ÜNİTE. Türkiye - Avrupa Birliği Vergisel. İlişkileri. Bu Ünitede...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE. Türkiye - Avrupa Birliği Vergisel. İlişkileri. Bu Ünitede..."

Transkript

1 21 Türkiye - Avrupa Birliği Vergisel ÜNİTE İlişkileri Bu Ünitede... Bu ünitede sırasıyla ele alınacak konular aşağıdadır: Avrupa Toplulukları'nın tarihsel gelişimi;türkiye -Avrupa birliği ilişkilerin gelişimi; tam üyelik hedefine yönelik olarak Türk Vergi sistemi'nin Avrupa Birliği vergi sistemine uyum sorunları; Gümrük Birliği sürecinde Türk Vergi sistemi'nin Avrapa Birliğine uyum sorunları. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak... Türk Vergi mevzuatı ile ilgili kitaplarınızı bir kez daha okuyunuz. Avrupa Birliğinde vergi uyum çalışmaları hakkındaki bilgilerinizi önceki ünitelerden tazeleyiniz. Bu bilgiler ışığında bu üniteyi dikkatlice okuyup içerisindeki soruları cevaplayınız

2 ? AVRUPA TOPLULUKLARI'NIN TARİHSEL GELİŞİMİ Avrupa Ekonomik Topluluğu, kısa adıyla AET, 1957 yılında Batı Avrupa Devletleri arasında imzalanan "Roma Antlaşması" ile kurulmuştur. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kurucuları olan devletler: Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya'dır. Avrupa Ekonomik Topluluğu'na hukuken ve fiilen uluslararası bir kuruluş olma niteliğini kazandıran bu antlaşma, taraf olan devletlerin onayını bir yıl bekledikten sonra, 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe girmiştir. AET'yi kuran Roma Antlaşması, 248 madde, ekler ve protokollerden oluşmaktadır. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun nihai hedefi Avrupa'nın siyasal bütünlüğe ulaşmasıdır. Bu hedefe varmak için öngörülen ekonomik eşitliği sağlamak üzere, ilk araç olarak bir gümrük birliğinin kurulması düşünülmüştür. Böylelikle, üyeler gümrük birliği gereğince, kendi aralarındaki gümrük vergilerini sıfıra indirip, dış dünyaya ortak bir gümrük tarifesi uygulamak suretiyle ticareti engelleyen her türlü sınırlamayı kaldırarak dış ticaretlerinin genişlemesini sağlamayı amaçlamışlardır. Avrupa Ekonomik Topluluğunun kurucaları olan devletler hangileridir? Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) 9 Mayıs 1950'de Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman Avrupa ülkelerine bir çağrıda bulunmuş ve savaş sanayinin ana maddeleri olan kömür ve çeliğin üretim ve kullanımının uluslarüstü bir organın sorumluluğunda yönetilmesini öngörmüştür. Bu öneriyi kabul eden ülkeler ileride, savaş sanayilerini birbirlerine karşı geliştirmek ve dolayısıyla birbirleriyle savaşmak olanağını bulumayacaklardır. Fransa'nın bu çağrısına Federal Almanya, Belçika, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda karşılık vermişler ve bir yıl süren görüşmelerden sonra, 18 Nisan 1951'de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu kuran antlaşma Paris'te imzalanmıştır. Bu aynı zamanda, ilk Avrupa Topluluğu'nun da doğuşudur. Gerçekte Kömür ve Çelik Birliği, o dönem sanayiinin iki temel hammaddesi için altı devlet arasında bir kartel antlaşmasıdır. Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Paris antlaşmasını imzalayan altı ülke, kömür ve çelikte giriştikleri deneyi daha başka alanlara da yaymak için çabalarını sürdürmüşlerdir. Çalışmalar ekonomik bütünleşme üzerinde yoğunlaştırılmış ve Messina'da, 1-2 Haziran 1955'de düzenlenen konferansta iki yeni Avrupa Topluluğu'nun daha kurulması kararlaştırılmıştır. Uzun süren görüşmeler ve teknik çalışmalardan sonra 25 Mart 1957'de bu kez Roma'da imzalan antlaşmalarla Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kurulmuştur. EURATOM'un amacı, atom enerjisinin barışçı amaçlarla kullanımını geliştirmektir. Avrupa Ekonomik Topluluğu ise, altı üye arasında kömür ve çelik dallarında başlatılan bü

3 ? tünleşme hareketinin ekonominin diğer bütün kesimlerine yayılmasını öngörmüş ve bu nedenle AET, üç Avrupa Topluluğu'nun en kapsamlısı olarak nitelendirilmiştir. EURATOM'un kurulma amacı nedir? Altı Üyelik Toplulukların Gelişimi Roma Antlaşması'nın 1958 yılı başında yürürlüğe girmesinden sonra, topluluklar içinde tüm antlaşmaların, özellikle Roma Antlaşması'nın uygulanması açısından başarılı olarak nitelendirilebilecek bir dönem başlamıştır. Üye devletler arasındaki gümrük birliği, bütün sanayi mallarında ve tarım ürünlerinin çoğunda, Roma Antlaşması'nda öngörülen tarihten bir buçuk yıl önce, 1 Temmuz 1968'de gerçekleşmiş, ulaştırma ve enerji alanlarındaki gecikmelere rağmen, AET "geçiş dönemi" adı verilen ilk uygulama devresinin sonu olan, 31 Aralık 1969 tarihinde antlaşma ile saptanan hedeflerin çoğuna ulaşmayı başarmıştır. Topluluklara Yeni Üyelerin Katılması 1969 yılındaki "La Haye Zirvesi"nde alınan önemli bir karar da, Topluluklara katılma talebinde bulunan İngiltere, İrlanda, Danimarka ve Norveç ile konuya ilişkin müzakerelerin başlatılmasının kabul edilmesidir. İki yıl süren müzakerelerden sonra İngiltere, İrlanda ve Danimarka tam üye olarak Topluluğa, 22 Ocak 1972 tarihinde katılmış, Norveç'in katılma antlaşması ise, adıgeçen ülkede yapılan bir referandum ile reddedilmiştir yılında Yunanistan'ın da Topluluğa katılmasıyla üye sayısı 10'a çıkmıştır tarihinde İspanya ve Portekiz'in de katılmasıyla Topluluğun üye sayısı 12 'ye yükselmiştir. İspanya ve Portekiz'e, 7 yıllık bir uyum dönemi tanınmıştır. 1 Ocak 1995 tarihinde Avusturya, İsveç ve Finlandiya'nın da Topluluğa tam üye olarak katılımlarıyla Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sayısı 15'e çıkmıştır. Avrupa Topluluğunun altılardan sonraki yeni üyeleri hangi ülkelerdir? Sayınız. TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ Altı Batı Avrupa ülkesinin aralarında imzaladıkları Roma Antlaşması'nın 1958'de yürürlüğe girmesinin ardından 1959 yılı Haziran ayında Yunanistan ve Temmuz ayında da Türkiye, Topluluğa katılmak için müracat etmişlerdir. Türkiye'nin ivedilikle AET'ye bağlanma isteğinin iki önemli nedeni bulunduğu, zamanın Türk yetkililerince aşağıdaki şekilde açıklanmıştır: "Türkiye uzun dönemde, Batı Avrupa da kurulabilecek siyasal bir birliğin dışında kalmak istememektedir. Öte yandan Türkiye, Gümrük Birliği içinde Yunanistana verilecek ticari tavizlerden de yoksun kalmamak amacındadır. Türkiye ile AET arasındaki görüşmeler dört yıl sürmüş ve taraflar arasında bir "ortaklık" kurmuş olan Ankara Antlaşması, 12 Eylül 1963'de imzalanarak, 1 Aralık 1964 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir

4 ? Türkiyenin AET'ye bağlanma isteğinin nedenleri nelerdir? Ankara Antlaşması'nın amacı 2. maddesinde açıkça ortaya konulmuştur: Antlaşma'nın amacı, Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kalkınmasını ve Türk halkının istihdam seviyesinin ve yaşama şartlarının yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile gözönünde bulundurularak, taraflar arasında ticari, ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi teşvik etmektir. Ankara Antlaşması, 12 Şubat 1964'de GATT'a da sunulmuş; topluluk üyesi ülkeler ile Türkiye'nin Parlamentolarında da onaylandıktan sonra, 1 Aralık 1964'de yürürlüğe girmiştir. Ankara Antlaşması, Türkiye ile Topluluk arasında üç kademede tamamlanacak bir ortaklık ilişkisi kurmaktadır; bunlar hazırlık, geçiş ve son dönemlerdir. Hazırlık döneminde, Türkiye - AET ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından, Türkiye herhangi bir yükümlülük üstlenmemekte olup, geçiş dönemi ve son dönem boyunca üstleneceği yükümlülükleri yerine getirebilmesi için Topluluğun yardımı ile ekonomisinin güçlendirmesi öngörülmüştür. Geçiş döneminin koşullarını, süre ve sıralarını belirlemek üzere ise Toplulukla yeniden müzakerelere başlanmış ve 23 Kasım 1970'de Katma Protokol imzalanmıştır. Geçiş Dönemi'nin hukuken başlaması, Katma Protokol'ün 1 Ocak 1973 günü yürürlüğe girmesiyle olmuştur. Ankara Antlaşması'nın Katma Protokol'le düzenlenen Geçiş Dönemi'nin 22 yıl sonunda tamamlanmasını izleyen dönemde ise "Son Dönem" başlamaktadır. Bu dönem Türkiye ile AET arasındaki gümrük birliğine dayanır. Anlaşma'nın işleyişi, Topluluğu kuran anlaşma'dan doğan yükümlülüklerin tümünün Türkiye tarafından üstlenebileceğini gösterdiğinde, akit taraflar,türkiye'nin Topluluğa katılma olanağını inceleyeceklerdir. Türkiye - AET ortaklık organları aşağıda gösterilmiştir: Ortaklık Konseyi: Akit tarafların, ortaklık rejiminin uygulanmasını ve gittikçe gelişmesini sağlamak için Anlaşma ile verilen görevlerin sınırları içinde eylemde bulunacak bir organ oluşturulmuştur. Ortaklık Komitesi: Ortaklık Konseyi'nin kararı ile kurulmuş bir "yardımcı organdır". Görevi Ortaklık Konseyi'nin gündemini hazırlamak ve Ortaklık Konseyinin vereceği talimatlara uygun olarak, Ortaklık İlişkisiyle ilgili teknik sorunlar üzerinde incelemeler yapmaktır. Karma Parlamento Komisyonu: Ortaklığın demokratik denetim organıdır. TBMM ve Avrupa parlementosu'ndan seçilen üyelerden oluşur ve yılda 3 kez toplanır. Gümrük İşbirliği Komitesi: Görevi, Ortaklık Anlaşması'nın gümrüklerle ilgili hükümlerinin doğru ve yeksenak bir biçimde uygulanması amacıyla akit taraflar arasındaki idari işbirliğini sağlamak ve Ortaklık Komitesi'nin gümrük alanında kendisine vereceği her türlü diğer görevi yürütmektir. Ankara Antlaşması ve Katma Protokol'den günümüze geçen sürede Türkiye - AET İlişkileri dönem dönem son derece sancılı olabilmiştir; tek taraflı olarak tarafların yükümlüklerini askıya aldıkları dönemler de yaşandıktan sonra Türkiye 1 Ocak 1996'dan itibaren Avrupa Birliği'nin daha

5 önce gerçekleştirmiş olduğu "Gümrük Birliği" sürecinin bir tarafı olmuştur. 6 Mart 1995 tarihli gümrük birliği kararı doğrultusunda sadece sinai malları kapsayan gümrük birliği süreci Türkiye için son derece önemli bir aşamaya tekabül etmektedir. 2000'li yıllarda Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinin nasıl evrileceği sorunu biraz da sözkonusu gümrük birliği sürecinin işleyişine bağlıdır.? Türkiye - AET ortaklık organları nelerdir? açıklayınız. TAM ÜYELİK HEDEFİNE YÖNELİK OLARAK TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SORUNU Daha önce de değindiğimiz gibi, Avrupa Birliği türü bir entegrasyon hareketine tam üye olmanın olmazsa olmaz koşullarından biri de vergi uyumlaştırma sürecidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği ile gerçekleştireceği muhtemel bir tam üyelik sürecinin vergisel boyutunun temel dayanması gereken noktalarını Roma Antlaşması'nda bulabilmekteyiz. Roma Antlaşması'nın Vergilendirme ile İlgili Hükümleri Roma Antlaşması'nın 9. maddesine göre "Topluluk, mal alışverişlerinin tümünü kapsayan ve üye devletler arasında ithalat ve ihracatta alınan gümrük vergileri ile eş etkili bütün yükümlülükleri yasaklayan ve üçüncü ülkelerle ilişkilerde ortak bir gümrük tarifesinin uygulanmasına dayanan bir gümrük birliği üzerine kurulmuştur." Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre de "Avrupa Birliği içinde malların serbest dolaşımını olumsuz yönde etkileyen gümrük vergilerinin ve bu vergilere eş etkili diğer yükümlülüklerinin kaldırılması amaçlanmaktadır." Roma Antlaşması'nın 10.maddesinin 1.fıkrasına göre de "Malların serbest dolaşımı kuralı, üye devlet menşeli mallar yanında, üçüncü ülkelerden Avrupa Birliği'ne giren ve ithal işlemleri üye devletlerin herhangi birinde tamamlanmış mallara da uygulanır." Roma Antlaşması'nın yukarıda belirtilen hükümleri Türkiye'nin tam üyelik sürecinde uymakla mükellef olacağı malların vergilendirilme esaslarını belirlemektedir. Aslında, daha sonra da değineceğimiz gibi, Türkiye'nin içinde bulunduğu gümrük birliği süreci malların vergilendirilmesi esasları konusunda zaten azınsanamayacak bir uyumlaştırma gerçekleştirmektedir. Maddelerde de belirtildiği gibi Avrupa Birliği malların vergilendirilmesi konusunu gümrük birliği sorunsalı çerçevesinde çözümlemektedir. Malların tüketimi üzerine salınan vergi türü Avrupa Birliği'nde "Tüketim tipi Katma Değer Vergisi" olarak benimsenmiştir. Katma Değer Vergisi'nin bir türü olan "tüketim tipi katma değer vergisi"nin özelliklerine burada değinilmeyecektir; ancak en genel hatlarıyla bilinmesi gereken olgu, Avrupa Birliği'nde uygulanan bu verginin gayri safi milli hasılanın sadece tüketilen bölümünü vergilendirdiği, yatırım harcamalarının kapsam dışında kaldığıdır. Ülkemizde ise, 1984 yılından bu yana uygulanan Katma Değer Vergisi

6 Kanunu, tümü ile bir gelir tipi katma değer vergisi (bu türün de açıklanmasına burada değinilmeyecektir) uygulaması olmayıp, bir anlamda tüketim ve gelir tipi katma değer vergisi uygulamalarının bir ara türüdür. Türkiye'nin 1984 yılında Avrupa Birliği modeline tümü ile uygun bir uygulamayı benimsememiş olmasının altında kamuya daha fazla kaynak aktarma yani mali kaygılar yatmaktadır. Birliğe tam üyelik durumunda Katma Değer Vergisi Kanunu'nda yapılacak marjinal değişikliklerle tüketim vergileri konusunda uyum sorununun çözülebileceği anlaşılmaktadır. İçki, sigara, akaryakıt gibi ürünlerin üzerine salınan özel tüketim vergieri ise mutlaka ayrı bir uyum uğraşının konusunu oluşturacaktır. Katma Değer Vergisi uygulamasının muhtemel bir tam üyelik durumunda Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki uyum sürecinin tamamlanabilmesi için yukarıda belirttiğimiz vergi yapı uyumu gerekli birinci şartı oluşmaktadır. Hem Türkiye'de hem de Avrupa Birliği'nde uygulanan tüketim vergilerinin (Katma Değer Vergisi artı özel tüketim vergileri) yapısal uyumu yani vergi türlerinin aynı olması gerekmektedir. KDV konusunda tüketim tipi katma değer vergisinin Avrupa Birliği tarafından benimsenmiş olması uyum sürecinin bu yönünü aydınlatmaktadır. Tüketim vergilerinin uyumlaştırılması sürecinde ikinci çok önemli aşama matrah uyumlaştırılması konusudur. Konunun çok teknik olabilecek detaylarına girmeden matrah uyumlaştırılması Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde aynı malların aynı tür tüketim vergisine tabi olması anlamında kullanılmalıdır. Bir örnek vermek gerekirse, "oyuncak" örneği konuya ilişkin çok önemli bir noktaya açıklık getirecektir. Avrupa Birliği üyesi tüm ülkelerde oyuncaklar farklı oranlarda dahi olsa tüketim vergisine tabi olmaktadırlar; oysa İngiltere'de, yıllardan beri oyuncak tüketimi üzerine vergi salınmama geleniği sürmekte idi. Bu uygulamaya gerekçe olarak da İngilizler çocukların zeka gelişimini çok olumlu etkileyen oyuncak kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini ileri sürüyorlardı. Avrupa Birliği çerçevesinde vergi uyumlaştırma sürecinin matrah uyumlaştırılması aşamasında bu farklı uygulama sorun çıkarmaya başladı. İngilizler çok uzun süre oyuncak tüketimi üzerine vergi salınması fikrine direndiler; tartışmalar sonucunda komisyon ve İngiltere arasında bir çözüme gidildi. Çözüm İngiltere'de oyuncak tüketimi üzerine vergi salınmasına başlanması ancak vergi oranının %0 (sıfır) olarak uygulanması biçiminde oluştu. Maliyeci olmayanlar için anlamsız gelebilecek bu kararın konuyla yakından ilgilenenler için çok önemli olduğu ortadadır. Bir malın tüketimi üzerine vergi salınmaması ile o malın sıfır oranında vergilendirilmesi çok farklı konulardır. Konunun detayları burada ele alınmayan vergi muafiyet ve istisnaları kapsamında incelenmeledir. Daha da ötesi, Avrupa Birliği bütçesinin finansmanı, ağırlıklı olarak üye ülkelerin KDV matrahlarının bir bölümünden oluştuğu için, İngiltere'deki oyuncak tüketiminin KDV matrahı kapsamına girmesi Birlik bütçesinin finansmanı açısından da çok önemlidir. Muhtemel bir entegrasyon durumunda Türkiye ve Avrupa Birliği arasında da bir tüketim vergileri matrah uyumlaştırılması yani hem ülkemizde hem de Avrupa Birliği'nde aynı malların KDV kapsamına girmesi zorunlu olacaktır. Üçüncü ve son aşama da oran uyumlaştırılması aşaması olacaktır. Vergi tanım ve matrah uyumlaştırılması sonrasında KDV oranlarının da üye ülkeler arasında aynı olması gerekmektedir. Üstelik varış ülkesi ilkesinden çıkış ülkesi ilkesine geçişin yaşandığı Avrupa Birliği'nde tüketim

7 ? vergilerinin oranlarının farklılığının entegrasyon ve ekonomik ve parasal birlik süreci ile uyuşamadığı çok açıktır. Tam üyelik durumunda Türkiye'nin de uyguladığı katma değer vergisi oranlarını Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan oranlar seviyesine çekmesi bir zorunluktur. Gümrük Birliği modelinin tüketim vergilerinin genel çerçevesini belirlediğine daha önce değinmiştik; bu çerçevede Avrupa Birliğin'den yapılacak tüm sanai mallar ithalatından vergi alınamayacağı gibi, üçüncü ülkelerden yapılan sınai mal ithalatından elde edilecek ortak gümrük tarifesi gelirleri de ulusal bütçeye irat kaydedilemeyecektir. Ortak gümrük tarifesi gelirleri tümü ile Avrupa Birliği bütçesinin gelir kalemini oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği durumunda da Türkiye'nin kamu maliyesinin dış ticaret vergileri gelirlerinden yoksun kalacağı anlaşılmaktadır. Malların Avrupa Birliği sınırları içinde de dolaşımında Türkiye'nin yerli üretimi koruyucu /kollayıcı eşetkili bir iç vergi uygulamasına başvuramayacağı açıktır. Bu ilke Roma Antlaşması'nın 12. maddesinde açıkça belirtilmektedir: "Üye devletler kendi aralarında ithalatta ve ihracatta yeni gümrük vergileri ve eş etkili yükümlülükler koymaktan ve karşılıklı ticari ilişkilerinde uyguladıklarını artırmaktan kaçınacaklardır. Bu maddenin de yazımından çok net bir biçimde anlaşıldığı gibi, Türkiye'nin gerek gümrük birliği uygulaması sırasında, gerek ise muhtemel bir tam üyelik aşamasında kaldıracak olan gümrük vergilerini diğer bir iç vergi ile, örneğin bir özel tüketim vergisi ile, yerli üretimi kayıracak bir biçimde ikame edemeyeceği çok açıktır. Bu bağlamda, Türkiye - Avrupa Birliği gümrük birliği uygulamasının başlamasından sonra kamuoyunda tartışılan korumacılık amaçlı, yani ithal mallar üzerine daha ağırlıklı olarak salınması düşünülen bir özel tüketim vergisinin yasal dayanaktan tamamen uzak olduğu açıktır. Doğrudan vergilendirme ya da dolaysız vergiler konusunda ortada hala çok büyük boşluk yaşanmaktadır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dahi kendi aralarında kişisel gelir ve kurumlar vergilerinin uyumlaştırılması konusunda varılan bir anlaşma yok gibidir. Sermayenin bir üretim faktörü olarak serbest dolaşıma konu olması sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi konusunu Avrupa Birliği'nin birinci gündem maddesine taşımıştır; ancak kurumlar vergisi konusunda, tasarrufların vergilendirilmesi konusunda Birlik içinde dahi henüz bir netliğe kavuşulmamıştır. Önümüzdeki dönemde yani Maastricht sürecinin olgunlaşmasına koşut olarak kurumlar vergisi konusunda Avrupa'da önemli gelişmeler ve uyumlaştırma çabaları beklenmektedir. Türkiye'nin bu sürece dahil olması yani tam üyelik koşullarında, sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda yaşanacak gelişmelerin dışında kalması beklenemez. Kişisel gelir vergisinin uyumlaştırılması konusunda ise daha uzun süreler bir gelişme beklenmemektedir; bunun nedeni de, kişisel gelir vergisi mükelleflerinin verecekleri iktisadi ve yerleşime ilişkin kararlarda gelir vergisi farklılıklarının çok önemli bir belirleyici olamayacağı konusundaki düşüncedir. Roma anlaşmasının malların vergilendirmesiyle ilgili belirlediği temel hükümler nelerdir?

8 Üye Devletlerde Ayrımcı Vergilendirmenin Önlenmesi Roma Antlaşması, kapsamına giren konularda, tabiiyet temeline dayanılarak yapılan bütün ayırımcı işlemleri yasaklamaktadır (Roma Antlaşması m.7). Roma Antlaşması'nın iç vergilerle ilgili hükümleri (Roma Antlaşması m.95-99), Topluluğun politikası ile ilgili üçüncü kısımda, rekabet kurallarından hemen sonra düzenlenmiştir. Bu hükümler "Dünya ticaret örgütü"nün sınırda vergi ayarlamalarına ilişkin hükümlerine koşuttur. Bu hükümler bir yandan vergilendirme alanında ulusçuluk temeline dayanılarak ayırım yapılmasını önlemeye yönelmekte, diğer yandan da üye devletlerin vergi sistemleri arasındaki rekabeti bozucu farklılıkların giderilmesini amaçlamaktadır. Muhtemel bir tam entegrasyon sürecinde de Türkiye'nin tüm vergi mevzuatını yukarıda değinilen "ulusal ayırımcılık yapmama" ilkesi doğrultusunda gözden geçirmesi, yerli üretimi, yerel tüketimi, ihracatı diğer üye devletlerin sözkonusu iktisadi faaliyetleri aleyhine özendirebilecek her türlü vergisel uygulamadan kaçınması gerekecektir. Türkiye'nin 1996 başından itibaren girdiği gümrük birliği süreci muhtemel bir tam üyelik sürecine çok önemli bir hazırlık aşaması niteliği taşımaktadır. Gümrük Birliği Sürecinde Türk Vergi Sisteminin Avrupa Birliği'ne Uyumu Gümrük Birliği sürecinde Türk Vergi Sistemi'nin Avrupa Birliği'ne uyumu konusunda incelememiz gereken temel metin hiç kuşkusuz kamuoyunda Gümrük Birliği Kararı diye bilinen 6 Mart 1995 tarihli Türkiye -AT 36. Ortaklık Konseyi toplantı metnidir. Sözkonusu metnin 4.kısmının 5. bölümü gümrük birliği sürecinin vergilemeye ilişkin konularını düzenlemektedir.? Doğrudan Vergilendirme Metnin 47. maddesi doğrudan vergilendirmeye ilişkindir: "Bu karar kapsamında hiçbir hükmün; Taraflardan birinin bağlı bulunduğu herhangi bir uluslararası anlaşma veya bağlı olduğu başka bir düzenlemeyle vergi alanında elde ettiği avantajları diğer tarafa teşmil edici; Taraflardan birinin vergiden kaçınılmasını veya vergi kaçakçılığını önlemeyi amaçlayan tedbir almasını veya uygulamasını engelleyici; Taraflardan birinin, yerleşik oldukları yer itibariyle benzer durumda olmayan vergi mükelleflerine, kendi vergi mevzuatında yer alan hükümlerini uygulama hakkını engelleyici; etikisi olamayacaktır." Madde 47'den de kolayca anlaşılacağı gibi, Gümrük Birliği kararı çerçevesinde doğrudan vergilemeye ilişkin spesifik bir düzenleme sözkonusu değildir; maddede sadece, detaylı bir biçimde daha önce değinilen "üye ülkelerde ayrımcı vergilemenin önlenmesine ilişkin ilkenin" gümrük birliği bölgesine dahil olan Türkiye'ye de genelleştirildiği ortaya çıkmaktadır. Gümrük Birliği kararı çerçevesinde Türkiye açısından doğrudan vergilemeye ilişkin yapılacak düzenlemeler nelerdir?

9 ? Dolaylı Vergilendirme Aynı metnin 48.maddesi de dolaylı vergilendirmeye ilişkin hükümler içermektedir: Hiçbir akit taraf, diğer tarafın mallarına, benzeri ulusal mallara dolaylı veya dolaysız şekilde uyguladıklarından daha yüksek dolaylı veya dolaysız bir iç vergi uygulamayacaktır. Akit taraflardan hiçbiri, diğer tarafın ürünlerine, başka ürünlere dolaylı koruma sağlayacak nitelikte iç vergi uygulamayacaktır. Türkiye ile Topluluk arasındaki ticarette, ihraç edilen malların geri ödenen iç vergileri, doğrudan veya dolaylı olarak, bu mallar üzerine konulan iç vergiler miktarını aşamaz. Akit taraflar, bu kararın yürürlüğe girdiği tarihte yukarıdaki kurallarla çelişen tüm hükümleri iptal edeceklerdir." Madde 48'den de anlaşıldığı gibi, dolaylı vergilerle ilgili gümrük birliği sürecindeki düzenlemeler bir anlamda Roma Antlaşması'nın 95 ve 96. maddelerinin tekrarı niteliğindedir. Maddenin 1. fıkrası Topluluğun "ulusal tercih" yapmama ilkesinin bir yansımasından ibarettir. Daha önce de değindiğimiz gibi iç vergilemeden yararlanarak açık ya da örtük korumacılık uygulamaları ilgili fıkra ile çok net bir biçimde engellenmektedir. Maddenin 2. fıkrası da Roma Antlaşması'nın 96. maddesinin bir tercümesi niteliğindedir; bir dönem ülkemizde çok tartışılan vergi iadesi kavramına açıklık getiren ve uygulamanın sınırlarını belirleyen bir yasal çerçeve oluşturulmuştur. Daha önce de değindiğimiz gibi, varış ülkesi ilkesi uygulamasından, çıkış ülkesi ilkesine doğru yaklaşıldıkça yani dolaylı vergilemede daha kapsamlı bir uyumlaştırma süreci ve Türkiye'nin bu sürece daha aktif katılımı gerçekleştikçe, bu maddenin de pratikte bir önemi kalmayacaktır. Türkiye açısından Dolaylı vergilerle ilgili gümrük birliği sürecindeki düzenlemeler nelerdir? Tartışınız. Özet Avrupa Ekonomik Topluluğu kısaca AET, 1957 yılında Roma Anlaşması ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya arasında kurulmuştur. Bu topluluğun son amacı Avrupa'nın siyasal bütünlüğe ulaşmasıdır. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ise 1950 yılında Fransa'nın önderliğinde diğer avrupa ülkelerine çağrıda bulunarak savaş sanayiinin ana maddeleri olan kömür ve çeliğin üretim ve kullanımının uluslarüstü bir organın sorumluluğunda yönetilmesini öngörmüşlerdir. 1951'de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu kuran anlaşma Paris'te imzalanmış ve aynı zamanda ilk Avrupa Topluluğu da doğmuştur. Daha sonra AET ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu 1957 yılında kurulmuş, fakat AET altı üye arasında kömür ve çelik dallarında başlatılan bütünleşme hareketinin ekonominin diğer bütün kesimlerine yayılmasını öngörmüş ve bu nedenle AET üç Avrupa Topluluğu'nun en kapsamlısı olarak nitelendirilmiştir. Daha sonra günümüze kadar üye sayısı 15'e kadar yükselmiştir. Türkiye

10 1959 yılında topluluğa müracat etmiş 1995 tarihinden itibaren gümrük birliği kararı doğrultusunda sadece sınai malları kapsayan gümrük birliği uygulamalarına başlanmıştır. Tam üyelik için Türkiye'nin Türk Vergi Sisteminde çeşitli değişiklikler yapılmaktadır. Bunların başında KDV gelmektedir. Vergi uyumlaştırılması konusunda ilk çalışmaların sonucu dolaylı vergilerde vergi uyumlaştırılması konusunda alınmıştır. Bunun yanında diğer vergilerle ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Sorular 1. Avrupa Ekonomik Topluluğu kaç yılında kurulmuştur? a b c d e AET'nin kurucu üyeleri aşağıdakilerden hangisi değildir? a. Almanya b. Fransa c. Türkiye d. İtalya e. Belçika 3. AET ile Türkiye arasındaki ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? a. Ankara Antlaşması b. Lozan Antlaşması c. Roma Antlaşması d. Moskova Antlaşması e. Hiçbiri 4. AET ile Türkiye ortaklık organları aşağıdakilerden hangisi değildir? a. Ortaklık konseyi b. Ortaklık divanı c. Ortaklık komitesi d. Gümrük birliği komitesi e. Karma Parlamento Komisyonu

11 5. AET'nin temelinde yatan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? a. Maastricht Antlaşması b. Lozan Antlaşması c. Ankara Antlaşması d. Roma Antlaşması e. Hiçbiri

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI AVRUPA DA BARIŞ??? SAVAŞ SONRASI AVRUPASI ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. AVRUPA NIN EKONOMİK KALKINMA SORUNLARI 1 Savaş sonrasında kurulan örgütler

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR AVRUPA BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞ NEDENLERİ Tarihin en kanlı iki dünya savaşını yaşamış Avrupa Kıtasında sürdürülebilir bir barışın tesisi, Daha yüksek yaşam standartları ve tam istihdamın sağlanmasını

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU 3 Aralık 2009 ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU 2006/123/AT 1 sayılı Hizmetler Direktifi ne Đlişkin Đktisadi Kalkınma Vakfı (ĐKV) Görüşü Damla Cihangir ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI [Metni yazın] www.ikv.org.tr 2006/123/AT

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

EKONOMİK BİRLEŞME TÜRLERİ

EKONOMİK BİRLEŞME TÜRLERİ Türkiye nin, 31 Temmuz 1959 tarihinde Avrupa Birliği ne ilk başvurusunu yapmasıyla birlikte başlayan tam üyelik süreci, zaman zaman kesintilere uğramla birlikte günümüze kadar gelmiştir. Türkiye nin, Gümrük

Detaylı

RAKAMLARLA TÜRKİYE EKONOMİ

RAKAMLARLA TÜRKİYE EKONOMİ RAKAMLARLA TÜRKİYE EKONOMİ Giriş Türkiye de hemen her sektör son yıllarda önemli bir gelişim gösterdi. Sağlıktan enerji sektörüne, eğitimden yatırımlara, ulaştırmadan tarım sektörüne kadar bu değişimin

Detaylı

TTYO Çıkmazına Karşı, Farklı Bir Öneri NİTELİKLİ SANAYİ BÖLGELERİ MEHMET ÖZÇELİK

TTYO Çıkmazına Karşı, Farklı Bir Öneri NİTELİKLİ SANAYİ BÖLGELERİ MEHMET ÖZÇELİK YÖNETİCİ ÖZETİ Günümüzde küresel ekonominin aktörleri; yeni pazarlara açılmak ve rekabet edebilirliklerini artırmak amacıyla çok taraflı ekonomik ve stratejik anlaşmalara yönelmektedir. Özellikle yakın

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU Serbest Ticaret sı (STA), iki ya da daha fazla ülke arasında ticareti etkileyen tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılarak, taraflar arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan, ancak

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr AB nin Kurumları 26 İKT461 AB Türkiye İlişkileri 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi AT larını kuran Paris ve Roma Antlaşmaları, bir ulusal devleke olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı görevlerini

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi nde 33 No lu Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Hande UZUNOĞLU Vergi, yüzyıllar boyunca devletlerin en önemli ve sağlam gelir kaynakları olmuştur. Geçmiş zamanda kimi hükümdarlıklarda halkın üzerine koyduğu

Detaylı

Havuz Teorisi: Yunanistan 1 ay önde; Denge arayışı; Havuzun boş olduğunu bilseniz dahi, Yunanistan atlıyorsa siz de atlayınız

Havuz Teorisi: Yunanistan 1 ay önde; Denge arayışı; Havuzun boş olduğunu bilseniz dahi, Yunanistan atlıyorsa siz de atlayınız Türkiye nin AET e Ortak Üyelik Başvurusu Yıl 1959... Türkiye de DP iktidardadır. Yunanistan 1959 Nisan ayında AET na ortak olmak için resmî başvuruda bulunuyor. Türk dış politikasının en önemli anlarından

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ GAZİ ERÇEL BAŞKAN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 6. Uluslararası Finans ve Ekonomi Forumu VİYANA, 9 KASIM 2000 Euro ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak üzere, bu

Detaylı

ÜNİTE. Avrupa Birliği. Bu Ünitede...

ÜNİTE. Avrupa Birliği. Bu Ünitede... ÜNİTE 8 Avrupa Birliği Bu Ünitede... Avrupa Birliği'nin kurulma nedenleri, günümüze kadarki gelişim süreci, organları, çalışma alanları, çeşitli ülke ve ülke gruplarının yanısıra Türkiye ile olan ilişkileri

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İçindekiler I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1) AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHÇESİ... 2 2) AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMLARI... 6 3) AVRUPA BİRLİĞİNDE YASAMA VE KARAR ALMA

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 1. Ünite - Türkiye-Avrupa Birliği (Ortaklık) ilişkileri 1_Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğuna il ne zaman başvurdu? 31 Temmuz 1959 (AET, bugünkü adıyla Avrupa Birliği'ne) başvurmuştur. 2_ Avrupa Ekonomik

Detaylı

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları AB Türkiye İlişkileri Tarihi Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 2 AB NİN KURUMSAL TEMELLERİ Avrupa nın yükselişi, iki ezeli düşmanı ortaklık

Detaylı

AB-ABD SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VE TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

AB-ABD SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VE TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ AB-ABD SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VE TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ Giriş Hazırlayan: Gündem KONT Temelleri II. Dünya Savaşı na kadar uzanan ancak 1980 li yıllarda teknoloji ve iletişim alanlarındaki ilerlemeler

Detaylı

TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır

TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır Asım DİNÇ TSE Genel Sekreteri TSE nin temel amacı; Türk sanayicisinin CE İşareti konusunda yabancı Onaylanmış

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Ö Z E L B Ü L T E N FACTA (YABANCI HESAPLAR VERGİ UYUM YASASI) BEPS (MATRAH AŞINDIRMA VE KARIN AKTARIMI)

Ö Z E L B Ü L T E N FACTA (YABANCI HESAPLAR VERGİ UYUM YASASI) BEPS (MATRAH AŞINDIRMA VE KARIN AKTARIMI) Sayı : 2016/213 2 Tarih : 15.03.2016 Ö Z E L B Ü L T E N FACTA (YABANCI HESAPLAR VERGİ UYUM YASASI) VE BEPS (MATRAH AŞINDIRMA VE KARIN AKTARIMI) 1 Yararlanılan Kaynaklar 1- Vegide Ülke Sınırlarını Aşmak:

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

OECD Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (2011) (Mahalli İdare Vergi Gelirleri Dahil)

OECD Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (2011) (Mahalli İdare Vergi Gelirleri Dahil) Danimarka Norveç Yeni Zelanda İzlanda İsveç Finlandiya Belçika Avustralya Kanada İtalya Lüksemburg İsviçre İngiltere Avusturya ABD OECD İrlanda Almanya Hollanda AB 27 Fransa İsrail İspanya Şili Japonya

Detaylı

Avrupa Birliği ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Erol KUTLU

Avrupa Birliği ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Erol KUTLU Avrupa Birliği Yazar Yrd.Doç.Dr. Erol KUTLU ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Avrupa Birliğinin kurulma nedenlerini, günümüze kadarki gelişim sürecini, organlarını, çalışma alanlarını ve Türkiye

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler Türkiye ve Kitle İmha Silahları Genel Bilgiler Nükleer Silahlar ABD nin nükleer güç tekeli 1949 a kadar sürmüştür. Bugün; Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, İsrail, Hindistan ve Pakistan ın nükleer silahları

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 08/03/2007 tarihli ve 5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

Değerli Basın Mensupları, Değerli Basın Mensupları,

Değerli Basın Mensupları, Değerli Basın Mensupları, Değerli Basın Mensupları, Basın toplantımıza hoş geldiniz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Bu toplantıda sizleri ana hatları itibarıyla Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı hakkında bilgilendirmek istiyorum.

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

Türkiye-AT Gümrük Birliği

Türkiye-AT Gümrük Birliği DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-AT Gümrük Birliği 14 ŞUBAT 2008 Tarihi Gelişim Ankara Anlaşması : 1 Aralık 1964 Katma Protokol : 1 Ocak 1973 Tam Üyelik Başvurusu

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

DÜZENLENMEMİŞ ALANDA KARŞILIKLI TANIMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

DÜZENLENMEMİŞ ALANDA KARŞILIKLI TANIMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU DÜZENLENMEMİŞ ALANDA KARŞILIKLI TANIMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek

Detaylı

ÜST FONLARA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN KARAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜST FONLARA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN KARAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÜST FONLARA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, tam mükellef sermaye şirketlerine iştirak etmek suretiyle finansman

Detaylı

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYEHIRVATİSTANMAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ DENİZ İNAN Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Stajyeri TEMMUZ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ Avrupa

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

Serbest ticaret satrancı

Serbest ticaret satrancı Serbest ticaret satrancı Türkiye nin sadece AB nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığı ülkelerle anlaşma yapabilmesi Türk dış ticaretini olumsuz etkiliyor. AB ile STA yapan bazı ülkeler Türkiye

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi) İhracatta Kullanılan Uluslararası Dokümanlar (Kaynak: İGEME Yayınları) Sevk Belgesi: Konşimento (CMR- BİLL OF LOADİNG) Sigorta Belgesi Ticari Faturalar Diğer Belgeler MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

İşletmeler bu kapsamda yaptıkları harcamaları Gerçek Gider Yöntemi ve Harcırah Yöntemi olmak üzere iki yöntemden birini seçerek giderleştirebilirler.

İşletmeler bu kapsamda yaptıkları harcamaları Gerçek Gider Yöntemi ve Harcırah Yöntemi olmak üzere iki yöntemden birini seçerek giderleştirebilirler. İŞLE İLGİLİ SEYAHAT GİDERLERİNİN VE HARCIRAHLARIN VERGİSEL BOYUTU AYSEL ARSLAN S. M. MALİ MÜŞAVİR I. GENEL BİLGİ İşletmelerde çeşitli nedenlerle seyahat ve konaklama harcamaları ortaya çıkabilmektedir.

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1583-23954 Ankara, 20/11/2014 Konu: Paraguay Yatırım Ortamı Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (G/2014) Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER ARALIK 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER İLKER GİRİT Ders Avrupa Birliği nin Genişleme

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER: I- VERGİ TEORİSİ, HUKUKU VE TEKNİĞİ*

İÇİNDEKİLER: I- VERGİ TEORİSİ, HUKUKU VE TEKNİĞİ* İÇİNDEKİLER: I- VERGİ TEORİSİ, HUKUKU VE TEKNİĞİ* 1. Vergi Teorisi.. 13 1.1. Verginin Tanımı. 14 1.2. Verginin Fonksiyonları.. 17 1.3. Dolaysız ve Dolaylı Vergiler Ayrımı ile Parafiskal Vergi Gelirleri

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ NO 03 TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI www.ab.gov.tr TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ NO 03 İçindekiler I. TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNE GENEL BAKIŞ 1 Her Şey Takvimine Göre İlerliyor,

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU?

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİ 15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? Tekstil İsimlerine ilişkin AB Direktifi nin Türk mevzuatındaki karşılığı olan Tekstil

Detaylı

Bu çerçeve içine giren birçok önemli konu ve kurumun bütün

Bu çerçeve içine giren birçok önemli konu ve kurumun bütün S U N U Ş Kuruluşundan Bugüne Avrupa Birliği ve Türkiye-AB İlişikleri başlığı altında hazırlamış olduğumuz bu metin 1996 yılından itibaren gerek ekonomi dünyamızı gerekse günlük ilişkilerimizi giderek

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 4.1 Türkiye deki

Detaylı

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Sina Baydur UTMK Başkan Vekili Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Sina BAYDUR UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi,

Detaylı

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Tarihçe:

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Tarihçe: Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Tarihçe: Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler, Avrupa Topluluğu (AT) ile 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren Ankara

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/049 Ref: 4/049

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/049 Ref: 4/049 SİRKÜLER İstanbul, 04.03.2015 Sayı: 2015/049 Ref: 4/049 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı