MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK DERS NOTLARI. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BAYIROĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK DERS NOTLARI. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BAYIROĞLU"

Transkript

1 MÜHENİSLİK MEKNİĞİ STTİK ES NOTLI Yrd. oç. r. Hüsen YIOĞLU İSTNUL 6

2 . Mekanğn tanımı 5. Temel lkeler ve görüşler 5 İçndekler GİİŞ 5 EKTÖLEİN E İŞLEMLEİNİN TNIMI 6. ektörün tanımı 6. ektörel şlemlern tanımı 6.. ektörün br saı le çarpımı 6.. ektörlern toplamı 7..3 İk ektörün brbr le skaler çarpımı 7..4 İk ektörün brbr le vektörel çarpımı 7..5 r vektörün br eksen üzerndek zdüşümü 8 3 EKTÖLEİN NLİTİK İNELENMESİ 9 3. İk boutlu vektörlern kartezen koordnatlarda gösterlş 9 3. Üç boutlu vektörlern kartezen koordnatlarda gösterlş 3.3 Kartezen koordnatlarda vektörel şlemler ektörün br saı le çarpımı ektörlern toplamı İk vektörün skaler çarpımı İk vektörün vektörel çarpımı Üç vektörün karışık çarpımı r vektörün br eksen üzerndek zdüşümü 8 4 KUET SİSTEMLEİ 9 4. Kuvvetn tanımı ve vektörle gösterlş 9 4. r kuvvetn br noktaa göre moment 4.3 r kuvvetn br eksene göre moment 4.4 r kuvvet sstemnn br noktaa göre moment ve ndrgeme elemanları (r kuvvet sstemnn statk eşdeğer ) 4.5 r kuvvet sstemnn değşmezler ejenere kuvvet sstemler Sıfıra eşdeğer kuvvet sstem Kuvvet çftne (Tek br momente) eşdeğer kuvvet sstem leşkee eşdeğer kuvvet sstem 6

3 4.6.4 leşkes olan kuvvet sstem Merkez eksen Paralel bağlı kuvvet sstem ve merkez 9 5 KÜTLE MEKEZİ 3 5. r sürekl csmn kütle merkez 3 5. leşk csmn kütle merkez 38 6 STTİK 4 6. Grş 4 6. İç kuvvetler ve kest zorları Statğn temel lkelernn geçerl olduğu referans sstemler r maddesel noktanın kuvvetler etksnde denges r jd csmn kuvvetler etksnde denges r jd csm sstemnn kuvvetler etksnde denges üzlemsel kuvvetler etksndek csmlern denges Üç boutlu kuvvetler etksndek br rjd csmn denges le lgl ugulamalar 53 7 SÜTÜNME 6 7. Sürtünme ve sürtünme katsaısı 6 7. Mesnetlerdek sürtünmeler Halat ve kaış kasnak sürtünmes 65 8 YYILI YÜKLE Yaılı üklern tanımı Krşlerde aılı ükler 68 9 KLOL 7 9. Genel blg 7 9. Konsantre ükler etksndek kablolar Yaılı ükler etksndek kablolar Yatada düzgün aılı ük etksndek kablolar (Parabolk kablo ) Kend ağırlığı etksnde olan homojen apıdak kablo vea zncrn denges 8 3

4 ÜZLEM KFES KİİŞ SİSTEMLEİ 86. Genel blg ve tarfler 86. ast kafes sstem 86.3 üğüm noktaları metodu le kafes sstemnn analz 88.4 Özel düğüm noktaları 9.3 Kesm metodu le kafes sstemnn analz 94 ÇEÇEE E MKİNL 97. Grş 97. Çerçeveler 97.3 Makneler KİİŞLEEKİ KESİT ZOLI KESME KUETİ E EĞİLME MOMENTİ İGMLI 4. Krşlerde kest zorları 4. Kest zorları çn kabul edlen poztf önler 4.3 Yaılı ük, kesme kuvvet ve eğlme moment arasındak bağıntılar 5.4 Kesme kuvvet ve eğlme moment dagramları 6 3 İTÜEL İŞLE METOU 5 3. Grş 5 3. rtüel er değştrme r kuvvetn vrtüel ş r momentn vrtüel ş rtüel şler lkes Çok serbestlk derecel sstemlerde vrtüel şler lkes 9 EK aha öncek senelerde sorulan ze soruları ve cevapları EK aha öncek senelerde sorulan Fnal soruları ve cevapları 64 4

5 ÖLÜM GİİŞ. Mekanğn tanımı smlern Kuvvetler etksnde dengesn ve hareketlern nceleen blm dalına mekank denr. Mekank csmlere maddesel nokta, rjd csm, elastk csm, plastk csm ve akışkanlar ( sıvı ve gazlar) olmak üzere aklaşır.mekank eğer sadece Maddesel nokta ve rjd csm modeln ncelorsa buna mühendslk mekanğ denr. unun dışında nceledğ csm modelne ugun smler verlr. Örneğn elastomekank vea elastste, plastste, hdromekank, aerodnamk, elektromekank gb. Mekank, Statk ve namk olmak üzere k blm dalına arılır. Statk kuvvetler etksnde csmlern denge koşullarını, namk se hareketlern nceler.. Temel lkeler ve görüşler Mekanğn temel aldığı lkeler Newton asalarıdır. u asalar csmlere maddesel nokta model le aklaşıldığında kullanışlıdır. ğer csm modellerne matematksel modellerle genşletlmes gerekr. enzer şeklde mekankte kuvvetler maddesel nokta modelnde vektörlerle gösterleblmesne karşı rjd csm modelnde vektör ve etk doğrusu kavramları beraber kullanılmalıdır. Mühendslk mekanğ vektörler ardımı le oluşturulduğu çn vektörler bze gerektğ kadar arıntılı br şeklde ele almamız gerekr. 5

6 ÖLÜM EKTÖLEİN E TEMEL İŞLEMLEİNİN TNIMI. ektörlern tanımı oğrultu, ön ve modülü le tanımlanan büüklüklere vektörler denr. r vektör Koulaştırılmış harfler le vea üzerne ok şaret çzlen harflerle belrtlr. ektörler aşağıdak gb önlendrlmş doğru parçası le gösterleblr. r referans sstemne göre çzlen bu doğru parçasının doğrultusu vektörün doğrultusunu, önü vektörün önünü ve uzunluğu vektörün modülünü gösterr. r vektörün modülü le gösterlr. Sıfır vektör : modülü sıfır olup doğrultu ve önü belrsz olan vektörlere sıfır vektörü denr ve le gösterlr. vektörü : vektörü le anı doğrultu ve modülde fakat ters öndek vektöre vektörü denr. rm vektör: Modülünün saısal değer olan vektöre brm vektör denr.. ektörel şlemlern tanımı ektörler üzerne nşa edlen temel şlemler : ektörün br reel saı le çarpımı, vektörlern toplanması, skaler ve vektörel çarpımı gb şlemlerdr... ektörün br saı le çarpımı Çarpılan vektörle anı doğrultuda br vektördür. Eğer çarpım katsaısı poztf se önde anıdır. Modül se çarpım katsaısı le vektörün modülünün çarpımı kadardır. k k r vektörün brm vektörü : ektörü modülüne bölerek elde edlr. r eksenn brm vektörü : Eksen doğrultusunda ve önündek herhangbr vektörü modülüne bölerek bulunur. 6

7 .. ektörlern toplamı aşlangıçları anı noktaa getrlen k vektörün toplamı bu vektörler üzerne kurulan paralel kenarın köşegen üzerndek aşağıda gösterlen vektöre eşttr İk vektörün brbr le skaler çarpımı İk vektör arasındak açı: aşlangıçları anı noktaa getrlen k vektör arasındak 8 den büük olmaan açı k vektör arasındak açı olarak alınır. θ Skaler Çarpım sonucunda skaler elde edlr. os θ..4 İk vektörün brbr le vektörel çarpımı ektörel çarpımın sonucu ne br vektördür. ( Sn θ) n urada ektörel çarpım sonunda elde edlen vektör her k vektöre dk doğrultuda ve Sn θ modülünde br vektördür. Yönü se sağ el kuralı le bulunablr. 7

8 Sağ el kuralı le elde edlen ön, baş parmak dışındak sağ el parmakları brnc vektörü knc vektöre doğru döndürme önünde tutulursa baş parmağın gösterdğ öndür. n θ h Sn θ fadesnde Sn θ h olduğundan ve vektörlernn brbr le vektörel çarpımının modülü bu vektörlern başlangıçları anı noktaa getrlrse üzerne kurulan paralelkenarın alanına eşt olduğu görülür...5 r vektörün br eksen üzerndek zdüşümü Δ os θ Δ θ Δ Δ U Δ burada U Δ Δ eksennn brm vektörüdür. 8

9 ÖLÜM 3 EKTÖLEİN NLİTİK İNELENMESİ 3. İk boutlu vektörlern kartezen koordnatlarda gösterlş j β α üzlemde br vektör + j şeklnde ve eksen doğrultusundak vektörlern toplamı cnsnden azılablr. u vektörün modülü se aşağıdak gb psagor teorem ardımı le bulunur. + r vektörün doğrultusunda ve önündek brm vektör se vektör modülüne bölünerek elde edlr. U ( ), U j + ( ) 9

10 şağıdak gb brm vektörün katsaılarının vektörün eksenlerle aptığı açıların kosnüslerne eşt olduğu gösterleblr. os α U, os β U Problem 3.. r düzlemdek ata doğrultu le 3 derecelk açı apan ve modülü 8 brm olan vektörü ve brm vektörünü kartezen koordnat sstemnde azınız. Çözüm: j θ + j 8brm, θ 3 osθ, Snθ 8os3, 69, 8brm 8Sn3, 4brm 69, 8 + 4j U j + ) U, 866 +, 5 j (, () 69, 8 4 U + j () 8 8

11 3. Üç boutlu vektörlern kartezen koordnatlarda gösterlş j H F β γ α E O z k Z Üç boutlu uzada br vektör kartezen koordnat sstemnde + j + zk şeklnde ve eksen doğrultusundak vektörlern toplamı cnsnden azılablr. u vektörün modülü se aşağıdak gb psagor teorem ardımı le bulunur. + + z r vektörün doğrultusunda ve önündek brm vektör se vektör modülüne bölünerek elde edlr. U ( ), U z j k + + ( ) şağıdak gb brm vektörün katsaılarının vektörün eksenlerle aptığı açıların kosnüslerne eşt olduğu gösterleblr. z os α U, os β U, os γ U z Problem 3.. r vektörünün başlangıcı kartezen koordnat sstemnn başlangıç noktasına erleştrldğnde uç noktası (6,3,) koordnatlarında se bu vektörün a) bu koordnat sstemndek azılışını b) modülünü c) brm vektörünü d) koordnat eksenler le aptığı açıları bulunuz.

12 Çözüm: H F ( 6 ; 3 ; ) β O α γ a) z + j + zk 6 + 3j + k b) z z, ( 6) + ( 3) + ( ) c) U, ( ) 6 3 U + j + k () U () 6 + 3j + k 7 d ) os α U, os U 6 os α, 7 3 os β, 7 z β, os γ U z os γ 7 α 3, β 64, 6, γ 73, 4

13 3.3 Kartezen koordnatlarda vektörel şlemler 3.3. ektörün br saı le çarpımı Kartezen koordnat sstemnde br vektör + j + zk şeklnde azılırsa bu vektörün br λ saısı le çarpımı aşağıdak şeklden görüldüğü gb dkdörtgenler przmasının bütün ölçüler anı λ saısı le çarpılarak elde edldğnden λ λ + λ j + λzk şeklnde azılablr. λ z λ z λ z λ r vektörün br saı le çarpımı vektörün doğrultusunu değştrmez. Eğer çarpım katsaısı poztf se önü de değşmez. Problem Problem 3.. de hesaplanan 6 + 3j + k çarpımından elde edlen λ vektörünün a) fadesn b) modülünü c) brm vektörünü hesaplaınız. vektörünün λ,5 le Çözüm: a) λ λ + λ j + λzk λ 5, 6 + 5, 3j + 5, k λ j + 5k b) λ ( 5) + ( 75) + ( 5) 3

14 λ 75, λ, λ λ c) λ λ λ z U + j + k ( λ) λ λ λ 5, 6 5, 3 5, U + j + k ( λ) 5, 7 5, 7 5, U + j + k ( λ ) U U ( λ ) () 3.3. ektörlern toplamı Şeklde gösterldğ gb İk boutlu uzada ve vektörünün toplamı olan vektörünün koordnat eksenler doğrultusundak bleşenler ve vektörlernn anı doğrultudak bleşenler toplanarak bulunur. + j, + j + ( + ) + ( + ) j + + O E + Şekldek OE üçgennden OE kenarının uzunluğu O ve E kenarlarının uzunlukları toplamından büük olamıacağı blndğnden + + eştszlğ azılablr. nı şlemler üç boutlu uzaa aşağıdak gb ugulanablr. + j + zk, + j + zk + ( + ) + ( + ) j + ( + ) k z z 4

15 Problem j + k vektörü le + 3j + 4k vektörünün a) modüllern b) bu vektörlern toplamını c) toplam vektörün modülünü hesaplaınız. Çözüm: a) , 7 ( ) + ( 3) + ( 4), 3 b) + ( 6+ ) + ( 3+ 3)j + ( + 4)k j + 6k c) + ( 8) , İk vektörün skaler çarpımı şağıda gösterldğ gb ve vektörünün skaler çarpımı bu vektörlern anı doğrultudak bleşenler çarpımı toplanarak bulunur ve sonuç skalerdr. + j + zk, + j + zk + + z z Skaler çarpımın tanımından skaler çarpımın mutlak değer vektörlern modüller çarpımından büük olamaz. Problem j + k vektörü le + 3j + 4k vektörünün a) skaler çarpımını b) modüller çarpımını hesaplaınız. c) aralarındak açıı hesaplaınız. Çözüm: a) b) 7, 3 3 7, 9 5

16 c) skaler çarpımın tanımından osθ os θ 89 os θ θ, İk vektörün vektörel çarpımı Sağ kartezen koordnat sstemnde koordnat eksenlernn brm vektörlernn vektörel çarpımı aşağıdak gb azılır. j k, j k, j k, k j k j, k j Sağ eksen sstemnde fade edlen ve vektörünün vektörel çarpımı olan vektörü aşağıda gösterlen determnantın açılımı ardımı le hesaplanablr. + j + zk, + j + zk ( + j + zk) ( + j + zk) [( ) ( )] + [( ) ( j)] + [( ) ( zk)] + + [( j) ( )] + [( j) ( j)] + [( j) ( zk)] + + [( k) ( )] + [( k) ( j)] + [( k) ( k)] z z z z j k z z Problem j + k vektörü le + 3j + 4k vektörünün a) vektörel çarpımını b) vektörel çarpım vektörü le vektörü arasındak açıı c) vektörel çarpım vektörü le vektörü arasındak açıı hesaplaınız. Çözüm: a) j k z j k, z ( 3 4 3) + ( 6 4)j + ( )k 6 8k 6

17 b) c) ( 6 8k) ( 6 + 3j + k) olduğundan vektörü vektörüne dktr. ( 6 8k) ( + 3j + 4k) olduğundan vektörü vektörüne dktr Üç vektörün karışık çarpımı İk vektörün vektörel çarpımından elde edlen vektörün br dğer vektörle skaler çarpımına bu üç vektörün karışık çarpımı denr. + j + zk + j + zk + j + k z ( ) z z z Lneer cebrden blndğ gb br etermnantta k satırın er değşrse determnantın şaret değşr, satırların er k vea knn katları saısında değşrse determnantın değer değşmez. u blnen özellkten fadalanarak aşağıdak eştlkler azılablr. ( ) ( ) ( ) 7

18 3.3.6 r vektörün br eksen üzerndek zdüşümü θ Δ Δ Δ U Δ + j + zk U U + U j + U k Δ Δ U + z U + z U z Problem j + 4k vektörünün kartezen koordnat eksenler le poztf bölgede eşt açılar apan ve poztf bölgee doğru önelmş Δ eksenndek zdüşümünü ve bu eksenle aptığı açıı hesaplaınız. Çözüm : Δ U Δ İzdüşüm alınacak eksenn brm vektörü bu eksen önündek br vektörü modülüne bölerek elde edlr. + j + k U Δ, UΔ j k Δ ( + 3j + 4k) ( j k) , 3 9 Δ 3 Δ Δ UΔ osθ os θ 9 os θ os θ, Δ θ 3, 45 8

19 ÖLÜM 4 KUET SİSTEMLEİ 4. Kuvvetn tanımı ve vektörle gösterlş r csmn şekln vea hızını değştren ve başka csmler tarafından ugulanan fzksel etke kuvvet denr. Kuvvet doğrultu ön ve br şddet çerdğnden vektörle gösterleblr. Yalnız anı vektörle gösterlmesne rağmen kuvvet csmn farklı erlerne ugulandığında fzksel etks farklı olur. undan dolaı kuvvet özellkle rjd csm mekanğnde vektör ve etk doğrusu le brlkte düşünülmeldr. Etk doğrusu F Kuvvet vektörü 9

20 4. r kuvvetn br noktaa göre moment M O o F h θ θ M O F h MO O F O F F O Sn θ O Sn θ h uradan M O F h olduğu görülür. j k M O z F F F z M ( F F ) + ( F F ) j + ( F F ) k O z z z z Problem 4.. (3,8,) ve (7, 4,4) noktalarından geçen 3 N. şddetnde olan ve dan e doğru önelmş F kuvvetnn O(,,) noktasına göre momentn bulunuz. MO O F O 3 + 8j + k, F F U U, O O

21 ( 7 4j + 4k) ( 3 + 8j + k), 4 j + 3k 4 j + 3k 4 3 U, U j + k 4 + ( ) F 4 j + 3k M O ( 3 + 8j + k) ( 4 j + 3k) j k M O 3 8, MO 36 5j 68k r kuvvetn br eksene göre moment M Δ M Δ F MΔ M UΔ M U ( F) Δ Δ M Δ U F U F z U F z z z

22 Problem 4.3. (3,8,) ve (7, 4,4) noktalarından geçen ve 3 N. Şddetnde olan F kuvvetnn O(,,) ve (,6,3) noktalarından geçen Δ eksenne göre momentn bulunuz.(koordnatlar metre cnsndendr.) MΔ MO UΔ Problem 4.. den MO 36 5j 68k dır. O UΔ + 6j + 3k, U Δ O UΔ j k M Δ ( 36 5 j 68k) ( + j + k) M Δ , M Δ M Δ 3, 43Nm r kuvvet sstemnn br noktaa göre moment ve ndrgeme elemanları ( r kuvvet sstemnn statk eşdeğer) r vea brden fazla saıda kuvvetten oluşan ssteme kuvvet sstem denr. d d d d n F F F F n n M O O u n saıda kuvvetten oluşan kuvvet sstemnn br uzaın o noktasına göre momentne bleşke moment denr ve bu bleşke moment her br kuvvetn bu noktaa göre moment vektörlernn toplamına eşttr. n M O F O u n saıdak kuvvetn vektörel toplamına geometrk toplam denr. n F

23 Elde edlen bleşke moment ve geometrk toplamın her ksne brden bu vektör sstemnn ndrgeme elemanları denr. r kuvvet sstemnde br noktadak ndrgeme elemanlarından fadalanarak başka noktalardak ndrgeme elemanlarının bulunuşu: n MQ Q F Q QO + O n M Q (QO+ O ) F MQ MO + QO Problem 4.4. r kuvvet sstem (5, 3,8) noktasından geçen F + 8j 4k, (,8,9)) noktasından geçen F 5 + j + 6k, 3 (,,7) noktasından geçen F j 9k ve 4 (,,-4) noktasından geçen F4 3 j 8k kuvvetlernden oluşmuştur. u kuvvet sstemnn a) O(,,) noktasındak ndrgeme elemanlarını b) Q(,, 6) noktasındak ndrgeme elemanlarını bulunuz. Çözüm: a) 4 F, F + F + F3 + F4 ( + 8j 4k) + ( 5 + j + 6k) + ( 6 + 8j 9k) + ( 3 j 8k) ( ) + ( )j + ( )k + 8j 5k 4 MO O F, MO O F + O F + O 3 F3 + O 4 F4 O F ( 5 3j + 8k) ( + 8j 4k) j k O F j + 7k 8 4 j k O F j + k 5 6 3

24 j k O3 F j + 96k j k O4 F4-4 6 j 36k 3 8 M O ( + 5j + 7k) + ( 7 5j + k) + ( 6 4j + 96k) + ( 6 j 36k) M O ( 7 6 6) + ( )j + ( )k MO j + 3k b) n F, + 8j 5k MQ MO + QO QO j + 6k QO ( j + 6k) ( + 8j 5k) j k QO 6 8j 6k 8 5 M Q ( j + 3k) + ( 8j 6k) MQ 3 + 7j + 4k 4.5 r kuvvet sstemnn değşmezler a) r kuvvet sstemnde kuvvetlern geometrk toplamı olan noktadan noktaa değşmez. b) r kuvvet sstemnde bleşke momentn geometrk toplam üzerndek zdüşümü noktadan noktaa değşmez. İspat: M Q U ( M O + QO ) U ( QO ) U ( ve U anı doğrultuda olduğundan ) M Q U M O U elde edlr. Yukarıdak denklemn her k tarafı le çarpılırsa M Q M O eştlğ elde edlr. u eştlkten leşke moment le geometrk toplamın skaler çarpımının noktadan noktaa değşmedğ anlaşılır. 4

25 Problem 4.5. Problem 4.4. dek kuvvet sstem çn M Q M O eştlğn gerçeklenz. Çözüm: + 8j 5k MO j + 3k MQ 3 + 7j + 4k MQ ( 3 + 7j + 4k) ( + 8j 5k) MQ ( 5) MQ 886 MO ( j + 3k) ( + 8j 5k) MO ( 5) M 886 M M 886 O Q O 5

26 4.6 ejenere kuvvet sstemler leşke momentle geometrk toplamın brbr le skaler çarpımının sıfır olduğu kuvvet sstemlerne dejenere kuvvet sstemler denr. M O u eştlk le aşağıdak durumlarda karşılaşılır ) M O, (sıfıra eşdeğer kuvvet sstem) 4.6. ) M O, (kuvvet çftne eşdeğer kuvvet stem) ) M O, (bleşkee eşdeğer kuvvet sstem) ) M O, (bleşkes olan vektör sstem) üzlemsel, br noktada kesşen ve paralel kuvvet sstemler dejenere kuvvet sstemlerdr Sıfıra eşdeğer kuvvet sstem M O Sıfıra eşdeğer kuvvet sstemnde ) Kuvvet sstem tek br kuvvetten oluşmuşsa bu kuvvetn şddet sıfır olmalı. ) Kuvvet sstem k kuvvetten oluşmuş se bu kuvvetler anı doğrultuda ters önde ve eşt şddette olmalıdır. 3) Kuvvet sstem üç kuvvetten oluşmuş ve brbrne paralel değl se bu kuvvet sstemnn geometrk toplamının sıfır olablmes çn kuvvetlern oluşturduğu polgon kapalı br üçgen olmalıdır. u kuvvet sstemnde bleşke momentn sıfır olablmes çn bu üç kuvvetn doğrultusu anı erde kesşmeldr Kuvvet çftne eşdeğer kuvvet stem M O, r kuvvet sstemnde Geometrk toplam sıfır leşke moment sıfırdan farklı se bu kuvvet sstem tek br momente eşdeğer olur. u moment vektörüne dk düzlemlerde alınan kuvvet çftler le de bu kuvvet sstem temsl edleblr. r kuvvet sstem tek br momente eşdeğer se bu noktadan noktaa değşmez. MQ MO + QO ve olduğundan MQ MO olur leşkee eşdeğer kuvvet sstem M O, Eğer br noktada bleşke moment sıfır ve geometrk toplam sıfırdan farklı se bu geometrk toplam sank sstem tek br kuvvetten oluşmuş gb bu sstem temsl edebleceğnden bu geometrk toplama bu kuvvet sstemnn bleşkes denr. 6

27 4.6.4 leşkes olan kuvvet sstem M O, Eğer dejenere vektör sstemnde leşke moment ve geometrk toplamın her ks de sıfırdan farklı se bu k vektör brbrne dk olmalıdır. u vektör sstemnn bleşkes bulunablr. 4.7 Merkez eksen leşke momentle geometrk toplamın anı doğrultuda olduğu eksene merkez eksen vea vda eksen denr. Mλ da eksen λ(,,z) M O O(,,) M Merkez eksen üzerndek br nokta λ(,,z) ve O(,,) noktasındak bleşke moment MO M + Mj + Mk z se leşke momentn geometrk toplam üzerndek zdüşümü değşmeceğnden Mλ M U azılablr. M MO U M M U + M U + M zu z Mλ M U + M U j + M Uz k undan başka geçş teorem ugulanarak Mλ aşağıdak gb de azılablr. Mλ MO + λo Mλ MO Oλ j k Oλ z z O λ ( z ) + ( z)j + ( )k z z z z z M z M M U U U z M M M z 7

28 Problem 4.7. Problem 4.4. verlen kuvvet sstemnn merkez eksennn denklemn bulunuz. merkez eksenn oz düzlemn kestğ noktanın koordnatlarını bulunuz. + 8j 5k, MO j + 3k Mλ MO Oλ Mλ M U M MO U U + 8j 5k + 8j 5k U, U, ( ) + ( 8) + ( 5) 493 U, , 747 j, 388k M ( j + 3k) (, , 747 j, 388k) M 9, 73 M λ 9, 73 (, , 747 j, 388k) M λ 9, 6 5, 66 j + 8, 4k Mλ M O ( 9, 6 5, 66j + 8, 4k) ( j + 3k) Mλ M O 4, 84 4, 66 j 48, 76k O λ ( + 8j 5k) ( + j+ zk) j k Oλ 8 5 z O λ ( 8z+ 5) + ( 5 z)j + ( 8)k ( 8z+ 5) + ( 5 z)j + ( 8)k 4, 84 4, 66j 48, 76k 8z + 5 4, 84 5 z 4, , 76 u Lneer denklem sstemnn katsaılar matrsnn determnantı 5 8 Δ 5 5 ( ) ( 8) + 8 ( 5) 8 sıfır olduğundan bu denklem sstem brbrnden bağımsız değldr. u denklem sstemnn katsaılar matrsnde sıfırdan farklı lk determnant bulunduğundan bu denklemlerden ks brbrnden bağımsızdır. 8

29 u denklemlern herhang ks brbrnden bağımsız olduğundan bunlardan herhang ks verlen kuvvet sstemnn merkez eksennn denklem olarak alınablr. 8 48, 76 5 z 4, 66 Merkez eksen üzernde 8 48, , da 5 z 4, 66 z, Paralel bağlı kuvvet sstem ve merkez,m, m 3,m 3 n, m n, m F mu F3 m3u F m U G F m U F m U n n n MO O F z o n MO OG F F m U n n ( m OG m O ) U 9

30 OG n m n O m OG ξ + η j + ζ k ξ n m, n m η n m, n m ζ n n m m z Problem 4.8. Paralel bağlı br kuvvet sstem (3,7,) noktasındak 8kg lık m kütles, (6,, 8) noktasındak kg lık m kütles ve 3 (, 4, 5) noktasındak 3 kg lık m 3 kütlesnden oluşmuştur. u kuvvet sstemnn merkeznn koordnatlarını hesaplaınız.( koordnatlar cm. cnsnden alınmıştır.) ξ 3 n m m ξ m + m + m 3 3, ξ m + m + m3, ξ 543, cm. η 3 m n m ( 4) η m + m + m 3 3, η m + m + m3, η 35, cm. ζ 3 n m m z mz + mz + mz 3 3, ζ m + m + m3 8 + ( 8) + 3 ( 5) ζ , ζ, 48cm. 3

31 ÖLÜM 5 KÜTLE MEKEZİ 5. r sürekl csmn kütle merkez (,,z) dm G(ξ,η,ζ) z O OG O dm dm OG ξ + η j + ζ k ξ dm dm, η dm dm, ζ zdm dm 3

32 Problem 5.. arıçaplı α tepe açılı çember parçası şeklndek homojen csmn kütle merkeznn koordnatlarını bulunuz. Çözüm: O osθ dθ α θ G α OG d dθ dm ρd dm ρ dθ eksen smetr eksen olduğu çn η dır. ξ dm dm, ξ α α α α dm dm ξ α α ρosθ dθ α α ρdθ, ρ [Sn α (Sn α)] ξ ρ[ α ( α)] ρsnα ξ ρ α, ξ OG Sn α α 3

33 Problem 5.. Şeklde gösterlen dörtte br çember parçası şeklndek homojen csmn kütle merkeznn koordnatlarını bulunuz. Çözüm : G π 4 π η 4 O ξ doğrusu Şekldek dörtte br çember parçası çn doğrusu smetr eksen olduğundan ξ η OG Sn α π Problem 5.. den OG α α 4 π Sn( ) OG 4, OG π / 4 π ξ η ( ), ξ η π π Problem 5..3 Şeklde gösterlen arım çember şeklndek homojen csmn kütle merkeznn koordnatlarını bulunuz. Çözüm : G π O π 33

34 Eksen smetr eksen olduğu çn ξ dır. Problem 5.. den η OG π Sn η π /, η π Sn α α Problem 5..4 Yükseklğ h olan üçgen şeklndek homojen levhanın kütle merkeznn koordnatlarını bulunuz. h d d dm ρd h h- dm ρ d d O a η dm dm h a h, h, η h ρd ρd a (h ) h ρ h, η h ρ d d h a (h )d ρ h η h a ρ (h )d h, 3 3 a h h ρ ( ) η h 3 a h ρ (h ) h, 3 ah ρ η h 6, ah ρ h h ρa η 6 h ρa h η 3 34

35 Problem 5..5 Şeklde ölçüler verlen dk üçgen şeklndek homojen levhanın kütle merkeznn koordnatlarını bulunuz. 6mm. 3mm. 3 Problem 5..4 den ξ, 3 ξ mm., η mm. η 6 3 Problem 5..6 arıçaplı α tepe açılı dare dlm şeklndek homojen csmn kütle merkeznn koordnatlarını bulunuz. Çözüm: O osθ 3 d d dθ d dθ dm ρd ρ dθ dθ α θ G α OG eksen smetr eksen olduğu çn η dır. 35

36 ξ ξ α α dm dm, ξ α α α α dm dm os θρ ( d θ) 3 α α ρ dθ, ξ ρ 3 α 3 ρ osθdθ α α α dθ 3 ρ [Sn α ( Sn α)] ξ 3 ρ[ α ( α)] Snα ξ OG 3 α, ξ 3 ρ 3 Sn α ρ α Problem 5..7 Şeklde gösterlen dörtte br dare dlm şeklndek homojen csmn kütle merkeznn koordnatlarını bulunuz. Çözüm : doğrusu G π 4 π η 4 O ξ Şekldek dörtte br dare dlm çn doğrusu smetr eksen olduğundan ξ η OG Problem 5..4 den π Sn( ) OG 4, 3 π / 4 4 ξ η ( ), 3π OG 3 Sn α α 4 OG 3π 4 ξ η 3π π α 4 36

37 Problem 5..8 Şeklde gösterlen arım dare dlm şeklndek homojen csmn kütle merkeznn koordnatlarını bulunuz. Çözüm : π O Eksen smetr eksen olduğu çn ξ dır. Sn α Problem 5..4 den η OG 3 α π Sn η 3π /, 4 η 3π G π Problem 5..9 Şeklde gösterlen taban arıçaplı arım küre şeklndek homojen csmn kütle merkeznn koordnatlarını gösternz. Çözüm: z dm ρπ r dz m ρ o r dz z oz düzlem smetr düzlem olduğu çn ξ dır. oz düzlem smetr düzlem olduğu çn η dır. ζ zdm dm, ζ zρπr dz ρπrdz ρπ, ζ ρπ zr dz rdz 37

38 r z, ρπ( ) ζ 4, 3 ρπ( ) 3 4 ζ ρπ ρπ (z 3 z )dz ( z )dz ζ 3 8, 4 4 ρπ( ) ζ ρπ( ) 3 5. Pappus ve Guldnus teoremler önel csmlern üze alanlarını ve hacmlern bulmak çn kullanılır..teorem Eğer br eğr kend düzlemndek sabt br eksen etrafında dönerek, dönel br üze oluşturursa, bu üzen alanı,bu eğrnn uzunluğu le eğrnn kütle merkeznn kat ettğ ol çarpımına eşttr. İspat feransel alan π r dl Tüm üzen alanı π rdl r G l l rdl dl l rdl r L Tüm üzen alanı π rl G l G r r G G.Teorem Eğer br üze kend düzlemndek sabt br eksen etrafında dönerek, dönel br dolu csm oluşturursa, bu csmn hacm, bu üzen alanı le eğrnn kütle merkeznn kat ettğ ol çarpımına eşttr. İspat feransel hacm π r d Tüm csmn hacm π rd r G rd d rd r Tüm üzen hacm π r G G r r G G 38

39 Problem Kürenn alanının 4π ve hacmnn π olduğunu gösternz. 3 Çözüm: G G Kürenn üze alanı çn: Yarım çembern kütle merkez rg π Yarım çembern uzunluğu L π Kürenn üze alanı π rl G π π 4π π Kürenn hacm çn: 4 Yarım darenn kütle merkez rg 3π Yarım darenn alanı π 4 π 4π Kürenn hacm πr G π 3π

40 4 5.3 leşk csmn kütle merkez r bleşk csmn kütle merkez bu csm oluşturan csmlern kütle merkezler bulunduktan sonra daha önceden çıkarılan paralel bağlı vektör sstemnn merkezne at olan formüllerle hesaplanır. n n m O OG m OG j k ξ η ζ + + ξ n n m m, η n n m m, ζ n n m z m Eğer bleşk csm oluşturan csmlern oğunluğu anı se ukarıdak denklemlerde m ρ azılablr ve ρ lar toplam dışına alınıp kısaltılableceğnden dolaı aşağıdak eştlkler elde edlr. n n ξ, n n η, n n z ζ

41 Problem 5.3. Homojen fakat farklı kalınlıklardak levhalardan şekldek taralı alan gb oluşturulmuş csmn kütle merkeznn koordnatlarını hesaplaınız. ¼ dare dlm kalınlık mm. kalınlık mm z (Ölçüler mm. cnsndendr. ) 4 z3 3 3π, π π, 9 kalınlık 3mm π, 3 5π 4 Y z Mρ m m mz /π /π 5π 45π , , , ξ η ζ 6 6 m 6 6 m m 6 6 m m m z, ξ 4975, ξ 3, 3mm ,45, 565 η, η 5,67mm ,45, ζ , ζ 4,46mm ,45 4

42 Problem 5.3. Şeklde gösterlen ç dolu homojen csmn kütle merkeznn koordnatlarını hesaplaınız. z 3 ( Ölçüler cm. cnsndendr. ) 4 6 z 4 +, z , 93cm., 3π π 3 π, cm π, z z, ,5 47,93 375,4 85, , , ξ η 3 3 ζ z,,, 59836, 5 ξ, ξ cm. 653, 4 74 η, η, cm. 653, ζ, ζ 5, 7cm. 653, 4 4

43 ÖLÜM 6 STTİK 6. Grş Statk kuvvetler etksnde csmlern denge koşullarını nceleen blm dalıdır. u tanımlamada adı geçen kuvvet, csm ve denge termlern açıklaalım. Kuvvet: Ele alınan sme başka csmler tarafından ugulanan ve csmn hareket vea denge durumları le şekln değştren etke kuvvet denr. Kuvvetler etknn cnsne göre : Temas etks (üze kuvvetler) ve uzaktan etk ( hacm kuvvetler) olmak üzere ke arılır. enges ncelenen csmle temasta olan mafsal,mesnet,kablo,çubuk gb dğer csmlerden gelen kuvvetler üze kuvvetlerdr. Uzaktan etk kuvvetlerne örnek, ağırlık kuvvetler, manetk ve elektrksel alanlardan gelen kuvvetler verleblr. Kuvvetler csme etk bölgesne göre: İç kuvvet dış kuvvet şeklnde ke arılır. F F F 3 F 4 F F F M F 3 M F 4 F Şeklde gösterlen F, F, 3 F, 4 F kuvvetler dış kuvvetler, F ve F kuvvetler se ç kuvvetlerdr. İç kuvvetler şeklde gösterldğ gb csmn çnde varolduğu düşünülen br kestte oluşur.u haal kestle csm k parçaa arılır. Oluşan bu k arı kesttek ç kuvvetlern etk tepk lkesne göre şddet ve doğrultuları anı önler zıttır. 43

44 Kuvvetler csme mesnetler ve dğer csmlerden ugulanma durumuna göre : lnen kuvvetler (aktf kuvvetler) ve mesnet vea bağlardan geleceğ düşünülen tepk kuvvetler (reaktf kuvvetler) olmak üzere ke arılır. ktf kuvvetler: ğırlık kuvvetler vea csmn zorlanma koşullarına göre blnen dış kuvvetlerdr. Tepk kuvvetler : mesnet,mafsal, kablo, çubuk gb dğer csmlern uguladıkları kuvvetlerdr. u tepk kuvvetlernn tam zıttı denges ncelenen csm tarafından dğer csmlere anı şeklde etkr. Sürtünmesz temaslarda tepk kuvvet temas üzene dktr. İk boutlu mesnet ve bağlar le bunlardan csme gelen tepk kuvvetler: Yuvarlanan elemanlar kavsl üze sürtünmesz kama üzene üze dk tepk kuvvet Çubuk doğrultusunda hareket edeblen blezk ve buna mafsallı dğer çubuk tepk kuvvet hareket doğrultusuna dk Kanal doğrultusunda hareket kanal doğrultusuna dk tepk kuvvet 44

45 Sabt slndrk mafsallı Tepk kuvvetnn doğrultusu blnmor. Pürüzlü üze Yüze tepksnn doğrultusu blnmor M O nkastre mesnet lnmeen kuvvet ve şddet blnmeen moment 45

46 Üç boutlu mesnet ve bağlar le bunlardan csme gelen tepk kuvvetler: tek noktadan küree temas z temas üzene dk tepk kuvvet Sürtünmesz temas z temas üzene dk tepk kuvvet z z Pürüzlü üzede ra üzernde k doğrultuda blnmen Yuvarlanan tekerlek uvarlanan tekerlek tepk kuvvet 46

47 z Pürüzlü üze küresel mafsal üç doğrultuda blnmen tepk kuvvetler z Küresel mafsalın arıntılı şekl M z M z M z ankastre mesnet üç doğrultuda blnmen tepk kuvvet ve üç doğrultuda blnmen tepk moment 47

48 M Z z Ünversal kavrama üç doğrultuda blnmen kuvvet ve br doğrultuda blnmen moment M z z M z İk doğrultuda blnmen kuvvet ve. k doğrultuda blnmen moment Eksenel doğrultuda hareket edeblen slndrk mafsal 48

49 M M z z z Üç doğrultuda blnmen kuvvet ve İk doğrultuda blnmen moment Eksenel doğrultuda hareket eteneğ olmaan slndrk mafsal unlardan başka p kuvvet p doğrultusundadır. rde ağırlıksız olup uç noktalarından sürtünmesz mafsallı ve uç noktaları dışında ük taşımıan çubuklardan gelen tepk kuvvetlerde çubuk doğrultusunda kabul edlr. 6. İç kuvvetler ve kest zorları İç kuvvetlern csmn br kest çndek bleşenlerne kest zorları denr. Keste etk eden kuvvetn keste dk bleşenne Normal kuvvet denr. Keste etk eden kuvvetn kest çndek bleşenne Kesme kuvvet denr. Keste etk eden momentn keste dk bleşenne urulma moment denr. Keste etk eden momentn kest çndek bleşenne Eğlme moment denr. 6.3 Statğn temel lkelernn geçerl olduğu referans sstemler Orjnnde güneş bulunan ve ıldızlara doğru önelmş koordnat sstemlerne Newton vea Galleo eksen sstemler denr. Statğn temel lkeler bu eksen stemlerne göre geçerldr. r Newton eksen sstemne göre sabt hızda öteleme hareket apan dğer eksen sstemler de Newton eksen sstemdr. Herhang br csm Newton eksen sstemne göre hareketsz vea sabt hızda öteleme hareket apıorsa bu csm dengededr denr. 49

50 6.4 r maddesel noktanın kuvvetler etksnde denges r maddesel noktaa etk eden bütün kuvvetler anı noktada kesşeceğnden dolaı bu kuvvetlern geometrk toplamının sıfır olması denge çn gerek ve eter koşuldur. F + F j + Fz k F, F, F z 6.5 r rjd csmn kuvvetler etksnde denges r rjd csme etk eden kuvvvet sstemnn sıfıra eşdeğer olması bu csmn denges çn gerek ve eter koşuldur., M O F, F, F M, M, M z z ölece en genel durumda üç boutlu kuvvetler etksndek br csmn dengesnde denklem saısı altı olur. u denklemlerden altı blnmen çözüleblr. Üç boutlu kuvvetler etksnde denges ncelenen csmde blnmen saısı altıdan fazla se böle sstemlere hperstatk sstemler denr. 6.6 jd csm sstemnn kuvvetler etksnde denges r rjd csm sstemne etk eden kuvvet sstemnn sıfıra eşdeğer olması denge çn gerekl fakat eterl koşul değldr. undan dolaı rjd csm stemnn elemanlarına arılarak ncelenmes gerekr.her br eleman çn sıfıra eşdeğerlk koşulu ve brleşme noktalarında etk tepk lkes gözönüne alınarak çözüme gdlr. 6.7 üzlemsel kuvvetler etksnde csmlern denges Eğer csme etk eden dış kuvvetler ve mesnetlerden gelen tepkler anı düzlem çnde se ncelenen problem düzlem statk problemdr. nı düzlemde bulunan kuvvetlern moment bu düzleme dk olacağından dolaı bu durumda, M O sıfıra eşdeğerlk koşulu aşağıdak gb azılablr. F, F, M z ölece düzlemsel kuvvetler etksndek br csmn dengesnde denklem saısı üçe nmş olur. u denklemlerden üç blnmen çözüleblr. üzlemsel kuvvetler etksnde denges ncelenen csmde blnmen saısı üçten fazla se böle sstemlere hperstatk sstemler denr. 5

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ ÖNSÖZ KOCELĐ ÜNĐVESĐTESĐ YYIN NO: 47 ULŞIM DES NOTLI 006 yılından ber gerek Kocael Đhsanye Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve gerekse sım Kocabıyık MYO nda vermş olduğum Ulaşım derslernn brkmyle ortaya çıkan

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI VII-) Isı Transfernn Tanımlanması ve Türler: Isı transfer konusu bugün mühendslğn tüm dallarında uygulama sahası bulmakta ve fakat denleblr k Makna Mühendslğnde

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

BÖLÜM 4 4. AÇI METODU

BÖLÜM 4 4. AÇI METODU Açı etodu Bölüm. AÇ ETODU BÖÜ Hperstat sstemlern çözümü sstem hperstat yapan blnmeyenlern uvvet ve şel değştrme olmasına göre değşr. Ço açılılı br mütemad rş hperstat yapan mesnet tep uvvetler en atlı

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları genel olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürekl brleşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok

Detaylı

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Kullanım Klavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı İsvçre'de mal İsvçre'de edlmştr mal edlmştr... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık! teknk uzmanlık! 1. Güvenlk ve sorumluluk 4 1.1.

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal

ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal Fİİ Basınç 11. SINIF Sayısal 1 1. Şe kl I e eşt bo yut lu ve ka tı c sm le rn - en, nn ye re uy gu - la ı ğı ba sınç P, ba sınç kuv ve t F, nn ye uygula ığı basınç P r. 2. csm, Şekl II ek konuma getrlğne,

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

ENGELLİ BİR ALAN İÇİNDE OTOMATİK OLARAK HEDEFİNİ BULABİLEN BİR MOBİL ROBOTUN TASARIMI, İMALATI VE HAREKET ALGORİTMALARININ GELİŞTİRİLMESİ

ENGELLİ BİR ALAN İÇİNDE OTOMATİK OLARAK HEDEFİNİ BULABİLEN BİR MOBİL ROBOTUN TASARIMI, İMALATI VE HAREKET ALGORİTMALARININ GELİŞTİRİLMESİ ENGELLİ BİR ALAN İÇİNDE TMATİK LARAK HEDEFİNİ BULABİLEN BİR MBİL RBTUN TASARIMI İMALATI VE HAREKET ALGRİTMALARININ GELİŞTİRİLMESİ Pamkkale Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez Elektrk-Elektronk

Detaylı

STATİK Mekanik 1) Rijid cisimler mekaniği 2) Şekil değiştiren cisimler mekaniği 3) Akışkanlar mekaniği

STATİK Mekanik 1) Rijid cisimler mekaniği 2) Şekil değiştiren cisimler mekaniği 3) Akışkanlar mekaniği STTİK Mekanik ) Rijid cisimler mekaniği ) Şekil değiştiren cisimler mekaniği ) kışkanlar mekaniği Kuvvetler altında şekil değiştirmeyen cisme rijid cisim denir. ütün cisimler kuvvetler etkisinde az veya

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

Tercüme Makinaları UDK: 621.389:681.142. Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ:

Tercüme Makinaları UDK: 621.389:681.142. Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ: Tercüme Maknaları UDK: 621.389:681.142 Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ: Çağımızın en öneml özellklernden br haberleşmenn hızı ve yaygınlığıdır. Çeştl konulardak olayları, dünyanın çeştl yerlernde oturan

Detaylı

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI GENEL FİZİK II DERS NOTLARI Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mustafa POLAT Prof. Dr. Leyla TATAR YILDIRIM 1 BÖLÜM-1 Elektrik Yükü Bu bölümde, maddenin özelliklerinden birisi olan elektrik yükü ile tanışacağız.

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496 Kullanım Kılavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) A.B.D. Patent No. 8,074,496 İsvçre malıdır İsvçre malıdır... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık!

Detaylı

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ AKUSTİK TİTREŞİMLER İLE OLUŞTURULAN İKİNCİ MERTEBE GİRDAPLARIN KAPALI BİR ORTAM İÇERİSİNDEKİ ISI AKTARIMINA ETKİLERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BÖLÜM -1 MALZEME BİLGİSİ

BÖLÜM -1 MALZEME BİLGİSİ 1 BÖLÜM -1 MALZM BİLGİSİ İçindekiler 1.1-Birim Sistemler 1.3-Genel Bilgiler ve Kabuller 1.3- Üst Yapı Malzemeler a- Betonarme Malzemesi b- Çelik Malzemesi c- Ahşap Malzemesi d- Birleştirme Malzemesi 1.4-

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı