ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ"

Transkript

1 ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1. Versay anlaşması ile Almanya nın hangi kanalı uluslararası duruma getirildi? C: Kiel kanalı 2. I. Dünya Savaşı sonucunda Avrupa ve dünyanın bir numaralı devleti hangisi oldu? C: İngiltere 3. Savaştan ikinci kazançlı çıkan devlet hangisidir? C: Fransa 4. İtalya savaş sonucunda hangi ülkeden aldığı topraklarla kuzeye doğru genişledi? C: Avusturya dan 5. Japonya savaş sonucunda Uzakdoğu da hangi ülkenin sömürgelerini aldı? C: Almanya nın 6. I. Dünya Savaşı nı kesin olarak bitirecek ve bozulan dengeyi yeniden kuracak barış anlaşmalarının imzalanmasını sağlamak amacıyla 18 Ocak 1919 da hangi konferans toplandı? C: Paris Barış Konferansı 7. Paris Barış Konferansı nı etkileyip yönlendiren dört büyük devlet hangileridir? C: ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya 8. Bunlardan en etkilileri hangileriydi? C: İngiltere ve Fransa 9. Milletler cemiyetinin statüsü nerede belirlendi? C: Paris Barış Konferansı nda 10. ABD nin içe kapanıklılık politikasının adı nedir? C: Monroe Doktrini 11. Savaş sonrası ilk anlaşma kimle yapıldı? C: Almanya ile 12. Sovyet Rusya nın savaş sonucu imzaladığı barışın adı nedir? C: Brest Litovsk Anlaşması 13. Rusya, Brest Litovsk Anlaşması ile Osmanlı ya nereleri bıraktı? C: Kars, Ardahan ve Batum u 14. Savaş sonucu yapılan barışların ortak özellikleri nelerdir? C: Toprak kaybı, tazminat, ekonomik yaptırımlar 15. Versay a göre Almanya nın sömürgeleri hangi devletler arasında paylaşıldı? C: İngiltere, Fransa, Belçika ve Japonya arasında 16. Savaş sonucu hangi devletler yıkıldı? C: Rusya, Osmanlı Devleti, Almanya, Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu 17. Savaş sonucu sömürgecilik Uzakdoğu dan nereye doğru kaydı? C: Ortadoğu ya doğru 18. Hangi iki devletin yenilmesiyle Fransa sınırı iki büyük tehlikeden kurtulmuş oldu? C: Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu nun Rus devrimini başlatan olay nedir? C: Kadın işçilerin Petersburg da başlattığı grev 20. Bolşevikler hangi gelişme üzerine geçici hükümeti devirerek hükümeti ele geçirdiler? C: Lenin in Petersburg a gelmesiyle 21. Çar yanlısı Beyaz Ordu ve Bolşevikler arasında başlayan iç savaşın sonuçları nelerdir? C: Mücadeleyi Bolşevikler kazandı. 13 milyon insan öldü. Sanayi üretimi bitme noktasına geldi. Lenin, Bolşeviklerin güçlenmesi için uzlaşma politikasını tercih etti (NEP) 22. Lenin in NEP ine göre hangi icraatlar yapıldı? C: Tarım ürünlerine el konmaktan vazgeçildi. Köylülere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanındı. Küçük esnaf ve tüccarlara kolaylık sağlandı. Küçük sanayi işletmelerinin devletleştirilmesinden vazgeçildi. Yabancı sermayeye çeşitli imkânlar sağlandı 23. Yeni Rus devleti 1 Ocak1923 te hangi ismi aldı? C: SSCB 24. Stalin 1928 de uygulamaya koyduğu I. 5 Yıllık Kalkınma Planı yla neyi amaçladı? C: Rusya nın kendi öz kaynaklarıyla kalkınmasını 25. Kollektifleştrime nedir? C: Stalin in köylülerin küçük topraklarını makinelerle donatılmış büyük çiftliklere dönüştürme politikası 26. Rusya Müslümanları I. Kongresi (1905) hangi Türk aydınlarının etkisiyle toplandı? C: Yusuf Akçura ve Gaspıralı İsmail 27. Rusya Müslümanları III. Kongresi nin (1906) sonucu nedir? C: Müslüman Birliği Partisi kuruldu ve Duma ya temsilci gönderdi Milli İstiklal ayaklanmasının sebebi nedir? C: Çarlık yönetiminin siyasal ve kültürel istekleri reddetmesi Milli İstiklal ayaklanmasının sonucu nedir? C: Çarlık yönetiminden sonra kurulan geçici hükümet halkların eşitliğini kabul etti ve 1917 de Bütün Dünya Müslümanları I. Kurultayı toplandı de yeni Sovyet yönetiminin Türklere kendi kaderini tayin etme hakkı tanımasının sebebi nedir? C: Bağımsızlık hareketlerine engel olmak ve zaman kazanmak de Türklere kendi kaderini tayin hakkının tanınması üzerine hangi devletler kuruldu? C: Ufa da idil-ural Devleti Kazakistan da Alaş Orda Özerk Cumhuriyeti Hokand da Özerk Türkistan Cumhuriyeti Başkırdistan Sovyet Cumhuriyeti Harzem Halk Cumhuriyeti Türkistan ve Kırgız Muhtar cumhuriyetleri 32. Sovyet yönetiminin Orta Asya politikasının esasları nelerdir? C: Bölgedeki kültürü yok edip yerine Sovyet kültürünü yerleştirmek 33. Sovyet yönetimi bu amaca ulaşmak için hangi politikaları izlemiştir? C: İdari Sovyet hâkimiyeti, İktisadi Sovyet hâkimiyeti, Kültürsüzleştirme, Sovyetleştirme, Zorunlu göç 34. İdari Sovyet hâkimiyetinin amacı nedir? C: Orta Asya daki potansiyel liderleri temizlemek ve yerlerine Rusları veya Sovyet yanlılarını getirmek 35. İktisadi Sovyet hâkimiyetinin amacı nedir? C: Orta Asya yı fakirleştirip Sovyetleri zenginleştirmek ve bu yolla Orta Asya yı Sovyetlere muhtaç hale getirmek 36. Sovyet Rusya kültürsüzleştirme politikası doğrultusunda hangi faaliyetlerde bulundu? C: Kitaplarda Türkistan ismi yasaklandı, farklı lehçelerin kullanımı yaygınlaştırıldı, boy-asabiye duyguları güçlendirildi, Türkiye ile farklı alfabeler kullanıldı, cami ve mescitler kapatıldı, vakıflar devletleştirildi, din adamları hapis ve sürgün edildi 37. Türkistan ı Sovyetleştirme siyasetinin amacı neydi? C: Ulusal ve kültürel değerleri ortadan kaldırıp Türkistan ı bir Rus eyaleti haline getirmek 38. Sovyetlerin Türklere uyguladığı zorunlu göçün amacı neydi? C: Rus olmayan milletleri kaynaştırmak ve milli duyguları yok etmek 39. Zorunlu göçün görünürdeki gerekçesi neydi? C: Ekonomik kalkınmayı sağlamak 40. SSCB nin Sovyetleştirme politikasında tam olarak başarılı olamadıklarının göstergesi nedir? C: Bağımsız Türk devletlerinin kurularak kendi inanç ve kültürel değerlerine yönelmesi 41. Türk ailelerin Rus okullarına rağbet etmemesi hangi sonucu doğurdu? C: Rusların asimilasyon politikası etkisiz kaldı 42. Türkistan Milli birliğinin kurucusu olan, Basmacı hareketinde yer alan ve İstanbul Üniversitesi nde Umumi Türk Tarih kürsüsünü kuran bilim adamı kimdir? C: Zeki Velidi Togan 43. Basmacı hareketi 1918 deki hangi gelişmeyle halk hareketine dönüştü? C: Milli Hokand Hükümeti nin Sovyet Rusya tarafından dağıtılmasıyla 44. Basmacı hareketinin amacı neydi? C: Türkistan ı Ruslardan kurtarmak ve bağımsız hale getirmek de Türkistan a gelip Basmacılara katılan Osmanlı devlet adamı kimdir? C: Enver Paşa 46. Basmacı liderlerinin 1922 de birbirinden ayrılmak zorunda kalmasının sebebi neydi? C: Rusya nın genel bir saldırıya geçmesi da Batı Türkistan da SSCB ye bağlı hangi Türk cumhuriyetleri kuruldu? C: Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan 48. Sovyet yöneticiler II. Dünya Savaşı ndan sonra hangi suçlamayla Kırım, Karaçay, Balkar, Ahıska, İnguş ve Çeçenleri Orta Asya ve Sibirya ya sürdüler? C: Savaş sırasında düşmanla işbirliği yapmakla suçladılar 49. İngiltere ve Fransa nın Ortadoğu da serbestçe hareket etmesinin sebebi nedir? C: ABD nin yalnızlık politikasına geri dönmesi San Remo Konferansı nda İngiltere ve Fransa Ortadoğu yu nasıl paylaştılar? C: Fransa Suriye ve Lübnan ı; İngiltere Irak, Filistin ve Ürdün ü manda himaye altına aldı 51. İngilizlerin Ortadoğu da etkinliğini artıran sebepler nelerdir? C: İttihat ve Terakki nin Şerif Hüseyin i bölgeye göndermesi, İngiliz ajanlarının faaliyetleri, çıkan ayaklanmalar ve MC Mohan Anlaşması ile Araplara bağımsızlık sözü verilmesi 52. İngiltere hangi gizli anlaşmayla Şerif Hüseyin i destekleyip Osmanlı topraklarında bir Arap devleti kurmayı hedefledi? C: Mc Mohan Anlaşması ile 53. I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmaları hangi devlet açıkladı? C: Rusya 54. Şerif Hüseyin 5 Mart 1924 te hangi faaliyetiyle bölgedeki konumunu güçlendirdi? C: Halifeliğini ilan etmesiyle 55. Abdülaziz b. Suud, Arap yarımadasında hangi krallığı kurdu? C: Suudi Arabistan ı 56. ABD, Arap yarımadasına nasıl girdi? C: Suudi krallığın 1936 da Amerikan şirketi ARAMCO ya petrol ayrıcalığı vermesiyle 57. Şerif Hüseyin in oğulları olup Irak ve Ürdün de kral olan kişiler kimlerdir? C: Irak-Faysal, Ürdün-Abdullah 58. İngiltere II. Dünya Savaşı öncesinde hangi gelişmeyle Irak üzerindeki egemenliğini sürdürdü? C: 1938 de Irak yönetiminin İngiliz yanlısı olan Nuri Sait Paşa nın eline geçmesiyle 59. İngiltere nin 1922 de Mısır ın bağımsızlığını tanımasının sebebi nedir? C: Mısır milliyetçilerinin çıkardığı ayaklanmaların yaygınlaşması lu yıllarda İngiltere nin Mısır la ittifak yapmasının sebebi nedir? C: İtalya nın Habeşistan ı işgal etmesi ve İtalya ile Almanya nın Ortadoğu milletlerini bağımsızlık için kışkırtması 61. İngiltere-Mısır ittifakının içeriği neydi? C: İngiltere Mısır dan çekilecek, Süveyş kanalında sürekli asker bulunduracak, saldırı halinde Mısır a yardım edecek (Sonuçta İngiltere Mısır daki nüfuzunu korudu) 62. Fransa nın Suriye ve Lübnan dan tamamen çekilmesinin sebebi nedir? C: Alman ve İtalyan saldırganlığı 63. Lübnan ve Suriye ye bağımsızlığını veren Fransa nın bu ülkelerde etkinliğinin aslında devam ettiğini gösteren durum nedir? C: Her iki devletin anayasasında Fransız mandasının devamını sağlayan maddelerin yer alması 1

2 64. Japonya nın 1854 te batılılarla ticari anlaşmalar imzalamasına halkın tepkisinin sonucu ne oldu? C: Tepki sonucu Şogunlar yönetimdeki etkinliğini kaybetti 65. Meiji restorasyonu döneminde hangi gelişmeler oldu? C: Prusya modeli bir anayasa yapıldı, okuryazar oranı arttı, takvim değiştirildi, giyim kuşamda batı örnek alındı, çağdaş bankacılık sistemi kuruldu, İngiliz modeli donanma kuruldu, batıdan askeri uzmanlar getirildi, Japon subaylar eğitim için batıya gönderildi, ulaşım ve sanayi gelişti YY sonlarında sanayileşen ancak hammadde bakımından fakir olan Japonya, Çin yönetimindeki hangi bölgeyi ele geçirmek isteyince Çin le karşı karşıya geldi? C: Kore yi 67. Çin e karşı galip gelen Japonya aldığı toprakları niçin Çin e geri verdi? C: Batılı devletler ve Rusya nın tepkisinden dolayı Rus Japon savaşının sebebi nedir? C: Çin üzerindeki egemenlik kavgası 69. İki savaş arasında Almanya da aşırı enflasyonun meydana gelme sebebi nedir? C: Savaş tazminatını ödeyebilmek için karşılıksız para basması 70. ABD nin Almanya ya yeniden yapılanmasını tamamlaması için kredi verdiği ve bu kredi ile savaş tazminatının ödenmesinin kararlaştırıldığı planın adı nedir? C: Daves Planı Dünya ekonomik krizinin sebepleri nelerdir? C: Bankacılıkla ilgili yasaların yetersiz olması, ABD nin verdiği kredileri geri alamaması, ABD ekonomisinin % 50 sinin 200 kadar holdingin elinde olması, ABD başkanı Hoover ve ekibinin yeterli önlemleri almaması 72. Kara Perşembe nedir? C: 24 Ekim 1929 da New York Borsası nın dibe vurması 73. Kara perşembeye gidişi hazırlayan gelişme nedir? C: Yabancı hissedarların hisselerini ellerinden çıkarmaları 74. Kriz sonucu takas usulü ekonomiye dönülme sebebi nedir? C: Piyasada paranın olmaması 75. Krizden en fazla madencilik sektörünün etkilenme sebebi nedir? C: Talebin beklenmedik düzeyde düşmesi 76. Krizden il çıkan ülke hangisidir? C: Almanya 77. Türkiye nin krize karşı aldığı önlemler nelerdir? C: Korumacı devletçi politika, ithalatta kısıtlama, gümrük vergilerinin yükseltilmesi, ihraç malların kalite kontrolü (standardizasyon) kliring ve takas sistemi, yerli malı ve tasarrufa teşvik 78. Kliring sistemi ne demektir? C: Malını alan ülkenin malını satın alma ilkesidir te ihraç malların kalite kontrolü için hangi kurum kuruldu? C: Türk Ofis da kurulan Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti nin başkanı kimdi? C: TBMM Başkanı Kazım Özalp Ocak 1920 de kurulan Milletler Cemiyeti nin merkezi neresidir? C: Cenevre 82. Milletler cemiyetinin asil üyeleri nasıl oluşturuldu? C: I. Dünya savaşının galip devletleri ve tarafsız devletlerden 83. Fikir önderliğini yaptığı halde Milletler cemiyetine katılmayan devlet hangisidir? C: ABD (senatonun kabul etmemesi sebebiyle) 84. Almanya hangi anlaşmayla uluslararası işbirliğine yeniden katıldı? C: 1925 Locarno Anlaşması yla (1 Aralık 1925) 85. Locarno Anlaşması nı Londra da hangi devletler imza attı? C: Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya, Çekoslovakya, 86. Briand Kellog Paktı (1928) hangi devletin teklifiyle imzalandı? C: Fransa 87. Briand Kellog Paktı üyeleri hangi devletlerdi? C: ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Çekoslovakya ve Belçika arasında imzalandı. Aynı yıl SSCB ve Türkiye de anlaşmaya dâhil oldu 88. Türkiye nin iki savaş arası dönemde dâhil olduğu pakt ve birlikler hangileridir? C: Briand Kellog Paktı (1928) Milletler Cemiyeti (1932) 89. Briand Kellog Paktı ile hangi savaş kanun dışı sayıldı? C: Savunmaya dayamayan savaş 90. Fransa ve İngiltere nin bazı çekincelerle Briand Kellog Paktı nı kabul etme sebebi nedir? C: Fransa nın meşru savunma hakkına, İngiltere nin ise sömürgelerinde hareket serbestisine sahip olma isteği 91. İtalya Faşist partisinin lideri kimdir? C: Benito Mussolini 92. I. Dünya Savaşı ndan sonra İtalya da Faşist Parti ye ilgiyi artıran gelişmeler nelerdir? C: Savaş sonunda istediği sömürgeleri elde edememesi, sosyal ve ekonomik hayattaki sarsıntılar, asker kaçakları, işsizlik ve iç politikada istikrarın bozulması 93. Mussolini 1922 deki hangi gelişmeyle başbakanlığa getirildi? C: Faşist Parti nin kara gömleklilerinin Napoli den Roma ya yürümesi sonucunda hükümetin istifa etmesiyle 94. İtalya da 1927 de çıkarılan Korporotif İş Yasası nın özelliği nedir? C: Bu yasa hür sendikacılığın yerini aldı ve devlet bu yolla ekonomiyi kontrol altına aldı 95. Sürekli barış ne mümkün ne de faydalıdır, sadece savaş insan enerjisini en yüksek gerilimde tutar sözünü söyleyen diktatör kimdir? C: Mussolini daki hangi gelişmeyle Almanya da demokratik düzene geçiş sağlandı? C: Weimar anayasasının ilanıyla te Adolf Hitler i iktidara getiren gelişmeler nelerdir? C: Almanya nın sanayi üretiminin düşmesi, vergilerin artırılması, savaş tazminatının ödenmesinde zorlanılması gibi ekonomideki olumsuz gelişmeler 98. Hitler hangi gelişmeyle diktatörlüğünü ilan etti? C: Tevkif edilen komünist ve sosyal demokrat milletvekillerinin bulunmadığı sırada meclisten 4 yıl süre ile olağanüstü yetkiler alarak 99. Adolf Hitler okullarının amacı neydi? C: Nazi Partisi için taraftar ve propagandacı yetiştirmek 100. Hitler dönemi Alman gizli servisinin adı nedir? C: Gestapo 101. Nazilerin yeni rejime verdikleri ad neydi? C: Halk Toplumu 102. İspanya da iki savaş arası dönemde iç savaşın başlamasına sebep olan gelişmeler nelerdir? C: Kral Alfonso nun ülkeyi terk etmesiyle kurulan cumhuriyet yönetiminin dine ve din adamlarına karşı tavır alması, toprak reformuna girişilmesi ve köylülerin zenginlerin topraklarını ele geçirmek istemesi, karşıt gruplar arasında işlenen cinayetler da İspanya da yönetimi ele geçiren lider kimdir? C: Franko 104. Yüksek bina, geniş cadde ve yeşil alanları yaymayı amaçlayan Alman mimari akımının adı nedir C: Bauhaus akımı 105. Bauhaus akımı dünyaya nasıl yayıldı? C: Bauhaus temsilcilerinin Nazilerin baskısı sonucu ülkeden kaçmasıyla 106. Konuşan basın dönemi hangi buluşla başladı? C: Radyo ile 107. Almanya daki bilimsel gelişmelerin uluslararası boyut kazanması hangi gelişmeyle oldu? C: Einstein gibi bilim adamlarının ülkelerini terk etmesiyle 108. John Steinbeck in 1929 dünya ekonomik krizini anlatan eseri nedir? C: Gazap Üzümleri 109. İki savaş arası dönemde doğan çizgi film kahramanları kimlerdir? C: Avrupa da Tenten, Amerika da Temel Reis ve Süpermen 110. I. Dünya Savaşı sırasında Zürih te doğan, bütün toplumu ve burjuva sınıfını tamamen ve sert bir şekilde reddetmeye dayalı akımın adı nedir? C: Sürrealizm (Gerçeküstücülük) 111. Salvador Dali nin temsilcisi olduğu Sürrealizm akımı ne tür eserler verdi? C: Eriyip akan saatler, gövdesinde çekmeceler taşıyan insanlar, boşlukta uçan eşyalar vb 112. İki savaş arası dönemde hangi gelişmeler oldu? C: Sinemanın propaganda aracı olarak kullanılması İlk organ nakli Verem aşısının geliştirilmesi Elektrikli trafik ışıklarının geliştirilmesi Dondurulmuş yiyeceklerin üretilmesi İlk başarılı roket denemesi İlk sesli sinema filmi C vitamininin keşfi Penisilinin bulunması Nötronun bulunması Elektik mikroskobunun geliştirilmesi Radarın geliştirilmesi Çekirdek bölünmesi Fizyon BCG aşısının bulunması vb 113. Lozan sonrasında batılı devletlere duyulan güvensizlik Türkiye nin hangi devlete yakınlaşmasını sağladı? C: SSCB ye 114. Atatürk ü 1934 te Nobel barış ödülüne aday gösteren lider kimdir? C: Venizelos 115. Türkiye, boğazlar konusunu ilk kez nerede gündeme getirdi? C: 1933 Londra Silahsızlanma Konferansı nda 116. Türkiye nin boğazlar konusunda harekete geçme sebepleri nelerdir? C: İtalya nın 1935 te Habeşistan a saldırması, 12 adayı silahlandırması, Almanya nın Ren bölgesine asker sevk etmesi ve Locarno ya son vermesi 117. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ni imzalayan devletler hangileridir? C: Avustralya, İngiltere, Bulgaristan, Fransa, Yunanistan, Japonya, Romanya, SSCB ve Yugoslavya 118. Türkiye 1933 te hangi Balkan devletleriyle ikili dostluk ve tarafsızlık anlaşmaları yaptı? C: Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya ve Romanya ile 119. Balkan Antantı hangi devletler arasında imzalandı? C: Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya 120. Balkan Antantı na girmeyen hangi devletlere katılım hakkı açık tutuldu? C: Bulgaristan ve Arnavutluk a de Balkan Antantı nın zayıflamasına sebep olan gelişmeler nelerdir? C: Yugoslavya nın Bulgaristan la dostluk anlaşması imzalaması ve gittikçe güçlenen İtalya karşısında Yunanistan ın bu devlete yakınlaşması 2

3 122. Montrö ye katılmayıp bu sözleşmeyi 1938 de onaylayan devlet hangisidir? C: İtalya 123. Sadabad Paktı nın imzalanması niçin gecikti? C: Afganistan ve Suudi Arabistan ın pakta alınıp alınmaması konusundaki görüşmeler ve Irak ile İran arasındaki sorunlardan dolayı 124. Sadabad Paktı hangi devletler arasında imzalandı? C: Türkiye, İran, Irak ve Afganistan te hangi paktın kurulmasıyla Sadabad Paktı önemini yitirdi? C: Bağdat Paktı nın 126. Fransa 1926 da Bağımsız İskenderun Hükümeti ni kurdu. Bu durum Suriye de tepkiyle karşılanınca Fransa bu ismi hangi isimle değiştirdi? C: Kuzey Suriye Hükümet ismiyle 127. Türkiye ile Fransa nın gözetiminde Hatay da yapılan seçimin sonucu nedir? C: Eylül 1938 de Hatay Cumhuriyeti kuruldu 128. Hatay ın ilk cumhurbaşkanı ve başbakanı kimdir? C: Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, Başbakan Abdurrahman Melek 129. Fransa 1939 da yaptığı hangi anlaşmayla Hatay ın Türkiye ye katıldığını kabul etti? C: Ankara Anlaşması yla 130. Hitler in Avusturya ile birleşme ve Almanya dışında kalan Almanların yaşadığı bölgeleri alma politikasının adı nedir? C: Hayat Sahası 131. İlkokul öğretmeni yetiştirmek amacıyla 1940 ta açılan ve köylülerin pratik bilgilerle yetiştirilmesini öngören okulların adı nedir? C: Köy enstitüleri 132. Fransa nın 1930 lu yıllarda oluşturduğu savunma hattının adı nedir? C: Maginot hattı 133. Türkiye nin 1932 de II. Dünya Savaşı yıllarında yüksek kârlılığı vergilendirmen için koyduğu verginin adı nedir? C: Varlık vergisi 134. İngiltere nin yatıştırma politikasını 1939 da sona erdiren gelişme nedir? C: Hitler in Çekoslovakya ya saldırması de toplanan Washington Deniz Silahsızlanma Konferansı nın amacı neydi? C: Japonya nın deniz kuvvetlerini sınırlandırarak yayılmasını engellemek 136. Japonya 1931 de nereyi işgal etti? C: Mançurya yı 137. Japonya 1930 dan sonra yayılma politikasında serbest kalmak amacıyla hangi adımları attı? C: 1933 te Milletler Cemiyeti nden, 1934 te Washington Anlaşması ndan çekildi 1930 lu yıllarda Japonya nın dış politikada kullandığı kavram nedir? C: Asya Asyalılarındır kavramını kullandı ve batılı ülkelerin Çin le olan ilişkilerini kesmelerini istedi 138. Yeni Düzen ne demektir? C: Japonya nın politikası olup batılıların Doğu Asya dan atılmasını öngörür 139. Serbest şehir olarak bağımsızlık statüsüne kavuşan Yugoslavya nın hangi şehri 1924 te İtalya ya katıldı? C: Fiume 140. İtalya 1924 te Yunanistan ın hangi adasını işgal etti? C: Korfu 141. İtalya, Korfu adasını hangi gerekçeyle işgal etti? C: Milletlerarası bir komisyonda görevli İtalya temsilcisinin Yunanistan da öldürülmesi üzerine 142. İtalya 1936 da Doğu Afrika da hangi ülkenin işgalini tamamladı? C: Habeşistan 143. İtalya yı Habeşistan ın işgali konusunda harekete geçiren gelişmeler nelerdir? C: Ekonomik sıkıntılar ve Habeşistan ın doğal zenginlikleri, Japonya nın Mançurya ya saldırması, Almanya nın Versay şartlarında kurtulma girişimlerine İngiltere ve Fransa nın tepkisiz kalması 144. İtalya nın Habeşistan ı işgalinin İngiltere ve Almanya açısından sonucu nedir? C: İtalya Akdeniz de İngiltere ye karşı güçlü bir rakip haline geldi ve Almanya, Locarno Anlaşması nı feshettiğini açıkladı 145. Hitler in dış politika amaçları nelerdir? C: Versay anlaşmasının maddelerinden kurtulmak ve Almanların yaşadıkları toprakları almak ve topraklarını sınır tanımadan genişletmek 146. Nazilerin komünist milletvekillerini tutuklamasına SSCB nin tepkisi ne oldu? C: SSCB, Almanya ile ticari ilişkilerini kesti ve ABD ye yaklaştı 147. SSCB nin 1934 te Milletler Cemiyeti ne üye kabul edilmesinde ve konsey üyeliğine seçilmesinde hangi gelişme etkili oldu? C: SSCB nin batılı devletlerle yakınlaşması 148. Versay Anlaşması ile Fransa ya bırakılan hangi bölge 1935 te yapılan oylamayla Almanya ya katıldı? C: Saar bölgesi 149. Versay Anlaşması nın askeri kısıtlamalarından kurtulmak isteyen Almanya 1933 te hangi adımı attı? C: Ekim 1933 te Milletler Cemiyeti ve Silahsızlanma Konferansı ndan çekildi 150. Hitler hangi gelişmeler üzerine askerliği mecburi hale getirip asker sayısını e çıkardı? C: İngiltere nin savunma gücünü artırması ve Fransa nın 1935 te mecburi askerlik süresini uzatması üzerine 151. Almanya 1936 da askerden arındırılmış olan hangi bölgeye asker gönderdi? C: Ren bölgesine Münih Konferansı nda hangi kararlar alındı? C: Almanların yoğun yaşadığı Südet bölgesi Çekoslovakya dan alınıp Almanya ya verildi ve Çekoslovakya toprakları İngiltere ve Fransa nın garantisine alındı 153. Münih Konferansı sırasında hangi gelişmeler yaşandı? C: Polonya 2 Ekim 1938 de Çekoslovakya nın Teschen bölgesini işgal etti. 2 Kasım da ise Macaristan imzaladığı bir anlaşmayla Slovakya dan sınır boyunca bir toprak şeridini aldı 154. Alman-İtalyan ittifakı 1939 daki hangi paktla pekiştirildi? C: Çelik Pakt la 155. Yatıştırma politikası hangi İngiliz başbakanıyla özdeşleşmiştir? C: Chamberlain 156. Almanya nın Romanya yı nüfuzu altına alması ve Çekoslovakya ya saldırması, İngiltere nin hangi politikasından vazgeçmesine neden oldu? C: Yatıştırma politikasından 157. Hitler hangi işgalle Hayat Sahası politikasını uygulamaya koydu? C: Çekoslovakya nın işgaliyle (15 Mart 1939) 158. Bu gelişmeden yararlanan Macaristan nereyi işgal etti? C: Rutenya yı 159. İmzalanan bir anlaşmayla neresi Litvanya dan Alman yönetimine geçti? C: Memel 160. Almanya nın işgallerinden cesaret alan İtalya 7 Nisan 1939 da nereyi işgal etti? C: Arnavutluk u da İngiltere ve Fransa nın SSCB ile ilişkisini kesme sebebi nedir? C: SSCB ile Almanya nın Saldırmazlık Paktı imzalamaları 162. Almanya hangi gelişme üzerine Polonya yı işgal etmeye karar verdi? C: Almanya, Versay la serbest şehir statüsüne geçirilen Dantzig i Polonya dan istedi, ancak bu istek kabul edilmedi. Bunun üzerine Hitler Polonya yı işgale karar verdi 163. II. Dünya Savaşı hangi gelişmeyle başladı? C: 1 Eylül 1939 da Almanya nın Polonya ya saldırısıyla 164. Bu savaştaki cepheler hangileridir? C: Avrupa, Pasifik ve Kuzey Afrika 165. Savaşta Estonya, Letonya, Litvanya ve Finlandiya nın sınır bölgelerini hangi devlet işgal etti? C: SSCB 166. Savaş sırasında Japonya nın lideri kimdi? C: İmparator Hirohito de Fransa ya ait Çin hindi ni hangi devlet ele geçirdi? C: Japonya da Almanya ile Saldırmazlık Paktı imzalayıp Polonya yı bölüşen devlet hangisidir? C: SSCB 169. İşgal edilmeyen Fransız topraklarında 1940 ta Alman denetiminde kurulan hükümetin adı nedir? C: Vichy Hükümeti 170. İtalya nın Norveç i işgali üzerine İngiltere de Chamberlain in yerine kim geçti? C: Churchill 171. Vichy hükümetini kabullenmeyip Londra ya kaçan ve Fransa nın kurtuluş mücadelesini başlatan lider kimdir? C: de Gaulle (Dö Gol) 172. Hitler in 1940 ta İngiltere ye karşı başlattığı ve önemli kayıplar vererek geri çekildiği hava saldırısının adı nedir? C: Kartal Hücumu 173. Almanya 1940 ta İngiltere yi istila teşebbüsünden vazgeçip hangi devletin üzerine yöneldi? C: SSCB nin 174. SSCB nin hangi durumu Hitler i saldırı için cesaretlendirdi? C: SSCB ordusunun Finlandiya nın işgalinde zorlanması 175. Almanya, SSCB ye saldırmadan önce hangi Balkan devletleriyle ittifak anlaşmaları yaptı? C: Romanya ve Bulgaristan ile 176. Hitler in 1941 de SSCB ye saldırarak başlattığı harekâtın adı nedir? C: Barbarossa Harekâtı 177. Almanya nın SSCB ye saldırı sebepleri nelerdir? C: Doğal zenginlikler, SSCB nin Finlandiya işgalinde zorlanması, SSCB nin Alman hayat sahası içindeki Balkanlar ve boğazlara doğru genişleme isteği 178. Barbarossa harekâtının amacı neydi? C: 6 ay içinde SSCB yi teslim almak de Moskova da başarısız olan Almanya nın güneye yönelme sebebi nedir? C: İran a ulaşıp petrol kaynaklarını ele geçirmek, batılıların İran yoluyla SSCB ye yardımını engellemek, Hindistan a ulaşmak ve Japonya ile birleşmek 180. Almanların Kafkasya daki Maikop petrol bölgesini ele geçirmesinin önemi nedir? C: SSCB nin kömür ve petrol kaynaklarının yarısını ele geçirdi 181. Almanların hangi yenilgisi Mihver devletler için bir dönüm noktası olmuştur? C: 1942-Stalingrad yenilgisi 182. ABD nin Kuzey Afrika da 1942 de İngilizlere destek için Fransa ya ait Atlas okyanusu ve Akdeniz kıyılarına yaptığı harekâtın adı nedir? C: Meşale 183. Kuzey Afrika da İngiltere ve İtalya arasındaki mücadele ilk dönemde stratejik öneminden dolayı özellikle nerede yoğunlaştı? C: Süveyş kanalı üzerinde 184. Kuzey Afrika da 1943 te tüm Alman ve İtalyan birliklerinin telsim olmasına 1942 de Afrika ya çıkarma yapan hangi devlet etkili oldu? C: ABD 185. ABD savaş sırasında hangi gelişme üzerine tarafsızlığını terk ederek silah satışını serbest bıraktı? C: Savaşın Almanya nın lehine dönmesi üzerine 186. ABD nin 1941 de çıkardığı Ödünç Verme ve Kiralama Yasası nın içeriği neydi? C: Bedeli savaştan sonra ödenmek şartıyla müttefiklere silah, yiyecek vb yardımı yapılmasını içerir 187. ABD ve İngiltere tarafından 1941 de yayınlanan Atlantik Bildirisi nin içeriği neydi? C: Savaştan sonra toprak kazanılmayacak, halk onayı olmadan sınır değişikliği yapılmayacak, uluslar kendi geleceğine kendileri karar verecek (Self Determinasyon), Uluslararası işbirliği, temel hammaddeden eşit faydalanma, Mihver devletlerinin silahtan arındırılması 3

4 188. Japonya nın Pearl Harbour baskınını yapmasının sebebi nedir? C: ABD nin Japonya ya petrol ambargosu uygulaması 189. ABD, Japonların hangi saldırısıyla savaşa girmiş oldu? C: 7 Aralık 1941 deki Pearl Harbour baskınıyla 190. Amiral Yamomoto nun planladığı Pearl Harbour baskınından niçin tam sonuç alınamadı? C: Japonya nın ABD nin Hawai deki petrol depolarını vurmaması ve askeri açıdan önemli bu üssü işgal etmemesi 191. Japonya nın ABD ye ait Midway üssüne saldırmasının sebebi nedir? C: ABD nin Japonya yı Mercan denizinde yenmesine tepki 192. Hangi gelişme Pasifik teki savaşın seyrini etkileyen bir dönüm noktası oldu? C: Japonya nın Midway saldırısının başarısızlıkla sonuçlanması 193. ABD ve İngiltere, Mihver devletlerinin kayıtsız şartsız teslim olması kararını hangi konferansta almışlardır? C: 1943 Kazablanka Konferansı nda 194. Müttefikler 6 Haziran 1944 te Avrupa da nereye çıkarma yaptılar? C: Normandiya ya Yalta Konferansı na katılan devletler hangileridir? C: ABD, SSCB ve İngiltere 196. İngiltere hangi düşünceyle Fransa nın da Almanya ve Avusturya nın işgaline katılmasını sağladı? C: Avrupa da güçlü bir SSCB ile tek başına kalmamak için 197. Yalta Konferansı nda hazırlanan Avrupa Üzerine Bildiri nin içeriği neydi? C: Seçimle demokratik kurumların oluşturulması, iç barışın şartlarının kurulması, sıkıntı içindeki insanlara yardım etmek vb 198. Yalta konferansı nın amacı neydi? C: Yapılacak barışın şartlarını belirlemek 199. SSCB Yalta da BM den hangi ülkeler adına 3 sandalye aldı? C: SSCB, Belarus ve Ukrayna adına 200. Yalta da alınan diğer önemli kararlar nelerdir? C: SSCB nin Japonya ya karşı savaşa girmesi, BM hazırlık konferansının Sanfransisco da yapılması, 1 Mart tan önce Almanya ya savaş açan ülkelerin BM de kurucu üye olması 201. Türkiye nin 23 Şubat 1945 te Almanya ya savaş açma sebebi nedir? C: BM ye kurucu üye olarak katılmak için Potsdam Konferansı nda (Berlin yakınlarında) Almanya, dört işgal bölgesine ayrılıp hangi devletlere paylaştırıldı? C: ABD, İngiltere, Fransa ve SSCB ye 203. Potsdam Konferansı sürerken hangi İngiliz başbakanı seçimlerde yenildiği için yerini rakibi Attle ye bıraktı? C: Churchill 204. ABD Ekim 1944 teki hangi savaşla Japon donanmasını hemen hemen ortadan kaldırdı? C: Leyte savaşıyla 205. ABD, Japonya ya karşı büyük kayıplar vermemek için hangi silahı kullandı? C: Atom bombası (Hiroşima-Küçük çocuk, Nagazaki-Şişman çocuk) 206. Hangi gelişmeyle II. Dünya Savaşı sona erdi? C: Kayıtsız şartsız teslim olan Japonya nın 2 Eylül 1945 te ateşkes anlaşması imzalamasıyla 207. Savaştan sonra hangi devletle barış yapılamadı? C: Almanya ile 208. Müttefikler savaştan sonra hangi devletlerle barış anlaşmaları yaptılar? C: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Finlandiya ve Japonya 209. Savaştan sonraki hangi gelişmeler Avrupa merkezli uluslar arası sistemin sona erdiğini göstermektedir? C: BM nin New York u, IMF nin de Washington u merkez olarak seçmesi 210. Washington, Kahire ve I. Moskova konferanslarında Türkiye ile ilgili gündeme gelen ortak konu nedir? C: Türkiye nin savaşa katılması 211. Bu konu ile ilgili gerçekleşen 1943-Adana görüşmesine hangi ülke katıldı? C: İngiltere 212. Almanya ya ikinci cephenin Normandiya da açılma kararı hangi konferansta alındı? C: 1943 Quebec Konferansı 213. İsmet İnönü nün 1943 te katıldığı konferans hangisidir? C: Kahire Konf BM teşkilatının temeli hangi bildiriyle atıldı? C: Atlantik bildirisiyle 215. BM yi resmen kurmak için 1945 te hangi konferans toplandı? C: Sanfransisco Konferansı 216. BM Güvenlik Konseyi nde veto hakkı olan devletler hangileridir? C: Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve ABD 217. Savaştan sonra Japonya yı hangi devlet işgal etti? C: ABD 218. BM nin merkezi neresidir? C: New York 219. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası nın amacı nedir? C: Üye ülkelerin yeniden yapılanmasına ve kalkınma çabalarına maddi destek sağlamak 220. Hangi konferansta, II. Dünya savaşında hukuki olmayan insanlık dışı uygulamaların sorumlularının yargılanmasına karar verildi? C: Potsdam 221. Almanya da kurulan ve savaş suçlularının yargılandığı mahkemenin adı nedir? C: Nürnberg uluslararası mahkemesi 222. SSCB nin Türkiye ile yakınlaşmasını engelleyen etkenler nelerdir? C: SSCB nin boğazlarda kontrol hakkı istemesi, İngiltere ve Fransa nın Türkiye ile yakınlaşmasına karşı çıkması 223. Türkiye 19 Ekim 1939 da Ankara da hangi iki Avrupa devletiyle karşılıklı yardımlaşma anlaşması imzaladı? C: İngiltere ve Fransa ile 224. Savaş sırasında hangi gelişmeler sonucunda Alman tehlikesi Türkiye sınırına dayandı? C: Yunanistan ın Alman işgaline uğraması ve Bulgaristan ın Mihver devletleri yanında savaşa girmesiyle Haziran 1941 de Türkiye ile Almanya arasında Saldırmazlık Anlaşması imzalanma sebebi nedir? C: Savaşın Türkiye sınırlarına dayanması ve Almanya nın SSCB üzerine saldırıya geçme planı 226. Türkiye, Kahire Konferansı nda hangi şartlarla savaşa girmeyi kabul etti? C: İhtiyacı olan silah ve malzemelerin sağlanması şartıyla 227. Türkiye batıyla bozulan ilişkileri düzeltmek için hangi girişimlerde bulundu? C: Askeri nitelikli Alman gemilerinin boğazlardan geçişini engelledi, Almanya ya yaptığı ihracatı durdurdu, Almanya ve Japonya ile siyasal ilişkileri kesti ( ) 228. İngiltere'nin Türkiye yi savaşa dâhil etme konusundaki ısrarının sebebi neydi? C: Almanya yı etkisiz hale getirmek için Avrupa içlerine girmek zorunda olması ve savaş sonrası Balkanlarda oluşabilecek boşluğun SSCB tarafından doldurulmasından endişe duyması 229. Türkiye 23 Şubat 1945 te Almanya ya niçin savaş açtı? C: Yalta Konferansı kararı uyarınca BM de asli üye olarak yer alabilmek için 230. Savaş yıllarında Türkiye nin ekonomik politikası nasıldı? C: Büyüme ve gelişmeyi hızlandırmak hedefinden ziyade fiyat artışlarını frenlemek, karaborsayla mücadele etmek ve sosyal adaleti sağlamak gibi hedefler 231. Türkiye savaş yıllarında yersiz fiyat artışını önlemek için hangi önlemi aldı? C: Fiyatı yükselen malzemelere narh koyma uygulaması getirdi ta çıkarılan Milli Koruma Kanunu nun içeriği neydi? C: Hükümete ekonomiye müdahalede sınırsız yetki tanıdı; üretim, dağıtım ve tüketim tamamen devlet kontrolüne alındı; Petrol Ofisi ve Et-Balık gibi kurumlar kuruldu 233. Savaş ve kıtlık gibi olağanüstü durumlar yaşandığı için günlük ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla büyük kentlerde hangi uygulamaya geçildi? C: Ekmek karnesi uygulamasına 234. Ticaret Ofisi ve İaşe müsteşarlığının görevleri neydi? C: Temel tüketim mallarının karne ile dağıtımı ve dış ticarette fiyatları tespit etme 235. Varlık vergisi en çok kimleri etkiledi? C: Gayrimüslim tüccarları 236. Varlık vergisi alınmayan çiftçilerden yılları arasında hangi vergi alındı? C: Toprak mahsulleri vergisi 237. Türkiye 1947 de hangi amaçla iktisadi kalkınma planını hazırladı? C: Marshall yardım programına katılmayı sağlamak için 238. Köy enstitülerinin eğitim ilkesi neydi? C: İş için iş içinde eğitim 239. Savaş sonrasında edebiyatta hangi akım ortay çıktı? C: Garip akımı (şiirde serbest nazımı savunan Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Horozcu ve Melih Cevdet Anday ın öncülüğünü yaptığı akımdır) 240. Savaş yıllarında insanların siyasi gelişmeleri takip etme isteği, hangi gelişmelere sebep oldu? C: Radyoya ilgi arttı, Ankara radyosunun yanı sıra İstanbul radyosu 1943 te sürekli yayına başladı 241. Savaş sırasında işgal ettiği Doğu ve Orta Avrupa ülkelerini her yönüyle kendine bağlayan SSCB hangi ülkeler üzerinde baskı kurmaya çalıştı? C: Türkiye, Yunanistan ve İran üzerinde 242. SSCB tehdidine karşı ABD hangi yardımlarla Türkiye yi destekledi? C: Truman Doktrini ve Marshall Planı yla Truman Doktrini gereği Türkiye ile birlikte hangi devlete yardım edildi? C: Yunanistan a 244. Üçüncü Dünya ve Bağlantısızlar Bloğu nasıl oluştu? C: Asya ve Afrika daki sömürge altındaki ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmasıyla 245. Yalta Konferansı nda kabul edilen Kurtarılan Avrupa Hakkında Bildiri ile hangi konuda karara varıldı? C: SSCB işgalindeki ülkelerde serbest ve demokratik seçimler gerçekleştirilinceye kadar bütün siyasi eğilimleri temsil eden geçici hükümetin kurulması kararlaştırıldı 246. Almanya da 1949 da hangi isimlerle iki ayrı devlet kuruldu? C: 23 Mayıs 1949 ta Batılıların desteğiyle Batı Almanya da Federal Almanya Cumhuriyeti kuruldu, SSCB de kendi işgal bölgesinde Ekim 1949 da Demokratik Almanya Cumhuriyeti ni kurdu 247. Berlin duvarı niçin inşa edildi? C: Doğudan batıya geçişleri engellemek için (inşasına 1961 de başlanmıştı) 248. Avrupa daki hangi iki ülkede SSCB yardımı alınmadan komünist yönetimler kuruldu? C: Yugoslavya ve Arnavutluk ta 249. Çin Halk Cumhuriyeti ni kim kurdu? C: Mao Ze Dung (1949) 250. Kore, hangi konferansta alınan kararla iki işgal bölgesine ayrıldı? C: Yalta 251. Güney ve Kuzey Kore hangi yılda kuruldu? C: 1948 de 252. Küba da 1959 da Batista yı devirip devlet başkanı olan kişi kimdir? C: Fidel Kastro 253. Truman Doktrini nin amacı neydi? C: Sovyet tehdidine maruz kalan ülkeleri destekleme 254. Marshall Planı nın amacı neydi? C: Hür Avrupa yı ekonomik bakımdan kalkındırmak ve güçlendirmek 255. ABD nin bu girişimlerine karşı komünist ülkeler hangi teşkilatı kurdu? C: Kominform

5 256. Komünist ülkeler arasında 1949 da ekonomik işbirliği ve dayanışma amacıyla hangi teşkilat kuruldu? C: Komekon (Comecon) 257. Komekon a sonradan katılan ülkeler hangileridir? C: Arnavutluk, Demokratik Almanya, Moğolistan ve Küba 258. Yugoslavya 1948 de niçin Kominform dan çıkarıldı? C: SSCB nin Yugoslavya yı tam denetim altına almak istemesi ve bunun sonucunda yaşanan liderlik çatışması 259. Yugoslavya 1953 te Balkan paktına niçin girdi? C: Komşusu olan Doğu Bloğu ülkelerince tehdit edildiği için 260. Çin, BM den niçin çıkarıldı? C: 1949 da kurulan Çin yönetiminin SSCB ile yakınlaşmasından dolayı 261. BM ye Çin in yerine hangi ülke alındı? C: Tayvan 262. SSCB-Çin ilişkilerinin 1960 tan itibaren bozulma sebebi nedir? C: Liderlik çekişmesi, tarafsız ülkelerdeki nüfuz rekabeti, Doğu Türkistan ve Moğolistan gibi sınır bölgelerindeki sorunlar ve SSCB nin Çin e yapacağı yardımın netleştirilememesi 263. Çin in 1972 de BM ye yeniden girmesine hangi gelişmeler ortam hazırladı? C: da gerçekleştirdiği kültür ihtilalından sonra ABD ile yakınlaşması 264. Macaristan başbakanı İmre Nagi nin SSCB nin tepkisiyle görevden alınma sebebi nedir? C: Komünist sistemi yumuşatmaya yönelik reformları 265. Macar milli ayaklanmasında Çin in tavrı ne oldu? C: Çin bu ayaklanmanın haklı olduğunu savundu da hangi gelişme üzerine SSCB birlikleri Budapeşte yi işgal etti? C: Nagi nin Varşova Paktı ndan ayrılma kararını açıklaması ve BM aracılığıyla büyük devletlerin korumasını istemesi üzerine 267. Hangi ülkede işçiler Hür Seçim sloganıyla ayaklanıp SSCB yi ve yönetimi protesto ettiler? C: Çekoslovakya da 268. Çekoslovakya da 1967 de İnsancıl Komünizm hareketini başlatan lider kimdir? C: Aleksandr Dubçek 269. İnsancıl Komünizm in özellikleri nelerdi? C: İnsan hürriyetini esasa alan komünizm, çok partili sistem, toplantı dernek kurma ve düşünce hürriyeti, Komünist Parti nin devlet idaresine müdahalesinin önlenmesi 270. SSCB, Çekoslovakya da İnsancıl Komünizm hareketini ikili görüşmeler yoluyla engelleyemeyince hangi önleme başvurdu? C: Varşova Paktı ordusu 21 Ağustos 1968 de Çekoslovakya yı işgale başladı ve İnsancıl Komünizm hareketi başarısızlıkla sonuçlandı 271. ABD nin 1946 dan sonra SSCB nin yayılmasına karşı Doğu bloğunu kuşatmaya yönelik politikasına ne ad verilir? C: Çevreleme politikası 272. Yunan iç savaşında savaşan grupların adları nelerdi? C: SSCB ve Yugoslavya nın desteklediği ELAS Ulusal Kurtuluş Ordusu ile ABD ve İngiltere nin desteklediği EDES Hür Demokratik Yunan Ordusu 273. Yunanistan da 1950 ye kadar devam eden iç savaşın sona ermesinde hangi gelişmeler etkili oldu? C: Kominform dan çıkarılan Yugoslavya nın çetelere yaptığı yardımı kesmesi ve ABD nin yürürlüğe koyduğu Truman Doktrini 274. ABD nin Batı liderliği için ilk girişimi nedir? C: Truman doktrini Truman Doktrini nin İngiltere açısından sonucu nedir? C: İngiltere nin denetimi altındaki birçok bölgenin denetimi ABD ye geçti 276. Marshall yardımının içeriği neydi? C: Avrupa ülkeleri kendi içinde ekonomik işbirliğine girişmeli, işbirliği sonucu oluşacak açığın kapatılmasına ABD yardım etmeli. Plan her Avrupa ülkesine Amerikan malı, malzemesi ve makine yardımını kapsıyordu 277. Marshall yardımı alan Avrupa ülkeleri hangileridir? C: İngiltere, Fransa, İtalya, Batı Almanya, Hollanda, Yunanistan, Avusturya, Belçika-Lüksemburg, Danimarka, Norveç, Türkiye, İrlanda, Yugoslavya, İsveç, Portekiz, İzlanda 278. Marshall yardımı alan 16 Avrupa ülkesi 1948 de hangi teşkilatı kurdular? C: Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 279. SSCB, Marshall Planı na karşı hangi planı uygulamaya koyup uydu devletlerle ikili ticaret düzeni kurdu? C: Molotof Planı de SSCB nin gerçekleştirdiği Çekoslovak darbesinin sebebi nedir? C: Çekoslovakya nın Marshall planına katılmak için çaba göstermesi 281. Çekoslovak darbesinden sonra 1948 de İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında hangi birlik kuruldu? C: Batı Avrupa Birliği 282. SSCB tehdidine karşı 4 Nisan 1949 da 12 batılı ülkenin kurduğu birlik nedir? C: NATO 283. NATO nun amacı neydi? C: Savunma amacı yanında siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda işbirliğini sağlamaktı 284. Türkiye NATO ya ne zaman üye oldu? C: 1952 de 285. NATO ya karşı Doğu bloğunda SSCB öncülüğünde 1955 te hangi pakt kuruldu? C: Varşova Paktı 286. Türkiye 8 Ağustos 1949 da hangi birliğe üye oldu? C: Avrupa Konseyi ne Mayıs 1949 da kurulan Avrupa Konseyi nin çalışma alanları nelerdi? C: İnsan hakları, medya, hukuk işbirliği, sosyal dayanışma, sağlık, eğitim, kültür, spor, gençlik vb 288. Avrupa Ekonomik Topluluğu nun temeli hangi gelişmeyle atıldı? C: 1950-Schuman bildirisiyle (Fransa Dışişleri Bakanı) 289. Schuman Bildirisi sonucunda 1951 de kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun üyeleri hangi devletlerdi? C: Fransa, Federal Almanya, Belçika, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda 290. Avrupa Ekonomik Topluluğu 1957 deki hangi anlaşmayla kuruldu? C: Roma Anlaşması yla Roma Anlaşması yla Hangi bankanın kurulması kararlaştırıldı? C: Avrupa Yatırım Bankası nın 292. Çin Hindi ülkeleri hangileridir? C: Vietnam, Laos, Tayland ve Kamboçya Eisenhower Doktrini nin amacı neydi? C: Ortadoğu nun SSCB kontrolüne girmesini engellemek ve ABD nin yanına çekme isteği 294. Eisenhower Doktrini ne karşı çıkan ülkeler hangileridir? C: Mısır, Suriye ve Ürdün 295. Eisenhower Doktrini konusunda Türkiye nin tavrı ne oldu? C: Türkiye bu doktrini kabul etti 296. Filistin de bir Yahudi yurdu kurulması amacıyla ilk kongre nerede toplandı? C: 1897 de İsviçre Basel de 297. İngiltere hangi deklarasyonla Filistin de bir Yahudi devletinin kurulmasını destekledi? C: 1917 Balfour deklarasyonu ile 298. Yahudilerin Filistin e göç etmelerine izin verilmesine karşılık II. Abdülhamit e para teklif eden Yahudi kimdir? C: Theodor Herzl 299. Balfour Deklarasyonu hangi sonucu doğurdu? C: Bu tarihten sonra Yahudiler büyük kitleler halinde Filistin e göç etmeye başladılar 300. İngilizlerin Yahudileri desteklemesine karşın Arapları destekleyen Avrupalı devletler hangileridir? C: Almanya ve İtalya deki hangi gelişmeyle İsrail kuruldu? C: İngiltere nin Filistin deki manda yönetimini tek taraflı olarak kaldırmasıyla 302. Süveyş krizinin çıkma sebebi nedir? C: SSCB den silah alan Abdulnasır ın ihtiyacı olan krediyi İngiltere ve ABD den sağlayamaması sonucunda Süveyş kanalını millileştirdiğini açıklaması 303. Süveyş krizinin sonucu ne oldu? C: SSCB nin Londra ve Paris e atom bombası atma tehdidi karşısında ABD den de destek alamayan İngiltere ve Fransa bölgeden çekildi 304. ABD, Süveyş krizi sırasında İngiltere ve Fransa yı niçin desteklemedi? C: İngiltere ve Fransa nın emperyalist politikaları, bloklar arası bir savaş istememesi, Arapların SSCB ye yakınlaşmasından endişe duyması 305. Süveyş krizinin SSCB açısından sonucu nedir? C: SSCB nin bölgedeki prestiji arttı 306. Süveyş krizinde ABD nin desteğini alamayan Fransa nın bundan sonraki politikası ne oldu? C: Nükleer silah geliştirmeye başladı ve NATO nun askeri kanadından çekildi 307. Çin in Süveyş krizinde tavrı ne oldu? C: Batılı devletlere karşı Mısır ı destekledi 308. Batılı devletlerle ilişkilerini düzelten Çin 1972 de hangi örgüte yeniden üye oldu? C: BM ye 309. Çin-Hindistan ilişkilerinin bozulma sebebi nedir? C: Çin in, Hindistan ın sınır bölgesinde yer alan Nepal, Bhutan ve Tibet te İdeolojisini yaymak istemesi 310. Hangi ülkeler arasındaki çıkar çatışmaları Kore Savaşı na ortam hazırladı? C: ABD-SSCB 311. Kore Savaşı hangi yıllar arasında oldu? C: Türkiye, Güney Kore ye hangi uluslararası güç adına gitti? C: BM adına 313. Kore Savaşı nın sonucu ne oldu? C: İki taraf de birbirine kesin üstünlük sağlayamadı SEATO nun (Güneydoğu Asya Anlaşma Teşkilatı) kuruluş sebebi nedir? C: Kuzey Vietnam da komünistlerin gücünün artması ve Kore savaşının ABD yi yeni tedbirler almaya zorlaması 315. SEATO ya üye olan devletler hangileridir? C: ABD, İngiltere, Fransa, Yeni Zelanda, Avustralya, Filipinler, Tayland ve Pakistan 316. SEATO nun kurulmasının ABD açısından sonucu nedir? C: ABD, SSCB ve Çin i Batı Avrupa kıyılarından Pasifik e kadar uzanan geniş bir alanda çember içine aldı 317. Hindistan daki bağımsızlık hareketi kimler tarafından örgütlendi? C: Batıda okuyan Hintli aydınlar tarafından 318. Ulusun Babası adıyla anılan Hintli lider kimdir? C: Mahatma Gandhi ta Lahor da toplanan Müslümanlar Birliği Cemiyeti Kongresi nden hangi sonuç çıktı? C: Ayrı bir Pakistan devleti kurulması kararlaştırıldı 320. Hindistan daki Müslüman hareketin lideri kimdir? C: Muhammet Ali Cinnah 321. Pakistan a bağlı hangi bölge 1971 de bağımsız oldu? C: Bangladeş 322. Seylan, Birmanya ve Malezya hangi ülkeden bağımsızlıklarını kazandılar? C: İngiltere den 323. Endonezya hangi ülkeden bağımsızlığını kazandı? C: Hollanda dan 324. Vietnam, Laos ve Kamboçya hangi ülkeden bağımsızlıklarını kazandılar? C: Fransa dan 5

6 325. ASEAN ın (Güneydoğu Asya Milletler Birliği 1967) amacı neydi? C: Kendi aralarındaki sorunun çözümünde büyük güçlerin müdahalesini engellemek ve işbirliği 326. Hindistan da 1917 de Mahatma Gandi nin başlattığı hareketin ismi nedir? C: Pasif Direniş 327. Afrika da sömürgeciliğin sona ermesi 1940 lı yıllardaki hangi gelişmeyle başladı? C: İtalya nın Etiyopya ve Libya dan çıkarılmasıyla 328. Afrika da çıkan iç isyanların sebepleri nelerdir? C: Siyasi sebepler, doğal kaynaklardan kaynaklanan savaşlar, etnik sebepler, uyuşturucu ve elmas trafiğinin kontrolü kavgası ve dini faktörler (Sudan) 329. Afrika ülkelerinde demokratikleşmenin önündeki en büyük engel nedir? C: Kabilecilik anlayışının egemen olması ta Afrika ülkelerinin kurduğu birliğin adı nedir? C: Afrika Birliği Teşkilatı 331. Türkiye tarihte ilk kez yurtdışına askeri hangi ülkeye gönderdi? C: Kore ye 332. İngiltere, Türkiye nin NATO ya alınmasına niçin karşı çıktı? C: Bunun SSCB tarafından tepkiyle karşılanacağını, hatta savaşa neden olacağını düşündüğü için 333. Hangi gelişme Türkiye nin NATO ya başvurusuyla ilgili itirazları azaltmıştır? C: Kora ya asker göndermesi 334. Türkiye nin NATO ya üyeliğine hangi Doğu Bloğu ülkeleri tepki gösterdi? C: SSCB ve Bulgaristan 335. Türkiye ile birlikte hangi ülke NATO ya alındı? C: Yunanistan ın 336. Balkan Paktı ( ) hangi ülkeler arasında imzalandı? C: Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan 337. Hangi gelişmeler Balkan Paktı nın önemini kaybetmesine sebep oldu? C: Yugoslavya nın SSCB ile yakınlaşmaya başlaması ve Türk-Yunan ilişkilerinin Kıbrıs meselesinden dolayı bozulması Bağdat Paktı hangi iki ülke arasında kuruldu? C: Türkiye ile Irak 339. Sonradan bu pakta hangi ülkeler katıldı? C: İngiltere, İran ve Pakistan 340. Bağdat Paktı nın merkezi 1959 daki hangi gelişmeyle Ankara ya taşındı? C: Irak ta krallık rejiminin yıkılması ve yeni yönetimin pakttan çekilmesiyle 341. Ankara ya taşınınca adı CENTO (Merkezi Anlaşma Örgütü) olan pakt 20 yıl sonra hangi gelişmeyle hukuken olmasa bile fiilen sona erdi? C: Pakistan ve İran ın ayrılmasıyla dan sonraki ilk muhalefet partisi hangisidir? C: Nuri Demirağ ın 1945 te kurduğu Milli Kalkınma Partisi 343. Dörtlü Takrir in kabul edilmemesi üzerine 1946 da CHP den ayrılıp Demokrat partiyi kuranlar kimlerdir? C: Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü 344. Türkiye de ilk çok partili seçimler hangi yılda yapıldı? C: 1946 da de Demokrat Parti nin muhalefetini yetersiz gören bir grup, bu partiden ayrılıp hangi partiyi kurdular? C: Millet Partisi ni de hangi parti iktidara geldi? C: Demokrat Parti de kimler cumhurbaşkanı ve başbakan oldu? C: Celal Bayar Cumhurbaşkanı, Adnan Menderes Başbakan oldu 348. Ekonomiyle ilgili olan 7 Eylül 1947 kararları nelerdi? C: Liranın değeri % 50 düşürüldü, ithalat kolaylaştırıldı, bankaların altın satmasına izin verildi, devletçi ekonomiden liberal ekonomiye geçişin ilk adımı atıldı seçimlerinde Demokrat Parti yi daha yüksek bir oyla iktidara ikinci kez getiren gelişmeler nelerdir? C: Ücretli hafta sonu tatili, işçilere sendika izni ve genel af gibi uyguladığı sosyal politikalar de başlayan ABD yardımının bu dönemde artması ve II. Dünya Savaşı nın ekonomik etkilerinin azalması 350. Demokrat Parti nin ekonomik politikası neydi? C: Liberal ekonomi, özel teşebbüs, kişinin iktisadi hürriyeti, Marshall yardımıyla tarımın desteklenmesi, dış kredilerle ithal makinelerin alınması ve yabancı yatırımın teşvik edilmesi Sonuç: Yabancı yatırımdan istenen sonuç alınamadı. Liberal politikaya rağmen devlet, yatırımların % sini yapmak zorunda kaldı. Ekonomide canlanma 1957 de sona erdi. Kuraklık yaşandı ve buğday ithal edildi. Dış ticaret açığı arttı. 958 de IMF den dış borç alındı Batı sinemasının izlerinin görüldüğü Vurun Kahpeye filmi kime aittir? C: Ömer Lütfi Akat a 352. İkinci Yeniler in şiir anlayışının temelini hangi düşünce oluşturdu? C: Konuşma dilinden uzaklaşarak edebi sanatı bolca kullanma düşüncesi gibi fikirler de ortaya çıkan Hisarcılar grubunun amacı nedir? C: Toplumsal değerleri korumak 354. Dörtlü Takrir in içeriği nedir? C: CHP parti programı ve kanunlarda bazı değişiklik teklifleridir 355. Demokrat Parti döneminde devlet işletmelerinin özelleşmesini engelleyen etkenler nelerdir? C: Özel yatırımcıların isteksizliği ve sermaye yetersizliği 356. Türkiye de II. Dünya Savaşı ndan sonra sağlık alanında hangi kurumlar açıldı? C: Verem Savaş Dispanseri, verem hastaneleri, Ankara Ebe ve Hemşire Okulu açıldı 357. Radyo ve sinemanın önemi hangi icatla azaldı? C: Televizyonun icadıyla 358. Amerikan hayat tarzını sorgulayan müzik akımı hangisidir? C: Rock and roll (Elvis Presley) 359. ENIAC adlı ilk bilgisayar hangi ülkede yapıldı? C: ABD de 360. SSCB tarafından 1957 de uzaya gönderilen ilk uydunun adı nedir? C: SPUTNİK 361. Paris için kullanılan sanatta Batının Başkenti unvanını hangi şehir aldı? C: New York 362. Akdeniz oyunları 1951 de ilk kez nerede düzenlendi? C: Mısır ın İskenderiye kentinde 363. UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası nı da ilk kez hangi takım kazandı? C: Real Madrid 364. Tüketimin teşvik edilmesi hangi sektörün hızla büyümesine sebep oldu? C: Reklâm sektörü 365. Hidrojen atomunun parçalanmasından elde edilen büyük enerji hangi bilimsel gelişmelere neden oldu? C: Kıtalar arası roketlerin yapılması ve olağanüstü genişlikte iletişim ve denetim ağlarının kurulması 366. DNA nın kimyasal yapısı ne zaman çözüldü? C: II. Dünya savaşından sonra 367. Soğuk Savaş döneminde hangi gelişmeler oldu? C: İlk nükleer rektör kuruldu ABD-1942 İlk atom bombası yapıldı ve kullanıldı ABD-1945 DNA nın yapısı çözüldü İlk televizyon deneme yayını Renkli televizyon yayını başladı Çocuk felci aşısı geliştirildi İlk video kayıt aygıtı geliştirildi Kalp pili icat edildi Lazer icat edildi 368. Hangi liderler 1961 de Viyana da bir araya gelerek yumuşama sürecini başlattı? C: Kennedy ve Kruşçev 369. Yumuşama politikalarının ortaya çıkmasında neler etkili oldu? C: Konvansiyonel silahlardan nükleer silahlara geçiş, dünyanın bir nükleer savaşın eşiğine gelmesi, bloklar arasında yaşanan siyasi rekabetler (SSCB-Çin arasındaki sorunlar ve Çin-ABD yakınlaşması), Yugoslavya ve Romanya nın SSCB güdümünden kurtulmak istemesi ve Fransa nın NATO nun askeri kanadından çekilmesi vb 370. Yumuşama döneminin başlangıcı hangi gelişme oldu? C: SALT-1 in (Stratejik Silahları Azaltma Görüşmeleri) başladığı 1969 yılı. Anlaşma ise 1972 de ABD-SSCB arasında Moskova da imzalandı te Moskova da Nükleer Denemelerin Kısmen Yasaklanması Anlaşması hangi devletler arasında imzalandı? C: ABD, SSCB ve İngiltere arasında 372. Arap dünyasındaki sosyalist hareketin adı nedir? C: Baas hareketi 373. İlk Baas Partisi nerede kuruldu? C: 1940 ta Şam da 374. İran-Irak Savaşı nda 1986 da ABD nin İran a İsrail aracıyla silah satması ile ilgili girişime ne ad verilir? C: İrangate Olayı 375. NBC silahların dışındaki top, tank, füze vb silahlara ne ad verilir? C: Konvansiyonel silah 376. Arap-İsrail savaşları sonucu ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissenger in Tel Aviv ile diğer Arap başkentleri arasında defalarca gidip gelmesine ne ad verilir? C: Mekik diplomasisi li yıllarda ABD-Çin ilişkilerini yumuşatan diplomasinin adı nedir? C: Ping pong diplomasisi te Moskova da ilk kez imzalanan Nükleer Denemelerin Kısmen Yasaklanması Anlaşması hangi devletler arasında yapıldı? C: ABD, SSCB ve İngiltere arasında 379. Sadece savunma füzelerinin sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı SALT 1 Anlaşması 1972 de nerede imzalandı? C: Moskova da da Viyana da imzalanan uzun menzilli nükleer silahların sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı SALT 2 Anlaşması nı ABD kongresi niçin onaylamadı? C: Aynı yıl SSCB nin Afganistan ı işgalinden dolayı te toplanan AGİK Helsinki Konferansı na hangi ülkeler katıldı? C: Arnavutluk dışındaki Avrupa devletleri ile ABD ve Kanada te imzalanan Helsinki Nihai Senedi nin özellikleri nelerdir? C: Egemenlik haklarına saygı, toprak bütünlüğü, sınırların dokunulmazlığı, işgallerin hukuka aykırılığı, anlaşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi 383. SSCB nin 1962 başlarında Küba ya füze yerleştirmeye başlamasının sebebi nedir? C: Küba nın ekonomiyi millileştirme kararı alması, bundan olumsuz etkilenen ABD nin Kastro yönetimini yıkmak amacıyla muhalifleri desteklemesi ve Kastro nun SSCB de yakınlaşması 384. SSCB hangi şartla Küba daki füzeleri sökebileceğini bildirdi? C: Türkiye deki ABD ye ait Jüpiter füzelerinin sökülmesi karşılığında 6

7 385. Kuzey ve Güney Vietnam hangi anlaşmayla kuruldu? C: 1954-Cenevre Anlaşması ile (Daha önce Fransız sömürgesiydi) 386. Güney Vietnam hangi gelişme üzerine ABD den yardım istedi? C: Kuzey Vietnam ın güneye hâkim olmak için gerilla savaşı başlatması üzerine 387. ABD hangi gelişme üzerine 1965 te Vietnam Savaşı nı başlattı? C: Kuzey Vietnam donanmasının Tokin körfezinde ABD donanmasına saldırması üzerine 388. Vietnam a gitmeyi reddettiği için lisansına el konan ABD li boksör kimdir? C: Muhammed Ali 389. Paris te yapılan görüşmeler sonucunda 1973 te ABD yi Vietnam dan çeken ABD başkanı kimdir? C: Nixon 390. Vietnam savaşının sonucu ne oldu? C: 1975 te Kuzey Vietnam ın Güney Vietnam ı ele geçirmesiyle 1976 da Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu 391. Keşmir hangi devletler arasında sorun oldu? C: Hindistan ve Pakistan 392. Keşmir hangi ülkelerin sınırlarının kesişiminde yer alır? C: Hindistan, Pakistan, Afganistan ve Çin kesişiminde 393. Pakistan hangi gerekçeyle Keşmir in kendisine verilmesini istemiştir? C: Halkı Müslüman olduğu için de Pakistan ve Hindistan ilk kez hangi sebeple savaştı? C: Keşmir sorunundan dolayı 395. SSCB nin arabuluculuğuyla imzalanan 1966 Taşkent Deklarasyonu hangi konuyla ilgilidir? C: Keşmir sorunuyla ilgilidir. Tarafların eski sınırlarına çekilmesini öngördü ama sorun çözülmedi da yaşanan Çin-Hindistan çatışmasının sebebi nedir? C: Çin in Tibet i işgali de SSCB ile Afganistan arasında imzalanan Dostluk İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması hangi gelişmenin önünü açtı? C: İktidarda bulunan SSCB yanlısı yönetim direniş hareketlerini bastıramayınca SSCB den yardım istedi, SSCB de Afganistan a müdahale etti 398. SSCB nin Afganistan ı işgalinin sebebi nedir? C: SSCB nin kendi yanlısı Afgan iktidarını desteklemesine rağmen ülkede iktidar mücadelesinin sürmesi 399. SSCB nin Afganistan ı işgaline ABD nin tavrı ne oldu? C: Kongre SALT- II yi onaylamadı ve ABD, Afgan mücahitlere yardım etti 400. Hangi gelişme üzerine SSCB Afganistan dan çekildi? C: Afganistan, Pakistan, ABD ve SSCB nin katılımlıyla 1988 de Cenevre de anlaşma imzalandı. Bunun üzerine SSCB yıllarında Afganistan dan çekildi 401. Kore Savaşı sırasında bağlantısızlığını ilan eden devletler hangileridir? C: Hindistan, Yugoslavya ve Mısır Bandung Konferansı nda Çin ve Hindistan başbakanları tarafından kabul edilen barış için bir arada yaşamasının beş ilkesi nedir? C: Siyasal bağımsızlık, askeri ittifaklara katılmama, kendi topraklarında başka ülkelerin askeri ittifakına izin vermeme, ikili ittifaklara girmeme ve milli kurtuluş savaşlarını destekleme 403. Bağlantısızlar hareketi resmen hangi konferansla başladı? C: 1961-Belgrat Konferansı ile 404. Belgrat Konferansı nda hangi devletlere hitaben bir Barış Çağrısı yapıldı? C: ABD ve SSCB ye hitaben de kurulan Hindistan ın ilk başbakanı kimdir? C: Jawaharlal Nehru 406. Belgrat Konferansı hangi devletlerin öncülüğünde yapıldı? C: Yugoslavya (Tito) ve Mısır ın (Nasır) öncülüğünde 407. Bağlantısızların 1964 te Mısır da toplanan ikinci konferansında Kıbrıs la ilgili hangi öneride bulunuldu? C: Kıbrıs a self-determinasyon hakkının tanınması istendi 408. Bağlantısızlar 1964 Mısır zirvesinde hangi belgeyi yayınladılar? C: Barış ve Milletlerarası İşbirliği Programı nı 409. Bağlantısızlar adı da verilen, Doğu ve Batı bloğu dışında kalan ülkelere ne ad verilir? C: Üçüncü Dünya Ülkeleri Arap-İsrail Savaşı nın sebebi nedir? C: Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulması Mısır-İsrail Savaşı nın sebebi nedir? C: Mısır ın Süveyş kanalını millileştirmesi 412. Bu savaşta İsrail i destekleyen Avrupalı ülkeler hangileridir? C: İngiltere ve Fransa Altıgün Savaşları nın sebebi nedir? C: Mısır ın Akabe Körfezi ni İsrail e kapatması ve FKÖ nün kurulup Ürdün e yerleşmesi 414. İsrail bu savaşta hangi boğazı alarak Süveyş e ulaştı? C: Tiran boğazını 415. Yom Kippur ne demektir? C: Yahudilerin oruç ayı Yom Kippur Savaşı nın sebebi nedir? C: Mısır ve Suriye nin 1967 de kaybettiği toprakları geri almak istemesi Yom kippur Savaşı sonrasında ABD nin barış yapılması için öncülük etme sebebi nedir? C: SSCB nin bölgedeki etkinliğini azaltma düşüncesi Camp David Anlaşması hangi ülkeler arasında imzalandı? C: Mısır la İsrail arasında 419. Bu anlaşmaya göre Filistin le ilgili hangi karar alındı? C: Gazze ve Batı Şeria da Filistinlilere muhtariyet verilmesi benimsendi ve bu süreçle ilgili adımlar belirlendi 420. Arap devletleri Camp David Anlaşmas ını nasıl karşıladı? C: Mısır a tepki gösterdiler ve Filistin in bağımsızlığını istediler. Arap ülkelerinden Mısır a yapılan ekonomik yardım kesilirken ABD Mısır a ekonomik yardımda bulundu 421. SSCB, Camp David Anlaşması nı nasıl karşıladı? C: SSCB bu anlaşmaya tepki gösterdi, Arap devletleri de SSCB ile ilişkilerini geliştirme kararı aldı da Washington da imzalanan İsrail-Mısır Barış Anlaşması nın sonuçları nelerdir? C: Bugünkü Mısır-İsrail sınırı çizildi, Araplar bu anlaşmaya tepki gösterdiler ve Mısır a yapılan ekonomik yardımı kestiler, ABD Mısır a ekonomik yardımda bulundu, İsrail güneyde güvenliğini garantiledi barışı hangi gelişmeler sonucunda amacına ulaşamamıştır? C: İsrail in Batı Şeria da devamlı olarak Yahudi yerleşim merkezleri kurması, Kudüs ü başkent ilan etmesi ve Galon tepelerini ilhak etmesi 424. İslam Konferansı Teşkilatı nın ilk Türk genel sekreteri kimdir? C: Ekmeleddin İhsanoğlu 425. İslam Konferansı Teşkilatı nın kuruluşunda hangi gelişme etkili oldu? C: 1969 da El-Aksa camiinin kundaklanması 426. Kimin önerisiyle Kahire de İslam zirvesinin oluşturulması kararlaştırıldı? C: Ürdün kralı Hüseyin in önerisiyle 427. İslam Konferansı Teşkilatı nın 1975 teki toplantısında hangi bankanın kurulması kararlaştırıldı? C: İslam Kalkınma Bankası nın ta OPEC in kurulma sebebi nedir? C: Petrol piyasasına girmek isteyen SSCB nin düşük fiyattan petrol satması (OPEC Bağdat ta kuruldu) 429. OPEC in kurucu üyeleri hangi ülkelerdi? C: Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Irak, Venezuela, 430. OPEC in amacı nedir? C: Petrol fiyatını yüksek seviyeye çıkarmak ve teknik işbirliği 431. OAPEC niçin kuruldu? C: 1967 savaşlarından sonra petrolün İsrail e karşı siyasi bir silah olarak kullanılması amacıyla kuruldu ancak istenen sonuç alınamadı 432. Enerji ve petrolün sağlanmasında ve kullanılmasında işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla Avrupa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı çerçevesinde kurulan teşkilatın adı nedir? C: Milletlerarası Enerji Ajansı Irak ın dış politikada 1972 deki hangi girişimi İran ı tedirgin etti? C: Baas Partisi nin SSCB ile Dostluk Anlaşması imzalaması ve bu ülkeden silah satın almaya başlaması te İran ile Irak arasında imzalanan Cezayir Anlaşması ile hangi su sınırının kabulüyle ilişkiler bir süreliğine düzeldi? C: Şattü l Arap suyolunun 435. İran İslam Cumhuriyeti hangi gelişmeyle kuruldu? C: 1978 başlarında başlayan isyanlar halk hareketine dönüştü da sürgündeki lider Ayetullah Humeyni nin ülkeye dönmesiyle Pehlevi hanedanı yıkılarak İran İslam Cumhuriyeti kuruldu. Devrim sonrasında İran, ABD öncülüğünde kurulan CENTO dan ayrıldı 436. İran-Irak Savaşı nda bu ülkelerde hangi liderler vardı? C: İran da Ayetullah Humeyni, Irak ta Saddam Hüseyin 437. İran-Irak Savaşı nın sebebi nedir? C: İran daki rejim değişikliğinden dolayı çıkan iç sorunlardan faydalanmak isteyen Irak ın İran a saldırması 438. SSCB niçin İran-Irak Savaşı nda İran ın yanında yer aldı? C: Basra körfezinde etkili olmak ve Afganistan ın işgalinde serbest hareket edebilmek için (ABD ise tarafsız kalmayı tercih etti) 439. İran-Irak Savaşı sırasında Irak hangi gelişmeyle İran a karşı dengeyi sağladı? C: İran a karşı batılı ülkelerin Basra körfezine savaş gemileri göndermesiyle 440. İran-Irak Savaşı nın sonuçları nelerdir? C: Irak işgal ettiği yerlerden çekildi ve İran kaybettiği toprakları geri aldı, 1 milyona yakın insan öldü, 150 milyar dolarlık ekonomik kaynak yok oldu, Irak ın yaşadığı ekonomik bunalım Kuveyt e saldırısına ortam hazırladı, İsrail in serbest hareket etmesine ortam hazırladı ve batılı devletler silah satarak gelir elde ettiler 441. Hangi olimpiyatlar ilk kez televizyondan canlı yayınlandı? C: 1964 Tokyo olimpiyatları 442. ABD 1968 de uzay araştırmaları için hangi teşkilatı kurdu? C: NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) de Vostok-1 ile uzaya giden ilk insan kimdir? C: Yuri Gagarin da aya inen ABD li kozmonot kimdir? C: Neil Armstrong 445. Başta ABD ve SSCB arasında başlayan uzay yarışına sınırlı da olsa daha sonra hangi ülkeler katıldı? C: İngiltere, Fransa, Japonya ve Çin 446. Bilgisayar sanayi alanına hangi gelişmeyle girdi? C: 1978 de APPLE ın üretilmesi ve fabrikalarda kullanılmasıyla 447. İnternetin başlangıcı olan gelişme nedir? C: 1969 da ABD de bilim adamları arasında iletişimi sağlamak için ARPANET in kurulması (ARPANET- Amerikan Gelişmiş Savunma Araştırmaları Dairesi) 7

8 448. WWW ne anlama gelir? C: Geniş Dünya Ağı 449. Rolling Stones grubu hangi müzik türünün temsilcileridir? C: Heavy Metal 450. Beaubourg Kültür Merkezi nerede inşa edildi? C: Paris te 451. Yumuşama döneminde ( ) hangi gelişmeler oldu? C: İlk insanlı uzay yürüyüşü 1961-Gagarin İlk sınaî robot İlk haberleşme uydusu Telstar-1 İlk kalp nakli Yer eksenli haberleşme uydusu Mikro işlemci İlk uzay yürüyüşü Alexey Leonov İnsanoğlunun aya inişi Dik havalanabilen ilk uçak Videokaset Ay etrafında ilk pilotlu uçuş İlk video disk Tıbbi görüntüleme MR Hafıza kartı Hepatit B aşısı Mini bilgisayar Cray 1 içlemci Nötron bombası CD PC ev bilgisayarı 452. Hangi ülke 3 kez dünya kupasını kazandığı için 1970 te kupayı müzesine götürdü? C: Brezilya Akdeniz Oyunları 1971 de Türkiye de nerede? C: İzmir de 454. İngiltere 1914 te Kıbrıs ı ilhak ettiğini açıklamıştı. Türkiye bu durumu hangi anlaşmayla kabul etti? C: Lozan Barış Anlaşması yla 455. Rumların Kıbrıs ta İngiliz sömürge idaresine karşı kurduğu örgütün adı nedir? C: EOKA 456. ENOSİS ne demektir? C: Rumların İngilizlere karşı adayı Yunanistan a katma ideali 457. EOKA nın amaçları nelerdi? C: İngiltere yi Kıbrıs tan atmak, Türkleri imha etmek ve Enosisi gerçekleştirmek 458. Yunanistan 1954 te Kıbrıs la ilgili nasıl bir girişimde bulundu? C: Yunanistan konuyu BM ye taşıdı. Kıbrıs ta Self Determinasyon ilkesinin uygulanmasını isteyen Yunanistan ın bu girişimi BM tarafından reddedildi daki hangi anlaşmalarla Kıbrıs Cumhuriyeti nin kurulması kararlaştırıldı? C: Zürich ve Londra anlaşmaları Londra Anlaşması hangi anlaşmalardan oluşmaktaydı? C: Kıbrıs Cumhuriyeti nin Kurulması Anlaşması, Garanti Anlaşması İttifak Anlaşması, Uyuşma Anlaşması ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti nin cumhurbaşkanı ve yardımcısı kimdir? C: Cumhurbaşkanı Makarios, Yardımcısı Dr Fazıl Küçük 462. EOKA nın Türklere karşı giriştiği tedhiş hareketine karşı koyan Tük teşkilatının adı nedir? C: Türk Mukavemet Teşkilatı te 24 Türkün şehit edildiği ve Türk savaş uçaklarının Lefkoşa üzerinde ilk uyarı uçuşunu yapmasına sebep olan olay nedir? C: Kanlı Noel 464. Johnson mektubunun içeriği nedir? C: Türkiye nin Kıbrıs a müdahale kararı alması üzerine ABD başkanı Johnson, İnönü ye yazdığı mektupla Türkiye yi kararından vazgeçirmek istedi (1964) lı yıllarda ABD-Türkiye ilişkilerini bozan gelişmeler nelerdir? C: ABD nin Jüpiter füzelerini Türkiye ye bilgi vermeden sökmesi, ABD nin Yunan yanlısı politikaları ve Johnson un tehditkâr mektubu lı yıllarda Türk Sovyet ilişkilerinin durma noktasına gelme sebebi nedir? C: SSCB nin Kıbrıs meselesinde Akdeniz politikası gereği Rumları desteklemesi 467. Johnson mektubunun sonuçları nelerdir? C: Türkiye-SSCB yakınlaşmasına sebep oldu, Türkiye Kıbrıs a müdahale kararını bir müddet askıya aldı, ancak BM barış gücünün Rum saldırılarını engelleyememesi üzerine Türk hava kuvvetleri 1964 te Rum mevzilerini bombaladı 468. Rauf Denktaş, İnönü ye yazdığı mektupta Kıbrıs ta başarıyı neye bağlamıştır? C: Anavatandan gelecek yardıma da ABD ile Türkiye arasında imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması na göre üslerle ilgili hangi karar alındı? C: Egemenlik ve eşitlik prensibine göre Türkiye, ülkedeki üslerde tam kontrol hakkı elde etti deki hangi gelişme üzerine Türkiye, Yunanistan a nota vererek Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi ni kurdu? C: Rumların Türkler üzerine genel saldırı hareketine geçmesi üzerine 471. Kıbrıs Geçici Türk yönetimi başkan ve yardımcısı kimdi? C: Başkan Fazıl Küçük, Yardımcısı Rauf Denktaş 472. Kıbrıs Elen Cumhuriyeti nasıl kuruldu? C: EOKA 1974 ta Makarios a karşı darbe gerçekleştirdi ve cumhurbaşkanlığına getirdiği Nikos Sampos, Kıbrıs Elen Cumhuriyeti ni ilan etti 473. EOKA bu darbeyi niçin yaptı? C: Enosisi hemen gerçekleştirmek için 474. Akritas planının içeriği neydi? C: Kıbrıs Rumları ani bir saldırıyla Türkleri yok edecek ve adayı Yunanistan a bağlayacaktı Kıbrıs barış harekâtının amaçları nelerdi? C: Enosise engel olmak, barışı yeniden kurmak ve Türklerin güvenliğini sağlamak 476. Hangi konferanstan sonuç alınamayınca Türkiye 14 Ağustos ta Kıbrıs ta ikinci barış harekâtını başlatıp adanın yaklaşık üçte birini aldı? C: Cenevre Konf Kıbrıs barış harekâtı ABD-Türkiye ilişkilerini nasıl etkiledi? C: ABD, Türkiye ye uyguladığı ekonomik yardımı kesti ve silah ambargosu uyguladı. Türkiye 1975 ten itibaren ABD nin ülkemizdeki bütün üs ve tesislerine el koydu 478. Türkiye-ABD ilişkileri 1975 teki hangi gelişmeyle normale döndü? C: ABD ambargosunun kalmasıyla 479. Kıbrıs ın geleceğiyle ilgili görüşmelerden sonuç alınamayınca 1975 te Türkler Kıbrıs ta hangi devleti kurdu? C: Kıbrıs Türk Federe Devleti-Rauf Denkteş te hangi gelişmeyle KKTC kuruldu? C: BM Genel Kurulu Kıbrıs Rumlarını Kıbrıs Hükümeti olarak tanıyınca 481. KKTC nin kurulması üzerine hangi devletin önerisiyle BM Güvenlik Konseyi adada Kıbrıs cumhuriyeti dışında başka hiçbir hükümeti tanımama kararı aldı? C: İngiltere nin deki hangi anlaşmayla Meis ve 12 ada İtalya dan alınıp Yunanistan a veridi? C: Paris Anlaşması ile 483. Türkiye ile Yunanistan arasında adalar konusunda sorun yaşanmasının sebebi nedir? C: Yunanistan ın Lozan a aykırı olarak adaları silahlandırmaya başlaması 484. Yunanistan hangi girişimiyle adalardaki silahlanma faaliyetini meşrulaştırmak istemiştir? C: Adaları NATO tatbikatları kapsamına aldırarak 485. Yunanistan la yaşanan kıta sahanlığı sorununun ortaya çıkma sebebi nedir? C: İki ülkenin de Ege de petrol arama isteği 486. Kıta sahanlığı ne demektir? C: Karasularının bitiş noktasından itibaren deniz altındaki devamını ifade eder. Kıyıya sahip her devlet kıta sahanlığına da sahiptir. Ancak kıta sahanlığına sahip ülkenin sadece bölgedeki canlı-cansız doğal kaynakları arama ve işletmede egemen yetkileri vardır. Su alanı ve hava sahası uluslar arası statüsünü korur 487. İki ülke kıta sahanlığı konusunda Bern Deklarasyonu nda hangi karara vardılar? C: İki ülke de Ege de kıta sahanlığıyla ilgili hiçbir faaliyette bulunmamayı kabul ettiler 488. Kara suları konusunda Yunan ve Türk tezleri nelerdi? C: Yunan tezi kara suyunun 12 mil olmasıydı, Türkiye ye göre ise kara suları belirlenirken denizin coğrafi özelliği dikkate alınmalıydı 489. Ege denizindeki karasuları nasıl belirlendi? C: Lozan Anlaşması ile 3 mil olarak kabul edilmişti. Bu genişlik 1936 da Yunanistan, 1964 te de Türkiye tarafından 6 mile çıkarıldı Türkiye 1976 da hangi uygulamanın Yunanistan la savaş nedendi olacağını açıkladı? C: Kara sularının 6 milin üzerine çıkarılmasını 491. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü nün 1952 bölge toplantısında Ege deki FIR hattı nasıl belirlendi? C: Ege kara suları sınırı FIR hattı olarak kabul edildi 492. Belirlenen bu FIR hattı 1974 te niçin sorun oldu? C: Kıbrıs barış harekâtından dolayı 493. Türkiye 1974 te FIR hattıyla ilgili hangi kararı aldı? C: Uçaklar Türk kıyılarına 50 mil kala durumu ve uçuş bilgisini Türkiye ye bildirmelidir kararını aldı 494. Yunanistan ın bu karara tepkisi ne oldu? C: Ege semalarını uluslar arası hava trafiğine dolayısıyla da Türk sivil ve askeri uçaklarına kapattı 495. FIR hattı sorunu nasıl çözüldü? C: NATO nun girişimleriyle iki tarafın da aldıkları kararları yürürlükten kaldırmasıyla Arap-İsrail savaşlarında Türkiye nin tavrı ne oldu? C: ABD nin Türkiye deki üslerinden İsrail e yardım etmesine izin vermedi deki İslam Zirvesi ne Türkiye ilk kez hangi düzeyde katıldı? C: Başbakan düzeyinde 498. Ermenistan, Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için 1970 li yıllarda hangi terör örgütünü kurdu? C: Asala (Ermenistan kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu) Mayıs 1960 darbesiyle hangi partinin iktidarına son verildi? C: Demokrat partinin de darbe sonrasında hangi devlet adamları idam edildi? C: Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu Maliye Bakanı Hasan Polatkan anayasasının özellikleri nelerdir? C: Halkoylamasıyla kabul edildi, bireye ağırlık verdi, temel hak ve özgürlükleri güvence altına aldı, Anayasa Mahkemesi kuruldu, Yüksek Hâkimler Kurulu kuruldu, meclis Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olmak üzere ikiye bölündü 502. Darbe sonrasında 1961 de cumhurbaşkanlığına kim seçildi? C: Cemal Gürsel seçimlerine hangi partiler katıldı? C: Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, Yeni Türkiye Partisi de kurulan koalisyon hükümetinin başbakanı kimdir? C: İsmet İnönü te Süleyman Demirel in başbakanlığında kurulan Adalet Partisi iktidarı ne zamana kadar devam etti? C: 12 Mart 1971 askeri muhtırasına kadar muhtırasından sonra başbakanlığa kim geldi? C: Nihat Erim de kabul edilen bir yasayla kurulan bilimsel araştırmalar yapmak ve araştırmalar arası eşgüdümü sağlamak için hangi kurum kuruldu? C: TÜBİTAK 508. Hangi yıl dünya gençliğinin demokrasi adına başkaldırı yılı olmuştur? C: 1968 yılı te cumhurbaşkanlığına kim seçildi? C: Fahri Korutürk 8

9 Eylül 1980 darbesi hangi gerekçeyle yapıldı? C: Terör olayları Eylül döneminin özellikleri nelerdir? C: 1961 anayasası yürürlükten kaldırıldı, parlamento ve siyasi partiler kapatıldı, milli güvenlik konseyi oluşturuldu, Kenan Evren cumhurbaşkanı oldu, Bülent Ulusu başbakan oldu, Prof. Orhan Aldıkaçtı başkanlığındaki komisyon 1982 anayasasını hazırladı seçimlerinde hangi parti iktidara geldi? C: Turgut Özal ın Anavatan Partisi anayasasının özellikleri nelerdir? C: Halkoyuna sunuldu, bireye değil devlete ağırlık verdi, temel hak ve hürriyetlerin düzenlemesi konusunda sınırlamalar getirdi ta kurulan Devlet Planlama Teşkilatı nın amacı neydi? C: Ekonomik ve sosyal amaçların belirlenmesinde hükümete danışmanlık ve kalkınma planları hazırlamak arasında uygulanan İthal İkameci Sanayileşme modelinin amacı neydi? C: İthal edilen tüketim mallarının ülkede üretimi amaçlandı (Demir, çelik, çimento, kâğıt ve alüminyum gibi) li yıllarda uygulanan İleri İthal İkameci modelle hangi ürünler üretildi? C: Buzdolabı, çamaşır makinesi, dayanıklı tüketim malları ve otomobil de hangi ilimizde Fiat lisansıyla Murat 124 üretilmeye başlandı? C: Bursa da lerin ikinci yarısında ekonominin bozulma sebepleri nelerdir? C: Dış ödemede güçlük, istikrarsız koalisyonlar, 1973 petrol krizi, 1974 Amerikan ambargosu, işçi dövizlerinde azalma 519. Bu gidişi düzeltmek için alınan 24 Ocak 1980 kararlarının özü nedir? C: Karma ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçişi sağlayan kararlar alındı 520. Fakir Baykurt un Yılanların Öcü ve Şevket Süreyya Aydemir in Toprak Uyanınca adlı eserleri hangi akımın ürünüdür? C: Köy Romancılığının 521. Nazım Hikmet ve Ahmet Arif hangi akımın temsilcileridir? C: Toplumculuk 522. Şiirlerini Çile adlı kitapta toplayan ve mistik anlayışı kullanan edebiyatçı kimdir? C: Necip Fazıl Kısakürek lı yıllarda batı modelindeki özel topluluklara öncülük eden topluluklar hangileridir? C: Dormen Tiyatrosu ve Kent Oyunlarının oluşturduğu Birleşik Sanatlar Topluluğu 524. Devekuşu Kabare tiyatrosunu kimler kurdu? C: Zeki Alaysa ve Metin Akpınar te Metin Erksan ın Susuz Yaz filmi, Berlin Film Festivali nde hangi ödülü aldı? C: Altın Ayı te Türkiye nin hangi şehrinde film festivali düzenlenmeye başlandı? C: Antalya da 527. Kırsaldan göç eden insanların değerleriyle şehir kültürünün kaynaşması hangi anlayışı doğurdu? C: Arabesk anlayışını 528. Yabancı müziklere Türkçe sözler yazma tarzının adı nedir? C: Aranjman (Düzenleme-Fecri Ebcioğlu) Altın Mikrofon yarışmasının ilk ödülünü hangi eser aldı? C: Gençliğe Veda Yıldırım Gürses 530. Moğollar grubunun 1970 te ileri teknikte zengin folklor öğelerini birleştirmek amacıyla yaptıkları müzik tarzı nedir? C: Anadolu Rock 531. Barış Manço hangi müzik tarzını benimsedi? C: Anadolu Rock 532. Yıldız Savaşları projesinin amacı neydi? C: ABD nin başlattığı bir proje olup uzayda üsler kurup SSCB füzelerini ABD topraklarına ulaşmadan lazer ışınlarıyla havada yok etmeyi hedefleyen bir projedir te güneş ışığı yansımalarının bilgisayar hatası sonucu radarda beş Amerikan nükleer füzesi olarak görülmesinin hata olduğunu tahmin eden ve dünyayı bir nükleer savaştan kurtaran Rus Stanislav Petrov a 2004 te hangi ödül verildi? C: Dünya Vatandaşı ödülü 534. Gorbaçov 1988 de Sosyalist Teşebbüs Kanunu ile işletmelerin yöneticilerine geniş yetkiler vermekle neyi amaçladı? C: Kapitalist sistemin üretimde başarı sağlayan yöntemlerini sosyalist sistem içinde kullanmaya çalıştı 535. Açıklık ve yeniden yapılandırma anlamına gelen Gorbaçov un politikasının adı nedir? C: Glasnost ve Perestroyka 536. Glasnost ve Perestroyka politikasının içeriği neydi? C: Merkeziyetçiliğin ortadan kaldırılması, sansüre son verilmesi ve liberal demokrasi 537. Gorbaçov un öne sürdüğü Egemen Devletler Birliği Anlaşması taslağının amacı neydi? C: Bağımsızlık hareketlerine ve milliyetçilik sorunlarına çözüm bulmak ve Sovyet cumhuriyetleriyle sıkı ekonomik işbirliği de Gorbaçov a yapılan darbe girişimine karşı çıkan ve halkı darbecilere karşı gösteri yapmaya çağıran ve Gorbaçov un yerini alan lider kimdir? C: Boris Yeltsin 539. Çekoslovakya, çatışma olmaksızın hangi iki ülkeye ayrıldı? C: Çek ve Slovak cumhuriyetlerine 540. ABD hangi gerekçeyle 2001 de Afganistan a ve 2003 te Irak a saldırdı? C: Ülkesindeki terör olaylarını gerekçe göstererek Afganistan a, nükleer silahlanmayı önlemek iddiasıyla da Irak a saldırdı 541. Bu saldırıların ABD açısından sonucu ne oldu? C: Afganistan saldırısıyla Orta Asya daki enerji kaynaklarına yakın olma imkânı elde etti, Irak saldırısıyla da çok zengin olan Basra bölgesinin kontrolünü ele geçirdi 542. AB niçin ABD ye karşı dengeleyici bir unsur olamadı? C: İngiltere nin ABD nin yanında yer almasından dolayı da kurulan Şanghay beşlisinin kurucuları kimlerdir? C: Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan 544. Bu örgüt 2001 de hangi ülkenin katılımıyla Şanghay İşbirliği Örgütü adını aldı? C: Özbekistan 545. Azerbaycan 1918 de kimin önderliğinde bağımsız oldu? C: Mehmet Emin Resulzade 546. Azerbaycan Halk cephesinin kurucusu kimdir? C: Ebulfez Elçibey (1992 de Azerbaycan devlet başkanı oldu) de bağımsız olan Azerbaycan ın başına 1993 te kim geçti? C: Haydar Aliyev te Azerbaycan da Haydar Aliyev in yerine kim geçti? C: İlham Aliyev 549. Azerbaycan ın petrol gelirleriyle güçlenmesi, topraklarında 30 milyona yakın Azeri Türkü yaşayan hangi ülkeyi tedirgin etmektedir? C: İran ı 550. İran, Azerbaycan ın güçlenmesinden duyduğu tedirginlikten dolayı hangi ülkelerle dostluk işbirliği ve saldırmazlık anlaşmaları imzalamıştır? C: Rusya ve Ermenistan ile 551. Karabağ sorunu hangi ülkeler arsında yaşanmaktadır? C: Azerbaycan ile Ermenistan 552. Mehmet Emin Resulzade ve Bahtiyar Vahapzade hangi ülkenin aydınıdır? C: Azerbaycan ın de Karabağ konusundaki hangi gelişme Ermenilerle Azeriler arasında savaşa sebep oldu? C: Karabağ parlamentosunun Ermenistan a katılma kararı alması 554. Hocalı katliamını hangi ülke yaptı? C: Ermenistan de Kazakistan ın bağımsızlığını ilan eden lider kimdir? C: Nursultan Nazarbayev te Türkiye ve Kazakistan ın katkılarıyla hangi üniversite kuruldu? C: Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi 557. Kazakistan 1991 de hangi icraatıyla tarihte ilk defa gönüllü olarak kendi nükleer silah deposundan vazgeçen ülke olmuştur? C: Semey nükleer deneme alanını kapatarak 558. Kırgızistan da 1990 da kim cumhurbaşkanı seçildi? C: Askar Akayev 559. Bişkek in 1991 den önceki adı neydi? C: Firunze 560. Kırgızistan ve Türkiye tarafından 1995 te Bişkek te hangi üniversite kuruldu? C: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 561. Cengiz Aytmatov hangi ülkenin aydınıdır? C: Kırgızistan 562. Basmacı hareketi hangi ülkede ortaya çıktı? C: Özbekistan da da Özbekistan Komünist partisi liderliğine kim getirildi? C: İslam Kerimov 564. Ülkede kabileciliği kaldırarak Türkmenistan ın bağımsızlığını sağlayan lider kimdir? C: Saparmurat Niyazov 565. Rusya Federasyonu na bağlı Türk cumhuriyetleri hangileridir? C: Altay, Başkurdistan, Çuvaşistan, Dağıstan, Hakas, Kabardin, Balkar, Saha (Yakutistan), Tataristan ve Tuva cumhuriyetleri 566. Gagavuz (Gökoğuz) Cumhuriyeti hangi ülkeye bağlıdır? C: Moldova ya 567. Sincan Uygur özerk bölgesi hangi ülkeye bağlıdır? C: Çin e 568. Kırım hangi ülkeye bağlıdır? C: Ukrayna ya 569. BDT 1991 de hangi zirve sonucunda kuruldu? C: Almatı Zirvesi sonucunda 570. BDT yi hangi ülkeler kurdu? C: Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Moldova, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Ukrayna deki Güney Osetya Savaşı sonucunda BDT den ayrılan ülke hangisidir? C: Gürcistan te BDT den ayrılıp topluluğa gözlemci olarak katkılan ülke hangisidir? C: Türkmenistan de başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye nin komşuları olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak amacıyla hangi teşkilat kuruldu? C: TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) 574. Romanya da halk ayaklanmasıyla devrilen lider kimdir? C: Çavuşesku 575. Doğu Bloğu dağılırken 1991 de hangi örgütlere son verildi? C: KOMEKON ve Varşova Paktı na 576. İki kutuplu dünyanın sembollerinden biri olan Berlin duvarı ne zaman yıkılmaya başlandı? C: 14 Ocak 1990 da 577. İki Almanya nın 1990 da birleşmesinde etkili olan Federal Almanya başkanı kimdir? C: Helmut Kohl 578. Avrupa Ekonomik Topluluğu hangi gelişmeyle Avrupa Birliği adını aldı? C: 1992 de imzalanan Maastricht Anlaşması ile 9

10 579. Hollanda da imzalanıp 1993 te yürürlüğe giren Maastricht kriterlerinin amaçları nelerdi? C: Ekonomik ve parasal birliğin gerçekleşmesi. Üye ülke ekonomileri arasındaki farklılıkların giderilmesi. Enflasyon, bütçe açığı, kamu borcu, faiz oranı konularında standartların belirlenmesi Kopenhag Zirvesi nde hangi kararlar alındı? C: Genişlemenin doğu Avrupa merkezi devletlerini kapsayacağı kabul edildi ve adayların yerine getirmesi gereken kriterler belirlendi 581. Kopenhag kriterleri nelerdir? C: Demokrasi, Hukukun üstünlüğü, İnsan hakları, azınlık hakları, İşleyen piyasa ekonomisi alanlarında belirli bir seviyeye gelmek da hangi program uygulamaya konarak NATO ya yeni üyeler alınması kararlaştırıldı? C: Barış için ortaklık programı da NATO ya üye olma hakkı kazanan Makedonya hangi ülke tarafından veto edilmiştir? C: Yunanistan 584. AB yürütme organının adı nedir? C: Avrupa Birliği Komisyonu 585. AB nin üye ülkelerde yapılan seçimler sonucu belirlenen üyelerden oluşan birimi hangisidir? C: Avrupa Parlamentosu 586. AB nin en yüksek hukuksal organı hangisidir? C: Adalet Divanı 587. AB nin karar alma ve yasama organı hangisidir? C: Avrupa Konseyi 588. AET ye tam üyelik için Türkiye hangi yılda başvurdu? C: 1959 da 589. Türkiye ile AET arasında imzalanan 1963 Ankara Anlaşması nın sonucu ne oldu? C: Bu anlaşma gereği tarafların üsleneceği yükümlülükleri belirten Katma Protokol (1973) öngörüldüğü şekilde uygulanamadı 590. Türkiye nin 1987 de AET ye tekrar tam üyelik için başvurusuna Türkiye ye hangi öneride bulunuldu? C: Türkiye nin gelecekteki genişleme sürecine kadar beklemesi ve Gümrük Birliği sürecinin tamamlanması önerildi 591. AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği ne zaman yürürlüğe girdi? C: 1 Ocak 1996 da 592. Türkiye hangi zirvede AB ye aday ülke olarak kabul edildi? C: 1999 Helsinki AB Devlet Ve Hükümet Başkanları zirvesinde 593. AB, müzakerelere başlamamış aday ülkelerin katılım hazırlıklarını hızlandırmak amacıyla hangi süreci uygulamaya koydu? C: Tarama sürecini 594. Türkiye nin hangi kriteri yerine getirmediği için tarama sürecine de başlayamayacağı belirtilmektedir? C: Siyasi kriteri 595. Türkiye AB ile ilgili hangi eğitim programlarına tam üyedir? C: AB Eğitim ve Gençlik programları, Hayat Boyu Öğrenme Programı, Gençlik Programı 596. AB çalışma organları hangileridir? C: AB komisyonu Avrupa parlamentosu Adalet divanı Avrupa konseyi Sayıştay Ekonomik ve sosyal konsey daki hangi anlaşmayla Yugoslavya kuruldu? C: Paris Anlaşması 598. Ustaşa ve Çetnik ne demektir? C: Ustaşa, etnik arındırma politikası uygulayan Hırvat örgütüdür. Çetnik ise Alman işgaline karşı II. Dünya Savaşı sırasında Sırpların oluşturduğu örgüttür. Ustaşalarla da mücadele ettiler ve bulundukları yerde etnik temizliğe giriştiler te Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti ni kurarak krallığa son veren lider kimdir? C: Tito 600. Yugoslavya yı oluşturan devlet ve topluluklar hangileriydi? C: Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Makedonya Federal Cumhuriyeti ile Voyvodina ve Kosova özerk bölgesi 601. Hangi gelişmeler üzerine Yugoslavya KOMİNFORM dan ihraç edildi? C: Tito nun Sovyet hegemonyasına karşı olması, ABD ye yakınlaşması, ABD nin de Yugoslavya ya askeri ve ekonomik yardımda bulunması üzerine 602. Tito nun 1980 de ölümü üzerine Yugoslavya da nasıl bir idare şekli benimsendi? C: Altı cumhuriyetin cumhurbaşkanları ülkeyi dönüşümlü olarak yönetmeye başladı 603. Hangi gelişmeyle Avrupa nın 4. büyük ordusu olan Yugoslavya Federal Ordusu, Sırpların kontrolüne geçti? C: Aralık 1987 de Slobodan Miloşeviç in darbeyle Sırp Komünist Partisi nin başına geçmesiyle de Yugoslavya federasyonundan hangi devletler ayrıldı? C: Slovenya ve Hırvatistan-1990, Bonsa Hersek ve Makedonya de başlayan Sırp Hırvat çatışmasının sebebi neydi? C: Yugoslavya Federal Hükümeti nin bağımsız olan Hırvatistan dan ellerindeki silahları teslim etmesini istemesi ve bu isteği Hırvatistan ın reddetmesi üzerine da hangi ülkede Kadife Devrim adı verilen kansız bir devrimle demokrasiye geçildi? C: Çekoslovakya da 607. Hangi ülke Sırp, Hırvat ve Boşnakların birlikte yaşaması nedeniyle Yugoslavya Federal Cumhuriyeti içinde Küçük Yugoslavya olarak anılmaktaydı? C: Bosna Hersek Cumhuriyeti 608. BM Yüksek Mülteciler Komisyonu nun 1992 deki hangi kararı Sırpların etnik temizlik harekâtını kolaylaştırmıştır? C: Boşnak mülteciyi kabul etmeyerek geri göndermesi te Bosna savaşı sırasında hangi şehirler BM Güvenlik Konseyi tarafından güvenli bölge ilan edildi? C: Saraybosna, Gorajde, Srebrenika, Tuzla, Zepa ve Bihac 610. NATO 1994 te Saray Bosna daki hangi olaya tepki gösterdi? C: Pazaryeri patlamasında sivillerin ölmesi ve yaralanmasına 611. Boşnak Sırp çatışmasının sebebi neydi? C: Sırpların Bosna Hersek in bağımsızlığını tanımak istememesi 612. Tüm dünyayı ayağa kaldıran, NATO yu harekete geçiren ve 1995 te Sırp hedeflerine kapsamlı hava operasyonunun başlamasına sebep olan olay hedir? C: Sırpların 1995 te BM nin güvenli bölge ilan ettiği Srebrenika yı işgal etmesi ve binlerce sivil Boşnak ı öldürmesi 613. Bosna Savaşı nda ne kadar kayıp yaşandı? C: Kızılhaç örgütünün verilerine göre Bosna Hersek te i çocuk olmak üzere kişi hayatını kaybetti ve Boşnak evini terk etmek zorunda kaldı 614. Bosna Hersek te inceleme yapan uzmanlar mavi kelebeklerin artışından yola çıkarak hangi gerçeği ortaya çıkarmışlardır? C: 370 ten fazla toplu mezara ulaştılar 615. Bosna Savaşı 1995 te hangi anlaşmayla sona erdi? C: Dayton Anlaşması 616. Bosna Hersek in ilk devlet başkanı kimdir? C: Aliya İzzetbegoviç 617. Dayton Anlaşması na göre Bosna Hersek nasıl bölündü? C: % 51 i Boşnak ve Hırvatların kontrolünde Bosna Hersek Federasyonu, % 49 u ise Sırpların kontrolünde Sırp Cumhuriyeti olarak ikiye ayrıldı e kadar Arnavutluk u kim yönetti? C: Enver hoca 619. Hangi lider Arnavutluk un dünyaya kapalı olan dış politikasını temelden değiştirdi ve liberal ekonomiyi benimsedi? C: Ramiz Alia 620. Irak 1990 da hangi gerekçeyle Kuveyt i işgal etti? C: Irak, Kuveyt in limitten fazla petrol çıkardığını öne sürerek zararının tazmini için para istedi, isteği yerine getirilmeyince Kuveyt i işgal etti 621. Irak ın Kuveyt e saldırısına BM ve AT nasıl tepki gösterdi? C: BM Güvenlik Konseyi, Irak a geniş kapsamlı ekonomik ambargo uygulanmasını kabul etti. AT da Irak ve Kuveyt ten petrol alımına ambargo koydu ve Irak a silah satışını yasakladı de Irak a müdahale eden Koalisyon Güçleri hangi uluslar arası örgüt adına hareket etti? C: BM adına 623. Kuveyt ten çıkarılan Irak ın 36 derecenin kuzeyi ile 32 derecenin güneyini denetlemek için oluşturulan ve merkezi İncirlik olan uluslar arası gücün adı nedir? C: Çekiç güç (Kitap Çevik güç yazmış) 624. ABD ve İngiltere 2003 te hangi gerekçeyle Irak a saldırı başlattı? C: Irak ta kitle imha silahı bulunduğu iddiasıyla 625. Irak ta 2005 te kim cumhurbaşkanı seçildi? C: Celal Talabani 626. BM 1974 te hangi örgütü 4,5 milyon Filistinlinin tek temsilcisi olarak tanıdı? C: Yaser Arafat liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü nü de FKÖ nün İsrail e karşı mukavemetinin azalmasının sebebi nedir? C: İsrail in Lübnan ı işgal etmesi üzerine FKÖ nün Beyrut tan Tunus a taşınmak zorunda kalmasından dolayı 628. Filistinlilerin ayaklanmasına ne ad verilir? C: İntifada deki hangi konferansta İsrail ile Filistin yüz yüze görüştü C: Madrid Konferansı nda teki hangi görüşmeyle İsrail, FKÖ yü Filistin halkının temsilcisi olarak tanıdı ve FKÖ de İsrail i tanıdı? C: Oslo görüşmesiyle te kim Filistin Devlet Başkanı oldu? C: Mahmut Abbas 632. ABD nin Afganistan harekâtına karadan destek veren Özbek general kimdir? C: Raşit Dostum 633. ABD 2001 de hangi gerekçeyle Afganistan a hava taarruzu başlattı? C: 11 Eylül 2001 deki saldırıyı gerçekleştirenlerin bu ülkede bulunduğu ve kendisine teslim edilmediği gerekçesiyle de Afganistan da Taliban ın yerine kim geldi? C: Hamit Karzai 635. Afganistan da güvenliği sağlamaya destek olmak için kurulan ve 2003 te BM den NATO ya geçen teşkilatın adı nedir? C: ISAF (Uluslar arası Güvenlik Destek Gücü) 636. Ortadoğu nun başlıca su kaynakları hangileridir? C: Dicle, Fırat, Asi, Şeria ve Nil 637. Bu ırmaklar hangi ülkeler arasında soruna yol açmıştır? C: Nil; Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında Şeria; Ürdün, Suriye ve İsrail arasında Asi; Lübnan, Suriye ve Türkiye arasında Fırat ve Dicle; Türkiye, Suriye ve Irak arasında 638. Suriye ve Irak ın GAP ı engelleme girişimleri hangi sonucu doğurdu? C: Dünya Bankası kredilerinin kesilmesine neden oldu 639. Nanoteknoloji ürünlerine örnek veriniz. C: Kir tutmayan boyalar, kirlenmeyen ve ıslanmayan kumaşlar, bakteri ve mikropları öldüren filtreler, çürümeye dayanıklı tarım ürünleri, kalp ve beyin hastalıklarının tedavisi, ilaç sektörü 10

11 da Rusya da meydana gelen ve çevreyi etkileyen kaza hangisidir? C: Çernobil kazası 641. Endüstriyel genişlemeye ve kitle iletişim araçlarının yayılmasına paralel olarak siyasi, kültürel ve ekonomik düzeydeki çok yönlü toplumsal ilişkilerin dünya çapında yayılmasına ne denir? C: Küreselleşme de çekilen, 11 Akademi (Oscar) ödülünü kazanan ve bir gemi kazasını anlatan film hangisidir? C: Titanik da kopyalanan koyunun adı nedir? C: Dolly 644. Ülkemizde 2007 de kopyalanan koyunun adı nedir? C: Oyalı 645. Kopyalama teknolojisi hangi imkânları sağlamaktadır? C: Soyun devamı, doku ve organ nakli, hastalıkların tedavisinde kolaylık 646. Film ve müzik teknolojisinde korsan sorununa çözüm olarak görülen teknolojinin adı nedir? C: Blu ray teknolojisi 647. ABD nin 2008 de Mars a gönderdiği uzay aracının adı nedir? C: Anka kuşu (Phoenix) 648. Çevreye zarar vermeyen doğa dostu mimarlık anlayışına ne ad verilir? C: Yeşil mimarlık 649. Batılı devletler hangi amaçla Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinde bir enerji koridoru oluşturmaya çalışmaktadır? C: Rusya nın Hazar ve Orta Asya enerji kaynakları üzerindeki etkisini azaltmak için 650. Hangi proje ile Rus doğalgazı Karadeniz in altından Samsun a ulaşmaktadır? C: Mavi Akım projesiyle te tamamlanan hangi hat ile Azeri petrolü Akdeniz e taşınmaktadır? C: Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru hattıyla 652. Hangi projeyle Azerbaycan doğalgazının Gürcistan ve Türkiye üzerinden dünyaya pazarlanması hedeflenmektedir? C: Güney Kafkasya boru hattı ve Şahdeniz projesiyle 653. Türkmenistan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa ya taşıması planlanan hattın adı nedir? C: Trans Hazar boru hattı 654. Türkiye ile Ermenistan ın kara sınırının kapalı olması, Türkiye-Orta Asya bağlantısında hangi ülkeyi önemli hale getirmiştir? C: Gürcistan ı li yıllarda Türkiye İran ilişkilerinin düzelme sebebi nedir? C: İran ın Türkiye ye yönelik terör desteğini kesmesi ve ABD nin İran a yönelik politikalarına Türkiye nin destek vermemesi li yıllarda Türkiye İsrail ilişkilerinin bozulmasında hangi gelişmeler etkili oldu? C: İsrail in Filistin e saldırılarını Türkiye nin devlet terörü olarak nitelendirmesi ve İsrail in Kuzey Irak taki oluşumu desteklemesi 657. Türkiye 17 Şubat 2008 de hangi ülkenin bağımsızlığını tanıdı? C: Kosova nın li yıllarda Bulgaristan ın Türklere uyguladığı baskılar hangi gelişmeyle hafifledi? C: 1989 da Jivkov un iktidarı kaybetmesiyle 659. Batı Trakya Türk liderlerinden olan ve 26 Ocak 1990 da Türk kelimesini kullanması yüzünden yargılanıp cezalandırılan kişi kimdir? C: Dr Sadık Ahmet lı yıllarda Türkiye Yunanistan ilişkilerini bozan gelişmeler nelerdir? C: Yunanistan ın Türkiye ye yönelik terör faaliyetlerine destek vermesi, Balkanlarda nüfuz mücadelesi ve Yunanistan ın Türkiye nin AB ye üyeliği konusunda veto hakkını kullanması da Türkiye ile Yunanistan ı savaşın eşiğine getiren gelişme nedir? C: Kardak krizi da Türkiye ile Yunanistan arasında yumuşamaya sebep olan gelişmeler nelerdir? C: İki ülkede de deprem olması ve karşılıklı yardımlaşmalar 663. Kıbrıs sorunu hangi gelişmeyle AB nin de müdahil olduğu bir problem haline geldi? C: 1997 de Güney Kıbrıs Rum yönetiminin AB ye tam üyelik başvurusunun kabul edilmesi ve 2004 te tam üye olmasıyla 664. Annan planının özellikleri nelerdir? C: Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti kurulacak, bakanların 1/3 ü Türk olacak, devlet başkanlığı ve başbakanlık 10 ayda bir iki taraf arasında değişecek 665. Annan planının sonu ne oldu? C: 2004 te yapılan referandumda Türk tarafı % 65 le kabul etti ancak Rum tarafı % 70 oyla reddetti de Kuzey Kıbrıs la Güney Kıbrıs arasında açılan kapının adı nedir? C: Lokmacı sınır kapısı 667. Kızılay ın yurtdışı yardımları ve gerekçelerine örnek veriniz? C: 2004 te Endonezya, Tayland ve Srilanka ya tsunamiden dolayı 2005 te Pakistan a depremden dolayı 2006 da Lübnan a İsrail operasyonlarından dolayı 2006 da Sudan a kamplardaki insanların ihtiyaçlarından dolayı 2007 de Irak a Telafer deki patlamadan dolayı 2008 de Gürcistan a Güney Osetya Savaşı ndan dolayı 2008 de Filistin e İsrail in Gazze saldırısından dolayı yardım etti 668. Türkiye yakın dönemde hangi ülkelere barışı korumaya yönelik asker gönderdi? C: Somali, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Lübnan ve Afganistan a Milletvekilliği Genel Seçimi sonucunda hangi parti iktidara geldi? C: Turgut Özal ın Anavatan Partisi 670. Türkiye nin ilk kadın başbakanı kimdir? C: Tansu Çiller te AB ile hangi anlaşma imzalandı? C: Gümrük Birliği Anlaşması yılları arasında Türkiye yi hangi koalisyon hükümetleri yönetti? C: Necmettin Erbakan, Mesut Yılmaz ve Bülent Ecevit başbakanlığındaki hükümetler ve 2007 seçimleri sonucunda tek başına iktidara gelen parti hangisidir? C: Adalet ve Kalkınma Partisi 674. Türkiye de 1987 referandumunda hangi değişiklikler yapıldı? C: 12 Eylül darbesiyle siyaset yasağı konan siyasetçilerin yasağı kaldırıldı (Türkeş, Erbakan, Demirel ve Ecevit in) sonrası cumhurbaşkanları kimlerdir? C: 1982 Kenan Evren, 1989 Turgut Özal, 1993 Süleyman Demirel, 2000 A. Necdet Sezer ve 2007 Abdullah Gül 676. AB ye tam üyelik için hazırlanan programın adı nedir? C: Ulusal program te Eurovision da birinci olan Türk sanatçı kimdir? C: Sertap Erener 678. Türkiye de ilk renkli televizyon yayını ne zaman başladı? C: 1984 te teki hangi gelişmeyle özel radyo ve televizyonlar kurulmaya başlandı? C: Özel Radyo ve Televizyon yasasının çıkmasıyla 680. Nuri Bilge Ceylan ın hangi filmi Cannes film festivalinde en iyi yönetmen ödülünü aldı? C: Üç Maymun filmi 681. Nobel edebiyat ödülünü alan Türk edebiyatçı kimdir? C: Orhan Pamuk 682. MEB in hangi projesiyle bayanların eğitime daha fazla katılımı amaçlanmıştır? C: Haydi Kızlar Okula ve Ana-kız Okludayız projeleriyle 683. Hangi kurumun yetkileri Açık öğretim fakültesine devredildi? C: Yay-Kur un 684. Türkiye de 1993 te ilk internet bağlantısı hangi üniversitede kuruldu? C: ODTÜ de 685. Hangi sporcumuz 1988 Seul olimpiyatlarında altın madalya kazandı? C: Naim Süleymanoğlu (Cep Herkülü olarak anılır) 686. A Milli Futbol takımı hangi şampiyonada üçüncü oldu? C: 2002 Dünya şampiyonası ve 2008 Avrupa şampiyonasında 687. Türk lirasından altı sıfır ne zaman silindi? C: Ocak 2005 te 688. GAP ın temel stratejileri nelerdir? C: Kalkınmada adalet, katılımcılık, çevrenin korunması, istihdam, mekânsal planlama, altyapının geliştirilmesi 689. Son 25 yıl içinde Türkiye yi olumsuz yönde en fazla etkileyen olay nedir? C: Terör Ağustos 1999 depremi hangi illeri etkiledi? C: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bursa, Zonguldak, Eskişehir ve Yalova yı 691. Yeryüzünde sıcaklığın normal değerlerin üstüne çıkmasına neden olan zararlı gazlara ne ad verilir? C: Sera gazları (karbondioksitin yanında buzdolabı, klima, sprey, yangın söndürme tüpleri ve plastik sanayisinde kullanılan gazlar da sera gazlarıdır) 692. Kyoto protokolü hangi amaçla yapıldı? C: Küresel ısınmayı engellenmek 693. Küresel ısınmanın doğurduğu sonuçlar nelerdir? C: Buzulların erimesi, deniz sularının yükselmesi, kıyı ovalarının sular altında kalması, kuraklık ve su ihtiyacının artması, çölleşme, yağışlarda dengesizlik, bazı bitki ve hayvan türlerinin yok olması 694. Nüfus artışı hangi sorunlara sebep olmaktadır? C: Beslenme, temiz su ihtiyacı, işsizlik ve haberleşme gibi sorunlara 695. Bu sorunların aşılması için hangi önlemler alınmalıdır? C: Modern tarım yöntemleri, planlı şehirleşme, nüfus artışının yavaşlatılması kaynakların verimli kullanımı vb 696. Açlığa karşı önemli bir çözüm yolu olan Biyoteknoloji yöntemiyle en çok hangi ürünler üretilmektedir? C: Mısır, soya, pamuk, kanola 697. Dünyadaki su kaynaklarının % kaçı kullanılabilir tatlı su kaynağıdır? C: % 1 i 698. Fosil yakıtların ve nükleer enerji kullanımının olumsuz sonuçlarının görülmesi, gelişmiş ülkeleri hangi enerji kaynaklarını kullanmaya yönlendirmektedir? C: Güneş, rüzgâr ve dalga enerjisi vb 699. BM nin tahminine göre dünya nüfusunun 2030 da ne kadar olacağı tahmin edilmektedir? C: 10 milyara yaklaşacağı ancak bunun sadece 1,6 milyarının gelişmiş ülkelerde yaşayacağı tahmin edilmektedir 700. Uluslar arası terör hangi eylemden sonra kişiler yerine sembollere yönelmiştir? C:11 Eylül 2001 de ABD de Dünya Ticaret Merkezi ne yapılan saldırı 701. Dünyada yoksulluk ve açlıkla mücadele için hangi kurumlar çalışma yapmaktadır? C: Wep-Dünya Gıda Programı, Fao-Bm Gıda Ve Tarım Örgütü, Who-Dünya Sağlık Örgütü, Unesco-Bm Eğitim Bilim Ve Kültür Örgütü, Ifad-Uluslar Arası Tarımsal Kalkınma Fonu 702. Hangi durum terörü ortadan kaldıracak bir uluslar arası anlaşmanın yapılmasını engellemektedir? C: Uluslar arası bir terör tanımının yapılmaması 703. Son dönemde dünyada etkili olan salgın hastalıklar hangileridir? C: AIDS (HIV virüsüyle), Kırım kongo kanamalı ateşi (keneyle), Kuş gribi (yeterince pişirilmeyen et ve yumurtayla), SARS-Akut solunum yolu yetmezliği (öksürükle), HEPATİT (kan vb yolla), Sıtma (sivrisinekle), Domuz gribi (öksürme, temas vb yollarla bulaşmaktadır) 11

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği I.DÜNYA SAVAŞI Sebepleri: a-almanya nın siyasi birliğini tamamlayarak, sömürgecilikte İngiltere ye rakip olması b -Fransa ve Almanya arasındaki Alsas-Loren bölgesi meselesi(fransa nın Sedan Savaşı nda

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Politikası

İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Politikası İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Politikası Genç Türkiye'nin yöneticileri, Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'na sürüklenerek nasıl ortadan kalktığını, Türk Ulusu'nun nasıl yok olma tehlikesiyle

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İKİ SAVAŞ ARASINDA AVRUPA

İKİ SAVAŞ ARASINDA AVRUPA İKİ SAVAŞ ARASINDA AVRUPA 1-Barışın Sürekliliğini Sağlama Çabaları Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Wilson,barışın korunması için bir uluslararası örgütün kurulmasını

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

I. Dünya Savaşı ( )

I. Dünya Savaşı ( ) I. Dünya Savaşı (1914-1918) Sebepleri Sebepleri: a-almanya nın siyasi birliğini tamamlayarak, sömürgecilikte İngiltere ye rakip olması b -Fransa ve Almanya arasındaki Alsas-Loren bölgesi meselesi(fransa

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ (SSCB), ORTA ASYA'DAKİ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI.

SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ (SSCB), ORTA ASYA'DAKİ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI. SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ (SSCB), ORTA ASYA'DAKİ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI 1. Çarlık Rusyası'nın Yıkılışı ve Bolşevik İhtilali 1917 Martında I. Dünya Savaşı'nın olumsuz etkileri çarlık yönetimi

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ...

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... İçindekiler ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... 5 I.1. Arnavutluk Adının Anlamı... 5 I.2. Arnavutluk Adının Kökeni... 7 I.3.

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi İhracat: 2013 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler Türkiye ve Kitle İmha Silahları Genel Bilgiler Nükleer Silahlar ABD nin nükleer güç tekeli 1949 a kadar sürmüştür. Bugün; Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, İsrail, Hindistan ve Pakistan ın nükleer silahları

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER Bölüm 1: Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi... 3 1.1. Gastronomi Kavramı... 5 1.2. Gastronominin Tarihsel Gelişimi... 8 1.3.

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI BİRİNCİ D NYA SAVAŞI KONUYA GİRİŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDEKİ GELİŞMELER VE BLOKLAŞMALAR BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN NEDENLERİ / Genel - Başlatan BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN GELİŞİMİ OSMANLI DEVLETİ NİN

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bilgilendirme Sunumu 22 Temmuz 214 Ankara 1 AJANDA 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler 3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi 2.425 49.709.990.160

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Başvuru sahibi ve yerli üretimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

TARIM ALANINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 1. TARIM ALANINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 2. HAYVAN SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 3. BİTKİ SAĞLIĞI ANLAŞMALARI

TARIM ALANINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 1. TARIM ALANINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 2. HAYVAN SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 3. BİTKİ SAĞLIĞI ANLAŞMALARI TARIM ALANINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 1. TARIM ALANINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 2. HAYVAN SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 3. BİTKİ SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 4. BALIKÇILIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 5. DİĞER ANLAŞMALAR

Detaylı

BÖLGESEL BİRLEŞMELER

BÖLGESEL BİRLEŞMELER BÖLGESEL BİRLEŞMELER Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları Serbest ticaret bölgeleri Tarife birliği anlaşmaları Gümrük birliği anlaşmaları Ekonomik birleşmeler Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları Amaç: anlaşmaları

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Dış Temsilciliklerde ve Gümrüklerde Oy Kullandı İşaretlenen Seçmen Sayısı

Dış Temsilciliklerde ve Gümrüklerde Oy Kullandı İşaretlenen Seçmen Sayısı Dış Temsilciliklerde ve lerde Seçmen ve Toplam Seçmen Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ARNAVUTLUK ARNAVUTLUK BERLIN DÜSSELDORF 8 139,556 49,097 35.18 4,798 3.44 53,895

Detaylı

3. ÜNİTE SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ

3. ÜNİTE SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ 3. ÜNİTE SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ Sivil insanları tankların önüne bile çıkartan duygular nelerdir? NELER ÖĞRENECEĞİZ? Bu ünitenin sonunda: 1. Soğuk Savaş Döneminin özelliklerini, 2. SSCB öncülüğünde Doğu Bloku

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Ekim On Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Ekim döneminde geçen yılın

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX 3. ELEX FUARI 25-28 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASINA İMZA ATTI 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen ve

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ)

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 439 AGİK Sonuç Bildirgesi AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 3 Temmuz 1973'te Helsinki'de açılan ve 18 Eylül 1973'ten 21 Temmuz 1985'e kadar Cenevre'de süregelen

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu 2016 yılında 126 ülkenin ordusu değerlendirilmiş ve dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapılmıştır. Ülkenin sahip olduğu silahlı gücün yanında nüfusu, savaşabilecek ve askerlik çağına gelen insan sayısı,

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/01/2016 31/01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 01 04 TOPLAMLAR: 01 04 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 582 16 TOPLAMLAR:

Detaylı