DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com"

Transkript

1 Mliy Msbsi : Bir işlmd üril ml v izm birimlrii ld dilmsi v blrı lıılr lşırılıp pry çvrilmsi içi, işlmi ypığı dkârlığı prsl ölçüsüü gösr mliylri, gi gidrlrd lşğ blirly, söz ks gidrlri; ürlri, ksiylrı v gidr yrlri bkımıd sp plıdki sııldırm dğrlsd kyddip izly, b bilgilri ilm v yrm ypılmsı imk vrk rprlrı zırlmsıı v mliylri krlüü mç bil işlmlr büüüdür Tımd d lşılğı gibi mliy msbsi sd mmdd driki v ürimi il sıırlı klmyıp, pzrlm mliylrii d kpsy sürçlri büysid brıdırır Kıs bir ıml mliy, dl bir s lşmk içi klılmsı grk sirgmzliklri prsl plmıdır Örği, bir mlı mliyi dildiğid mçl, ğr ml sılm ylyl ld dilmişs lış mliyi, ğr ürim s ld dilmişs ürim mliyi dir Sç r iki drmd d ld dil ml lp, birii drmd mliy sı lm liyii, ikii drmd is ürim liyii d ldğ dkrlıklrl ölçülkir Diğr bir yöüyl l lıdığıd mliylr sd klıl dkârlıklrl ölçülmz Bir işlm vr l mk v srmysii blli bir iş kliz drk, lri bzı ırslrı kçırmış lr B drmd kçırıl lri kzçlr d işlm içi ırs mliyi sr ry çıkrır Örği çılgı r ükim lışklıklrı il brbr ürkliği yk ldğ ülkmizd, rzi sibi birii, bş rzisi üzri dikbilği 100 kök viz idı yri, kdisi 2000-TL dğrid kıllı l lmsı gösrilbilir 100 kök viz idı yklşık 10 yıllık bir vdd rlm r yıl 3 ykı bir ürklik sğlr ki b d yıld TL lik bir kzç lmı glir Arzi sibi b kzı kçırmkl klmyıp, l içi d bir mliy klmışır Bsi gç örk l mliyi msb mliyi lrk çıklırk, 60000TL lik kçırıl viz kzı is ırs mliyi lrk ildirilbilir Üzülrk blirmk grkir ki kybl ürklik v mllk biliimizi yid iş mk ldkç zrdr Örk çıkl kvrmlrı ımlmk grkirs; SMMM STAJ BAŞLATMA MALİYET/01_TEMEL KAVRAMLAR Msb Mliyi : S lşmk içi ypılmsı grk gidrlr plmıdır Fırs Mliyi : Krr sçklri rsıd birii ri mk diyl diğrid kçırıl kzçır Blrı yıd yöim krrlrı ışık k diğr mliy kvrmlrı d şğıd çıklmkdır Ek Mliylr : Türlü sçklr rsıd bir sii sçilmsi drmd, plm mliylrd (sbi, yrı dğişk, dğişk) ry çık dğişikliklrdir Örği ürimi 2000 birimd 3000 birim çıkrmyı plly bir işlmd; plm mliylri TL d TL y çıkmsı drmd k mliy, TL lkır Elb b drmd işlmi krr lırk bkl giriyi d göz rdı mmsi grkir Bmış Mliy : Bir krr işlmi sırsıd krrd kilmy mliylr bmış mliylr dir Gllikl risl mliylrdir Çükü blr gçmiş vril bir krr ilişkidir v bgükü krrlrd bir kisi lmykır Örği, öd sı lımış bir sbi kıymi mliyi bmış mliyir Amçlrı: I Üril ml v izmlri birim mliylrii ölçmk II Sklrı dğrlrii splmk III Glğ yölik pllrı ypılmsı yrdım mk IV Gidrlri krlüü v kli sdrdıı krmk kşl il lklr ölçüsüd mliylri düşürülmsii sğlyk yömlri glişirmk V Sçklr rsıd krr vrmk drmd l yöiilr mliyl ilgili düzli, kili v güvilir bilgilr vrmk DEĞİŞİME AÇIK OLUN

2 SMMM STAJ BAŞLATMA MALİYET/01_TEMEL KAVRAMLAR Tml Kvrmlr Hrm : Bir ml, yd v izm sğlmsı vy rgi bir dim krşılığı lmksızı ry çık bir yükümlülük diyl ypıl ödm v brçlmlrdır Brd rmd ksdil sd ki çıkışlrı lmyıp, v dil brçlmlrd rmı bilşii lşrr Hrm il gidr kvrmlrı yı şy dğildir Hrmı gidr döüşmsi içi, rm krşılığıd ld dil yrrı, yı dömd ükilmsi grkir Şy rm ylyl ld dil yrr glk dömlrd ükilk is, rmlr mliy döüşmkdir Hr rm bir gidr lmyğı gibi, r gidrid bir rm lmsı grkmz Örği mrism gidrlri v krşılık gidrlri grçk ki çıkışı v yükümlülük grkirmy gidrlrdir Yi bir rmy ss şkil mzlr Mliy : Hrgi bir mlı vy izmi, kllıldığı vy sıldığı yrd vy drmd ld dbilmk içi dğrd dğry v dlylı lrk ypıl plm rmlrdır Gidr Tükil Mliy Bilç Yklşımı Vrlıklrdki Azlış Yükümlülüklrd Arış Glir Tbls Yklşımı Hsıl düşül Bilç Yklşımı Öz kyklrd myd gl zlış Zrr Arızi iş v Olylr Glir Tbls Yklşımı Hsıl düşül Tükmiş Mliy : Pşi ödmiş gidrlri ri döm i kısmıdır Tükmmiş Mliy : Cri döm içrisid ükimi grçklşmmiş Sklr, özl mliylr, pşi ödmiş gidrlr kilşirilmiş gidr y d ükmmiş mliy lrk kbl dilir Gidr : Hsıl ld mk mıyl ükil mliylr plmıdır Bilç Yklşımıd Gidr : Bir İşlmi blli bir dömdki ml slimi vy ürim, izm kllımı vy sürkli iş ksyl ilgili diğr işlmlri sd işlmi vrlıklrıd myd gl zlışlr vy yükümlülüklrid myd gl rışlrdır Glir Yklşımıd Gidr : İşlmi vrlığıı v liyii sürdürbilmsi v bir kmik yrr sğlmsı içi blli bir dömd klldığı v ükiği girdilri ydsı ükmiş mliylri âsıl düşül kısmıdır Zrr : Blirli bir döm i gidrlr plmıı, döm sılıd zl l kısmıdır Diğr bir id il işlmd çkil v k dğrlr riç lmk kydı il döm s özsrmysi il döm bşı özsrmysii krşılşırılmsı sriyl bl gi rkır B çıklmlrd yl çıkrk zrrı ikiy yırbiliriz Bilç Yklşımıd Zrr : Blirli bir dömd bir işlmi özsrmysid, gidrlr v işlmd çkil dğrlr riç, lğ dışı liylr vy rızi ypıl işlmlr v lylr sd myd gl zlışlrdır Glir Yklşımıd Zrr : Blirli bir dömd işlm liylrii sürdürülmsi v bir glir ld dilmsi dışıd, rızi iş v lylrd dlyı kllıl vy ükil vrlıklrı sıl düşül, yrrı ükmiş mliylridir Mliy Msbsi Mml Kvrmı 151 Yrı Mml Hs 152 Mmllr Hs 620 Sıl Mml Mliyi İç Bilgi Kllıılrı yölik vri ürir Yöiilr Orklr Prsl Fisl Msb Tiri Ml Kvrmı 153 Tiri Mllr Hs 621 Sıl Tiri Mllrı Mliyi Dış bilgi kllıılrıı iiyı l vrilri sğlr Dvl Yırımılr Ork lm İsylr Krdi vrlr DEĞİŞİME AÇIK OLUN

3 SMMM STAJ BAŞLATMA MALİYET/01_TEMEL KAVRAMLAR DEĞİŞİME AÇIK OLUN

4 SMMM STAJ BAŞLATMA MALİYET/01_TEMEL KAVRAMLAR DEĞİŞİME AÇIK OLUN

5 SMMM STAJ BAŞLATMA MALİYET/02_GİDERLERİN SINIFLAN GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI Ürülr Yüklmlri Gör Dirk Gidrlr Edirk Gidrlr 1- Dirk Gidrl Blirli bir ml vy izmi ürim dğrd dğry rgi bir dğıım rı kllmd yüklbil gidrlrdir 2- Edirk gidrl Blirli bir ml vy izmi ürim mliyi dğrd dğry yüklmyip birkım dğıım ölçülri il yüklbil gidrlrdir Sbi gidrlr Blirli bir zm dilimi v mi içid liy midki ış v zlışlrd kilmd yı kl gidrlrdir Ypısl Gidrlr: İşlmi ypısı bğlı lrk ry çık v zrl l mliylrdir (Amrism Gidrlri) Prgrmlmış Gidrlr: Yöiilri lklrı krrlrd kil v vzgçilbilir ilik l mliylrdir (Rklm, AR-GE gidrlri) Gidrlr Gidrlr Fliy Hmi il İlişkisi Gör Sbi Gidrlr Dğişk Gidrlr Yrı - Dğişk Gidrlr b Dğişk gidrlr Fliy mi bğlı lrk r vy zl gidrlrdir Gidrlr Ürim Mikrı Tplm Sbi Mliy Ürim Mikrı Tplm Dğişk Mliylr Gidrlr Yrı dğişk yrı sbi gidrlr Ürim Mikrı Birim Dğişk Mliylr Ürim Mikrı Birim Sbi Mliylr -Yrı dğişk gidrlr; Fliy mi drdğd mm rd klkmy k liy mi bğlı lrk r vy zl gidrlrdir Bkım rım gidrlri -Yrı sbi gidrlr; Blirli bir liy rlığıd sbi l b ım şıldığıd sıçrmlr gösr gidrlrdir Gidrlr Gidrlr Ürim Mikrı Ürim Mikrı Yrı Dğişk Mliylr Yrı Sbi Mliy DEĞİŞİME AÇIK OLUN 5

6 SMMM STAJ BAŞLATMA MALİYET/02_GİDERLERİN SINIFLAN Sk mliy gidrlri Alış gidrlri Ürim gidrlri ) Dirk ilk mdd v mlzm gidrlri b) Dirk işçilik gidrlri ) Gl ürim gidrlri Fksiylrı Gör 7/A Sçği Döm gidrlri Arşırm glişirm gidrlri Pzrlm sış v dğıım gidrlri Gl yöim gidrlri Fism gidrlri Zrr döüş gidrlr Çlışmy kısım gidrlri Öki döm gidr v zrrlrı Arızi sış zrrlrı Diğr zrrlr Çşililiği Gör 7/B Sçği 0 İlk mdd v mlzm gidrlri 1 İşçi ür v gidrlri 2 Mmr ür v gidrlri 3 Dışrd sğl yd v izmlr 4 Çşili gidrlr 5 Vrgi rsim v rçlr 6 Amrismlr 7 Fism gidrlri DEĞİŞİME AÇIK OLUN 6

7 SMMM STAJ BAŞLATMA MALİYET/02_GİDERLERİN SINIFLAN DERSHANE 12 KİŞİLİK DEĞERLENDİRME 1 Öz kdmi drssi ylık kir bdli 2700 TL l 12 kişilik k sıılı bir üd mrkzi kirlmışır Eğiim gör r bir öğri içi 50TL lik kyk kib iiyç dylmkdır Akdmiy 9 kişi kyı ldğ gör plm büç dklmii lşrz 2 Öğri syısıı rış y d zlışı gör mliylri yölü dğişim gösrdiğii ilyiiz BÜTÇE DENKLEMİ Y = + b(x) Krm Mliy = Tplm + Birim Fliy Sbi Dğişk Hmi Mliy Mliy Örk lyd d görüldüğü üzr ğiim mçlı krlmş l Öz Akdmi drssii ypığı sözlşm grği kir bdli 2700 TL dir Kir bdli öğri syısı gör dğişmy bir gidr lp, sbi ilik bir gidrdir Ak b rğm kyılı öğrilr dğııl kyk kip bdli is 50 TL lp, r bir öğri içi ksr klıl yi dğişk ilik l bir gidrdir Öğri syısıı rışı gör r, zlışı bğlı lrk zl b gidr, dğişk bir iliğ sipir Tüm b çıklmlr rğm lmmsı grk şy; sbi v dğişk mliylri plm ürim mi gör sbi v dğişk iliğ sip lmsıdır Birim lrk düşüüldüğüd sbi mliylr slıd dğişk bir krkrisiğ sipirlr Şöyl ki kir gidri 2700 TL lrk plmd r zm sbiir Ak öğri bşı düş kir gidri dğişk süy sipir 9 öğrii ldğ bir sıı öğri bşı klıl kir gidri 300 TL lrk, 10 öğrilik sıı is 270 TL lmkdır Yi kir gidri plm lrk sbi klmsı rğm birim lrk dğişkdir? = (9) 3150 = Ayı şkild kip ürlri plmd öğri syısı gör rıp, zlış gösrirk; slıd bir öğri içi r zm 50 TL lp, sbi bir krkrisiğ sipir KAPASİTE KULLANIM ORANI: İşlmi mv ürim kpsisii kdrlık kısmıı kllımd ldğ ölç rdır Örğimizd 12 kişilik bir sııı k 9 sırsı dlmş, yi kpsisii k %75 ii kllıldığı görülmkdir B işlmi ödmiş ldğ kir gidrid m msıyl yrrlmdığı v %25 lik kısım içi bş ödm ypığıı gösrmkdir B drmd işlmi kpsi spmsı %25 lp, 2700 x %25 = 675 TL kpsi spmsı Mvr DEĞİŞİME AÇIK OLUN 7

8 SMMM STAJ BAŞLATMA MALİYET/02_GİDERLERİN SINIFLAN Mliy Msbsi Gidrlri Sııldırılmsı Cvp Arı B C E E D D E D C www DEĞİŞİME AÇIK OLUN 8

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com Mliy Msbsi : Bir işlmd üril ml v izm birimlrii ld dilmsi v blrı lıılr lşırılıp pry çvrilmsi içi, işlmi ypığı dkârlığı prsl ölçüsüü gösr mliylri, gi gidrlrd lşğ blirly, söz ks gidrlri; ürlri, ksiylrı v

Detaylı

SMMM STAJ BAŞLATMA FİNANSAL MUHASEBE/TİCARİ ALACAKLAR. f u a t h o c a. n e t. DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

SMMM STAJ BAŞLATMA FİNANSAL MUHASEBE/TİCARİ ALACAKLAR. f u a t h o c a. n e t. DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 sjbslmsivi@gmilm DEĞİŞİME AÇIK OLUN 2 sjbslmsivi@gmilm DEĞİŞİME AÇIK OLUN 3 sjbslmsivi@gmilm 1 Bir işlmi bzı bilgilri şğıdki gibidir: (Bi TL) Öki Döm Cri Döm Alıılr 940 610 Alk Slri

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com Tiri ml rklrii rlıklı vr yömi gör izly bir işlmd döm s iibriyl sk rklrii drm şğıdki gibidir DB Ml Mvd 2 000 Döm içi Ml Alışı 50 000 Alış İd 3 000 Tiri Ml Hs Al Tp 5 000 Tiri Ml Hs Brç Klı 52 000 Yriçi

Detaylı

1 stajbaslatmasinavi@gmail.com STAJ BAŞLATMA MUHASEBE STANDARTLARI

1 stajbaslatmasinavi@gmail.com STAJ BAŞLATMA MUHASEBE STANDARTLARI 1 Türkiy msb sdrlrı gör; krşılıklı pzrlık rmıd, bilgili v iskli grplr rsıd bir vrlığı l dğişirmsi yd bir br ödmsi drmd ry çıkmsı grk r d vrilir? A) Mliy dğri B) N grçklşirilbilir dğr C) Alış dğri D) Dr

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com 1 v 2 SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ 20082006 riid ypıl ks syımıd ksd 585 ABD Dlrı ($) ldğ blirlmişir Ayı ri iibriyl Dlr Kssı l sbıı brç plmı 26845 $, lk plmı 26320 $ lrk izlmkdir B rkı

Detaylı

GELİR TABLOSU NET SATIŞLAR BRÜT SATIŞ KARI/ZARARI ESAS FAALİYET KARI/ZARARI. fuathoca.net 1

GELİR TABLOSU NET SATIŞLAR BRÜT SATIŞ KARI/ZARARI ESAS FAALİYET KARI/ZARARI. fuathoca.net 1 İlk Mdd Mlzm DB Dirk İlk Mdd Mlzm Sğ Döm içi Dirk İlk Mdd Mlzm lımı (+) Kllılbilir Dirk ilk Mdd Mlzm DS Dirk İlk Mdd Mlzm Sğ(-) Kllıl Dirk İlk Mdd Mlzm Kllıl Dirk İşçilik Gidri Kllıl Gl Ürim Gidri Tplm

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 İiylılık : Olsı Gidrlr içi iiylı dvrılıp krşılık yrılır Olsı glirlr içi krşılık yrılmz 120 ALICILAR HS 128 HS 121 ALACAK SNT HS 129 ALACAK KARŞ HS (-) Alğı şüpli drm glmsi 128 ŞÜP TİC HS XXX 120 ALICILAR

Detaylı

a. Asal Maliyet Yöntemi b. Değişken Maliyet Yöntemi c. Normal Maliyet Yöntemi d. Tam Maliyet yöntemi

a. Asal Maliyet Yöntemi b. Değişken Maliyet Yöntemi c. Normal Maliyet Yöntemi d. Tam Maliyet yöntemi Asl Mliy Yömi b Dğişk Mliy Yömi Nrml Mliy Yömi d Tm Mliy yömi Üril mmllri mliyi üç srd lşmkdır: 1 Dirk İlk Mdd v Mlzm Gidrlri 2 Dirk İşçilik Gidrlri 3 Gl Ürim Gidrlri Blrd ilk ikisi ürim mi bğlı dğişk

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 STAJ BAŞLATMA FİNANSAL /DÖNEM AYIRICI HESAPLAR Dömsllik kvrmı; işlmi sürkliliği kvrmı yrı sıırsız kbl dil ömrüü, blli dömlr bölümsi v r dömi liy sçlrıı diğr dömlrd bğımsız lrk spmsıdır Glir v gidrlri kkk

Detaylı

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe. f u a t h o c a. n e t

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe. f u a t h o c a. n e t SMMM Sj Giriş Sıvı Fisl Msb VI MENKUL KIYMETLER VE YATIRIMLAR A Mkl Kıymlr 110Hiss Slri 111Özl Ksim Tvil, S v Blrı 112Km Ksimi Tvil, S v Blrı 118Diğr Mkl Kıymlr 119Mkl Kıymlr Dğr Düş Krşılığı (-) İşlmlri

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 MADDİ DURAN VARLIKLAR AMORTİSMAN İşlm liylrid kllmk üzr diil v mii yrlm sürsi bir yıld zl l iziki vrlık klmlri v blr ilişki birikmiş mrismlrı yr ldığı grpr 250 Arzi v Arslr 251 Yrlı v Yrüsü Düzlri 252

Detaylı

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe SMMM Sj Giriş Sıvı Fisl Msb IV MALİ TABLOLAR v ÖZELLİKLERİ Mli bllr, işlmlri bir liy dömi içrisid grçklşirmiş ldğ işlmlri bir özidir A Gl Özlliklr B Türlri Alşılbilir lmsı Güvilir lmsı Krşılşırılbilir

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 1 Tk Düz Msb sismi gi ri yglmy gçmişir? A) 01011994 B) 24021994 C) 01011995 D) 15011995 E) 15021993 6 Ksi mizı kl vr sçlrıd gi mli bl lşrlr? A) Glir Tbls B) Bilç C) F Akım Tbls D) Nki Akım Tbls E) Sışlrı

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 İLK MADDE VE MALZEME MALİYETLERİNİN SAPTANMASI Dirk ilk mdd v mlzm gidrlri - Mmlü ss ypısıı lşr v gi mml içi kdr kllıldığı kly spbil ilk mdd v mlzmi mliyidir - Dirk ilk mdd v mlzm gidrlri dğrd dğry mmlü

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 1 İşlm, 2011 yılı sd ypığı sözlşmyl 2012 yılıd ypılk 300000 TL rıdki sışı v b sış diyl lşk 50000 TL rıdki kârıı 2011 yılı glir bls ysımışır İşlm, b işlm sd şğıdki msb ml kvrmlrıd gisi ykırı dvrmışır? 2

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

Mali Analiz Ders Notları

Mali Analiz Ders Notları Mli Aliz Drs Nlrı I MALİ ANALİZ İşlmi liylri s lşk mli bilgilri işlm yöiilri, rklrı, çlışlrı, sdiklr, lıılr, sıılr dvl, lk (km) ld mk isykir B ilgii di rlrı kmik çıkr bklilridir Ulmmlıdır ki; üm mli bllr

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

DÜNYANIN EN KOLAY KURULAN STAND SİSTEMİ

DÜNYANIN EN KOLAY KURULAN STAND SİSTEMİ DÜNYANIN EN KOLAY KURULAN STAND SİSTEMİ Tüm T3 Sitm prçlrıı Edütriyl Trım v Fydlı Mdl tcilllri, İgiltr, ABD, Kd, Avrup Birliği Ülklri, Hidit, Çi, Ruy d ilgili yl kurumlr trfıd, Türkiy d i Türk Ptt Etitüü

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ MENKUL KIYMET EĞERLEMESİ.. Hiss Sdii Tk ömlik Gtirisii Hsaplaması Bir mkul kıymti gtirisi, bkl akit akımlarıı, şimdiki piyasa fiyatıa şitly iskoto oraıdır. Mkul kıymti özlliği gör bu akit akımları faiz

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PRK V BÇLR MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK V SU RIZLRI İŞ KIŞ ŞMSI PRKLRDN VY BLDİY BİRİMLRİNDN SU İL İLGİLİ RIZ BİLGİSİ GLMSİ PRKLRDN LKTRİK RIZSI BİLGİSİ GLMSİ SU RIZ KİBİN BİLGİ VRİLMSİ SU İŞLRİ MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK BİRİMİ

Detaylı

ELM207 Analog Elektronik

ELM207 Analog Elektronik ELM7 Alog Elkroik Giriş Bir Fourir srisi priyodik bir ) oksiyouu, kosiüs v siüslri sosuz oplmı biçimid bir çılımdır. ) cos b si ) Bşk dyişl, hrhgi bir priyodik oksiyo sbi bir dğr, kosiüs v siüs oksiyolrıı

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri UYGUNLUK TESTİ Bu nktin mı siz sunulk ürün vy hizmtin risklrini nlyilk ilgi v trüy ship olup olmığınızın nlşılmsı, öyl siz h uygun hizmt sunulmsının sğlnmsıır. Bu konu ir ğrlnirm ypılilmsi sizn grkli ilgilrin

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

ML60X MİKROLİFT MÜHENDİSLİK

ML60X MİKROLİFT MÜHENDİSLİK Kontaktörler 3 sınıfı 0V bobinli kullanılmalıdır! Kontaktörlerin bobinlerine filtresi mutlaka bağlanmalıdır! OK KÇK KOUMLI OOM İO In Out U V 35 / 0V + ompa Köprü iyot H U U 0V U U 8V 0V OK U 35 / 0V +

Detaylı

İNTEGRAL KONU ANLATIMI ÖRNEKLER

İNTEGRAL KONU ANLATIMI ÖRNEKLER İNTEGRL KONU NLTIMI ÖRNEKLER Ġtgrl lmk, türi ril ir oksio lmk tır d,, d oksio olrk rildiğii =F i istdiğii rslım d içi i cid idsi: d = + dir, hrhgi ir sit df d koģl sğl = F oksio i gör itgrli dir d F içimid

Detaylı

Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Diferansiyel Denklemler Dersi Çalışma Soruları

Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Diferansiyel Denklemler Dersi Çalışma Soruları - Eğiim-Öğrim Güz rıılı Difril Dklmlr Dri Çlışm Sorlrı 6 // Aşğıd vril kvv rilrii kıklık rıçplrıı lirliiz. = = di ok civrıd kvv rii rdımıl vril difril dklmlri çözüüz. - -= - + -= - + += dklmii kil oklrıı

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

UFUK ÖZERMAN- 2012-2013 Page 1

UFUK ÖZERMAN- 2012-2013 Page 1 - GÜZ P,Q,R fokiolrı poliom olmk üzr d d P Q R d d v P d d Q d P d R P p q dklmi içi P şrıı ğl = okı di ok dir, çözümlri di okıı civrıd şklid rrız. =+-+- +... = = okı; p=q/ P, q= R/ P fokiolrı okıd liik

Detaylı

Çubukta açılan delikler

Çubukta açılan delikler YTÜ İş Müh. Böl. Çlik Ypıl I D Nolı Y. Doç. D. Dvim ÖZHENDEKCİ ÇEKME ÇUBUKLRI Ki zou olk ylız l oğulu çmy muz kl ll çm çuuklı i; kf ili çm çuuklı, il, kıl, v. u ü şıyıı ll ö öilili. Çm çuuklı y çok çlı

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU

İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN YAPTIĞI DEĞERLENDİRME SONUCUNDA, BORSA İSTANBUL A.Ş. DE İŞLEM GÖREN PAYLAR A, B, C v D GRUBU OLMAK ÜZERE DÖRT GRUBA AYRILMIŞ OLUP, GRUPLAR İLE

Detaylı

YERİNDELİK TESTİ. *Profesyonel Müşteriler 1,2,4,7,8 ve 9. soruları cevaplamak zorunda değildirler. MÜŞTERİNİN ADI-SOYADI / TİCARİ UNVANI :

YERİNDELİK TESTİ. *Profesyonel Müşteriler 1,2,4,7,8 ve 9. soruları cevaplamak zorunda değildirler. MÜŞTERİNİN ADI-SOYADI / TİCARİ UNVANI : YERİNDELİK TESTİ Bu nktin mı, irysl portföy yöntiiliği vy ytırım nışmnlığı kpsmın siz sunulk hizmt il ytırım mçlrınız, mli urumunuz il ilgi v trünizin uyumlu olup olmığının ğrlnirilmsiir. Bu konu ir ğrlnirm

Detaylı

ALIŞTIRMALAR OCAK ŞUBAT MART ÜRETİLECEK DÖNEM SONU. DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 MALİYET/STANDART MALİYETLER STANDART MALİYETLER

ALIŞTIRMALAR OCAK ŞUBAT MART ÜRETİLECEK DÖNEM SONU. DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 MALİYET/STANDART MALİYETLER STANDART MALİYETLER MALİYET/STANDART MALİYETLER STANDART MALİYETLER 1. Fiili Sndr Mliye Ayırımı: Fiili mliyeler gerçeke olnı, sndr mliyeler ise olmsı gerekeni göserir. Fiili mliyein spnbilmesi için, mliyee konu olyın meydn

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

İMALAT ZAMANLARI HESABI

İMALAT ZAMANLARI HESABI İMAAT ZAMANARI HESABI Bilimi gereği olrk lş kldırm işlemi, ekik ve ekoomik koşllr bğlı olrk gerçekleşirilmekedir. Tekik koşllr, prçy, resim üerideki ögörüle işleme kliesi çerçeveside şekil vermek içi ygl

Detaylı

Harekete geçin! daki a. Müşterileriniz. mısınız? markanızdan. müşteri adaylarınızla interaktif iletişim

Harekete geçin! daki a. Müşterileriniz. mısınız? markanızdan. müşteri adaylarınızla interaktif iletişim Hk gç! ö l k k z A. z l z? p B kl l b b l p g cvmşlz c l k z v? l l k fı Sl ı kç l?? l l hgl kp z k gc fkı l z? S b zlk ç Sl k kll lgl k l g ğl z ç vb. z? p v 4001 l Sçl 1 ııız? O IS, 1 O 900 kç ç l k

Detaylı

3.4 İşlem. 3.4.1 İşlem Kavramı. Etkinlik 3.53. Etkinlik 3.52

3.4 İşlem. 3.4.1 İşlem Kavramı. Etkinlik 3.53. Etkinlik 3.52 . İşlm.. İşlm Kvrmı Etkinlik.5 A,,, B,, v C,,5, kümlri vriliyor.. AxB kümsini yzınız.. AxB n C y f ğıntısı f x, y x il y n, küçük olmynı içimin tnımlnıyor. AxB f C f ğıntısını ynki gii ir Vnn şmsı il göstriniz.

Detaylı

Bir Kompleks Sayının n inci Kökü.

Bir Kompleks Sayının n inci Kökü. Prof.Dr.Hüsy ÇAKALLI Br Komplks Sayıı c Kökü. hrhag br sab doğal sayı olmak ür, br komplks sayıı c kökü, c kuvv bu sayıya ş ola komplks sayıdır. ( r(cos s olsu v (cos s dylm. Bu akdrd ( [ (cos s] dr v

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı 26 Aralık 2012 Çarşamba Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,596.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,542.1 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,060.7 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 976.12 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Bolüm 01 Meslek Mensubu Olmanın Şartları

Bolüm 01 Meslek Mensubu Olmanın Şartları Blüm 01 Mslk Msb Olmı Şrlrı 3568 SAYILI SMMM v YMM KANUNU B K mı, işlmlrd liylri v işlmlri sğlıklı v güvilir bir şkild işlyişii sğlmk, liy sçlrıı ilgili mvz çrçvsid dlmy, dğrldir-my bi rk grçk drm ilgililri

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Diferansiyel Denklemler

Diferansiyel Denklemler Difrsil Dklmlr Doç. Dr. Slhi MADEN Ord Üivrsisi F dbi Fkülsi Mmik Bölümü DĐFERANSĐYEL DENKLEMLER Birii Mrbd Birii Drd Difrsil Dklmlr Birii Mrbd Yüksk Drd Difrsil Dklmlr Yüksk Mrbd Bzı Özl Difrsil Dklmlr

Detaylı

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 8 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Rsmî Gazt Sayı : 26340 KANUN TOHUMCULUK KANUNU Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam v Tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; bitkisl ürtimd vrim v

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR YILLAR 00 003 00 00 006 00 008 009 00 0 3 - - ÖYS ORAN ORANTI ve t. t. t.e zılilir. f Or: E z iri sıfır frklı ı iste iki çokluğu ölümüe or eir. Or irimsizir. Ortı : iki ve h fzl orı eşitliğie ortı eir.

Detaylı

Trace ve Kellogg Yöntemleri Kullanılarak İntegral Operatörlerinin Özdeğerlerinin Nümerik Hesabı

Trace ve Kellogg Yöntemleri Kullanılarak İntegral Operatörlerinin Özdeğerlerinin Nümerik Hesabı Trce ve Kellogg Yöemleri Kullılrk İegrl Operörlerii Özdeğerlerii Nümerik Hesı Erk Tşdemir () ; Yüksel Soyk () ; Melih Göce (3) (¹)Kırklreli Üiversiesi, Kırklreli, Türkiye, erksdemir@homil.com (²)Büle Ecevi

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ... r İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...1 Birinci Böliim KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR 1.

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

BÖLÜM 4 LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ

BÖLÜM 4 LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ BÖLÜM LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ GİRİŞ Dnklm sismlrin linr cbir drsindn şin olmlısınız Anck bu ür dnklmlrd hrhngi bir difrnsiyl büyüklük vy ürv bulunmz Bşk bir dyişl cbirsl dnklm sismi, y (

Detaylı

ML65X HİDROLİK ŞEMALAR INDEKS

ML65X HİDROLİK ŞEMALAR INDEKS HİOLİK ŞML IK Şema o _07 _09 _0 6 _7 _8 _9 5 _6 6 35_d _35_y-u _36 _39 _40 _4 _4 _43 _44 çıklama Hidrolik (4 Valfli ağlantı) MLK Hidrolik Kabin esisatı Kat esisatı üvenlik evresi Kapı çık eviyelemeli Hidrolik

Detaylı

5. ŞANS DEĞİŞKENLERİNİN FONKSİYONLARININ DAĞILIMI. 5.1 Kümülatif Dağılım Fonksiyonu Tekniği

5. ŞANS DEĞİŞKENLERİNİN FONKSİYONLARININ DAĞILIMI. 5.1 Kümülatif Dağılım Fonksiyonu Tekniği 5 ŞANS DEĞİŞKENLERİNİN ONKSİONLARININ DAĞILIMI Pk çok ld ıml v kllıl sdü dğşklr büük br kısmı br bşk sdüü dğşk d dğşklr oksolrı olblr B bölümd br d dh zl şs dğşk okso ol br şs dğşk olsılık d dğılım okso

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU TÜKİ CUMHUİTİ İSUN ÜNİVSİTSİ ÖL UULAMALI BİLİML ÜKSKOKULU KAMU HİZMT NVANTİ TABLOSU S ı r N K r m K d S t n d r t D s y P l n Adı Tnımı Dyndığı Mevztın Adı ve Mdde Ns Hizmetten rrlnnlr Hizmeti Snmkl örevli/etkili

Detaylı

Ek-1 Faaliyet Planına İlişkin Gantt Şeması

Ek-1 Faaliyet Planına İlişkin Gantt Şeması Ek-1 Fliyt Plnın İlişkin Gntt Şmsı Görv Aı Bşlnıç Trihi Bitiş Trihi O Şu Mr Nis My Hz Tm Ağu Eyl Eki Ks Ar 4.1.1 PERSONEL ĠSTĠHDAMI Prsonl irlrinin muhslştirilmsi Ġhr V Kım Tzmintı Krşılıklrı Ayrılmsı

Detaylı

BÖLÜM 3 SAYISAL TÜREV VE İNTEGRAL

BÖLÜM 3 SAYISAL TÜREV VE İNTEGRAL BÖLÜM SAYISAL TÜREV VE İNTEGRAL. Blgsyrl türe.. Bölümüş rk tblolrıyl türe.. Eşt rlıklı er oktlrı ç türe.. Eşt rlıklı er oktlrı ç er oktlrıd türe.. Yüksek mertebede türeler. Syısl tegrl.. Trpez krlı.. Romberg

Detaylı

Sönümlü Serbest Titreşim

Sönümlü Serbest Titreşim .5.. Söülü Srbs Tirşi Sosza kadar dva d sabi glikli irşilrl grçk hayaa karşılaşılaakadır. Bilidiği gibi, sis irşi harki başladıka bir sür sora hark yavaş yavaş zayıflar. olayısıyla hark dklii aşağıdaki

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli (Anadolu Güney) Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli (Anadolu Güney) Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İstbul İli (Adlu Güy) Ku Hstl Biliği Gl Sktliği Süyypş Göğüs Hstlıklı V Göğüs Chisi Eğiti V Aştı Hsts Kiysl Mdd Adı Y Yüzy Dzfktı Spy Dzfkt Kl Tblt Mk Sl 05 Alt ch Spy Oxy Pfs sil Chl x Etk Mdd %05 Didsil

Detaylı

DERS 3. Matrislerde İşlemler, Ters Matris

DERS 3. Matrislerde İşlemler, Ters Matris DES Mrislerde İşleler, Ters Mris Mrisler Mrislerle ilgili eel ılrııı ıslı e sır ve e süu oluşurk içide diiliş e sıı oluşurduğu lo ir ris deir ir ris geellikle şğıdki gii göserilir ve [ ij ], i ; j risii

Detaylı

GKD Gelişimşel Kalça Displazisi PEV Pes Ekinovarus Kursu 12-13 Eylül 2015, Konya

GKD Gelişimşel Kalça Displazisi PEV Pes Ekinovarus Kursu 12-13 Eylül 2015, Konya GKD Glişimşl Kalça Diplazii PEV P Ekinovar Kr 12-13 Eylül 2015, Konya k GKD Glişimşl Kalça Diplazii PEV P Ekinovar Kr Snş Drli Mlkaşlarımız, Glişiml Kalça Diplazii v Pkinovar krnn 21. ini b n Slçk Ünivrii

Detaylı

Erdemir Grubu 2009 Yılı İlk Altı Ay Konsolide Mali Sonuçları. 20 Ağustos 2009

Erdemir Grubu 2009 Yılı İlk Altı Ay Konsolide Mali Sonuçları. 20 Ağustos 2009 rdemir Grubu 2009 Yılı İlk ltı y onsolide ali Sonuçları 20 ğustos 2009 SRULULU BYI reğli Demir ve Çelik Fabrikaları... (rdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde geleceğe yönelik

Detaylı

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet Bi Cruisr 00 + TH Dufour r'lg 0 Kopri + TH KP Fi Döri 0 Oc is is M M Hz Hz ADB 0-0 Tm p B Pr Pr Y A Ti Y A Y / Hf Kim / Ism 0 Kirm Fi Lis 0 Ks Ar Ei 0 Ks E Ei Br 0 -.0.0.0.0.0 MI.0.0.0.0.0 Oc Smos 0 0

Detaylı

Nova Plastik Kolçaklı

Nova Plastik Kolçaklı Nova Plastik Kolçaklı Nova Plastik Kolçaklı Sırt ve Oturak Süngerleri İçten metal karkaslı 55 Kg/m3 (ISO845) yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık (ISO3795) ve kalıcı defermosyan (ISO1856) standartlarına

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-GELİR BİRİMİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-GELİR BİRİMİ MALİ İZMTLR MÜDÜRLÜĞÜ-GLİR BİRİMİ DAİR İÇİ MÜDÜRLÜKLR ARASI BORCU YOKTUR İŞ AKIŞ ŞMASI İŞYRİ RUSATI ALMAK İÇİN ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ RUSAT BÖLÜMÜN BAŞVURAN VATANDAŞLARIN BORCU YOKTUR KAŞ V İMZASI İÇİN MALİ

Detaylı

Erdemir Grubu 2009 Yılı 1.Çeyrek Konsolide Mali Sonuçları. 18 Mayıs 2009

Erdemir Grubu 2009 Yılı 1.Çeyrek Konsolide Mali Sonuçları. 18 Mayıs 2009 rdemir Grubu 2009 Yılı 1.Çeyrek onsolide ali Sonuçları 18 ayıs 2009 SRULULU BYI reğli Demir ve Çelik Fabrikaları... (rdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde geleceğe yönelik

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

Sakarya Ticaret Bozrsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu

Sakarya Ticaret Bozrsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu Tcar zsı My v Bkln k Mar 2015, SAKARYA Tcar sı 2014 Yılı My v Bklnlrnn Eld Edlms İçn Yapılan k İlşkn r Tcar sı hm ISO 9001 Toplam Kal Yönm Ssm, hm d TOBB Oda/ Akrdasyon Ssmnn grğ olarak gnş çaplı br My

Detaylı

ş ç ö ç ç ş ş ö ş ş ç ö ö ş ç ç ş ö ö ö ş ş ş ş ş ş ş ö ö ç ç ç ş ş ö ş ö ö ş ö ö ö ş ö ş Ö Ü Ç ö ö Ğ ş ş ö Ö ö ç Ğ ş ş ö Ö ş ş şş ö ş ç ç ö ö ç ş ç ç ç Ö ç ç Ö ç ç ş ş Ö ç ö ş Ö ş ç ç ö ş ö ö ş ö ç ç

Detaylı

20.05.2016 ALİ KAHRAMAN. Okul Müdürü

20.05.2016 ALİ KAHRAMAN. Okul Müdürü .. MRZİ MMLIĞI RVRGZİ İMM HİP OROULU onu : Haftalık ers ağıtım Programı ınıfın dı : 5/ RUV B B RUV B RUV B P 5 HM oplam 36 RUV B UZ Gİ RUV B MİRÇ B RUV B MİRÇ UZ Gİ Hİ MÜ MİRÇ ÜM R Hİ Hİ MÜ ÜM R ÜM R GR

Detaylı

DENEY 5 İkinci Dereceden Sistem

DENEY 5 İkinci Dereceden Sistem DENEY 5 İkici Drcd Sitm DENEYİN AMACI. İkici drcd itmi karaktritiklrii alamak.. Söüm oraı ζ i, ikici drcd itm üzridki tkiii gözlmlmk. 3. Doğal frka i, ikici drcd itm üzridki tkiii gözlmlmk. GENEL BİLGİLER

Detaylı

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor OM466 Ormn Korum (2015-2016 Bhr Yrıyılı) dersi kpsmınd düzenlenen 15 Mrt 2016 trihli teknik rzi gezisi hkkınd rpor Teknik rzi gezisi, Düzce Ormn İşletme Müdürlüğü, Konurlp Ormn İşletme Şefliği sınırlrı

Detaylı

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği)

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) Türkiye V. T arım Eko nom isi Kongresi 18-20 E y lü l 2002 Erzurum Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) A. Ahmet Yl'CER1 Nurettin

Detaylı

Tanım : Bir rassal deney yapıldığında bir deneyin sonucu sadece iki sonuç içeriyorsa bu deneye Bernoulli deneyi denir.

Tanım : Bir rassal deney yapıldığında bir deneyin sonucu sadece iki sonuç içeriyorsa bu deneye Bernoulli deneyi denir. BRNOULLİ DAĞILIMI Broulli dağılımı bir rassal dy yaıldığıda yalızca iyi öü olumlu-olumsuz başarılı-başarısız gibi sadc ii souç ld dildiğid ullaılır. Taım : Bir rassal dy yaıldığıda bir dyi soucu sadc ii

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

e i n b u l b u b u b u b u

e i n b u l b u b u b u b u ŞEHRİN KODU YENİDEN TANIMLANIYOR 4 5 YEŞİLİN YENİ KODU 7 %80 YEŞİL ALAN 36 MUTLU GELECEĞİN YENİ KODU 8 9 310 11 SPORTMEN YAŞAMIN YENİ KODU 2 Bk 90 Lük Dr Rpy Hzmr 7/24 Güvk (Kpı Dvr Kmr Sm) 210 Arçık Oprk

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi

Sistem Dinamiği ve Modellemesi 5..3 Sistm Dimiği v Modllmsi Doğrusl Sistmlri Frks Dvrışı Giriş: Drs ksmıd şu kdr yıl çözümlmlrd, doğrusl sistmlri imuls girdi, bsmk girdi gibi çşitli girdilr krşı zm cvlrıı icldik. Bzı durumlrd doğrusl

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı

Detaylı

Calculation of Spontaneous Emission Decay Rates of an Electron Moving in a Uniform Magnetic Field

Calculation of Spontaneous Emission Decay Rates of an Electron Moving in a Uniform Magnetic Field D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakülti Drgii 9, 1-17 (007) DÜZGÜN ANYETİK ALANDA HAREKET EDEN GÖRELİ ELEKTRON İÇİN KENDİLİĞİNDEN YAYA YARI ÖÜRLERİNİN HESAPLANASI Calculatio of Spotaou Emiio Dcay Rat of a Elctro

Detaylı

GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR

GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR Bu proje, T.C. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmektedir. Bu araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve raporu Sn. Dr. Özgür Dirim Özkan ve Sn. Oğuzhan

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi

Sistem Dinamiği ve Modellemesi Sitm Diamiği v Modllmi aplac Traformayou v Trafr Fokiyou aplac Traformu : Bir itmi diamik davraışı, o itmi matmatikl modlii ifad d difraiyl dklmlri çözümüd kullaıla bir matmatikl yötmdir. f(t foiyouu aplac

Detaylı

Seyyar (Gezgin) Satıcı Problemi. Ders 13

Seyyar (Gezgin) Satıcı Problemi. Ders 13 Seyyr (Gezin) Stıı Prolemi ers Seyyr (Gezin) Stıı Prolemi Sn Frniso Seyyr stıı prolemi, en önemli loritm prolemlerinden iridir. NP-Tm oln prolem şu şekildedir: ir seyyr stıı mllrını n rklı şeirlerde stmk

Detaylı

30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗 ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 İ ᇧ厧 Z ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 ᗧ勗Oᗧ勗U, O O İᗧ勗ᗧ勗 O Fİ O ᗧ勗 Vᗧ勗 Fİ O ᗧ勗 İ İᗧ勗 İ ᗧ勗İᗧ勗 O ᗧ勗 ᗧ勗 劇l劇m B nk 劇.Ş. 劇劇n劇 劇m 劇劇劇l劇 n ጇ卷 nb劇l ᗧ勗 ᗧ勗 OC - 30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗

Detaylı

[BC] // [AD] [AC] ve [BD] AD =6 br BC =10 br. olduğuna göre, EF MN k a ç birimdir? Ayr ı c a. [AC] ve [BD] EF =6 br BC =8 br.

[BC] // [AD] [AC] ve [BD] AD =6 br BC =10 br. olduğuna göre, EF MN k a ç birimdir? Ayr ı c a. [AC] ve [BD] EF =6 br BC =8 br. YU ( YU TII ORT T YU LI İİZR YU İ YU ) YU TII ORT T Y l n ı z ik i k e n r ı b i r b i r i n e p r l e l l n d ö r t g e n e Y U d e n i r. [ ] / / [ ] i s e y m u k t u r. y m u ğ u n d, ve L kenr rt

Detaylı

Monofaze Müşterek W Otomat Baraları, Trifaze Müşterek W Otomat Baraları, Nötr Topraklama Baraları, Dağıtıcı Üniteler, Montaj Rayları

Monofaze Müşterek W Otomat Baraları, Trifaze Müşterek W Otomat Baraları, Nötr Topraklama Baraları, Dağıtıcı Üniteler, Montaj Rayları Katalog İndeksi Sayfa 4 Kurumsal Bilgiler Firma Profili, Kalite Politikası, Hizmet Anlayışımız, Üretim Bilgileri Sayfa 9 SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Mufları Ekko Tip ( Standart Papuçları ile Boyları

Detaylı

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü DERS NOTU 10 (Rviz Edildi, kısaltıldı!) ENFLASYON İŞSİZLİK PHILLIPS EĞRİSİ TOPLAM ARZ (AS) EĞRİSİ TEORİLERİ Bugünki drsin içriği: 1. TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE DENGE... 1 1.1 TOPLAM ARZ EĞRİSİNDE (AS)

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

Hücre bölünmesi sırasında önce... sonra... bölünmesi gerçekleşir.

Hücre bölünmesi sırasında önce... sonra... bölünmesi gerçekleşir. 2.Mitoz Hücr Bölünmsi Hücr bölünmsi tüm canlılarda görüln bir olaydır. Hücr bölünmsi büyüm, glişm, yaraların iyilşmsi, ürm hücrlrinin oluşması v tk hücrli canlıların çoğalması olaylarında tkilidir. Bir

Detaylı

01.04.2010. Tambur dişlisinin tambura montajı

01.04.2010. Tambur dişlisinin tambura montajı 01.04.0 TAMBURLAR Kaldırma makinalarında kullanılan tamburların yapısı aşağıdaki şkild görülmktdir. 1 4 Tambur dişlisinin tambura montajı 5 6 1 01.04.0 Tamburların yataklanma v tahrik skillri aşağıdaki

Detaylı

HAFTALIK DERS PROGRAMI

HAFTALIK DERS PROGRAMI K f \ /s HAFTALIK DERS PROGRAMI İKTİSAT 1 N.Ö Dicle Üniversitesi / İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 1 1 1 1 A.İ..T 2 T Ü R K DİL 2 E K O G R Ş 2 M.YILMAZ E.ÖZEREN C.AYDEMİR M AT 2 S.OĞRAŞ İKT TRH M.PIÇAK

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Harita Şefliği 18. madde uygulaması(1/2) iş akış şeması

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Harita Şefliği 18. madde uygulaması(1/2) iş akış şeması İMAR V ŞİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ arita Şefliği 18. madde uygulaması(1/2) iş akış şeması Gerekli Belgeler: 1-Değişiklik aritaları Yapım ve Kontrol Bilgileri 2-Pafta Ölçeğinde Kadastro Durum Planı 3-Ölçü krokisi

Detaylı

kg/mt Sipariş Kodu (Order Code) a (mm) h (mm) e (mm) L (mm)

kg/mt Sipariş Kodu (Order Code) a (mm) h (mm) e (mm) L (mm) Sipriş Kodu EMT-GK05.10 50 15 2500 1,00 0,628 EMT-GK07.10 70 15 2500 1,00 0,785 EMT-GK10.10 100 15 2500 1,00 1,020 EMT-GK12.10 120 15 2500 1,00 1,188 EMT-GK15.10 150 15 2500 1,00 1,789 EMT-GK20.15 200

Detaylı

BA ED 10W/350mA HMC x 40 x ,31

BA ED 10W/350mA HMC x 40 x ,31 SİT KIM L SÜRÜÜLR Çıkıș kımı (m) Çıkıș erilimi (V) Max. Çıkıș ücü (W) üç aktörü (osᵠ) Verimlilik (%) oyutlar (n x oy x Yükseklik) mbalaj dedi Liste iyatı 087 10096231 10W/350m HM 350 5... 30 10 0.5 85

Detaylı

DEĞİŞİM BAŞLADI. Fiyat Listesi. oto paspa. broşür. t katalog. tli kağı. bloknot. bloknot. artvizit. kartvizit. kartvizit. zarf. zarf. zar. zarf.

DEĞİŞİM BAŞLADI. Fiyat Listesi. oto paspa. broşür. t katalog. tli kağı. bloknot. bloknot. artvizit. kartvizit. kartvizit. zarf. zarf. zar. zarf. su t u u u u su fiş fiş fiş us us us u ı ı ı ı l ilı t l l t t i i l il l il tvizit üpbl t usu l l zf üpbl zf tviz üpbl mü ilı l tvizit üpbl zf tvizit üpbl mü tv iz it it tviz üpb cpli dsy lmü b it mü

Detaylı

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ Srkan SUNU - Srhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü -posta: srhan.kuuka@du.du.tr Özt: Bu çalışmada, komprsör,

Detaylı