T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU"

Transkript

1 T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU Orijinal 170 SORU METİN ÖZDAMARLAR SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ

2 1. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti. Ülke sınırları içinde Türklerle beraber pek çok farklı millet de bulunuyordu. Selanik şehrinde de Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yunan, Yahudi, Ermeni gibi milletler yaşamaktaydı. Türkler ise bu milletlere göre şehirde çoğunluğu oluşturuyordu. Bu çok uluslu yapı, konuşulan dil, inançlar, gelenek ve görenekler Yukarıdaki cümle hangisiyle tamamlanmalıdır? A) ülkede çok zengin bir kültürel yapının oluşmasını sağlamıştır. B) Balkanlarda isyan hareketlerinin olmasını önlemiştir. C) din birliğini sağlamıştır. D) yönetim biçiminin değişmesine olanak sağlamıştır. 4. Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey, mektebe gitmek meselesine aittir. Bundan dolayı annemle babam arasında okula gitmem konusunda fikir ayrılıkları vardı. Annem, mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Babam, o zaman yeni açılan Şemsi Efendi Mektebine devam etmemi ve yeni yöntemlerle okumamı istiyordu. Nihayet babam bu meseleyi ustaca halletti. Önce mahalle mektebine başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu birkaç gün sonra da mahalle mektebinden alınıp Şemsi Efendi mektebine kaydedildim. (Cemil Sönmez, Atatürk ün Yetişmesi ve Öğretmenleri, S. 15) Yukarıdaki anekdottan yola çıkarak hangi çıkarımda bulunulabilir? 2. Türkçülük Batıcılık A) Osmanlı da okullar tek merkezden yönetilmektedir. B) Osmanlı da eğitim öğretim birliği yoktur. C) Osmanlı da tüm okullarda aynı dersler verilmektedir. D) Osmanlı okullarının tamamında çağdaş bir eğitim verilmektedir. Osmanlıcılık İslamcılık Yukarıdaki? bölüme aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Mustafa Kemal in savunduğu düşünce akımları. B) Osmanlı çöküntünden kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları C) Padişahın ortaya attığı düşünce akımları. D) Batıdan alınan düşünce akımları. 3.Mustafa Kemal in askerlik mesleğini seçmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? 5. Atatürk ün yetiştiği dönemde ülkede öğretim birliği yoktu. Bir tarafta geleneksel öğretime devam eden dini derslerin ağırlıkta olduğu medreseler, diğer tarafta Batı örneklerine göre kurulmuş mektepler, askeri okullar ve çeşitli meslek okulları vardı. Bunun yanında ülkede yaşayan gayrimüslimlerin açtıkları azılık okulları ile yabancı devletler tarafından açılan ve son dönemde sayıları gittikte artan yabancı okullar da faaliyetteydi. Yukarı anekdottan yola çıkarak Mustafa Kemal in okula başladığı dönemdeki eğitim kurumları hakkında hangisi söylenebilir? A) Tek bir merkeze bağlı olduğu B) Sadece Müslüman çocukların eğitim gördüğü C) Eğitim öğretimde birlik olmadığı D) Mezunlarının iş bulduğu A)Öğretmenleri C)Akrabaları B) Ailesi D) Kişilik özellikleri 6. Mustafa Kemal in Harp Okulu nda ve Harp Akademisi nde zekâsı, yetenekleri ve üstün kişiliği ile arkadaşları ve öğretmenleri arasında kabul görmesi hangi kişilik özelliği ile ilgilidir? A) İnkılapçılık B)Liderlik C) Çok yönlülük D)Eğitimcilik

3 7. Mustafa Kemal, askerlik mesleğini tercih etmiş ve bu doğrultuda Selanik Askeri Rüştiyesi nde başladığı askeri eğitiminde Manastır Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi nde devam etmiş ve 1905 yılında Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile mezun olmuştur. Buna göre hangisi söylenebilir? A) Tercihleri öğrenim hayatını etkilemiştir. B) Askerlik mesleğini kendisi tercih etmemiştir. C) Kişiliğine uygun bir meslek seçmemiştir. D) Tercihleri eğitim hayatını etkilememiştir. 8. Sömürge arayışı içerisindeki İtalya, 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp a saldırdı. Osmanlı Devleti, Trablusgarp a ordu ve donanma gönderecek durumda değildi. Bunun üzerine Mustafa Kemal ve bir grup genç subay gizlice Trablusgarp a gittiler. Bu subaylar, yerli halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı Trablusgrap ı savundu. Mustafa Kemal in yerli halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı direnişe geçirmesi onun daha çok hangi kişilik özelliği ile ilgilidir? A) Kararlılık B)Liderlik C) İleri görüşlülük D) Teşkilatçılık 9.İtilaf Devletleri denizden Çanakkale yi geçemeyince bu sefer 25 Nisan 1915 te Gelibolu ya karadan asker çıkardı ve kara savaşları başladı. Arıburnu, Conk Bayırı, Anafartalar da büyük başarılar elde eden Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti nin bu cephedeki savaşı kazanmasında büyük rol oynadı. Mustafa Kemal buradaki başarısı ile deha sahibi olarak nitelendirildi, albay rütbesine yükseldi. Osmanlı Devleti tarafından kendisine çeşitli madalyalar verildi. Çanakkale Cephesi nde başarıda büyük etkisi olan Mustafa Kemal neden deha sahibi olarak nitelendirilmiş olabilir? 10. Size ben taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içine yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir. (Atatürkçülük I., s. 219) Mustafa Kemal in yukarıdaki sözü hangi duygu ve düşünce ile söylediği savunulabilir? A) Teşkilatçılık B) Vatanseverlik C)Çok yönlülük D)Eğitimcilik 11. Çanakkale Cephesi nde denizde başarılı olamayan düşman kuvvetleri, amaçlarına karadan ulaşmak istiyorlardı. Mustafa Kemal, düşmanın Conk Bayırı hattını aşarak ilerleyeceğini tahmin ediyordu. Bu sebeple bu hattın güçlendirilmesine çalıştı. Düşman güçleri 25 Nisan 1915 te Mustafa Kemal in öngördüğü noktadan, Arıburnu bölgesinden saldırdı. Yukarıda Mustafa Kemal in hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır? A)İnkılapçılık C)İleri görüşlülük B)Teşkilatçılık D)Eğitimcilik 12.Mustafa Kemal Paşa, 5 Temmuz 1917 de merkezi Suriye de bulunan 7. Ordu Komutanlığına atandı. Bu cephede bulunan Türk birlikleri asker ve silah bakımından yetersizdi. Burada görevli olan Alman komutan Filistin Cephesinde yığınak yapan İngilizlere taarruz edilmesini istiyordu. Cephenin çok geniş olması nedeniyle taarruzun başarılı olamayacağını düşünen Mustafa Kemal Alman komutanın Türk ordusuna verdiği emirleri eleştirdi. Bu konuda ilgilileri ısrarla uyardı fakat çabası sonuç vermedi. Bunun üzerine görevinden istifa ederek İstanbul a döndü. Mustafa Kemal in görevinden istifa etmesini onun hangi kişilik özelliği ile ilişkilendirilebilir? A) Planlılık B)Liderlik C) Eğitimcilik D) Kararlılık A) Askeri yeteneği sayesinde B) Yönetim tecrübesiyle C) Eğitim verdiği değerle D) Yenilikçi bir subay olmasıyla

4 13. Sofya Manastır? İstanbul Selanik Yukarıda? olan yere hangisi yazılmalıdır? A) Mustafa Kemal in fikir hayatını etkileyen şehirler B) Mustafa Kemal in eğitim gördüğü şehirler C) Mustafa Kemal in askeri görev yaptığı yerler D) Mustafa Kemal in dış politika tecrübesi kazandığı yerler 14. Mustafa Kemal in doğduğu ve eğitim hayatına başladığı Selanik, çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfusuyla renkli bir yapıya sahipti. Burada Türkçe, Rumca, İbranice, Bulgarca yayımlanan resmi vilayet gazetesinin yanında Avrupa da çeşitli dillerde basılan gazete ve kitapları takip etme imkânı vardı. Selanik in bu yapısının Mustafa Kemal i öncelikle hangi yönde etkilemesi beklenir? A) Dış politika tecrübesi kazanmasını B) Askeri tecrübesinin artmasını C) Arkadaşlık ilişkilerinin sıkı olmasını D) Yeni fikirlere ve yaşam tarzlarını bakış açısını 16. Mustafa Kemal, Selanik te bir yandan askeri görevini sürdürmekte bir yandan da İttihat Ve Terakki Cemiyetinde çalışarak siyasi gelişmeleri yakından izlemekteydi. O, ülkede köklü ve büyük değişikliklerin gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyordu. Selanik ve çevresinde yapılan toplantılarda düşünce ve görüşlerini cesaretle savunuyordu. Fakat kendisinin görüşleri Cemiyetin ileri gelenleri ile uyuşmuyordu. Fikirleriyle zamanın söz sahibi kişileri uyarmaktan çekinmeyişi de bazı çevreleri tedirgin ediyordu. Yukarıda Mustafa Kemal in hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır? A)Askeri dehası B Eğitimciliği C) Açık sözlülüğü D) İleri görüşlülüğü 17.Mustafa Kemal, Manastır a Askeri İdadide lise öğretimi görmek üzere geldi. Konsolosluklar ve ticaret şehri Manastır o dönemde aralarında çekişme olan çeşitli din ve milliyetten insanları barındırıyordu. Okul sıralarında Mustafa Kemal in vatan şairi Namık Kemal i ve eserlerinde Türkçülüğü ön plana çıkaran Mehmet Emin Yurdakul u tanıdı. Okulda öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey sayesinde tarih bilinci kazandı. Buna göre Manastır da Mustafa Kemal in fikir hayatının şekillenmesinde; I- bölgenin durumu II- batılı düşünürler III- öğretmenleri IV- okuduğu kitaplar hangisi ya da hangileri etkili olmuştur? A)I,II, III ve IV C)Yalnız III B)I,III ve IV D)III ve IV 15. Selanik in azınlık isyanlarından etkilenmesi ile hangisi özelliği arasında doğrudan bir ilişki vardır? A) Gelişmiş bir limanı olması B) Çok uluslu olması A) Demiryolu bağlantısı olması B) Ege denizi kıyısına olması 18. Mustafa Kemal gençlik yıllarından itibaren dünyadan ve ülkemizde meydana gelen, siyasi, kültürel ve bilimsel gelişmeleri yakında izlemiştir. Devlet ve toplum yaşamına ilişkin bazı düşünce ve ilkeler oluşturmuştur. O, yıkılmak üzere olan bir devletten çağdaş bir toplum, tam bağımsızlığa ve millet egemenliğine dayanan modern bir devlet kurarken bu birikimden yararlanmıştır. Yukarıda Mustafa Kemal in hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır? A) Çok yönlülük B)Liderlik C)Kararlılık D)Açık sözlülük

5 yüzyılda Avrupa da hız kazanan sanayileşme ve bunun sonucu ortaya çıkan sömürgecilik hareketleri devletlerarası çıkar çatışmalarına ve ekonomik rekabete dönüştü. Ayrıca Fransız İhtilalı getirdiği yeni anlayış ve görüşlerde siyasi ve sosyal hayatta büyük değişikliklere yol açtı. Milliyetçilik düşüncesi özellikle 19. Yüzyılın başlarında etkisini göstermeye başladı. Fransız İhtilalı ve Sanayi İnkılâbı tüm dünyayı etkiledi ve Avrupa da siyasi dengeler bozuldu. Yukarıdaki gelişmelerin hangisine yol açması beklenir? 20. A) Dünya barışının korunmasına B) Sömürge yarışısın sona ermesine C) Birinci Dünya Savaşının başlamasına D) Yönetimin biçimlerinin değişmesine Fransa İngiltere den sonra en büyük sömürge imparatorluğu olarak Osmanlı Devleti üzerinde hak iddia etmemiz kaçınılmazdı. Rusya Sıcak denizlere inmek ve merkezi İstanbul olan bir Slav imparatorluğu kurmak istiyoruz. İngiltere 19. yüzyıla kadar Osmanlının toprak bütünlüğünü korurken 19. Yüzyıldan itibaren bu politikamızdan vazgeçtik ve Osmanlıyı parçalamaya çalıştık Yukarıdaki üç devletin Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı üzerinden planları için hangisi söylenebilir? A) Çıkarları ortaktır. B) Aynı blokta yer almışlardır. C) Osmanlının toprak bütünlüğünü korumuşlardır. D) Toprak elde etmeyi düşünmektedirler. 21. SAVAŞTAN ÖNCE İTTİFAK İTİLAF Avusturya-Macaristan İngiltere Almanya Fransa İtalya Rusya SAVAŞ BAŞLAYINCA İTTİFAK İTİLAF Avusturya-Macaristan İngiltere Almanya Fransa Bulgaristan Rusya Osmanlı İtalya Sırbistan Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 22. A) İtalya taraf değiştirmiştir. B) Osmanlı İttifak Devletleri yanında savaşa girmiştir. C) İngiltere ve Fransa nın çıkarları ortaktır. D) Savaşa sonradan giren devlet olmamıştır. Makedonya Romanya Galiçya Çanakkale Kanal Suriye Filistin Yemen Kafkasya Irak Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı nda yukarıdaki haritada olduğu gibi birçok cephede savaşmasının nedeni hangisidir? A) Toprakların geniş olması B) Ekonomik üstünlüğü C) Ordusunun modernize edilmesi D) İttifak devletlerinin desteği

6 23. İttihat ve Terakki liderlerine göre Osmanlı Devleti, Almanya nın yanına savaşa girmelidir. İtilaf Devletlerine nispetle ekonomik üstünlüğüne sahip Almanya, savaştan zaferle çıkabilir. Almanya nın savaşı kaybedebileceği ihtimalini hiç kimse düşünmek istemez. Almanya, savaş kazandığında Osmanlı Devleti de son asırda kaybettiği toprakları geri alacaktır. (Kazım Karabekir, Birinci Cihan Harbine Neden Girdik?, s ) Yukarıdaki metinden hangi yargıda bulunulamaz? 24. A) Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak için savaşa girmiştir. B) Osmanlı Devleti nin savaşa girmesini İttihat ve Terakki liderleri istemiştir. C) Osmanlı Devleti askeri ve ekonomik açıdan güçlüdür. D) Osmanlı Devleti nin savaşı Almanya nın kazanacağına inanmaktadır. Gerçekten mütareke metni okunduğu zaman açık ifade ile göz batacak sakıncalar taşımadığı izlenimi uyandırıyordu. İleride mütarekenin uygulanması sırasında memleketin canını yakmış olan maddeler her türlü yoruma müsait bir şekilde kaleme alınmıştır. (İsmet İnönü, Hatıralar, S. 164) 2 Kasım 1918 tarihinde mütareke şartları ordulara bildirildi. Bulgarlar kayıtsız şartsız teslim oldular. Gelip devletler sözlerinde duracaklar mıydı? Yoksa bir kin ve intikam politikası mı güdeceklerdi? (Ali Fuat cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, S. 27) Yukarıdaki alıntılarda Ali Fuat Paşa ve İsmet Paşa nın ortak endişesi nedir? A) Ateşkesin meclis onayından geçmemesi B) Ateşkes maddelerinin açık olmaması C) Ateşkesin hızlı karar verilmesi D) Ateşkese padişahın izni olmadan imzalanması 25. I Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacak ve bu yerdeki istihkâmlar, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir. II Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için bırakılacak bir miktar kuvvet dışında Osmanlı ordusu derhal III terhis edilecektir. İtilaf devletleri, Osmanlı demiryollarından istifade edecek ve Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletlerinin hizmetinde bulundurulacaktır. IV Hükümet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kabloların denetimi İtilaf Devletlerinin denetimine geçecektir. Mondros Ateşkes Antlaşmasının yukarıdaki maddelerinden hangisi yapılacak işgallere karşı bir askeri karşı koymayı önlemeye yöneliktir? A)I B)II C)III D)IV 26. Suriye sınırını, Suriye vilayetimizin kuzey sınırı saymakla birlikte bu konuda başkaca bir görüş ve karar var ise bildirilmesi gerekir. Suriye de bıraktığımız ve bizimle bağlantısı olan hiçbir askeri birlik yoktur. Hicaz da bu hareketi birliğimiz vardır. Onunla da telsizle bile bağlantımız yoktur. Kilikya dolaylarının Adana ilinin önemli bir bölümünü kapsadığı biliniyor olsa da sınırı bilinmemektedir. Bunun açıklanması gerekir. Mustafa Kemal in Mondros Ateşkes Maddelerinin açık olmaması konusunda endişesinin temel nedeninin hangisi olduğu savunulamaz? A) Anlaşma ile Türk topraklarının yabancıların işgaline sunulması B) Anlaşma maddelerin her türlü yoruma açık hazırlanması C) Anlaşma maddelerinin açık olmaması D) Anlaşma maddelerinin meclis onayından geçmemesi

7 27. İngiltere Fransa İtalya Yunanistan Ermenistan Gürcistan Musul, Antep, Urfa, Maraş (Daha sonra bu üç şehri yaptıkları bir antlaşma ile Fransızlara bıraktılar) Ayrıca Afyon, Eskişehir, İzmit, Samsun, Merzifon ve Batum a asker çıkardılar. Adana ve çevresini Antalya ve Konya İzmir ve Çevresi Kars ve Sarıkamış Batum ve çevresi 29.Mondros Ateşkes Antlaşmasının ardından Türk halkı; Protesto mitingleri düzenlemiş, Protesto telgrafları çekmiş, Yararlı cemiyetler kurmuş, Kuvay-ı Milliye birlikleri oluşturmuştur. Buna göre Türk halkının tutumu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A)Mücadeleci B) Teslimiyetçi C) Kayıtsız D) İlgisiz Ateşkes Antlaşması savaş durumuna son veren geçici bir anlaşmadır. Kesin durum barış antlaşmasının imzalanmasının ve hükümetler tarafından onaylanması ile belli olur. Ancak İtilaf devletlerinin bir barış antlaşmasının imzalanmasını beklemeden Anadolu yu yukarıdaki tabloda olduğu gibi işgale başlamalarına hangisi kanıt oluşturur? A) İşgallerin hukuksuz olduğu B) Milli Mücadelenin başladığı C) Yönetim biçiminin değiştiği D) Düzenli ordunun kurulduğu 28.İstanbul Hükümeti, Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadolu ya nasihat heyetleri göndererek halkı işgaller karşısında sükûnete davet etti. Neticenin barış barış görüşmeleri ile alınacağını, galip devletlere silahla karşı konulamayacağını ilan ederek işgallerin geçici olduğu bildirildi. Anadolu nun işgali karşısında İstanbul Hükümetinin tutumu için aşağıdakilerden hangisi ile değerlendirilemez? A) Teslimiyetçi B) Uzlaşmacı C) Mücadeleci D) Umursamaz 30. Cemiyet Amacı Mavri Mira Ege Bölgesi nde çeteler kurarak ve propaganda yaparak eski Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmak Pontus Samsun merkez olmak üzere bir Rum devleti kurmak Yukarıdaki azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerin aşağıdakilerden hangisini tehdit ettiği söylenemez? A) Toprak bütünlüğünü B) Halkın can ve mal güvenliğini C) İtilaf devletlerinin işgallerini D) Huzur ve sükûneti 31.Mondros Ateşkes Antlaşmasının arkasından ülkenin işgali, vatanın kurtuluşu için çalışmalar yapılması gerekliliğini ortaya çıkardı. Bu çalışmalar başlangıçta hangisi aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütüldü? A) TBMM B) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri C) İstanbul Hükümeti D) Temsil Heyeti

8 32.Mondros un ardından kurulan Milli Cemiyetler faaliyet gösterdikleri bölgeleri kurtarma amacında idi. Kongre ve protesto mitingleri düzenliyor, işgal altında silahla direnişte bulunuyorlardı. Tek tek ve farklı bölgelerdeki bu cemiyetlerin faaliyetleri işgalcileri yurttan tamamen atmak için yeterli değildi. Vatanın kurtuluşunun sağlanması birlik ve beraberlik içinde hareket etmekle mümkündü. Bunu gerçekleştiren Mustafa Kemal in kişilik özelliklerinden; I- Liderlik II- Birleştirici ve bütünleştirici gücü III- Vatanseverliği hangisi ya da hangileri çıkarılabilir? A)Yalnız I B) I, II ve III C) Yalnız III D) II ve III 33. Kuvayımilliye, milletin ruhundan ve sonsuza kadar yaşamak ve bağımsızlık istediğinden doğmuş bir birliktir ki, onu hiçbirşey yok edemeyecektir (ATATÜRK) Atatürk, Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu aşağıdakilerden hangisine bağlamıştır? 34. A) Türk milletinin bağımsızlık aşkına B) Saltanata bağlılığına C) Hoşgörülü tutumuna D) Ekonomik gücüne Tarih Gelişme Madde 28 Havza Yurdun her tarafından Mayıs Genelgesi protesto mitingleri 1919 düzenlenmelidir. Havza Genelgesi ndeki yukarıdaki maddenin amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? A) İtilaf devletleri ile uzlaşmak B) Milli bilinci uyandırmak C) İstanbul hükümeti desteklemek D) Manda ve himayeyi kabul etmek 35. Yukarıda Sultanahmet Mitinglerinden bir görsel görünmektedir.mitingler, 23 Mayıs 1919, 30 Mayıs 1919, 10 Ekim 1919, 13 Ocak 1920 tarihlerinde dört kez yapıldı. Her birine yaklaşık bin kişinin katıldığı mitinglerde; Mehmet Emin Yurdakul, Halide Edip Adıvar, Hamdullah Suphi Tanrıöver, gibi birçok tanınan kişi katıldı ve işgallere karşı kati halk direnişini savunan konuşmalar yaptı. Buna göre mitinglerin amacının hangisi olduğu söylenemez? A) Milli bilinci uyandırmak B) İşgallerin haksızlığı duyurmak C) Milli birliği sağlamak D) Yönetim biçimini değiştirmek 36. Köylerin durumuna göre, halkın kendi köyünü savunma ya da askeri birliklere verecekleri desteklere göre hazırlıklara başlanmalıdır. Bunun için silahlar, cephane ve yiyecekler zamanında sağlanmalıdır. Birlik sayıların artırılması ve birliklerine elinde bulunan silahların elden geldiğince birleştirilmesi gibi işlerin şimdiden düşünülerek son derece gizli bir biçimde yapılması gerekir (Atatürk ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, s.30) Yukarıdaki telgrafından yola çıkarak Mustafa Kemal in geleceğe yönelik planları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Yönetim biçimini değiştirmeyi düşünmektedir. B) Askeri mücadele için hazırlık yapmaktadır. C) TBMM yi açmayı düşünmektedir. D) Milli mücadeleden vazgeçmiştir.

9 37. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Yukarıda yer alan Amasya Genelgesi maddesi aşağıdakilerden hangisini belirttiği söylenebilir? A) Milli Mücadelenin zamanı B) Milli Mücadelenin gerekçesi C) Milli Mücadelenin yöntemi D) Milli Mücadelenin amacı 40. MUSTAFA KEMAL İN ERZURUM KONGRESİNİN AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMA *Milli iradeye dayanan bir millet meclisi açılmalıdır. *Gücünü millet iradesinden alacak bir hükümet kurulmalıdır. ERZURUM KONGRESİNİN SONUNDA ALINAN KARARLAR * Vatanı korumaya ve istiklâli elde etmeye İstanbul Hükümeti muktedir olamadığı takdirde bu amaca ulaşmak için geçici bir Hükümet kurulacaktır. 38.Erzurum Kongrenin aşağıdaki kararlarından hangisinde vatanın bütünlüğüne vurgu yapılmıştır? A) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. B) Hıristiyan azınlıklara siyasî hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. C) Millî Meclisin derhal toplanmasını ve hükümet işlerinin Meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır. D) Manda ve himaye kabul olunamaz. * Kuvâ-yı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve millî İradeyi hâkim kılmak temel ilkedir. Tabloya göre aşağıdakiler hangisi söylenebilir? A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi açılmıştır. B) Saltanatın kaldırılması gerektiği vurgulanmıştır. C) Düzenli ordu kurulmuştur. D) Kongrede Mustafa Kemal in düşüncelerine uygun kararlar alınmıştır. 39. TOPLANIŞ AMACI Doğu da Ermenilere karşı alınacak önlemleri belirlemek KATILIMCILAR Kongreye doğu illerinden (Erzurum, Trabzon, Sivas, Van ve Bitlis) gelen 57 delege katıldı. ALINAN KARARLARDAN BAZILARI *Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. *Manda ve himaye kabul edilemez. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? 41. I II III IV Erzurum Kongresi Başkanı: Mustafa Kemal Sivas Kongresi Başkanı: Mustafa Kemal Temsil Heyeti Başkanı: Mustafa Kemal TBMM İlk Başkanı: Mustafa Kemal Yukarıdaki tablodan Mustafa Kemal in kişilik özelliklerinden hangisi çıkarılabilir? A)Liderlik C)Kararlılık B)Planlılık D)Çok yönlülük A) Hem toplanış açısından hem de aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir. B) Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. C) Toplanış açısından bölgeler aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir. D) Temsil Heyetinin üye sayısı 15 kişiye çıkarılmıştır.

10 42. SİVAS KONGRESİ ÖNCESİ: Mustafa Kemal in ittihatçı olduğu iddaları ortaya atıldı. Elazığ Valisi Ali Galip Bey e Mustafa Kemal Paşa yı tutuklama emri verildi. İtilaf Devletleri Sivas ı işgal tehtidinde bulundu. SİVAS KONGRESİ: Engelleme girişimlerine rağmen kongre 4 Eylül 1919 da toplandı. Tüm engelleme girişimlerine rağmen Sivas Kongresini toplaması Mustafa Kemal in kişilk özelliklerinden; I- vatanseverlik II- kararlılık III- liderlik hangisi ya da hangileri ile ilişkilendirilebilir? A) Yalnız III B) I ve II C)I,II ve III D)Yalnız II 43. ERZURUM KONGRESİ: Manda ve himaye ilk kez reddedildi. SİVAS KONGRESİ: Manda ve himaye kesin olarak reddedildi. Ya İstiklal Ya Ölüm parolasıyla yola çıkan Mustafa Kemal in manda ve himayecilik ile ilgili görüşleri onun hangi kişilik özelliği ile daha çok ilişkilendirilebilir? Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. 2- Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve İstanbul Hükümeti'nin dağılması hâlinde, millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. 3- Vatanı korumaya ve istiklâli elde etmeye İstanbul Hükümeti muktedir olamadığı takdirde bu amaca ulaşmak için geçici bir Hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri millî kongrece seçilecektir. Kongre toplanamazsa, bu seçimi Heyet-i Temsiliye (Temsilciler Kurulu) yapacaktır. 4- Kuvâ-yı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve millî İradeyi hâkim kılmak temel ilkedir. 5- Hıristiyan azınlıklara siyasî hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. 6- Manda ve himaye kabul olunamaz. 7- Millî Meclisin derhal toplanmasını ve hükümet işlerinin Meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır. Sivas ve Erzurum Kongresinde alınan kararlarla ilgili olarak; I- Vatanın bütünlüğü II- Mücadelecilik III- Ulusal egemenlik IV- Tam bağımsızlık İlkelerinden hangisi ya da hangilerinin vurgulandığı söylenebilir? A) Yalnız IV B) I ve II C) II ve III D) I, II, III ve IV A) İleri görüşlülük B) Tam bağımsızlık C) İnkılâpçılık D) Eğitimcilik

11 45. ERZURUM KONGRESİ *Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. SİVAS KONGRESİ *Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. MİSAK-I MİLLİ Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında işgal altında olmayan Türk vatanının tümü ayrılmaz bir bütündür. Yukarıdaki maddeler vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? 46. A) Ülke bütünlüğü B) Ulusal egemenlik C) Ekonomik bağımsızlık D) Askeri güç GELİŞME Sivas Kongresi nden sonra kongrenin toplanmasını önlemeye çalışan Damat Ferit Paşa Hükümeti Temsil Heyetinin çalışmaları sonucu görevden çekildi. Yerine Ali Rıza Paşa hükümeti geçti. Mustafa Kemal, ona bir telgraf çekerek Erzurum ve Sivas ta belirlenen ilkelere uyarsa Kuvayımilliyeden yardım göreceğini bildirdi. SONUÇ Temsil Heyeti başkanı Mustafa Kemal ile İstanbul Hükümeti temsilcisi Bahriye Nazırı Salih paşa ile Amasya da bir görüşme yapıldı. İstanbul Hükümeti Erzurum ve Sivas ta alınan kararları kabul etti. İmzalanan protokole göre Mebusan Meclisi toplanacak, Temsil Heyeti de yurdun bütünlüğüne zarar gelmemesi karşılığında İstanbul a karışmayacaktı. YORUM? 47. Misak-ımilli, barış yapmak için en uygun ve en azından şartlarımızı içeren bir programdır. Barışa erişmek için bir araya getireceğimiz esasları kapsar. Fakat memleket ve milleti kurtarmak için barış yapmak yeterli değildir. Milletin gerçek kurtuluşu için yapılacak çalışmalar, ondan sonra başlayacaktır. Barıştan sonraki çalışmalarda başarılı olabilme, milletin bağımsızlığının korunmuş olmasına bağlıdır. Misakımilli nin hedefi onu temindir. (Atatürk ün Söylev ve Demeçleri, s. 95) Atatürk e göre Misakımilli nin amacı hangisidir? 48. A) İnkılâplar yapmak B) Sevr antlaşmasını onaylamak C) Tam bağımsızlığı sağlamak D) TBMM yi açmak Osmanlı Devletinin yalnızca Arap çoğunluğu bulunan ve Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanması sırasında İtilaf Devletleri ordularının işgalinde olan Arap memleketlerinin durumu, halkın serbestçe verecekleri oya göre tespit edilmesi gereklidir. Batı Trakya'nın durumunun tespitinde halkoyuna başvurulmalıdır. Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse halkın oyuna başvurulmalıdır. Misakı Milli nin yukarıdaki maddelerin hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir? A) Boğazlar B) Sınırlar C) Azınlıklar D) Kapitülasyonlar A) Temsil Heyeti, İstanbul Hükümeti üzerinde etkili olmaya başlamıştır. B) İstanbul Hükümeti Temsil heyetinin varlığını tanımıştır. C) Önemli bir siyasi zafer elde edilmiştir. D) Milli Mücadele sona ermiştir.

12 49. I Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında işgal altında olmayan Türk vatanının tümü ayrılmaz bir bütündür. II Batı Trakya'nın durumunun tespitinde halkoyuna başvurulmalıdır. III Milli ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacıyla siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Misak-ı Milli nin yukarıdaki maddelerin ilgili olduğu ilkeler hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? I II III A) Ülke bütünlüğü Ulusal Tam egemenlik bağımsızlık B) Ülke bütünlüğü Tam Ulusal bağımsızlık egemenlik C) Ulusal Ülke bütünlüğü Tam egemenlik bağımsızlık D) Ulusal Tam Ülke egemenlik bağımsızlık bütünlüğü 50.TBMM nin açılması aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğrudan ilişkilendirilebilir? A) Mandacılık B) Ulusal egemenlik C) Saltanata bağlılık D) Geleneksellik 51.TBMM, açılışından iki gün sonra sadece yasama değil, yürütme gücüne de sahip olacak hukuki ve siyasi alt yapısını düzenleme çalışmalarına başladı. Buna göre TBMM nin yapısını için hangisi söylenebilir? A) Kabine sisteminin olduğu B) Cumhuriyetin ilan edildiği C) Güçler birliği ilkesini benimsediği D) Bakanların dışarıdan atandığı 53. Burada bulunan saygıdeğer efendiler, İstanbul un geçici kaydıyla yabancı kuvvetler işgal olunduğu ve bütün temelleriyle halifelik makamının ve hükümet merkezinin bağımsızlığının yok edildiği hepinizce bilinmektedir. Bu duruma baş eğmez, milletimizin teklif edilen yabancı esaretini kabul etmesi demekti. Ancak ezelden beri hür ve bağımsız yaşamış olan milletimiz esarete altına alınmayı büyük bir şiddet ve kesinlikle reddetmiş ve hemen vekillerini toplayarak yüce meclisini meydana getirmiştir. Bu yüce meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla ve Allah ın yardımıyla milletimizin içte ve dışta tam bağımsız olarak kaderini (geleceğini) bizzat üstlendiğini ve idare etmeye başladığını bütün dünyaya ilan ederek Büyük Millet Meclisi ni açıyorum. 53. MADDE 1 Ülkeyi yabancı devlet güçlerinden kurtarmak ve saldırıları önlemek amacına yönelik kurulan Büyük Millet Meclisine karşı düşünce ve uygulamasıyla veya yazdıkları yazılarla muhalefet ve bozgunculuk edenler vatan haini sayılırlar. MADDE 2 Bilfiil vatan hainliği yapanlar idam edilir. Yukarıdaki maddelerinden yola çıkarak Hıyanet- Vataniye kanunun çıkarılması gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? 54. A) TBMM ye karşı çıkan isyanları bitirmek B) Düzenli orduyu kurmak C) Saltanatı kaldırmak D) Millet egemenliğine geçmek Verilen metin çok ağır bir dille kaleme alınmış. Devletimiz neredeyse savaşın tek sorumlusu ilan ediliyor. Bu barışı imzalamamıza imkân yok. Zira barış şartları bağımsız bir devlet tarafından kabul edilemeyecek maddeler içeriyor. (Abdurrahman Çaycı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, S. 78) Buna göre Sevr in kabul edilmemesinde temel etken nedir? A) Meclis onayından geçmemesi B) Tam bağımsızlığımıza aykırı olması C) İstanbul hükümetinin kabul etmemesi D) İtilaf devletlerinin tamamı tarafından onaylanmaması TBMM nin açıldığı gün en yaşlı üye sıfatıyla açılış konuşmasını yapan Sinop Milletvekili Şerif Bey in yukarıdaki konuşmasına göre hangisi söylenemez? A) Esaretin kabul edilmeyeceği B) Mücadeleci bir tutum takınılacağı C) İstanbul un kurtarılacağı D) TBMM başkanlığına oybirliğiyle Şerif Bey in seçildiği

13 55. Siyasi, adli, ekonomik ve mali bağımsızlığımız yok etmeğe ve sonuç olarak yaşama hakkımızı inkâra ve ortadan kaldırmaya yönelik olarak Sevr Antlaşması, bizce mevcut değildir. (Atatürk ün Söylev ve Demeçleri, s ) Atatürk ün bu cümlesine göre hangisi beklenemez? A) Antlaşmanın onaylayanların hain ilan edilmesi B) Antlaşmanın kabul edilmemesi C) Antlaşmanın uygulanmaması için askeri mücadele verilmesi D) İtilaf devletleri ile uzlaşılması 56.İstanbul Hükümeti, Tamamen yok olmaktansa İstanbul ve Anadolu da küçük fakat yine de bir devlet olarak kalmak daha iyidir düşüncesiyle aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalamıştır? A)Berlin Antlaşması C)Sevr Antlaşması B)Paris Antlaşması D)Atina Antlaşması 57. Sevr Antlaşması İstanbul da toplanan Saltanat Şurasında görüşüldü. Toplantıda Topçu Feriki (Kongeneral) Rıza Paşa dışında herkes anlaşma şartlarının kabul edilmesini istedi. Rıza Paşa nın tavrı hangisi ile değerlendirilebilir? A) Vatanseverlik B) Saltanata bağlılık C) Mandacılık D) Teslimiyetçilik 58.Sevr Antlaşması TBMM tarafından tanınmamış, imzalayan vatan haini ilan edilmiştir. Bu durum Milli Mücadele açısından hangi anlama geldiği söylenemez? A) Türk milletinin gerçek temsilcisinin TBMM dir. B) Sevr Antlaşmasının uygulanmasına izin verilmeyecektir. C) Bağımsızlıktan ödün verilmeyecektir. D) İstanbul Hükümetine bağlı kalınacaktır. 59. Sevr Antlaşması pek insafsızdı. Türkiye yi, en zengin illerini ilhak eden devletlerin ve ulusların insaflarına dayanarak yaşayabilecek; çaresiz, kötürüm ve gölge bir devlet halinde bırakacaktı. Yenilmiş Almanya ya empoze edilenden daha çok ağırdı ve Türkiye de bir ulusal yas günüyle karşılandı. (Bernard Lewis, Modern Türkiye nin Doğuşu, S. 247) Bernard Lewis in açıklamasına göre hangisi söylenemez? A) Şarlarının çok ağır olduğu B) Türk milletini Milli Mücadeleden vazgeçirdiği C) Bağımsızlığa aykırı olduğu D) Anadolu nun kaynaklarını düşmana sunduğu 60.Ermeniler, Gümrü Antlaşmasında yer alan Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı diğer devletlerle yaptığı tüm antlaşmalar kaldırılacak. maddesi ile hangi antlaşmasının geçersizliğini kabul etmişlerdir? 61. A) Ankara B) Lozan C) Sevr D) Moskova *Gümrü Antlaşması *Moskova Antlaşması *Kars Antlaşması *Ankara Antlaşması Yukarıdaki antlaşmaların hangisini sağladığı savunulabilir? A) TBMM nin saygınlığının artmasını B) Misak-ı Millinin tamamlanmasını C) Batı cephesinin kapanmasını D) Savaşların sona ermesini

14 62.Milli Mücadele sürecinde Güney Cephesinde; Antep e Gazi, Maraş a Kahraman Urfa ya Şanlı Unvanı verilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 63. A) Erzurum Kongresine katkı yapmaları B) TBMM ye vekil göndermeleri C) Gösterdikleri kahramanca mücadele D) Düzenli orduya katılmaları NEDEN SONUÇ Birinci İnönü Savaşı Moskova Antlaşması Sakarya Savaşı Kars Antlaşması Büyük Taarruz Mudanya Ateşkes Antlaşması Tabloya göre hangisi söyleyebilir? A) Milli Mücadele sürecinde tüm savaşlar kazanılmıştır. B) Birinci İnönü Savaşında Kuvayı Milliye mücadele etmiştir. C) Bu savaşlarda Fransızlarla savaşılmıştır. D) Askeri zaferler siyasi zaferlerle tamamlanmıştır. 65. Ulusal Uluslararası I Ankara X Antlaşması II Kars Antlaşması X III Mustafa Kemal e X Gazi ve Mareşal ünvanı verilmesi IV Ordunun taarruz X hazırlıklarına başlaması Sakarya Savaşı ile tablosunda hangi satırında yanlışlık yapılmıştır? A)I B)II C)III D)IV 66.Milli Mücadele sürecinde hangi savaş olumsuz sonuçlar doğurmuştur? A) Sakarya B) Birinci İnönü C) Kütahya-Eskişehir D) İkinci İnönü 67.Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Türk ordusunun ihtiyacının karşılandığı söylenebilir? A) Tekalif-i Milliye emirleri B) Başkomutanlık Yasası C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu D) Kabotaj Kanunu 64. Sütçü İmam Şahin Bey Ali Saip Bey Yukarıdaki kişileri ortak özellikleri hangisidir? A) Doğu Cephesinde mücadele etmeleri B) Kuvay-ı Milliye kahramanı olmaları C) İlk TBMM milletvekili olmaları D) Düzenli ordu komutanı olmaları 68. Orduyu, Eskişehir in kuzey ve güneyinde topladıktan sonra, düşman ordusuyla aramızda büyük bir açıklık bırakmak gerekir ki, orduyu derleyip toparlamak ve güçlendirmek mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya nın doğusuna kadar çekilmek yerindedir. Düşman hiç durmadan takip ederse, hareket üssünden uzaklaşacak ve yeniden menzil hatları kurmaya mecbur olacak; herhalde beklemediği birçok güçlüklerle karşılaşacak; buna karşılık bizim ordumuz toplu bulunacak ve daha elverişli şartlara sahip olacaktır. (NUTUK) Mustafa Kemal in açıklamasına göre Türk ordusunun Sakarya nın doğusuna çekilme nedeni hangisidir? A) Taarruza hazırlık yapmak B) Ordunun toparlanmasını sağlamak C) Düşmanla uzlaşmak D) Saltanatı kaldırmak

15 Mustafa Kemal; Sakarya Savaşı nda Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanı ile sulanmadıkça terk olunamaz. Emri ile savaşın kazanılmasını sağlamıştır. Büyük Taarruz da çok iyi planlama ve sevk ile Türk ordusu Yunanlıların Batı Anadolu dan atmıştır. Buna göre hangi yorumda bulunulabilir? 70. A) Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz un kazanılmasında Mustafa Kemal in büyük etkisi vardır. B) Mustafa Kemal sadece Sakarya Savaşını yönetmiştir. C) Mustafa Kemal e Büyük Taarruz dan sonra Gazi ve Mareşal unvanı verilmiştir. D) Mustafa Kemal, Büyük Taarruz dan önce Başkomutan olarak ordunun başına geçmiştir. I. Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki çatışmalar sona erecek, Yakup Kadri- Yaban Halide Edip-Ateşten Gömlek Yukarıda verilenler Kurtuluş Savaşı nın hangi alandaki etkilerine örnek verilebilir? A)Sanat C)Edebiyat B)Müzik D)Spor 72.Yaşama ve bağımsızlık amacımız, istilâ ve saldırı tutkusuyla çarpışıyordu. Sonunda Ocak ayının on birinci günü sabahı savaş meydanı, haklı amacın zafer olarak doğuşuna bir belirti alanı oldu. Yeni Türkiye Devleti nin küçük, fakat millî ülkülü genç ordusu, en dar bir hesapla üç misli düşmanı İnönü Meydan Savaşı nda mağlup etti. Strateji sanatının en ince gereklerini isabetle uyguladı. Yeni Türkiye Devleti nin bağımsızlık tutkusu, gösterişten uzak bir varlık içinde söndürülmesi imkânsız bir ateşin yok edici alevleriyle kendini ve yeni devletin yapısındaki manevî sağlamlığı Birinci İnönü Meydan Savaşı nda dünyaya kanıtladı (Atatürk ün S.D.III, s. 73) Yukarıdaki metne göre hangisi söylenemez? II. III. 15 gün içerisinde Yunan birlikleri, Doğu Trakya dan çekilecek, çekilmenin tamamlanmasının sonra otuz gün içinde; Trakya Türk memurlarına teslim edilecek, Ateşkesin imzalanmasından sonra İstanbul ve Boğazlar TBMM Hükümeti idaresine bırakılacak; Ancak İstanbul ve Boğazlarda bulunan İtilaf kuvvetleri kalıcı bir barış antlaşmasının imzalanmasına kadar İstanbul da kalabileceklerdi. A) Düzenli ordunun ilk savaşıdır. B) Sayıca fazla olan düşman mağlup edilmiştir. C) Kesin bir zafer kazanılmıştır. D) Milli mücadele sona ermiştir. Mudanya Ateşkes Antlaşması nın yukarıdaki maddelerine göre hangisi söylenemez? A) Doğu Trakya savaş yapmadan kurtarılmıştır. B) Milli Mücadele sona ermiştir. C) İstanbul Hükümeti yok sayılmıştır. D) Askeri mücadele sonra ermiştir.

16 73. Lozan Barışı, Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Türk milleti için siyasal bir zafer oluşturan bu antlaşmanın, Osmanlı tarihinde benzeri yoktur. Milletimiz, bununla gerçekten övünebilir ve Türk milletinin yüksek bir eseri olan bu antlaşmanın yüksek değerini takdir etmesi gereken gençliğin, bunu geçmişte yapılmış antlaşmalarla karşılaştırması gerekir. Bu nedenle Lozan görüşmelerinde her türlü siyasal mücadelelere göğüs gererek sonucu elde etmede bir zekâ göstermiş olan İsmet Paşa Hazretleri ni saygı ile hatırlamak görevimdir (Atatürk ün S.D.V, s. 47) Atatürk e göre Lozan Barış Antlaşmasını diğer antlaşmalardan ayıran temel fark nedir? A) Türk milletinin birçok kazanım elde etmesi B) Birden fazla devletle imzalanması C) İsmet paşa tarafından imzalanması D) Kısa bir sürede imzalanması 74.Türk barış şartları Misak-ı Millî nin ilân günü olan 28 Ocak 1920 tarihinden beri bütün dünyaca bilinmektedir. Bu şartlar şu şekilde özetlenebilir: Türkiye nin millî sınırı içinde siyasal ve ekonomik tam bağımsızlığının onaylanması! 1922 (Atatürk ün S.D.1II, s. 3O) Buna göre Misak-ı Milli nin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Saltana bağlılık B) Mandacılık C) Tam bağımsızlık D) Teslimiyetçilik 75.Efendiler! Meselenin heyecan verici evreleri üzerinde biraz daha ısrar etmek vicdanî zorunluluğunu hissediyorum. Oğullarını ve kocalarını cephenin ateş hattına gönderen ihtiyar babalar ve analarla genç kadınlar, kağnı ve öküzden ibaret bir kutsal birleşim olan yaşam araçlarının başına geçerek orduyu izlemişler ve malzemelerinin ilkelliğine rağmen ruhlarındaki çalışma isteği ve özveri hissiyle düşmanın binlerce otomobilden meydana gelmiş bir taşıma sistemi oluşturan teknik araçlarıyla yarışmışlardır. (ATATÜRK) Atatürk Milli Mücadele de hangisine vurgu yapmıştır? 76. A) Cemiyetlerinin faaliyetlerine B) Basın yayın organlarına C) Düzenli ordunun zaferlerine D) Anadolu insanının fedakârlığına Bütün bu başarı, yalnız benim eserim değildir ve olamaz. Bütün başarı, bütün milletin karar ve imanıyla çalışmasını birleştirmesi sonucudur; kahraman milletimizin ve seçkin ordumuzun kazandığı başarı ve zaferlerdir. (Atatürk ün S.D. II, s ) Yukarıdaki sözünden Atatürk ün hangi kişilik özelliği çıkarılabilir? 77. A) Çok yönlülük B) Alçak gönüllük C) Eğitimcilik D) İleri görüşlülük Türk komutanları komuta etmesini, Türk askeri ölmesini bildi. Savaşı kazanışımızın sırrı bundan ibarettir. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk, s. 90) Türk tarihinde askerlerimiz, ilk defa olarak ülküleri uğrunda yüce bir amaçla savaşmış bulunuyorlar. Askerlerimiz, ayakları altında bir metre yüksekliğinde çukur, çamur bulunmasına rağmen düşmanlarına karşı koşa koşa, sevine sevine gidip savaşmışlardır. (Atatürk ün S.D.V, s. 35) Atatürk yukarıdaki cümlelerinde savaşın kazanılmasında kimlerin fedakarlığına vurgu yapmıştır? A) Askerlerin B) Telgrafçıların C) Milletvekillerin D) Basın mensuplarının

17 78. Bu zaferi kazanan ben değilim. Bunu asıl, tel örgüleri hiçe sayarak atlayan, savaş meydanında can veren, yaralanan, kendini esirgemeden düşmanın üzerine atılarak Akdeniz yolunu Türk süngülerine açan kahraman askerler kazanmıştır. Ne yazık ki onların her birinin adını Kocatepe nin sırtlarına yazmak mümkün değildir. Fakat, hepsinin ortak bir adı vardır: Türk askeri! Tebriklerinizi onların adına kabul ediyorum! (İbrahim Necmi Dilmen, Atatürk Anekdotlar, Der: Kemal Arıburnu, s. 120) Mustafa Kemal in yukarıda belirttiği savaş hangisidir? A) Sakarya B) Birinci İnönü C) Büyük Taarruz D) İkinci İnönü 79. Vatanın bütünlüğü tehlikededir. Ancak bu tehlikeden milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Mustafa Kemal milli mücadelenin kazanılmasında kime olan güvenini ifade etmiştir? 80. A) Orduya B) Millete C) TBMM ye D) Milli cemiyetlere Sivas Kongresini ziyaret eden bir Amerikan gazeteci, ömrümde daha etkili bir haberleşme şebekesi görmedim. Yarım saat zarfında Erzurum, Erzincan, Musul, Diyarbakır, Trabzon, Ankara, Malatya, Harput, Konya, Bursa haberleşme halinde idi. Demiştir. Bir gazeteci ona 1922 de sormuştu. Bu savaşı nasıl kazandınız? Verilen cevap haberleşmenin önemini belirtiyordu. Telgraf telleri ile. Yukarıdaki anekdotlarda Milli Mücadelenin kazanılmasından hangisinin önemi vurgulanmıştır? A) İletişimin B) Basının C) Ekonominin D) Ordunun 81. eskimiş olan çürümüş yönetimi yıkmak, milleti hakim kılmak, özetle vatanı kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum. (1906, Selanik) Efendiler, bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da milli hâkimiyete dayanan kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak." (1919, Nutuk) Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. (21-22 Haziran 1919, Amasya Genelgesi kararı) TBMM açıldı. (23 Nisan 1920) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. (20 Ocak 1921 Anayasası) Yukarıdaki görüş, düşünce ve uygulamalarda aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? 82. A) Milli egemenlik B) Milli kültür C) Milli eğitim D) Milli ekonomi Meclis Seçim Partiler Milli Egemenlik Kişi hak ve hürriyetleri Yukarıdaki özellikler hangi yönetim biçiminde mümkündür? A)Saltanat C)Cumhuriyet 83. B)Meşrutiyet D)Teokrasi Osmanlı hanedan ve saltanatının devam ettirilmesine çalışmak, elbette Türk milletine karşı en büyük kötülüğü işlemekti. Çünkü millet her türlü fedakârlığı göze alarak istiklalini kazanmış olsa da saltanat sürüp gittiği takdirde, bu istiklale kazanılmış gözüyle bakılamazdı. (NUTUK, S.10) Buna göre Atatürk saltanatı neyin önünde bir engel olarak görüyor? A) Ekonominin B) Eğitimin C) Düşüncenin D) Bağımsızlığın

18 84. Siyasal bağımsızlık, adli, ekonomik ve mali hayatımızı yok etmeye ve sonucunda yaşama hakkımızı ortadan kaldırmaya yönelik Sevr Antlaşması bizce yok hükmündedir. Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin gereklerini sağlayacak bir barış, isteğimizdir. (Atatürk Söylev ve Demeçleri, s. 188) Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin gereklerini sağlayacak bir barış hangisiyle gerçekleşmiştir? 85. A) Mudanya Ateşkes Antlaşması B) Lozan Barış Antlaşması C) Gümrü Antlaşması D) Moskova Antlaşması GÖRÜŞÜLEN TEMEL KONU: Kapitülasyonlar SEVR LOZAN Kapitülasyonlardan Kapitülasyonlar kesin tüm müttefik devletler olarak kaldırılmıştır. yararlanabilecektir. GÖRÜŞÜLEN TEMEL KONU: Doğuda kurulması düşünülen devletler SEVR LOZAN Doğu Anadolu da iki Doğu Anadolu da yeni devlet kurulması düşünülen kurulacaktır. devletler görüşme konusu olmadı. GÖRÜŞÜLEN TEMEL KONU: Ordu SEVR LOZAN Türk ordusundaki Ordu ile ilgi hiçbir asker sayısı ile savaş teçhizatı sınırlama getirilmemiştir. sınırlandırılacaktır. Tablolara göre hangisi söylenemez? A) Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılmıştır. B) Lozan da çok sayıda kazanım elde edilmiştir. C) Sevr Antlaşması uygulanamadan tarihe karışmıştır. D) Bazı konuların çözümü sonraya bırakılmıştır. 86. Bu antlaşma, Türk milletine karşı, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlanıldığı sanılmış büyük bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir! (NUTUK, s. 518) Atatürk ün belirttiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 87. A) Gümrü B) Lozan C) Moskova D) Ankara Lozan Antlaşması, Türk siyasal yaşamasında başlı başına bir yer tutan milli bir eser durumundadır. Lozan Antlaşması, yeni Türk Devletinin kurulmasında temel öge olan bir siyasal belge olmuştur. Bu milli devlet, tam anlamıyla uygar ve bağımsız bir devletin bütün haklarına sahip olmuştur. Lozan Antlaşması bunları belirler ve kabul ettirir. (İsmet İnönü, Hatıralar, 2. Kitap, S. 158) Sevr, Osmanlı Devleti nin tarihe gömülmesini tespit eden bir belgedir. Lozan, hür bir millet sıfatı ile Sevr Antlaşması önünde boyun eğmeyen Türk devletinin bağımsızlık hakkını bütün dünyaya kabul ettirmeye yarayan bir milletlerarası antlaşmadır. (Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, S. 158) Yukarıdaki görüşlerden hangi sonuç çıkarılabilir? A) Zaferin ve bağımsızlığın dünyaya tescil edildiği B) Milli mücadelenin devam ettiği C) Batı cephesinin kapanmadığı D) İnkılapların yapılmaya başladığı

19 Hammaddesi yurt içinde temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır. 2.El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle fabrikaya ve büyük işletmeye geçilmelidir. 3.Devlet, özel sektör tarafından gerçekleştirilmeyen yatırımlara öncülük edecektir. 4.İşletmelere kredi sağlayacak bankalar kurulmalıdır. 5.Sanayi Teşvik edilmelidir. 6.Yerli malı kullanılması ve tasarruf özendirilmelidir. Türkiye İktisat Kongresinde Alınan Karar I Hammaddesi yurt içinde temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır. II İşletmelere kredi sağlayacak bankalar kurulmalıdır. III Sanayi Teşvik edilmelidir. Yapılan Uygulama Uşak Şeker fabrikasının kurulması İş Bankasının kurulması Teşvik-i Sanayi Kanunun çıkarılması Türkiye İktisat Kongresi nde yukarıdaki kararları incelendiğinde ekonomide hangi anlayışın uygulanacağı çıkarımında bulunulamaz? A) Tasarruf B) Yerli malı C) Dışa bağımlılık D) Kalkınma IV Yerli malı kullanılması ve tasarruf özendirilmelidir. Halifeliğin kaldırılması Tabloda kaç numaralı satırda yanlışlık yapılmıştır? A) IV B) III C) II D) I

20 90. Türkiye İktisat Kongresinde Alınan Karar Doğrultusunda Kurulan Kurum Alan 92. Artık yeni Türkiye Devleti nin başkentini bir kanunla tespit etmek gerekiyordu. Bütün düşünceler, Yeni Türkiye nin başkenti Anadolu da ve Ankara şehri olarak seçme lüzumunda birleşiyordu. Bu seçimde coğtafi durumu ve askeri strateji en büyük önemi taşıyordu. (NUTUK, S.538) I Türkiye İş Bankasının kurulması Bankacılık Alıntıya göre Ankara nın başkent olarak seçilmesinin gerekçeleri olarak; II İlk tank imalatı gerçekleştirildi. Savunma Sanayi I- Anadolu nun ortasında yer alması III Karabük Demir Çelik Fabrikası açıldı. Sanayi IV Etibank kuruldu Tarım Hangi satırda yanlışlık yapılmıştır? A) III B) IV C) II D) I II- Askeri savunmaya uygun olması III- Nüfusun kalabalık olması IV- Ekonomik olarak gelişmiş olması Hangisi ya da hangileri söylenebilir? 91. A)III ve IV B)I, II, III ve IV 1924 Türkiye İş Bankası Kuruldu C) Yalnız IV D) I ve II 1926 Uşak Şeker Fabrikası açıldı Gölcükte modern Türk donanmasının temelleri atıldı Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruldu. Türkiye İktisat Kongresi nde alınan kararlar doğrultusunda yukarıdaki kalkınma hamlelerin hangi alanlar ilgili olduğu söylenemez? A)Bankacılık B) Savunma sanayi C) Tarım D)Madencilik 93. Mustafa Kemal, henüz başkent ilan edilmeden önce yabancı gazete muhabirine verdiği demeçte Ankara yla ilgili şunları söylemiştir: Yeni Türkiye nin başkenti meselesine gelince bunun cevabı kendiliğinden görülür. Ankara, Türkiye Cumhuriyeti nin başkentidir. (Atatürk ün Söylev ve Demeçleri, S. 571) Açıklamadan hangisi çıkarılabilir? A) Ankara nın başkent olmaya uygun olduğu B) Ankara nın gelişmiş bir şehir olduğu C) Ankara nın Anadolu nun ortasında yer aldığı D) Ankara nın ulaşım koşullarının iyi olduğu

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Ünite 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER ÜNİTE 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Bilgi Köşesi SÜTÇÜ İMAM Fransızlar, 25 Ekim 1919 da Ermeni askerleri ile birlikte Maraş a girmişlerdi. Yerli Ermenilerin kışkırttığı

Detaylı

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı:

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı: A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; 1. 1870 yılında siyasi birliğini tamamlayan İtalya nın gelişen sanayisine hammadde bulmak istemesi, 2. Osmanlı Devleti nin zayıf olması, 3. Trablusgarp ın hammadde

Detaylı

MAKALELER ANAYASA VE ATATÜRKÇÜLÜK Prof. Dr. Hasan T. FENDOĞLU * 1982 Anayasasının Başlangıcı nda olduğu gibi 2, 24 ve 174. maddelerinde de Atatürkçülük bir Anayasal norm olarak kabul edilmiştir. Atatürkçülük

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) T. C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE Öğr. Gör. Yüzbaşı Servet AVŞAR Genelkurmay ATASE Başkanlığı, ATAREM Genel Sekreterliği GİRİŞ Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Başlarken Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Bu yıl Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi nin 100. yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden

Detaylı

NUTUK. Mustafa Kemal ATATÜRK

NUTUK. Mustafa Kemal ATATÜRK NUTUK Mustafa Kemal ATATÜRK SAMSUN'A ÇIKTIĞIM GÜN GENEL DURUM VE GÖRÜNÜŞ 1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir : Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu

Detaylı

YALIN TARİH Atatürk ün Tüm Meclis Konuşmaları www.ayorum.com. Yalın Tarih

YALIN TARİH Atatürk ün Tüm Meclis Konuşmaları www.ayorum.com. Yalın Tarih 1 2 Önsöz A Yorum olarak YALIN TARİH Atatürk ün Tüm Meclis Konuşmaları- adlı e-kitabı, Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluş ve ilk yıllarında yaşanan zorluklara karşın, ulusun verdiği onurlu savaşı yorumsuz

Detaylı

NUTUK SAMSUN'A ÇIKTIĞIM GÜN GENEL DURUM VE GÖRÜNÜŞ

NUTUK SAMSUN'A ÇIKTIĞIM GÜN GENEL DURUM VE GÖRÜNÜŞ NUTUK SAMSUN'A ÇIKTIĞIM GÜN GENEL DURUM VE GÖRÜNÜŞ 1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir: Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup, I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ: 1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1. Sanayi İnkılâbının etkisiyle büyük devletlerin ham madde ve pazar yarışına hız vermesi 2. Sömürgecilik 3. Milliyetçilik akımın

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ (3-11 EKİM 1922) Büyük taarruzun zaferle sona ermesi üzerine İtilâf Devletleri TBMM ne mütareke çağrısında bulundular. Türk Ordusu ile İngiliz işgal

Detaylı

ATATÜRK ÜN ÜSTÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

ATATÜRK ÜN ÜSTÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ATATÜRK ÜN ÜSTÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ Planlayan, Yazan ve Düzelten : Rasim PEHLİVANOĞLU Dizgi Sayfa Düzeni Genel Kontrol : Özgür SARI Zeynep KARTAL : Serdar PEHLİVANOĞLU : Çağrı YILDIRIM II Yazarın Adresi:

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM)

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) ATATÜRK ĠLKELERĠ ve ĠNKILAP TARĠHĠ SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) 1) Osmanlı Ġmparatorluğu I. Dünya SavaĢı'na hangi ülkenin müttefiki olarak girmiģtir? a) Fransa b) Rusya c) Almanya

Detaylı

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU 27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ I. Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Panoraması... 11

Detaylı

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1)

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1) A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir) S.1) Aşağıdaki yerlerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasında Yunanistan dan harp tazminatı olarak alınmıştır?

Detaylı

Demokrasi Denetim Raporu

Demokrasi Denetim Raporu Demokrasi Denetim Raporu Genç Vatandaşlar İle Demokrasi Buluşmaları Ulusal Ajans Projesi 10-12 Nisan DEMOKRASİ DENETÇİLERİ DERNEĞİ Proje kapsamında çalıştaylar süresince katılımcıların hazırladığı raporlar

Detaylı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri Tespitler - Öneriler Doç. Dr. Hamit Emrah Berifl ç Politika ve Demokratikleflme Programı Koordinatörlü ü SDE - STRATEJİK DÜŞÜNCE

Detaylı

" Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

 Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Kökü Mazide, olan Ati`yiz Kültürel ve Aktüel Dergi Kasım 2008 Ücretsizdir / KOSTENLOS Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ü vefatının 70. yıldönümünde rahmetle anıyor ve arıyoruz... -Atatürkün Bozkurt sevgisi

Detaylı

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) 1. KONU: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA 2. KONU: II. MAHMUT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI 3. KONU: TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE 4. KONU: OSMANLI DEVLETİ NDE ANAYASAL

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı

I. T.B.M.M. nin Meşruiyeti I. Genişletilmiş Heyet-i Temsiliye Toplantıları ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi nin Toplanma Yeri Meselesi.

I. T.B.M.M. nin Meşruiyeti I. Genişletilmiş Heyet-i Temsiliye Toplantıları ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi nin Toplanma Yeri Meselesi. I. T.B.M.M. nin Meşruiyeti I. Genişletilmiş Heyet-i Temsiliye Toplantıları ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi nin Toplanma Yeri Meselesi Naim SÖNMEZ * Özet: Kendini Kurucu Meclis olarak niteleyen I. T.B.M.M.

Detaylı