MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C."

Transkript

1 T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI Arif Atahan YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Antakya/HATAY ARALIK- 2011

2 T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI Arif Atahan YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Antakya/HATAY ARALIK

3 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI Arif Atahan YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANA BİLİM DALI Yrd. Doç. Dr. Kayhan KAPLAN danışmanlığında hazırlanan bu tez tarihinde aşağıdaki jüri üyeleri tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir. Yrd. Doç. Dr. Kayhan KAPLAN Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATMACA Yrd. Doç. Dr. Oğuz KILIÇOĞLU Başkan Üye Üye Bu tez Enstitümüz Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında hazırlanmıştır. Kod No: Prof. Dr. Hüseyin GÖZÜBENLİ Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir

4 İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT ŞEKİLLER DİZİNİ KISALTMALAR DİZİNİ Sayfa I II III V 1. GİRİŞ Bilgisayar Donanımları Giriş Birimleri İşlem Birimleri Çıktı Birimleri Bilgisayarın Tanımı ve Tarihsel Gelişimi 4 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 6 3. MATERYAL VE YÖNTEM 8 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Peyzaj Mimarlığında Bilgisayrın Yeri Bilgisayar Destekli Tasarımın Peyzaj Mimarlığında Kullanım Alanları Peyzaj Mimarlığında Kullanılan Yazılımların Genel Özellikleri Piksel Bazlı Yazılımlar Photoshop Corel DRAW Corel Paint Pro Vektör Bazlı Yazılımlar Autocad Netcad Landcadd ds Max 24

5 Maya Sketch Up Vektörworks Landmark Vue Cinema 4d Blender Archicad Obje Bazlı Yazılımlar d Home Landscape Architecture Allplan Peyzaj Mimarlığında 3 Boyutlu Programların Kullanımının Avantajlar SONUÇ VE ÖNERİLER 48 KAYNAKLAR 50 TEŞEKKÜR 53 ÖZGEÇMİŞ 54

6 I ÖZET PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI Tasarım, bir şeyin biçimini zihinde canlandırıp kaleme alınabilecek şeklini veya modelini hazırlamaktır. Peyzaj tasarımı ise; peyzajları ve mekanları oluşturma ve değiştirme bağlamında; ekolojik, teknik, sanatsal ve estetik kriterler göz önüne alınarak fiziksel ve görsel formlar oluşturma eylemidir. Bir peyzaj tasarımı oluşturulurken tasarımcı ilk olarak bilgi ve veri toplar, bu veriyi kendi deneyim ve bilgi birikiminin süzgecinden geçirerek analiz eder. Tasarımcı bu aşamaları incelerken hangi yazılımının kendisine tasarım sürecinde ne kadar yardımcı olacağını inceler. Doğru yazılımının seçimi tasarımcıya özgürlük ve kolaylık sağlayacağından dolayı bu aşama tasarım sürecinin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Son yıllarda bilgisayar teknolojileri, bu noktada sağladıkları kolaylık nedeniyle peyzaj mimarlığı ve mimarlık sektöründe yadsınamaz şekilde etkili olmuştur. Artık birçok peyzaj mimarı ve mimar bilgisayar destekli tasarım sistemlerini yaygın bir şekilde projelerinde ve sunumlarında kullanmaya başlamıştır. Bu makale peyzaj mimarının tasarımını oluştururken hangi yazılımı neden seçmesi gerektiği ve tasarımda biçimlendirme tercihleri ile CAD yazılımlarının rasyonel kullanımı ilişkisini ele almaktadır. 2011,54 Sayfa Anahtar Kelimeler: Mimari tasarım, bilgisayar destekli mimari tasarım, CAD, yazılımlar.

7 II ABSTRACT USING OF COMPUTER IN LANDCAPE ARCHITECTURE Design, shape or model of something that can be written revitalize the mind, is to prepare the way. In landscape design, creation and modification in the context of landscapes and places, ecological, technical, artistic and aesthetic criteria, taking into account the act of creating the physical and visual forms. First as a designer creating a landscape design information and collects data, it analyzes the data passing the filter of their own experience and knowledge. The designer of these stages in the process of reviewing how the design will help you examine the software itself.software to simplify the selection of the right to liberty and due to the designer of this phase is the most important part of the design process. In recent years, computer technology, the convenience they provide at this point can not be denied because of the landscape architecture and architecture industry has been effective in Now, the landscape architect and architect of many common computer-aided design systems have started to use the projects and presentations. This article why choose what software you need to create a landscape architect design and CAD software to design and formatting preferences are considered the relationship between the rational use. 2011,54 Pages Key Words.: Architectural design, computer-aided architectural design, CAD, software.

8 III ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa Şekil 4.1. Piksel Bazlı Grafik Yazılımı 13 Şekil d Program Çıktısının Üzerine Photoshop İle Yapılan Bitki Ve Efekt Uygulaması 14 Şekil 4.3. Photoshop Programının Peyzajda Kullanılmasına Bir Örnek 14 Şekil 4.4. Corel Draw Arayüzü 15 Şekil 4.5. Corel Draw da Bir Peyzaj Projesi 16 Şekil 4.6. Corel Paintshop Pro Ara Yüzü 17 Şekil 4.7. Autocad arayüzü ve örnek bir 2D proje 19 Şekil 4.8. Autocad 3D Modelleme 20 Şekil 4.9. Netcad Arayüzü Ve Örnek Bir 2D Proje 21 Şekil Netcad Programında Örnek Bir 2D Peyzaj Projesi 21 Şekil Lancadd İle Çizilmiş Sulama Projesi 23 Şekil Landcadd ile Çizilmiş Plantasyon Projesi 23 Şekil ds Max Programı İle Yapılmış 3 Boyutlu Peyzaj Projesi 24 Şekil ds Max İle Çizilmiş Peyzaj Projesi 25 Şekil ds Max İle Çizilmiş Peyzaj Projesi 26 Şekil Autodesk Maya Ara Yüzü 27 Şekil Maya İle Tasarlanmış Görsel Efekt 28 Şekil Maya İle Tasarlanmış Görsel Efekt 29 Şekil 4.19.Google Sketchup İle Tasarlanmış Peyzaj Projesi 30 Şekil 4.20.Google Sketchup İle Tasarlanmış Peyzaj Projesi 31 Şekil Vectorworks Landmark Programının Ara Yüzü 32 Şekil Vectorworks Landmark İle Yapılmış 3 Boyutlu Peyzaj Projesi 33 Şekil4.23. Vue arayüzü ve peyzajda arazi şekillendirmesi 34 Şekil Vue programında hazırlanan peyzaj projesi 35 Şekil Cinema 4d Ara Yüzü 36

9 IV Şekil Cinema 4d İle Yapılmış Peyzaj Projesi 37 Şekil Blender Programının Ara Yüzü İle Yapılan Bir Görselleştirme 38 Şekil Archicad Programının Ara Yüzü 39 Şekil Archicad Programıyla Çizilmiş Peyzaj Projesi 40 Şekil Obje Bazlı Modelleme Yazılımı 41 Şekil d Home Landscape Architecture İle Yapılmış Peyzaj Projesi 42 Şekil d Home Landscape Architecture Ara Yüzü 43 Şekil Allplan Arayüzü Ve Hazırlanan Peyzaj Projesi 44 Şekil Allplan İle Hazırlanan Sunum 44 Şekil Allplan Arayüzü Ve Hazırlanan Excel Tablosu 45 Şekil Bard Koleji 47

10 V KISALTMALAR DİZİNİ ArchiCAD : Üç Boyutlu Çizim Programı ASLA: Amerikan Peyzaj Mimarlığı Derneği (American Society of Landscape Architects) AutoCAD: İki Boyutu Vektörel ve Üç Boyutlu Çizim Programı CAD-BDT: Bilgisayar Destekli Tasarım ( Computer Aided Design) CADD: Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım ( Computer Aided Design and Drafting ) CAM: Bilgisayar Destekli Uretim ( Computer Aided Manufacturing) Cinema 4d : Üç Boyutlu Cizim ve Animasyon Programı Corel Draw : Vektorel ve Piksel Resim Programı Corel Paintshop Pro: Piksek Bazlı Resim Programı CPU : Merkezi İşlem Birimi (Computer Processing Unit) DAC : (Design Augmented by Computers) Director 7: Windows Tabanlı Yazılım DWG: Çizim Formatı DXF: Çizim Değişim Formatı (Drawing Interchange Format, or Drawing Exchange Format) GIS-CBS: Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS-Geographic Information Systems) GPS: Global Yer Belirleme Sistemi (Global Positioning System) ISO: Uluslararası standart Organizasyonu (International Standarts Organization) JAVA: Nesneye Yönelik Programlama Dili JAVAscript: Nesneye Yönelik Programlama Dili Landcadd: İki Boyutlu Vektorel Çizim Programı LED: Işık Yayan Diyot (Light Emitting diyote) MAX: Üç Boyut Çizim ve Animasyon Programı (Autodesk 3d Studio Max) MAYA: Üç Boyut Çizim ve Animasyon Programı MIT : (Massachusetts Institue of Technology) Netcad: İki Boyutu Vektörel ve Üç Boyutlu Çizim Programı

11 VI Photoshop : Piksek Bazlı Resim Programı Power Point: Windows Tabanlı Yazılım Sketchup: Üç Boyutlu Modelleme ve Çizim Programı VR : Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) 2D : İki Boyutlu (Two Dimension) 3D : Üç Boyutlu (Three Dimension)

12 1 1. GİRİŞ Bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur ve özelliklerin oluşturduğu görünüme tasarım adı verilmektedir. Hız, hata seviyesinin azlığı ve detaylı çizimler tasarım sürecinin önemli olgularından bazılarıdır. Bilgisayar kullanımımda burada devreye girmektedir. İnsanlara hayal gücünüzle tasarladığınız olguları hızlı, hatasız ve detaylı bir şekilde bilgisayar destekli yazılımları kullanarak sunabilirsiniz. CAD yazılımları mimari teknik ve olanak anlamında bize oldukça geniş bir pencere açmaktadır. CAD yazılımları sayesinde önceleri hayal ya da imkânsız denilen tasarımlar çok kısa sürede çizebilmekte aynı zamanda da gerçeğe çok yakın görüntüler elde edebilmekteyiz. Günümüzde, yaşamımızın her alanında bilgisayarlar, bilgisayarların ek donanımları, görsel-işitsel çoklu ortam teknolojileri ile veri iletişimini sağlayan şebeke teknolojileri artan yoğunlukta kullanılmaktadır. Bilgi teknolojileri kullanımlarının genişlediği yüzyılımızda verimliliğin artması ve sağladığı olanaklar nedeniyle peyzaj mimarlığı alanında da kullanımı hızla artmakta ve geleneksel çizim biçimlerini temelden değiştiren dijital teknoloji devrimi yaşanmaktadır. Bu değişim tasarım, planlama, sunum tekniklerinin hazırlanması ve sunulmasıyla ilgili değişikleri beraberinde getirmiştir. Bilgisayar icat edilmeden önce, mimarlar, hem soyut verileri yorumlamak ve görselleştirmek hem de tasarlanan binanın bittikten sonra nasıl görüneceğini göstermek amacıyla, binaların ölçekli fiziki modellerini kullanmışlardır (Ünür, 2001) ve devamında tarihsel süreç içinde, bu yetersizliğin üstesinden perspektif şekillendirmeler ile gelinmeye çalışılmış ve gerçekçi görsel simülasyonlar yaratılmıştır (Bertol, 1996). Mimarlık, hayal gücünün, yaratıcılığın ve tasarım zekâsının en üst seviyeye çıktığı teknik konulardan birisidir. Çoğu zaman, mimar, bir ressam veya müzisyenden farksız, kafasında yarattıklarını, diğer kişilerle paylaşma ihtiyacı duyar. Ressam, hayallerini tuval üstüne işleyerek; mimar ise, hayallerini maketler yaparak, kara kalem çalışarak veya teknik resim çizerek diğer kişilerle paylaşabilmektedir. Günümüzde gelişen yazılım ve donanım teknolojileri ile bilgisayarlar, tasarımcıların hayal dünyalarını sergilemek adına maketlere güçlü bir alternatif olmuştur. Bilgisayarların, üç

13 2 boyutlu etkileşim ve canlandırma teknikleri için oldukça iyi ve hızlı bir ortam olduğu düşünülürse, bilgisayar ve mimarlığın iyi bir ikili olması kimseyi şaşırtmamalıdır. (Uğur ve Özgür, 2003). Peyzaj Mimarlığı tasarım gücü ve sunum özellikleri bakımından oldukça özen isteyen ve yüksek kabiliyet gerektiren mesleklerden birisidir. Son yıllarda oldukça gelişme gösteren bilgisayar teknolojisi ile Peyzaj Mimarlığındaki mevcut elemanların güçlerini arttırdığı gibi yeni tasarım elemanları ve sunum tekniklerinin gelişmesine olanak vermiştir. Eski zamanlarda inanılmaz gibi görülen animasyon tekniği artık herkesin kolayca kullanabileceği programlar sayesinde oldukça kolay bir hal almıştır ( Benliay, 2000). İki boyutlu grafikler yıllardır internetin ve popüler yazılımların (kelime işlemciler, tablolama yazılımları, sunum yazılımları) doğal bir parçası olarak düşünülmektedir. Üç boyutlu grafikler ise günümüzde tüm ortamların bir parçası olmamakla birlikte Bilgisayar Destekli Tasarım ve Bilgisayar Destekli Üretim, Bilim ve Bilimsel Görselleştirme, Eğitim ve Öğretim, Eğlence, Reklamcılık, Sanat, Sanal Gerçeklik ve Güçlendirilmiş Gerçeklik gibi birçok alanda kullanılmaktadır. (Uğur, 2002). Yasadığımız dünyanın üç boyutlu olması, sunum ve görselleştirme açısından bilgisayar ortamında da üçüncü boyutun kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Günümüzde şehirlerin ve özellikle mimari yapıların üç boyutlu modellenmesi ve içerisinde sanal olarak dolaşma imkânı, planlama, projelendirme, sunum ve görselleştirme ve bu yolla Coğrafi Bilgi Sistemlerine altlık oluşturma açısından önem kazanmıştır. (Akçın ve Erkan, 2002). Bu araştırmada ise peyzaj mimarlığında kullanılan yazılımları yakından tanıyarak ve hangi yazılımın, tasarımın hangi olgusunda bize nasıl yardımcı olabileceği detaylı bir şekilde irdelenmiştir. Ayrıca bu yazılımların sağladığı olanaklar sayesinde ne gibi bir çalışmanın ortaya çıktığı ve peyzaj mimarlığı kapsamında bize ne gibi faydası olacağı peyzaj tasarımına ilişkin çalışmalarda vurgulanmıştır.

14 Bilgisayar Donanımları Bilgisayara verdiğimiz komutları irdeleyip sonuçlandıran, gözle görülen ve dokunulabilen parçalara bilgisayar donanımları adı verilmektedir. Bilgisayar donanımları genelde 3 ana başlık altında toplanır. Giriş Birimleri İşlem birimleri Çıktı birimleri Giriş Birimleri: Bilgisayara belirli yollarla veri aktarmaya ve bunları kullanarak işlem yapmaya yarayan birimlere giriş birimi denilmektedir. Kısaca giriş birimleri şu şekildedir. Klavye Fare Joystick Sayısallaştırıcı Tarayıcı Kamera Parmak izi okuyucu Duyarlı ekran İşlem Birimleri: İşlem birimleri bir bilgisayarın en önemli parçasıdır. Çalıştırılmakta olan yazılımın içinde bulunan komutları işler. Aritmetik ve mantıksal işlem yapma yeteneğine sahiptir. Giriş ve çıkış birimleri arasında verilen program ile uygun çalışmayı sağlar. Anakart Merkezi İşlem Birimi Ön Bellek Ana Bellek Ekran Kartı

15 Çıktı Birimleri: Bilgisayardan belirli yollardan veri almaya yarayan birimlere çıktı birimleri denilmektedir. Kısaca çıktı birimleri şu şekildedir. Ekran-Monitör Yazıcı CD Driver Hard Disk Flash Bellek 1.2. Bilgisayarın Tanımı Ve Tarihsel Gelişimi: Farklı tasarımları gerçekleştirmek, uygulamak isteği 20.y.y. ın ikinci yarısından sonra çok hızlı gelişim gösteren ve özellikle 80 li yıllarda kişisel bilgisayarların geliştirilmesi, tüm meslek alanlarında önemli bir karar aracı olarak bilgisayarların kullanımı, mimarlık uygulamalarında yepyeni ufuklar açmıştır. Bilgisayarla tasarım 1970 lerden beri üniversitelerde ve büyük mimarlık ve mühendislik şirketlerinde araştırma konusu olarak var. Bu yıllarda üniversitelerde geliştirilen çizim, 3 boyutlu modelleme ve mimari modelleme programları 1980 lerin ortalarından beri de profesyonel hayatta kullanılmaya başlandı. İlk kullanımlarda büyük şirketlerde projeler CAD operatörleri tarafından bilgisayar ortamına aktarılırdı. Bu dönemde tasarımcılar bilgisayar ortamına aktarma sürecinin tamamen dışındaydı. Macintosh bilgisayarlarının çıkması ve bilgisayar kullanabilen mimarların artmasıyla bilgisayar operatörlerinin yerini mimarlar aldı. Günümüzde hemen herkes bilgisayarla çizim yapıyor, bürolarda T-cetveli ve rapido gibi araçlar yerini tamamen bilgisayara bıraktı. Tasarım her meslek dalında ve her türlü malzeme kullanılarak gerçekleştirilebilir. Özellikle mimarlık gibi insanın hayal gücüne dayanan bir meslekte tasarımın rolü çok büyüktür. Tasarım sürecinde kullanılan malzemeler insanın hayal gücüyle sınırlıdır. Bu amaçla kullanılan her türlü araç insanın insan için çalışmasına yardımcı olur. Günümüzde her alanda kullanılmaya başlanan bilgisayar, doğal olarak tasarım ve planlama çalışmalarına yönelik olarak da artan oranlarda kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle bilgisayar destekli tasarım konusunda gelişmiş ülkelerce kullanılan çok gelişmiş yazılımlar ortaya çıkmıştır. Diğer bütün konularda olduğu gibi tasarım ve planlama konularında da rekabete girildiğinde ancak yeni teknolojileri

16 5 kullanan ve yenilikleri hızla kabul eden kuruluşlar ayakta kalacaktır. Bilgisayar desteği sayesinde hızlı, hatasız ve detaylı sonuçlar alınabilmekte ve hızla gelişen yazılım ve donanımlar sayesinde verim ve kalite artmaktadır. Son yıllarda ortaya çıkmakta olan yeni donanımlar sayesinde bir zamanlar hayal veya imkânsız denilen çalışmalar artık dakikalarla sınırlı zamanlarda gerçekleşebilmekte ve gerçeğe çok yakın alanın tam olarak özelliklerini taşıyan çalışmaların ortaya çıkmasına olanak vermektedir. Bütün çalışma alanları için olduğu gibi Peyzaj Mimarlığı içinde bu gelişmeler ve Peyzaj Mimarlığı ndaki etkileri çok önemlidir (Benliay 2000). Mimarlık eğitimi, son yirmi yıl içerisinde bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişim doğrultusunda, hızlı bir değişim surecine girmiştir. Bu değişimin, mimarlık ve mimarlık eğitimine etkilerini analiz edebilmek için, uygulama tabanlı araştırmalar yapılmaktadır. Bilgisayar teknolojilerinin mimarlık eğitimi ile olan etkileşiminin getirdiği sonuçlar, fayda ve zarar ilişkisi göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir. Değerlendirmeler sonucunda eğitim yapısı yeniden şekillendirilmektedir (Çetiner, 2006).

17 6 2. ÖNCEKI ÇALIŞMALAR Gündüz (1985), Peyzaj tasarımlarının estetik ve fonksiyonelliklerinin değerlendirilmesi üzerine yaptığı çalışmada, algılamanın en önemli faktör olduğunu ve algılamanın en ayrıntılı seklinin üç ve dört boyutlu modellemeler olduğunu vurgulamıştır. Hobbs (1997), peyzaj ekolojisi ile ilgili yaptığı çalışmalarda, gelecekteki ekosistem ve peyzaj modelleri üzerine fikirler üretmiş ve bunları üç boyutlu bir modelde sunmaya çalışmıştır. Bırn (2000), Işıklandırma ve rendering üzerine yaptığı çalışmalarda, modelleme tekniği ve kaplama çözünürlüğünün animasyon hazırlama süresi ile doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulamış, gece ve gündüz görüntü kalitelerini değerlendirmiştir. Hasbrouck ve Ervın (2001), Bilgisayar Destekli Peyzaj Görüntüleme üzerine yaptıkları çalışmada; mesh ve patch modelleme tekniği ile arazi plastiki bitki, su ve atmosferin nasıl olabileceğini ortaya koymuşlardır. Ayrıca modelleme teknikleri ile cografi bilgi sistemleri yazılımları arasında bağlantı kurmaya çalışmışlardır. Pullar ve Tıdey (2001), yaptıkları çalışmada Toronto Üniversite kampüsünün coğrafi bilgi sistemlerinde bir üç boyutlu modelini hazırlayarak VIA adını verdikleri peyzaj değerlendirme kriterlerini uygulamışlardır. Böylece kampüsün nüfusu ile kullanılabilirliğini zaman içerisinde belirlemişlerdir. Walker (2002), iç mekân ve aydınlatmaları ile ilgili yaptığı çalışmada, katı modelleme teknikleri ile animasyondaki render sürelerini kıyaslamış, özellikle mesh modelleme tekniklerinin avantaj ve dezavantajlarını sıralamıştır. Kaplan ve Artar(2004), Mustafa Kemal Üniversitesi kampusu tasarımında Coğrafi Bilgi Sistemlerini kullanmış ve kampusun gelecek yıllarındaki nüfusuna bağlı olarak açık ve yeşil alan miktarlarının ne olması gerektiğini belirlemişlerdir. Ayrıca yaptıkları çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemlerinde elde edilen verilerin üç boyutlu modelleme tekniklerinde kullanılabilirliğini değerlendirmişlerdir.

18 7 Şimşek (1993), çalışmasında bilgisayar destekli tasarımın kolaylıkları ve üstünlükleri anlatıldıktan sonra bu konuda yapılan çalışmalardan alınan örnekleri derleyerek görsel sunum oluşturmuştur. Uğur (1996) çalışmasında kişisel bilgisayarlar üzerinde iki ve üç boyutlu çizim ve animasyonlar hazırlanmasını sağlayan bir program tasarlayıp geliştirmiştir. Nalbant (1997), günümüzde bilgisayar destekli tasarım ve imalatın, önemli bir konu olarak öne çıktığını, bu nedenle bilhassa Teknik Eğitim Fakültelerinin ders programlarının bu gelişmelere uygun şekilde değiştirildiğinden bahisle yapılmış bir çalışmadır. Kurum ve Çabuk (1998), peyzaj mimarlığında bilgisayardan yararlanma olanaklarını, bilgisayar destekli tasarım yazılımları ve peyzaj mimarlığı tasarım sürecindeki yeri konusu araştırmıştır. Önder ve Güngör (1998), bilgisayar destekli tasarım çalışmalarının peyzaj mimarlığı çalışmalarında ne amaçla kullanıldığını açıklamışlardır. Güngör ve Önder (1998), peyzaj planlama çalışmalarında coğrafi bilgi sistemlerinin kullanım olanaklarını vermiştir. Benliay (2000) çalışmasında, bilgisayar destekli tasarım yazılımlarının, özellikle peyzaj mimarlığında maliyet, zaman, malzeme ve işçilikten kazanılması yanında etkileyici ve gerçeğe yakın görüntülerin oluşturulmasında ne kadar etkili olduğu araştırılmıştır. Güngör (2003), Türkiye de mimari uygulamalarda bilgisayar destekli tasarım programlarının mimari açıdan Performans Değerlendirmesi yapılarak, mimarların kullandığı bu yazılımların tasarım sürecini ne kadar destekleyeceğini ölçmek ve gelişen teknolojinin ne kadar etkin ve verimli olabileceğinin yollarını sistematik bir yöntemle belirlemeye çalışmıştır. Polat (2003), Peyzaj mimarlığı tasarım sürecinde bilgisayarlardan kullanım olanakları irdelenerek, bu amaçla kullanılan AutoCAD, landcadd vb. yazılımların bu süreçte nasıl kullanıldığı izah edilmiştir.

19 8 3. MATERYAL VE YÖNTEM Dünyada gelişen mimari çizim ve sunum taleplerine paralel olarak ülkemizde ve dünyada birçok bilgisayar destekli yazılım geliştirilmiştir. Bilgisayar Destekli Peyzaj Tasarımı Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım; çizim ve tasarımın bilgisayar yardımıyla yapılması anlamına gelmektedir. Kısaca; BDT ya da CAD denilmektedir. BDT sistemleri dünyada ilk defa 1964 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. BDT sistemlerini diğer klasik sistemlerden farklı kılan, bu işler için özel olarak geliştirilmiş olan yazılımlar ve bir takım donanımlardır. Bu yazılımlar mimariden makineye, elektronikten reklamcılığa, haritacılıktan tıp uygulamalarına kadar çizim gerektiren tüm konularda kullanım alanı bulmuş ve bu meslek dallarındaki gereksinimlere yanıt verecek şekilde, birçoğu özel olarak profesyonel mimar ve mühendisler tarafından hazırlanarak uluslararası endüstri standardına ulaşmış bulunmaktadır (Benliay 2000). Günümüzde bilgisayar, tasarım ve planlama sürecinde vazgeçilmez bir unsur olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada değişik ölçeklerde planlama ve tasarım yapan peyzaj mimarlarının çalışmalarında kullandıkları bilgisayar destekli programların seçim aşamalarını ve peyzaj mimarlığı disiplininde BDT n kullanım üstünlüklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda peyzaj mimarları arasında sıkça kullanılan ve sektörde belli bir yere sahip programların deneme sürümlerinin irdelenmesi, bunlara ait eğitim kitapları daha önce bu konuda hazırlanmış olan akademik çalışmalar, değerlendirilmesi yapılan programlara ait internet sayfalarından edinilmiş kullanma kılavuzları, yardım dosyaları, yazılı ve görüntülü dokumanlar ile konuyla ilgili internet sayfalarını kapsamaktadır. Böylece programların birbiriyle olan ilişkilerinin neler olduğu konusunda çalışmalar yapılacaktır.

20 9 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Bunlar, 4.1. Peyzaj Mimarlığında Bilgisayarın Yeri Peyzaj Mimarlığında bilgisayar üç farklı amaç doğrultusunda kullanılmaktadır. Peyzaj Tasarımı çalışmaları, Peyzaj Planlama çalışmaları. İnsan kaynağı geliştirme ve eğitim çalışmaları (Kurum ve Çabuk 1998). Peyzaj plancısı doğal, kültürel, sosyal, demografik, ekonomik veriler ve analizleri kullanarak iki boyutlu olarak çalışır. Bu amaçla uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanır. Peyzaj tasarımcısı ise üç boyutlu olarak çalışır ve bilgisayar destekli tasarım teknolojilerinin yanı sıra canlandırma ve görselleştirme teknolojilerinden yararlanır. Bilgisayar sektörü, farklı meslek disiplinleri için farklı pek çok çözüm üretmekte ve böylece piyasada çok farklı donanım ve yazılım çeşitliliği ortaya çıkmaktadır. Bu 20 çeşitlilik, mevcut sistemini bilgisayar sistemine geçirecek bir iş kolunun donanım ve yazılım seçiminde çok dikkatli olmasını gerekli kılmaktadır. Her şeyden önce amaca uygun olarak kullanılacak yazılım ve donanımın seçilmesi, yazılım donanım ilişkisinin ve yazılıma bağlı donanım gereksinmelerinin saptanması gerekmektedir. Aksi takdirde yapılacak yatırımın karşılığı tam anlamıyla alınamayacaktır. Özellikle bilgisayar sektörü gibi çok hızlı gelişen bir iş kolunda, bu sektöre yapılan yatırım, kendini kısa sürede amorti edebilmelidir. Böylece donanım ve yazılımları geliştirebilmek için yeni bir yatırım yapma zorunluluğu ortadan kalkmış olacaktır. İşte bilgisayar sistemi kurulmadan önce, bilgisayardan beklenen yarar doğrultusunda, sistem tasarımı ve analizi yapılmalı, amaçlar net bir şekilde belirlenmeli ve bundan sonra yatırım yapılmalıdır (Kurum ve Çabuk, 1994).

21 Bilgisayar Destekli Tasarımın Peyzaj Mimarlığında Kullanım Alanları IOWA STATE Üniversitesi, Tasarı Koleji, Peyzaj Mimarlığı Bölümü nden Prof. Dr. P. ANDERSON un 1983 yılında ASLA (Amerikan Peyzaj Mimarlığı Derneği) üyelerinin katıldığı bir araştırma sonucu, peyzaj mimarlarının hangi amaçla bilgisayar kullandıkları ortaya çıkmıştır (Benliay, 2000). Bunlar: 1-Peyzaj planlama çalışmalarında bilgisayar destekli tasarımın kullanım alanları Biyotop haritalama Sit planlama Karayolları çalışmaları Topografya, arazi kullanımı, altyapı, toprak yapısı, ulaşım, hidroloji, bitki örtüsü, Mülkiyet analizleri. 2-Peyzaj tasarım çalışmalarında bilgisayar destekli tasarımın kullanım alanları Tüm tasarım ve çizim aşamalarında Perspektif çizimlerinde 3- Grafik ve sunum (prezantasyon) çalışmalarında bilgisayar destekli tasarımın kullanım alanları Boyama Grafikler Animasyonlar 4- Peyzaj mühendislik çalışmalarında bilgisayar destekli tasarımın kullanım alanları Kazı-dolgu Yüzey erozyonu Yol eğimi ve tasarımı Yapısal analizler Enerji analizleri ve diğer mühendislik çalışmaları 5- Bilgi ve veri tabanı oluşturma çalışmalarında bilgisayar destekli tasarımın kullanım alanları Kayıt saklama Dosyalama Kütüphane oluşturma 6- Büro ve meslek yönetimi çalışmalarında bilgisayar destekli tasarımın kullanım alanları

22 11 Kayıt saklama Bütçe/muhasebe Mektuplaşma Adres listesi Şartnameler Masraf verileri Kontrat dokümanları Materyal seçimi Diğer büro dokümanları Obje yüzeylerinin kaplanması ve objelerin içyapılarının model içine sayısal görüntü formatında aktarılması, dijital kamera görüntülerinin yersel fotogrametrik tekniklerle islenerek kullanılması sanal ortamda gerçekçi bir görünümün oluşmasında önemli bir uygulama aşaması olacaktır. Bu tur görselleştirilmiş modellerin özellikle; Kentsel uygulamalarda, İmar uygulamalarında, Restorasyon çalışmalarında, Tarihsel alanların korunmasında ve kent dokusu içindeki yerinin belirlenmesinde, Peyzaj çalışmalarında, Mimari tasarımlarda, Üç boyutlu kadastro çalışmalarında, Turizm amaçlı tanıtımlarda, Internet üzerinden sanal ortamda mekansal tanıtımlarda, kullanılması ülkenin gelişmesinin, yerel yönetimler, uygulayıcılar ve karar vericiler acısından önemli bir rol oynayacaktır (Akçın ve Erkan, 2002) Peyzaj Mimarlığında Kullanılan Yazılımların Genel Özellikleri Diğer bilim alanlarından farklı olarak mimarlıkta, tasarım ürününe ait zihinsel sürecin somutlaştırılması gerekmektedir. Tasarım üretiminde; çizim, 3 boyutlu modelleme, canlandırma, aydınlatma, gibi performanslarının simule edilmesi, metrajkeşif çıkarma, çizimin şantiyeye anında iletimi, işveren ile eşzamanlı nettoplantı yapılması gibi çağdaş olanaklar sunmaktadır. Yapı üretiminde ise; malzeme stok kontrolu, metraj, işçi takibi, iş akış programlaması, maliyet analizi, malzeme siparişi, teknik çizimlere şantiyeden kolay ulaşım, ses ve görüntülü haberleşme gibi alanlarda yoğun olarak kullanılmaktadır Mimarlık disiplini içerisinde tasarlama ve tasarımın görselleşmesinde kullanılan Grafik amaçlı CAD yazılımları ise 3 grupta incelenebilir.

23 12 Bunlar; Piksel bazlı yazılımlar Vektör bazlı yazılımlar Obje bazlı yazılımlar Piksel Bazlı Yazılımlar Bilgisayarların tasarımcı ile ara yüzü olan ekranlar, çözünürlük olarak isimlendirilen matris yapıdadır. Bu matrislerin her hücresi, düzlemsel karelerden oluşan piksel (görüntü öğesi) lerden oluşmaktadır. İki boyutlu en küçük tanecik olan piksellerin yan yana gelmesi, renk atanması işlemleri ile grafik elde edilen yazılımlar Piksel Bazlı yazılımlar grubundadır. Bu grup; genel olarak iki boyutlu grafik amaçlı kullanılmaktadır. Bu yazılımlar mimari tasarım surecinde kullanılmaya uygun değildir. Ancak son aşamada grafiklere çeşitli efektler eklenmesinde kullanılmaktadır (Yıldırım, 2004;Özdemir,2008). Şekil 4.1. Piksel bazlı grafik yazılımı (Yıldırım, 2004;Özdemir 2008) Photoshop Photoshop, diğer resim işleme programlarına göre en meşhur olanı ve en çok kullanılanıdır. Resim işlemenin yanı sıra web sayfalarının tasarımında da kullanılan bu yazılım ile görsel olarak akla gelebilecek her şey kolaylıkla yapılabilmektedir. Hemen hemen tüm dijital fotoğrafların düzenlenebileceği bu yazılım ile istediğimiz formatta da kayıt yapabilme imkânı sunulmaktadır. (Şahin, 2007) Daha ilk sürümlerinden

24 13 başlayarak Adobe firması tarafından satın alınmasıyla devam eden başarısı yeni çıkan Photoshop CS 5.0 versiyonu ile sürmektedir. Photoshop grafiklerinizi ve fotoğraflarınızı " şekillendirebileceğiniz " bir resim editörüdür. Dijital ortamdaki herhangi bir sabit görüntüyle ilgili renk ayarlarını yapabileceğiniz dünyanın en popüler programıdır. Elinizdeki fotografik metayla ilgili satürasyon, kontrast, ışık gibi görüntüdeki renklerin tüm özellikleri ile ilgilenebilmenizi sağlamaktadır. Bu üstün özellikleri sayesinde bu alanda bir standart olmuştur. Basım yayın organları başta olmak üzere renk ve resimlerle uğraşan her alandaki kuruluş için Photoshop alanında tek ve değişilmez programlardan birisidir. Photoshop sayesinde resimlerinizi dilediğiniz gibi renklendirebilir, boyutları, şekilleri ile oynayabilirsiniz.(anonim1) Şekil d program çıktısının üzerine photoshop ile yapılan bitki ve efekt uygulaması Peyzaj mimarlığında 3D çıktı alımından sonra rütuşlarda ya da yapısal alınan fotoğraf formatına sahip dosyaların üzerinde 2 boyutlu materyal eklemede kullanılabilir. Peyzaj Mimarları tarafından genellikle arazinin ya da bahçenin fotoğrafı çekildikten sonra çekilen fotoğraf üzerinde eklemelerle istenilen duruma getirmede kullanılır. Materyal oluşturma işlemi kullanıcının elinde olan bir durumdur. Materyal olarak eskiden çekilmiş bir fotoğraf içindeki araçlar sayesinde ışık,su, çim gibi elemanları ekleyip çalışmanızı istediğiniz düzeye getirebilirsiniz.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Abdullah ÇİMELİLER BİLGİ VE ERİŞİM AMAÇLI BİR TEKSTİL WEB SİTESİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

T.C. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE MULTİMEDYA Fatma BÜNYAN ÜNEL YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2006 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU LEFKOŞA BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE MİMARİ YAPILANMADAKİ GELİŞMELERİN KENT BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI İLE TAKİP VE ANALİZİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI MUSTAFA

Detaylı

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle Editör Ali Güneş BİLGİSAYAR I - II (TEMEL BİLGİSAYAR BECERİLERİ) Uygulamalı Örneklerle Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları, Genel Olarak İşletim Sistemleri ve Bilgisayar Kullanımı, Kelime İşlemci, Elektronik

Detaylı

Uzaktan Mimari Tasarım Eğitiminde İnternet Teknolojilerinin Kullanımı

Uzaktan Mimari Tasarım Eğitiminde İnternet Teknolojilerinin Kullanımı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 2, MAYIS 2008 37 Uzaktan Mimari Tasarım Eğitiminde İnternet Teknolojilerinin Kullanımı Tayfun YILDIRIM 1, Arzu ÖZEN 2*, Nurgül İNAN 3 1 Mimarlık Bölümü, Gazi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ NİN (CBS) COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BORLAND C++ BUILDER VE TCP/IP İLE GERÇEK ZAMANLI KAMERA GÖRÜNTÜ AKTARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, GAZETECİLİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, GAZETECİLİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, GAZETECİLİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ Konu: ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYAR ANİMASYON NUN SİNEMA VE BİLGİSAYAR OYUNLARINDA UYGULANMASI Danışman: Yrd. Doç. Mustafa KACUR Hazırlayan:

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

mtayfun@gazi.edu.tr, ninan@gazi.edu.tr, arzuozen@gazi.edu.tr 2.Mimarlık Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

mtayfun@gazi.edu.tr, ninan@gazi.edu.tr, arzuozen@gazi.edu.tr 2.Mimarlık Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye Mimari Tasarım Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri Tayfun YILDIRIM 1, Nurgül İNAN 2, Arzu ÖZEN YAVUZ 3 1. Mimarlık Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye 2.Mimarlık Bölümü, Gazi

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE YÖNELİK İNTERNET UYGULAMALARI ve YAZILIM GELİŞTİRME

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE YÖNELİK İNTERNET UYGULAMALARI ve YAZILIM GELİŞTİRME T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK ve FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE YÖNELİK İNTERNET UYGULAMALARI ve YAZILIM GELİŞTİRME İsmail Rakıp KARAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ

Detaylı

BÖLÜM 5 YAZILIM UYGULAMA YAZILIMI

BÖLÜM 5 YAZILIM UYGULAMA YAZILIMI BÖLÜM 5 YAZILIM UYGULAMA YAZILIMI 5.1 Giriş Bilgisayar sisteminin donanım ve yazılımdan oluşan bir bütün olduğunu, yazılım olmadan hiçbir bilgisayarın çalışamadığını ve bilgisayar donanımının hangi veri

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tasarlamak: Geotasarım Kavramı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tasarlamak: Geotasarım Kavramı Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2014 (37-54) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 6, No: 1, 2014 (37-54) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR

OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR Oturum Başkanı: Yrd. Doç.Dr. Hakan Akçın Citysurf Yazılımı İle 3 Boyutlu Kentler Yoltay (Piri Reis Ltd.), E. Uçaner (Etimesut Bel.) G. Dağgez ( Piri Reis ltd.) Çorum Belediyesi

Detaylı

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI UNDERGRADUATE THESIS Erdem Karagöz Gürkan Yıldız Ömer Uzun Mustafa Halit Özaygün Yazılım Mühendisliği Tez Danışmanı:

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceren ALPAY 0509010001 Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı:

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Gerçek zamanlı meteoroloji verilerinin toplanması, analizi ve haritalanması

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Gerçek zamanlı meteoroloji verilerinin toplanması, analizi ve haritalanması ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gerçek zamanlı meteoroloji verilerinin toplanması, analizi ve haritalanması Serhat TURAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2011

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

WEB 2.0 ve WEB TASARIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZ EDİLMESİ

WEB 2.0 ve WEB TASARIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZ EDİLMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI WEB 2.0 ve WEB TASARIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZ EDİLMESİ Yüksek Lisans Tezi C. Ufuk BAYTAR Danışman:

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı