Milletler Cemiyeti ve Önlenemeyen Savaş

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Milletler Cemiyeti ve Önlenemeyen Savaş"

Transkript

1 A. Kıran, GAU J. Soc. & Appl. Sci., 3(6), 19-36, 2008 Milletler Cemiyeti ve Önlenemeyen Savaş Abdullah Kıran 1 Girne Amerikan Universitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, KKTC Özet Ocak 1917 de ABD Senatosunda bir konuşma yapan Woodrow Wilson, büyük güçler tarafından desteklenecek bir Barış Cemiyetinin kurulması yönündeki talebini dile getirdi. 18 Ocak 1919 da Paris te toplanan Barış Konferansı nda milletler cemiyetinin kurulması ana gündem maddesi olarak ele alındı. Cemiyet Sözleşmesi Versailles Antlaşmasının bir parçası olarak kabul edildiğinden, 10 Ocak 1920 de onaylanarak yürürlüğe girdi. Cemiyetin temel amacı uluslararası işbirliğini geliştirerek uluslararası barış ve güvenliği sağlamaktı. ABD, Cemiyetin kuruluş sürecinde en önemli desteği sağlamasına rağmen daha sonra üye olamadı. ABD nin Cemiyete giremeyişi, Cemiyetin evrensellik iddiasını zayıflattığı gibi, saldırgan ülkelere karşı etkin bir tavır alma umudunu da zorlaştırdı. Üstelik Sovyetler Birliği de 1934 yılına kadar Cemiyet içinde yer almadı. ABD ve Sovyetler Birliği nin yokluğu, Cemiyeti daha çok İngiltere ve Fransa nın çıkarlarını korumaya çalışan bir örgüte dönüştürdü. Buna rağmen Cemiyet, 1920 lerde Yunanistan ın Bulgaristan a saldırısı ve Türkiye-Irak arasındaki sınır sorunu gibi meseleleri çözmekte başarılı oldu. Ancak Cemiyetin, büyük güçlerin taraf olduğu çatışmaları çözme yönündeki başarısını test edecek sorunlar 1930 lardan sonra başladı. Cemiyet 1932 yılında Japonya nın Mançurya ya karşı saldırısı ve İtalya nın da Etiyopya yı işgal etme olayı karşısında yetersiz kaldı te Almanya da iktidara gelen Hitler, Cemiyetten ayrılarak Versailles Antlaşmasını tanımadığını ilan etti. 1 Eylül 1939 da Almanya, Polonya ya saldırdığında, iki gün sonra Fransa ve İngiltere Almanya ya karşı savaş ilan ettiler ve böylece Cemiyetin kurmaya çalıştığı uluslar arası sistem çöktü. Anahtar Kelimeler: Milletler Cemiyet, Kolektif güvenlik, Versailles Antlaşması Savaş, Barış. The League of Nations and the Unavoidable War Abstract In January 1917, when Woodrow Wilson (the US president) addressed the United States Senate, he advocated the establishment of a League for Peace backed by superior collective force. On January 18, 1919, when the peace conference convened in Paris, the establishment of a League of Nations was on its agenda. Since the League 1 19

2 Multicore parallel processing Covenant was part of the Treaty of Versailles, it was ratified and took effect on January 10, The main aim of the League was to promote international cooperation and to achieve international peace and security. Although the United States was the main force behind the establishment of the League of Nations, it did not become a member of the organization. The failure of the US to join the League undermined the League s claim to universality and its hopes of taking effective action against aggressor states. Besides the US, the Soviet Union was not a member of the organization until With the absence of the US and the Soviet Union, the League subsequently came to be controlled by the interest of France and Britain. But still, during the period of 1920 s, the League was successful in solving some international problems, such as Greek aggression against Bulgaria and Turkey s Iraqi border dispute. The great test of League s ability to solve conflicts involving major powers began in 1930 s. The League remained incapable of dealing with Japanese aggressions against China in 1932 when it occupied Manchuria and with the Italian aggression against Abyssinia (Ethiopia) in In 1933, when Hitler came to power in Germany, he broke his way with the League of Nations and denounced the Treaty of Versailles. On September 1, 1939, when Germany attacked Poland, two days later France and Britain declared war against Germany, the Second World War began and the international system, which the League aimed to establish failed. Keywords: League of Nations, Collective security, Versailles Treaty, Peace, War Giriş Yaklaşık 10 milyon insanın ölümüne ve milyonlarca insanın açlık, hastalık ve kıtlıklarla boğuşmasına sebep olan Birinci Dünya Savaşı ndan hemen sonra, başta savaşın galipleri olmak üzere, dünya nüfusunun dörtte üçünü temsil eden dünya liderleri (Henig 1995: 2), devletlerarası sorunları barışçıl yollarla çözmek ve olası sorunları sıcak çatışmaya girmeden engellemek amacıyla, uluslararası sistemde kimi düzenlemelere gitmek ihtiyacını duydular. Bu yeni düzenleme devletlerarası işbirliği esasına dayanmalıydı. Daha önce genellikle ikili ve bölgesel antlaşmalar şeklinde gerçekleşen devletlerarası ilişkiler, savaştan sonra daha global bir içerik kazanarak uluslararası bir nitelik taşıyacaktı. Bundan böyle, devletlerarası işbirliğini pekiştirmenin en önemli unsurlarından biri, uluslararası organizasyonların oluşturulması olarak görülüyordu. Bu bilinçle hareket eden galip devletler, Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam, League of Nations) adlı uluslar arası teşkilatın bir an önce hayata geçirilmesi amacıyla kolları sıvadılar. Milletler Cemiyetinin Kurulması Ocak 1917 de Amerika Birleşik Devletleri Senatosunda konuşan Başkan Woodrow Wilson, bir Barış Cemiyetinin kurulması ihtiyacını dile getirdi. Wilson büyük bir tutkuyla, sadece daimi uluslararası bir organizasyonun üye devletler arasında 20

3 A. Kıran, GAU J. Soc. & Appl. Sci., 3(6), 19-36, 2008 saldırganlığı önleyebileceğine inanıyordu. Ona göre bu öncelikli bir konu idi ve ancak böyle bir kurum gelecekteki savaşları önleyebilirdi (Mckay et al. 1987: 889). Yaklaşık bir yıl aradan sonra yine ABD kongresinde konuşan Başkan Wilson, bu kez tarihi 14 noktasını, ABD hükümetinin savaş amaçları olarak açıklayacaktı. Bunlar açık diplomasi şartı, denizlerin özgürlüğü, serbest ticaret, ulusların kendi kaderlerini belirleme hakkı, koloniler üzerindeki hak iddialarının tarafsızca düzenlenmesi ve en önemlisi de, yeni bir dünya düzeni çerçevesi olarak bir Milletler Cemiyeti nin kurulması idi (Crockatt 1995: 22). On dördüncü Nokta kurulacak bu cemiyete ilişkindi ve Wilson bu önemli çağrısını şöyle formüle edecekti: Büyük ve küçük devletlerin politik bağımsızlık ve toprak bütünlüklerini garanti etmek amacıyla, belirli sözleşmeler esası üzerinde ulusların genel bir birlikteliği oluşturulmalıdır. (Bennet 1995: 25). Wilson un 14 noktası, küçük istisnalar dışında bütün Müttefik güçler tarafından savaş amaçları olarak kabul edildi. Böylece Müttefik güçlerin hükümet başkanları, bir güvenlik organizasyonunun oluşturulmasını kendi barış planlarının bir parçası olarak taahhüt ettiler. Milletler Cemiyetinin oluşturulması yönündeki ortak iradenin sergilenmesinin ardından, ABD, Fransa ve Büyük Britanya dan, aralarında tarihçi, hukukçu, diplomat ve uluslararası hukuk profesörlerinin yer aldığı komisyonlar oluşturularak taslak çalışmalar başlatıldı. Milletler Cemiyeti için ilk taslağı hazırlatan Wilson, ateşkesten bir ay sonra, Aralık 1918 te Paris e uçtu. Barış konferansının açılışından bir ay önce Avrupa başkentlerini ziyaret eden Wilson, büyük halk kitleleri tarafından sevgi ile karşılandı. 18 Ocak 1919 da, barış konferansı Paris te toplantıya başladı. Toplantının açılışından bir hafta sonra ABD ve Büyük Britanya delegelerinin ısrarıyla, Milletler Cemiyeti nin oluşturulması yönündeki planın, barış antlaşmalarının ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesi yönünde bir karar alındı. Alınan karar, oluşturulacak Cemiyetin anayasasına ilişkin detaylar üzerinde çalışmalar yapacak bir komisyonun kurulmasını da kapsamaktaydı. W. Wilson, büyük ülkelerden ikişer, küçük 9 ülkeden birer temsilcinin yer aldığı 19 kişilik komisyona başkan olarak atandı. Komisyonunun çalışmalarını tamamlamasının ardından, sözleşmenin son taslağı 28 Nisan 1919 da barış konferansına sunuldu. Konferansa sunulan cemiyet sözleşmesi ve diğer bütün destekleyici belgeler oybirliği ile kabul edildi. Böylece daha önce vekil Genel Sekreter olarak atanan Sir Eric Drummond, organizasyon komitesinden sekreterlik çalışanlarını atamak ve Cemiyet organlarının ilk oturumlarını hazırlamak üzere görevlendirildi. Drummond, cemiyetin geçici merkezini Londra da kurdu. Cemiyet Sözleşmesi Versailles (Versay) Antlaşmasının bir parçası olduğundan, teşkilatın resmi kuruluşu 8 ay daha geciktirilerek, 10 Ocak 1920 de Versailles Antlaşmasının onaylanmasıyla yürürlüğe girdi. Milletler Cemiyeti nin 1920 de Cenevre de yapılan ilk toplantısında 42 ülke temsil edildi (O Callaghan & Griffiths 2002: 176). Cemiyet, kurumsal anlamda devletlerarası ilişkilerde bir devrim niteliğinde idi (Akehurst 2000: 23). Aynı zamanda Cemiyet, gerçek anlamda tarihteki ilk evrensel devletlerarası organizasyondu (Magstadh 2006: 569). 21

4 Multicore parallel processing Milletler Cemiyetine Üyelik Henüz Cemiyet sözleşmesi onaylanmadan, Paris Barış Konferansı sürecinde hangi ülkelerin üye olabilecekleri konusu şiddetli tartışmalara yol açmıştı. Öyle ki, ilk başlarda kurucu üyelik, sadece Versailles Antlaşmasına imza atmış 27 galip devlet ve Britanya İmparatorluğu ile sınırlı bırakılmak istenmişti, fakat daha sonra bu engel aşılmış ve diğer tarafsız ülkelerin de üye olması benimsenmişti (Akehurst 2000: 25). Tarafsız ülkelerin üye olma konusu aydınlığa kavuştuktan sonra, diğer bir sorun da henüz bağımsız olamamış ülkelerin üyelikleri konusunda yaşanmıştı. Özellikle Britanya, Genel Kurulda oy sayısını artırmak amacıyla, egemenliği altındaki diğer ülkelerin de üye olarak kabul edilmesini istiyordu. Bunların başında, o zamanlar İngiliz dominyonu olan Hindistan geliyordu. Sonunda Britanya, yoğun ısrar ve uzun tartışmalardan sonra, egemenliği altındaki ülkelerle Genel Kurulda 6 oya sahip olabilmişti. Milletler Cemiyeti nin asli üyeleri Sözleşmeye ilişik olan Ekte isimleri yazılı olan şu devletler idi: Belçika, Brezilya, Britanya İmparatorluğu (Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Hindistan), Çin, Küba, Çekoslovakya, Ekvator, Fransa, Yunanistan, Guatemala, Haiti, Hicaz, Honduras, İtalya, Japonya, Liberya, Nikaragua, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Yugoslavya, Amerika Birleşik Devletleri (sonra üye olamadı), Uruguay. Bu ülkelerin Versay Barış Antlaşmasının da altında imzaları bulunmaktaydı. Versailles Barış Antlaşması nda imzaları olmayıp, Cemiyet sözleşmesine imza atmış olan diğer ülkeler de şunlardı: Arjantin, Şili, Kolombiya, Danimarka, Hollanda, Norveç, Paraguay, İran, El Salvador, İspanya, İsveç, İsviçre ve Venezüella. Bu ülkeler Birinci Dünya Savaşı nda tarafsız kalmış olan devletlerdi. Cemiyet Sözleşmesinin onaylanmasının ardından, Sözleşmeye imza atmış 40 ülke Milletler Cemiyetinin kurucu üyesi kabul edildiler. Daha sonraları Milletler Cemiyetine aralarında Avusturya (1920), Bulgaristan (1920), Macaristan (1922) ve Almanya (1926) gibi eski düşman ülkelerin de yer aldığı 22 ülke daha üye olarak kabul edileceklerdir. Kurucu ve ikinci grup ülkeler arasında yer almayan Türkiye daha sonraları, 1932 yılında üye olmaya davet edilmiş ve üyeliği kabul edilmiştir (Gündüz 1994: 4). Cemiyete toplam 63 ülke üye olacaktır; ancak girip çıkanlar dikkate alındığında, sadece 1930 ların başlarında Cemiyette toplam 60 ülke bir arada bulunabilecektir. Afrika kıtasından sadece Liberya ve Güney Afrika Cemiyete üye iken Asya dan Çin, Japonya ve Tayland temsil edilmekteydiler (O Callaghan & Griffiths 2002: 177). Varılan anlaşma gereği, kuruluş sürecinde üye olan ülkelere ek olarak, diğer tam bağımsız ülkeler, dominiyom ve koloniler de, Genel Kurulun üçte iki oy kararı ile Cemiyete üye olabilirlerdi. Buna rağmen Cemiyetten uzaklaştırma, sözleşmenin ihlali ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi şartına bağlanmıştı. Bu da, ancak bütün üye ülkelerin oy birliği kararı ile mümkün idi. 22

5 A. Kıran, GAU J. Soc. & Appl. Sci., 3(6), 19-36, 2008 Milletler Cemiyeti nin kuruluşunda en önemli rolü oynayan ülke durumundaki ABD, Cemiyete üye olma kararının Senatodan geçmemesi nedeniyle, üye olamadı (Mesquita 2006: 305). Senato üyelerinin çoğunluğu, Cemiyete üye olma taraftarı olmasına rağmen, Senatoda üçte-iki oy sağlanamadığından ABD Cemiyete giremedi. Biri Kasım 1919, diğeri de Mart 1920 de Senatoda yapılan iki farklı oylamada da, Wilson un bütün çabalarına rağmen ABD Versailles Antlaşması ve onun bir parçası durumunda olan Milletler Cemiyetini reddetti. Wilson un yenilgisi, Amerikan halkının henüz uluslar arası ilişkilerde öncü bir rol oynamaya hazır olmadığını da gösteriyordu (US History 2005: 206). ABD nin Cemiyete üye olmamasının en önemli sebebi olarak Senatör Lodge nin oylama öncesinde senatoda yaptığı tarihi konuşma gösterilir. ABD nin medeniyeti korumak için savaşa girerek binlerce insanını bu yolda feda ettiğini ve milyarlarca Dolar harcadığını dile getiren Lodge, uğruna bunca bedel verilen barışın, Sovyetlerdeki Bolşevik rejimi iktidarda iken korunamayacağını söyler. Senatör Lodge ye göre Bolşevik rejimi altında büyük acılar çeken ve ağır bedeller ödeyen Rusya halkını bu kıtlık, yokluk ve anarşik durumdan kurtarmak ABD nin en önemli görevidir. Lodge şöyle der: Eğer Rusya daki anarşinin Batı medeniyeti arasında yayılmasına izin verilirse, bu medeniyet çöker. Biz Rusya yı yardımsız bırakarak dünyaya enfeksiyon yaymasına müsaade etmemeliyiz. Eğer biz Rusya ya karşı görevimizi yerine getirmezsek, bu saygınlığımıza gölge düşürür (Taft 2004: 62). Lodge göre Cemiyet içinde bir araya gelmiş ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya gibi güçlü ülkeler, eğer gerçek anlamda barışın korunması ve Versailles antlaşmasının hayata geçirilmesini istiyorlarsa, Bolşevik iktidarının Rusya da yaydığı zehirleyici enfeksiyonu kurutmalıdırlar. Bunu yapmamak, başlatılan işi yarıda bırakmak anlamına gelir. Bununla birlikte Lodge, ABD nin barış uğruna Almanya yı işgal altında tutmasının da taraftarıdır. Ona göre aksi taktirde henüz yeni özgürlüklerini kazanmış Yoguslavya, Çekoslovakya, Polonya ve Lituanya gibi ülkeler güvende olmayacaklardır (Taff 2004: 163). Milletler Cemiyetinin kuruluş sürecinde Cemiyete üye olamayan diğer büyük güç ise Sovyetler Birliğidir devriminden sonra, uluslararası hukuk sistemine ideolojik kaygılarla pek sıcak bakmayan Sovyetler Birliği Cemiyetin kuruluş sürecinde yer almamış, ancak daha sonraları, 1934 yılında Cemiyete üye olmuştur. Cemiyete en son olarak Mısır 1937 yılında katılmıştır. Milletler Cemiyeti nin İşleyişi Milletler Cemiyetinin işleyişi genel olarak üç temel organa dayanmaktaydı. Bunlar sırasıyla Genel Kurul(meclis - assembly), Konsey (Council) ve Sekreterlik (Secreteriat) idi. Genel Sekreterin başkanlık ettiği Sekreterlik Cenevre de bulunur ve genellikle örgüt buradan yönetilirdi. Yıllık toplantılarını Cenevre de düzenleyen Genel Kurul da her üye ülkeden delegeler katılır ve toplantılarda her ülke bir oya sahip olurdu. Konsey birkaç 23

6 Multicore parallel processing daimi ve Genel Kurul tarafından seçilen bazı daimi olmayan üyelerden oluşurdu. Sekreterlik ise, çeşitli uluslardan tarafsız memurların çalıştığı organizasyonun hizmetinde bir organdı. Konsey ve Genel Kurulun gündemini oluşturmak ve düzenlenen toplantılardan sonra raporlar yayınlamak Sekreterliğin görevleri arasında yer alırdı. Cemiyete üye olan bütün ülkeler doğal olarak Genel Kurul üyeleri idi. Sözleşmede Genel Kurulun toplantıları ile ilgili herhangi bir plan yapılmamıştı, ancak yılda yaklaşık bir ay süreli toplantılar kuruluşla birlikte geleneksel bir hal almıştı. Bu toplantılar çoğunlukla Eylül ayında düzenlenirdi. Genel Kurul işlerinin büyük çoğunluğunu 6 önemli komite ile yürütmekteydi. Bu komiteler 1) yasal sorunlar, 2) Teknik organizasyonlar, 3) Silahlanmanın düşürülmesi, 4) Bütçe ve finans, 5) Sosyal ve insani sorunlar, 6 ) Siyasal sorunları ele alırlardı. Her üyeye bütün komitelerde temsil edilme hakkı tanınmıştı. Komite kararları çoğunluk oyu ile alınırdı, ancak son onay için Genel Kurulda oybirliği gerekirdi (Bennet 1995: 31). Cemiyet Konseyi ndeki temsilin 5 daimi üye ve dört seçilmiş üyeden oluşması tasarlanmıştı, fakat ABD nin Senato kararı ile Cemiyet dışında kalması her iki kategori arasında eşit bir denge oluşturmuştu. Gerek daimi ve gerekse daimi olmayan üyelerin sayısında değişikliğe gitme yetkisi Genel Kurul ve Konsey de idi. Ancak başlangıçta ABD, Büyük Britanya, Fransa, İtalya ve Japonya daimi üyeler olarak belirlenmişlerdi. Daimi üye olmayan ülkeler üç yıllık bir zaman dilimi için Genel Kurul tarafından seçilirlerdi. Cemiyetin ilk dört daimi olmayan üyeleri Belçika, Brezilya Yunanistan ve İspanya idiler (The League of Nations [TLN], 2008) da Locarno Antlaşmasıyla Fransa ve Belçika ile sınır sorununu çözen Almanya ve daha sonra 1934 yılında da Sovyetler Birliği Cemiyete girdiklerinde, her iki ülke de Konseye daimi üye olarak kabul edilmişlerdi larda Almanya, Japonya ve İtalya nın Cemiyet üyeliğinden çekilmeleri üzerine, daimi üye sayısını daimi olmayan üye sayısının altına düşürecektir (Archer 1992: 21). Cemiyet sisteminde Genel Kurul ve Konsey arasındaki yetki ve görev dağılımına bakıldığında, sözleşmede ağırlığın önemli ölçüde Konseye verildiği hemen göze çarpar. Bu anlamıyla Konsey toplantıları da Genel Kurul toplantılarına nazaran daha sık yapılmaktaydı. Genel Kurulun Cemiyet içindeki görevleri şöyle sıralanabilir: 1) Yeni üyelerin Cemiyete kabulü, 2) Bütçenin kontrol edilmesi, 3) Daimi olmayan üyelerin Konseye seçimi, 4) Konsey üyelerinin seçimi ve görev sürelerine ilişkin kuralların belirlenmesi ve 5) Antlaşmaların gözden geçirilmesinde teşvik edici düşüncelerle önerilerde bulunmak (Bennet 1995: 32). Üyelerden herhangi birinin veto hakkı olmadığı (Hasgüler & Uludağ 2005: 55) ve genellikle kararların oy birliği ile alındığı Konsey şu görevleri yüklenmişti: 1) Anlaşmazlıkları yatıştırıp uzlaşma yolları bulmak, 2) Sözleşmeyi ihlal eden Cemiyet üyelerinin uzaklaştırılması, 3) Mandaların gözetim ve denetimi, 4) Sekreterlik çalışanlarının kabul ve atanması, 5) Cemiyet merkezinin bir yerden başka bir yere taşınması, 6) Silahsızlanma için planların yapılması, 7) Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi için Sözleşme şartlarının yerine getirilmesinde uygun metotlarla öneride 24

7 A. Kıran, GAU J. Soc. & Appl. Sci., 3(6), 19-36, 2008 bulunmak ve ambargoların uygulanması, 8) Uluslararası barışa herhangi bir tehdidin söz konusu olduğu durumlarda, Cemiyet üyelerinden birinin çağrısı üzerine toplanmak (Bennet 1995: 32). Konsey genellikle İngiltere ve Fransa hükümetlerinin politikaları doğrultusunda hareket ederken (Archer 1992: 21), Cemiyetin Genel Kurulu, özellikle küçük devletler için daimi bir forum niteliğinde idi. Burada küçük ülkeler kendi düşüncelerini serbestçe dile getirdikleri gibi, uluslararası sorunlar konusunda da bir derece söz sahibi olabiliyorlardı (Watson 1984: 284). Gerek Konsey ve gerekse Genel Kurulun kendilerine özgü görevlerinin yanı sıra, her iki kurumun ortaklaşa yerine getirdiği sorumluluklar da vardı. Bir kere hem Genel Kurul hem de Konsey, Cemiyetin ilgi alanı ve dünya barışını ilgilendiren konularda toplantılar düzenlemekle yetkili idiler. Yine her iki kurum da, Daimi Uluslararası Adalet Divanı ndan danışma çerçevesinde görüş alma yetkisine sahipti. Devletler arasında baş gösteren kimi sorunları çözümü için, sorunun taraflarından herhangi biri, Konsey de görüşülmekte olan bir meseleyi Genel Kurulun gündemine de taşıyabilirdi (Hasgüler & Uludağ 2005: 56). Buna rağmen her iki kurumun ortak kararını gerektiren üç temel sorumluluk da vardı. Bunlar a) Genel Sekreterin atanması, b) Daimi Uluslararası Adalet Divanı üyelerinin seçilmesi c) Konseydeki daimi ve daimi olmayan üyelerin dağılımında değişiklikler yapmak (Bennet 1995: 32). Cemiyet yapısı içinde önemli bir yere sahip olan Sekreterlik görevi için sözleşmede rehber olarak alınabilecek çok fazla bir şey belirtilmemişti. Dolayısıyla Sekreterlik bir anlamıyla kendi yolunu çizmek ve sorumluluk alanını belirlemek durumundaydı. Cemiyette 1919 ve 1933 yılları arasında Sekreterlik yapan Sir Eric Drummond, kişisel başarısı ve inisiyatifiyle sekreterliğin görev sahasını belirli bir sisteme kavuşturmuş ve bütün üye ülkelerin güvenini kazanmıştı. Cemiyetin yönetim bölümünü oluşturan sekreterlikte Genel Sekretere bağlı 500 personel çalışırdı (O Callaghan & Griffiths 2002: 176). Milletler Cemiyeti ve Dünya Barışı Milletler Cemiyetinin en önemli amaçlarından biri barışı korumak ve devletler arasında çıkabilecek anlaşmazlık ve çatışmaları barışçıl çözümlere kavuşturarak olası savaşları engellemek idi. Uluslar arası ilişkilere yeni bir düzen getirme anlamında önemli bir sorumluluğu üstlenmiş Cemiyet, milletlerarası işbirliğini geliştirmek ve milletlerarası barış ve güvenliği koruma amacını benimsemişti (Wilkinson 2007: 85). Bu anlamıyla barış Milletler Cemiyeti nin en temel felsefesi niteliğinde idi. Öyle ki, Cemiyet Sözleşmesinin 26 maddesinden 10 u bu amaçlara ulaşma esası üzerine tesis edilmişti. Barışın sürekli kılınması ve savaş tehdidine karşı caydırıcı olmak amacıyla Cemiyet, kolektif bir güvenlik sistemini de kurumsallaştırmayı hedef olarak gütmekteydi. Kısacası, Cemiyet yeni bir güvenlik sistemi oluşturarak artık dünyada yeni Armagedon ların yaşanmasını engellemek istiyordu (Watson 1984: 282). 25

8 Multicore parallel processing Cemiyet Sözleşmesi anti-hegemonyal bir meşruiyet sistemine dayanmaktaydı. Kolektif güvenlik ilkesini benimsemiş olan Cemiyet, güçlüye karşı zayıfı korumayı hedeflerken kolektif güvenliği sağlama sorumluluğunu da önemli oranda büyük güçlere bırakıyordu (Watson 1984: 284). Cemiyet sözleşmesi üye ülkeler arasında savaşa sebep olacak bir sorunun baş göstermesi durumunda, soruna taraf ülkelerin çatışmalara başlamadan önce arabuluculuğa başvurmaları veya hukuksal çözüm yollarını tercih etmelerini önermektedir. Şayet arabuluculuk ve hukuki yollarla bir çözüme ulaşılmadıysa, o zaman Konseyin soruşturmasına başvurulabilirdi. Eğer arabuluculuk, hukuki yollar ve Konseyin soruşturmasından da bir netice elde edilmemişse ve savaş kaçınılmaz ise, o zaman ancak üç ay sonra savaşa başlayabilirlerdi 2. Kısacası Cemiyet sözleşmesi savaşı yasaklamıyor, ancak sözleşmeyi imzalamış olan ülkelerin, savaşa başlamadan önce sunulan önerileri dikkate almayı zorunlu kılıyordu (Calvocorressi 1983: 86). Cemiyet sözleşmesinin 16. Maddesi; sözleşmenin 12, 13 ve 14. maddelerini ihlal ederek savaşa başvuran üye ülkeleri, Cemiyetin bütün üyelerine karşı savaş suçu işlemiş olarak değerlendiriyordu. Bu durumda Cemiyet, Sözleşmeyi ihlal eden ülkeye karşı derhal bazı yaptırımlara girişmeliydi. Öncelikle o ülke ile diğer üye ülkeler arasındaki ticari ve finansal ilişkiler kesilmeli, üye ülke vatandaşlarının o ülke vatandaşları ile görüşmeleri yasaklanmalıydı. Sözleşmeyi ihlal eden ülke Cemiyete üye değilse bile, o ülke ile var olan ticari ve finansal ilişkilere son verilmeliydi. Milletler Cemiyeti devletler arasındaki bloklaşma ve kutuplaşmaları engellemek amacıyla, uluslar arasında gizli olarak yapılan antlaşmaları geçersiz saymaktaydı. Cemiyete üye ülkelerin yapacakları anlaşmalar sekreterliğe kayıt edildikten sonra yayınlanmalıydı. Hiç bir sözleşme veya uluslararası anlaşma kayıt edilmeyinceye kadar bağlayıcı bir güce sahip değildi ve geçerli olarak kabul edilmezdi (Madde 18). Milletler Cemiyeti nin özellikle ilk yıllarda başarıyla çözüme kavuşturduğu bazı devletler arası sorunlar da vardı. İsveç ve Finlandiya arasında sorun teşkil eden 6500 küçük adacığın 1921 de çözüme kavuşturulması; aynı yıl Yugoslavya Krallığı ve Arnavutluk arsındaki sınır meselesinin çözümü; Avusturya ve Macaristan ının ödemekle yükümlü kılındıkları savaş tazminatının ödenmesi amacıyla Cemiyet öncülüğünde iki ülke için sağlanan borç; Almanya ve Polonya arasında sorun teşkil eden Yukarı Silesia nın hangi ülkeye katılacağı konusu; nüfus çoğunluğunun Alman olmasına rağmen Lituanya nın 1923 yılında işgal ettiği liman kenti Memel in geleceği gibi sorunlar, Milletler Cemiyeti tarafından başarıyla çözüme kavuşturuldu (TLN 2008) yılında Bulgaristan ve Yunanistan arasında baş gösteren sınır anlaşmazlığında, Yunan askerleri komşu Bulgaristan sınırını ihlal etmişti. Bulgaristan hükümeti, askeri güçlerine sembolik bir direniş emri verirken, bu ihlali derhal Milletler Cemiyeti 2 Cemiyet Sözleşmesi için Bkz. Taft, William Howard. Collected Works of William Howard Taft 26

9 A. Kıran, GAU J. Soc. & Appl. Sci., 3(6), 19-36, 2008 Konseyi ne getirdi. Bu acil durum üzerine Konsey üç gün içinde toplandı ve Konsey Başkanı Fransalı Briand ateşkes çağrısında bulunarak Yunanistan askerlerinin geri çekilmesini istedi. Yunanistan ın ihlalini kınayan Konsey, normal duruma dönülmesini denetlemek amacıyla bölgeye askeri gözlemciler göndererek, meydana gelen zarar ve çözüm konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere bir inceleme komisyonu oluşturdu. Briand ın çabaları ve pozitif yaklaşımı sayesinde, Konsey minimum zarar ile her iki ülkeyi uzlaştırdı ve böylece barış sağlanmış oldu (Bennet 1995: 35). Milletler Cemiyeti nin aracılığıyla çözüme kavuşturulan bir sorun da, daha çok Musul sorunu olarak bilinen Türkiye ve Irak arasındaki sınırın belirlenmesi konusudur. Milletler Cemiyeti 1927 yılında Polonya ve Litvanya arasında baş gösteren benzer bir sorunun çözümünde de başarı gösterdi. Cemiyet, kısa tarihi boyunca teknik ve yasal sorunlardan silahlı çatışmalara kadar yaklaşık 60 davaya baktı ve bunların yarısını barışçıl bir çözümle sonuçlandırdı (O Callaghan & Griffiths 2002: 176). Milletler Cemiyeti ve Önlenemeyen Savaş Milletler Cemiyeti nin gerçek anlamda ciddi uluslararası sorunlarla yüzleşmesi 1930 yılından sonra başlayacaktır. Eylül 1931 de Japonya, Çin askerlerinin iki ülke arasındaki demiryolu hattını sabote ettiği bahanesiyle Çin toprakları dahilinde kalan Güney Mançurya Demiryolunu işgal etti. Demiryolu ve civarı, iki ülke arasında önemli bir ticari güzergah niteliğindeydi. Japon güçlerinin Shangai de uluslararası düzeni tehdit ettiği sırada, 1926 dan beri hazırlıklarını sürdürülen Dünya Silahsızlanma Konferansı Cenevre de açılışını yapıyordu. Japonya nın saldırılarını daha da genişleterek Mukden i işgal etmesi, başta Milletler Cemiyeti olmak üzere, bütün dünyanın dikkatini bölgeye yöneltecektir. Artık herkes, Japonya nın bir hak koruma peşinde değil, doğrudan doğruya işgal amacında olduğunun farkındadır. Gözler Milletler Cemiyeti ne çevrilmiş durumdaydı. Üstelik Japonya, Versailles Atlaşması ndan pek memnun olmamakla birlikte (Archer 1992: 22), Milletler Cemiyeti Konseyi daimi üyelerinden biri idi. Cemiyet Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince, olay yerinde incelemeler yapmak üzere bir komisyonun oluşturulması gerekiyordu. Ancak Japonya, bir inceleme komisyonunun bölgeye gönderilmesini Konsey de veto etti. Çin, Sözleşmenin 15. Maddesini esas göstererek, Japonya nın vetosunun geçerli olmayacağını dile getirdi. Çünkü 15. Madde uyarınca, soruna taraf olan ülkeler kararı bloke edemezlerdi. Çin in başvurusunu yerinde bulan Konsey, sonunda Mançurya ya gönderilmek üzere bir komisyonun oluşturulmasını kararlaştırdı. Ancak her şeye rağmen Konsey, Japonya ya karşı etkin yaptırımların hayata geçirilmesi, ekonomik ve askeri ambargoların uygulanmasında kararlı bir tutuma sahip değildi. Zaten ABD de, zorlayıcı yaptırımları desteklemeyeceğini beyan etmişti. Çin in ısrarları neticesinde, büyük güçlerden oluşturulmuş beş kişilik Lytton Komisyonu Mançurya ya gitmek üzere hareket etti. Ancak Komisyon, olayların 27

10 Multicore parallel processing başlamasından ancak yedi ay sonra Mançurya ya varabilmişti. Bu arada Japonya işgal harekatını tamamlamış ve ülkede kendisine bağlı kukla bir yönetim oluşturmuştu. Üstelik Japonya, Mançurya nın adını da Manchuku olarak değiştirmişti. Japonya nın bağımsız bir ülke olarak lanse ettiği Manchuku, uluslar arası toplum tarafından, sadece Almanya ve İtalya tarafından bağımsız ülke olarak tanınmıştı; dünyanın geri kalanı Mançurya yı Çin in bir parçası olarak kabul ediyordu (Wikipedia 2007). Lytton Komisyonu raporunda da Japonya saldırganlığından dolayı kınanıyor ve Mançurya nın Çin e iade edilmesi talep ediliyordu. Rapor Cemiyet Genel Kurulu nda oylandığında, 42 ye karşı 1 oy ile geçti. Sadece Japonya rapor aleyhinde oy kullanmıştı. Cemiyet raporunu hiçe sayan Japonya, Milletler Cemiyeti nden istifa etti. Ancak Milletler Cemiyeti raporda önerilenlerin yerine getirilmesi anlamında zorlayıcı hiç bir yaptırıma baş vurmuyordu. Açıkçası Cemiyet, güçlü bir ülkeye yaptırımlar uygulama konusunda yetersiz kalmıştı. Bu durum bir yandan Cemiyetin saygınlığına gölge düşürürken, öte yandan Cemiyetin, güçlü üye ülkelerin taraf olduğu sorunlar karşısındaki iradesizliğini de ortaya çıkarıyordu (Bennet 1995: 36). Nitekim Mançurya, İkinci Dünya Savaşı nda, 1945 te Kızıl Ordu tarafından kurtarılıp Çine iade edilinceye kadar Japonya nın egemenliğinde kaldı yılının başlarında İtalya, Somali ve Eritrede askeri yığınak yapmaya başladı. Aynı yılın Aralık ayında, Etiyopya toprakları olarak bilinen Wal-Wal da, İtalyan güçleri ve Etiyopyalılar arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi. Etiyopya İmparatoru Haile Selassie, daha önce İtalya ile yapılan bir antlaşma çerçevesinde konunun arabuluculara iletilmesi yönünde bir talepte bulundu. İtalya da özür dileyerek zararın tanzim edilebileceği yönünde işaret verince, Etiyopya hükümeti Milletler Cemiyeti nezdinde girişimlerde bulunarak konunun Konsey de görüşülmesini istedi. Konunun Konsey de görüşülmesine rıza gösteren İtalya, sorunun gerçek anlamda bir çözüme kavuşturulmasından ziyade, zaman kazanma niyetindeydi. Aslında Milletler Cemiyeti, daha önce Korfu adası sorunu nedeniyle de İtalya ile karşı karşıya gelmişti. Korfu Adası, 1923 te Yunanistan ve Arnavutluk arasındaki bir sınır sorunu olarak Milletler Cemiyeti gündemine geldiğinde, Konsey İtalyan general Enrico Tellini yi sorunu irdelemek amacıyla görevlendirmişti. 27 Ağustos 1923 te, Tellini ve beraberindeki heyet Yunanistan kısmındaki sınırı incelerken suikasta uğradılar. Oldukça öfkelenmiş olan İtalya lideri Benito Mussolini, Yunanistan ın derhal tazminat ödeyerek olaya karışanları infaz etmesini istedi. Oysa Yunanistan gerçek katillerin kimler olduğunu bilmiyordu. Bunun üzerine İtalya güçleri 31 Ağustos 1923 te, Yunanistan tarafında kalan Korfu adasını işgal edip 15 kişiyi öldürdüler. İtalya nın işgal eylemini kınayan Cemiyet, Yunanistan ının da, Tellini nin katilleri bulunana kadar tazminatı kedilerine teslim etmesini istedi. Daha sonra Mussolini nin dayatmasıyla kararını değiştiren Cemiyet, Yunanistan ı özür dileyerek hemen tazminat ödemek durumunda bıraktı. Mussolini, Korfu konusunda zaferle çıkarken Cemiyet sistemi de ağır bir darbe almıştı (Wikipedia, 2007). Avrupa da Hitler in yarattığı endişe ile hareket eden İngiltere ve Fransa, İtalya diktatörü Mussolini yi karşılarına almak istemiyorlardı. Üstelik İngiltere ve Fransa, 28

11 A. Kıran, GAU J. Soc. & Appl. Sci., 3(6), 19-36, 2008 elden geldiğince İtalya nın Afrika daki hesaplarına müdahil olmamaktan yanaydılar. Bu nedenle Etiyopya nın şikayeti bilinçli olarak geç ele alınmıştı. Ağustos 1934 te Fransa ve İngiltere nin hükümet yetkilileri, Afrika sorununu görüşmek üzere İtalyan yetkilileri ile masaya oturdular. Ancak Mussolini, İngiltere ve Fransa yetkililerinin kendisine sundukları imtiyaz şeklindeki önerileri kabul edilemez bularak reddetti. Ekim 1935 te, Mussolini nin emri ile, General Pietro Badoglio komutasındaki 400,000 kişilik modern donanımlı İtalyan ordusu Etiyopya yı işgal etti. İtalya, daha önceden Eritre de hazır tutuğu modern ve tam teçhizatlı güçlerini Etiyopya üzerine göndererek kapsamlı bir işgal hareketine başlamıştı. İtalya, ağır bombardıman uçaklarına ek olarak, sivil ve savunmasız Etiyopyalılara karşı mustard gazı da kullandı (Bennet 1995: 37). Daha önceden İtalya nın Afrika hesaplarından haberdar olan Milletler Cemiyeti, İtalya saldırısına derhal yanıt verdi. İtalya hariç, Konseyin diğer üyeleri dört gün gibi kısa bir zaman içinde oybirliği ile İtalya nın Sözleşmenin 16. Maddesini çiğneyerek saldırgan bir tavır içinde olduğunu ilan ettiler. Konsey bir yandan İtalyan saldırganlığını kınarken, öte yandan İtalya ya karşı alınabilecek askeri ve ekonomik ambargolardan söz etmeye başladı. 11 Ekim de, Milletler Cemiyeti ne üye olan 54 ülkeden 50 si, İtalyan saldırganlığına karşı ortak bir eylemin geliştirilmesini onayladı. Konseyin kararlarına aldırmayan Mussolini, Roma da halka hitap ederken beyaz bir bayrak dünyanın tepesine dikilmiştir diyerek zaferiyle övünüyordu (Richardson & Stone 1995: 161) İtalya ya karşı ambargoların uygulanmasında karar kılan 50 ülke, bir koordinasyon kurulu oluşturarak harekete geçti. Üye devletler İtalya ya silah satılmaması konusunda anlaşarak, İtalya dan ithal edilen malların alımını durdurdular. Ambargo kararını alan Cemiyet üyelerini açıkça tehdit eden Mussoluni, İtalya nın askeri ambargolara askeri araçlarla karşılık vereceğini söyledi (Çakmak 2005: 64). Bu arada, İtalyan hükümeti ve iş adamlarına verilen krediler de kesildi. Ambargo İtalya ya satılacak stratejik savaş materyallerini de kapsıyordu. Ancak gıda, kömür, demir ve petrol gibi ürünler ambargo dışında bırakılmıştı. İtalya ya karşı alınan önlemler ülke ekonomisine ciddi zararlar vermesine rağmen, İtalya nın işgalden vazgeçmesi için yeterli olmamıştı. Ambargolar birkaç ay içinde İtalya nın altın rezervlerini kritik bir noktaya çekerken, İtalyan Lirasında develasyona gitmek zorunlu olmuştu. Ancak her şeye rağmen, İtalya nın askeri eylemlerini durdurabilecek ek önlemlerin alınmasından kaçınılmıştı. Dahası, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere, Cemiyet içindeki hiçbir güç İtalyan saldırganlığını durdurmak amacıyla askeri güce başvurmaya hazır değildi. Üstelik halen İtalya ile diplomatik ilişkiler devam ediyordu. Çünkü, Konseyin en önemli iki üyesi durumunda olan Fransa ve İngiltere, İtalya ya uygulanan ambargoların, İtalya ile aralarında savaş riski doğurabilecek bir boyuta taşınmasından yana değillerdi. ABD de, 9 Ekim 1935 te, İtalya nın cezalandırılması konusunda Cemiyet ile işbirliği yapmayı reddetmişti yılının Temmuz ayında, Mossolini nin Etiyopya ya karşı zafer ilan edip kendisi için Etiyopya İmparatoru unvanını kullanmasından iki ay sonra, İtalya ya karşı uygulanan ambargolar kaldırıldı (Bennet 1995: 37). 29

12 Multicore parallel processing İtalya ya karşı sürdürülen ambargoların kaldırılmasında İngiltere nin tutumu etkili oldu. Daha önce de Fransa, 1922 yılı sonlarında İtalya da iktidara gelen Faşist Mossolini iktidarını, ilerde Almanya yı zayıf tutmak çerçevesinde kendileriyle hareket edeceği umuduyla desteklemişti (Henig 1995: 36). İngiltere, 1933 yılında Almanya da iktidara gelip bir yıl sonra kendisini Führer ilan ederek tek parti diktatörlüğünü kuran Hitler in hızla silahlanma politikasından haberdardı (Heywood 1997). Hitler in Mart 1936 da, Versailles Antlaşması ve Locarno Paktı nı feshederek, Ren Irmağı nın batısında kalan toprakları (Rhineland) yeniden silahlandırması, İngiltere ve Fransa yı ciddi bir şekilde endişelendirmişti te Almanya ile Milletler Cemiyeti arasında yapılan antlaşmaya göre bu bölgede hiçbir devletin asker bulundurmaması karar altına alınmıştı. Milletler Cemiyeti bu konuda da protestolar dışında herhangi bir yaptırım uygulamadı. Gelecekte Almanya ile karşı karşıya gelme durumunda İtalya nın desteğini almak isteyen İngiltere, ambargoların kaldırılmasında ısrar etti. Oysa İskandinav ülkeleri dahil olmak üzere, Avrupa nın birçok ülkesi ambargoların kaldırılmasından yana değildi, buna rağmen İngiltere nin önerisine rıza göstermek durumunda kaldılar. Milletler Cemiyeti, Avrupa nın büyük güçlerinden birine karşı uygulamaya koyduğu ambargoları sonuna kadar sürdürmekte kararlı davranmamıştı. Japonya ve İtalya Cemiyetin güvenilirlik ve saygınlığına önemli oranda gölge düşürmüştü. En önemlisi Cemiyetin anti-hegemonyal siteminin çökmesiydi (Watson 1984: 285). Cemiyet üyelerinden Haiti nin delegesi, unutmayalım ki bir gün biz de birilerinin Etiyopya sı olabiliriz diyerek geleceğe yönelik endişelerini ifade ediyordu (Bennet 1995: 38). Bu arada silahlanma programını önemli oranda tamamlamış olan Almanya, başta komşuları olmak üzere Avrupa için giderek açık bir tehdit teşkil etmekteydi. Aslında Almanya nın küçük çaplı da olsa yavaş yavaş silahlanması, daha demokratik Weimar Cumhuriyetinin ilk yıllarında, Sovyetler Birliği ile yapılan gizli işbirliği çerçevesinde başlamıştı. Almanya, Versailles Antlaşması ile kendisine biçilen yüklü savaş tazminatını, yaşadığı ağır ekonomik koşullar nedeniyle ödeyemeyince, Fransa 1923 te Almanya nın sanayi bölgesi Ruhr u işgal etmişti. Bu dönemde Almanya ve Fransa arasında yeni savaşın çıkmasını engelleyen yegane faktör Almanya nın nerdeyse tamamen silahsız olmasıydı (Pietrzyk 2001: 31 54). Fransa nın bu tavrı Almanya nın Sovyetler Birliği ne yakınlaşmasında etkili olacaktır ve 1923 yıllarında çok ciddi ekonomik bunalımlar yaşayarak devalüasyona giden Almanya, 1924 te üretimini ikiye katladı yılına gelindiğinde Almanya üretimde savaş öncesi pozisyonunu kazanarak, Avrupa nın en ileri sanayi ülkesi durumuna gelmişti (Wright & Mejia 1973: 96). Artık Almanya silahlanma konusunda gerekli altyapıya sahipti. Ancak Almanya nın silahlanmayı önemli bir hedef olarak önüne koyması, Ekim 1928 yılında Hermann Müller koalisyon hükümetinin bir dört yıllık silahları geliştirme programını benimsemesi ile hız kazanacaktır. 1 Nisan 1933 yılına kadar tamamlanması düşünülen bu program ile Almanya 16 tümen (division) ordu kurmayı planlamıştı. Oysa Versailles Antlaşmasının getirdiği sınırlama esas alındığında Almanya en çok 7 tümen ordu kurabilirdi. En fazla 100 bin kişiden oluşacak Alman 30

13 A. Kıran, GAU J. Soc. & Appl. Sci., 3(6), 19-36, 2008 ordusunun ağır silahlar, tank, tonajdan fazla savaş gemileri, askeri uçaklar ve denizaltları gibi saldırı silahları edinmesi yasaklanmıştı (Henig 1984: 12). Galip devletlerin Almanya ya yasaklar koyması, tarihte sıkça görüldüğü gibi, bu yasakların uygulanması hususunda sonuna kadar birlikte hareket edecekleri anlamına gelmiyordu. Her şeyden önce Versailles, tipik bir savaş dönemi antlaşmasıydı. Ortak düşman yenilgiye uğratıldıktan sonra, doğal olarak galip devletlerin birbirleriyle çelişen çıkarları tekrar su yüzeyine çıkacaktı (Rich 1992: 4). Üstelik Almanya da bu durumun farkındaydı. Eylül 1930 da yapılan seçimlerin ardında demokratik hükümetin dağılması ve Nasyonalist Sosyalistlerin güç kazanması, Almanya nın silahlanma politikasına daha da ivme kazandıracaktı. Almanya silahlanırken, Alman halkı da gittikçe ancak yeni bir savaşla tamamen özgürleşebileceğini düşünmektedir (Sherman 2000: 326). Ekim 1933 te Hitler, Milletler Cemiyeti ile yollarını tamamen ayırarak otomatik olarak silahlanma konusunda özgürlüğünü ilan etti ve 1935 yılları arasında Hitler silah üretimi ve askere alma konusunda büyük çabalar sarf ederek yoğun bir programı hayata geçirdi. Artık Nasyonal Sosyalist rejim, Versailles Antlaşmasını hiçbir şekilde tanımadığını açıkça ifade etmekten sakınmıyordu (De Gaulle 1968: 15). Almanya nın tehlikeli bir şekilde silahlanmasında savaş sonrası dönemde Versailles sistemini oturtmaya çalışan Avrupa devletlerinin de payı vardı. Versailles Antlaşması nın Beşinci kısmında Almanya nın silahsızlandırılması ele alınırken, giriş bölümünde bütün ülkelerin silahlanmada bir sınırlamaya gitmeleri talep edilmekteydi. Böylece Almanya, Versailles Antlaşması nın V. kısmını temel alarak silahsızlanma konusunda diğer ülkelerle eşit haklara sahip olması gerektiğini ileri sürüyordu. Ona göre kendisini silahsızlandıran diğer ülkelerin de yasal ve ahlaki olarak silahsızlanma sorumlulukları vardı (Richardson 1995). Aslında Cemiyet Sözleşmesinin 8. Maddesi, barışın korunmasını, ulusal düzeyde silahlanmayı minimum düzeye indirerek bu uygulamayı uluslararası bir yükümlülük haline getirme ilkesine bağlıyordu. Bu anlamıyla silah indirimi ve silahlanmanın sınırlanması, Milletler Cemiyetinin ilk görevleri arasında yer almaktaydı. Ancak nedense Cemiyet bu konuda gerekli iradeyi gösteremedi ve bu alandaki çabaları yetersiz kaldı. Cemiyetin 1926 yılında kurduğu Silahsızlanma Konferansı için Hazırlık Komisyonu, dört buçuk yıllık bir zamanı silahsızlanmanın metot ve ilkeleri konularına ilişkin teknik sorunları tartışmakla geçiştirdi. Yıllar öncesinden düzenlenmesi için hazırlık çalışmaları başlatılan Silahsızlanma Konferansı ancak 2 Şubat 1932 de, 59 ülkeden temsilcinin katılımıyla Cenevre de açılabildi (Richardson 1995: 68). Silahsızlanma Konferansı daha baştan ölü doğmuştu, çünkü Cemiyet içinde en önde gelen iki ülkeden biri olan Fransa silahsızlanmayı, güvenliği sağlamanın bir adımı olarak görmüyordu. Üstelik savaştan sonra silahsızlanma düşüncesi daha çok Anglo- Amerikan kökenliydi. Daha sonra Amerika nın Cemiyete katılmaması, Fransa nın statükoyu koruma uğruna Cemiyeti silahlı bir organizasyona dönüştürme kararlılığını 31

14 Multicore parallel processing daha da pekiştirmişti. Bu nedenle konferansta Fransa nın silah indirimine gitmesi için ciddi baskılar yapılacaktı (Wright & Mejia 1973: 90, 95). 17 Temmuz 1936 da, İspanya daki Cumhuriyetçi sol eğilimli hükümet ile çoğunluğu ordu mensubu olan sağcı isyancılar arasında çatışmalar başladığında, İspanya Dışişleri Bakanı Alvarez del Vayo, ülkesinin birliği ve politik bağımsızlığını korumak amacıyla Milletler Cemiyetinin kendilerine silah sağlamasını talep etti. Ancak İspanya hükümeti, silah yardımı konusunda Cemiyetten olumlu bir haber alamadı. Birçok devletin doğrudan veya dolaylı olarak müdahale ettiği ve dünya barışı için ciddi bir tehdit oluşturan İspanya iç savaşı sırasında Milletler Cemiyeti müdahil olmama prensibini (devletlerin diğer devletlerin iç işlerine karışmama yükümlülüğü) benimsedi. Cemiyet, İspanya iç savaşını bir iç sorun olarak ele alırken, İtalya ve Almanya gibi ülkeler cumhuriyetçi yönetime karşı, General Franco saflarında savaşmak üzere asker göndermekten dahi geri kalmadılar. İspanya hükümetine yardımcı olamayan Cemiyet, diğer güçlerin müdahalesi karşısında da sessiz kalmıştı (Wikipedia 2007). Charles De Gaulle nin deyimiyle Almanya nın silahlanmasında sadece platonik bir protestoyla yetinen Milletler Cemiyetinin, Almanya komşularına saldırmaya başladığında yapacağı pek bir şey yoktu (De Gaulle 1968: 16). Nitekim, 1938 yılı Mart ayında Almanya, Avusturya nın bundan böyle Almanya nın ayrılmaz bir parçası olduğunu ilan ederek, bu ülkenin artık Milletler Cemiyeti üyesi olmadığını açıkladı. Irredentist bir politika yürüten Hitler, Almanya nın daha önceki savaşlarda kayıp ettiği toprakları ve Alman nüfusunun yaşadığı Avusturya gibi ülkeleri kendi egemenliği altına almak istiyordu (Kegley 2007: 102) yılları başlarında gelişmekte olan Alman demokrasisinin eşit bir üye olarak global sisteme entegre olmasını kabul etmeyen İngiltere ve Fransa, yıllar sonra faşist Hitler rejimini defalarca ya Cemiyete katılmaya yada Cemiyetin otoritesini tanımaya çağırdılar, ancak her defasında Hitler reddetti (Richardson & Stone 1995: 164). Hitler sadece Milletler Cemiyeti gibi uluslararası kurumları değil, uluslararası hukuk ve geleneksel milletlerarası ekonomik düzenlemeleri de ret ediyordu (Holsti 1995: 260). Avusturya yı işgal edip topraklarına katan Almanya bu kez Cemiyetin diğer bir üyesi Çekoslovakya ya göz koymuştu. Nitekim Almanya, Alman asıllıların çoğunlukta olduğu Çekoslovakya nın Südet bölgesi üzerinde hakkı olduğunu ileri sürünce Çekoslovakya nın buna karşı koyacak pek bir gücü yoktu. Gözler tekrar Cemiyete çevrilmişti. İngiltere, Südet bölgesindeki Alman azınlığın durumunun dikkate alınarak bölgeye otonomi statüsünün tanınıp Çekoslovakya sınırları dahilinde kalması yönünde Hitler i ikna etmek istedi. Ancak Südet bölgesindeki Nazileri Çekoslovak yönetime karşı ayıklandırarak polisle çatıştıran Hitler, bundan böyle Alman azınlığın Çekoslovak yönetimi altında yaşamasının mümkün olmayacağını ileri sürerek, bölgenin tamamının Almanya ya bağlanması yönünde baskı yaptı (Gilbert & Large 1991: 306). Almanya nın askeri operasyon yönündeki tehditlerini de dikkate almak durumunda kalan İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain, sonunda, Hitler in bundan böyle Avrupa da herhangi bir toprak talebinde bulunmayacağız yönündeki açıklamalarını güvence kabul edip Almanya nın Çekoslovakya dan bir parça koparmasına rıza 32

15 A. Kıran, GAU J. Soc. & Appl. Sci., 3(6), 19-36, 2008 gösterdi. Chamberlain in Hitler'i yatıştırma politikası o dönem İngiltere de de sıcak karşılandı (Mesquita 2006: 44). Böylece Eylül 1938 de yapılan Münih Antlaşması yla Südet bölgesi Almanya ya bırakıldı. Milletler Cemiyeti nden umduğu desteği bulamayan Çek Başbakanı Dr. Eduard Bene, Avrupa demokrasisinin bir enstrümanı olarak Cenevre artık ölmüştür diyecekti (Richardson & Stone 1995: 154). Aradan 6 ay geçtikten sonra Hitler başkent Prag ı bombalayacağını söyleyince, bu kez Çekoslovakya tamamen Almanya nın boyunduruğu altına girdi. İngiltere Başbakanı Chamberlain, Cemiyettin olaylar karşısındaki pasif tutumunu eleştirerek daha aktif bir rol almasını isteyenleri fanatik ve idealist olarak değerlendiriyordu. Ona göre daha aktif bir rol oynamaya kalkışmak İngiltere yi savaşın içine çekebilirdi. Chamberlain şöyle diyordu, gerçekten halk gençlerimizin Cemiyet için Mançurya, Etiyopya veya Çekoslovakya gibi uzak ülkelerde ölmesini mi istiyor? (Berk 1995: 159). Eğer Almanya, Cemiyet üyelerinden birine karşı başlatacağı saldırıda Cemiyetin diğer bütün üyelerinin güçlerini birleştirerek kendisine karşılık vereceğinden emin olsaydı, büyük bir olasılıkla bu eylemden çekinirdi. Ancak Almanya, Cemiyetin böyle bir iradeye sahip olmadığının farkındaydı. Daha önce ortak bir güvenlik konsepti geliştiremeyen Cemiyet artık bu saatten sonra başarılı olamazdı. Kaldı ki Cemiyet içinde sık sık dile getirilen ortak güvenlik konsepti, Etiyopya sorunu ile başarısızlığa uğramıştı ve bu başarısızlıkta en büyük pay Cemiyetin motor gücü niteliğinde olan İngiltere ve Fransa ya aitti. Üstelik Almanya bütün bunların farkında idi; çünkü İngiltere Başbakanı bu çaresizliği açıkça ifade ediyordu lerde, genellikle küçük ülkeler arasında baş gösteren sorunları çözmekte başarılı olan Cemiyet, 1930 larda Almanya, Japonya ve İtalya gibi güçlü ülkelerin taraf olduğu sorunların çözümünde yetersiz kalıyordu. Bu ülkeleri durdurmak, Amerika desteğinden de yoksun olan Cemiyetin gücünü aşıyordu. Almanya, Japonya ve İtalya gibi ülkeleri saldırgan bir konuma getiren diğer önemli bir unsur da, 1930 larda bütün dünyada yaşanmakta olan ekonomik kriz idi. Daha çok toprak kazanmayı daha yüksek bir refah düzeyi ile eşdeğer sayan söz konusu ülkeler için dünya barışı ikincil planda idi. N. Chamberlain, Cemiyetten ortak bir savunma gücü oluşturma beklentisi içinde olan üyeleri uluslararası realiteyi görmezden gelmekle suçluyor ve şöyle diyordu, Geçen seçimlere kadar Cemiyetin ortak güvenlik oluşturması umudu vardı. Ben kendim de buna inanıyordum. Ancak ben şimdi buna inanmıyorum Bugünkü oluşumla Cemiyet hiç kimse için ortak güvenlik oluşturamaz. Kendimizi aldatmamalı ve daha da ötesi, zayıf ve küçük ulusları(devletleri) aldatmamalıyız. Bir saldırı ile karşılaşmaları durumunda, Cemiyet tarafından korunacakları düşüncesine kapılmamalıdırlar. Çünkü böyle bir beklentinin bir şey ifade etmediğini biliyoruz (Berk 1995: 159) yılı Aralık ayına gelindiğinde bu kez Sovyetler Birliği Finlandiya ya saldırdı. Finlandiya nın başvurusu üzerine, 9-14 Aralık 1939 da Cenevre de Sovyet saldırısı görüşülmeye başlandı. Daha önceki yıllarda, Cemiyet yüzünden Japonya, İtalya ve Almanya sorunlar yaşamak durumunda kalan İngiltere, Sovyetler Birliği ni de bu 33

16 Multicore parallel processing listeye dahil ederek karşısına almak istemiyordu; ama buna rağmen bir şeyler yapılmalıydı. İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Halifax çatışmanın Baltık ülkelerine de sıçramasından da endişe ediyordu. Sovyet saldırısına, daha öncekilere nazaran nispeten radikal bir tepki vermek isteyen Cemiyet, 14 Aralık 1939 da, Sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle Sovyetler Birliği ni Cemiyet üyeliğinden ihraç etti. Böylece Cemiyet tarihinde ilk ve son olarak bir ülke Milletler Cemiyetinden ihraç edilmiş oluyordu te Cemiyete giren Sovyetler Birliği yaklaşık 5 yıl Konsey de daimi üye olarak temsil edilmişti. Ancak Sovyetler Birliği ihraç edilirken Cemiyet kendi normlarını da çiğnemişti. Konsey üyesi 15 üyeden sadece yedisi Sovyetler Birliği nin ihraç edilmesi yönünde oy kullanmıştı. Oysa ihraç kararı için oy birliği gerekliydi. Üstelik Sovyetler Birliği nin uzaklaştırılması lehinde oy kullanan yedi ülkeden (İngiltere, Fransa, Belçika, Bolivya, Mısır, Güney Afrika ve Dominik Cumhuriyeti) üçü, (Güney Afrika, Bolivya ve Mısır) oylamadan bir gün önce Konsey üyesi olarak seçilmişlerdi (Wikipedia 2007). İkinci Dünya savaşı boyunca, ne Milletler Cemiyeti Konseyi ve ne de Genel Kurulu toplanabildi. Clausewitz in deyimiyle, artık siyasi irade askeri iradeye boyun eğmişti (Brodie 1973). Cemiyetin Cenevre deki merkezi savaş boyunca tamamen işlevsiz kalmıştı. Cemiyet savaş sonrasındaki sonuncu toplantısını 18 Nisan 1946 da Cenevre de düzenledi. 34 ülkeden delegelerin katıldığı toplantıda, oy çokluğuyla (33 0) Milletler Cemiyeti örgütüne son verdi. Sonuç 1939 da Milletler Cemiyeti Eski Başkanı Gilbert Murray, Cemiyetin dünya barışını koruma anlamındaki rolünü değerlendirirken şöyle yakınıyordu, Eğer sadece Britanya tutarlı olarak Cemiyet sistemini destekleseydi tarihin gidişatı tamamen farklı olurdu. (Berk 1995: 155). Ne yazık ki Britanya ve Fransa, Milletler Cemiyeti gibi kuruluş amacı uluslar arası barışı koruma olan bir organizasyonu, kuruluş felsefesi doğrultusunda etkin bir araç olarak kullanamadılar. Böylece Cemiyet üyeleri kendilerini, adım adım yaklaşan ve birincisinden çok daha yıkıcı olan bir savaşın içinde buldular. Versailles Antlaşmasıyla kurulan barış ortamı sona ermişti. Çekoslovakya nın ardından, 1 Eylül 1939 da bu kez Almanya, Polonya topraklarına girince, iki gün sonra İngiltere ve Fransa, Almanya ya karşı savaş ilan ettiler. Böylece, yaklaşık 6 yıl sürecek ve günde insanın ölümüne yol açacak dünyanın en yıkıcı savaşı başlamıştı. Milletler Cemiyeti, 53 milyon insanın ölümüne yol açan bu savaşı önleyememiş ve dünya barışını koruma amacında başarıya ulaşamamıştı. Cemiyetin, uluslar arası barışın korunmasında başarılı olmamasının bir sebebi İngiltere ve Fransa nın yönetim eksiklikleri ise; diğer bir sebep de Amerika ve Sovyetler Birliği gibi iki büyük gücün Cemiyette yer almamasıdır. Cemiyet için en büyük sorunu, Versailles Barış Antlaşmasından memnun olmayan ülkeler çıkartmıştır. Öte yandan Japonya, İtalya ve daha sonraları teşkilatta yer alan Sovyetler Birliği nin Konsey de yer aldıkları dönemde Cemiyet Sözleşmesini ihlal ederek başka ülkelere saldırmaları, 34

17 A. Kıran, GAU J. Soc. & Appl. Sci., 3(6), 19-36, 2008 Cemiyetin kuruluş felsefesi ve sözleşmesi doğrultusunda hareket etmesini tamamen zorlaştırmış, hatta imkansız kılmıştı te Yunanistan ve Bulgaristan arasında baş gösteren sınır anlaşmazlığı sorununu başarıyla çözen Cemiyet; Japonya, İtalya ve Almanya gibi büyük güçler söz konusu olunca, ambargolar ve kolektif güvenlik sistemini kararlı bir şekilde hayata geçirememiştir. Sonuç olarak Versailles sisteminin çöküp, Milletler Cemiyetinin kurmaya çalıştığı uluslararası sistemin başarısızlığa uğraması, insanlık tarihinin en büyük trajedisinin yaşanmasına yol açmıştır. Kaynaklar Malanczuk P, Akehurst s Modern Introduction to International Law, 7 th revised edition, Routledge, London and New York. Archer C, International Organizations, London, New York, Routledge. Bennet AL, International Organizations, Priciples and Issues, Englewood Cliffs, Prenticettal. Berk PJ, Britain and appeasement in the late 1930s, was there a league of Nations alternative? in Richardson D, Stone G, Decision and Diplomacy. Brodie B, War Politics, Macmillan Publishing Co., London, Calvocorressi P, World Politics Since 1945, 4 th Edition, Longman 1983, s.86. Cemiyet Sözleşmesi için Bkz. Taft, William Howard. Collected Works of William Howard Taft. Chamberlain N, Februrary 1938, Hansard Parlimentary Debates, HC, 5th series, vol. 322, s.227, aktaran: Berk, Peter J. Britain and appeasement in the late 1930s, was there a league of Nations alternative, s.159. Crockatt R, The Fifty Years War. The United States and the Soviet Union in World Politics, , Routledge. Çakmak C, Turkey In The Second World War Evasive Or Active Neutral? Journal of Academic Studies, August- October 2005, Volume: 7, Number: 26. Gilbert F, Large DC, 1991.The End of the European Era, 1890 to the Present, W.W. Norton Company, New York. Gündüz A, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Teşkilatlar Hakkında Temel Metinler, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul s. 4. Hasgüler M, Uludağ MB, Uluslar arası Örgütler, Nobel Yayınları, 2. Baskı, Ankara. Henig R, Versailles and after, , Routledge, London and New York. 35

18 Multicore parallel processing Heywood A, Politics, Macmillan Foundations, London. Holsti KJ, International Politics, Prentice- Hall, Inc., New Jersey. Charles WK jr, Wittkopf ER, World Politics. Trends and transformation; seventh edition; St. Martin s Worth. Magstadh TM, Understanding Politics. Ideas, Institutions, Issues, Thomas Wadsworth, United States. McKay JP, Hill BD, Buckler J, A history of western society. 3 rd edition, Volume C: From the Revolution Era to the Present, Houghton Mifflin Company, Boston Mesquita BB de, Principles of International Politics, People s Power, Preferences and Perceptions, Third Edition, CQ Press, Washington D.C. Mesquita BB de, Principles of International Politics, s. 44. O Callaghan T, Griffiths M, International Relations, The Key Consepts, Routledge, London and New York. Outline of US Historiy, Bureau of International Programs US Department of State. Pietrzyk ME, Explaning the post-cold war order: An international society approach International Journal on World Peace, New York, Vol. 18. Rich N, Great Power Diplomacy , Mcgraw Hill, Boston. Richardson D, Stone G, Decision and Diplomacy, Essay in Twentieth Century International History, Routledge. Richardson D, The Geneva Disarmament Conference, in Richardson, Dick and Stone Glyn, Decision and Diplomacy. Sherman D, Western Civilization, Sources, Images and Interpretations, from Renaissance to the Present, 3 rd edition, McGraw Hill. Taft WH, Collected works of William Howard Taft, Volume 7: Taft Papers on League of Nations. Athens, OH, USA: Ohio University Press. The League of Nations [TLN[, 2008 [Retrieved January 2008] Gaulle C de, The Complete War Memoirs of Charles De Gaulle. Translated from French by Jonathan Griffin, Published by Simon and Schuster. Watson A, The Evolution of International Society, A Comparative Historical Analysis, Routledge, London and New York. Wilkinson P, International Relations, Oxford University Press. Wright G, Mejia A, An age of controversy. Discussion problems in 20 th Century European History. 36

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) KURULUŞ RAPORLARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) Kuruluş adı Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluş Tarihi 1945 Merkezi New York (ABD) Üye ülke sayısı 192 Genel Sekreter Ban Ki-mun Genel Bilgiler Dünya barışı ve sosyal

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ)

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 439 AGİK Sonuç Bildirgesi AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 3 Temmuz 1973'te Helsinki'de açılan ve 18 Eylül 1973'ten 21 Temmuz 1985'e kadar Cenevre'de süregelen

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr We are experts of workplace culture GIFTWORK Modelini Anlamak greatplacetowork.com.tr Great Place to Work Hakkında Great Place to Work Enstitüsü bugün dünyada 53 ülkede faaliyet gösteren, 25 Yıldır işletmeleri

Detaylı

Garanti Bankası. İstanbul, Nişantaşı Şubesi, Şube Kodu: 132 TR

Garanti Bankası. İstanbul, Nişantaşı Şubesi, Şube Kodu: 132 TR AFS Programları 2018 2019 Başvuru Koşulları 1. T.C. Vatandaşı olmak, 2. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüklerine bağlı liselerdeki; Lise Hazırlık, 9, 10,11 ve 12.

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

İKİ SAVAŞ ARASINDA AVRUPA

İKİ SAVAŞ ARASINDA AVRUPA İKİ SAVAŞ ARASINDA AVRUPA 1-Barışın Sürekliliğini Sağlama Çabaları Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Wilson,barışın korunması için bir uluslararası örgütün kurulmasını

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight. BASIN BÜLTENİ Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.com Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler Türkiye ve Kitle İmha Silahları Genel Bilgiler Nükleer Silahlar ABD nin nükleer güç tekeli 1949 a kadar sürmüştür. Bugün; Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, İsrail, Hindistan ve Pakistan ın nükleer silahları

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası Bu Politika, 1 Nisan 2015 itibariyle, Amway bağlı kuruluşlarının Amway Satış ve Pazarlama Planı'nı uyguladıkları

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği nde Yetki Avrupa Birliği nde Karar Alma Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları -3. Ders- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı 2012-2013 Güz Dönemi

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2015 ANKARA Ulus. İliş. ve İş Geliş. Müdürlüğü Cem KAPTAN Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya Zirveye, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama nın da bulunduğu 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor. 09.07.2016 / 10:21 Türkiye'yi Cumhurbaşkanı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 1 Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunun 16.10.2012 tarih / 58 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Yönetmelikte

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Siber Savaş Kabiliyeti Nasıl Ölçülür? Cyber War The Next Threat to National Security and What to Do about it, Richard Clarke, 2010. Siber

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ 21.07.2017 Saha Rating güncellenmiş Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi (DKYE) çalışmasını tamamladı. Saha nın çalışması sonucunda, endekse giren ülkelerin

Detaylı

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T 2016 Brexit, yani İngiltere nin Avrupa Birliği nden (AB) ayrılması olarak ifade edilen kavram, İngilizcede Britain (Britanya ve Exit (çıkış) kelimelerinin birleştirilmesiyle

Detaylı

İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞU VE İNGİLTERE NİN AB ÜYELİĞİ HAKAN KARAGÖZ

İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞU VE İNGİLTERE NİN AB ÜYELİĞİ HAKAN KARAGÖZ İngiliz Milletler Topluluğu, tarihte Britanya İmparatorluğu nun parçası olan devletler ile sonradan katılan devletlerden oluşan uluslararası bir koalisyondur. Commonwealth, bağımsız devlet anlamına gelmektedir.

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ NİSAN 2017 ANKARA Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312 435 56 20 Fax: + 90 312 435 62 83 E-mail:panko@pankobirlik.com.tr

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER Ali DİKİLİ Devlet Yardımları ve Ar-ge Dairesi Başkanı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler G.M. 2. DÜNYA TİCARET MÜŞAVİRLERİ KONFERANSI Ankara 5 Haziran 2012 1 DÖVİZ

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları

Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları GEM Nedir? 1997 DE KURULDU VE KATKILARIYLA 2013 DE İLK DEFA BÖLGESEL BAZDA TÜRKİYE NİN GİRİŞİMCİLİK KARNESİ ÇIKTI. GEM Projesine Katılan Ülkeler Bangladeş

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 5 Aralık 2016, Sabancı Center, İstanbul

Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 5 Aralık 2016, Sabancı Center, İstanbul Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 5 Aralık 2016, Sabancı Center, İstanbul Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Ø Bağımsız, tarafsız ve kâr amacı

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ, Dünya Meteoroloji Örgütü İcra Konseyi Üyeliğine Seçildi

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ, Dünya Meteoroloji Örgütü İcra Konseyi Üyeliğine Seçildi Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ, Dünya Meteoroloji Örgütü İcra Konseyi Üyeliğine Seçildi İsviçre nin Cenevre kentinde düzenlenen 17 nci Dünya Meteoroloji Kongresi sırasında gerçekleştirilen seçimlerde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ)

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ) KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ) -IMF(ULUSLARARASI PARA FONU) -OECD(EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Temmuz - Aralık Apple da, verilerinizi koruma konusundaki taahhüdümüzü son derece ciddiye alıyoruz ve size mümkün olan en güvenli donanımları, yazılımları ve hizmetleri

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

Hukuki Boyutu. Savaş Suçu

Hukuki Boyutu. Savaş Suçu Irak saldırısının Hukuki Boyutu ve Savaş Suçu Av. Muharrem Balcı 27 Şubat 2003 Her hakkı Tüketiciler Birliği ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 1 Giriş Aylardır üzerinde sürekli konuşulan ve

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ekiim 2014 2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı