Türkiye nin AB Üyeli i: Almanya n n ve Alman Partilerinin Pozisyonlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin AB Üyeli i: Almanya n n ve Alman Partilerinin Pozisyonlar"

Transkript

1 Türkiye nin AB Üyeli i: Almanya n n ve Alman Partilerinin Pozisyonlar İsmail ERMAĞAN* Türkiye, II. Dünya Savaşı sonrası dış politikasının temel eksenini Batı ya çevirirken, 1952 yılında NATO ya eklemlenmiştir. Ankara Antlaşması (1963) ile Avrupa Birliği nin (AB) o zaman ki versiyonu Avrupa Ekonomik Topluluğu na üyelik, bu dış politikanın birincil hedefi olarak açıklanmıştır. 1 Türkiye nin siyasi elitleri özellikle 2005 yılından itibaren çok yönlü bir dış politikayı tercih eder olmuşlarsa da, AB üyeliği hala Türk dış politikasının omurgasını oluşturmaktadır. Gerek Türkiye de gerekse Avrupa ülkelerinde yapılan araştırmalar, Türkiye nin AB üyesi olacağına dair inancın her iki tarafta da azaldığını göstermektedir. Öyleki, Türkiye de 2010 yılında AB ye karşıtlık ve şüphecilik artmış ve umutsuzluk zirve yapmıştır. Konuya girerken, AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu nda (AP) temsil edilen partilerin Türkiye tutumları bağlamında hemen belirtilmeli ki, AB de tek bir politik söylem yoktur, homojen değildir ve genelleme yapılamaz. Üye ülkelerde milli düzeyde politika yapan partiler, aynı politik prensipleri paylaşan diğer üye ülke partileri ile biraraya gelerek, AP de uluslarüstü (supranational) bir birliktelik oluşturmaktadırlar. Türkiye nin AB üyeliği konusu, her bir AB üyesi ülkede farklı değerlendirilmektedir. Ayrıca her bir üye devletin kendi içerisindeki çeşitli partilerce de farklı Türkiye algıları kurgulanmaktadır. O sebeple, tek renkli, tek boyutlu bir Türkiye resmi varsayımlanması, bir yanılsamadır. Şurası bilinmektedir ki, AB nin üç saç ayağı konumundaki ülkelerin (Almanya, 2 Fransa, İngiltere) dış politikaları ve Türkiye nin AB üyeliğine bakışları hayati önem arz etmektedir. Bu makalede Almanya örneği işlenecektir. Almanya ve Türkiye geleneksel olarak ikili ilişkilere önem veren bir siyaset izlemektedirler. Peki, bu durum AB sathında nasıldır? Ayrıca, Alman siyasi partileri, Türkiye nin AB üyeliği üzerine hangi tezleri dile getirmektedirler? Almanya-Türkiye İlişkileri İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin karakteristik özellikleri düzenlilik, ihtiyat ve işbirliği olarak sıralanabilir. Kesin olan ise her iki ülkenin birbirini önemsediğidir. Yine de ilişkiler, tekdüzelikten uzak, bazen gerilimli bazen uyumlu bir seyir izlemektedir. Almanya-Türkiye ilişkilerini çevreleyen temel faktörler şunlardır: * Max-Weber-Kolleg, Universität Erfurt 1 Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği ve Türkiye, İstanbul, Heinz Kramer, EU-kompatibel oder nicht? Zur Debatte um die Mitgliedschaft der Türkei in der europäischen Union, Berlin, 2003 Aralık 10 Sayı: YÜZYIL [67]

2 smail Erma an - Almanya da uzun süredir iki ülke arasında organik bir bağ olusturan Türkler/Türk vatandaşlarının varlığı, - Ekonomik ve ticari olgu, - Batı ittifak sistemi içindeki birliktelik, - İnsan hakları politikası ve demokrasi konusu, - Değişen dünya dengelerinden etkilenme. 3 Son dönem Alman dış politikasının en esaslı parametreleri arasında çok yönlülük en belirgin dış politika damarı olarak dikkat çekmektedir. Bu anlamda uluslararası çıkarlar ve ulusal çıkarlar bir arada yürütülmektedir. Ayrıca Dış politika, barış politikasıdır sloganının altı çizilmelidir. AB bütünleşmesine destek verilirken, Transatlantik ilişkilere önemli bir misyon atfedilmiştir. Diğer taraftan Rusya ile enerji alanındaki işbirliği sürdürülmektedir. Ortadoğu için barış ağırlıklı bir politika benimsenmiştir. Halkın çoğunluğunun karşı çıkmasına karşın, NATO nun Afganistan daki operasyonlarına asker desteği sunmaktadır. Almanya, hiç kuşkusuz, Türkiye nin AB üyeliği hedefinde çok önemli bir rol oynayabilir. Almanya daki hükümetler, bu bağlamda farklı politikalar geliştirmiştir den önce CDU/CSU-FDP Hükümeti döneminde Kanzler Kohl, Türkiye nin AB üyeliğini desteklememiştir den sonra göreve gelen Sosyal Demokratlar ve Yeşiller Hükümeti, Türkiye nin AB üyeliğini onayan bir politıka geliştirmiştir yılında Hrıstiyan Demokratlar ve Liberaller arasında kurulan yeni hükümetin politikasında ise bir belirsizlik göze çarpmaktadır. Almanya ile Türkiye arasında ilişkiler çok boyutludur: Siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarındaki yoğunluk ve çeşitlilik vurgulanmalıdır. Siyasi boyut, ikili ilişkiler ve Türkiye nin AB 3 İbrahim S Canbolat, Almanya Dış Politikası, İstanbul, 2003, s [68] 21. YÜZYIL Aralık 10 Sayı: 24

3 Türkiye nin AB Üyeli i:almanya n n ve Alman Partilerinin Pozisyonlar üyeliğini; ekonomik boyut, iki devletin karşılıklı ticari aktivitelerini ve kültürel boyut, Almanya daki Türkler ile Türkiye deki Almanların faaliyetlerini kapsamaktadir. Siyasi Boyut: Almanya dan Türkiye ye 2010 yılında yapılan siyasi ziyaretler, ikili ilişkilere verilen önemi teyit etmektedir: Sırası ile Dışişleri Bakanı Westerwelle, Federal Meclis Başkanı Lammert, Eğitim ve Araştırma Bakanı Schavan, Şansölye Merkel ve son olarak cumhurbaşkanı Wulff Türkiye ye gelmiştir. Westerwelle, Davutoğlu ile görüşmesinde, AB üyeliği hususunda Türkiye destek vermiş; Türkiye nin üyeliğe ehil olduğunu fakat henüz hazır olmadığını belirtmiştir. Türkiye nin hukuk devleti olma ve ekonomik kriterleri yerine getirme konularında çabalarına dikkat çeken Bakan, Türkiye ye destek verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca, İstanbul da inşa edilen Türk-Alman Üniversitesi nin öneminin altını çizmiştir y l nda Almanya- Türkiye aras ndaki resmi ziyaretlerde yaflanan art fl, ikili iliflkilere verilen önemi teyit etmektedir. Buna ra men fiansölye Merkel in Türkiye için ileri sürdü ü Merkel in Ankara ziyareti, Alman basında yankılar uyandırmıştır: AB-Türkiye ilişkilerinde Ahde vefa ilkesine atıf- önerisinde srarl oldu u mtiyazl Ortakl k ta bulunan Başbakan, İmtiyazlı Ortaklık önerisini yinelemiştir. Fakat bunun, yürütülen müzakerelerin kesilmesi ola- görülmüfltür. rak okunmaması gerektiğini açıklamıştır. Merkel in Almanya da Türk liselerinin açılması ve vize düzenlemeleri üzerine söyledikleri tam açık olmamasına rağmen, ikili ilişkiler bağlamında önemli bulunmuştur. Gençlik kollarına yaptığı konuşmada çokkültürlülük konusunda başarısız olunduğunu ifade etmesi, Merkel in uyum konusundaki politikasının izlerini vermiştir. Cumhurbaşkanı Wulff, Türkiye ziyaretinde İslam ın Almanya nın bir parçası olduğunun altını çizmiştir. Bu bağlamda, Diyanet İşleri Başkanı nı ziyaret etmiştir. Ayrıca, entegrasyonun ve eğitim sisteminin önemini vurgulamıştır. Ekonomik boyut: - Almanya, Türkiye nin en büyük ticaret ortağı olarak dikkat çekmektedir yılında ticaret hacmi, 19,8 milyar Euro dur. (İhracat, 8,3 milyar :; İthalat, 11,5 milyar :) - Almanya dan Türkiye ye giyim, plastik, demir-çelik, ecza, gemi ve organik kimya malzemeleri ihracatı yapılırken Türkiye den Almanya ya giyim, elektrikli makineler, otomotiv, kazanlar, meyve-sebze ve kauçuk ithal edilmektedir. - Savunma sanayinde Türkiye, Almanya nın en büyük müşterisidir. - Turizm sektöründe Almanya dan Türkiye ye 2009 yılında 4,4 milyon turist tatile gelmiştir. - Alman Endüstri ve Ticaret Odaları 1985 yılından beri Türkiye de varlığını sürdürmektedir. - Türk-Alman İşbirliği Konseyi, iki ülke arasında ticari işbirliği/danışma görevi üstlenmiştir. Endüstri-yatırım, ticaret, turizm ve bilim gibi temel konularda çalıştaylar organize etmektedir. Aralık 10 Sayı: YÜZYIL [69]

4 smail Erma an - Türk-Alman Ticaret Odası 2004 yılında Köln de kurulurken, 2009 yılında ise Berlin de faaliyetlerine başlamıştır. Bütün bunlar göstermektedir ki, Almanya ile Türkiye arasında ekonomik ilişkiler günden güne artmaktadır ve bu beraberinde siyasi birlikteliği getirmektedir. Kültürel Boyut Bu başlık altında, Almanya Türkleri nin Uyum Verileri 4 ve Türkiye nin AB üyeliğine olası etkisi incelenecektir. Almanya da entegrasyon (uyum) konusu, 1960 lı yılların başında ekonomik mucize (Wirtschaftswunder) sonucu baş gösteren işçi ihtiyacı kapsamında, Alman hükümetinin birçok ülkeden yeni işgücü transfer etmesi ve gelen misafir işçilerin, Almanya yı yeni yurt edinmesi ile tartışılmaya başlanmış ve 70 li yıllardan bu yana da aktüel kalmayı başarabilmiştir. Entegrasyon kavramını en yalın biçimde, eşitlik, adalet, karşılıklı hoşgörü ve kabullenme ilkeleriyle insan hakları, demokrasi, kadın-erkek eşitliği, yaşam, düşünce ve inanç özgürlükleri değerleri etrafında, yerlilerle yeni yerlilerin ortak bir yaşam hedefi doğrultusunda göstereceği katılım iradesi olarak tanımlayabiliriz. Almanya Türkleri nin uyum durumlarını analiz eden akademik çalışmalar üç ana alanda yoğunlaşmaktadır: 1) Materyal Yaşam Koşulları: Dilbilgisi, Eğitim, Çalışma ve Oturma Mekânları, 2) Sosyal Etkileşim: Kültürlerarası İlişkiler, Evlilik Davranışları ile Medya, 3) Değerler-Eğilimler: Din, Vatandaşlık ve Kimliksel Özdeşlikler dir. Almanya da yaşayan toplam 8 milyon yabancı arasında 2.7 milyonluk oranı ile Türkler sıralamada birinci sırayı aldıklarından, uyum tartışmalarında oldukça önem arz etmektedirler. Ayrıca, 1 milyonu bulmuş Alman vatandaşlığına sahip olma durumu ve 60 bin Türk işletmecisinin varlığı, Almanya daki Türklerin siyasal ve ekonomik hatlarını belirlemektedir. Fakat gerek Batı Avrupa ülkelerinde gerekse Almanya da Türkiye kökenli göçmenlerin yerleştikleri ülkelerdeki sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel ya- 4 Bkz İsmail Ermagan, Integrations- und Segregationsneigungen von Deutschtürken. Versuch der Eingliederung in gesellschaftliche Bereiche, Saarbrücken, 2007 [70] 21. YÜZYIL Aralık 10 Sayı: 24

5 Türkiye nin AB Üyeli i:almanya n n ve Alman Partilerinin Pozisyonlar şama yeterince entegre ol(a)madıkları gibi genel bir kanı vardır. 5 Berlin Nüfus ve Gelişim Enstitüsü nün indeksine göre, Almanya daki Türklerin entegrasyon puanı 2,4/8 dir ve diğer azınlıkların puanı ile karşılaştırıldığında en kötü olanıdır (Afrikalılar 3,2). Almanyalı Türkler in Negatif Uyum Karnesi nde en çok dile getirilenler: 1. Okul ve meslek eğitimi alanlarında yetersiz entegrasyon yerli oranı karşısındaki büyük uçurum durumu, 2. Normalin üstünde seyreden işsizlik ve sosyal yardım verileri, 3. Özellikle etnik adasal yerlerde görülen etnik kümelenme ve paralel toplum eğilimleri, 4. Yerli topluma karşı ayrılık güdüsünde dinsel radikallik faktörü, 5. Yüksek kriminel (suç) oranlari, 6. Türkiye odaklı evlilik anlayışıdır. Sayıları civarında olan Almanyalı Türk Gençliği nin Segregasyon (Ayrılım) Durumları konusunda en sık dile getirilen problemli alanlar: 1) Kimlik Sorunları, 2) İletişim ve İlişki Davranışları, 3) Dışlanma ve Ayrımcılık Problemleri 4) (Dinsel ve etnik) Fundamentalist Eğilimler dir. Burada, Alman uyum teknokratlarının ihmali, ıskalanacak bir vakıa sayılamaz çünkü örneğin uyum kursları Hollanda da 1980 lerde uygulamaya geçirilirken, Almanya da ancak 2005 lerde başlatılmıştır. Ayrıca yukarıda açıklanan argümanlara alternatif tablolar sunan akademik çalışmalar yok değildir. Kanımızca vurgulanması gereken nokta, iddia edilen savların doğruluğu veya yanlışlığı değil, artık 50 yıldır Alman toplumu ile ortak kaderi paylaşan Almanya-Türkleri nin uyumunun, yeni ve gelecek nesillerinin bu ülkedeki gelecekleri adına hayati önemde oluşudur. Almanyalı Türkler in Uyum Politikalarına Öneriler olarak aşağıdakiler zikredilebilir: 1. Eşitlikçi ve Adaletli Entegrasyon Modelleri nin Desteklenmesi 2. Göç Meselesinin Organizasyonu 3. Toplumdaki Uzaklık ve Segregasyon Sorunlarını Pozitif Önemseme 4. Kültürel Çoğunluk Anlayışı nın Geliştirilmesi 5. Almanca Dilbilgisinin Önemle Desteklenmesi 6. Uyum Odaklı Sivil Dernekleri Destekleme 7. Okullarda Din Eğitimi Dersleri Verilmesi 8. Kültürü ve Uluslararası Diyaloğu Geliştirecek Gençlik Programları Günümüzde Almanya da (ve diğer AB ülkelerinde) yaşayan Türkiye kökenli göçmenler ve onların çocukları, kendilerini geri dönüş miti ile tanımlamamaktadırlar. Geçmişteki konuk-işçi tipolojisi, artık çok az bir kesim için geçerlidir. Fakat entegrasyon konusunda hafife alınamayacak mesafeler katedilmesine rağmen, en başta eğitim olmak üzere toplumsal ve siyasal katı- 5 Sayıları toplamda 4 milyon, vatandaşlık almışlarının 1,5 Milyon olduğu Euro-Türkleri için, aslında daha önceden AB üyesi olmuştur yargısı, yanlış bir tanımlama sayılmaz. Çünkü AB-vatandaşı olmuş Türk sayısı üç AB üyesi Kıbrıs, Luxemburg ve Malta ülkelerinin toplam nüfuslarına eşittir. Buna ilaveten, Mrd. Dolar lık ekonomik verimliliği ile Avrupalı-Türkler örneğin Bulgar ekonomisinden önce gelmektedir. Aralık 10 Sayı: YÜZYIL [71]

6 smail Erma an lım beklenen seviyeye gelmemiştir. Unutulmamalıdır ki, memnun edici uyum verileri, Türkiye nin -AB hedefinde- Almanya da olumlu kamuoyu algısı kazanmasına da katkı sağlayacaktır. Bu sebeple, Almanya-Almanya lı Türkler-Türkiye üçgeninde, Almanya Türkleri nin Alman yerli toplumuna uyumlarının desteklenmesi gerektiği açıktır. Alman Partilerinin Türkiye nin AB üyeliğine Yaklaşımları Almanya nın meclisinde (Bundestag), 5 parti sıralanmaktadır: CDU/CSU, SPD, FDP, Die Linke ve Die Grüne/Bündnis 90. Bunlardan ilk ikisi sürekli hükümet kurma, diğerleri hükümet ortağı olma potansiyeline sahiptir. (2009 seçim sonuçları: CDU/CSU % 33.8, SPD % 23, FDP % 14.6, Sol Parti % 11.9 ve Yeşiller % 10.7). Hıristiyan Demokratlar (CDU/CSU): CDU ve CSU den oluşan Birlik Partileri, daha birleşik bir Avrupa dan yanadır. AB entegrasyonunda, özellikle AB nin son genişlemesinden sonra (Doğu Genişlemesi) Genişleme politikasından ziyade, yeniden dengenin sağlanması maksadı ile Derinleşme politikasını savunmaktadır. Hıristiyan Demokratlar da çoğunluk, Türkiye nin AB üyeliğini onamama Almanya n n siyasi eğilimindedir. Şu yaklaşım özetleyici olabilir: Avrupa/AB partilerinin Türkiye nin AB Halkları, kültür, din, tarih, mentalite, normlar gibi ortak üyeli i konusunda tek bir değerlere sahiptirler. Bu onların daha ileri bir birliktelik politik söylemi bulunmuyor. oluşturmasına yardımcı olacaktır. AB çatısı altında üye devletler, 21. yüzyılın globalleşmış konjonktüründe milli menfaatlerini daha etkin bir şekilde koruyabileceklerdir. Böyle da den önce CDU/CSU- FDP Hükümeti döneminde ha ileri seviyede birleşmiş bir AB haritasında, Türkiye olmamalıdır. Bu bir düşmanlık değildir. Rasyonel sebepler bunu Kanzler Kohl, Türkiye nin AB üyeli ini gerektirmektedir. 6 Hıristiyan Demokratlara göre, AB ve desteklememifltir. Türkiye arasında derin kültürel ve sosyal farklar vardır. Türkiye nin olası üyeliği, AB nin kendi içerisindeki bütünleşmesinin ilerlemesine engel teşkil edebilecektir. AB, şu an zaten siyasi ve ekonomik kırılganlıklar ile doludur. Bir de büyük, kalabalık, fakir ve uzak bir ülkenin gelmesi, işleri daha da zora sokabilir. Türkiye, kendine dinamiklerine dayalı bir gelişme kültürü geliştirmelidir. Fakat gerek AB gerekse Almanya, çekmecesinde Türkiye ile yakın bir çalışma stratejisi her zaman bulundurmalıdır. Sonuçta Türkiye, NATO üyesidir, batılı devletlerle ittifak içindedir ve önemlidir. Tam üyelik imkânsız, İmtiyazlı Ortaklık (Privilegierte Partnerschaft) gerçekçidir. Tabii ki üyelik görüşmeleri devam etmektedir ve bu sürecin ucu her iki taraf için de açıktır. Sosyal Demokratlar (SPD): SPD, öncelikle daha sosyal bir Avrupa talep etmektedir. Bu politik isteklerini uluslararası arenada da seslendirmektedir. Bu çerçevede Türkiye nin AB üyeliğini büyük oranda desteklemektedir. Bununla birlikte, kimi çekimser ve şüpheci tezlerini görmek de mümkündür. Sosyal Demokratlar, Türkiye ye bir AB perspektifinin verilmesini hem önemli hem de gerekli bulmaktadırlar. 7 Çünkü müslüman nüfusu ve demokratik-laik yönetim biçimi ile diğer müslüman toplumlar için bir model oluşturabilir. Köprü karakteri ile üye olmuş bir Türkiye, Avrupa nın İslam dünyası ile ilişkilerinde siyasal, ekonomik ve kültürel artılar yaratacaktır. Bunu saf bir menfaat ilişkisine irdirgemek hata olacaktır. Ayrıca, Türkiye nin AB üyeliği konusunda AB tarafında farklı düşüncelerin olması demokrasi adına normaldir ancak doğru değildir. Fakat üyelik süreci başlamıştır. SPD, Türkiye ye (ek) AB reformlarını uygulaması yö- 6 Kurt Lechner, Die Beziehungen zwischen der EU und Deutschland und der Türkeibeitritt, in Ismail Ermagan Die Europäische Union und der Beitritt der Türkei. Positionen türkischer Parteien und der Parteien im Europäischen Parlament, Münster, 2010, S Yazarın AP Milletvekili Vural Öger ile Mülakatı, Brüksel, [72] 21. YÜZYIL Aralık 10 Sayı: 24

7 Türkiye nin AB Üyeli i:almanya n n ve Alman Partilerinin Pozisyonlar nünde ısrarlı çağrılar yapmakta hatta zaman zaman eksikliklerini dile getirerek eleştirmektedir. SPD ye göre, AB üyesi ülkelerdeki Türkiye ye karşı şüpheci argümanlar hepten görmezlikten gelinemez. O sebeple, Türkiye kendini refomlarla hazırlamalıdır. Bu süreç uzun sürebilecektir. Ancak AB sonuçta resmi belgelerinde, AB ile Türkiye nin yürüttüğü prosesin sonu, üyeliktir 8 ibaresini deklare etmiştir. Bu nedenle, Türkiye üyelik istikametinde motivasyonunu yitirmemelidir. Liberaller (Hür Demokrat Parti-FDP): İsminden de anlaşılabileceği gibi FDP nin politik temelleri, liberal politikalar üzerine endesklenmiştir. AB nin güçlü bir yönetim kurmasını desteklemektedir. Üye ülkeler arasında ortak bir Anayasa geliştirilmesi başlıca hedeflerdendir. FDP ye göre, Türkiye nin AB perspektifinin iptal edilmesi, ciddi bir dış politika hatası olacaktır. Türkiye nin olası bir AB üyeliği, gerek AB nin yeni ekonomik kazançlar üretmesinde gerekse Batı nın liberal-demokratik değerlerinin yayılmasında spesifik bir rol oynayacaktır. Türkiye, bu şekilde, AB nin Liberaller, Türkiye nin küreselleşmiş bir dünyada etkin bir global aktör olmasına katkılar sağlayabilir. Bu anlamda Türkiye nin politik, ekonomik ve stratejik koordinatları hatırlanmalıdır. FDP, Türki- dünyada etkin bir global AB nin küreselleflmifl bir ye de reformların temposu düştüğünde eleştirilerden kaçınmamaktadır. Türkiye, AB müktesabatını hakkıyla üstlenmeli aktör olmas na katk sa layabilece ini söylerler. ve kendini hazırlamalıdır. Buna ilaveten, Türkiye gibi büyük bir ülkenin üyeliği hususunda, AB nin entegrasyon ve hazmetme kapasitesine de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. 9 Sosyalistler (Sol Parti, Die Linke): Sosyalistler, temel bir paradigma değişikliği bağlamında -gerek Almanya da gerekse AB bütünleşme projesinde- kapitalist eğilimlere alternatif, sosyal ve siyasal bir model önermektedirler. En öncelikli politik ilkeleri arasında yerel ve küresel ölçekte (artan) silahlanmaya ve askeri operasyonlara karşı mücadele, çevrenin korunması ve insan haklarının önemsenmesi gelmektedir. Bu parti, Türkiye nin AB üyeliğini ihtiyatlı olarak desteklemektedir. Farklı kültürlerin, dillerin ve azınlıkların muhafaza edilmesinin, ancak demokratikleşme ile mümkün olduğunu vurgulamaktadır. Burada Kürtlere özel bir önem atfedilmektedir. Ayrıca Türkiye nin AB ye üyeliği, hem AB ülkelerinde ikamet eden Türk vatandaşlarına hem de İslam dünyasına -uyum ve diyalog anlamında- positif mesajlar verecektir. Fakat AB, Türkiye yi, İslam terörüne karşı Batı nın jandarması olarak görmemelidir. Türkiye, Kopenhag Kriterlerini -eksiklik olmadan- realize etmelidir. Eğer üyelik görüşmeleri esnasında aksi bir durum ortaya çıkarsa, bu süreç askıya alınmalı ya da tamamen kesilmelidir. Die Linke başkanı Lothar Bisky, Türkiye den farklı istekler talepler edilmemesi ve bu sürecin geri dönülemez kılınması gerektiğinin altını çizmektedir. 10 Yeşiller (Die Grüne/Bündnis 90): Bütüncül-birleşik ortak (yeşil) irade önünün açıldığı; bürokratik/merkeziyetçi eğilimlerin törpülendiği bir AB kurgulamaktadır. Özellikle milli devletlerin yeterli gelmediği sorunlar (örneğin iklim değişikliği vb.) için ortak çözümler aramada, AB gibi uluslararası/sınırötesi bir yapıya olan ihtiyaç açıktır. Yeşiller, Türkiye yi ilkesel olarak desteklemektedir. Gerek Avrupa da gerekse Türkiye de, Türkiye nin AB ile bütünleşmesine karşı olanlar ile mücadele etmektedir. Yeşiller e göre, üye olmuş bütün ülkeler gibi Türkiye de Kopenhag Kriterlerini yerine getirmelidir. Bu bağlamda hukukun üstünlüğü, insan hakları (örneğin 8 Avrupa Komisyonu: Dokument. Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates. Auszüge zur Erweiterung und zur Türkei, veröffentlicht beim Gipfeltreffen am 16. und 17. Dezember 2004 in Brüssel, in: S. 7 ( ). 9 FDP nin resmi web sitesi: Lothar Bisky, Die Europäische Linke (EL) und die Beitrittsfrage der Türkei in die EU, in: Ermagan, Ismail (2010), S Aralık 10 Sayı: YÜZYIL [73]

8 smail Erma an kadın hakları), azınlık hakları (örneğin Kürtler) ve askeri yönetim (örneğin şeffaflık/denetime açıklık) ileri demokrasi kıstaslarını karşılamalıdır. Ayrıca, AB nin sosyal, çevreci ve demokratik olarak derinleşmesi, Türkiye nin üyeliğini gerekli kılmaktadır. Kimi Avrupa ülkelerinde, İslam ve Türkiye hakkındaki önyargılar ve bilgi eksikliği, artan milliyetçi eğilimler görmezlikten gelinemez. Türkiye, AB deki dektekleyenlerinin elini güçlendirecek bir siyaset üretmelidir. 11 SONUÇ Ekonomik ve demografik istatistikler, AB yörüngesinde en etkili üyenin, Almanya olduğunu işaret etmektedir. Bu durum, AB nin karar alma mekanizmasında da kendini göstermektedir. 12 O nedenle, Türkiye nin AB üyeliği hususunda Almanya nın önemsenmeyecek bir konumu (hiç) yoktur. İki devletin kültürel, ekonomik ve siyasi ilişkilerinin ileri düzeyde olması, AB sahnesine (çoğu kez) aynı paralelde yansımamaktadır yıllarının Şansölye si Schröder, Türkiye ye Helsinki de (1999) AB üyeliğinin yolunu açarken; 2005 yılından itibaren Almanya nın siyasi patronluğunu ele geçiren Merkel, bu yola İmtiyazlı Ortaklık önerisi ile başka bir istikamet vermek istemektedir. Tam üyelik yerine yakın işbirliği olarak algılanabilecek bu formül bile, Türkiye nin Almanya devleti nezdinde önemini bir kez daha göstermektedir. Türkiye nin öteden beri Batı sistemi içerisinde konumlanması, Almanya daki azımsanmayacak Türk varlığı ve karşılıklı güçlü ticari ilişkiler, tam anlamıyla pasifize olmamış bir politikayı elzem kılmıştır. AB üyeliğini resmi bir söylem/devlet politikası olarak kavramlaştırmış olan Türkiye, bunu reddetmiştir. Ancak, çeşitli AB başkentlerinde ağırlık kazanmış Türkiye karşıtlığı ve Brüksel den gelmeyen bir üyelik tarihi, gerek halk-sivil toplum gerekse devlet-hükümet-muhalefet hatlarında, bir motivasyon kırılmasını tetiklemiştir. Bu süreçte, Türkiye nin bölgesel ve global ölçekli yeni dış politik refleksler geliştirdiği gözlerden kaçmamaktadır. Almanya ve parlamentosundaki 5 parti bu durumu gözlemlemektedir. Öyleki, Türkiye nin AB ile bütünleşmesine karşı bir siyaset izleyen Birlik Partileri nde bile Türkiye konusu homojen değildir: Partiden Alman Meclisi Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Ruprecht Polenz Besser für Beide: Die Türkei gehört in die EU 13 isimli ve bu sene yayımladığı kitabında, Türkiye nin AB ye üyeliğinden yana olan yaklaşımını ilan etmiştir. Türkiye nin AB üyeliği perspektifinde Almanya dan tecrübe ettiği en temel problemler üç maddede özetlenebilir: 1) Olumsuz seyreden kamuoyu algısı, 2) Almanya daki vatandaşlarının kırık uyum karnesi ve (kanımızca en önemlisi) 3) Almanya-Fransa-İngiltere üçgenindeki siyasi nüfuzun yine büyük bir ülke ile paylaşılmak istenmemesi. Bitirirken, Türkiye nin AB engelli koşusunda neler yapacağı, biraz da bu üç mayınlı arazideki kendi performasına bağlı olduğu öngörülebilir. 21. YÜZYIL 11 Yazarın Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir ile Mülakatı, İstanbul, AP de 99 Alman milletvekili görev almaktadır. 13 Türkçesi: İkisi için daha iyisi: Türkiye AB ye aittir. [74] 21. YÜZYIL Aralık 10 Sayı: 24

Ekonomik Veriler Almanya

Ekonomik Veriler Almanya Ekonomik Veriler Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.050 km² Nüfus 81,8 Mio. (2011) Nüfus yoğunluğu 229/km² (2011) Nüfus büyüme hızı -0,2%(2012, bir önceki yıla göre) Başkent Berlin Finansmerkezi Frankfurt

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Leyla AYDEMİR 2. Adres Sancak Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 59 B Blok Kat 6 No:21 Yomra/Trabzon 3. Doğum Tarihi 12.01.1980 4. E-Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com 5. Öğrenim Durumu 10/2008

Detaylı

Ekonomik Veriler: Almanya

Ekonomik Veriler: Almanya Ekonomik Veriler: Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.7 km² Nüfus 80,8 Milyon (20) Nüfus ve yaş grupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) Yaş piramidi (Bin) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Detaylı

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Ali Aslan Almanya son on yıllarda her şeyden önce Müslüman ağırlıklı devletlerden gelen göçmenler yoluyla dini ve kültürel

Detaylı

Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani:

Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Plani: Entegrasyon Ulusal Entegrasyoun siyasetinin Plani motoru Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani: Stand

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 20, s. 73-91 AVRUPA BİRLİĞİ BAĞLAMINDA

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME 2009 yılı, Türkiye-AB ilişkileri için son derece önemli bir dönüm noktasıdır. 2008 yılı AB açısından verimli

Detaylı

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Belçika ya ihracat yapan 334 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Merkezi Finans ve İhale Birimi AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Üniversiteler

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Prof. Dr. M. Emin Arat Rektör

Prof. Dr. M. Emin Arat Rektör Türkiye Cumhuriyeti nin en büyük projelerinden biri olan Avrupa Birliği ne katılım süreci yarım yüzyılı aşmış ve bugün gelinen noktada taraflar arasında üyelik müzakereleri devam etmektedir. Avrupa Birliği,

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 99 Kasım 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU JUNCKER KOMİSYONU GÖREVE BAŞLARKEN: TÜRKİYE BİR 5 YIL DAHA KAYBETMEYİ GÖZE ALABİLİR Mİ? Doç. Dr. Çiğdem Nas, İKV Genel Sekreteri İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr

Detaylı

2000 li Yıllar / 6 Türkiye de Dış Politika İbrahim KALIN Arter Reklam 978-605-5952-27-3 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011

2000 li Yıllar / 6 Türkiye de Dış Politika İbrahim KALIN Arter Reklam 978-605-5952-27-3 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011 Seri/Sıra No 2000 li Yıllar / 6 Kitabın Adı Türkiye de Dış Politika Editör İbrahim KALIN Yayın Hazırlık Arter Reklam ISBN 978-605-5952-27-3 BBaskı Tarihi Ağustos-2011 Ofset Baskı ve Mücellit Ömür Matbaacılık

Detaylı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Günümüz toplumlarında

Detaylı

ALMANYA. Ülke Raporu. Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı

ALMANYA. Ülke Raporu. Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı ALMANYA Ülke Raporu Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Mayıs 2009 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Federal Almanya Cumhuriyeti Başkenti Berlin Resmi Dili Almanca Nüfusu 82,2 milyon

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları...

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları... AB Kulisi Nisan 2010 Editör den AB Kulisi nin bu ayki Editör den bölümü, Almanya Şansölyesi Angela Merkel in mart ayı sonunda Türkiye ye yaptığı ziyareti değerlendirirken Türkiye nin AB üyeliğine ilişkin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Hollanda İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Gürcistan Cumhuriyeti Nüfus : 4,931,226 Dil :Resmi dil Gürcücedir. Rusca,Ermenice,Azerice

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

TD-IHK nın Frankfurt resepsiyonu Yazan Sevim Ercan

TD-IHK nın Frankfurt resepsiyonu Yazan Sevim Ercan 1 von 6 07.12.2011 16:53 Çarşamba, 07 Aralık 2011 16:26 TD-IHK nın Frankfurt resepsiyonu Yazan Sevim Ercan Yazdır İlk yorumlayan olun! Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK), 6 Aralık 2011 tarihinde

Detaylı

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti Esra ÇAYHAN Ebru OĞURLU Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı Son 10 Yılda Ne Değişti İstanbul - 2014 Yayın No : 3110 İşletme-Ekonomi : 666 1. Baskı Haziran 2014 İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve. Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve. Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Merkezi Finans ve İhale Birimi AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Üniversiteler

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM ANKARA - 2012 D E M O K R A S İ B İ L İ N C İ V E K A T I L I M GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA YA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL İtalya Cumhuriyeti Roma İtalyanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1861 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI Giorgio Napolitano Enrico Letta

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU ( TASLAK VİZYON BELGESİ ) 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, Titanic Business Hotel Europe,

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BELÇİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI BELÇİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI BELÇİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DİLARA SÜLÜN Ağustos 2015 1 TEMEL BİLGİLER Resmi Adı: Belçika Krallığı Yüzölçümü: 30.528 km² Yönetim Biçimi: Anayasal Monarşi Altında

Detaylı

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MONAKO ÜLKE RAPORU Mayıs 2013 Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Monako Prensliği Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi Konumu : Fransa nın güneydoğusunda,

Detaylı

Tarabya Konferansı. Alman-Türk İşbirliği Konusu olarak İslam ve Avrupa

Tarabya Konferansı. Alman-Türk İşbirliği Konusu olarak İslam ve Avrupa Tarabya Konferansı Alman-Türk İşbirliği Konusu olarak İslam ve Avrupa Almanya nın Ankara Büyükelçiliği 2002 yılından beri, İstanbul/Tarabya daki Alman-Türk Diyaloğu Evi nde Alman-Türk İşbirliği konusu

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Avrupa Birliği Türkiye ye karşı (mı?) 1. AB ne değildir? 2. AB Türkiye ye karşı farklı mı davranıyor? 3. ve Gerçekler 1.AB ne değildir AB bir ulus devlet değildir! AB 27 ulus devletten oluşan devletler

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN İLETİŞİM BOYUTU

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN İLETİŞİM BOYUTU TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN İLETİŞİM BOYUTU Melih ÖZSÖZ İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü mozsoz@ikv.org.tr AB-Türkiye Kültürel Diyaloğu Kocaeli Sanayi Odası 9 Mayıs 2014, Kocaeli İletişim,

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

İşsiz Kapıcılara AB Parasıyla Boya Badana Kursu Verilecek 26 Ocak 2005 Büyükşehirlerde doğalgazın yaygınlaşmasıyla apartmanların ısınma sorununun ortadan kalkması sonucu işinden olan kapıcı sayısı hızla

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler

Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler Prof. Dr. Reiner Staubach ve Tülin Kabis-Staubach (Planerladen

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER DOÇ. DR. ÇİĞDEM NAS İKTİSADİ KALKINMA VAKFI GENEL SEKRETERİ SUNUM PLANI AB İLE İLİŞKİLERDE DÖNÜM NOKTALARI MÜZAKERELERDE SON DURUM VE SORUNLAR

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SRİ LANKA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet :

Detaylı

Ekonomik Veriler: Türkiye

Ekonomik Veriler: Türkiye Ekonomik Veriler: Türkiye Genel Veriler Yüzölçümü 783.562,38 km² Nüfus 77.695.94 (214) Yaş ortalaması 3,7 (214) Nüfus ve yaş gurupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) 1% 9% 9 8 9+ 8-89 Nüfus Piramidi

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Nisan 2014 MALEZYA-TÜRKİYE STA VE VİZE ANLAŞMASI MALEZYA-TÜRKİYE İHRACAT KOMPOZİSYONU TÜRKİYE İHRACATI (2013) % MALEZYA İTHALATI (2013) 1 Motorlu

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

TD-IHK: Türk-Alman Ekonomileri Arasında Köprü

TD-IHK: Türk-Alman Ekonomileri Arasında Köprü - 1-07.11.2008, Köln TD-IHK: Türk-Alman Ekonomileri Arasında Köprü TD-IHK: Üyelerimizle yerinde ve doğrudan doğruya irtibat Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Türk kökenli işletmelerin ve vatandaşların en yoğun

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI HAZIRLAYAN: EKİN SILA ÖZSÜMER AB VE ULUSLARARASI ORGANİZAYONLAR MASASI UZMAN YARDIMCISI 1 TİCARİ ALACAK SİGORTASI Ticari alacak sigortası, alıcılar

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

HENGE PROJESİ ONAYLANDI

HENGE PROJESİ ONAYLANDI HENGE PROJESİ ONAYLANDI Mart 2012 Ispanya Ululsal Ajansı tarafından Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında onaylanan Yeşil Girişimcilik için Kültürel Miras ve Doğal kaynaklar (HENGE) projesi Lawton Okulu

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1 Yazılım: Ekonominin yeni kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Sayfa 1 22.03.2010 Yazılım Sektörü Yazılım Sektörünün Önemi İstihdam yaratır. Diğer sektörlere verimlilik ve katma değer sağlar.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA 1. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Brezilya Federal Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Brasilia RESMİ DİL : Portekizce DİN : Roman Katolik (% 74), Protestan (% 15), diğer

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

VİZYON BELGESİ (TASLAK)

VİZYON BELGESİ (TASLAK) VİZYON BELGESİ (TASLAK) VİZYON BELGESİ İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI 2016 Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları ( 02-04 Kasım 2016, İstanbul ) Bilindiği üzere ulus-devlet modern bir kavramdır

Detaylı

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 2002-2013 Döneminde Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 yılları arasında sosyal içerikli konularda 62 farklı hibe programı kapsamında sivil

Detaylı

ATĐAD: AVRUPA DAKĐ TÜRKLERĐN ĐŞ DÜNYASINDAKĐ ÖNCÜSÜ VE SÖZCÜSÜ. Prof. Recep Keskin Yönetim Kurulu Başkanı

ATĐAD: AVRUPA DAKĐ TÜRKLERĐN ĐŞ DÜNYASINDAKĐ ÖNCÜSÜ VE SÖZCÜSÜ. Prof. Recep Keskin Yönetim Kurulu Başkanı ATĐAD: AVRUPA DAKĐ TÜRKLERĐN ĐŞ DÜNYASINDAKĐ ÖNCÜSÜ VE SÖZCÜSÜ Yönetim Kurulu Başkanı Ajanda Almanya ve Avrupa daki Türk nüfusu Almanya ve Avrupa daki Türk girişimciliği Bir Türk sivil toplum kuruluşu

Detaylı

EUROPEAN UNION FOREIGN POLICY IN A CHANGING WORLD DEĞİŞEN DÜNYADA AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ POLİTİKASI

EUROPEAN UNION FOREIGN POLICY IN A CHANGING WORLD DEĞİŞEN DÜNYADA AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ POLİTİKASI Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (18) 2009, 167-171 EUROPEAN UNION FOREIGN POLICY IN A CHANGING WORLD DEĞİŞEN DÜNYADA AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ POLİTİKASI Yazar : Karen E. Smith Basım : Polity Press, Cambridge, 2008

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 1.3 ve 5.1 PROJELERİNDEN ÖRNEKLER TR-5.1-7-2008-R3 Gelecek Bugündür-Gençlik Politikalarına

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

KAMERUN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

KAMERUN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. KAMERUN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kamerun Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Orta Afrika nın batısında yer alan ülkenin güneybatısında Atlantik Okyanusu,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Kasım 2008 Kuzey Ren Vestfalya (Nord Rhein Westfalen) Almanya nın kuzey batısında,

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı