TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ"

Transkript

1 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH ( ANTALYA L-MANAVGAT LÇES ) ANTALYA ANKARA-HAZRAN

2 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH BÖLÜM - 1 GENEL LKELER 2

3 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH Çevresel Yükümlülük ve lkeler 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanan mer i yönetmelikler nezdinde, ÇED Olumlu Kararı / ÇED Gerekli Deildir Kararı, Çevre ve Orman Bakanlıından / lgili Valililikten, temin edilen Enerji letim Tesisine (havai hat, kablo, trafo merkezi vb) ait Nihai ÇED Raporu / Nihai Proje Tanıtım Dosyasında SAHB tarafından taahhüt edilen yükümlülüklere YÜKLENC uymakla yükümlüdür. YÜKLENC tarafından Çevre Mevzuatı gereince uyulması gereken yükümlülükler Önlemler ve zleme Planlarında yer almaktadır. ÇYP kapsamında yapılacak olan ilemlerin ÇYP Uygulama Raporu balıı altında, 24 ubat 2004 tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüe giren Yeterlilik Belgesi Teblii kapsamında Çevre ve Orman Bakanlıından yeterlik almı firmalara hazırlatılması zorunludur. YÜKLENC tarafından, sözlemenin imzası ve yer teslimini müteakiben geçici kabule kadar, 1 ayda bir hazırlanacak ÇYP Uygulama Raporları, Çevre ve Orman Bakanlıı na/lgili Valilie/Dünya Bankasına iletilmek üzere SAHBNE sunmakla yükümlüdür. YÜKLENC, raporlama döneminin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde SAHBNE ibraz etmekle yükümlüdür. Eer, ÇYP Uygulama Raporları SAHBNE zamanında ibraz edilmemi ise, rapor baına TL (bebinlira) bedeli YÜKLENCNN hak ediinden kesilecektir. Çevre Mevzuatı gereince uyulması gerek yükümlülüklere, YÜKLENCNN uymadıı SAHBNCE, Çevre ve Orman Bakanlıınca/lgili Valilikçe veya üçüncü ahıslar tarafından tespit edilmesi durumunda tüm sorumluluk YÜKLENCYE ait olacaktır. 3

4 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH BÖLÜM - 2 ÖNLEMLER PLANI 4

5 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH 1. ÖNLEMLER PLANI Bu bölümde, 154 kv (Antalya-Manavgat)Br-Gündodu TM EH PTD Raporu nda belirlenmi olan, yapımı planlanan projenin önemli olumsuz etkilerini önlemek, kabul edilebilir seviyelere indirmek ya da telafi etmek için alınacak yapılabilir (fizibil) ve maliyet-etkin önlemler sunulmaktadır. Kullanım kolaylıı salamak amacıyla, projenin her aamasında alınacak etki azaltıcı önlemler tablo formatında (Tablo 2.1) sunulmaktadır. Önlemler Planı aaıdaki konuları kapsayacak ekilde düzenlenmitir: 5

6 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH Tablo 2.1. Önlemler Planı Aama Konu Alınacak Önlemler (***) Maliyet Tesis Öncesi Tesis Kesin projenin oluturulması Peyzaj etkisi Kültürel ve tarihi deerler Kültür ve Turizm Koruma ve/veya Geliim Bölgesi varsa bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlıı ile görüülecektir. Etüt çalımaları boyunca arazinin detaylı jeolojik yapısının belirlenmesi amacıyla zemin etütleri gerçekletirilecektir açıdan önem taıyan doal ya da kültürel özellii bulunan alanlarının civarı antiye alanı olarak seçilmeyecektir. EH nın geçecei güzergahta mümkün olduunca geni görü açıları salayan perspektiflerden kaçınılacaktır. Doal özelliklerin salayacaı perdeleme olanaından yararlanılacaktır. Kültürel özellii bulunan alanların civarı antiye alanı olarak seçilmeyecektir Herhangi bir kültür varlıına rastlanılması halinde ilgili kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları na haber verilecektir. Ek maliyet Ek maliyet Ek maliyet yok Sorunlu Kurum (**) Etüt ve kamulatırma çalımaları ile birlikte Etüt ve kamulatırma çalımaları ile birlikte Biti Kesin projelerin Etüt ve kamulatırma çalımaları sonunda (antiye yerinin tespit edilmesi) 6

7 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH Tablo 2.1.Önlemler Planı (devam) Aama Konu Alınacak Önlemler (***) Maliyet Tesis Toz partikül madde (i makinelarının hareketinden ve egzozundan kaynaklanacak toz) Gürültü (i makinelarından kaynaklanacak gürültü) antiyelerden kaynaklanacak atıksu alanlarından ve antiyelerden kaynaklanacak katı ve tehlikeli atıklar Kuru mevsimlerde sulama yapılacaktır Gerektiinde toz maskesi ve gözlük kullanılacaktır Kamyonların üstü örtülecek ve hız sınırı getirilecektir Mümkün olduunca yeni ve eksoz emisyon pullarına dikkat edilecek bakımlı araçlar kullanılacak. Sürekli antiye gürültüsünün (gündüz) 70 dba altında olması salanacaktır. Bunun için gürültü ölçümleri yapılacak ölçüm sonuçlarının sınır deerlerin üzerinde kalması durumunda gerekli tedbirler alınacaktır. Çalımalar gündüz 07:00 ve akam 19:00 arasında gerçekletirilecektir. Ek çalıma süresi gerekli olduu durumlarda yerel yönetimlere bu durum 1 hafta öncesinden bildirilecektir. Yakındaki yerleimlerde oturanlar i çalımasının süresi konusunda bilgilendirilecektir. Gerektii hallerde taınabilir paravan kullanılacaktır. Mümkün olduunca yeni ve düük ses seviyesine sahip araçlar kullanılacaktır Gerektiinde içilerin kulak koruyucuları kullanması salanacaktır. antiye kurulması halinde alanda uygun bir yere yapılacak sızdırmaz, kapalı, havalandırmalı foseptik çukurlarda toplanacaktır. Katı atıklar ve i atıkları ayrı ayrı toplanacak veya lisanslı bir geri kazanım tesisi tarafından alınmaları salanacaktır alanında biyolojik olarak Yüksek deil Ek maliyet Yüksek deil Belediye ve/veya lisanslı bir geri kazanım Sorunlu Kurum (**) Belediyeler Belediyeler Biti 7

8 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH parçalanamayan hiçbir atık bırakılmayacaktır Ya, boya vb. gibi tehlikeli atık sınıfına giren atıklar lisans almı firmalar tarafından alınmaları salanacaktır. tesisine balı olarak deimekle birlikte yüksek deil Aama Konu Alınacak Önlemler (***) Maliyet Tesis Habitat bozulması ve/veya kaybı Floristik dokuda bozukluk ve tarım ürünlerinin kaybı Direk ayakları çukurlarının açılması sırasında üst toprak sıyrılıp toplanacaktır, iletim direi tesis edildikten sonra üst toprak yeniden yüzeye yayılacaktır Hafriyat ilemleri sırasında çıkacak malzeme dolgu ilemleri ve araziyi düzlemek için kullanılacaktır ve hafriyat atıı olumayacaktır Budanmı otsu doku yangın riski bulunmayan alanlarda alama geri serilerek yeni habitatlar yaratılacaktır Toprak yüzeyine hiçbir ekilde katı atık ve sıvı atık dearj edilmeyecektir Özellikle su kenarlarına çöp/atık depolama yapılmayacaktır Üst toprak i ardından tekrar orijinal formunda serilecektir. Bitki örtüsü kesilecek yada budanacaktır. Hiçbir ekilde herbisit kullanılmayacaktır. Servis yolları boyunca yapılacak budamalar ile bitkilerin kök, tohum, yumru, soan gibi kısımları korunacaı için bitki çeitlilii açısından bir tehdidin oluması önlenmi olacaktır Mümkün olduunca hasat ve ekim dönemlerinde çalıma yapılmayacaktır Tarımsal ürünlere verilen zarar yüklenici firma tarafından karılanacaktır Tarım alanlarında i alanı çevrilecek ve etrafına uyarı levhaları dikilecektir. Ek maliyet Ek maliyet Sorunlu Kurum (**) Biti 8

9 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH Aama Konu Alınacak Önlemler (***) Maliyet Tesis letme Fauna elemanlarının korunması Topraklama, salık, güvenlik ve eitim 2H Geçici Kabul Salık ve güvenlik Yangın riski ve korona etkisi Elektirik direklerine kukonmazlar yerletirilecektir Çalımaların hiçbir aamasında pestisit kullanılmayacaktır süresince fauna geçici olarak çalımalardan etkilenecektir etki alanı içine herhangi bir koruma alanı girmedii için baka bir önleme gerek duyulmamıtır Çalıanlara tüm gerekli koruyucu ekipman salanacaktır Dikkat, Girmek Yasaktır, vb gibi uygun levhalar koyulacaktır Personele yangınla mücadele, yüksekte çalıma, ilk yardım vb. eitimler verilecektir Yerleime en yakın geçilen güzergahta gürültü ve EMA için hattın altında ve yakın çevresinde ölçümler yaptırılarak referans deerlerin salanıp salanmadıı kontrol edilir. antiye kurulmu ise antiye alanının eski haline getirilmesi için yapılmı rekreasyon vb çalımalar Çevresel açıdan yapılmı dier çalımalar Hat bakımı yapacak ekipler, elektrik güvenlii, yangınla mücadele, yüksekte çalıma ve ilk yardım gibi konularda eitim almı kiilerden oluacaktır Her direkte uyarı levhaları ve tırmanma engelleri bulunacaktır Tellere yaklaıp tehlike yaratması ihtimali ola bitkiler tespit edilecek ve budama çalımaları yapılacaktır Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmelii nde belirtilen yangın güvenlii esaslarına göre kurulacak hat, düzenli olarak kontrolden geçirilecek ve gerekli bakım, onarım ve yenileme çalımaları yapılacaktır Yüksek Ek maliyet Ek maliyet Ek maliyet Ek maliyet Sorunlu Kurum (**) Geçici kabul iletmeye alınması iletmeye alınması Biti Geçici kabul sonlanması tamamlaması tamamlaması 9

10 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH letme Kapanı (*) Elektromanyetik Alan (EMA) Tehlikeli atıklar Toz-partikül madde ( makinelarının hareketinden ve egzozundan kaynaklanacak toz) Gürültü ( makinelarından kaynaklanacak gürültü) antiyelerden kaynaklanacak atıksu alanlarından ve antiyelerden kaynaklanacak katı ve tehlikeli atıklar Türk Standartları Enstitüsü nün nsanların Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalması-Düük Frekanslar (0 Hz- 10 Hz) adlı standardında belirlenen sınır deerin altında kalınacaktır Bu dorultuda alınan her malzemenin manyetik alan deeri test edilecektir Teller, vb gibi tehlikeli atık sınıfına giren atıklar lisans almı firmalar tarafından bertarafı salanacaktır. Direklerin tesisi aamasına olduu gibi sökümü sırasında da önemli miktarda toz oluumu beklenmemektedir aaması için belirlenmi olan bütün önlemler (sulama yapılacak, kamyonların üzeri örtülecek ve hız sınırı getirilecek vb.) bu aama için de geçerlidir Sürekli antiye gürültüsünün (gündüz) 70 dba altında olması salanacaktır Çalımalar gündüz 07:00 ve akam 19:00 arasında gerçekletirilecektir. Yakındaki yerleimlerde oturanlar i çalımasının süresi konusunda bilgilendirilecektir Gerektii hallerde taınabilir paravan kullanılacaktır antiye kurulması halinde alanda uygun bir yere yapılacak sızdırmaz, kapalı, havalandırmalı foseptik çukurlarda toplanacaktır. Katı atıklar, hurda malzeme ve i atıkları ayrı ayrı toplanacak belediye veya lisanslı bir geri kazanım tesisi tarafından alınmaları salanacaktır alanında biyolojik olarak parçalanamayan hiçbir atık bırakılmayacaktır Ya, boya vb. gibi atıklar sızdırmaz, metal ve etiketli bir geri kazanım tesisi tarafından alınmaları salanacaktır Yüksek deil Ek maliyet kapsamında Yüksek deil Ek maliyet Yüksek deil Belediye ve veya lisanslı bir geri kazanım tesisine balı olarak deimekle birlikte yüksek deil Belediyeler Belediyeler iletmeye alınması iletmeye alınması tamamladıktan sonra tamamladıktan sonra tamamladıktan sonra tamamladıktan sonra tamamlaması tamamlaması Kapanma ilerinin tamamlanmas ına kadar Kapanma ilerinin tamamlanmas ına kadar Kapanma ilerinin tamamlanmas ına kadar Kapanma ilerinin tamamlanmas ına kadar 10

11 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH Aama Konu Alınacak Önlemler (***) Maliyet Kapanı (*) Toprak ve bitki örtüsü Arazi ıslahı Eimin dik ve yüzey örtüsünün bulunmadıı bölgelerde i çalımaları tamamlandıktan sonra doal bitki örtüsünden seçilen türler ile yüzey yeniden bitkilendirilecektir (tohumlama ve gerekiyorsa malçlama) çalımaları sırasında bitki örtüsündeki yıpranma, ezilme kırılma vb. Hasarları önlemek amacıyla belirlenen koridorların dıında araç ve insan trafii olmayacaktır, servis yolları kapatılacaktır Aır araçlar nedeniyle görülebilecek toprak sıkııklıı i ardından yapılacak olan arazi ıslahı sırasında topraın kabartılması ve gözenekli bir yapıda bırakılması suretiyle önlenecektir Direk ayaklarının kazılmaya balanmasından önce bitkisel toprak (10 30 cm) sıyrılacaktır Direk ayaklarının bulunduu beton kalıplar çıkarılacak ve belediye ya da lisanslı bir i atıkları bertaraf/geri dönüüm tesisi tarafından alınması salanacaktır. Beton kalıpların çıkmasından kaynaklanacak boluk satın alınacak agrega ya da kayaç malzeme ile doldurulacak, üstü direk ayaklarının doldurulması sırasında kullanılan alt toprak ve bitkisel toprak ile kaplanacaktır. Bitkisel toprak miktarının yetersiz olması halinde satın alınmı olan bitkisel topraktan takviye yapılacaktır Doldurulan alanın daha sonra çökebilecei göz önünde bulundurularak bitkisel toprak yer seviyesini yaklaık 10 cm geçecek ekilde yerletirilecektir Su yollarına yakın, erozyon riski yüksek alanlarda yörenin doal bitki örtüsüne uygun bir karıım kullanılarak tohumlama yapılacaktır Yüksek Yüksek Sorunlu Kurum (**) tamamladıktan sonra tamamladıktan sonra Biti Kapanma ilerinin na kadar Kapanma ilerinin na kadar 11

12 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH Aama Konu Alınacak Önlemler (***) Maliyet Kapanı (*) Arazi ıslahı iletmeye kapatılmasının ardından gerek duyulmayacak servis yolları gerekli görülmesi halinde ya da yöre halkının / belediyenin talebine göre kapatılacaktır Ayrıca bu çalımalar sırasında sınırlı bir miktar gürültü oluumu söz konusu olacaktır. Ancak bunlar çevresel açıdan rahatsız edici olmayacaktır Yüksek Sorunlu Kurum (**) tamamladıktan sonra Biti Kapanma ilerinin na kadar (*) Kapanı aaması, faaliyetin tamamladıı ve enerji iletim hattının sökülmesi durumunun gündeme geldii koullar dâhilinde deerlendirilmitir. tamamlamasının ardından yenilenmesi suretiyle faaliyetine devam etmesi kararı alındıı takdirde, yeni hat için ÇED Yönetmelii kapsamında belirlenen hususlar dorultusunda çalımalar yürütülecektir. ** Söz konusu ilerin herhangi bir ye (Taerona) devredilmesi durumunda geçerlidir. Aksi halde olarak tanımlanan sorumluluklar a ait olacaktır. *** Söz konusu önlemler alınırken ilgili tüm Yönetmeliklere Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliinin Kontrolü Yönetmelii, Su Kirlilii Kontrolü Yönetmelii, Çevresel Gürültünün Deerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmelii, Laım Mecrası nası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Toprak Kirliliinin Kontrolü Yönetmelii, Hafriyat Topraı, ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmelii, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelii ne ve Tehlikeli Atıkların kontrolü Yönetmelii, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmelii, Salıı ve Güvenlii Yönetmelii, Güvenlik ve Salık aretleri Yönetmelii, Kiisel Koruyucu Donanımların yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, Ekipmanlarının Kullanımında Salık ve Güvenlik artları Yönetmelii, vb.) uyulacaktır. 12

13 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH BÖLÜM - 3 ZLEME PLANLARI 13

14 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH 3. ZLEME PLANLARI Çevresel izleme, projenin uygulanması aamasında, anahtar çevresel hususlar hakkında, özellikle alınmı önlemlerin etkinlii ve projenin çevresel etkileri konusunda bilgi salar. Bu bilgiler ise, proje sahibi ve denetim mekanizması için, proje denetiminin bir parçasını oluturan önlemlerin baarısını deerlendirmeye ve gerekli olduu zamanlarda doru eylemlere izin verebilmeye imkan tanır. Böylece ÇYP, izlemenin amaçlarını ve izlemenin tiplerini, PTD Raporu içinde tanımlanmı olan etki deerlendirmeleri ve ÇYP içinde tanımlanmı olan önlem ölçütleri ile baıntı kurarak tanımlar. 14

15 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH Tablo 3.1. zleme Planı Aama Konu zlenecek Nedir? Nerelerde Nasıl zlenecek/izleme ekipmanlarının çeitleri? Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklıı/sürekli ölçüm? Neden Maliyet Kontrol Eden Kurum Biti Tesis Öncesi Kesin Projelerin oluturulması Peyzaj Etkisi Detaylı Jeolojik yapı Kültür ve Turizm Koruma ve Geliim Bölgesi Planı yapıya etki Arazi Turizm ve Kültür Bakanlıı Güzergah boyunca ve antiye alanında Jeolojik Etütler Görümeler / Bakı analizi Etüt çalımaları boyunca Aylık Etüt çalımaları boyunca /antiye yeri seçiminde Stabilite problemlerinin çözülmesi Dier planlarla uyumsuzluun önlenmesi Doal ya da kültürel özellii bulunan alanların korunması Etüt ve kamulatırma çalımaları ile birlikte Etüt ve kamulatırma çalımaları ile birlikte Kesin projelerin (antiye yerinin tespit edilmesi) 15

16 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH Aama Konu zlenecek Nedir? Nerelerde Nasıl zlenecek/izleme ekipmanlarının çeitleri? Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklıı/sürekli ölçüm? Neden Maliyet Kontrol Eden Kurum Biti Tesis Kültürel ve Deerler Tozpartikül madde Güzergah üzerinde tespit edilmi ve rastlanabilece k yeni kültür varlıkları makinalarının hareketinden ve egzozondan kaynaklanaca k toz Güzergah üzerinde 24 km lik i koridoru boyunca alanlarında ve kamyon güzergahınd a Yakın yerleimlerde yapılacak görümeler Kültür varlıına rastlanması durumunda bir arkeolog tarafından sürekli olarak izlenecektir süresi boyunca gerekli olduu durumlarda / ikayet üzerine Kültür varlıklarının korunması ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu na uyumun salanması Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirlilii nin Kontrolü Yönetmelii ne uyulmasının salanması Herhangi bir kültür varlıına zarar verilmemesi durumunda yüksek deil l Kültür ve Turizm (Bir kültür varlıına rastlanması halinde kontrol edilecek) l Çevre ve Orman çalımalarını n çalımalarını n tamamlanma sı tamamlanma sı Gürültü Gürültü seviyesi Yerlein yakınlarında ve i alanlarında Taınabilir ses basınç seviyesi ölçer ile gürültü seviyesi ölçümü Yakın yerleimlerde yapılacak görümeler Koruyucu ekipman kullanımı için görsel alanlarında aylık Yerleim yakınlarında halkın ikayetleri üzerine Çevresel Gürültünün Deerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmelii ve çi Salıı ve Güvenlii Yönetmelii ne uyulmasının salanması Yüksek deil l Çevre ve Orman çalımalarını n tamamlanma sı 16

17 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH Aama Konu zlenecek Nedir? Nerelerde Nasıl zlenecek/izle me ekipmanlarının çeitleri? Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklıı/sürekli ölçüm? Neden Maliyet Kontrol Eden Kurum Biti antiyelerden kaynaklanacak atıksu Atık suların fosseptiklerden çekilmesi (Eer fosseptik bulunuyorsa) Fosseptik tanklarında Haftalık Fosseptik tankların haftalık boaltılarak Su Kirlilii Kontrolü ve Toprak Kirliliinin Kontrolü Yönetmelii ne uyumun salanması Belediyeler çalımalar ı Tesis alanlarından ve antiyelerden kaynaklanacak katı ve tehlikeli atıklar Katı atıkların geri kazanım ve yeniden kullanım için ayrılması, Belediye nin çöp alanında bertaraf edilmesi Tehlikeli atıkların ayrı konteynerlarda toplanması ve lisanslı bir irket tarafından bertaraf edilmesi ve antiye alanlarında Haftalık Aylık Habitatların korunması ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmelii ve Toprak Kirliliinin Kontrolü Yönetmelii ne uyumun salanması Dier atıklardan ayrı konteynerlarda toplanan Tehlikeli atıkların Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii ve Atık Yaların Kontrolü Yönetmelii ne uygun biçimde bertarafını salamak için Belediye veya lisanslı bir geri kazanım tesisine balı olarak deimekle birlikte yüksek deil Lisanslı bir geri kazanım tesisine balı olarak deimekle birlikte yüksek deil Belediyeler l Çevre ve Orman çalımalar ı 17

18 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH Aama Konu zlenecek Nedir? Nerelerde Nasıl zlenecek/izle me ekipmanlarının çeitleri? Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklıı/sürekli ölçüm? Neden Maliyet Kontrol Eden Kurum Biti Tesis Habitat bozulması ve/veya kaybı Habitatların bozulması Kazıdan çıkan malzemenin uygun ekilde depolanması Sıyrılan üst topraın depolanması koridorunda alanlarında Arazi koridorunda atık bırakılmaması () Bozulan habitatların eski haline getirilmesi () Haftalık 3-4 Hafta 3-4 Hafta Doal bitki örtüsü üzerine etkilerin telafı edilmesini salamak, alanın doaya yeniden kazandırılması na katkıda bulunmak için Hafriyat atıı oluumunun önlenmesi doal bitki örtüsünün korunması ve görsel-fiziksel kirlilik yaratmamak için Üst toprak kaybının engellenmesi ve habitat yaratmak için Yüksek l Çevre ve Orman çalımalarını n 18

19 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH Aama Tesis Konu Floristik dokuda bozukluk ve tarım ürünlerinin kaybı Fauna elemanlarının korunması Topraklama, salık ve güvenlik zlenecek Nedir? Bitki örtüsü Tarım ürünleri üzerine etki Fauna elemanları Salık ve güvenlik konuları Nerelerde alanlarında koridorunda koridorunda alanlarında Nasıl zlenecek/izle me ekipmanlarının çeitleri? Tarım yapan kiilerle görümeler Güzergah boyunca gerekli yerlerde kukonmazları n takılması () Parametre ler Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklıı/sür ekli ölçüm? Haftalık Halkın ikayetleri üzerine çalımalar ı boyunca Günlük Neden Bitkilerin uygun biçimde budanması, ilaç kullanılmaması ve kök yapısının korunması, böylece alanın eski formuna kavuması Tarımsal ürün kayıplarını önlemek, maddi zararları karılamak Kuların tellere yuvalanmasını engellemek çi Salıı ve Güvenlii Yönetmelii ne uyumun salanması Maliyet Tarım alanlarına zarar verilmemesi durumunda yüksek deil Yüksek Kontrol Eden Kurum Tarım l/lçe Müdürlükleri çalımalarını n çalımalarını n çalımalarını n Biti 19

20 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH Aama Konu zlenecek Nedir? Nerelerde Nasıl zlenecek/izle me ekipmanlarının çeitleri? Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklıı/sürekli ölçüm? Neden Maliyet Kontrol Eden Kurum Biti Tesis 2H Geçici Kabul Salık ve Güvenlik Gürültü ve EMA Seviyeleri Reakreasyo n çalımaları Salık ve güvenlik konuları altında ve yakın çevresinde antiye Bakım elemanları / güzergah boyunca enerji iletim hattında Gürültü ve EMA ölçüm cihazları le Geçici kabul aamasında Bakım çalımaların da 6 ayda bir lgili EMA ve Gürültü sınır deerleri aılıp aılmadıı görülmesi amaçlı antiye alanının eski düzenine getirilip getirilmediine bakılması amaçlı Salıı ve Güvenlii ile ilgili tüm yönetmeliklere uyumun salanması Geçici kabul çalımalarını n iletmeye alınması Geçici kabul sonlanması letm e Yangın riski ve korona etkisi Elektrik tellerine yaklaarak tehlike oluturan bitkisel dokunun kontrolü düzenli olarak teknik kontrolden geçirilmesi, onarım ve yenileme çalımaları Hat güzergahı boyunca Kontrol ekipleri ve/veya orman iletme efliklerinin kontrolleri ile Kontrol ekipleri tarafından tapılan teknik testler ve standart bakım çalımaları ile Altı ayda bir Yangın riski nedeniyle Elektrik Kuvvetli Akın Tesisleri Yönetmelii nde belirlenen yangın güvenlii esaslarına uyulması, bozulan yıpranan bölümlerin onarımı, kaza riskini azaltmak ve kesintileri önleyebilmek için (Orman Bölge n ün onayı ile) iletmeye alınması 20

21 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH Aama Konu zlenecek Nedir? Nerelerde Nasıl zlenecek/izle me ekipmanlarının çeitleri? Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklıı/sürekli ölçüm? Neden Maliyet Kontrol Eden Kurum Biti letm e Kapanı Elektromanyeti k alan Tehlikeli atıklar Toz-partikül madde EMA Tehlikeli atıkların ayrı konteynerlar da toplanması ve lisanslı bir irket tarafından bertaraf edilmesi makinalarını n hareketinden ve egzozundan kaynaklanac ak toz Hat güzergahı boyunca Hat güzergahı boyunca alanlarında ve kamyon güzergahınd a Manyetik alan testleri Yakın yerleimlerde yapılacak görümeler Halkın ikayetleri üzerine Peryodik süresi boyunca gerekli olduu durumlarda / ikayet üzerine EMA nedeniyle insanların etkilenme riskini azaltmak / engellemek Dier atıklardan ayrı konteynerlarda toplanan Tehlikeli atıkların Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii ve Atık Yaların Kontrolü Yönetmelii ne uygun biçimde bertarafını salamak içi Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliinin Kontrolü Yönetmelii ne uyulmasının salanması Yüksek deil l Çevre ve Orman iletmeye alınması iletmeye alınması Hat tamamladıkt an sonra Kapanma ilerinin na kadar 21

22 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH Aama Konu zlenecek Nedir? Nerelerde Nasıl zlenecek/izle me ekipmanlarının çeitleri? Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklıı/sürekli ölçüm? Neden Maliyet Kontrol Eden Kurum Biti Kapanı Gürültü antiyelerden kaynaklanacak atıksu Gürültü seviyesi Atık suların fosseptiklerd en çekilmesi (Eer fosseptik bulunuyorsa) Yerleim alanlarında ve i alanlarında Fosseptik tanklarında Taınabilir ses basınç seviyesi ölçer ile gürültü seviyesi ölçümü Yakın yerleimlerde yapılacak görümeler Koruyucu ekipman kullanımı için görsel alanlarında aylık Yerleim yakınlarında halkın ikayeti üzerine Haftalık Çevresel Gürültünün Deerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmelii ve çi Salıı ve i Güvenlii Yönetmelii ne uyulmasının salanması Fosseptik tankların haftalık boaltılarak Su Kirlilii Kontrolü ve Toprak Kirliliinin Kontrolü Yönetmelii ne uyumun salanması Yüksek deil l Çevre ve Orman Belediyeler Hat tamamladıkt an sonra çalımaları Kapanma ilerinin na kadar çalımaları 22

23 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH Aama Konu zlenecek Nedir? Nerelerde Nasıl zlenecek/izle me ekipmanlarının çeitleri? Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklıı/sürekli ölçüm? Neden Maliyet Kontrol Eden Kurum Biti Kapanı alanlarından ve antiyelerden kaynaklanacak katı ve tehlikeli atıklar Toprak ve bitki örtüsü Katı atıkların, hurda malzemenin geri kazanımı ve yeniden kullanımı için ayrılması, Belediye nin çöp alanında bertaraf edilmesi Tehlikeli atıkların ayrı konteynerlar da toplanması ve lisanslı bir irket tarafından bertaraf edilmesi Toprak ve bitki örtüsü söküm ve antiye alanlarında Hat güzergahı boyunca Haftalık Aylık Aylık Habitatların korunması ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmelii ve Toprak Kirliliinin Kontrolü Yönetmelii ne uyumun salanması Dier atıklardan ayrı konteynerlarda toplanan tehlikeli atıkların, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii ve Atık Yaların Kontrolü Yönetmelii ne uygun bir biçimde bertarafını salamak için Vejetasyon kaybının engellenmesi ve habitat oluturmak amacıyla Belediye ve lisanslı bir geri kazanım tesisine balı olarak deimekle birlikte yüksek deil Lisanslı bir geri kazanım tesisine balı olarak deimekle birlikte yüksek deil Yüksek deil Belediyele r l Çevre ve Orman Hat tamamladıktan sonra Hat tamamladıktan sonra Kapanm a ilerinin tamamla nmasına kadar Kapanm a ilerinin tamamla nmasına kadar Arazi ıslahı Yüzey örtüsü, arazi ıslahı amacıyla yapılan çalımalar Hat güzergahı boyunca Aylık Kullanılan arazinin eski haline geri getirilmesi, arazi ıslahı Yüksek deil Hat tamamladıktan sonra Kapanm a ilerinin tamamla nmasına kadar 23

24 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH 24

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ 154 kv GERMENCK-TRE EH TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ 154 kv GERMENCK-TRE EH ( AYDIN L-GERMENCK-ZMR L-TRE LÇELER ) AYDIN-ZMR ANKARA-HAZRAN 2008 1 154 kv GERMENCK-TRE EH BÖLÜM - 1 GENEL LKELER 2

Detaylı

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH ( OSMANYE L-TOPRAKKALE LÇES ) OSMANYE ANKARA-HAZRAN 2008 1 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE

Detaylı

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ 154 kv YUSUFEL HES-TORTUM HES-OLTU TM EH TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ 154 kv YUSUFEL HES-TORTUM HES-OLTU TM EH ( ARTVN L-YUSUFEL LÇES-ERZURUM L-UZUNDERE-OLTU LÇELER ) ARTVN-ERZURUM ANKARA-HAZRAN

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (BALIKESİR- BURSA İLLERİ) ( BALIKESİR- BURSA ) ANKARA

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Sorgun- Boğazlıyan TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Sorgun- Boğazlıyan TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (YOZGAT İLİ ) YOZGAT ANKARA MAYIS 2009 1 154 kv Sorgun-

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Hisar-Kazan EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Hisar- Kazan EİH (154 kv Hisar- Kazan Enerji İletim Hattı) ÇEVRE YÖNETİM PLANI (ANKARA İLİ ) ANKARA ANKARA HAZİRAN 2009 1 154

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv (Paşalar Kestel) Brş. Yenişehir TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (BURSA İLİ) (BURSA) ANKARA

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv PANCAR TM (İZMİR İLİ ) İZMİR ANKARA-OCAK 2009 154 kv PANCARTM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 1 154 kv PANCARTM Çevresel Yükümlülük ve İlkeler 2872 sayılı Çevre

Detaylı

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ ( KASTAMONU L-NEBOLU LÇES ) NEBOLU ANKARA-HAZRAN 2008 1 BÖLÜM - 1 GENEL LKELER 2 Çevresel Yükümlülük ve lkeler 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanan

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154 kv Ilgın TM TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ilgın TM ÇEVRE YÖNETİM PLANI (KONYA İLİ ) ANKARA AĞUSTOS 2009 1 TEİAŞ 154 kv Ilgın TM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 2 TEİAŞ 154

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 380 kv MANAVGAT TM ÇEVRE YÖNETİM PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ANKARA OCAK 2016 i 380 kv MANAVGAT TM ÇYP Proje Sahibinin Adı: Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv YILDIZTEPE TM - ÇAĞLAYAN GIS TM YER ALTI KABLOSU ÇEVRE YÖNETİM PLANI (İSTANBUL İLİ) ANKARA-AĞUSTOS 2009 (Final) YER ALTI KABLOSU ÇEVRE YÖNETİM PLANI

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 380 kv İZMİR HAVZA TM ÇEVRE YÖNETİM PLANI İZMİR İLİ, BERGAMA İLÇESİ, YUNTDAĞI (İSMAİLLİ KÖYÜ) BÖLGESİ ANKARA TEMMUZ 2014 Proje Sahibinin Adı: Türkiye

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ KIRIKKALE ENERJİ İLETİM HATTI PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD..ŞTİİ..

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv SELÇUK GIS TM (GAZ İZOLELİ SİSTEM TRAFO MERKEZİ) ÇEVRE YÖNETİM PLANI İZMİR İLİ, SELÇUK İLÇESİ ANKARA AĞUSTOS 2015 Proje Sahibinin Adı: Türkiye Elektrik

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv YAKUPLU GIS TM (GAZ İZOLELİ SİSTEM TRAFO MERKEZİ) ÇEVRE YÖNETİM PLANI İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ ANKARA MAYIS 2014 Proje Sahibinin Adı: Türkiye

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (GAZ İZOLELİ SİSTEM TRAFO MERKEZİ) (İSTANBUL İLİ, KAĞITHANE İLÇESİ) ANKARA-AĞUSTOS 2009 (Final) 154 kv ÇAĞLAYAN GIS TRAFO MERKEZİ Proje sahibi Adresi Türkiye

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/599 23/06/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ÖZ ALTINOVA GERİ DÖNÜŞÜM YAŞAR NİĞDELİOĞLU YENİ SANAYİ SİTESİ 13. SOK. NO:34 MERKEZ / KÜTAHYA İlgi: (a) 11/06/2014 tarihli ve 44771

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 380 kv MALTEPE GIS TM - KARTAL GIS TM YER ALTI KABLOSU ÇEVRE YÖNETİM PLANI (İSTANBUL İLİ, MALTEPE, PENDİK ve KARTAL İLÇELERİ) ANKARA-HAZİRAN 2010 380kV MALTEPE

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ENERJİ İLETİM HATLARI PROJE TESİS VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ENERJİ İLETİM HATLARI PROJE TESİS VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ENERJİ İLETİM HATLARI PROJE TESİS VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 154 kv ÜMRANİYE TM K.BAKKALKÖY TM ENERJİ İLETİM HATTI YENİLEME (YER ALTI KABLOSU) ÇEVRE YÖNETİM PLANI EYLÜL,

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 380 kv VAN TRAFO MERKEZİ (VAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KALECİK KÖYÜ) ANKARA-TEMMUZ 2009 (Revize) 380 kv VAN TRAFO MERKEZİ Proje sahibi Adresi Türkiye Elektrik İletim

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Küçükbakkalköy GIS TM Kadıköy GIS TM Yeraltı Kablosu ÇEVRE YÖNETİM PLANI İstanbul ili, Kadıköy ve Üsküdar ilçeleri ANKARA MAYIS 2014 Proje Sahibinin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/51306 12.05.2015 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği CAN VARİL SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. ŞEKERPINAR MAH.MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ AYÇİÇEK SK.NO:40-42 ÇAYIROVA / KOCAELİ ÇAYIROVA/KOCAELİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/55307 10.08.2015 Konu: Çevre İzin Konu Çıkarma/Kabul İRFAN ÇAPAN - ÇAPANOĞLU VARİL TİCARET ŞEKERPINAR MAH. BESTE SOK. NO:11 238 ADA 5 PARSEL ÇAYIROVA GEBZE/KOCAELİ İlgi: (a) 22.12.2011

Detaylı

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur.

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur. 7. ÇEVRESEL ETKİLER 7.1. Mevcut Şartlardaki Çevrenin Özellikleri Önerilen tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada 4 634 000 4 636 000

Detaylı

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE Bu doküman, Söke Rüzgar Enerji Santrali Projesi nin (Söke RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK YERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK YERİ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN ÇED DEKİ YERİ Barajların ÇED Yönetmeliği ndeki ndeki Yeri Ek-1 1 Listesi, Madde 15, Su depolama tesisleri (Göl( l hacmi 10 milyon m3 ve üzeri olan Baraj ve Göletler)

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (GAZ İZOLELİ SİSTEM TRAFO MERKEZİ) (İSTANBUL İLİ, PENDİK İLÇESİ) ANKARA-HAZİRAN 2010 380 kv KARTAL GIS TRAFO MERKEZİ Proje sahibi Adresi Türkiye Elektrik İletim

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1757 31/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HALİL KAYIKÇI KOZLUK MAH. 1 NOLU VAD. NO:3 ERENLER / SAKARYA İlgi: (a) 04/01/2013 tarihli ve 25276 sayılı e-başvurunuz.

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak,

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak, ÖZEL TEKNİK Çevresel ve sosyal yönetim eylemlerine ÇEVRE VE SOSYAL Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Planı kapsamında yer alan tüm format, ŞARTNAME VE rehberlik ve yapım aşamasında YÖNETİM plan ve dokümanların

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (GAZ İZOLELİ SİSTEM TRAFO MERKEZİ) (İSTANBUL İLİ, PENDİK İLÇESİ) ANKARA-ARALIK 2010 380 kv KARTAL GIS TRAFO MERKEZİ Proje sahibi Adresi Türkiye Elektrik İletim

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/77 22/09/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi RAL GERİ DÖNÜŞÜM ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. -2 ORGANİZE SAN BÖL. ATATÜRK CADDESİ No: 25 TOPRAKKALE TOPRAKKALE / OSMANİYE İlgi: (a) 29/07/2013

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/188 06/03/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi GÜLCAN METAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Veliköy Sanayi Bölgesi, Osman Uzun Cad. ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ İlgi: (a) 10/03/2011

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii BRNC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, LKE VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu yönetmeliin amacı Avcılar Belediye Bakanlıı Ruhsat Denetim Müdürlüünün görev,

Detaylı

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan Betül DOĞRU Tehlikeli Atıklar Şube Müdürü Çevre Mühendisi Ġçerik - Katı Atık Mevzuatı - Hedeflenen Politika - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ENERJİ İLETİM HATLARI PROJE TESİS VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ENERJİ İLETİM HATLARI PROJE TESİS VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ENERJİ İLETİM HATLARI PROJE TESİS VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 154 kv DAVUTPAŞA TM BAĞCILAR TM ENERJİ İLETİM HATTI YENİLEME (YER ALTI KABLOSU) ÇEVRE YÖNETİM PLANI EYLÜL,

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA POWER KIRIKKALE DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD.. ŞTİİ.. ANKARA HAZİRAN/2014

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1595 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EFE ALÜMİNYUM SAN VE TİC LTD ŞTİ KIRKLARELİ ŞUBESİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6.CAD NO:8 KIRKLARELİ MERKEZ

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE SÜRECİNİN N TAMAMLANMASI

KANLIĞI ÇEVRE SÜRECİNİN N TAMAMLANMASI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE İZİN N VEYA ÇEVRE İZİN N VE LİSANS L SÜRECİNİN N TAMAMLANMASI ÇEVRE İZNİ /

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ümraniye GIS TM-Dudullu TM Yeraltı Kablosu ÇEVRE YÖNETİM PLANI İSTANBUL İLİ, ÜMRANİYE İLÇESİ ANKARA MAYIS 2014 Proje Sahibinin Adı: Türkiye Elektrik

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ENERJİ İLETİM HATLARI PROJE TESİS VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ENERJİ İLETİM HATLARI PROJE TESİS VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ENERJİ İLETİM HATLARI PROJE TESİS VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 154 kv AYRILIKÇEŞME GIS (GAZ İZOLASYONLU SİSTEM) ÇEVRE YÖNETİM PLANI OCAK, 2006 ELTEM-TEK ELEKTRİK TESİSLERİ

Detaylı

1. Bütün Organizasyonlar için Risk De erlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski De erlendirme ablonu...

1. Bütün Organizasyonlar için Risk De erlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski De erlendirme ablonu... 1. Bütün Organizasyonlar için Risk Deerlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski Deerlendirme ablonu... 3. Sıcak ler zin ablonu... 4. Organizatörler için Mekan Hakkında Soru Formu...

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1444 09/10/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi NİĞDE PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ KARMA O.S.B. ANKARA YOLU ÜZERİ 9 KM BOR / NİĞDE İlgi: (a) 17/09/2012 tarihli ve 22401

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv ÜMRANİYE TM VANİKÖY TM ENERJİ İLETİM HATTI YENİLEME (YER ALTI KABLOSU) ÇEVRE YÖNETİM PLANI EYLÜL, 2005

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv ÜMRANİYE TM VANİKÖY TM ENERJİ İLETİM HATTI YENİLEME (YER ALTI KABLOSU) ÇEVRE YÖNETİM PLANI EYLÜL, 2005 TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. E NERJİ İLETİM HATLARI PROJE TESİS VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 154 kv ÜMRANİYE TM VANİKÖY TM ENERJİ İLETİM HATTI YENİLEME (YER ALTI KABLOSU) ÇEVRE YÖNETİM PLANI EYLÜL,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/737 04/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKODEN GERİ DÖNÜŞÜM YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ATIK LABORATUVAR İNŞ. REK. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kuzey Akdeniz

Detaylı

154 kv ALSANCAK GIS (GAZ İZOLASYONLU SİSTEM) ÇEVRE YÖNETİM PLANI OCAK, 2006

154 kv ALSANCAK GIS (GAZ İZOLASYONLU SİSTEM) ÇEVRE YÖNETİM PLANI OCAK, 2006 TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ENERJİ İLETİM HATLARI PROJE TESİS VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 154 kv ALSANCAK GIS (GAZ İZOLASYONLU SİSTEM) ÇEVRE YÖNETİM PLANI OCAK, 2006 ELEKTRİK TESİSLERİ MÜHENDİSLİK

Detaylı

ZM R KEMALPA A ORGAN ZE SANAY BÖLGES

ZM R KEMALPA A ORGAN ZE SANAY BÖLGES TARİHÇE Kemalpaşa da sanayileşme 1970 li yıllarda başladı. KOSBİ, 1993 yılında 410 Hektar alanda kuruldu ve sonraki yıllardaki genişlemeler ile 1300 hektara ulaştı. KOSBİ, 14.08.2001 tarihinde ilk tüzel

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 380 kv KÜÇÜKBAKKALKÖY GIS TM - MALTEPE GIS TM YERALTI KABLOSU ÇEVRE YÖNETİM PLANI (İSTANBUL İLİ, ATAŞEHİR VE MALTEPE İLÇELERİ) ANKARA-ŞUBAT 2011 380kV KÜÇÜKBAKKALKÖY

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/479 12/11/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ÇEMAŞ ÇELİK VE METAL TİC.A.Ş. Ankara Asfaltı No:224 Bornova BORNOVA / İZMİR İlgi: (a) 28/10/2011 tarihli ve 10369 sayılı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/139 12/06/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ABRA ATIK İLETİŞİM MAK. A.Ş. SARAY KERESTECİLER SİTESİ. 3. CAD. NO:37-39 KAZAN / ANKARA İlgi: (a) 27/05/2011 tarihli

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI

TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI 1. Tesisimize Kabul Edilmeyen Atık Türleri: - Patlayıcı Maddeler - Radyoaktif Maddeler - Mezbaha Atıkları - Tıbbi Atıklar - Lisans kapsamında kodu ve tanımı belirtilmeyen

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İl l MüdürlM rlüğü Uygunluk Yazılar ları ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (GAZ İZOLELİ SİSTEM TRAFO MERKEZİ) (İSTANBUL İLİ, KADIKÖY İLÇESİ) ANKARA ŞUBAT 2010 154 kv KADIKÖY GIS TRAFO MERKEZİ Proje sahibi Adresi Türkiye Elektrik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genelge No: 2005/11 ÖZETİ: Tehlikeli Atık Taşınımı Tarih : GENELGE NO. ------------- (2005/11) Bakanlığımızca Avrupa Birliği müktesebatına uyum

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

TOPLU KONUT PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, BEYLERBEYİ MAHALLESİ

TOPLU KONUT PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, BEYLERBEYİ MAHALLESİ TOPLU KONUT PROJESİ GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, BEYLERBEYİ MAHALLESİ ÇEVRE DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK PLANLAMA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ S. Hacıabdullahoğlu Cad.(1. Cad.) No: 55/8 Balgat/Çankaya/ANKARA

Detaylı

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HAFRİYAT ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BELEDİYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Hukuki Dayanak 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.tr Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi 1 Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi Tıbbi atıkların geçici

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Ormancılıkta Yapılan İşler Yol yapımı,bakımı ve onarımı Sanat yapıları ve diğer binaların yapımı Tohum

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.18.0.ÇYG. 0.09.01-155.01/55 22/08/2011 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi KONTAMİNE METAL GERİ KAZANIM SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYLACIK CAD. NO:10 SELÇUKLU / KONYA Selçuklu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/142 28/02/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi İDAMET METAL MAKİNA İNŞAAT HURDA DANIŞMANLIK TAŞIMACILIK SAN.VE TİC.LTD.Ş KISIK METAL İŞLERİ SANAYİ SİTESİ 1.CADDE NO:84

Detaylı

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Versiyon 4 16 Ekim 2012 TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Bölüm 1: Genel 1. Kısa Başlık 2. Yetkili Kurum 3. Kapsam 4. Tanımlar 5. Denetim Türleri 6. Çevre Hususlarının Kapsamı 7. İşletmecinin Sorumlulukları

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ

İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ

EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ 18.03.2004 tarihinde 25406 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/3069 08/12/2017 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - GERİ KAZANIM VE KOMPOST TESİSİ Ege Sokak. No: 5/1 Işıklar Köyü

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Fason tekstil konfeksiyon ilerine tekrar tevkifat getirilmektedir.

BÜLTEN. KONU: Fason tekstil konfeksiyon ilerine tekrar tevkifat getirilmektedir. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 26.12.2007 SAYI :2007-096

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/745 06/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi PLASKO PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. LÜLEBURGAZ ŞUBESİ TURGUTBEY KÖYÜ YOLU KULİŞ MEVKİİ LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ İlgi: (a) 23/07/2014 tarihli

Detaylı

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK DENETM UYGULAMA ESASLARI YÖNETMEL

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK DENETM UYGULAMA ESASLARI YÖNETMEL TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK DENETM UYGULAMA ESASLARI YÖNETMEL AMAÇ: Madde 1- Mesleki denetim uygulamasının amaçları unlardır; 1.1- Teknik hizmet kalitesini yükseltmek, yapı ve tesis üretiminin

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 SAYI :2008-046

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1723 21/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi MNC AKÜ METAL NAKLİYE KUYUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş. ASO 2 ŞUBESİ Eskişehir Yolu 42. km ASO 2. OSB 2011. Cad. No:25 (100524

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ENERJİ İLETİM HATLARI PROJE TESİS VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ENERJİ İLETİM HATLARI PROJE TESİS VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ENERJİ İLETİM HATLARI PROJE TESİS VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 380 kv YILDIZTEPE TM DAVUTPAŞA TM ENERJİ İLETİM HATTI YENİLEME (YER ALTI KABLOSU) ÇEVRE YÖNETİM PLANI OCAK,

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı