YAYIN LİSTESİ. 5. Tuncer, C. ve O. Ecevit, Pestisit kullanımının dolaylı etkileri ve ekonomik önemi. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg., 6 (1-2):

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAYIN LİSTESİ. 5. Tuncer, C. ve O. Ecevit, 1991. Pestisit kullanımının dolaylı etkileri ve ekonomik önemi. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg., 6 (1-2): 141-151."

Transkript

1 YAYIN LİSTESİ 1. Kansu, İ. A. and C. Tuncer, Studies on determining the lethal and sterilizing doses of gamma radiation applied to various biological stage of cowpea weevil (Callosobruchus maculatus Col., Bruchidae). Insect and pest control newsletter. August 1989, No: 43, p. 2. Tuncer, C. ve İ. A. Kansu, Börülce tohum böceği (Callosobruchus maculatus Col., Bruchidae) nin çeşitli biyolojik dönemlerine uygulanan gamma radyasyonunun kısırlaştırıcı ve öldürücü dozlarının tespiti üzerindeki araştırmalar. II. Ulusal Nükleer Bilimler Kong., Eylül 1989, İstanbul, Bildiri Kitabı Cilt 2: Ecevit, O., C. Tuncer ve M. Arlı, Gümüşhane ilinin bitki koruma sorunları ve öneriler. Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu (1990), Ecevit, O. ve C. Tuncer Gen transferi ile böceklere karşı dayanıklı bitki elde etme çalışmaları. Türk. Entomol. Derg., 15(2): Tuncer, C. ve O. Ecevit, Pestisit kullanımının dolaylı etkileri ve ekonomik önemi. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg., 6 (1-2): Ecevit, O., S. Keçeci, C. Tuncer, M. Işık ve A. F. Yanılmaz, Doğu Karadeniz Bölgesinde fındık bahçelerinde zararlı Eriophyoidae (Acarina) türleri üzerinde çalışmalar. Türkiye II. Entomol. Kong., Ecevit, O., C. Tuncer ve G. Hatat, Gıda maddelerindeki pestisit kalıntıları. Doğa ve Çevre (Samsun Doğayı Koruma Derneği). 2: Ecevit, O., C. Tuncer ve S. Keçeci, Fındık Yaprak Deleni Anoplus roboris Sufi.(Coleoptera, Curculionidae) ın tanımı üzerinde çalışmalar. Türk. Entomol. Derg., 17 (4): Ecevit, O. ve C. Tuncer, Tarım ve çevre ilişkileri. Doğa ve Çevre, 3: Tuncer, C. ve İ. A. Kansu, Konukçu bitkilerin Hyphantria cunea Drury (Lep.: Arctiidae) ya etkileri üzerinde araştırmalar. Türk Entomol. Derg. 18 (4): Tuncer, C. ve O. Ecevit,1994. Bacillus thuringiensis ürünleri ve böceklerde dayanıklılığın önemi. Türk Entomol. Derg., 18(2): Aydın, İ., C. Tuncer ve O. Ecevit, Mısırın soya ve fasulye ile karışık ekiminin Mısır kurdu (Ostrinia nubulalis, Lep: Pyralidae) nın zarar düzeyine etkileri. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg., 9 (1): Tuncer, C., Bitki zararlısı böceklerin zarar düzeyine etki eden bazı ekolojik faktörler. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg. 9 (1): Tuncer, C., Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea Drury Lep.: Arctiidae) nin Samsun ilindeki biyolojisi üzerinde araştırmalar. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg. 9 (1): Ecevit, O., C. Tuncer, G. Hatat ve S. Keçeci, İki farklı Bacillus thuringiensis preparatı (Thuricide ve Biobit) ile azinphos-methyl ve triflunuron un Amerikan beyaz kelebeği (Hypantria cunea Drury. Lep: Arctiidae) ne etkinliği üzerinde çalışmalar Ocak 1994, III. Biyolojik Mücadele Kong., Tuncer, C., O. Ecevit ve İ. Akça, Zararlılarla mücadelede biyolojik yöntemler. O. M. Ü., Zir. Fak. Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi (10-11 Ocak 1995), Tuncer, C., İ. Akça, Bitkisel çeşitlilik ve böcekler. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg. 10 (1):

2 18. Tuncer, C. ve R. Erzen, Lymantria dispar L. (Lep.: Lymantriidae) in farklı konukçu bitkilerdeki gelişme özelliklerinin saptanması üzerinde araştırmalar. Türk Entomol. Derg. 19(1): Tuncer, C., Bazı konukçu bitkilerin Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea Drury Lep.: Arctiidae) nin gelişme dönemlerine etkileri üzerinde araştırmalar. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg. 10 (1): Tuncer, C., Oregon (ABD) da fındık tarımı üzerine gözlemler. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg. 10 (3): Tuncer, C., Bazı insektisitlerin fındık yaprak biti (Myzocallis coryli Goetze, Hom.: Aphididae) nin parazitoiti Trioxys pallidus (Hym.: Aphiididae) a etkileri üzerinde araştırmalar. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg. 10(3): Ecevit, O., C. Tuncer ve G. Hatat, Karadeniz Bölgesi bitki sağlığı problemleri ve çözüm yolları. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg., 10 (3): Tuncer, C. ve Ü. Serdar., Sinop ili kestane üretim alanlarındaki meyve kurtlanma oranları ve larvaların meyveyi terketme zamanının saptanması üzerinde araştırmalar. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg.11(3): Tuncer, C. ve O. Ecevit, Amerikan beyaz kelebeğinin Samsun ili fındık üretim alanlarındaki kısa biyolojisi ve doğal düşmanları. Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu. O. M. Ü. Zir. Fak., Tuncer, C. ve O. Ecevit, 1996.Samsun ili fındık üretim alanlarındaki zararlılarla savaşım faaliyetlerinin mevcut durumu üzerinde bir araştırma. Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu. O. M. Ü. Zir. Fak., Ecevit, O., C. Tuncer, S. Özman, S. Mennan ve İ. Akça, Karadeniz Bölgesi fındık bahçelerindeki doğal düşmanlar ve biyolojik savaşımda kullanılma olanakları. Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu. O. M. Ü. Zir. Fak., Tuncer, C. ve O. Ecevit, Fındık zararlılarıyla mücadelede entegre model tasarımı. Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu. O. M. Ü. Zir. Fak., Özman, S. K., C. Tuncer ve O. Ecevit, Türkiye akar faunası için yeni bir tür: Rhynchaphytoptus negundivagrans Farkas (Eriophyoidae:Acarina). XIII.Ulusal Biyoloji Kong., (17-20 Eylül 1996, İstanbul), Cilt IV, Tuncer, C. ve İ. Akça., Fenoxycarb ve Azadirachtin in Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea Drury ) (Lepidoptera: Arctiidae) ne etkileri. Türkiye III. Entomol. Kong Eylül 1996, Tuncer, C., O. Ecevit and İ. Akça, Observations on the biology of filbert aphid (Myzocallis coryli, Homoptera: Aphididae) in hazelnut orchards. IV. International congress on hazelnut, Ordu,Turkey, July 30- August 2,1996, Abstracts s Tuncer, C. and O. Ecevit., Current status of hazelnut pest in Turkey.IV. International congress on hazelnut Ordu,Turkey, July 30-August 2,1996, Abstracts s Tuncer, C., O. Ecevit and İ. Akça, Observations on the biology of filbert aphid (Myzocallis coryli, Homoptera: Aphididae) in hazelnut orchards. Acta Hort. 445: Tuncer, C. and O. Ecevit., Current status of hazelnut pest in Turkey. Acta Hort. 445:

3 34. Tuncer, C. and M. T. AliNiazee, Acute and chronic effect of Neem on the filbert aphid, Myzocallis coryli Goetze, (Hom.: Aphididae). International Journal of Pest Management, 1998, 44 (2): Sarıca, M., H. Efil, Y. Demir, İ. Aydın ve C. Tuncer, Samsun Tarımı. O. M. Ü. Zir. Fak. Araştırma Seri No: 4, 85s. 36. Tuncer, C.,1999. Zararlılarla mücadelede ekonomik karar seviyeleri. Bitki korumada ekonomik zarar eşiği modelleri ve uygulaması. 8-9 Eylül 1999, Samsun. Bildiri Kitabı Tuncer, C.,1999. Zararlılarla mücadelede ekonomik karar seviyelerinin hesaplanma yöntemleri. Bitki Korumada Ekonomik Zarar Eşiği Modelleri ve Uygulaması. 8-9 Eylül 1999, Samsun, Bildiri Kitabı Tuncer, C.,1999. Üç farklı bilgisayar programı (POLO, SPSS ve PROBİT ANALYSIS) İle probit analizinin uygulanması. III. Tarımda Bilgisayar Kullanımı Sempozyumu, 3-6 Ekim 1999, Adana. 39. Tuncer, C. and Çetin, M., Zararlılarla mücadelede ekonomik karar seviyelerinin hesaplanması için yeni bir bilgisayar programı KARAR. III. Tarımda Bilgisayar Kullanımı Sempozyumu, 3-6 Ekim 1999, Adana. 40. Tuncer, C., İ. Akça ve İ. Saruhan, Ceviz zararlıları ile entegre mücadele. Türkiye I.Ulusal Ceviz Sempozyumu. 5-8 Eylül 2001, Tuncer, C., İ. Akça ve İ. Saruhan, İnsektisitler ve çevreye etkileri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Samsun İl Müdürlüğü. Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği Semineri Kitabı Eylül 2000, Saruhan, İ., and C. Tuncer, Research on population densities and seasonal fluctuations of hazelnut pests in Samsun, Turkey. V. International congress on hazelnut, August 27-31,2000,OSU, Corvallis,OR, Abstracts: s Tuncer, C., İ. Akça and İ. Saruhan,2000. Integrated pest management in Turkish hazelnut orchards. V. International congress on hazelnut. August 27-31,2000,OSU, Corvallis,OR, Abstracts: s Saruhan, İ., and C. Tuncer, Population densities and seasonal fluctuations of hazelnut pests in Samsun, Turkey. Acta Hort. 556: Tuncer, C., İ. Akça and İ. Saruhan,2001. Integrated pest management in Turkish hazelnut orchards. Acta Hort. 556: Tuncer,C. and İ.Saruhan, Bazı önemli fındık zararlılarının Samsun ilindeki populasyon değişimi ve yoğunluğu üzerine araştırmalar. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg.,16 (1): Tuncer, C., Üç farklı bilgisayar programı (POLO, SPSS ve PROBIT ANALYSIS) ile probit analizinin uygulanması ve yorumu. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg.,16 (3): Akça, İ. ve C. Tuncer, Böcek üreme davranışları. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg.,16 (2): Caner, Y. K., ve C. Tuncer, Mısır ın fasulye,soya ve kabak ile sıraya karışık ekiminin Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis Hbn.,Lepidoptera: Pyralidae) nun zarar oranı ve yumurta parazitlenmesi üzerine etkisi. O. M. Ü Zir. Fak. Derg.,16 (3): Tuncer, C., Homotoma ficus L. (Homoptera: Homotomidae) un Samsun ilindeki biyolojisi ve yumurtaların gelişme eşiğinin saptanması üzerinde araştırmalar. Türk. Entomol. Derg, 26 (1):

4 51. Tuncer, C. ve S. Mennan, Fındık yaprak bitleri Corylobium avellanae Shrank (Homoptera: Aphididae) ve Myzocallis coryli Goeze ( Homoptera: Aphididae) nin tanımı üzerine çalışmalar. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg.,17 (3): Tuncer, C., İ. Akça ve İ. Saruhan, Fındıkta zararlı bazı emici böceklerin (Hemiptera: Pentatomidae, Coreidae ve Acanthosomatidae) neden olduğu Lekeli İç zararının kimyasal mücadele ile önlenmesi üzerine araştırmalar. O. M. Ü Zir. Fak. Derg.,17 (3): Tuncer, C., İ. Saruhan ve İ. Akça, Karadeniz Bölgesi fındık üretim alanlarındaki önemli zararlılar. Samsun Ticaret Borsası Dergisi. Sayı 2: Ecevit, O., C. Tuncer ve G. Hatat, Bitki Koruma. O. M. Ü. Zir. Fak. Ders Notu:20, 198s. 55. Tuncer, C., İ.Saruhan and İ.Akça,2004. The Insect Pest Problem Affecting Hazelnut Kernel Quality in Turkey. 6. International Hazelnut Congress. Tarragona, Spain June Tuncer,C., Saruhan,İ., Caner,Y., ve İ. Akça,2003. Üzümsü Meyve Zararlıları İle Entegre Mücadele Yöntemleri. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Ekim 2003,Ordu Tuncer,C., Saruhan, İ., Caner,Y., ve İ. Akça,2003. Kiwi Zararlıları İle Entegre Mücadele. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Ekim 2003,Ordu. 58. Ak,K.,Uysal,M. and C.Tuncer,2004. Giresun,Ordu ve Samsun İllerinde Fındık Bahçelerinde Zarar Yapan Yazıcıböcek ( Coleoptera: Scolytidae) Türleri ve Bulunuş Oranları. I.Bitki Koruma Kongresi, 8-10 Eylül 2004, Samsun, Bildiri Kitabı 108s. 59. Akça,İ and C.Tuncer, Fındık Kurdu (Curculio nucum L. Col., Curculionidae) nun Morfoloji ve Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar. I.Bitki Koruma Kongresi, 8-10 Eylül 2004, Samsun, Bildiri Kitabı 107s. 60. Akca, İ and C.Tuncer, Biological and Morphological Studies on Nut Weevil ( Curculio nucum L., Col.,Curculionidae). 6. International Hazelnut Congress. Tarragona, Spain June Tuncer, C., S.Mennan, İ.Akça, İ.Saruhan ve F.Akyazı,2004. Seralarda Zararlılar İle Biyolojik Mücadele. OMÜ Ziraat Fak.Dergisi 19(2): Kahveci,Y. ve C.Tuncer, Zararlı böceklerle organik tarımda mücadele yöntemleri. Cine-Tarım, Ekim 2004, sayı:(63): Ak,K., Uysal,M. and C. Tuncer,,2005. Giresun,Ordu ve Samsun İllerinde Fındık Bahçelerinde Zarar Yapan Yazıcıböcek ( Coleoptera: Scolytidae) Zarar Seviyeleri. GOÜ Ziraat Fak. Derg. 22(1): Ak,K., Uysal,M. and C, Tuncer,2005. Giresun,Ordu ve Samsun İllerinde Fındık Bahçelerinde Zarar Yapan Yazıcıböcek ( Coleoptera: Scolytidae) Türleri, Kısa Biyolojileri ve Bulunuş Oranları. OMÜ Zir.Fak.Dergisi20(2): AK, K., UYSAL, M., TUNCER, C., AKYOL, H.,2005. Orta Ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Fındıklarda Zararlı Önemli Yazıcıböcek (Colepotera:Scolytidae) Türleri Ve Çözüm Önerileri Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi. 19 (37) S: Kahveci,Y.C. ve C.Tuncer,2005. Zararlı Böceklerle Organik Tarımda Mücadele Yöntemleri. Agromedya, Tarım, Hayvancılık ve Gıda Dergisi. Ağustos Yıl:1, Sayı:1, Akca, İ and C.Tuncer, Biological and Morphological Studies on Nut Weevil ( Curculio nucum L., Col.,Curculionidae). Acta Hort. No.668:

5 68. Tuncer, C., İ.Saruhan and İ.Akça,2005. The Insect Pest Problem Affecting Hazelnut Kernel Quality in Turkey. Acta Hort.668: Ak, K., M. Uysal ve C. Tuncer, Yazıcıböceklerin Samsun İli Fındık Bahçelerindeki Populasyon Değişimi ve Kitle Yakalama Yöntemi Üzerinde Araştırmalar. S.Ü. Zir. Fak. Derg. 20(39): I.Saruhan ve C.Tuncer,2006. Palomena prasina L.(Heteroptera:Pentatomidae) nın bazı morfolojik ve biyolojik özelliklerinin saptanması üzerinde araştırmalar. Turk.Entomol.Derg. 30(1) Tuncer,C., İ.Akça ve İ.Saruhan,2006. Karadeniz Bölgesi Fındık Bahçelerindeki Zararlılar ve Mücadeleleri Üzerine Mevcut Durum Değerlendirmesi. 3. Milli Fındık Şurası ekim Bildiri Kitabı(2006): Ak, K., Uysal, M., Tuncer, C. 2006b. Karadeniz Bölgesinde Kivilerde Zararlı Yazıcıböcek (Colepotera:Scolytidae) Türleri ve Mücadelesi. Gaziosmanpaşa Üniv. Ziraat Fak., II. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu Eylül 2006 Tokat. 73. Saruhan,I, Tuncer,C. ve K.Ak, Çay Zararlıları. I.Rize Sempozyumu Kasım 2006,Rize. Bildiri Kitabı: Saruhan,I. Ve C.Tuncer,2007. Fındık kokarcası (Palomena prasina L. Heteroptera:Pentatomidae) nın Fındık Bahçelerindeki Zarar Şekli ve Oranı Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye II.Bitki Koruma Kongresi, Ağustos 2007,Isparta. Bildiri Kitabı: 85s. 75. I.Akça,C.Tuncer and I.Saruhan,2007. Sex discrimination of adult Curculio nucum L. (Coleoptera:Curculionidae), a pest of hazelnuts in Turkey. Entomological News.118(1) C. Tuncer, I.Saruhan and I. Akça,2007. Comparative Toxicity of Neem and Seven Insecticides On Hazelnut Weevil (Curculio nucum Col.: Curculionidae) with Laboratory Bioassays Asian J. Chem., Vol. 19, pp Akça,I, Tuncer, C., Güler,A. and I. Saruhan,2008. Residual Toxicity of Eight Different Insecticides on Honey Bee (Aphis mellifera Hymenoptera: Apidae). Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (3): 78. Tuncer,C.,2008. Arthropod Pest Management in Organic Hazelnut Growing. VII. International Hazelnut Congress June 2008, Viterbo-Italy. 79. Tuncer,C. Saruhan,I and I.Akca,2008. Chemical Control of True Bugs (Heteroptera:Pentatomidae,Acanthosomatidae and Coreidae) For Preventing Kernel Damage in Hazelnut Orchards of Turkey. VII. International Hazelnut Congress June 2008, Viterbo-Italy. 80. Saruhan,I and C.Tuncer,2008. Biology, Population Density and Fluctuations of Green Shield Bug (Palomena prasina L. Heteroptera:Pentatomidae) in Hazelnut Orchards of Turkey VII. International Hazelnut Congress June 2008, Viterbo-Italy. 81. Tuncer,C. ve Ö. Mülayim,2008. Çumra İlçesinde Görülen Bitki Zararlıları.Medeniyetin Beşiği, Tarımın Öncüsü, Çumra Sempozyumu. 82. Tuncer,C.,2008. Organik Tarımda Zararlılarla Mücadele Yöntemleri. I. Ülkesel Tahıl Sempozyumu.2-5 Haziran Konya.Ed.S.A.Bağcı. Bildiri Kitabı: Tuncer; C. ve İ.Saruhan,2009. Biyolojik Silah Olarak Böcekler. I. KBRN Kongresi. 3 Aralık Fatih Üniversitesi, İstanbul. Ed.H.R.Öz,F.Karaca ve F.Eldemir. Bildiri Kitabı

6 84. İşçi,M. ve C.Tuncer,2009. Elma İç Kurdu [Cydia pomonella (L.)Lep. Tortricidae] nun Farklı Elma Çeşitlerindeki Zarar Oranlarının Belirlenmesi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri. S Temmuz 2009, Van. 85. Saruhan,İ, C.Tuncer ve İ.Akça,2009. Fındık Yeşil Kokarcası (Palomena prasina L. Heteroptera:Pentatomidae) nın Farklı Sıcaklıklardaki Gelişimi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri. S Temmuz 2009, Van. 86. Öğür,E. ve C.Tuncer,2009. İki Kabarcıklı Koşnil [ Paleolecanium bituberculatum (Targ and Tozz.) (Homoptera:Coccidae) in Vücut Büyüklüğü ile Yumurta Sayısı Arasındaki İlişki ve Populasyon Üzerine Yöneylerin Etkisi. S.31. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri Temmuz 2009, Van. 87. Öğür,E. ve C.Tuncer,2009. Küresel Isınmanın Böceklere Etkileri. I.Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Haziran 2009,Konya. 88. Tuncer,C.,2009. Arthropod Pest Management in Organic Hazelnut Growing. Acta Hort. No:845: Tuncer,C. Saruhan,I and I.Akca, Chemical Control of True Bugs (Heteroptera:Pentatomidae,Acanthosomatidae and Coreidae) For Preventing Kernel Damage in Hazelnut Orchards of Turkey. Acta Hort. No:845: Saruhan,I and C.Tuncer,2009. Population Density and Fluctuations of Green Shield Bug (Palomena prasina L. Heteroptera:Pentatomidae) in Hazelnut Orchards of Turkey. Acta Hort. No:845: Akça,İ, C.Tuncer,A.Güler and İ.Saruhan,2009. Determination of Lethal Concentration of Some Insecticides to Honey Bee Apis mellifera (Apidae,Hymenoptera) with Laboratory Bioassays. Journal of Animal and Veterinary Advances 8(11): Tuncer,C. and E. Ogur,2009. The life history, natural enemies and spatial distribution of Paleolecanium bituberculatum (Targ. And Tozz.) (Hom.:Coccidae) on apple trees. VI. International conference on Arthropods: Chemical, physiological, biotechnological and environmental aspects June 2009, Ochotnica Dolna, Poland. 93. Akça,İ and C.Tuncer,2009. The relations between Hazelnut Weevil (Curculio nucum Col., Curculıonıdae) population dynamics and climate condition in Northern Part of Anotolia. The International Environment Conference, UCS Bishkek, May Karadeniz,T., Bostan,S.Z., Tuncer,C. Ve C.Tarakçıoğlu,2009. Fındık Yetiştiriciliği.Ordu Ziraat Odası Başkanlığı Bilimsel Yayınlar Serisi No:1, 154s. 95. Tuncer,C.,2009. Organik Tarımda Zararlılarla Mücadele. Akademik Tarım Dergisi. Sayı:4, Mart Saruhan,İ. ve C.Tuncer,2010. Kültürel Entomoloji. Anadolu Tarım Bilim Derg.25(1): Saruhan,İ. ve C.Tuncer,2010. Fındık Kokarcası, Palomena prasina L. (Heteroptera: Pentatomidae) nın Fındık Meyvelerindeki Zarar Şekli ve Oranı. Anadolu Tarım Bilim.Derg. 25(2): Saruhan,İ, C,Tuncer and İ.Akça,2010. Development of gren shield bug (Palomena prasina L., Heteroptera:Pentatomidae) in different temperatures. Zemdirbyste-Agriculture. Vol.97 (1): Ak,K, Güçlü,Ş, C.Tuncer, Kivide yeni bir meyve zararlısı: Lymantor coryli (Perris, 1853) (Coleoptera: Scolytidae). Türk. entomol. derg., 2010, 34 (3):

7 100. İ.Saruhan, C.Tuncer ve İ.Akça Organik Tarımda Zararlılarla Mücadele Yöntemleri ve Mevcut Durum Analizi. Türkiye IV.Organik Tarım Sempozyumu. 28 Haziran-1 Temmuz 2010, Erzurum Tuncer, C., Akça,İ., Saruhan,İ., Mennan,H., İşler, N. ve Genez,Ö., Samsun İlinde Vektör Mücadelesi. 1. Ulusal Biyosidal Kongresi, Kasım 2010 Antalya Ak,K. İ.Saruhan, C.Tuncer, H.Akyol ve A.Kılıç,2011. Ordu İli Kivi Bahçelerinde Yazıcıböcek Coleoptera: Scolytidae) türlerinin tespiti ve zarar oranları. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Haziran 2011, Kahramanmaraş Tuncer,C.,2011. Agroterörizm. AFET 11 Sempozyumu Aralık İstanbul Ruşen,M., A.Turan, K.Ak ve C.Tuncer,2011. Fındık Kurdu [Balaninus(= Curculio) nucum L. Colertera: Curculionidae)] na Karşı Organik Kökenli Preparatlarla Mücadele İmkanlarının Araştırılması. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkiler, Kongresi , Harran Üniversitesi. Şanlıurfa Tuncer,C., İ.Akça and İ.Saruhan, True Bugs Problem in Turkish Hazelnut Orchards. II Balkan Symposium on Fruit Growing. 5-7 Sept Romania Öğür,E. ve C.Tuncer,2011. Küresel Isınmanın Böceklere Etkileri. Anadolu Tarım Bilim.Derg. 26(1): Ak,K. İ.Saruhan, C.Tuncer, H.Akyol ve A.Kılıç,2011. Ordu İli Kivi Bahçelerinde Yazıcıböcek (Coleoptera: Scolytidae) türlerinin tespiti ve zarar oranları.türk. Entomol. bült., 1(4): Ögür, E. ve C. Tuncer, Genetiği Değiştirilmiş Bitkilerin Böceklere Etkileri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2(4): Tuncer,C., İ.Saruhan, and İ.Akça,2012. Seasonal occurrence and species composition of true bugs in hazelnut orchards. 8th International Congress on Hazelnut March Chile. Abstract Book p Manana,K. And C.Tuncer,2012. A survey on fall webworm, Hyphantria cunea Drury Populations in Samegrelo. International Scientific Conference. Biological Plant Protection, Problems and Contemporary Achievments September,2012, Tblisi, Georgia. Book of Abstracts: p ÖGÜR, E and C. TUNCER, The Effects of Genetically Modified Plants on Natural Enemies. International Journal of Arts & Sciences, International Conference for Academic Disciplines. American University of Rome. 29 October-1 November, 2012, Rome, Italy. (Oral presentation) Ögür, E ve C. Tuncer, Genetiği Değiştirilmiş Bitkilerin Böceklere Etkileri. I. Uluslar arası Iğdır Sempozyumu. Iğdır Üni Nisan, 2012, Iğdır. Fen Bilimleri Bildiri Özetleri s Tuncer,C., Fındık Zararlıları Web Sitesi. Hazelnut Pests Homepage. ( İngilizce ve Türkçe versiyon ile, Yaklaşık 60 sayfa). Kendi Konusunda Dünyanın Tek Web Sitesi.

Çanakkale İli kiraz ağaçlarındaki fitofag ve yararlı türler ile bazı önemli zararlıların popülasyon değişimi 1

Çanakkale İli kiraz ağaçlarındaki fitofag ve yararlı türler ile bazı önemli zararlıların popülasyon değişimi 1 Türk. entomol. bült., 2011, 1 (2): 109-118 ISSN Orijinal araştırma (Original article) Çanakkale İli kiraz ağaçlarındaki fitofag ve yararlı türler ile bazı önemli zararlıların popülasyon değişimi 1 Serkan

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

Kök-ur nematodu Meloidogyne incognita nın Ordu ili kivi bahçelerindeki populasyon dalgalanması*

Kök-ur nematodu Meloidogyne incognita nın Ordu ili kivi bahçelerindeki populasyon dalgalanması* Akademik Ziraat Dergisi 2(2): 75-82 (2013) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Kök-ur nematodu Meloidogyne incognita nın Ordu ili kivi bahçelerindeki populasyon dalgalanması* Faruk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi 1984. Y. Lisans Hayvan Islahı Bangor University 1995

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi 1984. Y. Lisans Hayvan Islahı Bangor University 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Zafer ULUTAŞ Doğum Tarihi: 17 Eylül 1960 Doğum Yeri: Dörtkonak/Gümüşhane Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hayvan

Detaylı

GÜN-DERECE MODELLEMELERİ VE BİTKİ KORUMADA KULLANIM OLANAKLARI. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Anabilim Dalı Izmir/TURKEY

GÜN-DERECE MODELLEMELERİ VE BİTKİ KORUMADA KULLANIM OLANAKLARI. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Anabilim Dalı Izmir/TURKEY ANADOLU, J. of AARI 19 (2) 2009, 98-117 MARA GÜN-DERECE MODELLEMELERİ VE BİTKİ KORUMADA KULLANIM OLANAKLARI Ali Kemal BİRGÜCÜ Yusuf KARSAVURAN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksekokulu

ÖZGEÇMİ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksekokulu 1. Adı Soyadı: Yaşar AKÇAY 2. Doğum Tarihi: 24.03.1961 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Cumhuriyet Üniversitesi 1986 Y. Lisans Tarım İşletmeciliği

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. burhanerenoglu@gmail.com, burhanerenoglu@gthb.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1983

KİŞİSEL BİLGİLER. burhanerenoglu@gmail.com, burhanerenoglu@gthb.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1983 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Burhan ERENOĞLU Dr. (Ziraat Yüksek Mühendisi) Telefon 0226 8149709 E-mail Doğum Tarihi - Yeri burhanerenoglu@gmail.com, burhanerenoglu@gthb.gov.tr 12.09.1959 - Sivas EĞİTİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Hüseyin BASIM. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Bitki Koruma Bölümü, Ankara Üniversitesi 1990

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Hüseyin BASIM. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Bitki Koruma Bölümü, Ankara Üniversitesi 1990 ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Hüseyin BASIM Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bitki Koruma Bölümü Ankara Üniversitesi 1987 Y. Lisans Bitki Koruma Bölümü, Ankara Üniversitesi 1990 Fitopatoloji

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve 1. Adı Soyadı : Rabia Şeminur TOPAL EK - 4A ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon E Mail /Web :Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), Fatih / İstanbul :0212. 523 22 88/1263

Detaylı

DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD

DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD 101 Botanik I (2 2) 3 Botanik biliminin sınıflandırılması, sitoloji (hücre bilimi), hücre organelleri, nükleus, kromozomlar, ergastik maddeler,

Detaylı

Düzenleme Tarihi. Adı Soyadı, Unvanı. Doğum Tarihi ve yeri. Medeni Durum. Askerlik. Telefon 0 370 433 2021 / 1040. E-Mail.

Düzenleme Tarihi. Adı Soyadı, Unvanı. Doğum Tarihi ve yeri. Medeni Durum. Askerlik. Telefon 0 370 433 2021 / 1040. E-Mail. Prof. Dr. Refik POLAT 1969 yılında Konya da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya da tamamladı. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Yüksek lisans

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu Tekirdağ-2013 SUNUŞ Trakya Bölgesi artan nüfusu ve göç alımı ile sürekli büyüyen ve gelişen bir bölgedir. Türkiye arazi

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-04 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-04 Tarla Koşullarında Farklı Avcı:Av Yoğunluklarında Pamuk Bitkisi Üzerinde Amblyseius longispinosus (Evans) (Acarina:

Detaylı

Celalettin GÖZÜAÇIK 2 Abdurrahman YİĞİT 3

Celalettin GÖZÜAÇIK 2 Abdurrahman YİĞİT 3 Türk. biyo. müc. derg., 212, 3 (2): 145-156 ISSN 2146-35 Orijinal araştırma (Original article) Süne, Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) yumurta parazitoiti, Trissolcus semistriatus

Detaylı

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A.1. Kurt P. and Ozkoc Boke H. 2004, A Survey To Determine Levels Of Chlorinated Pesticides And PCB s In Mussels And Seawater From The Mid

Detaylı

Konya İlinde Sertifikalı Tohumluk Üreten İşletmelerin Yapısal Analizi

Konya İlinde Sertifikalı Tohumluk Üreten İşletmelerin Yapısal Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Konya İlinde Sertifikalı Tohumluk Üreten İşletmelerin Yapısal Analizi a Yusuf ÇELİK*, b Tuğba

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Fakültemiz 11.07.1992 tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur.

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

Orta Anadolu Bölgesinde Kültür Bitkilerinde Zararlı Tortricidae (Lepidoptera) Faunası Üzerine Araştırmalar 1

Orta Anadolu Bölgesinde Kültür Bitkilerinde Zararlı Tortricidae (Lepidoptera) Faunası Üzerine Araştırmalar 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2005, 45 (1-4):17-44 ISSN 0406-3597 Orta Anadolu Bölgesinde Kültür Bitkilerinde Zararlı Tortricidae (Lepidoptera) Faunası Üzerine Araştırmalar 1 Mustafa ÖZDEMİR 2 Yasemin ÖZDEMİR 2

Detaylı

Avcı akar Typhlodromus perbibus Wainstein & Arutunjan (Acari: Phytoseiidae) un laboratuvar koşullarında bazı biyolojik özellikleri 1

Avcı akar Typhlodromus perbibus Wainstein & Arutunjan (Acari: Phytoseiidae) un laboratuvar koşullarında bazı biyolojik özellikleri 1 Turk. entomol. derg. 2008, 32 (3): 185-193 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Avcı akar Typhlodromus perbibus Wainstein & Arutunjan (Acari: Phytoseiidae) un laboratuvar koşullarında bazı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Mustafa AKAR (Temmuz, 2015) A- KİŞİSEL BİLGİLER B- AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ C-ÇALIŞMA HAYATI

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Mustafa AKAR (Temmuz, 2015) A- KİŞİSEL BİLGİLER B- AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ C-ÇALIŞMA HAYATI ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Mustafa AKAR (Temmuz, 2015) A- KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri ve Yılı : Aydın, 1947 Medeni Durumu : Evli Çocuk : Bir kız, bir erkek B- AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ a) Prof.(Biyometri), 1993. Ç.Ü.

Detaylı

Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin Kışlamış Ergin Dönemine Bazı İnsektisitlerin Etki Sürelerinin Belirlenmesi

Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin Kışlamış Ergin Dönemine Bazı İnsektisitlerin Etki Sürelerinin Belirlenmesi Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin Kışlamış Ergin Dönemine Bazı İnsektisitlerin Etki Sürelerinin Belirlenmesi Erhan KOÇAK 1 Mustafa KAN 2 Numan E. BABAROĞLU 1 Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

Organik Tarım Kavramı ve Organik Tarımın Dünya ve Türkiye deki Durumu

Organik Tarım Kavramı ve Organik Tarımın Dünya ve Türkiye deki Durumu GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 28(1), 27-36 Organik Tarım Kavramı ve Organik Tarımın Dünya ve Türkiye deki Durumu Kürşat DEMİRYÜREK Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü,

Detaylı

KÖK-UR NEMATODLARI (MELOIDOGYNE SPP.) İLE BİYOLOJİK MÜCADELE. Tuba KATI Sevilhan MENNAN O.M.Ü Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, SAMSUN

KÖK-UR NEMATODLARI (MELOIDOGYNE SPP.) İLE BİYOLOJİK MÜCADELE. Tuba KATI Sevilhan MENNAN O.M.Ü Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, SAMSUN OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(2):265-274 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(2): 265-274 KÖK-UR NEMATODLARI (MELOIDOGYNE SPP.) İLE BİYOLOJİK MÜCADELE Tuba KATI Sevilhan MENNAN O.M.Ü Ziraat Fakültesi Bitki

Detaylı

PLACES OF DUTY (Date/Title/Corporation) 1983-Engineer -Trakya Agricultural Research Institute EDİRNE 1981- Engineer TİGEM-Gönen/Tahirova-BALIKESİR

PLACES OF DUTY (Date/Title/Corporation) 1983-Engineer -Trakya Agricultural Research Institute EDİRNE 1981- Engineer TİGEM-Gönen/Tahirova-BALIKESİR PERSONAL INFORMATION Name Surname Sami SÜZER Title Agricultural Engineer, Ph D. Tel + 90 284 235 81 82 / 116 E-mail sami.suzer@gthb.gov.tr Birth Date/Place 1957-EDİRNE Doctorate Name of University Academic

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş: (344) 280 1880 (ÜSKİM) 280 2133 (FAKÜLTE) http://biyoteknoloji.ksu.edu.tr/ http://uskim.ksu.edu.tr/

ÖZGEÇMİŞ. İş: (344) 280 1880 (ÜSKİM) 280 2133 (FAKÜLTE) http://biyoteknoloji.ksu.edu.tr/ http://uskim.ksu.edu.tr/ ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı ve Soyadı Doğum Yeri Telefon Prof. Dr. Yüksel BÖLEK İliç / ERZİNCAN İş: (344) 280 1880 (ÜSKİM) 280 2133 (FAKÜLTE) Fax (344) 280 2002 E-mail WEB yuksel@ksu.edu.tr http://biyoteknoloji.ksu.edu.tr/

Detaylı

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Prof.Dr.Ercan Tatlıdil Özgeçmiş ve Yayın Listesi 11-10-2013 Kişisel Bilgiler Doğum Yeri, Yılı: Kayseri, 1947 Medeni Durumu: Evli Tel: (232) 3880110/1335 Fax: (232) 3734194 E-mail: ercan.tatlidil@.ege.edu.tr

Detaylı

Discover Animal www.maxihayat.net

Discover Animal www.maxihayat.net Discover Animal www.maxihayat.net Derginin tüm hakları Arıcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğüne aittir. Kaynak gösterilmesi koşuluyla alıntı yapılabilir. Yayınlanması istenilen eser dergi@aricilik.gov.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yahya ULUSOY 2. Doğum Tarihi : 10 Kasım 1964 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans

Detaylı