T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI AB SÜRECİNDE İÇİŞLERİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NDA YENİDEN YAPILANMA Samet ERCOŞKUN YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2006

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI AB SÜRECİNDE İÇİŞLERİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NDA YENİDEN YAPILANMA Danışman: Yrd.Doç.Dr. Harun ARIKAN Samet ERCOŞKUN YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2006 II

3 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AB SÜRECİNDE İÇİŞLERİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NDA YENİDEN YAPILANMA Samet ERCOŞKUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Kod No : Bu tez 27/ 01/ 2006 Tarihinde, Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği İle Kabul Edilmiştir Yrd.Doç.Dr. Harun ARIKAN Doç.Dr. Uğur YILDIRIM Doç.Dr. Muhsin KAR DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Doç. Dr. Haluk ALKAN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir. III

4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ AB SÜRECİNDE İÇİŞLERİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NDA YENİDEN YAPILANMA SAMET ERCOŞKUN DANIŞMAN: Yrd.Doç.Dr. Harun ARIKAN Yıl:2006, Sayfa:72 Jüri: Yrd.Doç.Dr. Harun ARIKAN Doc..Dr. Uğur YILDIRIM Doç.Dr. Muhsin KAR Bilindiği üzere Türkiye ile Avrupa Birliği arasında müzakere süreci Ekim 2005 tarihinden itibaren fiilen başlamıştır. Kuşkusuz içişleri ve adalet ile ilgili alanlarda Türkiye ile Avrupa Birliği arasında uyumlaştırma konusu, müzakere sürecinin önemli unsurlarından birisini oluşturmaktadır. Bu arka plan çerçevesi içerisinde, bu tezde Türkiye nin adalet ve içişleri politikasının Avrupa Birliğinin adalet ve içişleri politikası ile ne derecede uyum gösterdiği ve hangi alanlarda Türkiye nin reformlar yapması gerektiği detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Çalışmada, Avrupa Birliği nin Türkiye nin iç politikasına ne derecede etki ettiğinin incelenmesi yanında, Türk kamu yönetiminin temel karakteristiği ile AB Kamu yönetiminine egemen olan temel presipler arasında ne gibi farkların olduğu irdelenecektir. Bu bağlamda tezin konusu olan adalet ve içişleri alanında Türk kamu yönetimi prensipleri ile AB kamu yönetimi prensipleri hukuksal, kurumsal, personel ve işlevsellik açılarından karşılaştırılarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada ileri sürülen temel sav, Türkiye de hızlı bir şekilde uygulamaya koyulan uyum sürecinin büyük ölçüde hukuksal ve kurumsal düzenlemeleri içerdiği, ancak işlevsellik ve personel yönetimi açısından ise reform sürecinin yetersiz kaldığı görüşüdür. Bu durumun şüphesiz, ucu açık müzakere sürecinde Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde önemli bir sorun olarak ortaya çıkması kaçınılmazdır. Anahtar Kelimeler : Avrupa Birliği, Türkiye, kamu yönetimi, içişleri, müktesebata uyum. I

5 DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT MA Thesis STRUCTURAL CHANGES IN HOME AFFAIRS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION SAMET ERCOŞKUN SUPERVİSOR: Asst. Prof. Dr. Harun ARIKAN Year:2006, Pages:72 Jury : Asst.Prof.Dr. Harun ARIKAN Asoc.Prof.Dr. Uğur YILDIRIM Asoc.Prof.Dr. Muhsin KAR On 5 of December, the EU has started an accession talks with Turkey. Harmonization process in Turkish law with the EU law (EU acquies communautire) in the area of Justice and Home Affairs (JHA) has become an important subject on the agenda of EU- Turkey accession negotiations. In this context, this thesis analyzes the question as to whether Turkish law has been compatible with the EU norms in the area of Justice and Home Affairs. It also examines reforms that Turkey needs to undertake in order to harmonize its Justice and Home Affairs with the EU norms. Furthermore, this study will assess to what extent the EU has impacted on Turkish domestic politics on the subject. In this context, principles of Turkish Administration System in the area of JHA will be compared with basic principles of EU Administration System. The main argument of the thesis is that reform processes in Turkey seem to have covered legal and institutional changes. However, these reforms have largely failed to produce an effective administration system, due to a lack of employees policy and a lack of effective institutional structure. This will naturally cause serious concerns in EU-Turkish relations in general and Turkey s accession process, in particular. Key Words: European Union, Harmonization Process, Public Administration, Home Affairs, Turkey II

6 ÖNSÖZ Ekim 2005 tarihinden itibaren başlayan müzakerelerle Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir döneme girilmiştir. Kuşkusuz bu süreçte içişleri alanındaki konuların müktesebata uyumu ve Türk kamu yönetiminin entegrasyona ne kadar hazır olduğu Türkiye açısından ilişkilerin geleceğini belirleme adına çok önem kazanmıştır. Türkiye- AB ilişkilerini bu perspektiften daha teknik düzeyde ve politika bazında incelemeyi amaçlayan tez konusunun belirlenmesinde ve bu konudaki araştırmalarıyla yol gösterilmesinde, yardımlarını esirgemeyen danışman hocam sayın Yrd. Doç. Dr. Harun ARIKAN a sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca tezin oluşumunda ve kaynakların değerlendirilmesinde ilgisini eksik etmeyen İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ile Dernekler Daire Başkanlığı personeline ve mesai arkadaşlarına çok teşekkür ederim. 2006, Samet ERCOŞKUN III

7 İÇİNDEKİLER ÖZET.. I ABSTRACT... II ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER... IV KISALTMALAR LİSTESİ... VI 1. GİRİŞ 1 2. AB ENTEGRASYON SÜRECİ : TARİHSEL GELİŞİM Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ndan Avrupa Topluluğu na Avrupa Topluluğu ndan Avrupa Birliği ne Dönüşen Süreci AB ORTAK POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE İÇİŞLERİ POLİTİKASI Maastricht Antlaşması Amsterdam Antlaşması Schengen Antlaşması Tampera Zirvesi Nice Zirvesi Bürüksel Zirvesi Adalet ve İçişleri Politikasının Temel Özellikleri Kapsam ve İçeriği Genişleme Kapsamında Adalet ve İçişleri Sorunları Genel Değerlendirme: AB de Adalet ve İçişlerinin Kapsam ve İçeriği, Süpranasyonel Hükümetlerarası Yaklaşım Tartışması TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ Ankara Antlaşması ile Başlayan Süreç Katma Protokol ve Geçiş Dönemi Türkiye nin Tam Üyelik Başvurusu Gümrük Birliği Lüksembourg Zirvesi Cardiff ve Viyana Zirvesi Köln Zirvesi Helsinki Zirvesi Kopenhag Zirvesi Bürüksel Zirvesi Genel Değerlendirme : Üyelik ve İmtiyazlı Ortaklık Tartışması TÜRKİYE NİN AB ENTEGRASYON SÜRECİNE UYUMU: AB İÇİŞLERİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE AB de Kamu Yönetimine Egemen Olan Yaklaşımlar Türk Kamu Yönetiminin Temel Özellikleri Türk Kamu yönetiminde 1999 Helsinki Sonrası Yaşanan Reform Süreci İçişleri Politikalarına Uyum Açısından Türkiye nin Durumu Türkiye de Yaşanan Organizasyonel ve Hukuksal Değişimler Uyum Paketlerinde İçişleri Politikalarına İlişkin Yapılan Düzenlemeler Uyum Paketleri Dışında Yapılan Düzenlemeler Mevzuat Bakımından Yapılan Düzenlemeler Örgütlenme Açısından Yapılan Düzenlemeler 28 IV

8 Eğitim Çalışmaları ve Uyum Projeleri Katılım Ortaklığı Belgesinde Adalet ve İçişleri Konularında AB nin Beklentileri Kısa Vadeli Öncelikler Orta Vadeli öncelikler Ulusal Program da Türkiye nin Adalet ve İçişleri Konusuna Genel Yaklaşımı AB Müktesabatına Uyum Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve İçişleri Bakanlığı nın Gelecek İle İlgili Stratejileri AB Müktesebatında Uyum Açısından Türk Mevzuatı Ve İdari Yapılanma: Mevcut Durum Ve Taahhütler Kişilerin Serbest Dolaşımı (1) Sınır Denetimi (2) Vize Politikası ve Uygulama (3) İltica (4) Göç Güvenlik ve İşbirliği (1) Polis İşbirliği (2) Örgütlü Suçlar (3) İnsan Kaçakçılığı İle Mücadele (4) Rüşvet, Yolsuzluk ve Kara Para Aklama (5) Yasadışı Uyuşturucu Madde Kullanımı, Üretimi ve Ticareti (6) Gümrük İşbirliği (İçişleri Bakanlığı nı İlgilendiren Kısmı) Türkiye nin Diğer Taahhütleri (1) Kişisel Verilerin Korunması (2) Sivil Toplum Kuruluşları (3) Azınlıklar, Dini Özgürlükler ve Dini Özgürlüklerin Kullanımı (4) İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi (5) Yerlerinden Olmuş Kişilerin Köye Dönüşlerinin Sağlanması (6) İnsan Hakları İhlallerinin Azaltılması İçişleri Alanında Mevzuat Uyum Çalışmalarının Tablo Halinde Dökümü Kişilerin Serbest Dolaşımı Güvenlik ve İşbirliği Türkiye nin Diğer Taahhütleri Katıldığı Komiteler (Çalışma Grupları) Türkiye den Beklentiler (Komisyon Raporları, Ulusal Program ve Katılım Ortaklığı Belgeleri) Sonuç GENEL SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ V

9 KISALTMALAR LİSTESİ AB : Avrupa Birliği AKÇT : Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu AET : Avrupa Ekonomik Topluluğu ASİ : Avrupa Siyasi İşbirliği AİÖK : Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi AİHS : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi AİHM : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi EURATOM : European Atomic Energy Community (Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu) EUROPOL : Avrupa Polis Gücü EMCDDA : Avrupa Birliği Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi EGM : Emniyet Genel Müdürlüğü GKRY : Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti HÜNEE : Hacettepe Üniversitesi Nufus Etütleri Enstitüsü KOB : Katılım Ortaklığı Belgesi JİHİDEM : Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi J.G.K. : Jandarma Genel Komutanlığı ICMDD : Uluslar arası Göç Politikası Geliştirme Merkezi IOM : Uluslar Arası Göç Örgütü İKGV : İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı MASAK : Mali Suçlar Araştırma Kurumu OECD : Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü SİS : Schengen Bilgi Sistemi SIGMA : Support For Improvement In Governance and Management SGK : Sahil Güvenlik Komutanlığı STK : Sivil Toplum Kuruluşu TGYONA : Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi TADOC : Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi VI

10 GİRİŞ Samet ERCOŞKUN 1.GİRİŞ Türkiye Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, II. Dünya Savaşı sonrası Türk dış politikasının en önemli gündem konularından birisi olmuştur yılında yürürlüğe giren Ankara Anlaşması ile başlayan Türkiye-AB ilişkileri, ortaklık anlaşmasında öngörülen amaç ve hedeflerin gerisinde kalmıştır. AB-Türkiye ilişkilerinde sürekli bir istikrarın sağlanamaması ve Ankara Anlaşması nda belirlenen, Türkiye nin tam üyeliğini de içeren nihai hedeflere ulaşılamamasının nedenleri oldukça geniş bir yelpazeyi oluşturmaktadır (Arıkan, 2003: ). Bunlar arasında iki önemli faktör dikkati çekmektedir: Birinci faktör, tarafların uyguladıkları ekonomik, siyasal ve sosyal politikaların Ankara Anlaşması nda belirlenen hak ve yükümlülükler ile uyum göstermemesi ile ilgilidir (Uğur, 1999; Arıkan, 2003). Diğer faktör ise, soğuk savaş sonrası Avrupa Birliği nin kendi içerisinde yaşadığı derinleşme/genişlemeyi de kapsayan, siyasi, ekonomik ve sosyal içerikli bütünleşme surecinin AB-Türkiye ilişkileri üzerine etkileri ile açıklanabilir (Arıkan, 2003:117). Bu iki önemli unsurun dışında diğer bağımlı unsurların da AB-Türkiye ilişkileri üzerinde önemli etkileri gözlenmektedir. Örneğin, Avrupa entegrasyon sürecinde yaşanan ekonomik, siyasi ve kurumsal değişimlerin taraflar arasındaki ilişkilere ve dolaylısıyla Ankara Anlaşması nın kurumsal ve amaçsal unsurlarına yansıtılmamış olmasıdır. Ayrıca, AB- Türkiye ilişlilerinde zorluklar yaşanmasının arka planında, Türkiye nin iç politika dinamiklerinde yaşanan olumsuz gelişmeler ve AB nin Türkiye ye karşı izlediği politika süreçlerinde bazı üye devletlerin Türkiye ye karşı çekinceli yaklaşımları önemli bağımlı faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır (Arıkan, 2003). Fakat son zamanlarda Türkiye-AB ilişkilerinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır tarihli Helsinki Zirvesi Türkiye-AB ilişkilerinde bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Helsinki sonrası hem Avrupa Birliği hem Türkiye var olan ilişkilerini tekrar gözden geçirerek, daha açık bir politika izlemeye başlamıştır. Bir diğer ifadeyle, AB bir yandan Türkiye nin tam üyelik beklentilerini şartlı üyelik stratejisi ile canlı tutarak Türkiye ile olan ilişkilerine dinamizm kazandırmış; diğer taraftan ise, Türk iç ve dış politikası üzerindeki etkinliğini artırmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki, Türkiye nin AB üyeliği, Türkiye nin üyelik koşullarını yerine getirmesinin yanında diğer faktörler ile de direkt bağlı olduğu gözükmektedir. Bunlar arasında en önemlisi, Avrupa bütünleşme sürecinde kısa ve orta dönemde yaşanacak gelişmelerdir. Bu bağlamda Avrupa Birliği Türkiye ye karşı farklı bir genişleme stratejisi uygulamak zorunda kalabilir. 17 Aralık 2004 tarihinde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin Ekim 2005 tarihinde başlanılabileceğini deklare eden Avrupa Birliği, derinleşme/genişleme paradoksunu tekrar AB bütünleşme sürecine taşımıştır. Türkiye nin Avrupa Birliği üyeliği, kuşkusuz AB içinde var olan farklılıkları ve sonuç olarak dayanışmakutuplaşma senaryolarını daha fazla artırması beklenmektedir. Bu bağlamda Avrupa Birliği alternatif olarak esnek bütünleşme modellerini etkin bir şekilde tartışmaya başlamıştır (Arıkan, 2005). Kuşkusuz esnek bütünleşme modellerinin içeriği, Türkiye- AB ilişkilerine yeni boyutlar getirme açısından önem kazanmaktadır. 1.1 Tezin Amacı Bilindiği üzere Türkiye ile Avrupa Birliği arasında müzakere süreci Ekim 2005 tarihinden itibaren başlatılmış bulunmaktadır. Kuşkusuz içişleri ve adalet ile ilgili alanlarda Türkiye ile Avrupa Birliği arasında uyumlaştırma konusu, müzakere sürecinin 1

11 GİRİŞ Samet ERCOŞKUN önemli unsurlarından birisini oluşturmaktadır. Bu arka plan çerçevesi içerisinde, bu çalışmada Türkiye nin Adalet ve İçişleri politikasını Avrupa Birliği nin Adalet ve İçişleri politikası ile ne derecede uyum gösterdiği ve hangi alanlarda Türkiye nin reformlar yapması gerektiği detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Çalışmada, Avrupa Birliği nin Türkiye nin iç politikasına ne derecede etki ettiğinin incelenmesi yanında, Türk kamu yönetiminin temel karakteristiği ile AB Kamu yönetiminine egemen olan temel presipler arasında ne gibi farkların olduğu irdelenecektir. Bu bağlamda tezin konusu olan Adalet ve İçişleri alanında Türk kamu yönetimi prensipleri ile AB kamu yönetimi prensipleri hukuksal kurumsal, personel ve işlevsellik açılarından karşılaştırılarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada ileri sürülen temel sav, Türkiye de hızlı bir şekilde uygulamaya koyulan uyum sürecinin büyük ölçüde hukuksal ve kurumsal düzenlemeleri içerdiği, ancak işlevsellik ve personel yönetimi açısından ise reform sürecinin yetersiz kaldığı görüşüdür. Bu durum şüphesiz, ucu açık müzakere sürecinde Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde önemli bir sorun olarak ortaya çıkması kaçınılmazdır. 1.2 Literatüre Katkısı Türkiye-Avrupa ilişkileri konusunda çalışmalar oldukça zengindir (Birand, 1990; Eralp 1997; Kramer, 2001; Müftüler-Bac, 1997; Uğur, 1999; Tekeli ve Selim 1993, 2004; Öniş, 2003, 2004; Arıkan, Kor, 2005). Özelikle son zamanlarda konuyla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde artmaktadır. Fakat konuyla ilgili çalışmaların büyük bir çoğunluğu Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel bakış acısıyla inceleyerek genel bir bakış açısı sunmaktadır. Ayrıca, çalışmaların büyük çoğunluğu taraflar arasında siyasi içerikli Yunanistan faktörü, Kıbrıs sorunu, güvenlik ve insan hakları gibi konuları kapsayan sorunlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yine bu çalışmada, AB nin siyasi ve ekonomik bünyesine başarılı bir şekilde katılıp uyum sağlamanın ön şartı olan iyi işleyen yönetim mekanizmasının varlığı ile AB ye entegrasyon sürecinde büyük önem taşıyan yönetsel uyum çalışmalarında Türkiye nin konumu ve bu alanda alınan mesafe sorgulanmaktadır. Her ne kadar son zamanlarda politika merkezli analizler yapılmaya başlanmış olmasına rağmen (Avcı, 2002; Kar ve Arıkan 2003; Kirişci, 2004), Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin sektörel ve politikalar çerçevesi içerisinde incelenmesi göreceli olarak eksik kalmıştır. Bu nedenle bu çalışma, Türkiye-AB ilişkilerini daha teknik düzeyde ve politika bazında inceleyerek, konuyla ilgili literatüre katkı yapmayı amaçlamaktadır. 1.3 Yöntem Bu çalışmada, Türkiye-AB ilişkilerinde adalet ve iç politika konusu birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak incelenecektir. Özellikle birincil kaynaklardan yararlanılması konunun daha nesnel olarak ortaya konulmasına olanak sağlayacaktır. Bu doğrultuda konuyla ilgili Resmi Gazete de yayımlanan hukuksal düzenlemeler, Avrupa Birliği Konsey kararları, Avrupa Parlamentosu kararları ve Komisyon raporları birincil kaynak olarak görülmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından yayımlanan resmi bilgi notları da çalışma içinde bize yardımcı olabilecek kaynaklar olarak sınıflandırılabilir. Bunlara ek olarak ikincil kaynaklar olan kitap, makale, sunum gibi kaynaklardan da yararlanılacaktır. 2

12 GİRİŞ Samet ERCOŞKUN 1.4 Tezin Organizasyonu İkinci bölümde, Avrupa bütünleşme süreci ve tarihsel gelişimi kısaca irdelenecektir. Bu kısımda kısaca Avrupa bütünleşme sürecin arka planındaki temel felsefe ve Avrupa Topluluğu ndan Avrupa Birliği ne dönüşümün temel içsel ve dışsal dinamikleri ele alınacaktır. Kuskusuz Avrupa bütünleşme sürecinin dinamikleri yeterince analiz edilmeden Türkiye- AB ilişkileri konusunda sağlıklı çözümlemeler yapılması olanaksız gözükmektedir. Üçüncü bölümde ise Maastricht sonrası Avrupa bütünleşme sürecinde AB ortak politikaları çerçevesinde içişleri politikası analiz edilecektir. Avrupa Birliği nin İçişleri ve Adalet politikasının Maastricht, Amsterdam ve Nice Anlaşmaları ve diğer Konsey Zirvelerinde nasıl ele alındığı incelenecektir. Bu gelişmeler analiz edilirken Avrupa Birliği nin neden içişleri politikasında yeni düzenlemelere gereksinim duyduğu irdelenecektir. Son olarak ise, Avrupa Birliğinin Adalet ve İçişleri politikasının temel özellikleri, kapsamı ve içeriği kavramlaştırılarak, AB nin bu politikasının ne ölçüde üye ülkelerin yetki ve sorumluğu altında olduğu konusunda çıkarımlar yapılacaktır. Dördüncü bölümde ise, Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmeler tarihsel süreç altında irdelenecektir. Bu bölümde ayrıca, Türkiye-AB ilişkilerindeki kronik dalgalanmaların arka planındaki unsurlar eleştirisel bir şekilde ele alınacaktır. Beşinci bölümde ise, Türkiye nin içişleri politikasının AB İçişleri Politikası ile uyumu detaylı bir şekilde incelenecektir. Bu bağlamda Türkiye de ve Avrupa Birliğinde kamu yönetimi alanında egemen olan yaklaşımlar ortaya konularak, taraflar arasında uyum sorunları ele alınacaktır. Ayrıca 1999 Helsinki zirvesi sonrası Türkiye nin üyelik sürecinde kamu yönetimi alanında yaptığı uyum reformları, mevzuat düzenlemeleri, organizasyonel ve hukuksal değişimler ve eğitim çalışmaları detaylı bir şekilde analiz edilecektir. Bu bolümde ortaya atılan soru ve inceleme birimleri üzerinde kapsamlı bir analiz yapılabilmesi için, Türkiye nin AB müktesebatına uyum çalışmalarının değerlendirilmesinin yanında, İçişleri Bakanlığı nın gelecek ile ilgili stratejileri ve Türkiye nin Ulusal Program ının adalet ve içişleri konusuna genel yaklaşımı karşılaştırmalı olarak irdelenecektir. Son bölümde ise, Türkiye-AB sürecinin geleceğine etki edecek Türkiye nin İçişleri Politikasının AB ile uyumu genel bir değerlendirmeye alınarak, çıkarımlar yapılacaktır. 3

13 AB ENTEGRASYON SÜRECİ Samet ERCOŞKUN 2. AB ENTEGRASYON SÜRECİ : TARİHSEL GELİŞİM 2.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ndan Avrupa Topluluğu na Avrupa kıtasındaki devletlerin bir araya gelme düşüncesi çok eski tarihlere dayanmaktadır. 20. yüzyılın en önemli siyasi girişimlerinden biri olarak ortaya çıkan Birleşik Avrupa Fikri (Karakaş, 2002:3 ) tarihin değişik dönemlerinde gündeme gelmiş olmakla birlikte Birleşik Avrupa kavramının asıl ortaya çıktığı dönem ortaçağ olmuştur (Bozkurt, 2001:39). Ancak bu çabaların kökü tarihin çok derinliklerinde olsa da, somut adımlar ancak II. Dünya Savaşı ile birlikte atılmıştır. İnsanlık tarihinin tahribatı en yüksek bu savaşının ardından, Avrupa da kalıcı barışı sağlama çabaları ivme kazanmış ve Birleşik Avrupa için ilk ciddi adım, dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill tarafından Avrupa Birleşik Devletleri kurulmasına yönelik 1946 yılındaki çağrısı (Fişne, 2003:59) olmuştur. Takip eden dönemde Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman tarafından 9 Mayıs 1950 tarihinde ortya atılan, Fransa ve Almanya arasındaki kömür ve çelik kaynaklarının birleştirilmesini esas alan Schuman Planı olarak bilinen bu plana Almanya nın ardından Belçika, İtalya, Hollanda ve Lüksemburg olumlu cevap vermiştir (Karluk, 1990: 2). Schuman ın önerisi üzerine oluşturulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) na ilişkin anlaşma 1951 yılında Paris te imzalanmıştır (http://www.euturkey.org.tr). Bu adımı takiben ekonomik işbirliğini daha da ilerletmek isteyen üye ülkeler arasındaki görüşmeler sonucu Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) ile Avrupa Ekonomik Topluluğu nu (AET) kuran iki ayrı antlaşma Mart 1957 de Roma da imzalanmış ve 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Fişne, 2003: 60). Avrupa Ekonomik Topluluğu nu kuran Roma Antlaşması nda, topluluğun amaçları üye devletlerin ekonomik etkinliğinin geliştirilmesi, istikrarın artırılması, hayat seviyesinin hızla yükseltilmesi ve üye devletler arasındaki işbirliğinin sıkılaştırılması (Karluk, 1990: 11) olarak belirtilmiştir. Topluluk, Avrupa bütünleşmesine yeni bir ivme kazandırmak amacıyla 1985 yılında toplanan Lüksemburg Konseyi nde, Avrupa Tek Senedi ni imzalamıştır. Topluluğun kuruluş gayelerinden olan Tek Pazar ın gerçekleştirilmesini amaçlayan Avrupa Tek Senedi, Tek Pazar ın tamamlanması için gerekli itici gücü sağlamakta ve hukuki yapıyı oluşturmaktadır (http://www.gencnet.org). Bu yönüyle Avrupa Tek Senedi AB nin tarihi gelişim süreci içinde çok önemli bir hukuki belgedir (Karluk, 1990: 12). Roma antlaşması nın özüne ters bir şekilde uygulanan karar sürecinde oybirliği yönteminin terk edilerek nitelikli çoğunluğun benimsenmesi, topluluğun kurumsal işleyişine büyük bir hız vermiş ve topluluğun uluslarüstü yapısını güçlendirmiştir (Bozkurt, 2001: 148). Avrupa Tek Senedi, siyasi bütünleşme çalışmalarının çerçevesini oluşturan Avrupa Siyasi İşbirliği (ASİ) mekanizmasını biraz daha genişletmiş ve hukuki bir bağlayıcılık kazandırmıştır (Fişne, 2003: 62) Avrupa Topluluğu ndan Avrupa Birliği ne Dönüşüm Süreci 1990 lı yıllar, AB tarihi açısından dönüm noktası sayılabilecek çok önemli gelişmelerin gerçekleşmesine şahitlik etmiştir. (Ekonomik bütünleşme sürecini Avrupa Tek Senet sözleşmesinin 1987 de yürürlüğe girmesi ile hızlanan Avrupa Birliği, bütünleşme sürecini siyasal alana taşımayı (Kar ve Günay, 2005:17) 1992 tarihli Maastricht Anlaşması ile gerçekleştirmiştir. Maastricht Zirvesi ile kurucu antlaşmaların kapsamı genişletilmiş ve Avrupa Birliği (AB) kurularak, önemli bir dönüşüm fırsatı yakalanmıştır. AB yi kuran Maastricht Antlaşması ile Topluluğa yeni boyutlar 4

14 AB ENTEGRASYON SÜRECİ Samet ERCOŞKUN kazandırılarak AB nin üç temel direği oluşturulmuş ve yeni hukuksal yapı düzenlenmiştir (Arı Düşünce ve Toplumsal Çalışma Derneği, , AB nin üç sütunlu yapısı, birinci sütun Avrupa Toplulukları, ikinci sütun Ortak Dışişleri ve Güvenlik, üçüncü sütun Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği şeklinde oluşturulmuştur (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (a), , AB nin genişleme politikası na ilişkin esasları belirlemek üzere 1993 de yapılan Kopenhag Zirvesi nde, aday ülkelerin tam üye olabilmeleri için yerine getirmeleri gereken kriterler belirlemiştir. Bu kriterler, siyasi, ekonomik ve topluluk mevzuatını kabul etme (hazmetme) kapasitesi olarak üç grupta toplanmıştır (http://www.belgenet.com). 5

15 AB ORTAK POLİTİKALARI Samet ERCOŞKUN 3. AB ORTAK POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE İÇİŞLERİ POLİTİKASI Avrupa Birliği, başlangıçta belirlediği politikalar çerçevesinde ekonomik entegrasyonunu büyük ölçüde tamamlamış ve entegrasyon alanında işbirliği giderek genişlemiştir (Özcan, 2005:59). Bu sürece paralel olarak, özellikle birliğin genişleme politikalarının ve bu politikanın beraberinde getirdiği sonuçların etkisi ile AB, ekonomik işbirliği amaçlı bir örgütsel yapılanmayı fazlasıyla aşmış ve Avrupa nın entegrasyonu hedefi çerçevesinde oldukça geniş bir yetki ve faaliyet alanı içerisinde siyasi, adli ve yönetsel etkileri olan suigeneris nitelikte supranasyonel bir yapıya bürünmeye başlamıştır (Beşe, 2003:445). AB güvenli bir ortamda serbestçe seyahat ve yaşamak anlayışı üzerine kurulmuştur (Ünal, 2004:1). Ancak 1970 lerin başlarından itibaren, emek gücünün yanı sıra, kapsamın herkesi içine alacak şekilde uygulamaya konulmasının bir sonucu alarak, sınır ötesi organize suçları, uyuşturucu trafiği, yasadışı göç, iltica taleplerindeki artış ve terörizm gibi bir takım problemler de gittikçe artan bir şekilde gündem teşkil etmeye başlamıştır (Beşe, 2003: 445). İşte bu noktadan itibaren kişilerin serbest dolaşımı iç güvenlik açısından bazı sorunlara yol açmıştır. Organize suçlar, suç ve suçluların takibi, sınır güvenliği, uyuşturucu trafiğinin izlenmesi gibi konular, AB yi güvenlik politikalarını tekrar gözden geçirmeye zorlamıştır. İç sınırlarda denetimin olmadığı bir AB nin kurulması, üye devletleri adalet, polis ve gümrük konularında işbirliği yapmaya ve bu alanda ortak politika belirlemeye sevk etmiştir (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (a), , Bu kaygıları gidermeye yönelik AB içerisindeki hukuk ve düzenin korunmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan ve ülkelerin egemenlik haklarını etkileyen konular AB nin iç güvenlik müktesebatı olarak ifade edilmektedir (Lodge ve Bayburtlu, 2002: 99). Değişen şartlara paralel olarak belirlenen iç güvenlik müktesebatı, Maastricht Anlaşmasının K1 maddesinde tespit edilmiştir (Ünal, 2004:2). Bu alanda belirlenen konulara ilişkin olarak üye devletlerin katılım tarihine kadar idari kapasitelerini bu standartlara uygun hale getirmeleri aday ülkelerde aranan kriterler olarak belirlenmiştir (AB Komisyonu, 2005) Maastricht Antlaşması Tarihsel süreç açısından, adalet ve içişleri politikalarının AB nin gündemine ilk defa 1986 tarihli Avrupa Tek Senedi (ATS) ile girdiği ve sınırsız bir Avrupa Topluluğu ve Avrupa Adli Alanı kararlarının yerleşmeye başladığı bir sürecin başladığını söylemek mümkündür (Beşe, 2003: 446). Bununla birlikte adalet ve içişleri konusunun, AB nin üç temel direğinden (Topluluk Politikaları, Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası, Adalet ve İçişleri Politikası) biri haline gelmesi, 1991 tarihinde imzalanan ve Kasım 1993 te yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ile gerçekleşmiştir. Adalet ve içişleri politikaları kapsamında, serbest dolaşım hakkını adil ve güvenlik içinde gerçekleştirmesini sağlanması (Ünal, 2004:2) hedeflenmiştir. Maastricht Antlaşması, ortak menfaat konuları olarak belirlenen başlık altında, sığınma dış sınırları geçişteki denetimler, üçüncü ülke vatandaşları için göç, uyuşturucular, hile, cezai ve bireysel alanlarda adli işbirliği, gümrük işbirliği, polis işbirliği ve Avrupa Polis Ofisi kurulmasına ilişkin dokuz politika alanı belirlemiştir (Lodge ve Bayburtlu, 2002: 13). Maastricht Antlaşması, AB nin özellikle kişilerin serbest dolaşımını ilkesine uygun bir güvenlik alanı haline gelmesini öncelik olarak belirlerken, Amsterdam Antlaşması nda öncelikle iltica ve göç alanlarında ilgili koordinasyonun 6

16 AB ORTAK POLİTİKALARI Samet ERCOŞKUN güçlendirilmesi (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (a), , www. deltur.cec.eu.int) öngörülmektedir Amsterdam Antlaşması 17 Haziran 1997 de imzalanan ve 1999 yılının Mayıs ayında yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşması, Maastricht Antlaşması nda adalet ve içişleri alanında atılan adımları bir adım daha ileriye götürmüş ve bu antlaşma ile kabul edilen adalet ve içişleri kanunlarının büyük kısmını Birinci Direk kapsamına alarak ve yeni öncelikler koyarak bir özgürlük ve adalet alanı yaratılmasının temelini oluşturmuştur (Avrupa Konseyi, 1997). Amsterdam Zirvesinde organize suçlarla iş birliğinin ve öncelikle de iltica ve göç alanlarında ilgili koordinasyonun arttırılması kararlaştırılmıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde iş birliğini artırmak ve gerekli durumlarda Ulusal Hukukların yakınlaştırılmasını sağlamak amacıyla 30 maddelik önerilerden oluşan bir eylem planı kabul edilmiştir (Beşe, 2003: 446). Amsterdam Antlaşması ile göç ve sığınma, artık Üçüncü Sütun un hükümetlerarası ayağı kapsamından çıkarılmış, Topluluk yetki alanına girmiştir (Lodge ve Bayburtlu, 2002: 14). Amsterdam Antlaşması, Avrupa Adli Sahası oluşturmak üzere, adaletin dağıtılmasında AB nin bir politika geliştirebilmesi için bir çerçeve sağlamaya (Avrupa Konseyi, 1997) önem vermiş ve orijinal II. sütun olarak belirlenen alanı Kişilerin Serbest Dolaşımı, Sığınma ve Göç isimli yeni başlığın I. Sütun un karar alma kurallarına tabi olması, suçlarla ilgili konularda polis ve adli işbirliğini sağlayan yenileştirilmiş bir III. Sütun, Schengen Antlaşması müktesebatına dâhil edilecek bir protokol (Lodge ve Bayburtlu, 2002: 15) olmak üzere üç ana alana ayırmıştır. Amsterdam Antlaşması, üye ülkeler arasında polis işbirliğini esas almış olup, mevcut işbirliğinin geliştirilmesi, Europol ün operasyonel yeteneklerinin genişletilerek, yasadışı göç şebekeleri ve terörizmle daha etkin mücadeleyi (Beşe, 2003: 479) öncelikler arasında belirterek özgürlük, güvenlik ve adalet alanlarını Birlik literatürüne yerleştirmiştir Schengen Antlaşması Schengen Antlaşması, 1985 yılında, kişilerin serbest dolaşımı ile adalet ve içişlerinde iş birliği konularında mutabakat sağlamanın güç olduğunun görülmesi üzerine yapılan toplantılar sonucu imzalanmıştır. Antlaşma, esas olarak, dahili sınırlarda kontrollerin kaldırılmasında üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelebilecek göçmen akımlarına karşı da dış sınırların kontrolünün güçlendirilmesi konusunda ortak önlemler alınmasını amaçlamaktadır (Bozkurt vd., 2004:305). Schengen Antlaşması ile hedeflenen iç sınır kontrollerini kaldırmayı esas alan güvenli serbest dolaşım ve sınırların denetimi ve güvenliği konuları adalet ve içişleri alanındaki öncelikli ve hassas konulardandır. Schengen alanı olarak ortaya çıkan bölgede, antlaşmayı imzalayan yedi devlet (Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Almanya, Portekiz, İspanya) arasındaki sınır kontrollerinin hemen kalkması anlamına gelmektedir. Sınır denetimlerinin kaldırılması konusunda bir uzlaşmaya varılamaması karşısında, Fransa, Almanya ve Benelüks ülkeleri AB nin hukuki çerçevesi dışında, 1985 yılında Schengen Anlaşmasını imzalayarak, kendi ülkeleri içinde ikamet veya seyahat eden bütün insanların serbest dolaşımı ilkelerini getirdiler (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (a), , 7

17 AB ORTAK POLİTİKALARI Samet ERCOŞKUN Schengen müktesebatına ilişkin polis ve adli işbirliğini içeren bölümle ilgili uygulamaların üyelikle başlaması, yalnızca iç sınırların kaldırılmasına yönelik uygulamanın üyelikten sonra gerçekleşmesi öngörülmektedir. Yeni ülkelerin Schengen Eylem Planı nın uygulanışını düzenli olarak izleyen AB komisyonu (İKV, 2005: 379) böylece, Schengen Bilgi Sistemi nin kullanılarak her yeni üyenin yasal, örgütsel, operasyonel, teknik ve pratik ön koşulları yerine getirip getirmediğini değerlendirmeye alacaktır. Schengen Antlaşması, ortak sınırların denetimi, vize, sığınma hakkı ve Polis arasındaki işbirliğini (Ünal, 2004:6) düzenleyen bir belge hükmündedir. Schengen Antlaşması ile aslında vize, iltica, polis ve adli konularda üye devletlerin işbirliğine ilişkin mevzuatını uyumlaştırmak suretiyle harici sınır kontrollerini geliştirmek ve üye devletler arasındaki dahili sınırları kaldırarak tek bir harici sınır (Beşe, 2003: 460) oluşturulmasını sağlamak şeklinde özetlenebilecek iki temel amacı olduğu söylenebilir. Schengen Antlaşması ile düzenleme yapılan diğer alanları ise, cezai konularda adli işbirliği, uyuşturucu trafiği ile mücadele faaliyetleri, suçluların iadesi konusunda daha sıkı işbirliği, Schengen Bilgi Sisteminin (SIS) kurulması, ateşli silahlar ve mühimmat mevzuatının uyumlaştırılması, malların dolaşımı, kişisel bilgilerin korunması (Lodge ve Bayburtlu, 2002: 21) olarak sıralamak mümkündür. Yapılan düzenlemeler açısından bakıldığında, AB nin adalet ve içişleri politikalarına etkisi tartışılmayacak antlaşmalardan birisi de Schengen Antlaşması olmuştur. Bu antlaşma ile kişilerin serbest dolaşımında son derece önemli kararlar alınmıştır (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (a), , 19 Ocak 1990 tarihinde Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda tarafından imzalanan ve daha sonra İngiltere ve İrlanda dışında diğer bütün AB üyesi ülkelerce onaylanarak de yürürlüğe giren Schengen Antlaşması, vize, iltica, polis ve adli konularda üye devletlerin işbirliğine ilişkin mevzuatı uyumlaştırmak suretiyle harici sınır kontrolleri geliştirmeyi ve yapılacak düzenlemelerle sağlanacak dahili sınır kontrollerini kaldırmayı (Beşe, 2003: 460) iki temel amaç olarak belirlenmiştir Tampera Zirvesi AB nin adalet ve içişleri alanındaki işbirliği sürecini daha da ileriye götüren Tampera Zirvesi Ekim 1999 da (AB Konseyi, 1999) yapılmıştır. Zirvede genişleme süreci ile birlikte, adalet ve içişleri politikalarının önem kazandığı (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (a), , na vurgu yapılarak bu alandaki yönelimler ve somut hedefler ortaya konmuştur. Ekim 1999 da yapılan Tampera Zirvesinde Eurojust ve Avrupa yargı ağı gündeme getirilmiş ve bu alanlarda işbirliği yolları araştırılmıştır. Geliştirilmiş Adli İşbirliği ni içeren Eurojust, önemli organize suçlarla mücadeleyi güçlendirmek (Lodge ve Bayburtlu, 2002: 45) amacıyla Tampera Avrupa Konseyi nde ilan edilmiştir. Tampera Zirvesi ile iltica konusunda ortak asgari standartlar belirlenmesi ve önemli organize suçlarla mücadelenin güclendirilmesi amacıyla Eurojust fikri ön görülmüştür (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (a), , Eurojust un faaliyeti önündeki en büyük engel olan üye devletlerdeki hukuk sistemlerinin farklılığı ve çeşitliliği, bu projenin hayata geçirilmesinin kolay olmayacağını göstermektedir. Uygulama farklılıkları, kurumsal ve anayasal düzenlemelerdeki siyasi kültür ve hukuki geleneklerin etkileri zorluğun daha da artmasına yol açmaktadır. Ancak tüm zorluklara rağmen, AB vatandaşlığının gelişmesine (Beşe, 2003: 481) önemli katkı sağlayan 8

18 AB ORTAK POLİTİKALARI Samet ERCOŞKUN Tampera ortak politikaların belirlenmesi ve takibi adına kararlılığın gösterildiği bir zirve olmuştur. Adalet ve içişleri alanında işbirliğinin giderek önem kazandığının işaret edildiği zirvede ortak bir AB iltica ve göç politikası ile ortak bir Avrupa iltica sistemi oluşturulması (http://www.adana-to.org.tr) yönünde önemli kararlar alınmıştır Nice Zirvesi 8 Aralık 2000 de yapılan Nice Zirvesi, adalet ve içişleri alanındaki işbirliğinin gözden geçirildiği, Avrupa Savcılığı na atıfta bulunulduğu bir zirve olmuştur. Nice Antlaşması ile, Amsterdam Antlaşması nda alınan zirve kararlarından Özgürlük, Güvenlik ve Adalet alanındaki hükümlerin en iyi nasıl yerine getirileceğine ilişkin olarak kısa dönem (2 yıl) ve orta dönemlerde (5 yıl) uygulamaya konulacak Eylem Planı kabul edilmiştir (Beşe, 2003: 480) 2003 yılının Şubat ayında yürürlüğe giren Nice Antlaşması nda güçlendirilmiş işbirliği çerçevesinde, AB nin daha hızlı bir şekilde özgürlük, güvenlik ve adalet alanı haline getirilmesi (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (b), , hedef olarak ortaya konmuştur. Nice antlaşması ile ayrıca bir grup üye devlete bazı alanlarda daha hızlı entegre olma izni veren güçlendirilmiş işbirliği konsepti daha da kolaylaştırılmış (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, , ve gündeme getirildiği 1997 Amsterdam Antlaşması ndan daha da ileri boyuta taşınmıştır Brüksel Zirvesi Aralık 2004 tarihinde, AB devlet ve Hükümet Başkanı nın katılımıyla yapılan zirvede adalet ve içişleri alanlarının, zirvenin sonuç bildirgesinin IV. Bölümünde yer aldığı ve özellikle AB uyuşturucu stratejisi ile göçmenlerin entegrasyonu politikasının (ABGS (a), , gündeme geldiği görülmektedir. AB Konseyi Göçmenlerin Entegrasyonu politikası çerçevesinde Kentsel Politika konulu Bakanlar Konferansının sonucunu da memnuniyetle karşılamış ve sosyal içermenin geliştirilmesi için kentsel alanların önemini tespit etmiştir (Dışişleri Bakanlığı (a), , Adalet ve İçişleri Politikasının Temel Özellikleri Kapsam ve İçeriği Adalet ve içişleri politikalarında, adalet alanındaki işbirliği, medeni hukuk ve ceza hukukuna ilişkin konulurda işbirliğini öngörmektedir. Medeni hukuk alanındaki işbirliği, daha ziyade yargı kararlarının üye devletler tarafından karşılıklı olarak tanınmasını, ceza hukuku alanında ise, suçluların iadesi yada cezai konularda karşılıklı yardımlaşma (Beşe, 2003: 447) konularını kapsamaktadır. Adalet ve içişleri politikalarında işbirliğinin bir diğer ayağı da gümrük birliğidir. Bu alandaki işbirliği, Amsterdam Anlaşması ile daha ileriye götürülmüş ve örgütlü suçlara karşı eylem planı kabul edilmiştir (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (a), , Adalet ve içişleri politikalarının AB ortak politikaları çerçevesinde belirlenmesi, tarım, balıkçılık, rekabet vb ortak politikalarda uzlaşmaya oranla daha zor ve daha sancılı olmaktadır. Çünkü, adalet ve içişleri politikalarındaki hassasiyet, üye devletlerin bu alanda inisiyatifi elden bırakmamasına ve dolayısıyla da, Avrupa Komisyonu ve 9

19 AB ORTAK POLİTİKALARI Samet ERCOŞKUN Avrupa Parlamentosu nun bu alanlarda sınırlı bir role sahip olmasına yol açmıştır (Beşe, 2003:449). Ancak her şeye rağmen, genişlemenin getirdiği sancılı tablodan ve serbest dolaşımının tesisi için üye devletler arasında sınırların kaldırılması, bu alanlarda işbirliğini eskiye oranla çok daha fazla önemli hale getirmiştir. Çok özet ifadesiyle, serbest dolaşım hakkının adil ve güvenlik içinde gerçekleştirilmesini amaçlayan adalet ve içişleri alanındaki işbirliği, Avrupa Birliği nin kurucu antlaşması kabul edilen Maastricht antlaşmasının VI. Bölümünde düzenlenmiştir. Bu bölümde K.1. - K.9. maddeleri arasında yer alan hükümler işbirliğinin kapsamını ve nasıl belirleneceğini belirtmektedir. Bu hükümlere göre işbirliği alanları; iltica politikası, üye ülkelerin dış sınırlarından geçiş yapacak kişilere uygulanacak kurallar ve bunların denetimi, göç politikaları ve üçüncü ülke vatandaşlarına uygulanacak politika, üçüncü devlet vatandaşlarının üye devletlerin ülkelerine giriş ve seyahat şartları, üçüncü devlet vatandaşlarının üye devlet ülkelerine giriş, ikamet ve çalışma şartları, üçüncü devlet vatandaşlarının üye devletlerin ülkelerine yasal olmayan göçü, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele, sınır ötesi örgütlü suçlarla mücadele hukuki işlerde işbirliği, ceza hukuku alanında işbirliği, gümrükler arasında işbirliği, terörizm, kanunsuz uyuşturucu trafiği ve ciddi uluslararası suçlarla mücadele amacıyla polis teşkilatları arasında işbirliği konularını içermektedir (Ünal, 2004:3). Adalet ve içişleri alanındaki işbirliği konuları aday ülkelere yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülükler getirmektedir. Buna göre ulusal yolsuzlukla mücadele programını uygulamak, bağımsız bir Devlet Verilerinin Korunması Denetimi Birimini oluşturmak, yasadışı göçle mücadele etmek, sınır denetimiyle ilgili kontrolleri sıkılaştırmak, denetim ve gözetimin altyapısını oluşturmak, AB vize politikalarına uyum sağlamak, polis işbirliğini gerçekleştirmek üzere Europol birimini oluşturmak, Schengen müktesebatının kabulü için bir Eylem Planı hazırlamak (İKV, 2005: 380) aday ülkeler tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerdendir. Maastricht Antlaşması ile belirlenen adalet ve içişleri politikasına dair işbirliği alanları, Amsterdam Antlaşması ile özgürlük, güvenlik ve adalet (Beşe, 2003: 476) başlığı ile yeni bir alan oluşturularak kapsamı genişletilmiştir. Daha sonra 1999 yılında yapılan Tampere Zirvesi işbirliğini ileri boyuta taşımış ve iltica konusunu kapsam içine alarak Güvenlikli Bilgi Değişimi (Ünal, 2004:4) uygulamasına geçilmesine zemin hazırlamıştır yılında yapılan Nice Zirvesi, adli işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak, Avrupa Savcılığı na atıfta bulunmuştur. AB ülkelerinin, kendilerine göre farklı gerekçelerle bile olsa öteki-beriki şeklinde üçüncü devletlerin vatandaşlarını karşılarına alacak ayrımcılık politikalarını ve ortaya çıkan Avrupa Kalesi (Özcan, 2004: 142) coğrafyası dışlanmış duruma düşen ülkelerin desteğini kaybedeceğinden sınır aşan organize suçlarla mücadelede üye ülkelerin zorluklarını artıracak ve aynı oranda mücadelenin faturası da yükselecektir Genişleme Kapsamında Adalet ve İçişleri Sorunları Aralık 1998 yılında Lüksemburg Zirvesi ile AB nin gündemine gelen genişleme konusu (AB Konseyi 1998), AB nin sancılı ve tartışmalı alanlarından birisi olarak sürekli Birlik gündeminde yer almıştır. Ancak genişlemeye paralel olarak ortaya çıkan güvenlik problemleri ile birliğe yeni katkılar üye devletlerin müktesebata uyum ve idari kapasite konusundaki yeteneksizliklerin sonucu olarak, iç güvenlik müktesebatı korunmazsa, genişleme, genişlemiş bir Avrupa da özgürlük, güvenlik ve adalet alanına ulaşma hedefini tehlikeye atabilecektir (Lodge ve Bayburtlu, 2002:48). Özellikle AB ye tam üyelik kazanan merkezi ve doğu Avrupa ülkelerindeki suç oranının yüksekliği, 10

20 AB ORTAK POLİTİKALARI Samet ERCOŞKUN güvenlik problemi, devlet yönetiminde AB nin kurucu ülkelerinde rastlanmayan arızaların varlığı, kuvvetler ayrılığı ilkesine göre taşların yerine oturmaması gibi olumsuzluklar AB coğrafyasını daha önce karşılaşmadığı bir suç oranıyla karşı karşıya getirmiştir (Özcan, 2004:139). Öyle ki, gelinen noktada, iç güvenlik müktesebatının korunmaması halinde genişlemenin AB nin geleceğini, özgürlük, güvenlik ve adalet alanını tehlikeye sokacağı yüksek sesle dile getirilmeye başlanmıştır. İlk genişlemesini 1973 yılında Danimarka, İrlanda ve İngiltere ile yapan AB, sırasıyla 1973 yılında Danimarka, İrlanda, İngiltere, 1981 yılında Yunanistan, 1986 yılında Portekiz ve İspanya, 1995 yılında Avusturya, Finlandiya ve İsveç ve nihayet 2004 yılında Estonya, Litvanya, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, GKRY, Slovakya, Slovenya, Malta ve Macaristan (ABGS (b), , ile genişleme kararlarını alarak sınırlarını genişletmiştir. AB nin genişlemesi yeni veya aday ülkelerin olduğu kadar mevcut üye devletlerin de sorumluluğunu artırmaktadır. Aday ülkelerin uluslararası ve Avrupa konvansiyonlarının benimsenmesi, uygulanması konusundaki sözlerinin gerçekte anlamının olması için karşılıklı güven, hukuka ve düzene saygı, adalet, tolerans ve insan haklarına saygıya dayalı bir kültür oluşturmak amacıyla gereği yapılmalıdır. (Lodge ve Bayburtlu, 2002: 49) 3.9. Genel Değerlendirme: AB de Adalet ve içişlerinin Kapsam ve İçeriği, Supranasyonel - Hükümetlerarası Yaklaşım Tartışması Ekonomik entegrasyon hedefine yönelik olarak yola çıkan ve örgütlenmesini bu çerçevede büyük ölçüde tamamlayan AB nin ortak politikası içinde adalet ve içişleri, özellikle Amsterdam Antlaşması nın yürürlüğe girmesinden itibaren, en dinamik politika alanlarından birisi haline gelmiştir (Bozkurt vd., 2004:300). Özellikle AB nin genişleme / derinleşme politikaları, topluluk içinde güvenlik konusunun her zamankinden daha ayrıntılı olarak gündeme gelmesine yol açmıştır. Adalet ve içişleri politikasının tarihi süreçte, Tampera Zirvesi ile özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı olarak gündeme gelmesi, kapsamının genişletilerek adeta AB üyesi devletlerin diğer devletlerden soyutlanması gibi algılamalara neden olması konuyla ilgili tartışmaları artırmıştır. Güvenlik alanının adeta Avrupa Kalesi oluşturularak, öteki-beriki ayrımını çağrıştıracak dışlayıcı bir kimlik kazanması, AB kurumlarının bu alana ilişkin yetki, sorumluluk ve sahip oldukları araçların hukuki niteliği, bu alana ilişkin uygulamalardan kaynaklanan temel haklar sorunu (Bese, 2003:482) yeni tartışma alanları yaratmış olup konuyla ilgili tartışmalar çeşitli açılardan günümüze dek süregelmiştir. 11

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BEŞİNCİ GENİŞLEME

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ Harf Eğitim Yayıncılığı: 52 Akademik: 6 * Editörler (alfabetik sırayla) Semih AKTEKİN Penelope HARNETT Mustafa ÖZTÜRK Dean SMART * Birinci

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ

AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ Ankara, 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ Dr. Özay ÖZPENÇE Ankara, 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Şule Özge UZUNÇAKMAK TEK PAZAR VE REKABET DAİRESİ Mayıs 2004

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ KENTSEL ATIK SU ARITIMI DEŞARJ STANDARTLARI VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI Akgün MALKOÇ

Detaylı

İltica ve Göç Mevzuatı

İltica ve Göç Mevzuatı İltica ve Göç Mevzuatı Bu kitap, BMMYK Türkiye ve Türk İçişleri Bakanlığı nın işbirliği ile, İltica ve Göç Konulu Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında yayınlanmıştır Şubat 2005 İltica ve Göç Mevzuatı

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Ali Utku ATALAY EKONOMİK VE MALİ KONULAR

Detaylı

AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ *

AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ * AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ * Yrd.Doç.Dr.Banu UÇKAN ** ABSTRACT The European Union has entered to a new phase with signing of the European Constitution

Detaylı

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye-

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- GİRİŞ Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Tezde öncelikle terörizmin farklı kuruluşlarca algılanma biçimi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

LİZBON SONRASI AB NİN YENİ KURUMSAL YAPISI VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNİN ÖZGÜRLÜK, GÜVENLİK VE ADALET ALANINDAKİ YANSIMALARI

LİZBON SONRASI AB NİN YENİ KURUMSAL YAPISI VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNİN ÖZGÜRLÜK, GÜVENLİK VE ADALET ALANINDAKİ YANSIMALARI LİZBON SONRASI AB NİN YENİ KURUMSAL YAPISI VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNİN ÖZGÜRLÜK, GÜVENLİK VE ADALET ALANINDAKİ YANSIMALARI Dr. Bahadır YAKUT 1 ÖZET Lizbon Antlaşması AB nin anayasal evrimleşmesi bakımından

Detaylı

The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty

The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty MPRA Munich Personal RePEc Archive The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty Ozgur CALISKAN Ankara University 21. January 2011 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/56591/ MPRA Paper

Detaylı