MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ VE 20 TEMMUZ FEN LİSESİ YERLEŞTİRME SINAVI 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ VE 20 TEMMUZ FEN LİSESİ YERLEŞTİRME SINAVI 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ"

Transkript

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ VE 20 TEMMUZ FEN LİSESİ YERLEŞTİRME SINAVI 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ İsim/Soy İsim:... Aday No:... TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-KIBRIS TÜRK TARİHİ İNGİLİZCE SORU KİTAPÇIĞI 1. Test soru kitapçığı 14 sayfadan GENEL AÇIKLAMA oluşmaktadır. 2. Bu test 25 Tarih ve 25 İngilizce sorusunu içermektedir. Bunları cevaplandırmanız için sizlere 75 dakikalık süre verilecektir. 3. Size dağıtılan cevap kağıdının üzerinde adınız, soyadınız ve aday numaranız bilgisayar tarafından yazılmış ve kodlanmıştır. 4. Her soru için dört farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru yanıt olup diğerleri yanlıştır. 5. Cevap kağıdında her sorunun karşısında bulunan şıklardan doğru yanıt olan dairenin içini koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle iyice karalayınız. Kurşun kalem dışında başka çeşit kalem kullanmayınız. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken iz bırakmayacak şekilde dairenin içini yumuşak bir silgiyle iyice siliniz. 6. Soru kitapçığı üzerindeki boş yerleri işlem yapmak için kullanabilirsiniz. 7. Cevap kağıdınızı buruşturmayınız ve üzerine gereksiz işaret koymayınız. 8. Bilmediğiniz soruların üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa yapmadıklarınızı yeniden gözden geçirirsiniz. SALON BAŞKANI SINAVINIZ BAŞLAMIŞTIR UYARISINDA BULUNMADAN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. Şimdi aşağıdaki örnek sorunun nasıl cevaplandırılacağını beraberce inceleyelim. ÖRNEK SORU: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hangi tarihte ilan edilmiştir? 12 Kasım Kasım Kasım Kasım 1983 Bu sorunun doğru cevabı 15 Kasım 1983 tür. Doğru olan bu cevap B seçeneğidir. Onun için B seçeneğindeki dairenin içi karalanmıştır. Hepinize başarılar dileriz. A B C D

2

3 TC İNKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK KIBRIS TÜRK TARİHİ 1) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili gelişmelerden biri değildir? Tobruk ve Derne'de İtalyanların durdurulması 31 Mart İsyanı'nın bastırılması İngilizlere karşı Kanal Harekâtının düzenlenmesi Muş ve Bitlis'in Ruslardan geri alınması 4) I. Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti'nin sona ermek üzere olduğunu düşünen İtilaf Devletleri, kendi aralarında gizli antlaşmalar yaparak Osmanlı topraklarını paylaştılar. Aşağıdakilerden hangisi gizli antlaşmalara katılan devletlerden biri değildir? Yunanistan Rusya İngiltere Fransa 2) Mustafa Kemal'in, çocukluk yıllarını ve gençlik yıllarının bir bölümünü geçirdiği Selanik şehrinin, aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde, farklı kültürlerin bir arada bulunduğunu kanıtlar? İşlek bir limanı olması Avrupa ve İstanbul'u birbirine bağlayan demir yoluna sahip olması Gelişmiş bir ticaret ve sanayi şehri olması Şehirde birçok milletten insanların yaşaması 3) Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı'nda son görev yeri olan Suriye'de, İngiliz Ordusu nun ilerlemesini durdurmuştur. Mustafa Kemal'in Suriye'den ayrılıp İstanbul'a gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Kurtuluş Savaşı nın başlaması Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması 9. Ordu Müfettişliğine atanması Sevr Antlaşması'nın imzalanması 5) I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında savaşa girmek istemesinde, I. Kaybedilen toprakların geri alınacağı II. Savaşı Almanya'nın kazanacağı III. Barış yanlısı siyaseti öne çıkaracağı düşüncelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulamaz? Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve III 6) Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanılarak Osmanlı Ordusu nun dağıtılması ve silahlarına el konması, aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında doğrudan etkilidir? Kuvayı İnzibatiye Kuvayı Milliye Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Tekalifi Milliye 1

4 TC İNKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK KIBRIS TÜRK TARİHİ 7) Erzurum Kongresinde: 8) Yalnız I I, II ve III Yalnız III I, III ve IV Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür; parçalanamaz. Manda ve himaye kabul olunamaz. Kuvayı Milliyeyi etken ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Milli meclisin derhal toplanması ve hükümet işlerinin meclis tarafından denetlenmesi için çalışılacaktır. kararları alınmıştır. Bu kararlar, Bölgesel amaçlı hareket ettikleri Fransızlara karşı oluşturuldukları İstanbul Hükümeti tarafından kuruldukları Tek merkezden yönetildikleri I. Bağımsızlık II. Batılılaşma III. Milli birlik ve beraberlik IV. Ulusal egemenlik ilkelerinden hangilerinin benimsendiğine kanıt olabilir? Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Doğu illerini; Kilikyalılar Cemiyeti, Çukurova ve çevresini; Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti, Karadeniz bölgesini; işgal etmek isteyen düşmana karşı kurulmuştur. Bu bilgilerden yola çıkarak, sözü edilen cemiyetler hakkında çıkarılabilecek ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir? 2 9) 10) 11) Büyük Millet Meclisine karşı gerçekleştirilen; Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II Yukarıdakilerden hangileri, Kütahya Eskişehir muharebelerinin sonuçlarındandır? I ve II Yalnız II Yalnız III I ve III I. Şeyh Sait, II. Çerkez Ethem, III. Kuvayı İnzibatiye ayaklanmalarından hangileri Osmanlı Hükümeti tarafından desteklenmiştir? I. Meclis'in Kayseri'ye taşınması tartışılmıştır. II. Ermenilerle Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. III. Mustafa Kemal'e Başkomutanlık görevi verilmiştir. AZERBAYCAN Yukarıda verilen kavram haritasında (? ) ile gösterilen yere hangisi yazılmalıdır? Sakarya Zaferi sonrası imzalanan Kars Antlaşması'nı imzalayan devletler Sakarya Zaferi sonrası imzalanan Ankara Antlaşması'nı imzalayan devletler Doğu Cephesinde savaşılan devletler Mudanya Ateşkes Antlaşması'na katılan devletler? GÜRCİSTAN ERMENİSTAN

5 TC İNKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK KIBRIS TÜRK TARİHİ 12) Bu antlaşma, Türk milleti aleyhine yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşmasıyla tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastin yıkılışını ifade eden bir belgedir. Osmanlı dönemine ait tarihte benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir. (Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, s.170) Mustafa Kemal bu sözleriyle hangi antlaşmanın önemini ifade etmiştir? Montrö Sözleşmesi Lozan Barış Antlaşması Mudanya Ateşkes Antlaşması Ankara Antlaşması 14) İktidar partisinin denetlenmesi Tevhidi Tedrisat Kanununun getirdiği yenilikler Ulusal ekonomiye geçilmesinin gerekçeleri Çok partili sisteme geçilmesinin nedenleri Halifeliğin kaldırılmasının sonuçları? Farklı görüşlerin mecliste kendini ifade edebilmesi Demokrasinin tam olarak uygulanması Yukarıdaki şemaya verilebilecek uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? 13) Mustafa Kemal, bu değerlendirmeyi aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olarak yapmıştır? İzmir suikast girişimi Menemen Olayı Şeyh Sait İsyanı Girişimin benim şahsımdan ziyade mukaddes Cumhuriyetimize ve onun dayadığı yüksek ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna şüphe yoktur. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. (Atatürk ün Söylev ve Demeçleri, s.706) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması 15) Aklın ve bilmin öncülüğünde yenileşmeyi ve gelişmeyi sağlamıştır. Atatürkçü düşünce sistemine dinamik bir yapı kazandırarak çağdaşlaşmayı sürekli hale getirmiştir. Yukarıda verilenler hangi ilke ile ilgilidir? Halkçılık İnkılâpçılık Milliyetçilik Cumhuriyetçilik 3

6 TC İNKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK KIBRIS TÜRK TARİHİ 16) 17) Ege Denizi nin giriş ve çıkışını kontrol etmesi Hindistan a giden deniz yolunun üzerinde olması Mısır a ve Süveyş Kanalına yakınlığı Rusya nın Ayastefanos Antlaşması ile Akdeniz e inme imkanını yakalaması Kıbrıs Tarihi dersi öğretmeni, öğrencilerinin sorduğu sorular üzerine tahtaya yukarıdaki maddeleri yazmıştır. Buna göre, hangi öğrenci sorduğu sorunun cevabını alamamıştır? KEMAL: Kıbrıs'ın jeopolitik konumu nedir? SEVDA: Kıbrıs'ın İngiltere için önemi nedir? EMRE: Büyük Britanya İmparatorluğuna neden Üzerinde Güneş Batmayan İmparatorluk denmektedir? GAMZE: İngiltere Kıbrıs'ı neden askeri üs olarak kullanmak istemiştir? 1931 Enosis İsyanı sonrasında İngiliz Hükümetinin aldığı bazı kararlar şunlardır: Kavanin Meclisi kapatıldı. Basına sansür kondu. Bütün siyasi partiler kapatıldı. Türk ve Yunan bayraklarının asılması, Türk ve Yunan tarihlerinin okutulması yasaklandı. Bu kararlar dikkate alındığında ; I. Kararlardan Kıbrıs Türk toplumu da etkilenerek, cezalandırılmıştır. II. İngiltere Kıbrıs'ta demokrasiyi geliştirmeyi amaçlamaktadır. III. İngitere Adada Türk ve Yunan milliyetçiliğinin güçlenmesini engellemeye çalışmıştır. 18) Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Türk Kurtuluş Savaşı nı başlatmıştır. Bu bağımsızlık mücadelesi, Kıbrıs Türklerini de harekete geçirmiştir. Bunlardan biri de Türk İstiklal Kumpanyası'nın faaliyetleridir. Kıbrıs'taki Türk İstiklâl Kumpanyası, Kurtuluş Savaşı için 25 Mart 1920'de bir müsamere düzenleyerek 221 lira para toplar. Bu dönemde toplanan yardımlar Kıbrıs'tan Anavatana doğrudan ulaştırılamadığı için Londra'da bulunan Hilal-i Ahmer Cemiyeti aracılığıyla gönderiliyordu. Ayrıca halkımız Lefkoşa, Limasol, Baf ve İskele'de müsamere, sergi ve yardım geceleriyle para toplayıp Kurtuluş Savaşı'na katkı yapıyordu. Anavatana gidebilenler de burada düşmana karşı Mustafa Kemal önderliğinde savaşmışlardır. Yalnız bu bilgilere göre; I. Kıbrıs'taki Türk basın ve yayın organları, Kurtuluş Savaşı na destek vermiştir. II. Kıbrıs Türkü, Anadolu'daki bağımsızlık mücadelesine maddi- manevi yardımlarda bulunmuştur. III. Yardımların Anadolu'ya ulaştırılmasında, bazı sıkıntılar yaşanmıştır. Yargılarından hangisine ulaşılabilir? II ve III I ve II Yalnız I I ve III yargılarından hangisine ulaşılamaz? I ve III I ve II Yalnız I Yalnız II 4

7 TC İNKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK KIBRIS TÜRK TARİHİ 19) 18 Aralık 1943'te, Kıbrıs Türkleri arasındaki bölünmüşlüğe son vermek için Fadıl Niyazi Korkut başkanlığında kurulmuştur. Faiz Kaymak başkanlığında bütün Türk kurum ve kuruluşlarının birleşmesiyle oluşturulmuştur. Necati Özkan tarafından kurulmuştur. Amblem olarak Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ay yıldızlı zemin üzerinde altı oku kullanmıştır. Yukarıda, Kıbrıs Türklerinin kurdukları ilk siyasi partilerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Aşağıdakilerden h angisinden söz edilmemiştir? Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu Kıbrıs Milli Türk Birliği Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Kıbrıs Türk Birliği İstiklâl Partisi 21) 1949 yılının Aralık ayında AKEL, Rumlardan Enosis istiyorum başlığı altında imza toplamaya başladı. Diğer yandan Kilise de Enosis için en çok çalışan ünvanını kaybetmemek için bir plebisit yapma hazırlığına başladı. Kilisenin 15 Ocak 1950'de yaptığı oylamada Rumlar % 96 oranında Enosis'e evet dediler. Ancak yapılan bu plebisite Türkler katılmadığı için, çıkan sonuç ada gerçeklerini yansıtmıyordu. Yunanistan ilk kez Aralık 1954'te meseleyi Birleşmiş Milletlere götürmüştür. Komisyonda yapılan uzun müzakereler sonunda 17 Aralık 1954'te konunun şimdilik görüşülmemesi kararı alınmıştır. Bu bilgiler dikkate alındığında; I. Yunanistan, Kıbrıs sorununa uluslararası nitelik kazandırmak istemiştir. II. Rumların büyük çoğunluğu, Kıbrıs'ın Yunanistanla birleşmesini istemektedir. III. Birleşmiş Milletler, Yunanistan'ı destekleyen bir karar almıştır. IV. Rumlar, Kıbrıs'ta self-determinasyon hakkını kullanarak Enosise ulaşmak istemişlerdir. 20) Aşağıdakilerden hangisi yeni ve düzenli bir örgütlenme oluşturmak amacıyla 1 Ağustos 1958'de resmen kurulan, Türk Mukâvemet Teşkilatının kurucularından biri değildir? Rauf Raif Denktaş Mehmet Zekâ Dr. Burhan Nalbantoğlu Kemal Tanrısevdi 22) yargılarından hangisine ulaşılabilir? I, II ve III II, III ve IV I, II ve IV I, III ve IV SAVUNMA BAKANI SAĞLIK BAKANI CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI Yukarıda 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti ndeki bazı görevler verilmiştir. Aşağıdaki isimlerle, yukardaki görevler eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Osman Örek Dr. Fazıl Küçük Niyazi Manyera Rauf Raif Denktaş 5

8 TC İNKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK KIBRIS TÜRK TARİHİ 23) 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk yıllarında Rumların samimiyetsizliği iki toplum arasında önemli sorunların doğmasına sebep olmuştur. Bu sorunlardan biri de Belediyeler sorunudur. Çünkü Rumlar, Türkleri azınlık olarak görmekte ve Türklere verilen hakların fazla olduğunu düşünmekteydiler. Aşağıdakilerden hangisi, Belediyeler konusundaki görüş ayrılığı sonucunda ortaya çıkan bir sorundur? Anayasa Mahkemesi Sorunu Vergi Sorunu Ordu Sorunu Veto Sorunu 25) 21 Aralık 1963 saldırıları sonrası Kıbrıs Türk toplumu Cumhuriyet idaresinden dışlanmış ve Türk toplumu için idari bir boşluk oluşmuştur. Kıbrıs Türkünün bu boşluğu doldurmak için oluşturduğu bazı siyasi oluşumlar aşağıda verilmiştir. Yukarıda verilen siyasi oluşumların kronolojik sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir? I. OTONOM KIBRIS TÜRK YÖNETİMİ II. GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ III. GENEL KOMİTE IV. KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ I, II, III, IV II, III, IV, I III, II, I, IV III, I, IV, II 24) Aşağıda verilen ve Aralık 1963'te başlayan toplumlararası çarpışmalarda gerçekleşen olaylardan hangisi, Lefkoşa çarpışmaları içinde yer almaz? Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve çocuklarının şehit edilmesi Tahtakale semtinde Zeki Halil ve Cemaliye Emirali adlı iki soydaşımızın şehit edilmesi Girne Kapısı'nda Atatürk heykeline ateş açılması Yüzbaşı Cengiz Topel'in şehit edilmesi TC İNKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK İLE KIBRIS TÜRK TARİHİ SINAVI TAMAMLANMIŞTIR 6

9 ENGLISH SECTION 7

10 ENGLISH PART 1 Questions 1-7 Read the text carefully and choose the correct answer. Hurricanes Hurricanes are large tropical storms that develop in the oceans of the world. Hurricanes gather heat and energy from the warm ocean water. The heat from these warm currents increases the power of the hurricane. Hurricanes that remain over warm water usually get bigger and stronger, but they weaken once they get over land. Hurricanes are storms that are given names, and a new list of names is created each year. The first hurricane name starts with the letter A, like Ashley, and the names move through the alphabet as more hurricanes form. Hurricane clouds move in a circle around a point called the eye, which is the center of the storm. To be called a hurricane, a storm must have wind speeds of at least 74 miles per hour. When a hurricane comes ashore, there are heavy rains, large waves and strong winds that cause damage to buildings, cars and trees. Also, flooding can occur when large waves called storm surges hit the beaches. Big waves called storm surges are the main reason people are told to leave beach towns and move inland when a hurricane approaches. Hurricanes move very slowly though, so people have a chance to get out of the way. During the official hurricane season, which lasts from June 1 to November 30, these large storms sometimes hit coastal areas of the United States. As these hurricanes approach, there is rain and strong winds. Meteorologists, scientists who study the weather, watch these storms very carefully. They classify hurricanes into five categories depending upon how strong the hurricane is. Category 1 and 2 hurricanes are the weakest hurricanes, Category 4 and 5 hurricanes are the strongest, and Category 3 storms are in the middle. This year, the United States has been hit by more damaging hurricanes than in any other year. 1) How do hurricanes lose their power? When they remain over warm water When they gather heat and energy When they are larger than storms When they get over land 2) The most dangerous part of a hurricane for a beach town is the. storm surge rain wind lightning 8

11 ENGLISH 3) Most people are able to escape from a hurricane because. hurricanes move so quickly hurricanes move slowly the storm surge is very small hurricanes are larger than storms 4) A hurricane would be most likely to hit the United States in what month? January March August December 5) Which type of hurricane would cause the most damage? Category 1 Category 2 Category 3 Category 4 6) What does they in line 3 refer to in the passage? warm currents heat and energy hurricanes storms 7) What does occur in line 10 mean in the passage? happen cross reach damage 9

12 ENGLISH PART 2 Questions 8-14 Read the text and choose the best answer (A, B, C or for each gap. Jill was walking to her class slowly. She was worried about the History test. As she was reaching the classroom, a piece of paper suddenly fell down and landed near (0) feet. It was the History test paper (8) answers! Jill first thought not to tell anyone about what she found. She would memorize all the answers and do very (9) in the test. After that, she thought it would be a very dishonest thing to do. Besides, it would not be fair to the other (10) in her class. In the end, Jill returned the paper to her History teacher. "Thanks, Jill. I have been (11) for it since last Friday." said the teacher. "I've (12) read all the questions Miss James," Jill said honestly. Miss James told her not to worry because she would write new questions for the test. Jill was happy that her teacher wasn t angry with her. The next day, she did her best in the new test. A few days later, they learnt their test results. discovered that she (13) eighty marks. To her pleasant surprise, Jill Jill was (14) student in her class, not because of her mark but because of her honesty. 0) her hers she she s 8) in for with about 9) 10) 11) 12) 13) 14) good well better the best teachers students neighbours parents losing finding checking searching already yet ever never did made got wrote the worst worse happier the happiest 10

13 ENGLISH PART 3 Questions Read the following questions and choose the correct answer. 15) Maximum Speed Do not go faster than this You can drive minimum 60 mph Do not go slower than 60 mph You must drive faster than this 16) Open weekdays only You can visit here on Sundays You can visit here everyday You can go on Wednesdays You can go only at weekends 17) What were you doing when I you? see saw have seen was seeing 11

14 ENGLISH 18) The plane flew the mountains. at of over in 19) It's the first day of school. I don't know. anybody someone everyone nobody 20) since I came back to the office? Did Robinson phone Was Robinson phoning Does Robinson phone Has Robinson phoned 21) Everyday a lot of planes from Heathrow Airport. get off take off get out take out 12

15 ENGLISH 22) The Maths class is on Tuesday at 9:30 am, not Wednesday afternoon, but still in Room 12. The Maths class. will take place in the same class th is on the 12 Thursday will be on Wednesday afternoon is in the afternoon 23) Tom: I ve tried many hotels in the city but haven t found a room yet. Can you help me please? Jack: Don t worry!. I can t make a reservation You can stay at my place All the hotels are fully booked Some of them aren t on the beach 24) Read the direction carefully. Which number is Margaret s house? To get to Margaret s house from the starting point, go along Ford Road and turn right at the roundabout. Walk down the road and then turn left. Take the first turning on the right. It s the second building on the left. x START

16 ENGLISH 25) A: How will I recognize Mrs. Jackson's husband? B: He is average height and average built. He has a ponytail. He is handsome. THIS IS THE END OF THE ENGLISH TEST 14

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 2015 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTK SINVI 30 NİSN 2015 Saat: 10.10 dı ve Soyadı :...

Detaylı

MATEMATİK TESTİ. 2. Dört tabanında verilen 21 13 toplamının onluk sistemdeki eşiti nedir?

MATEMATİK TESTİ. 2. Dört tabanında verilen 21 13 toplamının onluk sistemdeki eşiti nedir? MATEMATİK TESTİ 1. Rakamları birbirinden farklı, üç basamaklı en büyük pozitif tek sayı ile rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük pozitif çift sayının toplamı kaçtır? A) 997 B) 999 C) 1000

Detaylı

1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI

1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 205 Ağustos 2013 1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI Dr. Bülent ŞENER Öz 1963-1964

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS G.Ü. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 5, Sayı 1, (2004), 101-112 101 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ Yavuz GÜLER Gazi Üniversitesi,Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti...

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti... İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Ünite 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER ÜNİTE 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Bilgi Köşesi SÜTÇÜ İMAM Fransızlar, 25 Ekim 1919 da Ermeni askerleri ile birlikte Maraş a girmişlerdi. Yerli Ermenilerin kışkırttığı

Detaylı

Contents: İçindekiler :

Contents: İçindekiler : Contents: 2-Editorial 3-From the NEO 4-Exchange in Romania 8-Exchange in Turkey from the aspect of an incoming student 10-Exchange in Mexico 14- Interview with Dr. Karahan 18-Exchange in Japan 22-Being

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) T. C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI OTURUM 2 T T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI : 03 OCAK 2015 Saat:14.00 DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA DERS

Detaylı

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK www.maritim.com.tr Say / Issue 9 İlkbahar / Spring 2013 DÜNYA EN ÇOK İSTANBUL DA KAHVE İÇMEYİ SEVİYOR ISTANBUL IS THE BEST CITY FOR DRINKING COFFEE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ ÖZGÜR HAK A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

Detaylı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI Ali Rıza İZGİ KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASIDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI Temmuz Pamukkale -2007

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR Bölümlerde verilen sorular sınavda sorulacak soru türlerine örnek oluşturacak niteliktedir. Sorular örnek olduğundan sınavda bu tür soruların sayısı ve madde şıkları daha

Detaylı

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1)

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1) A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir) S.1) Aşağıdaki yerlerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasında Yunanistan dan harp tazminatı olarak alınmıştır?

Detaylı

s- ile Petrolden Sanata

s- ile Petrolden Sanata From Oil to Art with Güntekin Köksal s- ile Petrolden Sanata We had a pleasant chat with Güntekin Köksal, the Chairman of Pet Holding, at his house in Gaziosmanpaşa. Köksal answered all of our questions

Detaylı

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA REPUBLIK E KOSOVËS REPUBLIK KOSOVO REPUBLIC OF KOSOV QEVERI E KOSOVËS - VLD KOSOV - GOVERNMENT OF KOSOV MINISTRI E RSIMIT E MINISTRSTVO OBRZOVNJ MINISTRY OF EDUCTION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NUKE I

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

TELVE. Kalplerinde ve Ellerinde 23 Nisan April 23rd in their hearts and hands. Bu Sayıda-In this issue

TELVE. Kalplerinde ve Ellerinde 23 Nisan April 23rd in their hearts and hands. Bu Sayıda-In this issue TELVE VOLUME: 4 ISSUE: 23 Kalplerinde ve Ellerinde 23 Nisan April 23rd in their hearts and hands Bu Sayıda-In this issue Editörden...S/P: 2 From the Editor Sick Kids Hospital de 23 Nisan Kutlaması Tuba

Detaylı

T.C. SÜ İLİŞKİLERİİ UĞUR ÇEVİK TEZ

T.C. SÜ İLİŞKİLERİİ UĞUR ÇEVİK TEZ T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLERR ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ORTADOĞU BAĞLAMINDA TÜRKİYE İSRAİL GÜVENLİK İLİŞKİLERİİ UĞUR ÇEVİK TEZ DANIŞMANI PROF. DR.

Detaylı

Peygamberler Şehri: Şanlıurfa City of Prophets: Şanlıurfa. Yurtta Doğa Yürüyüşleri Countryside Nature Walks

Peygamberler Şehri: Şanlıurfa City of Prophets: Şanlıurfa. Yurtta Doğa Yürüyüşleri Countryside Nature Walks DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 0 L K B A H A R - S P R I N G 2 0 1 1 Peygamberler Şehri: Şanlıurfa City of Prophets: Şanlıurfa Yurtta Doğa Yürüyüşleri Countryside Nature Walks

Detaylı

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle

Detaylı

DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA

DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA OTURUM 2 T T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SINAVI : 23 AĞUSTOS 2014 Saat:14.00 DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA

Detaylı

TELVE Turkish Society of Canada

TELVE Turkish Society of Canada TELVE Turkish Society of Canada Whoever saves one life, saves the entire world. Volume 6, Issue 36 February 2012 Special Days in February: February 14 Valentines Day February 21 Family Day Inside this

Detaylı

ESK NEWS Inside this issue:

ESK NEWS Inside this issue: October 2014 ESK NEWS Inside this issue: KEY DATES Secondary Environment & Traffic Week 23/11 The official newsletter of The English School of Kyrenia an exceptional school Primary Parents Evening 25-27/11

Detaylı

Barış AYDOĞDU Genel Yayın Yönetmeni Yeni Bir Başlangıç Şimdi yepyeni çizgileriyle, sıfırdan bir başlangıç daha yapıyoruz. Bu başlangıcın da startını hazırlamış olduğumuz bu sayımız ile verirken; artık

Detaylı