SANALLAŞTIRMA VDI ve PROVİSİONİNG TEKNİKLERİ. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Bilişim Teknolojileri Bölümü, ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANALLAŞTIRMA VDI ve PROVİSİONİNG TEKNİKLERİ. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Bilişim Teknolojileri Bölümü, ANKARA"

Transkript

1 SANALLAŞTIRMA VDI ve PROVİSİONİNG TEKNİKLERİ Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Bilişim Teknljileri Bölümü, ANKARA Nevzat Melih TÜNEK Öğrenci Numarası: Özet 21. yüzyılda gelişen teknlji ile birlikte sanallaştırma kavramı rtaya çıkmıştır. Sanallaştırma sayesinde, mevcut bulunan fiziksel dnanımından çk daha verimli kullanılabilmesini sağlayan, çeşitli yazılım ve dnanım bağımlılıklarını rtadan kaldıran, bu sayede de yeni ürün ve servis geliştirme maliyetlerinde büyük tasarruflar sağlayan bir çözüm larak nitelendirilmektedir. Bu teknljiyle beraber çeşitli varyasynlar rtaya çıkmıştır. Özellikle masaüstü sanallaştırma sistemi ile birlikte kullanıcılara hem dnanım, hem de zamandan tasarruf ettikleri gözlemlenmektedir. Masaüstü sanallaştırmasıyla birlikte getirdikleri avantajları, altyapısı, yöntemleri, prvisining teknikleri, prtklleri, altyapı incelemelerinde bulunulmuştur. Bu incelemeler snucunda sanallaştırma ve masaüstü sanallaştırmanın teknik kısmı ön görülen standartlara uygun biçimde daha yalın bir şekilde aktarılmıştır. Anahtar Kelimeler; Sanallaştırma, Masaüstü Sanallaştırması, prvisining 1

2 Abstract 21st century with develping technlgy, has emerged the cncept f virtualizatin. Thanks t virtualizatin, which enables the use f existing physical hardware lcated mre efficient, eliminating the varius sftware and hardware dependencies, s it is als cnsidered a slutin that allws big cst savings n develpment f new prducts and services. This technlgy has emerged alng with several variatins. Especially desktp virtualizatin system allws users bth hardware and it is bserved that they save time. With the advantages, they bring desktp virtualizatin, infrastructure, methds, prvisining techniques, prtcls, investigatins have been made in infrastructure. As a result f these studies, virtualizatin and desktp virtualizatin s technical part has been transferred in accrdance with the standards f a simpler way f preliminary. Keywrds: Virtualizatin, Desktp Virtualizatin, prvisining 1.GİRİŞ Gelişen glbal dünyada hayatımıza giren sanallaştırma teknljisi özellikle sn yılların en ppüler teknljilerinde birisi de hiç şüphesiz sanallaştırma teknljisi gelmektedir. Sanallaştırma ne anlama geldiğini özetleyecek lursak, mevcut bulunan Sanallaştırma, mevcut bulunan fiziksel dnanımından çk daha verimli kullanılabilmesini sağlayan, çeşitli yazılım ve dnanım bağımlılıklarını rtadan kaldıran, bu sayede de yeni ürün ve servis geliştirme maliyetlerinde büyük tasarruflar sağlayan bir çözümdür. Bu çözüm sürecindeki önemli hususlardan biriside masaüstü sanallaştırma teknljisi gelmektedir. Sanal makine kullanımı ile küçük, rta ya da büyük, her ölçekte şirket için ldukça önemli imkanlar sağlamaktadır. Masaüstü sanallaştırma daha geniş kapsamda bir kullanıcının masaüstünün tamamını veya belli bileşenlerini sanallaştırmayı sağlayan bir teknljiler bütünüdür diyebiliriz. İşletmelere, veri merkezindeki masaüstü sistemlerini sanallaştırma ve bunları herhangi bir lkasyn da ki fis çalışanlarına sunma imkanı bile vermektedir. Uygulamaların belli bir hiyerarşi içinde lması ve versiyn geçişi ile güncellemelerinin tek bir merkezden tüm kullanıcılar için yapılmasını sağlamaktadır. Yeni uygulamaların tek bir kurulumla aynı anda tüm kullanıcılar için 2

3 hizmet verebilmesini sağlar. Bu da kullanıcılara çk daha güvenli ve hızlı çalışma rtamı sağlarken bilgi işlem çalışanlarının iş yüklerini hafifleterek zamandan tasarruf sağlamaktadır. 2.SANALLAŞTIRMA Sanallaştırma, mevcut bulunan fiziksel dnanımın sanal makineler (virtual machines) yardımıyla çk daha verimli kullanılabilmesini sağlayan, çeşitli yazılım ve dnanım bağımlılıklarını rtadan kaldıran, bu sayede de yeni ürün ve servis geliştirme maliyetlerinde büyük tasarruflar sağlayan bir yazılım çözümüdür. Çözümde kullanılan sanal makinenin tanımını ilk defa Ppek ve Gldberg yapmıştır. Onlara göre sanal makine gerçek makinenin etkili, syutlanmış bir kpyasıydı. Sanallaştırma (Virtualizatin) sn günlerde, bilişim dünyasında adını en çk duyduğumuz kavramlardan birisidir. Sanallaştırma kısaca fiziksel bir yapıyı alıp mantıksal hale getirmektir diyebiliriz.sanallaştırma teknljisinin atasına Citrix larak tarihi geçmişini bilmekteyiz. Ancak günümüze baktığımızda ise bu piyasaya hakim ve en önde lanın şüphesiz VMware lduğunu görmekteyiz. Sanallaştırma için çk fazla tanım geliştirebilir. Fiziksel larak dnanım bileşenlerinin, yazılım teknljileri kullanılarak birden çk işletim sistemi kurulabilmesidir. şeklinde yrumlayabilir. Sanallaştırma sayesinde yapılarımız daha esnek ve verimli hale gelmektedir. Sanallaştırma teknljisi; dnanım platfrmu üzerine kurulu lan hypervisr adındaki ana bir yazılımın, bir bilgisayar rtamını simüle eden sanal bir makine luşturulması ve bu sanal makine içerisinde misafir yazılımları çalıştırabilmesi temeline dayanır. Genellikle bir işletim sistemi lan bu misafir yazılımlar işletim sistemleri, tıpkı fiziksel bir bilgisayardaymış gibi çalıştırılabilirler. Fiziksel bilgisayarların kpyası yerine direk sanal larak kurulmalıdır.ancak bazı firma ve kurumların yıllardır kullandığı ve yeniden kuramayacağı fiziksel makinaları labilmektedir..bu tip makinaları sanal rtama cnvert ederek çalışır hale getirilmektedir. Sanallaştırma sayesinde işlemci(cpu), bellek (RAM), sabit disk ve ağ adaptörleri gibi mevcut fiziksel kaynaklarınız mantıksal bölümlere ayırabilir ve her mantıksal bölümün farklı bir bilgisayar gibi davranmasını sağlayabilmektedir. Fiziksel alt yapının mantıksal hale getirilmesidir. Fiziksel kaynağımızı, ihtiyacımız dğrultusunda istediğimiz kadar mantıksal parçalara bölerek, tplam sunucu verimliliğini ptimize etmeye sanallaştırma denilir. Sanallaştırılmış bir bilgisayar temelde sadece bir sabit disk dsyasıdır. Bununla beraber sabit diskinizdeki bu dsya, aslında bir yedekleme (backup) dsyası larak da sayılabilir. Snuç larak bu dsyayı işletim sistemi ve içindeki uygulamaları istediğiniz yere taşıyıp snradan sanal makineye tekrar kpyalayarak çalıştırabilirsiniz. 3

4 Sanallaştırma Öncesi: Her sunucu için tek işletim sistemi Yazılım ve dnanım ayrılmaz halde Aynı sunucu üzerinde birden fazla uygulama çalıştırma srunları (Kaynak çakışmaları) Düşük utilizasyn Esnek lmayan pahalı altyapı Dnanımdaki en ufak parçanın bile arızalanması halinde verilen hizmetin kesilmesi Dnanım sınırlarına takınılmasından dlayı ram veya cpu gibi dnanımlarının artırılmasının belli bir seviyeye kadar yapılabilmesi. Sanallaştırma Snrası: İşletim sistemi ve dnanım arasındaki bağ kparıldı. Güçlü hata ve güvenlik izlasynu Artık sunucular dnanım bağımsız, yani istediğiniz her yere taşıyabilirsiniz. Araya hypervisr girerek dnanım ile sanalların arasındaki iletişimi sağlayan katman luştu ve sanal sunucuların izlenmesi hypervisr ile klaylaştı. 2.1 AVANTAJLARI Sunucuların kapasitelerinden tam larak faydalanılabilmesi sayesinde verimlilik kazanılması Daha az fiziksel sunucunun çalışması snucu elektrik tüketiminin azalması Elektrik tüketiminin azalması snucu rtaya çıkan ısının azalması Ortaya çıkan ısının azalması snucu sğutma giderlerinin azalması Prjelerde istenen test rtamlarının hızlı ve yeterli bir şekilde sağlanması sayesinde gereksiz dnanım alım maliyetlerinin önüne geçilebilmesi Sanal makinelerin ihtiyaçlar dğrultusunda dnanım özelliklerinin çk daha rahat düzenlenebilmesi Yüksek erişilebilirlik imkanları Felaket merkezlerinin çk daha rahat luşturulabilmesi Yönetimsel işlemlerin klaylaşması Yedek alma ve yedekten dönme işlemlerinin klaylaşması 4

5 Sanal rtamların izlenmesinin daha klay lması Fiziksel sunucuların sayısını azaltması, veri merkezi için gerekli lan Veri merkezi için gerekli lan altyapı ihtiyacını azaltma enerji, sğutma, alan, yedekleme, ağ geçiş bağlantı nktaları, KVM bağlantı nktaları gibi Sunucular tek bir merkezden yönetilebildiği için yönetimsel ek yükü azaltması, Yeni sunucuları klayca mevcut rtama ekleme kabiliyeti de vardır. Sanallaştırma teknljilerinde ise Micrsft VMM, Vmware Vcenter, Citrix Xencenter gibi management knslları ile gerek templateler gerekse sıfır kurulumlar ile sanal sunucu luşturmak sadece birkaç tıklama işlemi ile yapılabilmektedir. Yeni bir fiziksel sunucuyu eklemek günler hatta haftalar sürerken, sanallaştırma teknljileri ile yeni bir sanal sunucu luşturmak sadece birkaç dakika alabilmektedir. Sanal sunucuların dnanım bağımsızlığı ifade eder. Diğer bir ifade ile, sanal sunucular dnanım bağımsız herhangi bir sunucu üzerinde çalışabilmesidir. Knslidasyn sayesinde daha çevreci bir veri merkezi ve sunucu rtamı luşturulabilmesidir. Kurum mimarisinin temelinde incelendiğinde ve rekabeti rtamı devam ettirebilmek için zamanla nasıl geliştiklerine bakıldığında, başarıya giden ylun sunucu işletim sistemi ve kurum uygulamalarından geçtiği görülmektedir. Kurumu ayakta tutan yazılımlar ve bu yazılımların yeniden yapılandırması dile getirildiğinde, çk pahalı ve tehlikeli bir süreçten bahsedilmektedir. Bir değişiklik gerçekleştirildiği zaman uyumluluk rtadan kalkabilmekte ve geliştirme ile sınama süresi beklenenden uzun labilmektedir. Örneğin, sanal bir sunucunuza kritik bir güncelleme, yama ya da temel bir değişiklik yapmanız gerekmekte. Bu tarz sunucuların yedeklerinin alınması çk klay ve önemlidir. Yedeğin test edilmesi ise yine aynı şekilde çk basittir. Test için yeni luşturulan bir sanala yedeği dönerek kntrl edebilirsiniz. Daha snrasında sanal sunucunun snapsht dediğimiz geri dönüm nktasında yapacağınız işlem öncesinde luşturulmasında fayda vardır. Bu işlemde ldukça basittir. Tüm bunlar bittikten snra sanal sunucuda yapacağımız değişikliği gerçekleştirebiliriz. İstenmeyen bir durum ile karşılaşılması durumunda snapshttan geriye dönmek ldukça zahmetsiz ve basit bir işlemdir ki lası bir durumuna karşı bir yedek tutulması ön görülmektedir. Fizikselde ise aldığınız yedeği test etmek zr lmakla beraber güncelleme snrası hata almanız durumunda yedekten dönmek çk fazla zaman almakta ve daha tehlikeli bir işlemdir. Verdiğiniz hizmette aksamalara neden labilir. İşte sanallaştırma tüm bu gibi durumlarda devreye girmektedir ve kurumlara istediklerini vermektedir Tarihçe Sanallaştırma, 1970 li yıllarda IBM firmasının Mainframe sistemlerinin mimarisinden kaynaklanan engelleri aşmak ve maliyetini aşağıya çekmek amacıyla sistem üzerinde yapmış lduğu 5

6 bir güncelleme ile hayatımıza girmiş ldu. IBM S-370 sistemi üzerinde geliştirdiği VM/370 işletim sistemiyle sanallaştırmayı uygulamış ve günümüzde de dnanımları üzerinde ZVM işletim sistemi ile bu teknljiyi kullanmaya devam etmektedir. Ardından Intel ve AMD firmaları işlemcilerine sanallaştırma desteğini eklediler. Böylece fiziksel bir dnanım üzerinde (sanallaştırma sunucusu) Hypervisr yazılımı sayesinde birden çk işletim sistemi birbirinden bağımsız larak aynı anda çalıştırılabilmektedir. Günümüzde Micrsft (VirtualPC, Virtual Server, Hyper-V), VMware (Wrkstatin, Server, vsphere ESX/ESXi), Citrix (Xen Server) Oracle VM, Parallels gibi çeşitli sanallaştırma çözümleri mevcuttur. 3.MASAÜSTÜ SANALLAŞTIRMASI (VDI) Masaüstü sanallaştırması, diğer sanallaştırma tiplerine benzer şekilde, mantıksal sunumun fiziksel altyapıdan ayrılması mantığını taşımaktadır. Bu anlamda, mantıksal masaüstü rtamı, fiziksel altyapı lan kullanıcı bilgisayarından kişisel bilgisayar, taşınabilir bilgisayar vb. ayrılmaktadır. Masaüstü sanallaştırması, kullanıcılara masaüstü rtamı sağlama ve klayca yönetme, farklı isteklere esnek çözümler getirme ve sn kullanıcılara yönelik işletim sistemi lisans ücretlerinde tasarruf sağlama gibi lanak sağlamaktadır. Uygun bütçelerle, üst düzey verimlilik ve zengin kullanıcı deneyimi Micrsft un terminal server haricinde masaüstü sanallaştırma teknljisi bulunmamakla beraber, uyumluluktan taviz vermeden masaüstleri ve uygulamalar sağlamanızı mümkün kılar. Uygulamalar ve veriler veri merkezinde kalacağından, kaybedilen veya çalınan cihazlardaki bilgilerin çalınma riski daha azdır. Tek bir knsl ile etkili yönetim ve çeşitli cihaz ve platfrmlarda zengin bir kullanıcı deneyimi sunar. Micrsft'un sunduğu çözüm, bilişim teknljileri, kişisel veya havuzlanmış sanal masaüstünün yanı sıra turum tabanlı masaüstleri, veri merkezinde RemteApp ve Azure'da barındırılan RemteApp arasında seçim yapma lanağı tanıdığından bilişim teknljileri, kurumsal ihtiyaçları karşılamak için uygulamayı özelleştirebilir. Masaüstü sanallaştırmadan eski ve günümüzdeki beklentiler farklıdır. Stateless Desktps (Linked Clnes), Sanallaştırma hypervisr ü tarafından her lgin sırasında sabit bir imajın yüklenmesi ile çalısır. Ayarlarda değişikliğe izin vermediği gibi kullanıcı verisi de saklamaz. Çağrı merkezleri gibi sadece bir knuya daklı isleri yapan belli sayıdaki benzer dnanımlara sahip kullanıcılar için ideal, klay yönetilebilir bir çözümdür. Persistent (Stateful) Desktps, Yüklenen imaj kullanıcının ayarlarını değiştirmesine, veri saklamasına izin veren, turuma ilişkin durum bilgilerinin saklandığı yöntemdir. Bu nedenle daha 6

7 fazla güvenilir, ölçeklenebilir ve basarımı yüksek sistem kaynağına ihtiyaç duyar. Kullanıcı açısından esnek, üretkenliği arttıran, farklı platfrmlardan kullanılabilen sabit, mbil bir yapı sunmaktadır. Sanal Masaüstü Mimarisi Getirileri Bir kullanıcının kullandığı fiziksel bir makine diski gitse ve yedeği bile yksa, sanallaştırmada kullanıcı dsyaları tek bir sunucuda tutulur ve yedeğinin alınması yeterli lmaktadır. En iyi fiziksel makine bile 150 watt elektrik çekmektedir. Thin yada zerlar sistemiyle bilemediniz 40 watt elektrik çekerek büyük avantaj sağlamaktadır. Kullanıcı fiziksel makinasını alıp başka bir yere götüremez. Ancak Sanal masaüstüne ise evinden bile bağlanabilir ve işteki yarım işlerini tamamlayabilir. Fiziksel bilgisayarın bzulduğunda, İş gücü ve adam kaybı zaman kaybını aşmak için, Sanallaştırma da ise al zer clientı kymak yenisini sessinu bile gitmeden kaldığı yerden devam edebilmektedir. Yönetim elektrik sğutma kabin dnanım gibi maliyetlerin ciddi randa düşmesi avantajlarındandır. 7

8 Prblemlerin incelenmesi çözümü çk daha klaydır. Fiziksel makineye göre sanallaştırma teknljisinde virüslerden krunması daha klaydır. 3.1 MASASTÜ SANALLAŞTIRMA (VDI) YÖNETMLERİ ve ALT YAPISI 3.2 Yöntemleri. Uzak Masaüstü Bağlantısı Uzaktaki bir bilgisayarın kaynaklarından yararlanılması için uzaktaki bilgisayarın denetiminin ele geçirilmesi işlemidir.bu yöntemi gerçekleştirmek için, önce ekranı paylaşılacak bilgisayara gerekli uzak masaüstü sunucusu, snra da paylaşılan ekranı kullanacak bilgisayarlara uygun sistemin istemcisi kurulur. Aşağıda, bu yöntem ile masaüstü sanallaştırmayı sağlayan bazı örnekler verilmektedir. Güvenli Kmut Satırı Erisimi (Secure Shell, SSH): Unix ve Linux tabanlı sistemlerde kaynakların kmut satırı aracılığıyla kullanılması için uzaktaki bir bilgisayardan bağlanılmasına destek verilmesi özelliğidir Cygwin gibi aracı prgramlarla Windws işletim sistemli bilgisayarlarda da kullanılabilir. Bu yöntem karsı taraftaki bilgisayarın kaynaklarına erişim sağladığı gibi bazı bilgilerin istemci tarafında yerelmiş gibi kullanılmasına da lanak sağlar. Micrsft Uzak Masaüstü: Micrsft'un tüm güncel işletim sistemlerinde hazır gelen uzaktan erişim özelliği, sunucunun izin vermesi durumunda, yalnızca IP numarası ya da bilgisayar adı yazarak uzaktaki bir bilgisayarın masaüstüne erişilmesini sağlar. Sıradan Windws işletim sistemi uzaktan aynı anda yalnızca tek bir kullanıcının bağlanmasına izin verirken, sunucu sürümleri birden çk kullanıcının aynı anda bağlanmasını desteklemektedir. Bu tür bağlantı Linux ve Slaris gibi diğer işletim sistemlerinde kullanılamaz. VNC (Virtual Netwrk Cmputing Sanal Ağ Bilişimi): 8

9 Uzaktaki bir bilgisayara kurulan VNC sunucusu sayesinde basit bir el bilgisayarından bile uzaktaki bilgisayarın masaüstüne erişim sağlama yöntemidir. Bu hizmeti gerçekleştirmek için bir VNC sunucusunun uzaktan izlenecek bilgisayara önceden kurulması ve ayarlarının yapılması gerekir. VNC genel larak Micrsft Uzak Masaüstü'nden farkı bütün işletim sistemleriyle çalışması, standardının açık lması, sınırsız kullanıcı hizmeti sunması (aynı anda bir sunucuya birden fazla kullanıcının erişmesine lanak sağlaması) sayılabilir. Ancak Micrsft ürünlerinden farklı larak bilgisayara kurulum gerektirmektedir. VNC'nin Micrsft Windws üstünde kullanılması durumunda kullanıcılar Windws dışında ayrı bir parla kullanarak sisteme erişir. Bu nedenle Windws kullanan makinelerde zaten üzerlerinde bulunan Uzak Masaüstü'nün kullanılması daha srunsuzdur. 3.3 Masaüstü Altyapısı (VDI) VDI terimi (Virtual Desktp Infrastructure) aslen ancak bu artık bir endüstri kullanıcıların uzaktan nların masaüstü (sanal makineler) erişmek çözümleri ile ilişkili terimi kabul haline gelmiştir, kendi sanallaştırma platfrmu üzerinde masaüstü işletim sistemleri ev sahipliği yapmak için VMware tarafından kaleme alınmıştır. Geleneksel kullanıcı işletim rtamında, kullanıcının cihazı kullanıcının dsyalarını ve ilişkili verileri deplamak birlikte Micrsft Vista, Micrsft Office gibi uygulamaları gibi bir işletim sistemini çalıştırır. Sanal Masaüstü Altyapısı (VDI) işletim rtamı kullanıcıların alır (işletim sistemi, uygulamalar, dsyalar ve veriler) ve uzaktaki bir sisteme, tipik bir sanal makineye üzerinde barındırılan bir rtamda bunları yeniden luşturur. Tüm işlemler uzaktan sanal makinede yer alan, çevre ile ilişkili lan kullanıcı daha snra, kendi bilgisayardan uzaktan bu rtamı erişir. Bu ayrımı yapmak önemli lduğunu masaüstü uzaktan erişim, Micrsft Terminal Hizmetleri ile bir süre mevcut lmuştur ve şimdi Citrix MetaFrame, Presentatin Server ve XenApp dahil geliştirmeleri bulunuyr iken. Terminal Hizmetleri tip çözümleri lduğu gibi VDI kullanıcı bir sunucudan paylaşılan masaüstü kendi kullanımı için özel bir makine (sanal makine) erişen ve bu farklıdır 4. PROVİSİONİNG TEKNİKLERİ VDI kullanabilmek için her şeyden önce Micrsft active Directry yapısının bulunması gerekmektedir. Citrix de VMware de bu yapıya entegre lması standart gerekliliği lması ön görülmektedir. Masaüstü sanallaştırma knusunda iki lider firma bulunmaktadır.birincisi Citrix ikincisi Vmware dir. Citrix Xendesktp a rakip larak Vmware dada View ürünü 9

10 bulunmakta.hepsinin öncesinde sanal yada fiziksel bir sunucuya uzak masaüstü yaparken kullandığımız RDP seesinu (3389 prtu) aslında Citrix tarafından yazılan bir prtkl.ama Citrix VDI tarafında ICA 1494 prtunu VMware ise VDI için PCOIP 4172 prtunu kullanmaktadır. Bu iki prtklde RDP prtklünden çk daha perfrmanslı.yaklaşık rakam verirsek ICA RDP den %70 daha perfrmanslı diyebiliriz. Bu tip sistemin perfrmanstaki temel neden örnek verecek lursak, RDP de bir Muse hareketinde bile bütün ekranın yenilemesi snucu trafiğin artması gözlenmektedir. ICA de ise senin farenin hareket ettiği yada tıkladığın yerin yenilemesi snucu trafiğin bariz randa rahatlaması söz knusudur. Yine prtkller üzerinden gidecek lursak diyelim ki merkezin dışında bir lkasyndan merkezdeki sanal masaüstüne ulaşmak lazımdır. Bağlantı lkaldeki gibi hızlı lmayacağından ve hattın da yeterinde stabil lmayacağından dlayı perfrmans srunları yaşayabilmek mümkündür. Bu durumda özellikle ICA prtklu ptimizasyna yatkınlığından dlayı ptimize edilmesi halinde lkal deymişçesine perfrmanslı çalışmaktadır. Şuan için bu iki firmaya rakip bir firma bulunmamaktadır. Micrsft un direkt larak bir VDI çözümü yk.remtefx yada RemteApp yada Azure bunlar sanal GPU yada uygulama dağıtımı yada private, public cludlar için Citrix i Vmware dan bir adım öne taşıyan sadece prtklünün WAN da ki perfrmansı değil, PVS adını verdiğimiz prvisining teknljisi.iki şekilde işletim sistemi dağıtabilir. Citrix te. MCS (machine creatin) ve PVS(prvisining). MCS küçük yapılar için kurulum klaylığından tercih edilmektedir. Bir tane master image yani üzerindeki kullanacağın bütün yazılımların bulunduğu bütün güncellemelerin yapıldığı dmainde bir sanal işletim sistemine ihtiyaç vardır. Daha snra MCS rlünün bulunduğu sanal sunucu ile bu master image çğaltılarak ve kullanıcılar için hazır hale getirilir. Burada ki amaç MCS sunucusu master imajın klnlarını luşturur ve bunları dağıtır. Diğer farklı durumlarda mevcut, Citrix Xendesktp için alt katmanda Micrsft HyperV, VMware ESX yada Citrix XenServer kullanabilmektedir.yani sanallaştırma katmanına çk da bağımlı halde değildir. Örnek verecek lursak, sanallaştırma katmanına sadece git bana şu kadar sanal luştur şu sanalı aç kapa gibi işlemleri yaptırılabilinir. PVS, Kurulumu daha zr bir teknlji larak göze çarpmaktadır. Özellikle bu teknljiyi kullanan çk az sayıda firmalar mevcuttur. Yapı itibari ile PVS kullanmak, müdahale ve yönetim çk klay hale gelmektedir. Perfrmans ise tüm VDI teknljileri içinde en yüksek lanı larak kendi ispatlamıştır. Sistem Örneği, Sanal bir tane master image hazırladığımızı düşünelim, MCS dekinden farkı yk ki Vmware da durum aynıdır. Her şey master imaj üzerinden yürütülmektedir. Hazır imajını PVS sunucusuna capture ettirmen şartı kşmaktadır. Çk basit bir işlem lmasına rağmen uzman lmayan kişilerce yapılacak bir hata sistemi çökmesine neden lmaktadır. Capture işlemi bittikten snra PVS rlünün kurulu lduğu sunucu üzerinden sanal makine çğaltma işlemi yapılmaktadır.mcs ten en önemli farkı luşan sanal makinaların işletim sistemi diski yktur, çünkü Sanal makineler 10

11 açıldığında işletim sistemlerinin açılış için gerekli lan kısmını almak için netwrk üzerinden PVS sunucusuna erişerek bt lmaktadır.bu işlem ldukça kısa sürer ve işletim sistemi kullanıcıya verilmek için hazır hale gelir. VMware da ise durum Citrix in MCS indekine benzer şekildedir. Yönetim açısından klaylığı gelmektedir. Örnek verecek lursak, Diyelim ki Office 2010 kaldırıp 2013 kurduk ve master imajı tekrar dağıtmak lazım, PVS te bu işlem saniyeler sürer ve Rebt lan sanallar açıldığında 2013 e sahiptir. MCS ve Vmware da ise güncelleme sanal masaüstlerine sayısı ranında dakikalar ve belki saat alabilir. Güncelleme sırasında yapıdaki kullanılan, sanal masaüstlerinin perfrmansı düşmektedir. Çünkü ciddi bir kpyalama işlemi arka tarafta yapılmaktadır. Eski sürüme dönmek için yine aynı şekilde hızlı bir şekilde eski sürüme dönebilme yeteneğine sahiptir. 4.1 Masaüstü Sanallaştırma için Kullanılan Uç Birimler Masaüstü sanallaştırmasında kullanıcılar sunuculara farklı teknik özelliklerdeki istemcileri kullanarak erişeceklerdir. Bunlar genel larak, Thick Client, Thin Client ve Zer Client dır. Kilit sru ise, aslında uç birimler her cihaz labilir. Kullanıcının kendi PC si ntebku, telefnu, tableti,illa zer,thin yada thick client lmak zrunda değildir. Thick Client (Kalın istemci) Kullanım amaçlarına uygun hız ve kapasitede standart CPU ve çevre birimleri bulunan masaüstü ve taşınabilir tablet bilgisayar sistemidir. İşletim sistemi kullanıcı tarafından biçimlendirilebilir. Kullanıcı ihtiyacına göre farklı tipte uygulama yazılımlarını da çalıştırır. Clk sahip lma, güvenlik, isletme ve enerji tüketim (150 W) maliyetleri nispeten yüksek, teknljik hayat süresi kısadır (2-3 yıl). Thin Client (İnce istemci) Fazla hızlı lmayan standart bir CPU barındırır, dönen nitelikte deplama birimleri yktur. Bu nedenle farklı amaçlar için değişik uygulamalar bu cihazlar üzerinde çalıştırılmaz. Farklı haberleşme prtkllerini destekleyerek farklı tipte sunuculara bağlanmayı sağlayacak, kullanıcı ile sunucu arasındaki etkileşimini sağlayacak kadar sadeleştirilmiş bir işletim sistemi çekirdeğine (Windws Mbile, Linux vb.) sahiptir. Clk sahip lma, güvenlik, isletme ve enerji tüketim (20 W) maliyetleri nispeten düşüktür. Teknljik hayat süresi uzundur (5-7 yıl). 11

12 Zer-Client (Sıfır istemci) Genel amaçlı bir işlemci yerine amaca uygun resim sıkıştırma/açma işlemleri için iyileştirilmiş özel işlemcisi vardır. (SC System n Chip) Yerel veri deplama birimi, işletim sistemi ve uygulama barındırmaz. (Sadece dnanım üzerinde çalışan özel bir firmware barındırır.) Bu nedenle sn derece güvenlidir ve hiçbir şekilde bakım ve güncelleme gerektirmez. PCIP kullanır. Clk sahip lma maliyeti biraz yüksek ancak isletme ve enerji tüketim (6 W) maliyetleri ldukça düşük, güvenliği sn derece yüksektir. Teknljik hayat süresi uzundur ( > 7 yıl). 5. VDI PROTOKOLLERİ 5.1 Yaygın Prtkller Micrsft RDP (Remte Desktp Prtcl) Hızlı yerel alan ağlarında iyi lmak ile birlikte yavaş ve güvenilmez ağlarda etkin değildir. Remte-FX ile Multimedia ve 3-D özellikleri de kazandırılmıştır. ICA,Citrix HDX Düşük bant genişliği ve yüksek bekleme süreli geniş alan ağlarında etkindir. Teradici PCIP (PC ver IP) Yüksek çözünürlüklü grafik işlemler için tasarlanmıştır. 5.2 RDP Prtklü teknljinin, yeni yazılım versiynlarının hızlı bir şekilde gelişmesi neticesinde, şirketler bir takım prblemlerle karşı karşıya kalmışlardır ; Çk sayıda bilgisayara iş uygulamalarının çalıştırılıp, işlerliğinin sağlanması, Versiyn güncelleştirmeleri, Dnanım masrafları, bakım, narım, servis maliyetlerinin yüksek lması, Bilgisayarlarda yer alan dataların dağıtık lması nedeniyle, verilerin tplanıp yedeklenmesi ve virüs taraması gibi işlemleri çk zr lması gibi prblemler artmıştır. Bu nedenle Micrsft Firması tarafından ilk defa Windws NT işletim sistemiyle birlikte gelen ve bugün Windws 2008 R2 ile adı Remte Desktp Services adlı bir mimari kullanılmaktadır. Bu teknljik yapının esası, kullanıcının çalışmasını kendi bilgisayarında değil, başka-ağ üzerindeki bir bilgisayarda yani bir server da yapmasına dayanır. Remte Desktp service bir sessin sanallaştırma tekniğidir. Remte Desktp Prtcl( RDP ) adlı bir prtkl kullanılarak, bir istemci yazılım vasıtasıyla, kullanıcı kendi 12

13 bilgisayarından ( ki bu bir thinclient da labilir ) Remte Desktp Server a ( Eski adıyla Terminal server ) bağlantı kurar ve kendi bilgisayarında turum açar gibi bu Remte Desktp Server da ( RDS ) Windws turumunu açar. Elbette RDS serverlar, aynı anda çk sayıda bilgisayara hizmet vereceği için, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm yazılım, printer gibi kaynakları üzerinde bulundurmalı, dnanım ve netwrk açısından hızlı lmalıdır. İlk etapta, RDS için katlanılacak lan dnanım masrafı yüksek gibi görünse de, bunun meyveleri (ROI) rta vadede tplanacaktır. RDS, Windws server ve clientlara bağlanmak için kullanılan Remte Desktp ile aynı işi yapmasına rağmen, RDS servisi çk sayıda kullanıcının aynı anda bağlantı kurup çalışmalarını sağlarken, supprt amaçlı remte desktp cnnectin max 2 kişinin bağlanmasına izin verir ( Windws Clientlarda bu sayı 1 ile sınırlıdır ). Bu açıdan Remte Desktp Service ile Supprt amaçlı remte desktp ı birbirinden ayırmamız gerekir. Özetleyecek lursak RDS, zayıf, demde ve pahalı istemci ve istemci tarafı uygulama ve perasynları rtadan kaldırırken, yedekleme, bakım ve perasyn maliyetlerinizi en aza indirecektir. 6. VDI SANALLAŞTIRMA TÜRLERİ ve OTURUM SANALLAŞTIRMA (Sessin Virtualizatin) RDP prtklü ile sunucu üzerine kurulan prgramların kullanıcılara paylaştırılması sağlanır.masaüstü Sanallaştırma (Client Virtualizatin) Üreticisine göre değişen prtkl teknljileri ile, sn kullanıcıya ait sanal istemci sistemleri üretilmesi teknljisidir.uygulama Sanallaştırma (ApplicatinVirtualizatin) RDP prtklü kullanılarak yapılan Sanallaştırma türüdür. Uygulamanın sadece kısa ylu görülür. Ppüler Teknlji Üreticileri Micrsft VDI RDP/RemteFX(MS Remte Desktp Client) CitrixXEN Desktp CitrixHDX (ICA Client) VmwareHriznView VMwarePCIP(VMware Hrizn View Client) VDI Katma Değerleri Yüksek kullanılabilirlik: Sunucu tarafında HA mimari ile yüksek kullanılabilirlik İstendiği anda kesintisiz kaynak artırımı yüksek ölçekte DirectX 11 ile 16 GPU emülasynu sağlamaktadır. Lisanslama avantajları: Ttal lisanslama mdelleri ile uygun lisanslama maliyeti EA anlaşmalı kurumlar için ücretsiz (Desktp Sistemleri Tarafı) 13

14 Deplama ihtiyaçlarında tasarruf: Tüm sistemler tek bir deplama alanında çalıştırıldığından enerji tasarrufu elde edilir. Client tarafındaki istemciler ince istemci larak tasarlanırsa bakım maliyeti azalır. 7. SONUÇ ve ÖNERİLER SONUÇ Bilgi teknljilerinde verimlilikten bahsedildiği zaman uzun bir süredir aklımıza gelen ilk teknlji sanallaştırma lmuştur. Bunun bir çk nedeni vardır fakat bana sracak lursanız başlıca kilit neden, yapılan yatırımdan gerçek faydayı elde edebilmek önemli nktadır. Sunucu sanallaştırma ile alakalı herhangi bir sunumu izlediğiniz zaman mutlaka; yapılan bir araştırmaya göre dünyadaki sunucuların işlemci gücünün sadece %5 i kullanılmaktadır gibi bir ifadelerle karşılaşmaktayız. Kurumlardaki bu atıl kaynakların geri kazanımı. Bu geri kazanım tabi ki de sadece işlemci gücü ya da daha genel manada sadece dnanımın verimli kullanılmasıyla sınırlı değildir. Masaüstü Sanallaştırmanın getirdiği en büyük özelliklerinden birisi yönetimsel açıdan getirdiği klaylıklar sunması Kurumların ve şirketlerin günümüzde bilişim altyapıları ile alakalı yaşadıkları srunların başında yönetimsel zrluklar gelmektedir. Sanallaştırma teknljileri ile sunucularla ve hatta sn zamanlarda veri deplama ve ağ ekipmanları üreticilerinin sağladığı, sanallaştırma yönetim yazılımlarına entegre lan yazılımlar ile deplama ve ağ ürünlerimizin de tek bir ara yüzden yönetilebilme özelliği sayesinde iş gücü verimliliği de sağlanmaktadır. Sanallaştırma teknljilerini kullananlar, bu sayede, günümüzde belki de en değerli kaynak lan zamandan ve maliyetten da tasarruf etmiş lmaktadırlar. ÖNERİLER Maliyet, Sunucu, ağ ve deplama yapısına yapılan yatırımların geri dönüş süresine dikkat edilmelidir. Kullanıcı deneyimlerinde ise, yavaş ve erişilemeyen masaüstleri kullanıcıları rahatsız etmektedir ve üretkenliği düşürmektedir. Yönetim zrluğunda ise, yönetim kullanıcıdan BT srumlularına geçer. Bu güvenlik ve yönetim klaylığı sağlamak ile birlikte iyi planlanmamış bir mimari de çk baş ağrıtabilir. 14

15 KAYNAK [1 ] [2] [Ahmet GÜL Çözüm Uzmanı] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] _TE.pdf 15

AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Noktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri...

AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Noktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri... UZAKTAN YEDEKLEME İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Nktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri... 5 ÖZEL PROJE ÖZELLĐKLERĐ... 5 DESTEK

Detaylı

CHAPTER 6 FTP SERVER

CHAPTER 6 FTP SERVER CHAPTER 6 FTP SERVER 6.1 FTP nedir? File Transfer Prtcl (FTP) günümüzde internet üzerinde kullanılan en eski ve en bilinen prtkllerden biridir. FTP nin amacı kullanıcıların, işletim sistemleri arasındaki

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

Dell EMC VDI Cloud Client Computing Uçtan Uca Çözümler. İsel Horada Dell EMC Forum İstanbul

Dell EMC VDI Cloud Client Computing Uçtan Uca Çözümler. İsel Horada Dell EMC Forum İstanbul Dell EMC VDI Cloud Client Computing Uçtan Uca Çözümler İsel Horada isel.horada@dell.com 03.10.2017 Dell EMC Forum İstanbul Dell, uçtan uca «eksiksiz» bulut masaüstü Sadece Dell... Veri Merkezi Yazılım

Detaylı

Masaüstü Sanallaş4rma. Ökkeş Özdemir Kurumsal Teknoloji Danışmanı

Masaüstü Sanallaş4rma. Ökkeş Özdemir Kurumsal Teknoloji Danışmanı Yarını Bugünden Yapılandırıyoruz Masaüstü Sanallaş4rma Ökkeş Özdemir Kurumsal Teknoloji Danışmanı Mevcut Durum Analizi Dünyada 2013 yılı sonunda tahminen 1.5 milyar PC olacak (Gartner). 2012 yılında ülkemizde

Detaylı

Sanallaştırma. Bilişim dünyasını yakından takip edenlerin son yıllarda çok sık duyduğu bir kavram, Sanallaştırma (Virtualization)

Sanallaştırma. Bilişim dünyasını yakından takip edenlerin son yıllarda çok sık duyduğu bir kavram, Sanallaştırma (Virtualization) Sanallaştırma Bilişim dünyasını yakından takip edenlerin son yıllarda çok sık duyduğu bir kavram, Sanallaştırma (Virtualization) Getirdiği yenilikler ile pek çok firmanın ilgisini çeken bu kavram üzerine

Detaylı

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 Copyright 2010 dojop Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Bilgi Teknolojilerinizde Devrim Yapın NComputing Erişim cihazları kişisel çalışma

Detaylı

Sanallaştırma teknolojilerinin önde gelen ürünlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

Sanallaştırma teknolojilerinin önde gelen ürünlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; VMware vsphere Üzerinde Sanal Sunucu Oluşturulması Sanallaştırma teknolojisi artık günümüzde olmazsa olmazlardan olmuştur. Dolayısı ile artık bir proje yapmak isteyene herhangi bir kurum müşterisine veya

Detaylı

NAC ÇÖZÜMLERİ. Network Security Solutions Visibility, Access, Control

NAC ÇÖZÜMLERİ. Network Security Solutions Visibility, Access, Control NAC ÇÖZÜMLERİ Netwrk Security Slutins Visibility, Access, Cntrl BİLİŞİMCİLERİN SORUN DENKLEMİ ARTAN CİHAZ SAYISI ARTAN KULLANICI SAYISI ARTAN LOKASYON SAYISI ARTAN UYARI VE ALARM MANÜEL MÜDAHALE Bağlantı

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 Copyright 2010 dojop Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Bilgi Teknolojilerinizde Devrim Yapın NComputing Erişim cihazları kişisel çalışma

Detaylı

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 Copyright 2010 dojop Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Bilgi Teknolojilerinizde Devrim Yapın NComputing Erişim cihazları kişisel çalışma

Detaylı

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T47 PC, güçlü Intel J1900 2GHz CPU ile Windows 8 Embedded Standard işletim sistemi kullanır. SC-T47, Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP ve Microsoft RemoteFX gibi başlıca uzak ağ protokollerinin

Detaylı

Güvenli İnternet Teknolojileri Kol. Şti. Teknik Servis Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım

Güvenli İnternet Teknolojileri Kol. Şti. Teknik Servis Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım Güvenli İnternet Teknljileri Kl. Şti. Teknik Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım Gizli Belge Bu belge içeriği gizlilik gerektirmektedir. Tarafların izni lmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz! Güvenli

Detaylı

Introduction to NComputing Changing the Economics of Computing with Desktop Virtualization

Introduction to NComputing Changing the Economics of Computing with Desktop Virtualization Introduction to NComputing Changing the Economics of Computing with Desktop Virtualization IT sorumlularının günümüzdeki soruları ve sorunları. Esnek ve ölçeklenebilir bir teknolojiye ihtiyacımız var.

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014 Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr SaaS Gündem Kullanım alanları IaaS PaaS Sanallaştırma Hizmet Şekilleri

Detaylı

SC-T46. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci

SC-T46. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T46 PC, güçlü Intel N2930 1.8GHz CPU ile Windows 8 Embedded Standard veya Linux işletim sistemi kullanır. SC-T46, Citrix ICA/HDX, PCoIP ve Microsoft RemoteFX gibi başlıca uzak

Detaylı

Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci

Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci SC-T45 İnce İstemci: Güç ve Esneklik Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T45 İnce İstemci PC'si, Windows 7 Embedded Standard OS ile güçlü Intel Atom N2800'ü kullanır. SC-T45;

Detaylı

Acronis True Image Echo ile Sanallastırma

Acronis True Image Echo ile Sanallastırma Acronis True Image Echo ile Sanallastırma Bildiğiniz gibi günümüzün en önemli bilişim konularından biri sanallaştırma ve bir çok firma sanallaştırma üzerine çalışmalar yapıyor. Yedeklemeye getirdiği farklı

Detaylı

Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci

Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci SC-T35 İnce İstemci: Ultra Küçük 0,6 L Biçim Katsayısı ile VDI Bilgi İşlem Genel Bakış ViewSonic SC-T35 İnce İstemci, sanal masaüstü bilgi işlem gereksinimleri için

Detaylı

Cloud Computing and Virtualization. Cloud Computing and Virtualization. Tarkan Eyerci Cybersoft

Cloud Computing and Virtualization. Cloud Computing and Virtualization. Tarkan Eyerci Cybersoft Cloud Computing and Virtualization Tarkan Eyerci Cybersoft İçerik Virtualization (Sanallaştırma) Sanallaştırma Tipleri Faydaları Sanallaştırma Çözümleri Sanallaştırma Çözümü : VirtualBox Sanallaştırma

Detaylı

SANALLAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ

SANALLAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ SANALLAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ MURAT ÖZDEMİR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 16 Nisan 2013 Sanallaştırma Nedir? Bilgisayar dünyasında sanal kelimesi, fiziksel formatın mantıksal şekilde

Detaylı

Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ. 2012 IBM Corporation

Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ. 2012 IBM Corporation Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ BT İşletim Maliyetleri Dünya Genelinde Sunucu, Güç, Soğutma ve Yönetim İçin Yapılan Harcamalar 100 %8 %29 %63 130 %11 %46 %43 175 %16 %51 %33 217 %12 %66 %22 tahmini 247 %11

Detaylı

IBM BulutHizmetleri. Ali Gündüz IBM Bulut Hizmetleri Ülke Lideri

IBM BulutHizmetleri. Ali Gündüz IBM Bulut Hizmetleri Ülke Lideri IBM BulutHizmetleri Ali Gündüz IBM Bulut Hizmetleri Ülke Lideri Pek çok servis ve kolay kullanım ile Kurumsal bulut kullanımı için geniş hizmet portfolyosu IBM Cloud marketplace IBM ve Üçüncü Partiler

Detaylı

KULÜP İÇİ EĞİTİM: Virtualization. (Sanallaştırma) Sanallaştırmaya Giriş ve Kurumsal Uygulamaları

KULÜP İÇİ EĞİTİM: Virtualization. (Sanallaştırma) Sanallaştırmaya Giriş ve Kurumsal Uygulamaları KULÜP İÇİ EĞİTİM: Virtualization (Sanallaştırma) Sanallaştırmaya Giriş ve Kurumsal Uygulamaları Eğitmen: Ali İkinci, ali at ikinci.info Tarih: 29 Ocak 2009 Gündem Giriş Sanallaştırma Nedir? Sanallaştırma

Detaylı

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi KURUMSAL WEB TASARIM Prje Teklifi Teklifi Veren: Celil CAN Teklif Tarihi: 07.01.2015 Karadeniz Mh. General Aldğan Cd. N 49 / 1 Gazismanpaşa, İstanbul www.celilcan.cm - bilgi@celilcan.cm Firma : Yetkili

Detaylı

Servis olarak Altyapı

Servis olarak Altyapı Servis olarak Altyapı Servis olarak Altyapı (Infrastructure as a Servis, IaaS) fiziksel makineler, sanal makineler ve sanal depolama gibi temel kaynaklara erişebilmeyi sağlar. Bu kaynaklardan başka IaaS

Detaylı

Bulut Bilişim. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri

Bulut Bilişim. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri Bulut Bilişim Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri Ediz TÜRKOĞLU 05-07-8509 Özlem GÜRSES 05-07-8496 Savaş YILDIZ 05-07-8569 Umut BENZER 05-06-7670 İ çerik İçerik...2 Bulut Bilişim Nedir?...3

Detaylı

OKÜ İçerik Yönetim Sistemi. Proje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu.

OKÜ İçerik Yönetim Sistemi. Proje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu. OKÜ İçerik Yönetim Sistemi Prje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu. İÇİNDEKİLER 1. Prjenin Knusu 2. Prjenin İçeriği a. OKÜ İçerik Haritası b. ATAMEDYA OKÜ İÇERİK YÖNETİM

Detaylı

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da!

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da! Logsign Hotspot Misafir Ağlar İçin Yeni Nesil Bütünleşik Erişim ve Analitik Çözümü Misafir ağların her geçen gün artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni nesil mimari ile tasarlanmış olan Logsign

Detaylı

Hasan ARMUTLU 1 Muammer AKÇAY 2

Hasan ARMUTLU 1 Muammer AKÇAY 2 Hasan ARMUTLU 1 Muammer AKÇAY 2 1 Uşak Üniversitesi, Karahallı MYO, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Uşak hasan.armutlu@usak.edu.tr 2 Dumlupınar Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kütahya makcay@dpu.edu.tr

Detaylı

EYLÜL 2012 WINDOWS 7. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 WINDOWS 7. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 WINDOWS 7 İÇERİK Giriş Sürümler Windws u kişiselleştirmek Masaüstünü Görev çubuğunu Başlat menüsünü Dsya ve Klasör İşlemleri 2 Pencereler Arası Geçiş ve Byutlandırma Genel bilgiler Windws gezgini

Detaylı

Virtualization. VMware vcenter Server Yapılandırılması

Virtualization. VMware vcenter Server Yapılandırılması Virtualization VMware vcenter Server Yapılandırılması VMware vcenter Server sanallaştırılmış datacenter, kurumsal sunucular gibi yapıların yönetilmesini sağlayan ve maliyetleri aşağılara çeken bir yönetim

Detaylı

Sanallaştırmada Özgür Yazılım Çözümleri. Alper YALÇINER alper.yalciner@gmail.com

Sanallaştırmada Özgür Yazılım Çözümleri. Alper YALÇINER alper.yalciner@gmail.com Sanallaştırmada Özgür Yazılım Çözümleri Alper YALÇINER alper.yalciner@gmail.com 1 Sanallaştırma Nedir? Sanallaştırma; işletim sistemleri, sistem ya da ağ kaynakların mantıksal olarak bölünmesi veya yalıtılmasıdır.

Detaylı

Küme Bilgisayarlar. Enabling Grids for E-sciencE. Onur Temizsoylu. Grid ve Küme Bilgisayarlarda Uygulama Geliştirme Eğitimi ODTÜ, Ankara

Küme Bilgisayarlar. Enabling Grids for E-sciencE. Onur Temizsoylu. Grid ve Küme Bilgisayarlarda Uygulama Geliştirme Eğitimi ODTÜ, Ankara Küme Bilgisayarlar Onur Temizsoylu ODTÜ, Ankara www.eu-egee.org EGEE and glite are registered trademarks İçerik Neden hesaplamada kümeleme? Kümeleme nedir? Yüksek kullanılabilirlik kümeleri Yük dengeleme

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ DURUM PROJELERİNDE VERİ EŞLEŞTİRME YÖNTEMLERİ. Murat Kılıçkaya IT Mimarı Olağanüstü Durum Hizmetleri IBM Global Services

OLAĞANÜSTÜ DURUM PROJELERİNDE VERİ EŞLEŞTİRME YÖNTEMLERİ. Murat Kılıçkaya IT Mimarı Olağanüstü Durum Hizmetleri IBM Global Services OLAĞANÜSTÜ DURUM PROJELERİNDE VERİ EŞLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Murat Kılıçkaya IT Mimarı Olağanüstü Durum Hizmetleri IBM Global Services İçerik Olağanüstü Durum Projeleri neden önemlidir? Olağanüstü Durum Projelerinin

Detaylı

CloudPro Server Backup. Güçlü bir Veri Yedekleme Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı

CloudPro Server Backup. Güçlü bir Veri Yedekleme Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı CloudPro Server Backup Güçlü bir Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı CloudPro Server Backup Uygun Maliyetli Buluta Çözümü Küçük ve orta ölçekli birçok firma, kurumsal seviyede veri yedekleme

Detaylı

UHeM ve Bulut Bilişim

UHeM ve Bulut Bilişim UHeM ve Bulut Bilişim Özden AKINCI Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM) Bilim ve Mühendislik Uygulamalar Müdürü 11.07.2012 UHeM hakkında Vizyon: Yüksek başarımlı hesaplama, bilgi teknolojileri

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK LOG YÖNETİM CİHAZI

BÜTÜNLEŞİK LOG YÖNETİM CİHAZI BÜTÜNLEŞİK LOG YÖNETİM CİHAZI, Kurumların mevcut netwrk sistemlerinde hiçbir ayar yapmaya gerek duymadan (Tak Kullan) 5651 sayılı kanunda belirtilen internet suçlarını önlemeye yönelik larak lg yönetimi

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu. 1. Sistem Gereksinimleri. 2. Kurulum ve Etkinleştirme. Kurulum. Etkinleştirme

Hızlı Kullanım Kılavuzu. 1. Sistem Gereksinimleri. 2. Kurulum ve Etkinleştirme. Kurulum. Etkinleştirme Hızlı Kullanım Kılavuzu Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu, Readiris TM 15'i kurmanıza ve başlamanıza yardımcı lmak içindir. Readiris TM 'in tüm özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için bu yazılım ile birlikte

Detaylı

NComputing Sanal Masaüstlerini Citrix ve Vmware ile birleştirme. Nisan, 2010

NComputing Sanal Masaüstlerini Citrix ve Vmware ile birleştirme. Nisan, 2010 NComputing Sanal Masaüstlerini Citrix ve Vmware ile birleştirme Nisan, 2010 Başlıklar Masaüstü Sanallaştırmada Trendler & Zorluklar NComputing Sanal Masaüstleri En İyi Tür Teknolojilerin Kullanımını Arttırın

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri Sıra N Hizmet Tipi Knu Çözüm Süresi Açıklama 1 Arıza Birimin Çalışmasının Tümüyle durması 2 Takvim Gün Birimin

Detaylı

Disk tabanlı bir çözümdür ve bu yapısından dolayı kullanılması kolaydır. Ayrıca hızlı bir şekilde yedekleme ve geri dönüş sağlar.

Disk tabanlı bir çözümdür ve bu yapısından dolayı kullanılması kolaydır. Ayrıca hızlı bir şekilde yedekleme ve geri dönüş sağlar. VMware Data Recovery Yapılandırılması VMware Data Recovery, VMware vsphere için geliştirilmiş yeni bir yedekleme ve geri dönüş (backup / restore) uygulamasıdır. VMware Data Recovery sanal platformdaki

Detaylı

Hızlı Sistem Kurulumu ve Yönetimi İçin Yeni Bir Yaklaşım: SUSE Stüdyo

Hızlı Sistem Kurulumu ve Yönetimi İçin Yeni Bir Yaklaşım: SUSE Stüdyo Hızlı Sistem Kurulumu ve Yönetimi İçin Yeni Bir Yaklaşım: SUSE Stüdyo Özhan KARAMAN SUSE Linux ve Açık Platformlar Ürün Müdürü Yöre Elektronik Yayımcılık A.Ş. ozhankaraman@yore.com.tr CLA, CLP, CNI Ajanda

Detaylı

OTD Güvenlik Çözümleri - Genel 1

OTD Güvenlik Çözümleri - Genel 1 OTD Güvenlik Çözümleri - Genel 1 OTD - Online Teknik Destek güvenlik çözümleri, kurumların kurumsal güvenlik plitikalarını uçtan uca sürdürebilmelerini sağlayan, kurumsal güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilen,

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1. Adım Windows Server 2012'yi Yükleme Bilgisayarınız Windows Server 2012 yüklenmiş olarak teslim edildiyse, 1. Adım'ı atlayabilirsiniz. Yükleme Yönergeleri Yükleme yönergeleri,

Detaylı

Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da. işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime

Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da. işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime Bulut Bilişim-Planlama Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime geçemden önce dikkat edilmesi

Detaylı

Dosya ve Klasör İşlemleri

Dosya ve Klasör İşlemleri Dsya ve Klasör İşlemleri Dsya ve Klasör nedir? Bilinen dsya uzantıları Yeni klasör luşturmak Dsya ve klasörleri yeniden isimlendirmek Dsya ve klasörleri silmek Windws gezgini ile dsya ve klasörleri yönetmek

Detaylı

SC-Z56. Genel Bakış. Yüksek performanslı Teradici işlemci ve 512MB sistem belleği

SC-Z56. Genel Bakış. Yüksek performanslı Teradici işlemci ve 512MB sistem belleği Genel Bakış ViewSonic SC-Z56 dört çıkışlı sıfır istemci, VMware tabanlı ağlarda güvenli, yönetilmesi kolay, güvenilir bir seçenek arayan şirketler için mükemmel çözümdür. VMware Horizon View sertifikasına

Detaylı

WINDOWS SERVER 2008 R2-SERVER 2012 DE IP SANALLAŞTIRMA

WINDOWS SERVER 2008 R2-SERVER 2012 DE IP SANALLAŞTIRMA WINDOWS SERVER 2008 R2-SERVER 2012 DE IP SANALLAŞTIRMA IP Sanallaştırma Nedir? Windows Server işletim sistemlerinde Remote Desktop Host Services (önceki ismi Terminal Services) teknolojisini kullanarak

Detaylı

VDI Client Cihazlar. Geleceğin Sanallaştırma Çözümlerini Bugüne Taşıyor

VDI Client Cihazlar. Geleceğin Sanallaştırma Çözümlerini Bugüne Taşıyor VDI Cihazlar Geleceğin Sanallaştırma Çözümlerini Bugüne Taşıyor Geniş VDI Ürün Ailesi ViewSonic, bulut bilişim altyapısı ile uyumlu tamamen monitör içine entegre edilmiş veya harici olarak kullanılabilen

Detaylı

Selahattin Esim CEO

Selahattin Esim CEO info@esimyazilim.com www.esimyazilim.com Selahattin Esim CEO A private cloud is a new model for IT delivery. It turns a datacenter s infrastructure resources into a single compute cloud and enables the

Detaylı

Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ

Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ Cisco Bütünleşik İletişim 9.0 (UC 9.0) İletişim ve işbirliğindeki en son teknoloji olan Cisco Bütünleşik İletişim Sistemi 9.0 (Cisco Unified Communications System

Detaylı

Vmware Esx Server Nedir Ve Ne İşe Yarar

Vmware Esx Server Nedir Ve Ne İşe Yarar Vmware Esx Server Nedir Ve Ne İşe Yarar VMware 1999 yılında kurulumuş bir şirket ve ilk ürünü hepimizin de bildiği VMware Workstation'dır. Bu ürün PC lerimize kurduğumuz ve Windows ile aynı zamanda diğer

Detaylı

Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesine geçin. Oğuz Pastırmacı IT Pro Teknolojileri Yöneticisi Microsoft Türkiye

Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesine geçin. Oğuz Pastırmacı IT Pro Teknolojileri Yöneticisi Microsoft Türkiye Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesine geçin Oğuz Pastırmacı IT Pro Teknolojileri Yöneticisi Microsoft Türkiye Endüstrideki trendler ve zorluklar Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesinde Eksiksiz

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR?

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? VPN, Virtual Private Network, yani Sanal Özel Ağ ın kısaltılmasıdır. VPN sayesinde ağlara uzaktan erişim sağlanır. VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için ağa

Detaylı

ÖĞRENCİ LABORATUARLARI İÇİN OPTİMUM ÇÖZÜMLER

ÖĞRENCİ LABORATUARLARI İÇİN OPTİMUM ÇÖZÜMLER UBMK 2001: 1. ULUSAL BİLİŞİM-MULTİMEDYA KONFERANSI 131 ÖĞRENCİ LABORATUARLARI İÇİN OPTİMUM ÇÖZÜMLER Ayhan AKBAL Hasan Hüseyin BALIK ayhan_akbal@firat.edu.tr balik@firat.edu.tr Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

Bilgisayar İşletim Sistemleri BLG 312

Bilgisayar İşletim Sistemleri BLG 312 Bilgisayar İşletim Sistemleri BLG 312 İşletim Sistemlerine Giriş Bilgisayar Sistemi uygulama programları derleyici editör komut yorumlayıcı işletim sistemi makina dilinde programlar mikroprogram (ROM da)

Detaylı

Microsoft Office 365 le. Küçük işletmenizi mobil hale getirin MICROSOFT OFFICE 365 LE KÜÇÜK IŞLETMENIZI MOBIL HALE GETIRIN 1

Microsoft Office 365 le. Küçük işletmenizi mobil hale getirin MICROSOFT OFFICE 365 LE KÜÇÜK IŞLETMENIZI MOBIL HALE GETIRIN 1 Microsoft Office 365 le Küçük işletmenizi mobil hale getirin MICROSOFT OFFICE 365 LE KÜÇÜK IŞLETMENIZI MOBIL HALE GETIRIN 1 Şunu kabul edelim: Müşterilerinizin ve çalışanlarınız çoğu zaten mobil. Her gün

Detaylı

Örnek bir kullanım ve bilgisayar ağlarını oluşturan bileşenlerin özeti

Örnek bir kullanım ve bilgisayar ağlarını oluşturan bileşenlerin özeti Bu sayfaları okuduğunuza göre bir şekilde bilgisayarlar ve bilgisayar ağlarıyla ilişkiniz olduğunu biliyorum. Ancak yine de en başta niçin bilgisayar ağı kullanıyoruz sorusunun cevabını vermekle işe başlayabiliriz.

Detaylı

BULUT BİLİŞİM VE SANALLAŞTIRMA

BULUT BİLİŞİM VE SANALLAŞTIRMA BULUT BİLİŞİM VE SANALLAŞTIRMA www.kocsistem.com.tr 444 0 262 Neden KoçSistem? Sanallaştırma teknolojileri büyük bir hızla firmaların hayatına girmeye devam ediyor. Veri merkezinden başlayarak ağ ve masaüstü

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

EMC ÇÖZÜMLERİ İLE KULLANICI DENEYİMİNDE DÖNÜŞÜM

EMC ÇÖZÜMLERİ İLE KULLANICI DENEYİMİNDE DÖNÜŞÜM EMC ÇÖZÜMLERİ İLE KULLANICI DENEYİMİNDE DÖNÜŞÜM Gokser GUL Sistem Mühendisi 1 Kullanıcı İhtiyaçları Değişiyor Farklı Yerlerden Kesintisiz Farklı Platformlardan Erişim 2 İş Modeli Değişiyor Windows 7/8

Detaylı

EMİNE ÜMİD KURTİŞ. E-Posta : Kariyer ve Tecrübeler: Ocak 2003 TÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Edirne, Türkiye

EMİNE ÜMİD KURTİŞ. E-Posta : Kariyer ve Tecrübeler: Ocak 2003 TÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Edirne, Türkiye EMİNE ÜMİD KURTİŞ E-Psta : senumid@trakya.edu.tr Kariyer ve Tecrübeler: Ocak 2003 TÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Edirne, Türkiye Trakya Üniversitesi Web Sayfalarının yönetimi. Trakya Üniversitesi Web

Detaylı

BASITLIK BAŞTAN TANIMLAYIN EN ÖNEMLİ NEDENLER: SANALLAŞTIRILMIŞ ORTAMLAR İÇİN EMC VSPEX BLUE

BASITLIK BAŞTAN TANIMLAYIN EN ÖNEMLİ NEDENLER: SANALLAŞTIRILMIŞ ORTAMLAR İÇİN EMC VSPEX BLUE BAŞTAN TANIMLAYIN BASITLIK ATIK. ÖLÇEKLENEBILIR. GÜVENILIR. EN ÖNEMLİ NEDENLER: SANALLAŞTIRILMIŞ ORTAMLAR İÇİN EMC VSPEX BLUE Basitliği Baştan Tanımlayın: Atik, Ölçeklenebilir ve Güvenilir. Orta Ölçekli

Detaylı

www. gelecege dokun.com

www. gelecege dokun.com www. gelecege dokun.com Rekabetçi ve yenilikçi çalışma anlayışı ile her geçen gün büyüyen Anitec yoluna emin adımlarla devam etmektedir. 20 yılı aşkın süredir teknolojik sistemler alanında faaliyet gösteren

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA IV Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Open System Interconnection (OSI) OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen satıcılar ve standart

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

İŞLETME STAJI RAPORU

İŞLETME STAJI RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ İŞLETME STAJI RAPORU ONUR DEMİR 1112.00008 ABB TÜRKİYE 2014-2015 İŞLETME STAJI RAPORU HAKKINDA Bu rapr; işletme

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM. Uzaktan Eğitime Giriş ve Kavramsal Çerçeve. Ezgi ATALAY-Alim KAVUKOĞLU

UZAKTAN EĞİTİM. Uzaktan Eğitime Giriş ve Kavramsal Çerçeve. Ezgi ATALAY-Alim KAVUKOĞLU UZAKTAN EĞİTİM Uzaktan Eğitime Giriş ve Kavramsal Çerçeve Ezgi ATALAY-Alim KAVUKOĞLU İçerik 1. Eğitim ve Öğretim Teknljisi 1.1 Bireysel Öğretim teknljileri 1.1.1 Mikr öğretim teknljileri 1.1.2 Prgramlı

Detaylı

VIRTUALIZATION SANALLAŞTIRMA

VIRTUALIZATION SANALLAŞTIRMA VIRTUALIZATION SANALLAŞTIRMA EĞİTMEN AD SOYAD : FAHRETTİN ERDİNÇ TECRÜBE : 17 YIL OKUL : 1995 DEÜ ELK-ELKTR MÜH. BİLİMSEL AKADEMİ KİMDİR? BİLİMSEL AKADEMİ, 1996 YILINDAN BERİ EĞİTİM KONUSUNDA FAALİYET

Detaylı

Vitel. Manage Engine. Opmanager Yönetici Özeti

Vitel. Manage Engine. Opmanager Yönetici Özeti Vitel Manage Engine Opmanager Yönetici Özeti AĞ ve SUNUCU İZLEME YAZILIMI OpManager web-tabanlı, ağ ve sunucu sistemlerini, (routers,firewalls,servers,switches,printers) merkezi bir noktadan izleme ve

Detaylı

Bilgisayar Yazılımları

Bilgisayar Yazılımları Bilgisayar Yazılımları Yazılım Türleri Programlama Dilleri Bir işi bilgisayara yaptırmak ancak belirli kodların belirli bir sıra doğrultusunda kullanılması ile olanaklıdır. Kullanılan bu koda programlama

Detaylı

DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü. Veri Grid Sistem Modelleri Dokümanı v 1.0.0 01.08.2011

DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü. Veri Grid Sistem Modelleri Dokümanı v 1.0.0 01.08.2011 DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü Veri Grid Sistem Mdelleri Dkümanı v 1.0.0 01.08.2011 Mustafa Atanak Sefai Tandğan Dç. Dr. Atakan Dğan 1. Giriş DGridSim, farklı veri grid sistemi yapılarınının

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI : Đnsan Kaynakları / Brdr / Gld brdr E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI Aylık prim ve hizmet belgesi, aylık ve dört aylık larak SSK kurumuna verilen bildirgelerin birleştirilerek yeniden düzenlenmesi ile luşturulmuş

Detaylı

Sanal Makineler ve Linux Konteynerlerin Performans Karşılaştırması

Sanal Makineler ve Linux Konteynerlerin Performans Karşılaştırması Sanal Makineler ve Linux Konteynerlerin Performans Karşılaştırması Emre Can YILMAZ 1, Recai OKTAŞ 2 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Samsun

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

3. hafta Bulut Bilişim Mimari Yapısı

3. hafta Bulut Bilişim Mimari Yapısı 1 3. hafta Bulut Bilişim Mimari Yapısı 2. Bulut Bilişim Mimari Yapısı Bulut bilişim mimari yapısı her biri birbiri ile çok sıkı bağlı (ilintili) olmayan birçok bulut bileşenlerinden oluşur. Bu bölümde

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2017 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 12. HAFTA: YAZILIM BAKIMI Bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesinden ve kullanıcıya tesliminden snra bakım (maintenance)

Detaylı

Bu model, tüm halka servislere ve sistemlere kolaylıkla erişebilmeyi imkan verir. Örneğin

Bu model, tüm halka servislere ve sistemlere kolaylıkla erişebilmeyi imkan verir. Örneğin Public Bulut Modeli Bu model, tüm halka servislere ve sistemlere kolaylıkla erişebilmeyi imkan verir. Örneğin Google, Amazon ve Microsoft internet yoluyla bulut hizmetleri sunar. Aşağıdaki şekilde bu modelin

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

Oyun Nintendo tarafından yapıldı ve ilk olarak Nintendo DS için piyasaya sürüldü.

Oyun Nintendo tarafından yapıldı ve ilk olarak Nintendo DS için piyasaya sürüldü. Bölüm 1 Oyuna Giriş Bu bölümü lütfen seçtiğniz yuna giriş için kullanınız 1.1 Oyunun Adı Big Brain Academy (Wii ler için) 1.2 Oyunun yapımcıları ve yaratıcıları Başka hangi yunları yaptılar Diğer önemli

Detaylı

Çekirdek Nedir? Ne yapar?

Çekirdek Nedir? Ne yapar? Çekirdek Nedir? Ne yapar? Erkan Esmer Nisan, 2014 İçindekiler 1 Giriş.................................................... 2 2 Çekirdek Tipleri.............................................. 3 2.1 Mikrokernel............................................

Detaylı

Domintell Home Technology ile Neleri Yaparsınız?

Domintell Home Technology ile Neleri Yaparsınız? Tüm yaşam alanlarının güvene ve knfra kavuşturulmasını hedefleyen Digi Platfrm, yüksek teknlji ve düşük maliyetli çözümleri ile her yaşam alanına hizmet etmeyi kendine ilke edinmiştir. Uzmanlaşmış kadrsu

Detaylı

Clonezilla Server ile Ağ Üzerinden Çoklu İmaj Yükleme

Clonezilla Server ile Ağ Üzerinden Çoklu İmaj Yükleme Clonezilla Server ile aynı ağ üzerinde bulunan birden fazla istemciye aynı anda imaj yükleyebilirsiniz. Bunun için gerekli tüm bileşenleri içerisinde barındıran DRBL (Diskless Remote Boot in Linux) sunucusunu

Detaylı

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Bilgisayar Ağları Modelleme 1. Simülatör & Emülatör Bilgisayar üzerinde bir ağı modellemek

Detaylı

Türk Telekom Grubu 2011 de %46 pazar payıyla 12 milyar TL gelir elde eden Türkiye deki lider Telekom grubudur

Türk Telekom Grubu 2011 de %46 pazar payıyla 12 milyar TL gelir elde eden Türkiye deki lider Telekom grubudur BuluTT TÜRK TELEKOM Gurubu Türk Telekom Grubu 2011 de %46 pazar payıyla 12 milyar TL gelir elde eden Türkiye deki lider Telekom grubudur Gelirde Türkiye telekom pazarında %46 pazar payı ~15 milyon erişim

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Güz Yarıyılı 22-23 EKi. 2015 Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen

Detaylı

Sisteminiz Artık Daha Güvenli ve Sorunsuz...

Sisteminiz Artık Daha Güvenli ve Sorunsuz... Sisteminiz Artık Daha Güvenli ve Sorunsuz... Asistek Firewall kullanmanın pek çok yararı vardır: Asistek Firewall, tamamen web tabanlı ve esnek yapıya sahip Güvenlik Duvarı servislerini barındırarak çeşitli

Detaylı

Zeepeak Nedir? Tablet. Akıllı Telefon. Bilgisayar. IP Telefon. Zeepeak. Tablet üzerinden softphone ile kullanın

Zeepeak Nedir? Tablet. Akıllı Telefon. Bilgisayar. IP Telefon. Zeepeak. Tablet üzerinden softphone ile kullanın Zeepeak Nedir? Zeepeak, tüm haberleşme ihtiyaçlarını bünyesine barındıran, bütünleşik IP tabanlı iletişim platfrmudur. IP Santral, Çağrı Merkezi, IVR, Otmatik Arama, Ses Kayıt, Sesli Psta, CRM, E-mail

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu

İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu bulunmaktadır; 1. Performans: İşletim sistemi, makine

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 1/24/2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Yeni Tiger Özellikler Enterprise 2.05.00.00 Sürüm Özellikleri 1. Malzeme Virman İşlemleri Malzeme virmanı ile; Malzemeler

Detaylı

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü BAŞLIK ALANI Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Her Yerden Ulaşılabilir Servislerle Yeni Bir Dünya TARIM Mobil Cihazlar Başrolde (Milyon Adet) 1.500 1.000 500 Akıllı Telefonlar Tabletler Bilgisayar

Detaylı

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017 BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI Ekim 2017 Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) Kamunun ihtiyaçları doğrultusunda, açık kaynak kodlu ve güvenli çözümler için Ar-Ge

Detaylı