GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR"

Transkript

1 GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR 200 1

2

3 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A} Saat kaçta burada olacaklarını öğrenemedik. B} Bununla ilgili bir sorusu olup olmadığını sordum. C} Buraya o yoldan gelip gelemeyeceklerini kestiremiyorum. D} Ameliyattan ne kadar iyileşip iyileşemeyeceği bilinmiyor. E} Bu konuda bir açıklama yapılıp yapılmayacağı söylenmedi. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) iş yaşamının da uyulması gereken birtakım kuralları vardır. B} Çocuklar, ailenin ve öğretmenin ortak çabasıyla iyi eğitilebilir. C} Uzmanlık alanındaki bütün araştırmaları ilgiyle izledi. D}. Uzmanlar, konuyla ilgili görüşlerini belirttiler. E} Bu durum, aldığımız başarısız sonuçlardan dolayı kaynaklandı. 2. Gazetecinin gözü her zaman toplumun üzerinde olmalıdır. Toplumun hiçbir kesimiyle içli dışlı olmamalı, toplumla arasında mesafe olmalıdır. Kimi zaman bazı grupların basını kendi amaçları için kullanmak, bir haberi istedikleri biçimde yazdırmak isteyeceklerini göz ardı etmemelidir. Kısaca, gazeteci, mesleğinin ahlak kurallarına göre davranmalı, olayları derinlemesine incelemeli ve tarafsız davranarak okuyucuların güvenini kazanmalıdır. Bu paragrafta, gazeteciyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemistir? A} iıginç haberleri yakalamaya özen göstermesinden B} insanlarla çok yakın ilişki kurmamasından C} Toplumu gözlemeye çalışmasından D} Yazacağı haberin doğruluğunu araştı rmasından E} Taraflı olmamasından 4. Nedir yaşamın anlamı? Öyle çok ki... yaşamaktır, soluk almaktır. Şiir oku- ' maktır. Birini sevmektir. Bir deniz kıyısında dolaşmaktır. Ormanda tek başına yürümektir... Ne var ki kimi zaman anlamsızlaşır yaşam. Oysa... Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden.hangisiyle sürdürülebilir? A) Bir avuntu aracına gereksinme duyar insan. B} Yazarlar, yaşamın anlamı üzerinde çok durmuşlardır. C} Böyle durumlarda hemen kitapıara sarılırız. D} Anlamsızlaşan yaşam değil, bizler oluruz çoğu kez. E} Başımız sıkıştıkça anlamı ararız hep.

4 272 KPSS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR ÇıKMıŞ SORULAR. 5. Cenevre'de 1989 yılında toplanan fizikçiler atomun yapısı üzerinde tartışırken, hiç akıllarında olmadığı, hiç düşünmedikleri halde ortaya bir ürün Çıkardılar. Bu ürün, kısa sürede, her kişi ve kurumun vazgeçilmez iletişim aracı oluverdi. Dünya onunla, gerçekten küçüldü. Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar her istediklerini onda buldular. Bilim, sanat, tarih, spor, müzik... Bu ürünün ne olduğunu hemen anlamışsınızdır. ''www'' kısaltmasıyla gösterilen Dünya iletişim Ağı, yani internet. Parçada internetle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) iletişim alanında büyük kolaylıklar sağlamıştır. B) Kısa sürede, dünya çapında benimsenmiştir. C) Kullanımını öğrenmek kolaydır. D) internetten her alanda bilgi edinmek olasıdır. E) Başka bir amaca ulaşmak isterken ortaya çıkmıştır. 7. Yurdumuzda deri endüstrisi hem üretim değeri, hem de dışsatım potansiyeli a çısından Türkiye'nin önemli sektörlerinden biridir. Sahip olduğu deneyim, rekabet gücü ve yüksek üretim kapasitesi ile dış pazarlarda hak ettiği yeri almıştır. Bunlardan başka, bu sektör teknolojik açıdan kendisini geliştirmiş; dünya devletleriyle yarışabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma erişmiştir. Bu parçada Türk deri endpstrisiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilemez? A) Dışsatımdaki artıştan B) Dünyada rakipsiz olduğundan C) ileri teknoloji kullanıldığından D) Türkiye için öneminden E) Üretimdeki artıştan 6. Chicago, çok eski bir tarihte Amerikan yerlilerinin kurduğu bir yerleşim merkezidir. Michigan Gölü kıyısında kurulmuş olan bu küçük ticaret merkezinin halkı, kürk ticareti yapıyordu. 18S2'de demiryolunun buraya ulaşmasıyla kent, hızlı bir gelişme sürecine girdi. Bölgede kurulan sanayi işletmeleriyle, dünyanın her tarafından gelen göçmenlerin yerleştiği ve kendi kültürlerini yaşattığı kozmopolit bir kente dönüştü. Bu parçada Chicago'yla ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Geçmişten günümüze gelişimi B) Tarihteki önemi c) Bugünkü özellikleri D) Kurulduğu bölgenin özellikleri E) Ne zaman kurulduğu 8. Arkadasım, bu sorumluluğu birlikte i ii iii iv paylasmalıyız dedi. V Numaralanmış sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma ya da bozulma olmaz? A) i B) ii C) iii D) LV E) V

5 KPSS GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR ÇıKMıŞ SORULAR Deneme için "kendimizi anlatmaya yönelik yazılar" demek yeterli değildir. insan, her duyumsadığını, düşündüğqnü yazarsa deneme olur mu? Kendimizden yola çıkmak, denemeye daha çok yakışan bir söz sanırım. Sanırım, demek de öyle. Kimi zaman belirsizlik, kesinlikten daha iyi iz bırakır... Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi anlarnca daha uygun olur? A) Çünkü yorumlamalarla artan bir derinliği vardır belirsizliğin. B) Yazar, denemede doğrudan kendi-. ni anlatır gibi görünse de bu bir kurgulamadır. C) Başkalarını anlatırken biraz da kendimizi anlatmıyor muyuz? D) Oysa hangi yazıda kendimizden yola çıkmayız ki... E) Şiirde, romanda da kendimizden yola çıkarız. 11. Tarihi Romalılar dönemine kadar uzanan Köln, yalnız Almanya'nın değil, Avrupa'nın merkezinde, kara ve demiryollarının kesiştiği yerde bulunuyor. Ren Nehri'nin en işlek bölgesinde yer aldığını da düşününce, Almanların Köln'e niye "Batının Yol Kavşağı" dediğini daha iyi anlıyoruz. Bulunduğu yörenin en büyük kenti olan Köln, yüzyıllardaki güçlü ticaret merkezi olma özelliğini hala sürdürüyor. Bu parçada Köln'le Ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilme mi tir? A) Kentin içinden nehir geçtiğinden B) Bölgedeki diğer kentlerden büyük olduğundan c) Avrupa'daki konumundan D) Turistik açıdan öneminden E) Kavşak olarak nitelendirilme nedeninden 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) eksikliği nedeniyle bır anlam karışıklığı vardır? A) Yönetmen iki filminde de aynı konuyu işlemiş. B) Filmin kahramanı Sanja kasabasında sevilen bir kızdır. C) Onun herkesçe bilinen ünlü bir ailesi vardır. D) izlediğiniz Gladyatör adlı film bu yılın en önemli yapıt/arından biridir. E) Bu filmin kimi sahneleri özel olarak bahar mevsiminde çekilmiş. 12. Resimli kitaplardaki resimler, metnin daha iyi anlaşılmasını sağlayan ya da metni bezeyen, çizim ya da baskı gibi görsel öğeler olarak tanımlanmaktadır. Çocuk kitaplarının resimlenmesinde ise görsellik kavramı, bu tanımın daha da dışında bir anlam taşır. Çocuk kitaplarındaki resimler, metindeki kavramların anlaşılmasının yanı sıra amaçlanan anlam bütünlüğünü sağlama görevini de üstlenir. Ayrıca ona yeni yorumlar da ekler. Bu parçada kitap resimleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edllmemi tlr? A) Değişik amaçlarla hazırlandığından B) Kavramların göz önünde canlandırılmasını sağladığından C) Çocuk kitaplarındaki işlevinden D) Kitapları ilginç kıldığından E) Metinlere değişik boyutlar kazandırdığından

6 274 KPSS GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR ÇıKMıŞ SORULAR 13. (I) Bu bölgede binlerce yıl önce büyük bir heyelan yaşanmış (II) Bunun sonucu olarak Sülüklügöl oluşmuş. (III) Bu göl 1100 metre yüksekliğinde ve çanak biçiminde bir çöküntünün ortasında yer alıyor. (IV) Çevresindeki orman nede niyle gölün suyu orman yeşili renginde. (V) Bu doğa harikasının günümüze kadar gelmesi, belki de eski bir tarihe sa hip olmasının bir sonucudur. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde "olasılık" anlamı öz konusudur? A} i B} ii C} iii D} LV E} V 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 15. A} Çoksesli müziğin geleceğinin halk türkülerinde olduğunu söylüyor ve uyguluyordu. B} Hastalığı yüzünden uzun süre oku la gidemedi ve müzik alanındaki çalışmaları yarım kaldı. C} Müzikseverlerin yardımıyla bir dernek kurdu, bu derneğin başkanlığını yaptı. D} Toplumun eğitimi için yararlı olacağını düşündüğü müzikli oyunlar ve operetler besteledi. E} Müziğe olan yeteneği, çok küçük yaşlarda annesinden duyduğu şarkıları söylediğinde ortaya Çıktı. (I) Dil bir konuşma, düşünme ve iletişim aracıdır. (II) Ancak aynı dili konuşanlar birbiriyle iletişim kurabilir. (III) Sözgeli mi, bilgisayar dilini öğrenmeden bilgisayarla iletişim kuramayız. (IV) Bilgisa yarla iletişim kurmanın yolu onun diliyle konuşmaktan geçer. (v) Bilgisayar dili ni bilmeyenler onunla hiçbir zaman tam olarak ilişki kuramazlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "koşul" anlamı yoktur? A} i B} ii C} III D} LV E} V (I) Dünyanın ikinci büyük nehri NiI'dir. (II) Nil Kahire'yi ikiye böler. (III) Kent, doğuda yaşamın çölle birleştiği yerde, ünlü piramitlerle son bulur. (IV) Keops, Kefren, Mikerinos ve hemen yanında Sfenks... (V) insan, 136 metre yüksek liğindeki Keops'a baktığında; "Bunu gerçekten insanlar mı yaptı?" sorusunu sormadan edemiyor. Bu parçadaki cümlelerin hangisinde "şaşırma" anlamı vardır? A} i B} ii C} III D} LV E} V (I) Kent meydanının ortasında, açık havada gösteri yapan bir dansçıyı izliyoruz. (II) Son derece ölçülü, uyumlu hareketlerle dans ediyor. (III) Güzel bir müzik eşliğinde, yerçekimi yasasına meydan okuyor sanki. (IV) Dans etmi yor, uçuyor adeta. (v) Tek ayağı üzerinde inanılmaz bir biçimde denge sağlıyor. Bu parçadaki cümlelerin hangisinde söyleyenin yorumuna yer verilmemistir? A} i B} ii c} III D} LV E} V Birinci Dünya Savaşı, yıl Alman Mareşali L.Von Sanders, Mustafa Kemal Paşa'ya: "Paşam, savaş para meselesidir. Paranız yok." der. Mustafa Kemal: "Bulunur." diye yanıtlar. Alman mareşali ekler: "Ama ordunuz da yok." Mustafa Kemal'in yanıtı yine kısadır: "Kurulur." Alman mareşali, biraz da şaşkınlıkla sorar: "Peki, parayı buldunuz, orduyu kurdunuz diyelim; ama düşman çok." Mustafa Kemal, gözleri alev alev yanarak yanıt verir: "Yenilir." Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği yanıtlardan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? A} Ulusuna ve kendisine güvendiği B} Öfkesini gizlemek istediği c} V.Sanders'i şaşırtmaya çalıştığı D} Karşısındakine güvenmediği E} Sorunları küçümsediği

7 KPSS GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR ÇıKMıŞ SORULAR Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi kimin yaptığı belli değildir? A) Arkadaşının başarısıyla övünüyor. B) Beklediği haberi alınca çok sevindi. C) Görünmemek için arabanın arkasına saklanmış. D) Akşama yola çıkmak üzere hazırlandı. E) Yılbaşı nedeniyle vitrinler süslenmiş. 20. i. O yer buraya bir hayli uzaktır. ii. Biz görmeyeli burası değişmiş. III. Toplantıya herkes katılmış. ıv. Annesi en büyük elmayı ona verdi. V. Hastanın durumu gittikçe düzeliyor. Numaralanmış cümlelerin hang i1erindeki altı çizili sözler anlarnca birbirine en yakındır? A) i. ve ii. B) ii. ve iii. C) iii. ve ıv. D} ıv. ve V. E} U. ve V. 22. Kahramanmaraş'ta dondurma elde değil artık fabrikada, modem yöntem lerle üretiliyor. Bu üretimde, hem dondurmanın rakipleriyle yarışacak kalitede olmasına hem de geleneğin yaşatılmasına özen gösteriliyor. Satıcıların dededen kalma giysileri, yörenin kilimi, terin silinmesi için boyuna sarılan mendil, dondurma dövme kazanları eskiyle bağları koparmamak için kullanılıyor. Burada dondurma, emek ve sabırla yoğrulmuş bir geleneğin adı olmuş. Bu parçaya göre, Maraş dondurmasıyla ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A} Yeni üretim yöntemleri kullanılmaktadır. B} Geçmişi eskilere dayanmaktadır. C} Özel giysiler giymiş kişilerce satılmaktadır. D} Satışlarında büyük artış görülmektedir. E} Yaşatılması için çaba harcanmaktadır. 21. (I) Bizim kuşak insanlar Atatürk'ü görmedi; ama onun devrim ve ilkelerini, aydınlanmanın dev adımlarını yüreğinde duyarak yetişti. (II) Bizleri eğiten öğretmenlerimiz, yaşamlarını aydınlık geleceğe adamış birer özveri anıtlarıydılar. (III) Kurtuluş Savaşı'nı ve Ata'yı anlatırken gözyaşlarını tutamazlardı. (ıv) Duygunun, sevginin, bağlılığın ve saygının somut ömeğiydi onlar. (v) Onlar aklın ve bilimin aydınlığını bir yol gösterici olarak özümseyen bir dünya görüşünden yola çıkmamızı sağladılar. (VI) Bize Atatürk sevgisinin yanı sıra ulus bilincini de kazandırdılar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendisinden önceki tümcenin yorumu durumundadır? A} i B} ii C} III D) iv E) V 23. Istanbul'u bir günde gezmek ( ) bütün yönleriyle tanımak olanağı yoktur ( ) ancak ( ) zaman zaman yapacağınız kaçamaklarla kentin bambaşka özelliklerine tanık olabilirsiniz. Bu paragraftaki ayraçlara ( ) aşağıdaki noktalama imgelerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A} (;) (:) (,) C} (:) (;) (,) B} (,) (,) (;) D} (;) (.) (,) E} (,) (;) (,)

8 276 KPSS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR ÇıKMıŞ SORULAR Aşağıdaki cümlelerde bulunan -ce (-ca, -çe, -çal eklerinden hangisi eklendiği sözcüğe farklı bir anlam katmıştır? A) Üzerinde koyu renk, kalınca bir palto vardı. B) Bu konuyu iyice düşündüğü belliydi. C) Yeni öğretmen uzunca boylu, ince yapılıydı. D) Dinlenmek için salonun loşça bir köşesine oturdu. E) Bilimsel kit pları büyükçe bir kutuya koydu. 26. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? A) Onun espri yeteneğine hepimiz hayranız. B) Kahvaltıyı bir poğacay!a geçiştirdi. C) Güneş ışınları çiçeklere direk olarak gelmemeli. D) Bürokraside vazgeçilmez kurallar vardır. E) Bu evin dekorasyonu henüz bitmedi. 25. Piri Reis tarafından yapılmış bu haritanın bir dünya haritası olduğu düşüncesi doğru değildir. Haritanın kimi bölümleri kaybolmuştur. Kaybolan bölümlerindeki alanlar, büyük olasılıkla, güneyde Antartika, doğuda ise istanbul'u kapsamaktadır. Bizce Piri Reis bu haritayla Osmanlı başkentiyle yeni dünyayı bir arada göstermek istemiştir. Başka bir amacı da 1513'te saraya sunduğu haritadaki bilgileri yeni keşifler ışığında güncelleştirmek olabilir. Bir diğer olasılık ise Amerika kıtasındaki yeni keşiflere ilgi duyan Osmanlı sarayının, bu haritayı çizmek için onu görevlendirmiş olmasıdır. Yukarıdaki parçada Piri Reis'in haritasıyla ilgili olarak anlatılanlar için aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? A) Önemini ortaya koyacak kanıtların sıralandığı B) Hangi aşamalardan geçerek son biçimini aldığının belirtildiği C} Nasıl kullanılması gerektiği konusunda öneriler sunulduğu D) içerdiği bilgilerin kesinlik derecesinin sorgulandığı E) Yapılış amacıyla ilgili tahminlerde bulunulduğu 27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Dağcılık, ülkemizde de çok ilgi gören bir spor dalıdır. B) Yoğun trafikte, ani fren yapıld"ığında çocuklar mutlaka başlarını bir yere çarpabilirler. C) Bu fotoğraf sergisinde, sualtındaki gizemli dünyanın gözler önüne serilmesine çalışılmış. D) Sporcularımızın kazandığı kupa ve madalyalar bu bölümde bulunuyor. E) Sıcak yaz akşamlarında, deniz kenarında oturmanın zevki bir başkadır. 28. "Kesmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ara vermek" anlamında kullanılmıştır? A) Eli para görünce eski dostlarıyla i lişkisini kesti. B) Filmi sansürlemek için kimi sahnelerini kesmişler. C) Konuşmacı sözlerini kesti, gürültü yapanları uyardı. D) Çocuk kamışı yontarken elini kesmiş. E) Ampulü takmak için elektriği kesti.

9 277 KPSS GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR ÇıKMıŞ SORULAR 29. (I) Çatalhöyükteki kazı çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor. (II) Küçücük fır çalarla, çekiçlerle, iğneyle tarih kazılıyor bir bakıma. (III) Geçmişe ait kırıntılar pi rinç gibi ayıklanıyor. (IV) Bu arada bulu nan bina kalıntıları da özel bir teknikle çeşitli etkilerden ve erozyondan korunu yor. M Çatalhöyükteki duvar resimlerini çıkarmak başlı başına bir sorun. (vi) O dönemin aydınlatılması için çok önemli olan bu resimler toprak altında bozul madan kalmış. (vii) Ancak, gün ışığına Çıktığı an, bütün renklerini bir anda yitiri yor; solup gidiyor.. Bu parça iki paragrata ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cüm leyle başlar? A) i B) " C) III D) iv A). 2y Bu parçanın V. cümlesinde Türk mutfağına "kültürler bileşkesi" denme sinin nedeni kaçıncı tümcede açık lanmıştır? A) i B) " C) III D) LV E) Vi B) Y D) -2y C) -y E) -6y 32. Ali, Cem'in bugünkü yaşında iken, Cem 8 yaşındaydı. Ali bugün 22 ya şında olduğuna göre, Cem bugün kaç yaşındadır? A) 12 B) 13 C) 14 D) Türk mutfağının dünyanın en iyi mutfakları arasında olduğunu biliyoruz. (II) Onu oluşturan öğeler, Orta Asya bozkırlarındaki göçebe yaşamından süzülerek günümüze gelmiş. (III) Türk mutfağı,. Osmanlı sarayında en seçkin örneklerine ulaşmış, muhteşem bir mutfak. (IV) Zengin ve eski tarih bo yunca, çok farklı kültürlerden etkilenmiş ve onları etkisi altına almış. (V) Kültür ler bileskesi olan Türk Mutfağı, Anado lu'nun günlük yaşamında bugün de varlığını sürdürüyor. (VI) Pizzalara, hamburgerlere karşın yaşamaya de vam ediyor. = denklemindeki x'in y türünden eşili aşağıdakilerden hangisi olabilir? E) V 30. (I) x2 + 5xy -6L E) 16 Maliyet fiyatı üzerinden % 1 0 zararla satılmakta olan bir mal TL fazlasına satılsaydı maliyet fiyatı üze rinden % 1 0 kar edilecekti. Bu mal kaç TL'ye satılmaktadır? A) B) C) D) E) Karesi Ile 3 katının toplamı 1 0 dan küçük olan tamsayıların en kücüğü kaçtır? A) -S B) -4 C) -3 D) 2 E) 3

10 278 KPSS GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR ÇıKMıŞ SORULAR 40 r;: 35. sayısı v 5 sayısının kaç katıdır? A) 4 B) 10 C) 8 D) 40 E) Pazartesi 1. gün olarak alındığında 500. gün hangi gün olur? A) Pazartesi B) Salı C) Çarşamba D) Perşembe E) Cuma 36. Tam dolu bir kovadan 5 tas su alındığında kovanın..!. 'i boşalmaktadır. 5 Bu kovaya yarısı doluyken 5 tas su konulduğunda, kovanın yüzde kaçı boş kalır? A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) Hiç durmaksızın yol alan bir araç A dan B ye saatte V1 km hızla gitmiş, B den A ya saatte V2 km hızla dönmüş ve bu gidiş dönüşü saatte tamamlamıştır. - 5 v = - olduguna gore, b u araç v2 11 B'den A'ya kaç saatte dönmüştür? A) 5 B) 6 C) 7 D) E) x olduğuna göre, x kaç 3x2-6x - 2 olabilir? A) 8 B) 4 C) -2 D) -4 E) :..! _' ', 1- -II Yukarıdaki i. grafik sabit bir hızla hareket eden bir aracın yolda geçen süreye göre deposunda kalan benzin miktarını, ii. grafik ise aynı aracın yolda geçen süreye göre aldığı yol miktarını göstermektedir. Bu araç, deposunda bulunan 80 litre benzinle kaç km yol alır? A) 300 B) 320 D) 350 C) 340 E) = 2 olduğuna göre x kaç- 2 tır? A) 4 B) 2 C) O D) -2 E) x ve y birer tamsayı olsun. -2 < x< 6 3<y<9 olduğuna göre, 3x - 2y nin alabiieceği en büyük değer kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 11

11 KPSS GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR ÇıKMıŞ SORULAR , 15 ve 20 ile bölündüğünde 6 kalanını veren üç basamaklı en küçük pozitif sayı aşağıdakilerden hangisi ile tam olarak bölünemez? A) 11 B) 9 C) 6 D) 3 E) m-n = 25m+n-3 denklemini gerçekleyen m ve n tamsayıları için m + n toplamı kaçtır? A) 7 B) 6 c) 5 D) 4 E) Bir öğrenci cebin eki parayla 23 tane kalem alırsa cebinde TL, 26 tane kalem alırsa TL kalmaktadır. Bu öğrencinin cebindeki para kaç TL dir? A) B) C) D) E) KK ve LL iki basarnakıl doğal sayılar olmak üzere (KK)2 + (LL)2 = 1573 olduğuna göre, K + L toplamı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) ,47-0,23 + 0,5 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,74 B) 1,64 D) 1,82 C) 1,74 E) 1, c pozitif bir tek tamsayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi bir çift tamsayıdır? A) 2c2+5 B) 3c - 8 C) c3+20 D) 2c+3 E) c KAr (milyartl) ABC D bir kare IABI=3J5 cm [DE].l[EC] Yukarıdaki şekilde DEC üçgeninin alanı 9 cm2 olduğuna göre, IDEI+ IECI uzunluğu kaç cm dir? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) Yukarıdaki doğrusal grafik bir fabrikanın yedi yıl boyunca elde ettiği yıllık kar miktarlarını göstermektedir. Buna göre bu fabrika, hangi yılda 200 milyar TL kar etmiştir? A) 1991 B) 1992 C) 1993 D) 1994 E) 1995

12 280 KPSS GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR ÇıKMıŞ SORULAR 51. x ve y pozitif sayıları ters orantılıdır. 55. Not x = 12 iken, y, = 4 olduğuna göre, Öğrenci x = 3 iken y nin değeri kaçtır? x Sayısı A) 12 B) 15 C) 16 Yukarıdaki tabloda üstte ki satır, bir D) 18 E) 24 sınıfta Türkçe dersinden alınan notları, alttaki satır ise bu notları alan öğrenci sayılarını göstermektedir. Bu sınıfın Türkçe dersindeki not ortalaması 3 olduğuna göre, x kaçtır? 52. Rakamları birbirinden farklı 4B3C sayısı 15 ile bölünebilen dört basamaklı bir tek tamsayıdır. Buna göre, B kaç farklı değer alabilir. A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 A) 1 B) 2 c) 3 D) 4 E) ve birer tamsayı olduğuna 8 12 göre, aşağıdakilerden hangisi daima bir tamsayı belirtir? A) 20 D) 72 B) 24 C) E) 96 b Mehmet bir işi yalnız başına, Hasan'dan 4 saat daha fazla sürede bitiriyor. ikisi birlikte çalıştıklarında aynı işi 2 saat 40 dakikada bitirdiklerine göre, Hasan yalnız başına bu işi kaç, saatte bitirir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) ( - } işleminin sonucu kaçtır? A) 3 B) 2 C).!. 2 D).!. E) Bir manav kilosu x liradan y kilo muz alıyor. Muzun 5 kilosu çürük çıktığına göre, 1 kilo muz kaç liraya mal olmuştur? A) _X_ y-5 C) x-5 E) y + 5 B) x+5 D) y - 5

13 KPSS GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR ÇıKMıŞ SORULAR Ardışık 6 tan pozitif çift tamsayının toplamı 570 tir. Bu sayıların en küçüğü kaçtır? A) 90 B) 94 C) 98 D) 102 E) A ABC bir üçgen BC/lEF m(bac) = 72 m(asc) =(2x-4)0 m(coe) = (x+10)0 ---= -F... m(cof) = yo Yukarıdaki verilere göre, y kaç derecedir?. A) 120 B)124 0)136 C)130 E) Haziran 1926 tarihinde ingilizlerle yapılan Ankara Antlaşması'nda, i. Musul ve yöresinde yaşayan Türk lerin korunması ii. Musul petrollerinden Irak'a kalan gelirin 25 yıl süreyle %10'unun Türkiye'ye verilmesi iii. Musul'un Irak'a bırakılması konularından hangileriyle ilgili madde yoktur? A) Yalnız i c) Yalnız iii B) Yalnız ii D) i ve ii E) ii ve iii 2. Türk ordusunun, Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi, aşağıdakilerin hangisinde olmuştur? A) i. inönü Savaşı B) ii. inönü Savaşı C) Sakarya Savaşı D) Çerkez Etem Ayaklanması E) Kütahya - Eskişehir Savaşları 00. IAFI= IFGI = IGBI [FE]//[GD]//[BC] B c Yukarıdaki verilere göre, Alan(GDEF) ----'-----'- oranı kaçtır? Alan(BCDG) A) 3 B) C) 5 3 E) yılında kabul edilen Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı başarıyla sonuçlandınımış ve Türk sanayisi ilerleme yoluna girmiştir. Ancak ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı istenilen şekilde uygulanarnamıştır. ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın uygulanamamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Dünyada büyük bir ekonomik bunalımın yaşanmaya başlaması B) ii. Dünya Savaşı'nın çıkması C) Özel girişimcilerin sayıca az olması D) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılmasının gecikmesi E) Devletçilik ilkesinin uygulanmaya başlaması

14 282 KPSS GENEL YETENEK - Ö"ENEL KÜLTÜR ÇıKMıŞ SORULAR 4. i. Aşar Vergisi'nin kaldırılması ii. Doğu Anadolu'da muhtaç çiftçilere toprak dağıtımına dair kanunun kabul edilmesi iii. Ziraat Bankası'nın kurulması Köylüyü rahatlamak ve üretimi artırmak amacında olan yukarıdaki gelişmelerden hangileri, Atatürk Dön emi'nde gerçekleştirilmiştir? A) Yalnız i C) Yalnız iii B) Yalnız ii D) i ve ii E) ii ve iii 7. i. Duvar resmi ii. Dokuma iii. Mimari Uygurların yukarıdaki sanat alanlarının hangilerinde etkinlik göstermeleri, onların yerleşik hayata geçtiklerine bir kanıtı sayılabilir? A) Yalnız i C) Yalnız iii B) Yalnız ii D) i ve iii E) I, ii ve iii 5. i. Bitki ve hayvan figürleri ii. Geometrik şekiller iii. insan figürleri Anadolu Selçukluları Dönemi'nde süsleme sanatında yukarıdakilerden hangileri kullanılmıştır? A) Yalnız i B) Yalnız ii C) " Y lnız iii D) i ve ii E) I, ii ve iii 8. Osmanlı Devleti'nin ünlü sanatçı ları ndan biri olan Levni, sanat dallarından hangisinde yaptığı çalışmalarla tanınmıştır? A) Minyatür B) Çini C) Müzik D) Hat E) Mimari 6. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra, hangi padişah halka, Osmanlı Devleti'nin vatandaşları arasında din ve mezhep ayrılığı gözetilmeyeceği teminatını vermiştir? A) ii. Mahmut B) V. Murat C) i. Abdülhamit D) iii. Selim E) Abdülaziz 9. Konya'da bulunan; i. ince Minareli Medrese ii. Karatay Medresesi iii. Sırçalı Medrese Türk sanatının hangi dönemine aittir? A) Osmanlılar B) Büyük Selçuklular C) Anadolu Selçukluları D) Anadolu Beylikleri E) Memlükler

15 KPSS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR ÇıKMıŞ SORULAR Osmanlı Devleti'nde, i. Tanzimat Fermanı'nın ilanı ii. Islahat Fermanı'nın ilanı iii. 31 Mart Olayı'nın bastırılması g : lişmelerinden hangileri, mevcut anayasal düzene karşı olanlara bir tepkidir? A) Yalnız i C) i ve ii B) Yalnız iii O) ii ve iii E) I, ii ve III 14. i. Alaşehir Kongresi ii. Sivas Kongresi iii. Afyon Kongresi ıv. Erzurum Kongresi Yukarıdaki kongrelerden hangileri n de, Manda ve Himayenin reddi kararı alınmıştır? A) i ve ii B) i ve iii C) ii ve LV O) I, iii ve LV E) II, III ve LV 11'_ i. Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp ve lğdır'ın yeniden Türk topraklarına katılması ii. Batum'un Gürcistan'a bırakılması iii. Kafkas petrollerinin işletilmesi Yukarıdakilerden hangileri, Gümrü Antlaşması'nın kapsamındadır? A) Yalnız i B) Yalnız ii C) Yalnız iii O) i ve ii E) ii ve III 15. Osmanlılar'da, i. Ferman ii. Fetva iii. Berat belgelerinden hangileri padişah tarafından verilirdi? A) Yalnız i C) Yalnız III B) Yalnız ii O) i ve iii E) I, ii ve III 12. Osmanlı Devleti'ne parlamento kavramı aşağıdakilerden hangisiyle gelmiştir? A) Oivan-ı Hümayun B) Kanunname-i AI-i Osman C) Saltanat Şurası O) Kanun-i Esasi E) Vilayet Nizamnamesi 16. Türkiye, Fener Rum Patrikhanesi'nin istanbul'dan çıkartılması isteğini aşağıdakilerden hangisiyle ilgili görüşmelerde dile getirmiştir? A) Lozan Antlaşması B) Ankara Antlaşması c) Mudanya Antlaşması O) Atina Antlaşması E) istanbul Antlaşması 13. Osmanlı Devleti'nde, i. Yöneticiler ii. Hanedan üyeleri iii. Azınlıklar gruplarından hangileri Cizye Vergisi ödemekle yükümlüydü? A) Yalnız i B) Yalnız ii C) Yalnız iii O) i ve ii E) I, ii ve iii 17. Anlaşma Devletleri Anadolu'yu aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgal etmişlerdir? A) Londra Antlaşması B) Sevr Antlaşması C) Paris antlaşması O) Berlin Antlaşması E) Mondros Mütarekesi

16 284 KPSS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR ÇıKMıŞ SORULAR 18. Cumhuriyet Dönemi'nde erkeğin aile konumuyla ilgili ayrıcalıkları büyük ölçüde aşağıdakilerin hangisiyle kaldırılmıştır? A} laiklik ilkesinin. Anayasa güvencesine alınması B} Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması c} Medeni Kanun'un kabul edilmesi D} italyan Ceza Kanunu'nun adapte edilerek yürürlüğe girmesi E} Çok partili demokratik hayata geçilmesi 19. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, aşağıdaki ilkelerden hangisini kötüye kullanarak Şeyh Sait Ayaklanması'na ortam hazırlamıştır? A} Halkçılık B} Devletçilik C} Milliyetçilik D} inkılapçılık E} laiklik 22. ı. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi ii. Miladi takvimin kabul edilmesi ılı. Medreselerin kapatılması Yukarıdaki inkılapların hangileri, inkılabın ilgili olduğu alanda birlik sağlamak amacıyla yapılmıştır? A} Yalnız i B} Yalnız ii C} Yalnız iii D} i ve iii E} I, ii ve iii 23. i. Saltanatın kaldırılması ii. Halifeliğin kaldırılması ılı. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi inkılaplarının gerçekleştirilmesi sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A} I, ii ve iii C} ii, Ive iii B} I, iii ve ii D} ii, iii ve i E} iii, ii ve i 20. Aşağıdakilerden hangisi, Millet Mekteplerinin amaçlarından biridir? A} Basılan kitap sayısını artırmak B} Okuma ve yazmada kolaylık sağlamak C} Eğitim ve öğretimi birleştirmek D} Okuma yazma oranını artırmak E} Yüksek okul sayısını artırmak 24. Türk denizlerinde gemi işletme hakkının yalnız Türkiye'ye ait olması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? A} Teşvik-i Sanayi Kanunu B} Kabotaj Kanunu c} lozan antlaşması D} Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı E} Birinci izmir iktisat Kongresi 21. ı. Doğu Trakya ıı. istanbul ııı. Boğazlar ıv. Batı Trakya Mudanya görüşmelerinde yukarıdakilerden hangileriyle ilgili olarak bir karar alınmamıstır? A} Yalnız i c} Yalnız ıv B} Yalnız iii D} i ve ii E} i, ii ve III 25. Türkiye'nin komşularıyla ve Dünya devletleriyle barışçıl bir politika izlediğini gösteren aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk döneminde gerceklesmemistir? A} Balkan Antantı'nın imzalanması B} Milletler Cemiyeti'ne üye olunması C} itaiya'nın Habeşistan'a saidırmasına tepki gösterilmesi D} Sadabat Paktı'nın imzalanması E} Hatay'ın anavatana katılması

17 285 KPSS GENEL YETENEK GENEL: KÜLTÜR ÇıKMıŞ SORULAR 26. Aşağıdakilerden hangisinin gerçek leştirilmesi, diğerlerini zorunlu hale getirmiştir? A) Tekke ve türbelerin kapatılması B) Medreselerin kapatılması C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun ka bul edilmesi D) Şer'iye ve Evkaf Bakanlığı'nın kal dırılması E) Yabancı okulların Türk müfettişieri nin denetiminde olması 27. Atatürk'ün Isteği Ile kurulmuş olan Serbest Cumhurıyet Fırkası'nın ka patılma nedeni aşağıdakilerden han gisidir? A) Partide liberal ekonomi sisteminin benimsenmesi B) Gerici çevrelerin partiye girmeleri C) Dünyada ekonom.\k bir bunalım ya şanması O) Bursa'da ezanın Türkçe okunması na karşı olayların çıkması E) Laikliğin Anayasa güvencesine a lınması 28. Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." (Hayatta en gerçek yol göste rici bilimdir.) sözü aşağıdaki Ilkeler den en cok hangisiyle ıi ışkllldlr? A) B) C) D) E) Halkçılık Laiklik Cumhuriyetçilik inkılapçılık Devletçilik 30. Cumhuriyetin ilk yıllarında, aşağıda ki alanlardan hangisine ekonomik kalkınmada öncelik verilmemistir? A) Tarım C) Sanayi B) Ticaret D) Ulaştırma E) Turizm 31. Yukarıda verilen haritada taranmış platoların hangisinde, yaz mevsımı sıcak ve kurak gecmez? B) Gaziantep A) Haymana D) Obruk C) E urum--kars E) Bozok 32. Aşağıdaki beş bölgemizden hangi sinde yaz aylarında coğrafi konum dikkate.alındığında buharlaşma en fazla olur? A) B) C) D) E) Güneydoğu Anadolu Ege Doğu Anadolu Karadeniz Marmara 33. Yurdumuzda denize kıyısı olan böl gelerimizin ortak özelliği hangisidir? 29. i. Halkevleri ii. Millet Mektepleri iii. Köy Enstitüleri Yukarıdakilerden hangileri, Atatürk Döneml'nde kurulmuştur? A) Yalnız i C) Yalnız iii B) Yalnız ii D) i ve ii E) i, ii ve iii A) Dağların kıyıya paralel uzanması B) Kıyı kesiminde nüfusun iç kesim den fazla olması C) Tarım gelirinin endüstri gelirinden fazla olması D) Halkın temel geçim kaynağının ba lıkçılık olması E) Kıyı boyunca geniş kumsalıarın bu lunması

18 286 KPSS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR ÇıKMıŞ SORULAR 34. Yurdumuzda 12 binden fazla bitki çeşidine rastlanmaktadır. Bu bitki çeşitliliği ni sağlayan neden aşağıdakilerden hangisi olamaz? 35. A) Kıtalar arası doğal geçiş alanı olması B) Toprak türlerinin çeşitli olması C) Yerşekillerinin çok çeşitli olması D) iklimin bölgeler arasında farklılık göstermesi E) Akarsu rejimierinin farklılık göstermesi Milyon kişi Kent Nüfusu DKırf\Lıfusu Aşağıdaki eşleştirilmiş bölgelerden hangisinde nüfus yoğunluğu öteki verilenlerden fazladır? A) Marmara - Ege B) Karadeniz - iç Anadolu C) Ege - Akdeniz D) Marmara - Doğu Anadolu E) iç Anadolu - Güneydoğu Anadolu 37. Yurdumuzda kimi yerleşim birimleri ilk konumlarında bırakılmamış yer değişikliğine gidilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu tür değişikliklere neden olan etkenlerden olamaz? A) Yeni ulaşım yollarına sapa kalması B) Yapılacak baraj gölünün altında kalacak olması C) Doğal afetlerin tehdidinde olması D) Yeni endüstri kuruluşlarına uzak kalması E) idari bölümlemelerde değişiklik olması yıllarındaki sayım sonuçlarına göre kırsal ve kentsel nüfus yukarıdaki grafikle gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz? A) 1950 yılında kırsal nüfusun payı toplam nüfus içinde en fazladır. B) yılları arasında kent nüfusundaki artış, kır nüfusundakinden fazladır. C) Birbirini izleyen sayım dönemleri dikkate alındığında, kent nüfusundaki en fazla artış 1990 sayımındadır. D) yılları arasında, kır nüfusundaki artış hızı değişmemiştir. E) yıllarındaki sayımlarda nüfusun yarıdan fazlasını kır nüfusu oluşturmaktadır. 38. Türkiye'de belli bir yılda sağılan hayvan sayısını ve bunlardan elde edilen süt miktarının dört hayvan türüne göre oransal dağılımını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Sa!:)llan hayvan sayısı Süt miktan 4 Bu grafiklerde 4 numara ile gösterilen hayyan türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Koyun B) Kıl keçisi C) Tiftik keçisi D) inek E) Manda 4

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek 1. Ozan, dizelerini genellikle halkın diline yaslamıştır. Günlük dilin dağarcığıyla yalın bir anlatım oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bunun yanında konuşma dilinin toprağına henüz kök salmamış taze söylemleri

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir.

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI Bu soru kitapçığı 8 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. Bu

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

1. I, II, 11/ ve V numaralı sözcükler yakın anlamlıdır.

1. I, II, 11/ ve V numaralı sözcükler yakın anlamlıdır. 1. I, II, 11/ ve V numaralı sözcükler yakın anlamlıdır. 2. E seçeneğindeki açıklamada "öncelik" değil, "uyarı" anlamı vardır. 3. Parçada "donup kalmamak" sözü ile "basmakalıp bir nitelik kazanmamak" anlatılmak

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM I. Deyimler TÜRKÇE İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun. cümlesinde oyun

Detaylı

ÖN SÖZ. Kitap ile ilgili öneri ve görüşleriniz için bilgi@datayayinlari.com adresimize mail gönderebilirsiniz.

ÖN SÖZ. Kitap ile ilgili öneri ve görüşleriniz için bilgi@datayayinlari.com adresimize mail gönderebilirsiniz. ÖN SÖZ III Bu kitabımız 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM - KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ A. Dünya Kültüründe Türk İzleri B. Türk Kültürü C. Türk Kültürünün Genel Özellikleri - KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE, ÜRETİM,

Detaylı

Demokrasi Denetim Raporu

Demokrasi Denetim Raporu Demokrasi Denetim Raporu Genç Vatandaşlar İle Demokrasi Buluşmaları Ulusal Ajans Projesi 10-12 Nisan DEMOKRASİ DENETÇİLERİ DERNEĞİ Proje kapsamında çalıştaylar süresince katılımcıların hazırladığı raporlar

Detaylı

Tüm hakları Aksoy Matbaa A.Ş. ye aittir.

Tüm hakları Aksoy Matbaa A.Ş. ye aittir. ISBN 978-975-7028-12-3 Turcas Kültür Yayınları No: 2013/1, Şubat 2013, İstanbul 80. Yıl anısına 28/2/2013 tarihinde 3000 adet olarak basılmıştır. Tüm hakları Aksoy Matbaa A.Ş. ye aittir. Aksoy Matbaa A.Ş.

Detaylı

GENEL YETENEK TESTİ. E) Yapıtlarını, okurların ilgi ve beklentileri doğrultusunda

GENEL YETENEK TESTİ. E) Yapıtlarını, okurların ilgi ve beklentileri doğrultusunda 01 - KPSS / Lisans GENEL YETENEK TESTİ 00000000 1. Bu testte 60 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Hem bir yolculuğa çıkacaksın hem

Detaylı

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle

Detaylı

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128 TEST-128 TEST 128 1. Günümüz bilişimcileri tarafından geliştirilen yazılımlar ve donanımlar; kâğıt, dosya, klasör, arşiv gibi somut elemanlardan oluşan donanımları ortadan kaldıracak düzeye gelmiş bulunmaktadır.

Detaylı

A SÖZEL BÖLÜM ALS / 2006. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim, açıklamasıyla

A SÖZEL BÖLÜM ALS / 2006. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim, açıklamasıyla 1. Aşağıdaki cümlelerde ayraç içinde verilen açıklamalardan hangisi altı çizili sözcüğün anlamına uygun değildir? A) Akşam olunca lambayı yakıyorduk. (içindeki maddeyi tutuşturmak) B) İkindiye doğru yağmura

Detaylı

Türkiye toprak politikasının olmadığını, bu nedenle kentleşmede çarpıklığın yaşandığı, kendiliğinden

Türkiye toprak politikasının olmadığını, bu nedenle kentleşmede çarpıklığın yaşandığı, kendiliğinden TMMOB tarafından 21 Kasım 1998 tarihinde, TÜRMOB salonunda düzenlenen MESLEK ALAN- LARIMIZDA CUM- HURİYETİN 75 YILI paneline 14 Odanın temsilcileri katılmıştır. Odamızı temsilen panele katılan Muhittin

Detaylı

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye Katkıda bulunan: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 50 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 94 üncü Birleşim 27Mayıs 2004 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 400 II. - GELEN KÂĞITLAR 401 III. - YOKLAMA 402 IV. - BAŞKANLIĞIN

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

SAĞLIKTA SOSYALLEŞTİRMENİN ÖYKÜSÜ

SAĞLIKTA SOSYALLEŞTİRMENİN ÖYKÜSÜ SAĞLIKTA SOSYALLEŞTİRMENİN ÖYKÜSÜ Gazanfer AKSAKOĞLU * Osmanlı nın son döneminde ekonomi dışa bağımlı kılınır, sağlık hizmeti ise yok gibidir. Cumhuriyet in ilk yıllarında devlet eliyle örgütlenen başarılı

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı