T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI AB SÜRECİNDE İÇİŞLERİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NDA YENİDEN YAPILANMA Samet ERCOŞKUN YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2006

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI AB SÜRECİNDE İÇİŞLERİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NDA YENİDEN YAPILANMA Danışman: Yrd.Doç.Dr. Harun ARIKAN Samet ERCOŞKUN YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2006 II

3 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AB SÜRECİNDE İÇİŞLERİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NDA YENİDEN YAPILANMA Samet ERCOŞKUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Kod No : Bu tez 27/ 01/ 2006 Tarihinde, Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği İle Kabul Edilmiştir Yrd.Doç.Dr. Harun ARIKAN Doç.Dr. Uğur YILDIRIM Doç.Dr. Muhsin KAR DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Doç. Dr. Haluk ALKAN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir. III

4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ AB SÜRECİNDE İÇİŞLERİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NDA YENİDEN YAPILANMA SAMET ERCOŞKUN DANIŞMAN: Yrd.Doç.Dr. Harun ARIKAN Yıl:2006, Sayfa:72 Jüri: Yrd.Doç.Dr. Harun ARIKAN Doc..Dr. Uğur YILDIRIM Doç.Dr. Muhsin KAR Bilindiği üzere Türkiye ile Avrupa Birliği arasında müzakere süreci Ekim 2005 tarihinden itibaren fiilen başlamıştır. Kuşkusuz içişleri ve adalet ile ilgili alanlarda Türkiye ile Avrupa Birliği arasında uyumlaştırma konusu, müzakere sürecinin önemli unsurlarından birisini oluşturmaktadır. Bu arka plan çerçevesi içerisinde, bu tezde Türkiye nin adalet ve içişleri politikasının Avrupa Birliğinin adalet ve içişleri politikası ile ne derecede uyum gösterdiği ve hangi alanlarda Türkiye nin reformlar yapması gerektiği detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Çalışmada, Avrupa Birliği nin Türkiye nin iç politikasına ne derecede etki ettiğinin incelenmesi yanında, Türk kamu yönetiminin temel karakteristiği ile AB Kamu yönetiminine egemen olan temel presipler arasında ne gibi farkların olduğu irdelenecektir. Bu bağlamda tezin konusu olan adalet ve içişleri alanında Türk kamu yönetimi prensipleri ile AB kamu yönetimi prensipleri hukuksal, kurumsal, personel ve işlevsellik açılarından karşılaştırılarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada ileri sürülen temel sav, Türkiye de hızlı bir şekilde uygulamaya koyulan uyum sürecinin büyük ölçüde hukuksal ve kurumsal düzenlemeleri içerdiği, ancak işlevsellik ve personel yönetimi açısından ise reform sürecinin yetersiz kaldığı görüşüdür. Bu durumun şüphesiz, ucu açık müzakere sürecinde Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde önemli bir sorun olarak ortaya çıkması kaçınılmazdır. Anahtar Kelimeler : Avrupa Birliği, Türkiye, kamu yönetimi, içişleri, müktesebata uyum. I

5 DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT MA Thesis STRUCTURAL CHANGES IN HOME AFFAIRS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION SAMET ERCOŞKUN SUPERVİSOR: Asst. Prof. Dr. Harun ARIKAN Year:2006, Pages:72 Jury : Asst.Prof.Dr. Harun ARIKAN Asoc.Prof.Dr. Uğur YILDIRIM Asoc.Prof.Dr. Muhsin KAR On 5 of December, the EU has started an accession talks with Turkey. Harmonization process in Turkish law with the EU law (EU acquies communautire) in the area of Justice and Home Affairs (JHA) has become an important subject on the agenda of EU- Turkey accession negotiations. In this context, this thesis analyzes the question as to whether Turkish law has been compatible with the EU norms in the area of Justice and Home Affairs. It also examines reforms that Turkey needs to undertake in order to harmonize its Justice and Home Affairs with the EU norms. Furthermore, this study will assess to what extent the EU has impacted on Turkish domestic politics on the subject. In this context, principles of Turkish Administration System in the area of JHA will be compared with basic principles of EU Administration System. The main argument of the thesis is that reform processes in Turkey seem to have covered legal and institutional changes. However, these reforms have largely failed to produce an effective administration system, due to a lack of employees policy and a lack of effective institutional structure. This will naturally cause serious concerns in EU-Turkish relations in general and Turkey s accession process, in particular. Key Words: European Union, Harmonization Process, Public Administration, Home Affairs, Turkey II

6 ÖNSÖZ Ekim 2005 tarihinden itibaren başlayan müzakerelerle Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir döneme girilmiştir. Kuşkusuz bu süreçte içişleri alanındaki konuların müktesebata uyumu ve Türk kamu yönetiminin entegrasyona ne kadar hazır olduğu Türkiye açısından ilişkilerin geleceğini belirleme adına çok önem kazanmıştır. Türkiye- AB ilişkilerini bu perspektiften daha teknik düzeyde ve politika bazında incelemeyi amaçlayan tez konusunun belirlenmesinde ve bu konudaki araştırmalarıyla yol gösterilmesinde, yardımlarını esirgemeyen danışman hocam sayın Yrd. Doç. Dr. Harun ARIKAN a sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca tezin oluşumunda ve kaynakların değerlendirilmesinde ilgisini eksik etmeyen İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ile Dernekler Daire Başkanlığı personeline ve mesai arkadaşlarına çok teşekkür ederim. 2006, Samet ERCOŞKUN III

7 İÇİNDEKİLER ÖZET.. I ABSTRACT... II ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER... IV KISALTMALAR LİSTESİ... VI 1. GİRİŞ 1 2. AB ENTEGRASYON SÜRECİ : TARİHSEL GELİŞİM Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ndan Avrupa Topluluğu na Avrupa Topluluğu ndan Avrupa Birliği ne Dönüşen Süreci AB ORTAK POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE İÇİŞLERİ POLİTİKASI Maastricht Antlaşması Amsterdam Antlaşması Schengen Antlaşması Tampera Zirvesi Nice Zirvesi Bürüksel Zirvesi Adalet ve İçişleri Politikasının Temel Özellikleri Kapsam ve İçeriği Genişleme Kapsamında Adalet ve İçişleri Sorunları Genel Değerlendirme: AB de Adalet ve İçişlerinin Kapsam ve İçeriği, Süpranasyonel Hükümetlerarası Yaklaşım Tartışması TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ Ankara Antlaşması ile Başlayan Süreç Katma Protokol ve Geçiş Dönemi Türkiye nin Tam Üyelik Başvurusu Gümrük Birliği Lüksembourg Zirvesi Cardiff ve Viyana Zirvesi Köln Zirvesi Helsinki Zirvesi Kopenhag Zirvesi Bürüksel Zirvesi Genel Değerlendirme : Üyelik ve İmtiyazlı Ortaklık Tartışması TÜRKİYE NİN AB ENTEGRASYON SÜRECİNE UYUMU: AB İÇİŞLERİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE AB de Kamu Yönetimine Egemen Olan Yaklaşımlar Türk Kamu Yönetiminin Temel Özellikleri Türk Kamu yönetiminde 1999 Helsinki Sonrası Yaşanan Reform Süreci İçişleri Politikalarına Uyum Açısından Türkiye nin Durumu Türkiye de Yaşanan Organizasyonel ve Hukuksal Değişimler Uyum Paketlerinde İçişleri Politikalarına İlişkin Yapılan Düzenlemeler Uyum Paketleri Dışında Yapılan Düzenlemeler Mevzuat Bakımından Yapılan Düzenlemeler Örgütlenme Açısından Yapılan Düzenlemeler 28 IV

8 Eğitim Çalışmaları ve Uyum Projeleri Katılım Ortaklığı Belgesinde Adalet ve İçişleri Konularında AB nin Beklentileri Kısa Vadeli Öncelikler Orta Vadeli öncelikler Ulusal Program da Türkiye nin Adalet ve İçişleri Konusuna Genel Yaklaşımı AB Müktesabatına Uyum Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve İçişleri Bakanlığı nın Gelecek İle İlgili Stratejileri AB Müktesebatında Uyum Açısından Türk Mevzuatı Ve İdari Yapılanma: Mevcut Durum Ve Taahhütler Kişilerin Serbest Dolaşımı (1) Sınır Denetimi (2) Vize Politikası ve Uygulama (3) İltica (4) Göç Güvenlik ve İşbirliği (1) Polis İşbirliği (2) Örgütlü Suçlar (3) İnsan Kaçakçılığı İle Mücadele (4) Rüşvet, Yolsuzluk ve Kara Para Aklama (5) Yasadışı Uyuşturucu Madde Kullanımı, Üretimi ve Ticareti (6) Gümrük İşbirliği (İçişleri Bakanlığı nı İlgilendiren Kısmı) Türkiye nin Diğer Taahhütleri (1) Kişisel Verilerin Korunması (2) Sivil Toplum Kuruluşları (3) Azınlıklar, Dini Özgürlükler ve Dini Özgürlüklerin Kullanımı (4) İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi (5) Yerlerinden Olmuş Kişilerin Köye Dönüşlerinin Sağlanması (6) İnsan Hakları İhlallerinin Azaltılması İçişleri Alanında Mevzuat Uyum Çalışmalarının Tablo Halinde Dökümü Kişilerin Serbest Dolaşımı Güvenlik ve İşbirliği Türkiye nin Diğer Taahhütleri Katıldığı Komiteler (Çalışma Grupları) Türkiye den Beklentiler (Komisyon Raporları, Ulusal Program ve Katılım Ortaklığı Belgeleri) Sonuç GENEL SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ V

9 KISALTMALAR LİSTESİ AB : Avrupa Birliği AKÇT : Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu AET : Avrupa Ekonomik Topluluğu ASİ : Avrupa Siyasi İşbirliği AİÖK : Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi AİHS : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi AİHM : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi EURATOM : European Atomic Energy Community (Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu) EUROPOL : Avrupa Polis Gücü EMCDDA : Avrupa Birliği Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi EGM : Emniyet Genel Müdürlüğü GKRY : Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti HÜNEE : Hacettepe Üniversitesi Nufus Etütleri Enstitüsü KOB : Katılım Ortaklığı Belgesi JİHİDEM : Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi J.G.K. : Jandarma Genel Komutanlığı ICMDD : Uluslar arası Göç Politikası Geliştirme Merkezi IOM : Uluslar Arası Göç Örgütü İKGV : İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı MASAK : Mali Suçlar Araştırma Kurumu OECD : Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü SİS : Schengen Bilgi Sistemi SIGMA : Support For Improvement In Governance and Management SGK : Sahil Güvenlik Komutanlığı STK : Sivil Toplum Kuruluşu TGYONA : Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi TADOC : Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi VI

10 GİRİŞ Samet ERCOŞKUN 1.GİRİŞ Türkiye Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, II. Dünya Savaşı sonrası Türk dış politikasının en önemli gündem konularından birisi olmuştur yılında yürürlüğe giren Ankara Anlaşması ile başlayan Türkiye-AB ilişkileri, ortaklık anlaşmasında öngörülen amaç ve hedeflerin gerisinde kalmıştır. AB-Türkiye ilişkilerinde sürekli bir istikrarın sağlanamaması ve Ankara Anlaşması nda belirlenen, Türkiye nin tam üyeliğini de içeren nihai hedeflere ulaşılamamasının nedenleri oldukça geniş bir yelpazeyi oluşturmaktadır (Arıkan, 2003: ). Bunlar arasında iki önemli faktör dikkati çekmektedir: Birinci faktör, tarafların uyguladıkları ekonomik, siyasal ve sosyal politikaların Ankara Anlaşması nda belirlenen hak ve yükümlülükler ile uyum göstermemesi ile ilgilidir (Uğur, 1999; Arıkan, 2003). Diğer faktör ise, soğuk savaş sonrası Avrupa Birliği nin kendi içerisinde yaşadığı derinleşme/genişlemeyi de kapsayan, siyasi, ekonomik ve sosyal içerikli bütünleşme surecinin AB-Türkiye ilişkileri üzerine etkileri ile açıklanabilir (Arıkan, 2003:117). Bu iki önemli unsurun dışında diğer bağımlı unsurların da AB-Türkiye ilişkileri üzerinde önemli etkileri gözlenmektedir. Örneğin, Avrupa entegrasyon sürecinde yaşanan ekonomik, siyasi ve kurumsal değişimlerin taraflar arasındaki ilişkilere ve dolaylısıyla Ankara Anlaşması nın kurumsal ve amaçsal unsurlarına yansıtılmamış olmasıdır. Ayrıca, AB- Türkiye ilişlilerinde zorluklar yaşanmasının arka planında, Türkiye nin iç politika dinamiklerinde yaşanan olumsuz gelişmeler ve AB nin Türkiye ye karşı izlediği politika süreçlerinde bazı üye devletlerin Türkiye ye karşı çekinceli yaklaşımları önemli bağımlı faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır (Arıkan, 2003). Fakat son zamanlarda Türkiye-AB ilişkilerinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır tarihli Helsinki Zirvesi Türkiye-AB ilişkilerinde bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Helsinki sonrası hem Avrupa Birliği hem Türkiye var olan ilişkilerini tekrar gözden geçirerek, daha açık bir politika izlemeye başlamıştır. Bir diğer ifadeyle, AB bir yandan Türkiye nin tam üyelik beklentilerini şartlı üyelik stratejisi ile canlı tutarak Türkiye ile olan ilişkilerine dinamizm kazandırmış; diğer taraftan ise, Türk iç ve dış politikası üzerindeki etkinliğini artırmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki, Türkiye nin AB üyeliği, Türkiye nin üyelik koşullarını yerine getirmesinin yanında diğer faktörler ile de direkt bağlı olduğu gözükmektedir. Bunlar arasında en önemlisi, Avrupa bütünleşme sürecinde kısa ve orta dönemde yaşanacak gelişmelerdir. Bu bağlamda Avrupa Birliği Türkiye ye karşı farklı bir genişleme stratejisi uygulamak zorunda kalabilir. 17 Aralık 2004 tarihinde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin Ekim 2005 tarihinde başlanılabileceğini deklare eden Avrupa Birliği, derinleşme/genişleme paradoksunu tekrar AB bütünleşme sürecine taşımıştır. Türkiye nin Avrupa Birliği üyeliği, kuşkusuz AB içinde var olan farklılıkları ve sonuç olarak dayanışmakutuplaşma senaryolarını daha fazla artırması beklenmektedir. Bu bağlamda Avrupa Birliği alternatif olarak esnek bütünleşme modellerini etkin bir şekilde tartışmaya başlamıştır (Arıkan, 2005). Kuşkusuz esnek bütünleşme modellerinin içeriği, Türkiye- AB ilişkilerine yeni boyutlar getirme açısından önem kazanmaktadır. 1.1 Tezin Amacı Bilindiği üzere Türkiye ile Avrupa Birliği arasında müzakere süreci Ekim 2005 tarihinden itibaren başlatılmış bulunmaktadır. Kuşkusuz içişleri ve adalet ile ilgili alanlarda Türkiye ile Avrupa Birliği arasında uyumlaştırma konusu, müzakere sürecinin 1

11 GİRİŞ Samet ERCOŞKUN önemli unsurlarından birisini oluşturmaktadır. Bu arka plan çerçevesi içerisinde, bu çalışmada Türkiye nin Adalet ve İçişleri politikasını Avrupa Birliği nin Adalet ve İçişleri politikası ile ne derecede uyum gösterdiği ve hangi alanlarda Türkiye nin reformlar yapması gerektiği detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Çalışmada, Avrupa Birliği nin Türkiye nin iç politikasına ne derecede etki ettiğinin incelenmesi yanında, Türk kamu yönetiminin temel karakteristiği ile AB Kamu yönetiminine egemen olan temel presipler arasında ne gibi farkların olduğu irdelenecektir. Bu bağlamda tezin konusu olan Adalet ve İçişleri alanında Türk kamu yönetimi prensipleri ile AB kamu yönetimi prensipleri hukuksal kurumsal, personel ve işlevsellik açılarından karşılaştırılarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada ileri sürülen temel sav, Türkiye de hızlı bir şekilde uygulamaya koyulan uyum sürecinin büyük ölçüde hukuksal ve kurumsal düzenlemeleri içerdiği, ancak işlevsellik ve personel yönetimi açısından ise reform sürecinin yetersiz kaldığı görüşüdür. Bu durum şüphesiz, ucu açık müzakere sürecinde Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde önemli bir sorun olarak ortaya çıkması kaçınılmazdır. 1.2 Literatüre Katkısı Türkiye-Avrupa ilişkileri konusunda çalışmalar oldukça zengindir (Birand, 1990; Eralp 1997; Kramer, 2001; Müftüler-Bac, 1997; Uğur, 1999; Tekeli ve Selim 1993, 2004; Öniş, 2003, 2004; Arıkan, Kor, 2005). Özelikle son zamanlarda konuyla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde artmaktadır. Fakat konuyla ilgili çalışmaların büyük bir çoğunluğu Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel bakış acısıyla inceleyerek genel bir bakış açısı sunmaktadır. Ayrıca, çalışmaların büyük çoğunluğu taraflar arasında siyasi içerikli Yunanistan faktörü, Kıbrıs sorunu, güvenlik ve insan hakları gibi konuları kapsayan sorunlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yine bu çalışmada, AB nin siyasi ve ekonomik bünyesine başarılı bir şekilde katılıp uyum sağlamanın ön şartı olan iyi işleyen yönetim mekanizmasının varlığı ile AB ye entegrasyon sürecinde büyük önem taşıyan yönetsel uyum çalışmalarında Türkiye nin konumu ve bu alanda alınan mesafe sorgulanmaktadır. Her ne kadar son zamanlarda politika merkezli analizler yapılmaya başlanmış olmasına rağmen (Avcı, 2002; Kar ve Arıkan 2003; Kirişci, 2004), Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin sektörel ve politikalar çerçevesi içerisinde incelenmesi göreceli olarak eksik kalmıştır. Bu nedenle bu çalışma, Türkiye-AB ilişkilerini daha teknik düzeyde ve politika bazında inceleyerek, konuyla ilgili literatüre katkı yapmayı amaçlamaktadır. 1.3 Yöntem Bu çalışmada, Türkiye-AB ilişkilerinde adalet ve iç politika konusu birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak incelenecektir. Özellikle birincil kaynaklardan yararlanılması konunun daha nesnel olarak ortaya konulmasına olanak sağlayacaktır. Bu doğrultuda konuyla ilgili Resmi Gazete de yayımlanan hukuksal düzenlemeler, Avrupa Birliği Konsey kararları, Avrupa Parlamentosu kararları ve Komisyon raporları birincil kaynak olarak görülmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından yayımlanan resmi bilgi notları da çalışma içinde bize yardımcı olabilecek kaynaklar olarak sınıflandırılabilir. Bunlara ek olarak ikincil kaynaklar olan kitap, makale, sunum gibi kaynaklardan da yararlanılacaktır. 2

12 GİRİŞ Samet ERCOŞKUN 1.4 Tezin Organizasyonu İkinci bölümde, Avrupa bütünleşme süreci ve tarihsel gelişimi kısaca irdelenecektir. Bu kısımda kısaca Avrupa bütünleşme sürecin arka planındaki temel felsefe ve Avrupa Topluluğu ndan Avrupa Birliği ne dönüşümün temel içsel ve dışsal dinamikleri ele alınacaktır. Kuskusuz Avrupa bütünleşme sürecinin dinamikleri yeterince analiz edilmeden Türkiye- AB ilişkileri konusunda sağlıklı çözümlemeler yapılması olanaksız gözükmektedir. Üçüncü bölümde ise Maastricht sonrası Avrupa bütünleşme sürecinde AB ortak politikaları çerçevesinde içişleri politikası analiz edilecektir. Avrupa Birliği nin İçişleri ve Adalet politikasının Maastricht, Amsterdam ve Nice Anlaşmaları ve diğer Konsey Zirvelerinde nasıl ele alındığı incelenecektir. Bu gelişmeler analiz edilirken Avrupa Birliği nin neden içişleri politikasında yeni düzenlemelere gereksinim duyduğu irdelenecektir. Son olarak ise, Avrupa Birliğinin Adalet ve İçişleri politikasının temel özellikleri, kapsamı ve içeriği kavramlaştırılarak, AB nin bu politikasının ne ölçüde üye ülkelerin yetki ve sorumluğu altında olduğu konusunda çıkarımlar yapılacaktır. Dördüncü bölümde ise, Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmeler tarihsel süreç altında irdelenecektir. Bu bölümde ayrıca, Türkiye-AB ilişkilerindeki kronik dalgalanmaların arka planındaki unsurlar eleştirisel bir şekilde ele alınacaktır. Beşinci bölümde ise, Türkiye nin içişleri politikasının AB İçişleri Politikası ile uyumu detaylı bir şekilde incelenecektir. Bu bağlamda Türkiye de ve Avrupa Birliğinde kamu yönetimi alanında egemen olan yaklaşımlar ortaya konularak, taraflar arasında uyum sorunları ele alınacaktır. Ayrıca 1999 Helsinki zirvesi sonrası Türkiye nin üyelik sürecinde kamu yönetimi alanında yaptığı uyum reformları, mevzuat düzenlemeleri, organizasyonel ve hukuksal değişimler ve eğitim çalışmaları detaylı bir şekilde analiz edilecektir. Bu bolümde ortaya atılan soru ve inceleme birimleri üzerinde kapsamlı bir analiz yapılabilmesi için, Türkiye nin AB müktesebatına uyum çalışmalarının değerlendirilmesinin yanında, İçişleri Bakanlığı nın gelecek ile ilgili stratejileri ve Türkiye nin Ulusal Program ının adalet ve içişleri konusuna genel yaklaşımı karşılaştırmalı olarak irdelenecektir. Son bölümde ise, Türkiye-AB sürecinin geleceğine etki edecek Türkiye nin İçişleri Politikasının AB ile uyumu genel bir değerlendirmeye alınarak, çıkarımlar yapılacaktır. 3

13 AB ENTEGRASYON SÜRECİ Samet ERCOŞKUN 2. AB ENTEGRASYON SÜRECİ : TARİHSEL GELİŞİM 2.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ndan Avrupa Topluluğu na Avrupa kıtasındaki devletlerin bir araya gelme düşüncesi çok eski tarihlere dayanmaktadır. 20. yüzyılın en önemli siyasi girişimlerinden biri olarak ortaya çıkan Birleşik Avrupa Fikri (Karakaş, 2002:3 ) tarihin değişik dönemlerinde gündeme gelmiş olmakla birlikte Birleşik Avrupa kavramının asıl ortaya çıktığı dönem ortaçağ olmuştur (Bozkurt, 2001:39). Ancak bu çabaların kökü tarihin çok derinliklerinde olsa da, somut adımlar ancak II. Dünya Savaşı ile birlikte atılmıştır. İnsanlık tarihinin tahribatı en yüksek bu savaşının ardından, Avrupa da kalıcı barışı sağlama çabaları ivme kazanmış ve Birleşik Avrupa için ilk ciddi adım, dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill tarafından Avrupa Birleşik Devletleri kurulmasına yönelik 1946 yılındaki çağrısı (Fişne, 2003:59) olmuştur. Takip eden dönemde Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman tarafından 9 Mayıs 1950 tarihinde ortya atılan, Fransa ve Almanya arasındaki kömür ve çelik kaynaklarının birleştirilmesini esas alan Schuman Planı olarak bilinen bu plana Almanya nın ardından Belçika, İtalya, Hollanda ve Lüksemburg olumlu cevap vermiştir (Karluk, 1990: 2). Schuman ın önerisi üzerine oluşturulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) na ilişkin anlaşma 1951 yılında Paris te imzalanmıştır (http://www.euturkey.org.tr). Bu adımı takiben ekonomik işbirliğini daha da ilerletmek isteyen üye ülkeler arasındaki görüşmeler sonucu Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) ile Avrupa Ekonomik Topluluğu nu (AET) kuran iki ayrı antlaşma Mart 1957 de Roma da imzalanmış ve 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Fişne, 2003: 60). Avrupa Ekonomik Topluluğu nu kuran Roma Antlaşması nda, topluluğun amaçları üye devletlerin ekonomik etkinliğinin geliştirilmesi, istikrarın artırılması, hayat seviyesinin hızla yükseltilmesi ve üye devletler arasındaki işbirliğinin sıkılaştırılması (Karluk, 1990: 11) olarak belirtilmiştir. Topluluk, Avrupa bütünleşmesine yeni bir ivme kazandırmak amacıyla 1985 yılında toplanan Lüksemburg Konseyi nde, Avrupa Tek Senedi ni imzalamıştır. Topluluğun kuruluş gayelerinden olan Tek Pazar ın gerçekleştirilmesini amaçlayan Avrupa Tek Senedi, Tek Pazar ın tamamlanması için gerekli itici gücü sağlamakta ve hukuki yapıyı oluşturmaktadır (http://www.gencnet.org). Bu yönüyle Avrupa Tek Senedi AB nin tarihi gelişim süreci içinde çok önemli bir hukuki belgedir (Karluk, 1990: 12). Roma antlaşması nın özüne ters bir şekilde uygulanan karar sürecinde oybirliği yönteminin terk edilerek nitelikli çoğunluğun benimsenmesi, topluluğun kurumsal işleyişine büyük bir hız vermiş ve topluluğun uluslarüstü yapısını güçlendirmiştir (Bozkurt, 2001: 148). Avrupa Tek Senedi, siyasi bütünleşme çalışmalarının çerçevesini oluşturan Avrupa Siyasi İşbirliği (ASİ) mekanizmasını biraz daha genişletmiş ve hukuki bir bağlayıcılık kazandırmıştır (Fişne, 2003: 62) Avrupa Topluluğu ndan Avrupa Birliği ne Dönüşüm Süreci 1990 lı yıllar, AB tarihi açısından dönüm noktası sayılabilecek çok önemli gelişmelerin gerçekleşmesine şahitlik etmiştir. (Ekonomik bütünleşme sürecini Avrupa Tek Senet sözleşmesinin 1987 de yürürlüğe girmesi ile hızlanan Avrupa Birliği, bütünleşme sürecini siyasal alana taşımayı (Kar ve Günay, 2005:17) 1992 tarihli Maastricht Anlaşması ile gerçekleştirmiştir. Maastricht Zirvesi ile kurucu antlaşmaların kapsamı genişletilmiş ve Avrupa Birliği (AB) kurularak, önemli bir dönüşüm fırsatı yakalanmıştır. AB yi kuran Maastricht Antlaşması ile Topluluğa yeni boyutlar 4

14 AB ENTEGRASYON SÜRECİ Samet ERCOŞKUN kazandırılarak AB nin üç temel direği oluşturulmuş ve yeni hukuksal yapı düzenlenmiştir (Arı Düşünce ve Toplumsal Çalışma Derneği, , AB nin üç sütunlu yapısı, birinci sütun Avrupa Toplulukları, ikinci sütun Ortak Dışişleri ve Güvenlik, üçüncü sütun Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği şeklinde oluşturulmuştur (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (a), , AB nin genişleme politikası na ilişkin esasları belirlemek üzere 1993 de yapılan Kopenhag Zirvesi nde, aday ülkelerin tam üye olabilmeleri için yerine getirmeleri gereken kriterler belirlemiştir. Bu kriterler, siyasi, ekonomik ve topluluk mevzuatını kabul etme (hazmetme) kapasitesi olarak üç grupta toplanmıştır (http://www.belgenet.com). 5

15 AB ORTAK POLİTİKALARI Samet ERCOŞKUN 3. AB ORTAK POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE İÇİŞLERİ POLİTİKASI Avrupa Birliği, başlangıçta belirlediği politikalar çerçevesinde ekonomik entegrasyonunu büyük ölçüde tamamlamış ve entegrasyon alanında işbirliği giderek genişlemiştir (Özcan, 2005:59). Bu sürece paralel olarak, özellikle birliğin genişleme politikalarının ve bu politikanın beraberinde getirdiği sonuçların etkisi ile AB, ekonomik işbirliği amaçlı bir örgütsel yapılanmayı fazlasıyla aşmış ve Avrupa nın entegrasyonu hedefi çerçevesinde oldukça geniş bir yetki ve faaliyet alanı içerisinde siyasi, adli ve yönetsel etkileri olan suigeneris nitelikte supranasyonel bir yapıya bürünmeye başlamıştır (Beşe, 2003:445). AB güvenli bir ortamda serbestçe seyahat ve yaşamak anlayışı üzerine kurulmuştur (Ünal, 2004:1). Ancak 1970 lerin başlarından itibaren, emek gücünün yanı sıra, kapsamın herkesi içine alacak şekilde uygulamaya konulmasının bir sonucu alarak, sınır ötesi organize suçları, uyuşturucu trafiği, yasadışı göç, iltica taleplerindeki artış ve terörizm gibi bir takım problemler de gittikçe artan bir şekilde gündem teşkil etmeye başlamıştır (Beşe, 2003: 445). İşte bu noktadan itibaren kişilerin serbest dolaşımı iç güvenlik açısından bazı sorunlara yol açmıştır. Organize suçlar, suç ve suçluların takibi, sınır güvenliği, uyuşturucu trafiğinin izlenmesi gibi konular, AB yi güvenlik politikalarını tekrar gözden geçirmeye zorlamıştır. İç sınırlarda denetimin olmadığı bir AB nin kurulması, üye devletleri adalet, polis ve gümrük konularında işbirliği yapmaya ve bu alanda ortak politika belirlemeye sevk etmiştir (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (a), , Bu kaygıları gidermeye yönelik AB içerisindeki hukuk ve düzenin korunmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan ve ülkelerin egemenlik haklarını etkileyen konular AB nin iç güvenlik müktesebatı olarak ifade edilmektedir (Lodge ve Bayburtlu, 2002: 99). Değişen şartlara paralel olarak belirlenen iç güvenlik müktesebatı, Maastricht Anlaşmasının K1 maddesinde tespit edilmiştir (Ünal, 2004:2). Bu alanda belirlenen konulara ilişkin olarak üye devletlerin katılım tarihine kadar idari kapasitelerini bu standartlara uygun hale getirmeleri aday ülkelerde aranan kriterler olarak belirlenmiştir (AB Komisyonu, 2005) Maastricht Antlaşması Tarihsel süreç açısından, adalet ve içişleri politikalarının AB nin gündemine ilk defa 1986 tarihli Avrupa Tek Senedi (ATS) ile girdiği ve sınırsız bir Avrupa Topluluğu ve Avrupa Adli Alanı kararlarının yerleşmeye başladığı bir sürecin başladığını söylemek mümkündür (Beşe, 2003: 446). Bununla birlikte adalet ve içişleri konusunun, AB nin üç temel direğinden (Topluluk Politikaları, Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası, Adalet ve İçişleri Politikası) biri haline gelmesi, 1991 tarihinde imzalanan ve Kasım 1993 te yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ile gerçekleşmiştir. Adalet ve içişleri politikaları kapsamında, serbest dolaşım hakkını adil ve güvenlik içinde gerçekleştirmesini sağlanması (Ünal, 2004:2) hedeflenmiştir. Maastricht Antlaşması, ortak menfaat konuları olarak belirlenen başlık altında, sığınma dış sınırları geçişteki denetimler, üçüncü ülke vatandaşları için göç, uyuşturucular, hile, cezai ve bireysel alanlarda adli işbirliği, gümrük işbirliği, polis işbirliği ve Avrupa Polis Ofisi kurulmasına ilişkin dokuz politika alanı belirlemiştir (Lodge ve Bayburtlu, 2002: 13). Maastricht Antlaşması, AB nin özellikle kişilerin serbest dolaşımını ilkesine uygun bir güvenlik alanı haline gelmesini öncelik olarak belirlerken, Amsterdam Antlaşması nda öncelikle iltica ve göç alanlarında ilgili koordinasyonun 6

16 AB ORTAK POLİTİKALARI Samet ERCOŞKUN güçlendirilmesi (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (a), , www. deltur.cec.eu.int) öngörülmektedir Amsterdam Antlaşması 17 Haziran 1997 de imzalanan ve 1999 yılının Mayıs ayında yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşması, Maastricht Antlaşması nda adalet ve içişleri alanında atılan adımları bir adım daha ileriye götürmüş ve bu antlaşma ile kabul edilen adalet ve içişleri kanunlarının büyük kısmını Birinci Direk kapsamına alarak ve yeni öncelikler koyarak bir özgürlük ve adalet alanı yaratılmasının temelini oluşturmuştur (Avrupa Konseyi, 1997). Amsterdam Zirvesinde organize suçlarla iş birliğinin ve öncelikle de iltica ve göç alanlarında ilgili koordinasyonun arttırılması kararlaştırılmıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde iş birliğini artırmak ve gerekli durumlarda Ulusal Hukukların yakınlaştırılmasını sağlamak amacıyla 30 maddelik önerilerden oluşan bir eylem planı kabul edilmiştir (Beşe, 2003: 446). Amsterdam Antlaşması ile göç ve sığınma, artık Üçüncü Sütun un hükümetlerarası ayağı kapsamından çıkarılmış, Topluluk yetki alanına girmiştir (Lodge ve Bayburtlu, 2002: 14). Amsterdam Antlaşması, Avrupa Adli Sahası oluşturmak üzere, adaletin dağıtılmasında AB nin bir politika geliştirebilmesi için bir çerçeve sağlamaya (Avrupa Konseyi, 1997) önem vermiş ve orijinal II. sütun olarak belirlenen alanı Kişilerin Serbest Dolaşımı, Sığınma ve Göç isimli yeni başlığın I. Sütun un karar alma kurallarına tabi olması, suçlarla ilgili konularda polis ve adli işbirliğini sağlayan yenileştirilmiş bir III. Sütun, Schengen Antlaşması müktesebatına dâhil edilecek bir protokol (Lodge ve Bayburtlu, 2002: 15) olmak üzere üç ana alana ayırmıştır. Amsterdam Antlaşması, üye ülkeler arasında polis işbirliğini esas almış olup, mevcut işbirliğinin geliştirilmesi, Europol ün operasyonel yeteneklerinin genişletilerek, yasadışı göç şebekeleri ve terörizmle daha etkin mücadeleyi (Beşe, 2003: 479) öncelikler arasında belirterek özgürlük, güvenlik ve adalet alanlarını Birlik literatürüne yerleştirmiştir Schengen Antlaşması Schengen Antlaşması, 1985 yılında, kişilerin serbest dolaşımı ile adalet ve içişlerinde iş birliği konularında mutabakat sağlamanın güç olduğunun görülmesi üzerine yapılan toplantılar sonucu imzalanmıştır. Antlaşma, esas olarak, dahili sınırlarda kontrollerin kaldırılmasında üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelebilecek göçmen akımlarına karşı da dış sınırların kontrolünün güçlendirilmesi konusunda ortak önlemler alınmasını amaçlamaktadır (Bozkurt vd., 2004:305). Schengen Antlaşması ile hedeflenen iç sınır kontrollerini kaldırmayı esas alan güvenli serbest dolaşım ve sınırların denetimi ve güvenliği konuları adalet ve içişleri alanındaki öncelikli ve hassas konulardandır. Schengen alanı olarak ortaya çıkan bölgede, antlaşmayı imzalayan yedi devlet (Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Almanya, Portekiz, İspanya) arasındaki sınır kontrollerinin hemen kalkması anlamına gelmektedir. Sınır denetimlerinin kaldırılması konusunda bir uzlaşmaya varılamaması karşısında, Fransa, Almanya ve Benelüks ülkeleri AB nin hukuki çerçevesi dışında, 1985 yılında Schengen Anlaşmasını imzalayarak, kendi ülkeleri içinde ikamet veya seyahat eden bütün insanların serbest dolaşımı ilkelerini getirdiler (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (a), , 7

17 AB ORTAK POLİTİKALARI Samet ERCOŞKUN Schengen müktesebatına ilişkin polis ve adli işbirliğini içeren bölümle ilgili uygulamaların üyelikle başlaması, yalnızca iç sınırların kaldırılmasına yönelik uygulamanın üyelikten sonra gerçekleşmesi öngörülmektedir. Yeni ülkelerin Schengen Eylem Planı nın uygulanışını düzenli olarak izleyen AB komisyonu (İKV, 2005: 379) böylece, Schengen Bilgi Sistemi nin kullanılarak her yeni üyenin yasal, örgütsel, operasyonel, teknik ve pratik ön koşulları yerine getirip getirmediğini değerlendirmeye alacaktır. Schengen Antlaşması, ortak sınırların denetimi, vize, sığınma hakkı ve Polis arasındaki işbirliğini (Ünal, 2004:6) düzenleyen bir belge hükmündedir. Schengen Antlaşması ile aslında vize, iltica, polis ve adli konularda üye devletlerin işbirliğine ilişkin mevzuatını uyumlaştırmak suretiyle harici sınır kontrollerini geliştirmek ve üye devletler arasındaki dahili sınırları kaldırarak tek bir harici sınır (Beşe, 2003: 460) oluşturulmasını sağlamak şeklinde özetlenebilecek iki temel amacı olduğu söylenebilir. Schengen Antlaşması ile düzenleme yapılan diğer alanları ise, cezai konularda adli işbirliği, uyuşturucu trafiği ile mücadele faaliyetleri, suçluların iadesi konusunda daha sıkı işbirliği, Schengen Bilgi Sisteminin (SIS) kurulması, ateşli silahlar ve mühimmat mevzuatının uyumlaştırılması, malların dolaşımı, kişisel bilgilerin korunması (Lodge ve Bayburtlu, 2002: 21) olarak sıralamak mümkündür. Yapılan düzenlemeler açısından bakıldığında, AB nin adalet ve içişleri politikalarına etkisi tartışılmayacak antlaşmalardan birisi de Schengen Antlaşması olmuştur. Bu antlaşma ile kişilerin serbest dolaşımında son derece önemli kararlar alınmıştır (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (a), , 19 Ocak 1990 tarihinde Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda tarafından imzalanan ve daha sonra İngiltere ve İrlanda dışında diğer bütün AB üyesi ülkelerce onaylanarak de yürürlüğe giren Schengen Antlaşması, vize, iltica, polis ve adli konularda üye devletlerin işbirliğine ilişkin mevzuatı uyumlaştırmak suretiyle harici sınır kontrolleri geliştirmeyi ve yapılacak düzenlemelerle sağlanacak dahili sınır kontrollerini kaldırmayı (Beşe, 2003: 460) iki temel amaç olarak belirlenmiştir Tampera Zirvesi AB nin adalet ve içişleri alanındaki işbirliği sürecini daha da ileriye götüren Tampera Zirvesi Ekim 1999 da (AB Konseyi, 1999) yapılmıştır. Zirvede genişleme süreci ile birlikte, adalet ve içişleri politikalarının önem kazandığı (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (a), , na vurgu yapılarak bu alandaki yönelimler ve somut hedefler ortaya konmuştur. Ekim 1999 da yapılan Tampera Zirvesinde Eurojust ve Avrupa yargı ağı gündeme getirilmiş ve bu alanlarda işbirliği yolları araştırılmıştır. Geliştirilmiş Adli İşbirliği ni içeren Eurojust, önemli organize suçlarla mücadeleyi güçlendirmek (Lodge ve Bayburtlu, 2002: 45) amacıyla Tampera Avrupa Konseyi nde ilan edilmiştir. Tampera Zirvesi ile iltica konusunda ortak asgari standartlar belirlenmesi ve önemli organize suçlarla mücadelenin güclendirilmesi amacıyla Eurojust fikri ön görülmüştür (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (a), , Eurojust un faaliyeti önündeki en büyük engel olan üye devletlerdeki hukuk sistemlerinin farklılığı ve çeşitliliği, bu projenin hayata geçirilmesinin kolay olmayacağını göstermektedir. Uygulama farklılıkları, kurumsal ve anayasal düzenlemelerdeki siyasi kültür ve hukuki geleneklerin etkileri zorluğun daha da artmasına yol açmaktadır. Ancak tüm zorluklara rağmen, AB vatandaşlığının gelişmesine (Beşe, 2003: 481) önemli katkı sağlayan 8

18 AB ORTAK POLİTİKALARI Samet ERCOŞKUN Tampera ortak politikaların belirlenmesi ve takibi adına kararlılığın gösterildiği bir zirve olmuştur. Adalet ve içişleri alanında işbirliğinin giderek önem kazandığının işaret edildiği zirvede ortak bir AB iltica ve göç politikası ile ortak bir Avrupa iltica sistemi oluşturulması (http://www.adana-to.org.tr) yönünde önemli kararlar alınmıştır Nice Zirvesi 8 Aralık 2000 de yapılan Nice Zirvesi, adalet ve içişleri alanındaki işbirliğinin gözden geçirildiği, Avrupa Savcılığı na atıfta bulunulduğu bir zirve olmuştur. Nice Antlaşması ile, Amsterdam Antlaşması nda alınan zirve kararlarından Özgürlük, Güvenlik ve Adalet alanındaki hükümlerin en iyi nasıl yerine getirileceğine ilişkin olarak kısa dönem (2 yıl) ve orta dönemlerde (5 yıl) uygulamaya konulacak Eylem Planı kabul edilmiştir (Beşe, 2003: 480) 2003 yılının Şubat ayında yürürlüğe giren Nice Antlaşması nda güçlendirilmiş işbirliği çerçevesinde, AB nin daha hızlı bir şekilde özgürlük, güvenlik ve adalet alanı haline getirilmesi (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (b), , hedef olarak ortaya konmuştur. Nice antlaşması ile ayrıca bir grup üye devlete bazı alanlarda daha hızlı entegre olma izni veren güçlendirilmiş işbirliği konsepti daha da kolaylaştırılmış (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, , ve gündeme getirildiği 1997 Amsterdam Antlaşması ndan daha da ileri boyuta taşınmıştır Brüksel Zirvesi Aralık 2004 tarihinde, AB devlet ve Hükümet Başkanı nın katılımıyla yapılan zirvede adalet ve içişleri alanlarının, zirvenin sonuç bildirgesinin IV. Bölümünde yer aldığı ve özellikle AB uyuşturucu stratejisi ile göçmenlerin entegrasyonu politikasının (ABGS (a), , gündeme geldiği görülmektedir. AB Konseyi Göçmenlerin Entegrasyonu politikası çerçevesinde Kentsel Politika konulu Bakanlar Konferansının sonucunu da memnuniyetle karşılamış ve sosyal içermenin geliştirilmesi için kentsel alanların önemini tespit etmiştir (Dışişleri Bakanlığı (a), , Adalet ve İçişleri Politikasının Temel Özellikleri Kapsam ve İçeriği Adalet ve içişleri politikalarında, adalet alanındaki işbirliği, medeni hukuk ve ceza hukukuna ilişkin konulurda işbirliğini öngörmektedir. Medeni hukuk alanındaki işbirliği, daha ziyade yargı kararlarının üye devletler tarafından karşılıklı olarak tanınmasını, ceza hukuku alanında ise, suçluların iadesi yada cezai konularda karşılıklı yardımlaşma (Beşe, 2003: 447) konularını kapsamaktadır. Adalet ve içişleri politikalarında işbirliğinin bir diğer ayağı da gümrük birliğidir. Bu alandaki işbirliği, Amsterdam Anlaşması ile daha ileriye götürülmüş ve örgütlü suçlara karşı eylem planı kabul edilmiştir (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (a), , Adalet ve içişleri politikalarının AB ortak politikaları çerçevesinde belirlenmesi, tarım, balıkçılık, rekabet vb ortak politikalarda uzlaşmaya oranla daha zor ve daha sancılı olmaktadır. Çünkü, adalet ve içişleri politikalarındaki hassasiyet, üye devletlerin bu alanda inisiyatifi elden bırakmamasına ve dolayısıyla da, Avrupa Komisyonu ve 9

19 AB ORTAK POLİTİKALARI Samet ERCOŞKUN Avrupa Parlamentosu nun bu alanlarda sınırlı bir role sahip olmasına yol açmıştır (Beşe, 2003:449). Ancak her şeye rağmen, genişlemenin getirdiği sancılı tablodan ve serbest dolaşımının tesisi için üye devletler arasında sınırların kaldırılması, bu alanlarda işbirliğini eskiye oranla çok daha fazla önemli hale getirmiştir. Çok özet ifadesiyle, serbest dolaşım hakkının adil ve güvenlik içinde gerçekleştirilmesini amaçlayan adalet ve içişleri alanındaki işbirliği, Avrupa Birliği nin kurucu antlaşması kabul edilen Maastricht antlaşmasının VI. Bölümünde düzenlenmiştir. Bu bölümde K.1. - K.9. maddeleri arasında yer alan hükümler işbirliğinin kapsamını ve nasıl belirleneceğini belirtmektedir. Bu hükümlere göre işbirliği alanları; iltica politikası, üye ülkelerin dış sınırlarından geçiş yapacak kişilere uygulanacak kurallar ve bunların denetimi, göç politikaları ve üçüncü ülke vatandaşlarına uygulanacak politika, üçüncü devlet vatandaşlarının üye devletlerin ülkelerine giriş ve seyahat şartları, üçüncü devlet vatandaşlarının üye devlet ülkelerine giriş, ikamet ve çalışma şartları, üçüncü devlet vatandaşlarının üye devletlerin ülkelerine yasal olmayan göçü, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele, sınır ötesi örgütlü suçlarla mücadele hukuki işlerde işbirliği, ceza hukuku alanında işbirliği, gümrükler arasında işbirliği, terörizm, kanunsuz uyuşturucu trafiği ve ciddi uluslararası suçlarla mücadele amacıyla polis teşkilatları arasında işbirliği konularını içermektedir (Ünal, 2004:3). Adalet ve içişleri alanındaki işbirliği konuları aday ülkelere yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülükler getirmektedir. Buna göre ulusal yolsuzlukla mücadele programını uygulamak, bağımsız bir Devlet Verilerinin Korunması Denetimi Birimini oluşturmak, yasadışı göçle mücadele etmek, sınır denetimiyle ilgili kontrolleri sıkılaştırmak, denetim ve gözetimin altyapısını oluşturmak, AB vize politikalarına uyum sağlamak, polis işbirliğini gerçekleştirmek üzere Europol birimini oluşturmak, Schengen müktesebatının kabulü için bir Eylem Planı hazırlamak (İKV, 2005: 380) aday ülkeler tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerdendir. Maastricht Antlaşması ile belirlenen adalet ve içişleri politikasına dair işbirliği alanları, Amsterdam Antlaşması ile özgürlük, güvenlik ve adalet (Beşe, 2003: 476) başlığı ile yeni bir alan oluşturularak kapsamı genişletilmiştir. Daha sonra 1999 yılında yapılan Tampere Zirvesi işbirliğini ileri boyuta taşımış ve iltica konusunu kapsam içine alarak Güvenlikli Bilgi Değişimi (Ünal, 2004:4) uygulamasına geçilmesine zemin hazırlamıştır yılında yapılan Nice Zirvesi, adli işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak, Avrupa Savcılığı na atıfta bulunmuştur. AB ülkelerinin, kendilerine göre farklı gerekçelerle bile olsa öteki-beriki şeklinde üçüncü devletlerin vatandaşlarını karşılarına alacak ayrımcılık politikalarını ve ortaya çıkan Avrupa Kalesi (Özcan, 2004: 142) coğrafyası dışlanmış duruma düşen ülkelerin desteğini kaybedeceğinden sınır aşan organize suçlarla mücadelede üye ülkelerin zorluklarını artıracak ve aynı oranda mücadelenin faturası da yükselecektir Genişleme Kapsamında Adalet ve İçişleri Sorunları Aralık 1998 yılında Lüksemburg Zirvesi ile AB nin gündemine gelen genişleme konusu (AB Konseyi 1998), AB nin sancılı ve tartışmalı alanlarından birisi olarak sürekli Birlik gündeminde yer almıştır. Ancak genişlemeye paralel olarak ortaya çıkan güvenlik problemleri ile birliğe yeni katkılar üye devletlerin müktesebata uyum ve idari kapasite konusundaki yeteneksizliklerin sonucu olarak, iç güvenlik müktesebatı korunmazsa, genişleme, genişlemiş bir Avrupa da özgürlük, güvenlik ve adalet alanına ulaşma hedefini tehlikeye atabilecektir (Lodge ve Bayburtlu, 2002:48). Özellikle AB ye tam üyelik kazanan merkezi ve doğu Avrupa ülkelerindeki suç oranının yüksekliği, 10

20 AB ORTAK POLİTİKALARI Samet ERCOŞKUN güvenlik problemi, devlet yönetiminde AB nin kurucu ülkelerinde rastlanmayan arızaların varlığı, kuvvetler ayrılığı ilkesine göre taşların yerine oturmaması gibi olumsuzluklar AB coğrafyasını daha önce karşılaşmadığı bir suç oranıyla karşı karşıya getirmiştir (Özcan, 2004:139). Öyle ki, gelinen noktada, iç güvenlik müktesebatının korunmaması halinde genişlemenin AB nin geleceğini, özgürlük, güvenlik ve adalet alanını tehlikeye sokacağı yüksek sesle dile getirilmeye başlanmıştır. İlk genişlemesini 1973 yılında Danimarka, İrlanda ve İngiltere ile yapan AB, sırasıyla 1973 yılında Danimarka, İrlanda, İngiltere, 1981 yılında Yunanistan, 1986 yılında Portekiz ve İspanya, 1995 yılında Avusturya, Finlandiya ve İsveç ve nihayet 2004 yılında Estonya, Litvanya, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, GKRY, Slovakya, Slovenya, Malta ve Macaristan (ABGS (b), , ile genişleme kararlarını alarak sınırlarını genişletmiştir. AB nin genişlemesi yeni veya aday ülkelerin olduğu kadar mevcut üye devletlerin de sorumluluğunu artırmaktadır. Aday ülkelerin uluslararası ve Avrupa konvansiyonlarının benimsenmesi, uygulanması konusundaki sözlerinin gerçekte anlamının olması için karşılıklı güven, hukuka ve düzene saygı, adalet, tolerans ve insan haklarına saygıya dayalı bir kültür oluşturmak amacıyla gereği yapılmalıdır. (Lodge ve Bayburtlu, 2002: 49) 3.9. Genel Değerlendirme: AB de Adalet ve içişlerinin Kapsam ve İçeriği, Supranasyonel - Hükümetlerarası Yaklaşım Tartışması Ekonomik entegrasyon hedefine yönelik olarak yola çıkan ve örgütlenmesini bu çerçevede büyük ölçüde tamamlayan AB nin ortak politikası içinde adalet ve içişleri, özellikle Amsterdam Antlaşması nın yürürlüğe girmesinden itibaren, en dinamik politika alanlarından birisi haline gelmiştir (Bozkurt vd., 2004:300). Özellikle AB nin genişleme / derinleşme politikaları, topluluk içinde güvenlik konusunun her zamankinden daha ayrıntılı olarak gündeme gelmesine yol açmıştır. Adalet ve içişleri politikasının tarihi süreçte, Tampera Zirvesi ile özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı olarak gündeme gelmesi, kapsamının genişletilerek adeta AB üyesi devletlerin diğer devletlerden soyutlanması gibi algılamalara neden olması konuyla ilgili tartışmaları artırmıştır. Güvenlik alanının adeta Avrupa Kalesi oluşturularak, öteki-beriki ayrımını çağrıştıracak dışlayıcı bir kimlik kazanması, AB kurumlarının bu alana ilişkin yetki, sorumluluk ve sahip oldukları araçların hukuki niteliği, bu alana ilişkin uygulamalardan kaynaklanan temel haklar sorunu (Bese, 2003:482) yeni tartışma alanları yaratmış olup konuyla ilgili tartışmalar çeşitli açılardan günümüze dek süregelmiştir. 11

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Tarihçe:

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Tarihçe: Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Tarihçe: Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler, Avrupa Topluluğu (AT) ile 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren Ankara

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR AVRUPA BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞ NEDENLERİ Tarihin en kanlı iki dünya savaşını yaşamış Avrupa Kıtasında sürdürülebilir bir barışın tesisi, Daha yüksek yaşam standartları ve tam istihdamın sağlanmasını

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ KISA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ A. LÜKSEMBURG GRUBU ÜLKELERİ - Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 41 Muzaffer Akdoğan - Estonya'nın Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 81

Detaylı

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1 Türkiye'nin 1 2 3 4 5 6 7 1 GÖÇ YÖNETİMİ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Başta AB Üye Devletleriyle olanlar olmak üzere, ülkenin bütün sınırları boyunca sınır kontrollerinin ve

Detaylı

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları AB Türkiye İlişkileri Tarihi Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 2 AB NİN KURUMSAL TEMELLERİ Avrupa nın yükselişi, iki ezeli düşmanı ortaklık

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

Türkiye nin AB Entegrasyon Sürecinde Müktesebata Uyum Bağlamında İçişleri Alanında Attığı Adımlar

Türkiye nin AB Entegrasyon Sürecinde Müktesebata Uyum Bağlamında İçişleri Alanında Attığı Adımlar GİRİŞ Türkiye nin AB Entegrasyon Sürecinde Müktesebata Uyum Bağlamında İçişleri Alanında Attığı Adımlar Samet Ercoşkun (Sandıklı Kaymakamı) Bilindiği üzere Türkiye ile Avrupa Birliği arasında müzakere

Detaylı

Kısa. Kısa... Avrupa. Birliği. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi

Kısa. Kısa... Avrupa. Birliği. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi Kısa Kısa... Avrupa Birliği Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi Avrupa Birliği nin Tarihsel Gelişimi İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa da barışın yeniden kurulması, Avrupa ülkelerinin ortak değerler

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T 2016 Brexit, yani İngiltere nin Avrupa Birliği nden (AB) ayrılması olarak ifade edilen kavram, İngilizcede Britain (Britanya ve Exit (çıkış) kelimelerinin birleştirilmesiyle

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr AB nin Kurumları 26 İKT461 AB Türkiye İlişkileri 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi AT larını kuran Paris ve Roma Antlaşmaları, bir ulusal devleke olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı görevlerini

Detaylı

Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği nde Yetki Avrupa Birliği nde Karar Alma Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları -3. Ders- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı 2012-2013 Güz Dönemi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

BÖLGESEL BİRLEŞMELER

BÖLGESEL BİRLEŞMELER BÖLGESEL BİRLEŞMELER Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları Serbest ticaret bölgeleri Tarife birliği anlaşmaları Gümrük birliği anlaşmaları Ekonomik birleşmeler Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları Amaç: anlaşmaları

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU Serbest Ticaret sı (STA), iki ya da daha fazla ülke arasında ticareti etkileyen tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılarak, taraflar arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan, ancak

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 118 Mart 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU AB E YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ İKV Proje Müdürü 0 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

AB Türkiye Vize Serbestleştirilmesi Süreci

AB Türkiye Vize Serbestleştirilmesi Süreci AB Türkiye Vize Serbestleştirilmesi Süreci Aralık 2013 Mayıs 2016 16 Aralık 2013 Geri Kabul Anlaşması imzalandı AB Türkiye Vize Serbestleştirilmesi Diyaloğu başladı Vize Serbestleştirilmesi Yol Haritası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE 68 EKONOMİK FORUM

AVRUPA BİRLİĞİ AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE 68 EKONOMİK FORUM AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE 68 EKONOMİK FORUM Çisel İLERİ İKV Proje Müdürü EUROSTAT VERİLERİNE GÖRE, AB NİN TOPLAM ENERJİ TÜKETİMİNDE YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN KULLANIMI 2004

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER DOÇ. DR. ÇİĞDEM NAS İKTİSADİ KALKINMA VAKFI GENEL SEKRETERİ SUNUM PLANI AB İLE İLİŞKİLERDE DÖNÜM NOKTALARI MÜZAKERELERDE SON DURUM VE SORUNLAR

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas Đktisadi Kalkınma Vakfı Araştırma Müdürü, Genel Sekreter Vekili ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI 6-9 KASIM

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Aylin ÇİÇEK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 19--20 Ekim 2016 - ANKARA 1 Doğal Kaynak Al-Kullan-At Atık LİNEER EKONOMİ SÜRECİ Üretim Geri Dönüşüm Tüketim Atık Yönetimi

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER ARALIK 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER İLKER GİRİT Ders Avrupa Birliği nin Genişleme

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Dr. Binhan OĞUZ IKV-Konuşma notu 14 Haziran 2007

Dr. Binhan OĞUZ IKV-Konuşma notu 14 Haziran 2007 TÜRK TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRLERİNİN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ DURUMU AB ye uyumda sosyal şartlardan, davranış kurallarından, çevre, fikri mülkiyete kadar bir dizi alanda sektörümüzün ve ülkemizin

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi nde 33 No lu Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU

AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU Nazif Hülâgü SOHTAOĞLU Duygu PAPUR İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü 1951

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI AB Genel Müdürlüğü TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi 16-17 Aralık 2004

Detaylı

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI AVRUPA DA BARIŞ??? SAVAŞ SONRASI AVRUPASI ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. AVRUPA NIN EKONOMİK KALKINMA SORUNLARI 1 Savaş sonrasında kurulan örgütler

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞU ve DERİNLEŞMESİ 1 Yrd. Doç. Dr. A. Sait SÖNMEZ

AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞU ve DERİNLEŞMESİ 1 Yrd. Doç. Dr. A. Sait SÖNMEZ Ünite 6 AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞU ve DERİNLEŞMESİ 1 Yrd. Doç. Dr. A. Sait SÖNMEZ Avrupa Topluluklarının Kuruluşu ve Avrupa Siyasi İşbirliği anlatılacaktır. Avrupa Topluluklarının çekirdeğini oluşturan

Detaylı

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYEHIRVATİSTANMAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ DENİZ İNAN Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Stajyeri TEMMUZ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ Avrupa

Detaylı

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME Kanun No: 19461 Bakanlar Kurulu Kararı: 06.09.1993 (Resmi Gazete Yayım Tarihi: 10.10.1993 Sayı: 21724) Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Almanya Federal

Detaylı

24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK

24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 24.0007.1.01 Tanık Koruma

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Ekim 2011 1 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 1. Faslın Kapsamı 2. AB Müktesebatı 3. Ulusal Mevzuat 4. Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama 5. Yapılması

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU KANUNLAR Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasına İlişkin

Detaylı

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK Öncelik 24.1 Tüm kolluk kuvvetleri birimlerinin adli ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile bunların statü ve işleyişlerinin, kurumlar arası

Detaylı

tepav Nisan2016 N201611 Vizesiz Seyahat İçin Gerekenler ve Türkiye nin Durumu DEĞERLENDİRME NOTU

tepav Nisan2016 N201611 Vizesiz Seyahat İçin Gerekenler ve Türkiye nin Durumu DEĞERLENDİRME NOTU Nisan2016 N201611 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRME NOTU Vizesiz Seyahat İçin Gerekenler ve Türkiye nin Durumu (Metnin orijinali European Stability Initiative tarafından

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 11 ARALIK 2015

REFORM EYLEM GRUBU ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 11 ARALIK 2015 REFORM EYLEM GRUBU ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 11 ARALIK 2015 Reform Eylem Grubu nun (REG) üçüncü toplantısı, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu başkanlığında REG üyeleri Avrupa Birliği Bakanı

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4.

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4. AB Treni Balıkesir den Geçiyor TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE 1. Avrupa Birliği Tarihi 2. Avrupa Birliği Kurumları 3. Türkiye-AB İlişkileri 4. Müktesebat Uyumu II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa da refahı

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü nün AB Uyum Faaliyetleri

Emniyet Genel Müdürlüğü nün AB Uyum Faaliyetleri Emniyet Genel Müdürlüğü nün AB Uyum Faaliyetleri Denizli Sanayi Odası, 1 Aralık 2008 Selamettin ZÜNBÜL 3. Sınıf Emniyet Müdürü Denizli Emniyet Müdürlüğü RESİ 1 Sunum Başlıklar kları Siyasi İşler Polis

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 26- DIŞ İLİŞKİLER I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 26.1 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ÖNCELİK 26.2 Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ÖNCELİK 26.3 Çift Kullanımlı Mallar II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE

Detaylı