TASVİRİ EFKÂR GAZETESİNİN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NA BAKIŞI ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TASVİRİ EFKÂR GAZETESİNİN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NA BAKIŞI (1940-1945)"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ BİLİM DALI TASVİRİ EFKÂR GAZETESİNİN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NA BAKIŞI ( ) Yüksek Lisans Tezi Danışman Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN Orhan TOPUZ Konya 2011

2 BİLİMSEL ETİK SAYFASI Adı Soyadı Orhan TOPUZ Öğrencinin Numarası Ana Bilim / Bilim Dalı Tarih / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Programı Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezin Adı Tasviri Efkâr Gazetesinin İkinci Dünya Savaşı na Bakışı ( ) Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. Orhan TOPUZ İmza

3 Adı Soyadı YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU Orhan TOPUZ Öğrencinin Numarası Ana Bilim / Bilim Dalı Tarih / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Programı Tezli Yüksek Lisans Doktora Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN Tezin Adı Tasviri Efkâr Gazetesinin İkinci Dünya Savaşı na Bakışı ( ) Yukarıda adı geçen öğrenci tarafından hazırlanan Tasviri Efkâr Gazetesinin İkinci Dünya Savaşı na Bakışı ( ) başlıklı bu çalışma 25/10/2011 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunarak, jürimiz tarafından yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Ünvanı, Adı Soyadı Danışman ve Üyeler İmza Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN Danışman Prof. Dr. Muhittin TUŞ Jüri Üyesi Doç. Dr. Ferudun ATA Jüri Üyesi

4 ÖNSÖZ Birinci Dünya Savaşı, dünya haritasında büyük değişikliklere neden olurken mağlup devletlerle yapılan antlaşmalar, savaş yorgunu insanlarda intikam ateşini yakmıştır. İnsanoğlu bu trajediyi unutamadan İkinci Dünya Savaşı başlamıştır. Sebep yine aynıdır: Dünya sömürgelerinden pay almak. İkinci Dünya Savaşı, askerî, siyasi ve ekonomik boyutuyla, oluşturduğu yeni dünya düzeniyle, insanlığı derinden etkileyen önemli bir savaştır. 1 Eylül 1939 da Almanya nın Polonya ya saldırmasıyla başlayan savaş, Japonya nın Mihver Devletleri arasına katılmasıyla kıtalararası hâl almıştır. Türkiye, coğrafi konumu itibariyle savaşın soluğunu her zaman ensesinde hissetmiştir. Türkiye henüz savaş başlamadan anti-revizyonist devletlerden İngiltere ve Fransa ile üçlü ittifak antlaşması imzalayarak dış politikasının, revizyonist politika izleyen Mihver Devletleri karşısında olacağını göstermiştir. Türkiye, üçlü ittifak antlaşması şartlarının gerçekleşmesi durumunda ya da sınırlarının herhangi bir tecavüze uğraması durumunda savaşa girmeyi kabul etmiştir. Savaşın başlamasıyla gelişmeler Türkiye nin umduğu bir gelişim göstermeyecektir. Almanya nın seri zaferleri Türk yöneticileri etkileyecek, Fransa nın mağlup olmasıyla da Türkiye yeni bir yol haritası çizecektir: Herhangi bir tecavüze uğramadıkça savaş dışı kalmak. Türk yöneticiler bu amaçlarını, Osmanlı Devleti nin yıkılmayı önleme çalışmalarından itibaren gördüğümüz denge politikasıyla sağlamaya çalışmıştır. Savaş boyunca muharip tarafların vaatleri, baskı ve tehditleriyle karşılaşan Türk hükûmeti bunlara 23 Şubat 1945 tarihine kadar dayanabilmiştir. Bu tarihte Almanya ve Japonya ya savaş ilan ederek İkinci Dünya Savaşı na katılmıştır. Savaşa ilanı bir formalitedir ve amaç savaş sonrası yeni dünya düzeninde güçler dengesini oluşturabilmektir. Bu çalışma, Tasviri Efkâr gazetesinin yeniden çıkmaya başladığı 2 Mayıs 1940 tarihinden İkinci Dünya Savaşı nın sonuna kadar savaşa bakışını elde etmeyi amaçlamaktadır. Bunu gerçekleştirmek için Tasviri Efkâr gazetesinin sayılarına Millî Kütüphane Mikrofilm bölümünden ulaşılmıştır. Burada gazetenin sayılarını fotoğraflanarak, elde edilen sayılar kronolojik olarak tasnif edilmiştir. Savaş yıllarında gazetelerin haber kaynağı Anadolu Ajansı olduğu için gazetenin bakış açısını, ajans haberlerindeki yorum farkı verecektir. Bu nedenle, köşe yazılarına ağırlık verilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türk basınında farklı görüşteki kişilerin aynı gazetede görev aldıkları bilinmektedir. Bu nedenle çalışma boyunca bir olaya birden çok yazarın görüşüne yer vererek gazetenin olaylara bakışını elde etmeye çalışılmıştır. Bununla amacımızda en objektif sonuca ulaşmaktır. Zira Türk basın tarihi i

5 üzerine yapılan, özellikle de İkinci Dünya Savaşı yıllarını kapsayan çalışmalarda bir-iki yazara yer vererek gazetelerin olaylara bakışı elde edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalar, muhakkak faydalı olmakla birlikte, gazetelerin İkinci Dünya Savaşı na bakışını elde etmede yeterli olmayıp daha ziyade kişilerin İkinci Dünya Savaşı na bakışını incelemiştir. Tasviri Efkâr gazetesi ana kaynak olmakla birlikte; Cemil Koçak ın Türkiye de Millî Şef Dönemi, Selim Deringil in Denge Oyunu, Johannes Glasneck in Türkiye de Faşist Almanya Propagandası, Edward Weisband ın İkinci Dünya Savaşı nda İnönü nün Dış Politikası I-II, İkinci Dünya Savaşı ndaki Gizli Belgeler ve Yazışmalar ile İkinci Dünya Savaşı nda Türkiye Üzerine Pazarlıklar faydalanılan diğer kaynaklar olmuştur. Bu araştırma giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Girişte, Tasviri Efkâr gazetesi hakkında kısa bir bilgi verilmiştir. Birinci bölümde İkinci Dünya Savaşı nda Türk basını ele alınmıştır. Bu konuya basının gazeteciliğe bakışı ve dünyada savaş yıllarındaki basının durumuna yer verilerek başlanmıştır. Savaş yıllarındaki basın kuruluşları ve basının denetim altına alınmasına değinilmiş, ayrıca Tasviri Efkâr ın çıkmaya başladığı tarihe kadar ki savaş ve Türk hükûmetinin dış politika uygulamalarına yer verilmiştir. İkinci bölümde Tasviri Efkâr gazetesinin çıkarılmaya başlamasından 18 Haziran 1941 tarihinde imzalanan Türk-Alman Saldırmazlık Paktına kadar ki süreç ele alınmıştır. Bu süreçte Almanya nın hızlı zaferleri karşısında gazetenin olayları yorumlamasına, Almanya nın Balkanlara girerek Türk sınırlarına yaklaştığı dönemdeki olaylara bakışına geniş yer verilmiştir. Üçüncü bölümde Almanya nın 22 Haziran 1941 de Sovyetler Birliği ne saldırmasından Stalingrad mağlubiyetine kadar geçen dönem olaylarına yer verilmiştir. Bu sürede Almanya nın seri zaferleri sırasında Tasviri Efkâr gazetesinin olaylara bakışı, bu savaş karşısında nasıl bir tutum sergilediği tespit edilmiştir. Son bölümde ise Sovyetler Birliği nin zaferleri karşısında Tasviri Efkâr gazetesinin nasıl bir tutum içine girdiği, Almanya nın mağlup olması karşısında nasıl bir yayın politikası izlediğine olaylar çerçevesinde yer verilmiştir. Bu konuyu seçmemi sağlayan ve çalışmalarım boyunca beni olumlu yönlendirmeleriyle her zaman destekleyen, bilimsel yöntem konusunda yine bakış açıları kazanmamı sağlayan değerli hocam Yar. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN a, bu günlere gelmemde emeği olan ailem ve bütün hocalarıma, bana her zaman destek olan eşim Gökçen TOPUZ a teşekkürü bir borç bilirim. Orhan TOPUZ Konya, 2011 ii

6 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrencinin Tezin Adı Adı Soyadı Orhan TOPUZ Numarası: Ana Bilim / Tarih Bilim Dalı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN Tasviri Efkâr Gazetesinin İkinci Dünya Savaşı na Bakışı ( ) ÖZET Bu çalışma Tasviri Efkâr gazetesinin yeniden yayın hayatına başladığı 2 Mayıs 1940 dan İkinci Dünya Savaşı nın sonuna kadar geçen sürede olaylara bakışını incelemektedir. Gazete Ziyad Talha Ebüzziya ve Amcası Ebüzziya Zade Velid tarafından çıkarılmıştır. Kadrosunda Ali İhsan Sâbis, Cihad Baban, Muharrem Feyzi Togay, Ömer Selim, Peyami Safa, Selim Sabit gibi isimler yer almıştır. Tasviri Efkâr gazetesi İkinci Dünya Savaşı boyunca dört kez Bakanlar Kurulu kararı, dört kez de Örfi İdare Mahkemeleri tarafından kapatılmıştır. 30 Eylül 1944 te gazete süresiz olarak kapatılmış, 30 Mart 1945 tarihinden itibaren Tasvir adıyla yayın hayatına devam etmiştir. Gazete incelediğimiz dönemde milliyetçi bir politika izleyip Türkiye nin herhangi bir tecavüze uğramadıkça savaşa girmemesini savunmuştur. Anahtar Kelimeler: İkinci Dünya Savaşı, Gazete, Tasviri Efkâr, Peyami Safa iii

7 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrencinin Adı Soyadı Orhan TOPUZ Numarası: Ana Bilim / Tarih Bilim Dalı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN Tezin İngilizce Adı Tasviri Efkâr Journal s view World War II. ( ) SUMMARY This present study analyzes Tasviri Efkâr Journal s view on the events that occurred in the years from May 2nd, the day it was republished- to the end of The journal was framed by Ziyad Talha Ebüzziya and his uncle Ebüzziya Zade Velid. The staff included Ali İhsan Sâbis, Cihad Baban, Muharrem Feyzi Togay, Ömer Selim, Peyami Safa and Selim Sabit. Tasviri Efkâr Journal was proscribed four times both by the Council of Ministers and the Courts of Martial Law during World War II. The journal was indefinitely banned on 30th September İt sustained its publication under the name of Tasvir after 30th March During the years being analyzed, the journal pursued a nationalist policy and supported non-participation of Turkey in the war unless the country was attacked. KEYWORDS: Word War II, Journal, Tasviri Efkâr, Peyami Safa iv

8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... İ İÇİNDEKİLER... V KISALTMALAR... Vİİ TABLOLAR... Vİİİ GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN ÇIKIŞI VE SAVAŞ YILLARINDA TÜRK BASINI A. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NA GİDEN YOL İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NA NEDEN OLAN GELİŞMELER İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NDA TÜRKİYE NİN TUTUMU B. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TÜRK BASINI DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BASINA BAKIŞ HÜKÛMETİN BASIN ÜZERİNDE DENETİMİNİ ARTIRMASI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ BASIN UYGULAMALARI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ TÜRK BASINI II. BÖLÜM İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI BAŞLANGICINDAN ALMAN-SOVYET SAVAŞINA KADAR TASVİRİ EFKÂR GAZETESİNİN DÖNEME BAKIŞI A. ALMANYA NIN BATI AVRUPA ÜLKELERİNİ İŞGALİ ALMANYA NIN DANİMARKA VE NORVEÇ E TAARRUZU ALMANYA NIN HOLLANDA-BELÇİKA-LÜKSEMBURG SAVAŞLARI ALMANYA-FRANSA SAVAŞI B. İTALYA NIN SAVAŞA GİRMESİ C. AVRUPA DA YENİ NİZAM TARTIŞMASI D. ALMAN İLERLEYİŞİ KARŞISINDA İNGİLTERE NİN TAVRI İNGİLTERE DE HÜKÛMET DEĞİŞİKLİĞİ ALMANYA NIN İNGİLTERE Yİ İSTİLA TEŞEBBÜSÜ E. MİHVERİN HAYAT SAHASINI BELİRLEMESİ: BERLİN PAKTI F. ZORAKİ İTTİFAK: JAPONYA-SOVYETLER BİRLİĞİ TARAFSIZLIK ANTLAŞMASI G. MİHVER DEVLETLERİNİN BALKANLARA YÖNELMESİ ROMANYA NIN ALMAN EGEMENLİĞİNE GİRMESİ İTALYA NIN YUNANİSTAN A SALDIRISI BULGARİSTAN IN TUTUMU a) TÜRKİYE-BULGARİSTAN ANTLAŞMASI b) BULGARİSTAN IN MİHVER DEVLETLERİNE KATILMASI YUGOSLAVYA H. ALMAN İLERLEYİŞİ KARŞISINDA SOVYETLER BİRLİĞİ MOLOTOV UN BERLİN ZİYARETİ TÜRKİYE-SOVYETLER BİRLİĞİ SALDIRMAZLIK BİLDİRİSİ v

9 K. TÜRKİYE NİN KAPISINDAKİ SAVAŞ TÜRKİYE-ALMANYA DOSTLUK VE SALDIRMAZLIK ANTLAŞMASI III. BÖLÜM ALMAN-RUS SAVAŞININ BAŞLAMASINDAN STALİNGRAD YENİLGİSİNE KADAR TASVİRİ EFKÂR GAZETESİNİN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NA BAKIŞI A. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN KADERİNİ ÇİZEN SAVAŞ: ALMAN-RUS SAVAŞI İNGİLTERE-SOVYETLER BİRLİĞİ ORTAK HAREKÂT ANLAŞMASI MÜTTEFİKLERİN İRAN I İŞGALİ VE TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ BASKININ ARTMASI B. ATLANTİK BEYANNAMESİ C. PEARL HARBOR BASKINI VE AMERİKA NIN SAVAŞA GİRMESİ D. MOSKOVA GÖRÜŞMELERİ E. SAVAŞ YILLARINDA TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER VON PAPEN SUİKASTI TÜRK-ALMAN TİCARET ANLAŞMASI TÜRK GAZETECİLERİN YURTDIŞI GEZİLERİ TURANCILIK F. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN SAVAŞ: STALİNGRAD IV. BÖLÜM STALİNGRAD MAĞLUBİYETİNDEN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN SONUNA KADAR TASVİRİ EFKÂR GAZETESİNİN OLAYLARA BAKIŞI A. KONFERANSLAR CASABLANCA KONFERANSI ADANA GÖRÜŞMELERİ QUEBECK KONFERANSI MOSKOVA KONFERANSI KAHİRE GÖRÜŞMESİ I. KAHİRE KONFERANSI TAHRAN KONFERANSI II. KAHİRE KONFERANSI B. TÜRKİYE ÜZERİNDE BASKILARIN ARTMASI ALMANYA YA KROM SEVKİYATININ DURDURULMASI TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA DEĞİŞİM BELİRTİLERİ TURANCILARIN TUTUKLANMASI TÜRKİYE NİN ALMANYA İLE İLİŞKİLERİNİ KESMESİ C. TASVİRİ EFKÂR İSMİNDEN TASVİR E MECBURİ GEÇİŞ D. YALTA KONFERANSI VE SONRASINDAKİ GELİŞMELER SONUÇ KAYNAKÇA EKLER vi

10 KISALTMALAR AA age agt AÜSBFD ATASE BCA Bak. : Anadolu Ajansı : Adı Geçen Eser : Adı Geçen Tez : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi : Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi : Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi : Bakınız C. : Cilt CHP Çev. ÇTTAD Der. DNB Edt. : Cumhuriyet Halk Partisi : Çeviren : Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi : Derleyen : Deutsches Nachrichtenbüro : Editör S. : Sayı s. : Sayfa TTK Yay. Haz. : Türk Tarih Kurumu : Yayına Hazırlayan vii

11 TABLOLAR TABLO 1: YILLARI ARASINDA ÇIKAN GAZETELERİN ŞEHİRLERE GÖRE DAĞILIMI TABLO 2: İSTANBUL VE ANKARA DA ÇIKAN ON BİR GAZETENİN TİRAJLARI TABLO 3: YILLARI ARASINDA BASINDA KAPATMA KARARLARI viii

12 GİRİŞ Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, en büyük sınavlarından birini İkinci Dünya Savaşı yıllarında vermiştir. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ni kurduktan sonra yaptığı inkılaplarla Cumhuriyet rejimini siyasi ve sosyal hayata katarken komşularıyla barış ortamını oluşturmayı amaçlamıştır. Böylece yeni kurulan Türk Devletinin temelleri sağlıklı bir şekilde atılacaktır. Ancak bu çalışmalar gerçekleşirken Mustafa Kemal hastalanır ve 10 Kasım 1938 tarihinde vefat eder. Artık yönetim Mustafa Kemal in yol arkadaşı İsmet İnönü dedir. İsmet İnönü İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve savaş sırasında Türkiye Cumhuriyeti nin toprak bütünlüğünü korumayı amaçlamış, bu doğrultuda bir dış politika izlemiştir. İşte bu yıllarda Türk kamuoyunun olaylara bakışını görmek için basın önemli bir kaynaktır. Zira dolaysız bir haber kaynağı olan basın, dönemin en çok etki yaratan siyasi ve toplumsal olaylarına ilişkin görüşleri kaydederek, günlük kayıtlar sağlar 1. Bu çalışma, Türk basın tarihinde önemli bir yeri olan Tasviri Efkâr gazetesinin İkinci Dünya Savaşına Bakışı nı tespit etmeyi amaçlamaktadır. Düşüncelerin betimlemesi anlamına gelen Tasvîr-i Efkâr 2 gazetesi, Şinasi tarafından 27 Haziran 1862 tarihinden itibaren haftada iki defa, küçük boy, dört sayfa olmak üzere 3, Osmanlı başkentinde Türkçe yayımlanmaya başlayan 4. gazetedir 4. Gazetenin görevini devlet idarecilerini ve halkı uyarmak 5, halkı eğiterek yetiştirmek 6 olarak gören Şinasi nin Tasvîr-i Efkâr gazetesi, Osmanlı aydınları arasında siyasi bilincin genişlemesinde birinci derecede bir rol oynamış 7, Edebiyatı Cedide olarak adlandırılan edebî devrin açılışında etkili olmuştur 8. Türk basın tarihinde ilk tartışma Tasvîr-i Efkâr gazetesiyle Ruzname-i Ceride-i Havadis gazeteleri arasında dil sorunu üzerine çıkmıştır. Bu tartışma sırasında gazetenin tirajı 24 bini bulmuştur 9. Tasvîr-i Efkâr gazetesinde 1 John Tosh, Tarihin Peşinde, C. III, Çev. Özden Arıkan, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2008, s Gazetenin adı Harf İnkılabı öncesinde Tasvîr-i Efkâr şekilde yazılmakta iken Harf İnkılabı sonrasında çıkan yeni sayılarında, 2 Mayıs 1940 itibaren, Tasviri Efkâr şeklinde yazılmıştır. Bak. Ek-1. Bu çalışmada gazetenin adı, atıf yapılan kaynak ve döneme ilişkin olarak verilmiştir. 3 Nesimi Yazıcı, Tasvîr-i Efkâr, İslâm Ansiklopedisi, C. 40, Türk Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2011, s Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi Makaleler-4, Der. Mümtaz er Türköne-Tuncay Önder, İletişim Yayınları, 18. Baskı, İstanbul, 2008, s ilk üç gazete ise sırasıyla Takvim-i Vakayi ilk resmî gazete, Ceride-i Havadis yarı resmî gazete ve Tercüman-ı Ahval ilk özel gazetedir. 5 Füruzan Husrev Tökin, Basın Ansiklopedisi, Yayın Evi Yok, İstanbul, 1963, s M. Nuri İnuğur, Basın ve Yayın Tarihi, 4. Baskı, Der Yayınları, İstanbul, 1999, s Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi Makaleler-4, Der. Mümtaz er Türköne-Tuncay Önder, İletişim Yayınları, 18. Baskı, İstanbul, 2008, s Enver Behnan Şapolyo, Türk Gazeteciliği Tarihi, Güven Matbaası, Ankara, 1971, s Tökin, age, s

13 Namık Kemal, Recai Zade Ekrem, Ahmet Vefik Paşa gibi isimler çalışmıştır. Gazete 1866 yılında 830. sayıda kapanmıştır 10. Tasvîr-i Efkâr gazetesi, Ebüzziya Mehmet Tevfik 11 tarafından Şinasi nin varislerinden imtiyaz hakkı satın alınarak 31 Mayıs 1909 dan itibaren Yeni Tasvîr-i Efkâr adıyla yeniden çıkarılmaya başlanmıştır 12. Otuz Bir Mart Vaka sını takip eden günlerde sık sık kapatılan gazete her defasında farklı adlarla, Tasvîr-i Efkâr, Hak, İntihab-ı Efkâr, Tefsir-i Efkâr, yayın hayatına devam etmiştir yılında Ebüzziya Tevfik ölünce oğulları Velid 13 ve Talha 14 Beyler, Tevhid-i Efkâr adıyla gazeteyi çıkarmaya devam etmiştir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında gazete on yedi defa kapatılmıştır. Bu dönemde gazete Yeni Tasvir-i Efkâr, Tasvîr-i Efkâr, Tasfiri Efkâr, Tesviri Efkâr, Hak, İntihab-ı Efkâr adlarıyla çıkmıştır. Gazete Millî Mücadele Döneminde Anadolu hareketini desteklemiş, Damat Ferit hükûmetleriyle mücadele etmiş 15 ayrıca ilk defa Mustafa Kemal in resmini ve biyografisini yayınlamıştır 16. Velid 10 Tökin, age, s Gazetenin çıktığı sayı konusunda Şapolyo, 850 sayısını vermektedir. Bak. Şapolyo, age, s Ebüzziya Tevfik (İstanbul ), Gazeteci, yayımcı, yazar ve siyaset adamıdır. Gazeteciliğe 1864 te Ruznâme-i Ceride-i Havâdis gazetesinde başladı da Tasvîr-i Efkâr da çalıştı. Aynı yıl Terakkî gazetesinin yazı işleri müdürü oldu. Bu gazetenin ilavesi olarak ilk kadın dergisi olan Terakkî Muhaddarât 1868 ile Terakkî Eğlencesi ve Letâif-i Âsâr 1871 adlarıyla iki de mizah dergisi çıkarmıştır. Aralık 1876 da Kanunuesasi komisyonunda görev aldı yıllarında çeşitli gazetelerde yazdığı yazılardan dolayı on defa tevkif edildi yılında Konya ya sürüldü. II. Meşrutiyet in ilanı üzerine İstanbul a döndü, İttihat ve Terakki Fırkası na girdi. Seçimlerde Antalya Milletvekili oldu. 27 Ocak 1913 te Kadıköy vapurunda geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Bak. Abdullah Uçman, Ebüzziya Tevfik, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C. I., Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2008, s Yazıcı, age, s 139. Tasviri Efkâr ın yeniden yayın hayatına dönüşü ile ilgili Şapolyo ve Tökin ise 1908 tarihini vermektedir. Bak. Şapolya, age, s. 223, Tökin, age, s Velid Ebüzziya (İstanbul ), Tam adı Abdurrahman Velid olup Ebüzziya Tevfik Bey in küçük oğludur. Doktorasını yapmak için gittiği Paris te Le Temps ve Le Figaro gazetelerinde çalışmıştır de İstanbul a dönmüş, babasının vefatından sonra Tasvîr-i Efkâr gazetesinin yazı işleri müdürü olmuştur. Mondros Anlaşması ndan sonra kurulan ilk direniş örgütlerinden Mim Mim Grubu nun kurucuları arasındadır. İstanbul un işgali sırasında, Şehzadebaşı nda şehit edilen askerlerin fotoğraflarını çekerek çoğalttığı için tutuklanarak Malta ya sürüldü. Sürgün dönüşünde 2 Haziran 1921 de Tevhid-i Efkâr ı çıkarmaya başladı. Anadolu ya cephane kaçırılmasında aktif rol aldı. Cumhuriyet in ilanından sonra İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Tenkitleri ve İzmir Suikasti nedeniyle iki defa İstiklal Mahkemelerinde yargılanarak beraat etti yılında Zaman gazetesini çıkarttı yılında Tasvîri Efkâr ı çıkarmaya başladı yılında yazı hayatına son verdi yılı sonlarında zatüreye yakalanıp 12 Ocak 1945 yılında vefat etti. Bak. Ömer Faruk Şerifoğlu, Ebüzziya Velid, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C. I., Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2008, s Talha Ebüzziya (İstanbul 8 Ocak 1879-Lugano, İsviçre 23 Aralık 1921), Tam adı Ubeydullah Talha olup Ebüzziya Tevfik Bey in ortanca oğludur. Yeni Tasvir-i Efkâr ın çıkışından itibaren idaresini üstlenmiştir. Babasının ölümünden sonra gazeteyi kardeşiyle çıkartmıştır. Müdafaa-i Milliye Teşkilatı içerisinde yer almış, birçok gizli beyannameyi matbaasında basarak bizzat dağıtmıştır. İstanbul un işgali üzerine gazete kapatılmış ve Talha Bey, Bekir Ağa Bölüğü nde hapsedilmiştir. Ciğerlerinden rahatsız olan Talha Bey, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılmış tedavi için gittiği İsviçre nin Lugano şehrindeki Agra Sanatoryumunda vefat etmiştir. Bak. Ömer Faruk Şerifoğlu, Talha Ebüzziya, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C. II., Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2008, s Yazıcı, age, s İzzet Öztoprak, Türk ve Batı Kamuoyunda Millî Mücadele, TTK Basımevi, Ankara, 1989, s. XIV-XV. 2

14 Ebüzziya Cumhuriyetin ilanından sonra iki kez İstiklal Mahkemelerinde yargılanmıştır. Gazete Takrir-i Sükûn Kanunu yla 6 Mart 1925 te sayıda kapatılmıştır 17. Tasviri Efkâr gazetesi, Ziyad Talha Ebüzziya 18 ve Amcası Ebüzziya Zade Velid tarafından 27 Nisan 1940 tan itibaren yeniden çıkarılacağı ilan edilmiş ancak beklenmeyen bir mecburiyet karşısında kalınarak 2 Mayıs 1940 tarihinden itibaren çıkarılmaya başlamıştır 19. Tasviri Efkâr gazetesi ilk sayısında yıl otuz iki, sayı ise olarak verilmiştir. Bu dönemde gazete sekiz sayfa olarak çıkarılmaya başlanmış, ancak savaş koşulları içerisinde yaşanılan sıkıntılar dolayısıyla kısa süre sonra sayfa sayısı dört e inmiştir. Ebüzziya Zade Velid gazetenin ilk sayısında kaleme aldığı Müstakil Gazete Müstakil Memlekette Olur adlı makalesinde gazetenin yayın politikası hakkında ipuçları vermiştir: Müstakil gazete ne demek, müstakil gazeteye ne lüzum var? diyenle bulunuyor. Bir kere müstakil bir gazete demek, müstakil memleket demektir. Filhakika müstakil gazeteler, ancak siyasî ve millî istiklaline sahip olan memleketlerde intişar edebilir. Herhangi bir devletin himayesi veya nüfuzu altına girmek bedbahtlığına duçar olan bir memlekette az veya çok müstakil bir gazete çıkabileceği bir an tasavvur edilebilir mi? Mesela dün Almanyanın lütufkar (!) himayesine mazhar olan Çekoslovakyada Danimarkada, İtalyanın tahtı idaresinde olan Trablusgarb veya Rodosta yerli halkın emellerini, hislerini ilam ve ilan eden bir gazete çıkabilir mi?... Bu misaller ise bir müstakil gazetenin ancak istiklâl nimetine mazhar memleketlerde çıkmak ve yaşamak imkanını bulabileceğine kafi delillerdir 20. Ebüzziya Velid in de belirttiği gibi bağımsız bir gazete olmayı amaçlayan Tasviri Efkâr gazetesi, muhafazakâr ve milliyetçi bir çizgide yayım yapmıştır. Bu dönemde Ebüzziya Zade Velid, gazetede başyazar olarak güncel olayları değerlendirmiştir. Gazetede çıkan isimsiz 17 Bak. Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 20, Ana Yayın, 1993, s. 428; Türk Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 40, İstanbul, 2011, s Ziyad Talha Ebüzziya (İstanbul ), Talha Ebüzziya nın oğlu olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Fransızca, Almanca, İngilizce ve Rumca dillerini öğrendi. Liseyi bitirdikten sonra Ebüzziya Matbaasının idare müdürlüğünü yapmaya başlayarak basın hayatına ilk adımı atmıştır yıllarında Robert Kolejinde Türkçe, Tarih ve Coğrafya dersleri verdi yılında hastalanarak tedavi için İsviçre ye gitti. Bu sürede başsız kalan Tasvir gazetesi ihmaller yüzünden 1949 da kapandı seçimlerinde Demokrat Partiden Konya milletvekili seçildi. Bak. Ebüzziya Ziyad, İstanbul Ansiklopedisi, C. IX, Reşad Ekrem Koçu, Koçu Yayınları, İstanbul, 1968, s te kurulan Hürriyet partisinin kurucuları arasındadır. Bak. Süleyman Çoşkun, Türkiye de Politika ( ), Cem Yayınevi, İstanbul, 1995, s. 363; TBMM Albümü ( ), C. II , Edt. Sema Yıldırım, Behçet Kemal Zeynel, 2. Baskı, TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ankara, 2010, s Avrupa Konseyi, Dünya Parlamentolar Birliği, Avrupa Parlamentolar Birliği, Avrupa Konseyi Kalkınma Fonu Türk temsilcisi olarak görev yaptı. 27 Mayıs 1994 te İstanbul da vefat etti. Bak. TBMM Albümü, s İtizar, Tasviri Efkâr, 2 Mayıs 1940, S , s Ebüzziya Zade Velid, Müstakil Gazete Müstakil Memlekette Olur, Tasviri Efkâr, 2 Mayıs 1940, S , s

15 başyazıları ise Cihad Baban 21 kaleme almıştır. Gazetede Emekli General Ali İhsan Sâbis askerî gelişmeleri yorumlamış, Muharrem Feyzi Togay dış politika konularını değerlendirmiş, Peyami Safa güncel konulara yer vermiştir. Ayrıca Eski Moskova Elçisi Galip Kemali Söylemezoğlu, Ömer Selim, Selim Sabit 22, M. Altay ve Celâleddin Ezine dönem dönem yazılar yazmışlardır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türk basınında Cumhuriyet ve Tasviri Efkâr gazeteleri Alman taraftarı olarak addedilir. Bu gazetelerden Cumhuriyet gazetesi hakkında birçok bilimsel çalışma yapılmıştır 23. Tasviri Efkâr hakkında henüz araştırma yapılmamış olması 24, bizi bu çalışmaya yönlendirmiştir. Savaş döneminde Alman taraftarı olarak adlandırılan bu gazete, gerçekten de Alman taraftarı mıydı? Yayınlarında nasıl bir ilke benimsemişti? Savaş döneminde Türkiye Cumhuriyeti hükûmetinin dış politikası paralelinde bir yayın mı izlemiştir? İkinci Dünya Savaşı nın değişen koşullarına ayak uydurmuş mudur? Çalışmanın temel ekseni, bu sorulara cevap teşkil edecek verileri, araştırılacak gazeteden temin etmek olacaktır. Araştırmamız, İkinci Dünya Savaşı dönemi basın araştırmaları bakımından, Tasviri Efkâr ın incelemesi olarak bir ilk özelliğini taşımaktadır. Gerçekten de gazete üzerinde bir araştırma yapılmamış 25, dönemin gazetecilerinin anı tarzı kitaplarında Alman taraftarı olarak 21 Cihad Baban: 10 Ekim 1911 tarihinde İstanbul da doğdu te Hukuk Fakültesini bitirdi. Askerlik sonrasında Cumhuriyet ve Yeni Sabah ta gece sekreterliği yapmıştır. Daha sonra Velid Ebüzziya nın yayınladığı Tasviri Efkâr a yazı işleri müdürü olacaktır. Velid Bey, zaman zaman ona başyazılarını bırakmaktadır. Bu gazetenin imzasız başyazıları artık Cihad Baban ındır. Temmuz 1946 da İstanbul, yıllarındaki seçimlerde İzmir Milletvekili seçilmiştir. Bak. Baban, age, s te kurulan Hürriyet partisinin kurucuları arasındadır. Bak. Süleyman Çoşkun, age, s da Millî birlik iktidarında Kurucu Mecliste, Basın-Yayın ve Turizm Bakanı olarak görev almıştır. Bak. Baban, age, s de İstanbul, 1965 te Çanakkale Milletvekili seçildi. 12 Eylül 1980 ten sonra kurulan Bülent Ulusu hükûmetinde Kültür Bakanı olarak görev yaptı. Bak. Süleyman Çoşkun, age, s Eylül 1984 te geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara da vefat etmiştir. Bak. TBMM Albümü, s Şerifoğlu, bu adın Velid Ebüzziya nın takma adı olduğunu ifade etmektedir. Bak. Velid Ebüzziya, s Ancak Tasvir gazetesinin Ankara muhabirliğini yapmış olan Tökin, gazetenin yazar kadrosunda Selim Sabit i de saymaktadır. Bak. age, s Bu çalışmalardan bazıları için Bak. Aliye Uçar, İkinci Dünya Savaşı nda Cumhuriyet Gazetesinin Dış Politika Değerlendirmesi, (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1975; Fırat Kozok, Yılları Arası Cumhuriyet Gazetesi nin Genel Yayın Politikası, (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2007; Fatma İçöz, II. Dünya Savaşı ve Yunus Nadi, (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, Bunda kastımız İkinci Dünya Savaşı sırasında Tasviri Efkâr gazetesidir. Gazetenin daha önceki dönemlerine ait bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Bu konuda Bak. Necdet Hayta, Tarih Araştırmalarına Kaynak Olarak Tasviri Efkâr Gazetesi (1278/ /1869), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002; M. Abdulbasit Sezer, Yeni Tasvir-i Efkâr Gazetesi Üzerine Bir Araştırma, (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Diyarbakır, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Tasviri Efkâr gazetesi üzerine bir araştırma yapılmamakla birlikte, bu döneme ilişkin yayınlarda Tasviri Efkâr gazetesi Alman taraftarı olarak gösterilmiştir. Bu yayınlarda basında farklı görüşteki kişilerin bir arada çalıştığı, bunun da Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine hareket özgürlüğü sağladığı vurgulansa da, Tasviri Efkâr ın Alman taraftarı olduğu iddia edilerek bunu da ispat için özellikle Almanya lehine çıkan yazılar kullanılmıştır. Bu dönem Tasviri Efkâr gazetesini incelemeden bu kanıya varan bilim insanları, işi o derece götürmüşlerdir ki gazetenin; Türkiye nin Ağustos 1944 tarihinde Almanya ile ilişkilerini kesmesinden 4

16 gösterilmiş, bu döneme ilişkin yapılan bilimsel araştırmalarda ise, bu kaynaklardan faydalanılmıştır. Tasviri Efkâr gazetesi 2 Mayıs 1940 tan 30 Eylül 1944 tarihine kadar sekiz defa kapatılmıştır. Bunlardan dördü Bakanlar Kurulu kararıyla, diğer dördü Örfi İdare Mahkemesi kararıyla gerçekleşmiştir. Bakanlar Kurulu, kapatma kararlarında gerekçe olarak matbuat kanununun ellinci maddesini vermiştir. Bu kapatma kararlarının ilk üçünde gerekçe belirtilmez iken 26 ; 30 Eylül 1944 tarihli kapatma kararı, Muharrem Feyzi Togay ın Bulgaristan ile ilişkileri bozacak şekilde yazılar kaleme alması gerekçe gösterilmiştir 27. Örfi İdare Mahkemeleri kararlarına ulaşmak amacıyla ATASE arşivine yaptığımız müracaat açık koleksiyonlar içerisinde, konunuzun dönemini kapsayan belge bulunmaması gerekçesiyle kabul görmemiştir 28. Bu nedenle Tasviri Efkâr gazetesinin diğer dört kapatılma gerekçesi hakkında bir bilgi edinilememiştir. 30 Eylül 1944 tarihinde kapatılan Tasviri Efkâr gazetesinin açılmasına Bakanlar Kurulu tarafından 22 Mart 1945 tarihinde karar verilmiş 29 ve 30 Mart 1945 tarihinden itibaren Tasvir adıyla yayım hayatına devam etmiştir 30. sonra Tasviri Efkâr müttefikler lehine yazı neşretmeye başladı, Bak. Süleyman Seydi, Zor Yıllar! , Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Ankara, 2006, s ; Savaşın başından beri Alman yanlısı yayın yapan Cumhuriyet ve Tasviri Efkâr Bak. Günay Göksu Özdoğan, İkinci Dünya Savaşı Yıllarındaki Türk-Alman İlişkilerinde İç ve Dış Politika Aracı Olarak Pan-Türkizm, Der. Faruz Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi, Der Yayın, 3. Baskı, İstanbul, 2004, s ifadesini kullanmışlardır. Oysa Tasviri Efkâr gazetesi, savaş yıllarında Türk dış politikası paralelinde yayın takip etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti nin Müttefik devletler taraftarı olduğu dönemde Almanya aleyhine bir manşet için Bak. Ek Bu kararlar için Bak. BCA / , BCA / , BCA / BCA / ATASE: / ATEM Arşiv BCA / Tasvir gazetesinin ilk sayısı için Bak. Ek: 5. 5

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı

II. DÜNYA SAVAŞI TÜRKİYESİ NDE BİR MUHALEFET ÖRNEĞİ OLARAK TAN GAZETESİ

II. DÜNYA SAVAŞI TÜRKİYESİ NDE BİR MUHALEFET ÖRNEĞİ OLARAK TAN GAZETESİ , s.s.381-395 II. DÜNYA SAVAŞI TÜRKİYESİ NDE BİR MUHALEFET ÖRNEĞİ OLARAK TAN GAZETESİ Mithat Kadri VURAL* Özet II. Dünya Savaşı boyunca Türkiye nin yaşadığı iç ve dış sorunlara karşı ülkenin tepkisini

Detaylı

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ: 1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1. Sanayi İnkılâbının etkisiyle büyük devletlerin ham madde ve pazar yarışına hız vermesi 2. Sömürgecilik 3. Milliyetçilik akımın

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

TÜRKİYE NİN NATO ÜYELİĞİ VE KORE SAVAŞI

TÜRKİYE NİN NATO ÜYELİĞİ VE KORE SAVAŞI TÜRKİYE NİN NATO ÜYELİĞİ VE KORE SAVAŞI BÜLENT AKKAYA Öz Türkiye nin Karadeniz e, Akdeniz e açılan boğazların sahibi olması, Basra Körfezi ne yakınlığı ve Sovyetlerin buralarda hep gözünün olması nedeniyle

Detaylı

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965)

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Sait DİNÇ 1 - İç Politika ve Etkileri ( 1938 1950 ) 10 Kasım 1938 de Atatürk ün vefatı ile Türkiye de yeni bir dönem

Detaylı

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU 27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ I. Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Panoraması... 11

Detaylı

LONDRA KONFERANSI NDA AHMET TEVFİK PAŞA

LONDRA KONFERANSI NDA AHMET TEVFİK PAŞA Cilt: 2, Sayı: 4, Temmuz-2012, s. 107-127 LONDRA KONFERANSI NDA AHMET TEVFİK PAŞA Nurten ÇETİN ÖZ: Ahmet Tevfik Paşa (Okday), Osmanlı Devleti nde sefaret kâtipliği, ortaelçilik, büyükelçilik, hariciye

Detaylı

II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu *

II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu * II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu * Kemal YAKUT ** II. Dünya Savaşı na kadar Türk-Sovyet ilişkileri, Bağımsızlık Savaşı sırasında Lenin

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı ÖZET Kıbrıs adası 1571 yılında Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. 1878 yılına kadar 361 yıl Osmanlı idaresi altında yönetilen Kıbrıs, bu tarihten itibaren

Detaylı

1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI

1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 205 Ağustos 2013 1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI Dr. Bülent ŞENER Öz 1963-1964

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) T. C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS G.Ü. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 5, Sayı 1, (2004), 101-112 101 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ Yavuz GÜLER Gazi Üniversitesi,Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN SİYASAL ETKİLERİ VE ÖNEMİ Siyasal Hayatımızda Çatışma Çözümüne Bir Başarı Örneği

12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN SİYASAL ETKİLERİ VE ÖNEMİ Siyasal Hayatımızda Çatışma Çözümüne Bir Başarı Örneği Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/2, Sayı:16 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2012/2, Number:16 12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER *

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER * CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER * Giriş: Mustafa Çufalı * Türkiye de II. Meşrutiyet ten beri birçok siyasal parti kurulmuştur. Bu partilerin kuruluş, gelişme çabaları

Detaylı

Venizelos un Atatürk ü Nobel Barış Ödülü ne Aday Göstermesi

Venizelos un Atatürk ü Nobel Barış Ödülü ne Aday Göstermesi Venizelos un Atatürk ü Nobel Barış Ödülü ne Aday Göstermesi Zafer ÇAKMAK* ÖZ Yunanistan da Venizelos un 1928 de iktidara gelişi, Türk-Yunan ilişkileri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Venizelos

Detaylı

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI Hazırlayan: Sezer ARSLAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zekâi METE Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim

Detaylı

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE Öğr. Gör. Yüzbaşı Servet AVŞAR Genelkurmay ATASE Başkanlığı, ATAREM Genel Sekreterliği GİRİŞ Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı

Detaylı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI Ali Rıza İZGİ KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASIDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI Temmuz Pamukkale -2007

Detaylı

Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle

Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 367-389, January 2013 Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle Dr. Yenal Ünal Bartın Üniversitesi - Bartın Öz: Refik

Detaylı

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HÜKÜMET VE LİDERLİK OKULU

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HÜKÜMET VE LİDERLİK OKULU BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HÜKÜMET VE LİDERLİK OKULU Genel Müdür: Genel Koordinatör: Derleyen: Dizgi-Grafik: Basım Yeri: Bilgi ve Sipariş İçin: Basım Tarihi: ISBN Numarası: i İÇİNDEKİLER Önsöz 1 Türk-Yunan

Detaylı

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Başlarken Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Bu yıl Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi nin 100. yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ TMMOB

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ TMMOB TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE TMMOB Nisan 2005 1 ISBN 975-395-852-8 Kapakve Sayfa Tasarımı Dijle Konuk Baskı Ümit Ofset Tel: (0312) 384 17 07 Baskı Tarihi

Detaylı

ULUSLARARASI SİLAHLANMANIN EKONOMİK BOYUTUNUN ANALİZİ

ULUSLARARASI SİLAHLANMANIN EKONOMİK BOYUTUNUN ANALİZİ 1 ULUSLARARASI SİLAHLANMANIN EKONOMİK BOYUTUNUN ANALİZİ Hazırlayan: Oğuz FIRILDAK Danışman: Prof. Dr. İsmail Sadi UZUNOĞLU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İktisat Anabilim Dalı için

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı