Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. Temmuz ayý imalat PMI verisi beklentilerin altýnda gerçekleþti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. Temmuz ayý imalat PMI verisi beklentilerin altýnda gerçekleþti."

Transkript

1 Piyasa Kahvesi : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeks, güne hafif yukarý yönlü bir baþlangýç yapabilir. Ancak, gün boyunca yüksek hacimle sert yükseliþlerin gelmesini beklemiyoruz. Teknik olarak, in altýnda kapatmazsa, gelecek birkaç haftalýk süreçte güçlü bir yükseliþ için çok önemli bir sinyal olacaktýr. Haftanýn odak noktasýnda olan tarýmdýþý istihdam ve iþsizlik oraný verileri öncesi piyasanýn yön arayýþý sürecektir. Faiz Güne %9.11den baþlayan gösterge faiz, en yüksek %9.23, en düþük %9.05i gördükten sonra günü %9.23ten tamamladý. Merkez Bankasý aðýrlýklý ortalama fonlama maliyeti %5.65den %5.88e yükseldi. Gösterge faizde %9lara varan geri çekilme yaþanabilir. Döviz ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte tahmin edilenden daha fazla büyümesi ve özel sektör istihdamýnýn artmasý Dolarý geliþen ülke paralarýna karþý güçlendirdi. Verilerden sonra, bankalararasý piyasada Dolar/TL kuru seviyesine kadar yükselirken, altýn da 1309a kadar geriledi. Bugün, paritenin bandýnda yatay hareket etmesini bekliyoruz. Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Türkiye Dýþ ticaret açýðý Haziran ayýnda Amerika Avrupa Asya Fedin tahvil alýmlarýnýn azaltýlacaðý Bugün Avrupa ve Ýngiltere HSBC tarafýndan hesaplanan 8.57 milyar dolara gerileyerek zamana iliþkin sinyal vermemesi Merkez Bankalarý faiz Temmuz ayý imalat PMI verisi beklentilerin altýnda gerçekleþti. ve ekonominin beklentilerin kararlarýnýn yaný sýra; Fransa ve 47.7 ile sektörün daraldýðýna Altýn ve enerji dýþý ithalatta yaþanan üzerinde büyüme kaydetmesinin Almanya PMI verileri takip iþaret etse de, Çinin Resmi PMIý yavaþlama, dýþ açýðýn gerilemesinde ardýndan yükseliþe geçen ABD edilecek puanla imalat sektöründe etkili oldu. Almanya ihracatta, Çin endeksleri seans sonuna doðru Almanyada perakende satýþlarý büyüme yaþandýðýný gösterdi. ise ithalatta ilk sýrayý alan ülke oldu. gelen satýþlarla kazançlarýný sildi. beklentilerin hayli altýnda kaldý. Resmi PMI verisi sonrasýnda, Hazine Müsteþarlýðýnýn açýkladýðý Açýklamalar öncesinde 2.70lere Euro Bölgesinde iþsizlik oraný ise Asya piyasalarýnda yükseliþler iç borçlanma stratejisine göre, yükselen 10 yýllýk tahvil faizi karar %12.1 olarak açýklandý. var. Dün açýklanan ABDnin önümüzdeki 3 ayda toplamda 16 sonrasýnda tekrar 2.58 düzeyine Dünkü Fed kararlarýnýn parasal büyüme ve ADP tarým dýþý devlet tahvili ihalesi düzenlenecek. geriledi. Þimdi gözler Cuma günü geniþlemeyi desteklemesi istihdam verisi sonrasý Usd/Jpy Bugün 10.00da Ýmalat Sanayi PMI açýklanacak Tarým dýþý istihdam Eur/Usd paritesinin 'e ise 98.35ten iþlem görüyor. Endeksi açýklanacak. verisinde. kadar yükselmesini saðladý. Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz 1

2 Piyasalar (BIST ve Faiz) Endeks, güne hafif yukarý yönlü bir baþlangýç Güne puandan baþlayan endeks, en yüksek ve en düþük seviyelerini gördü. BIST-100, günü %1.4 kayýpla ve 2.7 milyar TL iþlem hacmiyle puandan tamamladý. Güne hafif düþüþle baþlayan BIST-100 endeksi, ikinci seansta, ABDden beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisi sonrasý gelen sert satýþlarla seviyelerine kadar geri çekilme yaþadý. ABDde büyüme %1 beklenirken, %1.7 geldi, yýllýk büyüme hýzý ise %2.2den %2.8e revize edildi ve özel sektör istihdam rakamý da beklentilerin üzerinde açýklandý. Ýyi gelen veriler sonrasý Fed açýklamalarý beklenmeden satýþlar hýz kazandý. Veriler iyi gelince piyasada parasal geniþlemenin yavaþlayacaðý beklentileri artýyor. Dolar/TL kuru 1.94ün üzerini gördü, gösterge faizde yükseliþ gözlendi. Dün yapýlan Fed toplantýsýnda, tahvil alýmlarýnýn devam edeceði açýklanýrken azaltmaya baþlanma süresi ile ilgili ipucu verilmedi. yapabilir. Ancak, gün boyunca yüksek hacimle sert yükseliþlerin gelmesini beklemiyoruz. Teknik olarak, in altýnda kapatmazsa, gelecek birkaç haftalýk süreçte güçlü bir yükseliþ için çok önemli bir sinyal olacaktýr. Haftanýn odak noktasýnda olan tarýmdýþý istihdam ve iþsizlik oraný verileri öncesi piyasanýn yön arayýþý sürecektir. Bugün açýklanacak ABD iþsizlik baþvurularý ve haftanýn odak noktasýnda olan tarýmdýþý istihdam ve iþsizlik oraný verileri öncesi piyasanýn yön arayýþý sürecektir. Tarýmdýþý istihdamýn beklentilerin üzerinde gelmesiyle satýþlar hýz kazanýp seviyelerinin altýný test edebilir. Bugün ECB faiz toplantýsý var. Endeks, güne hafif yukarý baþlangýç yapabilir ancak yüksek hacimle sert yükseliþlerin gelmesini beklemiyoruz. Eðer bugün endeks in altýnda kapatmazsa, gelecek birkaç haftada güçlü bir yükseliþ için çok önemli bir sinyal olacaktýr. Bu sabah dýþ piyasalara baktýðýmýzda ise, Asya piyasalarýnda ve ABD vadelilerinde pozitif bir görünüm hakim Güne %9.11den baþlayan gösterge faiz, en yüksek %9.23, en düþük %9.05i gördükten sonra günü %9.23ten tamamladý. Merkez Bankasý aðýrlýklý ortalama fonlama maliyeti %5.65den %5.88e yükseldi. Gösterge faizde %9lara varan geri çekilme yaþanabilir. 2

3 Piyasalar (Döviz ve Altýn) ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte tahmin edilenden daha fazla büyümesi ve özel sektör istihdamýnýn artmasý DXY Dolar Endeksini güçlendirerek, bankalararasý piyasada kuru seviyesine kadar çýkardý. Dün sonlanan FOMC toplantýsý sonucu faiz oranlarýnda deðiþikliðe gidilmedi ve tahvil alým miktarý deðiþtirilmedi. Toplantý sonucunun piyasa beklentilerine paralel gerçekleþmesinin de etkisiyle, FX piyasalarýnda Usd/Try bu duruma çok sert tepki vermedi ve e kadar geri çekildi. Kurun bugün bandýnda yatay hareket etmesini bekliyoruz. Destekler: / Dirençler: Yoðun makroekonomik veri akýþýnýn olduðu dün 1326 seviyesinden açýlan altýn, sabah saatlerinde 1339 seviyesine kadar yükseldi. ADP özel sektör istihdamýnýn beklentilerin üzerinde artmasýyla birlikte geri çekilmenin baþlandýðý altýnda, ABD ikinci çeyrek büyüme verisinin beklentilerin yaklaþýk iki katýna çýkmasýyla satýþlar hýzlandý ve altýn kýsa vadeli yükselen kanal desteðini aþaðý kýrarak 1309 dolar seviyeleri görüldü. Saat 21:00da Fedin para politikasýnda deðiþikliðe gitmediðini açýklamasýyla (piyasa beklentisine paralel olmasýna raðmen) altýna alýmlar gelerek 1328 seviyeleri tekrar test edildi. Bugün saat 15:30da açýklanacak haftalýk iþsizlik baþvurularý ve Avrupa Merkez Bankasý faiz kararý altýnýn yönü için önem taþýyor. Saat 8:15 itibariyle 1318 seviyesinden iþlem gören altýnýn önündeki ilk direnç kuvvetli direnç 1331 noktasýnda bulunurken 1313 dolar seviyesi destek olarak takip edilecektir. Destekler; Dirençler; ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte tahmin edilenden daha fazla büyümesi ve özel sektör istihdamýnýn artmasý Dolarý geliþen ülke paralarýna karþý güçlendirdi. Verilerden sonra, bankalararasý piyasada Dolar/TL kuru seviyesine kadar yükselirken, altýn da 1309a kadar geriledi. Bugün, paritenin bandýnda yatay hareket etmesini bekliyoruz. Dün ABD'de seans içerisinde özel sektör tarým dýþý istihdam ve ABD büyüme verilerinin beklenenden çok daha iyi gelmesi TL'nin Euro'ya karþý deðer kaybetmesine neden oldu ve EUR/TL önündeki dirençleri tek tek kýrdý. FX piyasasýnda kur 2.58 in de üzerine çýktý ancak akþam saatlerinde Fed faiz kararý ve FOMC toplantý tutanaklarýnýn ardýndan bir miktar gevþedi ve seviyelerine indi. Bugün civarýnda yatay hareketler görebiliriz. 3

4 Türkiye Dýþ ticaret açýðý Haziran ayýnda 8.57 milyar dolara gerileyerek beklentilerin altýnda Bugün 10.00da Ýmalat Sanayi PMI Endeksi açýklanacak Dýþ ticaret açýðý Haziran ayýnda 8.57 milyar dolara gerileyerek beklentilerin altýnda gerçekleþti. Dýþ Ticaret Açýðýnýn Haziran ayýnda 10 milyar dolara yükselmesi bekleniyordu. (Önceki: 9,89 milyar dolar ) TÜÝK verilerine göre, Haziran ayýnda ihracat geçen yýlýn ayný ayýna göre %6 azalarak 12 milyar 438 milyon dolar oldu. Dýþ ticaret açýðý, ise geçen yýlýn ayný ayýna göre %18,9 arttý ve 8 milyar 570 milyon dolara çýktý. Altýn ve enerji dýþý ithalatta yaþanan yavaþlama, Dýþ açýðýn gerilemesinde etkili oldu. gerçekleþti. Altýn ve enerji dýþý ithalatta yaþanan yavaþlama, dýþ açýðýn gerilemesinde etkili oldu. Almanya ihracatta, Çin ise ithalatta ilk sýrayý alan ülke oldu. Hazine Müsteþarlýðýnýn açýkladýðý iç borçlanma stratejisine göre, önümüzdeki 3 ayda toplamda 16 devlet tahvili ihalesi düzenlenecek. Bugün 10.00da Ýmalat Sanayi PMI Endeksi açýklanacak. Almanyaya yapýlan ihracat, geçen yýlýn ayný ayýna göre %3,5 artarak 1 milyar 157 milyon dolar olarak gerçekleþti. Almanya'yý sýrasýyla 925 milyon dolarlýk ihracatla Irak, 699 milyon dolarlýk ihracatla Ýngiltere ve 605 milyon dolarlýk ihracatla Fransa takip etti. Çinden yapýlan ithalat, %20,4 artarak 2 milyar 73 milyon dolar olarak gerçekleþti. Çin'i 1 milyar 993 milyon dolarlýk ithalatla Almanya, 1 milyar 893 milyon dolarlýk ithalatla Rusya Federasyonu ve 1 milyar 481 milyon dolarla Ýsviçre izledi. Hazine, Aðustos-Ekim döneminde 40,8 milyar liralýk iç borç servisine karþýlýk, 35,3 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. Hazine 35.3 milyar lira tutarýnda iç borçlanmaya gideceði dönemde, dýþ borçlanma gerçekleþtirilmeyecek. Aðustos ayýnda 6, Eylül ayýnda 4 ve Ekimde de 6 adet olmak üzere toplamda 16 devlet tahvili ihalesi düzenlenecek. Aðustos ayýnda 14 Milyar TL, Eylül ayýnda 8.3 Milyar TL, Ekimde ise 13 Milyar TL iç borçlanma yapýlacak. 4

5 Amerika Gerek FOMC toplantýsýndan Fedin tahvil alýmlarýný azaltacaðýna yönelik sinyalin gelmemesi gerekse ekonominin ikinci çeyrekte beklentilerin yaklaþýk 2 katý üzerinde büyüme kaydetmesinin etkisiyle ABD endeksleri yükseliþe geçerken seans sonuna doðru kazançlarýný sildi. Dow Jones endeksi %0.01 düþüþle , S&P500 %0.04 kazançla1.686, Nasdaq ise %0.48 primle puandan kapandý. Bugün yine ekonomik veriler açýsýndan yoðun bir gün olacak. TSÝ 17:30da haftalýk iþsizlik maaþý baþvurularý, saat 16:00da Üretim PMIý, 17:00da ISM imalat endeksi açýklanacak. Ýþsizlik maaþý baþvurularýnýn , ISM imalat endeksinin ise 52 düzeyinde gelmesi bekleniyor. 2 gün süren Açýk Piyasa Komite Toplantýsý dün sonlandý. Fed 85 milyar dolarlýk tahvil alým programýnda deðiþikliðe gitmezken, faizleri %o.25 seviyesinde býraktý. ABD ekonomisi yýlýn ikinci çeyreðinde %1.7 ile beklentilerin oldukça üzerinde büyüme kaydetti. Piyasa beklentisi GSYÝH artýþýnýn yýlýn ikinci çeyreðinde %1 olmasý yönündeydi. Beklentilerin üstünde gelen büyüme rakamýnýn ekonomide toparlanmaya iþaret etmesi piyasalarda parasal teþviklerin Eylül ayýnda azalacaðý beklentisini güçlendirmekte. Ayrýca birinci çeyrek büyüme rakamý %1,8den %1,1e, 2012 yýlý için GSYH büyüme oraný ise %2,2den 2,8e revize edildi. Fedin tahvil alýmlarýnýn azaltýlacaðý zamana iliþkin sinyal vermemesi ve ekonominin 2. çeyrekte beklentilerin yaklaþýk 2 katý üzerinde büyüme kaydetmesinin ardýndan yükseliþe geçen ABD endeksleri seans sonuna doðru gelen satýþlarla kazançlarýný sildi. Açýklamalar öncesinde 2.70lere yükselen 10 yýllýk tahvil faizi karar sonrasýnda tekrar 2.58 düzeyine geriledi. Þimdi gözler Cuma günü açýklanacak Tarým dýþý istihdam verisinde. Ýkinci çeyrek büyüme verisinin yaný sýra ADP özel sektör istihdamý da beklentileri aþtý. Temmuz ayýnda özel sektör istihdamý artýþ gösterdi. Haziran ayýnda e revize edilen özel sektör istihdamýnýn Temmuz ayýnda artmasý bekleniyordu. Beklentilerin üzerinde gelen ekonomik verilerle birlikte ABD 10 yýllýk gösterge tahvil faizleri de 2.70 seviyelerine yükseldi. Fedin para politikasýnda deðiþikliðe gitmemesiyle birlikte 10 yýllýk tahvil faizleri tekrar 2.58 seviyelerine geriledi. Bernanke'nin Ocak'ta merkez bankasý baþkanlýðý görevinin sonlanmasýnýn ardýndan yerine geçicek adaylara Eski Fed Yardýmcýsý Donald Kohn da ekledi. 5

6 Avrupa Bugün Avrupa ve Ýngiltere Merkez Bankalarý faiz kararlarýnýn yaný sýra; Fransa ve Almanya PMI verileri takip edilecek. Her iki Merkez Bankasýnda da %0.50 olan faizlerde bir deðiþiklik olmasý beklenmiyor. 2012den beridir tartýþýlan ve son aylarda tekrar gündeme gelen ECB yönetim konseyinin düzenlediði toplantýlarda tutanaklarýn yayýnlanmasýna iliþkin ECB Baþkaný Draghi açýklamalarda bulundu. Yayýnlanmasý yasak olan ve 30 yýl boyunca gizli tutulan tutanaklara iliþkin Tutanaklarýn yayýnlanmasýný gerekli bir adým olarak görüyorum. ECB Yönetim Kurulu, tutanaklarýn yayýnlanmasýný müzakere edilmesi ve bir karar alýnmasý için YönetimKonseyi'ne bir öneri sunacak" þeklinde konuþtu. Almanyada perakende satýþlarý beklentilerin hayli altýnda kaldý. Perakende satýþlarýn aylýk ve yýllýk bazda %0.4 olarak gerçekleþmesi bekleniyordu. Ancak satýþlar büyümenin aksine aylýk olarak %1.5 yýllýk olarak da %2.8 küçüldü. Almanyada açýklanan bir diðer veride iþsizlik oranlarý beklendiði gibi %6.8 oldu. Euro Bölgesinde iþsizlik oraný ise %12.1de kaldý. Piyasa da beklentiler ise 1 puanlýk artýþý öngörüyordu. 19,27 milyon iþsizin olduðu açýklandý ve böylece Nisandan itibaren ilk kez düþüþ yaþanmýþ oldu. Bugün Avrupa ve Ýngiltere Merkez Bankalarý faiz kararlarýnýn yaný sýra; Fransa ve Almanya PMI verileri takip edilecek. Almanyada perakende satýþlarý beklentilerin hayli altýnda kaldý. Euro Bölgesinde iþsizlik oraný ise %12.1 olarak açýklandý. Dünkü Fed kararlarýnýn parasal geniþlemeyi desteklemesi Eur/Usd paritesinin 'e kadar yükselmesini saðladý. *Almanya 30 yýllýk tahvil ihalesinde ortalama bileþik faiz %2.470 olarak gerçekleþti. Bu oran 2012 yýlýnýn Ocak ayýndan bu yana kaydedilen en yüksek oran oldu. 24 Nisanda yapýlan ihalede faiz oraný %2.16 olmuþtu. *Ýtalya ÜFEsi aylýk olarak %0.3 artýþ gösterdi (beklenti: -0.1%).Tüketimin arttýðýna dair algý oluþmasý olumlu olarak algýlandý. ABD'nin faizlerde deðiþikliliðe gitmemesi ve sýfýr faiz oranýna yakýn bir faizde daha önce de belirtildiði üzere kalmaya devam etmesi, faiz kararýnýn 1'e karþý 11 oy ile Kansas city FED baþkaný George dýþýnda muhalefet edilmemesi, tahvil alýmýnda herhangi bir deðiþikliðe gidilmemesi Eur/Usd paritesinin dün 'e kadar yükselmesini saðladý. Destek Direnç

7 Asya Asya piyasalarýnda bu sabah yeþil bir hava hakim. Günün öne çýkan verisi ise Çinin beklentilerin üzerinde gelen Temmuz ayýna ait resmi imalat PMI verisi oldu. Saat 08:30 itibariyle Nikkei endeksi %1.92 yukarda , Shanghai endeksi %1.09 yukarda puandan iþlem görmeye devam ediyor. Çinin HSBC tarafýndan açýklanan final PMI verisi Temmuz ayý için 47.7 olarak açýklandý ve bir önceki aya göre sektörün daraldýðýna iþaret etti (Önceki: 48.2). Ancak, HSBC tarafýndan hesaplanan PMI verisi sonrasý, ülkenin Ulusal Ýstatistik Bürosu ve Çin Lojistik ve Satýn Alma Federasyonu tarafýndan açýklanan hesaplanan imalat sektörü PMI endeksi ise Temmuzda hem bir önceki ayýn hem de beklentilerin üzerinde geldi. Haziranda 50.1 seviyesinde olan ve Temmuz ayýnda 49.8e gerilemesi beklenen endeks Temmuz ayýnda 50.3 deðerini aldý. Haziran ayýnda yaþanan nakit açýðýnýn yeniden yaþanabileceðine yönelik endiþelerin önüne geçmeye çalýþan Çin Merkez Bankasý, Þubat ayýndan sonra ara verdiði, ancak bu hafta içinde yeniden baþlanýlan fonlama iþlemlerini bugün de devam ettirdi. * Japonyada yerel otomobil satýþlarý Temmuz ayýnda, yýllýk bazda%13.5 geriledi. * Çinin yabancý para rezervleri Mayýs ayýnda 19.7 mlr dolar ve Haziran ayýnda 18.1 mlr dolar geriledi. HSBC tarafýndan hesaplanan Temmuz ayý imalat PMI verisi 47.7 ile sektörün daraldýðýna iþaret etse de, Çinin Resmi PMIý 50.3 puanla imalat sektöründe büyüme yaþandýðýný gösterdi. Resmi PMI verisi sonrasýnda, Asya piyasalarýnda yükseliþler var. Dün açýklanan ABDnin büyüme ve ADP tarým dýþý istihdam verisi sonrasý Usd/Jpy ise 98.35ten iþlem görüyor. Güne seviyesinden baþlayan Usd/Jpy paritesi en yüksek ve en düþük seviyelerini gördü. ABDde dün beklentinin üzerinde gelen büyüme ve ADP tarým dýþý istihdam verileri sonrasýnda seviyesinden seviyesine sert yükselen parite sonrasýnda gelen satýþlarla civarýna gerilese de direncini yeniden test ediyor. Olasý geri çekilmelerde ise Usd/Jpy için ilk destek seviyesinde bulunuyor. Destekler; Dirençler;

8 Haberi KAP Bagfaþ'ýn 2013/6 aylýk konsolide olmayan net karý TLdir. Zorlu Enerji, Aliaðada 1080 MW gücündeki doðalgaz kombine çevrim ve Akçakocada 1220 MW gücündeki termik santrallerin üretim önlisansý için baþvuru yaptý. Þirketin Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 2. Bölgede bulunan üretim tesisine yapýlacak tevsi ve ürün çeþitlendirme yatýrýmý ile ilgili olarak T.C. Ekonomi Bakanlýðý Teþvik Uygulama ve Yabancý Sermaye Genel Müdürlüðü'nden baþlangýç, bitiþ tarihli Yatýrým Teþvik Belgesi alýnmýþtýr. Söz konusu yatýrýmda, vergi indirim oraný %60 ve yatýrýma katký oraný %25 olarak uygulanacak olup ayrýca; Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ýstisnasý, 5 Yýl Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Desteði gibi teþvik unsurlarýndan yararlanýlacaktýr. Jp Morgan Cazenove, Ülker için tavsiyesini 'nötr' olarak korudu. Þirketin %100 oranýnda baðlý iþtiraki olan Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim A.Þ. Yönetim Kurulu tarihli ve 2013/6 sayýlý toplantýsýnda, sahibi olduðu tarihli ve EÜ/3870-3/2348 numaralý Sami Soydam-Sandalcýk Barajý ve HES projesi elektrik üretim lisansýný yine þirketin bir baþka %100 oranýnda baðlý iþtiraki olan Zorlu Doðal Elektrik Üretimi A.Þ.'ye devretmeye karar vermiþtir. Söz konusu devir iþlemine onay almak üzere EPDK'ya baþvuruda bulunulacaktýr. Þirket, Baðcýlar Yavuz ve Çorum Sigorta maðazalarýnýý bugün hizmete açmýþtýr. Böylece maðaza sayýsý 208, satýþ alaný ise m2'ye ulaþmýþtýr. Fabrika stok seviyelerini ayarlamak üzere, Ýzmit fabrikasýnda 01 Aðustos 06 Aðustos 2013 tarihleri arasýnda Ramazan Bayramý ile birleþecek þekilde üretime ara verilecektir. Teknosa'nýn 2013/6 aylýk konsolide net karý TL Dacia Dokker'a iliþkin fizibilite çalýþmalarý olumsuz sonuçlandý. Vestel Beyaz Eþya 'nýn 2013/6 aylýk konsolide olmayan net karý tl (2012/6 aylýk: tl) Þeker Finansal Kiralama (SEKFK): Þeker Finansal Kiralamanýn vergi dairesine sunulan 2013 yýlý 6 aylýk karý tl Yapý Kredi Sigortanýn 2013/6 aylýk konsolide olmayan net karý tl (2012/6 aylýk: tl) Türk Ekonomi Bankasý (TEBNK): Türk Ekonomi Bankasýnýn 2013/6 aylýk konsolide net karý tl (2012/6 aylýk: tl) Anadolu Sigortanýn 2013/6 aylýk konsolýde net karý tl (2012/6 aylýk: tl) 8

9 Haftalýk Veri Takvimi Japonya/PerakendeSatýþlar(aylýk)/Beklenti:+%0.8/Gerçekleþen:-%0.2/Önceki:+%1.5 Japonya/Perakende Satýþlar/Haziran/Beklenti:+%2.1/Gerçekleþen:+%1.6/Önceki:+ %0.8 11:00/Ýtalya/Ekonomik Güven Endeksi/Temmuz/Gerçekleþen:79.6/Önceki:76.1/Revize: :00/Ýtalya/Ýþ Dünyasý Güven Endeksi/Beklenti:91.0/Gerçekleþen:91.7/Önceki: :30/Ýngiltere/Konut Kredileri/Haziran/Beklenti: 0.7 milyar sterlin/gerçekleþen: 1.0 milyar sterlin/önceki: 0.3 milyar sterlin/revize: 0.5 milyar sterlin 17:00/ABD/Askýda Konut Satýþlarý (aylýk)/haziran/beklenti: - % 1.0/Gerçekleþen: - %0.4/Önceki: + % :30/ABD/Dallas Fed imýalat Sanayi Aktivite Endeksi/temmuz/Beklenti: 7.3/Önceki: :00/Almanya/GfK Tüketici Güveni Endeksi/Aðustos/Beklenti: 7.0/Ö/Gerçekleþen: 7.00/ 12:00/Euro Bölgesi/Ekonomik Güven Endeksi/Temmuz/Beklenti: 93.0/Önceki: 91.3/Gerçekleþen: :00/Euro Bölgesi/Ýþ Dünyasý beklenti Göstergesi/Temmuz/Beklenti:- 0.55/Önceki: /Gerçekleþen: :00/Euro Bölgesi/Tüketici Güveni Endeksi/Temmuz/Beklenti: /Önceki: /Gerçekleþen: :00/Almanya/TÜFE (aylýk)/temmuz/beklenti: + % 0.3/Önceki: + % 0.1/Gerçekleþen: :00/Almanya/TÜFE (yýllýk)/temmuz/beklenti: + % 1.7/Önceki: + % 1.8/Gerçekleþen: %1.9 16:00/ABD/S&P-CaseShiller 20 Kennte Konut Fiyatlarý (yýllýk)/mayýs/beklenti: + % 12.43/Önceki: + % /Gerçekleþen: :00/ABD/Tüketici Güveni Endeksi/Temmuz/Beklenti: 81.0/Önceki: 81.4/Gerçekleþen: :00/Japonya/Konut Baþlangýçlarý/Haziran/Beklenti: %15.8/Gerçekleþen: % :00/Japonya/Ýnþaat Sipariþleri (yýllýk)/haziran/önceki: + % 26.0 / Gerçekleþen: % :45/Fransa/ÜFE (aylýk)/haziran/önceki: - % 1.2 /Gerçekleþen: -%0.3 09:45/Fransa/Tüketici Harcamalarý (yýllýk)/haziran/önceki: + % 0.6 / Gerçekleþen: -%0.8 10:55/Almanya/Ýþsizlik Oraný/Temmuz/Beklenti: % 6.8/Önceki: % 6.8 / Gerçekleþen: %6.8 11:00/italya/Ýþsizlik Oraný/Haziran/Önceki: % 12.2 /Gerçekleþen: % :00/Euro Bölgesi/TÜFE Tahmini (yýllýk)/temmuz/beklenti: + % 1.7/Önceki: + % 1.6/Gerçekleþen: %1.6 12:00/Euro Bölgesi/Ýþsizlik Oraný/Haziran/Beklenti: %12.2/Önceki:% 12.1/Revize. % 12.2/Gerçekleþen: % :00/Ýtalya/TÜFE (aylýk)/temmuz/önceki: + % 0.3/Gerçekleþen: -%1.8 12:00/Ýtalya/TÜFE (yýllýk)/temmuz/önceki: + % 1.2 /Gerçekleþen: %1.2 12:00/Ýtalya/ÜFE (aylýk)/temmuz/önceki: - % 0.1 /Gerçekleþen: %0.3 12:00/Ýtalya/ÜFE (yýllýk)/temmuz/önceki: - % 1.1 /Gerçekleþen :-%0.7 14:00/ABD/MBA Mortgage Baþvurularý/26 Temmuz/Önceki: - % :15/ABD/ADP Özel Sektör Ýstihdam/Temmuz/Beklenti: 180,000/Önceki: 188,000/Gerçekleþen: 200,000 15:30/ABD/GSYÝH Çeyrek (yýllýklandýrýlmýþ)/2. Çeyrek/Beklenti:+% 1.0/Önceki: + % 1.8/ 15:30/ABD/Kiþisel Tüketim/2. Çeyrek/Beklenti: + % 1.4/Önceki: + % :30/ABD/GSYÝH Fiyat Endeksi/2. Çeyrek/Beklenti: + % 1.1/Önceki: + % 1.2 /Gerçekleþen: %1.7 16:45/ABD/Chicago (PMI)/Temmuz/Beklenti: 54.0/Önceki: 51.6 /Gerçekleþen: :00/ABD/FOMC Faiz Kararý/31 Temmuz/Beklenti: % 0.25/Önceki: % 0.25 /Gerçekleþen: % :45/Ýtalya/Ýmalat Sanayi Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Temmuz/Beklenti: 49.7/Önceki: :50/Fransa/Ýmalat Sanayi PMI/Temmuz/Önceki: :55/Almanya/Ýmalat Sanayi PMI /Temmuz/Beklenti: 50.3/Önceki: :00/Euro Bölgesi/Ýmalat Sanayi PMI /Temmuz/Beklenti: 50.1/Önceki: :30/Ýngiltere/Ýmalat Sanayi PMI /Temmuz/Beklenti: 52.9/Önceki: :00/Ýngiltere/Merkez Bankasý Faiz Kararý/1 Aðustos/Beklenti: % 0.50/Önceki: % :00/Ýngiltere/Merkez Bankasý Varlýk Alým Programý Hedefi/Aðustos/Beklenti: 375 milyar sterlin/önceki: 375 milyar sterlin 14:45/Euro Bölgesi/Merkez Bankasý Faiz Kararý/1 Aðustos/Beklenti:%0.50/Önceki: % :30/ABD/Ýþsizlik Baþvurularý/26 Temmuz/Beklenti: 345,000/Önceki: 343,000 15:30/ABD/Süregelen Ýþsizlik Baþvurularý/20 Temmuz/Önceki: 2,997,000 15:58/ABD/Markit ABD PMI Final/Temmuz/Beklenti: :00/ABD/Ýnþaat Harcamalarý (aylýk)/haziran/beklenti: + % 0.4/Önceki: + % :00/ABD/ISM Ýmalat Sanayi Endeksi/Temmuz/Beklenti: 52.0/Önceki: :00/Euro Bölgesi/ÜFE (aylýk)/haziran/beklenti: + % 0.1/Önceki: - % :00/Euro Bölgesi/ÜFE (yýllýk)/haziran/beklenti: + % 0.3/Önceki: - % :30/ABD/Tarým Dýþý Ýstihdam/Temmuz/Beklenti: 184,000/Önceki: 195,000 15:30/Ýstihdamda Son Ýki Ayda Revizyon/Temmuz/Önceki: 15:30/ABD/Özel Sektör Ýstihdam/Temmuz/Beklenti: 192,000/Önceki: 202,000 15:30/ABD/Ýþsizlik Oraný/Temmuz/Beklenti: % 7.5/Önceki: % :30/ABD/Kiþisel Tüketim Harcamalarý (PCE) Deflatörü (yýllýk)/haziran/önceki: + % :00/ABD/Fabrika Sipariþleri/Haziran/Beklenti: + % 1.4/Önceki: + % :00/Tüketici Güveni Endeksi/Temmuz/Önceki: :00/Dýþ Ticaret Dengesi/Haziran/Beklenti: milyar dolar/önceki: milyar dolar 10:00/Ýmalat Sanayi Satýnalma Yöneticleri Endeksi (PMI) 9

10 GEDÝK Yatýrým Danýþmanlýðý 01 Aðustos 2013 Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ., Yatýrým Danýþmanlýðý Araþtýrma Ekibi Dr. Yaþar ERDÝNÇ Genel Müdür Danýþmaný Erol GÜRCAN Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 114) Gökhan MISIRLIOÐLU, Mecidiyeköy Perpa Þb. Müdürü (Dahili 120) (Portföy Yönetimi ve Yatýrým danýþmanlýðý) Hikmet ERDÝNÇ Mecidiyeköy Perpa Þube Mdr. Yrd. (Dahili 121) Ceren Bakçay Yatýrým Danýþmaný (Dahili 122) ARAÞTIRMA UZMAN ve UZMAN YARDIMCILARI Kadriye KAVAS Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 115) Yeþim ÇOBAN Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 116) Betül Seyran TURASOY Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 118) Murat BAYRAK, Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 119) Emin TAY Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 111) 10 Burada yer alan bilgiler Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan bilgilendirme amacý ile hazýrlanmýþtýr. Yatýrým bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatýrým danýþmanlýðý kapsamýnda deðildir. Yatýrým danýþmanlýðý hizmeti; aracý kurumlar, portföy yönetim þirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müþteri arasýnda imzalanacak yatýrým danýþmanlýðý sözleþmesi çerçevesinde sunulmaktadýr. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarýn kiþisel görüþlerine dayanmaktadýr. Herhangi bir yatýrým aracýnýn alým-satým önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalýdýr. Bu görüþler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatýrým kararý verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doðurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doðru olduðu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin deðiþtirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan güvenilir olduðuna inanýlan kaynaklardan alýnmýþtýr. Bu kaynaklarýn kullanýlmasý nedeni ile ortaya çýkabilecek hatalardan Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. sorumlu deðildir.

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. sürdüren Asya piyasalarýnda bu FED'in parasal geniþletmeyi sona

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. sürdüren Asya piyasalarýnda bu FED'in parasal geniþletmeyi sona Piyasa Kahvesi 75.514 9.12 1.9332 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeksin güne yatay baþlangýç

Detaylı

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. olmakla birlikte Asya tarafýnda Temmuz ayýnda TÜFE, aylýk bazda

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. olmakla birlikte Asya tarafýnda Temmuz ayýnda TÜFE, aylýk bazda Piyasa Kahvesi 74290 8.77 1.9301 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeksin güne yatay baþlangýç

Detaylı

Piyasa Kahvesi. 05 Temmuz 2013

Piyasa Kahvesi. 05 Temmuz 2013 Piyasa Kahvesi 75409 7.96 1.9436 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeksin dünkü yükseliþini,

Detaylı

Piyasa Kahvesi. desteklemek için vergi yükünde üzerinde baský yaratmayacaðýný. indirim, demir yolu yatýrýmlarý için ancak bu yükseliþin kalýcý olmasý

Piyasa Kahvesi. desteklemek için vergi yükünde üzerinde baský yaratmayacaðýný. indirim, demir yolu yatýrýmlarý için ancak bu yükseliþin kalýcý olmasý Piyasa Kahvesi 74.015 8.91 1.9171 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeks için negatif görünümün

Detaylı

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. kanadý senato için hafta sonu itibariyle Türkiyenin net

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. kanadý senato için hafta sonu itibariyle Türkiyenin net Piyasa Kahvesi 77022 8.85 1.9218 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeksin güne 76.500 seviyesinden

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 1 Haziran 2009

GÜNE BAŞLARKEN 1 Haziran 2009 GÜNE BAŞLARKEN 1 Haziran 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz Bankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, küresel piyasalardaki olumlu havaya

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 1 Ekim 2015 Perşembe

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 1 Ekim 2015 Perşembe Günlük Bülten 1 Ekim 2015 Perşembe Gedik Forex Günlük Bülten Piyasa Gündemi Günlük Bülten Çin piyasalarının tüm gün kapalı olduğu yeni işlem gününde erken saatlerde Asya nın iki büyük ekonomisi Çin ve

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 2 Kasım 2017 Perşembe. Piyasa Gündemi

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 2 Kasım 2017 Perşembe. Piyasa Gündemi Günlük Bülten 2 Kasım 2017 Perşembe Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından yeni Fed başkan adayını Perşembe günü duyuracağını belirtti. Wall

Detaylı

BIST-100 Teknik Analiz

BIST-100 Teknik Analiz GÜNLÜK BÜLTEN 01 Haziran 2015 Pazartesi Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Haftanın son işlem gününde olumlu seyreden ve 84,697.26 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi kapanışa doğru artan satış baskısı

Detaylı

MONİTOR 03/09/2015 05/02/2015

MONİTOR 03/09/2015 05/02/2015 FX BİST MONİTÖR MONİTOR 03/09/2015 05/02/2015 Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır. Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır FOREX GÖRÜNÜM TÜRKİYE

Detaylı

Ekonomik Gündem. Türkiye nin gündeminde, Şubat ayı Tüketici Fiyatları Endeksi, TÜFE, ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi rakamları takip edilecek.

Ekonomik Gündem. Türkiye nin gündeminde, Şubat ayı Tüketici Fiyatları Endeksi, TÜFE, ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi rakamları takip edilecek. Ekonomik Gündem Bugün Avrupa seansında takip edeceğimiz önemli veriler; Fransa 4. Çeyrek İşsizlik Oranı, Almanya, İngiltere, Fransa, Euro Bölgesi Şubat ayı Markit Bileşik ve Hizmet PMI rakamları, Euro

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 21 Ağustos 2015 Cuma

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 21 Ağustos 2015 Cuma Günlük Bülten 21 Ağustos 2015 Cuma Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten Dünya borsalarında yaşanan sert satış dalgası Çin ve ABD gelişmeleriyle fiyatlanmaya devam ediyor. Son dönemde

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Haftanın son işlem günündeki ekonomik takvimde takip edilecek datalar, Avrupa seansında Fransa Tarım Dışı İstihdam, İngiltere 4. Çeyrek GSYH, Almanya TÜFE, İngiltere, İnşaat Üretimi, Euro

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2009

GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2009 GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz Bankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, küresel piyasalardaki olumlu havaya

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 28 NİSAN- 02 MAYIS 2014

HAFTALIK BÜLTEN 28 NİSAN- 02 MAYIS 2014 28 NİSAN- 02 MAYIS 2014 HAFTANIN ÖZETİ Rusya ya uygulanacak yaptırımların beklendiği gibi sert olmayacağının görülmesi üzerine global piyasalarda oluşan olumlu hava ve TCMB nin geçen hafta faizleri sabit

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 2 Haziran 2017 Cuma. Hazırlayan. Özhan MADENOĞLU

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 2 Haziran 2017 Cuma. Hazırlayan. Özhan MADENOĞLU Günlük Bülten 2 Haziran 2017 Cuma Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Uluslararası piyasalarda veri akışının yoğun olduğu bir gün geride kalırken ADP Tarım Dışı İstihdam Değişiğimi ve FED Başkanlarından

Detaylı

Haftanın Değerlendirmesi

Haftanın Değerlendirmesi Haftanın Önemli Haberleri Pazartesi Açıklanan Almanya TÜFE verilerine göre ülkede enflasyon aylık bazda 0% ve yıllık bazda 2,4% geldi. Beklentiler doğrultusunda gelen veriler sonrası euroya alım geldi.

Detaylı

Meksika Merkez Bankası Banxico, ve Hırvatistan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

Meksika Merkez Bankası Banxico, ve Hırvatistan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Ekonomik Gündem Avrupa Merkez Bankası ECB faiz kararını açıklayacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ise para politikası kurulu toplantısı ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Parasal genişlemenin

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 27 Ocak 2016 Çarşamba

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 27 Ocak 2016 Çarşamba Günlük Bülten 27 Ocak 2016 Çarşamba Piyasa Gündemi Günlük Bülten ABD tarafında açıklanacak yoğun veri gündeminin yer aldığı yeni günde dikkatler TSI 21:00 de açıklanacak Fed tutanaklarına çevrildi. Hafta

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 19 Ocak 2017 Perşembe. Hazırlayan. Özhan MADENOĞLU

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 19 Ocak 2017 Perşembe. Hazırlayan. Özhan MADENOĞLU Günlük Bülten 19 Ocak 2017 Perşembe Piyasa Gündemi Günlük Bülten Uluslararası piyasalarda dün Avrupa ve ABD tarafından açıklanan makro ekonomik veriler ile FED Başkanı Jannet Yellen in konuşmaları takip

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 22 Mayıs 2015 Cuma

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 22 Mayıs 2015 Cuma G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Dolar Yen Teknik Analiz Piyasa Gündemi Haftanın son işlem gününde hem yurt içinde hem de

Detaylı

Gündem 01.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 01.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Açılış 1,1248 1,5152 119,714 3,0374 1127,25 Yüksek 1,1262 1,5214 120,349 3,0417 1128,29 Düşük 1,1158 1,5108 119,559 3,0182 1111,83 Kapanış 1,1178 1,5123 119,897

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 11:55 EUR Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) YÜKSEK 54,4 54,4 12:00 EUR İtalya Aylık İşsizlik (Eki) AZ 11,6% 11,7% 12:00

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 16 Temmuz 2015 Perşembe. Bir yandan Yunanistan diğer yandan Çin tarafında

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 16 Temmuz 2015 Perşembe. Bir yandan Yunanistan diğer yandan Çin tarafında Günlük Bülten 16 Temmuz 2015 Perşembe Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Bir yandan Yunanistan diğer yandan Çin tarafında Günlük Bülten yaşanan gelişmelerin etkisiyle fiyatlanmaya devam eden küresel

Detaylı

BIST-100 Teknik Analiz

BIST-100 Teknik Analiz GÜNLÜK BÜLTEN 12 Mayıs 2015 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Geçtiğimiz hafta %0.13 değer kazanan BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %0.82 artışla 84,752.83 puandan kapattı. Endeks gün içerisinde

Detaylı

Günlük Bülten 13 Nisan 2012

Günlük Bülten 13 Nisan 2012 Bülten 13 an 2 Hazine Yönetimi /Aktif Pasif Yönetimi ve Ekonomik ştırmalar PİYASALAR Döviz Piyasası USD/TL kuru Perşembe gününe 1,835 seviyesinden başladı. TCMB nin dünü de Çarşamba günü olduğu gibi istisnai

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 12 Mayıs 2009

GÜNE BAŞLARKEN 12 Mayıs 2009 GÜNE BAŞLARKEN 12 Mayıs 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz Bankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, küresel piyasalarda bir süredir

Detaylı

Günlük Bülten 03 Mayıs 2013

Günlük Bülten 03 Mayıs 2013 Bülten 3 Mayıs 2 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,797 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, ECB nin faiz kararı sonrası bir miktar yukarı yönlü hareket etti. Gün içinde 1,784-1,797 aralığında dalgalanan kur

Detaylı

Hafta içerisinde yaşanan bu gelişmeler neticesinde Borsa İstanbul da BİST 100 endeksi haftayı 80.397 puandan tamamladı.

Hafta içerisinde yaşanan bu gelişmeler neticesinde Borsa İstanbul da BİST 100 endeksi haftayı 80.397 puandan tamamladı. YURTİÇİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER 06.06.2014 Yurtiçi piyasalarda hafta içerisinde karışık bir görüntü vardı. Haftanın en önemli olayı Avrupa Merkez Bankası nın Perşembe günü açıkladığı faiz kararları olup

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 14 Ocak 2015 Çarşamba

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 14 Ocak 2015 Çarşamba G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Piyasa Gündemi Küresel piyasalarda düşük petrol fiyatları endişe yaratmaya devam ederken,

Detaylı

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 4 Ağustos 2016 Perşembe

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 4 Ağustos 2016 Perşembe Günlük Bülten 4 Ağustos 2016 Perşembe Gedik Forex Günlük Bülten Piyasa Gündemi Dün yine hareketli bir günü geride bıraktık. Yurt içinde açıklanan enflasyon verileri önemli gelişmelere neden oldu. Enflasyon

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ 22 Mart 2012

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ 22 Mart 2012 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ 22 Mart 2012 PİYASALARA BAKIŞ 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Günün odak noktasında Avrupa da açıklanacak Mart ayı PMI endeksleri yer alıyor. Bloomberg

Detaylı

11.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1034 1,4241 113,454 2,9181 1265,05 41,17

11.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1034 1,4241 113,454 2,9181 1265,05 41,17 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1011 1,4212 112,620 2,9130 1261,65 39,55 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1034 1,4241 113,454 2,9181 1265,05 41,17 Düşük

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Bugünkü ekonomik veri takviminde Avrupa seansında Fransa, Almanya ve diğer Euro Bölgesi ülkeleri Hizmet PMI rakamları ile Euro Bölgesi ÜFE verileri takip edilecek. ABD seansında ise ADP

Detaylı

Günlük Forex Bülteni G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 31 Temmuz 2013 Çarşamba. Gn. Md. Yard. bulentertuna@gedik.

Günlük Forex Bülteni G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 31 Temmuz 2013 Çarşamba. Gn. Md. Yard. bulentertuna@gedik. G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R 31 Temmuz 2013 Çarşamba i Türev Piyasalar Bülent ERTUNA Gn. Md. Yard. bulentertuna@gedik.com Piyasa Gündemi Piyasalar TSİ 21:00 de gelecek olan

Detaylı

BIST-100 Teknik Analiz

BIST-100 Teknik Analiz GÜNLÜK BÜLTEN BIST-100 Teknik Analiz 30 Nisan 2015 Perşembe Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün 86,300-86,500 aralığında yatay seyir izleyen BIST 100 endeksi günü %0.27 düşüşle 85,978.44 puandan kapattı.

Detaylı

ABD San Francisco FED Başkanı John Williams ve ABD Kansas City FED Başkanı Esther George un konuşmaları bugün takip edilecek.

ABD San Francisco FED Başkanı John Williams ve ABD Kansas City FED Başkanı Esther George un konuşmaları bugün takip edilecek. Ekonomik Gündem Japonya Merkez Bankası para politikasında bir değişikliğe gitmedi. Parasal tabanın yıllık varlık alım miktarını 80 Trilyon Yen artırılması politikasını devam ettirme kararını 1 e karşı

Detaylı

FOMC son toplantısından çıkan ifadeler FED in Eylül ayını pas geçebileceği beklentilerini artırıyor.

FOMC son toplantısından çıkan ifadeler FED in Eylül ayını pas geçebileceği beklentilerini artırıyor. Ekonomik Gündem DOLAR/TL dün 3 fiyat seviyesinin üzerini görerek tüm zamanların en yüksek tarihi zirvesini gördü. Ancak 2.76 seviyesinden itibaren başlayan son yükseliş dalgasında gün için görülen kar

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 20 Temmuz 2015 Pazartesi. Hazırlayanlar Mehmet KARAKAVUK Yaprak KADIZ

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 20 Temmuz 2015 Pazartesi. Hazırlayanlar Mehmet KARAKAVUK Yaprak KADIZ Günlük Bülten 20 Temmuz 2015 Pazartesi Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Yunanistan sorununun bir miktar çözülmesi sonrası yön bulmaya Günlük Bülten çalışan piyasalarda yeni sorun Çin olarak görülmekte.

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU ECB öncesi Almanya verileri beklentilerin altında Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından bugün açıklanan verilere göre, Ekim ayı perakende satışlar

Detaylı

Yurtiçinde de Türkiye İmalat Sanayi PMI rakamları, ITO Perakende Fiyat Endeksi, ITO Toptan Eşya Fiyat Endeksi rakamları takip edilecek.

Yurtiçinde de Türkiye İmalat Sanayi PMI rakamları, ITO Perakende Fiyat Endeksi, ITO Toptan Eşya Fiyat Endeksi rakamları takip edilecek. Ekonomik Gündem Haftaya Avrupa seansında Almanya, Fransa ve Euro Bölgesi Markit PMI rakamları ile başlıyoruz. İngiltere BOE Tüketici Kredileri, Mortgage Kredileri ve onayları ile devam edilirken, ABD seansında

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 3 Haziran 2016 Cuma

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 3 Haziran 2016 Cuma Günlük Bülten 3 Haziran 2016 Cuma Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten Piyasa Gündemi Avrupa Merkez Bankası dün gerçekleştirdiği para politikası toplantısında piyasanın beklediği gibi faiz değişikliğine

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 16 Kasım 2009

GÜNE BAŞLARKEN 16 Kasım 2009 GÜNE BAŞLARKEN 16 Kasım 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, euro dolar paritesine odaklı bir

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 5 Ocak 2016 Salı. Dün Çin den gelen kötü verilerin etkisiyle Asya piyasaları

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 5 Ocak 2016 Salı. Dün Çin den gelen kötü verilerin etkisiyle Asya piyasaları Günlük Bülten 5 Ocak 2016 Salı Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Dün Çin den gelen kötü verilerin etkisiyle Asya piyasaları Günlük Bülten öncülüğünde başlayan satış dalgası yeni günde de devam ediyor.

Detaylı

FED Bej Kitap raporuna göre ABD de ılımlı ekonomik aktivite büyümeye devam ediyor.

FED Bej Kitap raporuna göre ABD de ılımlı ekonomik aktivite büyümeye devam ediyor. Ekonomik Gündem Yurt içinde sıkıntılı gelişmelerin devam etmesi ve ara ara artan siyasi tansiyon ile birlikte ülke güvenlik risklerindeki tırmanış, Dolar/TL paritesinde etkili olmaya devam ediyor. FED

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi i İçindekiler Piyasa Gündemi Piyasa Gündemi Yılın son gününe Çin tarafında açıklanarak beklentilerin üzerinde gelen İmalat PMI verileri ile başladık. Yıl sonu nedeniyle Japonya, Rusya, İtalya, İsviçre,

Detaylı

EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY

EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0687 1,5202 123,191 2,8835 1082,95 44,69 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0692 1,5238 123,500 2,8896 1084,80 45,07 Düşük

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 23 Eylül 2015 Çarşamba

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 23 Eylül 2015 Çarşamba Günlük Bülten 23 Eylül 2015 Çarşamba Gedik Forex Günlük Bülten Piyasa Gündemi Günlük Bülten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Fed ten gelecek

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 31 Ağustos 2009

GÜNE BAŞLARKEN 31 Ağustos 2009 GÜNE BAŞLARKEN 31 Ağustos 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, euro dolar paritesine odaklı

Detaylı

2 Mayıs - 09 Mayıs 2014

2 Mayıs - 09 Mayıs 2014 GLOBAL PİYASALARDA HAFTANIN ÖZETİ VE GELECEK HAFTA Global piyasalar geçtiğimiz haftaya ABD tarafında Rus yetkili ve şirketlere karşı açıklanan yaptırım kararlarıyla başlandı. Kararların geniş çerçevede

Detaylı

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 3 Ağustos 2016 Çarşamba

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 3 Ağustos 2016 Çarşamba Günlük Bülten 3 Ağustos 2016 Çarşamba Gedik Forex Günlük Bülten Piyasa Gündemi İçindekiler Dün piyasalarda hareketli bir gün yaşadık. Yurt içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı yatırımcılarla bir ekonomi

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 2 Mayıs 2016 Pazartesi

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 2 Mayıs 2016 Pazartesi Günlük Bülten 2 Mayıs 2016 Pazartesi Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten Piyasa Gündemi Geçen hafta Fed ve Boj kararları ile piyasalarda sert hareketler gerçekleşti. Fed in faiz artırım sürecinde ABD

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 8 Eylül 2017 Cuma. Piyasa Gündemi

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 8 Eylül 2017 Cuma. Piyasa Gündemi Günlük Bülten 8 Eylül 2017 Cuma Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Dün Günlük yapılan toplantıda Avrupa Bülten Merkez Bankası politika faizini yüzde 0,00 oranında sabit bıraktı. Gecelik mevduat oranı

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 17 Aralık 2009

GÜNE BAŞLARKEN 17 Aralık 2009 GÜNE BAŞLARKEN 17 Aralık 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, euro dolar paritesinin aşağı

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Bugünkü ekonomik takvimde takip edilecek önemli veriler, Fransa Aralık ayı Sanayi Üretimi, İngiltere Aralık ayı Sanayi Üretimi ve İmalat Sanayi rakamları. ABD seansında ise Ocak ayı Federal

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 8 Ağustos 2016 Pazartesi

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 8 Ağustos 2016 Pazartesi Günlük Bülten 8 Ağustos 2016 Pazartesi Piyasa Gündemi Günlük Bülten Yoğun bir veri akışını geride bıraktığımız haftada yurt içinde en önemli haber olarak enflasyon rakamlarını takip ettik. Küresel piyasalarda

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bugün A.B.D. de öğleden sonra açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasanın beklentisinden olumlu yönde sapması, ekonomik toparlanmaya işaret edecektir. Olumlu gelebilecek bir veri, Fed in tahvil

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 8 Ocak 2010

GÜNE BAŞLARKEN 8 Ocak 2010 GÜNE BŞLRKEN 8 Ocak 2010...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, euro dolar paritesine odaklı seyrine

Detaylı

Yurtiçi piyasalarda ise Dış Ticaret Dengesi, İthalat ve İhracat rakamları, Turizm Gelirleri gibi ekonomik datalar takip edilecek.

Yurtiçi piyasalarda ise Dış Ticaret Dengesi, İthalat ve İhracat rakamları, Turizm Gelirleri gibi ekonomik datalar takip edilecek. Ekonomik Gündem Haftanın son işlem günündeki ekonomik veri takviminde takip edilecek en önemli veriler Avrupa seansında Almanya Perakende Satışlar, Fransa GSYH, Tüketim Harcamaları ve ÜFE, Euro- Bölgesi

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 3 Kasım 2017 Cuma. Piyasa Gündemi. Uluslararası piyasalarda dikkatler bugün açıklanacak

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 3 Kasım 2017 Cuma. Piyasa Gündemi. Uluslararası piyasalarda dikkatler bugün açıklanacak Günlük Bülten 3 Kasım 2017 Cuma Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Uluslararası piyasalarda dikkatler bugün açıklanacak Günlük Bülten olan ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak. Veri saat 15:30

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 04 Kasım 2014 Salı. İçindekiler

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 04 Kasım 2014 Salı. İçindekiler G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R i İçindekiler Piyasa Gündemi Piyasa Gündemi Kritik gelişmelerin yaşandığı geçen haftada canlanan küresel piyasalarda dikkatler Cuma günü açıklanacak

Detaylı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı Ekonomik Gündem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nın attığı döviz likidite adımları TL varlıklarına destek olurken seçimlere sayılı günler kala FBI'ın Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'un

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Table of Contents. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. nin Katkılarıyla

GÜNLÜK BÜLTEN. Table of Contents. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. nin Katkılarıyla Table of Contents Error! Table not allowed in footnote, endnote, header, footer, comment, or text box. GÜNLÜK BÜLTEN Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. nin Katkılarıyla

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 3 Temmuz 2017 Pazartesi

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 3 Temmuz 2017 Pazartesi Günlük Bülten 3 Temmuz 2017 Pazartesi Piyasa Gündemi Borsa geçen haftayı yükselişle kapadı. BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde yüzde 0,25 yükselişle 100 bin 440 puandan kapandı. Günlük Bülten

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 26 Haziran 2009

GÜNE BAŞLARKEN 26 Haziran 2009 GÜNE BŞLRKEN 26 Haziran 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, küresel piyasalardaki olumlu havaya

Detaylı

36,000 34,000 32,000 30,000. - TMSF Uzan Grubu'na ait Standart Çimento için açõk artõrma

36,000 34,000 32,000 30,000. - TMSF Uzan Grubu'na ait Standart Çimento için açõk artõrma 0 Ekim 2005 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 33,414 -%0.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 24,819 %34.4 $/YTL 1.3463 -%0.4 Bono Faizi ( 9 Mayõs 2007) 14.73 -%0.3 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/

Detaylı

Japonya Merkez Bankası BOJ, aylık raporunu açıklayacak.

Japonya Merkez Bankası BOJ, aylık raporunu açıklayacak. Ekonomik Gündem Japonya Merkez Bankası BOJ, aylık raporunu açıklayacak. İngiltere Merkez Bankası BOE faiz kararını bugün açıklıyor. Ayrıca Para Politikası Toplantı Tutanakları ver Enflasyon Raporu nu da

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 5 Kasım 2015 Perşembe

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 5 Kasım 2015 Perşembe Günlük Bülten 5 Kasım 2015 Perşembe Gedik Forex Günlük Bülten Piyasa Gündemi Günlük Bülten Küresel piyasalarda dün takip edilen yoğun veri gündemi ve Fed yetkililerinden gelen açıklamaların ardından yeni

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Bugünkü ekonomik takvimde, Avrupa seansında, Fransa Nihai TÜFE ve Euro Bölgesi 4. Çeyrek aylık ve yıllık İstihdam rakamları, ABD seansında, ABD NY FED İmalat Endeksi, Şubat ayı ÜFE rakamları,

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 29 Aralık 2016 Perşembe

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 29 Aralık 2016 Perşembe Günlük Bülten 29 Aralık 2016 Perşembe Gedik Forex Günlük Bülten Piyasa Gündemi Günlük Bülten Uluslararası piyasalar ABD ve Avrupa piyasalarının Noel tatili sonrası işleme açilmış olmasına rağmen veri akışı

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Küresel hisse senetlerinde toparlanmalar dün hız kazandı. Çin borsalarının öncülüğünde Avrupa ve ABD borsalarında değer kazançları haftaya yapılacak FED toplantısı öncesinde piyasaların

Detaylı

TCMB bugün faiz kararını açıklayacak. Ayrıca banka Güz 2015 dönemi 6 aylık Yatırım Anketi sonuçlarını açıklayacak.

TCMB bugün faiz kararını açıklayacak. Ayrıca banka Güz 2015 dönemi 6 aylık Yatırım Anketi sonuçlarını açıklayacak. Ekonomik Gündem TCMB bugün faiz kararını açıklayacak. Ayrıca banka Güz 2015 dönemi 6 aylık Yatırım Anketi sonuçlarını açıklayacak. Brezilya iki gün sürecek faiz toplantısına başlıyor. Bugün Avrupa Merkez

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 23 Ekim 2017 Pazartesi. Piyasa Gündemi

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 23 Ekim 2017 Pazartesi. Piyasa Gündemi Günlük Bülten 23 Ekim 2017 Pazartesi Piyasa Gündemi Küresel piyasalar geçtiğimiz haftayı rekorlar ile kapattı. Yeni haftada gündem yoğun. Japonya seçimlerinin etkileri ECB faiz kararı ve ABD büyüme verileri

Detaylı

Günlük Bülten 7 Mart 2016 Pazartesi Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten İçindekiler Hazırlayan Yaprak KADIZ

Günlük Bülten 7 Mart 2016 Pazartesi Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten İçindekiler Hazırlayan Yaprak KADIZ Günlük Bülten 7 Mart 2016 Pazartesi Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Yeni haftanın ilk işlem gününde sakin veri akışının yer Günlük Bülten aldığı gündemin öne çıkan başlıkları arasında Euro Bölgesi

Detaylı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı Ekonomik Gündem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının (TCMB) dün repo ihalesini açmadığını duyurması ve daha yüksek bir faizle (Geç likidite penceresi faiz oranı %10) ile piyasaları fonlayacağı beklentisinin

Detaylı

Meksika Merkez Bankası gösterge faiz oranını değiştirmeyerek %3 seviyesinden sabit bıraktı.

Meksika Merkez Bankası gösterge faiz oranını değiştirmeyerek %3 seviyesinden sabit bıraktı. Ekonomik Gündem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün açıklayacağı Para Politikası Kurulu kararı ile faiz kararını açıklayacak. Piyasada beklentiler faizlerde bir değişiklik olmayacağı yönünde. Meksika

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem S&P, Rusya nın kredi notunu Negatif izleme ile teyit etti. Fitch ise Rusya nın kredi notunu negatif görünüm ile teyit etti. Ayrıca Fitch Çek Cumhuriyeti, Norveç ve İsrail in kredi notlarını

Detaylı

Çin de Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentilerin üzerinde Ağustos ayında hızlanarak yıllık %2 ye yükseldi.

Çin de Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentilerin üzerinde Ağustos ayında hızlanarak yıllık %2 ye yükseldi. Ekonomik Gündem DOLAR/TL, dünkü kuvvetli alımlarını bugüne taşıyarak Asya seansında en yüksek 3.0653 seviyesinin test ederek tarihi zirvesini yeniledi. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde ise değer

Detaylı

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 3 Şubat 2017 Cuma. Uluslararası piyasalarda dün veri akışı açısından sakin

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 3 Şubat 2017 Cuma. Uluslararası piyasalarda dün veri akışı açısından sakin Günlük Bülten 3 Şubat 2017 Cuma Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Uluslararası piyasalarda dün veri akışı açısından sakin Günlük bir günü geride bırakırken Bülten piyasalarda İngiltere Merkez Bankası

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 06 Mayıs 2015 Çarşamba

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 06 Mayıs 2015 Çarşamba G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Dolar Yen Teknik Analiz Piyasa Gündemi Dün açıklanan hareketli veri gündeminin ardından

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 13 Nisan 2015 Pazartesi

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 13 Nisan 2015 Pazartesi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Dolar Yen Teknik Analiz Piyasa Gündemi Haftanın ilk işlem gününde ekonomik verilerle yön

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 1 Nisan 2016 Cuma

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 1 Nisan 2016 Cuma Günlük Bülten 1 Nisan 2016 Cuma Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten Piyasa Gündemi Asya seansında Japonya dan açıklanan Tankan raporu ile piyasalarda volatilite artmış görünmekte. Tankan Büyük İmalatçılar

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 14 Nisan 2014 Pazartesi

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 14 Nisan 2014 Pazartesi i G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R Türev Piyasalar Bülent ERTUNA Gn. Md. Yard. bulentertuna@gedik.com Ayşegül COSKUN acoskun@gedik.com Piyasa Gündemi İşlem Odası Sevda SARI ssari@gedik.com

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 23 Ocak 2015 Cuma

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 23 Ocak 2015 Cuma G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Piyasa Gündemi Hafta boyunca beklenen Avrupa Merkez Bankası nın Dolar Yen Teknik Analiz

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 25 Mart 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 25 Mart 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 25 Mart 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER ABD de imalat sektörü PMI beklentilerin altında kaldı ABD de imalat sektörü PMI Şubat ayındaki 57,1 seviyesinden Mart ayında 56,5 e gerileme beklentisinin de

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Haftanın son işlem gününde Avrupa seansında Almanya ÜFE, İngiltere Kamu Sektörü Net Borçlanmaları, Perakende Satışlar, Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, ABD seansında ise ABD TÜFE ve

Detaylı

Mısır, Paraguay Merkez Bankaları ile Hong Kong Para Otoritesi gösterge faiz oranlarını değiştirmedi.

Mısır, Paraguay Merkez Bankaları ile Hong Kong Para Otoritesi gösterge faiz oranlarını değiştirmedi. Ekonomik Gündem FED Açık Komitesi (FOMC) dün sona eren toplantısında politika faizini değiştirmedi. Faiz artırımına gidilmemesinin sebebi olarak düşük seyreden enflasyon ve küresel ekonomide ki belirsiz

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 9 Aralık 2015 Çarşamba

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 9 Aralık 2015 Çarşamba Günlük Bülten 9 Aralık 2015 Çarşamba Gedik Forex Günlük Bülten Piyasa Gündemi Günlük Bülten Önümüzdeki hafta gerçekleşecek Fed toplantısında açıklanacak kritik faiz kararı öncesi yön arayan uluslararası

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 15 Ağustos 2017 Salı. Piyasa Gündemi

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 15 Ağustos 2017 Salı. Piyasa Gündemi Günlük Bülten 15 Ağustos 2017 Salı Piyasa Gündemi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,41 artışla 109.537,36 puandan tamamladı. Günlük Bülten BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.574,26

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 23 Aralık 2015 Çarşamba

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 23 Aralık 2015 Çarşamba Günlük Bülten 23 Aralık 2015 Çarşamba Piyasa Gündemi Günlük Bülten Dün TCMB nin faiz değişikliğine gitmemesi yurt içinde volatilitenin artmasına neden oldu. Dolar/Tl kurunda yaşanan hızlı yükseliş 2,9500

Detaylı

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 10 Ağustos 2017 Perşembe. Piyasa Gündemi. Dün küresel piyasalarda hisse senetleri değer

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 10 Ağustos 2017 Perşembe. Piyasa Gündemi. Dün küresel piyasalarda hisse senetleri değer Günlük Bülten 10 Ağustos 2017 Perşembe Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Dün küresel piyasalarda hisse senetleri değer kaybetti, Günlük hazine tahvilleri Bülten yükselirken güvenli liman olarak

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 13 Temmuz 2016 Çarşamba

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 13 Temmuz 2016 Çarşamba Günlük Bülten 13 Temmuz 2016 Çarşamba Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten Piyasa Gündemi İçindekiler Brexit sonrası oluşan kaosun ortadan kalkmaya başlaması, Japonya Merkez Bankası nın ekonomik teşvik

Detaylı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar Ekonomik Gündem Piyasalar bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Dün ise ABD'de ISM imalat rakamları 50 seviyesinin altına gerileyerek piyasayı şaşırttı. Hafta boyunca olumlu verilerden

Detaylı

Turkey Data Monitor Ekonomi Bülteni. 07 Mart 2016 I. KÜRESEL GELİŞMELER

Turkey Data Monitor Ekonomi Bülteni. 07 Mart 2016 I. KÜRESEL GELİŞMELER I. KÜRESEL GELİŞMELER Zayıf ücret artışları, güçlü istihdam artışını gölgede bıraktı ABD de Şubat ayında toplam tarım dışı istihdam 195 bin kişilik beklentilerin belirgin üzerinde 242 bin kişi olarak açıklandı.

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. 23 Aralık 2008. Piyasa Verileri

GÜNLÜK BÜLTEN. 23 Aralık 2008. Piyasa Verileri 1 Piyasa Verileri Para Piyasaları : GÜNLÜK BÜLTEN 23 Aralık 2008 Piyasalar Noel Baba rallisini beklerken, geçen haftanın kazanımları da geri veriliyor... ABD borsaları, yıl boyunca etkisini gösteren resesyonun

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Günün ekonomik veri takviminde Avrupa seansında izlenecek önemli datalar Almanya İthalat Fiyatları, İngiltere GSYH, Euro- Bölgesi İş Dünyası Güven Endeksi, Ekonomik ve Sanayi Güven Endeksleri,

Detaylı

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 5 Ağustos 2016 Cuma

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 5 Ağustos 2016 Cuma Günlük Bülten 5 Ağustos 2016 Cuma Gedik Forex Günlük Bülten Piyasa Gündemi İçindekiler İngiltere Merkez Bankası kararları piyasalar açısından oldukça önemli oldu. Piyasa beklentisi ile aynı 25 baz puanlık

Detaylı