TASVİRİ EFKÂR GAZETESİNİN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NA BAKIŞI ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TASVİRİ EFKÂR GAZETESİNİN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NA BAKIŞI (1940-1945)"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ BİLİM DALI TASVİRİ EFKÂR GAZETESİNİN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NA BAKIŞI ( ) Yüksek Lisans Tezi Danışman Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN Orhan TOPUZ Konya 2011

2 BİLİMSEL ETİK SAYFASI Adı Soyadı Orhan TOPUZ Öğrencinin Numarası Ana Bilim / Bilim Dalı Tarih / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Programı Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezin Adı Tasviri Efkâr Gazetesinin İkinci Dünya Savaşı na Bakışı ( ) Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. Orhan TOPUZ İmza

3 Adı Soyadı YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU Orhan TOPUZ Öğrencinin Numarası Ana Bilim / Bilim Dalı Tarih / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Programı Tezli Yüksek Lisans Doktora Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN Tezin Adı Tasviri Efkâr Gazetesinin İkinci Dünya Savaşı na Bakışı ( ) Yukarıda adı geçen öğrenci tarafından hazırlanan Tasviri Efkâr Gazetesinin İkinci Dünya Savaşı na Bakışı ( ) başlıklı bu çalışma 25/10/2011 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunarak, jürimiz tarafından yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Ünvanı, Adı Soyadı Danışman ve Üyeler İmza Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN Danışman Prof. Dr. Muhittin TUŞ Jüri Üyesi Doç. Dr. Ferudun ATA Jüri Üyesi

4 ÖNSÖZ Birinci Dünya Savaşı, dünya haritasında büyük değişikliklere neden olurken mağlup devletlerle yapılan antlaşmalar, savaş yorgunu insanlarda intikam ateşini yakmıştır. İnsanoğlu bu trajediyi unutamadan İkinci Dünya Savaşı başlamıştır. Sebep yine aynıdır: Dünya sömürgelerinden pay almak. İkinci Dünya Savaşı, askerî, siyasi ve ekonomik boyutuyla, oluşturduğu yeni dünya düzeniyle, insanlığı derinden etkileyen önemli bir savaştır. 1 Eylül 1939 da Almanya nın Polonya ya saldırmasıyla başlayan savaş, Japonya nın Mihver Devletleri arasına katılmasıyla kıtalararası hâl almıştır. Türkiye, coğrafi konumu itibariyle savaşın soluğunu her zaman ensesinde hissetmiştir. Türkiye henüz savaş başlamadan anti-revizyonist devletlerden İngiltere ve Fransa ile üçlü ittifak antlaşması imzalayarak dış politikasının, revizyonist politika izleyen Mihver Devletleri karşısında olacağını göstermiştir. Türkiye, üçlü ittifak antlaşması şartlarının gerçekleşmesi durumunda ya da sınırlarının herhangi bir tecavüze uğraması durumunda savaşa girmeyi kabul etmiştir. Savaşın başlamasıyla gelişmeler Türkiye nin umduğu bir gelişim göstermeyecektir. Almanya nın seri zaferleri Türk yöneticileri etkileyecek, Fransa nın mağlup olmasıyla da Türkiye yeni bir yol haritası çizecektir: Herhangi bir tecavüze uğramadıkça savaş dışı kalmak. Türk yöneticiler bu amaçlarını, Osmanlı Devleti nin yıkılmayı önleme çalışmalarından itibaren gördüğümüz denge politikasıyla sağlamaya çalışmıştır. Savaş boyunca muharip tarafların vaatleri, baskı ve tehditleriyle karşılaşan Türk hükûmeti bunlara 23 Şubat 1945 tarihine kadar dayanabilmiştir. Bu tarihte Almanya ve Japonya ya savaş ilan ederek İkinci Dünya Savaşı na katılmıştır. Savaşa ilanı bir formalitedir ve amaç savaş sonrası yeni dünya düzeninde güçler dengesini oluşturabilmektir. Bu çalışma, Tasviri Efkâr gazetesinin yeniden çıkmaya başladığı 2 Mayıs 1940 tarihinden İkinci Dünya Savaşı nın sonuna kadar savaşa bakışını elde etmeyi amaçlamaktadır. Bunu gerçekleştirmek için Tasviri Efkâr gazetesinin sayılarına Millî Kütüphane Mikrofilm bölümünden ulaşılmıştır. Burada gazetenin sayılarını fotoğraflanarak, elde edilen sayılar kronolojik olarak tasnif edilmiştir. Savaş yıllarında gazetelerin haber kaynağı Anadolu Ajansı olduğu için gazetenin bakış açısını, ajans haberlerindeki yorum farkı verecektir. Bu nedenle, köşe yazılarına ağırlık verilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türk basınında farklı görüşteki kişilerin aynı gazetede görev aldıkları bilinmektedir. Bu nedenle çalışma boyunca bir olaya birden çok yazarın görüşüne yer vererek gazetenin olaylara bakışını elde etmeye çalışılmıştır. Bununla amacımızda en objektif sonuca ulaşmaktır. Zira Türk basın tarihi i

5 üzerine yapılan, özellikle de İkinci Dünya Savaşı yıllarını kapsayan çalışmalarda bir-iki yazara yer vererek gazetelerin olaylara bakışı elde edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalar, muhakkak faydalı olmakla birlikte, gazetelerin İkinci Dünya Savaşı na bakışını elde etmede yeterli olmayıp daha ziyade kişilerin İkinci Dünya Savaşı na bakışını incelemiştir. Tasviri Efkâr gazetesi ana kaynak olmakla birlikte; Cemil Koçak ın Türkiye de Millî Şef Dönemi, Selim Deringil in Denge Oyunu, Johannes Glasneck in Türkiye de Faşist Almanya Propagandası, Edward Weisband ın İkinci Dünya Savaşı nda İnönü nün Dış Politikası I-II, İkinci Dünya Savaşı ndaki Gizli Belgeler ve Yazışmalar ile İkinci Dünya Savaşı nda Türkiye Üzerine Pazarlıklar faydalanılan diğer kaynaklar olmuştur. Bu araştırma giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Girişte, Tasviri Efkâr gazetesi hakkında kısa bir bilgi verilmiştir. Birinci bölümde İkinci Dünya Savaşı nda Türk basını ele alınmıştır. Bu konuya basının gazeteciliğe bakışı ve dünyada savaş yıllarındaki basının durumuna yer verilerek başlanmıştır. Savaş yıllarındaki basın kuruluşları ve basının denetim altına alınmasına değinilmiş, ayrıca Tasviri Efkâr ın çıkmaya başladığı tarihe kadar ki savaş ve Türk hükûmetinin dış politika uygulamalarına yer verilmiştir. İkinci bölümde Tasviri Efkâr gazetesinin çıkarılmaya başlamasından 18 Haziran 1941 tarihinde imzalanan Türk-Alman Saldırmazlık Paktına kadar ki süreç ele alınmıştır. Bu süreçte Almanya nın hızlı zaferleri karşısında gazetenin olayları yorumlamasına, Almanya nın Balkanlara girerek Türk sınırlarına yaklaştığı dönemdeki olaylara bakışına geniş yer verilmiştir. Üçüncü bölümde Almanya nın 22 Haziran 1941 de Sovyetler Birliği ne saldırmasından Stalingrad mağlubiyetine kadar geçen dönem olaylarına yer verilmiştir. Bu sürede Almanya nın seri zaferleri sırasında Tasviri Efkâr gazetesinin olaylara bakışı, bu savaş karşısında nasıl bir tutum sergilediği tespit edilmiştir. Son bölümde ise Sovyetler Birliği nin zaferleri karşısında Tasviri Efkâr gazetesinin nasıl bir tutum içine girdiği, Almanya nın mağlup olması karşısında nasıl bir yayın politikası izlediğine olaylar çerçevesinde yer verilmiştir. Bu konuyu seçmemi sağlayan ve çalışmalarım boyunca beni olumlu yönlendirmeleriyle her zaman destekleyen, bilimsel yöntem konusunda yine bakış açıları kazanmamı sağlayan değerli hocam Yar. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN a, bu günlere gelmemde emeği olan ailem ve bütün hocalarıma, bana her zaman destek olan eşim Gökçen TOPUZ a teşekkürü bir borç bilirim. Orhan TOPUZ Konya, 2011 ii

6 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrencinin Tezin Adı Adı Soyadı Orhan TOPUZ Numarası: Ana Bilim / Tarih Bilim Dalı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN Tasviri Efkâr Gazetesinin İkinci Dünya Savaşı na Bakışı ( ) ÖZET Bu çalışma Tasviri Efkâr gazetesinin yeniden yayın hayatına başladığı 2 Mayıs 1940 dan İkinci Dünya Savaşı nın sonuna kadar geçen sürede olaylara bakışını incelemektedir. Gazete Ziyad Talha Ebüzziya ve Amcası Ebüzziya Zade Velid tarafından çıkarılmıştır. Kadrosunda Ali İhsan Sâbis, Cihad Baban, Muharrem Feyzi Togay, Ömer Selim, Peyami Safa, Selim Sabit gibi isimler yer almıştır. Tasviri Efkâr gazetesi İkinci Dünya Savaşı boyunca dört kez Bakanlar Kurulu kararı, dört kez de Örfi İdare Mahkemeleri tarafından kapatılmıştır. 30 Eylül 1944 te gazete süresiz olarak kapatılmış, 30 Mart 1945 tarihinden itibaren Tasvir adıyla yayın hayatına devam etmiştir. Gazete incelediğimiz dönemde milliyetçi bir politika izleyip Türkiye nin herhangi bir tecavüze uğramadıkça savaşa girmemesini savunmuştur. Anahtar Kelimeler: İkinci Dünya Savaşı, Gazete, Tasviri Efkâr, Peyami Safa iii

7 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrencinin Adı Soyadı Orhan TOPUZ Numarası: Ana Bilim / Tarih Bilim Dalı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN Tezin İngilizce Adı Tasviri Efkâr Journal s view World War II. ( ) SUMMARY This present study analyzes Tasviri Efkâr Journal s view on the events that occurred in the years from May 2nd, the day it was republished- to the end of The journal was framed by Ziyad Talha Ebüzziya and his uncle Ebüzziya Zade Velid. The staff included Ali İhsan Sâbis, Cihad Baban, Muharrem Feyzi Togay, Ömer Selim, Peyami Safa and Selim Sabit. Tasviri Efkâr Journal was proscribed four times both by the Council of Ministers and the Courts of Martial Law during World War II. The journal was indefinitely banned on 30th September İt sustained its publication under the name of Tasvir after 30th March During the years being analyzed, the journal pursued a nationalist policy and supported non-participation of Turkey in the war unless the country was attacked. KEYWORDS: Word War II, Journal, Tasviri Efkâr, Peyami Safa iv

8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... İ İÇİNDEKİLER... V KISALTMALAR... Vİİ TABLOLAR... Vİİİ GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN ÇIKIŞI VE SAVAŞ YILLARINDA TÜRK BASINI A. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NA GİDEN YOL İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NA NEDEN OLAN GELİŞMELER İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NDA TÜRKİYE NİN TUTUMU B. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TÜRK BASINI DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BASINA BAKIŞ HÜKÛMETİN BASIN ÜZERİNDE DENETİMİNİ ARTIRMASI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ BASIN UYGULAMALARI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ TÜRK BASINI II. BÖLÜM İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI BAŞLANGICINDAN ALMAN-SOVYET SAVAŞINA KADAR TASVİRİ EFKÂR GAZETESİNİN DÖNEME BAKIŞI A. ALMANYA NIN BATI AVRUPA ÜLKELERİNİ İŞGALİ ALMANYA NIN DANİMARKA VE NORVEÇ E TAARRUZU ALMANYA NIN HOLLANDA-BELÇİKA-LÜKSEMBURG SAVAŞLARI ALMANYA-FRANSA SAVAŞI B. İTALYA NIN SAVAŞA GİRMESİ C. AVRUPA DA YENİ NİZAM TARTIŞMASI D. ALMAN İLERLEYİŞİ KARŞISINDA İNGİLTERE NİN TAVRI İNGİLTERE DE HÜKÛMET DEĞİŞİKLİĞİ ALMANYA NIN İNGİLTERE Yİ İSTİLA TEŞEBBÜSÜ E. MİHVERİN HAYAT SAHASINI BELİRLEMESİ: BERLİN PAKTI F. ZORAKİ İTTİFAK: JAPONYA-SOVYETLER BİRLİĞİ TARAFSIZLIK ANTLAŞMASI G. MİHVER DEVLETLERİNİN BALKANLARA YÖNELMESİ ROMANYA NIN ALMAN EGEMENLİĞİNE GİRMESİ İTALYA NIN YUNANİSTAN A SALDIRISI BULGARİSTAN IN TUTUMU a) TÜRKİYE-BULGARİSTAN ANTLAŞMASI b) BULGARİSTAN IN MİHVER DEVLETLERİNE KATILMASI YUGOSLAVYA H. ALMAN İLERLEYİŞİ KARŞISINDA SOVYETLER BİRLİĞİ MOLOTOV UN BERLİN ZİYARETİ TÜRKİYE-SOVYETLER BİRLİĞİ SALDIRMAZLIK BİLDİRİSİ v

9 K. TÜRKİYE NİN KAPISINDAKİ SAVAŞ TÜRKİYE-ALMANYA DOSTLUK VE SALDIRMAZLIK ANTLAŞMASI III. BÖLÜM ALMAN-RUS SAVAŞININ BAŞLAMASINDAN STALİNGRAD YENİLGİSİNE KADAR TASVİRİ EFKÂR GAZETESİNİN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NA BAKIŞI A. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN KADERİNİ ÇİZEN SAVAŞ: ALMAN-RUS SAVAŞI İNGİLTERE-SOVYETLER BİRLİĞİ ORTAK HAREKÂT ANLAŞMASI MÜTTEFİKLERİN İRAN I İŞGALİ VE TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ BASKININ ARTMASI B. ATLANTİK BEYANNAMESİ C. PEARL HARBOR BASKINI VE AMERİKA NIN SAVAŞA GİRMESİ D. MOSKOVA GÖRÜŞMELERİ E. SAVAŞ YILLARINDA TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER VON PAPEN SUİKASTI TÜRK-ALMAN TİCARET ANLAŞMASI TÜRK GAZETECİLERİN YURTDIŞI GEZİLERİ TURANCILIK F. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN SAVAŞ: STALİNGRAD IV. BÖLÜM STALİNGRAD MAĞLUBİYETİNDEN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN SONUNA KADAR TASVİRİ EFKÂR GAZETESİNİN OLAYLARA BAKIŞI A. KONFERANSLAR CASABLANCA KONFERANSI ADANA GÖRÜŞMELERİ QUEBECK KONFERANSI MOSKOVA KONFERANSI KAHİRE GÖRÜŞMESİ I. KAHİRE KONFERANSI TAHRAN KONFERANSI II. KAHİRE KONFERANSI B. TÜRKİYE ÜZERİNDE BASKILARIN ARTMASI ALMANYA YA KROM SEVKİYATININ DURDURULMASI TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA DEĞİŞİM BELİRTİLERİ TURANCILARIN TUTUKLANMASI TÜRKİYE NİN ALMANYA İLE İLİŞKİLERİNİ KESMESİ C. TASVİRİ EFKÂR İSMİNDEN TASVİR E MECBURİ GEÇİŞ D. YALTA KONFERANSI VE SONRASINDAKİ GELİŞMELER SONUÇ KAYNAKÇA EKLER vi

10 KISALTMALAR AA age agt AÜSBFD ATASE BCA Bak. : Anadolu Ajansı : Adı Geçen Eser : Adı Geçen Tez : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi : Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi : Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi : Bakınız C. : Cilt CHP Çev. ÇTTAD Der. DNB Edt. : Cumhuriyet Halk Partisi : Çeviren : Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi : Derleyen : Deutsches Nachrichtenbüro : Editör S. : Sayı s. : Sayfa TTK Yay. Haz. : Türk Tarih Kurumu : Yayına Hazırlayan vii

11 TABLOLAR TABLO 1: YILLARI ARASINDA ÇIKAN GAZETELERİN ŞEHİRLERE GÖRE DAĞILIMI TABLO 2: İSTANBUL VE ANKARA DA ÇIKAN ON BİR GAZETENİN TİRAJLARI TABLO 3: YILLARI ARASINDA BASINDA KAPATMA KARARLARI viii

12 GİRİŞ Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, en büyük sınavlarından birini İkinci Dünya Savaşı yıllarında vermiştir. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ni kurduktan sonra yaptığı inkılaplarla Cumhuriyet rejimini siyasi ve sosyal hayata katarken komşularıyla barış ortamını oluşturmayı amaçlamıştır. Böylece yeni kurulan Türk Devletinin temelleri sağlıklı bir şekilde atılacaktır. Ancak bu çalışmalar gerçekleşirken Mustafa Kemal hastalanır ve 10 Kasım 1938 tarihinde vefat eder. Artık yönetim Mustafa Kemal in yol arkadaşı İsmet İnönü dedir. İsmet İnönü İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve savaş sırasında Türkiye Cumhuriyeti nin toprak bütünlüğünü korumayı amaçlamış, bu doğrultuda bir dış politika izlemiştir. İşte bu yıllarda Türk kamuoyunun olaylara bakışını görmek için basın önemli bir kaynaktır. Zira dolaysız bir haber kaynağı olan basın, dönemin en çok etki yaratan siyasi ve toplumsal olaylarına ilişkin görüşleri kaydederek, günlük kayıtlar sağlar 1. Bu çalışma, Türk basın tarihinde önemli bir yeri olan Tasviri Efkâr gazetesinin İkinci Dünya Savaşına Bakışı nı tespit etmeyi amaçlamaktadır. Düşüncelerin betimlemesi anlamına gelen Tasvîr-i Efkâr 2 gazetesi, Şinasi tarafından 27 Haziran 1862 tarihinden itibaren haftada iki defa, küçük boy, dört sayfa olmak üzere 3, Osmanlı başkentinde Türkçe yayımlanmaya başlayan 4. gazetedir 4. Gazetenin görevini devlet idarecilerini ve halkı uyarmak 5, halkı eğiterek yetiştirmek 6 olarak gören Şinasi nin Tasvîr-i Efkâr gazetesi, Osmanlı aydınları arasında siyasi bilincin genişlemesinde birinci derecede bir rol oynamış 7, Edebiyatı Cedide olarak adlandırılan edebî devrin açılışında etkili olmuştur 8. Türk basın tarihinde ilk tartışma Tasvîr-i Efkâr gazetesiyle Ruzname-i Ceride-i Havadis gazeteleri arasında dil sorunu üzerine çıkmıştır. Bu tartışma sırasında gazetenin tirajı 24 bini bulmuştur 9. Tasvîr-i Efkâr gazetesinde 1 John Tosh, Tarihin Peşinde, C. III, Çev. Özden Arıkan, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2008, s Gazetenin adı Harf İnkılabı öncesinde Tasvîr-i Efkâr şekilde yazılmakta iken Harf İnkılabı sonrasında çıkan yeni sayılarında, 2 Mayıs 1940 itibaren, Tasviri Efkâr şeklinde yazılmıştır. Bak. Ek-1. Bu çalışmada gazetenin adı, atıf yapılan kaynak ve döneme ilişkin olarak verilmiştir. 3 Nesimi Yazıcı, Tasvîr-i Efkâr, İslâm Ansiklopedisi, C. 40, Türk Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2011, s Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi Makaleler-4, Der. Mümtaz er Türköne-Tuncay Önder, İletişim Yayınları, 18. Baskı, İstanbul, 2008, s ilk üç gazete ise sırasıyla Takvim-i Vakayi ilk resmî gazete, Ceride-i Havadis yarı resmî gazete ve Tercüman-ı Ahval ilk özel gazetedir. 5 Füruzan Husrev Tökin, Basın Ansiklopedisi, Yayın Evi Yok, İstanbul, 1963, s M. Nuri İnuğur, Basın ve Yayın Tarihi, 4. Baskı, Der Yayınları, İstanbul, 1999, s Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi Makaleler-4, Der. Mümtaz er Türköne-Tuncay Önder, İletişim Yayınları, 18. Baskı, İstanbul, 2008, s Enver Behnan Şapolyo, Türk Gazeteciliği Tarihi, Güven Matbaası, Ankara, 1971, s Tökin, age, s

13 Namık Kemal, Recai Zade Ekrem, Ahmet Vefik Paşa gibi isimler çalışmıştır. Gazete 1866 yılında 830. sayıda kapanmıştır 10. Tasvîr-i Efkâr gazetesi, Ebüzziya Mehmet Tevfik 11 tarafından Şinasi nin varislerinden imtiyaz hakkı satın alınarak 31 Mayıs 1909 dan itibaren Yeni Tasvîr-i Efkâr adıyla yeniden çıkarılmaya başlanmıştır 12. Otuz Bir Mart Vaka sını takip eden günlerde sık sık kapatılan gazete her defasında farklı adlarla, Tasvîr-i Efkâr, Hak, İntihab-ı Efkâr, Tefsir-i Efkâr, yayın hayatına devam etmiştir yılında Ebüzziya Tevfik ölünce oğulları Velid 13 ve Talha 14 Beyler, Tevhid-i Efkâr adıyla gazeteyi çıkarmaya devam etmiştir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında gazete on yedi defa kapatılmıştır. Bu dönemde gazete Yeni Tasvir-i Efkâr, Tasvîr-i Efkâr, Tasfiri Efkâr, Tesviri Efkâr, Hak, İntihab-ı Efkâr adlarıyla çıkmıştır. Gazete Millî Mücadele Döneminde Anadolu hareketini desteklemiş, Damat Ferit hükûmetleriyle mücadele etmiş 15 ayrıca ilk defa Mustafa Kemal in resmini ve biyografisini yayınlamıştır 16. Velid 10 Tökin, age, s Gazetenin çıktığı sayı konusunda Şapolyo, 850 sayısını vermektedir. Bak. Şapolyo, age, s Ebüzziya Tevfik (İstanbul ), Gazeteci, yayımcı, yazar ve siyaset adamıdır. Gazeteciliğe 1864 te Ruznâme-i Ceride-i Havâdis gazetesinde başladı da Tasvîr-i Efkâr da çalıştı. Aynı yıl Terakkî gazetesinin yazı işleri müdürü oldu. Bu gazetenin ilavesi olarak ilk kadın dergisi olan Terakkî Muhaddarât 1868 ile Terakkî Eğlencesi ve Letâif-i Âsâr 1871 adlarıyla iki de mizah dergisi çıkarmıştır. Aralık 1876 da Kanunuesasi komisyonunda görev aldı yıllarında çeşitli gazetelerde yazdığı yazılardan dolayı on defa tevkif edildi yılında Konya ya sürüldü. II. Meşrutiyet in ilanı üzerine İstanbul a döndü, İttihat ve Terakki Fırkası na girdi. Seçimlerde Antalya Milletvekili oldu. 27 Ocak 1913 te Kadıköy vapurunda geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Bak. Abdullah Uçman, Ebüzziya Tevfik, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C. I., Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2008, s Yazıcı, age, s 139. Tasviri Efkâr ın yeniden yayın hayatına dönüşü ile ilgili Şapolyo ve Tökin ise 1908 tarihini vermektedir. Bak. Şapolya, age, s. 223, Tökin, age, s Velid Ebüzziya (İstanbul ), Tam adı Abdurrahman Velid olup Ebüzziya Tevfik Bey in küçük oğludur. Doktorasını yapmak için gittiği Paris te Le Temps ve Le Figaro gazetelerinde çalışmıştır de İstanbul a dönmüş, babasının vefatından sonra Tasvîr-i Efkâr gazetesinin yazı işleri müdürü olmuştur. Mondros Anlaşması ndan sonra kurulan ilk direniş örgütlerinden Mim Mim Grubu nun kurucuları arasındadır. İstanbul un işgali sırasında, Şehzadebaşı nda şehit edilen askerlerin fotoğraflarını çekerek çoğalttığı için tutuklanarak Malta ya sürüldü. Sürgün dönüşünde 2 Haziran 1921 de Tevhid-i Efkâr ı çıkarmaya başladı. Anadolu ya cephane kaçırılmasında aktif rol aldı. Cumhuriyet in ilanından sonra İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Tenkitleri ve İzmir Suikasti nedeniyle iki defa İstiklal Mahkemelerinde yargılanarak beraat etti yılında Zaman gazetesini çıkarttı yılında Tasvîri Efkâr ı çıkarmaya başladı yılında yazı hayatına son verdi yılı sonlarında zatüreye yakalanıp 12 Ocak 1945 yılında vefat etti. Bak. Ömer Faruk Şerifoğlu, Ebüzziya Velid, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C. I., Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2008, s Talha Ebüzziya (İstanbul 8 Ocak 1879-Lugano, İsviçre 23 Aralık 1921), Tam adı Ubeydullah Talha olup Ebüzziya Tevfik Bey in ortanca oğludur. Yeni Tasvir-i Efkâr ın çıkışından itibaren idaresini üstlenmiştir. Babasının ölümünden sonra gazeteyi kardeşiyle çıkartmıştır. Müdafaa-i Milliye Teşkilatı içerisinde yer almış, birçok gizli beyannameyi matbaasında basarak bizzat dağıtmıştır. İstanbul un işgali üzerine gazete kapatılmış ve Talha Bey, Bekir Ağa Bölüğü nde hapsedilmiştir. Ciğerlerinden rahatsız olan Talha Bey, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılmış tedavi için gittiği İsviçre nin Lugano şehrindeki Agra Sanatoryumunda vefat etmiştir. Bak. Ömer Faruk Şerifoğlu, Talha Ebüzziya, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C. II., Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2008, s Yazıcı, age, s İzzet Öztoprak, Türk ve Batı Kamuoyunda Millî Mücadele, TTK Basımevi, Ankara, 1989, s. XIV-XV. 2

14 Ebüzziya Cumhuriyetin ilanından sonra iki kez İstiklal Mahkemelerinde yargılanmıştır. Gazete Takrir-i Sükûn Kanunu yla 6 Mart 1925 te sayıda kapatılmıştır 17. Tasviri Efkâr gazetesi, Ziyad Talha Ebüzziya 18 ve Amcası Ebüzziya Zade Velid tarafından 27 Nisan 1940 tan itibaren yeniden çıkarılacağı ilan edilmiş ancak beklenmeyen bir mecburiyet karşısında kalınarak 2 Mayıs 1940 tarihinden itibaren çıkarılmaya başlamıştır 19. Tasviri Efkâr gazetesi ilk sayısında yıl otuz iki, sayı ise olarak verilmiştir. Bu dönemde gazete sekiz sayfa olarak çıkarılmaya başlanmış, ancak savaş koşulları içerisinde yaşanılan sıkıntılar dolayısıyla kısa süre sonra sayfa sayısı dört e inmiştir. Ebüzziya Zade Velid gazetenin ilk sayısında kaleme aldığı Müstakil Gazete Müstakil Memlekette Olur adlı makalesinde gazetenin yayın politikası hakkında ipuçları vermiştir: Müstakil gazete ne demek, müstakil gazeteye ne lüzum var? diyenle bulunuyor. Bir kere müstakil bir gazete demek, müstakil memleket demektir. Filhakika müstakil gazeteler, ancak siyasî ve millî istiklaline sahip olan memleketlerde intişar edebilir. Herhangi bir devletin himayesi veya nüfuzu altına girmek bedbahtlığına duçar olan bir memlekette az veya çok müstakil bir gazete çıkabileceği bir an tasavvur edilebilir mi? Mesela dün Almanyanın lütufkar (!) himayesine mazhar olan Çekoslovakyada Danimarkada, İtalyanın tahtı idaresinde olan Trablusgarb veya Rodosta yerli halkın emellerini, hislerini ilam ve ilan eden bir gazete çıkabilir mi?... Bu misaller ise bir müstakil gazetenin ancak istiklâl nimetine mazhar memleketlerde çıkmak ve yaşamak imkanını bulabileceğine kafi delillerdir 20. Ebüzziya Velid in de belirttiği gibi bağımsız bir gazete olmayı amaçlayan Tasviri Efkâr gazetesi, muhafazakâr ve milliyetçi bir çizgide yayım yapmıştır. Bu dönemde Ebüzziya Zade Velid, gazetede başyazar olarak güncel olayları değerlendirmiştir. Gazetede çıkan isimsiz 17 Bak. Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 20, Ana Yayın, 1993, s. 428; Türk Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 40, İstanbul, 2011, s Ziyad Talha Ebüzziya (İstanbul ), Talha Ebüzziya nın oğlu olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Fransızca, Almanca, İngilizce ve Rumca dillerini öğrendi. Liseyi bitirdikten sonra Ebüzziya Matbaasının idare müdürlüğünü yapmaya başlayarak basın hayatına ilk adımı atmıştır yıllarında Robert Kolejinde Türkçe, Tarih ve Coğrafya dersleri verdi yılında hastalanarak tedavi için İsviçre ye gitti. Bu sürede başsız kalan Tasvir gazetesi ihmaller yüzünden 1949 da kapandı seçimlerinde Demokrat Partiden Konya milletvekili seçildi. Bak. Ebüzziya Ziyad, İstanbul Ansiklopedisi, C. IX, Reşad Ekrem Koçu, Koçu Yayınları, İstanbul, 1968, s te kurulan Hürriyet partisinin kurucuları arasındadır. Bak. Süleyman Çoşkun, Türkiye de Politika ( ), Cem Yayınevi, İstanbul, 1995, s. 363; TBMM Albümü ( ), C. II , Edt. Sema Yıldırım, Behçet Kemal Zeynel, 2. Baskı, TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ankara, 2010, s Avrupa Konseyi, Dünya Parlamentolar Birliği, Avrupa Parlamentolar Birliği, Avrupa Konseyi Kalkınma Fonu Türk temsilcisi olarak görev yaptı. 27 Mayıs 1994 te İstanbul da vefat etti. Bak. TBMM Albümü, s İtizar, Tasviri Efkâr, 2 Mayıs 1940, S , s Ebüzziya Zade Velid, Müstakil Gazete Müstakil Memlekette Olur, Tasviri Efkâr, 2 Mayıs 1940, S , s

15 başyazıları ise Cihad Baban 21 kaleme almıştır. Gazetede Emekli General Ali İhsan Sâbis askerî gelişmeleri yorumlamış, Muharrem Feyzi Togay dış politika konularını değerlendirmiş, Peyami Safa güncel konulara yer vermiştir. Ayrıca Eski Moskova Elçisi Galip Kemali Söylemezoğlu, Ömer Selim, Selim Sabit 22, M. Altay ve Celâleddin Ezine dönem dönem yazılar yazmışlardır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türk basınında Cumhuriyet ve Tasviri Efkâr gazeteleri Alman taraftarı olarak addedilir. Bu gazetelerden Cumhuriyet gazetesi hakkında birçok bilimsel çalışma yapılmıştır 23. Tasviri Efkâr hakkında henüz araştırma yapılmamış olması 24, bizi bu çalışmaya yönlendirmiştir. Savaş döneminde Alman taraftarı olarak adlandırılan bu gazete, gerçekten de Alman taraftarı mıydı? Yayınlarında nasıl bir ilke benimsemişti? Savaş döneminde Türkiye Cumhuriyeti hükûmetinin dış politikası paralelinde bir yayın mı izlemiştir? İkinci Dünya Savaşı nın değişen koşullarına ayak uydurmuş mudur? Çalışmanın temel ekseni, bu sorulara cevap teşkil edecek verileri, araştırılacak gazeteden temin etmek olacaktır. Araştırmamız, İkinci Dünya Savaşı dönemi basın araştırmaları bakımından, Tasviri Efkâr ın incelemesi olarak bir ilk özelliğini taşımaktadır. Gerçekten de gazete üzerinde bir araştırma yapılmamış 25, dönemin gazetecilerinin anı tarzı kitaplarında Alman taraftarı olarak 21 Cihad Baban: 10 Ekim 1911 tarihinde İstanbul da doğdu te Hukuk Fakültesini bitirdi. Askerlik sonrasında Cumhuriyet ve Yeni Sabah ta gece sekreterliği yapmıştır. Daha sonra Velid Ebüzziya nın yayınladığı Tasviri Efkâr a yazı işleri müdürü olacaktır. Velid Bey, zaman zaman ona başyazılarını bırakmaktadır. Bu gazetenin imzasız başyazıları artık Cihad Baban ındır. Temmuz 1946 da İstanbul, yıllarındaki seçimlerde İzmir Milletvekili seçilmiştir. Bak. Baban, age, s te kurulan Hürriyet partisinin kurucuları arasındadır. Bak. Süleyman Çoşkun, age, s da Millî birlik iktidarında Kurucu Mecliste, Basın-Yayın ve Turizm Bakanı olarak görev almıştır. Bak. Baban, age, s de İstanbul, 1965 te Çanakkale Milletvekili seçildi. 12 Eylül 1980 ten sonra kurulan Bülent Ulusu hükûmetinde Kültür Bakanı olarak görev yaptı. Bak. Süleyman Çoşkun, age, s Eylül 1984 te geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara da vefat etmiştir. Bak. TBMM Albümü, s Şerifoğlu, bu adın Velid Ebüzziya nın takma adı olduğunu ifade etmektedir. Bak. Velid Ebüzziya, s Ancak Tasvir gazetesinin Ankara muhabirliğini yapmış olan Tökin, gazetenin yazar kadrosunda Selim Sabit i de saymaktadır. Bak. age, s Bu çalışmalardan bazıları için Bak. Aliye Uçar, İkinci Dünya Savaşı nda Cumhuriyet Gazetesinin Dış Politika Değerlendirmesi, (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1975; Fırat Kozok, Yılları Arası Cumhuriyet Gazetesi nin Genel Yayın Politikası, (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2007; Fatma İçöz, II. Dünya Savaşı ve Yunus Nadi, (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, Bunda kastımız İkinci Dünya Savaşı sırasında Tasviri Efkâr gazetesidir. Gazetenin daha önceki dönemlerine ait bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Bu konuda Bak. Necdet Hayta, Tarih Araştırmalarına Kaynak Olarak Tasviri Efkâr Gazetesi (1278/ /1869), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002; M. Abdulbasit Sezer, Yeni Tasvir-i Efkâr Gazetesi Üzerine Bir Araştırma, (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Diyarbakır, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Tasviri Efkâr gazetesi üzerine bir araştırma yapılmamakla birlikte, bu döneme ilişkin yayınlarda Tasviri Efkâr gazetesi Alman taraftarı olarak gösterilmiştir. Bu yayınlarda basında farklı görüşteki kişilerin bir arada çalıştığı, bunun da Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine hareket özgürlüğü sağladığı vurgulansa da, Tasviri Efkâr ın Alman taraftarı olduğu iddia edilerek bunu da ispat için özellikle Almanya lehine çıkan yazılar kullanılmıştır. Bu dönem Tasviri Efkâr gazetesini incelemeden bu kanıya varan bilim insanları, işi o derece götürmüşlerdir ki gazetenin; Türkiye nin Ağustos 1944 tarihinde Almanya ile ilişkilerini kesmesinden 4

16 gösterilmiş, bu döneme ilişkin yapılan bilimsel araştırmalarda ise, bu kaynaklardan faydalanılmıştır. Tasviri Efkâr gazetesi 2 Mayıs 1940 tan 30 Eylül 1944 tarihine kadar sekiz defa kapatılmıştır. Bunlardan dördü Bakanlar Kurulu kararıyla, diğer dördü Örfi İdare Mahkemesi kararıyla gerçekleşmiştir. Bakanlar Kurulu, kapatma kararlarında gerekçe olarak matbuat kanununun ellinci maddesini vermiştir. Bu kapatma kararlarının ilk üçünde gerekçe belirtilmez iken 26 ; 30 Eylül 1944 tarihli kapatma kararı, Muharrem Feyzi Togay ın Bulgaristan ile ilişkileri bozacak şekilde yazılar kaleme alması gerekçe gösterilmiştir 27. Örfi İdare Mahkemeleri kararlarına ulaşmak amacıyla ATASE arşivine yaptığımız müracaat açık koleksiyonlar içerisinde, konunuzun dönemini kapsayan belge bulunmaması gerekçesiyle kabul görmemiştir 28. Bu nedenle Tasviri Efkâr gazetesinin diğer dört kapatılma gerekçesi hakkında bir bilgi edinilememiştir. 30 Eylül 1944 tarihinde kapatılan Tasviri Efkâr gazetesinin açılmasına Bakanlar Kurulu tarafından 22 Mart 1945 tarihinde karar verilmiş 29 ve 30 Mart 1945 tarihinden itibaren Tasvir adıyla yayım hayatına devam etmiştir 30. sonra Tasviri Efkâr müttefikler lehine yazı neşretmeye başladı, Bak. Süleyman Seydi, Zor Yıllar! , Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Ankara, 2006, s ; Savaşın başından beri Alman yanlısı yayın yapan Cumhuriyet ve Tasviri Efkâr Bak. Günay Göksu Özdoğan, İkinci Dünya Savaşı Yıllarındaki Türk-Alman İlişkilerinde İç ve Dış Politika Aracı Olarak Pan-Türkizm, Der. Faruz Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi, Der Yayın, 3. Baskı, İstanbul, 2004, s ifadesini kullanmışlardır. Oysa Tasviri Efkâr gazetesi, savaş yıllarında Türk dış politikası paralelinde yayın takip etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti nin Müttefik devletler taraftarı olduğu dönemde Almanya aleyhine bir manşet için Bak. Ek Bu kararlar için Bak. BCA / , BCA / , BCA / BCA / ATASE: / ATEM Arşiv BCA / Tasvir gazetesinin ilk sayısı için Bak. Ek: 5. 5

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İKİ SAVAŞ ARASINDA AVRUPA

İKİ SAVAŞ ARASINDA AVRUPA İKİ SAVAŞ ARASINDA AVRUPA 1-Barışın Sürekliliğini Sağlama Çabaları Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Wilson,barışın korunması için bir uluslararası örgütün kurulmasını

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP KÜRŞAT ATILGAN Kürşat Atılgan, 27 Ağustos 1956 tarihinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. Babasının adı Mehmet Hakkı, annesinin adı Medine'dir. Hava Pilot Tuğgeneral; 1976 yılında Hava Harp Okulu'ndan

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili SİYASİ TARİH Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Uluslararası İlişkiler Tarihi II PSIR 112 3 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Uluslararası İlişkiler Tarihi II PSIR 112 3 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Uluslararası İlişkiler Tarihi II PSIR 2 3 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri PSIR Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI SPRI 301 1 3 + 0 3 6. Program Öğrenme Çıktıları 13,14,15 13,14,15

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI SPRI 301 1 3 + 0 3 6. Program Öğrenme Çıktıları 13,14,15 13,14,15 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI SPRI 301 1 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

KASIM 1938 BÜYÜK YAS. Ulus Kurtarıcını ve en büyük evladını kaybettin. Türk milleti sen sağ ol. (11 Kasım 1938)

KASIM 1938 BÜYÜK YAS. Ulus Kurtarıcını ve en büyük evladını kaybettin. Türk milleti sen sağ ol. (11 Kasım 1938) KASIM 1938 BÜYÜK YAS Stj. Av. H. Burak KARAKUŞ Stj. Av. Oğuzhan SAPAN 10 Kasım1938, saat 9.05; Türk halkı büyük liderini sonsuza kadar kalbine gömdü. O gün tüm dünya bir nöbet değişimine sahne oluyordu.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI II. Yüz Yüze / Zorunlu

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI II. Yüz Yüze / Zorunlu DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI II TDP202 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight. BASIN BÜLTENİ Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.com Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

BASINDA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ KAYNAKÇALARI

BASINDA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ KAYNAKÇALARI BASINDA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ KAYNAKÇALARI Haz.: Bülent Ağaoğlu (52 künye) İstanbul, 16 Haziran 2010 1 İÇİNDEKİLER 1919-1924...3 1939 1960...3 1976...3 1990...4 1991...5 1992...5 1993...5 1994...5 1995...5

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924)

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924) KİŞİSEL BİLGİLER Ad ve Soyadı Unvanı Adres e-posta Doğum Medeni Durumu MESLEKÎ DENEYİMİ Arş. Gör. 06.1.199 Yrd. Doç. Dr..06.006 Yrd. Doç. Dr. 18.11.010 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU Lisans 199 Yüksek Lisans 1996

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK 1 Kabotaj Hakkı Nedir? Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından,

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) KURULUŞ RAPORLARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) Kuruluş adı Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluş Tarihi 1945 Merkezi New York (ABD) Üye ülke sayısı 192 Genel Sekreter Ban Ki-mun Genel Bilgiler Dünya barışı ve sosyal

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ AJANS HABERCİLİĞİ HÜRRİYET GAZETESİ İÇERİK ANALİZİ ÖDEVİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ AJANS HABERCİLİĞİ HÜRRİYET GAZETESİ İÇERİK ANALİZİ ÖDEVİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ AJANS HABERCİLİĞİ HÜRRİYET GAZETESİ İÇERİK ANALİZİ ÖDEVİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KEMAL ÖZTÜRK HAZIRLAYANLAR OĞUZ GÜLLEB 145112867 HATİCE COŞAR

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER

Detaylı

TARİH İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI

TARİH İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI TARİH İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONUÇLARI PARİS BARIŞ KONFERANSI MONREO DOKTİRİNİ 1.DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA İMZALANAN ANTLAŞMALAR VERSAY NÖYYİ TRİANON ST. JERMEN SEVR BREST LİTOVSK SOVYET

Detaylı

DR. FAZIL KÜÇÜK VE KIBRIS. Rukiye MADEN

DR. FAZIL KÜÇÜK VE KIBRIS. Rukiye MADEN DR. FAZIL KÜÇÜK VE KIBRIS Rukiye MADEN Tarihçi Kitabevi Yayınları: 54 Tarihçi Kitabevi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Necip Azakoğlu Editör: Necip Azakoğlu Sayfa ve Kapak Tasarım: Tarkan Togo Birinci

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ)

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ) KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ) -IMF(ULUSLARARASI PARA FONU) -OECD(EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başvuru Yöntemi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları 21 Mart 2016 15 Nisan 2016 tarihleri arasında online alınacaktır. http://www.kimoerasmus.com/erzincan/default.aspx?id=1

Detaylı

Araştırma Notu 12/124

Araştırma Notu 12/124 Araştırma Notu 12/124 05.01.2012 YENİLENEBİLİR ENERJİ HABERLERİNDE REGÜLASYON ve FİNANSMAN ÖNE ÇIKIYOR Barış Gençer Baykan Yönetici Özeti Yenilenebilir enerjiler, gerek fosil yakıtların tükeneceği öngörüsü

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

TÜSİAD-Boğaziçi Üniversitesi Dış Politika Forumu Orta Asya Güvenliği, Bölgesel Örgütler ve Türkiye nin Rolü başlıklı konferans düzenleyecek

TÜSİAD-Boğaziçi Üniversitesi Dış Politika Forumu Orta Asya Güvenliği, Bölgesel Örgütler ve Türkiye nin Rolü başlıklı konferans düzenleyecek 08 Mayıs2006 TS/BAS-BÜL/06-31 TÜSİAD-Boğaziçi Üniversitesi Dış Politika Forumu Orta Asya Güvenliği, Bölgesel Örgütler ve Türkiye nin Rolü başlıklı konferans düzenleyecek TÜSİAD-Boğaziçi Üniversitesi Dış

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Leyla Tavflano lu Çok sıklıkla Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan a gittiğim için olsa gerek beni bu oturuma konuşmacı koydular. Oraların koşullarını

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA DA TÜRKİYE-NATO İLİŞKİLERİ Şifa Boztepe *

DEĞİŞEN DÜNYA DA TÜRKİYE-NATO İLİŞKİLERİ Şifa Boztepe * DEĞİŞEN DÜNYA DA TÜRKİYE-NATO İLİŞKİLERİ Şifa Boztepe * 2.Dünya Savaşı nda, Almanya ile Japonya nın yenilmeleri Sovyetler Birliği nin batısında ve doğusunda büyük bir boşluk yaratmış, ortaya çıkan olumlu

Detaylı