YAYIN LİSTESİ. 5. Tuncer, C. ve O. Ecevit, Pestisit kullanımının dolaylı etkileri ve ekonomik önemi. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg., 6 (1-2):

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAYIN LİSTESİ. 5. Tuncer, C. ve O. Ecevit, 1991. Pestisit kullanımının dolaylı etkileri ve ekonomik önemi. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg., 6 (1-2): 141-151."

Transkript

1 YAYIN LİSTESİ 1. Kansu, İ. A. and C. Tuncer, Studies on determining the lethal and sterilizing doses of gamma radiation applied to various biological stage of cowpea weevil (Callosobruchus maculatus Col., Bruchidae). Insect and pest control newsletter. August 1989, No: 43, p. 2. Tuncer, C. ve İ. A. Kansu, Börülce tohum böceği (Callosobruchus maculatus Col., Bruchidae) nin çeşitli biyolojik dönemlerine uygulanan gamma radyasyonunun kısırlaştırıcı ve öldürücü dozlarının tespiti üzerindeki araştırmalar. II. Ulusal Nükleer Bilimler Kong., Eylül 1989, İstanbul, Bildiri Kitabı Cilt 2: Ecevit, O., C. Tuncer ve M. Arlı, Gümüşhane ilinin bitki koruma sorunları ve öneriler. Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu (1990), Ecevit, O. ve C. Tuncer Gen transferi ile böceklere karşı dayanıklı bitki elde etme çalışmaları. Türk. Entomol. Derg., 15(2): Tuncer, C. ve O. Ecevit, Pestisit kullanımının dolaylı etkileri ve ekonomik önemi. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg., 6 (1-2): Ecevit, O., S. Keçeci, C. Tuncer, M. Işık ve A. F. Yanılmaz, Doğu Karadeniz Bölgesinde fındık bahçelerinde zararlı Eriophyoidae (Acarina) türleri üzerinde çalışmalar. Türkiye II. Entomol. Kong., Ecevit, O., C. Tuncer ve G. Hatat, Gıda maddelerindeki pestisit kalıntıları. Doğa ve Çevre (Samsun Doğayı Koruma Derneği). 2: Ecevit, O., C. Tuncer ve S. Keçeci, Fındık Yaprak Deleni Anoplus roboris Sufi.(Coleoptera, Curculionidae) ın tanımı üzerinde çalışmalar. Türk. Entomol. Derg., 17 (4): Ecevit, O. ve C. Tuncer, Tarım ve çevre ilişkileri. Doğa ve Çevre, 3: Tuncer, C. ve İ. A. Kansu, Konukçu bitkilerin Hyphantria cunea Drury (Lep.: Arctiidae) ya etkileri üzerinde araştırmalar. Türk Entomol. Derg. 18 (4): Tuncer, C. ve O. Ecevit,1994. Bacillus thuringiensis ürünleri ve böceklerde dayanıklılığın önemi. Türk Entomol. Derg., 18(2): Aydın, İ., C. Tuncer ve O. Ecevit, Mısırın soya ve fasulye ile karışık ekiminin Mısır kurdu (Ostrinia nubulalis, Lep: Pyralidae) nın zarar düzeyine etkileri. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg., 9 (1): Tuncer, C., Bitki zararlısı böceklerin zarar düzeyine etki eden bazı ekolojik faktörler. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg. 9 (1): Tuncer, C., Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea Drury Lep.: Arctiidae) nin Samsun ilindeki biyolojisi üzerinde araştırmalar. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg. 9 (1): Ecevit, O., C. Tuncer, G. Hatat ve S. Keçeci, İki farklı Bacillus thuringiensis preparatı (Thuricide ve Biobit) ile azinphos-methyl ve triflunuron un Amerikan beyaz kelebeği (Hypantria cunea Drury. Lep: Arctiidae) ne etkinliği üzerinde çalışmalar Ocak 1994, III. Biyolojik Mücadele Kong., Tuncer, C., O. Ecevit ve İ. Akça, Zararlılarla mücadelede biyolojik yöntemler. O. M. Ü., Zir. Fak. Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi (10-11 Ocak 1995), Tuncer, C., İ. Akça, Bitkisel çeşitlilik ve böcekler. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg. 10 (1):

2 18. Tuncer, C. ve R. Erzen, Lymantria dispar L. (Lep.: Lymantriidae) in farklı konukçu bitkilerdeki gelişme özelliklerinin saptanması üzerinde araştırmalar. Türk Entomol. Derg. 19(1): Tuncer, C., Bazı konukçu bitkilerin Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea Drury Lep.: Arctiidae) nin gelişme dönemlerine etkileri üzerinde araştırmalar. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg. 10 (1): Tuncer, C., Oregon (ABD) da fındık tarımı üzerine gözlemler. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg. 10 (3): Tuncer, C., Bazı insektisitlerin fındık yaprak biti (Myzocallis coryli Goetze, Hom.: Aphididae) nin parazitoiti Trioxys pallidus (Hym.: Aphiididae) a etkileri üzerinde araştırmalar. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg. 10(3): Ecevit, O., C. Tuncer ve G. Hatat, Karadeniz Bölgesi bitki sağlığı problemleri ve çözüm yolları. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg., 10 (3): Tuncer, C. ve Ü. Serdar., Sinop ili kestane üretim alanlarındaki meyve kurtlanma oranları ve larvaların meyveyi terketme zamanının saptanması üzerinde araştırmalar. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg.11(3): Tuncer, C. ve O. Ecevit, Amerikan beyaz kelebeğinin Samsun ili fındık üretim alanlarındaki kısa biyolojisi ve doğal düşmanları. Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu. O. M. Ü. Zir. Fak., Tuncer, C. ve O. Ecevit, 1996.Samsun ili fındık üretim alanlarındaki zararlılarla savaşım faaliyetlerinin mevcut durumu üzerinde bir araştırma. Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu. O. M. Ü. Zir. Fak., Ecevit, O., C. Tuncer, S. Özman, S. Mennan ve İ. Akça, Karadeniz Bölgesi fındık bahçelerindeki doğal düşmanlar ve biyolojik savaşımda kullanılma olanakları. Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu. O. M. Ü. Zir. Fak., Tuncer, C. ve O. Ecevit, Fındık zararlılarıyla mücadelede entegre model tasarımı. Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu. O. M. Ü. Zir. Fak., Özman, S. K., C. Tuncer ve O. Ecevit, Türkiye akar faunası için yeni bir tür: Rhynchaphytoptus negundivagrans Farkas (Eriophyoidae:Acarina). XIII.Ulusal Biyoloji Kong., (17-20 Eylül 1996, İstanbul), Cilt IV, Tuncer, C. ve İ. Akça., Fenoxycarb ve Azadirachtin in Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea Drury ) (Lepidoptera: Arctiidae) ne etkileri. Türkiye III. Entomol. Kong Eylül 1996, Tuncer, C., O. Ecevit and İ. Akça, Observations on the biology of filbert aphid (Myzocallis coryli, Homoptera: Aphididae) in hazelnut orchards. IV. International congress on hazelnut, Ordu,Turkey, July 30- August 2,1996, Abstracts s Tuncer, C. and O. Ecevit., Current status of hazelnut pest in Turkey.IV. International congress on hazelnut Ordu,Turkey, July 30-August 2,1996, Abstracts s Tuncer, C., O. Ecevit and İ. Akça, Observations on the biology of filbert aphid (Myzocallis coryli, Homoptera: Aphididae) in hazelnut orchards. Acta Hort. 445: Tuncer, C. and O. Ecevit., Current status of hazelnut pest in Turkey. Acta Hort. 445:

3 34. Tuncer, C. and M. T. AliNiazee, Acute and chronic effect of Neem on the filbert aphid, Myzocallis coryli Goetze, (Hom.: Aphididae). International Journal of Pest Management, 1998, 44 (2): Sarıca, M., H. Efil, Y. Demir, İ. Aydın ve C. Tuncer, Samsun Tarımı. O. M. Ü. Zir. Fak. Araştırma Seri No: 4, 85s. 36. Tuncer, C.,1999. Zararlılarla mücadelede ekonomik karar seviyeleri. Bitki korumada ekonomik zarar eşiği modelleri ve uygulaması. 8-9 Eylül 1999, Samsun. Bildiri Kitabı Tuncer, C.,1999. Zararlılarla mücadelede ekonomik karar seviyelerinin hesaplanma yöntemleri. Bitki Korumada Ekonomik Zarar Eşiği Modelleri ve Uygulaması. 8-9 Eylül 1999, Samsun, Bildiri Kitabı Tuncer, C.,1999. Üç farklı bilgisayar programı (POLO, SPSS ve PROBİT ANALYSIS) İle probit analizinin uygulanması. III. Tarımda Bilgisayar Kullanımı Sempozyumu, 3-6 Ekim 1999, Adana. 39. Tuncer, C. and Çetin, M., Zararlılarla mücadelede ekonomik karar seviyelerinin hesaplanması için yeni bir bilgisayar programı KARAR. III. Tarımda Bilgisayar Kullanımı Sempozyumu, 3-6 Ekim 1999, Adana. 40. Tuncer, C., İ. Akça ve İ. Saruhan, Ceviz zararlıları ile entegre mücadele. Türkiye I.Ulusal Ceviz Sempozyumu. 5-8 Eylül 2001, Tuncer, C., İ. Akça ve İ. Saruhan, İnsektisitler ve çevreye etkileri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Samsun İl Müdürlüğü. Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği Semineri Kitabı Eylül 2000, Saruhan, İ., and C. Tuncer, Research on population densities and seasonal fluctuations of hazelnut pests in Samsun, Turkey. V. International congress on hazelnut, August 27-31,2000,OSU, Corvallis,OR, Abstracts: s Tuncer, C., İ. Akça and İ. Saruhan,2000. Integrated pest management in Turkish hazelnut orchards. V. International congress on hazelnut. August 27-31,2000,OSU, Corvallis,OR, Abstracts: s Saruhan, İ., and C. Tuncer, Population densities and seasonal fluctuations of hazelnut pests in Samsun, Turkey. Acta Hort. 556: Tuncer, C., İ. Akça and İ. Saruhan,2001. Integrated pest management in Turkish hazelnut orchards. Acta Hort. 556: Tuncer,C. and İ.Saruhan, Bazı önemli fındık zararlılarının Samsun ilindeki populasyon değişimi ve yoğunluğu üzerine araştırmalar. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg.,16 (1): Tuncer, C., Üç farklı bilgisayar programı (POLO, SPSS ve PROBIT ANALYSIS) ile probit analizinin uygulanması ve yorumu. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg.,16 (3): Akça, İ. ve C. Tuncer, Böcek üreme davranışları. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg.,16 (2): Caner, Y. K., ve C. Tuncer, Mısır ın fasulye,soya ve kabak ile sıraya karışık ekiminin Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis Hbn.,Lepidoptera: Pyralidae) nun zarar oranı ve yumurta parazitlenmesi üzerine etkisi. O. M. Ü Zir. Fak. Derg.,16 (3): Tuncer, C., Homotoma ficus L. (Homoptera: Homotomidae) un Samsun ilindeki biyolojisi ve yumurtaların gelişme eşiğinin saptanması üzerinde araştırmalar. Türk. Entomol. Derg, 26 (1):

4 51. Tuncer, C. ve S. Mennan, Fındık yaprak bitleri Corylobium avellanae Shrank (Homoptera: Aphididae) ve Myzocallis coryli Goeze ( Homoptera: Aphididae) nin tanımı üzerine çalışmalar. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg.,17 (3): Tuncer, C., İ. Akça ve İ. Saruhan, Fındıkta zararlı bazı emici böceklerin (Hemiptera: Pentatomidae, Coreidae ve Acanthosomatidae) neden olduğu Lekeli İç zararının kimyasal mücadele ile önlenmesi üzerine araştırmalar. O. M. Ü Zir. Fak. Derg.,17 (3): Tuncer, C., İ. Saruhan ve İ. Akça, Karadeniz Bölgesi fındık üretim alanlarındaki önemli zararlılar. Samsun Ticaret Borsası Dergisi. Sayı 2: Ecevit, O., C. Tuncer ve G. Hatat, Bitki Koruma. O. M. Ü. Zir. Fak. Ders Notu:20, 198s. 55. Tuncer, C., İ.Saruhan and İ.Akça,2004. The Insect Pest Problem Affecting Hazelnut Kernel Quality in Turkey. 6. International Hazelnut Congress. Tarragona, Spain June Tuncer,C., Saruhan,İ., Caner,Y., ve İ. Akça,2003. Üzümsü Meyve Zararlıları İle Entegre Mücadele Yöntemleri. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Ekim 2003,Ordu Tuncer,C., Saruhan, İ., Caner,Y., ve İ. Akça,2003. Kiwi Zararlıları İle Entegre Mücadele. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Ekim 2003,Ordu. 58. Ak,K.,Uysal,M. and C.Tuncer,2004. Giresun,Ordu ve Samsun İllerinde Fındık Bahçelerinde Zarar Yapan Yazıcıböcek ( Coleoptera: Scolytidae) Türleri ve Bulunuş Oranları. I.Bitki Koruma Kongresi, 8-10 Eylül 2004, Samsun, Bildiri Kitabı 108s. 59. Akça,İ and C.Tuncer, Fındık Kurdu (Curculio nucum L. Col., Curculionidae) nun Morfoloji ve Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar. I.Bitki Koruma Kongresi, 8-10 Eylül 2004, Samsun, Bildiri Kitabı 107s. 60. Akca, İ and C.Tuncer, Biological and Morphological Studies on Nut Weevil ( Curculio nucum L., Col.,Curculionidae). 6. International Hazelnut Congress. Tarragona, Spain June Tuncer, C., S.Mennan, İ.Akça, İ.Saruhan ve F.Akyazı,2004. Seralarda Zararlılar İle Biyolojik Mücadele. OMÜ Ziraat Fak.Dergisi 19(2): Kahveci,Y. ve C.Tuncer, Zararlı böceklerle organik tarımda mücadele yöntemleri. Cine-Tarım, Ekim 2004, sayı:(63): Ak,K., Uysal,M. and C. Tuncer,,2005. Giresun,Ordu ve Samsun İllerinde Fındık Bahçelerinde Zarar Yapan Yazıcıböcek ( Coleoptera: Scolytidae) Zarar Seviyeleri. GOÜ Ziraat Fak. Derg. 22(1): Ak,K., Uysal,M. and C, Tuncer,2005. Giresun,Ordu ve Samsun İllerinde Fındık Bahçelerinde Zarar Yapan Yazıcıböcek ( Coleoptera: Scolytidae) Türleri, Kısa Biyolojileri ve Bulunuş Oranları. OMÜ Zir.Fak.Dergisi20(2): AK, K., UYSAL, M., TUNCER, C., AKYOL, H.,2005. Orta Ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Fındıklarda Zararlı Önemli Yazıcıböcek (Colepotera:Scolytidae) Türleri Ve Çözüm Önerileri Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi. 19 (37) S: Kahveci,Y.C. ve C.Tuncer,2005. Zararlı Böceklerle Organik Tarımda Mücadele Yöntemleri. Agromedya, Tarım, Hayvancılık ve Gıda Dergisi. Ağustos Yıl:1, Sayı:1, Akca, İ and C.Tuncer, Biological and Morphological Studies on Nut Weevil ( Curculio nucum L., Col.,Curculionidae). Acta Hort. No.668:

5 68. Tuncer, C., İ.Saruhan and İ.Akça,2005. The Insect Pest Problem Affecting Hazelnut Kernel Quality in Turkey. Acta Hort.668: Ak, K., M. Uysal ve C. Tuncer, Yazıcıböceklerin Samsun İli Fındık Bahçelerindeki Populasyon Değişimi ve Kitle Yakalama Yöntemi Üzerinde Araştırmalar. S.Ü. Zir. Fak. Derg. 20(39): I.Saruhan ve C.Tuncer,2006. Palomena prasina L.(Heteroptera:Pentatomidae) nın bazı morfolojik ve biyolojik özelliklerinin saptanması üzerinde araştırmalar. Turk.Entomol.Derg. 30(1) Tuncer,C., İ.Akça ve İ.Saruhan,2006. Karadeniz Bölgesi Fındık Bahçelerindeki Zararlılar ve Mücadeleleri Üzerine Mevcut Durum Değerlendirmesi. 3. Milli Fındık Şurası ekim Bildiri Kitabı(2006): Ak, K., Uysal, M., Tuncer, C. 2006b. Karadeniz Bölgesinde Kivilerde Zararlı Yazıcıböcek (Colepotera:Scolytidae) Türleri ve Mücadelesi. Gaziosmanpaşa Üniv. Ziraat Fak., II. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu Eylül 2006 Tokat. 73. Saruhan,I, Tuncer,C. ve K.Ak, Çay Zararlıları. I.Rize Sempozyumu Kasım 2006,Rize. Bildiri Kitabı: Saruhan,I. Ve C.Tuncer,2007. Fındık kokarcası (Palomena prasina L. Heteroptera:Pentatomidae) nın Fındık Bahçelerindeki Zarar Şekli ve Oranı Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye II.Bitki Koruma Kongresi, Ağustos 2007,Isparta. Bildiri Kitabı: 85s. 75. I.Akça,C.Tuncer and I.Saruhan,2007. Sex discrimination of adult Curculio nucum L. (Coleoptera:Curculionidae), a pest of hazelnuts in Turkey. Entomological News.118(1) C. Tuncer, I.Saruhan and I. Akça,2007. Comparative Toxicity of Neem and Seven Insecticides On Hazelnut Weevil (Curculio nucum Col.: Curculionidae) with Laboratory Bioassays Asian J. Chem., Vol. 19, pp Akça,I, Tuncer, C., Güler,A. and I. Saruhan,2008. Residual Toxicity of Eight Different Insecticides on Honey Bee (Aphis mellifera Hymenoptera: Apidae). Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (3): 78. Tuncer,C.,2008. Arthropod Pest Management in Organic Hazelnut Growing. VII. International Hazelnut Congress June 2008, Viterbo-Italy. 79. Tuncer,C. Saruhan,I and I.Akca,2008. Chemical Control of True Bugs (Heteroptera:Pentatomidae,Acanthosomatidae and Coreidae) For Preventing Kernel Damage in Hazelnut Orchards of Turkey. VII. International Hazelnut Congress June 2008, Viterbo-Italy. 80. Saruhan,I and C.Tuncer,2008. Biology, Population Density and Fluctuations of Green Shield Bug (Palomena prasina L. Heteroptera:Pentatomidae) in Hazelnut Orchards of Turkey VII. International Hazelnut Congress June 2008, Viterbo-Italy. 81. Tuncer,C. ve Ö. Mülayim,2008. Çumra İlçesinde Görülen Bitki Zararlıları.Medeniyetin Beşiği, Tarımın Öncüsü, Çumra Sempozyumu. 82. Tuncer,C.,2008. Organik Tarımda Zararlılarla Mücadele Yöntemleri. I. Ülkesel Tahıl Sempozyumu.2-5 Haziran Konya.Ed.S.A.Bağcı. Bildiri Kitabı: Tuncer; C. ve İ.Saruhan,2009. Biyolojik Silah Olarak Böcekler. I. KBRN Kongresi. 3 Aralık Fatih Üniversitesi, İstanbul. Ed.H.R.Öz,F.Karaca ve F.Eldemir. Bildiri Kitabı

6 84. İşçi,M. ve C.Tuncer,2009. Elma İç Kurdu [Cydia pomonella (L.)Lep. Tortricidae] nun Farklı Elma Çeşitlerindeki Zarar Oranlarının Belirlenmesi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri. S Temmuz 2009, Van. 85. Saruhan,İ, C.Tuncer ve İ.Akça,2009. Fındık Yeşil Kokarcası (Palomena prasina L. Heteroptera:Pentatomidae) nın Farklı Sıcaklıklardaki Gelişimi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri. S Temmuz 2009, Van. 86. Öğür,E. ve C.Tuncer,2009. İki Kabarcıklı Koşnil [ Paleolecanium bituberculatum (Targ and Tozz.) (Homoptera:Coccidae) in Vücut Büyüklüğü ile Yumurta Sayısı Arasındaki İlişki ve Populasyon Üzerine Yöneylerin Etkisi. S.31. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri Temmuz 2009, Van. 87. Öğür,E. ve C.Tuncer,2009. Küresel Isınmanın Böceklere Etkileri. I.Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Haziran 2009,Konya. 88. Tuncer,C.,2009. Arthropod Pest Management in Organic Hazelnut Growing. Acta Hort. No:845: Tuncer,C. Saruhan,I and I.Akca, Chemical Control of True Bugs (Heteroptera:Pentatomidae,Acanthosomatidae and Coreidae) For Preventing Kernel Damage in Hazelnut Orchards of Turkey. Acta Hort. No:845: Saruhan,I and C.Tuncer,2009. Population Density and Fluctuations of Green Shield Bug (Palomena prasina L. Heteroptera:Pentatomidae) in Hazelnut Orchards of Turkey. Acta Hort. No:845: Akça,İ, C.Tuncer,A.Güler and İ.Saruhan,2009. Determination of Lethal Concentration of Some Insecticides to Honey Bee Apis mellifera (Apidae,Hymenoptera) with Laboratory Bioassays. Journal of Animal and Veterinary Advances 8(11): Tuncer,C. and E. Ogur,2009. The life history, natural enemies and spatial distribution of Paleolecanium bituberculatum (Targ. And Tozz.) (Hom.:Coccidae) on apple trees. VI. International conference on Arthropods: Chemical, physiological, biotechnological and environmental aspects June 2009, Ochotnica Dolna, Poland. 93. Akça,İ and C.Tuncer,2009. The relations between Hazelnut Weevil (Curculio nucum Col., Curculıonıdae) population dynamics and climate condition in Northern Part of Anotolia. The International Environment Conference, UCS Bishkek, May Karadeniz,T., Bostan,S.Z., Tuncer,C. Ve C.Tarakçıoğlu,2009. Fındık Yetiştiriciliği.Ordu Ziraat Odası Başkanlığı Bilimsel Yayınlar Serisi No:1, 154s. 95. Tuncer,C.,2009. Organik Tarımda Zararlılarla Mücadele. Akademik Tarım Dergisi. Sayı:4, Mart Saruhan,İ. ve C.Tuncer,2010. Kültürel Entomoloji. Anadolu Tarım Bilim Derg.25(1): Saruhan,İ. ve C.Tuncer,2010. Fındık Kokarcası, Palomena prasina L. (Heteroptera: Pentatomidae) nın Fındık Meyvelerindeki Zarar Şekli ve Oranı. Anadolu Tarım Bilim.Derg. 25(2): Saruhan,İ, C,Tuncer and İ.Akça,2010. Development of gren shield bug (Palomena prasina L., Heteroptera:Pentatomidae) in different temperatures. Zemdirbyste-Agriculture. Vol.97 (1): Ak,K, Güçlü,Ş, C.Tuncer, Kivide yeni bir meyve zararlısı: Lymantor coryli (Perris, 1853) (Coleoptera: Scolytidae). Türk. entomol. derg., 2010, 34 (3):

7 100. İ.Saruhan, C.Tuncer ve İ.Akça Organik Tarımda Zararlılarla Mücadele Yöntemleri ve Mevcut Durum Analizi. Türkiye IV.Organik Tarım Sempozyumu. 28 Haziran-1 Temmuz 2010, Erzurum Tuncer, C., Akça,İ., Saruhan,İ., Mennan,H., İşler, N. ve Genez,Ö., Samsun İlinde Vektör Mücadelesi. 1. Ulusal Biyosidal Kongresi, Kasım 2010 Antalya Ak,K. İ.Saruhan, C.Tuncer, H.Akyol ve A.Kılıç,2011. Ordu İli Kivi Bahçelerinde Yazıcıböcek Coleoptera: Scolytidae) türlerinin tespiti ve zarar oranları. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Haziran 2011, Kahramanmaraş Tuncer,C.,2011. Agroterörizm. AFET 11 Sempozyumu Aralık İstanbul Ruşen,M., A.Turan, K.Ak ve C.Tuncer,2011. Fındık Kurdu [Balaninus(= Curculio) nucum L. Colertera: Curculionidae)] na Karşı Organik Kökenli Preparatlarla Mücadele İmkanlarının Araştırılması. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkiler, Kongresi , Harran Üniversitesi. Şanlıurfa Tuncer,C., İ.Akça and İ.Saruhan, True Bugs Problem in Turkish Hazelnut Orchards. II Balkan Symposium on Fruit Growing. 5-7 Sept Romania Öğür,E. ve C.Tuncer,2011. Küresel Isınmanın Böceklere Etkileri. Anadolu Tarım Bilim.Derg. 26(1): Ak,K. İ.Saruhan, C.Tuncer, H.Akyol ve A.Kılıç,2011. Ordu İli Kivi Bahçelerinde Yazıcıböcek (Coleoptera: Scolytidae) türlerinin tespiti ve zarar oranları.türk. Entomol. bült., 1(4): Ögür, E. ve C. Tuncer, Genetiği Değiştirilmiş Bitkilerin Böceklere Etkileri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2(4): Tuncer,C., İ.Saruhan, and İ.Akça,2012. Seasonal occurrence and species composition of true bugs in hazelnut orchards. 8th International Congress on Hazelnut March Chile. Abstract Book p Manana,K. And C.Tuncer,2012. A survey on fall webworm, Hyphantria cunea Drury Populations in Samegrelo. International Scientific Conference. Biological Plant Protection, Problems and Contemporary Achievments September,2012, Tblisi, Georgia. Book of Abstracts: p ÖGÜR, E and C. TUNCER, The Effects of Genetically Modified Plants on Natural Enemies. International Journal of Arts & Sciences, International Conference for Academic Disciplines. American University of Rome. 29 October-1 November, 2012, Rome, Italy. (Oral presentation) Ögür, E ve C. Tuncer, Genetiği Değiştirilmiş Bitkilerin Böceklere Etkileri. I. Uluslar arası Iğdır Sempozyumu. Iğdır Üni Nisan, 2012, Iğdır. Fen Bilimleri Bildiri Özetleri s Tuncer,C., Fındık Zararlıları Web Sitesi. Hazelnut Pests Homepage. ( İngilizce ve Türkçe versiyon ile, Yaklaşık 60 sayfa). Kendi Konusunda Dünyanın Tek Web Sitesi.

Archived at http://orgprints.org/21430

Archived at http://orgprints.org/21430 Archived at http://orgprints.org/21430 Fındık Kurdu [Balaninus(= Curculio) Nucum L. Colertera: Curculionidae)] na Karşı Organik Kökenli Preparatlarla Mücadele İmkanlarının Araştırılması Uz. Mine RUŞEN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul Doğum Tarihi : 11.08.1988 Medeni Hali : Evli Yabancı Dili : İngilizce Göreve Başlama Tarihi: 15 Aralık 2011 Eğitim Durumu (Kurum ve

Detaylı

Prof.Dr.ABUZER YÜCEL

Prof.Dr.ABUZER YÜCEL Prof.Dr.ABUZER YÜCEL Doğum Yeri ve Tarihi: Adıyaman, 1951 İletişim Bilgileri: Tel: 0414/318 37 39 Faks: 0414 318 36 82 e-mail: ayucel@harran.edu.tr Posta Adresi: Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanlığı,

Detaylı

mustafaacar@gthb.gov.tr mustafacar_tr@yahoo.com

mustafaacar@gthb.gov.tr mustafacar_tr@yahoo.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Mustafa ACAR Ziraat Mühendisi Telefon 0 362 256 05 14 / 3000 E-mail Doğum Tarihi - Yeri mustafaacar@gthb.gov.tr mustafacar_tr@yahoo.com 1972 - Gümüşhacıköy / Amasya EĞİTİM

Detaylı

Sorumlu yazar Geliş Tarihi : 30 Mart 2012 e-posta: kibarak@yahoo.com Kabul Tarihi : 15 Mayıs 2012

Sorumlu yazar Geliş Tarihi : 30 Mart 2012 e-posta: kibarak@yahoo.com Kabul Tarihi : 15 Mayıs 2012 Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 10-14, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Doğu Karadeniz Bölgesinde Yeni Bir Zararlı Ricania simulans (Walker, 1851) (Hemiptera: Ricaniidae)

Detaylı

Erbey, M., Bazı Dysmachus (Diptera: Asilidae) türlerinin spermateka yapıları.

Erbey, M., Bazı Dysmachus (Diptera: Asilidae) türlerinin spermateka yapıları. ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı, adı : ERBEY, Mahmut Uyruğu : T.C. Doğum tarihi ve yeri : 28.11.1977 Elazığ Medeni hali : Evli, 1 çocuklu Telefon : 0 (386) 280 46 66 0 533 436 05 23 Faks : 0 (386) 280

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21166

Archived at http://orgprints.org/21166 BAZI ORGANİK MATERYALLERİN FINDIKTA VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ Öğrt. Gör. Ali TURAN 1 ali.turan@giresun.edu.tr, Dr. Kibar AK 2 kibarak@yahoo.com, Arzu SEZER 3 Özet Bu araştırma organik fındık üretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ 1.GENEL ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ DÜZENLEME TARİHİ: 13.01.2016 ADI SOYADI: Mehmet MAMAY SİCİL NO: 4096 DOĞUM TARİHİ VE YERİ: 02.04.1978-Viranşehir/ ŞANLIURFA YAZIŞMA ADRESİ: Narlıkuyu Mah. 1049. Sok.

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı / 2010

atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı / 2010 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Arif ATAK Unvan Dr.Mühendis Telefon 0226 814 25 20 (1220) E-mail atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Doğum Tarihi - Yeri 15.11.1972 Aksaray Fotoğraf Doktora Üniversite

Detaylı

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Eda ÇALIKOĞLU Ünvan Gıda Mühendisi Telefon 206 E-mail ecalikoglu@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 28.09.1978 - Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Fen Bilimleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nesrin AKTEPE TANGU Unvan Mühendis (Dr.) Telefon 02268142520/1210 E-mail ntangu@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.08.1970/Kalecik Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ 1.GENEL ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ DÜZENLEME TARİİ: 25.01.2016 ADI SOYADI: Mehmet MAMAY SİCİL NO: 4096 DOĞUM YERİ: Viranşehir / ŞANLIURFA YAZIŞMA ADRESİ: arran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma

Detaylı

n.elekcioglu@bmi.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi- ADANA

n.elekcioglu@bmi.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi- ADANA KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Naime Zülal ELEKÇİOĞLU Ünvan Telefon 322 3441784 E-mail n.elekcioglu@bmi.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1969 -Tarsus Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Gülcan TARLA Doğum Tarihi : 10.04.1970 Öğrenim Durumu :Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çukurova Üniversitesi 1992 Yüksek Lisans Mustafa

Detaylı

Dr.Adem ATASAY Görevi

Dr.Adem ATASAY Görevi Adı Soyadı MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BİLGİ FORMU Dr.Adem ATASAY Görevi Yetiştirme Tekniği Bl. Başk. E- Posta atasay15@yahoo.com Telefon No Doğum Yeri BUCAK Doğum Tarihi 02.06.1972

Detaylı

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Dr. Ünal KARIK Mühendis Dahili 451 E-mail Doğum Tarihi - Yeri unalkarik@gmail.com 16.07.1973-ERZİNCAN EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Tarla

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Mustafa Kemal SOYLU Unvan Yüksek Mühendis Telefon 02268142520/1299 E-mail mksoylu@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 28/03/1974- Çamardı (Niğde) Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

1. Beyhan, N., Odabaş, F.,1997. The investigation of compatibility relationships of some

1. Beyhan, N., Odabaş, F.,1997. The investigation of compatibility relationships of some SCI Index Kapsamında Yayınlanan Yayınlar 1. Caliskan O., Odabas M.S., Cirak C., Odabas F. 2010. Modeling of the individual leaf area and dry weight of oregano (Origanum onites L.) leaf using leaf length

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ahmet GÜLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ahmet GÜLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ahmet GÜLER İletişim Bilgileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı ABD, 55139 Atakum-SAMSUN Tel:+90 362 3121919-1154 Faks:+90

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ. Bitki Koruma Yabancı Ot 2011

KİŞİSEL BİLGİLER. serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ. Bitki Koruma Yabancı Ot 2011 Adı Soyadı Ünvan KİŞİSEL BİLGİLER Dr. Serdar EYMİRLİ Ziraat Mühendisi Telefon (322) 344 17 84 E-mail serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com Doğum Tarihi - Yeri 1973-Merzifon Doktora Üniversite Adı

Detaylı

06.06.2012-Devam Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 18.07.2011-05.06.2012 Daire Başkan Vekili

06.06.2012-Devam Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 18.07.2011-05.06.2012 Daire Başkan Vekili KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nejdet KAPLAN Ünvan Daire Başkanı Telefon (0312) 3271795 E-mail nkaplan@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1958-Akçaabat (Trabzon) Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Uludağ Üniversitesi 2005 Anabilim Dalı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Uludağ Üniversitesi 2005 Anabilim Dalı Doç.Dr. Cevriye MERT Telefon : 0 224 2941542 Faks : 0 224 4429098 E-posta : cevmert@uludag.edu.tr Adres : U.Ü, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü,16059, Bursa Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık Alanları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ Unvanı: Doçent Doktor Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Üniversite Yıl Program

Detaylı

Öğr. Gör. Tuğba GÜLEÇ

Öğr. Gör. Tuğba GÜLEÇ Öğr. Gör. Tuğba GÜLEÇ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı Yunus Emre Yerleşkesi, 70100 /KARAMAN Telefon: (338) 226 2088- Dahili: 2591 Belgegeçer:

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler Kişisel Bilgiler Ad-Soyad : Süreyya SALTAN EVRENSEL Ünvan : Yrd.Doç.Dr E-posta : ssaltanev@ gmail.com Telefon :02242942342 Göreve Başlama Tarihi :29/12/1986 Uzmanlık Alanları : Laboratuar Teknikleri, Süt

Detaylı

AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR * Erol AKKUZU 1 Torul MOL 2

AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR * Erol AKKUZU 1 Torul MOL 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2006, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 50-57 AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNAMENTAL HORTIKULTUR DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL T U K T U K Dersin Adı Dersin Adı Matematik I 2 0 2 Matematik II 2 0 2 Genel Kimya 2 2 3 Türk Dili II

Detaylı

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları T A G E M. Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları T A G E M. Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı I İÇİNDEKİLER Sayfa No FINDIK ZARARLILARI STANDART İLAÇ DENEME METOTLARI... 1 DALKIRAN [Xyleborus dispar (Fabr.)] ve DALDELEN [Lymantor coryli (Perris) (Col.: Scolytidae)] STANDART İLAÇ DENEME METODU...

Detaylı

seciley@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2010

seciley@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2010 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı S.Seçil Erdoğan Unvan Mühendis Telefon 226-8142520-1287 E-mail seciley@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 04.01.1970 Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Namık

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

Bademli (Ödemiş, İzmir) beldesi meyve fidanlıklarında zararlı Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae) nin populasyon yoğunluğu*

Bademli (Ödemiş, İzmir) beldesi meyve fidanlıklarında zararlı Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae) nin populasyon yoğunluğu* Türk. entomol. derg., 2004, 28 (3): 193-203 ISSN 1010-6960 Bademli (Ödemiş, İzmir) beldesi meyve fidanlıklarında zararlı Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae) nin populasyon yoğunluğu* H. Sezin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU Behçet KIR 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA BÖLGE BAŞLAMA- FİNANSMAN PROJE ADI BÜTÇESİ NO MÜDÜRLÜĞÜNÜN ADI BİTİŞ TARİHİ KAYNAĞI DURUMU 1 Amasya OBM Amasya Kazanasmazlar Konağı Ormancılık OKA + İl Özel

Detaylı

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa)

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sevilay ULCAY Doğum Tarihi: 25.07.1979 Ünvanı: Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Celal Bayar

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ DERGİLER (MAYIS 2012)

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ DERGİLER (MAYIS 2012) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ DERGİLER (MAYIS 202) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 000 ABA ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2014. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2014. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Şeref CINBIRTOĞLU Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 452-2562341 / 130 e-mail scinbirtoglu@gmail.com Doğum Tarihi-Yeri 1971- Almanya DOKTORA YÜKSEK LİSANS LİSANS EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi

Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Şanlıurfa da Elma Bahçelerinde Elma

Detaylı

Giresun, Ordu ve Samsun İllerinde Fındık Bahçelerinde Zarar Yapan Yazıcıböceklerin (Coleoptera: Scolytidae) Zarar Seviyeleri

Giresun, Ordu ve Samsun İllerinde Fındık Bahçelerinde Zarar Yapan Yazıcıböceklerin (Coleoptera: Scolytidae) Zarar Seviyeleri GOÜ. Ziraat Fakültesi, 5, (), 9- Giresun, Ordu ve Samsun İllerinde Fındık Bahçelerinde Zarar Yapan Yazıcıböceklerin (Coleoptera: Scolytidae) Zarar Seviyeleri Kibar Ak Meryem Uysal Celal Tuncer Karadeniz

Detaylı

FI DIK KOKARCASI (Palomena prasina L. HETEROPTERA: PE TATOMIDAE) I FI DIK MEYVELERĐ DEKĐ ZARAR ŞEKLĐ VE ORA I

FI DIK KOKARCASI (Palomena prasina L. HETEROPTERA: PE TATOMIDAE) I FI DIK MEYVELERĐ DEKĐ ZARAR ŞEKLĐ VE ORA I Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2010,25(2):75-83 Anadolu J. Agric. Sci., 2010,25('2):75-83 Araştırma Research FI DIK KOKARCASI (Palomena prasina L. HETEROPTERA: PE TATOMIDAE) I FI DIK MEYVELERĐ DEKĐ ZARAR

Detaylı

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa AKYOL Doğum Tarihi: 05.05.1977 Ünvanı: Yrd Doç Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Biyoloji Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları I İÇİNDEKİLER Sayfa No: FINDIK ZARARLILARI STANDART İLAÇ DENEME METOTLARI... 1 DALKIRAN [Xyleborus dispar (Fabr.)] ve DALDELEN [Lymantor coryli (Perris) (Col.: Scolytidae)] STANDART İLAÇ DENEME METODU...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE LER LİSTESİ Adı Soyadı: Savaş Atasever Doğum Tarihi: 8 Ocak 970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Zootekni Ondokuz Mayıs Üniversitesi 99 Y. Lisans Zootekni Ondokuz

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ. Ziraat Fakültesi/2006. Ziraat Fakültesi/2001

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ. Ziraat Fakültesi/2006. Ziraat Fakültesi/2001 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. İbrahim CERİT Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3340055/114 E-mail ibrahimcerit@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri Andırın-1967 Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/

Detaylı

Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapan Öğrenciler İçin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı

Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapan Öğrenciler İçin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı 2016-2017 Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapan Öğrenciler İçin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı I.YARIYIL II. YARIYIL TBD 101 Botanik-I 2 2 3 5 1 TBD 102 Botanik-II 2 2 3 5 TBD

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. s_oztemiz@hotmail.com. Ziraat Fakültesi- Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı -2011

KİŞİSEL BİLGİLER. s_oztemiz@hotmail.com. Ziraat Fakültesi- Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı -2011 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Doç. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ Ünvan Mühendis-Doçent Telefon (322) 344 17 84 E-mail s_oztemiz@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1971 -Adana EĞİTİM BİLGİLERİ Doçent Üniversite Adı Akademik

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı: Tohit GÜNEŞ Doğum Yeri: Iğdır Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanları: Bitki Fizyolojisi, Fen Eğitimi B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI İş: OMÜ. Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Kurum Alan Yıl. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Biyoloji 2005-2010 Yarı zamanlı Öğretim Elemanı Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Kurum Alan Yıl. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Biyoloji 2005-2010 Yarı zamanlı Öğretim Elemanı Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sibel YILMAZ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi : 08.03.1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent : Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Fen/Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji

Detaylı

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR Ali ÖZTOP 1 Mehmet KEÇECİ 1 Mehmet KIVRADIM 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100 - Antalya 2 Tarım

Detaylı

WALNUT SELECTION IN CAMILI VICINITY (ARTVIN-BORÇKA) Abstract

WALNUT SELECTION IN CAMILI VICINITY (ARTVIN-BORÇKA) Abstract CAMİLİ YÖRESİNDE (ARTVİN-BORÇKA) CEVİZ SELEKSİYONU Özet Ü. Serdar T. Demir N. Beyhan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 55139 Samsun Bu araştırma, Artvin in Borçka ilçesi

Detaylı

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977 Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri Doğum Tarihi BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İsmail POYRAZ Yrd.Doç.Dr. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hakan ÇELEBİ Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 13/08/1978 Adres : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü AKSARAY Telefon : 0 533

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. KADİR SABANCI

YRD. DOÇ. DR. KADİR SABANCI YRD. DOÇ. DR. KADİR SABANCI Adres : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü, Yunus Emre Yerleşkesi, 70100, Karaman Telefon : +90 338 226 20 00/5160

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil KOÇ Doğum Tarihi: 22.10.1962 Ünvanı: Profesör Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Atatürk Üniv. 1986 Y. Lisans

Detaylı

makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir

makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Araştırma Makalesi Bağ Alanlarında Görülen Yabancı Otlar İngilizce Başlık: Weed Species

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ. : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100, ANTALYA Tlf: 0 (242) 321 67 97, e-mail: ayseserpil.kaya@gthb.gov.

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ. : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100, ANTALYA Tlf: 0 (242) 321 67 97, e-mail: ayseserpil.kaya@gthb.gov. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Bilgileri : Ayşe Serpil KAYA : 1968 / Antalya : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100, ANTALYA Tlf: 0 (242) 321 67

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Bülent KÖSE. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Bülent KÖSE. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Bülent KÖSE İletişim O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Tel:+90 (362)3121919/1139 Fax: +90 (362)4576054 E-mail:bulentk@omu.edu.tr Doğum yeri ve Tarihi: Kırıkkale-1973 Eğitim Doktora

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Unit: Ege University, Natural History Application and Researches Centre

CURRICULUM VITAE. Unit: Ege University, Natural History Application and Researches Centre CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Name-Surname: Nilay GÜLPERÇİN Place and Date of Birth: Izmir, Turkey-1972 E-mail: nilay.gulpercin@gmail.com.tr, nilay.gulpercin@ege.edu.tr Foreign Language: English FINAL

Detaylı

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin,

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Selma KATALAY Doğum Tarihi: 24-10-1967 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji/ Hidrobiyoloji Ege Üniversitesi,Fen

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz 1967- İstanbul 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Telefon: +90 348 813 9334 /1514 5. Faks: +90 348 813 9336 6. E-Posta: sumrubakan@kilis.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl Önlisans Tıbbi Laboratuvar İstanbul Üniversitesi 2001-2002

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl Önlisans Tıbbi Laboratuvar İstanbul Üniversitesi 2001-2002 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aysel VEYİSOĞLU Doğum Tarihi: 1981 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Önlisans Tıbbi Laboratuvar İstanbul Üniversitesi 2001-2002 Lisans Biyoloji

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Detaylı

Samsun İli Fındık Bahçelerinde Bulunan Zararlı ve Yararlı Akarların Populasyon Dalgalanmalarının Belirlenmesi

Samsun İli Fındık Bahçelerinde Bulunan Zararlı ve Yararlı Akarların Populasyon Dalgalanmalarının Belirlenmesi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005, 22 (2), 13-18 Samsun İli Fındık Bahçelerinde Bulunan Zararlı ve Yararlı Akarların Populasyon Dalgalanmalarının Belirlenmesi Faruk Akyazı 1 Osman Ecevit 2 1 Gaziosmanpaşa

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK

Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 999-00 Y. Celal Bayar Üniversitesi Gıda Müh./Gıda Teknolojisi 00-00 Doktora

Detaylı

Dr. Yasemin GÜLER. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Gayret Mah., Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, No:66, 06172 Yenimahalle- Ankara

Dr. Yasemin GÜLER. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Gayret Mah., Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, No:66, 06172 Yenimahalle- Ankara Dr. Yasemin GÜLER Uzmanlık Alanları: Megachilidae (Hymenoptera: Apoidea) Sistematiği, Biyolojik Çeşitlilik, Yuvalanma Biyolojisi Telefon: 312 3445993-96/1110 Faks: 312 3151531 E-posta: Yasemin.guler@gthb.gov.tr

Detaylı

Böcekler. Tür sayısı: 8oo ooo Zararlı tür sayısı: Önemli hasar meydana getiren: 500

Böcekler. Tür sayısı: 8oo ooo Zararlı tür sayısı: Önemli hasar meydana getiren: 500 Böcekler Tür sayısı: 8oo ooo Zararlı tür sayısı: 10 000 Önemli hasar meydana getiren: 500 Üreme hızı Küçük hacim Uçabilme Dirençli türler Sıradışı bir örnek Bir domates bitkisinde 24 000 aphid Phyloloxera

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 2013. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 1999

EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 2013. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 1999 KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı Osman Sedat SUBAŞI Unvan Dr. Telefon (0324) 518 00 52 İç hat: 128 E-posta sedatsbs@gmail.com Doğum Yeri- Gölbaşı - 1972 Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet S. Okaygün 2. Doğum Tarihi : 27 Ağustos 1963 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği University of

Detaylı

Summary. Yusuf KARSAVURAN ** Enver DURMUŞOĞLU **

Summary. Yusuf KARSAVURAN ** Enver DURMUŞOĞLU ** Türk. entomol. derg., 4, 28 (4): 253-266 ISSN -69 Mustafakemalpaşa (Bursa) da sanayi domateslerinde Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera: Noctuidae) ya karşı ilaçlama zamanının saptanmasında feromon

Detaylı

Katılımcı Olduğu Diğer Programlar

Katılımcı Olduğu Diğer Programlar Katılımcı Olduğu Diğer Programlar 27-31.01.2011: 25 th Winter Universiade 2011 21.12.2010: Hizmet Envanteri Veri Tabanı, Devlet Teşkilatı Veri Tabanı ve Kamu Veri Envanteri Semineri, Başbakanlık İdareyi

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

06110 Dışkapı - Ankara. İş: (312) 596 16 57 Cep: (544) 683 26 78 A/TEMEL EĞİTİM DURUMU

06110 Dışkapı - Ankara. İş: (312) 596 16 57 Cep: (544) 683 26 78 A/TEMEL EĞİTİM DURUMU ADI - SOYADI Yener ATASEVEN DOĞUM YERİ Ankara DOĞUM TARİHİ YAZIŞMA ADRESİ 21 Ocak 1977 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 06110 Dışkapı - Ankara TELEFON İş: (312) 596 16 57 Cep:

Detaylı

Önceden Tahmin ve Erken Uyarı

Önceden Tahmin ve Erken Uyarı Önceden Tahmin ve Erken Uyarı Hava sıcaklığı Nem Rüzgar hızı ve yönü Güneş şiddeti Yağmur miktarı Toprak nemi sıcaklığı Yaprak ıslaklığı Zamanında doğru ilaçlama Ürün ve çevrenin korunması Gereksiz ilaçlamalar

Detaylı

Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO

Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO Doğal Ürünler! Bu ürünler tamamen doğal koşullarda üretilen ürünlerdir. Kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanmadan, doğal tohumlarla üretilirler. Organik Ürünler!

Detaylı

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR PAMUK ENTEGRE MÜCADELEDE BİYOTEKNİK YÖNTEMLER Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR Entegre Mücadelede Biyoteknik Mücadele Yöntemleri İlaçların yaygın ve

Detaylı

CURRICULUM VITAE MUSTAFA ÇEVİK. Cep Tel:0 (506) 224 18 85 Adres: Akşemsettin Mah. 1080. Cad. 141 / 18 Mamak- Ankara E-mail: mustafacevik@mu.edu.

CURRICULUM VITAE MUSTAFA ÇEVİK. Cep Tel:0 (506) 224 18 85 Adres: Akşemsettin Mah. 1080. Cad. 141 / 18 Mamak- Ankara E-mail: mustafacevik@mu.edu. CURRICULUM VITAE MUSTAFA ÇEVİK Cep Tel:0 (506) 224 18 85 Adres: Akşemsettin Mah. 1080. Cad. 141 / 18 Mamak- Ankara E-mail: mustafacevik@mu.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : Karaman Doğum

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

Kimyasal savaş nedir?

Kimyasal savaş nedir? KİMYASAL SAVAŞ Kimyasal savaş nedir? Tarımsal savaş; zararlı popülasyonlarını ekonomik zarar eşiği altında tutmak amacıyla kimyasal bileşiklerin kullanıldığı tarımsal savaş yönetimidir. Tarihçesi M.Ö 12.

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Zeynep DORAK Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1978/ İstanbul Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü nden alınan yazıda; Türkiye de kiraz-vişne

Detaylı

Aydın KARAKUŞ. Ziraat Mühendisi. EĞİTİM BİLGİLERİ. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü-2009

Aydın KARAKUŞ. Ziraat Mühendisi. EĞİTİM BİLGİLERİ. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü-2009 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Ziraat Mühendisi Telefon 3157623/1415 E-mail akarakus@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 01.05.1971-Araklı Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Selçuk Üniversitesi

Detaylı

06110 Dışkapı - Ankara. İş: (312) Cep: (544) TEMEL EĞİTİM DURUMU

06110 Dışkapı - Ankara. İş: (312) Cep: (544) TEMEL EĞİTİM DURUMU ADI - SOYADI Yener ATASEVEN DOĞUM YERİ Ankara DOĞUM TARİHİ YAZIŞMA ADRESİ 21 Ocak 1977 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 06110 Dışkapı - Ankara TELEFON İş: (312) 596 16 57 Cep:

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ZİRAAT ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ZİRAAT ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ZİRAAT ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı : 62 Toplantı Tarihi : 20.06.2016 Toplantı Saati : 10.00 Toplantı

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011. Yüksek Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011. Yüksek Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2004 1. Adı Soyadı : Fatma Kanca 2. Doğum Tarihi : 25.03.1980 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011 Yüksek Lisans

Detaylı