ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI SEMİNERİ Danışman: DOÇ.DR. HALİL BAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI SEMİNERİ Danışman: DOÇ.DR. HALİL BAL"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK- İNGİLİZ İLİŞKİLERİ ( ) KADİR ALGÜL ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI SEMİNERİ Danışman: DOÇ.DR. HALİL BAL İSTANBUL 2009

2

3 I İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.III KISALTMALAR. V GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ NDE TÜRK İNGİLİZ İLİŞKİLERİ Milli Mücadeleye Karşı İngiltere nin İzlediği Siyaset.7 2. Türkiye nin İngiltere ye Karşı İzlediği Siyaset 8 3. Türk İngiliz İlişkilerindeki Kısmi Yumuşama.9 İKİNCİ BÖLÜM ARASI TÜRK İNGİLİZ İLİŞKİLERİ Lozan Konferansı Sürecinde Türk İngiliz ilişkileri Türk İngiliz İlişkilerinde Musul Sorunu İç İsyanlarda İngiliz Etkisi Yılı Sonrasında Türk İngiliz İlişkileri 34 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ARASI TÜRK İNGİLİZ İLİŞKİLERİ Türkiye nin Milletler Cemiyeti ne Girişi ve İngiliz Faktörü İtalyan ve Alman Tehlikesiyle Gelişen Yakınlaşma Balkan Antantı nın Kurulması ve Dolaylı İşbirliği Süreci Akdeniz Paktı nda Oluşan İlişkiler Montreux Boğazlar Sözleşmesi ve Türk İngiliz İlişkilerine Etkileri İngiliz Kralı VIII. Edvard ın Türkiye yi Ziyareti Sadabad Paktı ve Dolaylı İşbirliği Süreci..87

4 II 8. Nyon Konferansı ve Yıllarında Türk İngiliz İlişkileri 89 SONUÇ...99 KAYNAKÇA 103

5 III ÖNSÖZ döneminde Türk-İngiliz ilişkilerinin en önemli yanı Atatürk dönemi olmasıdır. Türk-İngiliz ilişkilerinde bu dönemin ayrı bir yeri, kendine özgül bir yanı bulunmaktadır. Bu dönemdeki İç ve Dış politika, özellikle Atatürk tarafından formüle edilerek onun gözetiminde uygulanmıştır. Birinci Dünya Savaşı nın sonunda uğranan yenilgiyi değerlendiren, bunlardan gerekli dersleri çıkaran Atatürk, Türk Devleti nin parçalanmış ve bölünmüş geçmişini Osmanlı tarihinde benzeri görülen fetihlerle yeniden kurmayı aklından bile geçirmemiştir. Atatürk ün amacı, Türk Devleti nin bağımsızlığına kavuşmasını ve yaşama yeteneğini elde etmesini sağlamaktı. Atatürk, Anadolu nun işgaline karşı gerçekleştirilen Milli Mücadele sırasında ve sonunda Türk milletinin milli menfaatleri doğrultusunda bir dış politika belirledi. Milli Mücadeleden sonra da, 1930 lu yılların ortalarında dünyada kaba kuvvete başvurmanın yaygınlaştığı bir dönemde, Atatürk, bu yola ilgi göstermeden ülkesinin isteklerini dile getirirken, herkesçe bilinen güvenirliğinden dolayı anlayış ve destek toplamıştır. Kurulan yeni Türk Devleti nin devamının sağlanması çağdaş bir yapıda gerçekleştirilecek reformlara bağlıydı. Atatürk modernleşmek için Batı ya yönelmek gerektiği düşüncesindeydi. Türkiye nin çağdaş bir yapı kazanmasını güvenlik ihtiyacı olarak düşündüğü gibi çağdaşlaşma ya da batılılaşma Türkiye nin temel dış politikasının hedefi oldu. Atatürk batılılaşmak gerektiği düşüncesiyle Batılı Devletlerle yakın ilişkiler kurulmaya başlanmasında bütün Batı ülkeleri ile aynı seviyede bir politika takip etmemiştir. Almanya ve İtalya gibi devletlerle ilişkilerin belirli seviyede kalmasına özen göstermiştir. Öte yandan demokratik batı ülkeleri ile özellikle bunların içinden İngiltere ile daha yakın ilişkiler kurulmasına özen gösterilmiştir. Bu çalışmada, arası Türk-İngiliz ilişkilerine bütüncül bir gözle bakılarak konular ana hatlarıyla verilmeye çalışılmıştır. Dünyada gelişen olayların Türk-İngiliz ilişkilerine etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu konu hakkında yapılan araştırmalar, iki ülke ilişkileri tarihinin oldukça farklı bir seyir takip ettiğini göstermektedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmamızın amacı arasında meydana gelen olaylar ve bu süreçte iki ülkeyi ortak

6 IV paydada toplayan gelişmeler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede yapmış olduğumuz çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Milli Mücadele döneminde Türk-İngiliz ilişkileri ana hatlarıyla verilmeye çalışılmıştır. Bu süreç Türkiye nin önemli kazanımlar elde etmesiyle sonuçlanmış ve yapılan barış antlaşmasında Türkiye milli bir devlet olma yolunda en önemli adımını gerçekleştirmiştir. İkinci bölümde, arasında Türk-İngiliz ilişkilerindeki önemli olaylar açıklanmaya çalışılmıştır. Lozan Antlaşması nın bıraktığı bir takım sorunların çözülmeye çalışıldığı dönem incelenmiştir. Musul sorunu iki ülkeyi savaş noktasına kadar getirdiği için ilişkilerin gelişimi yavaş ilerlemiştir lu yıllarda Avrupa da meydana gelen buhranlara paralel olarak iki ülke arasındaki yakınlaşma başlamıştır. Üçüncü bölümde, tarihlerinde iki ülke arasında yaşanılan önemli olaylar incelenmeye çalışılmıştır. Bu dönemde Avrupa barış antlaşmalarından memnun olanlar yani anti-revizyonistler ve barış antlaşmalarından memnun olmayanlar yani revizyonistler olarak iki gruba ayrılmıştır. Böyle bir ortamda Türkiye barıştan yana olduğunu Milletler Cemiyeti ne girerek göstermiştir. Bu sırada özellikle İngiltere ile dolaylı işbirliği süreci de başlamıştır. Türkiye nin Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile İngilizlerle yakın bir politika sergilediği süreç incelenmiştir. Bu sözleşmeden sonra Türkiye İngiltere ile ittifaka doğru gidecek yolda ilk adımı atmıştır. Yaptığım bu çalışmada benden destek ve yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Doç. Dr. Halil Bal a bir kez daha sonsuz saygı ve teşekkürlerimi bildirmekle bahtiyarım. Kadir ALGÜL İstanbul

7 V KISALTMALAR A.A.M. A.A.M.D. a.g.e. a.g.m. AÜEHFD. bkz. : Atatürk Araştırma Merkezi : Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi : Adı Geçen Eser : Adı Geçen Makale : Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi : Bakınız C. : Cilt s. : Sayfa T.B.M.M. T.C. : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Türkiye Cumhuriyeti

8 1 GİRİŞ Türklerin İngilizlerle ilk teması 1097 yılındaki I. Haçlı seferi esnasında gerçekleşmiştir. Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere arasındaki iktisadi, sosyal, ekonomik ve siyasal ilişkilerin diğer Batı Avrupa Devletlerinden daha geç kurulduğunu görmekteyiz. İngiltere gerek iktisadi çıkarlarla gerekse siyasi destek sağlamak için ilk defa 1575 yılında Osmanlı Devleti nin dostluğunu ve güvenini kazanmak için gayretlerde bulunmuştur 1. Aslında bu tarihten önce de, İngiltere nin Akdeniz ve ticaret yolları ile ilgilendikleri görünmektedir. İngiltere yi bu bölge ile ilgilenmeye iten sebep, ticari faaliyetlerdir. 16. yüzyıldan itibaren İngilizler Akdeniz deki ticari etkinliklerini gittikçe artırdılar. Osmanlı İmparatorluğu bu bölgenin büyük bir bölümünü elinde bulunduruyordu. Bu sebeple İngilizler Osmanlı ile ticari ilişkiler kurmaya yöneldiler yılına kadar Osmanlı Devleti tarafından İngiltere ye 11 imtiyaz verildiği belgelerle ortaya çıkmıştır 3. İngiltere Osmanlı İmparatorluğu ile yılları arasında yaptığı anlaşmalarla, kendi tüccarına tanınan hakları genişletmiştir. 17. yüzyılda iyi olan Osmanlı-İngiliz ilişkileri, 18. yüzyıl ortalarına kadar varlığını sürdürmüştür. İki devlet arasındaki aktif siyasal ilişkiler bu yüzyılda başlamıştır. 18. yüzyıl ortalarından sonra, İngilizlerin Osmanlı İmparatorluğu aleyhine bazı faaliyetler içerisine girdikleri görünmektedir yılında Napolyon Bonapart ın, Osmanlı toprağı olan Mısır ı ele geçirmesi, Türk-İngiliz ilişkilerinde işbirliğini başlatan önemli bir dönüm noktası olmuştur 4. Mısır, İngiltere den Hindistan a giden en kısa deniz yollarının üzerinde bir kilit noktasıydı. Mısır ın dost ve zayıf bir Osmanlı Devleti nin elinde kalması, İngiltere için çok önemli idi. Aksi halde, Mısır ın, Fransa nın eline geçmesi, İngiltere 1 Durdu Mehmet Burak, Birinci Dünya Savaşı nda Türk İngiliz İlişkileri, Babil Yayınları, Ankara, 2004, s Elif Uyar, Türk İngiliz Siyasal İlişkileri ( ), Yeniden Anadolu ve Rumeli müdafaa i Hukuk Yayınları, Antalya, 2007, s.7. 3 Ali Kemal Meram, Belgelerle Türk İngiliz ilişkileri Tarihi, Kitaş Yayınları, İstanbul, 1969, s Meram,a.g.e.,s

9 2 için tehlike arz edebilecekti. Fransa nın Mısır a yerleşmesi Rusya içinde tehlikeli olacağından gerek İngiltere ve gerekse Rusya, Osmanlı Devleti nin yardımına koştular. Osmanlı Devleti, Fransa ya karşı İngiltere yi; İngiltere ye karşı da Rusya yı yanına alarak adeta bir denge politikası sürdürmeye başladı 5. Osmanlı Devleti uyguladığı denge politikaları ayakta kalmaya çalışmıştır. Bu ayakta kalışta, Avrupa devletleri arasındaki çekişmelerin rolü de büyüktür. Rusya, 1833 yılında Osmanlı Devleti yle imzaladığı Hünkâr İskelesi Antlaşması yla, İngiltere nin Yakın Doğu daki çıkarlarını sınırlamış oluyordu. İngiltere bu antlaşmayı protesto etmiştir. İngiltere, Rusya ile herhangi bir sürtüşmeye mahal vermeden dolaylı bir biçimde Osmanlı Devleti ni desteklemeye ve askeri gücünü artırmak için dışarıdan destek sağladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Palmerston un titizlikle yürüttüğü politika zamanla daha net bir hale geldi. İngiltere, padişaha askeri, sivil ve maliyede reform yapması için telkinde bulunmaya başladı. Mısır meselesi nedeniyle Osmanlı Devleti nin yanında yer alan İngiltere, bunun karşılığı olarak Osmanlı Devleti ile 16 Ağustos 1838 yılında Balta Limanı (Osmanlı-İngiliz) Ticaret Antlaşması nı imzaladı 6. İngiltere Osmanlı Devleti ni kendi ürünlerinin satıldığı ve mamul yerli üretimin neredeyse ortadan kaldırıldığı bir sömürge haline getirmişti 7. Devletin bağımsızlığını zedeleyen hatta ortadan kaldıran bu uygulamalar ve gelişmeler, devletin sonuna kadar devam etmiştir Ticaret Sözleşmesinin, İngiltere ye Osmanlı ülkesindeki ticaretindeki sağladığı ekonomik ve iktisadi imtiyazlar, şüphesiz İngiltere için Osmanlı İmparatorluğu nun parçalanma sürecini geciktirmeyi zorunlu kılıyordu. Çünkü Çanakkale ve İstanbul Boğazları da Rusya nın eline geçerse, İngiliz ticareti bundan büyük zarar görecekti. Fakat 1860 lardan sonra Türk-İngiliz ilişkilerinin bozulmaya başladığı görülür de İngiltere ve Fransa nın Mısır da söz sahibi olmak için birbirleriyle rekabet etmeleri 5 Fahir Armaoğlu,Siyasi Tarih,( ), SBF Yayınları, No:362, Ankara, 1975, s Uyar, a.g.e., s Ali Arslan, Efendi ve Uşak, İskenderiye Yayınları, İstanbul, 2008, s İbrahim Durhan, 1838 Tarihli Osmanlı İngiliz Ticaret Sözleşmesi ve Sonuçları AÜEHFD, C.6, 2002, s.1 2.

10 3 nedeniyle, Cidde olayları ve Suriye ayaklanmasına müdahale etmesi, İngiltere nin Osmanlı Devleti ne karşı tavır almasının başlangıcı kabul edilmektedir yılından 1890 yılına kadar Almanya nın üstünlük döneminin başlaması ve bu politikanın Rusya ile daha da güçlü hale gelmesi, Rusya yı Osmanlı Devleti karşısında serbest hale getirmişti. Bu durumdan çekinen İngiltere Osmanlı Devleti nin toprak bütünlüğünü koruma politikasını sürdürmesinin artık imkânsız hale geldiğini görmüştür Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı Devleti nin uğradığı yenilgiden sonra, İngiltere, yaklaşık yüz yıldan beri sürdürdüğü Osmanlı Devleti nin toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçti Osmanlı-Rus Savaşı na son veren Berlin Kongresi, Osmanlı- İngiliz ilişkilerinin bir dönüm noktasıdır 12. İngiltere Rusya nın Akdeniz den uzak tutulmasına çalışmaya yöneldi. Bu tedbirler Osmanlı İmparatorluğu ndan koparıp alacağı topraklarla sağlanabilirdi. İngiltere, Hindistan yolu üzerindeki esas kale olan Mısır a çok önceleri göz koymuştu yılında karaya asker çıkararak Mısır ı işgal etti. Bu olaydan sonra Türk-İngiliz ilişkileri, İngiltere nin Arap yarımadasına yönelik parçalayıcı siyaseti nedeniyle kopma noktasına gelmiş ve Osmanlıların İngiltere yerine Almanları devreye koyma siyasetine hız kazandırmıştır. Türkleri Avrupa dan çıkarma siyasetine soyunan İngiltere, 1912 de yönettiği Balkan Savaşı yla bu düşüncesini hayata geçirme fırsatını elde etmiştir. İngiltere nin asıl amacı, artık yavaş yavaş belirtileri hissedilen Dünya Savaşı arifesinde, Osmanlı Devleti ve müttefiki Almanya yı zayıflatmaktı. Balkan Savaşları nda büyük bir yenilgi ile ayrılması, Osmanlı Devletinin zayıfladığının adeta bir kanıtı oldu sonrasında İngiltere nin desteğini yitiren Osmanlı Devleti, yeni bir güç olarak ortaya çıkan Almanya ya dayanmaya başladı. Fakat Almanya nın amacı da İngiltere den farklı değildi; sadece uyguladığı yöntemler farklıydı. Ortadoğu nun stratejik öneminin yanı sıra, zengin petrol bölgeleri Osmanlı toprakları üzerindeki 9 Burak,a.g.e., s Burak,a.g.e., s Uyar, a.g.e., s Rifat Uçarol, Siyasi Tarih ( ), Der Yayınları, İstanbul, 2006, s Erdoğan Karakuş, İkinci Dünya Savaşı Öncesi İngiliz Belgelerinde Türk İngiliz İlişkileri( ), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2006, s

11 4 emperyalist rekabeti arttırıyordu. Almanya ve İtalya nın birliklerini geç tamamlamaları nedeniyle, emperyalist yarışta geç kalmaları ve kendilerinden önce bu yarışta önemli ilerlemeler sağlayan başta İngiltere olmak üzere diğer devletleri tehdit etmeleri, Birinci Dünya Savaşı nın ana nedenini oluşturmaktadır 14. Artık İngiltere, parçalanmakta olan Osmanlı Devleti nden en fazla parça almanın peşine düştü. İtilaf devletleri arasında yer alamayan Osmanlı Hükümeti, ister istemez Almanya tarafında yer almak zorunda kaldı. Osmanlı Devleti, İngiltere ile Mısır, Mezopotamya ve Çanakkale cephelerinde ilk defa doğrudan savaştı. İngiltere, daha Birinci Dünya Savaşı öncesinde Arapları Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtmaya başlamıştı. İngilizler Arap milliyetçiliğini destekleyerek, Osmanlı Devleti nden kopuş sürecini hızlandırdılar. Bunun sonucunda, Arap toprakları büyük ölçüde İngilizlerin kontrolüne geçti. İngilizler Arapların yanısıra Ermenileri de Osmanlı Devleti aleyhine kışkırttılar. Osmanlı Devleti nin 30 Ekim 1918 tarihinde imzaladığı Mondros Mütarekesi, Birinci Dünya Savaşı nı sona erdirdiği gibi, Osmanlı Devleti nin de sonunu getirdi Uyar, a.g.e., s Suna Kili, Türk Devrim Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür yayınları, İstanbul, 2006, s

12 5 BİRİNCİ BÖLÜM MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ NDE TÜRK-İNGİLİZ İLİŞKİLERİ Türk-İngiliz ilişkileri, Birinci Dünya Savaşı ndaki doğrudan çatışma döneminden sonra, yılları arasında bir dolaylı karşı karşıya gelme, dolaylı savaş dönemine girmiştir. Türk-İngiliz çatışması Mondros la birlikte sona ermiş bundan sonra Türkiye, doğuda Ermenistan a, batı da Yunanistan a karşı savaşırken aynı zamanda bu ülkeleri destekleyen İngilizlere karşı da savaşmış sayılır. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı nın sonunda tam bir çöküş yaşadı. İtilaf devletleri, Mondros Mütarekesi nin 7.maddesine dayanarak, kendi güvenliklerini tehlikede gördükleri Türkiye yi işgal etmeye başladılar 16. İşgallere karşı silahlı bir direniş yapılamayacağı, Padişah ve çevresinde, hükümet ve aydınlar arasında genellikle hâkim kanıydı. Padişah ve Osmanlı aydınlarının bir kısmı İngiliz himayesine girmekten yanaydılar. Mustafa Kemal Milli Mücadele nin başlangıcında ortaya çıkan kurtuluş yollarını şöyle değerlendirmektedir:... üç nevi karar ortaya atılmıştı: Birincisi, İngiltere Himayesini kabul etmek. İkincisi, Amerika mandasını talep etmek. Bu iki nevi karar sahipleri, Osmanlı Devleti nin bir kül halinde muhafazasını düşünenlerdir. Osmanlı memalikinin muhtelif devletler beyninde taksiminden ise kül halinde, bir devletin taht-ı himayesinde bulundurmağı tercih edenlerdir. Üçüncü karar: Mahalli halas çarelerine matuftur. Mesela; bazı mıntıkalar, kendilerinin Osmanlı Devleti nden fekkedileceği nazariyesine karşı ondan ayrılmamak tedbirlerine tevessül ediyor. Bazı mıntıkalar da, Osmanlı Devleti nin imha ve Osmanlı memleketlerinin imha olunacağını emrivaki kabul ederek kendi başlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Bu üç nevi kararın esbab-ı mucibesi vermiş olduğum izahat meyanında mevcuttur. 16 Hamza Eroğlu, Türk İnkılap Tarihi, Savaş Yayınları, Ankara, 2000, s.87.

13 6 Efendiler, ben, bu kararların hiçbirinde isabet görmedim. Çünkü bu kararların istinat ettiği bütün deliller ve mantıklar çürüktü, esassız idi. Hakikat-i halde, içinde bulunduğumuz tarihte, Osmanlı Devleti nin temelleri çökmüş ve ömrü tamam olmuştu. Osmanlı memleketleri tamamen parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk ün barındığı ata yurdu kalmıştı. Son mesele, bununda taksimini teminle uğraşılmakla ibaretti. Osmanlı Devleti, onun istiklali, padişah, halife, hükümet, bunlar hepsi medlulü kalmamış birtakım bimana elfazdan ibaretti. Nenin ve kimin masuniyeti için kimden ve ne muavenet talep olunmak isteniyordu. O halde ciddi ve hakiki karar ne olabilirdi? Efendiler bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da hâkimiyet-i milliyeye müstenit, bilâkaydüşart müstakil yeni bir Türk devleti tesis etmek! 17. Mustafa Kemal in 19 Mayıs 1919 günü Samsun a çıktığında, İzmir Yunanlılar tarafından işgal edileli birkaç gün olmuştu. Halkın tepkisinden çekinen İngilizler, Samsun daki güçlerine takviye etmişlerdi 18. İngilizler Mustafa Kemal in Samsuna çıkmasıyla birlikte onun faaliyetlerinden rahatsız olmaya başladılar. Havza daki faaliyetleri dolayısıyla İngiliz generali Milne, İstanbul Hükümeti nden Haziran başında şu taleplerde bulundu: General Kemal Paşa ile kurmaylarının vilayetlerde bulunuşlarının arzu edilir bir şey olmadığını Ekselansınıza bildirmekle şeref bulurum. Mümtaz bir generalle kurmay heyetinin memleket içinde yer yer dolaşmaları kamuoyunu tedirgin etmektedir. Ben askerlik bakımından bunların faaliyetlerini gereksiz görmekteyim. General Kemal Paşa ile heyetinin derhal İstanbul a dönmeleri için bir emir vermenizi dilerim 19. Kurtuluş Savaşı, aslında İngiltere ye karşı verilen bir mücadeledir. Bu açıdan Milli Mücadele dünya ya karşıdır. Sadece kullanılan bir piyon devlete karşı olduğu söylenip indirgenemez. Birinci Dünya Savaşı nı kazanan İngiltere, yenilen Osmanlı Devleti ne kabul ettirilmek istenen Sevr barış düzeninin önde gelen aktörüdür. Buna karşı başkaldıran Milli Mücadele ciler, Yunanistan a karşı savaşırken, onu ortaya süren İngiltere ile savaşmıştır. İngiltere Savaşı kazanan bir ülke olduğu halde, yeni 17 Elif Uyar, Türk İngiliz Siyasal ilişkileri ( ), Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa i Hukuk Yayınları, Antalya, 2007, s Ali İhsan Gencer, Sabahattin Özel, Türk İnkılap Tarihi, Der Yayınları, İstanbul, 2005, s Uyar, a.g.e., s

14 7 bir savaş için yeterince güçlü değildi. Savaş sonrası yeni ortamda, sömürgelerin çözülme süreci başlamıştı. Bu, İngiltere yi Hint yolunun güvenliğini sağlamada zora sokmaktaydı. Ayrıca savaş sonrası yeni iktisadi sorunların, ham madde kaynağı ve pazar olanakları sağlayan sömürgelerin önemini artırmaktaydı. İngiltere bundan sonra Osmanlı topraklarının daha da fazla ele geçirmesine özellikle Rusya tepki göstereceği için, daha çok Osmanlı Devleti nden kopacak ulusal toplulukları kendi etkinliği altına almaya çalışmıştır. İngiltere Osmanlı topraklarını kendisine dolaylı bir biçimde bağlamağa çalışırken, Türkiye yi destekler gibi görünmeğe çalışmıştır. İşte 1919 yılında Mustafa Kemal in önderliğindeki Türk Milli Mücadele si başlarken, Türk-İngiliz ilişkileri bu yöndedir. İngiltere nin planını bozan, Anadolu hareketinin eşi benzeri görülmemiş direnişi olmuştur. Mustafa Kemal, hem askeri alanda gücünü kanıtlamış; hem de siyasal etkenlerden yararlanmasını bilmiştir Milli Mücadele ye Karşı İngiltere nin İzlediğini Siyaset Savaş sonunda İngiliz parlamentosunda Osmanlı Devleti, savaşın 2-3 yıl daha uzamasına neden olmakla ve Hıristiyan azınlıklara kötü davranmakla suçlanmaktaydı. Neticede, Osmanlı Devleti nin parçalanmasını ve Türkler e kendilerinin belirleyeceği bir miktar toprak bırakılması öngörülmüştür. İngilizler Milli Mücadele ileri gelenlerinin Sovyet Rusya ile Birleşmesini engellemeye çalışıyorlardı. Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında bir tampon devlet oluşturmak isteyen İngiltere, bunu Ermeni ve Kürt yönetimleriyle kurmayı hedefliyordu. İngilizlerin bu oluşumlara gitmesindeki asıl amaçları Anadolu da işgalci güçlere karşı uyanan Türk Milli hareketini söndürmeye çalışmaktı 21. Ayrıca Musul ve Kerkük petrol bölgelerini koruyacak kukla bir devlet vücuda getirmekti. Kurulması düşünülen Kürt manda yönetiminin bulunduğu bölgenin petrol bölgesi olması nedeniyle, Kürtlerin İngiltere nezdinde değeri yüksekti. Burada İngilizlerin kışkırtıcı politikaları etkili olmuştur. İngiltere nin Osmanlı Devleti ne karşı uyguladığı politikalardan biri de, Batı Anadolu nun İtalyanlar yerine Yunanlılara verilmesini sağlamaktı. İtalyanların 20 Ömer Kürkçüoğlu, Türk İngiliz İlişkileri ( ), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No.141, Ankara, 1976, s Burak, a.g.e., s.221.

15 8 emperyalist emellerine mani olmak isteyen İngilizler, kolayca yönlendirebileceklerini düşündükleri Yunanlıları desteklediler. İngilizler Nasturileri de kışkırtmışlar, onların saldırı hareketlerinin idaresini doğrudan üzerlerine almışlardır. Kandırılmış Çerkezler de, bağımsız bir Çerkez hükümeti kurmak emelindeydiler. Bütün bunlardan da kötüsü, ulusu idare edenlerden bir kısmı düşmanlarla işbirliği halinde idiler. Türk ulusu nerede ise ümidini kaybetmek üzere idi Türkiye nin İngiltere ye Karşı İzlediği Siyaset Birinci Dünya Savaşı sonlarına doğru, İngiltere nin ağırlığı artmıştı. Bu Osmanlı Devleti nin zararınaydı. Oluşan Türk düşmanlığı karşısında Mustafa Kemal, büyük devletleri İngiltere ye ve birbirlerine karşı kullanmaya çalıştı. İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıklarından yararlanarak, bu bloku parçalamaya yöneldi. Geleneksel denge politikasını izleyen İngiltere, Almanya nın aşırı zayıflamasını istemiyor; Fransa yı dengelemesini istiyordu. Fransa ise Almanya nın bir daha kendisini rahatsız etmeyecek bir şekilde yıpratmayı amaç edinmişti. Mustafa Kemal, İtalya ile İngiltere arasındaki sorunlardan da yararlanarak, İtalya ile ilişkilerini geliştirmeye çalıştı. İtalya da ilerisi için Mustafa kemal e yanaştı. Mustafa Kemal, Milli Mücadele başlangıcında İngilizler le ilişkileri bütünüyle bozmamaya özen göstermişti. İlk yıllarda en gergin dönem, İstanbul un resmen işgali dönemine rastlamaktadır. Bu işgal üzerine Mustafa Kemal Paşa, bütün cihana protesto ederek, bu işgalin haksız ve hükümsüz olduğunu ilan etmiştir 23. İngilizlerin tutum ve amaçlarını açığa vurması bakımından Mareşal Fevzi Çakmak ın 27 Nisan 1920 tarihinde, Büyük Millet Meclisi nde yaptığı konuşma tarihi bir önem taşımaktadır:... İngilizlerin istediği, Kuvayi Milliye nin ret ve suçlandırılması idi. Biz de Kuvayi Milliye nin, haksız işgallerden ve Yunanlıların İzmir ve Aydın daki zulümlerinden doğduğunu ve bu haklı savunmayı reddetmenin ulusumuza karşı bir hıyanet teşkil edeceğini, bunu yapamayacağımızı söyleyemiyorduk... Diledikleri yolda bir hükümeti getirip, kendilerinden bir İngiliz 22 Genel Kurmay Yayınları, Tarihte Türk İngiliz ilişkileri, Gnkur. Basımevi, Ankara, 1975, s Eroğlu, a.g.e., s.139.

16 9 erinin bile burnu kanamaksızın bir harp ile bizi bize kırdırmak istiyorlardı. Malumunuz olan hattı hümayunlar ve fetvalar, İslamı birbirine düşürmek için, 1400 yıllık İslam tarihinde misli görülmemiş bir İngiliz arabozuculuğunun acı bir belgesidir. Bize açıkça söylediler: Biz dilediğimiz yolda yani en ağır şartları imzalayacak bir hükümeti bulup getireceğiz dediler. Bu tarihte İngilizlerin düzenledikleri planın esas hatları, önce ulusu iç ayrılıklara düşürmek ve bölmekti. Gerçekten, iç ayrılıklarla ulusun bütünü ile çökeceğini ve tüm memleketin bir iki ay içerisinde kölelik zincirine vurulacağını ümit ediyorlardı. 24 Atatürk, İngiltere ve Fransa nın yeni bir savaşa girmek istemediklerinin bilincindeydi. Bu ülkelerin kamuoyları da barıştan başka bir şey düşünmüyorlardı. İngiltere, emellerine işbirlikçiler ve taşeronlar kullanarak ulaşmaya varmak istiyordu Türk-İngiliz İlişkilerindeki Kısmi Yumuşama 1921 yılında ilişkilerde göreceli bir yumuşama görülmeye başlamıştır. Bunda etkili olan faktörlerin başında Ekim 1920 de Yunanistan Kralı Aleksandr ın ölümünün ardından yapılan seçimlerde İngiltere tarafından desteklenen Venizelos un seçimleri kaybetmesi gelmektedir. Buna rağmen, iki ülke arasındaki ilişkilerde zaman zaman yine gerginlikler yaşanmıştır 26. İngiltere nin Türkiye karşısında politik yumuşamasında, Sovyetler Birliği ile 16 Mart 1921 yılında imzalanan Moskova Antlaşması etkili olmuştur. Ayrıca Türk Halkının yiğit ruhu ve bağımsızlık tutkusu İngiltere nin izlediği politikanın yumuşamasına neden olmuştur 27. İkinci İnönü zaferi, İngiltere de Yunanistan a karşı olumsuz bir izlenim yarattı. Esirlerin karşılıklı olarak serbest bırakılmasına ilişkin yapılan görüşmeler Ekim 1921 de tüm esirlerin karşılıklı olarak bırakılmasıyla sonuçlandı den beri adım adım gerileyen İngiltere, sonunda 1922 Ekiminde, Anadolu daki savaşın Mütareke yle sonuçlanmasını kabul edecektir. İngiliz Dışişleri için, Anadolu nun gücünün somut bir biçimde ortaya çıkması, 1.ve 2. İnönü Zaferi nin; fakat daha kesin olarak Eylül 1921 deki Sakarya Zaferi nin sonucudur. 24 Ertuna, a.g.e., s Sabahattin Özel, Atatürk ve Atatürkçülük, Derin Yayınları, 2006, s Kürkçüoğlu, a.g.e., s Özel, a.g.e., s.343.

17 yılından başlayarak, İngiltere nin; Türkiye yi parçalama politikasının dayanakları olan Yunanistan ın, Ermenilerin ve Kürtlerin mücadelesine olan desteğinin azaldığı görülmektedir. Aynı zamanda İngiltere nin, İstanbul Hükümeti ne karşı ilgisi de azalmaktadır. Ankara ile Londra arasında görülen yumuşamanın ilk belirtilerinin ortaya çıkmasıyla, İstanbul Hükümeti, İngiltere nin Ankara yla temas için nabız yoklamalarında bir aracı rolü oynamıştır. Çünkü bu sıralarda Ankara ile Londra arasında doğrudan bir temas olanağı yoktur. Burada İstanbul Hükümeti nin Ankara ya uymak zorunda olduğu görülmektedir deki Londra Konferansı, bunu somut bir biçimde ortaya koyar. Ankara Hükümeti nin İstanbul daki temsilcisi Hamit Bey le General Harington arasında temas kurulmasıyla, Ankara-Londra arasında doğrudan bir temas kurulmuştur 28. Lord Curzon, 16 Mart 1922 tarihinde Yusuf Kemal Bey le görüşmesinde Irak sınırına yapılan Türk yığınağından şikayet etti. Yusuf Kemal Bey de, Türker in amacının barış olduğunu belirtmiştir. İngiltere nin ve diğer itilaf devletlerinin hükümeti oyalamaya yönelik olduğunu gören Mustafa Kemal, tüm cephelerde saldırı emri vermiştir. Kısa bir süre içerisinde büyük bir zafer kazanan Türk Milleti İngiliz basınında ve kamuoyunda tam bir şok etkisi yarattı. Müttefiklerinden yeterli destek görmeyen İngiltere, istemeyerek de olsa Mudanya Mütarekesi ni imzalamak zorunda kaldı. Bu mütareke ile silahlı mücadeleye girilmeden, Trakya ve Boğazlar bölgesi kurtarılmış oldu 29. Sevr i kabul ettirebileceklerini sanan İtilaf Devletleri bu mütareke ile kendilerini için Sevr in bir hayal olduğunu kabul etmiş oldular. Mudanya Mütarekesi, Türk İstiklal savaşının Türk zaferiyle sonuçlandığını gösteren ilk diplomatik ve siyasi belge olması bakımından önemlidir Kürkçüoğlu, a.g.e., s Uyar, a.g.e., s Ali İhsan Gencer, Sabahattin Özel, Türk İnkılap Tarihi, Der Yayınları, İstanbul, 2005, s ; Hamza Eroğlu, a.g.e., s.195.; Suna Kili, a.g.e., s.196.; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2006, s.324.

18 11 İKİNCİ BÖLÜM ARASI TÜRK-İNGİLİZ İLİŞKİLERİ 1. Lozan Konferansı Sürecinde Türk-İngiliz İlişkileri Lozan Konferansı nda; İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve birçok mağrur küçük devlet, Balkan devletleri, genel savaştan sonra tek başına kendilerine karşı koyan yeni Türk Devleti ile davalarını çözümlemek istiyorlardı 31. İngiltere yi temsil eden Lord Curzon, müttefiki olan diğer itilaf devletleriyle birlikte, Türkiye ye karşı bir cephe oluşturmaya çalıştı. Curzon, diplomatik zekâsını kullanarak ve çeşitli baskı yollarına başvurarak Türkiye ye kendi isteklerini kabul ettirmeye çalıştı. İngiltere nin İstanbul ve Boğazlar da asker bulundurması ve bunun yanısıra yeni Yunanistan hükümetinin Batı Trakya daki Yunan ordusunu yeniden örgütlemeye teşvik etmesini dile getirdi. Lozan Konferansı nın ilk toplantılarının başlamasından itibaren İngiliz temsilci Lord Curzon ile Türk temsilcisi İsmet Paşa arasında belirgin bir çekişme ortaya çıktı. Curzon, Boğazlar da Türk egemenliğinin kısıtlanması, Türklerin Meriç ten öteye geçmemesi, Ege Adaları nın Yunanistan ve İtalya da kalması gibi siyasi hedefleri konusunda Müttefikleri ile görüşerek, bu konularda Müttefiklerini önemli ölçüde ikna etmiş ve konferansa katılmıştır. Görüldüğü gibi Lord Curzon un amacı Türk delegesine Mondros Mütareke sinin şartlarından ya da Sevr Antlaşması nın şartlarından çokta fazla bir değişiklik gerçekleştirmeyerek barış anlaşmasını imzalatmaktır. 32 İsmet Paşa, Lozan Konferansı na ilişkin anılarında Lord Curzon un izlediği politikalar hakkında şu bilgileri vermektedir: 31 Mustafa Önalan, Milli Mücadele Döneminde Türk İngiliz Münasebetleri ( ), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş, 2008, s Şefika Özmen, Türk ingiliz İlişkilerinde Restorasyon Dönemi ( ), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2009, s

19 12 Bidayette İngiliz taleplerinden, İngiliz meselelerinden neyi reddedersem, o oturumda uğraştıktan sonra müzakereyi koparmıyor, başka oturuma bırakıyordu. Birinci konferansın yarısından sonra nihayete yaklaşıncaya kadar edindiğim kanaat o oldu ki, İngilizler le hangi meselede çatıştıysak, aynı şekilde meseleyi sonraya bırakıyor, fakat arkasından müttefiklerin, büyüklü küçüklü kimin ne meselesi çıkarsa, o meselenin en hararetli taraftarı, başlıca davacısı ve destekçisi, takipçisi kesiliyordu. Yunan davası için, hepsi için ayrı ayrı kendisi davacı oluyor ve müttefikleri beraber tutmak maksadıyla elinden gelen gayreti hem Lozan da, hem merkezde sarf ediyor, temin ediyordu. Evvelce de söylediğim gibi, diğer müttefiklerden öyle bir kanaat edinmiştim ki, hepsinin her meselesini halletmek için Türkiye nin bütün menbaları, bütün kudretleri kifayet etmeyecektir. Bunu bir tarafa bırakalım, kifayet etse de versem bile, ondan sonra dostluk olarak bana söyleyecekleri, geriye İngiliz meselesi kalıyor, onları siz aranızda halledersinizden ibaretti. Bu netice karşısında, konferansta bir inkıta (kesinti) yapacak meseleyi, İngiliz meselesini tasfiye etmeyi öne aldım. Ondan sonra İngilizler in sulhtan başka konferansla bir ilgilileri ve menfaatleri kalmamasına dikkat ettim. Lozan Konferansının inkıta günlerinde müttefikler arasında hasıl olan vaziyet, takip ettiğimiz bu politikanın eseridir. İkinci konferans işte bu dava içinde başlamıştır. Anlattığım bütün bu çekişmeler esnasında Lord Curzon, başlıca mücadeleci, müttefikleri etrafında toplamaya sevk ve idare etmeye muktedir bir manevracı olarak görünmüştür. 33 Lozan Barış Konferansı sürecinde İngiltere nin üzerinde ağırlıkla durduğu konular, Boğazların statüsü ve Musul meselesi olmuştur. 34 İlk olarak Trakya Sınırları Sorunu ele alındı. İsmet Paşa, Doğu Trakya için 1913 sınırını ve Batı Trakya için Ulusal Ant gereğince plebisite başvurulmasını istedi. Bulgaristan Batı Trakya nın geri verilmesini veya özerk bir idare kurulmasını talep etmişti. Buna karşın Lord Curzon ise Doğu Trakya sınırının Meriç Nehri olacağını ileri sürdü. Curzon, Türk Delegasyonunun Batı Trakya ve Türkiye ye yakın 33 Uyar, a.g.e., s Özmen, a.g.e., s. 32.

20 13 Ege adalarının Türkiye ye bağlanmasını istemelerine daima karşı çıkmıştır. İsmet Paşa, Batı Trakya konusunda ısrarcı idi. Fakat Türkiye nin Meriç in batısında toprak isteğine karşı gelindi. Trakya sınırı ve Batı Trakya Meselesi tartışmalarından bir neticeye varılmadan sona erdi. Ege Denizi adalarının durumu da konferansta ele alınan diğer bir konu idi. İsmet Paşa; Ege ve Akdeniz adalarının, coğrafi bakımdan Anadolu nun devamı olmaları sebebiyle Türkiye nin savunması ve güvenliği bakımından büyük önem taşıdığını belirtti. Alınan karara göre, İmroz ve Bozcaada nın ve Asya kıyılarından üç milden az uzaklıkta bulunan adaların aksine hüküm olmadıkça Türkiye ye verilmesi ve bu adaların askerden arınmasına karar verildi. 35 Boğazlar Meselesi, Lozan da uzun ve şiddetli tartışmalara yol açmıştır. 36 Boğazlar Meselesinin görüşülmesine 4 Aralık 1922 de başlandı. İngiltere nin siyasi ve askeri çıkarlarının korunmasında stratejik bir öneme sahip olmuş, bu ülkenin dış politikasını belirleyen en temel noktalardan birini oluşturmuştur. İsmet Paşa, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarını Türkiye nin egemenliği altındaki topraklar üzerinde bulunması sebebiyle, meselenin öncelikle Türkiye yi ilgilendirdiğini ve Türkiye nin Boğazlar meselesindeki görüşlerin Misak-ı Milli sınırı dahilinde olduğunu belirtmiştir. 37 Askeri gerçekler ve içinde bulunulan şartlar itibari ile Boğazlar Türk kontrolüne geçeceği hem İngiltere hem de Müttefikleri tarafından çoktan kabul edilmiştir. Dolayısıyla bu dönem diplomasisinin üzerinde yoğunlaştığı mesele, Türkiye nin kontrolü ve hâkimiyeti altında iken ve Müttefik işgal güçlerinin bulunmadığı bir ortamda, Boğazlardan serbest geçişin nasıl sağlanacağı ve sürdürüleceği konusudur. Bu konuda Lord Curzon nun asıl istediği, Boğazlardan serbest geçiş prensibini Türklere kabul ettirmek üzere kurulmuş, müzakereler bu esas üzerinde yürütülmüştür. İngilizler için, Sovyet-Türk ortak duruşunu bozacak her şeyi yapmak gerekli ve meşru görülüyordu. İngiltere, Boğazlar yöresinde ve Doğu Akdeniz de askeri ve stratejik mevzilerini güvence altına almak istiyordu. 35 Önalan, a.g.e., s Yaşar Akbıyık, Zaferin Tescili: Lozan (Lausanne) Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2006, s Önalan, a.g.e., s.72.

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) T. C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı ÖZET Kıbrıs adası 1571 yılında Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. 1878 yılına kadar 361 yıl Osmanlı idaresi altında yönetilen Kıbrıs, bu tarihten itibaren

Detaylı

IRAK TÜRKMENLERİ. Sayı 31 Aralık 2011. Irak Türkmenleri. Mehmet KAYIRAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

IRAK TÜRKMENLERİ. Sayı 31 Aralık 2011. Irak Türkmenleri. Mehmet KAYIRAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Sayı 31 Irak Türkmenleri IRAK TÜRKMENLERİ Mehmet KAYIRAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Selami SAYGIN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZET:

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ (3-11 EKİM 1922) Büyük taarruzun zaferle sona ermesi üzerine İtilâf Devletleri TBMM ne mütareke çağrısında bulundular. Türk Ordusu ile İngiliz işgal

Detaylı

LONDRA KONFERANSI NDA AHMET TEVFİK PAŞA

LONDRA KONFERANSI NDA AHMET TEVFİK PAŞA Cilt: 2, Sayı: 4, Temmuz-2012, s. 107-127 LONDRA KONFERANSI NDA AHMET TEVFİK PAŞA Nurten ÇETİN ÖZ: Ahmet Tevfik Paşa (Okday), Osmanlı Devleti nde sefaret kâtipliği, ortaelçilik, büyükelçilik, hariciye

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı ndan Sonra Avrupa Barışı İçin Önemli Bir Adım: Locarno Konferansı

Birinci Dünya Savaşı ndan Sonra Avrupa Barışı İçin Önemli Bir Adım: Locarno Konferansı Birinci Dünya Savaşı ndan Sonra Avrupa Barışı İçin Önemli Bir Adım: Locarno Konferansı Erkan CEVİZLİLER * Ali Servet ÖNCÜ ** Özet Birinci Dünya Savaşı ndan sonra, Almanya ya kabul ettirilen Versailles

Detaylı

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HÜKÜMET VE LİDERLİK OKULU

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HÜKÜMET VE LİDERLİK OKULU BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HÜKÜMET VE LİDERLİK OKULU Genel Müdür: Genel Koordinatör: Derleyen: Dizgi-Grafik: Basım Yeri: Bilgi ve Sipariş İçin: Basım Tarihi: ISBN Numarası: i İÇİNDEKİLER Önsöz 1 Türk-Yunan

Detaylı

II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu *

II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu * II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu * Kemal YAKUT ** II. Dünya Savaşı na kadar Türk-Sovyet ilişkileri, Bağımsızlık Savaşı sırasında Lenin

Detaylı

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ: 1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1. Sanayi İnkılâbının etkisiyle büyük devletlerin ham madde ve pazar yarışına hız vermesi 2. Sömürgecilik 3. Milliyetçilik akımın

Detaylı

Kaynakçalı Ve Açıklamalı Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Kronolojisi. Ataturk Era's Foreign Policy Chronology

Kaynakçalı Ve Açıklamalı Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Kronolojisi. Ataturk Era's Foreign Policy Chronology Kaynakçalı Ve Açıklamalı Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Kronolojisi Mustafa BIYIKLI * Özet: Bu çalışma ile Atatürk dönemindeki dış politika olaylarını kronolojik bir sıra içinde kaynakçalı ve açıklamalı

Detaylı

MİSAKI MİLLİ VE MUSUL - KERKÜK MESELESİ

MİSAKI MİLLİ VE MUSUL - KERKÜK MESELESİ Küreselden Yerele Türkiye Grubu Küreselden Yerele Türkiye Grubu RAPOR 1 MİSAKI MİLLİ VE MUSUL - KERKÜK MESELESİ MİSAKI MİLLİ VE MUSUL - KERKÜK MESELESİ TARİHÇE Musul ve Kerkük yeraltı kaynaklarının yanı

Detaylı

1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ

1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ 1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ ÖZET Muharrem DÖRDÜNCÜ * Osmanlı Devleti 1453 yılında İstanbul un fethini takiben Karadeniz çevresini kendi hakimiyetine

Detaylı

SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA

SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ 1. SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA GEÇİŞ DÖNEMİ II. Dünya Savaşı ndan İngiltere ve Fransa nın yıpranmış, SSCB ile ABD nin süper güç olarak çıkması Soğuk Savaş sürecini başlatmıştır.

Detaylı

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE Öğr. Gör. Yüzbaşı Servet AVŞAR Genelkurmay ATASE Başkanlığı, ATAREM Genel Sekreterliği GİRİŞ Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı

Detaylı

PETROL, PETROL POLİTİKALARI VE ORTA DOĞU: GLOBAL POLİTİKALARIN BÖLGESEL YANSIMALARI VE IRAK SAVAŞI

PETROL, PETROL POLİTİKALARI VE ORTA DOĞU: GLOBAL POLİTİKALARIN BÖLGESEL YANSIMALARI VE IRAK SAVAŞI AVRASYA DOSYASI 133 PETROL, PETROL POLİTİKALARI VE ORTA DOĞU: GLOBAL POLİTİKALARIN BÖLGESEL YANSIMALARI VE IRAK SAVAŞI Dr. M. Vedat GÜRBÜZ* Oil and oil politics are important in the Middle East history.

Detaylı

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN İÇİNDEKİLER A-) GİRİŞ B-) YAKIN TARİHİ 1-) 1.Arap-İsrail Savaşı 2-) 2.Arap-İsrail Savaşı 3-) 6 Gün Savaşları 4-) Yom Kippur Savaşı 5-) Beyrut Kuşatması 6-) Sabra ve

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI Armenian Foreign Policy in The Ruling Period Robert Koçaryan

ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI Armenian Foreign Policy in The Ruling Period Robert Koçaryan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 8, Sonbahar Autumn 2011, 107-136 ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI Armenian Foreign Policy in The

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS G.Ü. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 5, Sayı 1, (2004), 101-112 101 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ Yavuz GÜLER Gazi Üniversitesi,Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu T.C. Tavşanlı Cumhuriyet Lisesi 2003 Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu Songül TELÇEKEN 11-SOS-A No:620 GİRİŞ Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan Türkiye, Karadeniz i Akdeniz e bağlayan

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Başlarken Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Bu yıl Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi nin 100. yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden

Detaylı

BELGELERLE TÜRK-FRANSIZ-ERMENİ İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (1878-1914)

BELGELERLE TÜRK-FRANSIZ-ERMENİ İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (1878-1914) BELGELERLE TÜRK-FRANSIZ-ERMENİ İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (1878-1914) Dr. Recep KARACAKAYA Giriş Türk-Ermeni münasebetleri, Türklerin Anadolu ya ayak basmaları ile başlamış ve yüzyıllarca problemsiz

Detaylı

AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ

AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ Mustafa ÜREN, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı Öğrencisi IMPR RAPOR No: 10 2011 1 İçindekiler 1. TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNİN ARKA PLANI...

Detaylı