJİK AMAÇ 4 Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek; çalışanların gelişimini sağlamak, sosyal ve ekonomik koşullarını iyileştirmek Hedef 4.1 Plan dönemi boyunca İdare nin genişleyen görev ve sorumluluklarının gerektirdiği nitelikli ve nicelikli personelin temini için, teknik personel başta olmak üzere kurum çalışanlarının tamamının sürekli gelişimine, özlük haklarının ve sosyal imkânlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Faaliyet 4.1 F1: Personelin Başta Ücret Koşulları Olmak Üzere, Özlük Haklarını Geliştirmeye Yönelik Tedbirlerin Alınması Ve Uygulanması Dönem: Ocak 2009 Aralık 2013 Sorumlu Birim: Genel Müdürlük Kapsam: Stratejik plan dönemi içerisinde personelin özlük haklarını geliştirmeye (gelirini arttırmaya) yönelik olanakların araştırılması ve ortaya konması Faaliyet 4.1 F2: İdarenin Sunduğu Hizmetlerin Gerektirdiği Personelin Olanaklar Çerçevesinde Temin Edilmesi Dönem: Ocak 2009 Aralık 2013 Sorumlu Birim: Personel ve Eğitim D.B. Açıklama: Gereksinim duyulan personelin temin edilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi Stratejik Planı 41

49 Faaliyet 4.1 F3: İdare Personelinin Eğitimine Yönelik Olanakların Geliştirilmesi, Kurum İçi Ve Kurum Dışı Eğitim Olanaklarından Yararlandırılması Dönem: Ocak 2009 Aralık 2013 Sorumlu Birim: Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Kapsam: Düzenli olarak gerçekleştirilen hizmet içi ve aday memur eğitimlerinin etkinliğini ve verimliliğinin artırılması, çalışanların mesleki bilgilerinin yenilenmesi ve kişisel gelişimine katkıda bulunmaya yönelik olarak eğitim programlarının, hizmet içi kursların, mesleki kursların düzenlenmesi; yönetim kademelerinin eğitimi; seminer ve toplantılara katılımın artırılması; personelin düzenlenen etkinliklere katılımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması, Faaliyet 4.1 F4: Gereksinim Duyulan Bilimsel Yayınların Yer Aldığı Veri Tabanlarına Üye Olunması Ve Kurum Kütüphanesinin İşlevselleştirilmesi Koordinatör Birim: İdari İşler Dairesi Başkanlığı Dönem: Ocak 2009 Aralık 2013 Açıklama: Kurum kütüphanesinin modernizasyonu, yeni yayınlarla zenginleştirilmesi, kaynakların elektronik ortama aktarılması. Faaliyet 4.1 F5: İdari İşler Ve Personele Yönelik Sosyal Hizmetler Dönem: Ocak 2009 Aralık 2013 Sorumlu Birim: İdari İşler Dairesi Başkanlığı ve Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Kapsamı: Personel taşıma, yemek, temizlik, güvenlik, vb. hizmetler İdari İşler Dairesi Başkanlığı tarafından; araç kiralama, vb. faaliyetler Makina İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecektir. 42 Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

50 Hedef 4.2 Plan dönemi boyunca çalışma ortamının fiziksel koşulları, ergonomik ve etkin çalışmaya olanak verecek şekilde iyileştirilecek; Kurum içi işlem ve süreçlerin yeni teknolojiye uygun araçlarla yürütülebilmesine yönelik olarak gerekli teknolojik donanım ve yazılım temin edilecektir. Faaliyet F1: Genel Müdürlük Binası Bakım ve Onarımı Dönem: Ocak 2009 Aralık 2013 Sorumlu Birim: Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Kapsam: Genel Müdürlük Binası İhtiyaç duyulan bölümlerinin bakım ve onarımı Faaliyet 4.2 F2: Ofis Fiziksel Koşullarının İyileştirilmesi Dönem: Ocak 2009 Aralık 2013 Koordinatör Birim: Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Kapsam: Belirlenen standartlar ve Yenileme Planı doğrultusunda kademeli olarak ofislerin mobilya ve donanımlarının yenilenmesi Stratejik Planı 43

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 2 BAKAN SUNUŞU Giderek hızlanan küresel dinamikler içinde, bireylerin, kurumların

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ 2-4 I-GENEL BİLGİLER 5 A- Misyon ve Vizyon 5 B- Yetki, Görev

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2010-2023

ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2010-2023 ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2010-2023 1. GİRİŞ Enerji verimliliği; enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması, enerji maliyetlerinin sürdürülebilir

Detaylı

YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI

YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (04-08) YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 04 YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI. Programın Amacı ve Kapsamı

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMMUZ 2014 BAKAN SUNUŞU Günümüzde Enerji üretimi ve tüketiminde küresel ekonomik ve jeostratejik dengelerin yeniden tanımlanmasına

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27035

Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27035 Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27035 Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i KISALTMALAR DİZİNİ... v SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2014 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27035

Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27035 Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27035 ENERJĠ KAYNAKLARININ VE ENERJĠNĠN KULLANIMINDA VERĠMLĠLĠĞĠN ARTIRILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011 Yollarımızı asrın, bugünkü ilerlemelerin icap ettirdiği bir mükemmel duruma eriştirmek lazımdır. Ancak bu suretle

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı