ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KUATERNİYONLAR VE İNTERPOLASYONLAR. Raheleh GHADAMI GHOLIZADEH NASER MATEMATİK ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KUATERNİYONLAR VE İNTERPOLASYONLAR. Raheleh GHADAMI GHOLIZADEH NASER MATEMATİK ANABİLİM DALI"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KUATERNİYONLAR VE İNTERPOLASYONLAR Raheleh GHADAMI GHOLIZADEH NASER MATEMATİK ANABİLİM DALI ANKARA 013 Her hakkı saklıdır

2 ÖZET Doktora Tezi KUATERNİYONLAR VE İNTERPOLASYON Raheleh GHADAMI GHOLIZADEH NASER Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Yusuf YAYLI Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş ve temel kavramlara ayrıldı. İkinci bölümde, Öklid uzayında kuaterniyonları kullanarak küresel lineer interpolasıyonlar (Slerp) ve küresel spline interpolasyon (Squad) incelendi. Ayrıca kompleks sayılar ve De Moivre teoremi kullanılarak HızlıSlerp elde edildi. Üçüncü bölümde, 3-boyutlu Minkowski uzayında Hiperbolik küresi üzerinde split kuaterniyonlarıkullanarak lineer interpolasıyonlar (MSlerp) ve spline interpolasyon (MSquad) eğrileri elde edildi. Ayrıca split kompleks sayılar ve De Moivre teoremi kullanılarak hızlımslerp elde edildi. Son bölümde, 3-boyutlu Minkowski uzayında Lorentz küresi üzerinde, spline split kuaterniyon interpolasyonu, dik izdüşüm ve kübik Bezier eğrisi kullanılarak gösterildi. Ocak 013, 49 sayfa Anahtar Kelimeler : Kuaterniyon, Split Kuaterniyon, İnterpolation, Lorentz- Minkowsi Uzay, Timelike Vektör, Slerp, Spline i

3 ABSTRACT Ph.D. Thesis QUATERNIONS AND INTERPOLATIONS Raheleh GHADAMI GHOLIZADEH NASER Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Mathematics Supervisor: Prof. Dr. Yusuf YAYLI This thesis comprises four chapters. The first chapter is devoted to the introduction and basic concepts. In the second chapter, spherical linear interpolation (Slerp) and spherical spline interpolation using quaternions are investigated in the Euclidean space. Also, fast Slerp are obtained using complex numbers and De Moivre s theorem. In the third chapter, spherical linear interpolation (Slerp) and spherical spline interpolation (Msquad) using split quaternions and Lorentz metric are obtained on Hyperbolic sphere in Minkowski space. Also, fast MSlerp are obtained using split complex numbers and De Moivre s formula for a unit timelike split quaternion. In the last chapter, spline split kuaterniyon interpolasyon are displayed using orthogonal projection and cubic Bezier curve on Lorentz sphere in Minkowski space. January 013, 49 pages Key Words : Quaternions, Split Quaternions, Interpolation, Lorentz-Minkowsi Space, Timelike, Vector, Slerp, Spline ii

4 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın hazırlanmasına verdiği destek için danışman hocam Sayın Prof. Dr. Yusuf YAYLI (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) ya, fikirleriyle ve sorularıyle yardımlarını benden esirgemeyen değerli hocalarım Sayın Prof.Dr Mustafa ÇALIŞKAN (Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi) na, Sayın Doç.Dr Nejat EKMEKÇİ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) ya teşekkürlerimi bir borç bilirim. Çalışmam sırasında ellerinden gelen her türlü desteği bana veren eşim Javad RAHEBİ ye ve ailemin fertlerine minnet ve şükranlarımısunarım. Raheleh GHADAMI GHOLIZADEH NASER Ankara, Ocak 013 iii

5 1. GİRİŞ Kuaterniyonlar, 1843 yılında William Rowan Hamilton tarafından tanımlanmıştır. Değişmeli olmayan reel cebir yapısına sahip olan kuaterniyonlar, kompleks sayıların özelliklerinin çoğunu taşıdığından kompleks sayılarla benzer bir yapıya sahiptir. Bu çalışmada kuaterniyonlar cebiri H ile gösterilmiştir. Günümüzde, kuaterniyonlar, özellikle fizik, kinematik, bilgisayar grafikleri, animasyon, katıcisim dönüşümlerini içeren optimizasyon problemlerinde kullanılmaktadır. Lineer kuaterniyon interpolasyonları(lerp), q 0, q 1 H ve h [0, 1] Lerp (q 0, q 1, h) = q 0 (1 h) + q 1 h şeklinde tanımlanan doğru parçaları yardımıyla yapılmaktadır. Küre üzerinde iki nokta arasındaki en kısa eğri geodezikler ile ölçülür. Kuaterniyonlar yardımıyla küre üzerinde iki nokta arasındaki geodezik eğri tanımlanabilmektedir, bu ise küre üzerinde küresel lineer interpolasyonu mümkün kılmaktadır. Slerp gösterimi ile bu konu robot kinematiğinde geniş bir şekilde işlenmektedir. Kinematikte, robot kareketlerinin moddellenmesinde küresel interpolasyonlar önemli bir yere sahiptir. Kol ve ayak hareketlerinde küresel model esastir. Kuaterniyonlar bu hareketlerin moddellenmesinde aktif bir şekilde kullanmaktadır. Kuaterniyonlara benzer şekilde, i = 1, j = k = 1 kabul edilerek oluşturulan split kuaterniyon cümlesi, kuaterniyonların Öklid uzayında kullanıldığı gibi, üç boyutlu Minkowski uzayında kullanılabilir. Split kuaterniyonlar cebiri H ile gösterilmiştir. Lorentz hareketleri, son yılların çalışma konularıiçerisinde önemli bir yere sahiptir. Lorentz küresi üzerinde hareketleri split kuaterniyonlar ile inceleyebiliriz dolayısıyla, Lorentz küresinde küresel interpolasyonlar düşünebiliriz. Bu tezde öncelikle kuaterniyonlar yardımıyla Öklid uzayında yapılan interpolasyonları incelendi ve bu interpolasyonların Lorentz küreleri üzerinde yapılabilmesi için hipotezleri araştirildi. Kuaterniyonlar kullanarak şimdiye kadar yapılan çalışmalar Öklid küresi üzerinde yapılmiştir. Bu tezde Lorentz metriği ve split kuaterniyonları kullanarak Lorentz ve Hiperbilic küreleri üzerinde interpolasyonlar yapıldi. 1

6 1.1 Temel Kavramlar Tanım : E 3 1 = (R 3,, ), olmak üzere Lorentz-Minkowski uzayıbir metrik uzayıdır. Burada, Lorentz iç çarpım fonksiyonu u, v = u 1 v 1 + u v u 3 v 3 u = (u 1, u, u 3 ), v = (v 1, v, v 3 ) şekilde tanımlanır (O Neill 1983). Tanım 1.1. : v E1 3 bir vektör olmak üzere, (1) Eğer v, v > 0 ve v = 0 ise v ye spacelike vektör denir. () Eğer v, v = 0 ve v 0 ise v ye lightlike vektör denir. v = 0 sıfır vektörü v, v = 0 şartınısağlamasına rağmen spacelike vektör olarak düşünülür. (3) Eğer v, v < 0 ise v ye timelike vektör denir. Tanım : v E1 3 vektörünün normu, v = v, v şeklinde tanımlanır. Normu bir olan vektöre de birim vektör denir. Eğer v spacelike bir vektör ise normu, v = v, v olur. Eğer v timelike bir vektör ise normu, v = v, v olur (O Neill 1983). Tanım : u = (u1, u, u 3 ), v = (v 1, v, v 3 ) E1 3 vektörleri için, u ve v vektörlerinin Lorentziyen vektörel çarpımı u v i j k u v = u 1 u u 3 = ( (u v 3 u 3 v ), u 3 v 1 u 1 v 3, u 1 v u v 1 ) v 1 v v 3 biçiminde tanımlanır (O Neill 1983). Teorem : u ve v iki timelike vektörleri aynı timelike koni içinde yatar ancak ve ancak u, v < 0 (O Neill 1983).

7 Teorem 1.1.: (1) u ve v iki timelike vektör olsun. O zaman u, v u, u v, v dir. () u ve v nin aynıtimelike konide yatan vektörler olmasıdurumunda ise bir tek ϕ 0 sayısıvardır, öyle ki; u, v = u v cosh ϕ Bu ϕ sayısına u ile v arasındaki hiperbolik açıadıverilir (O Neill 1983). Teorem : Üç boyutlu Minkowski uzayında x, y, z, w vektörleri için, aşağıdaki özelikler sağlanır (Özdemir ve Ergin 006): (1) x y = y x, () x ( y z ) = x, y z x, z y, (3) x ve y timelike vektörleri için x y vektörü spacelike vektördür. Ayrıca x ve y arasındaki açıϕ olmak üzere x, y = x y cosh ϕ ve x y = x y sinh ϕ eşitlikleri sağlanır. (4) x ve y, x, y < x y eşitsizliğini sağlayan spacelike vektörler ise x y vektörü timelike vektördür. Ayrıca x ve y arasındaki açıϕ olmak üzere x, y = x y cos ϕ ve x y = x y sin ϕ eşitlikleri sağlanır. (5) x ve y, x, y > x y eşitsizliğini sağlayan spacelike vektörler ise x y vektörü spacelike vektördür ve x ve y arasındaki açıϕ olmak üzere x, y = x y cosh ϕ ve x y = x y sinh ϕ 3

8 eşitlikleri sağlanır. (6) x ve y, x, y = x y eşitliğini sağlayan spacelike vektörler ise x y vektörü lightlike vektördür. Tanım : E 3 1 üç boyutlu Minkowski uzayıolsun. H 0 = { a E 3 1 : a, a = 1 } cümlesine hiperbolik küre ve S 1 = { a E 3 1 : a, a = 1 } cümlesine Lorentziyen küre denir. H 0 nin (1, 0, 0) den geçen pozitif yarım küresi H + 0 ve ( 1, 0, 0) den geçen negatif yarım küresi H 0 ile gösterilir (Özdemir ve Ergin 006). Tanım : Kuaterniyon cebri, i = j = k = 1 ij = ji = k, kj = jk = i, ki = ik = j. koşullarını taşıyan q = a a 1 i + a j + a 3 k (a i R) sayı dörtlülerinin oluşturduğu birleşimli fakat değişmeli ve bölmeli olmayan bir cebirdir. Bu sayı dörtlülerinin oluşturduğu cümle H ile gösterilir (Hamilton 1853). Tanım : H kuaterniyon her kümesi, q H için q = S q + V q şeklinde ifade edilir (Hamilton 1853). Tanım : q = a a 1 i + a j + a 3 k ve p = b b 1 i + b j + b 3 k reel kuaterniyonlarının toplamı ( Vq q + p = (S q + S p ) + + ) V p 4

9 şeklinde tanımlıdır (Hamilton 1853). Tanım : H kuaterniyon kümesi ve p, q H için q = (a 0, a 1, a, a 3 ) ve p = (b 0, b 1, b, b 3 ) kuaterniyonlarının, kuaterniyon çarpımı, : H H H q p = S q S p V q, V p + S q Vp + S p Vq + V q V p şeklinde ifade edilir. Burada ve sırasıyla iç çarpım ve vektörel çarpımıgöstermektedir (Hamilton 1853). Tanım : H kuaterniyon kümesi, q H ve q = S q + V q için, S q = 0 ise, bu durumda q ya saf kuaterniyon denir. İki saf kuaterniyonun çarpımı, q = a 1 i + a j + a 3 k ve p = b 1 i + b j + b 3 k olmak üzere; q p = V q, V p + V q V p = (a 1 b 1 + a b + a 3 b 3 ) + i j k a 1 a a 3 b 1 b b 3 şeklinde ifade edilir (Hamilton 1853). Tanım : q = (a 0, a 1, a, a 3 ) = S q + V q bir kuaterniyon olmak üzere, kuaterniyonun eşleniği q ile gösterilir ve q = S q V q şeklinde tanımlanır (Hamilton 1853). Tanım Bir q kuaterniyonu için q q = ( ) a 0 + a 1 + a + a 3 şeklinde tanımlanır (Hamilton 1853). 5

10 Tanım : q = (a 0, a 1, a, a 3 ) kuaterniyonunun normu N q = a 0 + a 1 + a + a 3 şeklinde tanımlanır. N q = 1 olduğu zaman, q ya birim kuaterniyon denir. H 1 birim kuaternionlar kümesi olarak gösterelim. Ayrıca N q 0 olmak üzere, q 1 = q N q kuaterniyonunun tersini belirtir (Hamilton 1853). bir Tanım : Split kuaterniyon cebiri, i = 1, j = k = 1, ij = ji = k, kj = jk = i, ki = ik = j koşullarını taşıyan q = a a 1 i + a j + a 3 k (q i R) sayı dörtlülerinin oluşturduğu birleşimli fakat değişmeli ve bölmeli olmayan bir cebirdir. Bu sayı dörtlülerinin oluşturduğu cümle H ile gösterilir (Özdemir ve Ergin 006). Tanım : H split kuaterniyon kümesi ve p, q H için q = (a 0, a 1, a, a 3 ) ve p = (b 0, b 1, b, b 3 ) split kuaterniyonlarının split kuaterniyon çarpımı, : H H H q p = S q S p + V q, V p L + S q Vp + S p Vq + V q L Vp şeklinde ifade edilir. Burada L ve L sırasıyla, Lorentzian iç çarpım ve Lorentzian vektörel çarpımıgöstermektedir (Özdemir ve Ergin 006). Tanım : H split kuaterniyon kümesi, q H ve q = S q + V q için, S q = 0 ise, bu durumda q ya saf split kuaterniyon denir. İki saf split kuaterniyonun çarpımı, 6

11 q = a 1 i + a j + a 3 k ve p = b 1 i + b j + b 3 k olmak üzere; q p = V q, V p L + V q L Vp = a 1 b 1 + a b + a 3 b 3 + i j k a 1 a a 3 b 1 b b 3 şeklinde ifade edilir (Özdemir ve Ergin 006). Tanım : q = (a 0, a 1, a, a 3 ) = S q + V q bir split kuaterniyon olmak üzere, split kuaterniyonun eşleniği q ile gösterilir ve q = S q V q şeklinde tanımlanır (Özdemir ve Ergin 006). Tanım : Bir q split kuaterniyonu için q q = ( ) a 0 + a 1 a a 3 şeklinde tanımlanır (Özdemir ve Ergin 006). Tanım : q = (a 0, a 1, a, a 3 ) split kuaterniyonunun normu N q = a 0 + a 1 a a 3 şeklinde tanımlanır. N q = 1 olduğu zaman, q ya birim split kuaterniyon denir. H 1 birim split kuaternionlar kümesi olarak gösterelim. Ayrıca N q 0 olmak üzere, q 1 = q N q bir split kuaterniyonunun tersini belirtir (Özdemir ve Ergin 006). 7

12 Tanım : Kompleks sayılarda ve kuaterniyonlarda olduğu gibi split kuaterniyonlar da kutupsal formda ifade edilebilir. Fakat, split kuaterniyonlarda, split kuaterniyonun spacelike yada timelike olması, hatta timelike kuaterniyonlarda vektörel kısmın timelike ya da spacelike olması bu kutupsal formu değiştirir. Yani, split kuaterniyonlar için ayrıayrıkutupsal formlar belirtilecektır (Özdemir ve Ergin 006). (1) Her q = (q 1, q, q 3, q 4 ) H birim spacelike kuaterniyonu sinh ϕ = q 1 N q, cosh ϕ = q + q 3 + q 4 N q ve ε 0 = q i + q 3 j + q 4 k q + q 3 + q 4 olmak üzere, q = N q (sinh ϕ + ε 0 cosh ϕ) formunda yazılabilir. Burada, ε 0 vektörü E 3 1 uzayında spacelike birim vektördür. () Vektörel kısmıspacelike olan her q = (q 1, q, q 3, q 4 ) H timelike birim kuaterniyon, cosh ϕ = q 1 N q, sinh ϕ = q + q 3 + q 4 N q ve ε 0 = q i + q 3 j + q 4 k q + q 3 + q 4 olmak üzere, q = N q (cosh ϕ + ε 0 sinh ϕ) formunda yazılabilir. Burada, ε 0 vektörü E 3 1 uzayında spacelike birim vektördür. (3) Vektörel kısmıtimelike olan her q = (q 1, q, q 3, q 4 ) H timelike birim kuaterniyon, cos ϕ = q 1 N q, sin ϕ = q q 3 q 4 N q ve ε 0 = q i + q 3 j + q 4 k q q 3 q 4 olmak üzere, q = N q (cos ϕ + ε 0 sin ϕ) formunda yazılabilir. Burada, ε 0 vektörü E 3 1 uzayında timelike birim vektördür. 8

13 . ÖKLİD UZAYINDA KÜRESEL LİNEER İNTERPOLASYON: SLERP Slerp, birim küre üzerinde kuaterniyon yardımıyla interpolasyon yapmamızısağlar. Diferensiyel geometri açısından, büyük yaylar küre üzerinde jeodezik eğri parçalarıdır. Slerp, birim küre üzerinde sadece büyük yaylarıoluşturmuyor, ayrıca en kısa yayları oluşturuyor. Böylece Slerp, birim küre üzerindeki iki kuaterniyon arasında en kısa yayıkullanarak interpolasyon yolunu verir. Ayrıca Slerpin sabit açısal hızıvardır. Slerp iki dönme arasında optimum interpolasyon eğrisidir (Dam vd. 1998). Teorem.1.1 : q 0, q 1 H olsun. q 0, q 1 dört boyutlu vektörler olarak tanımlansın α, q 0, q 1 aralarındaki açıolsun. Bu durumda q 0 q 1 = q 0 q 1 cos α dır (Dam vd. 1998). Teorem.1. : H 1 birim kuaternionlar kümesini göstermek üzere q = [s, v] H 1 olsun. Bu durumda v R 3 ve θ ( π, π] mevcuttur öyle ki q = [cos θ, v sin θ] yazılabilir. Burada, v birim vektördür (Dam vd. 1998). Teorem.1.3 : q H 1, q = [cos θ, sin θn] olsun. r = (x, y, z) R 3 ve p = [0, r] H alalım. Bu durumda p bir vektör ise p = qpq 1 dönüşümü n ekseni etrafında θ kadar dönmeyi ifade etmektedir (Dam vd. 1998). Teorem.1.4 : q = [cos ϕ, sin ϕn (t)] H 1, t R alalım. Bu durumda dir (Dam vd. 1998). d dt qt = q t log (q) (.1) Teorem.1.4 : q C 1 (R, H 1 ), r C 1 (R, R) alalım. Bu durumda q (t) = [cos θ (t), sin θ (t) ε 0 (t)] dir. Böylece d dt q (t)r(t) = sin (r (t) θ (t)) (r (t) θ (t) + r (t) θ (t)), cos (r (t) θ (t)) (r (t) θ (t) + r (t) θ (t)) ε 0 (t) + sin (r (t) θ (t)) ε 0 (t) 9 (.)

14 dir (Dam vd. 1998). Tanım.1.1 : q 1 0 q 1 Kuaterniyon çarpımı, u = [cos θ, w sin θ] ve u t = [cos tθ, w sin tθ] birim kuaterniyonlar kullanımıile büyük ölçüde basitleştirilebilir (Dam vd. 1998). Tanım.1. : Başlangıçı q 0 tarafından belirtilen ve q 1 ile biten bir dönme için kullanılan kuaterniyon q 0, q 1 H 1, q = q 0 ( q 1 0 q 1 ) h şeklindedir. Buradan slerp (q 0, q 1, h) = q 0 ( q 1 0 q 1 ) h, h [0, 1] şeklinde ifade edilir (Shoemake 1985, Dam vd. 1998). Teorem.1.5 : slerp (q 0, q 1, h) : H 1 H 1 [0, 1] H 1 eğrisi, q 0 ve q 1 kuaterniyonlarıarasındaki birim küre üzerinde büyük yay oluşturur. Slerpin yer vektörü fonksiyonunun açısal hızısabittir (Dam vd. 1998). İspat : Teoremin ispatıiçin, aşağıdaki dört koşulu kanıtlamak gerekir. slerp (q 0, q 1, 0) = q 0 (.3) slerp (q 0, q 1, 1) = q 1 (.4) slerp (q 0, q 1, h) = 1, (h [0, 1]) (.5) d dh slerp (q 0, q 1, h) = c slerp (q 0, q 1, h), c 0 R (.6) Koşullar (.3) ve (.4) exp ve log tanımları kullanılarak gösterilir. aşağıdaki gibi gösterilebilir (.5) koşulu slerp (q 0, q 1, h) = q 0 ( q 1 0 q 1 ) h = 1 exp ( h log ( q 1 0 q 1 )) = 1 (.6) koşulunu göstermek için, slerpin ikinci türevi gerekir. d dh slerp (q 0, q 1, h) = d dh q ( ) 0 q 1 h 0 q 1 (.7) = slerp (q 0, q 1, h) log ( ) q0 1 q 1 10

15 d dh slerp (q 0, q 1, h) = slerp (q 0, q 1, h) log ( q 1 0 q 1 ) Eğer log ( q 1 0 q 1 ) nin pozitif olmayan bir reel sayıolduğunu gösterirsek (.6) koşulu geçerli olur.q 1 0, q 1 H 1 olsun. Bu durumda q 1 0 q 1 H 1 olur. O zaman θ R ve v R 3, v = 1 mevcuttur, öyle ki q = [cos θ, v sin θ] şeklinde yazılabilir. Buradan, log ( q 1 0 q 1 ) = [0, θv] = [ θ v v, θ v v ] = [ θ, 0 ] Böylece d dh slerp (q 0, q 1, h) = cslerp (q 0, q 1, h) ve c = θ 0. q 0 ve q 1 kuaterniyon arasındaki slerp (q 0, q 1, h), h [0, 1] büyük bir yay içerdiğini gösterdik. Lema.1.1 : q 0 = [s 0, v 0 ], q 1 = [s 1, v 1 ], q = [s, v ] H alalım. Böylece (q 0 q 1 ) (q 0 q ) = q 0 (q 1 q ) (.8) yazılabilir (Dam vd. 1998). Teorem.1.6 :q 0, q 1 H 1 olsun. Bu durumda slerp (q 0, q 1, h), h [0, 1], q 0 ve q 1 kuaterniyon arasındaki birim küre üzerinde en kısa uzunluğa sahip büyük bir yay oluşturur (Dam vd. 1998). İspat : q 1 = slerp ( q 0, q 1, 1 ) olsun ve α yıq0 ve q 1 arasındaki açıalalım. α ( π, ] π ancak ve ancak slerp en kısa yayıverir. Bu ise cos α [0, 1] olmasına eşdeğerdir. Bu nedenle cos α nın işaretini inceleyelim. cos α = q 0 q 1 = q 0 slerp ( q 0, q 1, 1 ) = q 0 (q 0 ( q 1 0 q 1 ) 1 ) q 1 0, q 1 H 1 olsun. Bu durumda q 1 0 q 1 H 1 olur. O zaman w R 3 ve ψ ( π, π], 11

16 w = 1 mevcuttur öyle ki q = [cos ψ, w sin ψ]. Bu yüzden (.8) denklemini kullanarak ( ) cos α = q 0 q 0 [cos ψ, w sin ψ] 1 ( (( ) )) 1 = q 0 q 0 exp log [cos ψ, w sin ψ] ( ([ ( ) ])) ψ = q 0 q 0 exp 0, w [ ( ) ( ) ]) ψ ψ = q 0 (q 0 cos, sin w [ ( ) ( ) ]) ψ ψ = (q 0 [1, 0]) (q 0 cos, sin w [ q 0 ([1, 0] cos ( ) ψ = q 0 cos ( ) ψ = cos ( ) ψ, sin ( ) ]) ψ w ψ ( π, π] ise cos ( ψ ) 0 sağlanır ve bu nedenle cos α 0 dir. Bu durumda slerp q 0 ve q 1 arasındaki en kısa büyük yayıoluşturur. Tanım.1.3 : Başlangıçı q 0 tarafından belirtilen ve q 1 ile biten bir dönme için kullanılan kuaterniyon q 0, q 1 H 1, q = q 0 ( q 1 0 q 1 ) h şeklindedir. Buradan slerp (q 0, q 1, h) = q 0 ( q 1 0 q 1 ) h, h [0, 1] (.9) şeklinde ifade edilir. slerp için diğer bir eşitlik slerp (q 0, q 1, h) = q 0 sin ((1 h) θ) + q 1 sin (hθ) sin θ (.10) ile verilebilir. Burada, q 0 q 1 = cos θ dır. (.10) ifadesinin doğruluğu düzlemde 1

17 gösterilebilir. q 0 ve q 1 arasında interpolasyon q (h) = cos (v + ht) sin (v + ht) şeklindedır. (.10) ifadesinin doğruluğu için sinüs ve kosinus ek formülleri kullanma yoluyla yazılır. slerp (q 0, q 1, h) = q 0 sin ((1 h) t) + q 1 sin (ht) sin (t) = = = cos(v) sin((1 h)t)+cos(v+t) sin(ht) sin(t) sin(v) sin((1 h)t)+sin(v+t) sin(ht) sin(t) cos (v) cos (ht) sin (v) sin (ht) sin (v) cos (ht) + cos (v) sin (ht) cos (v + ht) sin (v + ht) = q (h) Böylece, (.10) ifadenin doğruluğu düzlemde kanıtlanmıştır. Bu sonuç, dört boyutta (.10) ifadesinin kanıtlamasi ile genelleştirilebilir (Dam vd. 1998)..1 Açısal hızın yaklaşık gösterimi Interpolasyon eğrisinin açısal hızınıgörselleştirmek istiyoruz. Örneğin bazıinterpolasyon eğrilernin sabit açısal hıza sahip olduklarınıgörmek ilginç olacaktır. Aşağıda, q i i-yinci kuaterniyonu gösterir yani ayrık kuaterniyonun interpolasyon eğrisinde i- yinci kuaterniyon olur. Açısal hız grafiğini üretmek için, yaklaşık açısal hızıveren bir fonksiyonu tanımlamak gerekir. Matematik tanımıesas alınır ve kuaterniyonlar normu kullanılır. q 0, q 1 iki kuaterniyonlar arasındaki uzaklık d (q 0, q 1 ) = q 0 q 1 şeklinde tanımlanır. Bu durumda q i i-yinci kuaterniyonun V açısal hızı 13

18 yaklaşık olarak V (q i ) = d (q i, q i 1 ) + d (q i, q i+1 ) = q i q i 1 + q i q i+1 alınabilir (Dam vd. 1998). (a) (b) Şekil.1 İnterpolasyon şekiller, MATLAB R010a kullanılarak simülasyon edilmiştir. a. Öklid uzayında iki kuaterniyon arasındakıinterpolasyon b. Kuaterniyon interpolasyonun açısal hız grafiği. Öklid Uzayında HızlıSlerp (.10) denkleminden q (h) = q 0 sin ((1 h) θ) sin θ + q 1 sin (hθ) sin θ q (h) = q 0 sin θ cos (hθ) cos θ sin (hθ) sin θ q (h) = q 0 cos (hθ) q 0 cos θ sin (hθ) sin θ + q 1 sin (hθ) sin θ + q 1 sin (hθ) sin θ (.11) (.1) (.13) yazılabilir. (.13) denkleminde cos θ = q 0 q 1 ve sin θ = 1 cos θ yazılırsa, q (h) = q 0 cos (hθ) + q 1 q 0 (q 0 q 1 ) 1 (q 0 q 1 ) sin (hθ) (.14) 14

19 elde edilir. (.14) denkleminin son terimi Gram-Schmidt ortogonalleştirme algoritmasından q 0 dik olan terimdir. Bu terimi q 0 = 1 olduğundan q r = q 1 (q 0 q 1 ) q 0 q 0 (.15) Şekil. Gram-Schmidt ortogonalleştirme q r = q 1 (q 0 q 1 ) q 0 (.16) şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla, (.11) denklemi q (h) = q 0 cos (hθ) + q r sin (hθ) (.17) dir. Böylece (.10) denklemi q (n) = q 0 cos (nk θ ) + q r sin (nk θ ) (.18) şeklinde yazılabilir. q r kuaterniyonu q 0 dik ve q 0 ve q 1 tarafından üretilen aynı hiperdüzlemde yatıyor. Ayrıca, iki kuaterniyon arasında seçilen nokta sayısı k olmak üzere iki kuaterniyon arasındaki açık θ = cos 1 (q 0 q 1 ) k dir. Böylece (.18) eşitliği yardımıyla yapılan Slerpin ifadesi (.10) eşitliği kullanılarak yapılan Slerpin ifadesinden daha basittir. (.18) ifadesinin paydasındakı terim yoktur. Bu bakımdan hesaplamalar daha hızlıyapılmaktadır (Barrera vd. 004). 15

20 Şekil.3 Öklid uzayında iki kuaterniyon arasındakıhızlıslerp.3 Öklid Uzayında De Moivre kullanarak Slerp üretimi Bu bölümde kompleks sayılar ve De Moivre teoremi kullanılarak Slerpin (.10) ile verilen denklemine göre daha basit hali gösterilecektir. Karmaşık sayılar, Z = a + ib (.19) şeklinde gösterilir. i = 1 özelliğini sağlayan sanal birime i denir. De Moivre formülü (cos θ + i sin θ) n = cos (nθ) + i sin (nθ) (.0) dir. Formülün sağ kısımı(.18) denklemine çok benzer. Bir birim kompleks sayı Z = cos (k θ ) + i sin (k θ ) (.1) yazılabilir. Ayrıca, kompleks sayılar boyutlu uzayda vektörlerin skaler çarpımını kullanarak tanımlanabilir. Bu yüzden (q 0, q r ) (R (z), I (z)) = q 0 R (z) + q r I (z) (.) şeklinde yazılabilir. Böylece, Slerp q (n) = (q 0, q r ) Z n (.3) 16

21 bulunur. (.0) denklemini kullanarak (.3) denklemini q (n) = (q 0, q r ) Z n (.4) = (q 0, q r ) (cos (nθ) + i sin (nθ)) şeklinde yeniden yazabiliriz. Burada (.) denklemini kullanarak, bu denklemi q (n) = q 0 cos (nk θ ) + q r sin (nk θ ) (.5) geliştirebiliriz (Barrera vd. 004). Şekil.4 Öklid uzayında De Moivre kullanarak iki kuaterniyon arasındakıslerp.4 Öklid Uzayında HızlıDe Moivre kullanarak Slerp üretimi Bu kesimde, kesim. yaklaşım için alternatif hızlıbir yaklaşım gösterilecektir. Bu yüzden (.10) denklemi q 0 = ( ) ( ) 1 1 q 0 and q 1 = q 1 (.6) sin θ sin θ ve q(t) = q 0 (sin θ cos (tθ) cos θ sin (tθ)) + q 1 (sin (tθ)) (.7) yazılabilir. Ancak (.7) denklemi q(t) = q 0 (sin θ cos (kθ N ) cos θ sin (kθ N )) + q 1 (sin (kθ N )) (.8) 17

22 şeklinde yazılabilir. Burada 0 k N, θ N = θ dir. N (.8) denkleminde K-ıncıinterpolasyonun hesaplanmasıiçin, q 0 ve q 1 lineer birleşimi hesaplamadan önce sin (kθ N ) ve cos (kθ N ) hesaplanmasıgerekir. Bu yüzden fazla trigonometrik fonksiyonlar kullanmak yerine De Moivre teoremi (cos θ N + i sin θ N ) k = cos (kθ N ) + i sin (kθ N ) (.9) kullanabilir. (.9) denklemini kullanarak Z = cos θ N + i sin θ N (.30) hesaplayabiliriz. Ayrıca cos[(n k)θ N ] = cos θ cos (kθ N ) + sin θ sin (kθ N ) (.31) ve sin[(n k)θ N ] = sin θ cos (kθ N ) cos θ sin (kθ N ) (.3) yazılabilir. Böylece (N-k) inci interpolasyon q 0 (sin θ cos((n k)θ N ) cos θ sin((n k)θ N ) + q 1 sin((n k)θ N ) (.33) bulunur. (.33) denklemi aşağıdaki formda q (N k) = q 0 (sin (kθ N )) + q 1 (sin θ cos (kθ N ) cos θ sin (kθ N )) (.34) bulunur. (.34) denkleminde q 0 katsayısı(.8) denkleminde q 1 nin katsayısına aynı ve (.34) denkleminde q 1 katsayısı(.8) denkleminde q 0 nin katsayısına aynıdır. Burada belirtilen yöntem, kesim. de belirtilen yöntemden daha hızlıdır. Sadece temel trigonometrik formüller daha basit olmuştur (Leeney 009). 18

23 Şekil.5 Öklid uzayında iki kuaterniyon arasındakıhızlıde Moivre kullanarak Slerp.5 Deneysel sonuçlar Kuaterniyon interpolasyonu için özetlenen çeşitli yöntemler Intel(R), Core(TM), Duo CPU.00 GHz,.00 GHz of RAM makine üzerinde test edilmiş ve aşağıdaki tabloda sonuçlar vermiştir. Değerler mili saniye de verilmiştir. interpolasyon 10 kez tekrarlanmıştır. Aşağıdaki Çizelge De Moivre. bölümunde belirtilen yöntemi ifade ediyor ve hızlıde Moivre bu bölümde özetlenen yöntemi ifade ediyor (Leeney 009). Çizelge.1 Zamanlama Yöntemleri Öklid uzayında N = 10 DeMoiver HDeMoiver HSlerp Slerp Ortalama Standart Sapma Basıklık Çarpıklık Öklid Uzayında Spline Kuaterniyon İnterpolasyon: Squad İki dönme arasında (slerp) interpolasyon optimaldir. Ama bir dizi dönmeler arasındakıinterpolasyonda aşağıdaki sorunlar ortaya çıkıyor: (a) Eğri kontrol noktalarında düzgün değildir. (b) Açısal hızısabit değil 19

24 (c) Açısal hızıkontrol noktalarında sürekli değildir. (a) (b) Şekil.6 a. Öklid uzayında dört kuaterniyon arasındakıinterpolasyon b. Kuaterniyon interpolasyonun açısal hız grafiği Bir reparametrizasyon ile kolayca tüm interpolasyon boyunca süreklilik sağlanabilir. Aslında interpolasyon parametresi her çift anahtar frame arasında bir dizi ayrık frame haline dönüştürülür ve böylece reparametrizasyon her aralıkta aralığının büyüklüğüne göre frame sayısıbelirlemesine karşılık gelir. Bir aralığın büyüklüğü iki çift anahtar frame q i, q i+1 arasındaki açıcos θ = q i q i+1 ile ölçülebilir. 0

25 (a) (b) Şekil.7 a. Öklid uzayında dört kuaterniyon arasındakıinterpolasyon b. Kuaterniyon interpolasyonun reparametrizasyondan sonra açısal hızı Bu düzgünlük sorununu gidermek kolay değildir. Benzer olarak interpolasyon iki nokta arasında düzlemde bir düz doğru ile kolaydır. Ama basit Öklid uzayında bile bir dizi noktalar arasında düzgün bir interpolasyon oluşturmak karmaşıktır. Kübik eğrileri düzleminde bir dizi kontrol noktaları arasındaki interpolasyonlarda farklı türde tipik olarak kullanılır. Örneğin bu eğriler inşası oldukça basit olan Bezier eğrileri ile yapılabilir. C eğri parçalarıarasında süreklilik elde etmek için, bir kübik interpolasyon yapılmalıdır. Kuaterniyon uzayında bu biraz karmaşıktır. Kullanılan yöntemde, bir kübik interpolasyon oluşturmak için üç lineer interpolasyon kullanılmalıdır. İlk veri noktalarıve diğer iki (özenle seçilmiş) noktalar arasında ve ardından lojistik denklem h (1 h) tarafından belirlenen bir miktarda kalan noktalar arasında interpolasyon yapılır.yardımcınoktalar düzgün bir şekilde seçilirse, daha sonra C nin sürekliliği sağlanabilir. Squad fonksiyonu veri noktalarıarasında bir kübik interpolasyon (birim kuaterniyon) q 1 and q noktaları ve h [0, 1] miktari ile aşağıdakıgibi squad (q i, q i+1, s i, s i+1, h) = slerp(slerp(q i, q i+1, h), slerp(s i, s i+1, h), h(1 h)) belirtilir. s i ve s i+1 inner quadrangle noktalarıdenir ve böylece bu sürekliliği seg- 1

26 mentlerinde garanti olmasıiçin dikkatle seçilmelidir. bir dizi {q n } N 1 n=0 birim kuaterniyon göz önüne alındığında türevleri sürekli ve kontrol noktalarıüzerinden geçmesi koşullarıkuaterniyon interpolasyon ile bir spline eğrisi inşa etmek istiyoruz. İdda s i ve s i+1 kuaterniyonların arasında spline segementlerinde uç noktaları türevlerinin kontrolüne izin vermek için bir seçim yapmaktır. Squad tanımıile kolayca S i 1 (1) = squad (q i 1, q i, s i 1, s i, 1) = slerp(slerp(q i 1, q i, 1), slerp(s i 1, s i, 1), 0) = q i S i (0) = squad (q i, q i+1, s i, s i+1, 0) = slerp(slerp(q i, q i+1, 0), slerp(s i, s i+1, 0), 0) = q i S i 1 (1) = q i = S i (0) gösterilir. Böylece squad sürekli ve kontrol noktalarında doğru bir değeri vardır. Ardarda iki spline segmentleri türevleri eşleştirmek için uç noktalarısürekli türevleri elde etmek için S i 1 (1) = S i (0) (.35) Şimdi squadın kontrol noktalarında sürekli olarak türevlenebilir olmasını göstereceğiz d dt squad (q i, q i+1, s i, s i+1, 0) = d dt squad (q i 1, q i, s i 1, s i, 1) Squadın türevini bulmak için, Slerpın türevi gerekiyor g i (h) = slerp(q i, q i+1, h) 1 slerp(s i, s i+1, h)

27 Şimdi S i (t) = squad (q i, q i+1, s i, s i+1, h) türevıini bulmak gerekir (.) denkleminden S i (t) = squad (q i, q i+1, s i, s i+1, h) = d dt slerp(slerp(q i, q i+1, h), slerp(s i, s i+1, h), h(1 h)) d ( slerp(qi, q i+1, h)g i (h) h(1 h)) dt d dt g i(h) h(1 h) = sin ( h(1 h)θ gi (h)) ( ( 4h) θgi (h) + h(1 h)θ g i (h) ), cos ( h(1 h)θ gi (h)) ( ( 4h) θgi (h) + h(1 h)θ g i (h) ) ε0gi (h) + sin ( h(1 h)θ gi (h)) hg i (h) Aşağıda d dt ( gi 1 (h) h(1 h)) (1) değeri 1 olarak uygulanan g i 1 (h) h(1 h) ifadesinin türevi yazılabilir. (.) denkleminden d dt squad (q i 1, q i, s i 1, s i, 1) = slerp(q i 1, q i, 1) log ( q 1 i 1, q ) i +slerp(q i 1, q i, 1) d ( gi 1 (h) h(1 h)) (1) dt = q i log( ( q 1 i 1, q i ) ( ) log q 1 i s i d dt squad (q i, q i+1, s i, s i+1, 0) = slerp(q i, q i+1, 0) log ( ) q 1 i, q i+1 +slerp(q i, q i+1, 0) d ( gi (h) h(1 h)) (0) dt = q i log( ( ) ( ) q 1 i, q i+1 + log q 1 i s i yazılabilir. (.35) denkleminden yazilabilir. q i log( ( q 1 i 1, q i ) log ( q 1 i s i ) = qi log( ( q 1 i ) ( ), q i+1 + log q 1 i s i ( s i = q i exp log ( ) ( )) q i, q 1 i 1 + log q 1 i, q i+1 4 Böylece squad yukarıdaki gibi tanımlanan s i ile kontrol noktalarında sürekli türevlenebilirdir. Aslında squadın tüm segmentleri arasında sürekli ve sürekli 3

28 olarak türevlenebilir olduğunu göstermiş olduk (Dam vd. 1998). (a) (b) (c) (d) Şekil.8 a. Öklid uzayında dört kuaterniyon arasındakıinterpolasyonu b. Kuaterniyon ve inner quadrangle interpolasyonun kombinasyonu c.inner quadrangle noktalarınıkullanarak Düzleştirilmiş eğri d. Squad eğrisi 4

29 3. MİNKOWSKİ UZAYINDA HİPERBOLİK KÜRESİ ÜZERİNDE LİNEER İNTERPOLASYON Bu bölümde hiperbolic küre üzerinde interpolasyon hesaplanır. Bu interpolasyon Lorentz metriği ve split kuaterniyonlarıkullanarak yapılır. Bu interpolasyon eğrileri lineer split kuaterniyon interpolasyon Minkowski uzayında (M slerp) ve spline split kuaterniyon interpolasyon Minkowski uzayında (M squad) olarak tanımlanır. 3.1 Hiperbolik Küresi Üzerinde Lineer İnterpolasyon Teorem : q = cosh ϕ + ε 0 sinh ϕ timelike kuaterniyon ve vektörel kısmı spacelike olsun. ε, üç boyutlu Minkowski uzayında Lorentzian bir vektör ise, R q = q ε q 1 dönüşümü, ε 0 (Özdemir, Ergin 006). spacelike ekseni etrafında ϕ kadar hiperbolik dönmeyi ifade eder Teorem 3.1. : q = cos ϕ+ ε 0 sin ϕ timelike kuaterniyon ve vektörel kısmıtimelike olsun. ε, üç boyutlu Minkowski uzayında Lorentzian bir vektör ise, R q (ε) = q ε q 1 dönüşümü, ε 0 (Özdemir, Ergin 006). timelike ekseni etrafında ϕ kadar hiperbolik dönmeyi ifade eder Teorem : q = [cosh ϕ, sinh ϕn (t)] H 1, t R alalım. Bu durumda dir. d dt qt = q t log (q) (3.1) 5

30 Teorem : q C 1 (R, H 1), r C 1 (R, R) alalım. Bu durumda q (t) = [cosh ϕ (t), sinh ϕ (t) n (t)] dir. Böylece dir. d dt q (t)r(t) = sinh (r (t) ϕ (t)) (r (t) ϕ (t) + r (t) ϕ (t)), cosh (r (t) ϕ (t)) (r (t) ϕ (t) + r (t) ϕ (t)) n (t) + sinh (r (t) ϕ (t)) n (t) (3.) Tanım : q 1 0 q 1 split kuaterniyon çarpımı, u = [cosh ϕ, w sinh ϕ] ve u t = [cosh(tϕ), w sinh(tϕ)] birim split kuaterniyonlar kullanımıile büyük ölçüde basitleştirilebilir. Tanım 3.1. : Başlangıçı q 0 tarafından belirtilen ve q 1 ile biten bir dönme için kullanılan split kuaterniyon q 0, q 1 H 1, q = q 0 ( q 1 0 q 1 ) n şeklindedir. Buradan Mslerp (q 0, q 1, n) = q 0 ( q 1 0 q 1 ) n, n [0, 1] şeklinde ifade edilir. Teorem : Mslerp (q 0, q 1, n) : H 1 H 1 [0, 1] H 1 eğrisi q 0 ve q 1 split kuaterniyon arasındaki birim hiperbolik küre üzerinde büyük yay, oluşturur. Slerpin yer vektörü fonksiyonunun açısal hızısabittir. İspat: Teoremin ispatıiçin aşağıdaki beş koşulu kanıtlamak gerekir. Mslerp (q 0, q 1, 0) = q 0 (3.3) Mslerp (q 0, q 1, 1) = q 1 (3.4) Mslerp (q 0, q 1, n) = 1, (n [0, 1]) (3.5) d dn Mslerp (q 0, q 1, n) = c Mslerp (q 0, q 1, n), c > 0 R w w = 1 (3.6) d dn Mslerp (q 0, q 1, n) = c Mslerp (q 0, q 1, n), c 0 R w w = 1 (3.7) Koşullar (3.3) ve (3.4) exp ve log tanımlarıkullanılarak gösterilir (3.5) koşulu aşağı- 6

31 daki gibi gösterilebilir. Mslerp (q 0, q 1, n) = q 0 ( q 1 0 q 1 ) n = 1 exp ( n log ( q 1 0 q 1 )) = 1 (3.6) koşulunu göstermek için, (3.1) denkleminden MSlerpin ikinci türevi gerekir. d dn Mslerp (q 0, q 1, n) = d dn q ( ) 0 q 1 n 0 q 1 (3.8) = Mslerp (q 0, q 1, n) log ( ) q0 1 q 1 d dn Mslerp (q 0, q 1, n) = Mslerp (q 0, q 1, n) log ( q 1 0 q 1 ) Eğer log ( q 1 0 q 1 ) nın pozitif bir reel sayıolduğunu gösterirsek (3.6) koşulu geçerli olur.q 1 0, q 1 H 1 olsun. Bu durumda q 1 0 q 1 H 1 olur. O zaman ϕ R,ve w E 3 1, w w = 1 mevcuttur ve w bir spacelike birim vektördür öyle ki q 1 0 q 1 = [cosh ϕ, w sinh ϕ] şeklinde yazılabilir. Buradan, log ( q 1 0 q 1 ) = [0, hϕw] = [ h ϕ w w, h ϕ w w ] = [ h ϕ, 0 ] Böylece d dn Mslerp (p, q, n) = cmslerp (p, q, n) ve c = h ϕ > 0 olur. (3.7) koşulunu göstermek için, (3.1) denkleminden Mslerpin ikinci türevi gerekir. d dn Mslerp (q 0, q 1, n) = d dn q ( ) 0 q 1 n 0 q 1 (3.9) = Mslerp (q 0, q 1, n) log ( ) q0 1 q 1 d dn slerp (q 0, q 1, n) = Mslerp (q 0, q 1, n) log ( q 1 0 q 1 ) Eğer log ( q 1 0 q 1 ) nın pozitif olmayan bir reel sayıolduğunu gösterirsek (3.7) koşulu geçerli olur. q 1 0, q 1 H 1 olsun. Bu durumda q 1 0 q 1 H 1olur. O zaman ϕ R,ve w E 3 1, w w = 1 mevcuttur ve w bir timelike birim vektördür öyle ki q 1 0 q 1 = 7

32 [cos ϕ, sin ϕw] şeklinde yazılabilir. Buradan, log ( p 1 q ) = [0, ϕw] = [ ϕ w w, ϕ w w ] = [ ϕ, 0 ] Böylece d dn Mslerp (q 0, q 1, n) = c Mslerp (q 0, q 1, n) ve c = ϕ 0 olur.q 0 ve q 1 split kuaterniyon arasındaki Mslerp (q 0, q 1, n), n [0, 1] büyük bir yay içerdiğini gösterdik. Teorem : q 0, q 1 H 1 olsun. Bu durumda Mslerp (q 0, q 1, n), n [0, 1], q 0 ve q 1 birim split kuaterniyon arasındaki hiperbolic küre üzerinde en kısa uzunluğa sahip büyük bir yay oluşturur. İspat: q 1 = Mslerp ( q 0, q 1, 1 ) olsun ve α yıq0 ve q 1 arasındaki hiperbolic açıalalım. α R +, cosh α 0 ve cosh α [0, ) ancak ve ancak slerp en kısa yayıverilsin. cosh α = q 0 q 1 = q 0 Mslerp ( q 0, q 1, 1 ) = q 0 (q 0 ( q 1 0, q 1 ) 1 ) q 1 0, q 1 H 1 olsun. Bu durumda q 1 0 q 1 H 1 olur. O zaman w E 3 1 ve w = 1 mevcuttur, öyle ki q 1 0 q 1 = [cosh ϕ, w sinh ϕ]. Bu yüzden 8

33 ( ) cosh α = q 0 q 0 [cosh ϕ, w sinh ϕ] 1 ( (( ) )) 1 = q 0 q 0 exp log [cosh ϕ, w sinh ϕ] ( ([ ( ϕ )] )) = q 0 q 0 exp 0, h w [ ( ϕ ) ( ϕ ) ]) = q 0 (q 0 cosh, sinh w [ ( ϕ ) ( ϕ ) ]) = (q 0 [1, 0]) (q 0 cosh, sinh w [ ( ϕ ) ( ϕ ) ]) = q 0 ([1, 0] cosh, sinh w ( ϕ ) = q 0 cosh ( ϕ ) = cosh cosh ( ψ ) 0 sağlanır ve bu nedenle cosh α 0 dir. Bu durumda slerp q0 ve q 1 birim split kuaterniyon arasındaki hiperbolic küresi üzerinde en kısa büyük yayıoluşturur. Tanım : Başlangıçı q 0 tarafından belirtilen ve q 1 ile biten bir dönme için kullanılan split kuaterniyon q 0, q 1 H 1, q = q 0 ( q 1 0 q 1 ) n şeklindedir. Buradan Mslerp (q 0, q 1, n) = q 0 ( q 1 0 q 1 ) n, n [0, 1] (3.10) şeklinde ifade edilir. MSlerp için diğer bir eşitlik Mslerp (q 0, q 1, n) = q 0 sinh ((1 n) ϕ) + q 1 sinh (nϕ) sinh ϕ (3.11) ile verilebilir. Burada, q 0, q 1 = cosh ϕ dır. (3.11) ifadesinin doğruluğu düzlemde gösterilebilir. q 0 ve q 1 arasında interpolasyon cosh (v + nt) q (n) = sinh (v + nt) şeklindedir. (3.11) ifadesinin doğruluğu sinüs hiperbolik ve kosinüs hiperbolik ek 9

34 formülleri kullanma yoluyla yazılır. (q 0, q 1, n) = q 0 sinh ((1 n) t) + q 1 sinh (nt) sinh (t) = = = cosh(v) sinh((1 n)t)+cosh(v+t) sinh(nt) sinh(t) sinh(v) sinh((1 n)t)+sinh(v+t) sinh(nt) sinh(t) cosh (v) cosh (nt) + sinh (v) sinh (nt) sinh (v) cosh (nt) + cosh (v) sinh (nt) cosh (v + nt) sinh (v + nt) = q (n) Böylece, (3.11) ifadenin doğruluğu düzlemde kanıtlanmıştır. Bu sonuç, dört boyutta (3.11) ifadesinin kanıtlamasi ile genelleştirilebilir. 3. Açısal hızın yaklaşık gösterimi Interpolasyon eğrisinin açısal hızını Minkowski uzayında görselleştirmek istiyoruz. Aşağıda, q i i-yinci split kuaterniyonu gösterir yani ayrık split kuaterniyonun interpolasyon eğrisinde i-yinci split kuaterniyon olur. Açısal hız grafiğini üretmek için, yaklaşık açısal hızıveren bir fonksiyonu tanımlamak gerekir. Matematik tanımıesas alınır ve split kuaterniyonlar normu kullanılır. q 0, q 1 iki split kuaterniyon arasındaki uzaklık d (q 0, q 1 ) = q 0 q 1 şeklinde tanımlanır. Bu durumda q i i-yinci split kuaterniyonun V açısal hızıyaklaşık olarak V (q i ) = d (q i, q i 1 ) + d (q i, q i+1 ) = q i q i 1 + q i q i+1 30

35 alınabilir. (a) (b) (c) Şekil 3.1 a. Minkowski uzayında iki spliıkuaterniyon arasındakıinterpolasyon b. İç tarafından gösterilen interpolasyon c. Split kuaterniyon interpolasyonun açısal hızı 3.3 HızlıMslerp Minkowski Uzayında (3.11) denkleminden q (n) = q 0 sinh ((1 n) ϕ) sinh ϕ + q 1 sinh (nϕ) sinh ϕ (3.1) 31

36 sinh ϕ cosh (nϕ) cosh ϕ sinh (nϕ) sinh (nϕ) q (n) = q 0 + q 1 sinh ϕ sinh ϕ q (n) = q 0 cosh (nϕ) q 0 cosh ϕ sinh (nϕ) sinh ϕ + q 1 sinh (nϕ) sinh ϕ (3.13) (3.14) yazılabilir. yazılırsa, (3.14) denkleminde cosh ϕ = (q 0 q 1 ) ve sinh ϕ = 1 + cosh ϕ q (t) = q 0 cosh (nϕ) + q 1 q 0 ( (q 0 q 1 )) sinh (nϕ) (3.15) 1 + ( (q0 q 1 )) elde edilir. (3.15) denkleminin son terimi Gram-Schmidt ortogonalleştirme algoritmasından q 0 dik olan terimdir. Bu terimi q 0 = 1 olduğundan bulunur. Böylece q p = q 1 ( (q 0 q 1 )) q 0 q 0 (3.16) q p = q 1 ( (q 0 q 1 ))q 0 (3.17) q (n) = q 0 cosh (nk ϕ ) + q p sinh (nk ϕ ) (3.18) şeklinde yazılabilir. q p split kuaterniyonu q 0 dik ve q 0 ve q 1 tarafından üretilen aynı hiperdüzlemde yatıyor. Ayrıca, iki split kuaterniyon arasında seçilen nokta sayısı k olmak üzere iki split kuaterniyon arasındaki açık θ = cosh 1 (q 0 q 1 ) k dir. Böylece (3.18) eşitliği yardımıyla yapılan MSlerpin ifadesi (3.11) eşitliği kullanılarak yapılan MSlerpin ifadesinden daha basittir. (3.18) ifadesinin paydasındakıterim yoktur. Bu bakımdan hesaplamalar daha hızlıyapılmaktadır. 3

37 Şekil 3. Hiperbolik küre üzerinde iki split kuaterniyon arasındakıhızlımslerp 3.4 De Moivre Kullanarak Minkowski Uzayında MSlerp Üretimi Bu bölümde split kompleks sayılar ve split kuaterniyonlar için De Moivre teoremi kullanılarak Mslerpin (3.11) ile verilen denklemine göre daha basit halıgösterilecektir. Split-kompleks (Mandic ve Lee 009) sayılar, kompleks sayılardan farklı reel sayılar üzerinde iki boyutlu bir değişmeli cebirdir. Her split kompleks sayı z = x + jy (3.19) şeklinde yazılabilir. Burada x ve y reel sayılar dır. Ancak kompleks sayılardan tek farkıhiperbolik birim denilen sayının j = 1 olarak tanımlanmasıdır. Vektörel kısmı spacelike olan bir birim timelike split kuaterniyon için De Moivre formülü (Özdemir 009) (cosh ϕ + j sinh ϕ) n = cosh (nϕ) + j sinh (nϕ) (3.0) dir. Formülün sağ kısmı (3.18) denklemine çok benzer. Bir birim split kompleks sayı Z = cosh (k ϕ ) + j sinh (k ϕ ) (3.1) yazılabilir. Ayrıca, kompleks sayılar boyutlu uzayda vektörlerin skaler çarpımını kullanarak tanımlanabilir. Bu yüzden (q 0, q p ) (R (z), I (z)) = q 0 R (z) + q p I (z) (3.) 33

38 yazılabilir. Böylece, Mslerp q (n) = (q 0, q p ) Z n (3.3) hesaplanır. (3.0) denklemini kullanarak (3.3) denklemini q (n) = (q 0, q p ) Z n (3.4) = (q 0, q p ) (cosh (nϕ) + j sinh (nϕ)) yeniden yazılabilir. (3.) denklemini kullanarak, bu denklemi q (n) = q 0 cosh (nk ϕ ) + q p sinh (nk ϕ ) (3.5) geliştirebiliriz. Şekil 3.3 Minkowski uzayında hiperbolik küre üzerinde iki split kuatrniyon arasındakıdemoivre kullanarak MSlerp üretimi 3.5 HızlıDe Moivre kullanarak Minkowski uzayında MSlerp üretimi Bu kesimde 3. kesimdeki yaklaşım için alternatif hızlıbir yaklaşım gösterilecektir. (3.11) denklemi q 0 = ( ) ( ) 1 1 q 0 and q 1 = q 1 (3.6) sinh ϕ sinh ϕ ve q(n) = q 0 (sinh ϕ cosh (nϕ) cosh ϕ sinh (nϕ)) + q 1 (sinh (nϕ)) (3.7) 34

39 yazılabilir. Ancak (3.7) denklemı q(m) = q 0 (sinh ϕ cosh (mk ϕ ) cosh ϕ sinh (mk ϕ )) + q 1 (sinh (mk ϕ )) (3.8) şeklinde yazılabilir. Burada 0 m k, k ϕ = ϕ dir. k (3.8) denkleminde m ıncıinterpolasyonun hesaplanmasıiçin, q 0 ve q 1 lineer birleşimi hesaplamadan önce sinh (mk ϕ ) ve cosh (mk ϕ ) hesaplanmasıgerekir. Bu yüzden fazla trigonometrik fonksiyonlar kullanmak yerine De Moivre teoremi (cosh ϕ + j sinh ϕ) m = cosh (mk ϕ ) + j sinh (mk ϕ ) (3.9) kullanabilir. (3.9) denklemini kullanarak Z = cosh (k ϕ ) + j sinh (k ϕ ) (3.30) hesaplayabiliriz. Böylece cosh[(k m)k ϕ ] = cosh ϕ cosh (mk ϕ ) sinh ϕ sinh (mk ϕ ) (3.31) ve sinh[(k m)k ϕ ] = sinh ϕ cosh (mk ϕ ) cosh ϕ sinh (mk ϕ ) (3.3) yazılabilir. Böylece (k-m) inci interpolasyonu q 0 (sinh ϕ cosh((k m)k ϕ ) cosh ϕ sinh((k m)k ϕ )) + q 1 sinh((k m)k ϕ ) (3.33) bulunur. (3.33) denklemi aşağıdaki formda q (k m) = q 0 (sinh (mk ϕ )) + q 1 (sinh ϕ cosh (mk ϕ ) cosh ϕ sinh (mk ϕ )) (3.34) yazılabilir. (3.34) denklemınde q 0 katsayısı (3.8) denkleminde q 1 nin katsayısına aynıve (3.34) denkleminde q 1 katsayısı(3.8) denkleminde q 0 nin katsayısına aynı dır. 35

40 Burada belirtilen yöntem, kesim 3. de belirtilen yöntemden, daha hızlıdır. Şekil 3.4 Minkowski uzayında hiperbolik küre üzerinde iki split kuaterniyon arasındakıhızlıde Moivre kullanarak MSlerp üretimi 3.6 Deneysel sonuçlar Split kuaterniyon interpolasyon için özetlenen çeşitli yöntemler Intel(R), Core(TM), Duo CPU.00 GHz,.00 GHz of RAM makine üzerinde test edilmiş ve aşağıdaki tabloda sonuçlar vermiştir. Değerler mili saniye de verilmiştir. İnterpolasyon 10 kez tekrarlanmıştır. Aşağıdaki Çizelge De Moivre 3. bölümunde belirtilen yöntemi ifade ediyor ve Minkowski uzayında hızlıde Moivre bu bölümde özetlenen yöntemi ifade ediyor. Çizelge 3.1 Zamanlama Yöntemleri Minkowski uzayında N = 10 MDeMoiver MHDeMoiver MHslerp Mslerp Ortalama Standart Sapma Basıklık Çarpıklık

41 3.7 Hiperbolik Küresi Üzerinde Spline Split Kuaterniyon İnterpolasyon : Msquad İki dönme arasında (Mslerp) interpolasyon Minkowski uzayında optimaldir. Ama bir dizi dönmeler arasındakıinterpolasyonda aşağıdakısorunlar ortaya çıkıyor: (a) Eğri kontrol noktalarında düzgün değildir (b) Açısal hızıkontrol noktalarında sürekli değildir. (a) (b) Şekil 3.5 a. Minkowski uzayında dört split kuaterniyon arasındaki interpolasyon b. İç tarafından gösterilen interpolasyon Bir reparametrizasyon ile kolayca tüm interpolasyon boyunca süreklilik sağlanabilir. Aslında interpolasyon parametresi her çift anahtar firame arasında bir dizi ayrık firame haline dönüştürülür ve böylece reparametrizasyon her aralıkta aralığının büyüklüğüne göre firame sayısıbelirlemesine karşılık gelir. Bir aralığın büyüklüğü iki çift anahtatr frame q i ve q i+1 arasındaki açıcosh ϕ = (q i q i+1 ) ile ölçülebilir. Bu düzgünlük sorununu gidermek kolay değildir. Benzer olarak interpolasyon iki nokta arasında düzlemde bir düz doğru ile kolaydır. Ama basit Minkowski uzayında bile bir dizi noktalar arasında düzgün bir interpolasyon oluşturmak karmaşıktır. Kübik eğrileri düzleminde bir dizi kontrol noktaları arasındaki interpolasyonlarda 37

42 farklıtürde tipik olarak kullanılabilir. Örneğin bu eğriler inşasıoldukça basit olan Bezier eğrileri ile yapılabilir. C eğri parçalarıarasında süreklilik elde etmek için, bir kübik interpolasyon yapılmalıdır. Split kuaterniyon uzayında bu biraz karmaşıktır. Kullanılan yöntemde, bir kübik interpolasyon oluşturmak için üç lineer interpolasyon kullanılmalıdır. İlk veri noktaları ve diğer iki (özenle seçilmiş) noktalar arasında ve ardından lojistik denklem n (1 n) tarafından belirlenen bir miktarda kalan noktalar arasında interpolasyon yapılır.yardımcınoktalar düzgün bir şekilde seçilirse, daha sonra C nin sürekliliği sağlanabilir. MSquad fonksiyonu veri noktalarıarasında bir kübik interpolasyon (birim split kuaterniyon) q 0 and q 1 noktalarıve n [0, 1] miktari ile aşağıdakıgibi Msquad (q i, q i+1, s i, s i+1, n) = Mslerp(Mslerp(q i, q i+1, n), Mslerp(s i, s i+1, n), n(1 n)) belirtilir. s i ve s i+1 inner quadrangle noktalarıdenir ve böylece bu sürekliliği segmentlerinde garanti olmasıiçin dikkatle seçilmelidir. bir dizi {q n } N 1 n=0 birim split kuaterniyon göz önüne alındığında türevleri sürekli ve kontrol noktalarıüzerinden geçmesi koşullarısplit kuaterniyon interpolasyon ile bir spline eğrisi inşa etmek istiyoruz. İdda s i ve s i+1 split kuaterniyonların arasında spline segementlerinde uç noktalarıtürevlerinin kontrolüne izin vermek için bir seçim yapmaktır. Msquad tanımıile kolayca Msquad (q i 1, q i, s i 1, s i, 1) = Mslerp(Mslerp(q i 1, q i, 1), Mslerp(s i 1, s i, 1), 0) = q i Msquad (q i, q i+1, s i, s i+1, 0) = Mslerp(Mslerp(q i, q i+1, 0), Mslerp(s i, s i+1, 0), 0) = q i S i 1 (1) = q i = S i (0) gösterilir. Böylece Msquad sürekli ve kontrol noktalarında doğru bir değeri vardır. 38

43 Ardarda iki spline segmentleri türevleri eşleştirmek için uç noktalarısürekli türevleri elde etmek için S i 1 (1) = S i (0) (3.35) Şimdi MSquadın kontrol noktalarında sürekli olarak türevlenebilir olmasınıgöstereceğiz. d dt Msquad (q i, q i+1, s i, s i+1, 0) = d dt Msquad (q i 1, q i, s i 1, s i, 1) MSquadın türevini bulmak için, (3.1) denkleminden Slerpın türevi gerekiyor g i (n) = Mslerp(q i, q i+1, n) 1 Mslerp(s i, s i+1, n) Şimdi S i (t) = Msquad (q i, q i+1, s i, s i+1, n) türevıini bulmak gerekir S i (t) = Msquad (q i, q i+1, s i, s i+1, n) = d dn Mslerp(Mslerp(q i, q i+1, n), Mslerp(s i, s i+1, n), n(1 n)) d ( Mslerp(qi, q i+1, n)g i (n) n(1 n)) dn (3.) denkleminden d dn g i(n) n(1 n) = sinh ( n(1 n)ϕ gi (n)) ( ( 4n) ϕ gi (n) + n(1 n)ϕ g i (n) ), cosh ( n(1 n)ϕ gi (n)) ( ( 4n) ϕ gi (n) + n(1 n)ϕ g i (n) ) ε gi (n) + sinh ( n(1 n)ϕ gi (n)) εg i (n) Aşağıda d dt ( gi 1 (n) n(1 n)) (1) değeri 1 olarak uygulanan g i 1 (n) n(1 n) ifadesinin türevi yazılabilir. (3.) denkleminden d dn Msquad (q i 1, q i, s i 1, s i, 1) = Mslerp(q i 1, q i, 1) log ( q 1 i 1, q ) i +Mslerp(q i 1, q i, 1) d ( gi 1 (n) n(1 n)) (1) dn = q i log( ( q 1 i 1, q ) ( ) i log q 1 i s i 39

44 d dn Msquad (q i, q i+1, s i, s i+1, 0) = Mslerp(q i, q i+1, 0) log ( ) q 1 i, q i+1 +Mslerp(q i, q i+1, 0) d ( gi (n) n(1 n)) (0) dn = q i log( ( ) ( ) q 1 i, q i+1 + log q 1 i s i yazılabilir. (3.35) denkleminden q i log( ( q 1 i 1, q i ) log ( q 1 i s i ) = qi log( ( q 1 i ) ( ), q i+1 + log q 1 i s i ( s i = q i exp log ( ) ( )) q i, q 1 i 1 + log q 1 i, q i+1 4 yazilabilir. Böylece Msquad yukarıdaki gibi tanımlanan s i ile kontrol noktalarında sürekli türevlenebilirdir. Aslında Msquadın tüm segmentleri arasında sürekli ve sürekli olarak türevlenebilir olduğunu göstermiş olduk. 40

45 (a) (b) (c) (d) (e) (f) Şekil 3.6 a. Hiperbolik küre üzerinde dört split kuaterniyon arasındakı interpolasyonu b. Hiperbolik küre üzerinde dört innerquad rangle noktası arasındaki interpolasyonu c. Hiperbolik küre üzerinde split kuaterniyon ve inner quadrangle interpolasyonun kombinasyonu d. Hiperbolik küre üzerinde inner quadrangle noktalarınıkullanarak düzleştirilmiş eğri e. Msquad eğrisi f. Msquad için açısal hız grafiği 41

46 4. LORENTZIYEN KÜRESİ ÜZERİNDE SPLİNE SPLİT KUATER- NİYON İNTERPOLASYONU Bu bölüm Lorentz küresi üzerinde spline split kuaterniyon interpolasyonu gösterilecektir. Split kuaterniyonların Lorentz küresi üzerinde grup yapısı olmadığı için MSquad tanımlanmaz. Minkowski uzayında spline split kuaterniyon İnterpolasyonunu (Msquad) ile gösterilir. Bu bölümde, Lorentz küresi üzerinde düzgün interpolasyon için dik izdüşüm ve kübik Bezier eğrisi kullanılarak yeni bir yöntem önerilir. Ayrıca Hiperbolik küresi ve Öklid küresi üzerinde önerilen yöntem gösterilir. 4.1 Bezier Eğrilerini kullanılarak Lorentz Küresi üzerinde İnterpolasyon Bezier eğriler Fransız mühendis olan Pierre Bezier tarafından otomobil tasarımında kullanmak amacıyla geliştirilmiştir. Bezier eğrilerinin sahip olduğu özellikler, onları eğri ve yüzey tasarımında bir hayli kullanışlıve uygun hale getirmektedir. Ayrıca, Bezier eğrilerinin programlanmasıda oldukça kolaydır. Bu tür özelliklerinden dolayı, Bezier eğrileri bilgisayar grafiklerinde yaygın olarak kullanılır (Abbass ve Jamal 011) N inci dereceden bir Bezier polinomu N+1 kontrol noktasında aşağıdaki fonksiyon ile belirlenir. Bi n (t) = n i (1 t) n i t i i = 0, 1,...n (4.1) Burada n i = n! i! (n i)! (4.) dır. Bir Bezier eğrisinin denklemi R(t) = n n i i=0 (1 t) n i t i P i (4.3) dir. Burada P i (x i, y i ), i = 0, 1,...n Bezier eğrisinin kontrol noktalarıdır. Bu 4

47 bölümde kübik bezier polinomlarıkullanılır. kübik Bezier polinomlar R(t) = (1 t) 3 P 0 + 3t (1 t) P 1 + 3t (1 t) P + t 3 p 3, 0 t 1 (4.4) bulunur (Abbass ve Jamal 011). Önerilen yöntem aşağıdaki gibi açıklanbilir; (1) Lorentz küresi üzerindeki split kuaterniyonlar seçilir; () Kübik split kuaterniyon interpolasyon Lorentz küresi üzerinde (üç lineer interpolasyon kümesi olarak) çizilir; (3) Split kuaterniyon interpolasyon eğrisini düzleme bire bir dik izdüşüm yapılır; (4) Düzlemde kübik Bezier algoritmasınıkullanarak split kuaterniyon interpolasyon eğrisi Düzgünleştirilir; (5) Düzgünleştirilmiş eğrisi ters dönüşümü ile Lorentz küresi üzerine çizilir; 43

48 (a) (b) (c) Şekil 4.1 a. Lorentz küre üzerinde dört split kuaterniyon arasındakı interpolasyonu b. Split kuaterniyon interpolasyon eğrisini düzleme bire bir dikizdüşüm yapılmasıve düzlemde kübik Bezier algoritmasını kullanarak split kuaterniyon interpolasyon eğrisi düzgünleştiril olması c. Lorentz küresi üzerinde düzleştirilmiş eğrisi 44

49 (a) (b) (c) Şekil 4. a. Minkowski uzayında Hiperbolik küre üzerinde dört keyframe arasındakısplit kuaterniyon interpolasyon b. Split kuaterniyon interpolasyon eğrisini düzleme birebir dikizdüşüm yapılmasıve düzlemde kübik Bezier algoritmasınıkullanarak split kuaterniyon interpolasyon eğrisi düzgünleştiril olmasıc. Hiperbolik küresi üzerinde düzleştirilmiş eğrisi 45

50 (a) (b) (c) Şekil 7.3 a. Öklid küre üzerinde dört kuaterniyon arasındakıinterpolasyon b. Kuaterniyon interpolasyon eğrisini düzleme birebir dikizdüşüm yapılması ve düzlemde kübik Bezier algoritmasınıkullanarak kuaterniyon interpolasyon eğrisi düzgünleştiril olmasıc. Öklid küresi üzerinde düzleştirilmiş eğrisi 46

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ŞEKİL TANIMA ÖDEV 2 KONU : DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ŞEKİL TANIMA ÖDEV 2 KONU : DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ŞEKİL TANIMA ÖDEV 2 KONU : DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ Kenan KILIÇASLAN Okul No:1098107203 1. DESTEK VEKTÖR MAKİNELER

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÜBİK BEZİER EĞRİLERİ İLE YÜZ İFADESİ TANIMA

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÜBİK BEZİER EĞRİLERİ İLE YÜZ İFADESİ TANIMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÜBİK BEZİER EĞRİLERİ İLE YÜZ İFADESİ TANIMA GONCA ÖZMEN Yüksek Lisans Tezi BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye KANDEMİR

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PROGRAMLANABİLİR DONANIM ÜZERİNDE SIKIŞTIRICI ALGILAMA İLE GÖRÜNTÜ YENİDEN OLUŞTURMA ALGORİTMASININ TASARIMI KORAY KARAKUŞ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 003 : 9 : : 53-6 KAM MEKANİZMASI

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yasemin

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2-FENİLBENZİMİDAZOLASİT MOLEKÜLÜNÜN TİTREŞİMSEL SPEKTRUMLARININ TEORİK ve DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Tezi Hazırlayan İbrahim GÜMÜŞTÜFEK Tezi Yöneten

Detaylı

ANKARAÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR ORTAMINDA GÖRME BOZUKLUKLARININ ORTADAN KALDIRILMASI VE SİMÜLASYONU Pınar KOCABAŞOĞLU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

Doğrusal olmayan programlama. Suat ATAN

Doğrusal olmayan programlama. Suat ATAN Doğrusal olmayan programlama Suat ATAN İçindekiler 1 Giriş 2 2 Optimizasyon 2 3 Doğrusal olmayan programlama 4 3.1 Tek değişkenli fonksiyonun optimumluk şartları.................. 6 3.2 Çok Değişkenli

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar Programı: Matematik-Bilgisayar Tez DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. S.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENDİNİ KLONLAYAN KARINCA KOLONİSİ YAKLAŞIMIYLA OPTİMAL YOLUN BULUNMASI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENDİNİ KLONLAYAN KARINCA KOLONİSİ YAKLAŞIMIYLA OPTİMAL YOLUN BULUNMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENDİNİ KLONLAYAN KARINCA KOLONİSİ YAKLAŞIMIYLA OPTİMAL YOLUN BULUNMASI Şenol Zafer ERDOĞAN Doktora Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman:

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ. Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ. Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN F.B.E. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalında hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

VEKTÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNTEMLERİ

VEKTÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNTEMLERİ HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 2014 CİL 7 SAYI 2 (35-43) VEKÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNEMLERİ Demet ÇİLDEN * İÜ, Uzay Mühendisliği Bölümü. cilden@itu.edu.tr Cengiz

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ CEVAP YÜZEYİ TASARIMLARI VE SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI. Cem BAŞ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ CEVAP YÜZEYİ TASARIMLARI VE SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI. Cem BAŞ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ CEVAP YÜZEYİ TASARIMLARI VE SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI Cem BAŞ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 00 Her Hakkı Saklıdır ÖZET Doktora Tezi CEVAP YÜZEYĠ

Detaylı

SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ

SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ EMRE GÖCEN Anabilim Dalı: Bilgisayar

Detaylı

Gerçek Anlamda Olmayan Projeksiyonlar

Gerçek Anlamda Olmayan Projeksiyonlar Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2013 (29-49) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 2, 2013 (29-49) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ OPTİKSEL TELSİZ İÇİN YÜKSEK DERECELİ LORENTZ - GAUSS LASER DEMETLERİNİN PIRILDAMA ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Muhsin Caner GÖKÇE ELEKTRONİK

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

ABDEL-RAZZAK MERHEB YÜKSEK LİSANS TEZİ

ABDEL-RAZZAK MERHEB YÜKSEK LİSANS TEZİ YAPAY POTANSİYEL FONKSİYONLAR VE PANEL METODU KULLANARAK ROBOT DİZİLİM KONTROLÜ VE SEYRÜSEFERİ ABDEL-RAZZAK MERHEB YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ (LRA), YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) ve SINIFLANDIRMA ve REGRESYON AĞAÇLARI (C&RT) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ve TIP

Detaylı

İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim

Detaylı

BULANIK MANTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULANMASI

BULANIK MANTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULANMASI HVCILIK VE UZY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 3 CİLT SYI (63-7) BULNIK MNTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULNMSI rş. Grv. Emre KIYK nadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Y.O., Eskişehir ekiyak@anadolu.edu.tr

Detaylı