İOBD ' i iki farklı ersiyo da uygula ası ardır. Birisi İOS içi diğeri A droid içi dir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İOBD ' i iki farklı ersiyo da uygula ası ardır. Birisi İOS içi diğeri A droid içi dir."

Transkript

1 Bu ürü ü kulla dığı ız içi teşekkür ederiz. Lütfe ürü ü kulla ada ö e u kla uzu dikkatli e okuyun. Bu el klavuzu,nitro BİLİŞİM Şirketi i İOBD ürü ü asıl kulla ıla ağı ı a lat aktadır. Ürünü kullanmadan önce lütfen son sayfadaki notu okuyunuz.. Başla gış; İOBD uzakta takip, o arı e test ihazı NİTRO BİLİŞİM Şirketi i ir ürü üdür. Bu ihaz a droid e ipho e ihazları a lutooth ile ağla ır. Bu ihaz OBD II e EOBD şart a esi e uygu dur. Cihaz,araç kayıtları ı e yazıları iobd uygula ası ı hafızası a işler.ara ı e za a çalıştığı ı,gü e li hızı ı,hareket za a ı ı,yakıtı ı e kadar gide eği i,su sı aklığı ı, e zi tüketi i i s.. Bu ilgiler T itter,fa e ook gi i sosyal ağlarda kulla ı ı isteği e ağlı paylaşıla ilir. İOBD 2 kendi türü deki ihazları en iyilerindendir. Bu fonksiyonlar tek tıkla ido s,odo eter orre tio s. yerlere koyulabilir. 2. Parçalar; Do a ı : İOBD adaptörü,kulla ı kla uzu Yazılı : İOBD uygula ası kulla ı ı i dirir. Do a ı Ko figirasyo u: Konfigirasyon: İOBD MFi BT ersyo ları ipho e e A droid ihazlar tarafı da destekle ir..iobd uygula a kurulu u: İOBD ' i iki farklı ersiyo da uygula ası ardır. Birisi İOS içi diğeri A droid içi dir. İOS ersiyo içi uygula a kurulu u: -- Akıllı telefonla kurmak; AppStore'u açı,ara a kıs ı a İOBD yazı. Uygula ayı i diri e kuru. -- itunes ile kurmak: itu es'i i diri e kuru. Daha so ra itu es'ta İOBD 'yi arayı. Uygula ayı i dirip kuru. Android Versiyon için uygulama kurulumu:

2 --Website üzerinden kurmak: İOBD ' i res i sitesi ola.io d.us giri, İOBD 'yi telefo u uza i diri e kuru. --Google Play Store üzerinden kurmak: Google Play'de İOBD 'yi arayı. Uygula ayı i dirip kuru. Uygula ayı i dirdikte so ra lütfe hafızayı sil eyi ya da telefo u uzu hafıza kartı a for at at ayı.aksi takdirde uygula a kurulu u aşarısız ola ilir. Kurulu ittiği de,çalıştır butonuna basarak uygula ayı çalıştırı u ları yap ada ö e Bluetooth'u açık olduğu da e i olu. Aksi halde uygula a düzgü çalış aya ilir.yükle e ta a la dıkta so ra itti uto u a ası. Eğer uygula a aşarılı şekilde yükle irse İOBD uygula ası ana ekranda görünecektir. Tıklayıp İOBD'yi açı. Karşı ıza resi 'deki gi i ir ekra gele ektir.. İOBD ağla tısı: İOBD adaptörü ü ara a ı OBD II portu a takı ; otoru çalıştır ada sade e ko tağı açı. OBD II portu ge ellikle ara ı gösterge pa eli i altı da olur fakat araç odeli e göre değişiklik göstere ilir. Sitemizde adaptörü asıl taka ağı ızı göre ilirsiniz.

3 .Bluetooth ayarları ve ağla tı: İOS içi Telefo u uzu luetooth'u u açı. İOBD 'yi ulu e ağla ı. Resi, (Android için) Uygula ayı açı. Size luetooth'u uzu açıp aç ak iste ediği izi sora aktır. E et uto u a tıklayıp ve bluetooth'da İOBD 'yi ulu. Eşleş eye butonuna astıkta so ra a a ekra a geri dö ü.

4 .Bağla ak: Akıllı telefo u uzda İOBD uygula ası ı açı."bağla tı uto u a tıklayıp e ağla a etodu u seçi. Bağla dıkta so ra lütfe araç bilgilerine odeli i,yılı ı e kapasitesi i s. yazıp kaydet butonuna tıklayı. Resi e 8. Cihaz Bilgileri: Bu bölümde cihaz ana e üsü deki si geleri detaylı açıkla ası e uttur. Diagnostik Hata Kodu: Ara ı ızdaki tü geçerli hata kodları ı oku a ızı sağlar Hata Kodları ı Te izle: Ara ı ızda ar ise hata kodları ı sil e izi e ser is la aları ı sö dür e izi sağlar. Ca lı Değer: Ara ı ı ız a lık hız,de ir, yakıt tüketi i, yağ sı aklığı s. değerleri i a lı olarak gör e ize ola ak sağlar Kareyi Dondur: Bu özellik a lık olarak çalşa siste para etreleri i e hata kodları ı kaydet e izi sağlar Hız Testi:

5 Bu test ara ı geçerli hızı ı ya sıtır. Hız Testi ebutonuna tıklayı. Size ara ı ızı destekleyip destekle ediği i söyleye ektir. Desteklendi ve itti: Bu,ara ı destekle diği e testi ittiği a la ı a gelir. Destekle di fakat it edi: Bu,ara ı destekle diği i a ak testi it ediği a la ı a gelir. Destekle iyor: Bu,ara ı ızı u fo ksiyo u destekle ediği a la ı a gelir. Araç Bilgilerini Oku: Bu fo ksiyo size araç ki lik u arası ı VIN,kali rasyo ki likleri i CALID e ayar doğrula a u arası ı gösterir C V N. Ay ı za a da E u da gele oriji al kilo etre değeri i oku a ızı sağlar O2 Sensör Testi: Bu özellik uyumlu araçlarda on-board o2 se sör testi yap a ızı sağlar. 9. Gösterge Panelim: [Gösterge panelim] fonksiyon içerikleri: [Boş Mod]: Size motorun rotasyo el hızı ı,su sı aklığı ı,akü ü şarjı ı,ha a girişi ısısı ı,a lık e zi tüketimini (sabit) ve ortalama benzin tüketimini gösterir. Ayrı a eğer dilerse iz sade e istediği iz ilgileri görerek özelleştirede ilirsi iz. Resi [Seyir Modu]: Size araç hızı ı, e ut otor yükü ü,su sı aklığı ı,ara ı seyhat saati i,ara ı seyir hali deki ortala a hızı ı,kat ettiği yolu gali a,a lık yakıt tüketi i i di a ik gösterir. Ayrı a eğer dilerse iz sade e istediği iz ilgileri görerek özelleştirede ilirsi iz. Resi [Spor Modu]: Size rotasyo el hızı ı,araç hızı ı e su sı aklığı ı gösterir. Resi [Performans Modu]: Size araç hızı ı,kapasiteyi,dö e o e ti i e eygir gü ü ü gösterir. Ayrı a gösterge izi urada özelleştire ilirsi iz.

6 10. Performans Testi [Performans Testi] fonksiyonlar ve özellikleri: [Hızla a/yavaşla a Testi] Test hızla a/ya aşla a süre i i e mesafeyi gösterir. (resim 17) [ da 'ye hızla a testi]: Test da e çıkarke e kadar za a har a dığı ı söyler. Resi 18)

7 11. Ayar: Bu,kulla ı ı ı sı aklık,kat edile yol,araç hızı,yakıt,yakıt tüketi i,dö e o e ti e eygir gü ü ü iri leri i değiştir eye ayrı a,hızı aşı a çala ak alar ı kur aya, itki sürüş e su sı aklığı e araç ağırlığı ı para etreleri i ayalarla aya e araç hız katsayısı ı ke di ihtiya ı a göre ayarlaya ilirsi iz. [Gösterge Panelini Düzenlemek] (Resim 19,20,21) 12. Geç iş: Bu kısı test edil iş araçları ilgileri i kaydeder e gözde geçirir.nakle,sade e o a ki eya geç işte kaydedile ilgileri ere ilir. Bu ilgiler kulla ı ı isteği e ağlı olarak Fa e ook e T itter üzeri de paylaşıla ilir. 13. Seyehat Rotası: Bu,sürü ü ü seyehat rotası ı ı erileri i sürü ü ü refera sı a aktarır. Telefo u uzu yer ildiri leri i açı,araçtaki io d ile ağla ı e io d uygula ası ı açı. "Gösterge Pa eli i seçin. Artık ara ı izi i takip edip kaydet eye aşladı. İzi i takip edip kayıt et esi i ırak ak içi se Gösterge Panelim den çıkı. Telefonu uzu "ayarlar" ölü ü ü açı. Gizlilik seçimlerinden yer hizmetlerini AÇIK hale getirin ardı da yer hiz etleri de İOBD 'ye izi eri. İOBD uygula ası ı açı e "Gösterge Panelim butonuna ası e ara ı sür eye aşlayı. ihaz gittiği iz yolları " geç iş" kıs ı a kaydet eye aşlaya ak.

8 NOT: A droid ihazlarda iz sür e fo ksiyo u oto atik olarak açık. Ara ı sürdükte so ra lütfe kayıtları ız geç iş'te ar ı diye ko trol edi.eğer iz sür eyi ayarla ak isterse iz de lütfe io d uygula ası ı ayarlar kıs ı da iz sür e e üsü ulu e isteği ize göre açı yada kapayı.. Teşhis Yazılı ı ı Gü elle e: Kulla ı ılar,progra ı so ersyo u u kolay a i dir ek e kur ak içi, so ilgilere ulaş ak içi AppStore'u kullanabilirler. Biraz daha yardı isterseniz lütfen ziyaret edin. UYARILAR Lütfe u ipuçları ı okudukta so ra İOBD yi kulla aya aşlayı. --Lütfe İOBD adaptörü ü kla uzdaki adı lara uygu olarak dikkatli e takı. --Lütfe ara ı kulla ırke u iri i kulla ayı. Bazı dikkat dağı ıklıkları kazaya ede ola ilir. --İOBD ihazı araçlara luetooth sayesi de ağla ır. Bu yüzde lütfe yüksek elektro a yetik dalgalara sahip olan cihazlara çok ya aştır ayı.

9

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07.

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07. Dü a Ro ot Oli pi atı/wro World Ro ot Ol piad. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu Dağ ılık Son güncelleme: 05.07.2015 İçi dekiler

Detaylı

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK İLETİŞİM BİLGİLERİ EDAK SS İZMİR ECZACILAR ÜRETİM TEMİN VE DAĞITIM KOOPERATİFİ KARACAOĞLAN MAH. 6173 SOK NO:4 IŞIKKENT-İZMİR

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Açılması

Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Açılması Kiş inin kendi kendinin kan ş ekerini ölçmesi ş eker hastalığ ı tedavisinin önemli bir parçasıdır. Acon'un amacı yüksek kaliteli kan ş eker ölçümünü uygun fiyatta kullanıma sunmaktır. ON CALL REDI yi tercih

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

BALİ SİNGAPUR HAVA YOLLARI TARİFELİ SEFERLERİ İLE 5 GECE KONAKLAMALI BALİ

BALİ SİNGAPUR HAVA YOLLARI TARİFELİ SEFERLERİ İLE 5 GECE KONAKLAMALI BALİ BALİ SİNGAPUR HAVA YOLLARI TARİFELİ SEFERLERİ İLE 5 GECE KONAKLAMALI BALİ HAREKET TARIHLERI 17-24 MAYIS 2015 / 07-14 HAZIRAN 2015/ 26 TEMMUZ-02 AGUSTOS 2015.Gün: İstanbul Singapur Siz değerli isafirleri

Detaylı

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR TCD440_445TR(TR).book Page 1 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM İşletme Talimatları Dijital Kablosuz Telefon Model No. KX-TCD440TR Dijital Telsiz Telesekreter Sistem Model No. KX-TCD445TR Bu ünite Çağrı Kimliği

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

İçindekiler Çalışma Arama Ayarlar Arama Dizin. El Kitabı. Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici HDR-AS30/AS30V. 2013 Sony Corporation 4-477-528-82(1)

İçindekiler Çalışma Arama Ayarlar Arama Dizin. El Kitabı. Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici HDR-AS30/AS30V. 2013 Sony Corporation 4-477-528-82(1) El Kitabı Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporation 4-477-528-82(1) TR Bu el kitabının kullanımı Sağdaki düğmeleri tıklatarak karşılık gelen sayfaya gidebilirsiniz. Görüntülemek

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

Next YE-GH 561 Outdoor GPS Cihazı. GPS Trek Pro Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 4.1

Next YE-GH 561 Outdoor GPS Cihazı. GPS Trek Pro Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 4.1 Next YE-GH 561 Outdoor GPS Cihazı GPS Trek Pro Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 4.1 0 İçindekiler 1. Giriş Ve Özellikler... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Özelikler... 3 2. Spesifikasyonlar... 3 3. Donanım (Genel Bakış)...

Detaylı

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 91-95 Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler Doç. Dr. Kül

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU

TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU UYARI Bu kılavuzdaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuzun

Detaylı

DYMO. İlk etiketinizi yaratın

DYMO. İlk etiketinizi yaratın 1 1 Giriş Dymo LP300 Elektronik Etiketleme Makinesi, 90 karaktere kadar yüksek kalitede,kendinden yapışkanlı etiketler yaratmanızı sağlar. Etiketleme makineniz ile 6 9 12 veya 19 mm ye kadar uzanan çeşitli

Detaylı

İçindekiler. keton mesajı.. 29 Kan Şeker Ölçüm Cihazının Hafızası.. 30 Hafızaya kayıtlı Bilgileri Görmek. 30 Hafızanın Silinmesi..

İçindekiler. keton mesajı.. 29 Kan Şeker Ölçüm Cihazının Hafızası.. 30 Hafızaya kayıtlı Bilgileri Görmek. 30 Hafızanın Silinmesi.. On-Call Platinum Kan Şeker Ölçüm Cihazı Kullanım Kılavuzu Kişinin kendi kendinin kan şekerini ölçmesi şeker hastalığı tedavisinin önemli bir parçasıdır. Acon un amacı yüksek kaliteli kan şeker ölçümünü

Detaylı

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 IC-V/-LV Serie TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 TRT-BA-ICVSERIES-HS-00-TR TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.de

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz! İleri teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

KURULUM CD Sİ MODEM KURULUMU

KURULUM CD Sİ MODEM KURULUMU KURULUM CD Sİ MODEM KURULUMU Modem Web Ara yüzü ile Kurulum UYARI: ZXDSL 931WII VDSL2 modemi Kolay Kurulum Programı kullanmadan kurduğunuz takdirde, mutlaka kablosuz ağınıza şifre veriniz aksi halde modem

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı