tım. sorulari-ve-cevaplari-2012.html HALK BANKASI BANKO GÖREVLİSİ SINAVI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "http://www.e-sorgu.org/halk-ban tım. sorulari-ve-cevaplari-2012.html HALK BANKASI BANKO GÖREVLİSİ SINAVI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 HALK BANKASI BANKO GÖREVLİSİ SINAVI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ. Sera gazları atmosferde çok uzun yıllar kalabilmekte. Dünyada bugün tüm sera gazlarının salınımı kesilse bi- le küresel iklim değişiminin etkileri yüzlerce yıl sürecek. Bu nedenle, sera gazlarını azaltırken bir yandan da sağlık sektörünün alt yapı, servis ve hizmetlerinde de iklim değişimine uyum çalışması yapılmalıdır. İklim de- ğişikliğine bağlı sağlık etki değerlendirmesi politika ola- rak benimsenmeli, öncelikler belirlenmelidir. Bunun için özellikle iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri konusunda doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık sektöründe çalışanların bilgi ve bilincinin artırılması ge- rekiyor. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında "Kü- resel İklim Değişikliği ve Sağlık Üzerine Etkileri" konu- sunda ülke çapında doktorlara bilgilendirme toplantıları düzenlenmeli. Böylece, sağlık personeli iklim değişikliği ve solunum yolları hastalıkları arasındaki ilişkiye dair bilgilendirilir, geleceğe dair düşünmeye teşvik edilir. Unutulmamalıdır ki, insan bilmediği sorunu çözemez, değiştiremez. Engelleri bilmek onları aşmak için büyük bir avantajdır. İşe, öncelikle kendimizi değiştirmekle, geliştirmekle başlamalıyız. Bu parçadan çıkarılamaz? aşağıdaki yargılardan hangisi A) Atmosferde bulunan zararlı gazların oranlarının düşürülmesine yönelik alınacak önlemlere paralel olarak sağlık sektöründe de önlemler alınmalıdır. B) Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu sorunlar- da çözülmesi gereken öncelikli alan sağlıktır. C) Konu ile ilgili bilgilendirme çalışmaları sorunu çöz- me yönünde en önemli adımdır. D) Küresel iklim değişikliği süreci şu anda durdurula- bilse bile etkilerinin ortadan kaldırılması uzun za- man alacaktır. E) Küresel iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması sürecinde yeni dü- zenlemeler yapılmalıdır. leri yüzlerce yıl sürecek, cümlesinden D seçeneği, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Küresel İklim Değişikliği ve Sağlık Üzerine Etkisi konusunda ülke çapında doktorlara bilgilendirme toplantıları düzenlenmeli, cümlesinden E seçeneği çıkarılabilir. Ancak B seçeneğinde çözülmesi gereken öncelikli olan sağlıktır. ifadesi çıkarılamaz. Sağlık, üzerinde du- rulması gerekli olanlardandır ancak parçada bir öncelikten bahsedilmemektedir.. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne zaman" sorusunun cevabı vardır? A) Dilimi geliştirmek için İngilizce romanlar okuyorum. B) Annem yavaşça yerinden kalktı. C) Babamla dereye balık avlamaya gittik. D) Arkadaşlarımla kırlarda dolaştık. E) Bu ağaçları geçen yıl ağabeyim dikmişti. A) İngilizce romanlar okuyorum. (NİÇİN?) dilimi geliştirmek için B) Annem yerinden kalktı. (NASIL?) yavaşça. C) Balık avlamaya gittik. (KİMİNLE / NEREYE?) babamla dereye. D) Dolaştık. (KİMİNLE / NEREDE?) arkadaşlarımla kırlarda. E) Bu ağaçları ağabeyim dikmişti. (NE ZAMAN?) geçen yıl. Parçada sera gazlarının dünya üzerindeki olumsuz etkilerinden ve bu konuyla ilgili neler yapılabileceğin- den bahsedilmektedir. Sera gazlarının atmosferde bi- rikmesiyle iklim değişikliklerinin ortaya çıkması sonucu sağlık etki değerlendirmesi yapılması ifadelerinden A seçeneği, İnsan bilmediği sorunu çözemez, değiştiremez. Engel- leri bilmek onları aşmak için büyük bir avantajdır, ifa- desinden C seçeneği, Dünyada bugün tüm sera gazla- rının salınımı kesilse bile küresel iklim değişiminin etki-. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Otobüs, ineceğim yerde durmadı. B) Resim yarışmasında ödül almış. C) Dolaptaki çürümüş domatesleri çöp kutusuna atkasi-banko-gorevlisi-alimi-sinav- tım. sorulari-ve-cevaplari-.html D) Pazartesinin akşamları, yürüyüşe çıkarız. E) Pencereden bakan kişi kardeşim değil.

2 D seçeneğinde gereksiz ek kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu bulunmaktadır. Tamlama pazarte- sinin akşamları değil, pazartesi akşamları şeklinde olmalıydı. Diğer seçeneklerde herhangi bir bozukluk yoktur. 5. Klasik Türk Musikisinin herhangi bir yapıtı sıradan kalıpların dışında kalır. Eskimezliği, yarına kalırlığı da buradan, her zaman yeni oluşundan gelir. Her kuşak bu tür yapıtlarda kendi dönemlerinin havasını bulur. Ondan yeni tatlar alır, yeni duygular düşünceler kazanır. Bu parçada Klasik Türk Musikisi'nin hangi yönü üzerinde durulmuştur? A) Gün geçtikçe daha çok ilgi göreceği B) Değerinin zamanla anlaşılacağı C) Belirli kurallara göre oluşturulduğu D) Her dönemde değerini koruduğu E) İnsanlığın ortak yapıtı olduğu. (I) Çeşme çarşısında her cumartesi Pazar kurulur. (II) Neredeyse tüm yazlıkçılar bu pazara uğrar. (III) Ürün çeşitliliğinin, sebze-meyve tazeliğinin ötesinde satıcı- alıcı iletişimindeki içtenliktir belki de onu çekici kılan. (IV) Bu rahatlık ve konukseverlik, karşısındaki Sakız adasında yaşayan komşuları da Çeşme Pazarına çekmektedir. (V) O gün Çeşme'ye tekneler dolusu ko- nuk gelir, özgürce dolaşır, çekincesizce alışverişlerini yapar. g/halk-bankasi-bankogorevlisi-alimi-sinavsorulari-ve-cevaplari-.html Parçadaki eskimezlik, yarına kalırlık ifadesinden ve Her kuşak bu tür yapıtlarda kendi dönemlerinin hava- sını bulur cümlesinden Klasik Türk Musikisinin her dö- neminde değerini koruduğu konusu üzerinde durulduğu anlaşılmaktadır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisiyle ilgili açıklama yanlıştır? A) I. cümlede,düzenli olarak yapılan bir işten söz edilmektedir. B) II. cümlede, bir grup insanın olumsuz tutumları ser- gilenmektedir. C) III. cümlede, bir tahminden söz edilmektedir. D) IV. cümlede, bir neden açıklanmaktadır. E) V. cümlede, eylemler oluş sırasına göre verilmek- tedir. A) her cumartesi düzenli olarak yapılan bir iş C) iletişiminde içtenliktir belki de tahmin D) Bu rahatlık ve konukseverlik komşuları çekmektedir neden E) gelir, dolaşır, alışverişlerini yapar oluş sırası. B seçeneğinde ise Neredeyse tüm yazlıkçıların bu pazara uğradığı ifade edilmiştir. Ancak burada olumsuz bir durum söz konusu değildir. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kararsızlık" söz konusudur? A) Okulda işlerini ancak tamolarak bitirebilmiş. B) Anlatmaya çalıştığınız şey nedir? C) Acaba bu akşam sinemaya gitsem mi? D) Hafta sonu gideceğimiz yer pek de güzel değilmiş. E) Arabanı burada bırakıp mı gidiyorsun? C seçeneğindeki Acaba sözcüğü cümleye işi yapıp yapmama konusunda kararsız kalındığı anlamını katmıştır.

3 9 HALK BANKASI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ 7. Aşağıdakicümlelerin belirtilmemiştir? A) Kış mevsimlerinin uzun ve soğuk geçtiği illerde bi- nalar taştan yapıldığında ısı kaybı az oluyor. B) Binaların ısı yalıtımlarının standartlara uymaması yakıttan tasarruf edilememesi sonucunu doğuru- yor. C) Binaların dış yalıtımı özensiz yapıldığından yakıt tasarrufu mümkün olamıyor. D) İnşaat mühendisleri binaların çatı ve dış duvar yalı- tımına özen gösterilmesi gerektiğini belirtiyorlar. E) Kapı ve pencerelerin ısı yalıtımlı yapılması ısınma- yı kolaylaştırıyor. A) binalar taştan yapıldığında ısı kaybı az oluyor. B) ısı yalıtımlarının standartlara uymaması yakıttan tasarruf edilememesi sonucunu doğuruyor. C) dış yalıtımı özensiz yapıldığından yakıt tasarrufu mümkün olamıyor. E) ısı yalıtımlı yapılması ısınmayı kolaylaştırıyor. D seçeneğinde ise yalıtıma özen gösterilmesi gerektiği ifade edilmiş ancak bunun nedeni belirtilmemiştir. hangisinde "neden" 9. Yaşlılar gençlerin yaptıklarını yapamazlar. Ne var ki bu sav bedensel güç isteyen işler için doğrudur. Yaşlılar elbette gençlerin yaptıklarını yapamazlar. Ama akıl gü- cüne dayanan işleri daha iyi yaparlar. Bu yönden, yaş- landıkça düşünme ve yaratma gücümüzün zayıfladığı düşüncesi doğru değildir. Homores'u, Platon'u, Zenon'u, Diyojen'i düşünün. Bunlar en ünlü yapıtlarını yaşlılık dönemlerinde vermişlerdir. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Gençler; yapacakları işlerde yaşlılar tarafından yönlendirilmelidir. B) Yaşlılık, insanın yaşamını sürdürebilmek için daha çok çaba harcadığı bir dönemdir. C) Yaşlıların yaptığı işleri gençler yapmak istemez. D) İnsanda fiziksel gücün zayıflaması, yaratma gücü- nü artırır. E) Yaşlılık, insanoğlunun yaratıcılığını engellemez. Parçada, ilerleyen zamanla birlikte yaşlıların bedensel gücünü kaybetmesine karşın zihinsel olarak daha üret- ken hale geldiği vurgulanmaktadır. Buna örnek olarak da ileri yaşlarına rağmen sanatlarıyla ve yaptıklarıyla tarihe damgasını vurmuş kişilerden bahsedilmiştir. Öyleyse anlatılmak istenen E seçeneğinde olduğu gibi, yaşlılığın, insanoğlunun yaratıcılığını engelleyemeyeceğidir.. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen sözler gereksiz yere bir arada kullanılmıştır? 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, işin nasıl yapıldığı belirtilmiştir? A) Çok yakında buraya geleceğini bildirdi. B) Kendisine gelen mektubu dikkatle okudu. C) Bazı ülkelerde ulaşım sorununa çözüm aranıyor. D) Sabahleyin evden çıkıp okula gitti. E) Bugün biraz hasta olduğunu söyledi. B seçeneğinde; Kendisine gelen mektubu okudu. (NASIL?) dikkatlice. Yani işin nasıl yapıldığı belirtilmiştir. A) Bu insanlar ölmek üzere olan, can çekişen bir sa- nat dalını canlandırmaya çalışıyorlar. B) Öğrenciler öğretmenlerine ve arkadaşlarına her zaman saygılı davranıyorlar. C) Onlar, sokaklarını, parklarını ve bahçelerini temiz ve düzenli tutmayı bir görev edinmişler. D) Kahvaltıdan önce tüm öğrenciler ellerinde spor a- letleri, jimnastik yapıyorlar. E) Görme Engelliler Derneğinde gençlere el işçiliği öğretiliyor. A seçeneğindeki cümlede ölmek üzere olan ve can çekişen ifadeleri aynı anlamı taşımaktadır. Öyleyse bu sözlerden biri gereksizdir. 5

4 Osmanlı orduları Birinci Dünya Savaşı'nda Çanak- kale cephesinde hangi devletlere karşı savaşmıştır? A) Almanya-Amerika B) İngiltere-Fransa C) İtalya-Rusya-Yunanistan D) Rusya-İngiltere E) Fransa-Almanya Osmanlı Devleti, l. Dünya Savaşı na yakın zamanda kaybettiği toprakları geri almak için ve savaşı Alman- ya nın kazanacağına duyduğu güvenle girmiştir. Os- manlı Devleti nin savaşa girmesiyle, Avrupa da başla- yan savaş bir anda Orta Doğu hatta Arabistan yarıma- dasına kadar genişlemiştir. Geniş bir coğrafyada sa- vaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti bu savaşta yalnızca Çanakkale Cephesinde başarılı olmuştur. Ça- nakkale Cephesi İngiltere ve Fransa nın müttefikleri Rusya ya yardım göndermek için açtıkları cephedir. Yapılan kanlı mücadeleler ve Mustafa Kemal in üstün askeri yeteneği sayesinde Çanakkale geçilememiş ve yardım alamayan Çarlık Rusya sı tarih sahnesinden silinmiştir. Yeni Türk Devleti Nisan 9 de TBMM nin açılma- sıyla kurulmuş, ancak Türkiye Cumhuriyeti adını 9 yılında almıştır. Cumhuriyet kavramı daha önce; top- lumda karışıklık çıkmasını önlemek ve birlik beraberliği bozmamak için açıkça belirtilmemiştir. Fakat 9 te Cumhuriyet in ilan edilmesi 9 yılında halifeliğin kal- dırılması yeni Türk devletine karşı muhalefeti artırmış ve bu muhalefet grubu 9 te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet fırkası çatısı altında birleşmiştir. Partinin dini inançları siyaset için kullanması kısa sürede kapatılmasına sebep olmuştur. Bu duruma tep- ki gösteren saltanat ve hilafet taraftarları Şeyh Sait önderliğinde bir ayaklanma çıkarmıştır. Ayaklanmanın temel sebebi mevcut rejim yerine şeriata dayalı bir sis- temi getirmektir. Laik Türkiye Cumhuriyetini yıkmaya yönelik bu ilk isyanın suçluları çıkarılan Takrir-i Sukûn kanununca istiklal mahkemelerinde yargılanmışlardır. Ancak Cumhuriyete yönelik isyanlar devam etmiş aynı sebeplerle 9 yılında Menemen Olayı yaşanmıştır.. TBMM Hükümeti'nin ilk resmi ilişki kurduğu devlet aşağıdakilerden hangisidir?. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilmesinin nedenleri arasında yer almaz? A) Almanya D) Rusya B) Fransa E) İtalya Nisan 9 de açılan ve Ağustos 9 tarihinde meclisin yenilenmesine kadar geçen sürede görev ya- pan l. TBMM Hükümeti, ilk resmi ilişkisini I. İnönü Sa- vaşı sonrası, Sovyet Rusya ile yapmıştır. I. İnönü Sa- vaşı nda TBMM nin başarılı olması üzerine Rusya, C) İngiltere TBMM ile Moskova Antlaşması nı imzalamış ve Misak-ı Milli yi tanıyan ilk büyük devlet olmuştur.. Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya yönelik ilk ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? A) Şeyh Sait Ayaklanması B) Menemen Olayı C) Yozgat Ayaklanması D) Mart Olayı E) Bursa Olayı A) İttihatçı kadro ile ters düşmesi B) Çanakkale zaferinden sonra halk arasında sarsılmaz bir üne sahip olması C) Tam bağımsızlıktan yana olması D) Genç subaylar tarafından seviliyor olması E) Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına girmesine karşı çıkmış olması Osmanlı Devleti, Almanya nın savaşı kazanacağına dair güven duyması ve kaybettiği topraklarını geri almak için I. Dünya Savaşı na girmiş; ancak bu savaşta büyük bir yenilgi almış ve savaş sonrası şartları çok ağır olan Mondros Ateşkes ini imzalamak zorunda kalmıştır. Mondros Ateşkesinde Askerlerin terhis edilmesi ve silahların teslim edilmesi şeklindeki maddenin halk tarafından uygulanmaması Karadeniz Bölgesinde bazı karışıklıklara sebep olmuştur. Osmanlı Devleti ise bu karışıklığı gidermek ve düzeni sağlamak için Mustafa Kemal i 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirmiştir. Bu görevlendirmede Mustafa Kemal in l. Dünya Savaşı na girmeme konusundaki fikirlerinde haklı çıkması, askerler ve halk tarafından sevilmesi etkili olmuştur. Fakat Mustafa Kemal in tam bağımsızlık yönündeki fikirleri 6

5 9 HALK BANKASI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ henüz hiç kimse tarafından bilinmediğinden, bilinmesi de sakıncalı olduğundan 9. Ordu Müfettişliği görevini almasında bunun bir etkisi olmamıştır. Mustafa Kemal bu fikirlerini Anadolu ya geçinceye kadar büyük bir özenle gizlemiştir. 5. Şubat 9'te meydana gelen Bursa Olayı'nın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Ezanın ve Kâmetin Türkçe okunması B) Çok partili hayata geçilmesi C) Halifeliğin kaldırılması D) Şapka Kanunu'nun çıkartılması E) Saltanatın kaldırılması Atatürk, Türkçe yi tam bir bilim ve kültür dili haline getirmek ve Türkçe yi pekiştirmek için Müslümanları ibadete çağıran ezan ve kameti anlamlarını bozmadan Türkçe ye çevirmiştir. Fakat bazı gerici gruplar tarafın- dan bu durum tepkiyle karşılanmış Şubat 9 te Bursa Ulucami de ezanın Türkçe okunması ve kamet getirilmesi nedeniyle olaylar çıkmıştır. Olaylar kısa sü- rede kontrol altına alınmış ve elebaşları yakalanıp ada- lete teslim edilmiştir. Bu olay tarihte Bursa Olayı olarak bilinir. Kurtuluş Savaşı nı yürütmüştür. İlk TBMM, Milli Egemenlik ilkesini benimsemesine rağmen milletin iradesi tam olarak meclise yansıma- mıştır. Örneğin bu mecliste partiler yoktur. Henüz se- me seçilme hakkına kavuşmayan kadınlarda ilk TBMM de yer almamıştır. Bu nedenle I. TBMM nin milli bir meclis olduğu söylenemez. 7. Lozan Konferansı'nda konuşulacak konular üze- rinde Türk tarafının taviz vermeyeceği iki konu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Suriye Sınırı-Savaş Tazminatları B) Boğazlar-Ege Adaları C) Batı Trakya-Azınlıklar D) Ermeni Yurdu-Kapitülasyonlar E) Dış Borçlar-Irak Sınırı Kurtuluş Savaşı nın büyük bir fedakarlıkla kazanılma- sından sonra sıra, diplomatik çalışmalarla bu başarıyı tamamlamaya gelmiştir. İtilaf devletlerinin daveti üzeri- ne yapılan Lozan Konferansında, TBMM yi İsmet İnönü nün başkanlığını yaptığı bir heyet temsil etmiştir. Türk tarafı heyetten özellikle iki konuda kesinlikle taviz vermemesini istemiştir.. Ermenilere kesinlikle toprak verilmemesi 6. Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM'nin özelliklerinden biri değildir?. Kapitülasyonların tüm sonuçlarıyla kaldırılması A) Güçler birliği ilkesini benimsemiş olması B) Mecliste Halk Fırkası adıyla bir partinin kurulmasına izin verilmesi C) İhaneti Vataniye Kanunu'nu çıkarması D) Kurtuluş için her türlü özveriye hazır olması E) Milli bir meclis olması Amasya Genelgesi yle başlayan Milli Egemenlik fikri, Nisan 9 de TBMM nin açılmasıyla vücut bulmuştur. 8. Türkiye'de laik ve çağdaş eğitim sisteminin kurul- masına olanak tanıyan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir? A) Medreselerin kaldırılması B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi C) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun'un çıkarılması D) İstanbul Üniversitesi'nin kurulması E) Harf Devrimi'nin yapılması 9-9 yılları arasında görev yapan I. TBMM yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendin de toplamıştır. (Güçler Birliği) II. TBMM nin seçilmesinden kısa bir süre önce 9. Eylül 9 te Halk fırkasının kurulmasına izin vermiştir. TBMM e karşı çıkan isyanları bastırmak için İhaneti Vataniye Kanunu çıkarmıştır. Osmanlı Devleti nin eğitim sisteminde belli bir birlik yoktu. Özellikle 9. yüzyılda, Tanzimatın ilanıyla birlikte azınlık okulları yabancılara ait okullar, misyoner okulları açılmış, ülkedeki geleneksel eğitim kurumu olan medreselerin yanında modern okullar açılmıştır. Her biri kendi iç işleyişi içinde yürütülen bu kurumlar üzerinde Osmanlı Devleti nin herhangi bir denetimi yoktu. Bu durum, aynı topraklar üzerinde yetişen nesillerin farklı 7

6 eğitimler almasına ve birbirinden çok farklı kafa yapıla- rıyla yetişmesine sebep oluyordu. Yeni Türk devleti, eğitimdeki en büyük sorunun bu bölünmüşlük olduğunu fark etmiş ve 9 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu yla tüm okulları devlet denetimine alarak eği- tim öğretimi birleştirmiştir. Medreseler bu kanun çerçe- vesinde kapatılmıştır. Diğer seçenekler ise sonraki yıllarda eğitimin geliştirilmesi için yapılan çalışmalardır. 9. Aşağıdaki gelişmelerin hangisinden sonra İtilaf Devletlerinin Türkiye'ye yönelik politikalarında farklılaşma açıkça ortaya çıkmıştır? A) Moskova Antlaşması nın imzalanması B) Mudanya Ateşkesi nin imzalanması C) I. İnönü Savaşı nın kazanılması D) Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının İzmir'e giri- şi E) Ankara Antlaşması'nın imzalanması 9 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye) yeni Türk devletini hukuki temellere oturtmak amacıyla l. İnönü Savaşı ndan sonra yürürlüğe girmiştir. 9 Anayasası ile; Yasama ve yürütme erkleri mecliste toplanmıştır. Yani güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. Ancak bu anlayış 9 Anayasası ndan itibaren değişikliğe uğramış 96 Anayasası nda da kesin olarak terk edilmiştir. 9 Anayasası nda 9 yılında yapılan değişik- likle devletin rejimi, dini ve başkenti anayasaya eklenmiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. ifadesi ise 9 Anayasası nın ilk halinden bugünkü 98 Anayasası nın son şekline kadar değişmez bir nitelik olarak kabul edilmiştir. l. Dünya Savaşı nın bitmesinden sonra Türkiye nin muhatap olduğu İtilaf Devletleri İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan dır. Savaştan sonra Mondros Ateş- kes ine dayanarak Anadolu nun çeşitli yerlerini işgal eden bu devletlerin asıl hedefi Sevr Antlaşması nı TBMM ye kabul ettirmekti. Fakat Sakarya Savaşı nın kazanılması ve düzenli ordunun üst üste aldığı başarı- lar İtilaf Devletleri arasında çözülmelere neden olmuştur. Sakarya Savaşı ndan sonra; İtalya, kuvvetlerini Anadolu dan çekmiş Fransa ise TBMM ile Ankara Antlaşması nı imzala- yarak Anadolu yu terk etmiştir. Dolayısıyla seçe- neklerde verilen Ankara Antlaşması diplomatik açıdan bir dönüm noktası olmuş ve İtilaf Devletleri blokunun parçalanmasına sebep olmuştur. g/halk-bankasi-bankogorevlisi-alimi-sinavsorulari-ve-cevaplari-.html. I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmalarla önemli bir pay alan Rusya'nın daha sonra savaştan çekilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkması ve rejimin değişmesi B) Osmanlı Devleti'nin Çanakkale Cephesinde başarı- lı olması C) Osmanlı Devleti'nin savaş sırasında Boğazları ka- patması D) ABD'nin İtilaf Devletleri tarafında savaşa girmesi E) İtalya'nın İtilaf devletleri tarafında savaşa katılması. 9 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun hangi maddesi günümüze kadar anayasamızın değişmez temel ilkesi olmuştur? A) Devletin dini İslâmdır. B) Türkiye Devletinin rejimi Cumhuriyettir. C) Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. D) TBMM güçler birliği ilkesini temel alır. E) Devletin Başkenti Ankara şehridir. l. Dünya Savaşı nın çıkmasından önce İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa) blokunda yer alan Çarlık Rusya sı savaş henüz devam ederken 95 yılında bir iç savaş yaşamış ve ülkedeki Bolşevikler (komünizm yanlıları) Çarlık Rusya sını yıkarak Sovyet Rusya yı kurmuşlar- dır. Sosyalist bir rejimi benimseyen yeni devlet bu reji- min bir gereği olarak sömürgecilik savaşlarına karşıydı. Bu nedenle Brest-Litovsk Antlaşması ile savaştan çe- kilmiş ve Çarlık Rusya sının işgal ettiği yerleri eski sa- hiplerine vermiştir. Osmanlı Devleti de bu sayede Kars, Ardahan ve Batum topraklarını geri alabilmiştir. 8

7 9 HALK BANKASI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ. Dernek Kurma hürriyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Herkes dernek kurma hakkına sahiptir. B) Dileyen izin almadan dernekten çıkma hakkına sa- hiptir. C) Kimse dernekte kalmaya zorlanamaz. D) Dernek kurma hürriyeti kamu düzeni gerekçe gös- terilerek kısıtlanabilinir. E) Dernek kurabilmek için önceden izin alınması zo- runludur. 98 Anayasası nın. maddesi dernek kurma hürriyetinden bahsetmektedir. Buna göre; Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma, bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek kurma hürriyeti ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hürriyetinin korunması sebepleriyle kanunla sınırlanabilir.. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi alanında karşılaştığı sorunlardan biri değildir? A) Yurtta sermaye birikiminin olmaması B) Girişimcilerin olmaması C) Hammadde eksikliği D) Ulaşım olanaklarının yetersiz olması E) Sanayi alanında çalışabilecek uzman işçiden yok- sun olunması Yeni kurulan Türk devleti sanayi alanında; Girişimci ve yetişmiş eleman olmaması, Ulaşım olanaklarının yetersizliği Sermaye birikiminin olmaması gibi sorunlardan do- layı hedeflediği sanayi kalkınmasını yapamamıştır; ancak Anadolu nun hammadde cenneti olması do- layısıyla bu alanda herhangi bir sorun yaşanma- mıştır. Asıl sorun bu hammaddeyi işleyecek sanayinin olmamasıdır. 5. Aşağıdakilerden hangisi belli başlı insan hakları arasında yer almaz? A) Seçim hakkı B) İnsanın kişiliğini dilediği gibi geliştirme hakkı. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasi tanımı içinde yer almaz? A) Demokrasi siyasidir. B) Demokrasi ekonomiktir. C) Demokrasi bireyseldir. D) Demokrasi fikridir. E) Demokrasi eşitlikçidir. Atatürk e göre demokrasi şöyle tanımlanmaktadır: Demokrasi yönetimine dayanan hükümetlerde ege- menlik, halka, halkın çoğunluğuna aittir. Demokrasi il- kesi egemenliğin millette olduğunu başka yerde olma- yacağını gerekli sayar. Bu suretle demokrasi siyasal gücün, egemenliğin, yasal kökenlerine dayanmaktadır. Demokrasilerde, bireysel özgürlükler ve bu özgürlükle- rin herkese eşit bir şekilde uygulanması özel bir önem taşımaktadır. Demokrasi kavramı, milli egemenliği, kişisel özgürlük- leri, eşitlik anlayışını benimseyen bir düşünce sistemidir. Ekonomi ile ilgili maddeleri içermemektedir. C) Eşitlik D) İnsan bedeninin dokunulmazlığı E) Yaşama hakkı Belli başlı insan hakları; yani temel haklar anayasamızın ikinci bölümünde düzenlenmiştir. Bunlar; kişinin dokunulmazlığı kişi hürriyeti zorla çalıştırma yasağı özel hayatın gizliliği yerleşme ve seyahat hürriyeti din ve vicdan hürriyeti düşünce ve kanaat hürriyeti düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti bilim ve sanat hürriyeti toplantı hak ve hürriyeti mülkiyet hakkı Seçme ve seçilme hakkı siyasi haklar diye değerlendirdiğimiz haklar arasına girmektedir. 9

8 6. Cumhurbaşkanı'nın aşağıdaki görev ve yetkilerinden hangisi "yürütme" ile ilgili değildir? 8. Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak görev yapmaktadır? A) Kararnameleri imzalamak B) Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve gö- revlerine son vermek C) Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak D) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımla- mak E) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri anayasamızın. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; TBMM se- çimlerinin yenilenmesine karar vermek cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görevleri arasına girmektedir. A) Sayıştay B) Başbakanlık C) Danıştay D) Cumhurbaşkanlığı E) Yargıtay Devlet Denetleme Kurulu, idarenin hukuka uygunluğu- nun düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve gelişti- rilmesinin sağlanması amacıyla cumhurbaşkanlığa bağlı olarak kurulmuştur. not 9. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu'nda yer almaz? Cumhurbaşkanının görev alanlarını ayırmakta; Yasama için; meclis, kanun Yürütme için; atamak, çağırmak, toplanmak, son vermek, kabul etmek, onaylamak, imzalamak vs. gibi iş bildiren kelimeler Yargı için; mahkeme, yargı, hakim, savcı gibi anahtar kelimeleri kullanılabilir. g/halk-bankasi-bankogorevlisi-alimi-sinavsorulari-ve-cevaplari-.html A) Genelkurmay Başkanı B) Cumhurbaşkanı C) Dışişleri Bakanı D) Başbakan E) Çevre ve Orman Bakanı Milli Güvenlik Kurulu devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili Bakanlar kuruluna tavsiyede bulunmak amacıyla kurulmuştur. Kurulda Cumhurbaşkanı Başbakan ve yardımcıları 7. Aşağıdakilerden hangisi kanunla belirlenmiş du- rumlarda Cumhurbaşkanlığına vekâlet görev ve yetkisine sahiptir? A) TBMM Başkanı B) Yargıtay Başkanı C) Anayasa Mahkemesi Başkanı D) İçişleri Bakanı E) Başbakan Anayasamızın 6. maddesine göre; Cumhurbaşkanı- nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerde geçi olarak görevden ayrılması hallerinde, görevine dönme- sine kadar; ölüm, çekilme veya başka bir sebeple cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanına vekillik eder. Genel Kurmay Başkanı Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanları ile Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Genel Komutanları yer alır. Çevre ve Orman Bakanı MGK da yer almamaktadır.. TC Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi Siyasi Haklar ve Ödevlerle ilgili olarak siyasi partilere üye olabilirler? A) Silahlı kuvvetler mensupları B) Kamu kurumlarındaki memur statüsündeki görevli- ler C) Hakimler ve savcılar D) Yükseköğretim öğrencileri E) Yüksek yargı organları mensupları

9 9 HALK BANKASI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ Siyasi partilere üye olamayacak kişiler: Silahlı kuvvet mensupları Hakimler ve Savcılar Yüksek yargı organı mensupları Memurlar Yükseköğretim öncesi öğrenciler Buna göre yükseköğretim öğrencileri siyasi partilere üye olabilirler.. Aşağıdakilerden hangisi TC Anayasası'na göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez özelliklerinden biri değildir? Toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili düzenlemeler anayasamızın. maddesinde yer almıştır. Buna göre, toplantı ve gösteri yürüyüşü ancak; milli güvenlik kamu düzeni suç işlenmesinin önlenmesi genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla kanunla sınırlanabilir. Hava koşulları sınırlama yapılması için bir neden olarak gösterilemez. A) Cumhuriyetin nitelikleri ve devletin bütünlüğü B) Temel hak ve hürriyetler C) Resmi dili D) Bayrağı E) Milli Marşı Anayasamızın. maddesinde belirtildiği üzere; Anayasanın. maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hükmü ile. maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve. TC Anayasası'nın "Yargı" başlığı altında yer alan "Mahkemelerin Bağımsızlığı" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Devletin bütünlüğü, dili, bayrağı, marşı ve başkenti ileilgilihükümler değiştirilemez. taşıyan. maddesi Temel hak ve hürriyetler zamana ve ihtiyaçlara göre değişim ve gelişim göstermektedir.. TC Anayasası'na göre, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız düzenlenmek istenen toplantı, gösteri ve yürüyüşler aşağıdakilerden hangisi öne sürülerek sınırlandırılamaz? A) Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması B) Kamu düzeninin bozulması C) Milli güvenlik ile ilgili endişeler D) Genel sağılığın ve ahlakın korunması E) Doğal afetlere neden olabilecek hava koşulları A) Hakimler Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. B) Yasama ve Yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. C) Yargı yetkisinin kullanılması sürecinde bir üst mah- keme, tavsiye niteliğinde bir alt mahkemeye telkin- de bulunabilir. D) Mahkeme kararları değiştirilemez. E) Mahkeme geciktirilemez. kararlarının yerine getirilmesi Hakimler ve savcılar hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Bu hükümler, kişileri ve idareyi bağlamaktadır. Mahkemelerin bağımsızlığı, yargı yetkisi kullanırken yasama, yürütme ve herhangi bir yargı organının tel- kin, öneri veya baskıda bulunmamasını ifade eder. Bu nedenle bir üst mahkemenin telkinde bulunması mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine aykırıdır.

10 . Avrupa Birliği'nin Anayasası olarak kabul edilen Lizbon Anlaşması'nı önce reddettikten sonra Ekim ayı başında ülkede düzenlenen referandumla kabul eden birlik üyesi aşağıdakilerden hangisidir? A) İtalya C) İzlanda E) İsviçre B) İrlanda D) Çek Cumhuriyeti İlk olarak 9 yılında tespit edilen ve 9 yılında Meksika da ortaya çıkarak hızla yayılan salgın hastalık HN virüsüdür. Domuzlarda oluşan virüse benzediği için domuz gribi adıyla da anılmaktadır. İrlanda 8 yılında referandumla reddettiği AB Ana- yasası olarak nitelenen Lizbon Anlaşması nı 9 yı- lında yapılan referandumda % 67 oranında evet oyu vererek onaylamıştır. 5. Aşağıdakilerden hangisi Mayıs 5 tarihinde yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Yasası'nın amaçlarından biri değildir? A) Yenilenebilir enerji kaynaklarının nükleer enerji amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması B) Enerji sektöründe oluşan atıkların değerlendirilme- si ve çevrenin korunması C) Sera gazı emisyonlarının azaltılması D) Yenilenebilir enerji kaynaklarının güvenilir ve kali- teli biçimde ekonomiye kazandırılması E) Bu alanda sağlanacak teşviklerden yararlanma sü- recinin düzenlenmesi Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üreti- mi amaçlı kullanılmasına ilişkin tasarı, TBMM Genel Kurulunda Mayıs 5 tarihinde kabul edilerek ya- salaşmıştır. Bu yasanın yenilenebilir enerji kaynakları- nın nükleer enerji amaçlı kullanımının yaygınlaştırılma- sı gibi bir amacı yoktur. Diğer seçenekler yasanın amaçlarını oluşturmaktadır. 7. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ABD'de Columbia ve Harvard Üniversitelerinde öğretim üyeliği de yapan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yeri ve tarihi ile ilgili yeni tezler ortaya koyan, geçen yıl TBMM onur ödülünü alan ünlü tarihçi aşağıdakilerden hangisidir? A) Murat Bardakçı B) İlber Ortaylı C) Halil Berktay D) Fuat Köprülü E) Halil İnalcık TBMM onur ödülünü, Temmuz 8 de TBMM tören salonunda düzenlenen bir törenle Prof. Dr. Halil İnalcık a vermiştir. 96 da İstanbul da doğan Halil İnalcık Ankara Üniver- sitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde yükseköğre- nimini tamamlamıştır. 9 de Tanzimat ve Bulgar Meselesi almıştır. 97 de Chicago Üniversitesinde Osmanlı Tarihi Üniversite Profesörü olarak davet e- dilmiştir. Yazdığı makale ve kitaplarla Osmanlı İmparatorluğu tarihi üzerinde tartışılmaz bir otoritedir. Halil İnalcık Columbia, Princeton, Pennsylvania, Harvard Üniversitelerinde ziyaretçi profesör olarak da dersler vermiştir. 6. Aşağıdakilerden hangisi ilk olarak 9 yılında tespit edilen, ancak daha sonra değişim geçirerek insanları etkileyen, Nisan 9'dan itibaren saldırgan ve ölümcül bir şekle bürünen virüstür? A) HN virüs, domuz gribi B) Ebola virüsü C) SARS virüsü D) H5N virüs, kuş gribi E) Hanta virüsü 8. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kommagene Krallığı'- na ait dev tanrı heykellerinin zirvesinde yer aldığı dağ aşağıdakilerden hangisidir? A) Ağrı D) Süphan B) Nemrut E) Tendürek C) Sultan

11 9 HALK BANKASI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ Adıyaman ili, Kahta ilçesinde bulunan Nemrut, Unesco dünya mirası listesine alınmış milli bir parktır.. K L M x + Yukarıdaki çarpma işleminde her harf sıfırdan ve birbi- rinden farklı bir rakamı göstermektedir İstanbul Belediyesi Şehir tiyatrolarında 985 yılın- dan beri aralıksız sergilenen 9 yılında Ekrem Reşit Rey tarafından yazılan ünlü oyun aşağıdakilerden hangisidir? A) Yedi Tepe İstanbul B) Yedi Kocalı Hürmüz C) Vişne Bahçesi D) Şahane Pazar E) Lüküs Hayat 9 yılında Ekrem Reşit Rey ve kardeşi Cemal Reşit Rey tarafından ortak bestelenen Lüküs Hayat Türk ti- yatrosunun klasik eserlerinden biri olmuştur. 985 yı- lından beri İstanbul Şehir Tiyatrosunda aralıksız sahnelenmektedir. Buna göre, işlemin sonucu kaçtır? A) 9 D) 65 B) E) 78 K, L 8, M alınırsa + x KL 9 M Sonuç bulunur. + x 8 96 C) 88. a b bc a c olduğuna göre, a, b ve c nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?. 9 Nobel Barış Ödülü'nü alan siyaset adamı aşağıdakilerden hangisidir? A),, + C) +,, E) +, +, B), +, D) +,, + A) Barack Obama B) Hillary Clinton C) Nicolas Sarkozy D) Serj Sarkisyan E) Javier Solana Norveç Nobel Komitesi 9 barış ödülünü ABD başkanı Barack Obama ya layık görmüştür. Pratik kural: a b gibi bir ifade şu şekilde basitleştirilebilir: i) Kuvveti çift olan ifade görülmez. Yani; a b b ii) Sonrasında diğer ifadelerin kuvveti (Bir) kabul edilir. Yani; b b olur. Buradan b nin işareti + (pozitif) olur. a b a b a, (b ) b c b c b, (c ) + a c c c (a, b, c) (,, +) olur.

12 . a ve b tamsayılar olmak üzere, 8 < a < 7 < b < z Kural: z xy xy olduğuna göre, b-a farkının değeri en az kaçtır? x y A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 Yukarıdaki kurala göre:? b a En az 8 a En çok En çok En az 6 7 b En az 6 b a 6 8 bulunur. 6? 6 8?? 7 bulunur.. x, y ve z sıfırdan farklı tamsayılar olmak üzere, xy 7 7z ise, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A) x çifttir. C) x+y çifttir. E) z tektir. xy 7 7z xy 7 7z xy z 7 Tek Çift Tek B) y çifttir. D) x.y çifttir. x y Tek olduğundan x ve y tektir. Bu bilgilere göre, x + y Tek + Tek Çift olur. 6 x Yukarıdaki sayı dizisi belli bir kurala göre oluşturulmuş- tur. Bu kurala göre, x kaçtır? A) B) C) D) 6 E) 8 x 5 5 Kural: Küçük sayının karşısındaki sayıyı elde etmek için küçük sayının karesine eklenir x x 8 x 6 x veya x 5. 9? l 8 8 ll 6 6 lll Yukarıdaki şekil dizisinde sayılar belirli bir kurala göre oluşturulmuştur. Buna göre, soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 7. işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 7 D) 8 E) A) B) 6 C) 6 D) 9 E)

13 9 HALK BANKASI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ İşlemin en altından çözmeye başlarız. : 9 9 : 9 9 () 999 () 9 : 9 9 ( 9) x x x 9 5 x x x... x9 5x x x x 9 olur. x9 x 9 için x 9 9 bulunur dizisinin her bir terimi eksiltilirse dizinin toplamı kaç azalır? A) İlk terim B) 5 C) 7 D) 8 E) Artış miktarı dizisindeki terim sayısını bulalım. Son terim Yukarıdaki sayı dizisi belli bir kurala göre oluşturulmuştur. Bu dizinin kuralı değiştirilmeksizin ilk terimi olursa 8. terimi kaç olur? Terim sayısı Son terim İlk terim Artış miktarı 9 Terim sayısı 7 99 Her terim azaltıldığı için toplam 7 5 azalır. A) B) 7 C) 8 D) 5 E) Üç basamaklı üç sayıdan her birinin birler basama- ğı artırılır, onlar basamağı azaltılır ve yüzler ba- samağı artırılırsa, bu sayıların toplamındaki değişim ne olur? Sayı dizisinin kuralı;,,,,,,... dır terim 5 olur. A) 8 azalır C) artar E) 6 artar BasamaktakiDeğişen değişimbasamak adı + sayı için değişim B) 7 azalır D) 7 artar artar sayı için toplam değişim artar azalır 6 azalır x 9 ise, x + değeri kaçtır? A) 9 B) C) 5 D) E) 7 artar artar + artar, 6 azalır. Buna göre toplamda 6 artar. 5

14 5. Sadece biri den küçük ve ikisi ten büyük 5 tane iki basamaklı tek doğal sayıların toplamı 5 ise, bu sayılardan en büyüğü en çok kaçtır? A) 7 B) 9 C) D) 5 E) 57 Soruda verilen bilgilere göre aşağıdaki sayı doğrusunu çizelim. l. ll. lll ,, rakamları kullanılarak yazılan üç basamaklı tüm tek doğal sayıların toplamı kaçtır? A) 79 D) 55 B) 95 E) 66,, rakamları ile yazılabilecek üç basamaklı tek sayıları yazalım ve toplayalım. C) 5 tane sayı tane sayı tane sayı Sayılardan en büyüğünün en çok olması için diğer sayıların en az seçilmesi gerekir. l. aralıktaki en küçük iki basamaklı tek sayımız dir. ll. aralıktaki en küçük tek sayılarımız ve 5 olacak- tır. (Sayıların farklı olduğu söylenmemiştir. Cevap a- nahtarında verilen doğru cevaba göre sayıları farklı alı- yoruz. Cevap anahtarındaki seçeneğin doğru olması için soruda sayıların farklı olduğu verilmelidir.) 66 olur. lll. aralıkta alacağımız sayılardan biri 5 tir. En büyük sayı ise x olsun. Bu bilgilere göre; x x 5 x 5 olur. 55. VE 56. SORULAR AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLANDIRILACAKTIR. 5. a b olmak üzere, abab ve baba dört basamaklı doğal sayılardır. abab baba = 66 olduğuna göre, en küçük a b değerini veren sayıların toplamı kaçtır? A) 6 abab (ab) baba (ba) B) 8 C) D) E) (ab) ve (ba) iki basamaklı sayılardır. abab baba 66 (ab) (ba) 66 (ab) (ba) 66 9 (a b) (a b) 66 ab b için a a 5 olur. b ve a 5 için a b değeri en küçük olur. Buradan a + b bulunur. Yukarıdaki tabloda A = {,,,, } (mod 5) e göre işlemi tanımlanıyor. Ayrıca n pozitif tamsayı olmak üzere; n... şeklinde tanımlanıyor. n tan e 55. Bu bilgilere göre, ( ) işleminin sonucu kaçtır? kümesinde A) B) C) D) E) 6

15 9 HALK BANKASI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ Kerestenin boyu x cm olsun. xx6x x 5 5 (6) 68 () x x 8 5 x cm olur. ( ) ( ) ( ) olur. 56. Yukarıdaki bilgilere göre, ( a) = işleminde a nın değeri kaçtır? 58. Berrin, Can'a "Aklından bir sayı tut, ile çarp ve 8 çıkar. Sonucu, tuttuğun sayının eksiğine böl." demiştir. Buna göre, çıkan sonuç kaçtır? A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) 5 Can ın aklından tuttuğu sayı x olsun. x 8 (x ) olur. x(x ) 59. Fatoş un 977 yılındaki yaşı ile 99 yılındaki yaşının toplamı 58 dir. Buna göre, Fatoş kaç yılında doğmuştur? ( a) olduğundan, a olduğundan a olur. A) 9 D) B) 9 E) 96 C) 95 Fatoş un 977 yılındaki yaşı x ise 99 yılındaki yaşı x + olur. 57. Marangoz Mustafa, bir keresteyi eşit parçaya bölü- yor. Parçalardan her birinin uzunluğu 5 cm daha kısa olsaydı marangoz keresteyi 6 parçaya bölebilecekti. Yaşları toplamı 58 olduğundan; x + x + 58 x + 58 Buna göre, kerestenin boyu kaç cm dir? A) 8 B) 86 D) 98 E) x olur. 977 yılında Fatoş yaşındadır. C) yılında doğmuştur. 7

16 6. Bir mağaza sahibi bir bluzu x TL den satınca %5 zarar, y TL den satınca % zarar ediyor. Mağaza sahibi, y TL ye alınan bir bluzu x TL ye satarsa yüzde kaç kâr etmiş olur? A) 5 B) C) 5 D) E) 5 Bluzun alış fiyatı TL olsun. %5 zararla x TL ye satılırsa; x 5 75 TL () 8 işçi saatte 8 96 birim üretim yapar. 96 birim üretim azalır. Üretim % azalır. 6. X kilo şekerli suyun şeker oranı % tır. Bu şekerli suya karışımdaki şeker miktarının %5 si kadar da- ha şeker ilave edilirse, yeni karışımın şeker oranı yüzde kaç olur? % zararla y TL ye satılırsa; y 6 TL () olur. A) 5 B) 55 C) 6 D) 65 E) 7 Bluz y 6 TL ye alınıp x 75 TL ye satılırsa TL kâr edilir. 6 TL de TL de 6 x 5 5 x 6 x 5 olur. (D.O) % 5 kâr etmiş olur. 5 TL kâr ederse x TL kâr eder. x a kg olsun. Şeker miktarı X a Karışıma a kg şeker ekleyelim. Şekera a Şeker oranı Şeker Su a a Yeni karışımın şeker oranı % 5 olur. a kg şeker a 6 a5 % 5 a (5) 6. Bir işyerinde işçi sayısı % azaltılıp, çalışma süresi % artırılıyor. Buna göre, üretime ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Değişmez C) % artar E) % artar B) % azalır D) % azalır Üretim miktarı ile işçi sayısı ve çalışma süresi doğru orantılıdır. 6. Hasan bir miktar parasını yıllık % basit faiz ile bankaya yatırıyor. Hasan kaç ay sonra yatırdığı paranın % ı kadar faiz geliri elde eder? A) B) 6 C) 8 D) E) F : Faiz A : AnaparaA n t F n : Yıllık faiz oranı (%) t: Süre (ay) Hasan ın parası A TL olsun. Burada; işçi saatte birim üretim yapsın. işçi saatte birim üretim yapar. (İş yerinde işçi olduğunu ve ar saat çalıştıklarını kabul ettik.) İşçi sayısı % azalırsa; Çalışma süresi % artırılırsa; saat çalışırlar. işçi saatte birim üretim yaparsa; 8 işçi kalır. n, F A F A n t AA t t t 6 ay A TL 5 5 8

17 9 HALK BANKASI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ 6. l ll lll Sayımız abc olsun. (abc < 7) abc 9x + 7 5y + 7 z + 7 lv abc 7 9x 5y z abc 7 OKEK(9, 5, ) k Yukarıdaki şekilde bir çikolata havuzu verilmiştir. Mus- luktan akan çikolata I. havuzu saatte doldurmaktadır. Diğer havuzlar bir üstteki havuzdan akan çikolatayla dolmaktadır. Havuzların hacimleri sırasıyla,, ve 8 litredir. abc 7 8 k, (k ) abc 7 8 abc 57 abc 5 7 olur Havuzların hepsi boşken musluktan 8 saat çikola- ta aktığında IV. havuzun kaçta kaçı dolar? (Birim zamanda birim miktarda çikolata akmaktadır.) A) 5 B) 5 C) OKEK 5 8 D) E) l. havuzun hacmi litredir ve saatte dolmaktadır. l. + ll. + lll litredir. litre 8 litre (D.O) x 8 x 6 saat saatte dolarsa x saatte dolar 6 saatte l., ll. ve lll. havuzlar dolar. 66. Ahmet Usta un, şeker ve yağ karışımından oluşan 558 gram helva yapmıştır. Un U gram, şeker Ş gram ve yağ Y gramdır. Ahmet Usta, helvanın içindeki malzeme miktarlarını şu şekilde vermiştir: 5U = 9Y Y = Ş Buna göre, helvanın içinde kaç gram şeker vardır? Geriye 8 6 saat kalır ki saat çikolata lv. havuza akar. saatte saatte x x 6 litre lv. havuzun (D.O) litre dolarsa x litre dolar A) 5 B) 56 C) 8 D) 9 E) 5U 9Y Y Ş U 9 Y5 Ş Y Y leri eşitleyelim. 6 U 9 7k U 7k ü dolar. Y 5 5k 8 Y 5k Ş 5 k Ş k Y 5 5k U + Y + Ş 558 7k + 5k + k , 5 ve ile bölündüğünde her seferinde 7 kalanını veren 7 den küçük en büyük üç basamaklı doğal sayının rakamlarının sayı değerlerinin çarpımı kaçtır? 6k 558 k9 Ş k 9 8 gram olur. A) B) 56 C) 98 D) 6 E) 9

18 67. TL üç kişiye ve 5 ile doğru, 6 ile ters orantılı olarak paylaştırılıyor. En çok para alan kişi kaç TL almıştır? 69. Bir öğrenci grubunda, sinemadaki macera ve korku filmlerinden ikisini de izlemeyenlerin sayısı, macera filmini izleyenlerin sayısına eşittir. A) B) 8 C) 55 D) 6 E) 6 Bu filmlerden en az birini izleyenlerin sayısı ve en çok birini izleyenlerin sayısı olduğuna göre, korku filmini izleyen kaç kişi vardır? Bu üç kişi sırasıyla x, y, z TL alsın. x y 6z 5 x 6z z y 5 6z z x y z z z z 55z z TL A) 8 B) C) D) E) 8 A M xa K a x x En çok para alan; y z 6 TL alır. A Öğrenci grubu M Macera filmi izleyenler K Korku filmi izleyenler Filmlerden en az birini izleyenler: M K s(m K) 68. A kentinden 8 km/saat hızla yola çıkan bir araç ile aralarında 56 km uzaklık bulunan B kentinden 6 km/saat hızla yola çıkan diğer araç aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyorlar. t saat sonra karşılaşıyorlar. Karşılaşmalarından t/ saat sonra aralarındaki mesafe kaç km olur? A) 7 B) C) 8 D) 6 E) En çok birini izleyenlerin sayısı = x a x x + x a x a 8 ( ) Korku filmi izleyenlerin sayısı x + a (x a) 8 bulunur. A 56 km B 7. Bugün günlerden perşembedir. gün önceki gün aşağıdakilerden hangisidir? V 8 km/sa AB (V V ) t 56 (8 6) t 56 t t saat t saat sonra aralarındaki mesafe (CD) C V 6 km / sa V 6 km/sa A) Pazartesi B) Salı C) Çarşamba D) Perşembe E) Cumartesi D x (mod 7) Bir hafta 7 gündür. Mod 7 ye göre işlem yapacağız. CD (V V ) t V 8 km / sa CD (8 6) 8 km olur x Salı Çarşamba gün önceki gün Salıdır. Perşembe

19 9 HALK BANKASI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ 7. Ozan'ın, Kerem'in bilyesi vardır. Ozan her gün bilyelerinden 8 tanesini Kerem'e, Kerem ise tanesini Ozan'a vermektedir. 7. Kaç gün sonra bilyeleri eşitlenir? A) 6 B) 8 C) D) E) Ozan Kerem e 8 bilye verip bilye alıyor. Bu durumda Ozan ın bilye sayısı her gün 8 6 tane azalır, Kerem in ise her gün 6 bilyesi artar. Yukarıda kare şeklinde şeffaf bir şekil verilmiştir. Şekil ok yönünde tam ortadan ikiye katlanınca aşağıdakilerden hangisi elde edilir? A) B) x gün sonra bilyeleri eşit olsun. 6 x 6 x x 88 x gün C) D) E) 7.? Yukarıdaki tabloda soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Şekil - l Şekil - ll A) D) B) E) C) Şekil - l ok yönünde katlanırsa Şekil - ll elde edilir. Şekilde satır ve sütunların kesiştikleri yerdeki eleman- 7. a b c lar satır ve sütunlardaki elemanların üst üste getirilmesiyle elde ediliyor. l Burada işareti işareti ile üst üste geldiğinde işareti görülüyor. ll Mesela; (işlem olsun.) () () lll? () () () () Soruda bizden istenen? () () olur. Yukarıdaki şekil matrisi belirli bir kurala göre oluşturulmuştur. Buna göre, soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) B) C) D) E)

20 Taralı parçalar saat yönünün tersine ilerliyorlar. (Kendisine komşu parçalara doğru) l a b c B, C, D ve E seçeneğindeki şekiller birbirinin aynıdır. Sadece şekiller döndürülmüştür. Bu şekilleri döndürerek A şekli elde edilemez. ll lll 77.? olur.? l ll lll lv V Yukarıda numaralandırılmış şekillerden hangisi di- ğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V 75. l ll lll lv V Yukarıdaki şekil dizisinin bir kurala göre oluşması için hangi iki şekil yer değiştirmelidir? lv. şekil diğerlerinden farklıdır. Çünkü l. şekli saat yönünde veya tersi yönde döndürerek ll., lll. ve V. şekilleri elde edebiliriz ama lv. şekli elde edemeyiz. A) I ve II D) III ve V B) I ve IV E) IV ve V C) II ve III ll. ve lll. şekil yer değiştirilirse şekil dizisi kurallı olur..... l lll ll lv V Karelerin hareket etme sırası;. -. satırdaki kareler, sonra ise. -. satırdaki karelerdir. 78. ve 79. SORULAR AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLANDIRILACAKTIR. 76. Aşağıdaki şekillerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Sabit Ücret (TL) Günlük Harcırah (TL) A) B) Doktor 9 5 Eczacı 8 Laborant 65 5 C) D) Hemşire Sağlık Teknisyeni E) Hizmet içi eğitime katılmak üzere şehir dışına çıkan doktor, eczacı, laborant, hemşire ve sağlık teknisyenlerine, unvanlarına göre bir sabit ücret ve kaldıkları her gün için günlük harcırah ödenecektir.

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

HB 203. TÜRKİYE HALK BANKASI BANKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI 21 KASIM 2009 Cumartesi 14.30 TEST GRUBUNUZ A CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

HB 203. TÜRKİYE HALK BANKASI BANKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI 21 KASIM 2009 Cumartesi 14.30 TEST GRUBUNUZ A CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ DYIN HB 203 HLKBNK TÜRKİYE HLK BNKSI BNKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINVI 21 KSIM 2009 Cumartesi 14.30 TEST GRUBUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 00000000001 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) plam cevaplama süresi 150 akikadır. (,5 saat) SAYISAL BÖLÜM SAYISAL - 1 TESTİ Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

MODÜLER ARİTMETİK Test -4

MODÜLER ARİTMETİK Test -4 MODÜLER ARİTMETİK Test -4 1. A doğal sayısının 7 ye bölümündeki kalan 4, B doğal sayısının 7 ye bölümündeki kalan 5 tir. Buna göre, A toplamının 7 ye bölümündeki kalan 3B A) 0 B) 1 C) D) 3 E) 4 5. I. 1

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 KPSS 009 GY-(31) YAPRAK TEST-17 19. SORU 31. x 1 3 9 1 x 1 7 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 3 B) C) 1 19. x 6 x 1 3 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 1 D) 1 E) KONU ANLATIM SAYFA 194 15. SORU

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 2008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) 2 2 C) 3 2 D) 22 24 E)

Detaylı

ÇIKARMA İŞLEMİ. A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. ... c) eksilen ...

ÇIKARMA İŞLEMİ. A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. ... c) eksilen ... ÇIKARMA İŞLEMİ A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. a) b) c) d) 4 1 3 a) eksilen çıkan fark 3 1 b) eksilen çıkan fark c) eksilen

Detaylı

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız.

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız. 9BÖLÜM DENKLEMLER DENKLEMLER TEST 1 1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. Sözel İfade Matematiksel İfade Orhan ın yaşının dört eksiği Bir sayının sekiz fazlası Cebimdeki

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI. a ve b birer doğal sayıdır. a 4.b olduğuna göre a+b toplamının en küçük değeri kaçtır?. A B A) B) C) D) C Yukarıdaki tabloda her karenin içindeki sayı sağındaki sayının

Detaylı

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde 1. Aşağıdaki kümelerden hangisi sonsuz küme belirtir? A) A = { x 4 < x < 36,x N} B) B = { x 19 < x,x asal sayı} C) C = { x x = 5k,0 < x < 100,k Z} D) D = { x x = 5, x Z} E) E = { x x < 19,x N}. A, B ve

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II.

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II. 1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Bütçe Kanunu B) Türk Medeni Kanunu C) Milletlerarası Anlaşmalar D) Seçim Kanunundaki

Detaylı

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, ÖSYM nin son yıllarda yaptığı sınavlardaki matematik sorularının eski sınav sorularından çok farklı olduğu herkes tarafından

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı TÜRK ANAYASA DÜZENİ 2016 Bahar dönemi Ara sınavı 1. Divan-ı Hümayun hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? A) I. Osman B) Orhan C) II. Murat D) III. Selim E) II. Mahmut 2. Divan-ı Hümayunun kaldırılmasıyla

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar,

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar, 1. 9 2 x 2 ifadesinin açılımında sabit x terim kaç olur? A) 672 B) 84 C) 1 D) -84.E) -672 6. Ali her gün cebinde kalan parasının %20 sini harcamaktadır. Pazartesi sabahı haftalığını alan Ali ni Salı günü

Detaylı

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları TEMEL HUKUK Hukuk ve Kaynakları HUKUK NEDİR Hukuk, toplumsal yaşam içinde kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle ilişkilerini düzenleyen ve uyulması, toplumu temsil eden güç tarafından yaptırıma

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

TEST. Tam Sayılar 1. ( 36) : (+12).( 3) : ( 2) 3 + [( 6) ( 2)] işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 9 B) 1 C) 1 D) 9

TEST. Tam Sayılar 1. ( 36) : (+12).( 3) : ( 2) 3 + [( 6) ( 2)] işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 9 B) 1 C) 1 D) 9 Tam Sayılar 1. ( 6) : (+12).( ) 7. Sınıf Matematik Soru Bankası 5. 4 2 : () + [( 6) ()] TEST 1 A) 9 B) C) 1 D) 9 A) B) 4 C) D) 2. 6. Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde modellenen işlem aşağıdakilerden (

Detaylı

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI KRTEZYEN ÇRPIM VE BĞINTI 3. Bölüm TEST -2 1. β={(x,y):2x+y=8,x,y N} şeklinde tanımlı β bağıntısı kaç elemanlıdır? ) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 6. R'de bağıntısı yansıyan ise a.b kaçtır? ) 18 B) 9 C) 2 D) 18

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir.

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. SORU 1 Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. B) Yürütmenin yasama ile yasamanın yürütme ile

Detaylı

YGS MATEMATİK SORU BANKASI

YGS MATEMATİK SORU BANKASI YGS MATEMATİK SORU BANKASI Sebahattin ÖLMEZ www.limityayinlari.com Sınavlara Hazırlık Serisi YGS Matematik Soru Bankası ISBN: 978-60-48--9 Copyright Lmt Limit Yayınları Bu kitabın tüm hakları Lmt Limit

Detaylı

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR 1 SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR RAKAM: Sayıları ifade etmek için kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerinden her birine rakam denir. Soru: a ve b farklı rakamlar olmak üzere a + b nin alabileceği

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz

Detaylı

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM 2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM TEST 1 1) Güzelyurt ta oturan bir aile piknik için arabayla Karpaz a gidip, geri dönüyor. Bu yolculuk sonunda arabanın km göstergesini kontrol

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı TOPLUM BİR NOKTADA HEM FİKİR PEKİ AMA NASIL: ÜÇ TEMEL SORU Toplumun görüşleri alındı mı? Katılımcı

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21 00 ÖSS Soruları,, 0,0. + + 0, 0, 0,00 işleminin sonucu kaçtır? ) ) 7 ) 9 ) ). ( y )( + y+ y ) ( y) c + m y ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ) y ) + y ) y y + y ) ) + y y. (0,

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

Genel Yetenek - Matematik KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

Genel Yetenek - Matematik KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK 1 KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32.

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32. 31. 33. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 32. 34. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 84 B) 80 C) 72 64 60 9 35. 37. x ve y gerçel sayıları işleminin sonucu kaçtır? eşitsizliklerini

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 10 FASİKÜL ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 10 FASİKÜL ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 10 FASİKÜL ISBN 978-605-318-525-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

PROBLEMLER DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 4) Bir kişi borcunun önce 2 7 sini sonra 3

PROBLEMLER DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 4) Bir kişi borcunun önce 2 7 sini sonra 3 DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 1) Toplamları 55 olan iki sayıdan, kuçüğünün üç katı ile büyüğünün iki katı eşittir. Bu iki sayının toplamı kaçtır? ) Bir kişi borcunun önce 2 7 sini sonra 3 ini ödüyor.

Detaylı

DENEME II 15.12.2013. 1. Bir havuzun tamamını A musluğu 12 saatte doldururken havuzun 1 3

DENEME II 15.12.2013. 1. Bir havuzun tamamını A musluğu 12 saatte doldururken havuzun 1 3 DENEME II 5..03. Bir havuzun tamamını A musluğu saatte doldururken havuzun 3 ünde bulunan bir B musluğu 0 saatte boşaltıyor. Havuz boş iken iki musluk aynı anda açılırsa havuz kaç saatte dolar? A) 30 B)

Detaylı

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 DGS SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-E hesaplanmasında,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ)

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 TÜRKÇE Test 1 Sözcükte Anlam... 3 Test 2 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri ve Mecaza Dayalı Söz Sanatları... 6 Test 3 Deyimler Atasözleri İkilemeler... 9 Test 4 Söz ve Sözcük

Detaylı