ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI SEMİNERİ Danışman: DOÇ.DR. HALİL BAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI SEMİNERİ Danışman: DOÇ.DR. HALİL BAL"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK- İNGİLİZ İLİŞKİLERİ ( ) KADİR ALGÜL ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI SEMİNERİ Danışman: DOÇ.DR. HALİL BAL İSTANBUL 2009

2

3 I İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.III KISALTMALAR. V GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ NDE TÜRK İNGİLİZ İLİŞKİLERİ Milli Mücadeleye Karşı İngiltere nin İzlediği Siyaset.7 2. Türkiye nin İngiltere ye Karşı İzlediği Siyaset 8 3. Türk İngiliz İlişkilerindeki Kısmi Yumuşama.9 İKİNCİ BÖLÜM ARASI TÜRK İNGİLİZ İLİŞKİLERİ Lozan Konferansı Sürecinde Türk İngiliz ilişkileri Türk İngiliz İlişkilerinde Musul Sorunu İç İsyanlarda İngiliz Etkisi Yılı Sonrasında Türk İngiliz İlişkileri 34 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ARASI TÜRK İNGİLİZ İLİŞKİLERİ Türkiye nin Milletler Cemiyeti ne Girişi ve İngiliz Faktörü İtalyan ve Alman Tehlikesiyle Gelişen Yakınlaşma Balkan Antantı nın Kurulması ve Dolaylı İşbirliği Süreci Akdeniz Paktı nda Oluşan İlişkiler Montreux Boğazlar Sözleşmesi ve Türk İngiliz İlişkilerine Etkileri İngiliz Kralı VIII. Edvard ın Türkiye yi Ziyareti Sadabad Paktı ve Dolaylı İşbirliği Süreci..87

4 II 8. Nyon Konferansı ve Yıllarında Türk İngiliz İlişkileri 89 SONUÇ...99 KAYNAKÇA 103

5 III ÖNSÖZ döneminde Türk-İngiliz ilişkilerinin en önemli yanı Atatürk dönemi olmasıdır. Türk-İngiliz ilişkilerinde bu dönemin ayrı bir yeri, kendine özgül bir yanı bulunmaktadır. Bu dönemdeki İç ve Dış politika, özellikle Atatürk tarafından formüle edilerek onun gözetiminde uygulanmıştır. Birinci Dünya Savaşı nın sonunda uğranan yenilgiyi değerlendiren, bunlardan gerekli dersleri çıkaran Atatürk, Türk Devleti nin parçalanmış ve bölünmüş geçmişini Osmanlı tarihinde benzeri görülen fetihlerle yeniden kurmayı aklından bile geçirmemiştir. Atatürk ün amacı, Türk Devleti nin bağımsızlığına kavuşmasını ve yaşama yeteneğini elde etmesini sağlamaktı. Atatürk, Anadolu nun işgaline karşı gerçekleştirilen Milli Mücadele sırasında ve sonunda Türk milletinin milli menfaatleri doğrultusunda bir dış politika belirledi. Milli Mücadeleden sonra da, 1930 lu yılların ortalarında dünyada kaba kuvvete başvurmanın yaygınlaştığı bir dönemde, Atatürk, bu yola ilgi göstermeden ülkesinin isteklerini dile getirirken, herkesçe bilinen güvenirliğinden dolayı anlayış ve destek toplamıştır. Kurulan yeni Türk Devleti nin devamının sağlanması çağdaş bir yapıda gerçekleştirilecek reformlara bağlıydı. Atatürk modernleşmek için Batı ya yönelmek gerektiği düşüncesindeydi. Türkiye nin çağdaş bir yapı kazanmasını güvenlik ihtiyacı olarak düşündüğü gibi çağdaşlaşma ya da batılılaşma Türkiye nin temel dış politikasının hedefi oldu. Atatürk batılılaşmak gerektiği düşüncesiyle Batılı Devletlerle yakın ilişkiler kurulmaya başlanmasında bütün Batı ülkeleri ile aynı seviyede bir politika takip etmemiştir. Almanya ve İtalya gibi devletlerle ilişkilerin belirli seviyede kalmasına özen göstermiştir. Öte yandan demokratik batı ülkeleri ile özellikle bunların içinden İngiltere ile daha yakın ilişkiler kurulmasına özen gösterilmiştir. Bu çalışmada, arası Türk-İngiliz ilişkilerine bütüncül bir gözle bakılarak konular ana hatlarıyla verilmeye çalışılmıştır. Dünyada gelişen olayların Türk-İngiliz ilişkilerine etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu konu hakkında yapılan araştırmalar, iki ülke ilişkileri tarihinin oldukça farklı bir seyir takip ettiğini göstermektedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmamızın amacı arasında meydana gelen olaylar ve bu süreçte iki ülkeyi ortak

6 IV paydada toplayan gelişmeler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede yapmış olduğumuz çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Milli Mücadele döneminde Türk-İngiliz ilişkileri ana hatlarıyla verilmeye çalışılmıştır. Bu süreç Türkiye nin önemli kazanımlar elde etmesiyle sonuçlanmış ve yapılan barış antlaşmasında Türkiye milli bir devlet olma yolunda en önemli adımını gerçekleştirmiştir. İkinci bölümde, arasında Türk-İngiliz ilişkilerindeki önemli olaylar açıklanmaya çalışılmıştır. Lozan Antlaşması nın bıraktığı bir takım sorunların çözülmeye çalışıldığı dönem incelenmiştir. Musul sorunu iki ülkeyi savaş noktasına kadar getirdiği için ilişkilerin gelişimi yavaş ilerlemiştir lu yıllarda Avrupa da meydana gelen buhranlara paralel olarak iki ülke arasındaki yakınlaşma başlamıştır. Üçüncü bölümde, tarihlerinde iki ülke arasında yaşanılan önemli olaylar incelenmeye çalışılmıştır. Bu dönemde Avrupa barış antlaşmalarından memnun olanlar yani anti-revizyonistler ve barış antlaşmalarından memnun olmayanlar yani revizyonistler olarak iki gruba ayrılmıştır. Böyle bir ortamda Türkiye barıştan yana olduğunu Milletler Cemiyeti ne girerek göstermiştir. Bu sırada özellikle İngiltere ile dolaylı işbirliği süreci de başlamıştır. Türkiye nin Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile İngilizlerle yakın bir politika sergilediği süreç incelenmiştir. Bu sözleşmeden sonra Türkiye İngiltere ile ittifaka doğru gidecek yolda ilk adımı atmıştır. Yaptığım bu çalışmada benden destek ve yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Doç. Dr. Halil Bal a bir kez daha sonsuz saygı ve teşekkürlerimi bildirmekle bahtiyarım. Kadir ALGÜL İstanbul

7 V KISALTMALAR A.A.M. A.A.M.D. a.g.e. a.g.m. AÜEHFD. bkz. : Atatürk Araştırma Merkezi : Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi : Adı Geçen Eser : Adı Geçen Makale : Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi : Bakınız C. : Cilt s. : Sayfa T.B.M.M. T.C. : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Türkiye Cumhuriyeti

8 1 GİRİŞ Türklerin İngilizlerle ilk teması 1097 yılındaki I. Haçlı seferi esnasında gerçekleşmiştir. Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere arasındaki iktisadi, sosyal, ekonomik ve siyasal ilişkilerin diğer Batı Avrupa Devletlerinden daha geç kurulduğunu görmekteyiz. İngiltere gerek iktisadi çıkarlarla gerekse siyasi destek sağlamak için ilk defa 1575 yılında Osmanlı Devleti nin dostluğunu ve güvenini kazanmak için gayretlerde bulunmuştur 1. Aslında bu tarihten önce de, İngiltere nin Akdeniz ve ticaret yolları ile ilgilendikleri görünmektedir. İngiltere yi bu bölge ile ilgilenmeye iten sebep, ticari faaliyetlerdir. 16. yüzyıldan itibaren İngilizler Akdeniz deki ticari etkinliklerini gittikçe artırdılar. Osmanlı İmparatorluğu bu bölgenin büyük bir bölümünü elinde bulunduruyordu. Bu sebeple İngilizler Osmanlı ile ticari ilişkiler kurmaya yöneldiler yılına kadar Osmanlı Devleti tarafından İngiltere ye 11 imtiyaz verildiği belgelerle ortaya çıkmıştır 3. İngiltere Osmanlı İmparatorluğu ile yılları arasında yaptığı anlaşmalarla, kendi tüccarına tanınan hakları genişletmiştir. 17. yüzyılda iyi olan Osmanlı-İngiliz ilişkileri, 18. yüzyıl ortalarına kadar varlığını sürdürmüştür. İki devlet arasındaki aktif siyasal ilişkiler bu yüzyılda başlamıştır. 18. yüzyıl ortalarından sonra, İngilizlerin Osmanlı İmparatorluğu aleyhine bazı faaliyetler içerisine girdikleri görünmektedir yılında Napolyon Bonapart ın, Osmanlı toprağı olan Mısır ı ele geçirmesi, Türk-İngiliz ilişkilerinde işbirliğini başlatan önemli bir dönüm noktası olmuştur 4. Mısır, İngiltere den Hindistan a giden en kısa deniz yollarının üzerinde bir kilit noktasıydı. Mısır ın dost ve zayıf bir Osmanlı Devleti nin elinde kalması, İngiltere için çok önemli idi. Aksi halde, Mısır ın, Fransa nın eline geçmesi, İngiltere 1 Durdu Mehmet Burak, Birinci Dünya Savaşı nda Türk İngiliz İlişkileri, Babil Yayınları, Ankara, 2004, s Elif Uyar, Türk İngiliz Siyasal İlişkileri ( ), Yeniden Anadolu ve Rumeli müdafaa i Hukuk Yayınları, Antalya, 2007, s.7. 3 Ali Kemal Meram, Belgelerle Türk İngiliz ilişkileri Tarihi, Kitaş Yayınları, İstanbul, 1969, s Meram,a.g.e.,s

9 2 için tehlike arz edebilecekti. Fransa nın Mısır a yerleşmesi Rusya içinde tehlikeli olacağından gerek İngiltere ve gerekse Rusya, Osmanlı Devleti nin yardımına koştular. Osmanlı Devleti, Fransa ya karşı İngiltere yi; İngiltere ye karşı da Rusya yı yanına alarak adeta bir denge politikası sürdürmeye başladı 5. Osmanlı Devleti uyguladığı denge politikaları ayakta kalmaya çalışmıştır. Bu ayakta kalışta, Avrupa devletleri arasındaki çekişmelerin rolü de büyüktür. Rusya, 1833 yılında Osmanlı Devleti yle imzaladığı Hünkâr İskelesi Antlaşması yla, İngiltere nin Yakın Doğu daki çıkarlarını sınırlamış oluyordu. İngiltere bu antlaşmayı protesto etmiştir. İngiltere, Rusya ile herhangi bir sürtüşmeye mahal vermeden dolaylı bir biçimde Osmanlı Devleti ni desteklemeye ve askeri gücünü artırmak için dışarıdan destek sağladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Palmerston un titizlikle yürüttüğü politika zamanla daha net bir hale geldi. İngiltere, padişaha askeri, sivil ve maliyede reform yapması için telkinde bulunmaya başladı. Mısır meselesi nedeniyle Osmanlı Devleti nin yanında yer alan İngiltere, bunun karşılığı olarak Osmanlı Devleti ile 16 Ağustos 1838 yılında Balta Limanı (Osmanlı-İngiliz) Ticaret Antlaşması nı imzaladı 6. İngiltere Osmanlı Devleti ni kendi ürünlerinin satıldığı ve mamul yerli üretimin neredeyse ortadan kaldırıldığı bir sömürge haline getirmişti 7. Devletin bağımsızlığını zedeleyen hatta ortadan kaldıran bu uygulamalar ve gelişmeler, devletin sonuna kadar devam etmiştir Ticaret Sözleşmesinin, İngiltere ye Osmanlı ülkesindeki ticaretindeki sağladığı ekonomik ve iktisadi imtiyazlar, şüphesiz İngiltere için Osmanlı İmparatorluğu nun parçalanma sürecini geciktirmeyi zorunlu kılıyordu. Çünkü Çanakkale ve İstanbul Boğazları da Rusya nın eline geçerse, İngiliz ticareti bundan büyük zarar görecekti. Fakat 1860 lardan sonra Türk-İngiliz ilişkilerinin bozulmaya başladığı görülür de İngiltere ve Fransa nın Mısır da söz sahibi olmak için birbirleriyle rekabet etmeleri 5 Fahir Armaoğlu,Siyasi Tarih,( ), SBF Yayınları, No:362, Ankara, 1975, s Uyar, a.g.e., s Ali Arslan, Efendi ve Uşak, İskenderiye Yayınları, İstanbul, 2008, s İbrahim Durhan, 1838 Tarihli Osmanlı İngiliz Ticaret Sözleşmesi ve Sonuçları AÜEHFD, C.6, 2002, s.1 2.

10 3 nedeniyle, Cidde olayları ve Suriye ayaklanmasına müdahale etmesi, İngiltere nin Osmanlı Devleti ne karşı tavır almasının başlangıcı kabul edilmektedir yılından 1890 yılına kadar Almanya nın üstünlük döneminin başlaması ve bu politikanın Rusya ile daha da güçlü hale gelmesi, Rusya yı Osmanlı Devleti karşısında serbest hale getirmişti. Bu durumdan çekinen İngiltere Osmanlı Devleti nin toprak bütünlüğünü koruma politikasını sürdürmesinin artık imkânsız hale geldiğini görmüştür Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı Devleti nin uğradığı yenilgiden sonra, İngiltere, yaklaşık yüz yıldan beri sürdürdüğü Osmanlı Devleti nin toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçti Osmanlı-Rus Savaşı na son veren Berlin Kongresi, Osmanlı- İngiliz ilişkilerinin bir dönüm noktasıdır 12. İngiltere Rusya nın Akdeniz den uzak tutulmasına çalışmaya yöneldi. Bu tedbirler Osmanlı İmparatorluğu ndan koparıp alacağı topraklarla sağlanabilirdi. İngiltere, Hindistan yolu üzerindeki esas kale olan Mısır a çok önceleri göz koymuştu yılında karaya asker çıkararak Mısır ı işgal etti. Bu olaydan sonra Türk-İngiliz ilişkileri, İngiltere nin Arap yarımadasına yönelik parçalayıcı siyaseti nedeniyle kopma noktasına gelmiş ve Osmanlıların İngiltere yerine Almanları devreye koyma siyasetine hız kazandırmıştır. Türkleri Avrupa dan çıkarma siyasetine soyunan İngiltere, 1912 de yönettiği Balkan Savaşı yla bu düşüncesini hayata geçirme fırsatını elde etmiştir. İngiltere nin asıl amacı, artık yavaş yavaş belirtileri hissedilen Dünya Savaşı arifesinde, Osmanlı Devleti ve müttefiki Almanya yı zayıflatmaktı. Balkan Savaşları nda büyük bir yenilgi ile ayrılması, Osmanlı Devletinin zayıfladığının adeta bir kanıtı oldu sonrasında İngiltere nin desteğini yitiren Osmanlı Devleti, yeni bir güç olarak ortaya çıkan Almanya ya dayanmaya başladı. Fakat Almanya nın amacı da İngiltere den farklı değildi; sadece uyguladığı yöntemler farklıydı. Ortadoğu nun stratejik öneminin yanı sıra, zengin petrol bölgeleri Osmanlı toprakları üzerindeki 9 Burak,a.g.e., s Burak,a.g.e., s Uyar, a.g.e., s Rifat Uçarol, Siyasi Tarih ( ), Der Yayınları, İstanbul, 2006, s Erdoğan Karakuş, İkinci Dünya Savaşı Öncesi İngiliz Belgelerinde Türk İngiliz İlişkileri( ), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2006, s

11 4 emperyalist rekabeti arttırıyordu. Almanya ve İtalya nın birliklerini geç tamamlamaları nedeniyle, emperyalist yarışta geç kalmaları ve kendilerinden önce bu yarışta önemli ilerlemeler sağlayan başta İngiltere olmak üzere diğer devletleri tehdit etmeleri, Birinci Dünya Savaşı nın ana nedenini oluşturmaktadır 14. Artık İngiltere, parçalanmakta olan Osmanlı Devleti nden en fazla parça almanın peşine düştü. İtilaf devletleri arasında yer alamayan Osmanlı Hükümeti, ister istemez Almanya tarafında yer almak zorunda kaldı. Osmanlı Devleti, İngiltere ile Mısır, Mezopotamya ve Çanakkale cephelerinde ilk defa doğrudan savaştı. İngiltere, daha Birinci Dünya Savaşı öncesinde Arapları Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtmaya başlamıştı. İngilizler Arap milliyetçiliğini destekleyerek, Osmanlı Devleti nden kopuş sürecini hızlandırdılar. Bunun sonucunda, Arap toprakları büyük ölçüde İngilizlerin kontrolüne geçti. İngilizler Arapların yanısıra Ermenileri de Osmanlı Devleti aleyhine kışkırttılar. Osmanlı Devleti nin 30 Ekim 1918 tarihinde imzaladığı Mondros Mütarekesi, Birinci Dünya Savaşı nı sona erdirdiği gibi, Osmanlı Devleti nin de sonunu getirdi Uyar, a.g.e., s Suna Kili, Türk Devrim Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür yayınları, İstanbul, 2006, s

12 5 BİRİNCİ BÖLÜM MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ NDE TÜRK-İNGİLİZ İLİŞKİLERİ Türk-İngiliz ilişkileri, Birinci Dünya Savaşı ndaki doğrudan çatışma döneminden sonra, yılları arasında bir dolaylı karşı karşıya gelme, dolaylı savaş dönemine girmiştir. Türk-İngiliz çatışması Mondros la birlikte sona ermiş bundan sonra Türkiye, doğuda Ermenistan a, batı da Yunanistan a karşı savaşırken aynı zamanda bu ülkeleri destekleyen İngilizlere karşı da savaşmış sayılır. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı nın sonunda tam bir çöküş yaşadı. İtilaf devletleri, Mondros Mütarekesi nin 7.maddesine dayanarak, kendi güvenliklerini tehlikede gördükleri Türkiye yi işgal etmeye başladılar 16. İşgallere karşı silahlı bir direniş yapılamayacağı, Padişah ve çevresinde, hükümet ve aydınlar arasında genellikle hâkim kanıydı. Padişah ve Osmanlı aydınlarının bir kısmı İngiliz himayesine girmekten yanaydılar. Mustafa Kemal Milli Mücadele nin başlangıcında ortaya çıkan kurtuluş yollarını şöyle değerlendirmektedir:... üç nevi karar ortaya atılmıştı: Birincisi, İngiltere Himayesini kabul etmek. İkincisi, Amerika mandasını talep etmek. Bu iki nevi karar sahipleri, Osmanlı Devleti nin bir kül halinde muhafazasını düşünenlerdir. Osmanlı memalikinin muhtelif devletler beyninde taksiminden ise kül halinde, bir devletin taht-ı himayesinde bulundurmağı tercih edenlerdir. Üçüncü karar: Mahalli halas çarelerine matuftur. Mesela; bazı mıntıkalar, kendilerinin Osmanlı Devleti nden fekkedileceği nazariyesine karşı ondan ayrılmamak tedbirlerine tevessül ediyor. Bazı mıntıkalar da, Osmanlı Devleti nin imha ve Osmanlı memleketlerinin imha olunacağını emrivaki kabul ederek kendi başlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Bu üç nevi kararın esbab-ı mucibesi vermiş olduğum izahat meyanında mevcuttur. 16 Hamza Eroğlu, Türk İnkılap Tarihi, Savaş Yayınları, Ankara, 2000, s.87.

13 6 Efendiler, ben, bu kararların hiçbirinde isabet görmedim. Çünkü bu kararların istinat ettiği bütün deliller ve mantıklar çürüktü, esassız idi. Hakikat-i halde, içinde bulunduğumuz tarihte, Osmanlı Devleti nin temelleri çökmüş ve ömrü tamam olmuştu. Osmanlı memleketleri tamamen parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk ün barındığı ata yurdu kalmıştı. Son mesele, bununda taksimini teminle uğraşılmakla ibaretti. Osmanlı Devleti, onun istiklali, padişah, halife, hükümet, bunlar hepsi medlulü kalmamış birtakım bimana elfazdan ibaretti. Nenin ve kimin masuniyeti için kimden ve ne muavenet talep olunmak isteniyordu. O halde ciddi ve hakiki karar ne olabilirdi? Efendiler bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da hâkimiyet-i milliyeye müstenit, bilâkaydüşart müstakil yeni bir Türk devleti tesis etmek! 17. Mustafa Kemal in 19 Mayıs 1919 günü Samsun a çıktığında, İzmir Yunanlılar tarafından işgal edileli birkaç gün olmuştu. Halkın tepkisinden çekinen İngilizler, Samsun daki güçlerine takviye etmişlerdi 18. İngilizler Mustafa Kemal in Samsuna çıkmasıyla birlikte onun faaliyetlerinden rahatsız olmaya başladılar. Havza daki faaliyetleri dolayısıyla İngiliz generali Milne, İstanbul Hükümeti nden Haziran başında şu taleplerde bulundu: General Kemal Paşa ile kurmaylarının vilayetlerde bulunuşlarının arzu edilir bir şey olmadığını Ekselansınıza bildirmekle şeref bulurum. Mümtaz bir generalle kurmay heyetinin memleket içinde yer yer dolaşmaları kamuoyunu tedirgin etmektedir. Ben askerlik bakımından bunların faaliyetlerini gereksiz görmekteyim. General Kemal Paşa ile heyetinin derhal İstanbul a dönmeleri için bir emir vermenizi dilerim 19. Kurtuluş Savaşı, aslında İngiltere ye karşı verilen bir mücadeledir. Bu açıdan Milli Mücadele dünya ya karşıdır. Sadece kullanılan bir piyon devlete karşı olduğu söylenip indirgenemez. Birinci Dünya Savaşı nı kazanan İngiltere, yenilen Osmanlı Devleti ne kabul ettirilmek istenen Sevr barış düzeninin önde gelen aktörüdür. Buna karşı başkaldıran Milli Mücadele ciler, Yunanistan a karşı savaşırken, onu ortaya süren İngiltere ile savaşmıştır. İngiltere Savaşı kazanan bir ülke olduğu halde, yeni 17 Elif Uyar, Türk İngiliz Siyasal ilişkileri ( ), Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa i Hukuk Yayınları, Antalya, 2007, s Ali İhsan Gencer, Sabahattin Özel, Türk İnkılap Tarihi, Der Yayınları, İstanbul, 2005, s Uyar, a.g.e., s

14 7 bir savaş için yeterince güçlü değildi. Savaş sonrası yeni ortamda, sömürgelerin çözülme süreci başlamıştı. Bu, İngiltere yi Hint yolunun güvenliğini sağlamada zora sokmaktaydı. Ayrıca savaş sonrası yeni iktisadi sorunların, ham madde kaynağı ve pazar olanakları sağlayan sömürgelerin önemini artırmaktaydı. İngiltere bundan sonra Osmanlı topraklarının daha da fazla ele geçirmesine özellikle Rusya tepki göstereceği için, daha çok Osmanlı Devleti nden kopacak ulusal toplulukları kendi etkinliği altına almaya çalışmıştır. İngiltere Osmanlı topraklarını kendisine dolaylı bir biçimde bağlamağa çalışırken, Türkiye yi destekler gibi görünmeğe çalışmıştır. İşte 1919 yılında Mustafa Kemal in önderliğindeki Türk Milli Mücadele si başlarken, Türk-İngiliz ilişkileri bu yöndedir. İngiltere nin planını bozan, Anadolu hareketinin eşi benzeri görülmemiş direnişi olmuştur. Mustafa Kemal, hem askeri alanda gücünü kanıtlamış; hem de siyasal etkenlerden yararlanmasını bilmiştir Milli Mücadele ye Karşı İngiltere nin İzlediğini Siyaset Savaş sonunda İngiliz parlamentosunda Osmanlı Devleti, savaşın 2-3 yıl daha uzamasına neden olmakla ve Hıristiyan azınlıklara kötü davranmakla suçlanmaktaydı. Neticede, Osmanlı Devleti nin parçalanmasını ve Türkler e kendilerinin belirleyeceği bir miktar toprak bırakılması öngörülmüştür. İngilizler Milli Mücadele ileri gelenlerinin Sovyet Rusya ile Birleşmesini engellemeye çalışıyorlardı. Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında bir tampon devlet oluşturmak isteyen İngiltere, bunu Ermeni ve Kürt yönetimleriyle kurmayı hedefliyordu. İngilizlerin bu oluşumlara gitmesindeki asıl amaçları Anadolu da işgalci güçlere karşı uyanan Türk Milli hareketini söndürmeye çalışmaktı 21. Ayrıca Musul ve Kerkük petrol bölgelerini koruyacak kukla bir devlet vücuda getirmekti. Kurulması düşünülen Kürt manda yönetiminin bulunduğu bölgenin petrol bölgesi olması nedeniyle, Kürtlerin İngiltere nezdinde değeri yüksekti. Burada İngilizlerin kışkırtıcı politikaları etkili olmuştur. İngiltere nin Osmanlı Devleti ne karşı uyguladığı politikalardan biri de, Batı Anadolu nun İtalyanlar yerine Yunanlılara verilmesini sağlamaktı. İtalyanların 20 Ömer Kürkçüoğlu, Türk İngiliz İlişkileri ( ), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No.141, Ankara, 1976, s Burak, a.g.e., s.221.

15 8 emperyalist emellerine mani olmak isteyen İngilizler, kolayca yönlendirebileceklerini düşündükleri Yunanlıları desteklediler. İngilizler Nasturileri de kışkırtmışlar, onların saldırı hareketlerinin idaresini doğrudan üzerlerine almışlardır. Kandırılmış Çerkezler de, bağımsız bir Çerkez hükümeti kurmak emelindeydiler. Bütün bunlardan da kötüsü, ulusu idare edenlerden bir kısmı düşmanlarla işbirliği halinde idiler. Türk ulusu nerede ise ümidini kaybetmek üzere idi Türkiye nin İngiltere ye Karşı İzlediği Siyaset Birinci Dünya Savaşı sonlarına doğru, İngiltere nin ağırlığı artmıştı. Bu Osmanlı Devleti nin zararınaydı. Oluşan Türk düşmanlığı karşısında Mustafa Kemal, büyük devletleri İngiltere ye ve birbirlerine karşı kullanmaya çalıştı. İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıklarından yararlanarak, bu bloku parçalamaya yöneldi. Geleneksel denge politikasını izleyen İngiltere, Almanya nın aşırı zayıflamasını istemiyor; Fransa yı dengelemesini istiyordu. Fransa ise Almanya nın bir daha kendisini rahatsız etmeyecek bir şekilde yıpratmayı amaç edinmişti. Mustafa Kemal, İtalya ile İngiltere arasındaki sorunlardan da yararlanarak, İtalya ile ilişkilerini geliştirmeye çalıştı. İtalya da ilerisi için Mustafa kemal e yanaştı. Mustafa Kemal, Milli Mücadele başlangıcında İngilizler le ilişkileri bütünüyle bozmamaya özen göstermişti. İlk yıllarda en gergin dönem, İstanbul un resmen işgali dönemine rastlamaktadır. Bu işgal üzerine Mustafa Kemal Paşa, bütün cihana protesto ederek, bu işgalin haksız ve hükümsüz olduğunu ilan etmiştir 23. İngilizlerin tutum ve amaçlarını açığa vurması bakımından Mareşal Fevzi Çakmak ın 27 Nisan 1920 tarihinde, Büyük Millet Meclisi nde yaptığı konuşma tarihi bir önem taşımaktadır:... İngilizlerin istediği, Kuvayi Milliye nin ret ve suçlandırılması idi. Biz de Kuvayi Milliye nin, haksız işgallerden ve Yunanlıların İzmir ve Aydın daki zulümlerinden doğduğunu ve bu haklı savunmayı reddetmenin ulusumuza karşı bir hıyanet teşkil edeceğini, bunu yapamayacağımızı söyleyemiyorduk... Diledikleri yolda bir hükümeti getirip, kendilerinden bir İngiliz 22 Genel Kurmay Yayınları, Tarihte Türk İngiliz ilişkileri, Gnkur. Basımevi, Ankara, 1975, s Eroğlu, a.g.e., s.139.

16 9 erinin bile burnu kanamaksızın bir harp ile bizi bize kırdırmak istiyorlardı. Malumunuz olan hattı hümayunlar ve fetvalar, İslamı birbirine düşürmek için, 1400 yıllık İslam tarihinde misli görülmemiş bir İngiliz arabozuculuğunun acı bir belgesidir. Bize açıkça söylediler: Biz dilediğimiz yolda yani en ağır şartları imzalayacak bir hükümeti bulup getireceğiz dediler. Bu tarihte İngilizlerin düzenledikleri planın esas hatları, önce ulusu iç ayrılıklara düşürmek ve bölmekti. Gerçekten, iç ayrılıklarla ulusun bütünü ile çökeceğini ve tüm memleketin bir iki ay içerisinde kölelik zincirine vurulacağını ümit ediyorlardı. 24 Atatürk, İngiltere ve Fransa nın yeni bir savaşa girmek istemediklerinin bilincindeydi. Bu ülkelerin kamuoyları da barıştan başka bir şey düşünmüyorlardı. İngiltere, emellerine işbirlikçiler ve taşeronlar kullanarak ulaşmaya varmak istiyordu Türk-İngiliz İlişkilerindeki Kısmi Yumuşama 1921 yılında ilişkilerde göreceli bir yumuşama görülmeye başlamıştır. Bunda etkili olan faktörlerin başında Ekim 1920 de Yunanistan Kralı Aleksandr ın ölümünün ardından yapılan seçimlerde İngiltere tarafından desteklenen Venizelos un seçimleri kaybetmesi gelmektedir. Buna rağmen, iki ülke arasındaki ilişkilerde zaman zaman yine gerginlikler yaşanmıştır 26. İngiltere nin Türkiye karşısında politik yumuşamasında, Sovyetler Birliği ile 16 Mart 1921 yılında imzalanan Moskova Antlaşması etkili olmuştur. Ayrıca Türk Halkının yiğit ruhu ve bağımsızlık tutkusu İngiltere nin izlediği politikanın yumuşamasına neden olmuştur 27. İkinci İnönü zaferi, İngiltere de Yunanistan a karşı olumsuz bir izlenim yarattı. Esirlerin karşılıklı olarak serbest bırakılmasına ilişkin yapılan görüşmeler Ekim 1921 de tüm esirlerin karşılıklı olarak bırakılmasıyla sonuçlandı den beri adım adım gerileyen İngiltere, sonunda 1922 Ekiminde, Anadolu daki savaşın Mütareke yle sonuçlanmasını kabul edecektir. İngiliz Dışişleri için, Anadolu nun gücünün somut bir biçimde ortaya çıkması, 1.ve 2. İnönü Zaferi nin; fakat daha kesin olarak Eylül 1921 deki Sakarya Zaferi nin sonucudur. 24 Ertuna, a.g.e., s Sabahattin Özel, Atatürk ve Atatürkçülük, Derin Yayınları, 2006, s Kürkçüoğlu, a.g.e., s Özel, a.g.e., s.343.

17 yılından başlayarak, İngiltere nin; Türkiye yi parçalama politikasının dayanakları olan Yunanistan ın, Ermenilerin ve Kürtlerin mücadelesine olan desteğinin azaldığı görülmektedir. Aynı zamanda İngiltere nin, İstanbul Hükümeti ne karşı ilgisi de azalmaktadır. Ankara ile Londra arasında görülen yumuşamanın ilk belirtilerinin ortaya çıkmasıyla, İstanbul Hükümeti, İngiltere nin Ankara yla temas için nabız yoklamalarında bir aracı rolü oynamıştır. Çünkü bu sıralarda Ankara ile Londra arasında doğrudan bir temas olanağı yoktur. Burada İstanbul Hükümeti nin Ankara ya uymak zorunda olduğu görülmektedir deki Londra Konferansı, bunu somut bir biçimde ortaya koyar. Ankara Hükümeti nin İstanbul daki temsilcisi Hamit Bey le General Harington arasında temas kurulmasıyla, Ankara-Londra arasında doğrudan bir temas kurulmuştur 28. Lord Curzon, 16 Mart 1922 tarihinde Yusuf Kemal Bey le görüşmesinde Irak sınırına yapılan Türk yığınağından şikayet etti. Yusuf Kemal Bey de, Türker in amacının barış olduğunu belirtmiştir. İngiltere nin ve diğer itilaf devletlerinin hükümeti oyalamaya yönelik olduğunu gören Mustafa Kemal, tüm cephelerde saldırı emri vermiştir. Kısa bir süre içerisinde büyük bir zafer kazanan Türk Milleti İngiliz basınında ve kamuoyunda tam bir şok etkisi yarattı. Müttefiklerinden yeterli destek görmeyen İngiltere, istemeyerek de olsa Mudanya Mütarekesi ni imzalamak zorunda kaldı. Bu mütareke ile silahlı mücadeleye girilmeden, Trakya ve Boğazlar bölgesi kurtarılmış oldu 29. Sevr i kabul ettirebileceklerini sanan İtilaf Devletleri bu mütareke ile kendilerini için Sevr in bir hayal olduğunu kabul etmiş oldular. Mudanya Mütarekesi, Türk İstiklal savaşının Türk zaferiyle sonuçlandığını gösteren ilk diplomatik ve siyasi belge olması bakımından önemlidir Kürkçüoğlu, a.g.e., s Uyar, a.g.e., s Ali İhsan Gencer, Sabahattin Özel, Türk İnkılap Tarihi, Der Yayınları, İstanbul, 2005, s ; Hamza Eroğlu, a.g.e., s.195.; Suna Kili, a.g.e., s.196.; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2006, s.324.

18 11 İKİNCİ BÖLÜM ARASI TÜRK-İNGİLİZ İLİŞKİLERİ 1. Lozan Konferansı Sürecinde Türk-İngiliz İlişkileri Lozan Konferansı nda; İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve birçok mağrur küçük devlet, Balkan devletleri, genel savaştan sonra tek başına kendilerine karşı koyan yeni Türk Devleti ile davalarını çözümlemek istiyorlardı 31. İngiltere yi temsil eden Lord Curzon, müttefiki olan diğer itilaf devletleriyle birlikte, Türkiye ye karşı bir cephe oluşturmaya çalıştı. Curzon, diplomatik zekâsını kullanarak ve çeşitli baskı yollarına başvurarak Türkiye ye kendi isteklerini kabul ettirmeye çalıştı. İngiltere nin İstanbul ve Boğazlar da asker bulundurması ve bunun yanısıra yeni Yunanistan hükümetinin Batı Trakya daki Yunan ordusunu yeniden örgütlemeye teşvik etmesini dile getirdi. Lozan Konferansı nın ilk toplantılarının başlamasından itibaren İngiliz temsilci Lord Curzon ile Türk temsilcisi İsmet Paşa arasında belirgin bir çekişme ortaya çıktı. Curzon, Boğazlar da Türk egemenliğinin kısıtlanması, Türklerin Meriç ten öteye geçmemesi, Ege Adaları nın Yunanistan ve İtalya da kalması gibi siyasi hedefleri konusunda Müttefikleri ile görüşerek, bu konularda Müttefiklerini önemli ölçüde ikna etmiş ve konferansa katılmıştır. Görüldüğü gibi Lord Curzon un amacı Türk delegesine Mondros Mütareke sinin şartlarından ya da Sevr Antlaşması nın şartlarından çokta fazla bir değişiklik gerçekleştirmeyerek barış anlaşmasını imzalatmaktır. 32 İsmet Paşa, Lozan Konferansı na ilişkin anılarında Lord Curzon un izlediği politikalar hakkında şu bilgileri vermektedir: 31 Mustafa Önalan, Milli Mücadele Döneminde Türk İngiliz Münasebetleri ( ), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş, 2008, s Şefika Özmen, Türk ingiliz İlişkilerinde Restorasyon Dönemi ( ), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2009, s

19 12 Bidayette İngiliz taleplerinden, İngiliz meselelerinden neyi reddedersem, o oturumda uğraştıktan sonra müzakereyi koparmıyor, başka oturuma bırakıyordu. Birinci konferansın yarısından sonra nihayete yaklaşıncaya kadar edindiğim kanaat o oldu ki, İngilizler le hangi meselede çatıştıysak, aynı şekilde meseleyi sonraya bırakıyor, fakat arkasından müttefiklerin, büyüklü küçüklü kimin ne meselesi çıkarsa, o meselenin en hararetli taraftarı, başlıca davacısı ve destekçisi, takipçisi kesiliyordu. Yunan davası için, hepsi için ayrı ayrı kendisi davacı oluyor ve müttefikleri beraber tutmak maksadıyla elinden gelen gayreti hem Lozan da, hem merkezde sarf ediyor, temin ediyordu. Evvelce de söylediğim gibi, diğer müttefiklerden öyle bir kanaat edinmiştim ki, hepsinin her meselesini halletmek için Türkiye nin bütün menbaları, bütün kudretleri kifayet etmeyecektir. Bunu bir tarafa bırakalım, kifayet etse de versem bile, ondan sonra dostluk olarak bana söyleyecekleri, geriye İngiliz meselesi kalıyor, onları siz aranızda halledersinizden ibaretti. Bu netice karşısında, konferansta bir inkıta (kesinti) yapacak meseleyi, İngiliz meselesini tasfiye etmeyi öne aldım. Ondan sonra İngilizler in sulhtan başka konferansla bir ilgilileri ve menfaatleri kalmamasına dikkat ettim. Lozan Konferansının inkıta günlerinde müttefikler arasında hasıl olan vaziyet, takip ettiğimiz bu politikanın eseridir. İkinci konferans işte bu dava içinde başlamıştır. Anlattığım bütün bu çekişmeler esnasında Lord Curzon, başlıca mücadeleci, müttefikleri etrafında toplamaya sevk ve idare etmeye muktedir bir manevracı olarak görünmüştür. 33 Lozan Barış Konferansı sürecinde İngiltere nin üzerinde ağırlıkla durduğu konular, Boğazların statüsü ve Musul meselesi olmuştur. 34 İlk olarak Trakya Sınırları Sorunu ele alındı. İsmet Paşa, Doğu Trakya için 1913 sınırını ve Batı Trakya için Ulusal Ant gereğince plebisite başvurulmasını istedi. Bulgaristan Batı Trakya nın geri verilmesini veya özerk bir idare kurulmasını talep etmişti. Buna karşın Lord Curzon ise Doğu Trakya sınırının Meriç Nehri olacağını ileri sürdü. Curzon, Türk Delegasyonunun Batı Trakya ve Türkiye ye yakın 33 Uyar, a.g.e., s Özmen, a.g.e., s. 32.

20 13 Ege adalarının Türkiye ye bağlanmasını istemelerine daima karşı çıkmıştır. İsmet Paşa, Batı Trakya konusunda ısrarcı idi. Fakat Türkiye nin Meriç in batısında toprak isteğine karşı gelindi. Trakya sınırı ve Batı Trakya Meselesi tartışmalarından bir neticeye varılmadan sona erdi. Ege Denizi adalarının durumu da konferansta ele alınan diğer bir konu idi. İsmet Paşa; Ege ve Akdeniz adalarının, coğrafi bakımdan Anadolu nun devamı olmaları sebebiyle Türkiye nin savunması ve güvenliği bakımından büyük önem taşıdığını belirtti. Alınan karara göre, İmroz ve Bozcaada nın ve Asya kıyılarından üç milden az uzaklıkta bulunan adaların aksine hüküm olmadıkça Türkiye ye verilmesi ve bu adaların askerden arınmasına karar verildi. 35 Boğazlar Meselesi, Lozan da uzun ve şiddetli tartışmalara yol açmıştır. 36 Boğazlar Meselesinin görüşülmesine 4 Aralık 1922 de başlandı. İngiltere nin siyasi ve askeri çıkarlarının korunmasında stratejik bir öneme sahip olmuş, bu ülkenin dış politikasını belirleyen en temel noktalardan birini oluşturmuştur. İsmet Paşa, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarını Türkiye nin egemenliği altındaki topraklar üzerinde bulunması sebebiyle, meselenin öncelikle Türkiye yi ilgilendirdiğini ve Türkiye nin Boğazlar meselesindeki görüşlerin Misak-ı Milli sınırı dahilinde olduğunu belirtmiştir. 37 Askeri gerçekler ve içinde bulunulan şartlar itibari ile Boğazlar Türk kontrolüne geçeceği hem İngiltere hem de Müttefikleri tarafından çoktan kabul edilmiştir. Dolayısıyla bu dönem diplomasisinin üzerinde yoğunlaştığı mesele, Türkiye nin kontrolü ve hâkimiyeti altında iken ve Müttefik işgal güçlerinin bulunmadığı bir ortamda, Boğazlardan serbest geçişin nasıl sağlanacağı ve sürdürüleceği konusudur. Bu konuda Lord Curzon nun asıl istediği, Boğazlardan serbest geçiş prensibini Türklere kabul ettirmek üzere kurulmuş, müzakereler bu esas üzerinde yürütülmüştür. İngilizler için, Sovyet-Türk ortak duruşunu bozacak her şeyi yapmak gerekli ve meşru görülüyordu. İngiltere, Boğazlar yöresinde ve Doğu Akdeniz de askeri ve stratejik mevzilerini güvence altına almak istiyordu. 35 Önalan, a.g.e., s Yaşar Akbıyık, Zaferin Tescili: Lozan (Lausanne) Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2006, s Önalan, a.g.e., s.72.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898)

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) 1897 Türk-Yunan Savaşı (TESELYA SAVAŞI) Teselya savaşları nın aslı Girit adası olayları ile başlamıştır, 1894 Haziran'ında Rumlar Halepa Sözleşmesi'nin uygulanmasını

Detaylı

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir Yalnız z ufku görmek g kafi değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir 1 Günümüz bilgi çağıdır. Bilgisiz mücadele mümkün değildir. 2 Türkiye nin Jeopolitiği ; Yani Yerinin Önemi, Gücünü, Hedeflerini

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. 4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta önemli bir sporumuzdur. Geleneksel ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir. öğeler geldi. Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

Yak ndo u Medyas nda Türkiye ve AB Müktesebatlar - srail örne inde

Yak ndo u Medyas nda Türkiye ve AB Müktesebatlar - srail örne inde Yak ndo u Medyas nda Türkiye ve AB Müktesebatlar - Dr. Gil Yaron Dostumun dostu, benim en iyi dostumdur - veya İsrail gözüyle Türkiye AB Geçenlerde Tel Aviv kentinin en merkezi yeri olan Rabin Meydanı

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN* 3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Ortodoks Hıristiyanlık hukukunda vakıf var mı, yok mu, bir sorgulayın. Birinci sorum bu Hıristiyan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV.

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV. İZMİR BARO BAŞKANLIĞI NA Strasburg da yapılacak olan Doğu PERİNÇEK AİHM davasında yönetim kurulumuzun kararı ile temsilci olarak görevlendirildim. Bir çok kişi ve kuruluşun yanı sıra hukukçu olarak TÜRKİYE

Detaylı

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ)

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 439 AGİK Sonuç Bildirgesi AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 3 Temmuz 1973'te Helsinki'de açılan ve 18 Eylül 1973'ten 21 Temmuz 1985'e kadar Cenevre'de süregelen

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2015 2016 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Öğrencinin Adı-Soyadı: Ödevin Veriliş Tarihi: 20 OCAK 2016 Ödevin Teslim Tarihi: 8 ŞUBAT 2016 1-Damat Ferit Hükümeti

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 Güzel İzmir imizin kurtuluşu, bugün doksan birinci yılına basıyor. Bu mutlu günü anarken, harp tarihinde eşi görûlmiyen Başkomutanlık Meydan Muharebesindeki geniş

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur?

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur? Kurtuluş Savaşında Cepheler 1.DOĞU CEPHESİ : 1878 Berlin Antlaşması nda Rusya nın Ermeniler in koruyuculuğunu üstlenmesiyle Ermeni sorunu ortaya çıkmıştır. Özellikle Rusya nın, ayrıca İngiltere ve Fransa

Detaylı

Kerkük, Telafer, Kerkük...

Kerkük, Telafer, Kerkük... Kerkük, Telafer, Kerkük... P R O F. D R. Ü M İ T Ö Z D A Ğ A L A E D D İ N PA R M A K S I Z BAĞIMSIZ TÜRKMENELİ CUMHURİYETİ Kerkük Krizi ve Türkiye'nin Irak Politikası gerekçelerden vazgeçerek konuyu

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER III XI 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 2. Coğrafi Durum... 5 a. Çanakkale

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) KURULUŞ RAPORLARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) Kuruluş adı Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluş Tarihi 1945 Merkezi New York (ABD) Üye ülke sayısı 192 Genel Sekreter Ban Ki-mun Genel Bilgiler Dünya barışı ve sosyal

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ

UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ Yrd. Doç. Dr. A. Poyraz GÜRSON Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü Dr. A. Poyraz Gürson, İlk-ortaöğretim ve liseyi İzmir Karşıyaka'da tamamlamayı müteakip

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi nin 50 nci Yılı Konferansı Ankara da Düzenlendi

Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi nin 50 nci Yılı Konferansı Ankara da Düzenlendi Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi nin 50 nci Yılı Konferansı Ankara da Düzenlendi Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), Ankara Üniversitesi ve Ziraat Bankası işbirliği ile Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK?

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK? LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) 1. TBMM saltanatı kaldırarak İtlaf Devletlernn kllk çıkartma oyunları bozuldu. 2. Konferansın İzmr'de toplanması teklf reddedld. Neden İzmr :...... 3. Konferansa

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 13 ARALIK 2015 Saat:

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE -

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE - -. ÜNİTE - Mustafa'da Çocuktu Selanik'in Sosyal ve Kültürel Yapısı 5. Soruda yer alan çok farklı ırkların bir arada yaşaması şehrin çok uluslu bir yapıda olduğunu ve kültürel yapının zengin olduğunu kanıtlamaktadır.

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 13 Haziran 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 13 Haziran 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 13 Haziran 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER BOE/Carney, "Faizler piyasaların beklediğinden daha yakın zamanda artabilir" İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, İngiltere'de faiz oranlarının

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

YUNAN'A BEŞ BEŞ BAKİ SARISAKAL

YUNAN'A BEŞ BEŞ BAKİ SARISAKAL YUNAN'A BEŞ BEŞ BAKİ SARISAKAL YUNAN'A BEŞ BEŞ Kurtuluş Savaşı ndan 7 yıl sonra ilk kez bir Yunan Takımı; Selanik Şampiyonu Aris 1, yurdumuza gelmişti. Bu, temeli atılmakta olan Türk-Yunan Dostluğu çerçevesi

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı