JEO 498 JEOLOJİDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JEO 498 JEOLOJİDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI"

Transkript

1 JEO 498 JEOLOJİDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI Ders Sorumlusu: Doç. Dr. Murat Ercanoğlu

2 JEO 498 UYGULAMA: 1 Bu uygulamada, taranmış bir görüntüden (topoğrafik harita), SAM elde etme aşamalarının öğretilmesi amaçlanmıştır. R2V Programı ve İkonları Tanıma R2V (Raster to Vector) (Able Software, Version: ) programı ile taranmış görüntüler üzerinde sayısallaştırma işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Programın aktif hale geçmesi için, R2V programının dizininde taranmış bir görüntü olması tercih edilmelidir. Tüm çizim ve export işlemlerinin, aynı dizin altına kaydedileceği unutulmamalıdır.

3 Line Editor No Açıklama No Açıklama 1 Line Editor (Aktif) 11 Copy Line 2 Draw/Trace Line 12 Delete Line 3 Multi Line Trace 13 Delete All Lines 4 Add Node 14 Set Value 5 Delete Node 15 Label Line 6 Move Node 16 Label Contours 7 Snap Node 17 Set Layer 8 Split Line 18 Form Polygon 9 Join Lines 19 Show Line ID 10 Close Line Point Editor No Açıklama No Açıklama 1 Point Editor (Aktif) 5 Set Value 2 Add Point 6 Label Point 3 Delete Point 7 Show Point ID 4 Move Point

4 RUN R2V Önemli Not: Bu ve bundan sonraki uygulamalarınızda, dosya isimlerini tanımlarken Türkçe karakter kullanmamanız yararınıza olacaktır. Dikkat Edilecek Hususlar 1) Haritayı iyi okumak. 2) Gerek eşyükseklik eğrileri, gerekse nokta atarken dikkatli olmak, temsil edici veri atmak. 3) Mümkünse, her eşyükseklik eğrisi veya farklı nokta girişlerinde, dosyayı kaydetmek. 4) Tavsiye edilen, başlangıçta bir *.prj dosyasına kaydetmek. 5) Kontur veya nokta değeri atandıktan sonra, kontrol etmek. 6) Export edilen veriyi, CBS programına atmadan yapısını ve değerlerini kontrol etmek. 7) Kullanılacak CBS programının Import seçeneğinin veriyi ne şekilde algıladığını/tanıdığını bilmek. Sayısallaştırma 1) open tara.tif 2) Save *.prj 3) Imagine conversion 1 bit level 4) Geo-referencing (4 nokta) a. Control points b. From X to X From Y to Y c. MinX : MaxX: MinY: MaxY: d. View/Geo-Coded Coordinates 5) Line Editor a) Draw/Trace Line b) Delete All Lines c) Add Node/Move Node d) Labeling Contours e) Show Line ID f) Auto-tracing 6) Point Editor a) Set Value b) Add/Delete/Move c) Show Point ID

5 7) Export (Point + Line), Bi-linear (XYZ); dosya ismi: alan 8) Open alan.xyz (veri yeterli ise); değilse Open tara.xyz RUN IDRISI ANDES 1) Set Data Path: alan.xyz veya tara.xyz nin bulunduğu klasör

6 2) File/ Import/ General Conversion Tools/ Ascii XYZ 3) XYZ Dosyası space delimited, comma delimited? 4) Output Vector File (tara.vct) Reference system (utm-36n) 5) XYZ cursor inquiry 6) GIS Analysis \ Surface Analysis\ Interpolation\ INTERPOL a) Interpolate DEM b) Data entry option: Use Point ID s as heights c) Output file specifications: Max-Min X;Y d) Data Type: real e) Use a six point search radius : a) no tick b) yes tick f) Cursor inquiry mode g) Column-Row Pixel Size 60/ / / /800...

7 JEO 498 UYGULAMA: 2 IDRISI ANDES Programı, Temel CBS ve UA Uygulamaları 1) Menülerin Tanıtımı

8 2) Önemli İkonların Tanıtımı 3) Idrisi Explorer a. Projects/Files/Filters b. Projects Default i. Working Folder Hangi dizinde çalışılacaksa, o dizini seçmelisiniz (bu uygulamada uygulama_2 dizinini seçiniz). c. Files Mevcut (geçerli) dizinde varolan dosyaları gösterir (Filters da aktif olan dosya uzantılarına göre). d. Filters Idrisi Andes programında kullanılan dosya türlerinden seçim yapabilirsiniz. Özellikle, *.rst (raster dosyalar) ve *.vct (vektör dosyalar) seçilmelidir. 4) IDRISI DOSYALARI: Uygulama_2 dizininin içindeki doyaları inceleyiniz. Bu dizinde, aynı isimde dosyalar mevcut. Raster + raster documentation files (sierra1 isimli dosyadan 2 adet mevcut. Bunlardan biri raster, diğeri de dokümantasyon (metadata) dosyasıdır). 5) DISPLAY (ikon + DISPLAY Menu/Display Launcher) a. Raster Layer/Vector Layer/Map Composition b. Select: raster layer + sierradem.rst + OK

9 c. Click Cursor Inquiry Mode ikonu sierradem.rst görüntü dosyası üzerinde farklı noktalar tıklayınız ve lejandtaki seviyelerle renk uyumunu kontrol ediniz. 6) COMPOSER/Layer Properties a. Display Parameters (min, max, palette options, revert) b. Properties (metadata + histogram) c. Visibility 7) GIS ANALYSIS MENU/SURFACE ANALYSIS/TOPOGRAPHIC VARIABLES Slope (degree + percent) Aspect Hillshade Display: slope + aspect + hillshade 8) GIS ANALYSIS/SURFACE ANALYSIS/FEATURE EXTRACTION Contour (select input raster file: sierradem.rst; output vector file: contour.vct; contour interval: 10; 50) Display: sierradem + add layer (select vector layer contour.vct ) Toposhape (select input raster file: sierradem.rst; output file: toposhape.rst). Topoğrafik şekilleri inceleyiniz. Yamaç eğriselliği (curvature) temel alınarak sınıflama yapıldığını unutmayınız. 9) LANDSAT TM UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE BAZI UYGULAMALARIN YAPILMASI a. Display in default idrisi quantitative palette: sierra1, sierra2,..., sierra7.rst b. Display in selecting GRAY SCALE palette: sierra1, sierra2,..., sierra7.rst c. İncele lejand (değişim aralığı) d. DISPLAY Menu/COMPOSITE (GÖRÜNÜR KESİM UYGULAMASI) i. Blue Image Band: sierra1.rst ii. Green Image Band: sierra2.rst iii. Red Image Band: sierra3.rst iv. Output Image: sierra123.rst v. Use the defaults vi. Display sierra123 LANDSAT uydu görüntüleri, jeolojide son derece yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sadece bazı bilgilerin bilinmesi ile bile, bazı görsel yorumlama ve çözümlemeler yapılabilmektedir. Ayrıntılar için adresine bakınız. Yerleşim (büyük şehirler) mor, eflatun, pembe, soluk mavi Su siyah + koyu lacivert Bataklık Küçük bitkilerle kaplı sulak alanlar su ve bitki örtüsü renk karışımı yeşil + siyah + lacivert Sağlıklı bitki örtüsü canlı yeşil Yükseltiler düzensiz topoğrafya + rölyef değişimi

10 Tarımsal alanlar kırmızı + pembe + yeşil karışımı (yeşil klorofil; kırmızı + pembe işlenmiş toprak) FCC (False Color Composite) Composite görüntüler 3 farklı bandın birleştirilmesiyle elde edilebilir. Bantların değer aralıkları ve uygulamadaki kullanımları, aşağıdaki çizelgede verilmiştir: Band µm Sığ suların haritalanması, toprak-bitki örtüsü ayrımı, iğne yapraklı- yaprakları dökülen bitki türlerinin ayrımı. Band µm Sağlıklı bitki örtüsüne ilişkin görünür yeşil yansıma değerlerinin ölçümü. Band µm Klorofil absorbe ölçümü ile bitki türlerinin ayrımı. Band µm Su ve bitki örtüsü ile kaplı alanların görüntülenmesi. Band µm Bitki ve toprak nemi ölçümü, bulut-kar ayrımı. Band µm Termal haritalama, bitki sıcaklık analiz, toprak nemi belirlenmesi. Band µm Kayaç türlerinin ayrımı, hidrotermal haritalama. 6. Band, termal band olup, çözünürlüğü 120m x 120m dir. Diğer bandlar, 30m x 30m çözünürlüğe sahiptir.

11 e. DISPLAY Menu/COMPOSITE (FCC UYGULAMASI) i. Blue Image Band: sierra3.rst ii. Green Image Band: sierra4.rst iii. Red Image Band: sierra5.rst iv. Output Image: sierra345.rst v. Use the defaults vi. Display sierra345 vii. Renkleri inceleyiniz ve sierra123 ve sierra345 görüntülerini karşılaştırınız (DISPLAY: sierra123 ve sierra345 ). 10) DISPLAY Menu/ORTHO a. Surface Image: sierradem (do not use drape image; use defaults) b. Surface Image: sierradem (use drape image: sierra123; use defaults) c. Zoom In; Zoom Out, Left, Right 11) DISPLAY Menu/HISTO a. Input File Name: sierra1 b. Select: Graphic c. İstatistiksel Özellikleri inceleyiniz. d. Select: Numeric 12) DISPLAY Menu/Fly Through a. Surface Image: sierradem (do not use drape image; use defaults) b. Surface Image: sierradem (do not use drape image; change color palette, change exaggeration factor as % 200) c. Surface Image: sierradem ( use drape image: sierra123; use defaults)

12 JEO 498 UYGULAMA: 3 Kalınlık Haritası Oluşturma, Çakıştırma, Aritmetik İşlemler 1) Ankara yakınlarında Kösrelikkızığı mevkiinde toprak-kaya dokanağının belirlenmesine yönelik olarak, bir sondaj çalışması yapılmıştır. Sondaj yerlerine ilişkin koordinatlar ve toprak-kaya dokanağına ilişkin derinlik verileri, aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Sondaj No X Y Kalınlık (m) SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK ) Kalınlık haritasının oluşturulması: a. Edit ikonunu kullanarak, yukarıdaki çizelgede verilen sondaj yerlerine ilişkin X, Y ve kalınlık değerlerini, aralarına virgül koyarak yazınız. b. Dosyayı, soil_depth.txt olarak kaydediniz. IMPORT komutu ile vektör dosyasını oluşturunuz. c. Kalınlık haritasını (thickness.rst), INTERPOL komutu ile oluşturunuz. Dosyayı oluştururken, görüntü özelliklerinin, bölgenin SAM dem.rst ile aynı olmasına dikkat ediniz. 3) Kaya birimlerin topoğrafyasının oluşturulması: a. OVERLAY komutu ile KAYA=DEM-THICKNESS hesaplaması b. SCALAR komutu ile hacim ve kütle hesaplanması VOLUME=THICKNESSxALAN (d=1.9 t/m 3 ) c. TRANSFORM komutu ile Trigonometrik işlemlerin yapılması 1. Slope 2. Sin (slope) 3. Cos (slope) d. Image Calculator

13 JEO 498 UYGULAMA: 4 Koşullara Bağlı Karar Verme Kösrelik (Ankara) bölgesinde yapılacak Toplu Konut İnşaat Alanı için jeolojik etüdler tamamlanmış olup, sonuçlar ekteki jeolojik haritada sunulmuştur. Aşağıda verilen ölçütler dahilinde, TOPLU KONUT İNŞAATI İÇİN YER SEÇİMİ yapılması gerekmektedir: 1) İnşaat Alanı kayalık veya alüvyal zemin üzerinde olmamalıdır. 2) İnşaat Alanı harita üzerindeki faydan, en az 750 m uzakta olmalıdır. Şekil 1. Alandaki litolojik birimler: Sarı: Kireçtaşı (2); Turuncu: Kiltaşı/silttaşı (3); Kırmızı: Kumtaşı (4); Mavi: Killi- Siltli Toprak Birimler (5); Gri: Alüvyon (6); Siyah: Fay (1). Söz konusu alanın köşe koordinatları Min X: ; Max X: ; Min Y: ve Max Y: olarak belirlenmiştir. Yukarıda verilen ölçütleri dikkate alarak, inşaat alanı için uygun olacak alanları belirleyiniz. 1) Set your working folder as uygulama_4. 2) jeo.jpg dosyasını inceleyiniz. 3) Display SAM Layer Properties Max-min Column / row 4) Close 5) Import/ Desktop Publishing Formats / JPGIDRIS

14 Input File: jeo.jpg Output File: jeo.rst Output Ref. Inf.: the same as SAM.RST 6) Digitizing a) Sarı: Kireçtaşı (2) Turuncu: Kiltaşı/silttaşı (3) Kırmızı: Kumtaşı (4) Mavi: Killi-Siltli Toprak Birimler (5) Gri: Alüvyon (6) Siyah: Fay b) Name of the file to be created: fay Symbol display: quant Data type: Integer Layer Type: Line ID or Value: 1 Digit Save c) Create New Layer Name of the file to be created: lito Symbol display: quant Data Type: Integer Layer Type: Poligon ID or Value: (bkz. 5a) d) Save + Kontrol + Close 7) VECTOR TO RASTER a) Reformat / RASTERVECTOR Line to Raster Poligon to Raster fayras.rst (INITIALIZE) litoras.rst (INITIALIZE) INITIALIZE (Image to copy parameters from, sam.rst) Fayras.rst (0: not fault; 1: fault) Litoras.rst (Kontrol 5. madde) b) Kontrol + Close 8) YENİDEN SINIFLAMA (RECLASS) a) GIS Analysis / Database Query / RECLASS - Select: Image - Input File: litoras.rst ; Output File: litofinal.rst - Classification type: User defined b) Close 9) TAMPONLAMA (BUFFERING) Feature Image: Fay.ras

15 Buffer Width: Try 250/500/750 Output Image: faybuff.rst Reclass: Faybuff.rst Output file: fayfinal.rst Reclass ) DISPLAY Litofinal.rst Fayfinal.rst 11) OVERLAY (Çakıştırma) final.rst (Koşulların sağlandığı alanlar) (palette: equal interval) 12) GIS Analysis / Database Query/ Area Select final as input image Select tabular option See also image option 13) GIS Analysis / Database Query/ Profile Digitize a profile path as vector file See your profile

16 JEO 498 UYGULAMA: 5 Bölgesel Erozyon Değerlendirmesi: Mengen (Bolu) Örneği Amaç: Bu uygulamada, ülkemiz açısından son derece önemli bir jeolojik sorun olan erozyon olayının, bölgesel anlamda değerlendirilmesine yönelik olarak, CBS ilkeleri yardımıyla, Mengen (Bolu) yöresinde Erozyon Potansiyeline Sahip Alanların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Erozyon Nedir? Aşağıdaki linkten ve diğer birçok kaynaktan erozyona ilişkin bilgi edinilebilinir:

17 BÖLGESEL EROZYON DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMASI: Çorum Örneği (Tombuş ve Özülü, 2007) Nüfus artışı, sanayileşme, ormanların tahrip edilmesi, bilinçsiz tarım politikaları vb. nedenlerle, toprağın verimli üst yapısı zarar görmekte ve erozyon oluşumuna yol açmaktadır. Ülkeler kendi koşullarını gözeterek, farklı erozyon değerlendirme/analiz tekniklerini dikkate almış ve/veya üretmişlerdir. Örn.: AB ülkeleri CORINE (toprak yapısı, taşlılık, yağış vb.); İspanya ICONA (iklimsel özellikleri dikkate almayan bir sistem) Farklı değişkenler, farklı derecelerde değerlendirilmiş. Başka yöntemler de mevcut (USLE, LEAM, MOSES, GLEAMS gibi). Türkiye ye özgü bir değerlendirme MALESEF YOK!!!

18 Tombuş ve Özülü (2007) CORINE ve ICONA yı temel alan + AHP adı verilen bir KARAR VERME SÜRECİ tekniğiyle, Çorum iline ilişkin potansiyel erozyon alanlarını, CBS + UA ile değerlendirmişlerdir. Toprak haritaları, yamaç eğimi, bakı, jeoloji, bitki örtüsü (LANDSAT ETM+) vb. parametreleri dikkate almışlardır. CORINE Toprak aşınabilirliği, aşındırıcı güç, yamaç eğimi, arazi örtüsü

19 ICONA Arazi kullanımı, bitki örtüsü yoğunluğu, yamaç eğimi, litoloji Tombuş ve Özülü (2007) CORINE ve ICONA hemen hemen birleştirmişler.

20

21

22

23 JEO 498 YÖNTEMİ Çalışacağımız bölgeye ilişkin bir ön değerlendirme yapmamız gerekli. Söz konusu parametreler, bu değerlendirme sonucunda ortaya çıkacak. Litoloji Yamaç Eğimi Bakı Yamaç Şekli Bitki Örtüsü Çizelge 1. JEO498 yönteminde kullanılacak parametreler ve puanlama değerleri. Parametre Alt Grup PUAN LİTOLOJİ (Sayısallaştırarak) Yüksek Dayanımlı Kaya (Pam, Pap) Orta Dayanımlı Kaya (Dc, Teg, Tes) 1 2 Zayıf Dayanımlı Kaya (Tec) 3 Toprak Birimler (Tnm, Qal) 4 YAMAÇ EĞİMİ ( 0 ) Az (0-5) 1 (SAM nden) Orta (5-10) 2 Yüksek (10-15) 3 Çok Yüksek (>15) 4 BAKI ( 0 ) K-G (315-45; ) 4 (SAM nden) D-B (45-135; ) 1 YAMAÇ ŞEKLİ İçbükey (Konkav) 2 (SAM nden) Dışbükey (Konveks) 4 Diğer 1 NDVI NDVI (Uydu Görüntüsünden) 0.2 NDVI< NDVI< >NDVI 4

24 Mengen ve civarının jeolojik özellikleri (Gökçeoğlu and Aksoy, 1996) Erozyon Potansiyeli Haritasının Oluşturulma Aşamaları Söz konusu bölgenin erozyon potansiyeli haritasının oluşturılması için, daha önceden değinilen 5 adet parametre ve bunlara ilişkin puanlamalar dikkate alınacaktır. Burada yapılan işlem üstüste çakıştırma (OVERLAY) işlemi olup, herhangi bir istatistiksel analize dayalı değildir. Yöntem tamamıyla öznel olup, uzman görüşünü (expert opinion) temel almaktadır. Parametre haritalarına puanlamaların atanmasında Çizelge 1 de verilen puanları dikkate alarak, RECLASS modülünden yararlanınız. 1. Öncelikle bölgenin Landsat ETM+ uydu görüntüsünün RGB bantlarını kullanarak, COMPOSITE görüntüsünü oluşturup, bölge hakkında genel bilgi edinmelisiniz.

25 2. Litoloji RECLASS lito_rec.rst (working folder da mevcu ur) 3. Yamaç Eğimi mengen_sam.rst SLOPE slope.rst RECLASS slope_rec.rst

26 4. Bakı mengen_sam.rst ASPCET aspect.rst RECLASS aspect_rec.rst 5. Yamaç Şekli mengen_sam.rst TOPOSHAPE yamac_sekli.rst RECLASS yamac_sekli _rec.rst

27 6. NDVI ndvi=(mb4.rst-mb3.rst)/ (mb4.rst+mb3.rst) ndvi.rst RECLASS ndvi _rec.rst 7. OVERLAY Tüm puanlandırılmış parametre haritaları (IMAGE CALCULATOR)

28 8. erozyon.rst=(lito_rec.rst+ slope_rec.rst+ aspect_rec.rst+ yamac_sekli _rec.rst+ ndvi _rec.rst) 9. erozyon.rst RECLASS sonuc.rst a. Değer değişim aralığı 5-20 b. RECLASS c. 5-8 DÜŞÜK (1) Erozyon Potansiyeli d ORTA (2) Erozyon Potansiyeli e YÜKSEK (3) Erozyon Potansiyeli f ÇOK YÜKSEK (4) Erozyon Potansiyeli

29 10. ORTHO sonuc_rst + mengen_sam.rst (use qualitative palette)

30 JEO 498 UYGULAMA: 6 Denetimli ve Denetimsiz Sınıflama Amaç: Bir uydu görüntüsü kullanarak, farklı algoritmalarla denetimsiz ve denetimli sınıflama yapılması. Denetimli Sınıflama Denetimsiz Sınıflama Denetimli sınıflamada Traning Site ÇOK ÖNEMLİ 1. COMPOSITE B/G/R tm1.rst/tm2.rst/tm3.rst tm_123.rst 2. False Color COMPOSITE B/G/R tm3.rst/tm4.rst/tm5.rst tm_345fcc.rst 3. Oluştur tm_all.rgf 4.

31 Sınıf No İsim Renk (FCC de) Doku 1 Su Siyah Düz 2 Orman Yeşil Orta 3 Çıplak Alan Pembe-Açık Yeşil Orta ~ Sarı 4 Yol/Endüstriyel Mavi/Gri Karmaşık Alan 5 Yerleşim Açık Mavi Karmaşık Not: Kömür atık alanı bu uygulamada dikkate alınmayacak. 5. Run ISOCLUST from Image Processing Hard Classifiers 6. Insert Layer Group tm_all.rgf 7. İncele Histogram 20 gruptan sonrası histogram düz, sınıf sayısını en fazla 20 olarak dikkate almak gerekli. 8. Output File Name: isoclust20.rst 9. RECLASS using the classes below giving the output file name isoclust20_reclass.rst:

32 10. Sınıf No İsim Renk (FCC de) Doku 1 Su Siyah Düz 2 Orman Yeşil Orta 3 Çıplak Alan Pembe-Açık Yeşil Orta ~ Sarı 4 Yol/Endüstriyel Mavi/Gri Karmaşık Alan 5 Yerleşim Açık Mavi Karmaşık 6 Kömür Atık Alanı Koyu Pembe/Siyah Düz Training Areas Bilinen özelliklere ilişkin alanları Sayısallaştırma 11. Her bir sınıf için anlamlı sayıda ve temsil edici alanın sayısallaştırılması gereklidir. Genel Kural: Training Site Piksel Sayısı Bant Sayısı x 10 (Bu uygulamada 60, çünkü 6 adet TM bandı kullanıyoruz) Yukarıda gösterilen alanları her bir sınıf için ayrı ayrı sayısallaştınız.

33 Örnek: DISPLAY tm_345fcc.rst Digitize ikonuna basınız Dosya İsmi: Water (Enter the Name of layer to be created) Click OK; Digitize; ID:1; Eğer başka alnlarda da Water varsa, o alanları da ID:1 olarak sayısallaştırmalısınız. Save Forest, Pasture, Residential, Commercial ve Coal sınıfları için de aynı işlemleri tekrarlayınız. 12. MAKESIG komutunu çalıştırınız (Image Processing/Signature Development) Vector File Defining Training Sites dan, her bir sınıfı tek tek seçerek, girdiğiniz ID ler ile isimlerini Enter Signature File Names kesimine yazınız. Create Signature Group File butonundaki Check i kaldırmayı unutmayınız. Band to be Processed kesimine, daha önceden oluşturmuş olduğunuz RGF (6 TM bandı) dosyasını tanıtınız (6 TM bandını da burada görmelisiniz). Sonuçta, water.sig isimli dosya oluşacaktır. Bu aşamayı her bir sınıf için, diğer bir deyişle, her sınıfın tanıtıcı *.sig dosyalarını oluşturunuz. 13. Tüm alan için train.rgf dosyasını, Idrisi Explorer ile oluşturunuz (TM bantları için rgf dosyası oluştururkenki stratejimizi izleyiniz). Bu işlemi yaparken, water.sig, forest.sig, pasture.sig, commercial.sig, residential.sig ve coal.sig sıralamasında dosyaları seçip gruplandırınız (Create signature group file).

34 14. SIGCOMP komutunu çalıştırınız. Insert signature group file için, bir önceki aşada oluşturduğunuz train.rgf dosyasını kullanmalısınız (burada dikkate aldığımız 6 sınıfı da görmelisiniz). Mean (ortalama) opsiyonunu seçip, her bir bantta, dikkate aldığımız sınıfların spektral yansıma değerlerinin değişimini inceleyiniz. Tartışma: Neden Forest ve Residential TM4 nolu bantta benzer özellik vermiş olabilir? Coal ve Water sınıfları hemen hemen her bantta benzer bir davranış göstermekte (su her bantta daha az yansıma veriyor). İkisini ayırt etmek için ne yapmalıyız? 15. SINIFLAMA (PIPED) En hızlı sınıflama algoritması Image Processing/Hard Classifiers/PIPED Train.sig dosyasını kullanarak, piped_min_max.rst (min ve max değerleri temel alır) ve piped_z.rst (gauss dağılımı ve standart sapmayı temel alır) dosyalarını oluşturunuz. 16. SINIFLAMA (MAXIMUM LIKELIHOOD) Eğer Training Site çok iyi tanımlanmışsa, genelde daha iyi sonuç verdiği bilinmektedir. Image Processing/Hard Classifiers/MAXLIKE Train.sig dosyasını kullanarak, maxlike.rst dosyasını oluşturunuz. 17. Tartışma Görsel olarak hangi algoritma daha iyi sonuç verdi? Sınıflamayı nasıl daha iyi bir hale getiririz? Sınıflamalardaki hata ne kadar?

35 18. REFORMAT/RASTERVECTOR komutu ile eğitim aşamasında kullanıdığımız vektör dosyalarını, raster dosyalarına çeviriniz. Dosya isimleri olarak, eğitim aşamasındaki ID kodlarını kullanınız. Daha sonra, tüm dosyaları, aritmetik olarak toplayıp, gr_cont.rst adlı dosyayı oluşturunuz. Aynı işlemi, tm_123.rst dosyası ile de bilinen alanlar veya noktaları dikkate alarak yapabiliriz. 19. Image Processing/Accuracy Assessment/ERRMAT komutu ile Ground Truth Dosyası için gr_cont.rst, Categorical Map için de sınıflama yaptığımız dosyaları kullanıp, üretilen haritaların performansını karşılaştırınız. Overall Error KIA

36 JEO 498 UYGULAMA 7 Bu uygulamada, bir bölgeye ilişkin bazı jeolojik özelliklerin değerlendirilmesi ve analizi yapılacaktır. Bu işlemler gerçekleştirilirken, filtreleme, bant oranlama ve FCC kavramlarından yararlanılacaktır. Hatırla NDVI Bitki örtüsüne yönelik yorumlamalar Sağlıklı bitki örtüsü NIR band: iyi yansıma Kırmızı band: iyi soğurma Toprak ve su NIR ve Kırmızı ~ yansıma JEOLOJİK ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ Jeolojik haritalama, değişik türdeki kaya birimleri arasındaki sınırların saptanması, birbirleriyle olan ilişkilerin ortaya çıkartılması ve yüzeydeki tektonik kökenli çizgiselliklerin ortaya çıkartılması esasına dayanmaktadır (Kavak, 1998). Geleneksel olarak bu işlemler sahada yapılan gözlemlerle gerçekleştirilmekte olup, günümüzde bu tür uygulamalrda UA ürünlerinden CBS yazılımlarından sıklıkla yararlanılmaktadır.

37 Çizgisellik Analizi Kullanılan yöntemler: Filtreleme; Bant Oranlama; FCC; PCA; Gölgelendirme Çizelge 1. Çizgisellik haritalarının oluşturulmasında Landsat TM uydu görüntüsü kullanılarak yapılan bazı çalışmalar (Kuterdem, 2005). Bant Kombinasyonu Filtreleme Kaynak 7 PCA, High Pass, Sobel Süzen and Toprak (1998) 5, 3, 1 (R, G, B) PCA, Lineer Kontrast, Kaymakçı (2000) Dekorelasyon düzeltmesi 7, 5, 4 (R, G, B) High Pass, PCA, Bant Oranlama Won-In and Charusiri (2003) 1. DISPLAY mengen_sam.rst 2. JPGIDRIS litomengen.jpg Output File: lito_mengen.rst (mengen_sam özelliklerini kullanınız). 3. DIGITIZE rivers.vct ve faults.vct 4. DISPLAY mb7.rst (grayscale paleti kullanarak) 5. Add Layers: rivers.vct (mavi) ve faults.vct (kırmızı) 6. Uncheck: rivers.vct ve faults.vct 7. COMPOSITE: RGB mengen.rst 8. Image Processing/Enhancement/Stretch/Histogram Equalization: mb7.rst mb7_he.rst

38 9. Image Processing/Enhancement/Filter/High Pass: mb7_he.rst mb7_hp.rst 10. Contrast (-80-60) 11. Check: rivers.vct ve faults.vct 12. Aynı işlemleri, uygun dosya isimleri vererek Sobel ve Laplacian filtreleri ile de yapınız. 13. HILLSHADE mengen_sam.rst 14. Nehir ve fay vektör dosyalarını karşılaştırın (farklı yönlerden açı vererek). 15. OVERLAY: 5/7 (red); 2/3 (green); 4/5 (blue) Red (hidroksil, fay ve kırıklar boyunca su etkisi); Green (bitki örtüsü); Blue (yüksek deformasyona uğrayan alanlar) 16. FCC: RGB bantları fcc.rst Mineral Arama Uranyum Arkoz kumtaşları içinde saklanan, ikincil demir oluşumları içinde. Porfiro bakır yatakları Kaolinitik killer, demir oksit ve hidroksiller. Hidrotermal alterasyon Alünit (sadece hidrotermal alterasyona uğramış kesimlerde). Saçınımlı altın yatakları Sıcak su kaynakları ile ilişkili Sıcak suların yüzeye çıktığı yerler. Kum ve Çakıl yatakları Gece gündüz sıcaklık değişimi Termal kızıl ötesi bantlar (Kavak, 1998). Bu uygulamada çalışılacak alan: Volkanik bir bölge, ana kayaç: andezit. Bölgedeki kayaçlar, hidrotermal çözeltiler ile alterasyona uğramış (sıcak su-kayaç etkileşimi). Ekonomik değer taşıyan mineral oluşumunda son derece önemli. Spektral yansımalar dikkate alınarak yapılan bant oranlamaları, sıklıkla kullanılmaktadır. Mantık Yansımanın fazla olduğu bant (pay); az olduğu bant (payda) Hedeflenen mineral oluşumları. Teorik kesim son derece önemli Bant Oranı (Landsat TM) Hedeflenen Mineral Türü Örnek Mineral 5/7 Kil mineralleri Kaolinit 5/4 Demir mineral i (1) Jarosit 3/1 Demir minerali (2) Hematit

39 (Clark, 2002) Kaolinit 1.4 mm de absorbe TM de bu bant yok, mevcut bilgiyi etkin kullanım çok önemli. UYGULAMA: 1. COMPOSITE: 1_2_3 (B, G, R): output file: tm_123.rst 2. DISPLAY tm_123.rst ; ortadaki beyaz alan, hidrotermal alterasyona uğramış kesim 3. Bant 5/7; 5/4; 3/1

40 4. Basit aritmetiksel işlem yerine, NDVI daki gibi bir yaklaşım, görüntüyü daha belirgin hale getirmektedir. 5. 5by7; 3by1; 5by4 6. DISPLAY: 5by7 (greyscale); min: -0.05; max: 0.20; apply, save 7. COMPOSITE: 5/7; 3/1; 5/4; (B; G; R); output file name: ratio.rst 8. Ortadaki mavi kesim 5/7 oranı (kil minerali)

ERDAS IMAGINE TEMEL YAZILIMI

ERDAS IMAGINE TEMEL YAZILIMI ERDAS IMAGINE TEMEL YAZILIMI ÖNSÖZ Görüntü işleme konusunda, temel seviyedeki bilgi ve uygulamaları içeren Türkçe ERDAS IMAGINE Temel Yazılımı kitabı; IMAGINE Viewer, Veri Görüntülemek, Görüntü haritalarını

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Ankara 2001 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1 1.1. Projenin

Detaylı

1. BİLGİSAYAR DESTEKLİ MADEN TASARIMI YAZILIMLARINA GENEL BİR BAKIŞ...1

1. BİLGİSAYAR DESTEKLİ MADEN TASARIMI YAZILIMLARINA GENEL BİR BAKIŞ...1 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAD122 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MADEN TASARIMINA GİRİŞ DERS NOTLARI (Son Güncelleme: Mayıs 2013) Yrd. Doç. Dr. Alaaddin ÇAKIR İÇİNDEKİLER

Detaylı

1. Başlat> Tüm Programlar > ArcGIS 10 > ArcMap 10 üzerine çift tıklayınız.

1. Başlat> Tüm Programlar > ArcGIS 10 > ArcMap 10 üzerine çift tıklayınız. ArcGIS 10 Uygulama 1 : 1. Başlat> Tüm Programlar > ArcGIS 10 > ArcMap 10 üzerine çift tıklayınız. ArcMap arayüzü açıldığında karşınıza ilk olarak aşağıdaki pencere çıkacaktır. Harita çıktı işlemlerine

Detaylı

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN Tezin Enstitüye

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mehmet İsmail SOLMAZ EĞİMLİ ARAZİLERİN DETAYLI TOPRAK ETÜD VE HARİTALANMASI İÇİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNOLOJİLERİNİ

Detaylı

GELİBOLU YARIMADASI TEKTONİK ÇİZGİSELLİKLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE TESPİT EDİLMESİ

GELİBOLU YARIMADASI TEKTONİK ÇİZGİSELLİKLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE TESPİT EDİLMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GELİBOLU YARIMADASI TEKTONİK ÇİZGİSELLİKLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE TESPİT EDİLMESİ Harita Mühendisi Tuğçe GAZOZCU FBE Harita Mühendisliği Anabilim

Detaylı

DİKİLİ-KAYNARCA VE BERGAMA-OVACIK HİDROTERMAL ALTERASYON ZONLARININ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

DİKİLİ-KAYNARCA VE BERGAMA-OVACIK HİDROTERMAL ALTERASYON ZONLARININ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİKİLİ-KAYNARCA VE BERGAMA-OVACIK HİDROTERMAL ALTERASYON ZONLARININ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Kaan ÖZGEN Eylül,

Detaylı

MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için

MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için 1. BÖLÜM: İLK AÇILIŞ MapInfo çalıştırıldığında ilk önce Quick Start menüsü görüntülenir. Menüde dört seçenek vardır. - RESTORE PREVIOUS SESSION: En Son Çalışılan

Detaylı

Dengeleme Yazılımı Kullanım Klavuzu

Dengeleme Yazılımı Kullanım Klavuzu Dengeleme Yazılımı Kullanım Klavuzu Rev: 1 1 İÇİNDEKİLER Başlangıç 3 Program kurulumları 4 TopconTools modülleri 8 Ana ekran ve menü ekranı, durum çubuğu 10 Yeni iş dosyası oluşturulması, var olan iş dosyasının

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tolga MAZMAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KUMLUCA HAVZASI (GD BARTIN) HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3. Oluşturulması

Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3. Oluşturulması Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3 Çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modelinin Oluşturulması Proje No: 106Y130 İ. Öztuğ Bildirici Aydın Üstün Necla Uluğtekin

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HOTAMIŞ GÖLÜ ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ YARDIMIYLA ZAMANSAL ANALİZİ Elif KIRTILOĞLU YÜKSEK LİSANS Şubat-2014 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

PAMUK BİTKİSİNİN KANTİTATİF YANSIMA ÖZELLİKLERİNİN VE ALANSAL DAĞILIMININ UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ

PAMUK BİTKİSİNİN KANTİTATİF YANSIMA ÖZELLİKLERİNİN VE ALANSAL DAĞILIMININ UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(1),1-10 PAMUK BİTKİSİNİN KANTİTATİF YANSIMA ÖZELLİKLERİNİN VE ALANSAL DAĞILIMININ UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ Mustafa SARI 1a Namık Kemal SÖNMEZ

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği

Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği T. Susam 1 S. Karaman 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro

Detaylı

SAYISAL GRAFİK 11. yılında. SAYISAL GRAFİK Web Sitesi Tamamen Yenilendi. TATEF 2002 Fuarı 25-29 Eylül 2002 tarihleri arasında İstanbul da yapılacak

SAYISAL GRAFİK 11. yılında. SAYISAL GRAFİK Web Sitesi Tamamen Yenilendi. TATEF 2002 Fuarı 25-29 Eylül 2002 tarihleri arasında İstanbul da yapılacak SAYISAL GRAFİK 11. yılında SAYISAL GRAFİK kuruluşunun 10. yıldönümünü kutladı. 21 Ağustos 1992 tarihinde kurulun SAYISAL GRAFİK, 10 yıldır, en ileri teknolojik uygulamaları Türkiye de kullanıma sunmak

Detaylı

Coğrafi Bilimler Dergisi, 2007, 5 (2), 55-76 Çok Kriterli Analiz Yöntemi Kullanılarak Kahramanmaraş ta Çöp Depolama Alanı Tespiti Landfill site selection in Kahramanmaraş using multiple criteria analyses

Detaylı

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE

Detaylı

HP Uçtan Uca Tasarım ve Üretim Dünyası Günü sponsorlarından SAYISAL GRAFİK ürünlerini tanıttı

HP Uçtan Uca Tasarım ve Üretim Dünyası Günü sponsorlarından SAYISAL GRAFİK ürünlerini tanıttı HP Uçtan Uca Tasarım ve Üretim Dünyası Günü sponsorlarından SAYISAL GRAFİK ürünlerini tanıttı 25 Ocak 2005 tarihinde, HP nin Swissotel de düzenlediği HP Uçtan Uca Tasarım ve Üretim Dünyası Günü ne sponsor

Detaylı

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama.

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama. 1. MS Expression Web nedir? Microsoft Expression Web, Web tasarımcıları ve yazılımcılarının Web sayfaları oluşturmaları için profesyonel bir tasarım aracıdır. Expression Web, Microsoft tarafından geliştirilen

Detaylı

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Tel: +90 312 233 50 00 Faks: +90 312 235 56 82 E mail: info@islem.com.tr

Detaylı

Render Menüsü Kullanımı

Render Menüsü Kullanımı Render Menüsü Kullanımı 3 boyutlu (3B) (3D) çizimler, çok yapay görünen 2 boyutlu (2B) (2D) çizimlere göre daha gerçekçi görünseler de, 2 boyutlu (2B) (2D) çizimler örneğin gerçekçi renkler, gölgelendirme

Detaylı

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU LEFKOŞA BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE MİMARİ YAPILANMADAKİ GELİŞMELERİN KENT BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI İLE TAKİP VE ANALİZİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI MUSTAFA

Detaylı

A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: B) Erdas Programı ile kenar kesme: rectify

A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: B) Erdas Programı ile kenar kesme: rectify A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: 1. ArcMap programında boş bir çalışma sayfası aç, 2. simgesini kullanarak sayısallaştırılacak ve kenarları kesilecek paftayı aç. (İlk kez çalışılıyorsa

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Afet İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Afet İşleri Genel Müdürlüğü T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Afet İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.09.0.AİŞ.0.00.00.00/ Kriz / 10337 Konu : Plana Esas Jeolojik, Jeolojik Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Genelgesi İlgi: GENELGE

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır.

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır. ÖNSÖZ Kalite Politikamız; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konusunda Türkiye de; Kamu Kurumları, Askeri Kurumlar, Özel Sektör ve Üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş anlayışı

Detaylı

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case)

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case) Bakanlık Yayın No : 335 Müdürlük Yayın No : 49 AÇIK MADEN OCAKLARININ DOĞAL FORMUNUN ORİJİNAL TESVİYE EĞRİLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANMA OLANAKLARI (ÇEŞME GERMİYAN

Detaylı

Karar Destek Sistemleri. Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar. Karar Verme 20.10.2014

Karar Destek Sistemleri. Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar. Karar Verme 20.10.2014 Karar Destek Sistemleri Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar Bölüm 2: CBS Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi Bölüm 3: Karmaşık Problemler için Analitik Hiyerarşi Yönteminin Kullanılması Yrd.

Detaylı