TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4."

Transkript

1 AB Treni Balıkesir den Geçiyor TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE 1. Avrupa Birliği Tarihi 2. Avrupa Birliği Kurumları 3. Türkiye-AB İlişkileri 4. Müktesebat Uyumu

2 II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa da refahı ve barışı kalıcı kılmak Almanya ile Fransa arasındaki sorunları kalıcı çözüme kavuşturmak AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ FİKRİ Savaşın hammaddelerini kontrol altına alınması ihtiyacı(fonksiyonalizm) Sovyet tehdidine karşı bir bütünleşme oluşturmak Ama Nasıl? Piyasaların bütünleşmesi mi, Ulusüstücülük mü? Birleşik Devletlerin Avrupası mı, Avrupa Birleşik Devletleri mi?

3 AVRUPA BİRLİĞİ TARİHİ 1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (1951) 2. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (1957) 3. Avrupa Ekonomik Topluluğu (1957) Avrupa Topluluğu (1965) Füzyon Anlaşması Boş Sandalye Krizi(1965) Lüksemburg Uzlaşısı Avrupa Birliği Maastricht Antlaşması(1993) 1970 Werner Planı Ve Topluluktaki Sıkıntılı Yıllar Ekonomik ve Parasal Birlik (1999) Tek Avrupa Senedi(1986) Ağırlıklı Oy Sistemi 2009 Lizbon Antlaşması AB Tüzel Kişiliği

4 AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Avrupa Parlamentosu Konseyle birlikte yasama faaliyetleri yürütür. AB kurumlarının demokratik çalışmasını denetler. AB bütçesini tartışır ve kabul eder. Ülkeler nüfusuna göre parlamenter gönderir. Milliyetine göre değil politik görüşüne göre gruplar oluşturulur. AP Strasburg tadır.

5 Avrupa Konseyi (DHBK) Avrupa Komisyonu Başkanı da katılır. Avrupa Konseyi Başkanı başkanlık eder. Yılda en az iki kez toplanır. Birliğin en yüksek politika yapıcısıdır. Birliğin politikalarını ve ilerlemesini ele alır. AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Avrupa Konseyi (The Council of Europe) ile karıştırılmamalıdır. Herman Van Rompuy Avrupa Konseyi Başkanı

6 Avrupa Komisyonu AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Siyasi olarak bağımsızdır. Birliğin çıkarlarını bir bütün olarak temsil eder. Yasama, siyasa ve eylem programlarının başlatılmasından sorumludur. AP ye karşı sorumludur. (1999-İbra Olayı) José Manuel Barroso Avrupa Komisyonu Başkanı

7 Avrupa Birliği Konseyi (Bakanlar Konseyi) AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI AB ülkelerinin temsilcileri ve bakanlarından oluşur. Tüzükleri kabul eder ve detaylı kararlar alır.

8 AB hukuku üye ülke hukuklarından üstündür ve doğrudan uygulanabilir. AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI AB hukukunun tüm üye ülkelerde aynı şekilde yorumlanmasını sağlar. Hükümetlerle AB kurumları arasındaki hukuki anlaşmazlıkları çözer. Bireyler, şirketler ve kurumlar da bir AB kurumu tarafından hakkı ihlal edildiğinde başvurabilir. ABAD Lüksemburg tadır. Strasbourg taki AİHM ve Lahey deki UAD ile karıştırılmamalıdır.

9 AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Avrupa Sayıştayı Birliğin tüm gelir ve giderlerini inceler, işlemlerinin hukuka ve usule uygunluğunu temin eder. Sayıştay denetimi, gelir ve giderlerin hukuka uygunluğu ile düzenliliğini ve iyi bir mali idareyi sağlamaya yöneliktir.

10 Avrupa Merkez Bankası Tüzel kişiliğe sahip ve bağımsızdır. Görevi, Avro bölgesinde fiyat istikrarını sağlamaktır. AB'nin para politikasının tespiti ve uygulanması, döviz işlemlerinin yürütülmesi gibi işleri yürütür. Kağıt para basımına izin verme konusunda tek yetkilidir. AMB Frankfurt tadır. AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI

11 Ekonomik ve Sosyal Komite AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Bölgeler Komitesi Avrupa Ombudsmanı

12 Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Lizbon Antlaşması ile oluşturuldu. ODGP nın uygulanmasından sorumludur. AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI AB yi yurtdışında 136 temsilcisi ile temsil eder. Catherine Ashton- Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı

13 Ülkeler AVRUPA BİRLİĞİ Karar Alma Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere 29 Polonya, İspanya 27 Romanya 14 Hollanda 13 Belçika, Çekya, Yunanistan, Macaristan, Portekiz 12 Avusturya, Bulgaristan, İsveç 10 Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Litvanya, Slovakya 7 Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Letonya, Lüksemburg, Slovenya Malta 3 Oy Ağırlı ğı Toplam Nitelikli Çoğunluk (QMV) Ülkelerin çoğunluğu, toplam oyların 255 i gerekli. Ayrıca herhangi bir ülke Konsey den ülke nüfuslarının %62 sini oluşturup oluşturmadığını teyit edebilir. Lizbon Antlaşması nda QMV Konsey in %55; nüfusun %65 i Bazı alanlarda oybirliği gereklidir. Genişleme, ODGP, Vergilendirme, gibi.

14 AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ 1. Genişleme (1973) İngiltere, İrlanda, Danimarka 2. Genişleme (1981) Yunanistan 3. Genişleme (1986) İspanya, Portekiz 4. Genişleme (1995) İsveç, Avusturya, Finlandiya 5. Genişleme ( 2004) Macaristan, Litvanya, Çekya, Polonya, Slovakya, Slovenya, Estonya, Letonya, GKRY,Malta 6. Genişleme 2007 Bulgaristan ve Romanya Aday Ülkeler 2011 itibariyle Potansiyel Aday Ülkeler 2011 itibariyle Türkiye, Hırvatistan, Makedonya, İzlanda, Karadağ Bosna Hersek, Arnavutluk, Sırbistan, Kosova Stephan Füle Genişlemeden Sorumlu Komiser

15 AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ Üye ülkeler Aday ülkeler Olası adaylar

16 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER İlk resmi Başvuru (1959) Ortaklık (Ankara) Anlaşması (1963) Katma Protokol (1970) Tam Üyelik Başvurusu (1987) Gümrük Birliği (1996) İlerleme Raporları Helsinki Zirvesi (aday ülke statüsü verilmesi) Katılım Ortaklığı Belgesi Ulusal Program 1998 den beri (1999) (2000 ve 2003) (2001 ve 2003) 17 Aralık 2004 Zirvesi (2004) Müzakerelerin Başlaması 3 Ekim 2005

17 Müktesebat (Acquis Communautaire) Avrupa Birliği anlaşmalarında ve diğer yardımcı hukuk kaynaklarında (tüzük, karar, yönerge vs.) yer alan kural ve kurumlar bütününü ifade etmektedir. Aday ülke katılmak istediği birliğin tüm kurallarını kabul etmeli ve uygulamalıdır.

18 Müktesebat (Acquis Communutaire) Avrupa Birliği Ortak değerlere dayanan, Sınırların olmadığı tek bir pazara Ortak politikalara sahip bir entegrasyondur.

19 AB Kriterleri Siyasi kriterler Demokrasi Hukukun üstünlüğü İnsan hakları Azınlıklara saygı Kurumsal istikrar Ekonomik Kriterler İşleyen bir piyasa ekonomisi AB den gelen rekabetçi baskıların üstesinden gelecek bir ekonomik yapı

20 AB Kriterleri Müktesebatın kabulü ve uygulanması Üyeliğin gereklerini yerine getirebilme yetkinliği Siyasi, ekonomik ve parasal birliğin kurallarına sadakat AB nin hazmetme kapasitesi Derinleşme Vs. Genişleme AB Müktesebatının etkili uygulanması Yeterli kapasite Yeterli kaynak İstikrarlı kurumlar

21 Topluluk Müktesebatı nedir ve neler müzakere edilebilir? 1950 lerde ilk Avrupa Topluluklarının kuruluşundan bu yana geliştirilmiş yaklaşık 90,000 sayfa yasal belge ortaya çıkmaktadır. ( sayfadan fazlası tarıma ilişkin) Avrupa Birliği Antlaşmalarının içerikleri, ilkeleri ve siyasi amaçları, ATAD ın içtihatları, Antlaşmaların uygulanmasına ilişkin yasama AB nin deklarasyon ve kararları OGDP na ilişkin önlemler AB nin amaçlarına ilişkin oluşturulmuş uluslararası anlaşmalar Sadeleştirme çabaları devam etmektedir. Müzakerelerde Avrupa Konseyi ana sorumlu; Komisyon fiilen sorumludur. AP ise bağlayıcı olamayan görüşler hazırlayabilir. Fakat müzakereler bitince Katılım Antlaşmasını onaylar.

22 TARAMA SÜRECİ Aşamalar Süreçler 1. Aşama Belli bir bölümdeki müktesebatın içeriği ve tüm anlamları, Avrupa Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde açıklanır. 2. Aşama Ulusal uzmanlar Türkiye deki durumu açıklarlar ve tutumlarını sunar. 3. Aşama Komisyon üye ülkeler için bir bölümdeki müzakerelerin başlayıp başlayamayacağını tavsiye eden bir tarama sonuç raporu hazırlar. 4. Aşama Avrupa Konseyi nde üye ülkeler bir bölümün açılıp açılmaması konusunda karar verir.

23 MÜZAKERELER TARAMA TARAMA RAPORU TÜRKİYE NİN POZİSYON BELGESİ AB ORTAK MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ SÜRECİN SONU GEREKEN SAYIDA MÜZAKERE TURU ANLAŞMA SONRASI GEÇİCİ KAPANIŞ

24 MÜZAKERE BAŞLIKLARI 1. Malların Serbest Dolaşımı 2. İşçilerin serbest dolaşımı 3. Yerl. hakkı ve hizm. sun. serb. 4. Sermayenin serbest dolaşımı 5. Kamu ihaleleri 6. Şirketler hukuku 7. Fikri mülkiyet hukuku 8. Rekabet politikası 9. Mali hizmetler 10. Bilgi toplumu ve medya 11. Tarım ve kırsal kalkınma 12. Gıda güv. veter.ve bitki sağ.pol. 13. Balıkçılık 14. Ulaştırma politikası 15. Enerji 16. Vergilendirme 17. Ekonomik ve parasal politika 18. İstatistik 19. Sosyal politika ve istihdam 20. İşletme ve sanayi politikası 21. Trans-Avrupa ağları 22. Bölgesel politika 23. Adli konular ve temel haklar 24. Adalet, özgürlük ve güvenlik 25. Bilim ve araştırma 26. Eğitim ve kültür 27. Çevre 28. Tüketici ve sağlığın korunması 29. Gümrük birliği 30. Dış ilişkiler 31. Dışişleri, Güv. ve Savunma politikası 32. Mali kontrol 33. Mali ve bütçesel hükümler 34. Kurumlar 35. Diğer konular

25 Müzakere Başlıklarının Özü Ürünlere İlişkin Ürün ve hizmetlerin iç pazarda uyması gereken kurallar AB bu alanda esneklik göstermeye yanaşmaz. Piyasaya İlişkin Serbest Pazar ilkelerini uygulamaya koymayı hedefler. Rekabet kuralları, devlet yardımları, FMH, kamu alımları, sektörel düzenlemeler gibi. Gümrük Birliği nden dolayı oldukça elimizin güçlü olduğu bir alandır..

26 AB UYUM TABLOSU: Açılan ve Geçici Olarak Kapatılan Fasıllar 25. Bilim ve Araştırma (Avusturya: 2006)

27 AB UYUM TABLOSU: Açılan Fasıllar 4. Sermayenin Serbest Dolaşımı (Fransa: 2008) 6. Şirketler Hukuku (Slovenya: 2008) 7. Fikri Mülkiyet Hukuku (Slovenya: 2008) 10. Bilgi Toplumu ve Medya (Fransa: 2008) 16.Vergilendirme(Çek Cumhuriyeti: 2009) 18. İstatistik(Almanya: 2007) 20. İşletme ve Sanayi Politikası(Almanya 2007) 21. Trans Avrupa Ağları(Portekiz: 2007) 28.Tüketicinin ve Sağlığın Korunması(Portekiz: 2007) 32. Mali Kontrol(Almanya: 2007) 27. Çevre (İsveç: 2009) 12.Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı(İspanya: 2010)

28 AB UYUM TABLOSU Müzakere Pozisyonunu Vermeye Davet Edildiğimiz ve Müzakere Pozisyonlarını Sunduğumuz Fasıllar 17. Ekonomik ve Parasal Politika (2007) 26. Eğitim ve Kültür (2006)

29 AB UYUM TABLOSU: Konsey de Onaylanıp Açılış Kriteri Belirlenen Fasıllar 1. Malların Serbest Dolaşımı (Kıbrıs açılış kriteri) 3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi (Kıbrıs açılış kriteri) 9. Mali Hizmetler (Kıbrıs açılış kriteri) 11. Tarım ve Kırsal Kalkınma (Kıbrıs açılış kriteri) 5. Kamu Alımları 19. Sosyal Politika ve İstihdam 8. Rekabet Politikası 29. Gümrük Birliği (Kıbrıs açılış Kriteri)

30 AB UYUM TABLOSU: Taslak Tarama Sonu Raporlarının Henüz Türkiye ye İletilmediği Fasıllar Konsey de Görüşülmesi Süren Fasıllar 2. İşçilerin Serbest Dolaşımı Komisyon da Görüşülmesi Süren Fasıllar 31. Dış Güvenlik ve Savunma Politikası 13. Balıkçılık 14. Taşımacılık Politikası (Kıbrıs açılış kriteri) 15. Enerji 22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 23. Yargı ve Temel Haklar 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 30. Dış İlişkiler (Kıbrıs Açılış Kriteri) 33. Mali ve Bütçesel Hükümler

31 Müzakerelerin Sonu Müzakereler sürecinde bazı konu başlıkları geçici olarak kapatılabilmekte aday ülke geçiş süresi, AB ise korunma önlemi talep edebilmektedir. Geçiş Dönemi İstisnaları Derogasyonlar Geçici Derogasyonlar Korunma Önlemleri Bütçe ve kurumsal temsil için de kapsamlı müzakereler yürütülür. Her şey kararlaştırılıncaya kadar hiçbir şey kararlaştırılmamıştır ilkesi vardır. Aday ülke ile son olarak katılım anlaşması imzalanır. Avrupa Komisyonu Avrupa Konseyine onay, AP na rıza için sunar. Antlaşma üye devletlerde onay aşamasına girer. Bazı ülkelerde referandum gereklidir.

32 Teşekkürler

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 10 İçindekiler T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No: 4 06800 Bilkent /ANKARA Telefon: 0 (312) 218 13 00 Faks: 0

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

Avrupa Birliği Konseyi

Avrupa Birliği Konseyi (Gayriresmi Tercüme) Avrupa Birliği Konseyi NOT Kimden: Genel Sekreterlik Kime: Konsey Brüksel, 3 Ekim 2005 Konu: GENİŞLEME: Türkiye yle katılım müzakereleri: Genel AB Tutumu - AB Açılış Konuşması - Müzakere

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI 20/06/2005 AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Avrupa Birliği barışı korumak ve ekonomik ve sosyal ilerlemeyi pekiştirmek amacı ile bir araya gelmiş 15 Üye

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER 31 Temmuz 1959 Türkiye (Avrupa Ekonomik Topluluğu) AET'ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül 1959 AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina'nın Ortaklık başvurularını

Detaylı

A. A.Doğ o ru r Bil i i l n i en Ya Y nlı l ş ı la l r

A. A.Doğ o ru r Bil i i l n i en Ya Y nlı l ş ı la l r Türkiye-AB İlişkilerinde Doğru Bilinen Yanlışlar ve Tartışmalı Alanlar A. Doğru Bilinen Yanlışlar Doğru Bildiğimiz Yanlışlara Birkaç Çarpıcı Örnek AB üyeliği Türkiye nin bölünmesine sebep olacak. AB üyeliği

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz İçindekiler Avrupa Birliği ni sunuş 3 Antlaşmalar 5 AB kararlarını nasıl alır? 7 Avrupa Parlamentosu: halkın sesi 10 Avrupa Birliği Konseyi: üye

Detaylı

Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Müzakerelerinde Son Durum

Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Müzakerelerinde Son Durum Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Müzakerelerinde Son Durum Şu ana kadar AB ile katılım müzakerelerinde on üç fasıl müzakereye açılmış ancak sadece bir fasıl, bilim ve araştırma, geçici olarak kapatılmıştır.

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 İçindekiler 1 ANA HİZMET BİRİMLERİYLE AB BAKANLIĞI 3 Siyasi İşler Başkanlığı 3 Katılım Politikası Başkanlığı 4 Sektörel Politikalar Başkanlığı

Detaylı

AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ

AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ Ankara, 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ Dr. Özay ÖZPENÇE Ankara, 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty

The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty MPRA Munich Personal RePEc Archive The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty Ozgur CALISKAN Ankara University 21. January 2011 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/56591/ MPRA Paper

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ Harf Eğitim Yayıncılığı: 52 Akademik: 6 * Editörler (alfabetik sırayla) Semih AKTEKİN Penelope HARNETT Mustafa ÖZTÜRK Dean SMART * Birinci

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

İltica ve Göç Mevzuatı

İltica ve Göç Mevzuatı İltica ve Göç Mevzuatı Bu kitap, BMMYK Türkiye ve Türk İçişleri Bakanlığı nın işbirliği ile, İltica ve Göç Konulu Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında yayınlanmıştır Şubat 2005 İltica ve Göç Mevzuatı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Avrupa Birliği bütçesi - fonları ve Türkiye'nin tam üyeliği Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Ağustos 1998 İÇİNDEKİLER SAYFA NO KISALTMALAR....

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni 27 Haziran 3 Temmuz 2012 İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 AB ÜLKELERİNDE SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI İKV NİN DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMDA ELE ALINDI... 2 İKV AB

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 5 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KONULAR : İN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ A. HÜKÛMETLER ARASI 1. Askerî Örgütler 2. Siyasi Örgütler 3. Ekonomik Örgütler B. HÜKÛMET DIŞI BU SONUNDA AŞAĞIDAKİLERİ YAPABİLİRSİNİZ.

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

Avrupa Birliği nin Genişleme Süreci:

Avrupa Birliği nin Genişleme Süreci: DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü) Avrupa Birliği nin Genişleme Süreci: AB nin Merkezi Doğu Avrupa ve Batı Balkan Ülkeleri İle İlişkileri Murat KAVALALI Ankara, Ekim

Detaylı