AB Kırsal Kalkınma Politikaları- TR-AB Uyum Süreci. Tuba İNAL ÇEKİÇ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB Kırsal Kalkınma Politikaları- TR-AB Uyum Süreci. Tuba İNAL ÇEKİÇ 25.04.2012"

Transkript

1 AB Kırsal Kalkınma Politikaları- TR-AB Uyum Süreci Tuba İNAL ÇEKİÇ

2 Ülkemizde Kırsal Kalkınma Politikalarının Dayandıgı Temel Yaklasımlar Köklü Degisiklik İçeren Yaklasımlar Hizmet Agırlıklı Yaklasımlar Kırsal Yerlesme Düzenine Yönelik Yaklasımlar Köylerin Birlestirilmesi Yaklasımı Köyleri Birlestirme Dısındaki Yaklasımlar Merkez Köyler Köykent Modeli Tarım-kent Köye Dönüs Projesi Orman Köylerinin Orman Dısına Çıkarılması Kırsal Alandaki İşsizlige Karsı İslendirme Yaklaşımları Gönüllü, Katılımcı, Demokratik Yöntemlere Dayalı Toplum Kalkınması Yaklasımı Kırsal Gelismede Kırsal Kalkınma Projeleri Avrupa Birligine Uyum Sürecinde Kırsal Kalkınma Politika ve Uygulamalarımız

3 Avrupa Birliği-AB 1. ve 2. Dünya Savaşları Fransa, Almanya, Lüksemburg, İtalya, Belçika, Hollanda 1951 Paris Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 1957 Roma Anlaşması - AET 1987 Tek Avrupa Senedi 1994 Maasthrich Antlaşması - AB

4 Ortak Tarım Politikası-OTP Birliğin temeli 1962-OTP Birlik bütçesinin %52 sini kullanıyor. OTP ile Avrupa yeşil devrim yapıyor...et, süt, tahıl ürünlerinde...önemli kamu stokları oluşuyor yılından başlayarak üretim kotalarında revizyon, fiyatların düşürülmesi, nadas zorunluluğu...

5 Ortak Tarım Politikası-OTP OTP Birlik başarısı için önemli işlevler görmesine rağmen gelir açısından kutuplaşmalara yol açmış, topluluk harcamalarının %80 inden fazlası çiftçilerin %20 sine gitmiştir. GSYH da birlik ortalamasının %75 inden az olan bölgelere yapısal fonlar kullanılmıştır.

6 AB-Ortak Tarım Politikası (OTP)

7 OTP nin Tarihi 1957 Roma Antlaşması 1962 OTP nin ortaya çıkışı Arz Yönetimi OTP Pazar desteğinden üretici desteğine dönüş 2000 Kırsal Kalkınmayı kapsayacak şekilde genişliyor 2003 OTP ürün ve sübvansiyon arasındaki ilişkiyi kesiyor Yeni üyelerle çiftçi nüfusu iki katına çıkıyor Yeni OTP Reformu: tarım sektörünün ekonomik ve ekolojik yarşmacılığının güçlendrilmesi, buluşçuluğun destelnemesi, küresel iklim değişkiliğine duyarlı ve kırsal alanda işgücü ve büyümeyi detekleyici

8 AB Kırsal Kalkınma Politikaları Avrupa Birliği kırsal gelişme politikası, AB'nin ortak tarım politikasının içinde ve yapısal fonlar aracılığı ile oluşturulmuş olup, iki temel politika sonucunda ortaya çıkmıştır. Roma Anlaşması, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ile oluşturulan Avrupa Birliği Bölgesel Politikası Bu iki temel politika, kırsal alanları belirli bir ekonomik düzeye getirecek stratejiler içermektedir.

9 AB nin Kırsal Kalkınma için 3 Temel Hedefi Ekonomik ve sosyal bütünleşmenin sağlanması Tarımla kırsal ekonominin bir bütün olarak ele alınması Çevrenin ve doğal kaynakların korunması

10 AB Kırsal Kalkınma Finansmanı Finansman üç fondan gerçekleştirilmektedir. Avrupa Kırsal Kalkınma Fonu (The European Rural Development Fund-ERDF) Avrupa Yapısal Fonu (The European Structural Fund-ESF) Avrupa Tarımsal Garanti ve Yon Verme Fonu (The European Agricultural Guidance and Guarantee Fund-EAGGF) Aday ulkelere / Merkezi ve Doğu Avrupa Ulkeleri ne katılım oncesi Polonya & Macaristan Ekonomik Yapılanma Programı (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies Programme-PHARE), Tarım ve Kırsal Kalkınma Ozel Katılım Programı (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development-SAPARD) ve Katılım Oncesi Yapısal Arac (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession- ISPA)

11 AB Güncel Kırsal Kalkınma Politikaları Son biçimi reformları 2003 'deki reform, kırsal kalkınmayı finansal olarak yeniden güçlendirerek son biçimini vermiştir. Reformların ilk adımları, 1996 'da, Kırsal Kalkınma-İrlanda konferansıyla atılmıştır. OTP nın ana eksenini olusturan piyasa duzenlemeleri yanında, ikinci ayak olarak kırsal kalkınma Piyasa duzenlemeleri ile gelir desteği sağlanarak, gıda uretiminin devamlılığı ve tarımsal üretimin sürdürülebilir olması; Kalkınma ile kamu malı (public goods) üretecek olan kırsal alanın, işlevlerini yerine getirmesi amaçlanmıştır

12

13

14 Avrupa Birliği Kırsal Politikaları ve OTP nın Gelişimi AB'nin gelecekteki kırsal kalkınma politikasının üc onemli alanda yoğunlasacağını gostermektedir: Tarım ve ormancılık sektörlerinin rekabet gücünün artırılması, Çevre ve toprak yönetimi, yasam kalitesinin yukseltilmesi ve ekonomik çeşitlilik Genis anlamda kırsal kalkınma!

15

16 AB ve OTP Kısa Kısa... OTP de Dönüşüm 2005 ten bu yana çiftçiler sübvanse edilmiyor onun yerine doğrudan ödeme. Ne kadar ürettiklerine bağlı olarak ödemek yerine kırsal çervreyi koruyucu görevlerine ödeme yapmak Koruma Üye ülke üreticilerini korumak adına AB dışındaki daha ucuz ürünlere karşı duvar uyguluyor. Gümrük Tarifeleri FONLAR KIRSAL KALKINMA 2000 sonrasında OTP nin bir parçası Pazar odaklı OTP ve büyüme ve yenilik odaklı kırsal gelişme 42% AB Toplam Bütçesi OTP and CFP ye ayrılmış OTP nin, en büyük kalemi milyar Euro (80% ) Pazar odaklı harcamalar ve doğrudan ödemeler (first pillar).

17

18

19

20

21 Kırsal Politika Tarım, ormancılık ve kırsal alanda bilgi transferi Tarımda her türlü rekabet gücünün artırılması Gıda zinciri organizasyonu ve risk yönetimininin teşvik edilmesi Tarım ve Ormancılığa bağımlı ekosistemlerin yenilenmesi, korunması ve geliştirlmesi Tarım, gıda ve ormancılık sektörlerinde kaynak verimliliğini teşvik edilmesi ve düşük karbonlu ve iklim dirençli ekonomiye doğru kayma Kırsal alanda sosyal içerme, yoksulluğun azaltılması ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi

22

23 TR-AB Uyumu

24 AB-Türkiye İlişkileri 1964 Ankara Antlaşması 1973 Katma Protokol-Gümrük birliği OKK ile (ortaklık konseyi kararı) tavizli tarım ürünleri anlaşma sağlanması Aralık 1999 Helsinki zirvesi: Türkiyenin aday ülke olması Mart KOB adaylık süreci için yol haritası Temmuz 2003 ilerleme raporlarına karşılık gelen Ulusal Programın yürürlüğe girmesi 17 aralık 2004 katılım müzakereleri tam üyelik müzakereleri Aralık başlıktan 6 sı müzakereye açılmış(bilim ve araştırma, istatistik, işletme ve sanayi politikası, Trans-Avrupa şebekeleri, tüketicinin ve sağlığının korunması, mali kontrol)

25 Türkiye ye Fon Sağlanan Tedbirler Tarımsal İşletmelere Yatırım, Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kırsal Altyapı, Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi, Üretici Gruplarının Oluşturulması ve Geliştirilmesi, Cevre Dengesini Kurarak Tarım ve Hayvancılığın Geliştirilmesi, Kırsal Kalkınma İçin Yerel Ortaklıkların Kurulması, Mesleki Eğitimin Gelistirilmesi, Teknik Yardım.

26

27 5 Yıllık Kalkınma Planları 1-2 ( ) : AB ye ilişkin herhangi bir perspektif ve beklenti yer almamıştır. 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) : Gümrük Birliği : Askeri darbe ve zor dönem : Türk tarımının AT ye uyum sağlama durumunun araştırılması gerekliliği 6 ( ) : 1995 Gümrük Birliği 7 ( ) : Düzenli ilerleme raporları, KOB- Katılım Ortaklığı Belgeleri

28 8. 5 Yıllık Kalkınma Planı- ( ) Planın bölgesel gelişme amaç ve politikaları: AB Bölgesel politikalarına uyum sağlanması ve bölge planlamasına ağırlık verilmesi... Bölgelerarası dengesizliklerin en aza indirilmesi, geri kalmış yörelerde yasayan nüfusun gönenç (refah) düzeyinin yükseltilmesi...

29 9. 5 Yıllık Kalkınma Planı- ( ) 2006 yılında yürürlüge giren Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi dogrultusunda, Kırsal Kalkınma Planı hazırlanarak uygulamaya konulması, Toprak ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı için üreticilere yönelik izlenceler uygulamaya konulması, Kırsal alanda, e-ticaret de kullanılarak, tarım, orman ve gıda ürünlerinin tanıtım ve pazarlanması, Turizm ve rekreasyon, el sanatları, tarıma dayalı sanayi ve diger alternatif üretim etkinliklerinin gelistirilmesi, Kırsal alanda tarım ve tarım dışı ekonomik etkinliklere yönelik insan kaynakları geliştirilmesi, Kırsal kesimde merkezi yerleşim birimleri öncelikli olmak üzere, temel altyapı gereksinimlerinin karşılanması, Kırsal yerleşim planlamasının ilke ve kriterleri, kırsal alanın özelliklerine ve kırsal toplumun gereksinimlerine göre belirlenecek, plan yapımında gelişmekte olan merkezi yerleşim birimlerine, turizm bölgelerine öncelik verilmesi, AB için gerekli kurumsal çerçeve oluşturulması

30 1998 Katılım Ortaklığı Belgesi Şimdiki durum ve tarım başlığı altında değerlendirme Mülkiyetin parçalı ve dağınıklığı, AB nin tarımsal ürün ticaretindeki etkinliği, Tütün, şeker, çay ve tahıl gibi ürünlerde devletin önemi rolü...müdahaleci tarım politikası... Türkiyenin OTP ye uyum gerekliliği ve ilerleme kaydedilemediği, Kırsal alanlardan bahsedilmemiş...tarımsal faaliyetle sınırlı...

31 2001 Katılım Ortaklığı Belgesi 8.5 yıllık KP AB sürecinde çok etkili Ulusal programda taahhüt edilen konular: Kısa vadede Arazi kayıt sistemi, hayvan kimlik sistemi, çevresel yapısal, kırsal kalkınma tedbirlerinin izlenmesi için idari yapıların geliştirilmesi Hayvan ve bitki sağlığı Orta vadede AB müktesebatına uyum Gıda işleme tesislerinin modernizasyonu Ortak balıkçılık politikasının uygulanması, Tarım reformlarının tamamlanması

32 2006 Katılım Ortaklığı Belgesi Kısa ve orta vadede Tarım sektörü reformuna devam edilmesi ve tamamlanması Yasal tedbirler ve uygun idari yapıların kurulması Hayvan kimlik ve kayıt sistemi Gıda güvenliği kontrol sistemlerinin uygulanması Tarımsal gıda işleme tesislerinin AB standartlarına uyumunu sağlamak

33 TKB Tarım Stratejisi Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye dayalı verimlilik gıda güvenliği Üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi Teknolojik gelişmeyi hızlandırıcı tedbirler Kırsal kalkınma projeleri...üreticilerin katılım ve sorumluluğunu esas alan ve doğrudan üreticilere finanasman sağlayan Tarımsal üretici birlikleri, denetimin özerkleşmesi... Yerel kapasitenin geliştirimesi, kurumsallaşması ilkesi çerçevesinde tarım dışı istihdam geliştirilmesi, üretici gelirlerinin arttırılması, genç nüfusun eğitim ve girişimcilik düzeyinin yükseltilmesi, uygun teknolojinin yaygınlaşması Köy bazlı yatırımlar...çiftçi grupları tarafından yapılan Özel sektör, STK ve çifçi kuruluşları tarafından yapılan kırsal yayım hizmetleri Mikrofinans faaliyetleri Arazi toplulaştırma Kadın ve dezavantajlı gruplara yönelik programlar tarih ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı kanunu Toprağın amaç dışı kullanımla kaybı

34 tarih ve 5488 sayılı Tarım Kanunu Tarım politikalarının amaçları Tarımsal üretimin iç ve dış talebe uygun geliştirilmesi Gıda güvenliğinin güçlendirilmesi Üretici örgütlerinin geliştirilmesi Doğal kaynakalrın korunması geliştirilmesi Tarımsal piyasaların güçlendirilmesi ve kırsal kalkınmann sağlanması

35 Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi

36 IMF DB TR Kırsal Sistemini Etkileyen Müdahaleleri 24 ocak 1980 İstikrar programı ile döviz kuru ayarlamaları, TL değerinin düşürülmesi, faiz oranlarının yükseltilmesi, kırsal alandan kaynak transferinin hızlandığı, KİT lerin borçlanma gereğinin yükseldiği, işletmelerin rasyonalite baskısı altında kaldığı dönem...tarım bakanlığının yayım dışında etkinliği kalmıyor kaynak transferine dayalı sermaye birikim süreci

37 IMF DB TR Kırsal Sistemini Etkileyen Müdahaleleri 5 Nisan 1994 Tarımsal destek miktarlarının azaltıldığı KİT özelleştirmelerinin tamamlandığı Sosyal güvenlik sisteminin değiştiği aşama TSKB kredi alamıyor ve merkez bankasından finansman alamıyor...

38 IMF DB TR Kırsal Sistemini Etkileyen Müdahaleleri 9 Aralık 1999 Stand By Anlaşması Fiyat ve girdi desteği yerine dogrudan gelir desteği %80 lere çıkıyor... Kurumsal düzenlemeler dönemi DTÖ ile imzalanan Tarım Anlaşması sadece tarımsal malların serbest dolaşımıı amaçlıyor görünürken; İMF ve DB ikilisinin daha önemli misyon üstleniyor: Mülkiyet-üretim ilişkisi Ar-Ge konuları Girdi kullanımı, üretim ve pazar... Tedarik, üretim pazarlama sorunları ortaya çıkıyor...

39 AB-DTÖ-DB-İMF Türkiye nin Tarım Sektörüne Etkileri Dünya Ticaret Örgütü Meksika-Brezilya, G. Amerika, Asya, Türkiye... Nüfus artışını hızlandıran dinamikleri dönüştüremedikleri Sınırsız işgücü arzına karşılık gelecek sanayileşme Eşitsiz gelişme Az gelişmiş ülkelerin ortak kaderi GATT-DTÖ Rio, Uruguay Konferansları 1992 RİO Konferansı...hatalı kaynak tahsisi-doğal kaynakların ve çevrenin korunması

40 Uruguay Etkinlik kaybı sebebiylekamusalı dışlayan serbest piyasa düzeni... Serbest piyasa düzeninin her katılana fayda sağladığı görüşü... Destek, piyasa bozucu bir mekanizma ancak Japonya 4 kat, AB, ABD, OECD ülkelerinde 3 kat daha fazla destek veriliyor te tarımsal destek TR de %44 geriliyor AB de %9 artıyor

41 AB-DTÖ-DB-İMF Türkiye nin Tarım Sektörüne Etkileri KİTlerin özel sektör yerine kaynaklara en yakın olan yararlanıcılara, tarım üreticilerine devredilebilirdi. Avrupa örneği, tarımsal endüstri üreticiler, kooperatifler kontrolünde... Tarımsal destek...dünya Bankası Tarımsal Reform ve Uygulama Projeleri...Doğrudan Gelir Desteği den beri uygulanmakta...dgd 2000 li yıllara kadar politikacıların seçim dönemlerinde kullandıkları bir altenatif...girdi sübvansiyonuna ve fiyat desteklerine... Üretimden bağımsz arazi varlığı miktarına oranlarak verilen DGD gelir dağılımı adaletsizliğini derinleştirdi. Toplam desteğin % 70,5 oranında buna ayrılmış...ab de bu oran %10 ları geçmiyor.

42 AB-DTÖ-DB-İMF Türkiye nin Tarım Sektörüne Etkileri Tarımsal aktif nüfus başına gelir (USD) Tarımsal işletme büyüklüğü (Dekar) Sektörel isthdam (%) Kişi başına tarımsal destek (USD) AB TR , Kaynak: Eurostat 2006 Gelişmiş ülkelerin tarım performansı Rio konferansında değinilmeyen dışsal etkiler: bu etki aynı zamanda GOÜ tarımını gerileten dinamiklere de sahip.. Dışsal etki...dünya ölçeğinde güç kazanmış tarım-gıda şirketler...wall Mart (ABD) ve Carrefour (Fransa) yılı satış gelirleri Türkiyenin aynı yıl için toplam gelirinden fazla

43 AB-DTÖ-DB-İMF Türkiye nin Tarım Sektörüne Etkileri Ayçiçeği örneği Son yirmi yıllık dönemde % 30 lara varan verimlilik artışı sağlanmış, ancak üretim alanları %15 ler düzeyinde azalmış...bitkisel yağ talebinin arttığı bir piyasada... DTÖ tarım anlaşması gereği uygulanan gümrük indirimlerinin uygulanış biçimi Dış fiyat baskısına eklenen akaryakıt fiyatı... DTÖ nün talebi olmayan üründe indirim uygulanması Küresel stratejilerle yerel kalkınma ikilemi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

AB ORTAK TARIM POLİTİKASI, REFORM SÜRECİ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ

AB ORTAK TARIM POLİTİKASI, REFORM SÜRECİ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ AB ORTAK TARIM POLİTİKASI, REFORM SÜRECİ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Prof. Dr. Gülcan Eraktan *, Doç. Dr. Necat Ören ** 1.Giriş Avrupa Birliği (AB) Ortak Tarım Politikası, esasları ve gelişimi pekçok çalışmaya

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI KAHRAMANMARAŞ 2006 II T.C. TARIM

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT Ekim 2011 Ankara YÖNETİCİ ÖZETİ Ülkemizin refah seviyesinin artırılması temel amacı çerçevesinde, 2012-2014 yıllarında izlenecek makro ekonomik politikalar

Detaylı

Avrupa Birliği nde Tek Çiftlik Ödeme Yöntemi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

Avrupa Birliği nde Tek Çiftlik Ödeme Yöntemi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Avrupa Birliği nde Tek Çiftlik Ödeme Yöntemi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Dr. Afşin Şahin Đktisatçı, AB Uzman Yrd. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ali Berk Ziraat Yüksek Mühendisi T.C. Tarım

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1996 2000 Bu yayın 7000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir T.B.M.M. KARARI YEDiNCi BEŞ YILLIK (1996-2000) KALKINMA PLANININ ONAYLANDI6INA

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 476 ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNULDUĞUNA DAİR BAŞBAKANLIK TEZKERESİ İLE PLAN

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış 3. Ulaştırma Sinan Ülgen, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Selen Sarısoy Guerin, Centre for European Policy Studies (CEPS) Mahmut Tekçe, Centre for European Policy Studies (CEPS) 3.1.

Detaylı

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K ii B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ...14 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 14 1.2 BGUS Hazırlık

Detaylı

İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ

İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ Büyüme ve Makroekonomik İstikrar Ödemeler Dengesi Enflasyon ve Para Politikası Mali Piyasalar ve Finansal Hizmetler Mali Disiplin Kayıt Dışılığın Azaltılması Kamu Sermayeli

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI - 1-2012 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE DEVLET YARDIMLARI VE EKONOMİK ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE DEVLET YARDIMLARI VE EKONOMİK ETKİLERİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İK-YL-2006-0001 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE DEVLET YARDIMLARI VE EKONOMİK ETKİLERİ HAZIRLAYAN Serkan AKKAYA DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ferhat Başkan

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ Sayfa No DÜNYA ŞEKER DURUMU 1-3 SUNUŞ 4 DÜNYA DURUMU 4-9 ÜRETİM 10-11 TÜKETİM 12-14 FİYATLAR 15 TİCARET 15-16 İHRACAT 16-17 İTHALAT 18-21 AVRUPA BİRLİĞİ 22-23 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 24 HFCS ÜRETİMİ TÜRKİYE

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı