Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. olmakla birlikte Asya tarafýnda Temmuz ayýnda TÜFE, aylýk bazda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. olmakla birlikte Asya tarafýnda Temmuz ayýnda TÜFE, aylýk bazda"

Transkript

1 Piyasa Kahvesi : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeksin güne yatay baþlangýç yapacaðýný düþünüyoruz. Gün içinde hacimsiz ve yatay bir seyir izleyebilir. Bayram tatili öncesinde risk iþtahýnýn zayýf olduðunu görüyoruz. Endeks, direncini aþarsa seviyelerine doðru alým gelebilir ancak seviyelerini yukarý kýrmadan endekste saðlýklý ve kalýcý bir yükseliþ beklemiyoruz. Faiz Güne %8.82den baþlayan gösterge faiz, en yüksek %8.84, en düþük %8.70i gördükten sonra günü %8.77den tamamladý. Merkez Bankasý aðýrlýklý ortalama fonlama maliyeti %6.18den %6.46ya yükseldi. Gün içinde %8.5-%9 yatay bandýnda hareket edeceðini düþünüyoruz. Döviz Güne seviyesi ile baþlayan Dolar/TL, bandýnda hafif yukarý yönlü hareket etti. Dün açýklanan enflasyon rakamlarý beklentilere paralel gerçekleþti ve TL tarafýnda herhangi bir hareketlenme gözlenmedi. Dolar/TLnin seviyesindeki hareketli ortalama direncinin altýnda kaldýðý sürece, bugün için aþaðý yönlü hareket etmesini bekliyoruz. Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Türkiye Bugün 14.30da Reel Efektif Döviz Amerika Avrupa Asya Parasal geniþleme karþýtý tutumu Toparlanmaya iþaret eden Bugün veri gündemi sakin Kuru açýklanacak. ile bilinen Dallas Fed Baþkaný veriler Avrupa hisse senetlerini olmakla birlikte Asya tarafýnda Temmuz ayýnda TÜFE, aylýk bazda Richard Fisherýn, iþsizlik oranýnýn desteklemeye devam ediyor. Çin hariç satýþlar hakim. IMF %0.31 artýþ gösterirken, yýllýk %7.4'e düþmesi ile birlikte Fed'in Olumlu gelen PMI verileri tarafýndan dün yapýlan bazda artýþ %8.88 oldu. tahvil alýmlarýný azaltmaya yakýn Avrupa borsalarýna 6. günde de açýklamada, Japonya Merkez Goldman Sachs, kurlarýn fiyatlara olduðunu açýklamasýyla Dow prim yaptýrdý. Bankasýnýn büyüyen borçlarý yansýmaya baþladýðýný ve Jones ve S&P500 kazançlarýný geri Ýtalya'nýn aylýk bazda %0.4 desteklemesi halinde bunun önümüzdeki dönemde de verdi. Bugün 15:30da dýþ ticaret daralmasý beklenirken, Alman finansal karmaþaya neden enflasyonu yükseltmeye devam dengesi açýklanacak. Chicago Fed fabrika sipariþlerinde ise %1.0'lýk olabileceði ifade edildi. Bu sabah edebileceðini açýklayarak yýl sonu Baþkaný Charles Evansýn bir artýþ olacaðý tahmin ediliyor ten aldýðý destekle yukarý enflasyon beklentisini %7.2den konuþmasýnýn yaný sýra 20:00da Eur/Usdda yönlü hareket eden Usd/Jpy ise %7.8e yükseltti. gerçekleþecek 3 yýl vadeli tahvil bandýndaki sýkýþma bugün de saat 08:30 itibariyle 98.32den ihracý da takip edilecektir. devam edebilir. iþlem görüyor. Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz 1

2 Piyasalar (BIST ve Faiz) Endeksin güne yatay baþlangýç yapacaðýný Güne puandan baþlayan endeks, en yüksek ve en düþük seviyelerini gördü. BIST-100, günü %0.35 primle ve 1.9 milyar TL iþlem hacmiyle puandan tamamladý. BIST-100 endeksi haftaya pozitif baþlangýç yaparken beklentilere paralel artýþ gösteren enflasyon verisinin desteðiyle ilk seansý seviyesinden kapattý. Ýkinci seansta, yurtdýþý piyasalarýn eksiye dönmesi ve gelen satýþlarla kazançlarýnýn bir kýsmýný geri verdi. Gün boyunca endeks, düþük hacimle yatay bir seyir izleyerek bankacýlýk endeksinin %0.23lük kaybýna raðmen günü pozitif tamamladý. Teknik olarak, gün içinde endeks, direncini yukarý kýrmayý denemiþ ancak bu seviyelerden satýþ baskýsý gelmiþ ve desteðinde tutunmuþtur. düþünüyoruz. Gün içinde hacimsiz ve yatay bir seyir izleyebilir. Bayram tatili öncesinde risk iþtahýnýn zayýf olduðunu görüyoruz. Endeks, direncini aþarsa seviyelerine doðru alým gelebilir ancak seviyelerini yukarý kýrmadan endekste saðlýklý ve kalýcý bir yükseliþ beklemiyoruz. Endeksin güne yatay baþlangýç yapacaðýný düþünüyoruz. Gün içinde hacimsiz ve yatay bir seyir izleyebilir. Bayram tatili öncesinde risk iþtahýnýn zayýf olduðunu görüyoruz direncini aþarsa seviyelerine doðru alým gelebilir ancak seviyelerini yukarý kýrmadan endekste saðlýklý ve kalýcý bir yükseliþ beklemiyoruz. Bugün için, yurtiçi piyasalarda reel efektif döviz kuru endeksi, ABDde ise ticaret dengesi rakamlarý takip edilecek. Bu sabah dýþ piyasalara baktýðýmýzda ise, Japonya hariç Asya piyasalarý ve ABD vadelilerinde negatif bir görünüm hakim Güne %8.82den baþlayan gösterge faiz, en yüksek %8.84, en düþük %8.70i gördükten sonra günü %8.77den tamamladý. Merkez Bankasý aðýrlýklý ortalama fonlama maliyeti %6.18den %6.46ya yükseldi. Gün içinde %8.5-%9 yatay bandýnda hareket edeceðini düþünüyoruz. 2

3 Piyasalar (Döviz ve Altýn) Güne seviyesi ile baþlayan kur, bandýnda hafif yukarý yönlü hareket etti. Dün açýklanan enflasyon rakamlarý beklentilere paralel gerçekleþti ve TL tarafýnda herhangi bir hareketlenme gözlenmedi. TCMB, 50 milyon dolar tutarýnda döviz satým ihalesi açtý. Haziran ayýnda REK olarak gerçekleþmiþti. Reel Efektif Döviz Kurunun 120nin üzerine yükselmesi, TLnin deðerlendiðini ifade ediyor ve TCMBnin müdahale etmesi söz konusu olabiliyor. Güne seviyesi ile baþlayan Dolar/TL, bandýnda hafif yukarý yönlü hareket etti. Dün açýklanan enflasyon rakamlarý beklentilere paralel gerçekleþti ve TL tarafýnda herhangi bir hareketlenme gözlenmedi. Dolar/TLnin seviyesindeki hareketli ortalama direncinin altýnda kaldýðý sürece, aþaðý yönlü hareket etmesini bekliyoruz. Destekler: / Dirençler: Dolar/TLnin seviyesindeki hareketli ortalama direncinin altýnda kaldýðý sürece, bugün için aþaðý yönlü hareket etmesini bekliyoruz. Dün 1312 dolardan açýlýþ yapan altýn,1321 dolara yükseldikten sonra gelen satýþlarla birlikte 1297 seviyesine kadar geriledi. Bugün ise 1302 dolar seviyesinden güne baþlayan altýn, sabah saatlerinde gelen satýþlarla birlikte 1289a kadar düþüþ gösterdi. Saat 8:30 itibariyle 1290 seviyesinden iþlem gören altýnda ilk direnç 1308 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyesinin altýnda kalmasý halinde satýþ baskýsýnýn devam edeceðini düþünmekteyiz dolar seviyesi ise önemli destek noktasý olarak takip edilecektir. Destekler; Dirençler; Bankalar arasý piyasada dün ten açýlýþ yapan Eur/TL, en düþük , en yüksek seviyelerini gördü ve oldukça sýkýþýk bir görünüm sergiledi. Avrupada PMI verilerinin açýklanmaya baþladýðý saatlerde yukarý yönlü ivmelenen kur ta bulunan 50 saatlik hareketli ortalama direncinden geri döndü. Bu sabah saatlerinde civarýndan iþlem gören Eur/TL için; Destek: ; Direnç:

4 Türkiye Bugün 14.30da Reel Efektif Döviz Kuru Bugün 14.30da Reel Efektif Döviz Kuru açýklanacak. Haziran ayýnda REK olarak gerçekleþmiþti. Reel Efektif Döviz Kurunun 120nin üzerine yükselmesi, TLnin deðerlendiðini ifade ediyor ve TCMBnin müdahale etmesi söz konusu olabiliyor. Fakat, son dönemlerde kurlarýn yukarý yönlü hareketine baðlý olarak TLnin deðer kaybetmesi nedeniyle, REKin 120 sýnýrýna yükselmesini beklemiyoruz. açýklanacak. Temmuz ayýnda TÜFE, aylýk bazda %0.31 artýþ gösterirken, yýllýk bazda artýþ %8.88 oldu. Goldman Sachs, kurlarýn fiyatlara yansýmaya baþladýðýný ve önümüzdeki dönemde de enflasyonu yükseltmeye devam edebileceðini açýklayarak yýl sonu enflasyon beklentisini Aylýk bazda en fazla artýþ gösteren grup %2.28 ile Ulaþtýrma olurken, en fazla düþüþ %4.68 ile giyim ve ayakkabý grubu oldu. %7.2den %7.8e yükseltti. Yýllýk bazda ise en fazla artýþ %15.99 ile Alkollu Ýçecekler ve Tütün Grubunda gerçekleþti. Aylýk bazda en fazla artýþ gösteren sektörler; kok kömürü ve rafine edilmiþ petrol ürünleri imalatý (%5.76 artýþ), ham petrol ve doðalgaz çýkarýmý (%3.58 artýþ), kaðýt ve kaðýt ürünleri imalatý (%2.46 artýþ) olarak gerçekleþti. TCMB Baþkaný Erdem Baþçý geçen hafta yaptýðý açýklamada, 2013 enflasyonunun Temmuz ayýnda tepe yaparak kademeli düþüþe geçeceðini ifade etmiþti. Merkez Bankasý geçen hafta yayýmladýðý Enflasyon Raporunda yýl sonu enflasyon beklentisini 0.9 puan yukarý yönlü revize ederek %6.2ye yükseltmiþti. Goldman Sachs, kurlarýn fiyatlara yansýmaya baþladýðýný ve önümüzdeki dönemde de enflasyonu yükseltmeye devam edebileceðini açýkladý. Aðustos ayýnda baz etkisinin enflasyona düþüþ getireceðini ifade eden Goldman Sachs, bu etkinin 2014 birinci çeyrekte daha fazla hissedileceðini, ancak enflasyonun göreceli olarak yüksek seyretmeye devam edeceðini belirtti. Bankacýlýk sektörünün Haziran sonu itibarýyla karý bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 2 milyar 285 milyon TL artarak, 13 milyar 859 milyon TL oldu. Bankacýlýk sisteminde toplam krediler 26 Temmuz haftasýnda milyar TL'ye yükseldi. (Önceki: milyar TL) Yeni Konutlar Fiyat Endeksi ise Mayýs ayýnda bir önceki aya göre %1.21 artarak olarak gerçekleþti. 4

5 Amerika Parasal geniþleme karþýtý tutumu ile bilinen Dallas Fed Baþkaný Richard Fisher, iþsizlik oranýnýn %7.4'e düþmesi ile birlikte Fed'in tahvil alýmlarýný azaltmaya yakýn olduðunu açýklamasýyla Dow Jones ve S&P500 kazançlarýný geri verdi. Dow Jones %0.30 kayýpla , S&P500 %0.15 deðer kaybýyla puandan günü sonladýrýrken, Nasdaq %0.09 primli iþlem gördü. Bugün saat 15:30da Haziran ayý dýþ ticaret dengesi açýklanacak. Beklenti ticaret dengesinin 43 milyar dolar açýk vermesi yönünde. Ayrýca saat 16:30da Chicago Fed Baþkaný Charles Evansýn konuþmasýnýn yaný sýra 20:00da gerçekleþecek 3 yýl vadeli tahvil ihracý da takip edilecektir. Parasal geniþleme karþýtý tutumu ile bilinen Dallas Fed Baþkaný Richard Fisher, iþsizlik oranýnýn %7.4'e düþmesi ile birlikte Fed'in tahvil alýmlarýný azaltmaya yakýn olduðunu açýkladý. piyasalarda yaþanan gerilemelerin Fed'in para politikalarýnda gevþemeye gideceði beklentisine çok fazla alýþýlmýþ olduðuna dikkat çeken Fisher, yatýrýmcýlarýn parasal teþviklere bel baðlamamalarý gerektiði uyarýsýnda bulundu. Portland'ta gerçekleþtirdiði konuþmasýnda Fed Baþkanlýðý seçimlerine de deðinen Dallas Fed Baþkaný Richard Fisher, Fed'in Larry Summers gibi bir baþkana ihtiyacý olmadýðýný ifade etti. Güçlü adaylar arasýnda yer alan Summers, Baþkan Obama ile yakýnlýðý ile biliniyor. Parasal geniþleme karþýtý tutumu ile bilinen Dallas Fed Baþkaný Richard Fisherýn, iþsizlik oranýnýn %7.4'e düþmesi ile birlikte Fed'in tahvil alýmlarýný azaltmaya yakýn olduðunu açýklamasýyla Dow Jones ve S&P500 kazançlarýný geri verdi. Bugün saat 15:30da Haziran ayý dýþ ticaret dengesi açýklanacak. Chicago Fed Baþkaný Charles Evansýn konuþmasýnýn yaný sýra 20:00da gerçekleþecek 3 yýl vadeli tahvil ihracý da takip edilecektir. ABD'de ISM imalat dýþý PMI endeksi Temmuz ayýnda 56.0 olarak gerçekleþerek Þubat ayýndan bu yana görülen en yüksek seviyeye çýkarken, 53.3 olan piyasa beklentisini aþtý. Endeks Haziran ayýnda 52.2 olarak gerçekleþmiþti. Geçen hafta açýklanan ISM imalat verisi ardýndan imalat dýþý endeksin de yükseliþe geçmesi ekonomik toparlanmaya iþaret etmesi açýsýndan önem taþýmaktadýr. Beyaz Saray'dan yapýlan açýklamaya göre, ABD Baþkaný Barack Obama, bugün yapacaðý konuþmada, ABD mortgage sisteminin gözden geçirilmesi önerisinde bulunacak. 5

6 Avrupa Toparlanmaya iþaret eden veriler Avrupa hisse senetlerini desteklemeye devam ediyor. HSBC'nin beklenenin altýnda kalan karýna raðmen Olumlu gelen PMI verileri Avrupa borsalarýna 6. Günde de prim yaptýrdý. Stoxx Europe 600 Endeksi %0.2 yükselerek günü puandan kapattý. Bugün Ýtalya'da büyüme verileri ve Alman fabrika sipariþleri günün en önemli iki verisi olarak dikkat çekiyor. Ýtalya'nýn aylýk bazda %0.4 daralmasý beklenirken, Alman fabrika sipariþlerinde ise %1.0'lýk bir artýþ olacaðý tahmin ediliyor Toparlanmaya iþaret eden veriler Avrupa hisse senetlerini desteklemeye devam ediyor. Olumlu Ekonomik problemlerle boðuþan Yunanistanda çözüme yönelik iki hedef belirlendi. Maliye Bakaný Stournaras ekonomik büyüme ve bütçe fazlasý verilmesi durumunda diðer sorunlarla baþ etmenin daha kolaylaþacaðý görüþünü taþýyor. Yüzeysel reformlarýn da tamamlanmasý gerektiðini ifade eden Stournaras "Þu an için B planý yok, herþey anlaþýlmaya varýldýðý þekilde ilerliyor" dedi. Alman Servisleri PMI 52.5 beklentilerinin altýnda kalarak 51.3 olarak açýklandý. Ýngilterede PMI 60.2 (beklenti: 57.2), Ýspanya Hizmet PMI 48.5 (beklenti: 48.0) Euro Bölgesi Hizmetler PMI 49.8 (beklenti: 49.6) ve Fransada ise Bileþik PMI oldu. Ýngilterede büyüme verilerinin ardýndan PMI verisi de toparlanmanýn gücüne iþaret etti. Euro Bölgesinde geçen hafta imalat sektörü PMI verileri 50 seviyesinin üzerine çýkmýþ ve 50.3 olmuþtu. PMI endekslerinde 50nin üzeri geniþlemeyi iþaret etmektedir. gelen PMI verileri Avrupa borsalarýna 6. günde de prim yaptýrdý. Ýtalya'nýn aylýk bazda %0.4 daralmasý beklenirken, Alman fabrika sipariþlerinde ise %1.0'lýk bir artýþ olacaðý tahmin ediliyor. Eur/Usdda bandýndaki sýkýþma bugün de devam edebilir 'de destek, 'te direnci bulunan ve bir süredir bu dar bantta sýkýþma yaþayan Eur/Usd dün de benzer dalgalanmalar yaþadý bandýndan taþmayan pariteye dün olumu gelen PMI verilerinin önemli bir etkide bulunduðu söylenemez. Düne benzer þekilde hareket etmesini beklediðimiz parite için uygun destek ve dirençler þöyledir: Destek: Direnç *Euro Bölgesinde yatýrýmcý güveni endeksi -4.9 olurken (beklenti -10) perakende satýþlar da beklenenden daha az daralarak -0.5% olarak açýklandý. 6

7 Asya Asya piyasalarýnda bu sabah Çin hariç satýþlar hakim ve saat 08:30 itibariyle Nikkei endeksi %0.10 kayýpla , Shanghai endeksi %0.05 yukarda puandan iþlem görmeye devam ediyor. da devlet memurlarýnýn emeklilik fonu yeni yatýrým stratejilerini yeniden gözden geçiriyor. Bu yeni stratejinin fonun 80 milyar dolarluk portföyünde daha az japon devlet tahvili ve daha fazla hisse senedi taþýnmasýna imkan tanýmasýný içerdiði belirtiliyor. Veri gündemi açýsýndan sakin bir gün geçirilmekle birlikte bugün açýklanan Japonyanýn rastlantýsal endeksi Haziranda Mayýsa göre 0.8 puan, öncü göstergeler endeksi ise 3.7 puan gerileme gösterdi. Ek olarak uluslararasý para fonu tarafýndan dün yapýlan açýklamada, Japonyanýn borçlarýný kontrol altýna almasý gerektiði belirtilerek, Merkez Bankasýnýn gevþeme adýmlarýnýn büyüyen borçlarý desteklemesi halinde bunun finansal karmaþaya neden olabileceði ifade edildi. tarafýnda ise HSBC Holding CEOsu Stuart Gulliver, Çin ekonomisinde yavaþlama yaþansa da ekonominin büyümeye devam ettiðini açýklayarak, ekonomide kontrolsüz bir yavaþlama olmadýðýný belirtti. Yarýn da veri gündemi Asya için sakin. Perþembe günü ise Japonya Merkez Bankasýnýn faiz kararý ve basýn açýklamasý takip edilecek. Ancak toplantýda %0-0.1 olan faizde herhangi bir deðiþiklik beklenmiyor. Cuma günü ise Çinin sanayi üretimi ve enflasyon rakamlarýný göreceðiz. Bugün veri gündemi sakin olmakla birlikte Asya tarafýnda Çin hariç satýþlar hakim. IMF tarafýndan dün yapýlan açýklamada, Japonya Merkez Bankasýnýn büyüyen borçlarý desteklemesi halinde bunun finansal karmaþaya neden olabileceði ifade edildi. Bu sabah 97.84ten aldýðý destekle yukarý yönlü hareket eden Usd/Jpy ise saat 08:30 itibariyle 98.32den iþlem görüyor. Güne 98.94ten baþlayan Usd/Jpy dün, en düþük ve en yüksek seviyelerini gördü. Bu sabah 97.84ten aldýðý destekle yukarý yönlü hareketine devam eden parite saat 08:30 itibariyle 98.32den iþlem görüyor. Mevcut durumda yükseliþe devam etmesi halinde Usd/Jpynin önündeki ilk direnç seviyesinde bulunuyor. Destekler; Dirençler;

8 Haberi KAP Ýçiþleri Bakanlýðý Emniyet Genel Müdürlüðü Ýkmal ve Bakým Dairesi Baþkanlýðý ihtiyacý olan 35 adet Gizli Zýrhlý Küçük Otobüs ihalesi þirketimiz lehte sonuçlanmýþtýr. Ýstanbul Uluslararasý Finans Merkezi proje alanýnda bulunan þirketin arsasý üzerinde geliþtirilmesi planlanan 46 ve 34 katlý iki kule ve 8 katlý 3 binayý kapsayan proje ile ilgili olarak "proje yönetim firmasý" seçim süreci tamamlanmýþtýr. Söz konusu projede Yönetim Kurulunca PROJE YÖNETÝM A.Þ. firmasý ile çalýþma kararý alýnmýþ olup, konuya iliþkin "Proje Yönetim Hizmeti Sözleþmesi" 05/08/2013 tarihinde taraflarý temsile yetkili kiþilerce imzalanmýþtýr. Ýþ Bankasýnýn 2013/6 aylýk konsolide net karý TL olmuþtur. (2012/6 aylýk: TL) 1 yýldan 3 yýla kadar olmak üzere farklý vadelerde TL'ye kadar borçlanma aracý ihracýna EPDK'nýn 02 Aðustos 2013 tarih ve sayýlý yazýsý ile olumlu görüþ alýnmýþtýr. Þirketin %75 ve Rarik-Turkison Enerji Ýnþaat Maden Proje Ltd. Þti'nin %25 oranýnda kurucu ortaklýðýnda, toplam TL sermayeye sahip "Nemrut Jeotermal Elektrik Üretimi Anonim Þirketi" unvanlý bir anonim þirket kurulduðu bildirilmiþtir. (2012/6 AYLIK: TL) Tofaþýn 2013/6 aylýk konsolide net karý TL TL (2012/6 AYLIK: TL) Anadolu Isuzu'nýn 2013/6 aylýk konsolide net karý UYUM GIDA'NIN 2013/6 AYLIK KONSOLIDE OLMAYAN NET ZARARI TL (2012/6 AYLIK: TL) Þirket, Ýtalyan Colorýfýcýo A. & B. Casati Spa firmasýndan Casati markasýnýn satýn alýnmasý ve Casati Türkiyeden ise iþ devri konularýnda görüþmeler gerçekleþtirmektedir. Þirketin 2013/6 aylýk konsolide olmayan net karý TL (2012/6 aylýk: TL) olarak açýklandý. Bloomberg HT internet sitesinde yer alan habere göre, Ýskenderun Demir Çelik Fabrikasý ile Çelik-Ýþ Sendikasý arasýnda sürdürülen 25. Dönem toplu iþ sözleþmesi görüþmelerinde sonuç alýnamamasý üzerine 22 gündür süren grev, taraflarýn anlaþmasý üzerine son buldu. 8

9 Haftalýk Veri Takvimi 10:45/Ýtalya/Hizmet Sektörü Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Temmuz/Beklenti: 46.5/Gerçekleþen: 48.7/Önceki: :50/Fransa/Hizmet Sektörü Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Temmuz/Beklenti: 48.3/Gerçekleþen: 48.6/Önceki: :55/Almanya/Hizmet Sektörü Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Temmuz/Beklenti: 52.5/Gerçekleþen: 51.3/Önceki: :00/ÝEuro Bölgesi/Hizmet Sektörü Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Temmuz/Beklenti: 49.6/Gerçekleþen: 49.8/Önceki: :00/Euro Bölgesi/Bileþik Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Temmuz/Beklenti: 50.4/Gerçekleþen: 50.5/Önceki: :30/Ýngiltere/Hizmet Sektörü Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Temmuz/Beklenti: 57.4/Gerçekleþen: 60.2/Önceki: :30/Euro Bölgesi/Sentix yatýrýmcý Güveni Endeksi/Aðustos/Beklenti: /Gerçekleþen: - 4.9/Önceki: :00/Euro Bölgesi/Perakende Satýþlar (yýllýk)/haziran/beklenti: - % 1.3/Gerçekleþen: - % 0.9/Önceki: - % 0.1/revize: + % :00/ABD/ISM Ýmalat Sanayi Dýþý Endeksi/Temmuz/Beklenti: 53.0/Önceki: :30/Ýngiltere/Sanayi Üretimi (aylýk)/haziran/beklenti: + % 0.5/Önceki: % :30/Ýngiltere/Sanayi Üretimi (yýllýk)/haziran/beklenti: + % 0.6/Önceki: - % :30/Ýngiltere/Ýmalat Sanayi Üretimi (aylýk)/haziran/beklenti: + % 0.7/Önceki: - % :30/Ýngiltere/Ýmalat Sanayi Üretimi (yýllýk)/haziran/beklenti: + % 0.7/Önceki: - % :00/Ýtalya/GSYÝH (çeyrek)/2. Çeyrek/Önceki: - % :00/Ýtalya/GSYÝH (yýllýk)/2. Çeyrek/Önceki: 13:00/Almanya/Fabrika Sipariþleri (aylýk)/haziran/beklenti: + % 0.9/Önceki: - % :00/Almanya/Fabrika Sipariþleri (yýllýk)/haziran/beklenti: + % 0.2/Önceki: - % :30/ABD/Dýþ Ticaret Deng/Haz/Beklenti:-43.5 milyar dolar/önceki:-45.0 milyar dolar 09:30/Fransa/Merkez Bankasý Ýþ Dünyasý Güven Endeksi/Temmuz/Önceki: 96 09:45/Fransa/Dýþ Ticaret Dengesi/Haziran/Önceki: - 6,014 milyon euro 11:30/Ýngiltere/Lloyds Ýstihdam Güven Endeksi/temmuz/Önceki: :30/Ýngiltere Merkez Bankasý Enflasyon Raporu 13:00/Almanya/Sanayi Üretimi (aylýk)/haziran/beklenti: + % 0.4/Önceki: - % :00/Almanya/Sanayi Üretimi (yýllýk)/haziran/beklenti: - % 0.4/Önceki: - % :00/ABD/MBA Mortgage Baþvurularý/2 Aðustos/Önceki: - % :30/Kanada/Ýnþaat Ýzinleri (aylýk)/haziran/önceki: % :50/Japonya/Cari Ýþlemler Dengesi/Haziran/Beklenti: milyar yen/önceki: milyar yen 02:50/Japonya/Dýþ Ticaret Dengesi/Haziran/Beklenti: milyar yen/önceki: milyar yen 09:00/Almanya/Dýþ Ticaret Deng/Haz/Beklenti:+14.5mlr euro/önceki:+%13.1mlr eur 09:00/Almanya/Cari Ýþlemler Dengesi/Haziran/Önceki: + % 11.2 milyar euro 09:00/Almanya/Ýthalat (aylýk)/haziran/önceki: + % 1.7/Revize: + % :00/Almanya/Ýhracat (aylýk)/haziran/beklenti: + % 0.9/Önceki: - % 2.4/Revize: - % :00Euro Bölgesi/Avrupa Merkez Bankasý Aylýk Rapor 15:30/ABD/Ýþsizlik Baþvurularý/2 Aðustos/Beklenti: 335,000/Önceki: 326,000 15:30/ABD/Süregelen Ýþsizlik Baþvurularý/27 Temmuz/Önceki: 2,951,000 09:45/Fransa/Bütçe Dengesi/Haziran/Önceki: milyar euro 09:45/Fransa/Sanayi Üretimi (aylýk)/haziran/beklenti: + % 0.3/Önceki: - % :45/Fransa/Sanayi Üretimi (yýllýk)/haziran/beklenti: + % 1.6/Önceki: + % :45/Fransa/Ýmalat Sanayi Üretimi (aylýk)/haziran/beklenti: + % 0.5/Önceki: - % :45/Fransa/Ýmalat Sanayi Üretimi (yýllýk)/haziran/beklenti: + % 0.3/Önceki: - % :00/Ýtalya/Dýþ Ticaret Dengesi/Haziran/Önceki: 3,895 milyon euro 11:00/Ýtalya/AB ile Ticaret Dengesi/Haziran/Önceki: 890 milyon euro 11:30/Ýngiltere/Dýþ Ticaret Dengesi/Haziran/Önceki: milyar sterlin 11:30/Ýngiltere/Ýnþaat Üretimi (aylýk)/haziran/önceki: % :30/Ýngiltere/Ýnþaat Üretimi (yýllýk)/haziran/önceki: - % :00/Ýtalya/Tüketici Fiyatlarý Endeks Deðeri/Temmuz/Önceki: :00/Ýtalya/TÜFE (yýllýk)/temmuz/önceki: + % :15/Kanada/Konut Baþlangýçlarý/Temmuz/Beklenti: 191,000/Önceki: 196,600 15:30/Kanada/Ýþsizlik Oraný/Temmuz/Beklenti: % 7.1/Önceki: % :00/ABD/Toptan Eþya Stoklarý (aylýk)/haziran/beklenti: + % 0.4/Önceki: - % :00/ABD/Toptan Eþya Satýþlarý (aylýk)/haziran/beklenti: + % 0.7/Önceki: + % :00/TÜFE (aylýk)/temmuz/beklenti: + % 0.33/Önceki: + % :00/TÜFE (yýllýk)/temmuz/beklenti: + % 8.90/Önceki: + % :00/Çekirdek TÜFE (yýllýk)/temmuz/önceki: + % :00/ÜFE (aylýk)/temmuz/önceki: + % :00/ÜFE (yýllýk)/temmuz/önceki: + %

10 GEDÝK Yatýrým Danýþmanlýðý 06 Aðustos 2013 Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ., Yatýrým Danýþmanlýðý Araþtýrma Ekibi Dr. Yaþar ERDÝNÇ Genel Müdür Danýþmaný Erol GÜRCAN Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 114) Gökhan MISIRLIOÐLU, Mecidiyeköy Perpa Þb. Müdürü (Dahili 120) (Portföy Yönetimi ve Yatýrým danýþmanlýðý) Hikmet ERDÝNÇ Mecidiyeköy Perpa Þube Mdr. Yrd. (Dahili 121) Ceren Bakçay Yatýrým Danýþmaný (Dahili 122) ARAÞTIRMA UZMAN ve UZMAN YARDIMCILARI Kadriye KAVAS Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 115) Yeþim ÇOBAN Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 116) Betül Seyran TURASOY Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 118) Murat BAYRAK, Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 119) Emin TAY Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 111) 10 Burada yer alan bilgiler Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan bilgilendirme amacý ile hazýrlanmýþtýr. Yatýrým bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatýrým danýþmanlýðý kapsamýnda deðildir. Yatýrým danýþmanlýðý hizmeti; aracý kurumlar, portföy yönetim þirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müþteri arasýnda imzalanacak yatýrým danýþmanlýðý sözleþmesi çerçevesinde sunulmaktadýr. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarýn kiþisel görüþlerine dayanmaktadýr. Herhangi bir yatýrým aracýnýn alým-satým önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalýdýr. Bu görüþler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatýrým kararý verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doðurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doðru olduðu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin deðiþtirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan güvenilir olduðuna inanýlan kaynaklardan alýnmýþtýr. Bu kaynaklarýn kullanýlmasý nedeni ile ortaya çýkabilecek hatalardan Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. sorumlu deðildir.

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. sürdüren Asya piyasalarýnda bu FED'in parasal geniþletmeyi sona

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. sürdüren Asya piyasalarýnda bu FED'in parasal geniþletmeyi sona Piyasa Kahvesi 75.514 9.12 1.9332 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeksin güne yatay baþlangýç

Detaylı

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. Temmuz ayý imalat PMI verisi beklentilerin altýnda gerçekleþti.

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. Temmuz ayý imalat PMI verisi beklentilerin altýnda gerçekleþti. Piyasa Kahvesi 73377 9.23 1.9442 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeks, güne hafif yukarý

Detaylı

Piyasa Kahvesi. 05 Temmuz 2013

Piyasa Kahvesi. 05 Temmuz 2013 Piyasa Kahvesi 75409 7.96 1.9436 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeksin dünkü yükseliþini,

Detaylı

Piyasa Kahvesi. desteklemek için vergi yükünde üzerinde baský yaratmayacaðýný. indirim, demir yolu yatýrýmlarý için ancak bu yükseliþin kalýcý olmasý

Piyasa Kahvesi. desteklemek için vergi yükünde üzerinde baský yaratmayacaðýný. indirim, demir yolu yatýrýmlarý için ancak bu yükseliþin kalýcý olmasý Piyasa Kahvesi 74.015 8.91 1.9171 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeks için negatif görünümün

Detaylı

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. kanadý senato için hafta sonu itibariyle Türkiyenin net

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. kanadý senato için hafta sonu itibariyle Türkiyenin net Piyasa Kahvesi 77022 8.85 1.9218 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeksin güne 76.500 seviyesinden

Detaylı

BIST-100 Teknik Analiz

BIST-100 Teknik Analiz GÜNLÜK BÜLTEN 01 Haziran 2015 Pazartesi Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Haftanın son işlem gününde olumlu seyreden ve 84,697.26 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi kapanışa doğru artan satış baskısı

Detaylı

BIST-100 Teknik Analiz

BIST-100 Teknik Analiz GÜNLÜK BÜLTEN BIST-100 Teknik Analiz 30 Nisan 2015 Perşembe Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün 86,300-86,500 aralığında yatay seyir izleyen BIST 100 endeksi günü %0.27 düşüşle 85,978.44 puandan kapattı.

Detaylı

BIST-100 Teknik Analiz

BIST-100 Teknik Analiz GÜNLÜK BÜLTEN 12 Mayıs 2015 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Geçtiğimiz hafta %0.13 değer kazanan BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %0.82 artışla 84,752.83 puandan kapattı. Endeks gün içerisinde

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 1 Haziran 2009

GÜNE BAŞLARKEN 1 Haziran 2009 GÜNE BAŞLARKEN 1 Haziran 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz Bankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, küresel piyasalardaki olumlu havaya

Detaylı

Gündem 01.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 01.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Açılış 1,1248 1,5152 119,714 3,0374 1127,25 Yüksek 1,1262 1,5214 120,349 3,0417 1128,29 Düşük 1,1158 1,5108 119,559 3,0182 1111,83 Kapanış 1,1178 1,5123 119,897

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 12 Mayıs 2009

GÜNE BAŞLARKEN 12 Mayıs 2009 GÜNE BAŞLARKEN 12 Mayıs 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz Bankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, küresel piyasalarda bir süredir

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2009

GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2009 GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz Bankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, küresel piyasalardaki olumlu havaya

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 2 Kasım 2017 Perşembe. Piyasa Gündemi

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 2 Kasım 2017 Perşembe. Piyasa Gündemi Günlük Bülten 2 Kasım 2017 Perşembe Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından yeni Fed başkan adayını Perşembe günü duyuracağını belirtti. Wall

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 23 Ekim 2017 Pazartesi. Piyasa Gündemi

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 23 Ekim 2017 Pazartesi. Piyasa Gündemi Günlük Bülten 23 Ekim 2017 Pazartesi Piyasa Gündemi Küresel piyasalar geçtiğimiz haftayı rekorlar ile kapattı. Yeni haftada gündem yoğun. Japonya seçimlerinin etkileri ECB faiz kararı ve ABD büyüme verileri

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 16 Kasım 2009

GÜNE BAŞLARKEN 16 Kasım 2009 GÜNE BAŞLARKEN 16 Kasım 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, euro dolar paritesine odaklı bir

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 1 Ekim 2015 Perşembe

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 1 Ekim 2015 Perşembe Günlük Bülten 1 Ekim 2015 Perşembe Gedik Forex Günlük Bülten Piyasa Gündemi Günlük Bülten Çin piyasalarının tüm gün kapalı olduğu yeni işlem gününde erken saatlerde Asya nın iki büyük ekonomisi Çin ve

Detaylı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı Ekonomik Gündem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nın attığı döviz likidite adımları TL varlıklarına destek olurken seçimlere sayılı günler kala FBI'ın Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'un

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 30 Aralık 2014 Salı. İçindekiler

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 30 Aralık 2014 Salı. İçindekiler i İçindekiler Piyasa Gündemi Piyasa Gündemi Yılın son haftası olması nedeniyle sakin seyreden piyasalarda yoğun olmayan veri gündeminin de etkisiyle düşük hacim devam ediyor. Sabah erken saatlerde açıklanarak

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ 22 Mart 2012

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ 22 Mart 2012 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ 22 Mart 2012 PİYASALARA BAKIŞ 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Günün odak noktasında Avrupa da açıklanacak Mart ayı PMI endeksleri yer alıyor. Bloomberg

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 31 Ağustos 2009

GÜNE BAŞLARKEN 31 Ağustos 2009 GÜNE BAŞLARKEN 31 Ağustos 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, euro dolar paritesine odaklı

Detaylı

Türkiye de bu hafta ekonomik veri anlamında sakin geçecek. Cuma günü 1.Çeyrek büyüme oranı takip edilmesi gerekir.

Türkiye de bu hafta ekonomik veri anlamında sakin geçecek. Cuma günü 1.Çeyrek büyüme oranı takip edilmesi gerekir. HAFTAYA BAŞLANGIÇ TÜRKİYE Türkiye de bu hafta ekonomik veri anlamında sakin geçecek. Cuma günü 1.Çeyrek büyüme oranı takip edilmesi gerekir. ABD ABD de FED Başkanı Yellen in Ekonomiye dair bir basın toplantısı

Detaylı

Günlük Bülten 13 Nisan 2012

Günlük Bülten 13 Nisan 2012 Bülten 13 an 2 Hazine Yönetimi /Aktif Pasif Yönetimi ve Ekonomik ştırmalar PİYASALAR Döviz Piyasası USD/TL kuru Perşembe gününe 1,835 seviyesinden başladı. TCMB nin dünü de Çarşamba günü olduğu gibi istisnai

Detaylı

Ekonomik Gündem Hisse senetlerinde beklenen fiyat dalgalanmalarına ilişkin gösterge yükseliyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve diğer kurumlar, Brexit'in gerçekleşmesi durumun da durumun etkileri konusunda

Detaylı

LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ HİSSE Düne satıcılı eğilimle başlayan BİST100 endeksinde dalgalı geçen günün ardından kapanış %0,5 lik artışla 84.537 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %46 lık artışla 3,36 milyon

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Bugünkü ekonomik veri takviminde Avrupa seansında Fransa, Almanya ve diğer Euro Bölgesi ülkeleri Hizmet PMI rakamları ile Euro Bölgesi ÜFE verileri takip edilecek. ABD seansında ise ADP

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 29 Aralık 2016 Perşembe

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 29 Aralık 2016 Perşembe Günlük Bülten 29 Aralık 2016 Perşembe Gedik Forex Günlük Bülten Piyasa Gündemi Günlük Bülten Uluslararası piyasalar ABD ve Avrupa piyasalarının Noel tatili sonrası işleme açilmış olmasına rağmen veri akışı

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 5 Ocak 2016 Salı. Dün Çin den gelen kötü verilerin etkisiyle Asya piyasaları

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 5 Ocak 2016 Salı. Dün Çin den gelen kötü verilerin etkisiyle Asya piyasaları Günlük Bülten 5 Ocak 2016 Salı Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Dün Çin den gelen kötü verilerin etkisiyle Asya piyasaları Günlük Bülten öncülüğünde başlayan satış dalgası yeni günde de devam ediyor.

Detaylı

02.02.2016. Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0912 1,4444 121,488 2,9772 1129,80 36,05

02.02.2016. Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0912 1,4444 121,488 2,9772 1129,80 36,05 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0831 1,4245 121,286 2,9519 1116,41 35,45 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0912 1,4444 121,488 2,9772 1129,80 36,05 Düşük

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi i İçindekiler Piyasa Gündemi Piyasa Gündemi Geçtiğimiz hafta sakin seyreden piyasalarda yeni haftanın ilk işlem gününde de yoğun olmayan bir veri gündemi bizi bekliyor. ABD tarafında TSI 18:30 da 3 aylık

Detaylı

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 10 Ağustos 2017 Perşembe. Piyasa Gündemi. Dün küresel piyasalarda hisse senetleri değer

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 10 Ağustos 2017 Perşembe. Piyasa Gündemi. Dün küresel piyasalarda hisse senetleri değer Günlük Bülten 10 Ağustos 2017 Perşembe Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Dün küresel piyasalarda hisse senetleri değer kaybetti, Günlük hazine tahvilleri Bülten yükselirken güvenli liman olarak

Detaylı

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 21 Mart Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Villeroy negatif faizin etkili olduğu görüşünde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy de Galhau bugünkü açıklamasında, merkez

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 2 Haziran 2017 Cuma. Hazırlayan. Özhan MADENOĞLU

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 2 Haziran 2017 Cuma. Hazırlayan. Özhan MADENOĞLU Günlük Bülten 2 Haziran 2017 Cuma Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Uluslararası piyasalarda veri akışının yoğun olduğu bir gün geride kalırken ADP Tarım Dışı İstihdam Değişiğimi ve FED Başkanlarından

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 27 Ocak 2016 Çarşamba

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 27 Ocak 2016 Çarşamba Günlük Bülten 27 Ocak 2016 Çarşamba Piyasa Gündemi Günlük Bülten ABD tarafında açıklanacak yoğun veri gündeminin yer aldığı yeni günde dikkatler TSI 21:00 de açıklanacak Fed tutanaklarına çevrildi. Hafta

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Table of Contents. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. nin Katkılarıyla

GÜNLÜK BÜLTEN. Table of Contents. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. nin Katkılarıyla Table of Contents Error! Table not allowed in footnote, endnote, header, footer, comment, or text box. GÜNLÜK BÜLTEN Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. nin Katkılarıyla

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Haftanın son işlem gününde Avrupa seansında Almanya ÜFE, İngiltere Kamu Sektörü Net Borçlanmaları, Perakende Satışlar, Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, ABD seansında ise ABD TÜFE ve

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 28 Şubat 2017 Salı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 28 Şubat 2017 Salı Günlük Bülten 28 Şubat 2017 Salı Piyasa Gündemi Günlük Bülten Uluslararası piyasalar veri akışı sakin bir günü geride bırakırken fiyatlama açısından yatay hareketler görüldü. ABD Ocak Dayanıklı Mal Siparişleri

Detaylı

Günlük Bülten. 03 Haziran 2014. Makro ve Şirket Haberleri. Ekonomik Takvim

Günlük Bülten. 03 Haziran 2014. Makro ve Şirket Haberleri. Ekonomik Takvim Günlük Bülten BIST: Geçen haftanın son gününü eksi kapatan BİST100 endeksinde dünde negatif bir kapanış yaşanmıştır. Teknik açıdan haftalık hareketli ortalama üzerinde fiyatlama izlediğimiz endekste bugün

Detaylı

Günlük Bülten 03 Mayıs 2013

Günlük Bülten 03 Mayıs 2013 Bülten 3 Mayıs 2 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,797 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, ECB nin faiz kararı sonrası bir miktar yukarı yönlü hareket etti. Gün içinde 1,784-1,797 aralığında dalgalanan kur

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 1 Ağustos 2017 Salı. Piyasa Gündemi

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 1 Ağustos 2017 Salı. Piyasa Gündemi Günlük Bülten 1 Ağustos 2017 Salı Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten Uluslararası piyasalar haraketli bir günü geride bıraktı. Dolar, ABD başkanı Trump ın kısa süre önce göreve başlayan

Detaylı

Ekonomik Gündem. Türkiye nin gündeminde, Şubat ayı Tüketici Fiyatları Endeksi, TÜFE, ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi rakamları takip edilecek.

Ekonomik Gündem. Türkiye nin gündeminde, Şubat ayı Tüketici Fiyatları Endeksi, TÜFE, ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi rakamları takip edilecek. Ekonomik Gündem Bugün Avrupa seansında takip edeceğimiz önemli veriler; Fransa 4. Çeyrek İşsizlik Oranı, Almanya, İngiltere, Fransa, Euro Bölgesi Şubat ayı Markit Bileşik ve Hizmet PMI rakamları, Euro

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 8 Ocak 2010

GÜNE BAŞLARKEN 8 Ocak 2010 GÜNE BŞLRKEN 8 Ocak 2010...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, euro dolar paritesine odaklı seyrine

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 3 Temmuz 2017 Pazartesi

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 3 Temmuz 2017 Pazartesi Günlük Bülten 3 Temmuz 2017 Pazartesi Piyasa Gündemi Borsa geçen haftayı yükselişle kapadı. BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde yüzde 0,25 yükselişle 100 bin 440 puandan kapandı. Günlük Bülten

Detaylı

Günlük Bülten 23 Kasım 2012

Günlük Bülten 23 Kasım 2012 Bülten ım PİYASALAR Döviz Piyasası USD/TL kuru güne 1,81 seviyesinden başladı. Dolar endeksinin gerilemesinin de etkisiyle yeniden 1,8 seviyesinin altına gevşeyerek gün içinde 1,79 seviyesine kadar geriledi.

Detaylı

Hafta içerisinde yaşanan bu gelişmeler neticesinde Borsa İstanbul da BİST 100 endeksi haftayı 80.397 puandan tamamladı.

Hafta içerisinde yaşanan bu gelişmeler neticesinde Borsa İstanbul da BİST 100 endeksi haftayı 80.397 puandan tamamladı. YURTİÇİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER 06.06.2014 Yurtiçi piyasalarda hafta içerisinde karışık bir görüntü vardı. Haftanın en önemli olayı Avrupa Merkez Bankası nın Perşembe günü açıkladığı faiz kararları olup

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi i İçindekiler Piyasa Gündemi Piyasa Gündemi Yılın son gününe Çin tarafında açıklanarak beklentilerin üzerinde gelen İmalat PMI verileri ile başladık. Yıl sonu nedeniyle Japonya, Rusya, İtalya, İsviçre,

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN. 26 Aralık 2014 SAYI: 975

HAFTALIK BÜLTEN. 26 Aralık 2014 SAYI: 975 HAFTALIK BÜLTEN 26 Aralık 2014 SAYI: 975 HİSSE SENEDİ PİYASALARI Küresel borsaların bu hafta genel itibarıyla alıcılı ancak hacimsiz seyrettiği söylenebilir. Avrupa borsalarının hafta ortasından itibaren

Detaylı

Ayrıca bugün, İsrail ve Kırgızistan Merkez Bankaları bugün faiz kararını açıklayacak.

Ayrıca bugün, İsrail ve Kırgızistan Merkez Bankaları bugün faiz kararını açıklayacak. Ekonomik Gündem Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İspanya, Fas ve İtalya nın kredi notunu teyit ederken, Güney Kıbrıs ın notunu yükseltti. S&P, Kamerun ve Norveç in kredi notlarını

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 21 Ağustos 2015 Cuma

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 21 Ağustos 2015 Cuma Günlük Bülten 21 Ağustos 2015 Cuma Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten Dünya borsalarında yaşanan sert satış dalgası Çin ve ABD gelişmeleriyle fiyatlanmaya devam ediyor. Son dönemde

Detaylı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı Ekonomik Gündem Dün yurtiçi piyasada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nın (TCMB) faiz kararı, yurtdışı piyasalarda ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile ECB Başkanı Draghi nin açıklamaları

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem ABD FED Başkanlarından karışık mesajlar gelmeye devam ediyor. San Francisco Fed Başkanı John Williams bu yıl Fed in faiz artırmasını beklemeye devam ettiğini söylerken, Chicago Fed Başkanı

Detaylı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar Ekonomik Gündem Piyasalar bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Dün ise ABD'de ISM imalat rakamları 50 seviyesinin altına gerileyerek piyasayı şaşırttı. Hafta boyunca olumlu verilerden

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Piyasa Gündemi Haftanın yeni işlem gününe sabah erken saatlerde açıklanan Japonya ve Çin

Detaylı

Günlük Bülten 06 Ağustos 2013

Günlük Bülten 06 Ağustos 2013 Bülten 06 Ağustos 013 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,915 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, beklentiler seviyesinde açıklanan enflasyon verisinden etkilenmezken günü %0, yükselişle 1,9 seviyesinden sonlandırdı.

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 14 Eylül 2017 Perşembe. Piyasa Gündemi

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 14 Eylül 2017 Perşembe. Piyasa Gündemi Günlük Bülten 14 Eylül 2017 Perşembe Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Dün piyasalarda ABD hisseleri rekor seviyelerden dönerken Avrupa da karışık seyir hakimdi. Günlük Bülten ABD hisselerinde hafta

Detaylı

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1101 1,4299 113,794 2,8687 1234,07 39,72 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Düşük

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 15 Ağustos 2017 Salı. Piyasa Gündemi

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 15 Ağustos 2017 Salı. Piyasa Gündemi Günlük Bülten 15 Ağustos 2017 Salı Piyasa Gündemi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,41 artışla 109.537,36 puandan tamamladı. Günlük Bülten BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.574,26

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 31 Mayıs 2017 Çarşamba Günlük Bülten 31 Mayıs 2017 Çarşamba Piyasa Gündemi Günlük Bülten Uluslararası piyasalarda ABD, İngiltere ve Çin tarafındaki tatillerden sonra sakin bir seyir izlenirken ABD ve Euro Bölgesinden gelen verilerle

Detaylı

FED Bej Kitap raporuna göre ABD de ılımlı ekonomik aktivite büyümeye devam ediyor.

FED Bej Kitap raporuna göre ABD de ılımlı ekonomik aktivite büyümeye devam ediyor. Ekonomik Gündem Yurt içinde sıkıntılı gelişmelerin devam etmesi ve ara ara artan siyasi tansiyon ile birlikte ülke güvenlik risklerindeki tırmanış, Dolar/TL paritesinde etkili olmaya devam ediyor. FED

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 9 Aralık 2015 Çarşamba

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 9 Aralık 2015 Çarşamba Günlük Bülten 9 Aralık 2015 Çarşamba Gedik Forex Günlük Bülten Piyasa Gündemi Günlük Bülten Önümüzdeki hafta gerçekleşecek Fed toplantısında açıklanacak kritik faiz kararı öncesi yön arayan uluslararası

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 23 Aralık 2015 Çarşamba

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 23 Aralık 2015 Çarşamba Günlük Bülten 23 Aralık 2015 Çarşamba Piyasa Gündemi Günlük Bülten Dün TCMB nin faiz değişikliğine gitmemesi yurt içinde volatilitenin artmasına neden oldu. Dolar/Tl kurunda yaşanan hızlı yükseliş 2,9500

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 17 Aralık 2015 Perşembe

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 17 Aralık 2015 Perşembe Günlük Bülten 17 Aralık 2015 Perşembe Gedik Forex Günlük Bülten Piyasa Gündemi Günlük Bülten Uzun zamandır piyasada beklenen Fed'in fazi artırma hamlesi dün gerçekleşti. Fed 25 baz puan faiz artırımına

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 1 Şubat 2017 Çarşamba

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 1 Şubat 2017 Çarşamba Günlük Bülten 1 Şubat 2017 Çarşamba Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten Uluslararası piyasalar euro bölgesinden gelen veriler ve ABD tarafından gelen açıklamaların takip edildiği hareketli

Detaylı

Yurtiçinde de Türkiye İmalat Sanayi PMI rakamları, ITO Perakende Fiyat Endeksi, ITO Toptan Eşya Fiyat Endeksi rakamları takip edilecek.

Yurtiçinde de Türkiye İmalat Sanayi PMI rakamları, ITO Perakende Fiyat Endeksi, ITO Toptan Eşya Fiyat Endeksi rakamları takip edilecek. Ekonomik Gündem Haftaya Avrupa seansında Almanya, Fransa ve Euro Bölgesi Markit PMI rakamları ile başlıyoruz. İngiltere BOE Tüketici Kredileri, Mortgage Kredileri ve onayları ile devam edilirken, ABD seansında

Detaylı

Haftanın Değerlendirmesi

Haftanın Değerlendirmesi Haftanın Önemli Haberleri Pazartesi Açıklanan Almanya TÜFE verilerine göre ülkede enflasyon aylık bazda 0% ve yıllık bazda 2,4% geldi. Beklentiler doğrultusunda gelen veriler sonrası euroya alım geldi.

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 17 Aralık 2009

GÜNE BAŞLARKEN 17 Aralık 2009 GÜNE BAŞLARKEN 17 Aralık 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, euro dolar paritesinin aşağı

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 04 Kasım 2014 Salı. İçindekiler

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 04 Kasım 2014 Salı. İçindekiler G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R i İçindekiler Piyasa Gündemi Piyasa Gündemi Kritik gelişmelerin yaşandığı geçen haftada canlanan küresel piyasalarda dikkatler Cuma günü açıklanacak

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 5 Ağustos 2009

GÜNE BAŞLARKEN 5 Ağustos 2009 GÜNE BŞLRKEN 5 ğustos 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, dünkü spot kapanışa göre kayda değer

Detaylı

Ekonomik Gündem. Ekonomik Takvim

Ekonomik Gündem. Ekonomik Takvim Ekonomik Gündem Asya piyasaları Wall Street den devraldığı yükselişle açılsa da açılıştaki kazançların bir kısmını vermiş görünüyor. Japonya Nikkei endeksi güne % 0.63 yükselişle 16.669 seviyesinde önceki

Detaylı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı Ekonomik Gündem Haftanın ilk işlem gününde, yurtiçinde enflasyon rakamları, yurtdışında ise PMI rakamları takip edildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları Eylül ayında

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 05 Mayıs 2015 Salı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 05 Mayıs 2015 Salı G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Dolar Yen Teknik Analiz Piyasa Gündemi Küresel piyasalar gün içinde açıklanan yoğun veri

Detaylı

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 3 Şubat 2017 Cuma. Uluslararası piyasalarda dün veri akışı açısından sakin

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 3 Şubat 2017 Cuma. Uluslararası piyasalarda dün veri akışı açısından sakin Günlük Bülten 3 Şubat 2017 Cuma Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Uluslararası piyasalarda dün veri akışı açısından sakin Günlük bir günü geride bırakırken Bülten piyasalarda İngiltere Merkez Bankası

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 19 Ocak 2017 Perşembe. Hazırlayan. Özhan MADENOĞLU

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 19 Ocak 2017 Perşembe. Hazırlayan. Özhan MADENOĞLU Günlük Bülten 19 Ocak 2017 Perşembe Piyasa Gündemi Günlük Bülten Uluslararası piyasalarda dün Avrupa ve ABD tarafından açıklanan makro ekonomik veriler ile FED Başkanı Jannet Yellen in konuşmaları takip

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 20 Temmuz 2015 Pazartesi. Hazırlayanlar Mehmet KARAKAVUK Yaprak KADIZ

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 20 Temmuz 2015 Pazartesi. Hazırlayanlar Mehmet KARAKAVUK Yaprak KADIZ Günlük Bülten 20 Temmuz 2015 Pazartesi Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Yunanistan sorununun bir miktar çözülmesi sonrası yön bulmaya Günlük Bülten çalışan piyasalarda yeni sorun Çin olarak görülmekte.

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 28 NİSAN- 02 MAYIS 2014

HAFTALIK BÜLTEN 28 NİSAN- 02 MAYIS 2014 28 NİSAN- 02 MAYIS 2014 HAFTANIN ÖZETİ Rusya ya uygulanacak yaptırımların beklendiği gibi sert olmayacağının görülmesi üzerine global piyasalarda oluşan olumlu hava ve TCMB nin geçen hafta faizleri sabit

Detaylı

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 3 Ağustos 2016 Çarşamba

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 3 Ağustos 2016 Çarşamba Günlük Bülten 3 Ağustos 2016 Çarşamba Gedik Forex Günlük Bülten Piyasa Gündemi İçindekiler Dün piyasalarda hareketli bir gün yaşadık. Yurt içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı yatırımcılarla bir ekonomi

Detaylı

04.04.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1437 1,4371 112,583 2,8364 1235,39 40,43

04.04.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1437 1,4371 112,583 2,8364 1235,39 40,43 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1379 1,4358 112,566 2,8146 1232,10 40,16 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1437 1,4371 112,583 2,8364 1235,39 40,43 Düşük

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dün TCMB, iki yıl aradan sonra ilk defa dövize doğrudan satım yönünde müdahale etti. Gün içinde aralıklarla devam eden ve bankacılar tarafından yaklaşık US$ 3 milyar olabileceği tahmin edilen müdahaleye

Detaylı

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 8 Eylül 2017 Cuma. Piyasa Gündemi

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 8 Eylül 2017 Cuma. Piyasa Gündemi Günlük Bülten 8 Eylül 2017 Cuma Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Dün Günlük yapılan toplantıda Avrupa Bülten Merkez Bankası politika faizini yüzde 0,00 oranında sabit bıraktı. Gecelik mevduat oranı

Detaylı

Perşembe günü, ABD den haftalık işsizlik başvuruları açkılanacak,331.000 beklenti var. Geçen hafta beklentiden fazla 20.000 düşerek 331.000 olmuştu.

Perşembe günü, ABD den haftalık işsizlik başvuruları açkılanacak,331.000 beklenti var. Geçen hafta beklentiden fazla 20.000 düşerek 331.000 olmuştu. PİYASALARDA HAFTANIN ÖZETİ VE GELECEK HAFTA Global piyasalarda bu hafta ADP verileriyle oluşan hareketlenme, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi nin konuşmalarıyla EURO da oluşan güçlenme ve diğer paritelere

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 3 Haziran 2016 Cuma

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 3 Haziran 2016 Cuma Günlük Bülten 3 Haziran 2016 Cuma Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten Piyasa Gündemi Avrupa Merkez Bankası dün gerçekleştirdiği para politikası toplantısında piyasanın beklediği gibi faiz değişikliğine

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bugün A.B.D. de öğleden sonra açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasanın beklentisinden olumlu yönde sapması, ekonomik toparlanmaya işaret edecektir. Olumlu gelebilecek bir veri, Fed in tahvil

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 3 Kasım 2017 Cuma. Piyasa Gündemi. Uluslararası piyasalarda dikkatler bugün açıklanacak

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 3 Kasım 2017 Cuma. Piyasa Gündemi. Uluslararası piyasalarda dikkatler bugün açıklanacak Günlük Bülten 3 Kasım 2017 Cuma Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Uluslararası piyasalarda dikkatler bugün açıklanacak Günlük Bülten olan ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak. Veri saat 15:30

Detaylı

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 22 Nisan 2014

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 22 Nisan 2014 GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 22 Nisan 2014 21.04.2014 Açılış Kapanış % EUR 1,38132 1,37923 0,15 ALTIN 1293,65 1289,65 0,06 TRY 2,12837 2,13297 0,22 EURTRY 2,94027 2,94011 0,01 JPY 102,417 102,607 0,19 GBP 1,68015

Detaylı

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 26 Nisan 2016 Salı

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 26 Nisan 2016 Salı Günlük Bülten 26 Nisan 2016 Salı Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten Piyasa Gündemi Asya piyasası açılışı ile birlikte FED ve Japonya Merkez Bankası nın para politikası beklentisinin piyasalara hakim

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Fitch, Türkiye nin kredi notu ve görünümünü korudu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BBB- olarak korurken, kredi notunun Durağan olan görünümü de değiştirmedi.

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 23 Ağustos 2017 Çarşamba. Piyasa Gündemi. Almanya ZEW ekonomik hissiyatı verisi ağustos

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 23 Ağustos 2017 Çarşamba. Piyasa Gündemi. Almanya ZEW ekonomik hissiyatı verisi ağustos Günlük Bülten 23 Ağustos 2017 Çarşamba Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Almanya ZEW ekonomik hissiyatı verisi ağustos Günlük Bülten ayında beklentilerin altında kaldı. Bi önceki ay 17.5 olan ve

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 17 Şubat 2017 Cuma

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 17 Şubat 2017 Cuma Günlük Bülten 17 Şubat 2017 Cuma Piyasa Gündemi Günlük Bülten Uluslararası piyasalarda dün veri akışı sakin bir günü geride bırakırken Dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarına bağlı fiyatlanmalar takip edildi.

Detaylı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı Ekonomik Gündem ABD tarafından açıklanan olumsuz verilere rağmen, bugün gerçekleşecek kritik eylül ayı FED toplantısı öncesinde Dolar endeksi yükselişlerine devam ederek tekrardan 96,00 seviyesine yaklaştı.

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 22 Mayıs 2015 Cuma

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 22 Mayıs 2015 Cuma G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Dolar Yen Teknik Analiz Piyasa Gündemi Haftanın son işlem gününde hem yurt içinde hem de

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 21 Şubat 2017 Salı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 21 Şubat 2017 Salı Günlük Bülten 21 Şubat 2017 Salı Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten Uluslararası piyasalar sakin bir veri akışının olması ve ABD piyasalarının Başkanlık günü sebebiyle tatil olmasıyla

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 12 Ekim 2009

GÜNE BAŞLARKEN 12 Ekim 2009 GÜNE BAŞLARKEN 12 Ekim 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, Cuma günkü spot kapanışa göre kayda

Detaylı

36,000 34,000 32,000 30,000. - TMSF Uzan Grubu'na ait Standart Çimento için açõk artõrma

36,000 34,000 32,000 30,000. - TMSF Uzan Grubu'na ait Standart Çimento için açõk artõrma 0 Ekim 2005 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 33,414 -%0.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 24,819 %34.4 $/YTL 1.3463 -%0.4 Bono Faizi ( 9 Mayõs 2007) 14.73 -%0.3 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/

Detaylı

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 14 Temmuz 2017 Cuma. Piyasa Gündemi

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 14 Temmuz 2017 Cuma. Piyasa Gündemi Günlük Bülten 14 Temmuz 2017 Cuma Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Dün Günlük küresel piyasalarda Bülten sakin bir hava hakimdi. ABD borsaları son yıllardaki bulunduğu rekor seviyelerde tutunmaya

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Küresel hisse senetlerinde toparlanmalar dün hız kazandı. Çin borsalarının öncülüğünde Avrupa ve ABD borsalarında değer kazançları haftaya yapılacak FED toplantısı öncesinde piyasaların

Detaylı

Günlük Forex Bülteni G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 11 Nisan 2013 Perşembe. Gn. Md. Yard. bulentertuna@gedik.

Günlük Forex Bülteni G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 11 Nisan 2013 Perşembe. Gn. Md. Yard. bulentertuna@gedik. i Piyasa Gündemi Beklenenden çok önce açıklanan, FED Toplantı tutanaklarının damga vurduğu dün için Avrupa da primli kapanışlar izlenirken, ABD tarafında Dow Jones ve S&P rekorları yaşandı. Varlık alımı

Detaylı

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 10 Kasım 2014

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 10 Kasım 2014 GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 10 Kasım 2014 07.11.2014 Açılış Kapanış % USD 1,23739 1,24545 0,65 ALTIN 1141,30 1176,54 3,08 USDTRY 2,26267 2,25703 0,25 TRY 2,80311 2,81181 0,31 USDJPY 115,203 114,619 0,50 GBPUSD

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Table of Contents. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. nin Katkılarıyla

GÜNLÜK BÜLTEN. Table of Contents. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. nin Katkılarıyla Table of Contents Error! Table not allowed in footnote, endnote, header, footer, comment, or text box. GÜNLÜK BÜLTEN Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. nin Katkılarıyla

Detaylı

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 30 Mayıs 2014

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 30 Mayıs 2014 GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 30 Mayıs 2014 29.05.2014 Açılış Kapanış % EUR 1,35906 1,36013 0,07 ALTIN 1258,00 1255,45 0,20 TRY 2,09827 2,08623 0,57 EURTRY 2,85414 2,83698 0,60 JPY 101,840 101,786 0,05 GBP 1,67095

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 16 Temmuz 2015 Perşembe. Bir yandan Yunanistan diğer yandan Çin tarafında

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 16 Temmuz 2015 Perşembe. Bir yandan Yunanistan diğer yandan Çin tarafında Günlük Bülten 16 Temmuz 2015 Perşembe Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Bir yandan Yunanistan diğer yandan Çin tarafında Günlük Bülten yaşanan gelişmelerin etkisiyle fiyatlanmaya devam eden küresel

Detaylı