TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ. Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ. Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı"

Transkript

1 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı

2 İçerik Türkiye- AB ilişkileri Çevre Faslına İlişkin Müzakere Süreci Atık Yönetimi Direktifleri ve AB Politikası AB Uyum Sürecinde Atık Yönetimi İle İlgili Yapılan çalışmalar

3 Türkiye AB İlişkileri 12 Eylül 1963 Ankara Antlaşması ile başlamıştır. Avrupa Birliği (AB) tam üyeliğine adaylığımızın Aralık 1999 tarihli Helsinki Zirvesinde onaylanması ile yeni bir boyut ve ivme kazanmıştır. AB Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyinin Aralık 2004 tarihinde Brüksel de gerçekleştirmiş olduğu zirve toplantısının sonuç bildirgesinde; Türkiye ile müzakerelerin belli koşullara bağlanarak 3 Ekim 2005 tarihinde başlanmasına karar verilmesiyle birlikte, tam üyelik yönünde çok önemli bir aşamaya gelinmiştir.

4 Adaylıktan Üyeliğe Geçiş Süreci 1. Adım: Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) 2. Adım: AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program (UP)

5 Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) Katılım Ortaklığı Belgesinin Çevre başlığı altında kısa ve orta vadeli öncelikler tanımlanmış olup, söz konusu belge; Türkiye nin Kopenhag kriterleri ile uyum gerekliliklerini, Türkiye nin kısa ve orta vadede gerçekleştirmesi gereken önceliklerini, Katılım hazırlıklarının koşullarını, Üye Devletlerin yükümlülüklerini, ortaya koymaktadır.

6 AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program (UP) 24 Mart 2001 tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. Katılım Ortaklığı Belgesine paralel olarak, Ulusal Program, revize edilerek 24 Temmuz 2003 tarihinde (mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yeniden yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ulusal Program yeniden güncellenmiş olup; 31 Aralık 2008 tarih ve (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

7 Çevre Faslı Müzakere Süreci Tarama Toplantıları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Ulusal Program ve AB Çevre Müktesebatı uyum çalışmalarından sorumlu kurumdur. Çevre faslı tanıtıcı tarama toplantısı Nisan 2006 Çevre faslı ayrıntılı tarama toplantısı 29 Mayıs - 03 Haziran

8 Çevre Faslı Müzakere Süreci Çevre Faslı Tarama Sonu Raporu Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. Üye ülkelerin görüşü alındıktan sonra, Avrupa Konseyi tarafından onaylanmıştır. Portekiz Dönem Başkanlığı nın 03 Ekim 2007 tarihli mektubu ile ülkemize nihai şekli iletilmiştir. İki (2) adet açılış kriteri içermektedir. 8

9 Çevre Faslı Müzakere Süreci Açılış Kriterleri Türkiye nin Komisyona kapsamlı bir strateji sunması. Türkiye nin AT-Türkiye Gümrük Birliği Ortaklık Konseyi nin kararlarına uygun olarak ilgili çevre muktesebatının uygulanmasına dair yükümlülüklerini yerine getirmesi. Ayrıca; Avrupa Birliği nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ülkemizin taraf olma durumu da bir açılış kriteri olarak göze çarpmaktadır. 9

10 Türkiye-AB Çevre Faslı İlerleme Çizelgesi Tarama Toplantıları Nisan-Haziran 2006 Tarama sonu Raporu Müzakere Pozisyon Belgesi Müzareke Faslının Açılması

11 AB Mevzuatı 1. Mevzuat: Tüzük (Regulation) Direktif/Yönerge (Directive) Karar (Decision) Hukuki bağlayıcılığı var 2. Mevzuat: Tavsiyeler Görüşler Hukuki bağlayıcılığı yok

12 Avrupa Birliği Atık Yönetimi Direktifleri Özel Atık Grubu Atık Yağların Bertarafı (75/439/EEC) Titanyum Dioksit Endüstrisi Atıkları (78/176/EEC) Arıtma Çamuru (86/278/EEC) Pil ve Akümülatörler (91/157/EEC) Ambalaj ve Ambalaj Atıkları (94/62/EC) PCB/PCT lerin Bertarafı (96/59/EC) Hurda Araçlar (2000/53/EC) Liman Kabul Tesisleri (2000/59/EC) Atık Elektrik, Elektronik Ekipmanlar (2000/95/EC and 2000/95/EC) Atık Çerçeve Mevzuatı Atık Çerçeve Direktifi (2006/12EEC) Atık Kataloğu (2000/532) Tehlikeli Atık Direktifi (91/689/EEC) 2008/98/EC Atık Direktifi Atıkların Taşınması Atıkların Sınırötesi Taşınması ve Kontrolü (Regulasyon 259/93) 12 Arıtma ve Bertarafa İlişkin Direktifler Evsel Atık Yakma (89/429/EEC & 89/369/EEC) Tehlikeli Atık Yakma (94/67/EC) Atıkların Yakılması (2000/76/EC) (repeals the 3 directives above) Atıkların Düzenli Depolanması (99/31/EC)

13 ÇERÇEVE MEVZUAT ATIK TÜRÜNE GÖRE YÖNETİM İŞLETME VE BERTARAF TAŞINIM Türkiye de Atık Mevzuatı - Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği - Çevre Kanunu - Çevre ve Orman Bakanlığı kuruluş Kanunu -Atık Yönetimi Genel Esaslarına iilişkin Yönetmelik -Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik - Basel Sözleşmesi - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği - Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği - Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği - Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği - Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği - Hafriyat ve İnşaat Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği - PCB ve PCT li Atıkların Kontrolü Yönetmeliği - Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği - Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği - Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik -Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik - Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik -Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Atıkların Taşınımına İlişkin Taslak Yönetmelik Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği Maden Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği-2013

14 Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Planı Taslak Yönetmelik adı Yürürlüğe giriş için planlanan (yıl/çeyrek) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (revizyon) (91/689/EEC Tehlikeli Atık Direktifi) Atıkların Taşınımı Yönetmeliği (259/93EEC Taşıma Tüzüğü) Atık Elektrik-Elektronik Ekipmanlara İlişkin Yönetmelik (2002/96/EC Atık Elektrik-Elektronik Ekipmanlar Direktifi) 2012/4 Üyelik ile birlikte 2012/1 Maden Atıklarına İlişkin Yönetmelik Atıkları Direktifi) (2004/35/EC Maden 2012/4 14

15 Çevre Yatırımları Toplam Finansman İhtiyacı ( ) (Milyar ) Su Sektörü % EKK % Katı atık % Hava kirliliği 428 1% TOPLAM :

16 YATIRIM İHTİYACI ( ) Finansman İhtiyacı ATIK YÖNETİMİ MilyarEuro % Düzenli Depolama 7,574 79,22 Ambalaj 0,655 6,85 Yakma 1,257 13,15 Tehlikeli Atık 0,074 0,78 Toplam 9,

17 Avrupa Birliği Çevre Faslı Kapsamında Kaydedilecek Gelişmeler Atık üretimi asgari düzeye indirilecektir, Kirliliğin kaynağında kontrol altına alınması, azatlımı ve atıkların geri dönüşümü gibi konulara yoğunlaşılacaktır, Ülke genelinde üretilen atıkların belirli bir sistem içinde ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi sağlanacaktır, Özellikle kağıt, karton gibi ambalaj atığının ve elektronik atığın geri kazanımı ve böylece Ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır, Pil ve akülerin ayrı toplanması ve bertaraf edilmesi sağlanacaktır, İnsan sağlığı ve çevre açısından risk oluşturan vahşi atık depolama sahaları kapatılacak veya uygun şekilde yenilenecektir, Atıkların çevreye ve insan sağlığına en az zarar verecek şekilde bertaraf edilmesine yönelik teknoloji/yatırım artacak ve özel sektöre yeni iş kolları imkanı oluşturulacaktır, 17

18 Klasik atık hiyerarşisi Hedeflenen Atık Yönetimi Hiyerarşisi 2020 yılı sonrası için hedeflenen atık hiyerarşisi

19 Belediye Sayısı ve Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Sayısı ( ) Belediye sayısı Tesis sayısı

20 Katı Atık Kompost Tesisleri Kompost Tesisi Bulunan İller. 216,471 ton ise Kompost tesislerin de işlem görmektedir. İZMİR (Menemen) İSTANBUL ANTALYA-Kemer KÜTAHYA DENİZLİ KUŞADASI ÇANAKKALE AMASYA

21 yılında 28 olan lisanslı toplama ayırma ve geri dönüşüm tesisi sayısı 2011 yılında 429 ye ulaşmıştır. (2003-Ocak 2011) Toplama-Ayırma Tesisi Geri Dönüşüm Tesisi

22 Tıbbi Atıklar Ülkemizde oluşan tıbbi atığın % 40 ı 24 sterilizasyon tesisi tarafından çevre illere de hizmet verilmesi neticesinde sterilize edilerek zararsız hale getirildikten sonra evsel atık düzenli depolama alanlarında bertaraf edilmektedir Landfill Incineration Sterilization Diğer bertaraf yöntemlerine göre kullanımda kolaylık, daha düşük yatırım ve işletme maliyeti, etkinlik, güvenlik ve çevreye duyarlılık gibi avantajları bulunan sterilizasyon sistemleri ile ülkemizde yaklaşık 35 milyon kişiye hizmet verilmektedir. İşletilmekte olan sterilizasyon tesislerinde genellikle tercih edilen yöntem otoklavlama yoluyla sterilize etme yöntemidir.

23 Atık Akü yılları arasında toplam ton kurşun pirometalurjik yöntemle elde edilmiştir. Bu sayede yaklaşık Mwh enerji tasarrufu sağlanmıştır.

24 MİKTAR (ton/yıl) Ömrünü Tamamlamış Lastikler TOPLAM ÖTL MİKTARI GKT Çimento Ömrünü tamamlamış lastikler fiziksel kırma yöntemi ile granül kauçuk, çelik tel ve tekstil, piroliz yöntemi ile pirolitik yağ, karbon karası, pirolitik gaz ve çelik tel elde edilmektedir YILLAR Ayrıca ömrünü tamamlamış lastikler lisanslı çimento fabrikalarında enerji geri kazanımı amacıyla bertaraf edilmektedir yılı verileri ışığında toplanan ton lastiğin tonu geri kazanım tesislerinde tonu ise çimento fabrikalarında geri kazanımı sağlanmıştır.

25 Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Toplanan AEEE miktarı (ton) AEEE İşleme Tesisi Sayısı Toplanan AEEE ler 21 tesiste elle veya mekanik olarak demir, bakır, alüminyum, krom, pirinç, plastik, karton, tahta, elektronik devre, elektronik komponent, elektrikli malzemeler vb. olarak ayrıştırılmaktadır. Yurt içinde kullanım olanağı olmayan elektronik devre, elektronik komponent, elektrikli malzemeler ile plastik değerlendirilmek üzere Belçika, Almanya ve Fransa gibi ülkelere ihraç edilmektedir. ÇIKAN MALZEME DEMİR BAKIR ALÜMİNYUM KROM PİRİNÇ PLASTİK KARTON TAHTA ELEKTRONİK DEVRE ELEKTRONİK KOMPONENT ELEKTRİKLİ MALZEMELER YURTİÇİ/YURTDIŞI YURTİÇİ YURTİÇİ YURTİÇİ YURTİÇİ YURTİÇİ YURTİÇİ ve YURTDIŞI YURTİÇİ YURTİÇİ YURTDIŞI YURTDIŞI YURTDIŞI

26 Tehlikeli Atık Yönetimi 2009 yılı için Tehlikeli Atık Dağılımı Toplam Tehlikeli Atık miktarı : Ton 22% 3% 0% 6% 69% GERİ KAZANIM BERTARAF TESİS İÇİ İŞLEME STOK İHRACAT TOPLAM ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl

27 Nihai Bertaraf - Mevcut ve Planlanan Tesisler ton/yıl ton/yıl Yakma D. Depolama ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl Yakma Tesis D. Depolama 1 3 6

28 TEŞEKKÜRLER 28

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Konusunda Uygulamada Belediyelerin Rolü Demet ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı İSTANBUL, 2012 Kapsam Yasal Çerçeve Entegre Katı Atık

Detaylı

Ülkemizde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde birçok hüküm, ilgili AB Direktifi ile uyumludur.

Ülkemizde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde birçok hüküm, ilgili AB Direktifi ile uyumludur. AB ÇEVRE MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARI AB Mevzuat Listesi Yayımlanan Yönetmelik AB Müktesebatındaki değişiklik Sektör / Direktif / Tüzük / Diğer Çevre ile ilgili Belli Başlı Kamu ve Özel Projelerin Etkisinin

Detaylı

caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme Toplantısı

caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme Toplantısı Arçelik-LG Klima Sanayi Klima ve Ticaret Sanayi A.Ş. ve Ti Sanayici Gözüyle Mevzuat Uygulamaları caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme 20 Ekim 2008 Toplantısı KalDer Yeni Çevre Yönetmelikleri Neler Getirdi?

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Aynur KEMİRTLEK İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. E-posta:akemirtlek@istac.com.tr 1.GİRİŞ Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2017. İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr

STRATEJİK PLAN 2013-2017. İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr STRATEJİK PLAN 2013-2017 İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr SUNUŞ Osman AKGÜL İSTAÇ Genel Müdürü Gerek kamu ve gerekse özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin başarısı, yönetimdeki

Detaylı

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK)

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) 2012 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 0 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... 2 3. MEVCUT

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2010 20(5) 3453-3470 İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Hilmi KIRLIOĞLU a Meral EROL FİDAN b ÖZET Türkiye de KOBİ ler gerek sanayi yapısının önemli bir

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ:

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ: ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TEMATİK PANELİ Cezmi Neyim ÇEVKO Vakfı TÜRKİYE DE EVSEL NİTELİKLİ KATI ATIKLAR GİRİŞ : Son Yıllarda Katı Atıklardan kaynaklanan problemler ülkemizin en önemli çevre sorunlarındandır.

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

Ercan TOPACA Kocaeli Valisi

Ercan TOPACA Kocaeli Valisi SUNUŞ Sanayileşme konusunda 1970 lerden itibaren yaşanan hızlı gelişme ve nüfustaki artış nedeniyle çevre kirliliğinin artarak küresel boyutlara ulaşması ile çevre konusu daha fazla önem kazanmıştır. Bu

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına,

YÖNETMELİK. a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU

İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU 1. GİRİŞ 2 2. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ 3 3. MALİYETLER 5 3.1. Hizmet

Detaylı