Emanetten Ödeme İșlemi Süreci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Emanetten Ödeme İșlemi Süreci"

Transkript

1 Emanetten Ödeme İșlemi Süreci Emanete alınan tutarın hak sahibine ödeme zamanının gelmesi Sistem üzerinde Emanetten çıkış kaydının Kabulü Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması MİF Sistem üzerinde Onay İșleminin Yapılması Nakit Talebi ve KEÖSten Bankaya aktarma ișlemi Arșive Kaldırmak üzere dosyalama Emanetten ödeme İșlemi Tamamlandı

2 Kamu Kurum Payları Süreci Kamu Kurumlarına aktarılacak paylara ilişkin yapılacak tahsilatın Muhasebe birimine gelmesi Tahsilat işlemleri süreci MİF Kamu kurumları payları hesabına alınan tutarın İlgili kamu kurum hesabına aktarılması için Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması Muhasebe İşlem Fişinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Muhasebe İşlem Fişinin Onaylanması Nakit talebi ve Banka ödemeleri işlem süreci Muhasebeleştirme evraklarının arşivlenmesi Kamu kurum payları aktarma işlemi tamamlandı

3

4 Kefalet Sandığı Aidatları İşlem Süreci Yazı Kefalet Kesintisine Dair Yazının Muhasebe Birimine Gelmesi Sistem Üzerinde İlgili Kișinin Bilgilerine Kesinti İșleminin Yapılması Maaş Bilgi Girişi Maaș İșlemleri Süreci İle Kesintinin Yapılması Muhasebe Kayıt Formu Kefalet Aidatının Aktarılması İçin Muhasebeleştirme Muhasebe İșlem Fiși Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Kefalet Aidatı için muhasebeleştirme işlemininin Onaylanması Nakit talepleri ve Banka ödemeleri süreci

5 Kefalet Sandığı Aidatları İșlem Süreci 2 İlgili Tutarın Kefalet Sandığının Banka Hesabına Aktarıldığına Dair Dekontun Alınması Dekont İlgili Tutarın Kefalet Sandığı'nın Banka Hesabına Aktarıldığına Dair Kefalet Sandığı'na Bilgi Verilmesi - Dekont 2- Üst Yazı 3- Bordro Evrakların Dosyalanması Kefalet Sandığı Aidatları Aktarma İşlem Süreci Tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

6 Muhasebe Birimleri Arası İșlem Süreci Karşı saymanlıkça gönderilen İşlemin sisteme düșmesi Karşı Saymanlığın gönderdiği MİF Evrak Kontrolünün Yapılması harcama Birimi İle ilgili değil Harcama Birimi ile ilgili MİF Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması Harcama birimine haber verilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanıp Muhasebeye getirilmesi sağlanır Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Harcama Biriminden Belgenin gelmesi TİF veya yazı Muhasebe İşlem Fişinin Onaylanması Harcama birimin getirm,iş olduğu belge ile sisteme düşen bilgiler kontrol edilir 2

7 Muhasebe Birimleri Arası İșlem Süreci 2 2 Gelen belge ile sistemde gönderilen bilgiler tutarlı MİF Gelen belge ve sistemdeki bilgilerde tutarsızlık var Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması Belgenin düzeltilmesi amacıyla iade edilmesi Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Belge iade edildi Muhasebe İșlem Fișinin Onaylanması Evrakların Arşivlenmesi Saymanlıklararası işlem süreci Tamamlandı

8 Hazırlayan: Onaylayan:

9 Nakit Talebi ve Banka Ödemeleri İșlem Süreci Diğer servislerce ödeme ișlemlerinin yapılması KEÖS Nakit talebinin KEÖS'ten talep edilmesi Nakit talebinin hazinece karșılanması Sistem üzerinden Karșılanan nakitlerin Merkez Bankasına aktarılması MİF Otomatik olușan MİF in Sistemden çıktısının alınması Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması

10 Nakit Talebi ve Banka Ödemeleri İșlem Süreci KEÖS Hesap Özet cetveli Sistemden Aktarılan tutarın ilgililerin hesabına geçip geçmediğinin kontrol edilmesi Bankaya aktarılan tutar hak sahibinin hesabına geçmiş bankaya aktarılan tutar ilgilinin hesabına geçmemiş KEÖS Aktarılan tutarın hesap kapatma işlemi yapılır Hesaba geçmeyen tutar daha sonra tekrar aktarılmak üzere emanete alınır Muhasebe yetkilisince İșlem onaylanı Muhasebe yetkilisince İșlem onaylanır Aktarılan tutarın hazineye gönderilmesi muhasebeleştirilir 3 2 Hazırlayan: Onaylayan:

11 Nakit Talebi ve Banka Ödemeleri İșlem Süreci 2 3 Hesap kapatma işleminin ters kayıtla muhasebeleştirilmesi yapılır MİF Arşivlenmek üzere dosylanır Muhasebe yetkilisince İșlem imzalanır Nakit talep ve bankaya yapılan Ödemeler İșlem süreci tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

12 OYAK Aidatı Süreci Maaș ișlemleri ile Oyak aidatının emanete alınması OYAK İcmal ihbar fiși Oyak Bordroları Evrak Kontrolünün Yapılması Herhangi bir noksanlık söz konusu değil Evraklarda noksanlık var Yazı MİF Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması İlgili daireye eksiklerin tamamlanması için bilgi verilir Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Muhasebe İșlem Fișinin Onaylanması

13 OYAK Aidatı Süreci Banka İșlemleri Süreci İlgili Tutarın OYAK'ın Banka Hesabına Aktarıldığına Dair Dekontun Alınması Dekont İlgili Tutarın OYAK'ın Banka Hesabına Aktarıldığına Dair OYAK'a Bilgi Verilmesi - Dekont 2- Üst Yazı 3- OYAK icmal ve İhbar fiși 4- Bordro Evrakların Dosyalanması OYAK Aidat Aktarma Süreci Tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

14 Sendika Aidatı Süreci Yazı Üyelik formu Sendika üyeliğine dair yazının Muhasebe birimine gelmesi Sistem Üzerinde ilgili kișinin bilgilerine kesinti ișleminin yapılması Maaş Bilgi Girişi Maaș İșlemleri süreci ile kesintinin yapılması Muhasebe Kayıt Formu Sendika aidatının aktarılması için muhasebeleştirme işlemininin kabulü Muhasebe İșlem Fiși Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Sendika Aidatı için muhasebeleştirme işlemininin Onaylanması Nakit talepleri ve Banka ödemeleri süreci

15

16 Sendika Aidatı Süreci 2 İlgili tutarın hak sahibi sendikanın banka hesabına aktarıldığına dair hak sahibi sendikaya bilgi verilmesi - Sendika aidatı kesinti listesi 2- Üst Yazı Evrakların dosyalanması Sendika aidatları aktarma işlem süreci tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

17 Muahasebe Müdürlüğü İdari Para Cezası Tahsilatı Süreci İdari Para Cezası Tutanağının vezne servisine gelmesi İdari Para Cezası Tutanağı Evrak Kontrolünün Yapılması Tahsilat Vezne yetkisinde Tahsilat Vezne yetkisinde değil Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması İdari Para Cezası tutanağının iade edilmesi Muhasebe İșlem Fiși Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Belge İde Edildi Muhasebe İșlem Fișinin Onaylanması Vezne Alındısı Hazırlayan: Onaylayan:

18 İdari Para Cezası Tahsilatı Süreci Tahsilata İlişkin Evrakın Arşivlenmesi İdari Para Cezası Tahsilatı Tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

19 Kasa Fazlası Tutarın Bankaya Yatırılması Süreci Kasada tutulması gereken limitin așılması Teslimat Müzekkeresi Teslimat Müzekkeresinin düzenlenmesi Teslimat Müzekkeresinin muhasebe yetkilisi ve Bankaya yatıracak personelce imzalanması Kasa fazlası tutarın kasa çıkıșının yapılması Kasa fazlası tutarın Bankaya yattığına dair ekstrenin Bankaya yatan tutarın Ekstre kapatma ișleminin yapılması Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Muhasebe İșlem Fișinin Onaylanması Hazırlayan: Onaylayan:

20

21 Kasa Fazlası Tutarın Bankaya Yatırılması Süreci Evrakın Arșivlenmesi İșlem Tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

22 Bütçe Gelirleri Tahsilatı Süreci Tahsilat Fișinin vezne servisine gelmesi Tahsilat Fiși Evrak Kontrolünün Yapılması Tahsilat Fiși Doğru Düzenlenmiș Tashilat Fiși Hatalı Düzenlenmiș MİF Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması Yargı Para Cezası tutanağının iade edilmesi Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Belge İade Edildi Muhasebe İșlem Fișinin Onaylanması Vezne Alındısı Tahsilata İlişkin Evrakın Arşivlenmesi Yargı Para Cezası Tahsilatı Tamamlandı

23 Kıymetli Evrakların Ambar Kayıt Süreci İsteme Formu Kıymetli Evrakın Darphaneden Talep Edilmesi Kıymetli Evrakın Darphaneden Darphaneden gelmesi Kıymetli Evrakların Kontrol Edilmesi Hata veya Eksiksik Yok Hatalı veya Eksik Kıymetli Evrakların Ambara alınması İade Tutanağı Hatalı veya Noksan Evrakların iade edilmesi Hatalı veya Noksan Evrak iade edildi Hazırlayan: Onaylayan:

24 Kıymetli Evrakların Ambar Kayıt Süreci Kıymetli Evrakın Muhasebe Kaydının Yapılması Muhasebe Yetkilisi veya Yetkili Yardımcısının İmzalaması Muhasebeleştirme Kaydının Onaylanması Evrakın Arşivlenmesi Kıymetli Evrak Ambara Alma İşlemi Tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

25 Değerli Kağıt Tahsilatı Süreci Değerli Kağıdın satılması sonrası düzenlenen belgenin vezneye gelmesi Satılan kișileri gösterir liste Evrak Kontrolünün Yapılması Yatırılan tutar ile isim listesi tutarlı Yatırılan tutar ile isim listesi hatalı Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması Muhasebe İșlem Fiși Belge İde Edildi Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Muhasebe İșlem Fișinin Onaylanması Vezne Alındısı Memurun üzerinde zimmetli olan değerli kağıdın düşüm kaydının yapılması

26

27 Değerli Kağıt Tahsilatı Süreci Muhasebe İșlem Fiși Zimmet düșümü Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Muhasebe İșlem Fișinin Onaylanması Vezne Alındısı MİF ve eki evrakların arșivlenmesi Değerli Kağıt Tahsilat ve zimmet düșümü ișlemi tamamlandı

28 Değerli Kağıt Zimmet Süreci Tahsilat Fiși Değerli Kağıt Talep Belgesinin Vezneye gelmesi Ambar Kontrol edilmesi Ambarda Yeterli miktarda Değerli Kağıt Mevcut Ambarda Yeterli Miktarda Değerli Kağıt yok. İstenilen Miktarda Değerli Kağıt Zimmetle verilir. Uygun görülen miktarda Değerli Kağıt zimmetle verilir Değerli Kağıt Gönderme Belgesi Zimmet Belgesi Yetkililerce imzalanır Zimmet ișleminin Muhasebeleștirilmesi Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Muhasbe İșlem Fiși Muhasebe İșleminin onaylanması

29

30 Değerli Kağıt Zimmet Süreci Zimmete ilişkin belgelerin arşivlenmesi Değerli Kağıt Zimmet işlemi tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

31 Nüfus Para Cezası Tahsilatı Süreci Nüfus Para Cezası Tutanağının vezne servisine gelmesi Nüfus Para Cezası Tutanağı Evrak Kontrolünün Yapılması Tahsilat Vezne yetkisinde Tahsilat Vezne yetkisinde değil Muhasebe İșlem Fiși Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması Nüfus Para Cezası tutanağının iade edilmesi Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Belge İde Edildi Muhasebe İșlem Fișinin Onaylanması Vezne Alındısı Hazırlayan: Onaylayan:

32 Nüfus Para Cezası Tahsilatı Süreci Tahsilata İlişkin Evrakın Arşivlenmesi Nüfus Para Cezası Tahsilatı Tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

33 Teminat İade Süreci Talep Yazısı Teminatın İadesine ilişkin yazının gelmesi Belgelerin Kontrol Edilmesi Y Noksan V Muhasebeleştirme işleminin kabulunün yapılması Evrakların İadesi Muhasebe İșlem Fișinin Muhasbe Yetkilisince imzalanması Yazı ve Ekleri İade edildi Muhasebeleștirme İșleminin Onayı Hazırlayan: Onaylayan:

34 Teminat İade Süreci Teminatın İade edilmesi Evrakların Arşivlenmesi Teminatın İadesi işlemi tamamlanmıştır Hazırlayan: Onaylayan:

35 Teminat Süreci Yazı ve ekleri Teminat alınmasına dair yazının Vezneye gelmesi Evrak Kontrolünün Yapılması Noksanlık Yok Var Muhasebeleștirme İșleminin Kabulu İade Tutanağının Doldurularak İade Edilmesi Muhasebe İșlem Fișinin Muhasbe Yetkilisince İmzalanması Muhasebe İșlem Fiși Belge İade Muhasebe İșleminin Onaylanması Vezne Alındısı Evrakın Arșivlenmesi Teminatın Tahsili tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

36

37 Kiși Borcu Tahsilatı Süreci Kiși Borcu kesintisi yazısı Kiși Borcunun tahsil edilmesine dair yazının Muhasebe birimine gelmesi Evrak Kontrolünün Yapılması Kiși Borcu dosyası açmak Kiși Borcu tahakkuk kaydının yapılması Muhasebe İșlem Fiși Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Muhasebe Kayıt Formu Kişi Borcu Tahakkuku Muhasebe İşleminin onaylanması

38 Kiși Borcu Tahsilatı Süreci Kasa yoluyla Banka Tahsilatı Maaștan kesinti SAİ ișlemle tahsilat Tahsilat ișlemleri süreci Banka Tahsilatı ișlemleri süreci Maaş hesaplatılmadan önce maaştan kesilmesi için bilgi girilir Saymanlıklararası İșlemler süreci Maaș Bilgi Giriși Maaș ișlemleri süreci Kişi Borcu Tahakkuku Muhasebe İşleminin onaylanması Kasa yoluyla Hazırlayan: Onaylayan:

39 Kiși Borcu Tahsilatı Süreci 2 Evrakların dosyalanması Kişi Borcu Tahsilat işlem sürecinin tamamlanması Hazırlayan: Onaylayan:

40 Kiși Borcu Tahsilatı Süreci Kiși Borcu kesintisi yazısı Kiși Borcunun tahsil edilmesine dair yazının Muhasebe birimine gelmesi Evrak Kontrolünün Yapılması Kiși Borcu dosyası açmak Kiși Borcu tahakkuk kaydının yapılması Muhasebe İșlem Fiși Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Muhasebe Kayıt Formu Kişi Borcu Tahakkuku Muhasebe İşleminin onaylanması

41 Kiși Borcu Tahsilatı Süreci Kasa yoluyla Banka Tahsilatı Maaștan kesinti SAİ ișlemle tahsilat Tahsilat ișlemleri süreci Banka Tahsilatı ișlemleri süreci Maaş hesaplatılmadan önce maaştan kesilmesi için bilgi girilir Saymanlıklararası İșlemler süreci Maaș Bilgi Giriși Maaș ișlemleri süreci Kişi Borcu Tahakkuku Muhasebe İşleminin onaylanması Kasa yoluyla Hazırlayan: Onaylayan:

42 Kiși Borcu Tahsilatı Süreci 2 Evrakların dosyalanması Kişi Borcu Tahsilat işlem sürecinin tamamlanması Hazırlayan: Onaylayan:

43 Nafaka İșlemleri Süreci İcra kesinti yazısı Nafaka Kesintisine dair yazının Muhasebe birimine gelmesi Evrak Kontrolünün Yapılması İlgili kișinin bașka nafak borcu yok İlgili kișinin bașka nafaka borcu var Nafaka dosyası açmak Nafaka borcunun sıraya alınması Nafaka tahakkuk kaydının yapılması Nafaka borcunun sıraya alınması Muhasebe İșlem Fiși Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Yazı İlgili icra dairesine Nafaka kesintisinin sıraya konulduğuna dair bilgi verilmesi Sıraya konulma ișlemi tamamlandı

44 Nafaka İșlemleri Süreci Muhasebe kayıt Formu Muhasebe İşleminin onaylanması Muhasebe İșlem Fiși Nafaka Kesintisi için muhasebeleştirme işlemininin kabulü Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Maaș ödemeleri süreci ile Nafaka kesintisinin emanete alınması Emanetlerin aktarılması ișlem süreci 2 Hazırlayan: Onaylayan:

45 Nafaka İșlemleri Süreci 2 Evrakların dosyalanması Nafaka kesinti işlem sürecinin tamamlanması Hazırlayan: Onaylayan:

46 SGK Kesenekleri Aktarma Süreci Maaș ișlemleri ile SGK Keseneklerinin ilgili hesaba alınması Kesenek Bildirgesi SGK Bildirgelerinin Muhasebe servisine gelmesi Bildirge ile kesenek icmal fișleri karșılaștırılır Bildirge ile İcmal tutarlı Bildirge ile İcmal fiși tutarsız MİF Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması İlgili daireye eksiklerin tamamlanması için bilgi verilir Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Yazı Bilgilendirme yapılarak iade edildi

47 SGK Kesenekleri Aktarma Süreci Banka İșlemleri Süreci Evrakların dosyalanması SGK Kenesek aktarma süreci tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

48 SSK Kesenekleri Aktarma Süreci Maaș ișlemleri ile SSK Keseneklerinin ilgili hesaba alınması Kesenek Bildirgesi SSK Bildirgelerinin Muhasebe servisine gelmesi Bildirge ile kesenek icmal fișleri karșılaștırılır Bildirge ile İcmal tutarlı Bildirge ile İcmal fiși tutarsız MİF Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması İlgili daireye eksiklerin tamamlanması için bilgi verilir Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Yazı Bilgilendirme yapılarak iade edildi

49 SSK Kesenekleri Aktarma Süreci Banka İșlemleri Süreci Evrakların dosyalanması SSK Kenesek aktarma süreci tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

50 Ambar İșlemleri Süreci Ambar İșlemleri Tașınırların Teslim Alınması Tüketime veya Kullanıma Verilen Tașınırların Teslim Edilmesi Kırtasiye Dayanıklı Tașınır Emniyet Stoklarının Kontrol Edilmesi Kullanıma verilenlerin Takibinin Yapılması Azalan veya Tükenen Kırtasiye Malzemelerinin Tespit Edilmesi Kullanımına İhtiyaç Duyulmayan Tașınırların Ambara Geri Alınması Tüketime Yönelik Tașınırlar ișlem Süreci Her hangi bir arıza mevcut değil Arızalı 2 3 4

51 Ambar İșlemleri Süreci Ambarların Temizliğinin Yapılması Kullanıma verilen Tașınırın Arızalanmasında Personelin Kusurlu Bulunması İșlem Sonlandırılmıștı Dayanıklı Tașınırlar Çıkıș İșlemleri Süreci tamalandı Hazırlayan: Onaylayan:

52 Dayanıklı Tașınır Çıkıș İșlem Süreci Tașınır Talebi Tașınır Talebinin gelmesi veya dayanıklı tașınırın kullanılmaz hale gelmesi Stok Kontrolünün Yapılması Yeterli dayanıklı tașınır mal var Yeterli dayanıklı tașınır mal yok Yazı Talep eden servise bildirilmesi Zimmetle Verilmesi Devren çıkıș Sayım Noksanlığı veya Hurda Talep isteği iade edildi 2 3

53

54 Dayanıklı Tașınır Çıkıș İșlem Süreci Taşınır İstek Belgesi ve Kişiye Zimmet 2 3 Belgesi Zimmet Kaydı ile Talebin Degerlendirilmesi Tutanak Tutanak çıkıș İhtiyaç Fazlası Malzeme İle Talebin Karşılanması Tutanak (rayiç bedeli) Sayım sonucunda Nıksan çıkması Tașınırın Hurdaya ayrılması Değer Tespitinin Yapılması Kayıttan Düşme Teklif Onay Tutanağı Hurda malzemelerin tespiti Talep Karșılanabilir Yazı Talep Karșılanamaz Talep Eden Birime veya Kuruma Bildirilmesi Kayıttan Düşme İşleminin yapılması Tutanağın Harcama Yetkilisince Onaylanması KBS Çıkış İşleminin Yapılması Tutanağın Harcama Yetkilisince Onaylanması İșlem tamamlandı Sistem Üzerinden İşlemin onaylanması Sistem Üzerinden İşlemin Hazırlayan: Onaylayan: 4 Taşınır İşlem Fişi 5

55 Dayanıklı Tașınır Çıkıș İșlem Süreci 4 5 Sistem üzerinden muhasebe birimine gönderilmesi Yazı Taşınır İşlem Fişi ve Onay KBS Muhasebe birimine Gönderilmesi Yazı, Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi Hurda Taşınır Milli Emlak Müdürlüğüne Gönderilmesi Yazı, Onay Tutanağı, Yıl sonu Hesabı için Dosyalanması Taşınır İşlem Fişi Sonlandırıldı. Hazırlayan: Onaylayan:

56 Doğrudan Temin alım Süreci - Talep Yazısı 2- Teknik Șartname Talebin Gelmesi Tertibin Belirlenmesi Ödenek Var Ödenek Yok Yaklașık Maliyet Araștırma Tutanağı Yaklașık Maliyetin Belirlenmesi İlgili birime bilgi verilmesi Yazı İhale Onay Belgesi İhale Onay Belgesinin Harcama Yetkilisnce onaylanması Ödenek Talep edildi 2

57 Doğrudan Temin Alım Süreci 2 İhale Onayının alınması Ödenek Karșılandı Ödenek karșılanmadı Görevlendirme Onayının alınması Doğrudan teminle alımın sona erdirilmesi Piyasa Fiyat araștırmasının yapılması İșlem sonlandırıldı SGB Sisteme girișinin yapılması Onay Yak.Mal.Hes.Ce t Piy.Fia.Arş.Tut. 3 Hazırlayan: Onaylayan:

58 Doğrudan Temin Alım Süreci 3 Sözleșme düzenlenmesine gerek yok Sözleșme Düzenlenirse Sözleșme Yükleniciye Hizmetin Yapılması - Malın Tesliminin Bildirilmesi Sözleșme düzenlenip imzalanması Mal veya Hizmetin muaynesinin yapılması Muayene Kabul Komisyon Tutanağı Düzenlenmesi Mua.Kab.Kom. Tutanağı SGB Net Sistemi Taşınır İşlem Fişi Düzenlemek Üzere İlgili Birime Gönderilmesi Ödeme Yapılmak Üzere Dosyalandı Sonlandırıldı Hazırlayan: Onaylayan:

59 Doğum Yardımı İșlem Süreci Dilekçe ve Doğum Raporu Doğum Yardımı Raporunun Muhasebe birimine gelmesi Verilerin sisteme girilmesi KBS Bordronun hesaplatılması Ödeme Emri Belgesi Kanıtlayıcı belgeler ve Ödeme Emri Belgesinin çıkartılması Ödeme Emri Belgesi ve kanıtlayıcı evrakların Harcama Yetkilsiince imzalanması Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Sistem üzeridnen Muhasebe Birimine gönderilmesi Muhasebeye gönderilmek üzere dosyalandı Doğum Yardım işlemi tamamlandı Tamamlandı

60 Ön Ödeme İșlem Süreci Talep yazısı Talep yazısının servise gelmesi Tertibin Belirlenmesi Ödenek Kontrolı Ödenek Var Ödenek Yok Limit Tespitinin yapılması Ödenek talebinin yapılması Limit dahilinde Limit așılmıș Ödenek temin edilmesi Ödenek temin edilemedi İlgili birime bilgi Harcama talimatının düzenlenmesi Kredi İşleminin Yapılması verilmesi 2 İșlem iade edildi

61 Ön Ödeme İșlem Süreci Muhasebe İșlem Fiși Muhasebe İșlem Fiși Harcama Yönetim Sistemi Muhasebe İşlem Fişinin hazırlanması Kredi Talepnamesinin hazırlanması Muhasebe İșlem Fișinin Harcama Yetkilisince İmzalanması HYS üzerinden Muhasebe birimine gönderilmesi Muhasebe birimince ödeme ișlemleri süreci ile hesaba Evraklar arşive kaldırıldı ön ödeme ișlemi tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

62 Telefon Faturası Ödemesi Süreci E- Faturanın Sisteme Düșmesi KBS Muhasebe İșleminin Sistemde Kaydının yapılması Gerçekleștirme görevlisi ve Harcama Yetkilisince İmzalandı ÖEB ve Eki belgeler Ödemenin sistem üzerinden Muhasebe Birimine gönderilmesi Ödeme Emri ve Eklerinin Muhasebe Birimine Teslim Edilmesi Teslim Telellüm Belgesi Aboneliğe Bağlı Ödemeler Süreci Fatura Ödeme İșlemi Tamamlandı

63 -Üst Yazı -Görevlendirme yazısı veya Harcama Talimatı -Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi -Yurtiçi/Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi -Yatacak Yer Temini İçin Ödenen Ücretlere İlişkin Fatura -Atamalarda Atama Onayı Diğer Hallerde Harcama Talimatı -Resmi Mesafe Haritasında Gösterilmeyen Yerler İçin Yetkili Mercilerden Alınacak Onaylı Mesafe Cetveli -Emeklilik Onayı -Tebliğ Tebellüğ Belgesi -Dilekçe -Yatacak yer temini için alınan faturanın dairesince onaylanmış tercümeleri Gaziantep Defterdarlığı Yolluk Ödeme Süreci Belgelerde eksiklik yok Sistemden Ödeme Emri kaydının yapılması Harcama yetkilisince Ödeme Emri Belgesinin Geçici Görev Yolluğu talebinin servise gelmesi Evrak Kontrolünün Yapılması KBS Ödeme Emri Belgesi/ MİF ( Avans) Belgelerde eksiklik var noksanlıkların tamamlanıp tekrar gönderilmesi için evraklar iade edildi

64 Yolluk Ödeme Süreci Harcama Yönetim Sistemi ödeme Emrinin sistem üzerinden Muhasebe birimine gönderilmesi Teslim Tesellüm Belgesi Ödeme Emri belgesi /MİF ( Avans ) ve eki belgelerin Muhasebe birimine gönderilmesi ödeme İșlemleri süreci ile ilgili hesaba aktarıldı Evrakların dosyalanması Yolluk Ödeme Süreci tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

65 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Süreci Red ve iadenin yapılmasına dair Tașınır Evraklarının kontrolü Red ve iadeye ilișkin bilgilerin yer aldığı yazı Evraklarda Herhangi bir eksiklik mevcut değil Belgelerde bilgi eksikliği var Düzeltme ve iade belgesinin düzenlenmesi Düzeltme ve iade belgesi Gerekli bilgilerin tamamlanması için belgenin iade edilmesi Belgeler iade edildi Muhasebeleștirmenin Kabul edilmesi MİF MİF ve Eki belgelerin Yetkilisince İmzalanması

66 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Süreci Muhasebe kaydının onaylanması Banka İșlemleri Süreci Belgeler arșive kaldırıldı Red ve iade ișlemleri süreci tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

67 Maaș Ödeme Süreci ÖEB ve eki belgeler İmzalanan Maaș Evraklarının Muhasebe servisine gelmesi Evrak Kontrolünün Yapılması ÖEB Ödeme Emri ve Eki Belgeler noksansız ödeme Emri Belgesi ve eki belgelerde hata var Maaș Hesaplama Ekranı Maașın Muhasebeleștirmesinin Kabulü Ödeme Emri Belgesi ve Eki belgelerin Yetkilisince İmzalanması Teslim Belgesi Ödeme Emri ve Eki belgelerin iade edilmesi Belge İade Edildi Maaș İșleminin Onaylanması Muhasebe Kayıt Formu Banka İșlemleri Süreci Ödeme emri belgesi ve eki belgeler arșive kaldırıldı Maaș Ödemeleri süreci tamamlandı

68 Ödemeler Süreci Ödemelere İlișkin belge ve eklerinin muhasebe birimine gelmesi ÖEB ve eki belgeler Ödeme Emri ve Teslim Belgesinin karșılaștırılması Teslim / Tesellüm Belgesi ÖEB Ödeme Emri ve Eki Belgeler noksansız ödeme Emri Belgesi ve eki belgelerde hata var Muhasebeleștirmenin Kabul edilmesi Teslim Belgesi Ödeme Emri Belgesi ve Eki belgelerin Yetkilisince İmzalanması Ödeme Emri ve Eki belgelerin iade edilmesi Belge İade Edildi Muhasebe kaydının onaylanması Banka İșlemleri Süreci Ödeme emri belgesi ve eki belgeler arșive kaldırıldı ödeme ișlemleri süreci tamamlandı

69 Tașınır Çıkıș İșlemleri Süreci Tașınırın çıkıșının yapılacağına dair TİF ve eki belgeler Tașınır Evraklarının kontrolü Belgelerde eksik veya hata mevcut değil Belgelerde eksik veya hata mevcut Evrakların iade edilmesi Çıkıș ișlemleri Devren Ç ıkıș Evraklar iade edildi Hurda Çıkıș Tüketime Verme Harcama Birimleri Arası Saymanlıklararası 2 3 4

70 Tașınır Çıkıș İșlemleri Süreci MİF Muhasebeleştirme İşleminin Kabulu MİF in muhasebe yetkilisince imzalanması Muhasebeleştirme İşleminin onaylanması Evraklar Arşivlendi Tașınır çıkıș kaydı ișlem süreci tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

71 Tașınır Giriș İșlemleri Süreci Tașınırın Girișinin yapılacağına dair Tașınır Evraklarının kontrolü Evraklarda Herhangi bir eksiklik mevcut değil Evraklarda ekiskilik var Evrakların teslim edilmesi Satınalma Yoluyla Yardım ve Bağıș Kendi İmkanları ile Devren Evraklar teslim edildi 2 3 4

72 Tașınır Giriș İșlemleri Süreci Ödeme İșlemleri Süreci Muhasbeleștirme İșlemi Kabul edildi Muhasbeleștirme İșlemi Kabul edildi Harcama Birimleri arası ișlemle Saymanlıklararası İșlemle MİFin muhasebe yetkilisince imzalanması MİF'in muhasebe yetkilisince imzalanması Muhasbeleștirme İșlemi Kabul edildi Saymanlıklarar ası İșlem süreci Muhasebe kaydının Onaylanması Muhasebe kaydının Onaylanması MİF in muhasebe yetkilisince imzalanması Muhasebe Kaydının Onaylanması Tașınır Giriș evrakları arșivlendi Tașınır Giriș ișlem süreci tamamland ı Hazırlayan: Onaylayan:

73 Gelen Evrak İșlem Süreci Üst Yazı ve/veya Ekleri Üst yazı ve eklerinin evrak kayıda gelmesi Gelen Evrak Defterine kaydı yapılır Yazı ve Ekleri tam Yazının Eklerinde eksiklik var Gelen yazılar ilgili birime havale edilmek üzere Muhasebe Yetkilisine sunulur Eksikliklerin tamamlanması için iade edilir Muhasebe Yetkilisince Evrakların ilgili birime havale edilmesi Belge İade Edildi

74 Gelen Evrak İșlem Süreci Cevap verilmesi gereken Evrak Cevap verilmesi gerekmeyen evrak Giden Evrak Sürecinin başlatılması Evrakın Dosyaya Kaldırılması Gelen Evrak Kayıt süreci tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

75 Mazeret İzin İșlem Süreci Mazeret izin dilekçesi Mazeret İzin talebinin servise gelmesi Mazeret İzni hakkının doğup doğmadığı kontrol edilir Onay Personel mazeret izni kullanması uygun Muhasebe Yetkilisince mazeret izni onayının yapılması Yazı Personelin mazeret izni kullanımı uygun de il İlgili personele mazeret iznin kullanamayacağının bildirilmesi İlgilinin Birimine ve personel müdürlüğüne Bildirilmesi Mazeret izni talebi reddedildi Dosyalanması Sonlandırıldı

76 Sıhhi İzin Süreci Sıhhi Rapor Sıhhı Raporun servise gelmesi Sıhhi İzin Onay Belgesi Sıhhi izin onayının alınması Harcama yetkilsiince sıhhi izni onayının imzalanması Sıhhi rapor Heyet raporu değil Sıhhi rapor heyet raporu Mutemetlik servisine gönderilmesi Personel müdürlüğüne gödnerilmesi Dosyalanması Sonlandırıldı

2014 Yılı Muhasebe Müdürlüğü Operasyonel Planı

2014 Yılı Muhasebe Müdürlüğü Operasyonel Planı 2014 Yılı Muhasebe Müdürlüğü Operasyonel Planı Stratejik Hedefler Performans Hedefi Faaliyetler/Projeler Sabit Maliyetler Alt Faaliyetler Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara uyum derecesi

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

MERAL KOÇ /ŞUBE MÜDÜRÜ

MERAL KOÇ /ŞUBE MÜDÜRÜ MERAL KOÇ /ŞUBE MÜDÜRÜ 1. Satın alma komisyon başkanlığı yapmak 2. Gerçekleştirme görevliliği yapmak 3. Doğrudan temin alımlarını gerçekleştirmek 4. Daire Başkanlığımız yıllık bütçe çalışmalarına katılmak

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ) İLK MÜRACAAT SON MÜRACAAT 1. Öğrenci

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S. NO 1 2 3 HİZMETİN ADI ÖSYM Başkanlığı tarafından Fakültemize yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılması Ders Kaydı Yatay Geçiş İşlemleri 4 Mezuniyet Belgesi Verilmesi 5 Kayıt Silme BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Üniversite Kesin Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR AHMET CENGĠZ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI Haftalık Ders Programının Hazırlanması ĠĢlemi Prosedürü

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR AHMET CENGĠZ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI Haftalık Ders Programının Hazırlanması ĠĢlemi Prosedürü DEKANLIĞI Haftalık Ders Programının Hazırlanması ĠĢlemi Prosedürü 1-)Bölüm Başkanlığınca Derslerin Yapılacağı Uygun Gün ve Saatler Belirlenerek Haftalık Ders Programı Hazırlanır. 2-)Haftalık ders programı

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401

Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401 Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 51/b maddesi gereği; Enstitü Sekreterine bağlı büro ve iç hizmet görevlerini

Detaylı

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ARŞİV VE TASNİF İŞLEMLERİ 1-Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Belgeleri ile yapılan Tahsilat ve Diğer Muhasebeleştirme Belgelerinin Kurumsal Bazda Yevmiye sırasına göre

Detaylı

Evet Hayır Birim Personeli, Bağışlanmak istenen yayınların kabul Şube Müdürü, edilememe gerekçesi bağışçıya iletilir.

Evet Hayır Birim Personeli, Bağışlanmak istenen yayınların kabul Şube Müdürü, edilememe gerekçesi bağışçıya iletilir. BASILI YAYIN BAĞIŞI Basılı Yayın Bağışı Bağış, Yayın Kabul İlkelerine uygun mu? Tüzel ya da gerçek kişilerden gelen bağış talepleri ile ilgili yayınların içeriği hakkında bilgi alınır. ve Dokümantasyon

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası şılığıığı Alınan Hibelerin. Yönetmelik. Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov.

Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası şılığıığı Alınan Hibelerin. Yönetmelik. Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov. Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası Kuruluşlardan lardan Proje Karşı şılığıığı Alınan Hibelerin Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine Đlişkin Yönetmelik Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov.tr

Detaylı

TC KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU RİSK DEĞERLENDİRME

TC KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU RİSK DEĞERLENDİRME TC KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU RİSK DEĞERLENDİRME AMAÇ: Müdürlüğümüz yürütmüş olduğu iş ve işlemlere ilişkin mevcut ve olası riskleri belirlemiş olduğu risk stratejisi doğrultusunda en uygun

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERİSTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU - - - - - - - - -

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERİSTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU - - - - - - - - - SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞIMEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Çeşme Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü; Çeşme Belediye Başkanlığı nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mevzuat

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve 1- ÖSYM tarafından

Detaylı

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı Sayfa No : 1/17 Ali YÜKSEL Daire Başkanı Şube Müdürü Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan görevlerin mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine

Detaylı

Malatya Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Pazarlık Usulüyle Mal ve Hizmet Alımı İşlem Süreci

Malatya Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Pazarlık Usulüyle Mal ve Hizmet Alımı İşlem Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin İncelenmesi Ödenek Kontrolünün Yapılması Yaklaşık Maliyet Bilgi ve Belgeleri Yaklaşık Maliyet Değerlendirme nun Düzenlenmesi Yaklaşık Maliyetin Yaklaşık

Detaylı

İşlem / İş Akışı Sorumlular Faaliyet

İşlem / İş Akışı Sorumlular Faaliyet Kalecik Meslek Yüksekokulu Bağış Kabul Dokümantasyo n/çıktı Basılı Yayın Bağış Kabul İş Akış Süreci Basılı Yayın Bağış / Hibe Teklifi Tüzel ya da gerçek kişilerden gelen bağış talepleri ile ilgili yayınların

Detaylı

TABLO 2 - DESTEK BAŞVURU VE ÖDEME BELGELERİ TABLOSU DESTEK ADI BAŞVURU BELGELERİ ÖDEME BELGELERİ 1

TABLO 2 - DESTEK BAŞVURU VE ÖDEME BELGELERİ TABLOSU DESTEK ADI BAŞVURU BELGELERİ ÖDEME BELGELERİ 1 DESTEK ADI BAŞVURU BELGELERİ ÖDEME BELGELERİ 1 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ İşletme Kuruluş Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım 1. Başvuru Formu 2. Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi veya

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDART TABLOSU EK:1 T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDART TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışanların İzin İzin Formu 1 Gün 2 Resmi

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü tarafından Muhasebata Gönderilen ödenek işlemlerine ilişkin Olarak say2000i sistemine kayıtların düşmesi Say2000i sistemi

Detaylı

EK-2 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

EK-2 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek, Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MALİ YÖNETMELİĞİ

TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MALİ YÖNETMELİĞİ TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MALİ YÖNETMELİĞİ (05.09.2001 - ANKARA) (25/27 NİSAN 2014 MERKEZ GENEL KURULU DEĞİŞİKLİKLERİNİ İÇEREN SON HALİ) 1 I-GENEL

Detaylı

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI DİĞER (ÖZEL SEKTÖR TAŞRA BİRİNLERİ MAHALLİ İDARE MERKEZİ İDARE VB.)

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI DİĞER (ÖZEL SEKTÖR TAŞRA BİRİNLERİ MAHALLİ İDARE MERKEZİ İDARE VB.) S. NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Yürürlük Tarihi: 04/02/2012 Amaç TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu faaliyetlerinin yürütülmesinde

Detaylı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 65.01.00-J1 Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsilatının Yapılması 1-Öğrencinin Dilekçesi 2-İlgili Birimin Yazısı 3-Dekont 2 65.01.00-J2 Gelirlerden Red ve İade nin Yapılması 1-İlgili Birimin Yazısı 2-Alacaklının

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ SIRA NO HİZMET

Detaylı

TAŞINIR MAL YÖNETMELĐĞĐ (SÜREÇ AKIM ŞEMASI)

TAŞINIR MAL YÖNETMELĐĞĐ (SÜREÇ AKIM ŞEMASI) 1 TAŞINIR MAL YÖNETMELĐĞĐ (SÜREÇ AKIM ŞEMASI) 2 TAŞINIR MAL YÖNETMELĐĞĐ Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;. f) Taşınır: Çeşitleri ile kod numaraları Yönetmeliğe ekli Taşınır Kod Listesinin

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1-Dekont 1 Gelirlerin Tahakkuk,Takip ve Tahsilatının Yapılması 2-İlgili Birimin Yazısı 3-AFP 1-İlgili Birimin Yazısı 2 Gelirlerden red ve iade işlemlerinin Yapılması 2-Alacaklının Dilekçesi 3-Dekont, Harcama

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Emlak Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, HİZMET VE DANIŞMANLIK PROJELERİ YÖNERGESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, HİZMET VE DANIŞMANLIK PROJELERİ YÖNERGESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, HİZMET VE DANIŞMANLIK PROJELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Yaşar Üniversitesi çalışanları tarafından üstlenilen;

Detaylı

SÖZLEŞME YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ (DERS-04)

SÖZLEŞME YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ (DERS-04) İNŞAAT PROJELERİNDE VE TALEP YÖNETİMİ INS5807 GÖREVLERİ (DERS-04) Doç. Dr. Deniz Güney Y. Mimar Vedat Akan 23 Ekim 2015 1 İÇİNDEKİLER 1. ANAHTAR KELİMELER 2. ÖNSÖZ 3. GİRİŞ 4. GÖREVLERİ 5. PROJE RAPORU

Detaylı

EK-2 TAŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 TAŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 TAŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve KoĢulların Belirlenmesi 1. Yüksekokul

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ (TÜRK-TOB) MALİ İŞLER, GELİR GİDER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ (TÜRK-TOB) MALİ İŞLER, GELİR GİDER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ (TÜRK-TOB) MALİ İŞLER, GELİR GİDER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-5553 sayılı Tohumculuk Kanununa göre kurulan Türkiye Tohumcular Birliği (BİRLİK) nde

Detaylı

Yönetmelik. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yönetmelik Karar Sayısı : 2005/9913 Ekli Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 24414 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nın

Detaylı

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam : Madde 1- (1) Bu Yönerge, Osmaniye Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün İş ve

Detaylı

360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABINA (GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ) İLİŞKİN say2000i UYGULAMASI

360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABINA (GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ) İLİŞKİN say2000i UYGULAMASI 360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABINA (GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ) İLİŞKİN say2000i UYGULAMASI Say2000i kapsamına bu yıl dahil olan idare muhasebe birimlerinden intikal eden sorunlardan, 360 hesabının gelir

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-15755 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BD856308231* Sayı : 47334775/045.03/ Konu : İmza Yetkileri Yönergesi KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

EK-2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve KoĢulların

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk. Maaş İşlemleri 17 Rektörlük ve Birimler Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) İdari ve akademik personelin maaşlarının KBS tarafından

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 İÇİNDEKİLER 1. EK ÜCRETLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2 a. Tarife ve Kademe Ayarları (F4) Ekranında Yapılan

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:...2 2.UYGULAMA...2 2.1. İLAÇ VE MALZEME İSTEMLERİNİN ECZANEYE BİLDİRİLMESİ... 2 2.2. İLAÇ VE MALZEMELERİN TEMİNİ... 2 2.3. TESLİM ALINMASI VE YERLEŞTİRİLMESİ... 2 2.4. SAKLAMA

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan Yapı Ruhsatı Verilmesi, Tadilatının Yapılması

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak RESMÎ GAZETE 5 Nisan 2016 Sayı : 29675 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Gürsu Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer İhale Dosyası İhale, sözlük anlamıyla; bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun koşullarda kabul edene bırakma, eksiltme veya arttırma işlemidir Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen kelimeler, sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MYO GÖREV TANIMI FORMU. Amiri: Rektör

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MYO GÖREV TANIMI FORMU. Amiri: Rektör Amiri: Rektör Sistemin işlemesi için Yardımcılarından birine vekalet verir ve bunuda Rektörlük Makamına ve ilgili tüm daire başkanlıklarına bildirir Yönetim Kuruluna, Yüksekokul Kuruluna ve Disiplin Kuruluna

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

>Y~ * T.C. IZMİR BUYÜKŞEIIİR BELED İYE BAŞKANLIĞI

>Y~ * T.C. IZMİR BUYÜKŞEIIİR BELED İYE BAŞKANLIĞI T.C. IZMİR BUYÜKŞEIIİR BELED İYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIÖI DOĞRUDAN TEMIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKİİNDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KALKINMA AJANSLARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KALKINMA AJANSLARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajanslarının bütçelerinin hazırlanması ve uygulanması,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Kartepe Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Öğrenci

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ REYHANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇİZELGESİ

T.C. HATAY VALİLİĞİ REYHANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇİZELGESİ T.C. HATAY VALİLİĞİ REYHANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇİZELGESİ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Evrak Kayıt Havale Gün İçinde

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2003/10 KAYSERİ Konu : 1- Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 04.08.2003 2- Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değ. İşl. İlişkin Esaslar

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı