T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU"

Transkript

1 T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU Orijinal 170 SORU METİN ÖZDAMARLAR SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ

2 1. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti. Ülke sınırları içinde Türklerle beraber pek çok farklı millet de bulunuyordu. Selanik şehrinde de Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yunan, Yahudi, Ermeni gibi milletler yaşamaktaydı. Türkler ise bu milletlere göre şehirde çoğunluğu oluşturuyordu. Bu çok uluslu yapı, konuşulan dil, inançlar, gelenek ve görenekler Yukarıdaki cümle hangisiyle tamamlanmalıdır? A) ülkede çok zengin bir kültürel yapının oluşmasını sağlamıştır. B) Balkanlarda isyan hareketlerinin olmasını önlemiştir. C) din birliğini sağlamıştır. D) yönetim biçiminin değişmesine olanak sağlamıştır. 4. Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey, mektebe gitmek meselesine aittir. Bundan dolayı annemle babam arasında okula gitmem konusunda fikir ayrılıkları vardı. Annem, mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Babam, o zaman yeni açılan Şemsi Efendi Mektebine devam etmemi ve yeni yöntemlerle okumamı istiyordu. Nihayet babam bu meseleyi ustaca halletti. Önce mahalle mektebine başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu birkaç gün sonra da mahalle mektebinden alınıp Şemsi Efendi mektebine kaydedildim. (Cemil Sönmez, Atatürk ün Yetişmesi ve Öğretmenleri, S. 15) Yukarıdaki anekdottan yola çıkarak hangi çıkarımda bulunulabilir? 2. Türkçülük Batıcılık A) Osmanlı da okullar tek merkezden yönetilmektedir. B) Osmanlı da eğitim öğretim birliği yoktur. C) Osmanlı da tüm okullarda aynı dersler verilmektedir. D) Osmanlı okullarının tamamında çağdaş bir eğitim verilmektedir. Osmanlıcılık İslamcılık Yukarıdaki? bölüme aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Mustafa Kemal in savunduğu düşünce akımları. B) Osmanlı çöküntünden kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları C) Padişahın ortaya attığı düşünce akımları. D) Batıdan alınan düşünce akımları. 3.Mustafa Kemal in askerlik mesleğini seçmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? 5. Atatürk ün yetiştiği dönemde ülkede öğretim birliği yoktu. Bir tarafta geleneksel öğretime devam eden dini derslerin ağırlıkta olduğu medreseler, diğer tarafta Batı örneklerine göre kurulmuş mektepler, askeri okullar ve çeşitli meslek okulları vardı. Bunun yanında ülkede yaşayan gayrimüslimlerin açtıkları azılık okulları ile yabancı devletler tarafından açılan ve son dönemde sayıları gittikte artan yabancı okullar da faaliyetteydi. Yukarı anekdottan yola çıkarak Mustafa Kemal in okula başladığı dönemdeki eğitim kurumları hakkında hangisi söylenebilir? A) Tek bir merkeze bağlı olduğu B) Sadece Müslüman çocukların eğitim gördüğü C) Eğitim öğretimde birlik olmadığı D) Mezunlarının iş bulduğu A)Öğretmenleri C)Akrabaları B) Ailesi D) Kişilik özellikleri 6. Mustafa Kemal in Harp Okulu nda ve Harp Akademisi nde zekâsı, yetenekleri ve üstün kişiliği ile arkadaşları ve öğretmenleri arasında kabul görmesi hangi kişilik özelliği ile ilgilidir? A) İnkılapçılık B)Liderlik C) Çok yönlülük D)Eğitimcilik

3 7. Mustafa Kemal, askerlik mesleğini tercih etmiş ve bu doğrultuda Selanik Askeri Rüştiyesi nde başladığı askeri eğitiminde Manastır Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi nde devam etmiş ve 1905 yılında Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile mezun olmuştur. Buna göre hangisi söylenebilir? A) Tercihleri öğrenim hayatını etkilemiştir. B) Askerlik mesleğini kendisi tercih etmemiştir. C) Kişiliğine uygun bir meslek seçmemiştir. D) Tercihleri eğitim hayatını etkilememiştir. 8. Sömürge arayışı içerisindeki İtalya, 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp a saldırdı. Osmanlı Devleti, Trablusgarp a ordu ve donanma gönderecek durumda değildi. Bunun üzerine Mustafa Kemal ve bir grup genç subay gizlice Trablusgarp a gittiler. Bu subaylar, yerli halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı Trablusgrap ı savundu. Mustafa Kemal in yerli halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı direnişe geçirmesi onun daha çok hangi kişilik özelliği ile ilgilidir? A) Kararlılık B)Liderlik C) İleri görüşlülük D) Teşkilatçılık 9.İtilaf Devletleri denizden Çanakkale yi geçemeyince bu sefer 25 Nisan 1915 te Gelibolu ya karadan asker çıkardı ve kara savaşları başladı. Arıburnu, Conk Bayırı, Anafartalar da büyük başarılar elde eden Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti nin bu cephedeki savaşı kazanmasında büyük rol oynadı. Mustafa Kemal buradaki başarısı ile deha sahibi olarak nitelendirildi, albay rütbesine yükseldi. Osmanlı Devleti tarafından kendisine çeşitli madalyalar verildi. Çanakkale Cephesi nde başarıda büyük etkisi olan Mustafa Kemal neden deha sahibi olarak nitelendirilmiş olabilir? 10. Size ben taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içine yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir. (Atatürkçülük I., s. 219) Mustafa Kemal in yukarıdaki sözü hangi duygu ve düşünce ile söylediği savunulabilir? A) Teşkilatçılık B) Vatanseverlik C)Çok yönlülük D)Eğitimcilik 11. Çanakkale Cephesi nde denizde başarılı olamayan düşman kuvvetleri, amaçlarına karadan ulaşmak istiyorlardı. Mustafa Kemal, düşmanın Conk Bayırı hattını aşarak ilerleyeceğini tahmin ediyordu. Bu sebeple bu hattın güçlendirilmesine çalıştı. Düşman güçleri 25 Nisan 1915 te Mustafa Kemal in öngördüğü noktadan, Arıburnu bölgesinden saldırdı. Yukarıda Mustafa Kemal in hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır? A)İnkılapçılık C)İleri görüşlülük B)Teşkilatçılık D)Eğitimcilik 12.Mustafa Kemal Paşa, 5 Temmuz 1917 de merkezi Suriye de bulunan 7. Ordu Komutanlığına atandı. Bu cephede bulunan Türk birlikleri asker ve silah bakımından yetersizdi. Burada görevli olan Alman komutan Filistin Cephesinde yığınak yapan İngilizlere taarruz edilmesini istiyordu. Cephenin çok geniş olması nedeniyle taarruzun başarılı olamayacağını düşünen Mustafa Kemal Alman komutanın Türk ordusuna verdiği emirleri eleştirdi. Bu konuda ilgilileri ısrarla uyardı fakat çabası sonuç vermedi. Bunun üzerine görevinden istifa ederek İstanbul a döndü. Mustafa Kemal in görevinden istifa etmesini onun hangi kişilik özelliği ile ilişkilendirilebilir? A) Planlılık B)Liderlik C) Eğitimcilik D) Kararlılık A) Askeri yeteneği sayesinde B) Yönetim tecrübesiyle C) Eğitim verdiği değerle D) Yenilikçi bir subay olmasıyla

4 13. Sofya Manastır? İstanbul Selanik Yukarıda? olan yere hangisi yazılmalıdır? A) Mustafa Kemal in fikir hayatını etkileyen şehirler B) Mustafa Kemal in eğitim gördüğü şehirler C) Mustafa Kemal in askeri görev yaptığı yerler D) Mustafa Kemal in dış politika tecrübesi kazandığı yerler 14. Mustafa Kemal in doğduğu ve eğitim hayatına başladığı Selanik, çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfusuyla renkli bir yapıya sahipti. Burada Türkçe, Rumca, İbranice, Bulgarca yayımlanan resmi vilayet gazetesinin yanında Avrupa da çeşitli dillerde basılan gazete ve kitapları takip etme imkânı vardı. Selanik in bu yapısının Mustafa Kemal i öncelikle hangi yönde etkilemesi beklenir? A) Dış politika tecrübesi kazanmasını B) Askeri tecrübesinin artmasını C) Arkadaşlık ilişkilerinin sıkı olmasını D) Yeni fikirlere ve yaşam tarzlarını bakış açısını 16. Mustafa Kemal, Selanik te bir yandan askeri görevini sürdürmekte bir yandan da İttihat Ve Terakki Cemiyetinde çalışarak siyasi gelişmeleri yakından izlemekteydi. O, ülkede köklü ve büyük değişikliklerin gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyordu. Selanik ve çevresinde yapılan toplantılarda düşünce ve görüşlerini cesaretle savunuyordu. Fakat kendisinin görüşleri Cemiyetin ileri gelenleri ile uyuşmuyordu. Fikirleriyle zamanın söz sahibi kişileri uyarmaktan çekinmeyişi de bazı çevreleri tedirgin ediyordu. Yukarıda Mustafa Kemal in hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır? A)Askeri dehası B Eğitimciliği C) Açık sözlülüğü D) İleri görüşlülüğü 17.Mustafa Kemal, Manastır a Askeri İdadide lise öğretimi görmek üzere geldi. Konsolosluklar ve ticaret şehri Manastır o dönemde aralarında çekişme olan çeşitli din ve milliyetten insanları barındırıyordu. Okul sıralarında Mustafa Kemal in vatan şairi Namık Kemal i ve eserlerinde Türkçülüğü ön plana çıkaran Mehmet Emin Yurdakul u tanıdı. Okulda öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey sayesinde tarih bilinci kazandı. Buna göre Manastır da Mustafa Kemal in fikir hayatının şekillenmesinde; I- bölgenin durumu II- batılı düşünürler III- öğretmenleri IV- okuduğu kitaplar hangisi ya da hangileri etkili olmuştur? A)I,II, III ve IV C)Yalnız III B)I,III ve IV D)III ve IV 15. Selanik in azınlık isyanlarından etkilenmesi ile hangisi özelliği arasında doğrudan bir ilişki vardır? A) Gelişmiş bir limanı olması B) Çok uluslu olması A) Demiryolu bağlantısı olması B) Ege denizi kıyısına olması 18. Mustafa Kemal gençlik yıllarından itibaren dünyadan ve ülkemizde meydana gelen, siyasi, kültürel ve bilimsel gelişmeleri yakında izlemiştir. Devlet ve toplum yaşamına ilişkin bazı düşünce ve ilkeler oluşturmuştur. O, yıkılmak üzere olan bir devletten çağdaş bir toplum, tam bağımsızlığa ve millet egemenliğine dayanan modern bir devlet kurarken bu birikimden yararlanmıştır. Yukarıda Mustafa Kemal in hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır? A) Çok yönlülük B)Liderlik C)Kararlılık D)Açık sözlülük

5 yüzyılda Avrupa da hız kazanan sanayileşme ve bunun sonucu ortaya çıkan sömürgecilik hareketleri devletlerarası çıkar çatışmalarına ve ekonomik rekabete dönüştü. Ayrıca Fransız İhtilalı getirdiği yeni anlayış ve görüşlerde siyasi ve sosyal hayatta büyük değişikliklere yol açtı. Milliyetçilik düşüncesi özellikle 19. Yüzyılın başlarında etkisini göstermeye başladı. Fransız İhtilalı ve Sanayi İnkılâbı tüm dünyayı etkiledi ve Avrupa da siyasi dengeler bozuldu. Yukarıdaki gelişmelerin hangisine yol açması beklenir? 20. A) Dünya barışının korunmasına B) Sömürge yarışısın sona ermesine C) Birinci Dünya Savaşının başlamasına D) Yönetimin biçimlerinin değişmesine Fransa İngiltere den sonra en büyük sömürge imparatorluğu olarak Osmanlı Devleti üzerinde hak iddia etmemiz kaçınılmazdı. Rusya Sıcak denizlere inmek ve merkezi İstanbul olan bir Slav imparatorluğu kurmak istiyoruz. İngiltere 19. yüzyıla kadar Osmanlının toprak bütünlüğünü korurken 19. Yüzyıldan itibaren bu politikamızdan vazgeçtik ve Osmanlıyı parçalamaya çalıştık Yukarıdaki üç devletin Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı üzerinden planları için hangisi söylenebilir? A) Çıkarları ortaktır. B) Aynı blokta yer almışlardır. C) Osmanlının toprak bütünlüğünü korumuşlardır. D) Toprak elde etmeyi düşünmektedirler. 21. SAVAŞTAN ÖNCE İTTİFAK İTİLAF Avusturya-Macaristan İngiltere Almanya Fransa İtalya Rusya SAVAŞ BAŞLAYINCA İTTİFAK İTİLAF Avusturya-Macaristan İngiltere Almanya Fransa Bulgaristan Rusya Osmanlı İtalya Sırbistan Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 22. A) İtalya taraf değiştirmiştir. B) Osmanlı İttifak Devletleri yanında savaşa girmiştir. C) İngiltere ve Fransa nın çıkarları ortaktır. D) Savaşa sonradan giren devlet olmamıştır. Makedonya Romanya Galiçya Çanakkale Kanal Suriye Filistin Yemen Kafkasya Irak Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı nda yukarıdaki haritada olduğu gibi birçok cephede savaşmasının nedeni hangisidir? A) Toprakların geniş olması B) Ekonomik üstünlüğü C) Ordusunun modernize edilmesi D) İttifak devletlerinin desteği

6 23. İttihat ve Terakki liderlerine göre Osmanlı Devleti, Almanya nın yanına savaşa girmelidir. İtilaf Devletlerine nispetle ekonomik üstünlüğüne sahip Almanya, savaştan zaferle çıkabilir. Almanya nın savaşı kaybedebileceği ihtimalini hiç kimse düşünmek istemez. Almanya, savaş kazandığında Osmanlı Devleti de son asırda kaybettiği toprakları geri alacaktır. (Kazım Karabekir, Birinci Cihan Harbine Neden Girdik?, s ) Yukarıdaki metinden hangi yargıda bulunulamaz? 24. A) Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak için savaşa girmiştir. B) Osmanlı Devleti nin savaşa girmesini İttihat ve Terakki liderleri istemiştir. C) Osmanlı Devleti askeri ve ekonomik açıdan güçlüdür. D) Osmanlı Devleti nin savaşı Almanya nın kazanacağına inanmaktadır. Gerçekten mütareke metni okunduğu zaman açık ifade ile göz batacak sakıncalar taşımadığı izlenimi uyandırıyordu. İleride mütarekenin uygulanması sırasında memleketin canını yakmış olan maddeler her türlü yoruma müsait bir şekilde kaleme alınmıştır. (İsmet İnönü, Hatıralar, S. 164) 2 Kasım 1918 tarihinde mütareke şartları ordulara bildirildi. Bulgarlar kayıtsız şartsız teslim oldular. Gelip devletler sözlerinde duracaklar mıydı? Yoksa bir kin ve intikam politikası mı güdeceklerdi? (Ali Fuat cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, S. 27) Yukarıdaki alıntılarda Ali Fuat Paşa ve İsmet Paşa nın ortak endişesi nedir? A) Ateşkesin meclis onayından geçmemesi B) Ateşkes maddelerinin açık olmaması C) Ateşkesin hızlı karar verilmesi D) Ateşkese padişahın izni olmadan imzalanması 25. I Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacak ve bu yerdeki istihkâmlar, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir. II Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için bırakılacak bir miktar kuvvet dışında Osmanlı ordusu derhal III terhis edilecektir. İtilaf devletleri, Osmanlı demiryollarından istifade edecek ve Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletlerinin hizmetinde bulundurulacaktır. IV Hükümet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kabloların denetimi İtilaf Devletlerinin denetimine geçecektir. Mondros Ateşkes Antlaşmasının yukarıdaki maddelerinden hangisi yapılacak işgallere karşı bir askeri karşı koymayı önlemeye yöneliktir? A)I B)II C)III D)IV 26. Suriye sınırını, Suriye vilayetimizin kuzey sınırı saymakla birlikte bu konuda başkaca bir görüş ve karar var ise bildirilmesi gerekir. Suriye de bıraktığımız ve bizimle bağlantısı olan hiçbir askeri birlik yoktur. Hicaz da bu hareketi birliğimiz vardır. Onunla da telsizle bile bağlantımız yoktur. Kilikya dolaylarının Adana ilinin önemli bir bölümünü kapsadığı biliniyor olsa da sınırı bilinmemektedir. Bunun açıklanması gerekir. Mustafa Kemal in Mondros Ateşkes Maddelerinin açık olmaması konusunda endişesinin temel nedeninin hangisi olduğu savunulamaz? A) Anlaşma ile Türk topraklarının yabancıların işgaline sunulması B) Anlaşma maddelerin her türlü yoruma açık hazırlanması C) Anlaşma maddelerinin açık olmaması D) Anlaşma maddelerinin meclis onayından geçmemesi

7 27. İngiltere Fransa İtalya Yunanistan Ermenistan Gürcistan Musul, Antep, Urfa, Maraş (Daha sonra bu üç şehri yaptıkları bir antlaşma ile Fransızlara bıraktılar) Ayrıca Afyon, Eskişehir, İzmit, Samsun, Merzifon ve Batum a asker çıkardılar. Adana ve çevresini Antalya ve Konya İzmir ve Çevresi Kars ve Sarıkamış Batum ve çevresi 29.Mondros Ateşkes Antlaşmasının ardından Türk halkı; Protesto mitingleri düzenlemiş, Protesto telgrafları çekmiş, Yararlı cemiyetler kurmuş, Kuvay-ı Milliye birlikleri oluşturmuştur. Buna göre Türk halkının tutumu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A)Mücadeleci B) Teslimiyetçi C) Kayıtsız D) İlgisiz Ateşkes Antlaşması savaş durumuna son veren geçici bir anlaşmadır. Kesin durum barış antlaşmasının imzalanmasının ve hükümetler tarafından onaylanması ile belli olur. Ancak İtilaf devletlerinin bir barış antlaşmasının imzalanmasını beklemeden Anadolu yu yukarıdaki tabloda olduğu gibi işgale başlamalarına hangisi kanıt oluşturur? A) İşgallerin hukuksuz olduğu B) Milli Mücadelenin başladığı C) Yönetim biçiminin değiştiği D) Düzenli ordunun kurulduğu 28.İstanbul Hükümeti, Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadolu ya nasihat heyetleri göndererek halkı işgaller karşısında sükûnete davet etti. Neticenin barış barış görüşmeleri ile alınacağını, galip devletlere silahla karşı konulamayacağını ilan ederek işgallerin geçici olduğu bildirildi. Anadolu nun işgali karşısında İstanbul Hükümetinin tutumu için aşağıdakilerden hangisi ile değerlendirilemez? A) Teslimiyetçi B) Uzlaşmacı C) Mücadeleci D) Umursamaz 30. Cemiyet Amacı Mavri Mira Ege Bölgesi nde çeteler kurarak ve propaganda yaparak eski Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmak Pontus Samsun merkez olmak üzere bir Rum devleti kurmak Yukarıdaki azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerin aşağıdakilerden hangisini tehdit ettiği söylenemez? A) Toprak bütünlüğünü B) Halkın can ve mal güvenliğini C) İtilaf devletlerinin işgallerini D) Huzur ve sükûneti 31.Mondros Ateşkes Antlaşmasının arkasından ülkenin işgali, vatanın kurtuluşu için çalışmalar yapılması gerekliliğini ortaya çıkardı. Bu çalışmalar başlangıçta hangisi aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütüldü? A) TBMM B) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri C) İstanbul Hükümeti D) Temsil Heyeti

8 32.Mondros un ardından kurulan Milli Cemiyetler faaliyet gösterdikleri bölgeleri kurtarma amacında idi. Kongre ve protesto mitingleri düzenliyor, işgal altında silahla direnişte bulunuyorlardı. Tek tek ve farklı bölgelerdeki bu cemiyetlerin faaliyetleri işgalcileri yurttan tamamen atmak için yeterli değildi. Vatanın kurtuluşunun sağlanması birlik ve beraberlik içinde hareket etmekle mümkündü. Bunu gerçekleştiren Mustafa Kemal in kişilik özelliklerinden; I- Liderlik II- Birleştirici ve bütünleştirici gücü III- Vatanseverliği hangisi ya da hangileri çıkarılabilir? A)Yalnız I B) I, II ve III C) Yalnız III D) II ve III 33. Kuvayımilliye, milletin ruhundan ve sonsuza kadar yaşamak ve bağımsızlık istediğinden doğmuş bir birliktir ki, onu hiçbirşey yok edemeyecektir (ATATÜRK) Atatürk, Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu aşağıdakilerden hangisine bağlamıştır? 34. A) Türk milletinin bağımsızlık aşkına B) Saltanata bağlılığına C) Hoşgörülü tutumuna D) Ekonomik gücüne Tarih Gelişme Madde 28 Havza Yurdun her tarafından Mayıs Genelgesi protesto mitingleri 1919 düzenlenmelidir. Havza Genelgesi ndeki yukarıdaki maddenin amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? A) İtilaf devletleri ile uzlaşmak B) Milli bilinci uyandırmak C) İstanbul hükümeti desteklemek D) Manda ve himayeyi kabul etmek 35. Yukarıda Sultanahmet Mitinglerinden bir görsel görünmektedir.mitingler, 23 Mayıs 1919, 30 Mayıs 1919, 10 Ekim 1919, 13 Ocak 1920 tarihlerinde dört kez yapıldı. Her birine yaklaşık bin kişinin katıldığı mitinglerde; Mehmet Emin Yurdakul, Halide Edip Adıvar, Hamdullah Suphi Tanrıöver, gibi birçok tanınan kişi katıldı ve işgallere karşı kati halk direnişini savunan konuşmalar yaptı. Buna göre mitinglerin amacının hangisi olduğu söylenemez? A) Milli bilinci uyandırmak B) İşgallerin haksızlığı duyurmak C) Milli birliği sağlamak D) Yönetim biçimini değiştirmek 36. Köylerin durumuna göre, halkın kendi köyünü savunma ya da askeri birliklere verecekleri desteklere göre hazırlıklara başlanmalıdır. Bunun için silahlar, cephane ve yiyecekler zamanında sağlanmalıdır. Birlik sayıların artırılması ve birliklerine elinde bulunan silahların elden geldiğince birleştirilmesi gibi işlerin şimdiden düşünülerek son derece gizli bir biçimde yapılması gerekir (Atatürk ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, s.30) Yukarıdaki telgrafından yola çıkarak Mustafa Kemal in geleceğe yönelik planları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Yönetim biçimini değiştirmeyi düşünmektedir. B) Askeri mücadele için hazırlık yapmaktadır. C) TBMM yi açmayı düşünmektedir. D) Milli mücadeleden vazgeçmiştir.

9 37. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Yukarıda yer alan Amasya Genelgesi maddesi aşağıdakilerden hangisini belirttiği söylenebilir? A) Milli Mücadelenin zamanı B) Milli Mücadelenin gerekçesi C) Milli Mücadelenin yöntemi D) Milli Mücadelenin amacı 40. MUSTAFA KEMAL İN ERZURUM KONGRESİNİN AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMA *Milli iradeye dayanan bir millet meclisi açılmalıdır. *Gücünü millet iradesinden alacak bir hükümet kurulmalıdır. ERZURUM KONGRESİNİN SONUNDA ALINAN KARARLAR * Vatanı korumaya ve istiklâli elde etmeye İstanbul Hükümeti muktedir olamadığı takdirde bu amaca ulaşmak için geçici bir Hükümet kurulacaktır. 38.Erzurum Kongrenin aşağıdaki kararlarından hangisinde vatanın bütünlüğüne vurgu yapılmıştır? A) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. B) Hıristiyan azınlıklara siyasî hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. C) Millî Meclisin derhal toplanmasını ve hükümet işlerinin Meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır. D) Manda ve himaye kabul olunamaz. * Kuvâ-yı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve millî İradeyi hâkim kılmak temel ilkedir. Tabloya göre aşağıdakiler hangisi söylenebilir? A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi açılmıştır. B) Saltanatın kaldırılması gerektiği vurgulanmıştır. C) Düzenli ordu kurulmuştur. D) Kongrede Mustafa Kemal in düşüncelerine uygun kararlar alınmıştır. 39. TOPLANIŞ AMACI Doğu da Ermenilere karşı alınacak önlemleri belirlemek KATILIMCILAR Kongreye doğu illerinden (Erzurum, Trabzon, Sivas, Van ve Bitlis) gelen 57 delege katıldı. ALINAN KARARLARDAN BAZILARI *Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. *Manda ve himaye kabul edilemez. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? 41. I II III IV Erzurum Kongresi Başkanı: Mustafa Kemal Sivas Kongresi Başkanı: Mustafa Kemal Temsil Heyeti Başkanı: Mustafa Kemal TBMM İlk Başkanı: Mustafa Kemal Yukarıdaki tablodan Mustafa Kemal in kişilik özelliklerinden hangisi çıkarılabilir? A)Liderlik C)Kararlılık B)Planlılık D)Çok yönlülük A) Hem toplanış açısından hem de aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir. B) Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. C) Toplanış açısından bölgeler aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir. D) Temsil Heyetinin üye sayısı 15 kişiye çıkarılmıştır.

10 42. SİVAS KONGRESİ ÖNCESİ: Mustafa Kemal in ittihatçı olduğu iddaları ortaya atıldı. Elazığ Valisi Ali Galip Bey e Mustafa Kemal Paşa yı tutuklama emri verildi. İtilaf Devletleri Sivas ı işgal tehtidinde bulundu. SİVAS KONGRESİ: Engelleme girişimlerine rağmen kongre 4 Eylül 1919 da toplandı. Tüm engelleme girişimlerine rağmen Sivas Kongresini toplaması Mustafa Kemal in kişilk özelliklerinden; I- vatanseverlik II- kararlılık III- liderlik hangisi ya da hangileri ile ilişkilendirilebilir? A) Yalnız III B) I ve II C)I,II ve III D)Yalnız II 43. ERZURUM KONGRESİ: Manda ve himaye ilk kez reddedildi. SİVAS KONGRESİ: Manda ve himaye kesin olarak reddedildi. Ya İstiklal Ya Ölüm parolasıyla yola çıkan Mustafa Kemal in manda ve himayecilik ile ilgili görüşleri onun hangi kişilik özelliği ile daha çok ilişkilendirilebilir? Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. 2- Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve İstanbul Hükümeti'nin dağılması hâlinde, millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. 3- Vatanı korumaya ve istiklâli elde etmeye İstanbul Hükümeti muktedir olamadığı takdirde bu amaca ulaşmak için geçici bir Hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri millî kongrece seçilecektir. Kongre toplanamazsa, bu seçimi Heyet-i Temsiliye (Temsilciler Kurulu) yapacaktır. 4- Kuvâ-yı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve millî İradeyi hâkim kılmak temel ilkedir. 5- Hıristiyan azınlıklara siyasî hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. 6- Manda ve himaye kabul olunamaz. 7- Millî Meclisin derhal toplanmasını ve hükümet işlerinin Meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır. Sivas ve Erzurum Kongresinde alınan kararlarla ilgili olarak; I- Vatanın bütünlüğü II- Mücadelecilik III- Ulusal egemenlik IV- Tam bağımsızlık İlkelerinden hangisi ya da hangilerinin vurgulandığı söylenebilir? A) Yalnız IV B) I ve II C) II ve III D) I, II, III ve IV A) İleri görüşlülük B) Tam bağımsızlık C) İnkılâpçılık D) Eğitimcilik

11 45. ERZURUM KONGRESİ *Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. SİVAS KONGRESİ *Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. MİSAK-I MİLLİ Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında işgal altında olmayan Türk vatanının tümü ayrılmaz bir bütündür. Yukarıdaki maddeler vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? 46. A) Ülke bütünlüğü B) Ulusal egemenlik C) Ekonomik bağımsızlık D) Askeri güç GELİŞME Sivas Kongresi nden sonra kongrenin toplanmasını önlemeye çalışan Damat Ferit Paşa Hükümeti Temsil Heyetinin çalışmaları sonucu görevden çekildi. Yerine Ali Rıza Paşa hükümeti geçti. Mustafa Kemal, ona bir telgraf çekerek Erzurum ve Sivas ta belirlenen ilkelere uyarsa Kuvayımilliyeden yardım göreceğini bildirdi. SONUÇ Temsil Heyeti başkanı Mustafa Kemal ile İstanbul Hükümeti temsilcisi Bahriye Nazırı Salih paşa ile Amasya da bir görüşme yapıldı. İstanbul Hükümeti Erzurum ve Sivas ta alınan kararları kabul etti. İmzalanan protokole göre Mebusan Meclisi toplanacak, Temsil Heyeti de yurdun bütünlüğüne zarar gelmemesi karşılığında İstanbul a karışmayacaktı. YORUM? 47. Misak-ımilli, barış yapmak için en uygun ve en azından şartlarımızı içeren bir programdır. Barışa erişmek için bir araya getireceğimiz esasları kapsar. Fakat memleket ve milleti kurtarmak için barış yapmak yeterli değildir. Milletin gerçek kurtuluşu için yapılacak çalışmalar, ondan sonra başlayacaktır. Barıştan sonraki çalışmalarda başarılı olabilme, milletin bağımsızlığının korunmuş olmasına bağlıdır. Misakımilli nin hedefi onu temindir. (Atatürk ün Söylev ve Demeçleri, s. 95) Atatürk e göre Misakımilli nin amacı hangisidir? 48. A) İnkılâplar yapmak B) Sevr antlaşmasını onaylamak C) Tam bağımsızlığı sağlamak D) TBMM yi açmak Osmanlı Devletinin yalnızca Arap çoğunluğu bulunan ve Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanması sırasında İtilaf Devletleri ordularının işgalinde olan Arap memleketlerinin durumu, halkın serbestçe verecekleri oya göre tespit edilmesi gereklidir. Batı Trakya'nın durumunun tespitinde halkoyuna başvurulmalıdır. Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse halkın oyuna başvurulmalıdır. Misakı Milli nin yukarıdaki maddelerin hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir? A) Boğazlar B) Sınırlar C) Azınlıklar D) Kapitülasyonlar A) Temsil Heyeti, İstanbul Hükümeti üzerinde etkili olmaya başlamıştır. B) İstanbul Hükümeti Temsil heyetinin varlığını tanımıştır. C) Önemli bir siyasi zafer elde edilmiştir. D) Milli Mücadele sona ermiştir.

12 49. I Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında işgal altında olmayan Türk vatanının tümü ayrılmaz bir bütündür. II Batı Trakya'nın durumunun tespitinde halkoyuna başvurulmalıdır. III Milli ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacıyla siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Misak-ı Milli nin yukarıdaki maddelerin ilgili olduğu ilkeler hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? I II III A) Ülke bütünlüğü Ulusal Tam egemenlik bağımsızlık B) Ülke bütünlüğü Tam Ulusal bağımsızlık egemenlik C) Ulusal Ülke bütünlüğü Tam egemenlik bağımsızlık D) Ulusal Tam Ülke egemenlik bağımsızlık bütünlüğü 50.TBMM nin açılması aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğrudan ilişkilendirilebilir? A) Mandacılık B) Ulusal egemenlik C) Saltanata bağlılık D) Geleneksellik 51.TBMM, açılışından iki gün sonra sadece yasama değil, yürütme gücüne de sahip olacak hukuki ve siyasi alt yapısını düzenleme çalışmalarına başladı. Buna göre TBMM nin yapısını için hangisi söylenebilir? A) Kabine sisteminin olduğu B) Cumhuriyetin ilan edildiği C) Güçler birliği ilkesini benimsediği D) Bakanların dışarıdan atandığı 53. Burada bulunan saygıdeğer efendiler, İstanbul un geçici kaydıyla yabancı kuvvetler işgal olunduğu ve bütün temelleriyle halifelik makamının ve hükümet merkezinin bağımsızlığının yok edildiği hepinizce bilinmektedir. Bu duruma baş eğmez, milletimizin teklif edilen yabancı esaretini kabul etmesi demekti. Ancak ezelden beri hür ve bağımsız yaşamış olan milletimiz esarete altına alınmayı büyük bir şiddet ve kesinlikle reddetmiş ve hemen vekillerini toplayarak yüce meclisini meydana getirmiştir. Bu yüce meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla ve Allah ın yardımıyla milletimizin içte ve dışta tam bağımsız olarak kaderini (geleceğini) bizzat üstlendiğini ve idare etmeye başladığını bütün dünyaya ilan ederek Büyük Millet Meclisi ni açıyorum. 53. MADDE 1 Ülkeyi yabancı devlet güçlerinden kurtarmak ve saldırıları önlemek amacına yönelik kurulan Büyük Millet Meclisine karşı düşünce ve uygulamasıyla veya yazdıkları yazılarla muhalefet ve bozgunculuk edenler vatan haini sayılırlar. MADDE 2 Bilfiil vatan hainliği yapanlar idam edilir. Yukarıdaki maddelerinden yola çıkarak Hıyanet- Vataniye kanunun çıkarılması gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? 54. A) TBMM ye karşı çıkan isyanları bitirmek B) Düzenli orduyu kurmak C) Saltanatı kaldırmak D) Millet egemenliğine geçmek Verilen metin çok ağır bir dille kaleme alınmış. Devletimiz neredeyse savaşın tek sorumlusu ilan ediliyor. Bu barışı imzalamamıza imkân yok. Zira barış şartları bağımsız bir devlet tarafından kabul edilemeyecek maddeler içeriyor. (Abdurrahman Çaycı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, S. 78) Buna göre Sevr in kabul edilmemesinde temel etken nedir? A) Meclis onayından geçmemesi B) Tam bağımsızlığımıza aykırı olması C) İstanbul hükümetinin kabul etmemesi D) İtilaf devletlerinin tamamı tarafından onaylanmaması TBMM nin açıldığı gün en yaşlı üye sıfatıyla açılış konuşmasını yapan Sinop Milletvekili Şerif Bey in yukarıdaki konuşmasına göre hangisi söylenemez? A) Esaretin kabul edilmeyeceği B) Mücadeleci bir tutum takınılacağı C) İstanbul un kurtarılacağı D) TBMM başkanlığına oybirliğiyle Şerif Bey in seçildiği

13 55. Siyasi, adli, ekonomik ve mali bağımsızlığımız yok etmeğe ve sonuç olarak yaşama hakkımızı inkâra ve ortadan kaldırmaya yönelik olarak Sevr Antlaşması, bizce mevcut değildir. (Atatürk ün Söylev ve Demeçleri, s ) Atatürk ün bu cümlesine göre hangisi beklenemez? A) Antlaşmanın onaylayanların hain ilan edilmesi B) Antlaşmanın kabul edilmemesi C) Antlaşmanın uygulanmaması için askeri mücadele verilmesi D) İtilaf devletleri ile uzlaşılması 56.İstanbul Hükümeti, Tamamen yok olmaktansa İstanbul ve Anadolu da küçük fakat yine de bir devlet olarak kalmak daha iyidir düşüncesiyle aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalamıştır? A)Berlin Antlaşması C)Sevr Antlaşması B)Paris Antlaşması D)Atina Antlaşması 57. Sevr Antlaşması İstanbul da toplanan Saltanat Şurasında görüşüldü. Toplantıda Topçu Feriki (Kongeneral) Rıza Paşa dışında herkes anlaşma şartlarının kabul edilmesini istedi. Rıza Paşa nın tavrı hangisi ile değerlendirilebilir? A) Vatanseverlik B) Saltanata bağlılık C) Mandacılık D) Teslimiyetçilik 58.Sevr Antlaşması TBMM tarafından tanınmamış, imzalayan vatan haini ilan edilmiştir. Bu durum Milli Mücadele açısından hangi anlama geldiği söylenemez? A) Türk milletinin gerçek temsilcisinin TBMM dir. B) Sevr Antlaşmasının uygulanmasına izin verilmeyecektir. C) Bağımsızlıktan ödün verilmeyecektir. D) İstanbul Hükümetine bağlı kalınacaktır. 59. Sevr Antlaşması pek insafsızdı. Türkiye yi, en zengin illerini ilhak eden devletlerin ve ulusların insaflarına dayanarak yaşayabilecek; çaresiz, kötürüm ve gölge bir devlet halinde bırakacaktı. Yenilmiş Almanya ya empoze edilenden daha çok ağırdı ve Türkiye de bir ulusal yas günüyle karşılandı. (Bernard Lewis, Modern Türkiye nin Doğuşu, S. 247) Bernard Lewis in açıklamasına göre hangisi söylenemez? A) Şarlarının çok ağır olduğu B) Türk milletini Milli Mücadeleden vazgeçirdiği C) Bağımsızlığa aykırı olduğu D) Anadolu nun kaynaklarını düşmana sunduğu 60.Ermeniler, Gümrü Antlaşmasında yer alan Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı diğer devletlerle yaptığı tüm antlaşmalar kaldırılacak. maddesi ile hangi antlaşmasının geçersizliğini kabul etmişlerdir? 61. A) Ankara B) Lozan C) Sevr D) Moskova *Gümrü Antlaşması *Moskova Antlaşması *Kars Antlaşması *Ankara Antlaşması Yukarıdaki antlaşmaların hangisini sağladığı savunulabilir? A) TBMM nin saygınlığının artmasını B) Misak-ı Millinin tamamlanmasını C) Batı cephesinin kapanmasını D) Savaşların sona ermesini

14 62.Milli Mücadele sürecinde Güney Cephesinde; Antep e Gazi, Maraş a Kahraman Urfa ya Şanlı Unvanı verilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 63. A) Erzurum Kongresine katkı yapmaları B) TBMM ye vekil göndermeleri C) Gösterdikleri kahramanca mücadele D) Düzenli orduya katılmaları NEDEN SONUÇ Birinci İnönü Savaşı Moskova Antlaşması Sakarya Savaşı Kars Antlaşması Büyük Taarruz Mudanya Ateşkes Antlaşması Tabloya göre hangisi söyleyebilir? A) Milli Mücadele sürecinde tüm savaşlar kazanılmıştır. B) Birinci İnönü Savaşında Kuvayı Milliye mücadele etmiştir. C) Bu savaşlarda Fransızlarla savaşılmıştır. D) Askeri zaferler siyasi zaferlerle tamamlanmıştır. 65. Ulusal Uluslararası I Ankara X Antlaşması II Kars Antlaşması X III Mustafa Kemal e X Gazi ve Mareşal ünvanı verilmesi IV Ordunun taarruz X hazırlıklarına başlaması Sakarya Savaşı ile tablosunda hangi satırında yanlışlık yapılmıştır? A)I B)II C)III D)IV 66.Milli Mücadele sürecinde hangi savaş olumsuz sonuçlar doğurmuştur? A) Sakarya B) Birinci İnönü C) Kütahya-Eskişehir D) İkinci İnönü 67.Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Türk ordusunun ihtiyacının karşılandığı söylenebilir? A) Tekalif-i Milliye emirleri B) Başkomutanlık Yasası C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu D) Kabotaj Kanunu 64. Sütçü İmam Şahin Bey Ali Saip Bey Yukarıdaki kişileri ortak özellikleri hangisidir? A) Doğu Cephesinde mücadele etmeleri B) Kuvay-ı Milliye kahramanı olmaları C) İlk TBMM milletvekili olmaları D) Düzenli ordu komutanı olmaları 68. Orduyu, Eskişehir in kuzey ve güneyinde topladıktan sonra, düşman ordusuyla aramızda büyük bir açıklık bırakmak gerekir ki, orduyu derleyip toparlamak ve güçlendirmek mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya nın doğusuna kadar çekilmek yerindedir. Düşman hiç durmadan takip ederse, hareket üssünden uzaklaşacak ve yeniden menzil hatları kurmaya mecbur olacak; herhalde beklemediği birçok güçlüklerle karşılaşacak; buna karşılık bizim ordumuz toplu bulunacak ve daha elverişli şartlara sahip olacaktır. (NUTUK) Mustafa Kemal in açıklamasına göre Türk ordusunun Sakarya nın doğusuna çekilme nedeni hangisidir? A) Taarruza hazırlık yapmak B) Ordunun toparlanmasını sağlamak C) Düşmanla uzlaşmak D) Saltanatı kaldırmak

15 Mustafa Kemal; Sakarya Savaşı nda Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanı ile sulanmadıkça terk olunamaz. Emri ile savaşın kazanılmasını sağlamıştır. Büyük Taarruz da çok iyi planlama ve sevk ile Türk ordusu Yunanlıların Batı Anadolu dan atmıştır. Buna göre hangi yorumda bulunulabilir? 70. A) Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz un kazanılmasında Mustafa Kemal in büyük etkisi vardır. B) Mustafa Kemal sadece Sakarya Savaşını yönetmiştir. C) Mustafa Kemal e Büyük Taarruz dan sonra Gazi ve Mareşal unvanı verilmiştir. D) Mustafa Kemal, Büyük Taarruz dan önce Başkomutan olarak ordunun başına geçmiştir. I. Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki çatışmalar sona erecek, Yakup Kadri- Yaban Halide Edip-Ateşten Gömlek Yukarıda verilenler Kurtuluş Savaşı nın hangi alandaki etkilerine örnek verilebilir? A)Sanat C)Edebiyat B)Müzik D)Spor 72.Yaşama ve bağımsızlık amacımız, istilâ ve saldırı tutkusuyla çarpışıyordu. Sonunda Ocak ayının on birinci günü sabahı savaş meydanı, haklı amacın zafer olarak doğuşuna bir belirti alanı oldu. Yeni Türkiye Devleti nin küçük, fakat millî ülkülü genç ordusu, en dar bir hesapla üç misli düşmanı İnönü Meydan Savaşı nda mağlup etti. Strateji sanatının en ince gereklerini isabetle uyguladı. Yeni Türkiye Devleti nin bağımsızlık tutkusu, gösterişten uzak bir varlık içinde söndürülmesi imkânsız bir ateşin yok edici alevleriyle kendini ve yeni devletin yapısındaki manevî sağlamlığı Birinci İnönü Meydan Savaşı nda dünyaya kanıtladı (Atatürk ün S.D.III, s. 73) Yukarıdaki metne göre hangisi söylenemez? II. III. 15 gün içerisinde Yunan birlikleri, Doğu Trakya dan çekilecek, çekilmenin tamamlanmasının sonra otuz gün içinde; Trakya Türk memurlarına teslim edilecek, Ateşkesin imzalanmasından sonra İstanbul ve Boğazlar TBMM Hükümeti idaresine bırakılacak; Ancak İstanbul ve Boğazlarda bulunan İtilaf kuvvetleri kalıcı bir barış antlaşmasının imzalanmasına kadar İstanbul da kalabileceklerdi. A) Düzenli ordunun ilk savaşıdır. B) Sayıca fazla olan düşman mağlup edilmiştir. C) Kesin bir zafer kazanılmıştır. D) Milli mücadele sona ermiştir. Mudanya Ateşkes Antlaşması nın yukarıdaki maddelerine göre hangisi söylenemez? A) Doğu Trakya savaş yapmadan kurtarılmıştır. B) Milli Mücadele sona ermiştir. C) İstanbul Hükümeti yok sayılmıştır. D) Askeri mücadele sonra ermiştir.

16 73. Lozan Barışı, Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Türk milleti için siyasal bir zafer oluşturan bu antlaşmanın, Osmanlı tarihinde benzeri yoktur. Milletimiz, bununla gerçekten övünebilir ve Türk milletinin yüksek bir eseri olan bu antlaşmanın yüksek değerini takdir etmesi gereken gençliğin, bunu geçmişte yapılmış antlaşmalarla karşılaştırması gerekir. Bu nedenle Lozan görüşmelerinde her türlü siyasal mücadelelere göğüs gererek sonucu elde etmede bir zekâ göstermiş olan İsmet Paşa Hazretleri ni saygı ile hatırlamak görevimdir (Atatürk ün S.D.V, s. 47) Atatürk e göre Lozan Barış Antlaşmasını diğer antlaşmalardan ayıran temel fark nedir? A) Türk milletinin birçok kazanım elde etmesi B) Birden fazla devletle imzalanması C) İsmet paşa tarafından imzalanması D) Kısa bir sürede imzalanması 74.Türk barış şartları Misak-ı Millî nin ilân günü olan 28 Ocak 1920 tarihinden beri bütün dünyaca bilinmektedir. Bu şartlar şu şekilde özetlenebilir: Türkiye nin millî sınırı içinde siyasal ve ekonomik tam bağımsızlığının onaylanması! 1922 (Atatürk ün S.D.1II, s. 3O) Buna göre Misak-ı Milli nin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Saltana bağlılık B) Mandacılık C) Tam bağımsızlık D) Teslimiyetçilik 75.Efendiler! Meselenin heyecan verici evreleri üzerinde biraz daha ısrar etmek vicdanî zorunluluğunu hissediyorum. Oğullarını ve kocalarını cephenin ateş hattına gönderen ihtiyar babalar ve analarla genç kadınlar, kağnı ve öküzden ibaret bir kutsal birleşim olan yaşam araçlarının başına geçerek orduyu izlemişler ve malzemelerinin ilkelliğine rağmen ruhlarındaki çalışma isteği ve özveri hissiyle düşmanın binlerce otomobilden meydana gelmiş bir taşıma sistemi oluşturan teknik araçlarıyla yarışmışlardır. (ATATÜRK) Atatürk Milli Mücadele de hangisine vurgu yapmıştır? 76. A) Cemiyetlerinin faaliyetlerine B) Basın yayın organlarına C) Düzenli ordunun zaferlerine D) Anadolu insanının fedakârlığına Bütün bu başarı, yalnız benim eserim değildir ve olamaz. Bütün başarı, bütün milletin karar ve imanıyla çalışmasını birleştirmesi sonucudur; kahraman milletimizin ve seçkin ordumuzun kazandığı başarı ve zaferlerdir. (Atatürk ün S.D. II, s ) Yukarıdaki sözünden Atatürk ün hangi kişilik özelliği çıkarılabilir? 77. A) Çok yönlülük B) Alçak gönüllük C) Eğitimcilik D) İleri görüşlülük Türk komutanları komuta etmesini, Türk askeri ölmesini bildi. Savaşı kazanışımızın sırrı bundan ibarettir. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk, s. 90) Türk tarihinde askerlerimiz, ilk defa olarak ülküleri uğrunda yüce bir amaçla savaşmış bulunuyorlar. Askerlerimiz, ayakları altında bir metre yüksekliğinde çukur, çamur bulunmasına rağmen düşmanlarına karşı koşa koşa, sevine sevine gidip savaşmışlardır. (Atatürk ün S.D.V, s. 35) Atatürk yukarıdaki cümlelerinde savaşın kazanılmasında kimlerin fedakarlığına vurgu yapmıştır? A) Askerlerin B) Telgrafçıların C) Milletvekillerin D) Basın mensuplarının

17 78. Bu zaferi kazanan ben değilim. Bunu asıl, tel örgüleri hiçe sayarak atlayan, savaş meydanında can veren, yaralanan, kendini esirgemeden düşmanın üzerine atılarak Akdeniz yolunu Türk süngülerine açan kahraman askerler kazanmıştır. Ne yazık ki onların her birinin adını Kocatepe nin sırtlarına yazmak mümkün değildir. Fakat, hepsinin ortak bir adı vardır: Türk askeri! Tebriklerinizi onların adına kabul ediyorum! (İbrahim Necmi Dilmen, Atatürk Anekdotlar, Der: Kemal Arıburnu, s. 120) Mustafa Kemal in yukarıda belirttiği savaş hangisidir? A) Sakarya B) Birinci İnönü C) Büyük Taarruz D) İkinci İnönü 79. Vatanın bütünlüğü tehlikededir. Ancak bu tehlikeden milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Mustafa Kemal milli mücadelenin kazanılmasında kime olan güvenini ifade etmiştir? 80. A) Orduya B) Millete C) TBMM ye D) Milli cemiyetlere Sivas Kongresini ziyaret eden bir Amerikan gazeteci, ömrümde daha etkili bir haberleşme şebekesi görmedim. Yarım saat zarfında Erzurum, Erzincan, Musul, Diyarbakır, Trabzon, Ankara, Malatya, Harput, Konya, Bursa haberleşme halinde idi. Demiştir. Bir gazeteci ona 1922 de sormuştu. Bu savaşı nasıl kazandınız? Verilen cevap haberleşmenin önemini belirtiyordu. Telgraf telleri ile. Yukarıdaki anekdotlarda Milli Mücadelenin kazanılmasından hangisinin önemi vurgulanmıştır? A) İletişimin B) Basının C) Ekonominin D) Ordunun 81. eskimiş olan çürümüş yönetimi yıkmak, milleti hakim kılmak, özetle vatanı kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum. (1906, Selanik) Efendiler, bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da milli hâkimiyete dayanan kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak." (1919, Nutuk) Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. (21-22 Haziran 1919, Amasya Genelgesi kararı) TBMM açıldı. (23 Nisan 1920) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. (20 Ocak 1921 Anayasası) Yukarıdaki görüş, düşünce ve uygulamalarda aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? 82. A) Milli egemenlik B) Milli kültür C) Milli eğitim D) Milli ekonomi Meclis Seçim Partiler Milli Egemenlik Kişi hak ve hürriyetleri Yukarıdaki özellikler hangi yönetim biçiminde mümkündür? A)Saltanat C)Cumhuriyet 83. B)Meşrutiyet D)Teokrasi Osmanlı hanedan ve saltanatının devam ettirilmesine çalışmak, elbette Türk milletine karşı en büyük kötülüğü işlemekti. Çünkü millet her türlü fedakârlığı göze alarak istiklalini kazanmış olsa da saltanat sürüp gittiği takdirde, bu istiklale kazanılmış gözüyle bakılamazdı. (NUTUK, S.10) Buna göre Atatürk saltanatı neyin önünde bir engel olarak görüyor? A) Ekonominin B) Eğitimin C) Düşüncenin D) Bağımsızlığın

18 84. Siyasal bağımsızlık, adli, ekonomik ve mali hayatımızı yok etmeye ve sonucunda yaşama hakkımızı ortadan kaldırmaya yönelik Sevr Antlaşması bizce yok hükmündedir. Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin gereklerini sağlayacak bir barış, isteğimizdir. (Atatürk Söylev ve Demeçleri, s. 188) Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin gereklerini sağlayacak bir barış hangisiyle gerçekleşmiştir? 85. A) Mudanya Ateşkes Antlaşması B) Lozan Barış Antlaşması C) Gümrü Antlaşması D) Moskova Antlaşması GÖRÜŞÜLEN TEMEL KONU: Kapitülasyonlar SEVR LOZAN Kapitülasyonlardan Kapitülasyonlar kesin tüm müttefik devletler olarak kaldırılmıştır. yararlanabilecektir. GÖRÜŞÜLEN TEMEL KONU: Doğuda kurulması düşünülen devletler SEVR LOZAN Doğu Anadolu da iki Doğu Anadolu da yeni devlet kurulması düşünülen kurulacaktır. devletler görüşme konusu olmadı. GÖRÜŞÜLEN TEMEL KONU: Ordu SEVR LOZAN Türk ordusundaki Ordu ile ilgi hiçbir asker sayısı ile savaş teçhizatı sınırlama getirilmemiştir. sınırlandırılacaktır. Tablolara göre hangisi söylenemez? A) Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılmıştır. B) Lozan da çok sayıda kazanım elde edilmiştir. C) Sevr Antlaşması uygulanamadan tarihe karışmıştır. D) Bazı konuların çözümü sonraya bırakılmıştır. 86. Bu antlaşma, Türk milletine karşı, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlanıldığı sanılmış büyük bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir! (NUTUK, s. 518) Atatürk ün belirttiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 87. A) Gümrü B) Lozan C) Moskova D) Ankara Lozan Antlaşması, Türk siyasal yaşamasında başlı başına bir yer tutan milli bir eser durumundadır. Lozan Antlaşması, yeni Türk Devletinin kurulmasında temel öge olan bir siyasal belge olmuştur. Bu milli devlet, tam anlamıyla uygar ve bağımsız bir devletin bütün haklarına sahip olmuştur. Lozan Antlaşması bunları belirler ve kabul ettirir. (İsmet İnönü, Hatıralar, 2. Kitap, S. 158) Sevr, Osmanlı Devleti nin tarihe gömülmesini tespit eden bir belgedir. Lozan, hür bir millet sıfatı ile Sevr Antlaşması önünde boyun eğmeyen Türk devletinin bağımsızlık hakkını bütün dünyaya kabul ettirmeye yarayan bir milletlerarası antlaşmadır. (Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, S. 158) Yukarıdaki görüşlerden hangi sonuç çıkarılabilir? A) Zaferin ve bağımsızlığın dünyaya tescil edildiği B) Milli mücadelenin devam ettiği C) Batı cephesinin kapanmadığı D) İnkılapların yapılmaya başladığı

19 Hammaddesi yurt içinde temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır. 2.El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle fabrikaya ve büyük işletmeye geçilmelidir. 3.Devlet, özel sektör tarafından gerçekleştirilmeyen yatırımlara öncülük edecektir. 4.İşletmelere kredi sağlayacak bankalar kurulmalıdır. 5.Sanayi Teşvik edilmelidir. 6.Yerli malı kullanılması ve tasarruf özendirilmelidir. Türkiye İktisat Kongresinde Alınan Karar I Hammaddesi yurt içinde temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır. II İşletmelere kredi sağlayacak bankalar kurulmalıdır. III Sanayi Teşvik edilmelidir. Yapılan Uygulama Uşak Şeker fabrikasının kurulması İş Bankasının kurulması Teşvik-i Sanayi Kanunun çıkarılması Türkiye İktisat Kongresi nde yukarıdaki kararları incelendiğinde ekonomide hangi anlayışın uygulanacağı çıkarımında bulunulamaz? A) Tasarruf B) Yerli malı C) Dışa bağımlılık D) Kalkınma IV Yerli malı kullanılması ve tasarruf özendirilmelidir. Halifeliğin kaldırılması Tabloda kaç numaralı satırda yanlışlık yapılmıştır? A) IV B) III C) II D) I

20 90. Türkiye İktisat Kongresinde Alınan Karar Doğrultusunda Kurulan Kurum Alan 92. Artık yeni Türkiye Devleti nin başkentini bir kanunla tespit etmek gerekiyordu. Bütün düşünceler, Yeni Türkiye nin başkenti Anadolu da ve Ankara şehri olarak seçme lüzumunda birleşiyordu. Bu seçimde coğtafi durumu ve askeri strateji en büyük önemi taşıyordu. (NUTUK, S.538) I Türkiye İş Bankasının kurulması Bankacılık Alıntıya göre Ankara nın başkent olarak seçilmesinin gerekçeleri olarak; II İlk tank imalatı gerçekleştirildi. Savunma Sanayi I- Anadolu nun ortasında yer alması III Karabük Demir Çelik Fabrikası açıldı. Sanayi IV Etibank kuruldu Tarım Hangi satırda yanlışlık yapılmıştır? A) III B) IV C) II D) I II- Askeri savunmaya uygun olması III- Nüfusun kalabalık olması IV- Ekonomik olarak gelişmiş olması Hangisi ya da hangileri söylenebilir? 91. A)III ve IV B)I, II, III ve IV 1924 Türkiye İş Bankası Kuruldu C) Yalnız IV D) I ve II 1926 Uşak Şeker Fabrikası açıldı Gölcükte modern Türk donanmasının temelleri atıldı Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruldu. Türkiye İktisat Kongresi nde alınan kararlar doğrultusunda yukarıdaki kalkınma hamlelerin hangi alanlar ilgili olduğu söylenemez? A)Bankacılık B) Savunma sanayi C) Tarım D)Madencilik 93. Mustafa Kemal, henüz başkent ilan edilmeden önce yabancı gazete muhabirine verdiği demeçte Ankara yla ilgili şunları söylemiştir: Yeni Türkiye nin başkenti meselesine gelince bunun cevabı kendiliğinden görülür. Ankara, Türkiye Cumhuriyeti nin başkentidir. (Atatürk ün Söylev ve Demeçleri, S. 571) Açıklamadan hangisi çıkarılabilir? A) Ankara nın başkent olmaya uygun olduğu B) Ankara nın gelişmiş bir şehir olduğu C) Ankara nın Anadolu nun ortasında yer aldığı D) Ankara nın ulaşım koşullarının iyi olduğu

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 ( Bir Cumhuriyet Kenti konusuna kadar olan bölümleri kapsar.) 1. 3. Mustafa Kemal in doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Selanik, Rumeli de önemli kentlerden

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 2015-2016 BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 4- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı A) Londra Konferansı B) Moskova antlaşması 1-) Arkadaşlar kongremizde yurt genelindeki

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar 1- Manastır İdadisi yatılı bir okuldu. Askerî idadilerin kuruluş amacı harp okullarına öğrenci yetiştirmekti. Bu nedenle zor bir eğitim programları vardı. Mustafa Kemal, diğer idadilere göre daha üstün

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI ŞU AN UYGULANAN MÜFREDAT 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR (6 Kazanım) 1. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU 1. Buna göre İstanbul hükümetinin tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İşgallere karşı çıkılmıştır. B) Teslimiyetçi bir politika izlenmiştir. C) Bağımsızlığımızdan taviz verilmemiştir.

Detaylı

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI 1- M. Kemal in ilk görev yeri neresidir? ( Şam) 2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) 3- M.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 2. ÜNİTE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI Mondros Ateşkes Anlaşması nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 1. Erzurum da bir kongre düzenleyecektik. Kongreye Mustafa Kemal kendi çıkarlarının üstünde tutan askerlik görevinden istifa etti. makam ve

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. 4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta önemli bir sporumuzdur. Geleneksel ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir. öğeler geldi. Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın

Detaylı

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ www.necatiyalcin.com ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU Cepheden Cepheye Mustafa Kemal KAZANIM Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. Erzurum Kongresi nde yer alan Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. ve Misakımillî

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 0310290045 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. ÖNEM ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 1. Birinci TBMM nin temel hedeflerinden birisi de otoritesini hukuki yollardan güçlendirmekti. diyen bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisini

Detaylı

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÜN ASKERLİK HAYATI İLE İLGİLİ OLAYLAR I II III IV Çanakkale Cephesi nde Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum! emrini vermiştir. Dünyanın en güçlü ordularıyla nasıl

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat:

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 15 RLIK 2013 Saat: 10.10 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 1. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini geçirdiği Selanik, çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfusuyla

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ 1. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti parçalanma sürecine girmişti. Osmanlı sınırları içinde yaşayan azınlıklar milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanarak

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük Konusuna Kadar DENEME 3 TEOG 2

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük Konusuna Kadar DENEME 3 TEOG 2 1- Mustafa nın doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Mustafa nın doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik, Osmanlı Devleti nin çok uluslu yapısında değişik Selanik, Osmanlı Devleti nin çok uluslu yapısında

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 13 ARALIK 2015 Saat:

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 1. Misakımillî nin aşağıdaki kararlarından hangisinde uluslararası denklik prensibine vurgu yapılmıştır? A) Ülkemizdeki azınlıklara, komşu

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI 1. Kurtuluş Savaşı nın yaşandığı ortamda Atatürk, 15 Temmuz 1921 de Maarif Kongresi ni yapmıştır. Atatürk ün bu çalışmasını, aşağıdaki sözlerinden hangisi desteklemektedir?

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE -

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE - -. ÜNİTE - Mustafa'da Çocuktu Selanik'in Sosyal ve Kültürel Yapısı 5. Soruda yer alan çok farklı ırkların bir arada yaşaması şehrin çok uluslu bir yapıda olduğunu ve kültürel yapının zengin olduğunu kanıtlamaktadır.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye nin ișgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 3 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 3 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 29 KSIM 2013 Saat: 10.30 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 1. Balkanlar da ortaya çıkan ayrılıkçı fikirler, Osmanlı aydınları arasında yeni anlayışlara neden oldu. Fransız

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz ANMA PROGRAMI 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4 2. Çeşitli Yönleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 (Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON) 1. Resimlerle Atatürk 15 2. Kendi sesiyle Atatürk 18 2 Beni görmek

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihî ve Atatürkçülük. Metin ÖZDAMARLAR. TEOG kapsamında 1111 soru. Toplamda 1275 soru. TEOG Soru Yapısına %100 Uygun

T.C. İnkılap Tarihî ve Atatürkçülük. Metin ÖZDAMARLAR. TEOG kapsamında 1111 soru. Toplamda 1275 soru. TEOG Soru Yapısına %100 Uygun Metin ÖZDAMARLAR T.C. İnkılap Tarihî ve Atatürkçülük TEOG kapsamında 1111 soru Toplamda 1275 soru TEOG Soru Yapısına %100 Uygun Gelebilecek Soru Kalıpları Kazanım ve Konulara Göre Sınıflandırma Copyright

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 10.10

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 10.10

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 10.10

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Halkçılık İlkesine Kadar

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Halkçılık İlkesine Kadar 1- İmparatorluğun önemli bir liman şehri olan Selanik in çok dinli, çok dilli nüfus yapısı, Avrupa ve İstanbul a demiryolu ile bağlı olması, Batı ile etkileşimini kolaylaştırmış; sosyal, siyasal ve kültürel

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu.

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu. TEST 1 Yıl Sonu Tekrar 1. Bir devletin başka milletleri, toplulukları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmak istemesine genel olarak ne ad verilir? A) Sömürgecilik B) İnkılâpçılık C) Sanayi

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Selanik Akıllı Test 1

Selanik Akıllı Test 1 Selanik Akıllı Test 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) Balkanların önemli kültür merkezlerinden biri olan Selanik, Mustafa Kemal in doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği

Detaylı

Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması

Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndan yenik çıkması ve Mondros Ateşkes Anlaşması

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değişik 5. Maddesinin (i) bendine göre Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Yetkisi (görevi): 9.Ordu müfettişi Görevi ; 1-Görev sahasında kalan bölgede Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek. 2- Türklerin elindeki silahları toplamak

Detaylı