T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : VRUP BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VRUP BİRLİĞİ İŞLERİ UZMN YRDIMCILIĞI SINVI 3. GRUP: İKTİST FKÜLTESİ 9 OCK 2011 Saat: DİKKT 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları kullananların sınavları geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan yazılı bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLM 1. Soru kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır lan Bilgisi, Genel vrupa Birliği ve Türkiye vrupa Birliği İlişkileri, Yabancı dil (İngilizce, lmanca, Fransızca) sorularıdır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 İKTİST FKÜLTESİ döneminde Türkiye de ortalama yıllık büyüme oranı %3,9 olmuştur. Buna göre yaklaşık olarak Türkiye kaç yılda bir millî gelirini iki katına yükseltir? ) 18 B) 19 C) 22 D) Muamele ve İhtiyat saikı ile para talebi neyin fonksiyonudur? 5. Şekle göre y1 reel gelir seviyesinde r2 faiz oranında C noktası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Toplam reel fiziki mal miktarı toplam talebin üzerindedir. B) Gerçekleşen yatırımlardan daha fazla yatırım yapılmıştır. C) Reel gelir seviyesi harcamaların altında kalmıştır. D) Para talebi düşme eğilimi içine girmiştir. ) Tasarrufun B) Gelirin C) Faizin D) Tüketimin 3-6. soruları aşağıda verilen şekli dikkate alarak cevaplayınız. r1 r0 r2 C B D LM IS 6. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kamu harcamalarının artması IS doğrusunu sağa doğru paralel kaydırır. B) Para arzı azaltıldığında LM doğrusu sağa paralel olarak kayar. C) Para arzı arttırıldığında LM doğrusu sağa paralel olarak kayar. D) Kamu harcamalarının azalması IS doğrusunu sola doğru paralel kaydırır. y1 y0 y2 Şekilde IS-LM modeli çizilmiştir. r0 faiz oranında y0 gelir seviyesinde IS-LM eğrileri birbirini kesmektedir. 3. Şekle göre, y1 reel gelir seviyesinde r1 faiz oranında noktası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Bu faiz oranında para talebi miktarında bir açıklık vardır. B) Bu faiz oranında para arzı miktarında bir açıklık vardır. C) Bu faiz oranında para talebi miktarında bir fazlalık vardır. D) Bu faiz oranında para arzı miktarında bir fazlalık vardır. 4. Şekle göre, y2 reel gelir seviyesinde r1 faiz oranında B noktası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Bu faiz oranında reel gelir toplam harcamayı aşmaktadır. B) rzulanan yatırım gerçekleşen yatırımı aşmaktadır C) Firma yatırımlarını artırma eğilimi içine girecektir. D) Reel gelirler yükselme eğilimi içine girecektir. 7. I- Kısa dönem için Phillips eğrisi geçerlidir. II- Uzun dönemde de Phillips eğrisi geçerlidir. III- Phillips eğrisinin kısa dönemde elastikiyeti sıfırdan farklıdır. IV- Doğal işsizlik oranı uzun dönemde değişmez. Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri Monetarist ekole göre doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) II - III D) I - IV 8. şağıdaki ifadelerden hangisi Monetarist ekole göre doğrudur? ) Nominal millî gelirdeki değişmeler para arzındaki değişmelerle açıklanır. B) Nominal millî gelirdeki değişmeler emek verimliliğindeki değişmelerle açıklanır. C) Nominal millî gelirdeki değişmeler teknolojik değişmelerle açıklanır. D) Nominal millî gelirdeki değişmeler ekonomideki kapasite değişmesine bağlıdır. 2

3 İKTİST FKÜLTESİ 9. Klasik sisteme göre tasarruf yatırım eşitliği denge faiz oranını belirler yargısına Keynes in getirdiği eleştiri aşağıdaki ifadelerden hangisinde yanlıştır? 14. şağıdaki tarihlerin hangisinde Türkiye de cari fazla ortaya çıkmıştır? ) 1968 B) 1961 C) 1954 D) 1944 ) Yatırımın faiz elastikiyeti düşüktür. B) Faiz oranı para piyasasında belirlenir. C) Tasarruflar tüketimden vazgeçmenin karşılığıdır. D) Yatırımlar geleceğe ilişkin müteşebbislerin beklentilerinden etkilenir. 10. Mehmet haftada 42 saat çalışmakta, ayda 1500 TL ücret almakta ve bunun % 10 unu tasarruf etmektedir. Ekonomide kriz çıkıyor ve fiyatlar genel seviyesi ikiye katlanıyor. Bu krize bağlı olarak ekonomide nominal faizler %100 artıyor, nominal ücretler % 100 artıyor. Klasik Modele göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Mehmet in tasarrufunu %100 artırıyor. B) Mehmet çalışma saatini artırıyor. C) Mehmet tüketimini %100 artırıyor. D) Mehmet in de ücreti %100 artıyor. 15. Kore nin kalkış dönemi olarak kabul edilen arasında verimlilikte yıllık ortalama artış % 16, İspanya nın kalkış dönemi olarak kabul edilen aralığında verimlilikte yıllık ortalama artış % 8 iken, Türkiye nin kalkış dönemi olarak kabul edilen döneminde yıllık ortalama verimlilik artışı % kaç olmuştur? ) 12 B) 9.5 C) 8.5 D) Toplam kamu iç borcu ralık 2002 de 89.1 milyar dolar iken, Mart 2007 de kaç milyar dolar olmuştur? ) 401 B) 301 C) 201 D) döneminde aşağıdaki yılların hangisinde Türkiye de enflasyon oranı en düşük gerçekleşmiştir? ) 1988 B) 1992 C) 1997 D) Toplam özel sektör dış borcu ralık 2002 de 44.6 milyar dolar iken, ralık 2006 da kaç milyar dolar olmuştur? ) 121 B) 221 C) 321 D) Türkiye de ithal ikameci sanayileşme politikasına aşağıdaki hangi tarihte başlanmıştır? ) 1932 B) 1954 C) 1967 D) Cari işlemler açığı ralık 2002 tarihinde 1.5 milyar dolar iken, ralık 2006 da kaç milyar dolar olmuştur? ) 18 B) 21 C) 31 D) Türkiye de ithal ikameci sanayileşme politisanının sonucu nasıl yorumlanabilir? ) Başarılı olmuştur. B) Önemli ölçüde döviz tasarrufu sağlanmıştır. C) Türkiye nin üretimde dışa bağımlı hâle gelmesine yol açmıştır. D) Sanayileşme açısından Türkiye nin uluslar arası rekabete bulunmasına katkılar sağlamıştır. 19. şağıdakilerden hangisi Türkiye de 2003 yılından sonra takip edilen düşük kur-yüksek faiz politikasının sonucu sayılamaz? ) İç üretimde düşüş B) Dış ticaret açığının yükselmesi C) Ülkenin kendi kaynaklarına dayalı döviz kazancının azalması D) Ülkenin uluslararası piyasada rekabet kazanması 3

4 İKTİST FKÜLTESİ 20. Türkiye de imalat sanayinde istihdamın yüzde kaçı dokuma, giyim ve deri sanayinde istihdam edilmektedir? ) 18 B) 25 C) 30 D) Özel tüketim harcamaları, C = 40; özel yatırım harcamaları, I = 10 ; Kamu harcamaları, G=15; ihracat X = 10; ithalat M = 15; mortismanlar 15; Toplam vergi V = 27 ; Toplam tasarruf S = 8; yurt dışı faktör geliri 5; ülke içinde kazanılan yabancılara ait faktör gelirlerinin yurtdışına çıkış 10; dolaylı vergiler 15 olan bir ekonomide gayri safi milli hasıla kaçtır? döneminde Merkez Bankası döviz ve altın rezervindeki değişme yaklaşık olarak aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? ) 3 kat artmıştır. B) 9 kat artmıştır. C) Çok az değişmiştir. D) Yarı yarıya düşmüştür. 22. Türkiye de doğrudan Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu aşağıdaki hangi tarihte yeniden düzenlendi? ) 70 B) 65 C) 60 D) Özel tüketim harcamaları, C = 40; özel yatırım harcamaları, I = 10; Kamu harcamaları, G=15; ihracat X = 10; ithalat M = 15; mortismanlar 15; Toplam vergi V = 27; Toplam tasarruf S = 8; yurt dışı faktör geliri 5; ülke içinde kazanılan yabancılara ait faktör gelirlerinin yurt dışına çıkış 10; dolaylı vergiler 15 olan bir ekonomide millî gelir kaçtır? ) 20 B) 25 C) 35 D) 55 ) 1961 B) 1957 C) 1954 D) yılına kadar Türkiye de demir yolu uzunluğu kaç kilometreye ulaştı? ) 7750 B) 3570 C) 9220 D) Bir toplum geliri sıfır olduğunda 15 milyar TL, geliri 100 milyar olduğunda ise 80 milyar TL tüketim yapmaktadır. Tüketim fonksiyonunun doğrusal olduğu bu ekonomide marjinal tüketim eğilimi kaçtır? ) 0,25 B) 0,50 C) 0,75 D) 0, Türkiye nin dış borcu 1973 yılında 2.5 milyar dolar iken 1980 de kaç milyar oldu? ) 7 B) 14 C) 28 D) Kamu dış ve iç borcuyla özel sektör dış borcu toplamı ralık 2002 de milyar dolar iken, Mart 2007 de kaç milyar dolar olmuştur? 30. Bir ekonomide bir yılda millî gelir 6630; sübvansiyonlar 400; transfer harcamaları 150; kamu borç faizi 200; kurumlar vergisi 100; şirketlerin dağıtılmayan kârları 50; SSK ve Emekli Sandığı kesintileri 75; Dolaylı vergiler 50; mortismanlar 60; Gelir vergisi 70; Net Dış Ticaret 20; net dış faktör geliri 10 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre GSYİH kaçtır? ) 6740 B) 6730 C) 6720 D) 6710 ) 208 B) 308 C) 408 D) Özel tüketim harcamaları, C = 40; özel yatırım harcamaları, I = 10; Kamu harcamaları, G=15; ihracat X = 10; ithalat M = 15; Toplam vergi V = 27 ; Toplam tasarruf S = 8; net dış faktör geliri 10; dolaylı vergiler 15 olan bir ekonomide gayri safi milli hasıla kaçtır? ) 60 B) 65 C) 70 D) Bir ekonomide bir yılda millî gelir 6630; sübvansiyonlar 400; transfer harcamaları 150; kamu borç faizi 200; kurumlar vergisi 100; şirketlerin dağıtılmayan kârları 50; SSK ve Emekli Sandığı kesintileri 75; Dolaylı vergiler 50; mortismanlar 60; Gelir vergisi 70; Net Dış Ticaret 20; net dış faktör geliri 15 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre GSYMH kaçtır? ) 6720 B) 6740 C) 6745 D)

5 İKTİST FKÜLTESİ 32. Bir ekonomide bir yılda millî gelir 6600; sübvansiyonlar 400; transfer harcamaları 150; kamu borç faizi 200; kurumlar vergisi 100; şirketlerin dağıtılmayan kârları 50; SSK ve Emekli Sandığı kesintileri 75; Dolaylı vergiler 50; mortismanlar 60; Gelir vergisi 70; Net Dış Ticaret 20; net dış faktör geliri 10 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre harcanabilir gelir kaçtır? ) 7055 B) 7060 C) 7125 D) Oligopol ile monopollü rekabet piyasasını birbirinden ayırt eden özellikler aşağıdakilerden hangisidir? 36. şağıdaki ifadelerden hangisi işsizliği en iyi tanımlamaktadır? ) Belli bir dönemde bir ekonomide ister iradi, isterse gayri iradi olsun iş bulamayan kişilerin sayısına denir. B) Bir ülkede çalışabilecek durumda olan ve çalışmak isteyen kişilerin bir bölümünün işinin olmamasına denir. C) Cari ücret düzeyinde çalışmak isteyip iş bulamayanlara ve bu ücret düzeyini az bulduğu için çalışmayanlara denir. D) yaş arası çalışma iradesinde bulunan, yalnız ev hanımları hariç iş bulamayan kesime denir. ) Monopollü rekabet piyasasında mallar, tamamen rakip mallardır. Oysa oligopol piyasasında mallar yakın ikame mallardır. B) Monopollü rekabet piyasasında piyasaya giriş engellenmiştir, oysa oligopol piyasasında giriş çıkış serbesttir. C) Oligopolde, birbirini etki edebilecek kadar az sayıda firma varken, monopollü rekabette firma sayısı çoktur. D) Oligopol piyasasında mal piyasaları farklılaştırılırken, monopol piyasasında mal piyasaları farklılaştırılamaz. 37. şağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Endüstri dengesinde marjinal maliyet, marjinal hasılata eşittir. B) Endüstri ve firma dengesi sadece tekel için özdeştir. C) Endüstri dengesinde uzun dönem ve kısa dönem, ortalama maliyetler ortalama satış hâsılatına eşittir. D) Tam rekabetçi firma dengesinde uzun dönem ve kısa dönem marjinal maliyetler marjinal satış hasılatına eşittir. 34. Tam rekabetçi firma dengesinde, fiyat (F) ortalama değişken maliyete eşit ise firma aşağıdaki kararlardan hangisini alır? ) Kâr elde etmektedir. B) Başa baş noktasındadır. C) Zarardadır. ncak kısa dönemde üretime devam eder. D) Zarardadır ve üretimini hemen durdurur. 38. Rusya da Türk müteahhitlerin kazançlarından Türkiye ye 10 milyon TL tutarında bir meblağı döviz olarak gönderdiklerinde, bunun sonucu aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? ) Türkiye de 10 milyonluk cari denge olumlu etkilenir. B) Bu meblağ millî gelir hesaplarında yer almaz. C) Türkiye nin millî geliri 10 milyon artar. D) Rusya nın millî geliri 10 milyon azalır. 35. Birden fazla mal durumu için kardinal fayda teorisinde kişinin gelirini tek bir maldan daha fazla alarak faydasını maksimize etmesi, aşağıdaki hangi koşulda gerçekleşir? ) zalan marjinal fayda ilkesinin geçerli olmaması durumunda B) Mal fiyatlarının farklı olması durumunda C) Mal fiyatlarının sıfır olması durumunda D) Malların heterojen olması durumunda 39. şağıdakilerden hangisi dış ticaret hadleri tanımı içinde yer almaz? ) Safi ticaret hadleri B) Gelir ticaret hadleri C) Net değişim ticaret hadleri D) Gayri safi değişim ticaret hadleri 5

6 İKTİST FKÜLTESİ 40. şağıdakilerin hangisi döviz kurunun belirlendiği sistemler arasında sayılmaz? ) Sabit kur B) Esnek kur C) Karma sistem D) Karaborsa kur sistemi 41. şağıdakilerden hangisi vrupa Birliğine giden süreçte kurulan ilk yapıdır? 46. şağıdakilerden hangisi vrupa Birliği Ortak Rekabet Politikasının ana ilkeleri arasında yer almaz? ) Tüm kamu teşebbüslerinin özelleştirilmesi B) Rekabeti sınırlayıcı anlaşmaların yasaklanması C) Üye devletlerin rekabeti sınırlayıcı devlet yardımlarının denetlenmesi D) Telekomünikasyon, ulaştırma ve enerji gibi sektörlerin serbestleştirilmesi ) vrupa Kömür ve Çelik Topluluğu B) vrupa tom Enerjisi Topluluğu C) vrupa Ekonomik Topluluğu D) vrupa Ortak Pazarı 42. şağıdakilerden hangisi vrupa Topluluklarının kurucu üyeleri arasında yer almaz? ) Fransa B) Hollanda C) Danimarka D) Lüksemburg 43. şağıdakilerden hangisi kurucu vrupa Topluluklarını tek bir çatı altında birleştirmiştir? 47. vrupa Birliğinde parasal birliğe en geç 1999 da geçilmesi kararı aşağıdakilerden hangisiyle alınmıştır? ) vrupa Tek Senedi B) Cotonou ntlaşması C) Maastricht ntlaşması D) msterdam ntlaşması 48. Sermaye ve emek hareketliliği dâhil tüm üretim faktörlerinin önündeki fiziki, teknik ve mali engellerin kaldırılması anlamına gelen ekonomik birlik modeli aşağıdakilerden hangisidir? ) Tek Pazar B) Ortak Pazar C) Parasal birlik D) Entegrasyon ) Paris ntlaşması B) Roma ntlaşması C) Lizbon ntlaşması D) Füzyon ntlaşması 44. vrupa Topluluğu aşağıdaki belgelerden hangisiyle birlikte vrupa Birliği olarak adlandırılmaya başlanmıştır? ) Nice ntlaşması B) Roma ntlaşması C) Lizbon ntlaşması D) Maastricht ntlaşması 49. vrupa Merkez Bankası Başkanının atanma şekli ve süresi konusunda aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? ) vrupa Komisyonu tarafından 6 yıl için B) Euro bölgesi üyeleri tarafından 8 yıl için C) vrupa Parlamentosu tarafından 5 yıl için D) Üye devlet merkez bankası başkanları tarafından 4 yıl için 45. şağıdakilerden hangisi vrupa Birliğinin Temel Politika alanları arasında yer almaz? ) Vergi Politikası B) Dış Politika C) KOBİ Politikası D) Sanayi Politikası 50. şağıdakilerden hangisi vrupa Birliğinin hükümetler arası karakter taşıyan iş birliği alanları arasında yer alır? ) Tarım B) Bilim ve teknoloji C) Ortak dış politika D) Ortak para birimi 6

7 İKTİST FKÜLTESİ 51. şağıdaki devletlerden hangisi vrupa Birliği üyesi olmakla birlikte vrupa Güvenlik ve Savunma Politikasını güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla kurulan vrupa Savunma jansının tarafı değildir? ) Norveç B) lmanya C) Güney Kıbrıs D) Danimarka 52. şağıdakilerden hangisi Lizbon ntlaşması nın yürürlüğe girmesinden sonra da varlığını sürdüren vrupa Topluluğudur? ) vrupa Topluluğu B) vrupa Ekonomik Topluluğu C) vrupa tom Enerjisi Topluluğu D) vrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 53. şağıdakilerden hangisi vrupa Birliğinin yürütme organı olarak tanımlanmaktadır? 56. şağıdakilerden hangisi Lizbon ntlaşması nın getirdiği yeniliklerden birisi değildir? ) Temel Hakları Şartı hukuksal statüye kavuşturulmuştur. B) vrupa Birliğinin resmî marşı ve bayrağı belirlenmiştir. C) vrupa Birliğine tek bir hukuksal kişilik kazandırmıştır. D) vrupa Birliği Konseyi Başkanlığı görevi ihdas etmiştir. 57. B hukuk düzeninde iptal davası açılması konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Çıkacak iptal kararı ikame edecek yeni tasarrufu da içerir. B) Çıkacak iptal kararı ilke olarak geriye yürür. C) Tüzel ve gerçek kişiler tarafından açılabilir. D) Üye devletler tarafından açılabilir. ) vrupa Konseyi B) vrupa Komisyonu C) vrupa Parlamentosu D) vrupa Konseyi Başkanı 54. şağıdakilerden hangisi vrupa Bakanlar Konseyi toplantılarında yer alabilen bakanlardan değildir? ) Savunma B) Tarım C) Ulaştırma D) Maliye 55. vrupa Birliği dalet Divanı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Yargıçlarının görev süresi altı yıldır. B) Yargıçları üye devletlerin ortak uyuşum kararıyla atanır. C) vrupa Birliği İlk Derece Mahkemesi kararlarının temyiz mercidir. D) Başkanı vrupa Parlamentosuyla mahkeme heyetinin ortak kararıyla atanır. 58. Maastricht ntlaşması nın hükme bağladığı üzere, Topluluğun, hedeflenen amaçların üye devletler tarafından yeterince karşılanamadığı alanlarda verimlilik gerekçesiyle münhasır yetkisi içinde olmayan yetkileri de üstlenmesi anlamına gelen vrupa Birliği ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? ) Supra-nationality B) vis conforme C) Subsidiarity D) Comitology 59. şağıdakilerden hangisi B nin resmî kurumlarından biri değildir? ) vrupa Komisyonu B) vrupa Birliği Konseyi C) vrupa Merkez Bankası D) vrupa İnsan Hakları Mahkemesi 60. şağıdaki ülkelerden hangisi B üyesi olmasına rağmen, vro para birimini kullanmamaktadır? ) Norveç B) İsveç C) lmanya D) İspanya 7

8 İKTİST FKÜLTESİ 61. Türkiye - ET ortaklık ilişkilerindeki Geçiş Dönemi aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır? ) nkara ntlaşması B) Geçici nlaşma C) Katma Protokol D) Mali Protokol 62. Türkiye - ET ortaklık rejiminin uygulanması ve geliştirilmesi yetkisiyle donatılan ana organ aşağıdakilerden hangisidir? ) Ortaklık Konseyi B) Ortaklık Komitesi C) Gümrük Birliği Ortak Komitesi D) Karma Parlamento Komisyonu 63. nkara ntlaşması na göre Türkiye ile vrupa Toplulukları arasında ortaklık ilişkisi çerçevesinde çıkabilecek anlaşmazlıkların birincil çözüm merci aşağıdakilerden hangisidir? ) vrupa Toplulukları dalet Divanı B) vrupa İnsan Hakları Mahkemesi C) Ortaklık Konseyi D) vrupa Konseyi 64. Türkiye nin vrupa Birliği üye adaylığı statüsü aşağıdaki hangi zirveyle ilan edilmiştir? 66. şağıdakilerden hangisi vrupa Birliğine üyelik için öngörülen Kopenhag Kriterleri arasında yer almamaktadır? ) Hukukun üstünlüğüne saygı B) zınlıkların korunması C) İnsan haklarına saygı D) na dilde eğitim 67. şağıdakilerden hangisi vrupa Birliğine üyelik için öngörülen Maastricht Kriterleri çerçevesinde dikkate alınan konular arasında yer almamaktadır? ) Yıllık enflasyon oranı B) Kamu açığının GSYİH ye oranı C) Kamu borçlarının GSYİH ye oranı D) Para biriminin Euro karşısındaki değeri 68. Türkiye nin vrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kısa ve orta vadede gerçekleştirmeyi öngördüğü çalışmaları açıkladığı belgeler aşağıdaki hangi isimle anılmaktadır? ) Ulusal Program B) Ulusal Strateji Belgesi C) Katılım Ortaklığı Belgesi D) Müzakere Çerçeve Belgesi ) 2000 Nice Zirvesi B) 1998 Viyana Zirvesi C) 1999 Helsinki Zirvesi D) 2002 Kopenhag Zirvesi 69. vrupa Birliği Türkiye ye yönelik ilk Katılım Ortaklığı Belgesi ni ne zaman yayınlamıştır? ) 1998 B) 1999 C) 2001 D) nkara ntlaşması nın yeni üye olan devletlere uyarlanmasına ilişkin Ek Protokol hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Türkiye Ek Protokol ü imzalamış ama onaylamamıştır. B) Türkiye Ek Protokol ü ne imzalamış ne de onaylamıştır. C) Türkiye Ek Protokol ü hem imzalamış hem de onaylamıştır. D) Ek Protokol, vrupa Birliği Konseyi tarafından geri çekilmiştir. 70. vrupa Birliği, Türkiye nin katılım müzakerelerinin açılması için Kopenhag Siyasi Kriterlerini yeterli ölçüde karşıladığını hangi zirvede ilan etmiştir? ) 1999 Helsinki Zirvesi B) 2004 Brüksel Zirvesi C) 2002 Kopenhag Zirvesi D) 1997 Lüksemburg Zirvesi 8

9 71. Türkiye - vrupa Birliği katılım müzakereleri resmen ne zaman başlamıştır? ) 6 Kasım 1996 B) 1 Ocak 2004 C) 1 Ocak 2005 D) 3 Ekim 2005 İKTİST FKÜLTESİ 76. şağıdakilerden hangisi Türkiye nin vrupa Birliğine üyelik sürecinde yasal düzenleme yaptığı alanlar arasında yer almamaktadır? ) Vakıflar Kanunu B) Köy Kanunu C) Nüfus Kanunu D) Tapu Kanunu 72. Türkiye - vrupa Birliği katılım müzakereleri sürecinde açılan ilk fasıl aşağıdakilerden hangisidir? ) Çevre B) Vergilendirme C) Bilim ve raştırma D) İşletmeler ve Sanayi Politikaları Helsinki Zirvesi nde alınan karara göre, Türkiye yle aşağıdaki ülkelerden hangisi arasındaki sorunların gerekirse Uluslararası dalet Divanına gidilerek çözüleceği karara bağlanmıştır? ) Ermenistan B) Yunanistan C) Güney Kıbrıs D) Bulgaristan 73. Türkiye nin vrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütmekle görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir? ) Başmüzakerecilik B) Dışişleri Bakanlığı C) Devlet Planlama Teşkilatı D) vrupa Birliği Genel Sekreterliği 74. Katılım müzakereleri fasıllarının geçici olarak kapatılması ne anlama gelmektedir? ) vrupa Birliği Konseyinin kapanış kriterleri belirlemesi gerekir. B) day ülkenin müktesebat uyumu ve uygulama düzeyi yeterlidir. C) day ülkenin müktesebat uyumu ve uygulama düzeyi yetersizdir. D) vrupa Birliği Komisyonunun kapanış kriterleri belirlemesi gerekir. 78. şağıdakilerden hangisi 30 Nisan 2010 itibariyle vrupa Birliğiyle katılım müzakereleri yürüten ülkeler arasında yer almaktadır? ) rnavutluk B) Bosna-Hersek C) Hırvatistan D) Slovakya 79. şağıdakilerden hangisi Katılım Ortaklığı Belgesi nin özelliklerinden değildir? ) Tüm mali yardım araçlarını tek bir çerçevede toplamıştır. B) Türkiye nin Kopenhag Kriterlerine uyumuna ilişkin çerçeve oluşturmuştur. C) Siyasi ve ekonomik kriterlerin yerine getirilmesi için öncelikleri belirlemiştir. D) Türkiye nin üyeliği için hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve son dönem olmak üzere 3 dönem öngörmüştür. 75. şağıdakilerden hangisi Türkiye nin vrupa Birliğine üyelik sürecinde onaylayarak taraf olduğu uluslararası belgeler arasında yer almamaktadır? ) Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü B) Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme C) İHS Ölüm Cezasının Kaldırılmasına İlişkin 6. No.lu Protokol D) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 80. şağıdakilerden hangisi Türkiye nin Topluluğa tam üyelik için başvuruda bulunmasının sebeplerinden değildir? ) İthalatın gelişmesinin önündeki olumsuz engeller B) Topluluğun, EFT ülkeleri ile yıllarında yaptığı anlaşmalar C) Bölgesel kalkınma fonu, sosyal fon ile topluluğun diğer öz kaynaklarından yararlanma isteği D) kdeniz politikası çerçevesinde bazı ülkelere tanınan hakların Katma Protokol ile Türkiye ye sağlanan avantajları ortadan kaldırması 9

10 81 DEN 100 E KDR OLN SORU- LR YBNCI DİL (İNGİLİZCE, LMNC, FRNSIZC) SORULRI- DIR. YBNCI DİLİNİZLE İLGİLİ SO- RULRI CEVPLYINIZ. İKTİST FKÜLTESİ 85. We rented a flat in the suburbs for..... than it would have cost closer to the downtown area. ) quiet much B) so rather C) much less D) so much İNGİLİZCE sorularda, verilen cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz global warming and geopolitical realities, it is clear that technological leaps, strong policies, and large investments will be required. ) ccording to B) Indeed C) On the verge of D) In the face of 82. The EC wants to establish definite industrial standards. lack of uniformity can be a great hazard to trade. ) consequently B) because C) in order that D) in view of 86. Tom used to be a very agreeable, friendly person, but now he has... a disagreeable, stubborn person. ) turned into B) put out C) take off D) sent for 87. Such medical illnesses and hormonal disorders can cause depressive illness,.... ) in order to prolong the recovery period which lasts for months in ordinary cases B) making the sick person apathetic and unwilling to care for his or her physical needs C) illnesses such as stroke, a heart attack, cancer, Parkinson s disease, and hormonal disorders D) later episodes of illness typically are precipitated by only mild stresses or none at all 83. He has discovered the fact that if you a body with a harmless quantity of disease bacteria, the body automatically anti-bodies to destroy the infection. ) inject / manufactures B) will inject / manufactures C) were injected / manufactured D) should inject / could manufacture 88. If pieces of the broken bone are not in proper alignment,.... ) this can often be done without medications or complicated equipment B) to immobilize the bone to minimize movement during the healing process C) splints are sometimes recommended when the forces on the bone are small D) they may need to be readjusted through a process called reduction 84. He first.. Gotham City from evil, with the help of Robin, in a comic book in 1939 and. crime for over sixty five years. ) saved / fought B) had saved / fought C) saved / has been fighting D) had saved / had been fought 10

11 İKTİST FKÜLTESİ 89. Because effective rehabilitation is determined by the individual s own actions,.... ) the bones cannot be reduced unless surgery is performed B) understanding what needs to be done and why, is important C) the amount of joint stiffness that normally occurs with a break D) the best way to handle fractures is to prevent them in the first place sorularda, boş bırakılan yere, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz. 90. lbinism arises from a genetic defect and occurs in humans and other vertebrates. Because they lack the pigments that normally provide protective coloration and screen against the sun s ultraviolet rays, albino animals rarely survive in the wild. Humans have long intentionally bred certain albino animals (e.g., rabbits) for their appearance. In humans with generalized, or total, albinism, the affected person has milk-white skin and hair; the iris of the eye appears pink, the pupil red..... Generalized albinism occurs throughout the world in about one in 20,000 persons. ) We expect that the homologous genes will be found in the human genome in the future. B) The resulting pigment polymer is deposited on a protein matrix within the melanosome. C) Melanin pigment is produced in a specific cell type called the melanocyte, which is found in the skin. D) Vision abnormalities such as astigmatism, nystagmus, and photophobia are common. 91. Congenital deafness in dogs and cats is primarily of the hereditary sensorineural form associated with white pigmentation genes, although acquired forms of deafness are possible. Highest prevalence is seen in white cats, especially those with blue eyes.... This deafness results from degeneration of the cochlear blood supply at age 3 to 4 weeks, presumably resulting from suppression of melanocytes by the white (cat) or merle or piebald (dog) genes. Mechanism of inheritance is not understood for most breeds. Such animals should not be bred and may present liabilities for their owners. ) The visual and auditory senses exhibit significant postnatal development. B) Deafness can be described as congenital or late onset, hereditary or acquired C) The Dalmatian, with many other dog breeds are also affected to some extent. D) Distinguishing between hereditary and acquired deafness is not impossible. 92. soruda, cümleler sırasıyla okunduğunda, parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz. 92. (I) While technologies such as telegraph and telex are forms of electronic mail which have been used in Sri Lanka for many years, the first computer-based electronic mail system in Sri Lanka was the Mallard Mailbox system introduced by the uthor Clarke Centre in (II) This consisted of a unit which is connected to a telephone line, and which could call other similar units and exchange messages. (III) few individuals and organizations in Sri Lanka have obtained and use accounts in various foreign services, but this has not become popular due to the expense of having to make an IDD phone call to log on to a remote host and access the service. (IV) Probably the first organization in Sri Lanka to use in their day to-day business is IBM, which has a direct connection to their office in Singapore. (V) The universities and research institutes in developing countries plan to construct a computer network linking them to one another and to the internet. ) II B) III C) IV D) V 11

12 İKTİST FKÜLTESİ 93. You should get the nutrients you need, such as calcium and iron, and keep your weight under control by balancing the calories you get from food with the calories you use through physical activity. cümlesinin Türkçe karşılığını bulunuz. ) İhtiyaç duyduğun kalsiyum ve demir gibi besinleri almalı ve gıdalardan aldığın kaloriler ile fiziksel etkinlikler yoluyla verdiğin kalorileri dengeleyerek kilonu kontrol altında tutmalısın. B) Gıdalardan aldığın kaloriler ile fiziksel etkinlikler yoluyla verdiğin kalorileri dengelemenin yanı sıra kalsiyum ve demir gibi ihtiyaç duyduğun besinleri almalı ve kilonu kontrol altında tutmalısın. C) ldığın kalsiyum ve demir gibi besinlere ihtiyacın olmalı ve kilonu kontrol altında tutmak için gıdalardan aldığın kaloriler ile fiziksel etkinlikler yoluyla verdiğin kalorileri dengelemelisin. D) İhtiyaç duyduğun kalsiyum ve demir gibi besinlerle kilonu kontrol altında tutmalı ve gıdalardan aldığın kaloriler ile fiziksel etkinlikler yoluyla verdiğin kalorileri dengelemelisin soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. team of marine archaeologists led by Robert Ballard, an internationally renowned scientist who made headlines when he located the remains of the ocean liner Titanic in 1986, announced in 1997 yet another extraordinary discovery made in the depths of the Mediterranean Sea. Using a sophisticated nuclear submarine on loan from the United States Navy, the marine archaeologists located five ships in the depths of the Mediterranean that had sunk over a period of 2,000 years. Three of wrecks were relatively modern. One, believed to be a relic of the Ottoman Empire, dated back to the 18th or 19th century, the archaeologists estimated. Two other ships discovered at the bottom of the sea, however, were believed to have originated in the classical world over two thousand years ago, when the imperial powers of Rome and Carthage dominated the region and its shipping routes. Historians unanimously praised the discovery as one that would redefine modern perceptions of trade in the ancient world. 94. Toplumumuzdaki çeşitli grupların birbirleriyle ne tür ilişkiler içinde olduklarını araştırmak, kültürler arası iletişim kanallarını açmanın anahtarıdır. cümlesinin İngilizce karşılığını bulunuz. ) The ways in which various groups within our society exploring each other are key to opening channels for cross-cultural communication. B) Exploring cross-cultural communication ways in which various groups within our society have relatives of each other is key to opening channels. C) Finding the ways in which various groups within our society affect each other is fundamental to facilitating cross-cultural communication. D) Exploring the ways in which various groups within our society have related to each other is key to opening channels for cross-cultural communication. 95. We understand from the passage that marine archaeology.... ) focuses more on modern history B) is impossible without nuclear power C) explores underwater sites for remnants of the past D) concentrates on exploring trade routes 96. In 1997, archaeologists.... ) found a number of ships whose ages spanned a couple of millennia B) located the first examples of classical ships ever to have been found C) proved that the ancient Romans used to trade with the Carthaginians D) determined the exact ages of five European and frican ships 12

ÖSYM T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI İKTİSAT-MALİYE-HUKUK-MUHASEBE YABANCI DİL TESTİ 12 ARALIK 2010

ÖSYM T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI İKTİSAT-MALİYE-HUKUK-MUHASEBE YABANCI DİL TESTİ 12 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI İKTİSAT-MALİYE-HUKUK-MUHASEBE YABANCI DİL TESTİ ADI SOYADI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI MÜFETTİŞ YRDIMCILIĞI GİRİŞ SINVI 25 ŞUBT 2007

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI OTURUM 2 T T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI : 03 OCAK 2015 Saat:14.00 DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA DERS

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİ SINAVI (15-16 EYLÜL 2010) ALMANCA. Soru 1) Aşağıdaki metni Türkçeye Çeviriniz.

SERMAYE PİYASASI KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİ SINAVI (15-16 EYLÜL 2010) ALMANCA. Soru 1) Aşağıdaki metni Türkçeye Çeviriniz. SERMAYE PİYASASI KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİ SINAVI (15-16 EYLÜL 2010) ALMANCA Soru 1) Aşağıdaki metni Türkçeye Çeviriniz. (50 Puan) Die EU legt sich ins Zeug so tüchtig wie noch nie, um das Wachstum

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Ali Utku ATALAY EKONOMİK VE MALİ KONULAR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda Ağustos / August 2012. Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir Çeviri: Cansu Yağcı

Vergide Gündem. Tax Agenda Ağustos / August 2012. Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir Çeviri: Cansu Yağcı Vergide Gündem Tax Agenda Ağustos / August 2012 Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir Çeviri: Cansu Yağcı Sonucu sıfır olan vergi oyunları ekonominin büyümesi için iyi değildir Çeviri:

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Lojistik Önlisans

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAPISAL FONLARIN HEDEF, KAPSAM VE YÖNTEMLERİNİN ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ (İRLANDA ÖRNEĞİ)

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAPISAL FONLARIN HEDEF, KAPSAM VE YÖNTEMLERİNİN ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ (İRLANDA ÖRNEĞİ) AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAPISAL FONLARIN HEDEF, KAPSAM VE YÖNTEMLERİNİN ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ (İRLANDA ÖRNEĞİ) Uzmanlık Tezi Arif Hakan YETER SEKTÖREL VE BÖLGESEL POLİTİKALAR

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

ÖNSÖZ. Hazırlayan Erhan DÜZGÜN

ÖNSÖZ. Hazırlayan Erhan DÜZGÜN ÖNSÖZ Ordu ilinde bulunan okullarımızdaki eğitimin yakından ve etkili bir şekilde izlenmesi için başlatılan BAŞARI İÇİN EL ELE projesi çerçevesinde biz eğitimcilere çabalarımızla verimin artırılmasına

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

92 CARÎ AÇIĞA KARŞI KOBİ LER VE TARIM 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1165-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil (İngilizce) Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.

Detaylı

"4077 SAYILI KANUNLA ORTAYA ÇIKAN TÜKETİCİNİN HAK ARAMA YOLLARI"

4077 SAYILI KANUNLA ORTAYA ÇIKAN TÜKETİCİNİN HAK ARAMA YOLLARI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü "4077 SAYILI KANUNLA ORTAYA ÇIKAN TÜKETİCİNİN HAK ARAMA YOLLARI" Uzmanlık Tezi Fatma ÇAĞLAR Tüketici ve Rekabet Uzman

Detaylı

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Y. KÖSE, H. KARABACAK Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Yaşar KÖSE * Hakan KARABACAK ** Özet Bu çalışmada, Yunanistan da ortaya çıkan ekonomik

Detaylı