KAZANILMIŞ. Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler. Vizesiz Avrupa Araştırma Grubu Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAZANILMIŞ. Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler. Vizesiz Avrupa Araştırma Grubu Başkanı"

Transkript

1 AVRUPA DA KAZANILMIŞ HAKLARIMIZ Prof. Dr. Harun Gümrükçü Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Vizesiz Avrupa Araştırma Grubu Başkanı

2 TEMEL TEZİMİZ Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği üye ülkelerinin Türk vatandaşlarına uyguladıkları vize hukuki değildir. Hukuk dışı olduğu ATAD Kararlarıyla kanıtlanan 28 yıllık yanlışa son verilmeli ve VİZE UYGULAMADAN KALDIRILMALIDIR. Bu hukukun üstünlüğüne dayanır ve bunun bir sonucudur.

3 TEMEL TEZİMİZ, Damgalarla dolu pasaport ve Avrupa da hukuki güvencesizlik kabul edilemez. Avrupa da hukukun üstünlüğünü sağlamak için; AKİT TARAFLARIN, İMZALADIKLARI ANTLAŞMALARA SAHİP ÇIKMALARI GEREKMEKTEDİR.

4 TEMEL SORULAR; AB ülkelerine vizesiz seyahat hakkı olan Türk vatandaşlarının Avrupa Mahkemeleri nezdinde kazandıkları hakları nelerdir? Avrupa Komisyonu, 2000 tarihli Savaş, 2003 tarihli Abatay/Şahin ve 2007 tarihli Tüm/Darı kararları için verdiği yazılı görüşünü 2008 tarihli Mehmet Sosyal Kararı nda da tekrarladı. Ancak sözlü duruşmada bu görüşünü geri aldı. Davanın hâkimi, AB Komisyonu Hukuk Temsilcisine ne dedi ve temsilcinin cevabı ne oldu? Türk Sivil Toplum Kuruluşları nın bu süreçteki rolü nasıldı? Vizesiz seyahat etme, işyeri açma, eşit muamele görme, Türklere uygulanan her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırma ve AB üye ülkelerindeki hukuki haklarını uygulamaya geçirtmek için Türkiye neler yapmalı?

5 A(E)T/AB Türkiye İlişkileri 12 Eylül 1963 Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması/Ankara Antlaşması 23 Kasım 1970 de imzalanan ve 1973 de Yürürlüğe Giren Katma Protokol Eşit koşullarda ortaklık Tam üyelik hedefi ve İki taraflılık Uluslarüstülük Geçicilik

6 A(E)T/AB üye ülkelerinin antlaşmalarla ilgili yorumu Eşit koşullarda ortaklık değil çıkar ilişkisi kurar Tam üyeliğe dönük değildir Ucu açık bir pazarlık sürecidir Türkiye ile yapılan A(E)T/AB antlaşmalarının uluslarüstü özelliği yoktur Bu antlaşmalar Avrupa hukukunun bir parçası değildir

7 Bu tutumla A(E)T/AB üye ülkeleri Nasyonalist yaklaşım ve dualist bir görüşten hareket etmekte, Hukuki güvencesizlik yaratmakta, ATAD kararlarını yanlış değerlendirmekte Eksik bilgilendirmektedir

8 Bu tutum neden sorun yaratıyor? Uluslarüstü antlaşma hükümlerinin özellikleri: önceliklilik etkililik doğrudan geçerlilik Bu antlaşma metinlerinin uygulanmasından ve denetlenmesinden Avrupa Birliği Komisyonu yorumlanmasında ve geçerlilik denetiminde Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) sorumludur.

9 ATAD da Sonuçlanan 44 Dava ATAD da Ocak Şubat 2008 arasında Türk vatandaşları ve şirketlerinin taraf olduğu 44 farklı davanın her biri Topluluk / Birlik üye ülkelerinin yorumlarının geçersizliğini onaylamaktadır. Antlaşmaların sağladığı hakları destekleyen bu davaların bir kısmı da gündemimiz olan Vizesiz Avrupa konusuyla doğrudan ilgilidir.

10 Bu davalarla, Türk vatandaşlarına uygulanan vizenin ve getirilen tüm kısıtlamaların kaldırılması gerekmektedir. Costa/Enel 1964 Peskeloglou 1983 Savaş 2000 Abatay/Şahin 2003 Tüm/Darı 2007

11 Avrupa Komisyonu Vizesiz Avrupa alanında görevini yapıyor mu? Avrupa Komisyonu, Türkiye ve Avrupa dan birçok hukukçu ve akademisyenin olumlu görüşleri ile Avrupa Komisyonu Hukuk bürosunun olumlu mütalaası çerçevesinde, Topluluk Hukuku nda gerekli uyum değişikliklerini öncelikli olarak yapmalı ve Eylül 2007 tarihinden bugüne kadar sürdürdüğü bu konuyla ilgili sessizliğini tarafsızlık ilkesi gereğince bozmalıdır.

12 İngiltere ne yaptı? Türkiye ve Türk vatandaşları lehine verilen 20 Eylül tarihli ATAD Kararı nın sonuçlarını araştırmaya devam ediyor, yasaları inceliyor (21 Kasım 2007 den bu yana) Divan ın 20 Eylül 2007 tarihli kararı konusunda hangi sonuçlara vardığını yaklaşık altı ay geçmesine rağmen henüz kamuoyu ile paylaşmadı.

13 Avrupa Parlamentosu nun Görüşü 36. Madde; AB-Türkiye Ortaklık Antlaşmasından ve Katma Protokol den doğan yükümlülüklerinin TAMAMINI GECIKTIRMEDEN uygulamasını, aksi takdirde durumun Türkiye nin AB tam üyelik müzakerelerini ciddi şekilde etkileyeceğini bildirir. 38.madde; Komisyonu ve Türk hükümetini bir AB-Türkiye vize kolaylaştırma antlaşması üzerinde görüşmelere başlamaya çağırır.

14 Alman Parlamentosu ndaki Küçük Soru Önergesi ne anlama geliyor? Küçük Soru Önergesine Alman Hükümeti nin verdiği cevap: Avrupa Hukuku nun uygulanmasından sorumlu olan Komisyon ATAD ın son kararından sonra gerekli uyum değişikliklerini yerine getirmeli ve bu konuda aktif rol oynamalıdır. Bu gelişmelerin ışığı altında hukuk dışı olduğu ATAD Kararlarıyla kanıtlanan 28 yıllık yanlışa neden son verilmemektedir?

15 Türkiye de durum Dışişleri Bakanlığı 20 Eylül 2007 tarihli Tüm ve Darı kararının yanlış yorumlandığını iddia etmekte Ve bu kararın hangi hakları sağladığını aradan geçen altı aya rağmen kamuoyuyla paylaşmamaktadır.

16 Dışişleri Bakanlığı, bazı akademisyenler ve Avrupa nın iddiası haklı mıdır? HAYIR Neden? Hukuki bir temel ilke: Mevcut haklarda kötüleştirme yapılamaz (standstill clause/ Standstillhalteklausel) Ayrıca ATAD ın 1964 Costa Enel davası bu temel ilke üzerine inşa edilmiş ve bu ilkeye vurgu yapılmıştır. Bu ilke olmadan topluluk hukuku bir anlam ifade etmez.

17 ATAD ın Tüm ve Darı Kararı: Yerleşim serbestîsi ve hizmetin serbest dolaşımına dair son karardır 2000 tarihli Savaş Kararı ve 2003 tarihli Abatay/Şahin Kararı nın ardından alınmıştır Stillhalteklausel/ Mevcut haklarda lehe olan durumun korunması hükmünü Ortaklık Hukuku açısından kalıcılaştıran ve bir içtihat haline getiren bir karardır. Hizmetin serbest dolaşımında vizenin gereksizliğini ortaya koymaktadır

18 ATAD ın Tüm ve Darı Kararı: ATAD ın kararının can alıcı noktası: Yalnızca Katma Protokol deki geriye doğru kötüleştirme yasağı değil; Sonradan yürürlüğe konan ve yasal hakları kötüleştiren düzenlemeler ülkeye sonradan giriş yapmak isteyenlere uygulanamaz.

19 Tüm ve Darı Kararı nın hukuki etkisi 1973 yılında, Birleşik Krallık da iş kurmak isteyen Türkler bu ülkeye girerken vizeye ihtiyaç duymamaktaydılar, Ancak ülkeye girdikten sonra en geç iki ay içinde bir iş kurup ailelerinin geçimini sağlayacak kadar yeterli mali kaynaklara sahip olduklarını gösterebilmeleri gerekiyordu 1 Ocak 1973 de hüküm süren koşullardaki gibi, Türk vatandaşları günümüzde de serbestçe Birleşik Krallık a girebilir ve kendilerine iş kurabilirler.

20 Bu kapsamda Türkiye de faaliyet gösteren işverenlerin de ATAD nezdinde dava açma hakları vardır. Hizmet sektöründeki Türk firmalarına ve onların personeline karşı yerleşme ve ticari faaliyetlerini negatif etkileyecek sınırlamalar getirilemez. Haklarda Kısıtlama Yasağı çerçevesinde, 1980 den itibaren Türk işverenleri, bilim insanları, gazeteciler ve öğrenciler için vize uygulaması tekrar gözden geçirilmeli ve kaldırılmalıdır. Türk işveren temsilcilerine, oturma izni verilmesinde kötüleştirmelerden kaçınılmalıdır. Tarım ürünlerine uygulanan gümrükler geçersizdir.

21 Neler Yapılmalı? 1973 den günümüze, Türkiye nin A(E)T/AB üyesi ülkelerle yaptığı ikili ve çok taraflı uluslararası antlaşmalar tek tek incelenmeli Geriye doğru kötüleştirme olup olmadığı tespit edilmeli Varsa bunların yürürlükten kaldırılması için hukuki yollara işlerlik kazandırılmalı 1973 den günümüze, A(E)T/AB üyesi ülkelerin ulusal mevzuatlarında yapılan değişiklikler araştırılmalı

22 Neler Yapılmalı? Türkiye ve Avrupa'daki uzmanlardan oluşan bir çalışma grubu oluşturulmalı Bu grubun çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak sonuçlar mahkemelerde delil olabilecek şekilde tanzim edilmeli Konuyla ilgili çalışma yapacak öğrenciler ve bilim insanları teşvik edilmeli ve bunun için kaynak sağlanmalı. Bu çalışmaların sonuçları kamuoyu ile paylaşılmalı, Vatandaşlarımızın hakları için dava açmaları teşvik edilmeli, kendilerine bu konuda lojistik ve teknik destek sağlanmalı, söz konusu davalar koordine edilmeli Bu konuda bilimsel toplantılar düzenlenmeli, bilirkişi raporları hazırlanmalı ve bunlar hukuk dergilerinde yayınlanmalıdır.

23 Kısaca, Avrupa Birliği Üye Ülkeleri nin en son ve en üst yargı organı olan Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat hakkını, verdiği üç tarihi kararla da teyit etmiştir.

24 Kısaca, Üye ülkeleri bağlayan 2000 tarihli Savaş, 2003 tarihli Abatay/Şahin ve 2007 tarihli Tüm/Darı kararlarına rağmen AB üye ülkeleri hukuk dışı uygulamalarını devam ettirmektedirler. Bugün bu hukuki güvencesizliği oluşturan uygulamalara karşı Almanya, Avusturya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelere gitmek ya da buralarda kalmaya ve ticari faaliyetlerini sürdürmeye devam etmek isteyen vatandaşlarımız, bireysel olarak yerel mahkemelere başvurmaktadırlar. Hukuki yollara başvurulunca üye ülkeler açılacak davaları kaybedeceklerini bildiklerinden tıpkı İngiltere deki Tüm ve Darı Davasında olduğu gibi ülkeler yanlış uygulamalarından çark etmektedirler.

25 Kısaca, Bir Türk vatandaşının Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması na/ankara Anlaşması na ve onu tamamlayan 1970 tarihli Katma Protokol e dayanarak yaptığı işlem bunun tipik bir örneğini oluşturmaktadır. Bu örnek, haklarımızı kullanabilmek için mücadele etme ihtiyacına işaret etmektedir.

26 Beklenen Etkiler: Ekonomik Türk işverenlerinin AB üye ülkeleri ile yaptıkları ticarette önlerini açacak, ilişkileri kolaylaştıracak ve ticari kapasitelerini artıracaktır. Avrupa da yaşayan vatandaşlarımızın yaşadığı sahipsizlik duygusunun önüne geçilecektir.

27 Beklenen Etkiler: Türkiye AB ilişkileri Adaylık süreci ve sonrasında AB sistemi içinde var olmanın gereklerini yerine getirme pratiği kazanılacaktır. AB ile olan ilişkiler iyileştirilecek ve daha da sağlamlaştırılacaktır. AB üye ülkelerinin uygulamalarının yarattığı hukuki güvencesizliği sona erdirme ve Avrupa da Hukukun üstünlüğü prensibine önemli bir katkı sağlanacaktır.

28 Beklenen Etkiler: Avrupa da yaşayan vatandaşlarımız Vatandaşlarımızın, bulundukları ülkelerdeki konumları güçlenecektir Çoklu vatandaşlık yolu açılabilecektir 5 Milyon Türk AB üye ülkelerinde seçmen olma hakkını kazanabilecektir. Devletimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarına sahip çıktığını göstererek güçlü ve hümanist ülke konumunu sağlamlaştıracaktır.

29 Beklenen Etkiler: Diplomatik Bu yolla devletimiz yaptığı antlaşmaları niye yaptığının bilincinde olduğunu ve Bu antlaşmalarda lehine olan hükümlerin sonuna kadar takipçisi olduğunu gösterecektir.

30 22-23 Kasım 2007 de Akdeniz Üniversitesi nde Gerçekleştirilen Uluslararası Vizesiz Avrupa ve Avrupa da Kazanılmış Haklarımız Konulu Sempozyumun Temel Mesajı Avrupa Birliği ne üye ülkeler, Hizmetin Serbest Dolaşımı ve Yerleşim Serbestîsi alanlarında ve üye ülkelere Türkiye den yapılacak hizmet verme ve alma amaçlı seyahatlerde; Türk vatandaşlarının mevcut haklarını geriye götürecek yeni uygulamalar ve hukuki düzenlemeler getiremezler. Türk vatandaşları ihlal edilen haklarının uygulanması için gerekli yasal yollara başvurmalıdırlar.

31 VİZESİZ AVRUPA VE AVRUPA DA KAZANILMIŞ HAKLARIMIZ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ Avrupa Birliği üye ülkelerinin nihai ve son yargı mercii olan ATAD ın verdiği 11 Mayıs 2000 tarihli Abdülnasır Savaş Kararı, 21 Ekim 2003 tarihli Eren Abatay / Nadi Şahin Kararı ve nihayet 20 Eylül 2007 tarihli Veli Tüm ve Mehmet Darı kararlarından dolayı mevcut haklarda, 1 Ocak 1973 tarihi baz alınarak, topluluk üyesi ve topluluğa sonradan üye olan ülkelerde üyelikten sonra, Türk vatandaşlarına yönelik olarak yeni bir kısıtlama yapılamaz. Ayrıca, ATAD ın tüm kararları üye ülkelerde doğrudan geçerlidir ve önkoşulsuz olarak uygulanır. Bu yolla da ulusal yasaların üstünde olup onlarla çatıştıklarında bu yasalar değil, kararlar dikkate alınır.

32 VİZESİZ AVRUPA VE AVRUPA DA KAZANILMIŞ HAKLARIMIZ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ Üye ülkeler, Türkiye lehine 1 Ocak 1973 tarihli mevcut yasalardan sonra yasalarında Türkler lehine bir değişiklik yapmışlarsa onun dikkate alınması zorunluluğu vardır. Söz konusu ülkeler uyum sağlama yolundaki bu iyileştirmeleri daha sonraki yıllarda başka nedenlerle geri alamazlar. AB üyesi ülkelerin AT hukukunu uygulayıp uygulamadıklarını denetleme yetkisi Avrupa Komisyonu na aittir. Komisyon Avrupa Toplumu ile iletişime açıktır. Bunun için haklarının çiğnendiği alanlarda sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın Avrupa Komisyonu na sorunla ilgili dosya sunmaları gereklidir.

33 VİZESİZ AVRUPA VE AVRUPA DA KAZANILMIŞ HAKLARIMIZ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ Üye ülkeler, Hizmetin Serbest Dolaşımı ve Yerleşme Serbestisi alanlarında ve üye ülkelere Türkiye den yapılacak seyahatlerde; Türk vatandaşlarının mevcut haklarını geriye götürecek yeni uygulamalar ve hukuki düzenlemeler getiremezler. A(E)T/AB-Türkiye Ortaklık Konseyi nin yeni düzenlemeler yapmasına ihtiyaç vardır. Unutulmamalıdır ki, 1980 tarihli 1/80 Ortaklık Konseyi Kararına göre 1983 yılında bu alanda yeni adımlar atılması gerektiği belirtilmişti. Taraflardan, 23 sene aradan sonra bu adımı artık atmaları beklenmektedir. Türk vatandaşları ihlal edilen haklarının uygulanması için gerekli yasal yollara başvurmalıdırlar.

AB İLE GERİ KABUL ANTLAŞMASI VİZESİZ AVRUPA, UNUTULAN HAKLARIMIZ

AB İLE GERİ KABUL ANTLAŞMASI VİZESİZ AVRUPA, UNUTULAN HAKLARIMIZ Prof. Dr. Harun Gümrükçü, 0505/831 4103 Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi (harung@akdeniz.edu.tr ) AB İLE GERİ KABUL ANTLAŞMASI VİZESİZ

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

TÜRKİYE-AB VİZE MUAFİYETİ SÜRECİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI HAKKINDA TEMEL SORULAR VE YANITLARI

TÜRKİYE-AB VİZE MUAFİYETİ SÜRECİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI HAKKINDA TEMEL SORULAR VE YANITLARI TÜRKİYE-AB VİZE MUAFİYETİ SÜRECİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI HAKKINDA TEMEL SORULAR VE YANITLARI 1. Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması temelde neleri içermektedir? 1 2. Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması tüm AB

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390 TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) 1. Giriş...3 1.1 Önsöz...3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...3 2. Genişletilmiş

Detaylı

İltica ve Göç Mevzuatı

İltica ve Göç Mevzuatı İltica ve Göç Mevzuatı Bu kitap, BMMYK Türkiye ve Türk İçişleri Bakanlığı nın işbirliği ile, İltica ve Göç Konulu Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında yayınlanmıştır Şubat 2005 İltica ve Göç Mevzuatı

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 85 Temmuz 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜRK VATANDAŞLARININ VİZESİZ AVRUPA YOLCULUĞU: VİZE SORUNU, GERİ KABUL VE SONRASI İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü Melih Özsöz İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 66 Mart 2013 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜRKİYE NİN AB ÜYE ÜLKE VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE POLİTİKASI AB ÜYE ÜLKE VATANDAŞLARININ TÜRKİYE YE VİZESİZ SEYAHATİNE İLİŞKİN SENARYO Melih ÖZSÖZ İKV Araştırma

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ Harf Eğitim Yayıncılığı: 52 Akademik: 6 * Editörler (alfabetik sırayla) Semih AKTEKİN Penelope HARNETT Mustafa ÖZTÜRK Dean SMART * Birinci

Detaylı

İNSAN HAKLARI ve BU HAKLARIN KULLANIMI (1) Doç.Dr.Şeref ÜNAL Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

İNSAN HAKLARI ve BU HAKLARIN KULLANIMI (1) Doç.Dr.Şeref ÜNAL Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İNSAN HAKLARI ve BU HAKLARIN KULLANIMI (1) Doç.Dr.Şeref ÜNAL Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 1- İnsan hakları kavramı neyi ifade etmektedir? İnsan haklarından yararlanmak için vatandaş olmak şartmıdır?

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNDE SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUAT VE TÜRKİYE NİN UYUMU. Uzmanlık Tezi.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNDE SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUAT VE TÜRKİYE NİN UYUMU. Uzmanlık Tezi. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNDE SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUAT VE TÜRKİYE NİN UYUMU Uzmanlık Tezi Bülent ÖZCAN EKONOMİK VE MALİ KONULAR DAİRESİ Mayıs 2004 ANKARA ÖZET

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ: 1.1.AMAÇ 1.2.KAPSAM 1.3.Sığınma İlticaya İlişkin Tanımlar 2.ULUSAL EYLEM PLANININ

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER*

I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER* I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER* * Derginin bu bölümünde yayımlanan eserler, Bilim Kurulu'nun onayına sunulduktan sonra yayımlanmaya hak kazanmıştır. TÜRK ÖZEL SİGORTACILIĞININ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA HUKUKU

Detaylı

Vize Şikâyet Hattı Proje Raporu

Vize Şikâyet Hattı Proje Raporu 1 Vize Şikâyet Hattı Proje Raporu Đktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları No: 227 2 Vize Şikâyet Hattı Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin desteğiyle, Đktisadi Kalkınma Vakfı ve European Citizen

Detaylı

MÜLTECİ HAKLARI KOORDİNASYONU Türkiye ile AB Arasında İmza Edilen Geri Kabul Antlaşması na Dair Tutum Belgesi

MÜLTECİ HAKLARI KOORDİNASYONU Türkiye ile AB Arasında İmza Edilen Geri Kabul Antlaşması na Dair Tutum Belgesi MÜLTECİ HAKLARI KOORDİNASYONU Türkiye ile AB Arasında İmza Edilen Geri Kabul Antlaşması na Dair Tutum Belgesi 1. Türkiye ile AB Arasında İmza Edilen Geri Kabul Antlaşması ve İnsan Hakları Türkiye ile Avrupa

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327}

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

I84 İKV DEN YENİ YAYIN ÖZEL - ANKARA ANLAŞMASI NIN ELLİNCİ YILDÖNÜMÜ

I84 İKV DEN YENİ YAYIN ÖZEL - ANKARA ANLAŞMASI NIN ELLİNCİ YILDÖNÜMÜ I84 İKV DEN YENİ YAYIN EYLÜL 2013 19 6 5 KRİZ SÖZLÜĞÜ 100 KELøMEDE AVRUPA NIN EKONOMøK KRøZø İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları Yayın No: 261 A A N K A S. 0 0 1 5 3 I I N N L I Y I 2 19 6 5 ÖZEL - ANKARA

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE VE AVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı