GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR"

Transkript

1

2 . "Tutmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır? A) Bu moda tutmadığı için eskiye dönüldü. B) Böyle havada beni deniz tutar. C) İki erik yedim; midem tuttu yine. D) Küçüğü havalara fırlatır, fırlatır, tutardı. E) O arkadaşını gözüm tutmadı. 2. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarıldığında cümlenin anlamı değişir? A) Senin böyle cesur olduğunu bilmezdim. B) Benim hakkımda ne düşündüğünüzü biliyorum. C) O, sahip olduklarıyla yetinmez hiçbir zaman. D) Siz akşama kadar çalıştınız mı gerçekten? E) Senin görüşlerin nedir bu konuda? 3. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? A) Köyden kente göç, Türk romanın da sıkça işlenmiş bir konudur. B) Yeni Türk lirasının en büyük banknotu yüz lira olarak basılmış. C) Emeklilik için erken bir yaş değil mi otuz beş yaş? D) Kır saçlı bir adam duruyordu ıssız bir gölgede. E) Güllerin arasındaki otları yol ki bahçemiz daha da güzel görünsün. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük kullanılmıştır? A) Elindeki kitabı masanın üzerine attı. B) Hemen buraya gelsene, diye bağırdı. C) Annem, akrabalarımı da doğum günüme çağırmış. D) Karar açıklanınca salondan homurtular yükseldi. E) Değişik fikirleriyle herkesin ilgisini çekiyor. 5. "Bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramı birden fazla sözcükle anlatmaya 'dolaylama' denir." Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? A) Kemal, bana sınava girmeyeceğini söyledi. B) Annemin söylediklerini duymadım sanma. C) Oraya yapacağı ziyareti yine ertelemiş. D) O gün hayat arkadaşından bile destek göremedi. E) Bugün buraya geleceğimizi biliyordu. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bol" sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı kullanılmamıştır? A) Bu yıl bağlar az ürün verdi. B) Saçların ne kadar seyrek. C) Bu elbise size dar gelir. D) Bu yıl ürün yine kıt. E) Elimizdeki olanaklar oldukça sınırlı.

3 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler "genelden özele" doğru sıralanmıştır? A) Çam her mevsim yeşil kalabilen bir ağaçtır. B) Taş katı varlıklar arasında yer alır. C) Gül çiçekler içinde birincidir. D).Nedense.bu.toplumdaki insanlar, er kek çocuk istiyor. E) Yılan sürüngen bir hayvandır. 8. Bizim zamanımızda gençler büyüklere her zaman saygılı davranırdı. Eski camlar bardak oldu artık. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Bu konak bana çocukluk günlerimi hatırlatıyor. B) Devir değişti artık, eski değerlerimiz yok olup gidiyor. C) Eski sorunları yeniden gündeme getirmenin bir faydası yok. D) Burada hiçbir şey değişmemiş, her şey aynı kalmış. E) Dikkatsizliğin yüzünden tüm kurumun düzeni bozuldu. 9. Aşağıdakilerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Merdivenleri koşarak çıkınca nefes nefese kalmıştı. B) Bu gizli sırrı bugüne kadar saklamış. C) Elektrikler kesilince asansörde mahsur kalmış. D) Metrobüsler trafiği az da olsa rahatlattı. E) RTÜK yayın ilkelerine uymayan kanalın yayınını durdurdu Aşağıdakilerin hangisinde bir anlam belirsizliği vardır? A) Bu kitabı yeni aldım; ama hemen bitirdim. B) Bayan doktora gitmek istediğini söyledi. C) Soğuktan burnu ve kulakları kıpkırmızı olmuş. D) Özel günlerde bütün aile bir araya gelir. E) Bu grev en çok tüketiciyi etkiledi.. Aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından doğan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Güler yüzlü olduğundan herkes onu çok severdi. B) Bazıları hiç çalışmadan başarılı olmak istiyor. C) Vizyondaki filmlerin hepsi birbirinden güzel. D) Bugüne kadar beni hiç yanıltmadı. E) Yeni eve girmiştim ki telefon çaldı. Şimdi gene başka bir örnek alalım ( ) Ataç, Batı edebiyatından kimleri tutardı ( ) Bu da dikkate değer bir noktadır ( )Bakınız bunlar kimlerdir( ) Apuleius, Lukianos, Terentius ( ) 2. Yukarıda parantezle belirtilen yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? A) (:), (?), (.), (:), (...) B) (.), (?), (.), (.), (.) C) (.), (?), (.), (,), (...) D) (:), (?), (.), (.), (...) E) (.), (?), (.), (:), (.)

4 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme.( ).işaretinin.kullanımı yanlıştır? A) Onlar da biz de bir daha Side ye gitmedik. B) Erzincan lı bir arkadaşına yardım etmiş. C) TRT nin yeni vericisi bugün hizmete giriyor. D) Bize neden Antalya nın haritasını göndermiş? E) Ankara nın bu kesimine yazın su verilmiyor. 6. Bir baba ile oğlunun yaşları toplamı 79 dur. Yaşları arasındaki fark 39 olduğuna göre, baba kaç yaşındadır? A) 29 B) 54 C) 58 D) 59 E) 60 Dizardarbaşı ( ) - Ali Usta dükkanı arayacağız ( ) dedi( ) Koca Ali cevap verdi. - Niçin ( ) 4. Yukarıdaki parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? A) (;) (.) (,) (?) B) (:) (.) (,) (!) C) (:) (,) (.) (?) D) (:) (;) (.) (!) E) (;) (,) (,) (?) TL lik bir mal % 5 zararla kaç TL ye satılır? A) 45 B) 245 C) 255 D) 265 E) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilemez? A) Bugün matematikten kaç soru çözdün B) Neden geç kaldığımı anlatacağım C) Niçin araştırmadan böyle bir işe kalkıştınız D) Hangi kitabı daha çok beğendin E) Maçı sizin evde mi izleyeceğiz 3

5 8. Salih 300 km yolun önce 2 sini gitti.sonra kalan yolun 3 ünü daha gitti. Buna göre Salih in geriye kaç km yolu kalmıştır? A) 50 B) 00 C) Bir kamyonun hızı saatte 75 km dir. Bu kamyon 2 dakikada kaç km yol alır? A) 5 B) 2 C) 0 D) 8 E) 20 D) 200 E) Bir baba ile 4 çocuğunun yaşları toplamı 70 tir. Kaç yıl sonra yaşları toplamı 00 olur? 2..Bir işi Ali yalnız başına 6 günde, Yunus ise yalnız başına 2 günde bitiriyor. İkisi birlikte bu işi kaç günde bitirirler? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 4

6 22..a= 0,07 b= 0,07 c= 0,7 d= 0,7 24..Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) B) ise aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) d>c>b>a B) b>c>d>a C) d>c>a>b D) a>b>c>d E) d>a>c>b 4 6 : 9 C) 3 E) D) : sonucu kaçtır? 2 3? işleminin [2.(9 4) +5]=? işleminin sonucu kaçtır? A) 3 B) 7 2 C) 7 D) 4 7 E)2 A) 8 B) 3 C) 8 D) 3 E) 27 5

7 26. Hangi sayının 3 fazlasının 2 katının eksiği 5 eder? A) 22 B) 23 C) 24 D) 25 E) sayısının 4 tabanındaki eşiti nedir? A) 203 B) 302 C) 03 D) 403 E) 203 2x ise x değeri kaçtır? A) 9 B) 20 C) 2 D) 8 E) ? işleminin sonucu kaçtır? A) B) 20 C) 27 D) 28 E) % 8 i 2 olan sayının % 20 si kaçtır? A) 2 B) 5 C) 20 D) 25 E) 30 6

8 . Aşağıdakilerden hangisi, Rusya'nın I. Dünya Savaşı'ndan çekilmesini gerektiren nedenlerden biridir? A) Almanların üstün hale gelmesi B) Osmanlı İmparatorluğunun savaşa girmesi C) Bolşevik İhtilali nin çıkması 4. I. Dünya savaşı devam ederken yapılan gizli antlaşmalarla Anadolu da işgal hakkı elde eden ancak daha sonra bu hakkı kaybeden devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Rusya E) Yunanistan D) ABD'nin savaşa girmesi E) Müttefiklerinin yardım etmemesi 2. Aşağıdakilerden hangisinin milli cemiyetlerin özellikleri arasında olduğu söylenemez? A) Bölgesel kurtuluş çareleri aramaları B) Direnişi örgütlemeleri C).Bölge halkının haklarını savunmaları D).İşgallerin protesto edilmesini sağlamaları E) Düşmanı yurttan atmaları 5. T.B.M.M nin ilk yıllarda Hıyanet-i Vataniye kanununun çıkarılmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A).Milli birliği bozucu faaliyetleri engellemek B) Ayaklanmaları ve asker kaçaklarını cezalandırmak C) T.B.M.M nin otoritesini güçlendirmek D) Huzur ve emniyeti temin etmek E) Hukuk alanında yenilikler yapmak 3. Sivas kongresinde tartışmalara neden olan en önemli konu aşağıdakilerden hangisi olmuştur? A) Dış yardım sorunu B) Saltanatın kaldırılması C) Himaye ve Manda sorunu D) Halifelik makamının geleceği 6. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümeti ve İtilaf devletlerince çıkarılan ayaklanmalar arasında yer almaz? A) Yozgat ayaklanması B) Afyon ayaklanması C) Konya ayaklanması D) Koçkiri ayaklanması E) Demirci Mehmet Efe ayaklanması E) Düzenli orduya geçilmesi 7

9 7..Sivas Kongresi'nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi, yürütme yetkisinin kullanıldığına kanıt olarak gösterilebilir? A) Tüm cemiyetlerin tek bir çatı altında toplanması B) Ali Fuat Paşa'nın Batı Anadolu Kuvay-ı Milliye komutanlığına atanması C) Meclis-i Mebusan'ın toplanmasının kararlaştırılması 9..Sakarya Savaşı Yunanlılarla yapıldı ve kazanıldı. Bu savaştan sonra Fransa TBMM ile Ankara Antlaşmasını imzaladı. Fransa'nın antlaşmayı imzalamak için Sakarya Savaşı'nın sonucunu beklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Ordu mevcudunu yetersiz bulması D) Manda ve himayenin kabul edilmemesi B).Sevr.Antlaşması'nın karşı çıkması imzalanmasına E) Erzurum Kongresi kararlarının genişletilerek kabul edilmesi 8. Sakarya Savaşı askeri ve siyasal sonuçları açısından Kurtuluş Savaşı'nın çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu savaşın kazanılması ile Yunanlılar Batı Anadolu'da savunma durumuna geçmiş, Fransa; TBMM ile Ankara Antlaşması'nı imzalayarak Güney Cephesi'nin kapanmasını sağlamıştır. Ayrıca Kars Antlaşması ile de doğu sınırı kesinleşmiştir. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi için uygun bir ortam hazırladığı söylenebilir? A) Büyük Taarruz B) Lozan Barışı'nın imzalanması C) Saltanatın kaldırılması D) Cumhuriyetin ilanı C) Misak-ı Milli'yi kabul etmesi D) TBMM'nin gerçek gücünü görmek istemesi E) Kapitülasyonların kaldırılmasına engel olmak istemesi 0..İtilaf Devletleri Lozan Konferansı'na TBMM'nin yanında İstanbul hükümetini de çağırınca TBMM çıkardığı bir yasa ile saltanatı kaldırmış ve Osmanlı Devleti'nin varlığı resmen sona ermiştir. TBMM'nin bu karar ile aşağıdakilerden hangisini kanıtladığı söylenebilir? A) Bölgesel barışı sağlamak B).Milletler Cemiyeti'nin kararlarına uymak C) Yeni bir savaş başlatmak D).Ulusun tek ve gerçek temsilcisi olduğunu göstermek E) İtilaf Devletleri'yle uzlaşmak E) Kurtuluş Savaşı'nın bitmesi 8

10 . Eski Türklerin ölülerini silahları ve kıymetli eşyaları ile birlikte gömmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Ölümden sonraki hayata inanmaları 4. Aşağıdaki haritada Türkiye'de kırık hatlarının en yoğun olduğu alanlar gösterilmiştir. B) Budizm in etkisinde kalmaları C) Ölünün kalan eşyalarının uğursuz saymaları. D) Çok tanrılı inancın bulunmaması E) Toprağın kutsal kabul edilmesi 2..Çinlilerle Araplar arasında yapılan Talas savaşının Dünya kültür tarihi açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A).Batı Türkistan Çin baskısından kurtulmuştur B) Karluklar bağımsız olmuştur C).Türk-Arap mücadeleleri sona ermiştir D).Türkler İslam dinini yakından tanımıştır E).Çin dışında ilk kez kâğıt üretilmiştir. Haritada gösterilen yerlerle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğrudur? A) Depremlerin en yoğun olduğu alanlardır. B) Sanayinin en çok geliştiği alanlardır. C) Yükseltinin en fazla olduğu alanlardır. D) Bitki örtüsünün en gür olduğu alanlardır. E) Sıcak su kaynaklarının olmadığı alanlardır. 5. Aşağıdaki ovalarımızdan hangisi bir delta (alüvyal ova) değildir? A) Çukurova 3..Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde yüksek öğretim kurumu olarak kurulmuştur? A) Darüşşifa B) Vakıf C) Medrese D) Derbent E) Cami B) Bafra C) Silifke D) Bakırçay E) Elbistan 9

11 6. A) ve 2 B) 3 ve 4 C) Yalnız 5 D) 2 ve 5 E) 2 ve 3 8. Sanayi ticaret ve ulaşımın gelişmiş olduğu yerler nüfusun da yoğun olduğu yerlerdir. Buna göre aşağıdaki illerimizden hangisinin nüfusu diğerlerine göre daha yoğundur? Yukarıdaki sıcaklık ve yağış grafiği verilen kent aşağıdakilerden hangisidir? A).Malatya B) Muğla C) İzmir D) Elazığ E) Tokat A) Adana B) Rize C) Erzurum D) Denizli E) Konya 7. Kırsal alanda makine kullanımının yaygınlaşması köyden kente olan göçü artırır. 9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan değildir? A) Hukuk kuralları B) Din kuralları C) Görgü kuralları D) Tabiat kuralları E) Ahlak kuralları 20. Aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerdendir? A) Öğrenim hakkı Haritada taralı alanlardan hangisinde yer şekilleri makineli tarım yapmayı zorlaştırmıştır? B) Konut hakkı C) Basın hürriyeti D) Özel hayatın gizliliği E) Kamu hizmetine girme hakkı 0

12 2. Aşağıdakilerden hangisi yüksek yargı organı değildir? A) Anayasa mahkemesi B) Sayıştay C) Danıştay D) Yargıtay E) Uyuşmazlık mahkemesi 22. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 24. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu olağanüstü hal ilanı kararı alma süresi en fazla ne kadardır? A) 3 ay B) 4 ay C) 6 ay D) yıl E) 3 yıl A) Yürütmenin başı cumhurbaşkanıdır B) Başbakan hiyerarşide üçüncü sıradadır C) 92 Anayasası Türk tarihinin ilk anayasasıdır D) HSYK nın başkanı Adalet bakanıdır E) Danıştay üyelerinin /4 Cumhurbaşkanı tarafından atanır 25. Türkiye nin en çok ihracat yaptığı ülke hangisidir? A) Almanya B) Rusya C) Azerbaycan D) İngiltere E) ABD 23. Aşağıdakilerden hangisi meclisin denetleme yollarından biri değildir? A) Gensoru B) Genel görüşme C) Meclis soruşturması D) Meclis araştırması E) Meclis iç tüzüğü Dünya kupası hangi ülkede yapılacak? A) ABD B) Japonya C) Ukrayna D) Brezilya E) Arjantin

13 27. Aşağıdakilerden hangisi yeni kurulan bakanlıklardan değildir? A) Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı B) Ekonomi Bakanlığı C) Avrupa Birliği Bakanlığı D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı E) Gençlik ve Spor Bakanlığı 30. T.C Merkez Bankası başkanı kimdir? A) Süreyya SERDENGEÇİT B) Durmuş YILMAZ C) Gazi ERÇEL D) Ömer DİNÇER E) Edem BAŞÇI Avrupa spor başkenti aşağıdakilerden hangisidir? A) Londra B) İstanbul C) Kabil D) Barselona E) Köln 29..AKPM(Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi) tarafından TBMM Yİ temsil etme yetkisini aşağıdakilerden hangisine vermiştir? A) Egemen BAĞIŞ B) Ali BABACAN C) Deniz BAYKAL D) Şenez ERZİK E) Cemil ÇİÇEK 2

14 Genel Yetenek Genel Kültür D 6 D C 6 C 2 A 7 C 2 E 7 D 3 A 8 B 3 C 8 C 4 D 9 C 4 C 9 D 5 D 20 A 5 B 20 E 6 B 2 C 6 E 2 B 7 D 22 C 7 B 22 C 8 B 23 E 8 A 23 E 9 B 24 E 9 D 24 C 0 B 25 D 0 D 25 A E 26 B A 26 D 2 A 27 A 2 E 27 D 3 B 28 E 3 C 28 B 4 C 29 A 4 A 29 C 5 B 30 D 5 E 30 E 3

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek 1. Ozan, dizelerini genellikle halkın diline yaslamıştır. Günlük dilin dağarcığıyla yalın bir anlatım oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bunun yanında konuşma dilinin toprağına henüz kök salmamış taze söylemleri

Detaylı

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Ünite 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER ÜNİTE 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Bilgi Köşesi SÜTÇÜ İMAM Fransızlar, 25 Ekim 1919 da Ermeni askerleri ile birlikte Maraş a girmişlerdi. Yerli Ermenilerin kışkırttığı

Detaylı

ÖN SÖZ. Kitap ile ilgili öneri ve görüşleriniz için bilgi@datayayinlari.com adresimize mail gönderebilirsiniz.

ÖN SÖZ. Kitap ile ilgili öneri ve görüşleriniz için bilgi@datayayinlari.com adresimize mail gönderebilirsiniz. ÖN SÖZ III Bu kitabımız 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III GENEL KÜLTÜR DĐKKAT: BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 60 TIR. 1-30 SORU Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi ile Türk Kültür ve Medeniyetleri 31-48 SORU Türkiye Coğrafyası 49-60 SORU: Temel Yurttaşlık

Detaylı

A SÖZEL BÖLÜM ALS / 2006. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim, açıklamasıyla

A SÖZEL BÖLÜM ALS / 2006. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim, açıklamasıyla 1. Aşağıdaki cümlelerde ayraç içinde verilen açıklamalardan hangisi altı çizili sözcüğün anlamına uygun değildir? A) Akşam olunca lambayı yakıyorduk. (içindeki maddeyi tutuşturmak) B) İkindiye doğru yağmura

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. GRUP: ŞEF ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU TESTİ (6. sınıfta öğrenim görecekler)

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir.

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI Bu soru kitapçığı 8 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. Bu

Detaylı

GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK TÜM SORULAR

GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK TÜM SORULAR TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI MART 2012 GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK TÜM SORULAR NOT: KIRMIZI OLARAK ĠġARETLENEN SEÇENEKLER SORULARIN DOĞRU CEVABIDIR. 1. GENEL KÜLTÜR I. Boğazların

Detaylı

Genel Yayın Sıra No: 199 2012 / 01 ISBN No: 978-605-5316-03-7. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu

Genel Yayın Sıra No: 199 2012 / 01 ISBN No: 978-605-5316-03-7. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Genel Yayın Sıra No: 199 2012 / 01 ISBN No: 978-605-5316-03-7 Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Tasarım / Uygulama / Baskı Ege Basım Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4/1 Ege Plaza 34704 Ataşehir/İST.

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - -

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - - Genç Barış İnisiyatifi Derneği Adına İmtiyaz Sahibi Emre Akkaş 6 Kemal Burkay: BİR 90 YIL DAHA ASLA! Genel Yayın Yönetmeni Fatih Kafadar Yazı İşleri Müdürü Onur Reha Yıldırım Yayın Kurulu Ahmet Keskin

Detaylı

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye Katkıda bulunan: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1)

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1) A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir) S.1) Aşağıdaki yerlerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasında Yunanistan dan harp tazminatı olarak alınmıştır?

Detaylı

TÜRKÇE TESTİ. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı

TÜRKÇE TESTİ. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı TÜRKÇE TESTİ ÖSS HAZIRLIK DENEME 1 DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 30 DUR. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı SAY-1 Puanında 0,3 SAY- Puanında

Detaylı

Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır

Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır ATSO Ağustos 2011 Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saygıdeğer Üyelerimiz

Detaylı

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM)

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) ATATÜRK ĠLKELERĠ ve ĠNKILAP TARĠHĠ SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) 1) Osmanlı Ġmparatorluğu I. Dünya SavaĢı'na hangi ülkenin müttefiki olarak girmiģtir? a) Fransa b) Rusya c) Almanya

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe Tutanak Özeti: 3 üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük ün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak

Detaylı