SANALLAŞTIRMA VDI ve PROVİSİONİNG TEKNİKLERİ. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Bilişim Teknolojileri Bölümü, ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANALLAŞTIRMA VDI ve PROVİSİONİNG TEKNİKLERİ. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Bilişim Teknolojileri Bölümü, ANKARA"

Transkript

1 SANALLAŞTIRMA VDI ve PROVİSİONİNG TEKNİKLERİ Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Bilişim Teknljileri Bölümü, ANKARA Nevzat Melih TÜNEK Öğrenci Numarası: Özet 21. yüzyılda gelişen teknlji ile birlikte sanallaştırma kavramı rtaya çıkmıştır. Sanallaştırma sayesinde, mevcut bulunan fiziksel dnanımından çk daha verimli kullanılabilmesini sağlayan, çeşitli yazılım ve dnanım bağımlılıklarını rtadan kaldıran, bu sayede de yeni ürün ve servis geliştirme maliyetlerinde büyük tasarruflar sağlayan bir çözüm larak nitelendirilmektedir. Bu teknljiyle beraber çeşitli varyasynlar rtaya çıkmıştır. Özellikle masaüstü sanallaştırma sistemi ile birlikte kullanıcılara hem dnanım, hem de zamandan tasarruf ettikleri gözlemlenmektedir. Masaüstü sanallaştırmasıyla birlikte getirdikleri avantajları, altyapısı, yöntemleri, prvisining teknikleri, prtklleri, altyapı incelemelerinde bulunulmuştur. Bu incelemeler snucunda sanallaştırma ve masaüstü sanallaştırmanın teknik kısmı ön görülen standartlara uygun biçimde daha yalın bir şekilde aktarılmıştır. Anahtar Kelimeler; Sanallaştırma, Masaüstü Sanallaştırması, prvisining 1

2 Abstract 21st century with develping technlgy, has emerged the cncept f virtualizatin. Thanks t virtualizatin, which enables the use f existing physical hardware lcated mre efficient, eliminating the varius sftware and hardware dependencies, s it is als cnsidered a slutin that allws big cst savings n develpment f new prducts and services. This technlgy has emerged alng with several variatins. Especially desktp virtualizatin system allws users bth hardware and it is bserved that they save time. With the advantages, they bring desktp virtualizatin, infrastructure, methds, prvisining techniques, prtcls, investigatins have been made in infrastructure. As a result f these studies, virtualizatin and desktp virtualizatin s technical part has been transferred in accrdance with the standards f a simpler way f preliminary. Keywrds: Virtualizatin, Desktp Virtualizatin, prvisining 1.GİRİŞ Gelişen glbal dünyada hayatımıza giren sanallaştırma teknljisi özellikle sn yılların en ppüler teknljilerinde birisi de hiç şüphesiz sanallaştırma teknljisi gelmektedir. Sanallaştırma ne anlama geldiğini özetleyecek lursak, mevcut bulunan Sanallaştırma, mevcut bulunan fiziksel dnanımından çk daha verimli kullanılabilmesini sağlayan, çeşitli yazılım ve dnanım bağımlılıklarını rtadan kaldıran, bu sayede de yeni ürün ve servis geliştirme maliyetlerinde büyük tasarruflar sağlayan bir çözümdür. Bu çözüm sürecindeki önemli hususlardan biriside masaüstü sanallaştırma teknljisi gelmektedir. Sanal makine kullanımı ile küçük, rta ya da büyük, her ölçekte şirket için ldukça önemli imkanlar sağlamaktadır. Masaüstü sanallaştırma daha geniş kapsamda bir kullanıcının masaüstünün tamamını veya belli bileşenlerini sanallaştırmayı sağlayan bir teknljiler bütünüdür diyebiliriz. İşletmelere, veri merkezindeki masaüstü sistemlerini sanallaştırma ve bunları herhangi bir lkasyn da ki fis çalışanlarına sunma imkanı bile vermektedir. Uygulamaların belli bir hiyerarşi içinde lması ve versiyn geçişi ile güncellemelerinin tek bir merkezden tüm kullanıcılar için yapılmasını sağlamaktadır. Yeni uygulamaların tek bir kurulumla aynı anda tüm kullanıcılar için 2

3 hizmet verebilmesini sağlar. Bu da kullanıcılara çk daha güvenli ve hızlı çalışma rtamı sağlarken bilgi işlem çalışanlarının iş yüklerini hafifleterek zamandan tasarruf sağlamaktadır. 2.SANALLAŞTIRMA Sanallaştırma, mevcut bulunan fiziksel dnanımın sanal makineler (virtual machines) yardımıyla çk daha verimli kullanılabilmesini sağlayan, çeşitli yazılım ve dnanım bağımlılıklarını rtadan kaldıran, bu sayede de yeni ürün ve servis geliştirme maliyetlerinde büyük tasarruflar sağlayan bir yazılım çözümüdür. Çözümde kullanılan sanal makinenin tanımını ilk defa Ppek ve Gldberg yapmıştır. Onlara göre sanal makine gerçek makinenin etkili, syutlanmış bir kpyasıydı. Sanallaştırma (Virtualizatin) sn günlerde, bilişim dünyasında adını en çk duyduğumuz kavramlardan birisidir. Sanallaştırma kısaca fiziksel bir yapıyı alıp mantıksal hale getirmektir diyebiliriz.sanallaştırma teknljisinin atasına Citrix larak tarihi geçmişini bilmekteyiz. Ancak günümüze baktığımızda ise bu piyasaya hakim ve en önde lanın şüphesiz VMware lduğunu görmekteyiz. Sanallaştırma için çk fazla tanım geliştirebilir. Fiziksel larak dnanım bileşenlerinin, yazılım teknljileri kullanılarak birden çk işletim sistemi kurulabilmesidir. şeklinde yrumlayabilir. Sanallaştırma sayesinde yapılarımız daha esnek ve verimli hale gelmektedir. Sanallaştırma teknljisi; dnanım platfrmu üzerine kurulu lan hypervisr adındaki ana bir yazılımın, bir bilgisayar rtamını simüle eden sanal bir makine luşturulması ve bu sanal makine içerisinde misafir yazılımları çalıştırabilmesi temeline dayanır. Genellikle bir işletim sistemi lan bu misafir yazılımlar işletim sistemleri, tıpkı fiziksel bir bilgisayardaymış gibi çalıştırılabilirler. Fiziksel bilgisayarların kpyası yerine direk sanal larak kurulmalıdır.ancak bazı firma ve kurumların yıllardır kullandığı ve yeniden kuramayacağı fiziksel makinaları labilmektedir..bu tip makinaları sanal rtama cnvert ederek çalışır hale getirilmektedir. Sanallaştırma sayesinde işlemci(cpu), bellek (RAM), sabit disk ve ağ adaptörleri gibi mevcut fiziksel kaynaklarınız mantıksal bölümlere ayırabilir ve her mantıksal bölümün farklı bir bilgisayar gibi davranmasını sağlayabilmektedir. Fiziksel alt yapının mantıksal hale getirilmesidir. Fiziksel kaynağımızı, ihtiyacımız dğrultusunda istediğimiz kadar mantıksal parçalara bölerek, tplam sunucu verimliliğini ptimize etmeye sanallaştırma denilir. Sanallaştırılmış bir bilgisayar temelde sadece bir sabit disk dsyasıdır. Bununla beraber sabit diskinizdeki bu dsya, aslında bir yedekleme (backup) dsyası larak da sayılabilir. Snuç larak bu dsyayı işletim sistemi ve içindeki uygulamaları istediğiniz yere taşıyıp snradan sanal makineye tekrar kpyalayarak çalıştırabilirsiniz. 3

4 Sanallaştırma Öncesi: Her sunucu için tek işletim sistemi Yazılım ve dnanım ayrılmaz halde Aynı sunucu üzerinde birden fazla uygulama çalıştırma srunları (Kaynak çakışmaları) Düşük utilizasyn Esnek lmayan pahalı altyapı Dnanımdaki en ufak parçanın bile arızalanması halinde verilen hizmetin kesilmesi Dnanım sınırlarına takınılmasından dlayı ram veya cpu gibi dnanımlarının artırılmasının belli bir seviyeye kadar yapılabilmesi. Sanallaştırma Snrası: İşletim sistemi ve dnanım arasındaki bağ kparıldı. Güçlü hata ve güvenlik izlasynu Artık sunucular dnanım bağımsız, yani istediğiniz her yere taşıyabilirsiniz. Araya hypervisr girerek dnanım ile sanalların arasındaki iletişimi sağlayan katman luştu ve sanal sunucuların izlenmesi hypervisr ile klaylaştı. 2.1 AVANTAJLARI Sunucuların kapasitelerinden tam larak faydalanılabilmesi sayesinde verimlilik kazanılması Daha az fiziksel sunucunun çalışması snucu elektrik tüketiminin azalması Elektrik tüketiminin azalması snucu rtaya çıkan ısının azalması Ortaya çıkan ısının azalması snucu sğutma giderlerinin azalması Prjelerde istenen test rtamlarının hızlı ve yeterli bir şekilde sağlanması sayesinde gereksiz dnanım alım maliyetlerinin önüne geçilebilmesi Sanal makinelerin ihtiyaçlar dğrultusunda dnanım özelliklerinin çk daha rahat düzenlenebilmesi Yüksek erişilebilirlik imkanları Felaket merkezlerinin çk daha rahat luşturulabilmesi Yönetimsel işlemlerin klaylaşması Yedek alma ve yedekten dönme işlemlerinin klaylaşması 4

5 Sanal rtamların izlenmesinin daha klay lması Fiziksel sunucuların sayısını azaltması, veri merkezi için gerekli lan Veri merkezi için gerekli lan altyapı ihtiyacını azaltma enerji, sğutma, alan, yedekleme, ağ geçiş bağlantı nktaları, KVM bağlantı nktaları gibi Sunucular tek bir merkezden yönetilebildiği için yönetimsel ek yükü azaltması, Yeni sunucuları klayca mevcut rtama ekleme kabiliyeti de vardır. Sanallaştırma teknljilerinde ise Micrsft VMM, Vmware Vcenter, Citrix Xencenter gibi management knslları ile gerek templateler gerekse sıfır kurulumlar ile sanal sunucu luşturmak sadece birkaç tıklama işlemi ile yapılabilmektedir. Yeni bir fiziksel sunucuyu eklemek günler hatta haftalar sürerken, sanallaştırma teknljileri ile yeni bir sanal sunucu luşturmak sadece birkaç dakika alabilmektedir. Sanal sunucuların dnanım bağımsızlığı ifade eder. Diğer bir ifade ile, sanal sunucular dnanım bağımsız herhangi bir sunucu üzerinde çalışabilmesidir. Knslidasyn sayesinde daha çevreci bir veri merkezi ve sunucu rtamı luşturulabilmesidir. Kurum mimarisinin temelinde incelendiğinde ve rekabeti rtamı devam ettirebilmek için zamanla nasıl geliştiklerine bakıldığında, başarıya giden ylun sunucu işletim sistemi ve kurum uygulamalarından geçtiği görülmektedir. Kurumu ayakta tutan yazılımlar ve bu yazılımların yeniden yapılandırması dile getirildiğinde, çk pahalı ve tehlikeli bir süreçten bahsedilmektedir. Bir değişiklik gerçekleştirildiği zaman uyumluluk rtadan kalkabilmekte ve geliştirme ile sınama süresi beklenenden uzun labilmektedir. Örneğin, sanal bir sunucunuza kritik bir güncelleme, yama ya da temel bir değişiklik yapmanız gerekmekte. Bu tarz sunucuların yedeklerinin alınması çk klay ve önemlidir. Yedeğin test edilmesi ise yine aynı şekilde çk basittir. Test için yeni luşturulan bir sanala yedeği dönerek kntrl edebilirsiniz. Daha snrasında sanal sunucunun snapsht dediğimiz geri dönüm nktasında yapacağınız işlem öncesinde luşturulmasında fayda vardır. Bu işlemde ldukça basittir. Tüm bunlar bittikten snra sanal sunucuda yapacağımız değişikliği gerçekleştirebiliriz. İstenmeyen bir durum ile karşılaşılması durumunda snapshttan geriye dönmek ldukça zahmetsiz ve basit bir işlemdir ki lası bir durumuna karşı bir yedek tutulması ön görülmektedir. Fizikselde ise aldığınız yedeği test etmek zr lmakla beraber güncelleme snrası hata almanız durumunda yedekten dönmek çk fazla zaman almakta ve daha tehlikeli bir işlemdir. Verdiğiniz hizmette aksamalara neden labilir. İşte sanallaştırma tüm bu gibi durumlarda devreye girmektedir ve kurumlara istediklerini vermektedir Tarihçe Sanallaştırma, 1970 li yıllarda IBM firmasının Mainframe sistemlerinin mimarisinden kaynaklanan engelleri aşmak ve maliyetini aşağıya çekmek amacıyla sistem üzerinde yapmış lduğu 5

6 bir güncelleme ile hayatımıza girmiş ldu. IBM S-370 sistemi üzerinde geliştirdiği VM/370 işletim sistemiyle sanallaştırmayı uygulamış ve günümüzde de dnanımları üzerinde ZVM işletim sistemi ile bu teknljiyi kullanmaya devam etmektedir. Ardından Intel ve AMD firmaları işlemcilerine sanallaştırma desteğini eklediler. Böylece fiziksel bir dnanım üzerinde (sanallaştırma sunucusu) Hypervisr yazılımı sayesinde birden çk işletim sistemi birbirinden bağımsız larak aynı anda çalıştırılabilmektedir. Günümüzde Micrsft (VirtualPC, Virtual Server, Hyper-V), VMware (Wrkstatin, Server, vsphere ESX/ESXi), Citrix (Xen Server) Oracle VM, Parallels gibi çeşitli sanallaştırma çözümleri mevcuttur. 3.MASAÜSTÜ SANALLAŞTIRMASI (VDI) Masaüstü sanallaştırması, diğer sanallaştırma tiplerine benzer şekilde, mantıksal sunumun fiziksel altyapıdan ayrılması mantığını taşımaktadır. Bu anlamda, mantıksal masaüstü rtamı, fiziksel altyapı lan kullanıcı bilgisayarından kişisel bilgisayar, taşınabilir bilgisayar vb. ayrılmaktadır. Masaüstü sanallaştırması, kullanıcılara masaüstü rtamı sağlama ve klayca yönetme, farklı isteklere esnek çözümler getirme ve sn kullanıcılara yönelik işletim sistemi lisans ücretlerinde tasarruf sağlama gibi lanak sağlamaktadır. Uygun bütçelerle, üst düzey verimlilik ve zengin kullanıcı deneyimi Micrsft un terminal server haricinde masaüstü sanallaştırma teknljisi bulunmamakla beraber, uyumluluktan taviz vermeden masaüstleri ve uygulamalar sağlamanızı mümkün kılar. Uygulamalar ve veriler veri merkezinde kalacağından, kaybedilen veya çalınan cihazlardaki bilgilerin çalınma riski daha azdır. Tek bir knsl ile etkili yönetim ve çeşitli cihaz ve platfrmlarda zengin bir kullanıcı deneyimi sunar. Micrsft'un sunduğu çözüm, bilişim teknljileri, kişisel veya havuzlanmış sanal masaüstünün yanı sıra turum tabanlı masaüstleri, veri merkezinde RemteApp ve Azure'da barındırılan RemteApp arasında seçim yapma lanağı tanıdığından bilişim teknljileri, kurumsal ihtiyaçları karşılamak için uygulamayı özelleştirebilir. Masaüstü sanallaştırmadan eski ve günümüzdeki beklentiler farklıdır. Stateless Desktps (Linked Clnes), Sanallaştırma hypervisr ü tarafından her lgin sırasında sabit bir imajın yüklenmesi ile çalısır. Ayarlarda değişikliğe izin vermediği gibi kullanıcı verisi de saklamaz. Çağrı merkezleri gibi sadece bir knuya daklı isleri yapan belli sayıdaki benzer dnanımlara sahip kullanıcılar için ideal, klay yönetilebilir bir çözümdür. Persistent (Stateful) Desktps, Yüklenen imaj kullanıcının ayarlarını değiştirmesine, veri saklamasına izin veren, turuma ilişkin durum bilgilerinin saklandığı yöntemdir. Bu nedenle daha 6

7 fazla güvenilir, ölçeklenebilir ve basarımı yüksek sistem kaynağına ihtiyaç duyar. Kullanıcı açısından esnek, üretkenliği arttıran, farklı platfrmlardan kullanılabilen sabit, mbil bir yapı sunmaktadır. Sanal Masaüstü Mimarisi Getirileri Bir kullanıcının kullandığı fiziksel bir makine diski gitse ve yedeği bile yksa, sanallaştırmada kullanıcı dsyaları tek bir sunucuda tutulur ve yedeğinin alınması yeterli lmaktadır. En iyi fiziksel makine bile 150 watt elektrik çekmektedir. Thin yada zerlar sistemiyle bilemediniz 40 watt elektrik çekerek büyük avantaj sağlamaktadır. Kullanıcı fiziksel makinasını alıp başka bir yere götüremez. Ancak Sanal masaüstüne ise evinden bile bağlanabilir ve işteki yarım işlerini tamamlayabilir. Fiziksel bilgisayarın bzulduğunda, İş gücü ve adam kaybı zaman kaybını aşmak için, Sanallaştırma da ise al zer clientı kymak yenisini sessinu bile gitmeden kaldığı yerden devam edebilmektedir. Yönetim elektrik sğutma kabin dnanım gibi maliyetlerin ciddi randa düşmesi avantajlarındandır. 7

8 Prblemlerin incelenmesi çözümü çk daha klaydır. Fiziksel makineye göre sanallaştırma teknljisinde virüslerden krunması daha klaydır. 3.1 MASASTÜ SANALLAŞTIRMA (VDI) YÖNETMLERİ ve ALT YAPISI 3.2 Yöntemleri. Uzak Masaüstü Bağlantısı Uzaktaki bir bilgisayarın kaynaklarından yararlanılması için uzaktaki bilgisayarın denetiminin ele geçirilmesi işlemidir.bu yöntemi gerçekleştirmek için, önce ekranı paylaşılacak bilgisayara gerekli uzak masaüstü sunucusu, snra da paylaşılan ekranı kullanacak bilgisayarlara uygun sistemin istemcisi kurulur. Aşağıda, bu yöntem ile masaüstü sanallaştırmayı sağlayan bazı örnekler verilmektedir. Güvenli Kmut Satırı Erisimi (Secure Shell, SSH): Unix ve Linux tabanlı sistemlerde kaynakların kmut satırı aracılığıyla kullanılması için uzaktaki bir bilgisayardan bağlanılmasına destek verilmesi özelliğidir Cygwin gibi aracı prgramlarla Windws işletim sistemli bilgisayarlarda da kullanılabilir. Bu yöntem karsı taraftaki bilgisayarın kaynaklarına erişim sağladığı gibi bazı bilgilerin istemci tarafında yerelmiş gibi kullanılmasına da lanak sağlar. Micrsft Uzak Masaüstü: Micrsft'un tüm güncel işletim sistemlerinde hazır gelen uzaktan erişim özelliği, sunucunun izin vermesi durumunda, yalnızca IP numarası ya da bilgisayar adı yazarak uzaktaki bir bilgisayarın masaüstüne erişilmesini sağlar. Sıradan Windws işletim sistemi uzaktan aynı anda yalnızca tek bir kullanıcının bağlanmasına izin verirken, sunucu sürümleri birden çk kullanıcının aynı anda bağlanmasını desteklemektedir. Bu tür bağlantı Linux ve Slaris gibi diğer işletim sistemlerinde kullanılamaz. VNC (Virtual Netwrk Cmputing Sanal Ağ Bilişimi): 8

9 Uzaktaki bir bilgisayara kurulan VNC sunucusu sayesinde basit bir el bilgisayarından bile uzaktaki bilgisayarın masaüstüne erişim sağlama yöntemidir. Bu hizmeti gerçekleştirmek için bir VNC sunucusunun uzaktan izlenecek bilgisayara önceden kurulması ve ayarlarının yapılması gerekir. VNC genel larak Micrsft Uzak Masaüstü'nden farkı bütün işletim sistemleriyle çalışması, standardının açık lması, sınırsız kullanıcı hizmeti sunması (aynı anda bir sunucuya birden fazla kullanıcının erişmesine lanak sağlaması) sayılabilir. Ancak Micrsft ürünlerinden farklı larak bilgisayara kurulum gerektirmektedir. VNC'nin Micrsft Windws üstünde kullanılması durumunda kullanıcılar Windws dışında ayrı bir parla kullanarak sisteme erişir. Bu nedenle Windws kullanan makinelerde zaten üzerlerinde bulunan Uzak Masaüstü'nün kullanılması daha srunsuzdur. 3.3 Masaüstü Altyapısı (VDI) VDI terimi (Virtual Desktp Infrastructure) aslen ancak bu artık bir endüstri kullanıcıların uzaktan nların masaüstü (sanal makineler) erişmek çözümleri ile ilişkili terimi kabul haline gelmiştir, kendi sanallaştırma platfrmu üzerinde masaüstü işletim sistemleri ev sahipliği yapmak için VMware tarafından kaleme alınmıştır. Geleneksel kullanıcı işletim rtamında, kullanıcının cihazı kullanıcının dsyalarını ve ilişkili verileri deplamak birlikte Micrsft Vista, Micrsft Office gibi uygulamaları gibi bir işletim sistemini çalıştırır. Sanal Masaüstü Altyapısı (VDI) işletim rtamı kullanıcıların alır (işletim sistemi, uygulamalar, dsyalar ve veriler) ve uzaktaki bir sisteme, tipik bir sanal makineye üzerinde barındırılan bir rtamda bunları yeniden luşturur. Tüm işlemler uzaktan sanal makinede yer alan, çevre ile ilişkili lan kullanıcı daha snra, kendi bilgisayardan uzaktan bu rtamı erişir. Bu ayrımı yapmak önemli lduğunu masaüstü uzaktan erişim, Micrsft Terminal Hizmetleri ile bir süre mevcut lmuştur ve şimdi Citrix MetaFrame, Presentatin Server ve XenApp dahil geliştirmeleri bulunuyr iken. Terminal Hizmetleri tip çözümleri lduğu gibi VDI kullanıcı bir sunucudan paylaşılan masaüstü kendi kullanımı için özel bir makine (sanal makine) erişen ve bu farklıdır 4. PROVİSİONİNG TEKNİKLERİ VDI kullanabilmek için her şeyden önce Micrsft active Directry yapısının bulunması gerekmektedir. Citrix de VMware de bu yapıya entegre lması standart gerekliliği lması ön görülmektedir. Masaüstü sanallaştırma knusunda iki lider firma bulunmaktadır.birincisi Citrix ikincisi Vmware dir. Citrix Xendesktp a rakip larak Vmware dada View ürünü 9

10 bulunmakta.hepsinin öncesinde sanal yada fiziksel bir sunucuya uzak masaüstü yaparken kullandığımız RDP seesinu (3389 prtu) aslında Citrix tarafından yazılan bir prtkl.ama Citrix VDI tarafında ICA 1494 prtunu VMware ise VDI için PCOIP 4172 prtunu kullanmaktadır. Bu iki prtklde RDP prtklünden çk daha perfrmanslı.yaklaşık rakam verirsek ICA RDP den %70 daha perfrmanslı diyebiliriz. Bu tip sistemin perfrmanstaki temel neden örnek verecek lursak, RDP de bir Muse hareketinde bile bütün ekranın yenilemesi snucu trafiğin artması gözlenmektedir. ICA de ise senin farenin hareket ettiği yada tıkladığın yerin yenilemesi snucu trafiğin bariz randa rahatlaması söz knusudur. Yine prtkller üzerinden gidecek lursak diyelim ki merkezin dışında bir lkasyndan merkezdeki sanal masaüstüne ulaşmak lazımdır. Bağlantı lkaldeki gibi hızlı lmayacağından ve hattın da yeterinde stabil lmayacağından dlayı perfrmans srunları yaşayabilmek mümkündür. Bu durumda özellikle ICA prtklu ptimizasyna yatkınlığından dlayı ptimize edilmesi halinde lkal deymişçesine perfrmanslı çalışmaktadır. Şuan için bu iki firmaya rakip bir firma bulunmamaktadır. Micrsft un direkt larak bir VDI çözümü yk.remtefx yada RemteApp yada Azure bunlar sanal GPU yada uygulama dağıtımı yada private, public cludlar için Citrix i Vmware dan bir adım öne taşıyan sadece prtklünün WAN da ki perfrmansı değil, PVS adını verdiğimiz prvisining teknljisi.iki şekilde işletim sistemi dağıtabilir. Citrix te. MCS (machine creatin) ve PVS(prvisining). MCS küçük yapılar için kurulum klaylığından tercih edilmektedir. Bir tane master image yani üzerindeki kullanacağın bütün yazılımların bulunduğu bütün güncellemelerin yapıldığı dmainde bir sanal işletim sistemine ihtiyaç vardır. Daha snra MCS rlünün bulunduğu sanal sunucu ile bu master image çğaltılarak ve kullanıcılar için hazır hale getirilir. Burada ki amaç MCS sunucusu master imajın klnlarını luşturur ve bunları dağıtır. Diğer farklı durumlarda mevcut, Citrix Xendesktp için alt katmanda Micrsft HyperV, VMware ESX yada Citrix XenServer kullanabilmektedir.yani sanallaştırma katmanına çk da bağımlı halde değildir. Örnek verecek lursak, sanallaştırma katmanına sadece git bana şu kadar sanal luştur şu sanalı aç kapa gibi işlemleri yaptırılabilinir. PVS, Kurulumu daha zr bir teknlji larak göze çarpmaktadır. Özellikle bu teknljiyi kullanan çk az sayıda firmalar mevcuttur. Yapı itibari ile PVS kullanmak, müdahale ve yönetim çk klay hale gelmektedir. Perfrmans ise tüm VDI teknljileri içinde en yüksek lanı larak kendi ispatlamıştır. Sistem Örneği, Sanal bir tane master image hazırladığımızı düşünelim, MCS dekinden farkı yk ki Vmware da durum aynıdır. Her şey master imaj üzerinden yürütülmektedir. Hazır imajını PVS sunucusuna capture ettirmen şartı kşmaktadır. Çk basit bir işlem lmasına rağmen uzman lmayan kişilerce yapılacak bir hata sistemi çökmesine neden lmaktadır. Capture işlemi bittikten snra PVS rlünün kurulu lduğu sunucu üzerinden sanal makine çğaltma işlemi yapılmaktadır.mcs ten en önemli farkı luşan sanal makinaların işletim sistemi diski yktur, çünkü Sanal makineler 10

11 açıldığında işletim sistemlerinin açılış için gerekli lan kısmını almak için netwrk üzerinden PVS sunucusuna erişerek bt lmaktadır.bu işlem ldukça kısa sürer ve işletim sistemi kullanıcıya verilmek için hazır hale gelir. VMware da ise durum Citrix in MCS indekine benzer şekildedir. Yönetim açısından klaylığı gelmektedir. Örnek verecek lursak, Diyelim ki Office 2010 kaldırıp 2013 kurduk ve master imajı tekrar dağıtmak lazım, PVS te bu işlem saniyeler sürer ve Rebt lan sanallar açıldığında 2013 e sahiptir. MCS ve Vmware da ise güncelleme sanal masaüstlerine sayısı ranında dakikalar ve belki saat alabilir. Güncelleme sırasında yapıdaki kullanılan, sanal masaüstlerinin perfrmansı düşmektedir. Çünkü ciddi bir kpyalama işlemi arka tarafta yapılmaktadır. Eski sürüme dönmek için yine aynı şekilde hızlı bir şekilde eski sürüme dönebilme yeteneğine sahiptir. 4.1 Masaüstü Sanallaştırma için Kullanılan Uç Birimler Masaüstü sanallaştırmasında kullanıcılar sunuculara farklı teknik özelliklerdeki istemcileri kullanarak erişeceklerdir. Bunlar genel larak, Thick Client, Thin Client ve Zer Client dır. Kilit sru ise, aslında uç birimler her cihaz labilir. Kullanıcının kendi PC si ntebku, telefnu, tableti,illa zer,thin yada thick client lmak zrunda değildir. Thick Client (Kalın istemci) Kullanım amaçlarına uygun hız ve kapasitede standart CPU ve çevre birimleri bulunan masaüstü ve taşınabilir tablet bilgisayar sistemidir. İşletim sistemi kullanıcı tarafından biçimlendirilebilir. Kullanıcı ihtiyacına göre farklı tipte uygulama yazılımlarını da çalıştırır. Clk sahip lma, güvenlik, isletme ve enerji tüketim (150 W) maliyetleri nispeten yüksek, teknljik hayat süresi kısadır (2-3 yıl). Thin Client (İnce istemci) Fazla hızlı lmayan standart bir CPU barındırır, dönen nitelikte deplama birimleri yktur. Bu nedenle farklı amaçlar için değişik uygulamalar bu cihazlar üzerinde çalıştırılmaz. Farklı haberleşme prtkllerini destekleyerek farklı tipte sunuculara bağlanmayı sağlayacak, kullanıcı ile sunucu arasındaki etkileşimini sağlayacak kadar sadeleştirilmiş bir işletim sistemi çekirdeğine (Windws Mbile, Linux vb.) sahiptir. Clk sahip lma, güvenlik, isletme ve enerji tüketim (20 W) maliyetleri nispeten düşüktür. Teknljik hayat süresi uzundur (5-7 yıl). 11

12 Zer-Client (Sıfır istemci) Genel amaçlı bir işlemci yerine amaca uygun resim sıkıştırma/açma işlemleri için iyileştirilmiş özel işlemcisi vardır. (SC System n Chip) Yerel veri deplama birimi, işletim sistemi ve uygulama barındırmaz. (Sadece dnanım üzerinde çalışan özel bir firmware barındırır.) Bu nedenle sn derece güvenlidir ve hiçbir şekilde bakım ve güncelleme gerektirmez. PCIP kullanır. Clk sahip lma maliyeti biraz yüksek ancak isletme ve enerji tüketim (6 W) maliyetleri ldukça düşük, güvenliği sn derece yüksektir. Teknljik hayat süresi uzundur ( > 7 yıl). 5. VDI PROTOKOLLERİ 5.1 Yaygın Prtkller Micrsft RDP (Remte Desktp Prtcl) Hızlı yerel alan ağlarında iyi lmak ile birlikte yavaş ve güvenilmez ağlarda etkin değildir. Remte-FX ile Multimedia ve 3-D özellikleri de kazandırılmıştır. ICA,Citrix HDX Düşük bant genişliği ve yüksek bekleme süreli geniş alan ağlarında etkindir. Teradici PCIP (PC ver IP) Yüksek çözünürlüklü grafik işlemler için tasarlanmıştır. 5.2 RDP Prtklü teknljinin, yeni yazılım versiynlarının hızlı bir şekilde gelişmesi neticesinde, şirketler bir takım prblemlerle karşı karşıya kalmışlardır ; Çk sayıda bilgisayara iş uygulamalarının çalıştırılıp, işlerliğinin sağlanması, Versiyn güncelleştirmeleri, Dnanım masrafları, bakım, narım, servis maliyetlerinin yüksek lması, Bilgisayarlarda yer alan dataların dağıtık lması nedeniyle, verilerin tplanıp yedeklenmesi ve virüs taraması gibi işlemleri çk zr lması gibi prblemler artmıştır. Bu nedenle Micrsft Firması tarafından ilk defa Windws NT işletim sistemiyle birlikte gelen ve bugün Windws 2008 R2 ile adı Remte Desktp Services adlı bir mimari kullanılmaktadır. Bu teknljik yapının esası, kullanıcının çalışmasını kendi bilgisayarında değil, başka-ağ üzerindeki bir bilgisayarda yani bir server da yapmasına dayanır. Remte Desktp service bir sessin sanallaştırma tekniğidir. Remte Desktp Prtcl( RDP ) adlı bir prtkl kullanılarak, bir istemci yazılım vasıtasıyla, kullanıcı kendi 12

13 bilgisayarından ( ki bu bir thinclient da labilir ) Remte Desktp Server a ( Eski adıyla Terminal server ) bağlantı kurar ve kendi bilgisayarında turum açar gibi bu Remte Desktp Server da ( RDS ) Windws turumunu açar. Elbette RDS serverlar, aynı anda çk sayıda bilgisayara hizmet vereceği için, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm yazılım, printer gibi kaynakları üzerinde bulundurmalı, dnanım ve netwrk açısından hızlı lmalıdır. İlk etapta, RDS için katlanılacak lan dnanım masrafı yüksek gibi görünse de, bunun meyveleri (ROI) rta vadede tplanacaktır. RDS, Windws server ve clientlara bağlanmak için kullanılan Remte Desktp ile aynı işi yapmasına rağmen, RDS servisi çk sayıda kullanıcının aynı anda bağlantı kurup çalışmalarını sağlarken, supprt amaçlı remte desktp cnnectin max 2 kişinin bağlanmasına izin verir ( Windws Clientlarda bu sayı 1 ile sınırlıdır ). Bu açıdan Remte Desktp Service ile Supprt amaçlı remte desktp ı birbirinden ayırmamız gerekir. Özetleyecek lursak RDS, zayıf, demde ve pahalı istemci ve istemci tarafı uygulama ve perasynları rtadan kaldırırken, yedekleme, bakım ve perasyn maliyetlerinizi en aza indirecektir. 6. VDI SANALLAŞTIRMA TÜRLERİ ve OTURUM SANALLAŞTIRMA (Sessin Virtualizatin) RDP prtklü ile sunucu üzerine kurulan prgramların kullanıcılara paylaştırılması sağlanır.masaüstü Sanallaştırma (Client Virtualizatin) Üreticisine göre değişen prtkl teknljileri ile, sn kullanıcıya ait sanal istemci sistemleri üretilmesi teknljisidir.uygulama Sanallaştırma (ApplicatinVirtualizatin) RDP prtklü kullanılarak yapılan Sanallaştırma türüdür. Uygulamanın sadece kısa ylu görülür. Ppüler Teknlji Üreticileri Micrsft VDI RDP/RemteFX(MS Remte Desktp Client) CitrixXEN Desktp CitrixHDX (ICA Client) VmwareHriznView VMwarePCIP(VMware Hrizn View Client) VDI Katma Değerleri Yüksek kullanılabilirlik: Sunucu tarafında HA mimari ile yüksek kullanılabilirlik İstendiği anda kesintisiz kaynak artırımı yüksek ölçekte DirectX 11 ile 16 GPU emülasynu sağlamaktadır. Lisanslama avantajları: Ttal lisanslama mdelleri ile uygun lisanslama maliyeti EA anlaşmalı kurumlar için ücretsiz (Desktp Sistemleri Tarafı) 13

14 Deplama ihtiyaçlarında tasarruf: Tüm sistemler tek bir deplama alanında çalıştırıldığından enerji tasarrufu elde edilir. Client tarafındaki istemciler ince istemci larak tasarlanırsa bakım maliyeti azalır. 7. SONUÇ ve ÖNERİLER SONUÇ Bilgi teknljilerinde verimlilikten bahsedildiği zaman uzun bir süredir aklımıza gelen ilk teknlji sanallaştırma lmuştur. Bunun bir çk nedeni vardır fakat bana sracak lursanız başlıca kilit neden, yapılan yatırımdan gerçek faydayı elde edebilmek önemli nktadır. Sunucu sanallaştırma ile alakalı herhangi bir sunumu izlediğiniz zaman mutlaka; yapılan bir araştırmaya göre dünyadaki sunucuların işlemci gücünün sadece %5 i kullanılmaktadır gibi bir ifadelerle karşılaşmaktayız. Kurumlardaki bu atıl kaynakların geri kazanımı. Bu geri kazanım tabi ki de sadece işlemci gücü ya da daha genel manada sadece dnanımın verimli kullanılmasıyla sınırlı değildir. Masaüstü Sanallaştırmanın getirdiği en büyük özelliklerinden birisi yönetimsel açıdan getirdiği klaylıklar sunması Kurumların ve şirketlerin günümüzde bilişim altyapıları ile alakalı yaşadıkları srunların başında yönetimsel zrluklar gelmektedir. Sanallaştırma teknljileri ile sunucularla ve hatta sn zamanlarda veri deplama ve ağ ekipmanları üreticilerinin sağladığı, sanallaştırma yönetim yazılımlarına entegre lan yazılımlar ile deplama ve ağ ürünlerimizin de tek bir ara yüzden yönetilebilme özelliği sayesinde iş gücü verimliliği de sağlanmaktadır. Sanallaştırma teknljilerini kullananlar, bu sayede, günümüzde belki de en değerli kaynak lan zamandan ve maliyetten da tasarruf etmiş lmaktadırlar. ÖNERİLER Maliyet, Sunucu, ağ ve deplama yapısına yapılan yatırımların geri dönüş süresine dikkat edilmelidir. Kullanıcı deneyimlerinde ise, yavaş ve erişilemeyen masaüstleri kullanıcıları rahatsız etmektedir ve üretkenliği düşürmektedir. Yönetim zrluğunda ise, yönetim kullanıcıdan BT srumlularına geçer. Bu güvenlik ve yönetim klaylığı sağlamak ile birlikte iyi planlanmamış bir mimari de çk baş ağrıtabilir. 14

15 KAYNAK [1 ]http://www.matrisbilisim.cm/masaustu-sanallastirma-sayfasi-17.aspx [2] [Ahmet GÜL Çözüm Uzmanı] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]http://www.cs.cm.tr/TR/themes/tuch/images/haberler/Seminer_CludCmputing_Virtualizatin _TE.pdf 15

Sanallaştırma nedir? (Virtualization)

Sanallaştırma nedir? (Virtualization) 0113841 Mesleki Terminoloji Sanallaştırma (Virtualization) Yard. Doç. Dr. A. Tevfik İNAN Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (2013/1 Dönemi) İçindekiler Sanallaştırma nedir? Ne zaman doğdu, şimdi nerede? Sanallaştırma

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ. Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA. Sürüm 1.0 1.

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ. Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA. Sürüm 1.0 1. TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA Sürüm 1.0 1. ÇALIŞMA GRUBU Nisan 2010 TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr I. BİLGİSAYARLAR A. BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal işlemleri yapabilen ve yaptığı işlemlerin snucunu saklayabilen, sakladığı bilgilere istenildiğinde

Detaylı

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Bu yayın T.C. Sağlık bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Bilişimi Daire Başkanlığı tarafından

Detaylı

0216 574 1260 / matrisbilisim.com

0216 574 1260 / matrisbilisim.com 0216 574 1260 / matrisbilisim.com BROCADE VDX CLOUD NETWORKING NOW HAS AN ETHERNET FABRIC Bulutlar elinizin altında olsun. Bulut sistemler için optimize bir ağ, düşündüğünüzden çok daha yakınınızda olabilir.

Detaylı

IBM Yazılım Markaları...2. Kategoriye Göre IBM Yazılım Ürünleri...5. Rational Ürün Ailesi...9. Rational Rapid Developer...14

IBM Yazılım Markaları...2. Kategoriye Göre IBM Yazılım Ürünleri...5. Rational Ürün Ailesi...9. Rational Rapid Developer...14 İçindekiler İçindekiler...1 IBM Yazılım Markaları...2 Ltus...2 Websphere...2 Ratinal Rse...3 DB2...3 Tivli...4 Kategriye Göre IBM Yazılım Ürünleri...5 Ratinal Ürün Ailesi...9 Ratinal Rapid Develper...14

Detaylı

SOSYAL YARDIM ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: ÖRNEK MODEL SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ SOSYAL YARDIM UZMANLIK YETERLİLİK TEZİ

SOSYAL YARDIM ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: ÖRNEK MODEL SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ SOSYAL YARDIM UZMANLIK YETERLİLİK TEZİ SOSYAL YARDIM ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: ÖRNEK MODEL SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ SOSYAL YARDIM UZMANLIK YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan: Umut İsmail YEŞİLIRMAK (Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı)

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1 Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013 Revizyn Numarası : 1.0.1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 GİRİŞ... 6 I. E-FATURA UYGULAMASI NEDİR?... 6 A. YARARLARI NELERDİR?... 7 B. E-FATURA UYGULAMASI HANGİ ŞİRKETLER

Detaylı

Windows Server 2008 R2 BT'yi En İyi Duruma Getirmenize ve Tasarruf Sağlamanıza Nasıl Yardımcı Olur. Temmuz 2009 Microsoft Corporation

Windows Server 2008 R2 BT'yi En İyi Duruma Getirmenize ve Tasarruf Sağlamanıza Nasıl Yardımcı Olur. Temmuz 2009 Microsoft Corporation Windows Server 2008 R2 BT'yi En İyi Duruma Getirmenize ve Tasarruf Sağlamanıza Nasıl Yardımcı Olur Temmuz 2009 Microsoft Corporation 1 Sorumluluk Reddi Bu belgenin içerdiği bilgiler, Microsoft Corporation'ın

Detaylı

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla Bulut Bilişim İşbirliğiyle Dosyası Bulut Bilişim, ortak kullanılan kaynaklar üzerinde, ihtiyaca göre ölçeklenebilen, anında kullanıma hazır, kaynak ataması ve yönetimi kolay yapılabilen BHT-Bilişim ve

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

Özet. Abstract. Akademik Bilişim 2003-1 -

Özet. Abstract. Akademik Bilişim 2003-1 - Türkiye deki Üniversitelerde İnternet Tabanlı Akademik Kayıt ve Nt Takip Sistemleri Y.Dç.Dr.Ender Özcan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ezcan@ics.yeditepe.edu.tr

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi Fatih Küçükyavuz Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1/23 Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Labratuvarı Araştırma Knusu Ad Syad: FATİH KÜÇÜKYAVUZ Numara: 20221801

Detaylı

BİZ KİMİZ? Hakkımızda

BİZ KİMİZ? Hakkımızda T a n ı t ı m D o s y a s ı 2 0 1 2 BİZ KİMİZ? Hakkımızda NOVASIDE; kurumların bilişim teknolojilerine ilişkin tüm gereksinimlerini, farklı fikir ve bakış açılarıyla alışılagelmiş çözümlerin dışına çıkarak

Detaylı

BİLGİSAYAR LABORATUVARINDA İNCE İSTEMCİ MİMARİSİ İLE PARALEL KÜME OLUŞTURULMASI

BİLGİSAYAR LABORATUVARINDA İNCE İSTEMCİ MİMARİSİ İLE PARALEL KÜME OLUŞTURULMASI BİLGİSAYAR LABORATUVARINDA İNCE İSTEMCİ MİMARİSİ İLE PARALEL KÜME OLUŞTURULMASI Sami SÖZÜER*, Hakan KUTUCU** (*) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü, 35430, İZMİR (**)İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

WEB SİTESİ TASARIMINDA VE

WEB SİTESİ TASARIMINDA VE WEB SİTESİ TASARIMINDA VE YÖNETİMİNDE ETKİLİLİK Türksel KAYA BENSGHİR * GİRİş Bilgi eknmisine geçişin yaşandığı günümüzde internet, mesafe kavramını rtadan kaldırarak insanlığa bir iletişim, dayanışma,

Detaylı

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ ERP NEDİR Dr. Ragıp BAŞBUĞ Faturamızı kesiyr, muhasebemizi tutuyruz, daha ne istiyrsunuz! Peki;İş Zekası kullanıyrmusunuz, Tedarik Yönetim Sistemi kurdunuzmu, Karar Destek Sisteminiz varmı, CRM işiniz

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ SEKTÖRÜNDE NEBULA FARKI KALİTE VE EHLİYET SANAL SİSTEMLERDE YEDEKLEME VE REPLİKASYON UNDERGROUND SIEM ÇÖZÜMÜNÜZÜ DEĞİŞTİRMENİN ZAMANI

BİLGİ GÜVENLİĞİ SEKTÖRÜNDE NEBULA FARKI KALİTE VE EHLİYET SANAL SİSTEMLERDE YEDEKLEME VE REPLİKASYON UNDERGROUND SIEM ÇÖZÜMÜNÜZÜ DEĞİŞTİRMENİN ZAMANI 2012 BİLGİ GÜVENLİĞİ SEKTÖRÜNDE NEBULA FARKI KALİTE VE EHLİYET SANAL SİSTEMLERDE YEDEKLEME VE REPLİKASYON UNDERGROUND SIEM ÇÖZÜMÜNÜZÜ DEĞİŞTİRMENİN ZAMANI GELDİ Mİ? TOKENIZATION NEDİR? Ağustos 2012 beyazşapka

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

KAMU KURUMLARININ BULUT BİLİŞİME HAZIRLIK DURUMU

KAMU KURUMLARININ BULUT BİLİŞİME HAZIRLIK DURUMU KAMU KURUMLARININ BULUT BİLİŞİME HAZIRLIK DURUMU ÇALIŞMA RAPORU - 5 M. RAŞİT ÖZDAŞ Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Ağustos 2014 ANKARA www.bilgitoplumu.gov.tr Bu çalışma Kalkınma Bakanlığı nın

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU İNTERNET VERİ MERKEZİ UYGULAMALARININ EKONOMİSİ VE YAPILABİLİRLİĞİ Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği Çalışma Grubu Şubat 2005 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3

Detaylı

BULUT BİLİŞİM VE MUHASEBEDE KULLANIMI

BULUT BİLİŞİM VE MUHASEBEDE KULLANIMI BULUT BİLİŞİM VE MUHASEBEDE KULLANIMI Prof.Dr. Cemal ELİTAŞ * Yrd.Doç.Dr. Serkan ÖZDEMİR ** Muhasebe MÖDAV Bilim Dünyası 2014/2 Dergisi 2014/16/2 93 ÖZ Web teknolojisinin ikinci büyük dalgası olarak adlandırılan

Detaylı

Windows Server 2012 Hyper-V Failover Cluster Açıklama ve Kurulum Dokümanı

Windows Server 2012 Hyper-V Failover Cluster Açıklama ve Kurulum Dokümanı Versiyon 1 Windows Server 2012 Hyper-V Failover Cluster Açıklama ve Kurulum Dokümanı Ocak 2013 Hazırlayan Hakkında İletişim Takip : Serhat AKINCI IT Pro. : http://serhatakinci.com : serhatakinci@gmail.com

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT _ 397 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT Burak OLGUN Orkan KURTULUŞ Serdar GÜLTEK Hasan A. HEPERKAN ÖZET Ülkemizde 1980 li yıllardaki eknmik kalkınma ile enerji üretim ve tüketim dengeleri büyük

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU Dç. Dr. Muazzez BABACAN Dkuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekkulu Pazarlama Prgramı babacan@deu.edu.tr ÖZET Ülkemizde ljistik sektörü sn

Detaylı

Sanallaştırma. Bilişim dünyasını yakından takip edenlerin son yıllarda çok sık duyduğu bir kavram, Sanallaştırma (Virtualization)

Sanallaştırma. Bilişim dünyasını yakından takip edenlerin son yıllarda çok sık duyduğu bir kavram, Sanallaştırma (Virtualization) Sanallaştırma Bilişim dünyasını yakından takip edenlerin son yıllarda çok sık duyduğu bir kavram, Sanallaştırma (Virtualization) Getirdiği yenilikler ile pek çok firmanın ilgisini çeken bu kavram üzerine

Detaylı

MCAFEE FOCUS 12 GÜVENLİK KONFERANSININ ARDINDAN VERİ BÜTÜNLÜĞÜ, ŞİFRELEME ve GÜVENLİK SANAL SİSTEMLERDE YEDEKLEME VE REPLİKASYON 2 UNDERGROUND

MCAFEE FOCUS 12 GÜVENLİK KONFERANSININ ARDINDAN VERİ BÜTÜNLÜĞÜ, ŞİFRELEME ve GÜVENLİK SANAL SİSTEMLERDE YEDEKLEME VE REPLİKASYON 2 UNDERGROUND 2012 MCAFEE FOCUS 12 GÜVENLİK KONFERANSININ ARDINDAN VERİ BÜTÜNLÜĞÜ, ŞİFRELEME ve GÜVENLİK SANAL SİSTEMLERDE YEDEKLEME VE REPLİKASYON 2 UNDERGROUND OBSERVE IT / SİSTEMİNİZDEKİ GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ VERİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB TABANLI PROGRAMLAMA DİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PERFORMANS ANALİZİ Ferhat BAĞÇACI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK

Detaylı