Milletler Cemiyeti ve Önlenemeyen Savaş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Milletler Cemiyeti ve Önlenemeyen Savaş"

Transkript

1 A. Kıran, GAU J. Soc. & Appl. Sci., 3(6), 19-36, 2008 Milletler Cemiyeti ve Önlenemeyen Savaş Abdullah Kıran 1 Girne Amerikan Universitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, KKTC Özet Ocak 1917 de ABD Senatosunda bir konuşma yapan Woodrow Wilson, büyük güçler tarafından desteklenecek bir Barış Cemiyetinin kurulması yönündeki talebini dile getirdi. 18 Ocak 1919 da Paris te toplanan Barış Konferansı nda milletler cemiyetinin kurulması ana gündem maddesi olarak ele alındı. Cemiyet Sözleşmesi Versailles Antlaşmasının bir parçası olarak kabul edildiğinden, 10 Ocak 1920 de onaylanarak yürürlüğe girdi. Cemiyetin temel amacı uluslararası işbirliğini geliştirerek uluslararası barış ve güvenliği sağlamaktı. ABD, Cemiyetin kuruluş sürecinde en önemli desteği sağlamasına rağmen daha sonra üye olamadı. ABD nin Cemiyete giremeyişi, Cemiyetin evrensellik iddiasını zayıflattığı gibi, saldırgan ülkelere karşı etkin bir tavır alma umudunu da zorlaştırdı. Üstelik Sovyetler Birliği de 1934 yılına kadar Cemiyet içinde yer almadı. ABD ve Sovyetler Birliği nin yokluğu, Cemiyeti daha çok İngiltere ve Fransa nın çıkarlarını korumaya çalışan bir örgüte dönüştürdü. Buna rağmen Cemiyet, 1920 lerde Yunanistan ın Bulgaristan a saldırısı ve Türkiye-Irak arasındaki sınır sorunu gibi meseleleri çözmekte başarılı oldu. Ancak Cemiyetin, büyük güçlerin taraf olduğu çatışmaları çözme yönündeki başarısını test edecek sorunlar 1930 lardan sonra başladı. Cemiyet 1932 yılında Japonya nın Mançurya ya karşı saldırısı ve İtalya nın da Etiyopya yı işgal etme olayı karşısında yetersiz kaldı te Almanya da iktidara gelen Hitler, Cemiyetten ayrılarak Versailles Antlaşmasını tanımadığını ilan etti. 1 Eylül 1939 da Almanya, Polonya ya saldırdığında, iki gün sonra Fransa ve İngiltere Almanya ya karşı savaş ilan ettiler ve böylece Cemiyetin kurmaya çalıştığı uluslar arası sistem çöktü. Anahtar Kelimeler: Milletler Cemiyet, Kolektif güvenlik, Versailles Antlaşması Savaş, Barış. The League of Nations and the Unavoidable War Abstract In January 1917, when Woodrow Wilson (the US president) addressed the United States Senate, he advocated the establishment of a League for Peace backed by superior collective force. On January 18, 1919, when the peace conference convened in Paris, the establishment of a League of Nations was on its agenda. Since the League 1 19

2 Multicore parallel processing Covenant was part of the Treaty of Versailles, it was ratified and took effect on January 10, The main aim of the League was to promote international cooperation and to achieve international peace and security. Although the United States was the main force behind the establishment of the League of Nations, it did not become a member of the organization. The failure of the US to join the League undermined the League s claim to universality and its hopes of taking effective action against aggressor states. Besides the US, the Soviet Union was not a member of the organization until With the absence of the US and the Soviet Union, the League subsequently came to be controlled by the interest of France and Britain. But still, during the period of 1920 s, the League was successful in solving some international problems, such as Greek aggression against Bulgaria and Turkey s Iraqi border dispute. The great test of League s ability to solve conflicts involving major powers began in 1930 s. The League remained incapable of dealing with Japanese aggressions against China in 1932 when it occupied Manchuria and with the Italian aggression against Abyssinia (Ethiopia) in In 1933, when Hitler came to power in Germany, he broke his way with the League of Nations and denounced the Treaty of Versailles. On September 1, 1939, when Germany attacked Poland, two days later France and Britain declared war against Germany, the Second World War began and the international system, which the League aimed to establish failed. Keywords: League of Nations, Collective security, Versailles Treaty, Peace, War Giriş Yaklaşık 10 milyon insanın ölümüne ve milyonlarca insanın açlık, hastalık ve kıtlıklarla boğuşmasına sebep olan Birinci Dünya Savaşı ndan hemen sonra, başta savaşın galipleri olmak üzere, dünya nüfusunun dörtte üçünü temsil eden dünya liderleri (Henig 1995: 2), devletlerarası sorunları barışçıl yollarla çözmek ve olası sorunları sıcak çatışmaya girmeden engellemek amacıyla, uluslararası sistemde kimi düzenlemelere gitmek ihtiyacını duydular. Bu yeni düzenleme devletlerarası işbirliği esasına dayanmalıydı. Daha önce genellikle ikili ve bölgesel antlaşmalar şeklinde gerçekleşen devletlerarası ilişkiler, savaştan sonra daha global bir içerik kazanarak uluslararası bir nitelik taşıyacaktı. Bundan böyle, devletlerarası işbirliğini pekiştirmenin en önemli unsurlarından biri, uluslararası organizasyonların oluşturulması olarak görülüyordu. Bu bilinçle hareket eden galip devletler, Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam, League of Nations) adlı uluslar arası teşkilatın bir an önce hayata geçirilmesi amacıyla kolları sıvadılar. Milletler Cemiyetinin Kurulması Ocak 1917 de Amerika Birleşik Devletleri Senatosunda konuşan Başkan Woodrow Wilson, bir Barış Cemiyetinin kurulması ihtiyacını dile getirdi. Wilson büyük bir tutkuyla, sadece daimi uluslararası bir organizasyonun üye devletler arasında 20

3 A. Kıran, GAU J. Soc. & Appl. Sci., 3(6), 19-36, 2008 saldırganlığı önleyebileceğine inanıyordu. Ona göre bu öncelikli bir konu idi ve ancak böyle bir kurum gelecekteki savaşları önleyebilirdi (Mckay et al. 1987: 889). Yaklaşık bir yıl aradan sonra yine ABD kongresinde konuşan Başkan Wilson, bu kez tarihi 14 noktasını, ABD hükümetinin savaş amaçları olarak açıklayacaktı. Bunlar açık diplomasi şartı, denizlerin özgürlüğü, serbest ticaret, ulusların kendi kaderlerini belirleme hakkı, koloniler üzerindeki hak iddialarının tarafsızca düzenlenmesi ve en önemlisi de, yeni bir dünya düzeni çerçevesi olarak bir Milletler Cemiyeti nin kurulması idi (Crockatt 1995: 22). On dördüncü Nokta kurulacak bu cemiyete ilişkindi ve Wilson bu önemli çağrısını şöyle formüle edecekti: Büyük ve küçük devletlerin politik bağımsızlık ve toprak bütünlüklerini garanti etmek amacıyla, belirli sözleşmeler esası üzerinde ulusların genel bir birlikteliği oluşturulmalıdır. (Bennet 1995: 25). Wilson un 14 noktası, küçük istisnalar dışında bütün Müttefik güçler tarafından savaş amaçları olarak kabul edildi. Böylece Müttefik güçlerin hükümet başkanları, bir güvenlik organizasyonunun oluşturulmasını kendi barış planlarının bir parçası olarak taahhüt ettiler. Milletler Cemiyetinin oluşturulması yönündeki ortak iradenin sergilenmesinin ardından, ABD, Fransa ve Büyük Britanya dan, aralarında tarihçi, hukukçu, diplomat ve uluslararası hukuk profesörlerinin yer aldığı komisyonlar oluşturularak taslak çalışmalar başlatıldı. Milletler Cemiyeti için ilk taslağı hazırlatan Wilson, ateşkesten bir ay sonra, Aralık 1918 te Paris e uçtu. Barış konferansının açılışından bir ay önce Avrupa başkentlerini ziyaret eden Wilson, büyük halk kitleleri tarafından sevgi ile karşılandı. 18 Ocak 1919 da, barış konferansı Paris te toplantıya başladı. Toplantının açılışından bir hafta sonra ABD ve Büyük Britanya delegelerinin ısrarıyla, Milletler Cemiyeti nin oluşturulması yönündeki planın, barış antlaşmalarının ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesi yönünde bir karar alındı. Alınan karar, oluşturulacak Cemiyetin anayasasına ilişkin detaylar üzerinde çalışmalar yapacak bir komisyonun kurulmasını da kapsamaktaydı. W. Wilson, büyük ülkelerden ikişer, küçük 9 ülkeden birer temsilcinin yer aldığı 19 kişilik komisyona başkan olarak atandı. Komisyonunun çalışmalarını tamamlamasının ardından, sözleşmenin son taslağı 28 Nisan 1919 da barış konferansına sunuldu. Konferansa sunulan cemiyet sözleşmesi ve diğer bütün destekleyici belgeler oybirliği ile kabul edildi. Böylece daha önce vekil Genel Sekreter olarak atanan Sir Eric Drummond, organizasyon komitesinden sekreterlik çalışanlarını atamak ve Cemiyet organlarının ilk oturumlarını hazırlamak üzere görevlendirildi. Drummond, cemiyetin geçici merkezini Londra da kurdu. Cemiyet Sözleşmesi Versailles (Versay) Antlaşmasının bir parçası olduğundan, teşkilatın resmi kuruluşu 8 ay daha geciktirilerek, 10 Ocak 1920 de Versailles Antlaşmasının onaylanmasıyla yürürlüğe girdi. Milletler Cemiyeti nin 1920 de Cenevre de yapılan ilk toplantısında 42 ülke temsil edildi (O Callaghan & Griffiths 2002: 176). Cemiyet, kurumsal anlamda devletlerarası ilişkilerde bir devrim niteliğinde idi (Akehurst 2000: 23). Aynı zamanda Cemiyet, gerçek anlamda tarihteki ilk evrensel devletlerarası organizasyondu (Magstadh 2006: 569). 21

4 Multicore parallel processing Milletler Cemiyetine Üyelik Henüz Cemiyet sözleşmesi onaylanmadan, Paris Barış Konferansı sürecinde hangi ülkelerin üye olabilecekleri konusu şiddetli tartışmalara yol açmıştı. Öyle ki, ilk başlarda kurucu üyelik, sadece Versailles Antlaşmasına imza atmış 27 galip devlet ve Britanya İmparatorluğu ile sınırlı bırakılmak istenmişti, fakat daha sonra bu engel aşılmış ve diğer tarafsız ülkelerin de üye olması benimsenmişti (Akehurst 2000: 25). Tarafsız ülkelerin üye olma konusu aydınlığa kavuştuktan sonra, diğer bir sorun da henüz bağımsız olamamış ülkelerin üyelikleri konusunda yaşanmıştı. Özellikle Britanya, Genel Kurulda oy sayısını artırmak amacıyla, egemenliği altındaki diğer ülkelerin de üye olarak kabul edilmesini istiyordu. Bunların başında, o zamanlar İngiliz dominyonu olan Hindistan geliyordu. Sonunda Britanya, yoğun ısrar ve uzun tartışmalardan sonra, egemenliği altındaki ülkelerle Genel Kurulda 6 oya sahip olabilmişti. Milletler Cemiyeti nin asli üyeleri Sözleşmeye ilişik olan Ekte isimleri yazılı olan şu devletler idi: Belçika, Brezilya, Britanya İmparatorluğu (Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Hindistan), Çin, Küba, Çekoslovakya, Ekvator, Fransa, Yunanistan, Guatemala, Haiti, Hicaz, Honduras, İtalya, Japonya, Liberya, Nikaragua, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Yugoslavya, Amerika Birleşik Devletleri (sonra üye olamadı), Uruguay. Bu ülkelerin Versay Barış Antlaşmasının da altında imzaları bulunmaktaydı. Versailles Barış Antlaşması nda imzaları olmayıp, Cemiyet sözleşmesine imza atmış olan diğer ülkeler de şunlardı: Arjantin, Şili, Kolombiya, Danimarka, Hollanda, Norveç, Paraguay, İran, El Salvador, İspanya, İsveç, İsviçre ve Venezüella. Bu ülkeler Birinci Dünya Savaşı nda tarafsız kalmış olan devletlerdi. Cemiyet Sözleşmesinin onaylanmasının ardından, Sözleşmeye imza atmış 40 ülke Milletler Cemiyetinin kurucu üyesi kabul edildiler. Daha sonraları Milletler Cemiyetine aralarında Avusturya (1920), Bulgaristan (1920), Macaristan (1922) ve Almanya (1926) gibi eski düşman ülkelerin de yer aldığı 22 ülke daha üye olarak kabul edileceklerdir. Kurucu ve ikinci grup ülkeler arasında yer almayan Türkiye daha sonraları, 1932 yılında üye olmaya davet edilmiş ve üyeliği kabul edilmiştir (Gündüz 1994: 4). Cemiyete toplam 63 ülke üye olacaktır; ancak girip çıkanlar dikkate alındığında, sadece 1930 ların başlarında Cemiyette toplam 60 ülke bir arada bulunabilecektir. Afrika kıtasından sadece Liberya ve Güney Afrika Cemiyete üye iken Asya dan Çin, Japonya ve Tayland temsil edilmekteydiler (O Callaghan & Griffiths 2002: 177). Varılan anlaşma gereği, kuruluş sürecinde üye olan ülkelere ek olarak, diğer tam bağımsız ülkeler, dominiyom ve koloniler de, Genel Kurulun üçte iki oy kararı ile Cemiyete üye olabilirlerdi. Buna rağmen Cemiyetten uzaklaştırma, sözleşmenin ihlali ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi şartına bağlanmıştı. Bu da, ancak bütün üye ülkelerin oy birliği kararı ile mümkün idi. 22

5 A. Kıran, GAU J. Soc. & Appl. Sci., 3(6), 19-36, 2008 Milletler Cemiyeti nin kuruluşunda en önemli rolü oynayan ülke durumundaki ABD, Cemiyete üye olma kararının Senatodan geçmemesi nedeniyle, üye olamadı (Mesquita 2006: 305). Senato üyelerinin çoğunluğu, Cemiyete üye olma taraftarı olmasına rağmen, Senatoda üçte-iki oy sağlanamadığından ABD Cemiyete giremedi. Biri Kasım 1919, diğeri de Mart 1920 de Senatoda yapılan iki farklı oylamada da, Wilson un bütün çabalarına rağmen ABD Versailles Antlaşması ve onun bir parçası durumunda olan Milletler Cemiyetini reddetti. Wilson un yenilgisi, Amerikan halkının henüz uluslar arası ilişkilerde öncü bir rol oynamaya hazır olmadığını da gösteriyordu (US History 2005: 206). ABD nin Cemiyete üye olmamasının en önemli sebebi olarak Senatör Lodge nin oylama öncesinde senatoda yaptığı tarihi konuşma gösterilir. ABD nin medeniyeti korumak için savaşa girerek binlerce insanını bu yolda feda ettiğini ve milyarlarca Dolar harcadığını dile getiren Lodge, uğruna bunca bedel verilen barışın, Sovyetlerdeki Bolşevik rejimi iktidarda iken korunamayacağını söyler. Senatör Lodge ye göre Bolşevik rejimi altında büyük acılar çeken ve ağır bedeller ödeyen Rusya halkını bu kıtlık, yokluk ve anarşik durumdan kurtarmak ABD nin en önemli görevidir. Lodge şöyle der: Eğer Rusya daki anarşinin Batı medeniyeti arasında yayılmasına izin verilirse, bu medeniyet çöker. Biz Rusya yı yardımsız bırakarak dünyaya enfeksiyon yaymasına müsaade etmemeliyiz. Eğer biz Rusya ya karşı görevimizi yerine getirmezsek, bu saygınlığımıza gölge düşürür (Taft 2004: 62). Lodge göre Cemiyet içinde bir araya gelmiş ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya gibi güçlü ülkeler, eğer gerçek anlamda barışın korunması ve Versailles antlaşmasının hayata geçirilmesini istiyorlarsa, Bolşevik iktidarının Rusya da yaydığı zehirleyici enfeksiyonu kurutmalıdırlar. Bunu yapmamak, başlatılan işi yarıda bırakmak anlamına gelir. Bununla birlikte Lodge, ABD nin barış uğruna Almanya yı işgal altında tutmasının da taraftarıdır. Ona göre aksi taktirde henüz yeni özgürlüklerini kazanmış Yoguslavya, Çekoslovakya, Polonya ve Lituanya gibi ülkeler güvende olmayacaklardır (Taff 2004: 163). Milletler Cemiyetinin kuruluş sürecinde Cemiyete üye olamayan diğer büyük güç ise Sovyetler Birliğidir devriminden sonra, uluslararası hukuk sistemine ideolojik kaygılarla pek sıcak bakmayan Sovyetler Birliği Cemiyetin kuruluş sürecinde yer almamış, ancak daha sonraları, 1934 yılında Cemiyete üye olmuştur. Cemiyete en son olarak Mısır 1937 yılında katılmıştır. Milletler Cemiyeti nin İşleyişi Milletler Cemiyetinin işleyişi genel olarak üç temel organa dayanmaktaydı. Bunlar sırasıyla Genel Kurul(meclis - assembly), Konsey (Council) ve Sekreterlik (Secreteriat) idi. Genel Sekreterin başkanlık ettiği Sekreterlik Cenevre de bulunur ve genellikle örgüt buradan yönetilirdi. Yıllık toplantılarını Cenevre de düzenleyen Genel Kurul da her üye ülkeden delegeler katılır ve toplantılarda her ülke bir oya sahip olurdu. Konsey birkaç 23

6 Multicore parallel processing daimi ve Genel Kurul tarafından seçilen bazı daimi olmayan üyelerden oluşurdu. Sekreterlik ise, çeşitli uluslardan tarafsız memurların çalıştığı organizasyonun hizmetinde bir organdı. Konsey ve Genel Kurulun gündemini oluşturmak ve düzenlenen toplantılardan sonra raporlar yayınlamak Sekreterliğin görevleri arasında yer alırdı. Cemiyete üye olan bütün ülkeler doğal olarak Genel Kurul üyeleri idi. Sözleşmede Genel Kurulun toplantıları ile ilgili herhangi bir plan yapılmamıştı, ancak yılda yaklaşık bir ay süreli toplantılar kuruluşla birlikte geleneksel bir hal almıştı. Bu toplantılar çoğunlukla Eylül ayında düzenlenirdi. Genel Kurul işlerinin büyük çoğunluğunu 6 önemli komite ile yürütmekteydi. Bu komiteler 1) yasal sorunlar, 2) Teknik organizasyonlar, 3) Silahlanmanın düşürülmesi, 4) Bütçe ve finans, 5) Sosyal ve insani sorunlar, 6 ) Siyasal sorunları ele alırlardı. Her üyeye bütün komitelerde temsil edilme hakkı tanınmıştı. Komite kararları çoğunluk oyu ile alınırdı, ancak son onay için Genel Kurulda oybirliği gerekirdi (Bennet 1995: 31). Cemiyet Konseyi ndeki temsilin 5 daimi üye ve dört seçilmiş üyeden oluşması tasarlanmıştı, fakat ABD nin Senato kararı ile Cemiyet dışında kalması her iki kategori arasında eşit bir denge oluşturmuştu. Gerek daimi ve gerekse daimi olmayan üyelerin sayısında değişikliğe gitme yetkisi Genel Kurul ve Konsey de idi. Ancak başlangıçta ABD, Büyük Britanya, Fransa, İtalya ve Japonya daimi üyeler olarak belirlenmişlerdi. Daimi üye olmayan ülkeler üç yıllık bir zaman dilimi için Genel Kurul tarafından seçilirlerdi. Cemiyetin ilk dört daimi olmayan üyeleri Belçika, Brezilya Yunanistan ve İspanya idiler (The League of Nations [TLN], 2008) da Locarno Antlaşmasıyla Fransa ve Belçika ile sınır sorununu çözen Almanya ve daha sonra 1934 yılında da Sovyetler Birliği Cemiyete girdiklerinde, her iki ülke de Konseye daimi üye olarak kabul edilmişlerdi larda Almanya, Japonya ve İtalya nın Cemiyet üyeliğinden çekilmeleri üzerine, daimi üye sayısını daimi olmayan üye sayısının altına düşürecektir (Archer 1992: 21). Cemiyet sisteminde Genel Kurul ve Konsey arasındaki yetki ve görev dağılımına bakıldığında, sözleşmede ağırlığın önemli ölçüde Konseye verildiği hemen göze çarpar. Bu anlamıyla Konsey toplantıları da Genel Kurul toplantılarına nazaran daha sık yapılmaktaydı. Genel Kurulun Cemiyet içindeki görevleri şöyle sıralanabilir: 1) Yeni üyelerin Cemiyete kabulü, 2) Bütçenin kontrol edilmesi, 3) Daimi olmayan üyelerin Konseye seçimi, 4) Konsey üyelerinin seçimi ve görev sürelerine ilişkin kuralların belirlenmesi ve 5) Antlaşmaların gözden geçirilmesinde teşvik edici düşüncelerle önerilerde bulunmak (Bennet 1995: 32). Üyelerden herhangi birinin veto hakkı olmadığı (Hasgüler & Uludağ 2005: 55) ve genellikle kararların oy birliği ile alındığı Konsey şu görevleri yüklenmişti: 1) Anlaşmazlıkları yatıştırıp uzlaşma yolları bulmak, 2) Sözleşmeyi ihlal eden Cemiyet üyelerinin uzaklaştırılması, 3) Mandaların gözetim ve denetimi, 4) Sekreterlik çalışanlarının kabul ve atanması, 5) Cemiyet merkezinin bir yerden başka bir yere taşınması, 6) Silahsızlanma için planların yapılması, 7) Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi için Sözleşme şartlarının yerine getirilmesinde uygun metotlarla öneride 24

7 A. Kıran, GAU J. Soc. & Appl. Sci., 3(6), 19-36, 2008 bulunmak ve ambargoların uygulanması, 8) Uluslararası barışa herhangi bir tehdidin söz konusu olduğu durumlarda, Cemiyet üyelerinden birinin çağrısı üzerine toplanmak (Bennet 1995: 32). Konsey genellikle İngiltere ve Fransa hükümetlerinin politikaları doğrultusunda hareket ederken (Archer 1992: 21), Cemiyetin Genel Kurulu, özellikle küçük devletler için daimi bir forum niteliğinde idi. Burada küçük ülkeler kendi düşüncelerini serbestçe dile getirdikleri gibi, uluslararası sorunlar konusunda da bir derece söz sahibi olabiliyorlardı (Watson 1984: 284). Gerek Konsey ve gerekse Genel Kurulun kendilerine özgü görevlerinin yanı sıra, her iki kurumun ortaklaşa yerine getirdiği sorumluluklar da vardı. Bir kere hem Genel Kurul hem de Konsey, Cemiyetin ilgi alanı ve dünya barışını ilgilendiren konularda toplantılar düzenlemekle yetkili idiler. Yine her iki kurum da, Daimi Uluslararası Adalet Divanı ndan danışma çerçevesinde görüş alma yetkisine sahipti. Devletler arasında baş gösteren kimi sorunları çözümü için, sorunun taraflarından herhangi biri, Konsey de görüşülmekte olan bir meseleyi Genel Kurulun gündemine de taşıyabilirdi (Hasgüler & Uludağ 2005: 56). Buna rağmen her iki kurumun ortak kararını gerektiren üç temel sorumluluk da vardı. Bunlar a) Genel Sekreterin atanması, b) Daimi Uluslararası Adalet Divanı üyelerinin seçilmesi c) Konseydeki daimi ve daimi olmayan üyelerin dağılımında değişiklikler yapmak (Bennet 1995: 32). Cemiyet yapısı içinde önemli bir yere sahip olan Sekreterlik görevi için sözleşmede rehber olarak alınabilecek çok fazla bir şey belirtilmemişti. Dolayısıyla Sekreterlik bir anlamıyla kendi yolunu çizmek ve sorumluluk alanını belirlemek durumundaydı. Cemiyette 1919 ve 1933 yılları arasında Sekreterlik yapan Sir Eric Drummond, kişisel başarısı ve inisiyatifiyle sekreterliğin görev sahasını belirli bir sisteme kavuşturmuş ve bütün üye ülkelerin güvenini kazanmıştı. Cemiyetin yönetim bölümünü oluşturan sekreterlikte Genel Sekretere bağlı 500 personel çalışırdı (O Callaghan & Griffiths 2002: 176). Milletler Cemiyeti ve Dünya Barışı Milletler Cemiyetinin en önemli amaçlarından biri barışı korumak ve devletler arasında çıkabilecek anlaşmazlık ve çatışmaları barışçıl çözümlere kavuşturarak olası savaşları engellemek idi. Uluslar arası ilişkilere yeni bir düzen getirme anlamında önemli bir sorumluluğu üstlenmiş Cemiyet, milletlerarası işbirliğini geliştirmek ve milletlerarası barış ve güvenliği koruma amacını benimsemişti (Wilkinson 2007: 85). Bu anlamıyla barış Milletler Cemiyeti nin en temel felsefesi niteliğinde idi. Öyle ki, Cemiyet Sözleşmesinin 26 maddesinden 10 u bu amaçlara ulaşma esası üzerine tesis edilmişti. Barışın sürekli kılınması ve savaş tehdidine karşı caydırıcı olmak amacıyla Cemiyet, kolektif bir güvenlik sistemini de kurumsallaştırmayı hedef olarak gütmekteydi. Kısacası, Cemiyet yeni bir güvenlik sistemi oluşturarak artık dünyada yeni Armagedon ların yaşanmasını engellemek istiyordu (Watson 1984: 282). 25

8 Multicore parallel processing Cemiyet Sözleşmesi anti-hegemonyal bir meşruiyet sistemine dayanmaktaydı. Kolektif güvenlik ilkesini benimsemiş olan Cemiyet, güçlüye karşı zayıfı korumayı hedeflerken kolektif güvenliği sağlama sorumluluğunu da önemli oranda büyük güçlere bırakıyordu (Watson 1984: 284). Cemiyet sözleşmesi üye ülkeler arasında savaşa sebep olacak bir sorunun baş göstermesi durumunda, soruna taraf ülkelerin çatışmalara başlamadan önce arabuluculuğa başvurmaları veya hukuksal çözüm yollarını tercih etmelerini önermektedir. Şayet arabuluculuk ve hukuki yollarla bir çözüme ulaşılmadıysa, o zaman Konseyin soruşturmasına başvurulabilirdi. Eğer arabuluculuk, hukuki yollar ve Konseyin soruşturmasından da bir netice elde edilmemişse ve savaş kaçınılmaz ise, o zaman ancak üç ay sonra savaşa başlayabilirlerdi 2. Kısacası Cemiyet sözleşmesi savaşı yasaklamıyor, ancak sözleşmeyi imzalamış olan ülkelerin, savaşa başlamadan önce sunulan önerileri dikkate almayı zorunlu kılıyordu (Calvocorressi 1983: 86). Cemiyet sözleşmesinin 16. Maddesi; sözleşmenin 12, 13 ve 14. maddelerini ihlal ederek savaşa başvuran üye ülkeleri, Cemiyetin bütün üyelerine karşı savaş suçu işlemiş olarak değerlendiriyordu. Bu durumda Cemiyet, Sözleşmeyi ihlal eden ülkeye karşı derhal bazı yaptırımlara girişmeliydi. Öncelikle o ülke ile diğer üye ülkeler arasındaki ticari ve finansal ilişkiler kesilmeli, üye ülke vatandaşlarının o ülke vatandaşları ile görüşmeleri yasaklanmalıydı. Sözleşmeyi ihlal eden ülke Cemiyete üye değilse bile, o ülke ile var olan ticari ve finansal ilişkilere son verilmeliydi. Milletler Cemiyeti devletler arasındaki bloklaşma ve kutuplaşmaları engellemek amacıyla, uluslar arasında gizli olarak yapılan antlaşmaları geçersiz saymaktaydı. Cemiyete üye ülkelerin yapacakları anlaşmalar sekreterliğe kayıt edildikten sonra yayınlanmalıydı. Hiç bir sözleşme veya uluslararası anlaşma kayıt edilmeyinceye kadar bağlayıcı bir güce sahip değildi ve geçerli olarak kabul edilmezdi (Madde 18). Milletler Cemiyeti nin özellikle ilk yıllarda başarıyla çözüme kavuşturduğu bazı devletler arası sorunlar da vardı. İsveç ve Finlandiya arasında sorun teşkil eden 6500 küçük adacığın 1921 de çözüme kavuşturulması; aynı yıl Yugoslavya Krallığı ve Arnavutluk arsındaki sınır meselesinin çözümü; Avusturya ve Macaristan ının ödemekle yükümlü kılındıkları savaş tazminatının ödenmesi amacıyla Cemiyet öncülüğünde iki ülke için sağlanan borç; Almanya ve Polonya arasında sorun teşkil eden Yukarı Silesia nın hangi ülkeye katılacağı konusu; nüfus çoğunluğunun Alman olmasına rağmen Lituanya nın 1923 yılında işgal ettiği liman kenti Memel in geleceği gibi sorunlar, Milletler Cemiyeti tarafından başarıyla çözüme kavuşturuldu (TLN 2008) yılında Bulgaristan ve Yunanistan arasında baş gösteren sınır anlaşmazlığında, Yunan askerleri komşu Bulgaristan sınırını ihlal etmişti. Bulgaristan hükümeti, askeri güçlerine sembolik bir direniş emri verirken, bu ihlali derhal Milletler Cemiyeti 2 Cemiyet Sözleşmesi için Bkz. Taft, William Howard. Collected Works of William Howard Taft 26

9 A. Kıran, GAU J. Soc. & Appl. Sci., 3(6), 19-36, 2008 Konseyi ne getirdi. Bu acil durum üzerine Konsey üç gün içinde toplandı ve Konsey Başkanı Fransalı Briand ateşkes çağrısında bulunarak Yunanistan askerlerinin geri çekilmesini istedi. Yunanistan ın ihlalini kınayan Konsey, normal duruma dönülmesini denetlemek amacıyla bölgeye askeri gözlemciler göndererek, meydana gelen zarar ve çözüm konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere bir inceleme komisyonu oluşturdu. Briand ın çabaları ve pozitif yaklaşımı sayesinde, Konsey minimum zarar ile her iki ülkeyi uzlaştırdı ve böylece barış sağlanmış oldu (Bennet 1995: 35). Milletler Cemiyeti nin aracılığıyla çözüme kavuşturulan bir sorun da, daha çok Musul sorunu olarak bilinen Türkiye ve Irak arasındaki sınırın belirlenmesi konusudur. Milletler Cemiyeti 1927 yılında Polonya ve Litvanya arasında baş gösteren benzer bir sorunun çözümünde de başarı gösterdi. Cemiyet, kısa tarihi boyunca teknik ve yasal sorunlardan silahlı çatışmalara kadar yaklaşık 60 davaya baktı ve bunların yarısını barışçıl bir çözümle sonuçlandırdı (O Callaghan & Griffiths 2002: 176). Milletler Cemiyeti ve Önlenemeyen Savaş Milletler Cemiyeti nin gerçek anlamda ciddi uluslararası sorunlarla yüzleşmesi 1930 yılından sonra başlayacaktır. Eylül 1931 de Japonya, Çin askerlerinin iki ülke arasındaki demiryolu hattını sabote ettiği bahanesiyle Çin toprakları dahilinde kalan Güney Mançurya Demiryolunu işgal etti. Demiryolu ve civarı, iki ülke arasında önemli bir ticari güzergah niteliğindeydi. Japon güçlerinin Shangai de uluslararası düzeni tehdit ettiği sırada, 1926 dan beri hazırlıklarını sürdürülen Dünya Silahsızlanma Konferansı Cenevre de açılışını yapıyordu. Japonya nın saldırılarını daha da genişleterek Mukden i işgal etmesi, başta Milletler Cemiyeti olmak üzere, bütün dünyanın dikkatini bölgeye yöneltecektir. Artık herkes, Japonya nın bir hak koruma peşinde değil, doğrudan doğruya işgal amacında olduğunun farkındadır. Gözler Milletler Cemiyeti ne çevrilmiş durumdaydı. Üstelik Japonya, Versailles Atlaşması ndan pek memnun olmamakla birlikte (Archer 1992: 22), Milletler Cemiyeti Konseyi daimi üyelerinden biri idi. Cemiyet Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince, olay yerinde incelemeler yapmak üzere bir komisyonun oluşturulması gerekiyordu. Ancak Japonya, bir inceleme komisyonunun bölgeye gönderilmesini Konsey de veto etti. Çin, Sözleşmenin 15. Maddesini esas göstererek, Japonya nın vetosunun geçerli olmayacağını dile getirdi. Çünkü 15. Madde uyarınca, soruna taraf olan ülkeler kararı bloke edemezlerdi. Çin in başvurusunu yerinde bulan Konsey, sonunda Mançurya ya gönderilmek üzere bir komisyonun oluşturulmasını kararlaştırdı. Ancak her şeye rağmen Konsey, Japonya ya karşı etkin yaptırımların hayata geçirilmesi, ekonomik ve askeri ambargoların uygulanmasında kararlı bir tutuma sahip değildi. Zaten ABD de, zorlayıcı yaptırımları desteklemeyeceğini beyan etmişti. Çin in ısrarları neticesinde, büyük güçlerden oluşturulmuş beş kişilik Lytton Komisyonu Mançurya ya gitmek üzere hareket etti. Ancak Komisyon, olayların 27

10 Multicore parallel processing başlamasından ancak yedi ay sonra Mançurya ya varabilmişti. Bu arada Japonya işgal harekatını tamamlamış ve ülkede kendisine bağlı kukla bir yönetim oluşturmuştu. Üstelik Japonya, Mançurya nın adını da Manchuku olarak değiştirmişti. Japonya nın bağımsız bir ülke olarak lanse ettiği Manchuku, uluslar arası toplum tarafından, sadece Almanya ve İtalya tarafından bağımsız ülke olarak tanınmıştı; dünyanın geri kalanı Mançurya yı Çin in bir parçası olarak kabul ediyordu (Wikipedia 2007). Lytton Komisyonu raporunda da Japonya saldırganlığından dolayı kınanıyor ve Mançurya nın Çin e iade edilmesi talep ediliyordu. Rapor Cemiyet Genel Kurulu nda oylandığında, 42 ye karşı 1 oy ile geçti. Sadece Japonya rapor aleyhinde oy kullanmıştı. Cemiyet raporunu hiçe sayan Japonya, Milletler Cemiyeti nden istifa etti. Ancak Milletler Cemiyeti raporda önerilenlerin yerine getirilmesi anlamında zorlayıcı hiç bir yaptırıma baş vurmuyordu. Açıkçası Cemiyet, güçlü bir ülkeye yaptırımlar uygulama konusunda yetersiz kalmıştı. Bu durum bir yandan Cemiyetin saygınlığına gölge düşürürken, öte yandan Cemiyetin, güçlü üye ülkelerin taraf olduğu sorunlar karşısındaki iradesizliğini de ortaya çıkarıyordu (Bennet 1995: 36). Nitekim Mançurya, İkinci Dünya Savaşı nda, 1945 te Kızıl Ordu tarafından kurtarılıp Çine iade edilinceye kadar Japonya nın egemenliğinde kaldı yılının başlarında İtalya, Somali ve Eritrede askeri yığınak yapmaya başladı. Aynı yılın Aralık ayında, Etiyopya toprakları olarak bilinen Wal-Wal da, İtalyan güçleri ve Etiyopyalılar arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi. Etiyopya İmparatoru Haile Selassie, daha önce İtalya ile yapılan bir antlaşma çerçevesinde konunun arabuluculara iletilmesi yönünde bir talepte bulundu. İtalya da özür dileyerek zararın tanzim edilebileceği yönünde işaret verince, Etiyopya hükümeti Milletler Cemiyeti nezdinde girişimlerde bulunarak konunun Konsey de görüşülmesini istedi. Konunun Konsey de görüşülmesine rıza gösteren İtalya, sorunun gerçek anlamda bir çözüme kavuşturulmasından ziyade, zaman kazanma niyetindeydi. Aslında Milletler Cemiyeti, daha önce Korfu adası sorunu nedeniyle de İtalya ile karşı karşıya gelmişti. Korfu Adası, 1923 te Yunanistan ve Arnavutluk arasındaki bir sınır sorunu olarak Milletler Cemiyeti gündemine geldiğinde, Konsey İtalyan general Enrico Tellini yi sorunu irdelemek amacıyla görevlendirmişti. 27 Ağustos 1923 te, Tellini ve beraberindeki heyet Yunanistan kısmındaki sınırı incelerken suikasta uğradılar. Oldukça öfkelenmiş olan İtalya lideri Benito Mussolini, Yunanistan ın derhal tazminat ödeyerek olaya karışanları infaz etmesini istedi. Oysa Yunanistan gerçek katillerin kimler olduğunu bilmiyordu. Bunun üzerine İtalya güçleri 31 Ağustos 1923 te, Yunanistan tarafında kalan Korfu adasını işgal edip 15 kişiyi öldürdüler. İtalya nın işgal eylemini kınayan Cemiyet, Yunanistan ının da, Tellini nin katilleri bulunana kadar tazminatı kedilerine teslim etmesini istedi. Daha sonra Mussolini nin dayatmasıyla kararını değiştiren Cemiyet, Yunanistan ı özür dileyerek hemen tazminat ödemek durumunda bıraktı. Mussolini, Korfu konusunda zaferle çıkarken Cemiyet sistemi de ağır bir darbe almıştı (Wikipedia, 2007). Avrupa da Hitler in yarattığı endişe ile hareket eden İngiltere ve Fransa, İtalya diktatörü Mussolini yi karşılarına almak istemiyorlardı. Üstelik İngiltere ve Fransa, 28

Birinci Dünya Savaşı ndan Sonra Avrupa Barışı İçin Önemli Bir Adım: Locarno Konferansı

Birinci Dünya Savaşı ndan Sonra Avrupa Barışı İçin Önemli Bir Adım: Locarno Konferansı Birinci Dünya Savaşı ndan Sonra Avrupa Barışı İçin Önemli Bir Adım: Locarno Konferansı Erkan CEVİZLİLER * Ali Servet ÖNCÜ ** Özet Birinci Dünya Savaşı ndan sonra, Almanya ya kabul ettirilen Versailles

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA

SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ 1. SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA GEÇİŞ DÖNEMİ II. Dünya Savaşı ndan İngiltere ve Fransa nın yıpranmış, SSCB ile ABD nin süper güç olarak çıkması Soğuk Savaş sürecini başlatmıştır.

Detaylı

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU 2010 DÜNYADA İNSAN HAKLARININ DURUMU

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU 2010 DÜNYADA İNSAN HAKLARININ DURUMU ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU 2010 DÜNYADA İNSAN HAKLARININ DURUMU Bu rapor 2009 yılının Ocak ayından Aralık ayına kadar ki dönemi kapsamaktadır. ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ Uluslararası Af Örgütü, uluslararası

Detaylı

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU 2010 DÜNYADA İNSAN HAKLARININ DURUMU

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU 2010 DÜNYADA İNSAN HAKLARININ DURUMU ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU 2010 DÜNYADA İNSAN HAKLARININ DURUMU Bu rapor 2009 yılının Ocak ayından Aralık ayına kadar ki dönemi kapsamaktadır. ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ Uluslararası Af Örgütü, uluslararası

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ: 1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1. Sanayi İnkılâbının etkisiyle büyük devletlerin ham madde ve pazar yarışına hız vermesi 2. Sömürgecilik 3. Milliyetçilik akımın

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz İçindekiler Avrupa Birliği ni sunuş 3 Antlaşmalar 5 AB kararlarını nasıl alır? 7 Avrupa Parlamentosu: halkın sesi 10 Avrupa Birliği Konseyi: üye

Detaylı

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI

1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 205 Ağustos 2013 1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI Dr. Bülent ŞENER Öz 1963-1964

Detaylı

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye-

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- GİRİŞ Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Tezde öncelikle terörizmin farklı kuruluşlarca algılanma biçimi

Detaylı

KUDÜS VE KENTTEKİ ARAP NÜFUSUN HUKUKİ DURUMU

KUDÜS VE KENTTEKİ ARAP NÜFUSUN HUKUKİ DURUMU KUDÜS VE KENTTEKİ ARAP NÜFUSUN HUKUKİ DURUMU Dr. Musa Jamil al-qudsy al-dweik 1.HUKUK TOPLANTISI Uluslararası Adalet ve Hürriyet Derneği 15 Mart 2014 Cumartesi İSTANBUL UAHDER in Hediyesidir Uluslararası

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ve AİLE ARAŞTIRMALARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEMİNER HAZIRLAYAN: MERVE DURMAZ ÇUBUKÇUOĞLU DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR. NURAY ERTÜRK KESKİN NO:

Detaylı

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı

Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni Karşısında Đnsan Haklarının Durumu

Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni Karşısında Đnsan Haklarının Durumu Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni Karşısında Đnsan Haklarının Durumu Ahmet Özer * Özet: Küreselleşme süreci bir yandan dünyayı tek kutuplu bir hale getirirken, öte taraftan insan haklarını en çok korumakla

Detaylı

ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ. Werner Sengenberger

ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ. Werner Sengenberger ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ Werner Sengenberger 3 İÇİNDEKİLER Önsöz, FES Başkanı 4 Önsöz, DGB Başkanı 6 1 Kısaca ILO 9 2 ILO nun Kökenleri ve Gelişimi 13 3 Tarihsel

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 5 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KONULAR : İN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ A. HÜKÛMETLER ARASI 1. Askerî Örgütler 2. Siyasi Örgütler 3. Ekonomik Örgütler B. HÜKÛMET DIŞI BU SONUNDA AŞAĞIDAKİLERİ YAPABİLİRSİNİZ.

Detaylı

YUMUŞAK GÜÇ JAPONYA NIN SERT GÜÇ ARAYIŞLARI Soft Power Japan in Search of Hard Power

YUMUŞAK GÜÇ JAPONYA NIN SERT GÜÇ ARAYIŞLARI Soft Power Japan in Search of Hard Power YUMUŞAK GÜÇ JAPONYA NIN SERT GÜÇ ARAYIŞLARI Soft Power Japan in Search of Hard Power Emine AKÇADAĞ Özet: Tarihi boyunca orduya büyük önem veren, hatta bazı dönemler militarist yaklaşımlar benimsemiş Japonya,

Detaylı

YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI

YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI Halil Kürşad ASLAN Özet Günümüzde ABD halen dünyanın askeri güç merkezidir. Yine de not etmekte yarar var ki Çin in son 30 yıldaki nefes kesen

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ TMMOB

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ TMMOB TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE TMMOB Nisan 2005 1 ISBN 975-395-852-8 Kapakve Sayfa Tasarımı Dijle Konuk Baskı Ümit Ofset Tel: (0312) 384 17 07 Baskı Tarihi

Detaylı

RAPOR. seta İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.

RAPOR. seta İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav. İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI seta RAPOR SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Aralık 2011 İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI

Detaylı

Arap Baharı Karşısında ABD'nin Tutumu *

Arap Baharı Karşısında ABD'nin Tutumu * SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2014, Sayı: 33, ss.1-18 SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences December 2014, No: 33, pp..1-18 Arap Baharı Karşısında ABD'nin

Detaylı

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965)

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Sait DİNÇ 1 - İç Politika ve Etkileri ( 1938 1950 ) 10 Kasım 1938 de Atatürk ün vefatı ile Türkiye de yeni bir dönem

Detaylı