x86 Ailesi Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "x86 Ailesi Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar"

Transkript

1 x86 Ailesi 1

2 8085A,8088 ve

3 Temel Mikroişlemci Özellikleri Mikroişlemcinin bir defade işleyebileceği kelime uzunluğu Mikroişlemcinin tek bir komutu işleme hızı Mikroişlemcinin doğrudan adresleyebileceği bellek büyüklüğü Programcının üzerinde çalışabileceği kaydedici çeşitleri Programcının kullanabileceği değişik türdeki komutlar Programcının bellek adreslerken gerekduyacağı adresleme modları 3

4 Kelime(Word) Uzunluğu : Paralel olarak işlenen veri bitlerinin sayısıdır. Kelime, işlemcideki genel amaçlı kaydedicilerin büyüklüğü ve aynı zamanda her bir bellek alanı kapasitesidir. CPU hızı, saat frekansı ile ilgili olmakla beraber, saat frekansı her zaman gerçek çalışma frekansını yansıtmaz. Performans ölçümlemek için çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Bellek, CPU tarafından adres yolu yardımıyla adreslenir. Adres yolu hattı ne kadar çoksa adresleme kapasitesi de ona göre çok olur. Kaydedici sayısının çok olması esneklik sağlar. Farklı adresleme modları, programcıya kolaylıklar sağlar. 4

5 Bu kısımdaki mikroişlemci yapıları iki aşamada incelenecektir: i) İç Mimari ii) Dış Mimari 5

6 İç Mimari Bu modelde temel olarak 5 bölümden söz etmek mümkündür. 2 Genel Amaçlı Saklayıcılar 4 Özel Amaçlı Saklayıcılar R0 R1 R2 R3... R4 SR (Status Register) IR (Intruction Register) IP (Intruction Pointer) SP (Stack Pointer) MAR (Memory Address Register) MBR (Memory Buffer Register) 3 ALU (Arithmetic Logic Unit 1 Kontrol Birimi 5 Teknoloji Bağımlı Birimler (FPU, Cache Bellek vb...) 6

7 Kontrol Birimi Mikroişlemcinin içinde ve dışında olan bütün veri aktarımlarını kontrol eder ve çevre birimlere eşzamanlama (synchronization) için gerekli sinyallemeyi sağlar. Harici Veriyolu MBR IR Dahili Veriyolu Komut Kod Çözücü Kontrol Birimi... Dahili Saklayıcılara Kontrol Sinyalleri Saat Bayraklar Harici Kontrol Girişleri Harici Kontrol Çıkışları 7

8 Genel Amaçlı Kaydediciler Mikroişlemci içerisinde geçici olarak verilerin saklandığı saklayıcılardır. 8,16,32 ve 64 bit uzunlukta olabilirler. ALU (Aritmetik ve Lojik Birim) Aritmetiksel ve mantıksal işlemler bu birimde gerçekleştirilir. 8

9 Özel Amaçlı Saklayıcılar Çeşitli türleri bulunmaktadır. Program Counter & Instruction Pointer (PC&IP): Bellekte yürütülecek bir sonraki komutun konumunu işaret eder. Kontrol birimi tarafından otomatik olarak arttırılır. Memory Address Register (MAR): PC de bulunan adres MAR da tutulur. Dış hafıza ve I/O birimlerini adreslemede kullanılır. Memory Buffer Register (MBR): Bir hafıza veya giriş biriminden mikroişlemciye okunan veri, iç saklayıcılara MBR yoluyla getirilir (veya tersi). Status Register (SR&Flags&PSW): Mikroişlemcinin en son yapmış olduğu bir aritmetik veya lojik işlemin durumunu belirtir. Stack Pointer (SP): Hafızada yığın(stack) olarak isimlendirilen özel bir bölgeye işaret eder. 9

10 Teknoloji Bağımlı Birimler Daha önceleri mikroişlemci yapısı içerisinde yer almayan, fakat teknolojinin gelişmesiyle mikroişlemci performansını arttırmayı hedefleyen birimlerdir. (Örn. Floating Point Unit-FPU, Cache, Virtual Memory Yönetim Birimi vb...) 10

11 Dış Mimari Adres Yolu Kesmeler Veri Yolu Yol Kontrol Mikroişlemci Yol Hakemliği Yardımcı İşlemci Yol Durum Çeşitli Genel olarak mikroişlemci siyallerinin gruplandırılması 11

12 8085A (İç Mimari) 8085A nın iç mimarisi 12

13 Bütün yol kontrol (INTA hariç) ve durum sinyalleri, zamanlama ve kontrol birimi tarafından üretilir. Mikroişlemci kesme girişleri (TRAP, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 ve INTR) ile gelen isteklere, kesme ihzmet alt programları ile cevap verir. INTA (Interrupt Acknowledge), INTR girişinden gelen bir kesme isteğine cevap verirken üretmiş olduğu kesme kabul sinyalidir. SID ve SOD seri 1 bitlik giriş/çıkış uçlarıdır (Serial Input/Outpur Data). 8 bitlik ACC, B, C, D, E, H, L genel amaçlı saklayıcılara sahiptir. Bu saklayıcılar, hafızayı adreslemede ve 16 bit veri oluşturmada (çiftler halinde-bc, DE, HL) kullanılabilirler. PC 16 bittir ve bellekte, yürütülecek bir sonraki komutun adresini barındırır. RESETIN lojik 0 olduğunda PC nin içeriği sıfırlanır. Donanım sıfırlaması ile ilk yürütlecek komutu 0000h adresinden başlar. 13

14 Dış Mimari a) 8085A nın fiziksel yapısı b) 8085A nın sinyallerinin gruplanması 14

15 Tümdevre +5 V besleme gerilimi ile çalışır. Yol durum sinyali olan IO / M ile belirlenen bir hafıza veya I/O birimi üzerinde, okuma veya yazma işlemini yaptığını RD veya WR sinyalleri ile dış lojiğe bildirir. Yol kontrol sinyali olan READY, mikroişlemciyi, yol çevriminde yavaşlatma gerekiyorsa kullanılır. Bu giriş normal çalışmada lojik 1 dir. X1 ve X2 girişlerine bir kristal bağlanır. İşlemci, bu kristalin üretmiş olduğu sinyali baz alarak kendi zamanlama siyallerini üretir. RESETIN sinyaline karşı, RESETOUT sinyali üretilir. Bu sinyal sistemde var ise programlanabilir I/O birimleri tarafından kendilerini sıfırlamada kullanılabilir. 16 bit Adres Yolu ve 8 bit Veri Yoluna sahiptir. 15

16 Adres Bilgisinin Üretilmesi Adres yolunun 8 bit yüksek değerli byte ı A 15 -A 8 tarafından doğrudan üretilir, fakat düşük değerli adres byte ı adres/veri yolunun ortak kullanımı sonucu elde edilir. Ortak kullanım şeklini ALE (Address Latch Enable) belirler (Lojik 1). A 15 -A 8 A 15 -A 8 D 7 -D 0 AD 7 -AD 0 A 7 -A A C OE ALE 16

17 8085A tabanlı bir mikrobilgisayar sistemi 17

18 8085A daki komutlar 3 değişik şekilde olabilirler. Op-code Op-code Op-code Operand Operand Operand i) ii) iii) Tek bir komutun hafızadan alınıp yürütülmesi, bir komut çevrimini (intruction cycle) oluşturur. Bir komut çevrimi bir veya daha fazla makine çevriminden oluşur(machine cycle). 18

19 8085A deki makine çevrimleri: İşlem Kodu Okuma (Fetch) Hafıza Okuma (Memory Read-MEMR) Hafıza Yazma (Memory Write-MEMW) I/O Okuma (I/O Read-IOR) I/O Yazma (I/O Write-IOW) Kesme Kabul (Interrupt Acknowledge) Yol Boşta (Bus Idle) 8085A da işlemcinin hangi makina çevrimini gerçekleştirdiği belirlenir. Bunu belirlemek için IO / M,S 1,S 0 kullanılır. Bu sinyaller her makine çevriminin başında üretilir. 19

20 8085A Yol Durum ve Yol Kontrol Sinyalleri Yol Durum Yok Kontrol Makine Çevrimi IO / M S 1 S 0 RD WR INTA Fetch MEMR MEMW IOR IOW Kesme Kabul Yol Boşta RST ve TAP Kabul HLT 3-dur dur 3-dur 1 20

21 STA ve LDA Komutlarının Yürütülmesi STA (Store Accumulator direct) komutu, ACC nin içeriğini, komutun içindeki 16-bit adresle belirtilen harici bir saklayıcıya yazar. LDA (Load Accumulator direct) komutu, 16-bit adresle belirtilen bir harici saklayıcının içeriğini ACC ye kopyalar. Bu iki komutun her biri 3 byte tır. Birinci byte işlem kodu ve diğerleri 16-bit adres oluşturacak 2-byte adrestir. Op-code Düşük Adres Yüksek Adres byte 1 byte 2 byte 3 STA veya LDA komutlarında n birisi 21

22 LDA ve STA Komutlarının CPU Zamanlaması 22

23 T1 T2 T w T3 T4 T5 - T6 8085A nın T- durumlarındaki işlemler Bir hafıza hücresi veya I/O adresi Adres yoluna yerleştirilir. ALE sinyali 1 yapılarak, AD 7 -AD 0 yolundaki adres bilgisi adres latch ına tutulur. Yol durum bilgisi IO / M,S1 ve S0 hatlarına konularak yürütülen makine çevriminin çeşidi bildirilir. Eğer makine çevrimi, bir işlem kodu okumanın bir parçası ise, PC bir arttırılır. Yol boşta haricindeki diğer bütün makine çevrimlerinde yol kontrol sinyallerinden biri ( RD, WR, INTA ) 1 den 0 a geçiş yapar. Eğer READY girişi, dış lojik tarafından 0 yapılmış ise, bu duruma girilir. Adres, veri ve kontrol sinyallerinin durumları, T2 nin sonundaki gibi kalır. Bir komut byte ı ve bir veri byte ı mikroişlemciye veya mikroişlemciden dışarıya transfer edilir. Komut saklayıcı (IR) içeriğinin kodu çözülür. Bu durumlar, bazı komutların yürütülmesinin tamamlanması için gereklidir. Not: 8085A da bütün işlem kodu getirme çevrimleri 4 ile 6T durumu arasındadır. Diğer bütün makine çevrimleri 3T durumu gerektirir. 23

24 IN ve OUT Komutlarının Yürütülmesi Mikroişlemcinin I/O ünitesi ile haberleşmesinde iki yöntem kullanılır. Bunlardan ilki bellek haritalı I/O (memory mapped I/O), diğeri yalıtılmış I/O (isolated I/O) dur. Örn: 6502 ve 6800 işlemciler bellek haritalı I/O 8085A ve Z80 işlemciler yalıtılmış I/O kullanırlar. ROM Kullanılmayan Alan I/O Bellek Haritalı I/O Kullanılmayan Alan RAM 24

25 IN (Input) komutu, işlem kodundan sonra gelen 8 bit adresle belirtilen bir harici saklayıcının içeriğini ACC ye okur. OUT (Output) komutu, işlem kodundan sonra gelen 8 bit adresle belirtilen bir harici saklayıcıya ACC nin içeriğini yazar. Her iki komutta 2 byte tır. Op-code byte 1 IN veya OUT byte 2 komutu Port Adresi Not: Port adresleri 8 bit ile belirlendikleri için 256 adet giriş ve 256 adet çıkış portu tanımlanabilir. 25

26 IN ve OUT Komutlarının CPU Zamanlaması 26

27 Giriş Portu Burada kısmi kod çözümü yapılmaktadır. Dikkat edilirse F0h, F1h, F2h... FFh adresleri için bu port aktif olmaktadır. Bu durumda yol çekişmesi problemi doğacaktır. 27

28 Çıkış Portu Çıkıştaki bilgi ACC nin içeriğini tümleyen şeklinde gösterir. 28

29 Örnek Adres Makine Kodu Assembly Kodu Açıklama (RTL) 0000 DB F0 IN F0h ; [ACC] [F0h] F CMA ; [ACC] [ACC ] (Tersleme) STA 1000h ; [M(1000h)] [ACC] A LDA 1000h ; [ACC] [M(1000h)] 0009 D3 F1 OUT F1h ; [F1h] [ACC] 000B 76 HLT ; Dur HLT komutu ile mikroişlemci yol boşta çevrimine girer ve mikroişlemci çalışmasını durdurur. İşlemcinin bu durumdan çıkabilmesi RESETIN sinyali aktif edilmelidir. 29

30 IN F0h; komutunun zamanlaması 30

31 STA 1000h; komutunun zamanlaması 31

32 8086 & 8088 (İç Mimari) Execution Unit Bus Interface Unit 32

33 Yürütme Birimi (Execution Unit) EU, içindeki kontrol birimi, makine dilindeki komutları yorumlamakta ve komutları yürütmek için gerekli işlemleri kontrol etmektedir. EU, komut byte larını komut kuruğundaki sıraya göre teker teker ele almaktadır. Eğer hafızadan bir operanda ihtiyaç duyarsa veya sonucu hafızada saklamak isterse, istenilen işlemi BIU ya yönlendirir. EU, bir işlem kodu okuma veya saklama için, BIU tarafından fiziksel adresi hesaplamada gerekenleri sağlamaktadır. 33

34 Yol Arabirimi (Bus Interface Unit) BIU, hafıza ve I/O işlemleri dahil, bütün dış yol işlemlerini kontrol etmekten sorumludur. Harici adres yolu, hafıza hücresi seçmede veya I/O portunu seçmede kullanılır. BIU, komut byte larını okur ve onları EU için komut kuyruğuna yerleştirir. En fazla 4 (8088 de) veya 6 (8086 da) byte komut kodunu önceden okuyabilir. EU, bir veri okuma veya yazma işlemine ihtiyaç duymadığı veya program akışında bir dallanma olmadığı sürece, BIU komut bytelarını önden okuma için serbesttir. Yani, bu iki birim birbirine paralel çalışır. Böylece veri işlem hızı artar. 34

35 İşhatlı Mimari (Pipelined Architecture) i) 8085A nın yollarındaki işlem yoğunluğu ii) 8086/8088 in yollarındaki işlem yoğunluğu 35

36 Pipelining Tekniği 36

37 Saklayıcılar(Kaydediciler & Reg.) Kaydediciler, geçici veri saklama ortamlarıdır. Saklayıcılarda; Aritmatiksel ve mantıksal işlemlerde veriler buralarda tutulur. Veri veya komutların bulunduğu bellek bölgelerine işaret ederler. Kontrol bilgilerini üzerlerinde taşırlar (flags) 37

38 x86 Saklayıcıları 38

39 Genel Amaçlı Kaydediciler Accumulator(AH,AL,AX,EAX):Matematiksel hesaplamalarda kullanılan temel saklayıcıdır. Base (BH,BL,BX,EBX) : Hafıza bölgelerini işaret eder. Count (CL,CH,CX,ECX) : Döngülerde sayaç olarak kullanılır. Data (DL,DH,DX,EDX) : Hesaplamalarda verilerin tutulduğu saklayıcıdır. 39

40 Index Kaydedicileri Stack Pointer (SP,ESP): Yığın olarak isimlendirilen özel bir hafıza bölesini işaret eder. LIFO prensibine göre çalışır. Base Pointer (BP,EBP): Yine yığın bölgesinin adreslenmesinde kullanılır. Source Index (SI,ESI) ve Destination Index (DI) : Bu iki kaydedici sırasıyla kaynak-hedef kaydedicileridir. Dizilerin başlangıç adreslerini gösterirler. Dizi ve benzeri data türleri üzerinde işlem yaparken kullanılırlar. 40

41 Segment Kaydedicileri Segment saklayıcıları diğer saklayıcılarla beraber hafıza adresleri üretmede kullanılırlar. Code Segmet (CS): Komutların bulunduğu hafıza bölgesini gösterir. Bu saklayıcı program kodunun taban adresini belirler. Data Segment (DS): Verilerin bulunduğu hafıza bölgesini işaret eder. DS, bu bölgenin taban adresini belirtir. Stack Segment (SS) :Hafızadaki yığın bölgesini işaret eder. Extra Segment (ES,FS,GS) : Ek olarak kullanılan hafıza segmentleridir ve sonraki işlemcilerde bulunur. 41

42 Özel Kaydediciler Intruction Pointer (IP): Bir sonra işlenecek olan komutun bellek adresine işaret eder. Flag Register (Flag): Her işlemden sonra bu kaydedicinin içeriği değişir. CPU dallanma işlemlerinde bu kaydedicideki lojik değerleri kullanarak karar verir. 42

43 Bayrak Kaydedicisi (Flag Reg.) Bayraklar, CPU nun çalışmasını belirlediği gibi, çalışması sırasındaki durumları da yansıtır mikroişlemcilerinde bayrak saklayıcısı 16 bit olup, Pentium serisi işlemcilerde 32 bittir (Extended Flags). 43

44 15 0 O D I T S Z A P C C(Carry) : Toplamadan sonraki eldeyi (Carry) ve çıkarmadan sonraki ödüncü (borrow) belirtmek için kullanılır. P (Parity) : Tek eşlik lojik 0 ; çift eşlik lojik 1 ile ifade edilir. A (Auxiliary Carry) : Yapılan aritmetiksel işlem sonucunda, 3. ve 4. bitler arasında olan carry ve borrow durumunu belirtmek için kullanılır. Z (Zero) : Aritmetik veya lojik işlemin sonucunun 0 olduğunu belirtir. S (Sign) : Toplama veya çıkarma işleminden sonra sonucun aritmetik işaretini belirtir. 44

45 15 0 O D I T S Z A P C T (Trap): Bu bayrak 1 ise, tüm devre hata takip (debugging) durumuna girer. I (Interrupt) : INTR girişini kontrol eder. I=1 ise INTR aktif durumdadır. I=0 ise INTR pasif durumdadır. Bu durumda iken gelen kesmelere cevap verilmez. D (Direction) : String işlemleri yapılırken, DI ve SI saklayıcılarının arttırılması veya azaltılmasını düzenler. D=1 azaltılır, D=0 ise arttırılır. O (Overflow) : İşaretli sayıların toplanıp çıkarılmasından sonra taşma olup olmadığını bildirir. 45

46 8086 & 8088 (Dış Mimari) 46

47 Her iki işlemcide de MN/MX ucuyla belirtilen iki farklı çalışma modu bulunur. Her iki modda farklı kontrol sinyalleri yürütülür sağlar. İki işlemci arasındaki fark ise, veri yolu uzunluk uzunluklarında görülmektedir. ( bit ; bit) 8088 de IO/M sinyaline karşılık, 8086 da IO/M sinyali bulunmaktadır. 34 nolu uç 8088 de SS0 iken, 8086 da BHE/S7 dir. 47

48 8088 sinyallerinin max modda gruplandırılması 8088 sinyallerinin min modda gruplandırılması 48

49 A 19 /S 6, A 18 /S 5, A 17 /S 4, A 16 /S 3 sinyallerinden S 6 durum biti lojik 0 da kalır. S 5 biti IF (Interrupt Flag) bayrağının durumunu belirtir. S 4 ve S 3 bir yol çevriminde hangi segmente erişileceğini gösterir. S 4 S 3 Erişilen segment 0 0 ES 0 1 SS 1 0 CS 1 1 DS Ready girişi, işlemcinin zamanlamasına bekleme durumları (wait states) eklemek için kullanılır. Bekleme durumları Ready girişi lojik 0 ise devreye girer. INTR girişi donanım kesmesi için kullanılır. INTR girişi lojik 1 yapılırsa x86 işlemcisi bir dış donanım kesmesi alır ve INTA ile bu isteğe yanıt verir. NMI (Nonmaskable Interrupt) olup INTR gibi işlev görür. Aralarındaki fark NMI her durumda Cpu nun bu interrupta IF (Interrupt Flag) dan bağımsız olarak cevap verebilmesidir. 49

50 TEST girişi, WAIT komutu tarafından test edilen bir giriştir. TEST lojik 0 ise, WAIT komutu NOP (No operation) gibi davranır. Değilse lojik 0 olmasını bekler. RESET girişi en az 4 saat peryodu lojik 1 seviyesinde tutulduğunda mikroişlemci kendisini sıfırlar ve işlemci FFFF0h adresindeki komuttan itibaren çalışmaya başlar. BHE/S 7 (Bus High Enable) 8086 işlemcisinde, bir okuma veya yazma çevriminde, veri yolunun üst 8 bitinin (D 15 -D 8 ) aktif olduğunu dış lojiğe bildirir. CLK (Clock) CPU ya zamanlama için sinyal sağlar. VCC ve GND +5V besleme ve şase gerilimleri 50

51 Min Modda Etkin Sinyaller 8088 ve 8086 da max. modda çalışabilmek için MN/ MX ucu lojik 1 olmalıdır. IO/M (8088) ve IO/M (8086): CPU nun bir I/O cihazı veya bellek üzerinde işlem yaptığını belirtir. WR(Write): Lojik 0 olduğunda CPU nun bir hafıza veya I/O cihazına veri yazdığını belirtir. INTA(Interrupt Acknowledge): INTR girişine CPU nun cevap sinyalidir. ALE(Address Latch Enable): Lojik 1 olduğunda CPU nun adres/veri yolunda bir adres bilgisinin olduğunu belirtir. DT/ R (Data Transmit/Receive): Lojik 1 olduğunda CPU dan dışarıya veri yolladığını, lojik 0 durumunda ise dışarıdan veri okunduğunu belirtir. 51

52 Min Modda Etkin Sinyaller (Devam) DEN (Data Bus Enable) : Harici veri yol bufferlarını aktif etmede kullanılır. HOLD : DMA (Direct Memory Access) için istek hattıdır. Lojik 1 olma durumunda, CPU çalışmasını durdurur ve adres/veri/kontrol yollarını yüksek empedans durumuna getirir. Lojik 0 durumunda CPU normal çalışmasına devam eder. HOLDA (Hold Acknowledge): HOLD sinyaliyle, bu duruma girildiğini belirtir. SS0 (Status 0) : IO/M ve DT/R sinyalleri ile birlikte yol durum sinyallerini oluştururlar. 52

53 Min Modda Yol Durumları 8088 için IO/M DT/R SS0 Yol Durumu Kesme Tasdik Hafıza Okuma Hafıza Yazma Durma (Halt) Kod Erişim I/O Okuma I/O Yazma Pasif 53

54 Max Modda Etkin Sinyaller 8088 ve 8086 da max. modda çalışabilmek için MN/ MX ucu lojik 0 olmalıdır. S2, S1 ve S0 (Status bits): O anki yol durumunu belirtirler. Bu sinyallerin anlamları bir kod çözücü tarafından çözülür için S2 S1 S0 Yol Durumu Kesme Tasdik I/O Okuma I/O Yazma Durma (Halt) Kod Erişim Hafıza Okuma Hafıza Yazma Pasif 54

55 Max Modda Etkin Sinyaller (Devam) LOCK (Kilit): bir çıkış sinyali olarak sitemdeki istenen çevre birimlerini kilitlemek amacıyla kullanılır. QS1 e QS2 (Queue Status): BIU daki dahili komut kuyruğunun durumunu belirtir. S2 S1 Kuyruk Durumu 0 0 Bir işlem yok (Kuyruk Boşta) 0 1 İlk byte bir op-code 1 0 Kuyruk boş 1 1 Bir sonraki byte bir op-code 55

56 Yol Bufferlaması Yol bufferlaması ile, mikroişlemcinin yol sürme kapasitesi arttırılmakta ve mikroişlemciyi dış ortamdan gelebilecek etkilerden korumuş oluruz (dış ortamdan fazla akım çekilmek istenmesi veya kararsız durumların oluşması vb.) 56

57 Yol Bufferlaması(Devam) 8088 Yol Arabirimi 57

58 8086 Yol Arabirimi 58

59 Tam olarak bufferlanmış 8088 Yol Arabirimi 59

60 Tam olarak bufferlanmış 8086 Yol Arabirimi 60

61 8088/8086 Bellek Yapısı Lojik Hafıza, genellikle yazılım tarafından programcıya görülen hafızaya verilen isimdir. Bu hafıza, donanım tasarımcısı tarafından görülen, gerçek hafıza yapısını oluşturan fiziksel hafızadan farklı olabilir. 8 bit FFFFFh 1 MB 00000h 8086/8088 lojik hafıza haritası 61

62 FFFFFh FFFFEh 512 Kb 512 Kb 00003h 00001h 00002h 00000h Yüksek Hafıza Düşük Hafıza 16 bit 8086 fiziksel (donanım) hafıza haritası 62

63 Segmentli Hafıza Yapısı 8086 ve 8088 mikroişlemcisinde hafızaya erişim segment saklayıcıları yoluyla yapılır. Her bir segment hafıza bloğunun genişliği 64KB dir. 63

64 Hafıza Adreslerinin Üretilmesi Her segment saklayıcısı, 20 bit adresin 16 bit kısmını tutar. Tutulan bu 16 bitlik adresin düşük değerli bölümüne 0h ( ) eklenir. Ayrıca bir ofset(indis) bu adresle toplanrak 20-bit adres elde edilir. Böylece lojik adres, fiziksel adrese çevrilmiş olur. Segment saklayıcısının değerine 0h eklenir. FFFFF 16-bit register 0000 Addr1 + 0FFFF + 16-bit register Offset Addr1 Offset Segment (64K) 20-bit memory address Segment address Intel 80x86 hafıza adresi üretimi 1M bellek alanı 64

65 Segment adresleri segment registerlerinde (CS,DS,ES,SS); ofset adresleri ise pointer registerlerden birisinde tutulur. Örn: CS IP + Instruction address A A B 4 SS SP + Stack address F F E 0 5 F F E 0 DS DI Data address /8086 tarafından yürütülecek bir sonraki komutun adresi, CS:IP ikilisi yardımıyla edle edilir. 8088/8086 tarafından hafızadaki verinin adresi, DS: DI (veya SI,BX) ikilisi yardımıyla edle edilir. 65

66 Segmentli Hafıza Yapısının Avantajları X86 programları, hafızanın herhangi bir yerine yüklenip çalıştırılabilir. Segment saklayıcılarının içeriği değiştirilerek (taban adreslerinin değiştirilmesiyle) programlar hafızanın herhangi bir yerinde çalışabilirler. Örn: 8085A da, program ve verilerin başlangıç adresleri belirlendikten sonra kod üretimi yapılmaktadır. Program ve verileri başka bir adrese yükleyebilmek için tekrar derleme yapılır ve kod üretilmesi gerekir. 66

67 80286, ve Mikroişlemcisi 67

68 80286 (16 bit) Bu mikroişlemcinin 8086 ve 8088 göre 3 temel üstünlüğü bulunmaktadır. Bunlar: Gerçek mod (real mode) ile korumalı moda(protected mode) sahip olmasıdır. Ayrıca donanım hafıza yönetim (memory manegement) sistemi sayesinde, hafızda birden çok programın güvenli bir şekilde çalışması mümkün hale gelmiştir. Fiziksel hafıza 1 MB tan 16 MB a (2 24 ) genişletilmiştir. Daha yüksek saat hızlarında çalışabilirler. 68

69 İç Mimarisi 69

70 Yol Birimi (Bus Unit): CPU için, gerektikçe işlem kodu ve veri okuma/ saklama gibi bütün yol işlemlerini yerine getirir. CPU, eğer yapacak başka bir işlemi yoksa, 6 byte a kadar komutları önceden okur ve bunları komut birimine gönderir. Komut Birimi (Instruction Unit) : Yol birimi tarafından okunmuş ham verileri alır ve sonraki yürütme için kodunu çözer. Kodu çözülmüş komutların CPU içinde hazır olarak bulunması CPU yürütme zamanını arttırır. Yürütme Birimi (Execution Unit) : Komut biriminde gelen komutların icra edilmesini sağlar. Adres Birimi (Address Unit) : Bütün adresleme ve görüntü hafıza (virtual memory) işlemlerini yerine getirir. 70

71 Dış Mimari Minimum / maximum mod ayrımı da yoktur. 24 bit adres, 16 bit veri hattına sahiptir. 71

72 Programlama Modeli 80286, donanım sıfırlamasından sonra gerçek adres modu (real mode) olarak adlandırılan bir çalışma moduna girer. 72

73 Makine durum kelimesi saklayıcısı (MSWR) de bulunan PE (Protected Mode Enable) biti 1 lendiği zaman, işlemci korumalı mod (protected mode) olarak adlandırılan çalışma moduna girer. Bu modda, nın uzatılmış bellek adresleyebilmesi ve bazı koruma mekanizmalarını gerçekleştirebilmesi mümkün olur. Korumalı modun detayları ilerleyen haftalarda incelenecektir. 73

74 80386 (32 bit) Bu mikroişlemcinin ya göre 3 temel üstünlüğü bulunmaktadır. Bunlar: İşlemcinin iç saklayıcıları ve aritmetik birimleri 32 bit genişliğindedir. Mikroişlemciden ana hafızaya giden, adres ve veri yolu 32 bite genişletilmiştir. Böylece veriler ve veriler 2 kat daha hızlı okunup yazılabilir. 4 Gb a kadar fiziksel hafızayı adresleyebilir. (2 32 ) Korumalı modda olan sayfalama özelliğini destekler. 74

75 75

76 Hafıza erişimleri, 32 bit kelimeler ile yapılıp hafıza adresleri, 4 byte sınırlarına göre ayarlanmalıdır. Böylece CPU, 0,4,8 gibi adreslerle bulunan kelimelere erişebilmektedir. Bu yüzden hafıza adresleri 4 ve 4 ün katları şeklindedir. Ayrıca A0 ve A1 her zaman 0 dır ve da mikroişlemcide BHE(Bus High Enable) sinyalinin yerine da da benzer 4 sinyal bulunmaktadır. (BE3-BE0) (Byte Enable). Bu sinyallerden her biri, bir kelime içindeki 4 byte tan hangisinin kullanılacağını belirler da 3 tane yeni kontrol sinyali eklenmiştir. Bunlar; ADS (Address Status), BS16 (Bus Size 16) ve NA (Next Address) sinyalleridir. 76

77 Programlama Modeli 77

78 Temel 16 bit x86 saklayıcılarına FS ve GS ilave edilmiştir. Ayrıca temel 16 bit x86 saklayıcılarının uzunlukları 32 bite uzatılmıştır. (Segment saklayıcıları bunun dışındadır.) da bulunan MSW kaldırılmış olup bu saklayıcının yerine 4 adet kontrol saklayıcısı (CR0-CR3) eklenmiştir. CR0 sayfalama özelliğini aktif yapmada kullanılır. Sayfalama özelliği aktif yapıldığında sayfa dizininin taban adresini CR3 kaydedicisi gösterir. Bütün bu yapılardan ayrı olarak hata ayıklama saklayıcısına (debug register) sahiptir. 78

79 80386 işlemcisinin korumalı moddaki davranışları korumalı mod başlığı altında incelenecektir. 79

80 80486 Diğer x86 işlemcileri gibi, 8086/8088/80286 ve programlarını hiçbir değişiklik olmadan çalıştırabilir işlemcisinden farklılıkları genel olarak şunlarıdır: Tümdevre üzerinde FPU aritmetik yardımcı işlemcisi bulunmaktadır. Tümdevre üzerinde 8Kb ön hafıza(cache) yer alır. Hafıza okuma ve yazmada, parity kontrolü için kullanılabilen, eşlik sinyalleri bulunur. Burst (patlama) olarak adlandırılan hızlı okuma/yazma çevrimleri 5 aşamalı komut işhattı (intruction pipeline) 80

81 81

82 Aritmetik İşlemci (80486) Daha önceki x86 CPU larında, aritmetik yardımcı işlemci ayrı bir tümdevre iken, ile beraber aritmetik işlemci CPU içerisinde yer almaya başlamıştır ve 8088, 8087 aritmetik yardımcı işlemcisini; 80286, aritmetik yardımcı işlemcisini; 80386, aritmetik yardımcı işlemcisini; 80486, aritmetik yardımcı işlemcisini kullanmaktadır. 82

83 Ön Hafıza (80486) da ön hafıza işlemci dışında bulunurken ile beraber ön hafıza işlemci içerisine alınmıştır. Böylece gecikme süreleri azaltılmıştır. Bunun yanısıra tabanlı sistemlerde, iç ön hafızanın yanı sıra tüm devre dışında 128Kb ve 256Kb olan ikinci bir ön hafıza bulunur(l2). 83

84 Veri Eşlik Bitleri (80486) 4 tane olan tümdevre eşlik ucu (DP0-DP3), iki yönlüdür ve her biri veri yolundaki 1 byte lık veri için kullanılmaktadır. Hafızaya veri yazarken ve okurken mikroişlemci çift eşlik biti kullanır. 84

85 Hızlı Yol Çevrimi (80486) 85

86 Tablodan görüleceği gibi, CPU hızı arttıkça, hafızaya erişmek için gerekli zaman azalmaktadır. Bu durum, ya hızlı ve pahalı hafıza kullanmaya veya hafıza çevrimine bekleme durumu eklemeye zorlamaktadır ile gelen burst yöntemi yardımıyla 5 saat içinde 4 hafıza çevrimi yapılmaktadır. Bu çalışma durumunda, ilk çevrim normal 2-saatli hafıza çevrimidir. Daha sonraki 3 çevrim her biri bir saat ile yapılır. Bu işlerm olarak gösterilir. 86

87 Beş Aşamalı İş Hattı I) Komut ön okuma (PreFetch-PF) II) Kod çözümü 1 (Decode D1) III) Kod çözümü 2 (Decode D2) IV) Yürütme (Execute-EX) V) Saklayıcıya geir yazma (Register Write Back-WB) da var olan çok sayıdaki adresleme modundan dolayı, hafıza okuma işlemlerinde 2 aşamalı kod çözümü (D1 ve D2) gerçekleştirilmektedir. 87

Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı (Hardware & Software) Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı (Hardware & Software) Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı (Hardware & Software) Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Donanımı (Hardware) Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 2 Bilgisayar Bilgisayar, dış ortamdan verileri alan,

Detaylı

Assembly. Programlama Dili. T e m m u z 2 0 0 3

Assembly. Programlama Dili. T e m m u z 2 0 0 3 Assembly Programlama Dili T e m m u z 2 0 0 3 Hazırlayan : Fehmi Noyan İSİ fni18444@gantep.edu.tr fnoyanisi@yahoo.com http://www2.gantep.edu.tr/~fni18444 1 2 Bu dokümanda Intel firmasının 80x86 serisi

Detaylı

ASSEMBLY, MİKROİŞLEMCİLER VE PİC DERSİ WEB SAYFASI ANA SAYFA

ASSEMBLY, MİKROİŞLEMCİLER VE PİC DERSİ WEB SAYFASI ANA SAYFA 1 ASSEMBLY, MİKROİŞLEMCİLER VE PİC DERSİ WEB SAYFASI ANA SAYFA Ana sayfamızda assmbly,mikroişlemciler ve pic konuları hakkında bilgi ve örneklere ulaşa bilirsiniz. 2 ASSEMBLY ANA SYFASI Bu sayfada Assembly

Detaylı

BERKLEY LOGISIM SİMÜLATÖRÜ İLE BİLGİSAYAR MİMARİSİ

BERKLEY LOGISIM SİMÜLATÖRÜ İLE BİLGİSAYAR MİMARİSİ BERKLEY LOGISIM SİMÜLATÖRÜ İLE BİLGİSAYAR MİMARİSİ Logisim ile Bilgisayar Mimarisi İçindekiler Bilgisayar Tasarımı ve Merkezi İşlem Birimi - Merkezi İşlem Birimi (Central Processing Unit -CPU) - 2'li Sistem

Detaylı

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ- 2006 İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayar Sistemlerinin Yapısı 2.

Detaylı

Şekil-1. Dr. Özgür AKIN

Şekil-1. Dr. Özgür AKIN Şekil-1 Dr. Özgür AKIN GİRİŞ Mikroişlemci Nedir? Mikroişlemcileri Birbirinden Ayıran Özellikler Mikroişlemciyi Oluşturan Birimler ve Görevleri Bellekler Mikrodenetleyiciler Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler

Detaylı

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER ArĢ. Gör. Emel SOYLU ArĢ. Gör. Kadriye ÖZ 2 8086 Mimarisi 8086 da bulunan tüm iç register lar ve veri yolları

Detaylı

BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ

BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ 1 BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ Günümüzde teknolojinin ilerlemesini inceleyecek olursak; bu ilerlemede hem araç hem de amaç olan özel bir elemanı keşfetmemiz uzun sürmez. Nedir

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi. Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BM-311 Bilgisayar Mimarisi. Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Bilgisayar Bileşenleri Bilgisayarın Fonksiyonu Instruction Cycle Kesmeler (Interrupt lar) Bus

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Von Neumann Mimarisi Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği mimariyi temel almaktadır. Merkezi İşlem Birimi Aritmetik ve Mantık Birimi Kontrol

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr ANAKART(MAINBOARD) Tüm donanım birimlerinin dolaylı ya da dolaysız bağlandığı elektronik karttır. Elektriği geçirmeyen fiberglas malzemeden yapılmışlardır. Üzerinde chipleri ve konektörleri birbirine bağlayan

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR?

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? Merkezi İşlem Birimi, (CPU Central Processing Unit) olarak adlandırılır. Bilgisayar programının yapmak istediği işlemleri yürütür.(yerine getirir) CPU belleğinde bulunan

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR BİLGİSAYAR DONANIMI Ebubekir YAŞAR 2008 ÖNSÖZ Bilgisayarcı olarak, hızla gelişen teknolojiyi yakından takip etmek günümüzde neredeyse imkansız. Kullandığımız yapıların literatürü elimize gelmeden başka

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC PROGRAMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM 1. SİMATİC S7-200 PLC

İKİNCİ BÖLÜM 1. SİMATİC S7-200 PLC İKİNCİ BÖLÜM 1. SİMATİC S7-200 PLC 1.1 CPU türleri Siemens in PLC ailesinde küçük projeler için S7-200 serisi, orta büyüklükte projeler için S7 300 serisi, büyük ölçekli projeler için ise S7 400 serisi

Detaylı

BÖLÜM 2 PARALEL PORT

BÖLÜM 2 PARALEL PORT BÖLÜM 2 PARALEL PORT 2.1.GİRİŞ Kökeni itibariyle basit bir yazıcı arabirimi olan PC paralel portu, zamanla, bilgisayara bağlamak istediğiniz her hangi bir şeyin takılabileceği bir giriş (plug-in) haline

Detaylı

Bir bilgisayar sisteminde yer alan donanımları (donanım bileşenlerini) şu şekilde sıralayabiliriz:

Bir bilgisayar sisteminde yer alan donanımları (donanım bileşenlerini) şu şekilde sıralayabiliriz: DERS 2: BİLGİSAYAR DONANIMI Ders sonunda yapabilecekleriniz: Bir kişisel bilgisayarın donanım bileşenlerini açıklamak. Belli bileşenlerin özelliklerini açıklamak. I. BİLGİSAYAR DONANIMI Bu derste kişisel

Detaylı

Bilgisayarın Temel Kavramları ve Temel Donanım. BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ

Bilgisayarın Temel Kavramları ve Temel Donanım. BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Bilgisayarın Temel Kavramları ve Temel Donanım BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Bilgisayar Nedir? Bilgisayar; Hesap yapan (computer) demektir. Kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal

Detaylı

II. BİLGİSAYARIN TEMEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

II. BİLGİSAYARIN TEMEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ I. BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar; kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri-verileri uygun ortamlarda saklayan ve istenildiğinde geri getiren, çeşitli aritmetik ve mantıksal işlemler

Detaylı

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Lale Özyılmaz

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ POST (İLK AÇILIŞ) 481BB015 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PLC PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Bildiğiniz gibi programları oluşturan kodlar ve veriler hafızaya yüklendikten sonra işlemci tarafından satırsatır icra edilirler.

Bildiğiniz gibi programları oluşturan kodlar ve veriler hafızaya yüklendikten sonra işlemci tarafından satırsatır icra edilirler. ADRESLEME MODLARI Bildiğiniz gibi programları oluşturan kodlar ve veriler hafızaya yüklendikten sonra işlemci tarafından satırsatır icra edilirler. Ayrıca CPU tüm giriş çıkış işlemlerini de hafızaya erişerek

Detaylı

Bilgisayar Donanım ve Teknolojileri. Dr. Cahit Karakuş

Bilgisayar Donanım ve Teknolojileri. Dr. Cahit Karakuş Bilgisayar Donanım ve Teknolojileri Dr. Cahit Karakuş Categories of Computers Computers are classified based on their technology, function, physical size, performance and cost. The categories of computers

Detaylı

Ders 2: Elektronik İletişim Bilgisayar içindeki iletişim. Bilgisayar veri yolu (bus). Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar

Ders 2: Elektronik İletişim Bilgisayar içindeki iletişim. Bilgisayar veri yolu (bus). Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar Kurs Planı Ders 1: Bilgisayarlar Bilgisayarların Tarihi. Bilgisayarların fonksiyonları. Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar. Test: Kurs notlarında yer alan test sorular. Ders 2: Elektronik

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKILLI KART İLE KİTAP TAKİP SİSTEMİ Kamal Hasan Jihad AL-BAYATİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Nisan 2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER VE UYGULAMALARI

İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER VE UYGULAMALARI İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER VE UYGULAMALARI "Mustafa Engin" EGE ÜNIVERSITESI EGE MESLEK YÜKSEKOKULU Mekatronik Programı İçindekiler C Dili İle Mikrodenetleyici Programlama... 4

Detaylı

PWI Serisi İndikatörler. Kullanım Kılavuzu

PWI Serisi İndikatörler. Kullanım Kılavuzu PWI Serisi İndikatörler Kullanım Kılavuzu PWI Serisi İndikatörler Kullanım Kılavuzu YASAL UYARI! Kullanmakta olduğunuz cihaz bir baskülün parçası olarak kullanılıyor ve baskül alım satım işlerinde kullanılıyor

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI BECERİ SINAVI ÇALIŞMA SORULARI. Beceri sınav notunun %80 i + Dosya notunun %20 si = Yılsonu beceri notu

ÇALIŞMA SORULARI BECERİ SINAVI ÇALIŞMA SORULARI. Beceri sınav notunun %80 i + Dosya notunun %20 si = Yılsonu beceri notu SARUHANBEY ULUBORLU TEKNİK MESLEKİ ve ENDÜSTRİ ve TEKNİK MESLEK ANADOLU LİSESİ LİSESİ 2014-2015 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM YILI TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İŞLETMELERDE

Detaylı