4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemine göre

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemine göre"

Transkript

1

2 1. şağıdaki cümlelerin hangisinde derin sözcüğü yoğun anlamında kullanılmıştır? ) Birden oda derin bir sessizliğe gömüldü. B) Bahçedeki kuyunun derinliğini bilen yoktu. ) Derin denizlerde yapılan deprem araştırmaları uzun zaman alıyor. D) epeye varınca derin derin nefes alarak temiz havayı içimize çektik. ) Derinden gelen zil sesi ile uyandı. 3. Üretim, ticaret ve lojistik birbirlerinin ayrılmaz bütünleyicileridirler. ojistik sektörüne yönelik nitelikli bilimsel araştırma ve yayın faaliyetinde bulunmak küreselleşen dünyada bütün büyük V şirketler için bir zorunluluk halini aldı. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi nitelik bildirmemektedir? ) B) ) D) V ) V V 2. ait Faik, zihni oyalayan görüntüleri aşarak okuyucunun rahatlıkla kendinden sayacağı kişi ve olayları işler. Bu cümlede geçen zihni oyalayan görüntüleri aşarak sözüyle anlatılmak istenen nedir? ) nlamayı geciktirecek veya anlamaya engel olacak unsurlar B) Derin bir tahlil gücünü okuyucuya kazandırmak ) azma konusunda sıradan bir yolu takip etme D) Belli bir kültür birikimi gerektirmeyen ) nlaşılması uzun zaman alan 4. şağıdaki cümlelerin hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır? ) azar sokak kavramını adeta resmetmiş. B) Benim keşkelerim hiç yoktur. ) Duyduğuma göre rahatına düşkün biriymiş D) ahkaha atmayı, gülmeyi seven bir insanım. ) Bu çalışmada pek çok şairin sevilen şiirleri de var. 3

3 : G - G ÜÜR 5. () ütüphanemizdeki yıpranmış kitaplar onarıma alınmadan önce sayfa numaraları denetlenir. () umarası olmayan sayfaların sırasının bozulmaması için önce sayfalara numara verilir. () rdından kitabın cildi sökülerek böceklerin yediği sayfalar onarılır. (V) atoloji işlemi tamamlandıktan sonra kitap, dikişi yapılarak cilt servisine gönderilir. (V) ilt servisinde deri, ebru, lake ve kumaş kaplı eski kapaklar ustalıkla onarılır; gerekirse kitabın ait olduğu dönemin özelliklerine göre yeni ciltler yapılır. (V) imi zaman üç gün süren kimi zaman da bir yıla varan bir onarım işlemidir bu. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? ). cümlede, yapılan ilk kontrolden söz edilmektedir. B) cümlede, onarımdan önce yapılacak bir işlem anlatılmaktadır. ) V. cümlede, bitirilen işleme ve ondan sonra yapılacak işe değinilmektedir. D) V. cümlede, kitabın dış görünümüyle ilgili işlerden söz edilmektedir. ) V. cümlede, sözü edilen işlemlerin uzmanlık gerektirdiği belirtilmektedir. 6. () on zamanlarda, şiir kasetlerinin yüz binlerce sattığını duyuyoruz. () Müzik kanallarında sıkça müzik klibi yayınlanıyor. () Bunlara bakarak şiire ilginin arttığını düşünebilirsiniz bir an. (V) akın kapılmayın böyle bir düşünceye! (V) Gerçek şiir severin işi, şiir kitaplarıyladır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde uyarı anlamı vardır? ). B). ). D) V. ) V. 7. () ocuğun öğrenme sorunları ve zihin gelişimindeki aksaklıklar okul çağında başlar. () ocuk, ilgi duymadığı, kendi gelişim aşamasına uymayan içerikleri öğrenmek zorunda kalır. () arşı karşıya kaldığı içeriklerle kendi hayatı arasında bağlantı kuramadığından onları öğrenme ihtiyacı duymaz. (V) ocuğun okulda, kendine uzak şeyleri öğrenmesi beklenir. (V) Bu beklenti içinde olanlar, çocuğun kapasite sınırını göz ardı ettiklerini fark etmiyorlar.. umaralanmış cümlelerin hangisinde nedensonuç ilişkisi vardır? ). B). ). D) V. ) V. 8. eknolojideki hızlı gelişmeler herkesi şaşkın bırakıyor. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? ) "teknolojideki hızlı gelişmeler" yerine "teknolojideki gelişmelerin hızı" sözü getirilmeli B) "şaşkın bırakıyor" yerine "şaşırtıyor" sözcüğü getirilmeli ) "herkesi" yerine "hepimizi" sözcüğü getirilmeli D) "herkesi" sözcüğünden sonra "çok" sözcüğü getirilmeli ) "teknolojideki" sözcüğünden önce "günümüzde" sözcüğü getirilmeli 4

4 9. (l) Düşünce ve sanat adamları sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırırlar. () Bizlerin de dil hazinesi en az onların ki kadar zengindir. () Bu işi, dile yenilikler getirmekten çok onu bükmek, olanaklarını çoğaltmak, gücünü artırmak yoluyla yaparlar. (V) eni sözcükler getiremezler, onları zenginleştirirler, anlamlarını ve kullanımlarını, sağlamlaştırırlar. (V) Onlara alışılmamış bir çeşni verirler; ama bunu da dört bir yanı düşünerek, ustalıkla yaparlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozar? ). B). ). D) V. ) V. 10. nlatımsal açıdan birbirine benzeyen öykülerin her biri ayrı zamanlarda, farklı koşullarda yaratılmış olabilir. Bunda yazarın bir kusuru yoktur bence. ncak okurun günahı ne? şte tam burada yayıncı devreye girip birinin hakkını ötekine karşı savunmalıdır. Hayatın başka zamanlarından akıp gelen farklı öyküleri aynı kitaba basan, nihayetinde yayıncıdır. Metinlerin dizilişini gözetmek dışarıdan bir gözün, yani yayımcının işidir. şte günümüzün öykü kitaplarında bu yapılmıyor. Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? ) Öykü kitaplarının yayıncılar tarafından incelenmemesine B) Günümüzde özgün yapıda öyküler yayımlanmamasından ) Öykü kitaplarının baskısının kalitesiz olmasından D) Öykü yazarlarının okur kitlesini düşünmemelerinden ) Öykü yazarlarına karşı hoşgörülü olunmamasından : G - G ÜÜR 11. Bir yazarın günlükleri yayımlanmışsa artık bu yazar kendi özel hayatını başkalarına açmış demektir. Mahremiyetinin sırrı bozulmuştur artık. emil Meriç in Jurnal i de onun mahremiyetinin bütün duvarlarını yıkıyor. Günlüğün en önemli özelliği samimiyettir. amimiyetin sınırları yazarının elinde çizilir. a bütün duygularını, iç fırtınalarını, temas ettiği insanların her yönünü anlatır ya da bir seçme yapar; bazı şeyleri gizler. Fakat yalnızlık, anlaşılamama, derdini ve düşüncesini kendisiyle paylaşma insanı içinin bütün kıvrımlarını sayfalara dökmeye iter. emil Meriç böyledir. amimidir ve yazmaktan çekindiği hiçbir şeyi olmamıştır. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? ) Günlük yazıları insanın iç dünyasını yansıtır. B) emil Meriç, günlüklerinden kişiliğine ters düşecek şeyler yazmamıştır. ) Günlüklerde başka insanlara yer yoktur, yalnızca günlük sahibi vardır. D) emil Meriç in günlükleri yayımlanmıştır. ) nsanın başkaları tarafından anlaşılmayan duyguları günlüklerde yer alır. 5

5 : G - G ÜÜR 12. nsanların ve bazı hayvan türlerinin bir arada yaşayabilmelerinin en önemli gereklerinden biri olarak haberleşmeyi sayabiliriz. Hatta haberleşme olmazsa bir topluluğu toplum saymaya da olanak yoktur. Bir isteğini, acısını sevincini bir başka insana aktarmak isteyen insandan, yiyeceğin bulunduğu yeri birbirlerine haber verebilen karıncalara, belli seslerle, örneğin tehlikeyi belli edebilen kimi kuşlara, yunuslara kadar pek çok yaratığın bir haberleşme, bir bildirişme dizgesi vardır. ukarıdaki metinde vurgulanan asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir? ) Haberleşme, canlı topluluklarının bir arada yaşamasını sağlar. B) Gerek insan gerek hayvan topluluklarını topluluk yapan şey haberleşmedir. ) Hayvanlar da insanlar gibi haberleşme yoluyla topluluk oluşturur. D) Bir canlı topluluğunda iletişim ne kadar güçlüyse topluluk da o kadar güçlüdür. ) nsanlar sözcüklerle, hayvanlar çeşitli seslerle iletişim kurar. 13. aragöz ve orta oyunundan sonra geleneksel ürk tiyatrosunun bir başka özgün ögesi olan meddah için tek kişilik orta oyunu da denilebilir. Gerçekten de meddah oyuncusu orta oyunundaki bütün tipleri, kılıktan kılığa girerek sesini değiştirerek küçük aksesuarların da yardımı ile sahnede canlandırır. Meddahlar repertuarlarında her zaman hazır bulunan Ferhat ile Şirin, eyla ile Mecnun gibi halk hikâyelerinin yanı sıra yaşanmış olayları, duydukları yeni aşkları derleyerek sanatçı iç güdüleri ile bunları yeniden yorumlayarak harmanlayarak seyircinin görüşüne göre o anda doğaçlayarak bu hikâyeleri yer yer anlatarak yer yer oynayarak mesleklerini icra ederler. ukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? ) Meddah geleneksel ürk tiyatrosunun tek kişilik bir oyunudur. B) Doğaçlama olmasından meddah, aragöz ve orta oyunundan ayrılır. ) traftan duydukları yeni aşk hikâyeleri meddahların repertuarlarında yerini alır. D) Meddahlar hikâyelerini sadece taklit yoluyla anlatırlar. ) Meddahlar halk hikâyelerini seyircinin durumuna göre yeniden doğaçlarlar. 6

6 : G - G ÜÜR 14. Mount Holyoke un devasa () görkemli ve gotik bir kütüphanesi var () lyazması kitaplardan edebiyata () siyaset felsefesinden botaniğe kadar her konuda kitaba ulaşmak (V) burada bulunmayan bir kitap varsa onu da başka üniversitelerin (V) kütüphanelerinden getirmek mümkün. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine hiçbir noktalama işareti getirilemez? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? ) D) B) ) ) ). B). ). D) V. ) V. 15. Düşünce çatışmaları beni ne kırar ne yıldırır; sadece dürtükler, kafamı çalıştırır. leştirilmekten kaçarız oysaki bunu kendiliğimizden istememiz, gelin bizi eleştirin dememiz gerekir. Hele eleştirme bir ders gibi değil de bir karşılıklı konuşma gibi olursa. Bu sözleri söyleyen bir yazar aşağıdakilerden hangisini söylemez? ) leştiri, düşünce ufkumu genişletir ve geliştirir. B) leştirilmek beni kızdırmaz, aksine mutlu eder. ) çten bir eleştiri benim için kaçınılmaz bir fırsattır. D) serlerimi oluştururken yapılan eleştirileri de göz önünde bulundurdum. ) apılan düşünce çatışmalarından mutlaka bir ders almalıyız a 3a a a ifadesinin sadeleşmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? 2 1 ) a B) a ) 2 a 1 D) ) a 1 2 a 7

7 : G - G ÜÜR 18. Bir annenin yaşının 3 çocuğun yaşları toplamına oranı 7 'dir. 2 Bu oran 3 yıl sonra 2 olacağına göre, annenin şimdiki yaşı kaçtır? 20. 3! 4! 3! işleminin sonucu kaçtır? ) 3 B) 4 ) 5 D) 6 ) 7 ) 25 B) 28 ) 30 D) 32 ) x ve y birer tam sayı olmak üzere, 2 < x 5 5 y < 7 olduğuna göre, 2x 3y ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? 21. Boyutları 24 cm, 36 cm ve 48 cm olan bir kutunun içine, hiç boşluk kalmayacak şekilde, en büyük hacimli küplerden kaç tane yerleştirilebilir? ) 16 B) 18 ) 20 D) 22 ) 24 ) 10 B) 12 ) 15 D) 18 ) 25 8

8 : G - G ÜÜR 22. a sayısının %60 ı, b sayısının %40 ına eşittir. Buna göre, a sayısı b sayısının yüzde kaçına eşittir? ) 33,3 B) 35 ) 42 D) 66,6 ) f:r R g:r R f(x) 2x 5 2 g(x) x k (gof)(3) 11 ise, k kaçtır? ) 9 B) 10 ) 12 D) 15 ) %20 lik 80 kg şekerli suyun şeker oranını %40 a çıkarmak için kaç kg su buharlaştırılmalıdır? ) 30 B) 35 ) 40 D) 45 ) farklı anahtardan bir tanesi kapıyı açmaktadır. 24. şağıdakilerden hangisi daima çifttir? Rastgele deneyerek bu kapıyı açmaya çalışan birinin kapıyı 3. denemede açma ihtimali kaçtır? (Denenen anahtar tekrar denenmeyecek.) ) B) ) D) 2 10! + 7 ) 2 20! + 20! ) 5 6 B) 4 5 ) 3 5 D) 2 5 ) 1 5 9

9 : G - G ÜÜR ton kum 10 ve 15 tonluk kamyonlarla taşınmıştır. amyonlar tam kapasite ile toplam 76 sefer yaptıklarına göre, 10 tonluk kamyon kaç sefer yapmıştır? ) 36 B) 38 ) 39 D) 42 ) üksekliği 90 cm, taban kenar uzunluğu r cm olan kare prizma biçimindeki su deposu tam olarak suyla doludur. Bu su, yarıçapı r cm olan silindir biçimindeki başka bir depoya boşaltılacaktır. uyun tamamını alabilmesi için silindir biçimindeki deponun yüksekliği en az kaç cm olmalıdır? ) 90 B) 90r ) 90 r D) 90 ) 90 r 30. Denklemi ax + 2y 3 = 0 olan doğru (2, 1) noktasından geçtiğine göre, bu doğrunun eğimi kaçtır? ) 2 B) 2 ) 1 2 D) 1 ) B m() 20 D BD B D Verilenlere göre m(d) kaç derecedir? ) 60 B) 50 ) 45 D) 40 ) 30 G B. G ÜÜR GZ. 10

10 1. şağıdakilerden hangisi Uygurlara ait özellikler arasında gösterilemez? ) erleşik hayata geçen ilk ürk topluluğu olması B) Moğolların ürkleşmesinde çok önemli rol oynamaları ) endilerine özgü 18 harfli alfabeyi kullanmaları D) âğıt ve matbaayı kullanan ilk ürk topluluğu olmaları ) in eddi nin yapılmasında rol oynamaları 3. ivas ongresi nden sonra emsil Heyeti çalışmalarını halka anlatmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir? ) rade-i Milliye Gazetesi nin yayınlanması B) eride-i Resmiye Gazetesi nin yayınlanması ) nadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk emiyeti nin kurulması D) stanbul Gazetesi nin yayınlanması ) Hakimiyet-i Milliye Gazetesi nin yayınlanması 2. UO tarafından, 1985 yılında ürkiye den evrensel tarihi miras listesine alınıp ilk mimari eser olan ve 1228 yılına tarihlenen Mengücekoğullarına ait yapı aşağıdakilerden hangisidir? ) lâaddin amisi B) Divriği Ulu amisi ) Huant Hatun ülliyesi D) aratay Medresesi ) ahip ta ülliyesi ozan Barış ntlaşması ndan sonra ürk- unan ilişkilerinin gerginleşmesine yol açan sorunlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) Okullar sorunu atrikhane sorunu B) atrikhane sorunu Mübadele sorunu ) Vize sorunu Mübadele sorunu D) atrikhane sorunu Okullar sorunu ) zınlıklar sorunu apitülasyonlar sorunu

11 : G - G ÜÜR 5. on Osmanlı Mebuslar Meclisi seçimlerinde Mustafa emal, aşağıdaki illerin hangisinden milletvekili seçilmiştir? ) rzurum B) ivas ) nkara D) masya ) skişehir 8. şağıdakilerden hangisi ürkiye nin, 1929 Dünya konomik rizi ne karşı aldığı tedbirler neticesinde açılmış bir kurumdur? ) ş Bankası B) ümerbank ) mar Bankası D) Denizbank ) Millî ktisat ve asarruf emiyeti 6. adınların 1930 da belediye seçimlerine, 1933 te muhtarlık seçimlerine, 1934 te de milletvekili seçimlerine katılma haklarını elde etmesinin,. milliyetçilik,. cumhuriyetçilik,. halkçılık ilkelerinden hangilerinin bir gereği olduğu savunulabilir? ) alnız l B) alnız ll ) alnız lll D) l ve ll ) ll ve lll 9. Millî Mücadele Dönemi nde aşağıdakilerden hangisi, BMM yi çalışamaz hâle getirmek amacına yöneliktir? ) zmir in işgal edilmesi B) uvayımilliyenin kurulması ) Mebuslar Meclisinin dağıtılması D) ç ayaklanmaların başlaması ) masya Görüşmelerinin yapılması 7. şağıdakilerden hangisi tatürk ün çağdaş devlet, toplum ve insan tipinde olması gereken milli ve evrensel değerleri anlattığı eseridir? ) utuk B) Medeni Bilgiler ) ubay ve omutanla onuşmalar D) umalı Ordugahı ) akımın Muharebe ğitimi 10. Milli Mücadele den sonra kurulan Halk Fırkası nın temelini oluşturan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? ) Vahdet-i Milliye emiyeti B) Milli ongre emiyeti ) nadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk emiyeti D) cra Vekilleri Heyeti ) ttihat ve erakki emiyeti 12

12 : G - G ÜÜR 11. ürkiye umhuriyeti aşağıdaki konulardan hangisini, bir iç sorun sayarak uluslararası düzeyde görüşülmesini reddetmiştir? ) Boğazlar orunu B) abancı Okullar orunu ) Bursa Olayı D) Bozkurt - otus Olayı ) Hatay orunu 14. ürkiye de dört mevsim belirgin olarak yaşanır. Buna göre, ürkiye için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? ) uzey arım üre de yer alır. B) Ortalama yükseltisi fazladır. ) er şekilleri çeşitlilik gösterir. D) Denizlere kıyısı bulunur. ) Güneş ışınlarını yıl içerisinde dik açılarla almaz. 12. şağıdaki antlaşmalardan hangisinin imzalanmasıyla urtuluş avaşı nın diplomatik safhası başlamıştır? ) Moskova ntlaşması B) Gümrü ntlaşması ) Mudanya teşkes ntlaşması D) ozan Barış ntlaşması ) nkara ntlaşması 13. şağıdakilerden hangisi Misakımillî nin hukuki nitelikte bir belge olduğunun kanıtıdır? ) ürk yurdunun sınırlarını çizmesi B) skerî ve siyasi bağımsızlığın vurgulanması ) on Osmanlı Mebuslar Meclisince kabul edilmesi D) emsil Heyeti Başkanı Mustafa emal tarafından hazırlanması 15. şağıda verilen göllerden hangisi dalga ve akıntıların taşıdığı malzemeyi bir körfezin önünde biriktirmesiyle oluşmuştur? ) Durusu (erkos) B) Manyas (uş Gölü) ) apanca D) Marmara ) znik ) ürk halkı tarafından kabul edilmesi 13

13 : G - G ÜÜR 16. şağıdakilerden hangisi ürkiye nüfusunun özelliklerinden biri değildir? ) Genç nüfus yaşlı nüfustan fazladır. B) Ortalama insan ömrü uzamaktadır. ) üfus artış oranı azalmaktadır. D) üfus dağılışı düzensizdir. ) oplam nüfusu azalmaktadır nayasa sına göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlar uruluna ait bir görev ve yetki değildir? ) Bütçeyi ve esin Hesap anunu tasarılarını hazırlamak B) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim ilan etmek ) Millî güvenliği sağlamak D) Genelkurmay Başkanı nı seçmek ) avaş ilanına karar vermek 17. şağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin üretimi daha çok akarsu yatağında yapılır? ) rpa B) lma ) amuk D) ay ) irinç 18. şağıda verilen termik santrallerden hangisi maden kömürü ile işletilmektedir? 20. şağıdakilerden hangisi, 1982 nayasası nın ikinci kısmının ikinci bölümünde düzenlenen işi Hakları ve Ödevleri arasında yer almaz? ) atalağzı antrali B) fşin - lbistan antrali ) ayırhan antrali D) atağan antrali ) Ovacık antrali ) Dernek kurma hürriyeti B) oplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ) Haberleşme hürriyeti D) osyal güvenlik hakkı ) onut dokunulmazlığı 14

14 : G - G ÜÜR 21. darenin toplumun gündelik düzenini korumak için giriştiği faaliyetlere ne ad verilir? ) Öz yönetim faaliyetleri B) olluk faaliyetleri FB Bayanlar Dünya Şampiyonası, 2014 yılında aşağıdaki ülkelerden hangisinde düzenlenecektir? ) lmanya B) eru ) Brezilya D) Hırvatistan ) ürkiye ) eşvik faaliyetleri D) lanlama faaliyetleri ) Millî güvenlik faaliyetleri 22. alışanların çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik tedbirler almak, sosyal güvenlik tedbirlerini uluslararası düzeyde geliştirmek, sosyal adaletin yaygınlaşmasını sağlamaya yönelik projeler geliştirmek ve çalışma şartlarıyla ilgili her türlü faaliyette bulunmak üzere kurulan BM ye bağlı uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir? ) UO B) WHO ) FO D) MF ) O 25. obel Ödül örenleri aşağıdaki ülkelerden hangisinde gerçekleşmektedir? ) sveç B) Fransa ) sviçre D) ngiltere ) lmanya 23. şağıdakilerden hangisine doğrudan doğruya 1982 nayasası nda yer verilmemiştir? 26. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan 20 Ülke (G-20) nin 2015 dönem başkanlığını aşağıdaki ülkelerden hangisi yürütecektir? ) Radyo ve elevizyon Üst urulu B) Diyanet şleri Başkanlığı ) Rekabet urumu D) tatürk ültür, Dil ve arih üksek urumu ) ükseköğretim urulu ) merika Birleşik Devletleri B) Meksika ) Danimarka D) ürkiye ) Rusya 15

15 : G - G ÜÜR 27.. BMM. umhurbaşkanı. Bakanlar urulu ukarıdakilerden hangileri 1982 nayasası na göre ürk ilahlı uvvetlerinin kullanılmasına karar verme yetkisine sahiptir? ) alnız B) alnız ) alnız D) ve ), ve 29. şağıdakilerden hangisi 657 Devlet Memurluğu anunu na göre memurlara verilen disiplin cezaları arasında gösterilemez? ) ylıktan kesme B) ınama ) Özgürlüğünü kısıtlama D) Uyarma ) Devlet memurluğundan çıkarma 30. Bir bölgenin belediye başkanının görevinden daimi olarak düşmesi aşağıdakilerden hangisinin kararıyla gerçekleşir? ) çişleri Bakanı B) Bakanlar urulu ) umhurbaşkanı D) Başbakan ) Danıştay 28. şağıdakilerden hangisi sosyal devlet olmanın gereklerinden biri değildir? ) şsizliğin önlenmesi B) Milli gelirin adaletli dağıtılması ) dil ücret dağılımı D) osyal güvenliğin sağlanması ) emel hak ve hürriyetlerin güvence altında olması DM V B. VRZ ORO DZ. 16

16

6. 4 ü bozuk 9 ampul arasından seçilen 3 ampulün

6. 4 ü bozuk 9 ampul arasından seçilen 3 ampulün 1. B üç basamaklı sayısı kendi rakamları küpleri toplamına eşit ise bu sayıya rmstrog sayı denir. 3 3 3 Örnek: 3713 7 1 olduğundan 371 bir rmstrog sayıdır. Buna göre, 15x sayısı rmstrong sayı ise, x kaçtır?

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir.

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI Bu soru kitapçığı 8 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. Bu

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM I. Deyimler TÜRKÇE İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun. cümlesinde oyun

Detaylı

GENEL YETENEK TESTİ. E) Yapıtlarını, okurların ilgi ve beklentileri doğrultusunda

GENEL YETENEK TESTİ. E) Yapıtlarını, okurların ilgi ve beklentileri doğrultusunda 01 - KPSS / Lisans GENEL YETENEK TESTİ 00000000 1. Bu testte 60 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Hem bir yolculuğa çıkacaksın hem

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128 TEST-128 TEST 128 1. Günümüz bilişimcileri tarafından geliştirilen yazılımlar ve donanımlar; kâğıt, dosya, klasör, arşiv gibi somut elemanlardan oluşan donanımları ortadan kaldıracak düzeye gelmiş bulunmaktadır.

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

Detaylı

ÖN SÖZ. Kitap ile ilgili öneri ve görüşleriniz için bilgi@datayayinlari.com adresimize mail gönderebilirsiniz.

ÖN SÖZ. Kitap ile ilgili öneri ve görüşleriniz için bilgi@datayayinlari.com adresimize mail gönderebilirsiniz. ÖN SÖZ III Bu kitabımız 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU TESTİ (6. sınıfta öğrenim görecekler)

Detaylı

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek 1. Ozan, dizelerini genellikle halkın diline yaslamıştır. Günlük dilin dağarcığıyla yalın bir anlatım oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bunun yanında konuşma dilinin toprağına henüz kök salmamış taze söylemleri

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

MKÜ İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. Öğr.Gör.Ali TEMİZ 2012 - HATAY

MKÜ İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. Öğr.Gör.Ali TEMİZ 2012 - HATAY MKÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ REKREASYON LİDERLİĞİ BÖLÜMÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ Öğr.Gör.Ali TEMİZ 2012 - HATAY 1 1. İLETİŞİM

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OTURUM ÖZEL AKŞAM LİSELERİ ÖĞRENCİ BAŞARISI DEĞERLENDİRME SINAVI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI 16 ARALIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OTURUM ÖZEL AKŞAM LİSELERİ ÖĞRENCİ BAŞARISI DEĞERLENDİRME SINAVI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI 16 ARALIK B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL AKŞAM LİSELERİ ÖĞRENCİ BAŞARISI DEĞERLENDİRME SINAVI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI 16 ARALIK 2012 Saat:14.00 4. OTURUM DERS KODU VE ADI SAYFA (109) KİMYA - 9

Detaylı

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ŞAHİN ÖZET Siyasal iletişimde kitle iletişim araçlarının yeri büyüktür. Yöneten yönetilen ilişkilerini ve seçim dönemi çalışmalarını kapsayan

Detaylı

TÜRKÇE TESTİ. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı

TÜRKÇE TESTİ. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı TÜRKÇE TESTİ ÖSS HAZIRLIK DENEME 1 DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 30 DUR. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı SAY-1 Puanında 0,3 SAY- Puanında

Detaylı

ALES / SONBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM

ALES / SONBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sözel Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-SÖZ) hesaplanmasında

Detaylı

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI

BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI Av. Güneş GÜRSELER* Baroların Bağımsızlığı konusunu sadece Baro nun bağımsızlığı olarak ele almamak gerektiği görüşündeyim. Sorun, bağımsız yargı içinde bağımsız savunma sorunudur.

Detaylı

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR 6 ünite PARAGRAF BİLGİSİ ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YAPI PARAGRAFIN KONUSU PARAGRAFTA BAKIŞ AÇISI PARAGRAFTA BAŞLIK PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. GRUP: ŞEF ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜZÜK (5-6 EYLÜL 2014 TARİHLİ 18. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞTİR)

CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜZÜK (5-6 EYLÜL 2014 TARİHLİ 18. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞTİR) CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜZÜK (5-6 EYLÜL 2014 TARİHLİ 18. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞTİR) CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜZÜĞÜ (5-6 EYLÜL 2014 TARİHLİ 18. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YAPILAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı