ÜÇ AYLARDA HAC UMRE DE OKUNMASI TAVSİYE OLUNAN DUALAR SALAVAT-I ŞERİFELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜÇ AYLARDA HAC UMRE DE OKUNMASI TAVSİYE OLUNAN DUALAR SALAVAT-I ŞERİFELER"

Transkript

1 ÜÇ AYLARDA HAC UMRE DE OKUNMASI TAVSİYE OLUNAN DUALAR ve SALAVAT-I ŞERİFELER Hüseyin İbn-i Aliyyül Kâşifî KİTSAN - 1 -

2 Kitsan Yayınları CEP KİTAPLARI SERİSİ: 2 Yazarı: Hüseyin İbn-i Aliyyül Kâşifi Editör: Şükran Eser Göknar Sayfa Uygulama: A. Onur Şenyurt KİTSAN KİTAP Basın Yayın Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. Ticarethane Sokak No: 41/3-4 Sultanahmet İSTANBUL Tel Faks:

3 HADÎS-İ ŞERÎF Dua, gök ile yeryüzü arasında durdurulur ve Nebî (s.a.v) e salât getirinceye kadar o duâdan hiçbir kelime (arşa) yükselmez. (Tirmizi) Rükû da, sübhâne Rabbiye l-azîm. Diyerek Allah ı ta zim ve takdis ediniz; secdede duâ etmeğe çalışınız; çünkü oradaki duânız kabûle şâyândır. (R. Salihin, Müslim) - 3 -

4 İÇİNDEKİLER Sunuş... 5 Tuhfet-Us Salavâtı Şerife Tavsiye Olunan Diğer Salâvatı Şerifelerden Bazıları.. 43 Üç Aylar da Mübarek Gecelerinde Tavsiye Olunan İbadetler, Dualar. 51 Regaib Gecesi: 58 Mirac Gecesi: 58 Beraat Gecesi Duası:. 59 Beraat Gecesi Duaları: Kadir Gecesi Duası: 61 Arefe Günü Ve Gecesi Duası: Tesbih Namazı. 62 Abdulkâdir Geylâni Hazretlerinin Duası:.. 64 Hac Ve Umre de Okunması Tavsiye Olunan Dualar Ayetel Kürsi:.. 67 Korunma Duaları:. 68 Sefer Ayında Her Gün Okunacak Dua. 70 Sefer Ayında Yapacaklarımız 71 Mescid-İ Haram a Girerken Okunması Tavsiye Olunan Selâm Duaları.. 72 Tavafa Başlamadan Hacer ul Esved in Karşısında Okunması Tavsiye Edilen Dua. 75 Kelime-İ Tevhid Duası

5 Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdulillâhi Rabbil âlemîn, vessalâtu vesselâmu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Sunuş Bismillâhirrahmânirrahîm, İnnallâhe ve melâiketehû yüsallûne alennebiyyi; Yâ eyyühellezîne âmenû, sallû aleyhi ve sellimû teslîme. Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimesinde Allah-ü Teâlâ: Muhakkak Allah ve melekleri Rasulune salât ederler, O nu överler. Ey İman edenler! Siz de O nu övün ve O na salât ve selâm edin, O na gönülden teslim olun. Buyurmaktadır

6 Kütüb-ü Sitdede bulunan aşağıdaki Hadis-i Şeriflerde rivayet olunur ki: Birgün Rasulullah aleyhisselam meclise geldi. Sevinci yüzünden okunuyordu. Şöyle buyurdu: - Cebrail, âlemlerin rabbından bana müjdeli geldi ve dedi ki: - Sen şuna razı değil misin ya Muhammed: Ümmetinden sana bir salavat okuyan herkese ben on salavat okurum. Ümmetinden sana bir selam gönderen herkese ben on selam yollarım. Bir başka hadis-i şerifde: - Rasulullah aleyhisselam ın şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: İnsanların şefaatime en layık olanı bana en çok salavat okuyandır. Bir diğer hadis de: - Bana salavat okuyan kimseye, melekler salavat okur, bana salavatı devam ettirdiği süre, meleklerin ona - 6 -

7 salavatı devam eder. Bu duruma göre salavatı ister çok okusun, ister az. - Hz. Ali b. Ebi Talib den r.a. naklen gelen bir rivayette Rasulullah aleyhisselam ın şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: Bir kimse Cuma günü bana yüz kere salavat-ı şerife okursa kıyamet günü muazzam bir nurla gelir. Onunla gelen nur, yaratılmışlar arasında taksim edilse hepsine yeter. - Enes r.a. Resulullah aleyhisselam efendimizin şöyle buyurduğunu anlattı: Hiç birinizin imanı kemale ermez. Taa, ben o kimsenin kalbinde sevgi ciheti ile, kendi özünden, malından, çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha fazla yer tutmadıkça. - Rasulullah s.a.v. efendimize şöyle soruldu: - Ey Allah ın Rasulu ne zaman kâmil bir mümin olurum? - Bir başka rivayette: - 7 -

8 - Ne zaman sadık bir mümin olurum? - Efendimiz aleyhisselam buyurdu: - Allah ü tealayı sevdiğin zaman. - Allah ü tealayı ne zaman sevebilirim? - Allah ın Rasulunü sevdiğin zaman. - Allah Rasulünü ne zaman sevebilirim? - Allah-ü teala nın Rasulüne tabi olursan, onun sünnetine göre amel işlersen, onun buğzuna göre buğzedersen, dostluğuna bakarak dost, düşmanlarına düşman olursan.. İnsanlar, iman yönünden değişik derece alırlar. Onların bu dereceleri bana olan sevgileriyle ölçülür. İnsanların, kafir olanları da değişik durumdadırlar. Onların küfürde şiddetli olanları da bana karşı olan buğzlarıyla belli olurlar. (Delâil i Hayrat) buyurmuştur. Şu halde bizler de birer Allah a imanımızın kamil olmasını ve bizi sevmesini, kemalat derecemizin artmasını, Allah Rasulünü (s.a.v.) çok sevmeli onun - 8 -

9 dediklerini yapmalı, onun ahlakıyla ahlaklanmaya gayret göstermeliyiz. Rabbimizi ancak böylece sevebiliriz. Ona hakiki bir kul olabiliriz. Zaten alemlerin Rabbi olan Allah (c.c.) böyle istemektedir. İşte elinizdeki bu kitapçıkta böyle davranışda bulunmak isteyenlere adeta bir rehber niteliğini taşımaktadır. İçersinde birçok güzel salavatı şerife bulunmaktadır. Ayrıca mübarek ÜÇ AYLAR Recebşerif, Şaban-ı Şerif, Ramazan-ı şerif da mübarek gecelerde (Regaib-Miraç-Beraat- Kadir geceleri) ve Arefe günününde büyükler tarafından tavsiye olunan dualar ve Üçüncü Kısım da ise: Hac ve Umre görevini yaparken okunacak dualardan ve zikirlerden bazıları bulunmaktadır. Cenab-ı Hak dan niyazımız odur ki hacmi küçük; ancak hazine kadar kıymetli olan bu kitapcık okurlarımıza faydalı olur.. Allah Rasulu aleyhisselam efendimiz cümlenizin ve cümlemizin DOSTu olsun

10 Allah ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Alemlerin rabbine olan Allah c.c. hamdolsun. O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Vallahu yekulul hakka ve yehdis sebile.(ahzab, 4) O Allah, hakkı söyler ve doğru yola eriştirir. El- Fatiha. Amin. Kitsan Yayınevi

11 TUHFET-US SALAVÂTI ŞERİFE Hüseyin İbn-i Aliyyul Kâşifî 40 Salavât-ı Şerife Bismillâhirrahmânirrahîm Bu eser 40 salavât-ı şerifeden ibaret olan, Hüseyin İbn-i Aliyyül Kâşifi Hazretlerinin Tuhfet-us Salavât isimli kitabının dilimize sâdeleştirilmiş şeklidir. Allah-ü teâlâ kusurlarımızı mağfiret etsin, Tevfik Rabb imizdendir. 1. Kadı İyaz ın Şifâ-i Kitabından, Zeydülhab (ra) dan rivayetle: Peygamber efendimiz (s.a.v) buyurdular ki; Kim bu salavatı okursa benim şefaatim ona vacib olur

12 Allâhumme salli alâ Muhammedin ve enzilhul münzelel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti. 2. İmam-ı Malik Hazretlerinin Muvattâ sında, İmam Ahmed ibn-i Hambel Hazretlerinin Müsnedinde bulunan ve Ruveyfâ bin. Sâbitil ensâri (ra) den rivayetle: Peygamber efendimiz (s.a.v) buyurdular ki, Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun. Allâhümme enzilhul mak adel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti. 3. Ebu Hureyre (ra) den rivayetle, Kadı Iyaz ın (rahimehullah) Şifâ-i Şerif Kitabından alınmıştır. Allâhumme salli allennebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihî ümmühâtil mü minîne ve zürriyyetihî ve ehli beytihî kemâ salleyte alâ İbrâhîme inneke hamîdun mecîd. 4. Enes İbn-i Mâlik ten rivayetle: Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki, Kim Cuma günleri bu şekilde salavat

13 getirirse Hak Teâlâ onun seksen yıllık günahını affeder. Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi. 5. Ezhar adlı kitapta Ebu Said-i Hudri (ra) den rivayetle: Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki; Her fakir kimse sadaka verenlerin sevabı kadar sevab almak isterse bu vechile salavat versin. Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve salli alel mü minîne vel mü minâti vel müslimîne vel müslimât. 6. Ezhâr-ül Ehadis kitabında, Enes İbni Mâlik (ra) den rivayetle, Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki; Şu geçen kimsenin hergün kazandığı kadar hiç kimse amel edemez çünkü Cebrail (as) bana bildirdi ki, bu kimse hergün on defa şu salavâtı verir. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh, Ve salli alâ seyyidinâ

14 Muhammedini n-nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbeğî en yusalle aleyh, Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedini n-nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh, Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedini n-nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh. 7. Ravzatul Ehbab kitabında, Ebubekir Sıddık (ra) dan rivayetle: Peygamber Efendimiz (s.a.v) sağ tarafına oturmuşlardı, bu esnada kapıdan birisi girdi ve Efendimiz bu zâtı benimle kendi arasına oturttu. Adam gittikten sonra buyurdu ki; Bu kişi bana şu şekilde salavat verir, onun için ona ikrâm et. Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû, Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû. 8. Ezhar adlı kitabdan alınmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki; Bir kimse bana günde yüz kere şu şûretle salavat verirse, inşallah ahrette Rabb im önünde o kimseye şefaat eylerim

15 Allâhümme salli alâ rûhi Muhammedin fil ervâh, Ve salli alâ cesedi Muhammedin fil ecsâd, Ve salli alâ kabri Muhammedin fil kubûr. ÖNEMLİ NOT: her kim Cuma gecesi (Perşembe yi Cuma ya bağlayan gece) bu ve bundan önceki (7. ve 8.) salavat-ı şerifeleri birlikte 70 şer defa okursa, inşaallah aleyhisselâtu vesselâm efendimiz i rüyasında görür. 9. Hısni Hasin kitabında Ebu Yali Musuli (ra) den rivayet olunmuştur. Peygamber efendimiz (s.a.v) buyurdular ki; Bir kimse kazancının bereketli olmasını istiyorsa, bu suretle salavat okusun. Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü minîne vel mü minât vel müslimîne vel müslimât. 10. Şevâhidin Nübüvve kitabında, Ebu Karsafe (ra) dan rivayetle: Peygamber

16 Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki, Her kim yatağına yatmadan önce Tebâreke Sûresini okuyup, daha sonra dört defa bu salavatı söylerse, Hak Teâlâ (cc) iki melek gönderip bana ismi ile birlikte arz ederler. Ben de ona selam ve rahmet dilerim. Allâhümme Rabbel hilli velharâm, ve Rabbel beledil harâm, ve Rabbel meş aril harâm, bikülli âyetin enzeltehâ fî şehr-i Ramazan, Beliğ rûha seyyidinâ Muhammedin, minnî tahiyyeten ve selâmen. 11. Riyâzul e-hadis adlı kitaptan alınmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki; Cennette bir ağaç vardır ve ismi Mahbube dir. Ak meyvesi olur, nardan küçük elmadan büyük, sütten ak, baldan tatlı ve kaymaktan yumuşaktır. O meyveden ancak bu salavata devam edenler yer. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin vessellim

17 12. Ehzar adlı kitaptan, İbn-i Ömer (ra) den rivayetle: Bir gün Efendimizin huzurunda, bir devenin hırsızlığı sebebiyle iki kişi birbirinden davacı iken deve lisan-ı hallen gerçek sahibini belirtmişti. Bunun üzerine Resûlullah Efendimiz (s.a.v) deve sahibine; Sen ne okudun ki Medine nin mahalleleri melekler ile doldu ve deven sana şahit oldu?, diye sordu. Bunun üzerine adam aşağıdaki salavat-ı şerifeyi okuduğunu söyledi. Peygamber Efendimiz (s.a.v) de buyurdular ki; Senin yarın, sıratı geçerken yüzün ayın ondördü gibi nurlu olsun!. Allâhümme salli ve sellim alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min salâvatike şey un, Ve bârik alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min berekâtike şey un, Verhami n-nebiyye Muhammeden hattâ lâ yebkâ min rahmetike şey un. Not: Ravzal-ül Ulemâ kitabı da bu salavatı nakletmiş fakat sonuna ve sellim

18 alennebiyyü seyyidinâ Muhammedin hattâ lâ yebkâ min selâmike şey ün cümlesini eklemiştir. 13. Haz. Ali (krv) Efendimiz her ne zaman salavat-ı şerife okuyacak olsa önce şu ayeti kerimeyi okur ve arkasından da aşağıdaki salavatı söylerdi. Bismillâhirrahmânirrahîm, İnnallâhe ve melâiketehû yüsallûne alennebiyyi; Yâ eyyühellezîne âmenû, sallû aleyhi ve sellimû teslîma. Lebbeyk, Allâhümme ve se adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm, ve lmelâiketil mukarrabîn, ve n-nebiyyin ve sıddîkın ve ş-şuhedâi ve s-sâlihîn. Vemâ sebbaha leke şey un yâ Rabbel âlemîn. Alâ seyyidinâ Muhammed İbn-i Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve İmâmil muttakîyn ve Resûl-i rabbil âlemîn. Eşşâhidil beşîriddâî ileyke bi iznike es-sirâcil münîr ve aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî rıdvânullâhi aleyhim ecmaîn

19 14. Riyâzil Müzekkirin kitabından alınmıştır. Haz. Ali (krv) efendimiz buyurdular ki; Her kimse günde on kere ve Cuma gününde yüz kere bu şekilde salavat verirse inşallah kıyamet gününde Efendimiz (s.a.v) elinden tutar. Salavâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî ve rusülihi ve cemîi halkıhî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihî ve aleyhisselâm ve rahmetullâhi ve berekâtuhû. 15. İbni Abbas (r.a) buyurmuştur ki; Bir kimse şu şekilde salavat verse, yetmiş melek onun sevabını yazar. Sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve cezâhu annâ mâ huve ehluhû. 16. Ezhar adlı kitapta kaydedilmiştir ki; Bir kimse hergün üç kere bu salavatı söylerse Peygamber Efendimiz (s.a.v) in nübüvvetini övmüş olur ve Hak teâlâ inşallah onun ahrette derecesini yükseltir

20 Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sellim ve eczihî annâ hayrel cezâi. 17. İbni Abbas (ra) buyurmuşlardır ki; Her kim bu şekilde salavat-ı şerife verirlerse, Efendimiz kendisine, ana, baba ve yakınlarına inşallah şefaatte bulunur. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve tekabbel şefâatehül Kübrâ ve erfe a derecetehül ulyâ ve âtihî sü lehû fil ahireti vel ûlâ kemâ âteyte İbrâhîme ve Mûsâ. 18. Ravzatül Ulemâ kitabından, İbni Mesud (ra) den rivayetle. Buyurdular ki; Siz salavat vermek istediğiniz zaman güzelce edin. Zirâ getirdiğiniz salavatı efendimiz (s.a.v) hazretlerine arzederler. Şu şekilde ederseniz Efendimiz (s.a.v)de size selam verir ve Hak teâlâ dan o kimsenin bağışlanmasını ister. Allâhümmec al salavâtike ve berekâtike ve rahmetike ve re fetike ve mehabbetike alâ seyyidil mürselîne ve

21 imâmil muttakîyn ve kâidil ğurril muhaccelîn ve hâtemi n-nebiyyin seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve nebiyyike imâmi l-hayri ve kâidi l-hayri ve resûli r-rahmeti. Allâhumme bashu makâmen Mahmûdan yağbituhû bihi l evvelûne vel âhirûne. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdun mecîd. 19. Şifa-i Şerif kitabından, Hasan Basri Hazretlerinden rivayetle. Buyurmuştur ki; Her kim sevgili Peygamber Efendimizin havzından (Kevser Havuzu) içmek isterse, şu şekilde salavat versin. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihî ve ashârihi ve eşyâihî ve muhibbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmaîn

22 20. Şifâu s-sakâm Kitabından, Ebulhayr Yahyâ-ü Muttalibi den, O da Sinân-ı İsfehânî den rivayet eder; Resûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimizi rüyamda gördüm. Amcamoğlu İdris-i Şâfi yi sordum. Buyurdular ki; Hak teâlâ hazretlerinden onun için rica ettim, hesap olunmasın. Yâ Resûlallah, bu şerefe nasıl nâil oldu?, diye sordum. Efendimiz de; O sağlığında şu şekilde salavat verirdi. Aynı şekilde İmam-i Şâfi hazretlerini rüyasında gören İbrahim bin. İsmail (rahimehullah) de haz. Şâfi nin aynı salavat-ı şerifeyi okuduğunu rivayet etmiştir. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin küllemâ zekerehu zzâkirûne ve ğafele an zikrihi l ğâfilûn. 21. Şifâ-üs-sakâm kitabından: Birgün Şibli (ks) hazretleri, İmam-ı Ebubekir Ahmed İbn-i Mûsâ (rahimehullah) ın yanına geldi. İmam hazretleri ayağa kalkarak musafaha ettikten sonra onu iki kaşının arasından öptü. Ben taaccüp ettim, imam

23 hiç kimseye böyle ikramda bulunmamıştı ve buyurdular ki; Ben rüyamda Peygamber Efendimizin (s.a.v) de Şeyh Şibili ye aynı şekilde davrandığını gördüm. Sebebini sorduğumda Efendimiz, onun her namazdan sonra Tevbe Sûresinin sonu olan Lekad cêeküm Rasûlüm min enfüsiküm azîzün aleyhi mâ anittüm harîsün aleyküm bil mü minîne Raûfur Rahîm. Fein tevellev fe kul; Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül Arşil Azîm. ayetini okuduğunu ve ardından şu salavatı getirdiğini buyurdular. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mi le s-semâvâti ve l-arzı ve mi l el-arşil azîm. 22. Riyâzu l Müzekkirîn kitabından. Hallâd İbn Kesir in vefatından sonra yastığının altında Hâzihî bereatün minessaid Hallad İbni Kesir yazılı bir kağıt buldular. Sebebi sorulduğunda hanımı dedi ki; Her Cuma günü 1000 kere şu salavatı

24 söyler ve cehennemden kurtulmasına vesile olacağını umardı. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihî ve sellim. 23. İhyâ-i Ulûm kitabından İmam Gazâli (ks) buyurmuşlardır ki; Her kim yedi Cuma yedişer defa bu şekilde salavat verirse inşallah Efendimizin (s.a.v) şefaatine nâil olur. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin salâten tekûnu leke rizâen ve lihakkıhî edâen ve e atihil vesîlete vel fazîlete vel makâmel Mahmûdellezî veadtehû veczihi annâ efdale mâ câzeyte nebiyyen an ümmetihi ve salli alâ cemîi ihvânihî minen nebiyyîne ve s-sâlihîne, birahmetike yâ Erhamerrahimiyn. 24. Salavât-ı Semâniye. Mücebâya mensub, sekiz kimse bulunmakta idi. İbrahim Ethem Hazretleri bunlarla Mescid-i Aksâ da görüşmüş, Bizim virdimiz bu

25 salavat-i şerifedir demişlerdir. İbrahim Ethem Hazretleri (ks) den Şeyh Muhammed Hadravî Hazretleri nakletmiştir. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil e mâ halakte, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şey in, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil e külle şey in, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahsâ kitâbüke, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil e mâ ahsâ kitâbüke, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahâta bihî ılmuke,

26 Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil e mâ ahâta bihî ılmuke. 25. Şeyhu l Meşâyih Şeyh Sâdettin Hamevî den nakledilmiştir. Her kim, Peygamber Efendimize (s.a.v) bu şekilde salavat verirse dünyadan imânla gider ve şefaate nâil olur. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mutlakı cevâdil îmân, fî meydânil ihsân ve mürsele riyâhil keremi ilâ ravzıl cinâni ve alâ âli Muhammedin ve sellim. 26. Bu salavat da Şeyh-ul Meşâyih Şeyh Sâdettin Hamevî den (ksa) nakledilmiştir. Eğer bir kimse şeytan vesvesesinden ve nefs-i hevâdan mutazarrır olursa okunması tavsiye edilmiştir. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin müferrikı firekıl küfri vettuğyani ve müşettiti buğâti cüyûşil karîni ve ş-şeytâni ve alâ âli Muhammedin ve sellim

27 27. Şeyh-ül Meşâyih Şeyh Sâdettin Hamevî den (ksa) nakledilmiştir. Bu salavat-ı şerifeyi gam ve kederden kurtulmak veya zâlim elinde ise kurtulmak için okumayı tavsiye etmişlerdir. (25,26 ve 27. salavatlar için de şeyh Keşif âleminde sakı arşda yazılmıştır buyurmuşlardır. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin sâhibil Ferki vel Furkân ve câmial vedkı ve menzilehû min semâil KUR ÂN ve alâ âli Muhammedin ve sellim. 28. Şeyh ve mürşid-i kirâmdan Abdülvehhab Nisâbori rivayetle; Bir gün şeyh Sâdettin Dimışkî (Şamlı) cezbe âleminde iken, müezzin Mukriî Kirtâbi yi çağırdı buyurdu ki; Rûhu akdesi risâlet Hazreti Seyyidil mürselîn Sultânullâhi fil arzin salavâtullâhi ve selâmuhû aleyhi ve âlihî ecmaîn Efendimiz, biraz evvel hâzır oldu. Salavattan şu 11 kelimeyi lütuf buyurdular, dilerim ki bu seher vaktinde güzel ve yüksek sesinle okuyasın. Tâ ki

28 bunun bereketi, seher-î âşıkların hallerine yetişe. Daha sonra aşağıdaki salavat-ı şerifeyi tekrarladı.. (Bu salavâtın edâsı arz-ı hâcette mucib-i icâbettir, korkuları def eder. Faydası çok kimselerce görülmüştür). Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî arasâtil kıyâmeh, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin hîne tekûmussâatü vettâmeh, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten muhallasaten anil melâmeh, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten mübelleğaten ilesselâmeh, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten fâizaten alâ ehlil kirâmeh, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli hînin ve ân,

29 Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli zamânın ve mekân, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin bikülli lisânın ve cenân, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ınde zuhûri külli hikmetin ve beyân, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin sâhibil kitâbil azîzi ve hâmilil Fürkân, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten câmiaten beyne kün ve kân, Ve Salli Alâ cemîi ihvânihî minennebiyyîne vessıddîkîne veşşühedâi vessâlihîne ehlel kıbleti vel amân vel kitâbi vel mîzan. Yâ HANNÂN, Yâ MENNÂN. Vağfirli ümmeti Muhammedin habîbike ve nebiyyike alleyhissalâtü vesselâm. Ve eskinhüm alel cinâni ve ahsin ileyhim yâ veliyyel ihsân ve edhilhüm, birahmetike firrdâ verrıdvân, verrahmeti velğufrân ve

30 eizhüm mineşşeytâni vennîrâni, birahmetike yâ Erhamerrahimiyn. 29. Sultân-ül müfessirîn Burhânül Müzekkirîn Emiri d-dâhiru l Ravizi hazretleri buyurmuşlardır ki; Hazreti şeyh Sa d (ksa) bir gece yine murâkebede iken Seyyid-i Âlem Sallallâhu Aleyhi ve sellem efendimiz, kendilerine bu 6 salavâtı tâlim buyurmuşlardır. Bu salavât bilhassa kederleri giderir, ferahlık verir. Umerâ yanına giderken okumakta çok faydalıdır. Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten lâhikaten binûrihi, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten makrûneten bizikrihi ve mezkûrihi, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten câmiaten beyne ferahihi ve sürûrihi, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten muhîtaten bitûrihi ve sûrihi,

31 Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten münevvereten likulûbi eshâbi sudûrihi, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten şârihaten limenkûrihi fî mestûrihi, Ve Salli alâ cemîi ihvânihî minel enbiyâi ve evliyâi biadedi ubûrihi ve mürûrihi beynel mâi ve tuhûrihi vennûri ve zuhûrihi ve elhik ve umûrihi, yâ Erhamerrahimiyn. 30. Şeyh Hacı Bisükreti Hazretlerinden naklolunmuştur. Bir gece rüyamda Resulullah Efendimizi gördüm ve bana şu şekilde salavat okumayı tâlim buyurdular. Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi külli zerretin elfe elfe merreh. 31. Şeyh Muhakkık Zeyneddin Güla (ksa) hazretlerinden rivayetle;

32 Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme fi levvelîn, Ve Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme fi l âhirîn, Ve Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme fi l-melâil e alâ ilâ yevmiddîn. 32. Şeyh Ebû l Abbas Revvehallâhü Rûhahû buyurduki; Her kim, her gün ve her gece üçer kere bu salavât-ı şerîfeyi edâ ederse ol günün ve gecenin saatlerinin cümlesinde salavat vermiş gibi olur. (Aynı salavât, Menâhicil İbad kitabında Şeyh Sa d İbn-i Fergâni (ksa) hazretleri tarafından da zikredilmiştir) Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evveli kelâminâ, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evsatı kelâminâ,

33 Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî âhiri kelâminâ. 33. SALAVÂT-I HIZIR Menâhicil İbad kitabında bulunmaktadır. Hızır Aleyhisselâm ın bazı evliyaya tâlim buyurduğu rivayet olunur. Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme adede mâ alimte, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme zînete mâ alimte, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme mil e mâ alimte. 34. Hâfız Ebûl Hasan İbn-i Mahmud Şâzelî rahimehullah buyurmuştur ki; Şeyhül Meşayih Ebû Abdullah Hüseynî Harrânî bana Kur ân-ı Kerîm in ezberimde olup olmadığını sorduktan sonra, her Kur an-ı Kerim i okuyuşum sonrasında şu şekilde salavât getirmemi tavsiye ettiler. Allâhümme Salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî ve sellim. Biadedi mâ fi cemîil Kur ân-ı

34 harfen harfen, Ve biadedi külli harfin elfen elfen. 35. Mahmud Sebüteki (Gaznevî) hazretlerinin devam ettiği ve sabah ve akşam üçer defa okunması ile salavat yerine geçtiğinin Resulullah Efendimiz tarafından da tasdik edildiği salavât-ı şerife şöyledir: Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin mahtelefel melevâni ve teâkabel asarâni ve kerrerel cedîdâni vestakbel ferğadâni ve belliğ rûhahü ve ervâha ehli beytihî, minnet tahiyyete vesselâm ve bârik ve sellim kesîrâ. 36. Mevlânâ Şemseddin Rahimehullah hazretlerinin bizzat Resûl-ü Ekrem efendimizden, tâun hastalığından korunmak için öğrendiği salavât söyledir. Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin, bikülli dâin devâin, Ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîrâ

35 37. Zahiret-il Mülûk Kitabından; Sâlihlerden bir zat bahar mevsiminde sahraya çıkar Fenzur ilâ âsâri Rahmetillâhi. Âyet-i kerimesini düşünerek, arzdaki ağaç ve çiçeklere bakarak şöyle bir salavâtı şerife okudu. Derken, bir ses duydu. Ey salavât veren kimse! Kirâmen kâtibini zahmete koydun, bu kelimelerin sevâbını yazmakla uğraştılar. Derecât-ı Âliye ye müstehâk oldun. Yaramazlıktan her ne ettin ise bağışlandın. Artık kendine sâhip ol! Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi verakı hâzihil eşcâr, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi vürûdi vel envâr, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi katril emtâr, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi remlil ğıfâr. 38. SALÂTEN TUNCÎNÂ Şifâ-ül Eskâm Kitabından; Fakihani Rahimehullah Ebû Musa Darir den nakleder. Bir gemi

36 yolculuğunda çok şiddetli bir fırtınaya tutulan bu zat uyku esnasında Resulullah Efendimizi görür ve Efendimiz (s.a.v.) kendisine 1000 defa okumak üzere bu salavât-ı şerifeyi tâlim buyururlar. Bu şekilde tüm gemi halkı kurtulur. Allâhümme Salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve sellim, Salâten tüncînâ bihâ min cemîil ahvali ve l-afat ve takdilena biha cemia l hacat ve tutahhiruna biha min cemiî zünûbisseyyiât ve terfeunâ bihâ (ındeke) e alet derecât ve tübelliğunâ bihâ aksal ğayat, min cemîil hayrâti fil hayâti ve be adel memât. 39. SALAVÂT-I FETİH Her kim 40 sabah, farz namazının edâsından sonra bu salavâtı okursa, bağlanmış işleri açılır, mahpus ise kurtulur, düşmanına karşı zafer kazanır. Seyyid Ali Hamedâni hazretleri, bu salavâtın bir kısmını Evrâd-ı Fethiye nin

37 sonunda kaydetmiştir. Aşağıda ise tamamı mevcuttur. Rabb imiz kabul buyursun. Âmin. Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ RESÛLALLÂH Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ HABÎBALLÂH Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ HALÎLALLÂH Essalâtü vesselâmu aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ NECİYYALLÂH Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH Essalâtü vesselâmu aleyke YÂ MENİHTÂREHULLÂH Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH

38 Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH Essalâtü vesselâmu aleyke YÂ SEYYİDELMURSELÎN Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ İMÂMELMÜTTEKÎN Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ HATEMENNEBİYYÎN Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ ŞEFÎELMÜZNİBÎN Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ RESÛLE RABBİL ÂLEMÎN Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ SEYYİDEL EVVELÎN Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ SEYYİDİL AHİRÎN Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ KÂİDEL MÜRSELÎN Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ ŞEFÎAL ÜMMETİ

39 Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ AZÎMEL HİMMETİ Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİL HAMD Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİL MAHMÛD Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ SÊKİYEL HAVZIL MEVRÛD Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ EKSERENNÂSİ TEBEAN YEVMEL KIYÂMETİ Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VEL AHİRÎN Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ BEŞÎR Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ NEZÎR Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ DÂİYELLÂHİ BİİZNİHÎ VESSİRÂCİL MÜNÎR Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ NEBİYYERRAHMETİ

40 Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ NEBBİYYETTEVBETİ Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ MUKAFFİ ESSALÂTİ Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ ÂKIB Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ HÂŞİR Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ MUHTÂR Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ MÂHÎ Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ AHMED Essalâtu vesselâmu aleyke YÂ SEYYİDİ MUHAMMED Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rusulihî ve hameleti arşihî ve cemîl halkıhî aleyke ve âla âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtuhû. 40. Rivayet olunur ki, eğer bir kimse 7 gün ve 7 gece, her namazdan sonra 11 kere salavat verip, ayrıca aşağıdaki salavâtı şerifeyi (teslimât) 7 kere okursa inşallâh-ü teâlâ isteği kabul oluna

41 Essalâmu aleyke yâ imâmel haremeyn, Essalâmu aleyke yâ İmâmel hâfikeyn, Essalâmu aleyke yâ Resûlessakaleyn, Essalâmü aleyke yâ men filkevneyn ve şefi men fiddêrayn, Essalâmu aleyke yâ sâhibe l kıbleteyn, Essalâmu aleyke yâ nûral meşrikayn ve ziyâel mağribeyn, Essalâmu aleyke yâ Ceddessibtayni el Hasani vel Hüseyni, Aleyke ve alâ itretike ve isretike ve evlâdike vehfâdike ve ezvâcike ve efvâcike ve hulefâike ve hulesâike ve eshâbike ve ehzâbike ve etbâike ve eşyâike, Selâmullâhi vel melâiketihi vennâsi ecmeîne ilâ yevmeddîn, Velhamdulillahi rabbil âlemiyn. El Fatiha

42 Allah ve melekleri, Peygamber e çok salavât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salavât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzab sûresi;

43 Tavsiye Olunan Diğer Salâvatı Şerifelerden Bazıları Bundan üç yüz sene evvel zamanın GAVS ı olan Seyyid Abdülaziz Ed Debbağ, bu mânevî görevi dolayısıyla, bütün DİVAN toplantılarına da katılırdı. İşte bu toplantılardan birinde, Rasûlullah Salla llâhu Aleyhi ve Sellem in kızı olan Hazret-i Fâtıma Radı yallâhu Anha ile arasında cereyân eden olayı şöyle anlatıyor: - DİVAN toplantılarından birindeydik Ben, Rasûlullâh Efendimiz in sağında oturuyordum diğer arkadaşlarla beraber Karşı tarafta da bazı kadın evliyâlar ile diğer mânâ büyükleri oturuyordu Derken Hazret-i Fâtıma geldi ve onların önüne oturarak, Cennet lisanı ile şu salâvatı şerîfeyi okudu Cennet lisanından her bir

44 kelime veya cümle bir harf ile ifade edebilir Kur ân-ı Kerîm in bazı sûre başlarında yer alan Elif, lâm, mim, nun, ra, ta, ha, gibi harfler dahi bu Cennet lisânındandır. Bu şekilde okunan bu salâvatı dinledikten sonra, yanına gidip sordum Hazret-i Fâtıma ya - Nedir bu salâvatın ecri yâ Fâtıma?.. Cevap verdi: - Her kim bu salâvata devam ederse, onun hakkını ödemeye yeryüzündeki bütün ağaçlar, yapraklar, taşlar ve molozlar mücevher olsa, gene de yetmez!.. Bu kadar büyük ecri olacağına inanamadım!.. Hemen Rasûlullâh Salla llâhu Aleyhi ve Sellem in yanına gittim ve sordum, buyurdu ki: - Fâtıma söylemiş ya, daha ne istiyorsun!.. Aynen O nun dediği gibi!.. Bunun üzerine ilk işim, bu salâvatı şerifeyi Arapçaya çevirmek oldu

45 Bu salâvatı şerife okunuşu: Allahümme salli alâ men ruhuhu mihrabül ervahi vel melâiketi vel kevni; Allahumme salli alâ men huve imamül enbiyâi vel mürseliyn; Allahumme salli alâ men huve imamu ehlil Cenneti ibâdillahil mü miniyn. Manası: Bütün rûhların, melâikenin ve var olanların mihrabı olan o yüce rûha salât eyle Allah ım; bütün Nebîlerin ve Rasûllerin imamı olan o zâta salât eyle Allah ım; Allahın kulu olan bütün Cennet ehlinin önderi olan zâta salât eyle Allah ım Bir başka salavatı şerife: Zamanının en önde gelen Evliyâullahından olan Seyyid Ahmed Bedevî Hazretlerinin tertiplemiş olduğu bu Salâvatı Şerîfenin şöyle bir olayı vardır.. Bir zâtı muhterem, Efendimiz e salâvatları ihtivâ eden Delâili Hayrât nam kitabı tam on dört kere okumuş, bir gün içinde Ve o huzûr veren yorgunluk ile uykuya dalmış!

46 Rüyasında Efendimiz Aleyhi s-selâm ı görmüş ve kendisine şöyle denilmiş: On dört kere Delâili okuyacağına bir kere bu salâvatı okusaydın, sana kâfi gelirdi!.. Düşünün Delâili Hayrat kitabı yüzlerce salâvatı şerifeyi ihtiva eden bir salâvat koleksiyonudur!.. Ve çok değerli bir eserdir Böyle bir koleksiyonu on dört kere okumaktan daha değerli olarak anlaşılıyor bu salâvat Hiç olmazsa günde bir kere okusak Bu salavatın okunuşu: Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammed in şeceretil aslin nuraniyyeti ve lem âtil kabzatir rahmaniyyeti ve efdalil haliykatil insaniyyeti ve eşrefis suveril cismaniyyeti ve menbâil esrâril ilâhiyeti ve hazainil ulûmil ıstıfaiyyeti, sahibil kabdatil asliyyeti ver rütbetil âliyyeti, vel behcetis seniyyeti men in derecat; en nebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve

47 ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi adede mâ halakte ve razakte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmin teb asu men efneyte ve salli ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliymen kesiyra. Ruhâniyet kazanmak isteyenlere bu salâvat ehemniyetle tavsiye ederiz. Zirâ, bu salâvatı şerîfeye Bâtın âleminin sultanı Hazret-i Âli efendimiz devam ediyordu ve değerinin yetmiş bin salâvata denk olduğunu kendileri söylemişlerdi İlim, hikmet şehrinin kapısı olarak tavsif edilen Zâtın devam etmekte olduğu salâvatın değerini ne kadar idrak edebiliriz, bilemiyorum Okunuşu: Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin bahri envarike ve ma deni esrârike, ve lisâni huccetike ve arûsi memleketike ve imamı hazretike ve tırazi mülkike ve hazâini rahmetike ve tariyki şeriâtikel mütelezzizi bitevhidike insani aynil vücûdi ves sebebi fiy külli mevcûdin ayni â yâni halkıkel

48 mütekaddimi min nuri zıyâike; salâten tedûmu bidevamike ve tebkâ bibekâike, lâ münteha lehâ dûne ilmike, salâten turdıyke ve turdiyhi ve terda biha anna yâ Rabbel âlemiyn. (Ahmed Hulusi Dua ve Zikir ) Bilgi: İstanbul Beşiktaş semtinde bulunan Yahya Efendi hazretlerinin son postnişi olan Abdulhay efendinin sıkıntısı olan kimseye Sabah ve Akşam namazını kıldıktan, tesbihatlar okunduktan ve dua edildikten sonra Tevbe suresinin son iki ayeti olan 128 ve 129. ayetini: Lekad cêeküm Rasûlüm min enfüsiküm azîzün aleyhi mâ anittüm harîsün aleyküm bil mü minîne Raûfur Rahîm. Fein tevellev fe kul; Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül Arşil Azîm. 7 defa okumasını, sonra da 11 defa da: Allahumme salli ala âli Muhammedî adede mâfi ilmillâh sâlaten daimeten bi devamî mülkillah esselâtu vesselâmu

49 aleyke ya seyyidî yâ Resulûllêh huz bi yedihi kad dâkât hîleti edriknî.. Manası: Allah ım ilmi ilahiyenin adedince Hazreti Muhammed efendimize ve âli beytinin üzerine salât eyle, mülkü ilahiyenin devamı süresince onlara daimi salât eyle. Salât ve selâm senin üzerine olsun yâ Seyyîdî yâ Resûlullah benim elimden tut, bir daha bırakmamak üzere. Salâvat-ı şerifesini okunmasını tavsiye etmişlerdir. - Salavat-ı Tefriceye (Salâvat-ı Nariyye): Adıyla anılan aşağıdaki salâvatı şerifeyi sıkıntısı olanların 4444 defa kendisinin (birkaç kişi birliktede olabilir) okumaları ardından da bir fakire az veya çok sadaka vermeleri Cenab-ı Hakka sıkıntılarını beyan ederek niyâz da bulunmaları ve ardından da (özellikle Cuma günü toplanarak okunması veya bir Cuma günü başlanarak diğer Cuma günü bitirilerek) dua edilmesi tavsiye edilmektedir.)

50 Allahumme salli selâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidina muhammedinillezi tenhallu bihil ukadu ve tenfericu bihil kurebu ve tukda bihil havayicu ve tunalu bihir regaibu husnu l havâtimi ve yusteskal ğamamu bi vechihi l kerimi ve alâ âlihi ve sahbihi fi külli lemhâtin ve nefesin biadedi külli mâlumin leke

51 Üç Aylar da Mübarek Gecelerinde Tavsiye Olunan İbadetler, Dualar Rasulullah Muhammed Mustafa aleyhisselam efendimiz bir hadis-i şeriflerinde buyurmuştur ki: Recep rabbimizin merhamet ayı, Şaban benim şefaat ayım, Ramazan da ümmetimin rahmet ayıdır. İşte efendimizin bu müjdesine nail olabilmek için bu mübarek ayların faziletlerinden faydalanmak lazımdır. Bu günlerde rahmet deryası taşmaktadır. Gönenli Mehmet efendi hazretleri bir sohbetlerinde şöyle buyurmuştur: Üç aylar terfi aylarıdır. O kadar güzeldir ki melekler bile anlatamaz. Erenlerin hepsi üç aylarda erdiler. Bu günlerde ibadetler kat kat kabul olunur. Üç aylarda oruç tutacaksın, işlemiş olduğun günahlarını düşünerek samimi

52 olarak ağlayıp tevbe edeceksin. Rabbim cümlemizi üç ayların bereketine erenlerden eyleye.. Amin. Üç Aylar Girince: İki rekât Şükür Namazı kılınır. (Ardından) 100 Defa : Estağfirullah el azim ve etubileyh. Denilerek bilerek veya bilmeyerek işlemiş olunan tüm günahlara tevbe edilir. 100 Defa : Bismillahirrahmanirrahiym. 7 defa Ayetel Kürsi, 7 İhlas (Kulhuvallahu Ehad, 7 Felak suresi, 7 Nas, 7 Fatiha okunur. Sonra..(100 defa veya dkunabildiği kadar) Allahümme bârik lenâ fi recebe ve şa bane ve belliğnâ ramazan. (Allah ım bize Receb ve Şaban aylarını mübârek eyle. Bizi ramazan ayına kavuştur.) denilerek tesbih çekilir daha sonra 100 Defa (1 Tesbih): Subhanellahi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illâllahü vallahü ekber. Velâ havle velâ kuvveti illâ billâhi

53 (ardından okunabildiği kadar): Rabbena Atina fid dünya haseneten ve fil ahreti haseneten ve kına azebennâr. Subhanallahî ve bihâmdihi. 100 defa: Rabbi cealni mukıymes salâti ve min zürriyeti Rabbena tekabbel duai. 3-7 veya 100 / bir tesbih: Allahümme salli alâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve ashabihi ve ehli beytihi ve sellim. (en az 7 veya 100 Defa) Allahümme salli alâ men ruhuhu mihrabül ervahi vel melâiketihi vel kevni. Allahümme salli alâ men huve imamül enbiyâl vel mürseliyn. Allahümme salli alâ men huve imamu ehlil Cenneti ibâdillahil mü miniyn. Cezallahu anna seyyidenâ Muhammeden ma huve ehlû. (Hz. Fatıma valdemizin tavsiye ettiği Salatu Selâm) (70 Defa) Subbuhûn, Kuddûsün rabbül melâiketi ver rûh. Nûr Duâsı: Allahümmme nevvir ayni bir hurmeti ismi Muhammed. Allâhümme nevvir aynî bir hurmeti sırri Muhammed

54 Allahümme nevvir ayni bir hurmeti sıdkı Muhammed. Allahümme aynî bi hurmeti Hilmi Muhammed. Yâ Envâran nûr, yâ Münevviral ümûr, yâ Şâfi, yâ Kâfi, yâ Müâfi aşık Muhammeden bi hurmeti hâzihil emsâl, Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Allah.. diyerek 1001 defa yani 10 Tesbih Allah ismi Celali okunur. Sonra Allahümme inni üridü en üceddel imâne tecdiden bi kavli lâ ilâhe İllâllah Muhammedür Rasûlullah. Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ ta lem. İnneke entel aziyzil a zam. 100 defa: Hasbiyallahu Lâ ilâhe illâ Hu, Aleyhi Tevekkeltu Ve Huve rabbül Arşil Aziym. (Sıkıntısı olanlar şayet günde 500 defa veya 1000 defa çekerlerse umulmadık rahmete nail olurlar inşaallah) okunur daha sonra Allahümmağfirli verhamni vehdini ve âfini verzugni. Bi Rahmetike yâ Erhamerrahimiyn. Okunur dua edilir

55 Üç Aylarda Okunan Tesbihatlar: Yukarda yazılan tesbihatlardan gücü nisbetinde okunur. Ayrıca günlük aşağıdaki tesbihatlar (1 tesbih/ 100 adet) okunması tavsiye edilir. Receb-i Şerif Tesbihatları: İlk 10 Gün: Subhânallâhil Hayyil Kayyum İkinci: 10 gün Subhânallâhil Ehadis Samed Üçüncü 10 Gün: Subhânallâhil Gafurir Rahim Şaban-ı Şerif Duaları: İlk 10 gün: yâ Lâtif celle Şanühu İkinci 10 gün: yâ Rezzak celle şanühu Üçüncü 10 gün: yâ Aziz celle Şanühu Ramazan-ı Şerif Duaları: İlk 10 gün: yâ Erhamerrâhimin İkinci 10 gün: yâ Gaffârezzünûb Üçüncü 10 gün. yâ Atikarrikâb Allah Kabul etsin

56 (Özellikle Beraat Kandilinde okunması tavsiye olunur RECEB, Şa ban ve Ramazan Ayında Her gün Yukarıda yazılı olan duaları en az bir defa (vakit müsaitse yukarda ki miktarlarda olmak üzere) okunmalı ayrıca ilâve olarak 100 tane (1 tesbih) Lailâhe illâllah Muhammeden Rasulullah, 1 Tesbih Yâ Müri, Yâ Kuddus, 1 Tesbih Yâ Selâm, Yâ Hadî, 1 Tesbih Yâ Rezzâk, Yâ Şâfî sinirli bir yapıya sahip olanların 1 Tesbih Yâ Halîym 1 Tesbih Yâ Hafiz diye tesbihat okunması da tavsiye olunur. Ramazan Ayında: Her gün özellikle Yasin, Vakıa, Kehf, Amme ve Tebareke surelerini okumaya gayret edilmelidir. Bol bol Kur an okumaya çalışmalı. Yukarda yazdığımız duaları okumaya gayret etmelidir. Özellikle büyükler ÜMMET-İ MUHAMMED İÇİN VE KİŞİNİN KENDİ RUHANİYETİ İÇİN Üç Ayların içinde günlere bölerek

57 1000 İhlas-ı Şerif (Kul havallahu ehad.) 1000 Fatiha-ı Şerif (Elham Kelime-i Tevhid (Lailahe illallah tanede Subhanallahi ve bihamdihi okunmasını tavsiye etmişlerdir. Sonra tüm Müslümanlar, ailemiz ve kendimiz için ömür bereketi, rızık bereketi, sağlık ve selâmet, sâid mertebesinin ikrâm olunması, belâların kazaların def olunması, memeleketimizin selâmette oluması kısacası kurtuluşa nail olan Cenâb-ı hak dan Kendisinin ve Habibi (s.a.v.) Efendimizin razı olduğu kul olabilmeyi niyâz etmeliyiz. Özel sıkıntılarımız varsa onları da anmayı unutmamalıyız. Arkasından 3 defa Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alî seyyidina Muhammed ve sahbih ve sellim. Denilerek Başta Rasulullah Efendimiz (s.a.v.) olmak üzere âl inin, ashâbının, ehlî beytin, bütün enbiyâların, başta Hz.Abdülkâdir Geylâni, Muhiddin-i

58 Arabî Haz. Olmak üzere tüm evliyaullah ın tüm müslümünların ve geçmişlerimizin ruhlarına 12 Kulhüvallahü Ehâd, 3 Elhâm hediye etmeliyiz. Regaib Gecesi: Efendimiz s.a.v. nurunun annesinin alnında parladığı gece olan Receb-i Şerif ayının ilk Cuma gecesinin bereketine nail olmak için Ya Rabbi, senin rızan için Regaib kandilinin sevabına nail olmak için, üzerimde hakkı olan kullarına da hediye etmek üzere niyet ettim namaz kılmaya.. diye niyetlenerek iki rekatta bir selam verilerek her rekatta Fatiha dan sonra üç Kulhuvallahu ehad.. okunarak 12 rekat namaz kılınması tavsiye olunur. Mirac Gecesi: Efendimiz (s.a.v.) Mirac a çıktığı Receb ayının 27. gecesinde Regaib Kandilinde olduğu gibi 12 rekatlık namaz ve Tesbih namazı özellikle kılınması tavsiye olunur. Namaz borcunun afv olunması için bol bol dua edilir

59 Beraat Gecesi Duası: Şaban-ı Şerif ayının 15. gecesi Beraat kandilidir. Bu gece büyüklerin bildirdiklerine göre bütün mahlukatın bir senelik programı belli olur. Onun için bu geceyi ihya etmeye özellikle gayret göstermeli şayet gücü yeten kılabilirse Şaban ayının girişinden başlayarak o gece tamamlanmak üzere 100 rekat namaz kılınmalıdır. Ayrıca tarifini ileriki sayfalar da yaptığımız Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhisselamdan (sahih olan rivayetle) tavsiye olunan Tesbih Namazının kılınması ve ardından kişinin gücü nisbetinde bu kitapçıkta dualardan tesbihatlardan okunması tavsiye olunmuştur: Beraat Gecesi Duaları: Bismillahirrahmanirrahiym Allahumme in kunte ketebte ismi şekıyyen fi di vani l eşkiyai femhuhu vektübni fi divani s su adai ve in künte ketebte ismi se iden fi divani s su-adai

60 fesbüthu fe inneke kulte fi kitabike l keriym Yemhullâhu mâ yeşâu ve yusbitu ve indehû ümmü l kitab Vallahu yekulul hakka ve yehdu s-sebile. Manası: Allahım! Şayet ismimi şakiler defterine günahkar bir kul olarak yazdıysan, lütfen onu sil ve beni saidler iyiler defterine kayd eyle, onu orada sabit eyle. Zira Sen Kerim Kitabında buyuruyorsun ki: Allah dilediğini, siler dilediğini sabit kılar. Kitabların anası O nun katındadır. Muhakkak ki O Allah Hakka iletir ve doğru yola eriştirir. Efendimizin Beraat Gecesi Secdede Okuduğu Dua: Allahümme eûzû bike min ıkabîke ve eûzü bike birizâke min sehatıke ve eûzü bile minke celle vechüke lâ uhsi senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik. beraat duasının okunması ve KUR AN Tevbe suresi son iki ayeti, salat-u selâmlar okunması, tavsiye olunur

61 KADİR Gecesi Duası: Tesbih Namazı ve Nafile Namazlar kılınır Kur an okunur ardından yukardaki dualar okunup ve ÜÇ Aylar boyunca çekilmiş olan tesbihler, kılınan namazlar hediye edilir ve özellikle Kadir günü ve gecesi : Allahümme inneke afüvvün tuhıbbül afve fa fü annî çok miktarda tesbih edilerek Cenâb-ı Hak tan afv ve bağışlanma niyâz edilir. Arefe Günü ve Gecesi Duası: Tesbih namazı ve Nafile namazlar kılınır yukardaki dualar ve Allahümmec al fî kalbî nûren ve fî basarî Nûran. Allahümmeşrahlî Sadrî ve yessirrli emri. Duasının okunması tavsiye olunur. Sıhhati müsait olanlar mümkünse Receb ve Şaban ayının Pazartesi, Perşembe günlerin de veya başında, ortasında ( ) ve sonunda ORUÇ tutmaları tavsiye olunur. Receb, Şa ban ve Ramazan Aylarının Gecelerin de SAHUR DA 2 rekât Teheccüd namazı kılınması ve özellikle Cuma gecelerinde tesbih namazı NAMAZ BORCU OLANLARIN) kılınması tavsiye olunur

62 TESBİH NAMAZI: Dört rekat olarak kılınır. Tesbih namazı kılmaya niyet ettikten sonra Allahuekber deyip namaza durulur, sonra Subhaneke. suresi ardından 15 defa Subhanallahi velhamdulillâhi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber veya sadece Subhanallahi velhamdulillâhi diye tesbihi okursun daha sonra Fatiha ve ihlâs (Kul hü vallahü ehad...) suresini okuyup ardından 10 defa yine aynı tesbihi tekrar edersin, sonra rükua eğilir 3 defa Subhane rabbiyel aziym dedikten sonra yine 10 defa yine aynı tesbihi tekrar edersin, sonra rükudan kalkıp ayağa dikilince yine aynı tesbihi 10 defa okursun, sonra secdeye varıp Subhane rabbiyel alâ dedikten sonra yine aynı tesbihi okursun, sonra birinci secdeden kalkıp oturunca yine aynı tesbihi 10 defa tekrar edersin sonra ikinci secdeyi de aynı birinci secde gibi önce 3 defa Subhane rabbiyel alâ dedikten sonra aynı tesbihi 10 defa okursun sonra ikinci rekatı da aynen birinci rekatı kıldığın gibi tesbihatları okuyarak

63 kılarsın Ettehiyyata oturup ettehiyyatuyu.. okuyup selâm vermeden ayağa kalkarak üçüncü rekatı ve ardından dördüncü rekâtı da aynen birinci ve ikinci rekâtı kıldığın gibi edâ edersin. (Toplam 300 defa Subhanallahi velhamdulillâhi tesbih etmiş olursun) Ettehiyyattan sonra Allahümme Salli ve Allahümme Barik dualarını okursun ve selâm verirsin. Daha sonra yukarda yazdığımız duaları ve çok özel bir dua olan İnne selâti ve nüskî ve mahyâye ve memâti lillâhi rabbil âlemîn diye okuduktan sonra içinden geldiği gibi dua ederek Rasulullah efendimize salatü selâm okursun, hediye edersin. Allah kabul etsin

64 Abdulkâdir Geylâni Hazretlerinin Duası: Bismillâhirrahmanirrahiym (786 defa) Ardından: Eşraka kelâmullah ve zahara kelâmullah ve sebete emrullah. Ve nefeze hükmullah maaşaallâh. Vela havle ve lâ kuvvete illâ billâhi tahassantu bihafiyyi lütfillâh. Ve bilûtfi su nillâh. Ve bicemili sitrillâh. Ve biazîmi zikrillâh. Ve bikudreti sultânillâh. Dahaltü fi kenfillâh vestehartü biresûlillâh sallallahü aleyhi vesellem teberre tü min havlî ve kuvveti. Allâhümmestirnî vehfaznî fî dinî ve dünyâye ve ehlî ve mâli ve veledî ve eshâbi ve ehbâbi bisitrikellezi setrete bihi zateke felâ aynun terake. Velâ yeddün tasilû ileyke Yâ Erhamerrâhimiyn. Uhcubni anilkamizzâlimin. (3 Kere) Bi kudretike Yâ Kaviyyüm, Yâ Metinum Yâ Erhamerrahimiyn bike nesteîyn. Allahümme Yâ sâbikal Gavsi ve sâmiassavt ve ya kasiyelızame lahmen badelmevti ağisnî. Ve

65 ecirni min hızyiddünya ve azabilâhireti velâ havle vela kuvvete illâ billâhi laliyyil azîym. El Fatiha. (Sabah Namazından sonra, güneş doğmadan evvel okunması tavsiye edilmiştir:) ALLAH (C.C) cümlemizin ibâdetlerini yaptığı hayırları ve hasenatları bereketlendirsin kabul eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kullarından eylesin. Rasulullah efendimizin, alînin, ehli beytinin, Abdülkadir Geylâni, Muhyiddin Arabi gibi büyüklerimizin, hocalarımızın, geçmişlerimizin, kendi ruhaniyetimiz, tüm aile bireylerimizin gerek sağ gerek ölmüşlerimizin ve tüm Muhammed ümmetinin ruhu için EL-Fatiha Allah (c.c) dualarınızı kabul eyleye. Hüsnü Hatime/Güzel Son nasib ede. AMİN!

66 - 66 -

67 HAC ve UMRE DE OKUNMASI TAVSİYE OLUNAN DUALAR Kabeye girmeden evvel Efendimiz aleyhisselatu vessellem tarafından tavsiye olunan korunma duaları: Ayetel Kürsi, Kulhuvallahu ehad, Nas, Felak ve Fatiha sureleri 7 veya 3 defa okunur. Ayetel Kürsi: Bismi llâhi rrahmâni r- Rahîm Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve l-hayyü l- Kayyûm. Lâ te huzühû sinetün velâ nevm. Lehû mâ fi s-semâvâti vemâ fi l-ard. Men zellezî yeşfe u indehû illâ biiznih. Ya lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey in min ilmihî illâ bimâşâ. Vesia kürsiyyühü s-semâvâti ve l-ard. Velâ ye ûdühû hıfzuhümâ ve Hüve l- Aliyyü l-azîm

68 Ardından Şeytanın, İns ve Cinnilerin Şerrinden aşağıdaki KORUNMA DUALARI okunması tavsiye olunur.. Korunma Duaları: E ûzu bi llâhi mine şşeytâni r- racîm. Bismi llâhi r-rahmâni r- Rahîm. Tehassantü bi-zî l-mülki ve l-melekûti ve tesamtü bi l izzeti ve l-cebberûti ve tevekkeltu alâ l-maliki l-hayyil-kayyûmi lhalîmi llezî lâ-yenâmu ve lâ-yemûtu. Dahaltü hirzi llâhi, Dehaltü fî hıfzi llâhi. Dehaltü fî emâni llâhi bi-hakkı kâf hâ yâ ayn sâd. Küfîtü ve bi-hâ mim ayn sîn kâf. Humîtü ve bi-lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ bi llâhi l- aliyyi l azîmi. Allâhümma hruznî bi-hırzi kudretike min keydi l-a dâi ve hallısnî bi-mennike an sûi kasd-i l-eşkiyâi ve e ûzü bi-ke min kahri lkâhirîne ve zulmi z-zâlimîne ve keydi lümerâi l-hâsidîne ve ta ni leşkiyâi lmüfsidîne ve şemâteti l-eşirrâi lmudırrîne ve l-hamdü li llâhi rabbi l-âlemîne

69 Allâhümme yâ hâfıza Nûhun fî l-mâ i ve Yûsufe fî lbi ri ve Yûnuse min batni l-hûti ve Eyyûbe fî d-durri ve Mûsâ fî l-yemmi ve İbrâhîme fî n-nâri ve Muhammedin sallâ llâhu te âlâ âleyhi ve selleme fî l-ğâri. İhfaznî ve lâ-tefzahnî alâ rü ûsi l-eşhâdi. Allâhümme innî esbahtü (enseytü) lâemlikü linefsî darran ve lâ-nef an ve lâhayâten ve lâ nüşûrâ ve lâ-estedî u en âhizeillâ mâ-a taytenî ve lâ-ettekıye illâ mâ vekîtenî allâhümme ve ffıknî li-mâ tühibbuhu ve terdâhu mine l-kavli ve l- ameli fî tâ atikeinneke zû l-fadli l- azîmi. Bismillâhirrahmânirrahîm Fa llâhu hayrun hâfizan ve hüve erhamu r-râhimîne. Bi-smi llâhi mâ-şâ a llâhu lâ-yesûku lhayra illâ llâhi. Bi-smi llâhi mâ-şâ a llâhu lâ-yesrifü s-sûe illâ llâhi

70 Bi-smi llâhi mâ-şâ a llâhu mâ-kâne min ni metin fe-mina llâhi. Bi-smi llâhi mâ-şâ a llâhu lâ-havle ve lâkuvvete illâ bi llâhi. Mâ-şâ allâhu te âlâ bi-smi llâhi tevekkeltü alâ llâhi lâ-havle ve lâ kuvvete illâ bi llâhi la liyyi l- azîmi. Yâ şâfî, yâ kâfî, yâ mu âfî. Rabbî inni messeniyeş şeytanu binusbin ve azab; Rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatiyni ve euzu bike rabbi en yahdurun. Ve hifzan min külli şeytanin marid. SEFER AYINDA HER GÜN OKUNACAK DUA Bismillâhirrahmânirrahîm Eûzü bi llâhi min şerri hâzâ z-zamâni ve este izu bihi min şürûri sâiri z-zamâni ve e ûzu bicelâli vechike ve cemâli kudsike en tücîrenî mine l-belâi fî hâzihi s-seneti ve kınâ min şerri mâkazeyte fîhâ ve ekrimnâ fî s-saferi yâ ekreme l-ekremîne. Ezhir vahtim hâzihi ş-şuhûre aleyye bi s-selâmeti

71 ve s-sa âdeti ve li-ehli beytî ve li akribâî ve li-cemî i ümmeti Muhammedin aleyhi ssalâtü ve sselâmu bi-rahmetike yâ erhame r-râhimîne. Allâhümme ferricnâ biduhîli s-saferi vahtimlenâ bi l-hayri ve zzaferi. SEFER AYINDA YAPACAKLARIMIZ Safer: Kamerî ayların ikincisidir. Osmânlı da resmî vesîkalar ile husûsî mektûblarda ve takvîmlerde Saferü l-hayr sûretinde yazılır ve sad harfi rumûzuyla gösterilirdi. El-ukyânûsu l-basît fî tercemeti l-kâmûsi l-muhît te sefer için şu îzâhât vardır. Es-safer: Fethateynle bir illet adıdır ki insânın karnına ârız olup insânın benzini kehrübâ (kehribâr) gibi sarartır. (M.Z. Pakalın, Osmânlı Târih D. Ve T.S., 3.c.) Bu ayda oruç ve namâz gibi nâfile ibâdetlerin yanısıra Safer ayına hâs duâ ve ibâdetler de yapılmalıdır. Bu günâhkâr kulların en büyük silâhı duâsıdır

72 Peygüamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuştur: Duâ ibâdetin iliği ve özüdür. (Tirmizi) Allah (c.c) ün fazl u kereminden isteyiniz; çünkü istenilmesinden hoşlanır. (Tirmizi) Muhakkak ki Allâh (c.c) ısrâr ile duâ eden kulunu sever. buyurmuşlardır. (Taberânî) Mescid-i Haram a Girerken Okunması Tavsiye Olunan Selâm Duaları E ûzü bi llâhi mine ş-şeytâni r- racîm. Bismillâhirrahmânirrahîm Selâmün aleyküm ketebe rabbüküm alâ nefsihi r- rahmeh. Selâmün aleyküm bi mâ-sabertüm feni me ukbe d-dâr. Selâmün aleyküm dhulû l- cennete bi mâküntüm ta lemûn

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ KENZÜL ARŞ DUASI Bismillâhirrahmânirrahıym* Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn* Lâ ilâhe illallâhül hakemül adlül metîn* Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn* Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Güneş yükselince işrak vaktinde güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılanın bütün {küçük} günahları affolur.. {Hadis-i Şerif ibni Ahmed}

Güneş yükselince işrak vaktinde güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılanın bütün {küçük} günahları affolur.. {Hadis-i Şerif ibni Ahmed} GüN içindeki FAZiLETLi NAMAZLAR Her kim kendisinde sevap bulunan bir hadis duyarda o sevaba kavuşma arzusuyla o hadisle amel ederse hadis batılda olsa ALLAHU Teala ona o sevabı verir.. {imam suyuti} Müslüman

Detaylı

", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp

, diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp 1) Sabah Namazı Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için: "Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya ", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp "A llahu Ekber" diye tekbir

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor:

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor: HADİS DERSLERİ Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eûzübillâhimine ş-şeytâni r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. Medet Ya Resulullah,

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Teheccüd namazını lazım tutun!

Teheccüd namazını lazım tutun! Hz. Bilal in rivayetine göre, Yüce Peygamber Efendimiz, Teheccüd namazını kendinize lazım tutun. Çünkü geçmiş salih kimselerin yoludur bu. Aynı zamanda Allah a yaklaşma çaresidir. Bu alışkanlık insanı

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2)

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) Manevi ve maddi rızkın artması, lütuf ve ikramlara mazhar olmak için elimizdeki imkanlara göre en güzel bir şekilde çalışmalı ve en güzel bir şekilde

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Peygamber Efendimiz (s.a.v), daha önceki peygamberlerin ümmetlerinin ömürlerine kıyasla, kendi ümmetinin ömrünün çok kısa olmasına üzülüyordu:

Peygamber Efendimiz (s.a.v), daha önceki peygamberlerin ümmetlerinin ömürlerine kıyasla, kendi ümmetinin ömrünün çok kısa olmasına üzülüyordu: Aziz ve Muhterem Kardeşlerim! İdraki ile müşerref olduğumuz mübarek Kadir Gecesi ni Cenâb-ı Mevlâ (c.c) bütün İslam âlemine ve insanlık âlemine, barış ve hayra vesile eylesin. Allah (c.c) vatanımızı, memleketimizi,

Detaylı

Bin aydan hayırlı 'Kadir Gecesi' bugün

Bin aydan hayırlı 'Kadir Gecesi' bugün On5yirmi5.com Bin aydan hayırlı 'Kadir Gecesi' bugün Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Yayın Tarihi : 1 Temmuz 2016 Cuma (oluşturma : 9/30/2016) Kadir gecesi, Kadir Suresinde

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Üç Aylar ve Regaip Kandili nin Fazileti Salı, 29 Nisan 2014 19:17

Üç Aylar ve Regaip Kandili nin Fazileti Salı, 29 Nisan 2014 19:17 Üç aylar diye bilinen Recep, Şaban, Ramazan aylarına giriyoruz.30 Mayıs Çarşamba günü Receb-i Şerif başlıyor. Bizleri bu mübarek aylara kavuşturan Yüce Rabbimize binlerce hamd-ü senalar olsun. Bu ayların

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 Ramazan 11 Ayın Sultanıdır Kur an Ayıdır Oruç Ayıdır Rahmet Ayıdır Kur an ın indirildiği aydır. Ramazan ayı, insanlara yol gösteren, hidayeti, doğruyu

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Enes RA'den Hulvânî rivâyet etmiş ki, Peygamber SAS şöyle buyuruyor: RE. 503/2 (Ye'tî alen-nâsi zemânün yed'fîhil-mü'minü lil-{mmeti feyeklull{h: Üd'u lih{ssati nefsike estecib

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KADİR GECESİ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KADİR GECESİ BİR ÖMRE BEDEL BİR GECE : KADİR GECESİ (Hükümleri) apaçık olan Kitab a andolsun ki, gerçekten biz, onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz (insanları Kur an la ) uyarıcıyız. (Duhan: 2-3) (O sayılı günler)

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR

GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR Farz namazlardan sonra en değerli nafile namazın gece namazı teheccüd olduğu herkesçe bilinen bir hakikattir. Gecenin ihya edilmesi yönündeki en önemli amel de gece namazıdır.

Detaylı

Question. Kadir gecesi yalnız bir gece midir yoksa bir geceden fazla mıdır? Gündüz de kadir gecesinden. sayılır mı?

Question. Kadir gecesi yalnız bir gece midir yoksa bir geceden fazla mıdır? Gündüz de kadir gecesinden. sayılır mı? Question Kadir gecesi yalnız bir gece midir yoksa bir geceden fazla mıdır? Gündüz de kadir gecesinden sayılır mı? Answer: Kadir gecesi, mübarek ve önemli bir gecedir. Kur'an'ın nassıyla ramazan ayının

Detaylı

Büyü Bozma Yöntemleri

Büyü Bozma Yöntemleri Büyü Bozma Yöntemleri Büyüden kurtulmak için diğer hastalıklarda olduğu gibi sebeplere yapıģmak lazımdır. Bunlardan bazıları Ģunlardır.Sabah-AkĢam okunması gereken bazı sureler vardır onlar okunduğu zaman

Detaylı

Okunuşu: Sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebareke kesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayrük.

Okunuşu: Sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebareke kesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayrük. İmam Allah-u Ekber diyerek ellerini kulakları hizasına kaldırır ve daha sonra sağ kolu sol kolunun üzerine gelecek şekilde göğüs kafesi üzerinde birleştirir ve namaz kılmaya başlar. Namaz kılan tam bir

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Ramazan süresince müslüman için önerilen program

Ramazan süresince müslüman için önerilen program 1436 Ramazan süresince müslüman için önerilen program جدول مقرتح للمسلم يف شهر رمضان باللغة الرتكية Muhammed Salih el-munecid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez.

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. Ders : 8 Konu : SALiH AMEL Amel kelimesi, sevap veya günahla karşılık bulan her türlü iş, çalışma ve fiil demektir. Kur ân-ı Kerim ve hadisi Şeriflerde daha çok emir, yasak ve tavsiyeler anlamında olup,

Detaylı

İmama Sonradan Yetişen Namazları Nasıl Kılar? Cumartesi, 16 Ocak :02. Müdrik

İmama Sonradan Yetişen Namazları Nasıl Kılar? Cumartesi, 16 Ocak :02. Müdrik Müdrik Müdrik "idrak etmiş, yetişmiş, kavuşmuş" gibi anlamlara gelir. İlmihal ıstılahında, namazı tamamen imamla birlikte kılan kimseye müdrik denir. İmama en geç birinci rek atın rükûunda yetişen kimse

Detaylı

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF Hamd Allah subhanehu ve tealayadır. Salat ve selam ise O nun Rasulünedir. Bundan sonra: Allah sana hidayet etsin. Bil ki şirk koşmak günahların en büyüğüdür ve bütün amelleri

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI. Adı Soyadı: Numarası:

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI. Adı Soyadı: Numarası: 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI Adı Soyadı: Numarası: Sınıfı: Subhâneke Kafirun Ettehiyyatü Nasr Allahümme Salli

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun...

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun... Sorularlarisale.com Berat Kandilimiz Mübarek Olsun... Berat Gecesinin Mahiyeti ve Önemi Yıllık bir program çerçevesinde yürütülen ticari faaliyetler yıl sonunda o program esaslarına göre kontrol) ve teftiş

Detaylı

Çanakkele de başta Efendimiz (sav) olmak üzere büyük zatların manevi tasarruf ve yardımları olmuştur.

Çanakkele de başta Efendimiz (sav) olmak üzere büyük zatların manevi tasarruf ve yardımları olmuştur. Çanakkele de başta Efendimiz (sav) olmak üzere büyük zatların manevi tasarruf ve yardımları olmuştur. Kaşıkçı Dede de esrarlı zatlardan biridir. Kilitbahirli Kaşıkçı Dede nin himmetine şahit olan sonraki

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Yayınevi Sertifika No: 14452 Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Genel Yayın Yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi Editörü: Ömer Faruk Paksu İç Düzen ve Kapak: Cemile Kocaer ISBN: 978-605-9723-51-0 1. Baskı:

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

Resul-i ekrem efendimizin ismini söyleyince, işitince, yazarken ve okurken Ona salevat getirmek hürmete ve sevap kazanmaya sebep olmaktadır.

Resul-i ekrem efendimizin ismini söyleyince, işitince, yazarken ve okurken Ona salevat getirmek hürmete ve sevap kazanmaya sebep olmaktadır. Suat Yıldırım Ahzap 56 ayetin altına yorum yazıp peygambere salat okumak tecdid-i biattır demişti yani bağlılığını yenileme, salatın analmı bu, şimdi bu bilgi ile oku aşağıdakileri, Bir insan sürekli bağlılığını

Detaylı

EY İMAN EDENLER! Allah (her şeyi) işitendir, bilendir.

EY İMAN EDENLER! Allah (her şeyi) işitendir, bilendir. EY İMAN EDENLER! Allah (her şeyi) işitendir, bilendir. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın! Kim şeytanın adımları ardınca giderse, şüphesiz ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer sizin üzerinize

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26 Hz. Peygamber Efendimiz, Mekke den Medine ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak, Mekke den Medine ye hicret eden muhâcirlerle Medine nin yerlisi olan Ensâr ı birbirine kardeş yaptı. Bu iki şehrin Müslümanlarını

Detaylı

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28 18 kasım 2009 Çarşamba günü Zilhicce ayının biridir. Zilhicce: Ayların on ikincisi ve haram ayların ikincisidir. İçinde Kurban bayramının da bulunması sebebiyle mübarek ayların en mühimleri arasında yer

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Ramazan Ayı ve Önemi. Ramazan Orucu. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar. Muharrem Orucu BÖLÜM: 1

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Ramazan Ayı ve Önemi. Ramazan Orucu. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar. Muharrem Orucu BÖLÜM: 1 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Ramazan Ayı ve Önemi Ramazan Orucu Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar Muharrem Orucu BÖLÜM: 1 Günleri, geceleri, haftaları ya da ayları değerli kılan, bu zamanlarda

Detaylı

MİRÂC-I NEBİ. - Sen kimsin? - Ben Cebrail'im. - Yanındaki kim?

MİRÂC-I NEBİ. - Sen kimsin? - Ben Cebrail'im. - Yanındaki kim? MİRÂC-I NEBİ Miraç lügatte; yükseğe çıkmak ve merdiven manalarındadır. İslâm ıstılahında ise; Peygamber Efendimiz'in yüce makamlara çıkartılma vasıtasıdır. Miraç, Hicret'ten bir buçuk sene evvel Recep

Detaylı

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz!

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, Dur biraz! Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz! Neden ağlıyorsun? Yeminle söylüyorum ki, biri hariç Resulullah'tan

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Allah (cc) hiçbir günde Arefe günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez..

Allah (cc) hiçbir günde Arefe günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez.. Biz Müslümanlara verilen en değerli zamanlardan birileri hiç kuşkusuz ki arefe günleri ve bayramlardır. Bu günler bizlere ilahi birer lütuf olarak verilmişlerdir. Bu günler rahmeti ilahinin üzerimize aktığı

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK ÜNİTE : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU 5.SINIF 1- Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir? A) İnsanlara güven vermek

Detaylı

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır.

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır. 45. MEKTUP MEVZUU : a) Şeyhinin vefatından sonra, Haniganın fukarasına (tekkenin dervişlerine) zahirî destek olması dolayısı ile teşekkür izharı.. b) Camiiyet-i İnsan (insanda her şeyin var olması) onun

Detaylı

2016 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

2016 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI VAİZİN 1.Hafta 2016 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAAZIN Adı Soyadı Görev Yapacağı Yer Görev Tarihi Günü Vakti Konusu Amine BAYRAM Emir Bayırı Kur'an Kursu

Detaylı

Onu kendi haline bırakın, Allah'ın diyarında otlasın, sakın ona bir fenalık yapmayın.

Onu kendi haline bırakın, Allah'ın diyarında otlasın, sakın ona bir fenalık yapmayın. GÜNAH RADYASYONU Semud halkına da içlerinden biri olan kardeşleri Salih'i gönderdik."ey benim halkım!" dedi, "yalnız Allah'a ibadet. edin! Çünkü sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. İşte size Rabbinizden

Detaylı

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım.

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım. Bayramınız Mübarek Olsun Görülür sevgi seli, kokar bahçenin gülü, Bayram günü gelince öpülür büyüklerin eli. Sevgili arkadaşlar kurban bayramı yaklaştı hepimizi tatlı bir heyecan sardı. Şimdiden bayramlıklarımız

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın

Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın Question Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Hz. Fatıma'ya (a.s) öğrettiğine dair kaynakları da. Yani kısacası tesbihin kaynaklarla kısa

Detaylı

KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI

KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI...

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid KABİRDEKİ HAYATIN TABİATI NASILDIR? [ Türkçe ] طبيعة الحياة في القبر [باللغة التركية [ Muhammed Salih el-muneccid محمد بن صالح المنجد Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden

Detaylı