Paralel Hesaplama ve CUDA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Paralel Hesaplama ve CUDA"

Transkript

1 6. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS 11), Mayıs 2011, Elazığ, Türkiye Paralel Hesaplama ve CUDA M. Akçay 1 B. ġen 2, Ġ.M. Orak 3, A. Çelik 4 1 University of Dumlupınar, Kütahya/Turkey, 2 University of Karabük, Karabük/Turkey, 3 University of Karabük, Karabük/Turkey, 4 University of Dumlupınar Kütahya/Turkey, Parallel Computing and CUDA Abstarct In this study, distributed shared-memory parallel systems are examined, the GPU (Graphic Processing Unit) running on the shared-memory system, parallel system with CUDA (Compute Unified Device Architecture) parallel and distributed systems are widely used in PVM (Parallel Virtual Machine) and MPI (Message Passing Interface) is introduced. Distributed systems offer economic solutions for highperformance computing needs. When you buy a graphics card of the NVIDIA CUDA driver software company along with easily installed and used. CUDA, the GPU as a parallel system on a shared memory is running at the same time millions Thread provides a parallel. Although it is easy to program CUDA distributed parallel systems is difficult. In this study, the program to run on the CUDA technology is shown with an example. Keywords Parallel, CUDA, PVM, MPI, Distributed, Shared memory parallel system, Thread, GPU. I. GĠRĠġ Yüksek performanslı sistem, paralel bir sistemin sonucudur. Tek iģlemcili bir sistemden yüksek performans elde etmek hem fiziksel ve hem de ekonomik nedenlerden dolayı gerçekleģtirilemez. Bunun yerine ortak bellekli veya dağıtık bellekli sistemler olarak ifade edilen paralel sistemlerin kullanılması çözüm olabilir. Ortak bellekli paralel sistemlerin programlanması kolay, ancak üretilmesi zor ve bu nedenle pahalıdır. Dağıtık bellekli sistemler ise programlaması zor, piyasadan kolaylıkla temin edilebilen bilgisayarların hızlı bir ağ ile haberleģtirilmesi sonucu elde edilerek kurulumu kolaydır. Dağıtık sistemlerde mevcut sistem kaynakları kullanılabildiğinden maliyeti de azdır. Amaç yüksek performans elde etmek olduğundan, pahalı kaynakların en verimli Ģekilde kullanılmasına dikkat edilmelidir [1]. Yüksek performanslı sistemlerin ihtiyaç duyulduğu birçok alan vardır. Bunlar; karmaģık ve büyük zaman alan sayısal hesaplamalar, farklı uygulamalar için simulasyonlar, deney sonuçlarının görüntülenmesi, hesaplamaların hata oranlarının tespiti gibi birçok uygulama için kullanılmaktadır. Özellikle mühendislik uygulamalarında, tasarım sürecindeki prototip gerçekleme ve test evresi ortadan kaldırılarak, artık simulasyon yoluyla üretilen ürünler test edilmektedir. Bu da zaman ve maliyet açısından önemli katkı sağlamaktadır. Örneğin artık araba firmaları üreteceği arabaların modellerini bilgisayar ortamında simule etmekte ve sonuçlarını (örneğin çarpıģma hasar deneyleri) değerlendirip, üreteceği modelin kısa zamanda revizyonlarını yaparak, üretim sürecine geçmektedir [1]. Donanım kaynaklarının paralel olarak kullanılmasıyla performans arttırılması en çok tercih edilen yoldur. Örneğin iģlemci veri yolu arttırılarak daha fazla bit (1,0), üretim hattı (pipeline) mimarisi tasarlanarak iģlemci içine ilave edilen donanım ile aynı anda birden fazla komut icra edilebilir hale getirildi. Bu iki paralel sistem iģlemci içi (donanımsal) paralelliğe örnek teģkil etmektedir. Özellikle görev dağıtımı yoluyla paralellik yazılım yoluyla gerçekleģtirildiğinden diğer yöntemlere göre daha esnek ve ekonomiktir. II. PARALELLĠK TÜRLERĠ Paralellik iģlemci içinde ve iģlemci dıģında gerçekleģtirilebilir. Bilgisayar sistemlerinde paralellik, bit düzeyinde paralellik (Bit-level parallelism), komut düzeyinde paralellik (Instruction-level parallelism), veri paralelliği (Data parallelism) ve görev paralelliği (Task parallelism) olmak üzere 4 sınıfa ayrılmaktadır [2]. ĠĢlemci içindeki paralellik bir komutun evreleri veya komutlar arası ölçekte olmaktadır. Bu yüzden bit ve komut düzeyi paralellik iģlemci içinde gerçekleģmektedir. Veri ve görev paylaģımlı paralellik ise iģlemci dıģında gerçekleģmektedir. ĠĢlemci içi paralellik maliyet ve kullanıcı müdahale sınırlaması vardır. Esnek ve ekonomik değildir. 1. Bit düzeyinde paralellik (Bit Level Parallelism) ĠĢlemci içindeki bir saat dalgasında iģlenebilen bit miktarı bit düzeyindeki paralellik düzeyini göstermektedir. Eski nesil iģlemcilerde bir saat dalgasında 4 bit veri iģlenebiliyorken günümüzde ise 64 bit veriyi aynı anda iģleyebilen iģlemciler yaygın olarak kullanılabilmektedir. 2. Komut düzeyinde paralellik (Instruction-level parallelism) Bir bilgisayar programı, özünde, bir iģlemci tarafından yürütülen komut evresi akıģıdır. Bu akıģ Ģekliyle programın sonucu değiģtirmeden komutlar, paralel olarak yürütülebilir [2]. Komut düzeyinde paralellik aynı anda birden fazla komutun iģlenebilmesi temeline dayanır. Bu iģlemci içinde iģ hattı (pipeline) teknolojisiyle gerçekleģtirilir. ĠĢ hattı teknolojisine göre aynı anda 5 adet komut çalıģtırılabilmektedir. 3. Veri düzeyinde paralellik (Data parallelism) Veri paralelliği paralel olarak iģlenecek farklı iģlem düğümleri arasında veri dağıtımını odaklanan bir yöntemdir. Veri düzeyinde paralellik program döngülerin yapısında karģımıza çıkar. Her iģlemci dağıtılmıģ verilerin farklı parçaları üzerinde aynı görev yaptığında veri paralelliği sağlanır [3]. 218

2 Paralel Hesaplama ve CUDA 4. Görev Paylaşımlı (Task parallelism) Paralel Sistemlerin Sınıflandırılması Görev paylaģımlı paralel sistemlerde her fonksiyon farklı iģlemciler üzerinde çalıģır. Bu yüzden görev paylaģımlı paralel sistemler ortak bellekli (shared memory) ve dağıtık bellekli (distributed memory) olmak üzere iki ana sınıfa ayrılmaktadır. Görev paylaģımlı paralel sistemler CPU ve GPU üzerinde denenebilme yetisine sahiptir. III. ORTAK BELLEKLĠ SĠSTEMLER PaylaĢımlı bellekli sistemlerde birbirinin tamamıyla aynı olan çok sayıda iģlemciden oluģur. Bu iģlemciler aynı saat frekansı ile yürütülürler ve aynı belleği paylaģırlar (ġekil 1). ĠĢlemciler arasında iletiģim paylaģılan bellek üzerinden olduğundan veri paylaģımı oldukça hızlıdır. Ortak bellekli paralel sistemler hem CPU üzerinde hem de GPU üzerinde gerçekleģtirilebilmektedir. CPU üzerine kurulu sistemlerde tek iģletim sistemi tüm iģlemcileri ve belleği yönetir ve bilgisayar sistemi genelde tek bir kasa içinde bulunur. Bir sistemin ortak bellekli yapı olup olmağı donanımsal farklılığı kullanıcı (tek iģlemcili sistemlere göre) pek hissetmez. Uygulama yazılımlarının paralelleģtirilmesi donanım, derleyici ve iģletim sistemi yardımıyla gerçekleģtirilir ve kullanıcıya sadece ihtiyaç duyduğu iģlemci sayısını belirlemek kalır. GPU üzerinde ortak bellekli sistem gerçekleģtirimi ise üretici firmanın paralel programlama desteği veren sürücü (driver) yazılımının kurulumuyla gerçekleģtirilir. Bu tür sistemleri kullanmak, bu tür sistemler için yazılım geliģtirmek diğer paralel sistemlere göre daha kolaydır. Bu tür sistemlerde programlama Thread (iģ parçası) temeline dayanmaktadır. Ama bu mimarideki paralel sistemler genelde sınırlı miktarda imal edildiklerinden pahalı, farklı kullanım alanlarına entegresyonu zor olabilmektedir. islemci 0 islemci 1 islemci n Memory Veri yolu ġekil 1 : PaylaĢımlı bellekli paralel sistem mimarisi 1 CUDA : Hesaplamalı Tümleşik Aygıt Mimarisi (Compute Unified Device Architecture) Dağıtık sistemlerin kurulması ve PVM, MPI gibi paralel programla yazılımlarının kullanımı oldukça zordur. Ayrıca mevcut ortak bellekli paralel yazılım programları olan OpemMP, POSIX Threads ve Win 32/64 Threads ile tek bir programın birden çok iģ parçacığına dağıtılarak çalıģtırılmak üzere hazırlanması da oldukça zordur. Bahsedilen ortak bellekli yazılımlar da sadece CPU üzerinde programlama yapabilmektedir. Bu durumda bir ortak bellekli paralel yazılım olan CUDA, hem GPU üzerinde kullanılabilen ortak bellekli bir yazılım olarak hem de kolay Thread yönetimi yapısıyla oldukça kullanıģlı ve yararlı olan bir yazılımdır. CUDA ilk grafik iģlemciler üzerine yazılmıģ paralel programlama yazılımıdır. CUDA kolay ve güçlü bir yazımdır. CUDA, C temelli bir paralel programlama dili olduğundan, CPU için C programlama dili ile yazılmıģ olan uygulamaları, grafik iģlemci üzerinde çoklu thread (Multithread) kullanılarak koģturulmasına olanak sağlar [4]. CUDA teknolojisine donanımsal olarak bakıldığında (Ģekil 2) Thread ler SP (streaming processor) üzerinde çalıģır. 8 adet SP iģlemcisinin oluģturduğu yapıya ise SM (streaming Multiprocessor) olarak adlandırılır. SM ler ise ekran kartı donanımını oluģturmaktadır [9]. CUDA manuel olarak paralellik yarattığı için bütün zorlukları ortadan kaldırır. CUDA da yazılmıģ bir program, aslında kernel (Çekirdek) adı verilen seri bir programdır. GPU bu kernel in binlerce kopyasını çalıģtırarak onu paralel hale getirir. CUDA, C dilinin bir uzantısı olduğu için genellikle programları CUDA ya yönlendirmek veya onları multi-thread hale getirmek için mimarilerini değiģtirmeye gerek yoktur [5]. 2. CUDA Mimarisi ve Thread ler Program çalıģtırıldığında CPU kodun kendisine ait olan seri kısmını, GPU ise ağır hesaplamalar gerektiren paralel CUDA kodunu çalıģtırır. Kodun GPU kısmına kernel adı verilir. Kernel, belirli bir veri kümesine uygulanacak olan iģlemleri tanımlar. GPU, veri kümesinin her unsuru için ayrı bir kernel kopyası yaratır. Bu kernel kopyalarına Thread adı verilir. 512 adet Thread in yapıların birleģimiyle Thread gruplarına Blok yapılar, adetlik blok gruplarına ise Grid adı verilir (ġekil 3). Her bir Thread in, kendine ait program sayacı, kaydedici (register) ve durumu kaydedici (state) barındırır. Görüntü veya veri iģleme gibi geniģ veri kümelerinde bir seferde milyonlarca Thread oluģturulur ve paralel Ģekilde çalıģtırılır. CUDA teknolojisinin temeli birçok Thread dizisi tarafından GPU nun çalıģtırılması temeline dayanır. [4]. CPU üzerinde çalıģan ve yaygın olarak kullanılan ortak bellekli programlama yazılımları OpenMP, POSIX Threads ve Win 32/64 Threads olarak gösterebiliriz. GPU için yaygın olarak kullanılan ise NVIDIA tarafından geliģtirilen CUDA (Compute Unfied Device Architecture) paralel yazılımıdır. 219

3 B. Şen, İ.M. Orak, M. Akçay, A. Çelik bellek alanı kullanabilir (Shared memory). ġekil 4 de CUDA üzerinde program koģturma penceresi görülmektedir. Örnek program her bir Thread e bir sayı gönderip, her bir Thread in gönderilen sayının karesini alması istenmiģ ve Ģekildeki pencere görüntüsü elde edilmiģtir. ġekil 4: CUDA üzerinde örnek program çalıģtırılması IV. DAĞITIK BELLEKLĠ SĠSTEMLER ġekil 2: CUDA Hardware, Donanımsal yapısı Dağıtık bellekli paralel sistemler, ortak bellekli paralel sistemlerin eksiklerini gidermek için tasarlanmıģtır. En önemli avantajı hali hazırda kullanılmakta olan bilgisayarların, örneğin herhangi bir kuruma ait olan bilgisayarların, güçlü bir ağ (Ethernet, anahtar cihazı, kablo) donanımıyla birleģtirilmesiyle oluģturulmaktadır. Dağıtık bellekli yapıda, ağa dâhil edilecek bilgisayarların, donanım veya yazılım özelliklerinin birbirleriyle aynı olma gereksinimi yoktur. Ağ donanımlarıyla haberleģtirilen bu bilgisayarlara paralel yazılımlar (PVM, MPI vs) kurularak, içlerinden seçilecek bir bilgisayar üzerinde ortam konfigürasyonu sağlanmaktadır. Birbirlerine ağ donanımıyla bağlanmıģ bilgisayarlar ve bu bilgisayarlara yüklenmiģ yazılımlarla, süper bilgisayar denilen yüksek performanslı bilgisayar ortamı gerçekleģtirilmektedir. Dağıtık bellekli bilgisayarlar yüksek iletiģim olanağı sağlayan Ethernet kartı, tip A-B kablolama ve güçlü anahtar (switch) cihazıyla birleģtirilmektedir (ġekil 5). Dağıtık bellekli sistemlerde ortak bellekli sistemlerden farklı olarak komutlar arası paralellik değil de komut grupları arası paralellik mevcuttur. Kullanıcı isterse komutlarla paralel ortama müdahale edebilmektedir. Yüksek performans elde etmek isteyen araģtırma kurumları, üniversiteler ve değiģik ölçekteki kurumlar ekonomik olduğundan dolayı dağıtık bellekli paralel sistemleri tercih etmektedir. Bu sistemlerin temeli eski bilgisayarlarda (tek iģlemcili bilgisayarlarda) kullanıldığından, önceden oluģturulmuģ dağıtık mimarilerde hala yaygın olarak kullanılmaktadır. ġekil 3: CUDA Software Yazılımsal yapısı Her bir Thread in kendi karar mekanizması da mevcuttur. Bütün Thread ler aynı kodu çalıģtırabilir ve her bir Thread in bir ID nosu vardır. Aynı zamanda her bir Thread 220

4 Paralel Hesaplama ve CUDA PC 0 PC 1 PC 0 Switch PC paralel sisteme ilave edilen makineler rsh için yapılandırılmalıdır. Tüm makinelere PVM paketi kurulduktan sonra bir makine konsol olarak belirlenir ve tüm sistem oradan yönetilir. Ġlk yapılacak iģ paralel sistem içinde yer alacak makineleri -sisteme ilave etmektir. Bu amaçla konsol makinede kabuktan pvm yazılır, ve arkasından paralel sistemin diğer üyeleri zahiri sisteme add komutuyla ilave edilir. Belirli sayıda ve özellikteki makineleri barındıran bir sistemi kısa sürede oluģturmak için bilgisayar adları bir dosyaya yazılabilir. Bu Ģekilde tek komutla, istenilen kadar bilgisayar sisteme ilave edilmiģ olur. Eklenen makinelerin durumları conf komutuyla kontrol edilebilir [1]. 2. MPI : Mesaj Geçiş Arayüzü (Message Passing Interface) ġekil 5: Dağıtık bellekli paralel sistem mimarisi. Dağıtık sistemlerin en büyük avantajı, ağa bağlı ve zaten kullanılmakta olan bilgisayarlardan ihtiyaç duyulan kadarını yazılım yoluyla yapılandırıp tek bir hızlı bilgisayara (süperbilgisayara) dönüģtürebilmesidir. Ayrıca, sisteme ilave edilen bilgisayarların, mimarileri ya da iģletim sistemleri farklı olabilmektedir. Dağıtık sisteme dâhil edilen makinenin iģ yükü dağılımı doğru bir Ģekilde yapıldığı takdirde kullanıcısının farkına varmadan bir makine dağıtık sistem üyesi olabilir ve üzerinde iģ koģturulabilmektedir. Bu tür sistemler ekonomik çözümler sunduğundan eğitim kurumlarında tercih edilmektedir. Dağıtık sistemlerden istenen performans elde etmek için sistem performansı gözlemleme monitörleri (XPVM, XMPI, vs.) tarafından izlenerek değerlendirilmesi yapılmalıdır. Dağıtık sistemlerde icra süresi (iģlem süresi) ilk prosesin icraya baģlamasından son prosesin icrayı sona erdirmesine kadar geçen süredir. ĠĢlem süresi birkaç durumdan oluģmaktadır. Bunlar; her proses zamanın bir kısmını hesaplamayla (iģlemcide geçen süre), bir kısmını iletiģimle (mesajlaģma) ve sistem içinde geçen sürelerdir. Sistemde harcanan süre genelde diğerleri yanında ihmal edilebilir düzeydedir. Ancak, paralel bir uygulamanın iletiģimde harcadığı sürenin, hesaplamada (iģlemcilerde) harcanan süreye oranı ne kadar küçük olursa, paralellik o oranda baģarılı olmuģ olur. Bu oran büyüdükçe verim düģer, performans tek iģlemcili sistemden bile daha kötü olabilir. Amaç, hesaplama süresi fazla uygulamalar gerçekleyebilmek olmalıdır [6]. 1. PVM Paralel Zahiri Makine (Parallel Virtual Machine) PVM, Tennessee Üniversitesi ve Oak-Ridge ulusal laboratuarları iģ birliğiyle, heterojen yapılar içinde çalıģabilen (Windows/Unix) dağıtık hesaplama yazılımıdır [12,13]. PVM bir grup makineye kurulup aktif hale getirildiğinde her makinede PVM sunucusu (pvmd daemon) arka planda çalıģır. Makineler arası iletiģim grup içinde farklı makinelerde uygulamaların çalıģtırılması rsh (remote shell: uzak kabuk) altyapısına dayanmaktadır. Bu nedenle MPI kavramı, ilk olarak Amerika ve Avrupa dan, devlet laboratuarlarında, üniversitelerde ve sanayi kuruluģlarında çalıģan, yaklaģık 60 araģtırmacının, Center For Research on Paralel Computing sponsorluğunda, Workshop on Standards for Message Passing in a Distrubuted Memory Environment adıyla Nisan de Williamsburg - Virginia da düzenlenen çalıģtayda ortaya atılmıģtır [7,11]. MPI (Message Passing Interface) paralel ortamda iletiģim ara yüzü görevini üstlenmektedir. MPI diğer paralel kütüphanelerden daha hızlı çalıģmaktadır, mesaj geçiģ programlarının yazılması temeline dayandığından dolayı, etkili ve esnek bir yapısı vardır. MPI ın temelini oluģturan mesaj geçiģi, verinin bir düğümün hafızasından diğer düğümün hafızasına kopyalanması metodudur. Dağıtık bellekli sistemlerde genellikler veriler paketler halinde network üzerinden gönderilmektedir. Gönderilen bu veri paketlerine mesaj da denilmektedir. Mesajlar, kontrol bilgileriyle birlikte bir veya birden fazla paketten oluģabilmektedir [8]. ġekil 6 da MPI ortamında koģturulan, bir problemin sonuçları görülmektedir. ġekil 6: MPI ortamında program koģturma [1]. MPI a yapısal olarak bakıldığında, PVM e oldukça benzemektedir. Bu yüzden dağıtık sistemlerde en çok bu iki yazılım kullanılmaktadır. KarĢılaĢtırma yapılırsa; MPI, PVM den sonra ortaya çıkmıģtır ve uzaktaki makinelere eriģim için PVM de kullanılan rsh (remote shell) kabuk yerine daha güvenli eriģim sağlayan ssh (security shell) 221

5 B. Şen, İ.M. Orak, M. Akçay, A. Çelik kullanılmıģtır. Bu yüzden MPI ın kullanımı daha yaygındır [6]. V. SONUÇ Bu çalıģmada ortak bellekli ve dağıtık bellekli paralel sistemler incelenmiģ olup, GPU üzerinde çalıģan, ortak bellekli paralel programlama yazılımı olan CUDA teknolojisi hakkında bilgi verilmiģ ve örnek bir program çalıģması gösterilmiģtir. Ayrıca CPU üzerinde çalıģan dağıtık bellekli paralel programlama yazılımları (PVM, MPI) tanıtılmıģ ve MPI üzerinde bir programın çalıģtırılması gösterilmiģtir. Multi-Thread temeline dayanan CUDA teknolojisi GPU paralel programlamasında ilk kullanılan yazılım olmakla birlikte oldukça iģlevsel ve kullanımı kolaydır. Paralel sistemlerin amacı performans arttırmaya yönelik olduğundan, CPU ve GPU üzerinde performans arttırmaya yönelik paralellik sağlanarak uygulamalar gerçekleģtirilmektedir. Sistemin bütün donanımlarından sorumlu olan ve yeterince iģ yüküne sahip olan CPU nun yanında, GPU üzerinde de grafik iģlemler için paralellik sağlanarak performansının arttırılması olacaktır. KAYNAKLAR [1] Paralel Bilgisayar Sistemlerinin Performans Analizi Ahmet Çelik Yüksek Lisans Tezi, ElektrikElektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak [2] [3] [4] NVIDIA CUDA Compute Unified Device Architecture Programming Guide Version 1.0 6/23/2007 [5] Getting Started with CUDA, NVISION 08 The world of visual computing - Greg Ruetsch, Brent Oster [6] Dağıtık Paralel Sistemler Hakkında Kıyaslamalı Bir ÇalıĢma: PVM ve MPI 5. Uluslar arası Ġleri Teknolojiler Sempozyumu (ĠATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye [7] MPI: A Message-Passing Interface Standard Version 2.1 Message Passing Interface Forum June 23, 2008 [8] [9] Introduction to CUDA Tanya Ivanovska School of Engineering and Science Jacobs University, Bremen, Germany 28 September 2009 [11] [12] [13] 222

MoReCon: MOBĠL YAZILIM UYGULAMALARI ĠÇĠN BAĞLAM-DUYARLI VE SERVĠS TABANLI BĠR ARAKATMAN YAZILIMI ONUR SOYER YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ

MoReCon: MOBĠL YAZILIM UYGULAMALARI ĠÇĠN BAĞLAM-DUYARLI VE SERVĠS TABANLI BĠR ARAKATMAN YAZILIMI ONUR SOYER YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ MoReCon: MOBĠL YAZILIM UYGULAMALARI ĠÇĠN BAĞLAM-DUYARLI VE SERVĠS TABANLI BĠR ARAKATMAN YAZILIMI ONUR SOYER YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIV. KAMUDA BULUT BĠLĠġĠM. Sürüm 1.0 1.

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIV. KAMUDA BULUT BĠLĠġĠM. Sürüm 1.0 1. TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIV KAMUDA BULUT BĠLĠġĠM Sürüm 1.0 1. ÇALIġMA GRUBU http://www.tbd.org.tr Nisan 2012 TBD Kamu-BĠB Kamu BiliĢim

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

AĞ ÜZERĠNDEN YAVAġLAMA TABANLI ANOMALĠ TESPĠTĠ SEÇKĠN ANIL ÜNLÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ

AĞ ÜZERĠNDEN YAVAġLAMA TABANLI ANOMALĠ TESPĠTĠ SEÇKĠN ANIL ÜNLÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ AĞ ÜZERĠNDEN YAVAġLAMA TABANLI ANOMALĠ TESPĠTĠ SEÇKĠN ANIL ÜNLÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HAZĠRAN 2011 ANKARA Fen Bilimleri

Detaylı

ĠNSAN HESAPLAMA VE BĠLGĠSAYAR OYUNLARI ĠLE RESĠM ETĠKETLEME. ENGĠN ġahġn YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ

ĠNSAN HESAPLAMA VE BĠLGĠSAYAR OYUNLARI ĠLE RESĠM ETĠKETLEME. ENGĠN ġahġn YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠNSAN HESAPLAMA VE BĠLGĠSAYAR OYUNLARI ĠLE RESĠM ETĠKETLEME ENGĠN ġahġn YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MART 2011 ANKARA Fen Bilimleri

Detaylı

BÖLÜM 1: BĠLGĠSAYARA GĠRĠġ

BÖLÜM 1: BĠLGĠSAYARA GĠRĠġ Bölüm 1: Bilgisayara GiriĢ BÖLÜM 1: BĠLGĠSAYARA GĠRĠġ 1 Bölüm 1: Bilgisayara GiriĢ 2 Bölüm 1: Bilgisayara GiriĢ 1. GĠRĠġ Bilgisayar dıģında hiçbir ürün modern hayatın özüne bu kadar somut olarak girmemiģtir.

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritma, Uzman Sistem, Kural Çıkarma

Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritma, Uzman Sistem, Kural Çıkarma ÖZET Bu çalıģmanın amacı evrim ve genetiğin doğal sürecine dayalı stokastik bir araģtırma ve kural çıkarma tekniği olan genetik algoritmalar ile Uzman Sistem oluģturmaktır. Klasik programlama teknikleri

Detaylı

ORTA ÖĞRETIM KURUMLARINDA ÜCRETSĠZ YAZILIM KULLANARAK ĠNTERNET ÇIKIġININ KONTROLÜ VE ĠNCELENMESĠ

ORTA ÖĞRETIM KURUMLARINDA ÜCRETSĠZ YAZILIM KULLANARAK ĠNTERNET ÇIKIġININ KONTROLÜ VE ĠNCELENMESĠ T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ORTA ÖĞRETIM KURUMLARINDA ÜCRETSĠZ YAZILIM KULLANARAK ĠNTERNET ÇIKIġININ KONTROLÜ VE ĠNCELENMESĠ Yüksek Lisans Tezi Murat Uğur ÖZÖREN Istanbul, 2011 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

YAZILIMLARIN SERVĠS OLARAK SUNULMASI: SERVĠS- YÖNELĠMLĠ MĠMARĠ ĠLE GELĠġTĠRĠLEN BĠR SESLĠ ĠLETĠġĠM UYGULAMASI. Gökhan ÖZTOPUZ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

YAZILIMLARIN SERVĠS OLARAK SUNULMASI: SERVĠS- YÖNELĠMLĠ MĠMARĠ ĠLE GELĠġTĠRĠLEN BĠR SESLĠ ĠLETĠġĠM UYGULAMASI. Gökhan ÖZTOPUZ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YAZILIMLARIN SERVĠS OLARAK SUNULMASI: SERVĠS- YÖNELĠMLĠ MĠMARĠ ĠLE GELĠġTĠRĠLEN BĠR SESLĠ ĠLETĠġĠM UYGULAMASI Gökhan ÖZTOPUZ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ

Detaylı

4.35. ASP, PHP ve CGI YAZILIMLARIN PERFORMANS ANALİZİ

4.35. ASP, PHP ve CGI YAZILIMLARIN PERFORMANS ANALİZİ 4.35. ASP, PHP ve CGI YAZILIMLARIN PERFORMANS ANALİZİ AraĢ. Gör. Ferhat BAĞÇACI, Prof. Dr. Asaf VAROL Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ferhatb@firat.edu.tr, asaf_varol@yahoo.com Özet Bu çalıģmada,

Detaylı

VERĠ AMBARI VE OLAP TEKNOLOJĠLERĠNDEN YARARLANILARAK RAPORLAMA ARACI GERÇEKLEġTĠRĠMĠ

VERĠ AMBARI VE OLAP TEKNOLOJĠLERĠNDEN YARARLANILARAK RAPORLAMA ARACI GERÇEKLEġTĠRĠMĠ VERĠ AMBARI VE OLAP TEKNOLOJĠLERĠNDEN YARARLANILARAK RAPORLAMA ARACI GERÇEKLEġTĠRĠMĠ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Devrim ĠġLĠ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLĐMSEL HESAPLAMA PROBLEMLERĐNĐN ÇÖZÜMÜNDE PARALEL HESAPLAMA YÖNTEMLERĐNĐN KULLANILMASI Serdar KAÇKA YÜKSEK LĐSANS TEZĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ PLC PROGRAMLAMA TEKNĠKLERĠ 523EO0053 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ANAKARTLAR VE KASALAR 481BB0011 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ. BĠTĠRME ÇALIġMASI.

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ. BĠTĠRME ÇALIġMASI. T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ BĠTĠRME ÇALIġMASI Hazırlayanlar: 228559 MURAT YILMAZ 228500 ġahġn MĠRAN GÜLALDI Tez Danışmanı:

Detaylı

Akıllı Evlerde Güvenlik Sistemleri ve Eğitimsel Bir Uygulama

Akıllı Evlerde Güvenlik Sistemleri ve Eğitimsel Bir Uygulama 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Akıllı Evlerde Güvenlik Sistemleri ve Eğitimsel Bir Uygulama A. KeçebaĢ 1, Ġ. Yabanova 1, Y. Oğuz 1, S.V. NeĢe

Detaylı

BĠNA ĠÇĠ KONUMLANDIRMA SĠSTEMĠ. ĠSTEMĠHAN ġakġr KÖK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ

BĠNA ĠÇĠ KONUMLANDIRMA SĠSTEMĠ. ĠSTEMĠHAN ġakġr KÖK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BĠNA ĠÇĠ KONUMLANDIRMA SĠSTEMĠ ĠSTEMĠHAN ġakġr KÖK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HAZĠRAN 2009 ANKARA i Fen Bilimleri Enstitü

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ Yusuf YALÇIN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ELEKTRONĠK VE BĠLGĠSAYAR

Detaylı

VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1.

VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1. VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1.4 Veri Erişim Teknolojileri... 7 2-VERİ VE VERİ MODELLERİ... 8 2.1 Model Nedir?...

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM PROJESİ. PERSONEL TAKİP SİSTEMİ(PersonelTS) Abdurrahman DEMİR

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM PROJESİ. PERSONEL TAKİP SİSTEMİ(PersonelTS) Abdurrahman DEMİR KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM PROJESİ PERSONEL TAKİP SİSTEMİ(PersonelTS) Abdurrahman DEMİR 229091 DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr Hüseyin PEHLİVAN BİLGiSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM

Detaylı

Tezin tamamı yedi bölümden oluşmaktadır. Tezin birinci bölümünde kümeleme, kümelemenin amacı ve önemi ele alınmıştır.

Tezin tamamı yedi bölümden oluşmaktadır. Tezin birinci bölümünde kümeleme, kümelemenin amacı ve önemi ele alınmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ÖZET Kümeler yüksek hesaplama gücü, yük dengeleme ve hata toleransı sağlayan ve düğüm adı verilen bilgisayarlardan

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 17

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 17 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 17 BĠR ĠMALAT ĠġLETMESĠNDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI KURULUM SÜRECĠ VE BĠR VAKA ÇALIġMASI Mustafa Cahid ÜNĞAN * ve Melih MET Özet Kurumsal

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ PİLOT ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN: İLTER EROL GÜROL DANIŞMAN: YASİN

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BORLAND C++ BUILDER VE TCP/IP İLE GERÇEK ZAMANLI KAMERA GÖRÜNTÜ AKTARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ

ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ GÖMÜLÜ SĠSTEMLER - 1 523EO0374 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Von Neumann Mimarisi Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği mimariyi temel almaktadır. Merkezi İşlem Birimi Aritmetik ve Mantık Birimi Kontrol

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERİ ÜRÜNLERİNİN KESİMİNDE VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI VE YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA KULLANIMI Kenan YAVUZ Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ SORUNLARINI GĠDERME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı