GAZ TÜRBİNLİ SANTRALLERDE ÇEVRE SICAKLIĞI VE BASINCININ SANTRAL PERFORMANSINA ETKİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZ TÜRBİNLİ SANTRALLERDE ÇEVRE SICAKLIĞI VE BASINCININ SANTRAL PERFORMANSINA ETKİLERİ"

Transkript

1 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fa. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 3, , 200 Vol 25, No 3, , 200 GAZ TÜRBİNLİ SANTRALLERDE ÇEVRE SICAKLIĞI VE BASINCININ SANTRAL PERFORMANSINA ETKİLERİ M.Zei YILMAZOĞLU, Murad A. RAHİM Maina Mühendisliği Bölümü, Mühendisli Mimarlı Faültesi, Gazi Üniversitesi, Maltee 06570, Anara (Geliş/Received: ; Kabul/Acceted: ) ÖZET Gaz türbinli santraller, diğer eletri üretim tesislerine göre, düşü il yatırım maliyetleri, hızlı yü değiştirme özelliği, il urulum süresinin ısa oluşu ve ömürlü santrallere göre daha az zararlı emisyon salınımı gibi üstünlüleri ile ülemizde, özellile özel setör desteği ile birço yerde urulmuş ve halen işletilmetedir yılı eletri tüetimi rojesiyonlarına göre eletri tüetimimiz 2008 yılı tüetimimizin yalaşı ii atı olacatır. Buna arşın, gaz türbinli santrallerde erformans arrtırıcı bazı önlemler alınara ve uygun santral urulum yeri belirleyere santral erformansı arttırılabilir. Çevre sıcalığı, basıncı ve havadai bağıl nem oranının santral erformansına etisi büyütür. Bu nedenlerle gaz türbinli santallerin urulum yerlerinin, en verimli enerji dönüşümünün gerçeleştirebileceği ve geri ödeme süresinin en az olacağı yerlerde seçilmesi geremetedir. Bu çalışmada, Adana ya da Anara illerinde çalışması düşünülen, gaz türbinli bir santralde, çevre sıcalığı, basıncı ve bağıl nem oranının santral erformansına (santral, eletri ve yaıt tüetimi) etileri incelenmiştir. Bununla birlite, omresör giriş havasının nemlendirilere soğutulmasının sistem erformansına olan etileri de incelenmiş ve geri ödeme süresi yöntemi ullanılara, seçim yaılmıştır. Eonomi analizler sonucunda nemlendirme ile giriş havası soğutmanın geri ödeme süresi Anara şartlarında 257 gün ve Adana şartlarında 8 gün olara bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Gaz türbinli santraller, santral urulum yeri, omresör giriş havası soğutma, santral otimizasyonu. THE EFFECTS OF AMBIENT TEMPERATURE AND PRESSURE ON GAS TURBINE POWER PLANTS PERFORMANCE ABSTRACT Gas turbine oer lants, hen comared to other oer lants, due to their lo investment cost, fast load change characteristic, lo installation time and releasing lo harmful emissions ith resect to coal fired oer lants, in our country, esecially ith the suort of rivate sector, ere established and currently oerate. According to 2030 electricity consumtion rojections, it is aroximately tice of 2008 consumed electricity. On the other hand, oer lants erformance can be increased by taing some erformance augmenter recautions and determine the best installation lace for ne ones. Ambient temerature, ressure and relative humidity in the air have a great effect on a lant erformance. Therefore, the installation lace of the gas turbine oer lants should be chosen the most efficient energy conversion and the minimum aybac time. In this study, in a gas turbine oer lant, hich is thought to be installed in Adana or Anara, the effects of the environmental temerature, ressure and relative humidity is examined. Also, the effects of inlet air cooling on system erformance are examined and by using aybac eriod the aroriate installation lace is determined. As a result of economical analysis on the base of aybac time evaorative inlet air cooling alication taes 257 days for Anara conditions and 8 days for Adana conditions. Keyords: Gas turbine oer lants, installation lace of oer lants, inlet air cooling, oer lant otimization.

2 M. Z. Yılmazoğlu ve M. A. Rahim Gaz Türbinli Santrallerde Çevre Sıcalığı ve Basıncının Santral Performansına Etileri. GİRİŞ (INTRODUCTION) Gaz türbini (GT) basit sistem yaısı, düşü yatırım maliyeti, hızlı yü değişim özelliği, çevrim sıcalığının arttırılması sonucunda anat soğutma uygulaması ile azandığı yüse eserji düzeyi, hafifliği ve az yer alaması nedeniyle, Bileşi Isı Güç (BIG) ve Kombine Çevrim (KÇ) uygulamaları ile de tüm eonomi setörlerde eonomi ve çevresel yönden uygun biçimde ullanılabilen bir enerji dönüşüm sistemi haline gelmiştir. Son yıllarda, mevcut endüstriyel gaz türbinlerinin erformanslarının ve eletri üretim verimlerinin arttırılmasına yöneli rehabilitasyon ve modernizasyon çalışmalarına büyü önem verilmetedir. Bunların başında, yama havasının soğutulmasıyla omresör işinin, yama havasının türbin esoz gazları ile ön ısıtılmasıyla da yaıt tüetiminin azaltılması, anat soğutulması ile gaz türbini eserji düzeyinin arttırılması, ullanılamayan yüse eserjili esoz gazlarının uygun atı ısı azanlarından geçirilere sanayi bölgelerinde endüstriyel buhar veya bölgesel ısıtma ve soğutma uygulamaları için gereli ısı gibi onular gelmetedir. Gaz türbinlerinde yaıt olara doğalgaz ve sıvı yaıtlar ullanılmatadır. Önümüzdei yıl içersinde etrol ve doğalgaz fiyatlarının, rezervlerde öngörülen hızlı azalma nedeniyle, aşırı biçimde artması belenmetedir. Bu dönemde ömür gazlaştırması ile çalışan yüse eserjili gaz türbinli bileşi ısı güç çevrim santrallerinin, tercih edilen enerji dönüşüm sistemi olara öne çıması belenmetedir. Söz onusu bu gelişmeler ve rojesiyonlar göz önünde tutulara, basit çevrim gaz yaıtlı bir gaz türbini çevriminin analizi, otimizasyonu ve sistem yaısının oluşturulması ve tasarımındai mühendisli yalaşımının irdelenmesi enerji mühendisliği faaliyetleri yönünden büyü önem taşımatadır. Gaz türbinlerinde yama hava debisi ve gaz türbini giriş sıcalığının yıllara göre değişimi Şeil de verilmiştir. İl yıllarda türbin giriş sıcalıları, alaşımlı anat malzemesi dayanım sıcalılarında ( ) tutulmuştur. Bu durumda türbinde üretilen gücün tamamına yaını omresör tarafından ullanıldığından, geriye eletri için fazla bir net iş almamatadır. Bu nedenle eletri nde sadece acil durum sistemi veya üçü aasiteli i yü güç üretim sistemi olara ullanılmıştır. 970 lerden itibaren geliştirilen yüse erformanslı omresörler ve türbin anat soğutma tenolojileri, gaz türbini aasitesi ve giriş eserji düzeyini arttırma olanağını doğurmuştur. Şeil de 973 tei birinci enerji rizinin ve 979 dai iinci enerji rizinin gaz türbini tenolojisindei etisini göreceli bir biçimde ortaya oymatadır. Günümüzde te bir gaz türbini ünitesinin eletri üretim aasitesinin 250 MW lara, bir gaz türbini ve atı ısı azanından oluşan bir ombine çevrim santralinin eletri üretim aasitesinin ise 350 MW ın üzerine çıtığı, ombine çevrim santral verimlerinin ise %60 lara yalaştığı görülmetedir. Günümüz termi santral verimlerinin % arasında tutulursa, gaz türbini temelli ombine çevrim santrallerinin geldiği düzey ve eletri ndei önemi açıca görülmetedir []. Şeil. Gaz türbinlerinde türbin giriş sıcalığının yıllara göre değişimi [] (Variation of turbine inlet temerature in gas turbines according to years) 496 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fa. Der. Cilt 25, No 3, 200

3 Gaz Türbinli Santrallerde Çevre Sıcalığı ve Basıncının Santral Performansına Etileri M. Z. Yılmazoğlu ve M. A. Rahim Bu nedenlerle doğal gazlı ombine çevrim santralleri, eletri üretim yü eğrilerinin, temel yü bölgesinde, özellile ülemizde süreli çalıştırılır hale gelmiştir. Türiye dei ombine çevrim santralleri uygulamalarında genelde sistem erformansları olması gereenlerin altındadır. Bu nedenle bu santrallerde erformans arttırıcı rehabiltasyon ve modernizasyon çalışmalarının yaılması zorunludur. Alhazmy ve Najjar [2], çalışmalarında omresör girişinden önce su sreyi ile soğutma bataryalarının erformanslarını arşılaştırmıştır. Su sreyinin uru ve sıca ilimlerde daha etilli sonuçlar verdiğini ve daha ucuz olduğunu, soğutma bataryalarının ise daha ahalı olmasına arşın, yaş termometre sıcalığına bağımlı olmadan, daha düşü sıcalılara havanın soğutulara daha fazla güç elde edilebildiğini göstermişlerdir. Ünver ve Kılıç [3], çalışmalarında doğalgaz yaıtlı bir ombine güç santralinin çevre sıcalığına bağlı olara erformans arametrelerinin değişimini ve değişim arametrelerinin birinci ve iinci anun asamında analizlerini yamışlardır. Kaaras ve aradaşları [4], çalışmalarında gaz türbinli santrallerde giriş havası soğutma metotlarını incelemişlerdir. Bhargava ve Meher-Homji [5], gaz türbinlerinde evaoratif soğutma ve sislendirme ile oversray çalışmalarının arametri analizini yamışlardır. Aeroderivative gaz türbinlerinde heavyduty gaz türbinlerine göre sislendirme de daha iyi erformans artışı olduğunu belirtmişlerdir. Alhazmy ve aradaşları [6], sıca ve nemli ilimlerde giriş havasının soğutulmasının santral erformansına etilerini incelemişlerdir ve sonuç olara farlı soğutma uygulamaları ile santral erformansının değişimlerini belirtmişlerdir. Jones ve Jacobs [7], çalışmalarında ombine çevrim santrali erformansının arttırılmasında eonomi ve teni süreçleri ele almışlardır. Kim ve Blanco [8], rejeneratörlü gaz türbinlerinde sislendirme uygulanmasını incelemişlerdir. Zadoor ve Golshan [9], çalışmalarında evaoratif soğutma sisteminden önce urutucu yerleştirmişler ve çevre şartlarının değişimi ile NO x emisyonlarındai değişim ve santral erformansının değişimini incelemişlerdir. Kaaras, Douelis ve Karaellas [0] çalışmalarında absorsiyonlu soğutma sistemi ile giriş havasının soğutulmasını incelemişler ve soğutma yaılmayan bir durumla arşılaştırmışlardır. Daaud, Zurigat ve Bortmany [], çalışmalarında gaz türbini giriş havasının soğutulmasının santral erformansına etilerini Umman da üç farlı bölge için evaoratif soğutma, sislendirme, absorsiyonlu soğutma ve buhar sııştırmalı soğutma sistemleri için incelemişleridir. Gaz türbinli santrallerde omresör giriş havasının soğutulmasının santral erformansına etileri birço çalışma ile incelenmiştir. Buna arşın, çevre şartlarına göre santral urulum yerinin belirlenmesi de büyü önem taşımatadır. Bu çalışmada, Anara ve Adana ve illeri için uygun santral yeri belirlemesi göz önüne alınmıştır. Bu ii ilin seçimindei amaç, raım ve sıcalı değişiminin santral ne, eletri ne ve yaıt tüetimine olan etilerinin incelenmesidir. Çalışmada, belirlenen dış ortam şartlarına göre santral erformansı değişimi ve omresör giriş havasının nemlendirme ile soğutulmasının santral erformansına etileri incelenmiştir. Komresör giriş havasının soğutulmasının eonomi analizi geri ödeme süresi yöntemi ile belirlenmiştir. 2. ISIL GÜÇ SANTRALİNİN SİSTEM VE ÇEVRİM YAPISI (SYSTEM AND CYCLE STRUCTURE OF THE POWERPLANT) Basit çevrim gaz türbinli bir ısıl güç santrali; omresör, yanma odası, gaz türbini, eletri jeneratörü ve varsa yama havası ön ısıtıcısından oluşur (Şeil 2). Komresör tarafından belli bir sııştırma oranına adar basınçlandırılan yama havası, yanma odasına gönderilir. Gaz veya sıvı yaıt, yanma odası üzerindei bir basınçla, yanma odasına üsürtülür. Yanma odası sıcalığı; çeşitli yalaşımlarla (fazla hava, ademeli yama, su veya buhar üsürtme vb.) türbin giriş sıcalığı, türbin eserji otansiyeli, emisyon oluşumu oşulları vb. için uygun düzeylerde tutulur. Güç aışanı işlevi Şeil 2. (a) Basit bir gaz türbini çevriminin sistem yaısı (b) Basit bir Brayton çevrimin T-s diyagramı ((a)system structure of a simle gas turbine cycle (b) T-s diagram of simle Brayton cycle) Gazi Üniv. Müh. Mim. Fa. Der. Cilt 25, No 3,

4 M. Z. Yılmazoğlu ve M. A. Rahim Gaz Türbinli Santrallerde Çevre Sıcalığı ve Basıncının Santral Performansına Etileri gören yanma ürünleri, türbinde atmosfer basıncına adar genleşere, enerjisinin bir bölümü meani enerjiye dönüşür. Eletri jeneratörünü çalıştıran meani enerji, jeneratör sisteminde gerçeleştirilen eletro meani çevrimi ile eletri enerjisine dönüşür. Üretilen eletri enerjisi, trafo yardımı ile istenen gerilim düzeylerine getirilere, eletri iletim, dağıtım veya ullanım şebeelerine beslenir. Basit bir gaz türbini ünitesinin sistem yaısı Şeil 3a da, ilgili gaz ısıl güç çevriminin T s diyagramı ise Şeil 3b de gösterilmiştir. Gaz ısıl güç çevrimi; omresördei hava sııştırma sürecinden (Şeil 3b, 2s), yanma odasında iş (güç) aışanına ısı ilavesi (Şeil 3b, 2s 3), türbindei genleşme (Şeil 3b, 3 4s) ve atı ısının çevreye atılması veya atı ısı azanında ullanımı (Şeil 3b, 4s ) süreçlerinden oluşur. Çevrimsel özgül iş ve ısı atarım eşitlileri aşağıda verilmiştir [5]. Komresör özgül izentroi (teori) sııştırma işi, 2, s = c. T[( ) ] () Komresör özgül gerçe sııştırma işi, =, s =. c. T[( 2 ) ] Yanma odasında iş aışanına özgül ısı atarımı, q yo (2) = C ( T ) 2 (3) T Türbin özgül izentroi (teori) genleşme işi, t, s 4s = c. T3[ ( ) ] (4) 3 Türbinin özgül gerçe genleşme işi, t 3 4s = t, s. t = t. c.[ ( ) ] (5) 3 Isıl güç çevriminde üretilen özgül net iş, = (6) net Çevrim, t net = (7) q yo Yuarıda verilen özgül iş ve ısı transferiyle ilgili eşitlilerin birimleri [J/g] dır. İlgili sıcalılardai ortalama özgül ısı, C [J/g.K], ilgili gaz hacimsel arışım oranları, sıcalı aralığı, gaz türleri vb. diate alınara termodinami gaz arışım eşitlileri yardımı ile hesalanabilir. İlgili özgül iş ve ısı 3 atarımları ile verimler ullanılara enerji ullanımı tolam yaıt ısısının net eletriğe dönüşen veya net gaz türbin aşağıdai gibi yazılabilir. = net GT net yo m j it tr (8) q yo Genel yaıdai bir gaz türbin sisteminin net eletri aşağıdai gibi yazılabilir. i GT. q net i= =. j m. j. it tr (9) j= yo Burada, GT ; gaz türbin net ni (yaıtın imyasal enerjisinin, trafo çıışındai eletriğe dönüşüm ni), yo ; yanma ni, m ; meani, j ; jeneratör ni, it ; iç eletri tüetimi nedeniyle tanımlanan, tr ; trafo ni göstermetedir. Eşt.5 e baıldığında omresör özgül sııştırma işi T sıcalığına (çevre sıcalığına) bağlılı göstermetedir. Çevre havası sıcalığının arttığı yaz aylarında omresör işi de artacağından elde edilen net işte bir düşme meydana gelmetedir. Bu ise çevrim nin azalmasına neden olmatadır. Komresör giriş havasının evaoratif yollarla, sislendirme uygulaması ile, buhar sııştırmalı soğutma sistemleri ile, absorsiyonlu soğutma sistemleri ya da LNG (Liquified Natural Gas) ullanan tesislerde iş aışanı havanın LNG buharlaşma ızgarası üzerinden geçirilmesi ile soğutulması sonucu omresör giriş havası sıcalığı düşürülür ve omresör özgül işi bu şeilde azaltılabilir. Bu ise, Eşt. 6 dan da görüldüğü gibi net eletri ni arttıracatır. 3. GAZ TÜRBİNİ ÇEVRİM YAPISI, TASARIMI VE OPTİMİZASYONU (CYCLE STRUCTURE, DESIGN AND OPTIMIZATION OF A GAS TURBINE) Gaz türbinlerinde çevrim yaısının tasarım ve otimizasyonunla ilgili başlıca tasarım ve işletme arametreleri, yama havası omresör giriş sıcalığı (T ), omresör ( K ), yanma ( YO ), türbin giriş sıcalığı (T 3 ), yama havası ön ısıtma atı ısı değiştirgeci verimleri ve iş aışanı debilerdir. Bu çalışmada, ISO oşullarında (5ºC ortam sıcalığı ve %65 bağıl nem) 80 MW el net güçte eletri üreten, basit çevrimli bir gaz türbini ele alınmıştır. Çevrim sistem yaısının oluşturulması, tasarımı ve ilgili otimizasyonu için havanın omresör girişinde sıcalığı, nemi ve basıncı, gaz debileri, omresör ( K ), yanma ( YO ), gaz türbinine giriş sıcalığı (T 3 ), türbin ( t ), türbin jeneratör 498 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fa. Der. Cilt 25, No 3, 200

5 Gaz Türbinli Santrallerde Çevre Sıcalığı ve Basıncının Santral Performansına Etileri M. Z. Yılmazoğlu ve M. A. Rahim çifti meani ( m ), iç tüetim ( it ), trafo ( tr ) vb. verilerin belirlenmesi geremetedir. Türbin giriş sıcalığı, günümüz anat soğutma tenolojisi diate alınara, 370, santralin urulacağı bölgedei hava sıcalığı, basıncı ve nemi ise Anara ili için sırasıyla 5, bar ve %60 olara alınmıştır. Komresör, yanma ve çevrim ısıl verimleri sırasıyla K =%86, YO =%99, =%37 olara seçilmiştir. Otimum omresör sııştırma oranının belirlenebilmesi için, izentroi omresör sııştırma ve türbin genleşme işleri, omresör ve türbin giriş sıcalıları üzerinden omresör sııştırma oranının fonsiyonu olara belirleni, bunların çevrim eşitliğine (Eşt. 7) onulmasıyla, çevrim ni masimum düzeye çıaraca sııştırma oranının (r - ot) hesalanması gereir [2-4]. Bunun için T, T 3 ve r ye bağlı olara belirlenen çevrim verim olerasyonunun (Eşt. 4) r ye göre türevi alını, bunun sıfıra eşit olduğu (masimum verim, otimum sııştırma oranı) oşulundan, otimum sııştırma oranı eşitliği aşağıdai gibi elde edilir [4]. Bu çalışmada sııştırma oranı 8 olara alınmıştır. r P, ot = C C P, g me, h T h P, h ( + β) tt3 ( 2 ) β g g g g 2 g + g h (0) Tasarlanaca sistemin Anara ve Adana ilim oşullarındai dinamileri belirlenece ve aynı zamanda tasarlanan sistemin Anara ilim oşullarında ve Adana toografisi varsayımı ile arşılaştırılması yaılacatır. Komresör girişinde nemlendirme uygulaması ile çevre sıcalığı yaş termometre sıcalığına düşürülere, santralin tolam ne etisi incelenecetir. Sistemin urulmasının ön görüldüğü Anara ve Adana yöreleri ile ilgili, metroloji ve toografi oşullar Tablo de verilmiştir. Sistem tasarımında ullanılaca olan yanma gazı türbin sıcalığı, omresör adyabati, türbin adyabati ve meani verimler Tablo 2 de verilmiştir. Tolam yaıt tüetimi, çevrimin net nin ve net eletri nin bulunması ile Eşt. ullanılara hesalanabilir. Burada m y [g/s] birimiyle yaıtın ütlesel debisini, Hu[J/g], yaıtın alt ısıl değerini ve P el-net [W] birimiyle net eletri ni ifade etmetedir. P el-net = m& y. H u. GT () Tablo. Anara ve Adana bölgeleri için ortalama çevre sıcalığı ve basınç değerleri (Average ambient temerature and ressure values for Anara and Adana regions) Veriler Sembol Birim Değer Anara da omresör hava T Anara O C 5 giriş sıcalığı Anara da omresör hava P Anara bar giriş basıncı Adana da omresör hava T Adana O C 30 giriş sıcalığı Adana da omresör hava giriş basıncı P Adana bar.005 Kurulması düşünülen santralin, omresör girişine su üsürtülere nemlendirilme sistemi uygulanmaması durumunda, her ii bölge için ısıl erformans hesaları (ısıl verim, eletri üretim aasitesi, yaıt tüetimi vb.) yuarıdai eşitliler ullanılara yaılmış ve yü fatörünün, F y = 0.8 olması durumu için aşağıdai sonuçlar elde edilmiştir. Tablo 2. Sistem yaısı ve ilgili diğer veriler (System structure and other related inuts) Veriler Sembol Birim Değer Yanma gazı türbin giriş sıcalığı T 3 O C 370 Komresör adyabati - 0,86 Türbin adyabati t - 0,89 Komresör türbin iilisi meani me, - 0,99 Tablo 3 te Anara da urulaca sistem için nemlendirici uygulanması ve uygulanmaması durumlarında verim, yıllı eletri ve yıllı yaıt tüetimi değerleri gösterilmiştir. Nemlendirici uygulamasıyla eletri ndei net artış 4.72 GWh/yıl, yaıt tüetimindei net artış ise t/yıl olara bulunmuştur. Tablo 4 te ise, Anara meteoroloji oşullarında ve Adana toografisi varsayımı ile nemlendirici ve nemlendiricisiz uygulamaların sonuçları gösterilmiştir. Buna göre, nemlendirici uygulaması ile net eletri ndei artış 6.2 GWh/yıl ve yaıt tüetimindei net artış ise t/yıl olara bulunmuştur. Tablo 5 te ise tasarlanan sistemin Adana da uygulanması ile elde edilen sonuçlar gösterilmiştir. Buna göre, eletri ndei net artış GWh/yıl ve yaıt tüetimindei net artış, t/yıl olara bulunmuştur. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fa. Der. Cilt 25, No 3,

6 M. Z. Yılmazoğlu ve M. A. Rahim Gaz Türbinli Santrallerde Çevre Sıcalığı ve Basıncının Santral Performansına Etileri Tablo 3. Tasarlanan sistemin Anara da uygulanması (Alication of the designed system in Anara) Nemlendiricisiz Veri Sembol Birim Değer Veri Sembol Birim Değer Net gaz türbini GT-net % Net gaz türbini GT-net % 36.5 Net yıllı eletri Yıllı yaıt tüetimi P el-net GWh/yıl 47.9 YYT t/yıl Net yıllı eletri Yıllı yaıt tüetimi P el-net GWh/yıl 33.9 YYT t/yıl Tablo 4. Tasarlanan sistemin Anara meteoroloji oşullarında ve Adana toografisi varsayımı ile uygulanması (Alication of the designed system ith the meteorologic conditions of Anara and assumtion of the toograhic conditions of Adana) Nemlendiricisiz Veri Sembol Birim Değer Veri Sembol Birim Değer Net gaz GT-net % Net gaz GT-net % türbini Net yıllı eletri Yıllı yaıt tüetimi P el-net GWh/yıl YYT t/yıl türbini Net yıllı eletri Yıllı yaıt tüetimi P el-net GWh/yıl YYT t/yıl Komresör girişinde yama havasına su üsürtülmüştür. Püsürtülen su ile yama havasının sıcalığı, yaş termometre sıcalığına adar soğutulmuş, diğer taraftan ise ilave olan su buharı ile iş aışanı havanın ütlesel debisi artmıştır (Tablo 6,7). Komresör hava giriş sıcalığının azalması ile özgül omresör işi (J/g) azalmata (Eşt.2), diğer taraftan artan debi nedeni ile tolam omresör işi ise artmatadır. Ortam sıcalığı ve basıncının değiştiği üç duruma göre nemlendiricisiz ve nemlendiricili uygulama sonuçları Tablo 6 ve 7 de verilmiştir. Şeil 4 te nemlendiricisiz uygulamanın Adana, varsayılan Anara ve Anara da uygulanması ile elde edilen sonuçların grafisel gösterimi verilmiştir. Şeil 5 te nemlendiricili uygulamanın Adana, varsayılan Anara ve Anara da uygulanması ile elde edilen sonuçların grafisel gösterimi verilmiştir. Aynı gaz çevrim ısıl güç santralinin Anara oşullarında, Anara metroloji oşulları ve varsayılan Adana tografi oşullarında ve Adana oşullarında urulu işletilmesi durumunda eletri nde, santral nde ve yaıt tüetimindei artışlar, yıllı eletri üretimleri ve yaıt tüetimleri ayrı ayrı hesalanmış ve sonuçlar Tablo 8 de gösterilmiştir. Birim eletri satış fiyatı [TL/Wh], birim doğalgaz alım fiyatı ise 0.7 [TL/g - DG] alınmıştır. Nemlendirme sisteminin il yatırım maliyeti 0.9x0 6 TL olara hesalanmıştır. Sistemin geri ödeme süresinin ço ısa çıacağı öngörüsü ile nemlendirme sistemine ait işletme ve baım giderleri bu asamda ele alınmamıştır. Geri ödeme süresi, bir yatırımın değerlendirilmesinde en basit yol olu aranın zaman değerini göz önüne almayan eonomi analiz yöntemidir. Buna arşın bu çalışmada sadece geri ödeme süresinin bulunması ile yatırımın genel durumu haında bilgi edinilecetir. Geri ödeme süresi, GÖS = yatırım maliyeti / yıllı fayda (2) eşitliği ile hesalanabilir. Yatırım maliyeti TL olara yaılaca sistem maliyetini, yıllı fayda ise TL/yıl olara bu yatırım ile yılda yaılaca faydayı göstermetedir. Nemlendirici uygulaması ile illere göre eletri ve yaıt tüetiminde artış Tablo 5. Tasarlanan sistemin Adana da uygulanması (Alication of the designed system in Adana) Nemlendiricisiz Veri Sembol Birim Değer Veri Sembol Birim Değer Net gaz türbini Net gaz türbini GT-net % GT-net % 35.7 Net yıllı eletri Net yıllı eletri P el-net GWh/yıl P el-net GWh/yıl Yıllı yaıt Yıllı yaıt YYT t/yıl tüetimi tüetimi YYT t/yıl 27892,2 500 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fa. Der. Cilt 25, No 3, 200

7 Gaz Türbinli Santrallerde Çevre Sıcalığı ve Basıncının Santral Performansına Etileri M. Z. Yılmazoğlu ve M. A. Rahim Tablo 6. Nemlendiricisiz gaz türbininin Anara ve Adana oşullarındai erformansı (The erformance of the gas turbine in the conditions of Anara and Adana ithout fogging) Nemlendiricisiz Seçilen Yer Raım [m] Dış hava sıcalığı [ C] Hava Bağıl Nem [%] Hava basıncı [bar] Kom. Giriş Sıcalığı P el-net [GWh/yıl [ ] GT-net [%] ] M Y [g/h] Anara Varsayılan Anara Adana Tablo 7. gaz türbini sisteminin Anara ve Adana oşullarındai erformansı (The erformance of the gas turbine in the conditions of Anara and Adana ith fogging) Seçilen Yer Raım [m] Dış hava sıcalığ ı [ C] Hava Bağıl Nem [%] Hava basıncı [bar] Doyma oranı [%] Kom Giriş Sıcalığı [ ] GT-net [%] P el-net [GWh/yı l] M Y [g/h] Anara Varsayıl an Anara Adana olmuştur (Tablo 6-7.). Eletri ndei artış gelir, yaıt tüetimindei artış ise gider olara alınara ve yü fatörü de hesaba atılara illere göre yıllı faydalar Tablo 8 de gösterilmiştir. Tablo 8 den de görüleceği gibi nemlendirici uygulamasıyla elde edilece en büyü azanç Adana ilinde olmatadır. Anara için geri ödeme süresi 257 gün ien Varsayılan Anara ve Adana için geri ödeme süreleri sırasıyla 248 gün ve 8 gün olara bulunmuştur. 4. SONUÇLAR (RESULTS) Bu çalışmada 80 MW el, net eletri üreten bir gaz çevrim santralının otimum çevrim ve sistem yaısının oluşturulması ve çevrim tasarım analizleri incelenmiştir. Söz onusu santralin Anara metroloji ve toografi oşullarında, Anara metroloji ve Adana toografi oşullarında işletmesi varsayımı ve Adana metroloji ve toografi oşullarda, omresör girişinde nemlendirici uygulamasız ve uygulamalı işletme senaryoları analiz edilmiş hesalanan teni ve eonomi veriler Şeil 4. Nemlendiricisiz gaz türbininin Anara ve Adana oşullarındai erformansı (The erformance of the gas turbine in the conditions of Anara and Adana ithout fogging) Gazi Üniv. Müh. Mim. Fa. Der. Cilt 25, No 3,

8 M. Z. Yılmazoğlu ve M. A. Rahim Gaz Türbinli Santrallerde Çevre Sıcalığı ve Basıncının Santral Performansına Etileri Şeil 5. gaz türbini sisteminin Anara ve Adana oşullarındai erformansı (The erformance of the gas turbine in the conditions of Anara and Adana ith fogging) arşılaştırılmıştır. Santrale nemlendirici uygulamasıyla elde edilece en büyü azanç Adana ilinde olmatadır. Anara için geri ödeme süresi 257 gün ien Varsayılan Anara ve Adana için geri ödeme süreleri sırasıyla 248 gün ve 8 gün olara bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, omresör havası giriş neminin daha yüse olduğu işletme oşullarında nemlendirici uygulamanın daha eonomi olduğunu görülmetedir. Yalaşı olara giriş havasındai her 0 ºC li artış %8 li ve raımda her 300 m li artış % 3.5 güç aybına neden olmatayen, Adana ve Anara illerinin sadece bu ii fatörle eşit güç üretebileceği öngörülebilir. Buna arşın, nemlendirme sistemi santral iç tüetimine büyü eti yamatadır ve Anara da düşü olan bağıl nem oranı, hava doyma notasına gelinceye adar sistem çalışacatır. Adana da nemlendirme sisteminden oluşan iç tüetimin az çıması ile ve eletri nin yaıt sarfiyatına oranının Anaraya göre daha fazla çıması ile sistemin geri ödeme süresi Adana şartlarında daha az bulunmuştur. Tablo 8. Aynı ısıl güç santralinin Anara ve Adana da urulu işletilmesi durumunda sağlanan erformans iyileşmeleri ve geri ödeme süreleri (GÖS) (Performance enhancement of installation of same gas turbine oerlant in Adana and Anara and aybac eriods) Anara Varsayılan Anara Adana Kazanç [TL/yıl] Geri Ödeme Süresi [gün].2x x x0 6 8 SEMBOLLER VE KISALTMALAR ( SYMBOLS AND ABBREVIATIONS) GT Gaz türbini BIG Bileşi-ısı güç KÇ Kombine çevrim K Komresör T Türbin YO Yanma odası HÖI Hava ön ısıtıcı YYT Yıllı yaıt tüetimi GGO Gelir-gider arşılaştırma oranı YEÜ Yıllı Eletri Üretimi,s Komresör özgül işi, [J/g] Komresör işi t,s Türbin özgül işi t Türbin işi q yo Yanma odası özgül ısı atarımı [J/g] Komresöt t Türbin Çevrim net Net iş GT-net Gaz türbin net j Jeneratör yo Yanma odası it İç tüetim tr Trafo m Meani r Sııştırma oranı r -ot Otimum sııştırma oranı İncelenen gaz türbini sistemi için ısıl değer oranı Hu Yaıtın alt ısı değeri [cal/g] m& y Yaıt debisi [g/s] Net eletri P el-net 502 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fa. Der. Cilt 25, No 3, 200

9 Gaz Türbinli Santrallerde Çevre Sıcalığı ve Basıncının Santral Performansına Etileri M. Z. Yılmazoğlu ve M. A. Rahim 5. KAYNAKLAR (REFERENCES). Kehlhofer, R., Combined-Cycle Gas & Steam Poer Plants, Penn Well Publishing Comany (997). 2. Alhazmy, M.M., Najjar, Y.S.H., Augmentation of Gas Turbine Performance Using Air Coolers, Alied Thermal Engineering, 24: (2004). 3. Ünver, Ü., Kılıç, M., Çevre Sıcalığının Bir Kombine Çevrim Güç Santralinin Performansına Etisi, Uludağ Üniversitesi Mühendisli- Mimarlı Faültesi Dergisi, Cilt 0, Sayı (2005). 4. Kaaras, E., Douelis, A., Karellas, S., Comressor Intae-Air Cooling in Gas Turbine Plants, Energy, 29: (2004). 5. Bhargava, R., Meher-Homji, C.B., Parametric Analysis of Existing Gas Turbines With Inlet Evaorative and Oversray Fogging, Journal of Engineering for Gas Turbines and Poer, Vol. 27 / 57 (2005). 6. Alhazmy, M.M., Jassim, R.K., Zai, G.M., Performance Enhancement of Gas Turbine by Inlet Air-cooling in Hot and Humid Climates, International Journal of Energy Research, 30: (2006). 7. Jones, C., Jacobs, J.A., Economic and Technical Considerations for Combined Cycle Performance-Enhancement Otions, GE Poer Systems, GER-4200 (2006). 8. Kim, K.H., Perez-Blanco, H., Potential of Regenerative Gas- turbine Systems ith High Fogging Comression, Alied Energy, 84:6-28 (2007). 9. Zadoor, A.A., Golshan, A.H., Performance Imrovement of a Gas Turbine Cycle by Using a Desiccant-Based Evaorative Cooling System, Energy, 3: (2006). 0. Kaaras, E., Douelis, A., Inlet Air Cooling Methods for Gas Turbine Based Poer Plants, Journal of Engineering for Gas Turbines and Poer, Vol. 28 / 37 (2006).. Daoud, B., Zurigat, Y.H., E., Bortmany, J., Thermodynamic Assessment of Poer Requirments and Imact of Different Gas-Turbine Inlet Air Cooling Techniques at To Different Locations in Oman, Alied Thermal Engineering, 25: (2005). 2. Durmaz A., Türiye de Enerji ve Ar-Ge Çalışmaları,.gecer.gazi.edu.tr, Rahim, M., Durmaz, A., Doğalgaz ile Çalışan Bir Kombine Çevrim Santralinin Tasarımı, Otimizasyonu ve Enerji Verimliliği, Yüse Lisans Tezi, Anara (2008) 4. Ayşegül A., Durmaz, A., Hidrojen Yaıtlı, Ço Amaçlı bir Bileşi ısı-güç Santralı Tasarımı Teni ve Eonomi Analizleri, Yüse Lisans Tezi, Anara (2006). 5. Çengel, A.Y., Boles, M.A., Thermodynamics: An Engineering Aroach, Mc GraHill, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fa. Der. Cilt 25, No 3,

10

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 407-414 TEKNOLOJİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ ÖZET Himet DOĞAN Mustafa AKTAŞ Tayfun MENLİK

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN ISI POMPASININ DENEYSEL İNCELENMESİ EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE HEAT PUMP RUNNING WITH SOLAR ENERGY

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN ISI POMPASININ DENEYSEL İNCELENMESİ EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE HEAT PUMP RUNNING WITH SOLAR ENERGY Isı Bilimi ve Teniği Dergisi, 6,, 3-8, 6 J. of Thermal Science and Technology 6 TIBTD Printed in Turey ISSBN 3-365 GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN ISI POMPASININ DENEYSEL İNCELENMESİ adir BAIRCI* ve Bedri YÜSEL**

Detaylı

KOJENERASYON. Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk. Kocaeli Üniversitesi

KOJENERASYON. Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk. Kocaeli Üniversitesi KOJENERASYON Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk Kocaeli Üniversitesi Kojenerasyon nedir? Aynı anda elektrik ve ısı tüketimine ihtiyaç duyulan bir tesiste, ısı ve elektriğin ayrı ayrı santrallerde üretilerek

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal o Engineering and Natural Sciences Mühendisli ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./ilt 26 Issue/Saı 3 Araştırma Maalesi / Research Article DETERMINATION OF OPTIMUM INSULATION THIKNESS BY USING HEATING

Detaylı

Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (1) 2006, 59-71 OPTIMAL PERFORMANCE ANALYSIS OF GAS TURBINES

Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (1) 2006, 59-71 OPTIMAL PERFORMANCE ANALYSIS OF GAS TURBINES Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (1) 26, 59-71 GAZ TÜRBİNLERİNİN OPTİMAL PERFORMANS ANALİZİ OPTIMAL PERFORMANCE ANALYSIS OF GAS TURBINES Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Detaylı

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA.

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA. 111 Dergisi 3 TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ Celal KAMACI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksekokulu celal@comu.edu.tr Dr. Zeki

Detaylı

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SAN. VE TİC. Yeni sanayi sitesi 36.Sok. No:22 BALIKESİR Telefaks:0266 2461075 http://www.deneysan.com R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Hüseyin

Detaylı

GAZ TÜRBİNLİ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRAL PERFORMANSININ YÜKSELTİLMESİ

GAZ TÜRBİNLİ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRAL PERFORMANSININ YÜKSELTİLMESİ Yıl:2011, Cilt:4, Sayı:3, Sayfa:188-198 TÜBAV BİLİM DERGİSİ GAZ TÜRBİNLİ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRAL PERFORMANSININ YÜKSELTİLMESİ Murad A Rahim* Makina Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Gazi Üniversitesi,

Detaylı

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

Havalandırma Cihazlarında Isı Geri Kazanım ve Toplam Enerji Verimliliğinin Simülasyonu

Havalandırma Cihazlarında Isı Geri Kazanım ve Toplam Enerji Verimliliğinin Simülasyonu Murat ÖZER Erhan BUDAK Havalandırma Cihazlarında Isı Geri Kazanım ve Toplam Enerji Verimliliğinin Simülasyonu Abstract: Heat recovery systems are used prevalently in ventilation systems. Therefore, up

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Meral Ozel:Sablon 02.01.2013 14:44 Page 5 Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, Antalya ve Kars

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3 ONOKUZ MAYIS ÜNİVERSİESİ MÜHENİSLİK FAKÜLESİ KİMYA MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENİSLİĞİ LABORAUVARI - 3 ENEY 5: KABUK ÜP ISI EĞİŞİRİCİ ENEYİ (SHALL AN UBE HEA EXCHANGER) EORİ ISI RANSFERİ Isı,

Detaylı

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI Süha Orçun MERT, Zehra ÖZÇELİK Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova İzmir e-posta: orcunmert@mynet.com,

Detaylı

BİYOGAZ BESLEMELİ GAZ MOTORLU BİR KOJENERASYON SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ THERMOECONOMIC ANALYSIS OF A BIOGAS ENGINE POWERED COGENERATION SYSTEM

BİYOGAZ BESLEMELİ GAZ MOTORLU BİR KOJENERASYON SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ THERMOECONOMIC ANALYSIS OF A BIOGAS ENGINE POWERED COGENERATION SYSTEM Isı Bilimi ve Teniği Dergisi, 33,, 91, 13 J. of Thermal Science and Technology 13 TIBTD Printed in Turey ISSN 133615 BİYOGAZ BESLEMELİ GAZ MOTORLU BİR KOJENERASYON SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ Ayşegül

Detaylı

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Aslı İşler, Enerji Ekonomisi Derneği Filiz Karaosmanoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi 29 Mayıs 2013 İÇERİK Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz ve

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS)

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS) ÖZET/ABSTRACT DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 2 sh. 49-54 Mayıs 2000 OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE

Detaylı

Sigma 2006/2 Araştırma Makalesi / Research Article THERMODYNAMIC OPTIMIZATION OF COMBINED CYCLE SYSTEM WITH GAS TURBINE

Sigma 2006/2 Araştırma Makalesi / Research Article THERMODYNAMIC OPTIMIZATION OF COMBINED CYCLE SYSTEM WITH GAS TURBINE Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2006/2 Araştırma Makalesi / Research Article THERMODYNAMIC OPTIMIZATION OF COMBINED CYCLE SYSTEM WITH GAS TURBINE

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org FUZZY Control Strategy Adapting to ISPM-15 Standarts Aydın Mühürcü 1, Gülçin Mühürcü 2 1 Saarya University, Electrical-Electronical

Detaylı

Sigma 27, 190-196, 2009 Research Article / Araştırma Makalesi EFFECT OF INSULATION MATERIAL THICKNESS ON THERMAL INSULATION

Sigma 27, 190-196, 2009 Research Article / Araştırma Makalesi EFFECT OF INSULATION MATERIAL THICKNESS ON THERMAL INSULATION Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendisli ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 7, 19-19, 9 Research Article / Araştırma Maalesi EFFECT OF INSULATION MATERIAL THICKNESS ON THERMAL INSULATION Derya

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

İklimlendirme Sistemlerinde Dış Hava Sıcaklığının Soğutucu Serpantin Kapasitesine ve Ekserji Kaybına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

İklimlendirme Sistemlerinde Dış Hava Sıcaklığının Soğutucu Serpantin Kapasitesine ve Ekserji Kaybına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi 81-Erhan Ozek:Sablon 29.08.2013 14:40 Page 81 İklimlendirme Sistemlerinde Dış Hava Sıcaklığının Soğutucu Serpantin Kapasitesine ve Ekserji Kaybına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Nem Almalı Bir Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi

Nem Almalı Bir Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss 119-128, Aralık 2011 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp 119-128, December 2011

Detaylı

Jeotermal Kaynaklardan Güç Üretim Modelleri, Tasarım ve Performans Değerlendirmesi Üzerine Görüşler

Jeotermal Kaynaklardan Güç Üretim Modelleri, Tasarım ve Performans Değerlendirmesi Üzerine Görüşler Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu 2016 Jeotermal Kaynaklardan Güç Üretim Modelleri, Tasarım ve Performans Değerlendirmesi Üzerine Görüşler Hilal Kıvanç Ateş 15/04/2016 İçerik: Giriş Jeotermal Santral Teknolojilerinin

Detaylı

BURSA İLİNDEKİ BİR KONUTUN ISITILMASINDA KLİMA SİSTEMLERİNİN KULLANILMASININ İNCELENMESİ

BURSA İLİNDEKİ BİR KONUTUN ISITILMASINDA KLİMA SİSTEMLERİNİN KULLANILMASININ İNCELENMESİ TESKON 2017 / BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındai ifadelerden, fiirlerden, toplantıda çıan sonuçlardan, teni bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. BURSA

Detaylı

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON 27 MAYIS 2015 - İZMİR Yavuz Aydın Başkan TÜRKOTED The future of power Water Oil & Gas Mining Distributed Power Gen Propulsion Marine

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Fati ŞAHİN (009040091) KONTROL: Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU BALIKESİR-014

Detaylı

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları 3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları Soru 5-26 Buharlı bir güç santralinin kazanında aracı akışkana 280 GJ/saat ısı geçişi olmaktadır. Borularda ve diğer elemanlarda buhardan

Detaylı

Yavaş Değişen Kritik-Altı Açık Kanal Akımının k-ε Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı

Yavaş Değişen Kritik-Altı Açık Kanal Akımının k-ε Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı Çuurova Üniversitesi Mühendisli Mimarlı Faültesi Dergisi, 9(1), ss. 145-155, Haziran 014 Çuurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 9(1), pp. 145-155, June 014 Yavaş Değişen

Detaylı

Binaların Isı Merkezlerinde Bulunan Kalorifer Kazanlarının Yanma Havası ve Hava Fazlalık Katsayılarına Göre Yanma Gazlarının Özelliklerindeki Değişim

Binaların Isı Merkezlerinde Bulunan Kalorifer Kazanlarının Yanma Havası ve Hava Fazlalık Katsayılarına Göre Yanma Gazlarının Özelliklerindeki Değişim Binaların Isı Merkezlerinde Bulunan Kalorifer Kazanlarının Yanma Havası ve Hava Fazlalık Katsayılarına Göre Yanma Gazlarının Özelliklerindeki Değişim Okan KON 1*, Bedri YÜKSEL 1 1 Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması

Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması Politeni Dergisi Cilt:3 Sayı: 3 s. 09-3, 00 Journal of Polytechnic Vol: 3 No: 3 pp. 09-3, 00 Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması Tevfi GÜLERSOY, Numan

Detaylı

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41. Türkiye deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi. Anahtar Kelimeler.

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41. Türkiye deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi. Anahtar Kelimeler. Eğitim ve Bilim Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41 Türiye dei Vaıf Üniversitelerinin Etinli Çözümlemesi Gamze Özel Kadılar 1 Öz Oran analizi ve parametri yöntemlerin eğitim urumlarını ıyaslaren yetersiz alması

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN

Detaylı

Farklı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farklı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Farklı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farklı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Eğitimde ve Psiolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Yaz 200, (), -8 Farlı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farlı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Halil YURDUGÜL * Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK

KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK Hesaplamalar için ÖN HESAPLAR : ( Bulunulan ŞEHİR 'e göre ) ) KIŞ AYI İÇİN Bilinenler : Kış - Dış Ortam Sıcaklığı ( KT ) : 0 C Kış - Dış Ortam Bağıl Nemi ( RH ) : 90% Kış -

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi UNIT ELECTRICITY PRODUCTION ANALYSIS OF GAS TURBINES ON PART LOAD

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi UNIT ELECTRICITY PRODUCTION ANALYSIS OF GAS TURBINES ON PART LOAD Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2005/1 UNIT ELECTRICITY PRODUCTION ANALYSIS OF GAS TURBINES ON PART LOAD Hasan Hüseyin ERDEM *, Süleyman Hakan SEVİLGEN,

Detaylı

BİR ÇELİK FABRİKASI GÜÇ ÜRETİM TESİSİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ

BİR ÇELİK FABRİKASI GÜÇ ÜRETİM TESİSİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR ÇELİK FABRİKASI GÜÇ ÜRETİM TESİSİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ Hasan Özgür KÖYLÜ Ekim, 009 İZMİR BİR ÇELİK FABRİKASI GÜÇ ÜRETİM TESİSİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 GÜNEŞ TOPLAÇLARI VE HAVUZDAN OLUŞAN ENTEGRE BİR SİSTEMİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ *

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 GÜNEŞ TOPLAÇLARI VE HAVUZDAN OLUŞAN ENTEGRE BİR SİSTEMİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ * GÜNEŞ TOPLAÇLARI VE HAVUZDAN OLUŞAN ENTEGRE BİR SİSTEMİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ * Investigation of The Performance of The Integrated Solar Collector and Pond System İsmail BOZKURT Fizi Anabilim Dalı

Detaylı

The Effects On Energy Saving Thermal Insulation Thickness In Used Different Structure Materials

The Effects On Energy Saving Thermal Insulation Thickness In Used Different Structure Materials Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi ilt: 8, No: 1, 2011 (47-56) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 1, 2011 (47-56) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

KURU TĠP SOĞUTMA KULELERĠNDE HAVANIN SABĠT MUTLAK NEM VEYA BAĞIL NEMDE ISINMASININ ANALĠZĠ

KURU TĠP SOĞUTMA KULELERĠNDE HAVANIN SABĠT MUTLAK NEM VEYA BAĞIL NEMDE ISINMASININ ANALĠZĠ KURU TĠP SOĞUTMA KULELERĠNDE HAVANIN SABĠT MUTLAK NEM VEYA BAĞIL NEMDE ISINMASININ ANALĠZĠ Tuncay YILMAZ*, Alper YILMAZ**, Mehmet Tahir ERDĠNÇ*** *Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2005/2 PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS Ahmet DAĞDAŞ* Yıldız Teknik Üniversitesi,Makina

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

7.4.2015. Oturum Başkanı: Zühtü FERAH

7.4.2015. Oturum Başkanı: Zühtü FERAH Oturum Başkanı: Zühtü FERAH Dilşad BAYSAN ÇOLAK SPIRAX INTERVALF 1 Biraz Teori Bu bütün prosesin temelidir Isı transfer alanı Logaritmik ortalama sıcaklık farklılığı İhtiyaç duyulan enerji Q = A k LMTD

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089 a göre 40 % ϕ 64 % değerleri arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin üzerine çıkması ortamda virüs, bakteri ve mantar gibi

Detaylı

Makale KAZANLARDA EKSERJĐ ANALĐZĐ

Makale KAZANLARDA EKSERJĐ ANALĐZĐ Maale KAZANLARDA EKSERJĐ ANALĐZĐ Arş. Gör. Kemal ÇOMAKLI * Prof. Dr. Bedri YÜKSEL ** Atatür Üniversitesi Mühendisli Faültesi Maine Müh. Böl. ERZURUM email: (*) comali@atauni.edu.tr (**) byusel@atauni.edu.tr

Detaylı

EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI

EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI 185 EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI Atıf İMARET ÖZET Bu çalışma konfor kliması alanında konvensiyonel düşünce tarzının dışındaki yeni bazı yöntemleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Soğutma

Detaylı

METANOLÜN KATALİTİK OKSİDASYONUYLA FORMALDEHİT ÜRETİM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

METANOLÜN KATALİTİK OKSİDASYONUYLA FORMALDEHİT ÜRETİM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ METNOLÜN TLİTİ OİDYONUYL FOMLDEHİT ÜETİM İNETİĞİNİN İNCELENMEİ.H. YILMZ, F.. TLY,. TLY Ege Üniversitesi, Mühendisli Faültesi, imya Mühendisliği ölümü, 3500, ornova- İZMİ ÖZET u çalışmada, metanolün formaldehite

Detaylı

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ DENEY FÖYÜ DENEY ADI KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DR. EYÜPHAN MANAY Deneyin Amacı: Kaynamadaki üç durumun (taşınım ile kaynama, çekirdekli kaynama, film kaynaması) deneysel olarak

Detaylı

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-25 Ekim 2014 Balıkesir R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER Çağrı KUTLU 1, Mehmet Tahir ERDİNÇ 1 ve Şaban

Detaylı

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU 197 İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU Dürriye BİLGE Mustafa BİLGE ÖZET Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir sistem tanıtılmıştır.

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

Mikroşebekeler ve Uygulamaları

Mikroşebekeler ve Uygulamaları Ders 1 Güz 2017 1 Dağıtık Enerji Üretimi ve Mikroşebekeler 2 Başlangıçta... Elektriğin üretimi DC Küçük güçte üretim DC şebeke Üretim-tüketim mesafesi yakın Üretim-tüketim dengesi batarya ile sağlanıyor

Detaylı

SANAYİ FIRINLARINDA ENERJİ PERFORMANSI, YENİ YAKICI TEKNOLOJİSİ İLE ENERJİ TASARRUFU

SANAYİ FIRINLARINDA ENERJİ PERFORMANSI, YENİ YAKICI TEKNOLOJİSİ İLE ENERJİ TASARRUFU SANAYİ FIRINLARINDA ENERJİ PERFORMANSI, YENİ YAKICI TEKNOLOJİSİ İLE ENERJİ TASARRUFU 161 Duran ÖNDER ÖZET Sanayi fırınlarında ısıtma enerjisi taban, yan duvarlar, tavan ve kapak izolasyonundan kaybolur.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar

Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar 9-16. Kapalı bir sistemde gerçekleşen ideal hava çevirimi aşağıda belirtilen dört hal değişiminden oluşmaktadır. Oda

Detaylı

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları TEKNOPOOL Havuz Nem Alma Cihazları 1 İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Teknopool... 1 Otomasyon... 2 Projelendirme... 3 Bileşenler... 4 BY ISITMA SOĞUTMA KLİMA HAVALANDIRMA SAN TİC. A.Ş. tescilli

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ

İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİESİ EKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUMA EKNOLOJİSİ İKLİMLENDİRME VE SOĞUMA EKNOLOJİLERİ DERS NOLARI ORHAN KISA Maina Yüse Mühendisi Öğretim Görevlisi ANALYA-0 . SOĞUMANIN

Detaylı

MAK 212 - TERMODİNAMİK 19.04.2010 (CRN: 22594, 22599, 22603, 22608 ) 2009-2010 BAHAR YARIYILI ARA SINAV-2

MAK 212 - TERMODİNAMİK 19.04.2010 (CRN: 22594, 22599, 22603, 22608 ) 2009-2010 BAHAR YARIYILI ARA SINAV-2 MAK - ERMODİNAMİK 9.04.00 (CRN: 594, 599, 60, 608 ) 009-00 BAAR YARIYII ARA SINAV- Sru -) Br ısı pmpası sstem ışın br evn ısıtılmasında, yazın sğutulmasında ullanılacatır. Evn ç sıcalığının (ışın ve yazın)

Detaylı

3-KOMPRESÖRLER. 3.1- Temel Esaslar. 3.1.1- Termodinamik Kayıplar:

3-KOMPRESÖRLER. 3.1- Temel Esaslar. 3.1.1- Termodinamik Kayıplar: 3-KOMPRESÖRLER 3.- Temel Esaslar 3..- Termodinami Kayılar: Aşağıdai şeilde, izotermi ve adiyabati sııştırmada omresör işleri aynı PV diyagramı üzerinde gösterilmiştir. Eğimi daha fazla olan eğri adiyabati,

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA, OKSİJEN, KARBONDİOKSİT, KARIŞIM GAZININ SOĞUTMA- ISITMA

Detaylı

ENERJİ TASARRUFUNDA KOMBİNE ÇEVRİM VE KOJENERASYONUN YERİ VE ÖNEMİ. Yavuz Aydın 10 Ocak 2014

ENERJİ TASARRUFUNDA KOMBİNE ÇEVRİM VE KOJENERASYONUN YERİ VE ÖNEMİ. Yavuz Aydın 10 Ocak 2014 ENERJİ TASARRUFUNDA KOMBİNE ÇEVRİM VE KOJENERASYONUN YERİ VE ÖNEMİ Yavuz Aydın 10 Ocak 2014 Enerji Tasarrufunda Kombine Çevrim ve Kojenerasyon Yaşadığımız dünyada elektrik üretiminin % 80 i fosil yakıtlardan

Detaylı

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON 27 MAYIS 2015 - İZMİR Yavuz Aydın Başkan TÜRKOTED KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA GELİŞMELER VE BEKLENTİLER 2 02.06.2015 The future

Detaylı

KRONĐK BÖBREK YETMEZLĐĞĐ HASTALIĞINDA ÖNEMLĐ FAKTÖRLERĐN BELĐRLENMESĐ

KRONĐK BÖBREK YETMEZLĐĞĐ HASTALIĞINDA ÖNEMLĐ FAKTÖRLERĐN BELĐRLENMESĐ ISSN:0- e-journal of New World Sciences Academy 009, Volume:, Number:, Article Number: A000 PHYSICAL SCIENCES Received: November 00 Acceted: June 009 Series : A ISSN : 0-0 009 www.newwsa.com Yüsel Öner,

Detaylı

makale Dağılmış Alıcı Sistemi Fiber dağıtıcıyı son toplayıcı olarak kullanmak, bir derecede özgürlük sağlar fakat önceki güneşsel tasarımlar için uygun değildir. Bugünkü güneşsel tasarımlarda ışınım toplanır

Detaylı

GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ

GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ Recep ÖZTÜRK ÖZET Gemilerde kullanma suyunun limanlardan temini yerine, bir vakum evaporatörü ile deniz suyundan

Detaylı

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, *

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 168-182 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ

Detaylı

AMELİYAT ODALARINDA KLİMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ İÇİN TÜKETİLEN ENERJİNİN ANALİZİ

AMELİYAT ODALARINDA KLİMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ İÇİN TÜKETİLEN ENERJİNİN ANALİZİ 1177 AMELİYAT ODALARINDA KLİMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ İÇİN TÜKETİLEN ENERJİNİN ANALİZİ Gamze ÖZYOĞURTÇU Moghtada MOBEDİ M. Barış ÖZERDEM ÖZET Bu çalışmanın amacı, farklı iklim koşullarına sahip ve

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 686-696 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Derleme Makalesi Organik Rankine Çevrimi Prensibi ile Düşük Sıcaklıktaki Kaynaklardan Elektrik

Detaylı

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü GİRİŞ Jeotermal kaynaklı bölge ısıtma sistemlerinde,

Detaylı

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M DEÜ HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNİN N ISIL VE HİDROLİK DENGELENMESİ Burak Kurşun un / Doç.Dr.Serhan KüçüK üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M BölümüB GİRİŞ Değişen

Detaylı

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları TEKNOPOOL Havuz Nem Alma Cihazları İçindekiler Teknogen Teknopool... 3 Bileşenler... 4 Otomasyon... 6 Projelendirme... 9 Isıtma, Soğutma ve Havalandırma sektörünün önde gelen üreticilerinden olan TEKNOGEN,

Detaylı

ŞEKER FABRİKALARINDAKİ ENERJİ SANTRALLERİ İÇİN TERMOEKONOMİK ANALİZ YÖNTEMİ

ŞEKER FABRİKALARINDAKİ ENERJİ SANTRALLERİ İÇİN TERMOEKONOMİK ANALİZ YÖNTEMİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 29, No 2, 407-414, 2014 Vol 29, No 2, 407-414, 2014 ŞEKER FABRİKALARINDAKİ ENERJİ SANTRALLERİ

Detaylı

İŞLETME DENEYİMİ VE VERİLERİNE GÖRE OPTİMUM KOJENERASYON SANTRALİ SEÇİMİ

İŞLETME DENEYİMİ VE VERİLERİNE GÖRE OPTİMUM KOJENERASYON SANTRALİ SEÇİMİ İŞLETME DENEYİMİ VE VERİLERİNE GÖRE OPTİMUM KOJENERASYON SANTRALİ SEÇİMİ Levent KILIÇ Mustafa ÖZCAN Argun ÇİZMECİ Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. İş Kuleleri Kule 40 4.Levent İstanbul lkilic@sisecam.com

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 27-35 Mayıs 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 27-35 Mayıs 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: sh. 7-35 Mayıs 003 FATURALI CTP LEVHALARDA GERİLME KONSANTRASYONUNUN ARAŞTIRILMASI (AN INVESTIGATION OF STRESS CONCENTRATION IN FILLETED

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Her geçen gün enerji verimliliğinin öneminin arttığı çağımızda,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN 1Fatih Unal:Sablon 24.11.2014 14:46 Page 5 Tunçbilek Termik Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada Türkiye de çalışmakta olan Tunçbilek Termik Santrali,

Detaylı

SOMA A TERMİK SANTRALİNİN BESLEME SUYU ÖN ISITMA UYGULAMASI İLE YENİDEN GÜÇLENDİRİLMESİNİN TEKNOEKONOMİK ANALİZİ

SOMA A TERMİK SANTRALİNİN BESLEME SUYU ÖN ISITMA UYGULAMASI İLE YENİDEN GÜÇLENDİRİLMESİNİN TEKNOEKONOMİK ANALİZİ Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 3055 SOMA A TERMİK SANTRALİNİN BESLEME SUYU ÖN ISITMA UYGULAMASI İLE YENİDEN GÜÇLENDİRİLMESİNİN TEKNOEKONOMİK ANALİZİ Mustafa Zeki YILMAZOĞLU*,

Detaylı

KONTROL PANELİ. Kontrol panelinden kontrol menüsüne giriniz

KONTROL PANELİ. Kontrol panelinden kontrol menüsüne giriniz DENEY FÖYLERİ Yeni Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com BALIKESİR-2014 KONTROL PANELİ Kontrol panelinden

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU

ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM- DURUMU Yusuf BAYRAK TEİAŞ APK Dairesi Başkanlığı Türkiye elektrik sistemi tümleşik bir sistemdir. Bölgelerin veya illerin coğrafi sınırları ile elektrik sistemi işletme bölgelerinin

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE DIŞ HAVA SICAKLIĞININ SOĞUTUCU SERPANTİN KAPASİTESİNE VE EKSERJİ KAYBINA ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE DIŞ HAVA SICAKLIĞININ SOĞUTUCU SERPANTİN KAPASİTESİNE VE EKSERJİ KAYBINA ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 563 İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE DIŞ HAVA SICAKLIĞININ SOĞUTUCU SERPANTİN KAPASİTESİNE VE EKSERJİ KAYBINA ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Erhan ÖZEK Ali KILIÇARSLAN ÖZET Bu çalışmada, tekrar dolaşımlı

Detaylı

TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALİ 5.ÜNİTE KAZANININ SAYISAL MODELLEMESİ

TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALİ 5.ÜNİTE KAZANININ SAYISAL MODELLEMESİ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALİ 5.ÜNİTE KAZANININ SAYISAL MODELLEMESİ Faru ÖZDEMİR*, Yaup Erhan BÖKE İstanbul Teni Üniversitesi, Maina Faültesi, İnönü Caddesi No: 65 Gümüşsuyu 34437 İSTANBUL *Sorumlu yazar:

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089/1 göre % 40 - % 64 değerleri arasında olması gerekmektedir. Nem oranının % 64 değerinin üzerine çıkması ortamda mikrop, bakteri

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003 DEÜ MÜENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Oca 00 PERDE ÇERÇEVELİ YAPILARDA a m PERDE KATKI KATSAYISININ DİFERANSİYEL DENKLEM YÖNTEMİ İLE BULUNMASI VE GELİŞTİRİLEN BİLGİSAYAR

Detaylı

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler . TRANSFORMATÖRLER. Temel Bilgiler Transformatörlerde hareet olmadığından dolayı sürtünme ve rüzgar ayıpları mevcut değildir. Dolayısıyla transformatörler, verimi en yüse (%99 - %99.5) olan eletri maineleridir.

Detaylı

MOTOR GİRİŞ HAVASI SOĞUTUCULARI (CHARGE AIR COOLERS)

MOTOR GİRİŞ HAVASI SOĞUTUCULARI (CHARGE AIR COOLERS) MOTOR GİRİŞ HAVASI SOĞUTUCULARI (CHARGE AIR COOLERS) Hasan ACÜL Makina Mühendisi Ar-Ge Bölüm Şefi ABSTRACT Charge air coolers are specific heat exchangers that are used in particularly stressful environments,

Detaylı

Abs tract: Key Words: Battal DOĞAN Fatih TÜRKOĞLU

Abs tract: Key Words: Battal DOĞAN Fatih TÜRKOĞLU Battal Dogan:Sablon 25.03.2014 15:26 Page 5 Nevşehir Kapadokya Havalimanı nın Trijenerasyon Sisteminin Tasarımı Battal DOĞAN Fatih TÜRKOĞLU Abs tract: ÖZET Ülkemizde son yıllarda havacılık sektörü gelişmektedir.

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 96-115. 96 BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI ÖZ Arzu ORGAN* İrfan ERTUĞRUL**

Detaylı

İş Bir sistem ve çevresi arasındaki etkileşimdir. Sistem tarafından yapılan işin, çevresi üzerindeki tek etkisi bir ağırlığın kaldırılması olabilir.

İş Bir sistem ve çevresi arasındaki etkileşimdir. Sistem tarafından yapılan işin, çevresi üzerindeki tek etkisi bir ağırlığın kaldırılması olabilir. ermodinami rensipler ermodinamiğin birinci anunu enerjinin orunumu prensibinin bir ifadesidir. Enerji bir bölgeden diğerine taşındığında eya bir bölge içinde şeil değiştirdiğinde toplam enerji mitarı sabit

Detaylı

SEKONDER KONTROL 18 AĞUSTOS 2009

SEKONDER KONTROL 18 AĞUSTOS 2009 SEKONDER KONTROL 18 AĞUSTOS 2009 FREKANS KONTROLU Primer Frekans Kontrolu Sekonder Frekans Kontrolu Tersiyer Kontrol Zaman Kontrolu FREKANS KONTROL DÖNGÜSÜ Kurulu Güç Toplam Kurulu Güç (2008): ~ 42 GW

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Ei Aralı Seviyesinde Denee Sınavı. Uzunluğu R/ olan bir zincirin ucu yarıçapı R olan pürüzsüz bir ürenin tepe notasına bağlıdır (şeildei ibi). Bilinen bir anda bu uç serbest bıraılıyor. )Uç serbest bıraıldığı

Detaylı

BASINÇ BİRİMLERİ. 1 Atm = 760 mmhg = 760 Torr

BASINÇ BİRİMLERİ. 1 Atm = 760 mmhg = 760 Torr BASINÇ BİRİMLERİ - Sıı Sütunu Cinsinden anılanan Biriler:.- orr: C 'de yüseliğindei cıa sütununun tabanına yaış olduğu basınç bir torr'dur..- SS: + C 'de yüseliğindei su sütununun tabanına yaış olduğu

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİNDE ENERJİ VE EKSERJİ VERİMLİLİKLERİ

JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİNDE ENERJİ VE EKSERJİ VERİMLİLİKLERİ JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİNDE ENERJİ VE EKSERJİ VERİMLİLİKLERİ Dr. Nurdan YILDIRIM ÖZCAN Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Yaşar Üniversitesi III. Enerji Verimliliği Günleri, Yasar Üniversitesi,

Detaylı