Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si"

Transkript

1

2

3 INHALT İÇİNDEKİLER Wieder einmal wird von den Börsen und ihren Kommenta - toren ökonomische Weltuntergangsstimmung verbreitet. Positive Firmenergebnisse spielen keine Rolle, vielmehr scheint deren Verkündung immer häufiger ein Grund für einen steilen Kurssturz des Unternehmens zu sein. Belegbare Erfolge haben weit weniger Gewicht, als Stimmungserhebungen und Zukunftswahrsagungen, besonders wenn diese möglichst düster ausfallen. Auch wenn wir damit nicht im Trend liegen, wollen wir Ihnen die Ergebnisse des deutsch-türkischen Warenaustauschs im ersten Halbjahr trotzdem nicht schamhaft verschweigen. Von 7,6 auf 11,9 Mrd. Dollar, also um 57,1% stiegen die deutschen Exporte in die Türkei. Damit konnte Deutschland wieder den ersten Platz unter den Lieferländern der Türkei einnehmen, von dem es in den letzten Jahren durch Russland und China verdrängt worden war. Auch als Abnehmerland stand Deutschland mit 6,9 Milliarden Dollar wieder an der Spitze der türkischen Handelspartner. Deutschland hatte im ersten Halbjahr einen Anteil von 10,0% an den türkischen Importen und von 10,5% an den türkischen Exporten. In den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen sind jedenfalls bisher keine Zeichen der Schwäche erkennbar. Borsalar ve borsa yorumcularından yine ekonomik açıdan dünyanın sonunun geldiğine dair yorumlar yayılmaya başladı. Olumlu firma bilançolarına değer verilmediği gibi bunlara ilişkin açıklamalar çoğu kez şirketin hisse değerlerinin hızla düşüşe geçmesine gerekçe olarak görülüyor. Kanıtlanabilir başarılardan çok çoşkusal açıklamalara ve gelecek kehanetlerine karamsar oldukları ölçüde önem veriliyor. Her ne kadar güncel eğilimlerin dışında kalacak olsak da, yılın ilk yarısına ilişkin Türk-Alman dış ticaret verilerini sizden gizlemeyi düşünmüyoruz. Almanya nın Türkiye ye yönelik ihracatı yüzde 57.1 oranında artışla 7.6 milyardan 11.9 milyar dolara yükseldi. Böylelikle son yıllarda Rusya ve Çin tarafından geriye itilen Almanya Türkiye nin ithalatında tekrar ilk sıraya yerleşti. Almanya Türkiye nin ihracatında da 6.9 milyar dolarla ihracat ülkeleri arasında yine ilk sırayı aldı. Almanya yılın ilk altı aylık döneminde Türkiye nin ithalatında yüzde 10.0, ihracatında ise yüzde 10.5 oranında pay elde etti. Dolayısıyla ikili ekonomik ilişkilerde en azından şimdiye kadar herhangi bir zayıflama belirtisine rastlanmadı. Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si SEPTEMBER-OKTOBER EYLÜL-EKİM

4 DELEGATIONSREISE HEYET GEZİSİ 03 Anhaltender Investitionsbedarf bei der Stromerzeugung Elektrik üretimde yatırım ihtiyacı devam ediyor 18 Finanzierung ho hen Kapital bedarfs durch Projekt finanzierungen Yüksek sermaye ihtiyacı için proje finansman yöntemleri 08 Herausforderung bei der Stromversorgung: intelligente Netze Akıllı elektrik iletim ve dağıtım ağları geleceği güvence altına alıyor 22 Türkei modernisiert Schienennetz Türkiye demiryollarını modernleştiriyor 10 Berufliche Bildung in der Türkei vor zwei Herausforderungen Mesleki eğitimde Türkiye nin önündeki iki önemli konu 32 Blick in die Zukunft: Medizintechnik und Technische Textilien Geleceğe bir bakış: Medikal Teknik ve Teknik Tekstil 13 Anhaltendes Wachstum beim Kraftfahrzeugbau Otomotivde büyüme devam ediyor 46 Plattform für Energiezusammenarbeit: RENEX Enerji işbirliği için bir platform: RENEX IMPRESSUM KÜNYE Herausgeberin & Chefredakteurin / İmtiyaz Sahibi & Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Özgül Koç Kahraman i.a. der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer / Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası adına Anschrift / Adres: Deutsch-Türkische Industrieund Handelskammer / Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yeniköy Cad. No: Tarabya-ISTANBUL Tel.: +90 (212) Fax: +90 (212) Internet: Büro Izmir / İzmir Bürosu Kıbrıs Şehitleri Mah Sok. No: 2 Aksoy Residence 16. Kat G Alsancak-İzmir Tel: +90 (232) Fax: +90 (232) Verlag & Anzeigenleitung / Yayınevi & İlan Yönetimi: TITAAN NetMedia GmbH Adnan Akşen Am Mühlenkreuz 50, Bedburg Tel: Fax: Für Ihre Anzeigenschaltungen wenden Sie sich bitte direkt an den Verlag. / İlan vermek için yayınevi ile irtibata geçmeniz rica olunur. Redaktion & Produktion / Yaz şleri & Prodüksiyon : Istanbul Post Basın Yayın ve Danışmanlık Ltd. Şti. Dr. Stefan Hibbeler, Abbas Özpınar Mükremin Seçim Koşuyolu Mah. Mahmut Yesari Cad. No: Kad köy / Istanbul Tel: +90 (216) Fax: +90 (216) Art der Veröffentlichung / Yay n Türü: Regional, periodisch, Kammermagazin / Yerel, süreli, kurum içi Druck / Baskı: Ege Basım Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4 Ege Plaza Ataşehir-İstanbul Tel: +90 (216) pbx Fax: +90 (216) SEPTEMBER-OKTOBER EYLÜL-EKİM 2011

5 AUS DER WIRTSCHAFT > ENERGIE EKONOMİDEN > ENERJİ Anhaltender Investitionsbedarf bei der Stromerzeugung FOTOS: STOCK.XCHNG Elektrik üretimde yatırım ihtiyacı devam ediyor Folgt man Prognosen zur Entwicklung der Weltwirtschaft, werden mittelfristig Schwellenländer die höchsten volkswirtschaftlichen Zuwachsraten verzeichnen. Die Erfahrung lehrt, dass trotz zunehmender Bemühungen um Energieeffizienz wirtschaftliches Wachstum und steigender Wohlstand mit einem Anstieg des Strombedarfs einhergeht. Küresel çapta yapılan ekonomik büyüme tahminlerine bakıldığı taktirde gelişmekte olan ülkelerin başı çektiği görülüyor. Enerji verimliliğini artırma çabalarına rağmen genellikle ekonomik büyüme ve yükselen refah düzeyiyle orantılı bir şekilde aynı zamanda da elektrik ihtiyacının da arttığı ortaya çıkıyor. Für die Türkei bedeutet dies, dass sie gegenüber den meisten europäischen Ländern sowohl im Hinblick auf den Anstieg des Bruttoinlandsprodukts als auch bezogen auf die Stromnachfrage höhere Zuwachsraten aufweisen wird. Planungsdokumenten der türkischen Energieverwaltung zufolge wird für 2023 die Sicherung der Stromversorgung durch einen Energiemix angestrebt. Im vergangenen Jahr wurden 45,9 Prozent des Stroms aus Gas, 18,4 Prozent aus einheimischer Kohle, 24,5 Prozent aus Wasserkraft, 6,9 Prozent aus importierter Kohle, 2,5 Prozent aus flüssigen Brennstoffen, 1,35 Prozent aus Wind- und 0,47 Prozent aus Erdwärme und Biogas erzeugt. Schätzungen zur Bu Türkiye konusunda Avrupa ülkelerinin çoğuna göre hem gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) bazında hem de elektrik talebi konusunda belirgin daha yüksek bir büyüme olacağına işaret ediyor. Türkiye Elektirik İdaresi nin planlamasına göre 2023 e kadar elektrik tedariği kaynaklar çeşitlendirilerek sağlanacaktır. Geçen seneki elektrik üretimin yüzde 49,9 u doğal gazdan, yüzde 18,4 ü yerli kömürden, 24,5 i hidrolik santrallerden, yüzde 6,9 u ithal kömürden, yüzde 2,5 i sıvı yakıtlardan, yüzde 1,35 i rüzgar ve yüzde 0,47 i jeotermik ve biyogaz santrallerinden gerçekleştirildi. Talep gelişimine yönelik tahminler şu anda inşaatta bulunan ya NOVEMBER-DEZEMBER KASIM-ARALIK

6 AUS DER WIRTSCHAFT > ENERGIE EKONOMİDEN > ENERJİ Bedarfsentwicklung gehen davon aus, dass unter Berücksichtigung genehmigter und im Bau befindlicher Kraftwerke der Strombedarf bis 2015 als gesichert gelten kann, dass jedoch die Leistungsreserve abnimmt. Lag die Leistung der fertig gestellten Windkraftwerke 2010 bei MW und Kraftwerke mit einer Kapazität von insgesamt MW befinden sich derzeit in Bau. Bis 2023 soll die Kapazität der da onaylanmış santral projeleriyle beraber 2015 e kadar arz güvenliğinin sağlanmış olduğunu gösteriyor. Fakat güç rezervi azalıyor yılına kadar tamamlanmış rüzgar santrallerinin kurulu gücü MW a ulaştı ve MW güç olan santraller hala inşaat safhasında. Fakat 2023 te planlamalara göre rüzgar enerjisiyle elektrik üretiminin MW a ulaşması hedef konulduğu Zur Nutzung der inländischen Kohlereserven sind Privatisierungsabkommen von Kohlevorkommen in zwei Regionen geschlossen worden, die die Betreiber verpflichten, neben dem Kohleabbau auch Kraftwerke für ihre Verwertung zu errichten. Yerli kömür kaynaklarını elektrik üretimi için kullanmak üzere iki bölge için özelleştirme anlaşmaları yapıldı. Bu bağlamda işletmeci kömür çıkarmanın yanı sıra onları yakacak santral inşaatı da taahhüt ediyor. Windkraftwerke auf MW erhöht werden, was einen Eindruck vom Investitionspotenzial auf diesem Gebiet vermittelt. Ein weiteres Ziel ist, bis 2023 insgesamt 5 Prozent der Stromerzeugung durch Kernkraftwerke zu decken. Zu diesem Zweck sind als Standorte Akkuyu (bei Mersin) und Sinop (Schwarzmeerregion) ausgewählt worden. Die Vorbereitungen für den Kraftwerkskomplex in Akkuyu sind recht weit gediehen und durch einen Staatsvertrag mit Russland abgesichert worden. Für die Errichtung des Kraftwerkskomplexes in Sinop finden nach wie vor Gespräche mit verschiedenen Interessenten statt. Zur Nutzung der inländischen Kohlereserven sind Privatisierungsabkommen von Kohlevorkommen in zwei Regionen geschlossen worden, die die Betreiber verpflichten, neben dem Kohleabbau auch Kraftwerke für ihre Verwertung zu errichten. Potenzial des Strommarktes Für die Stromwirtschaft ergeben sich zum einen bedeutende Potenziale bei der Investition in neue Anlagen und zum anderen düşünülürse buradaki yatırım potansiyelinin ne kadar büyük olduğu anlaşılır yılına kadar konulmuş bir başka hedef ise toplam elektrik üretimin yüzde 5 inin atom santrallariyle gerçekleştirmesine yönelik. Bu amaçla Akkuyu ve Sinop ta yeni santral projeleri geliştiriliyor. Akkuyu daki hazırlıklar Rusya ile bir anlaşma yapılarak oldukça ilerlemiş durumda. Sinop taki proje için çeşitli ülkelerle ön görüşmeler hala devam ediyor. Yerli kömür kaynaklarını elektrik üretimi için kullanmak üzere iki bölge için özelleştirme anlaşmaları yapıldı. Bu bağlamda işletmeci kömür çıkarmanın yanı sıra onları yakacak santral inşaatı da taahhüt ediyor. Elektrik pazarının potansiyeli Elektrik piyasasında yeni tesislere yatırım yanında ayrıca EÜAŞ nin elindeki santrallerin özelleştirilmesinde büyük bir potansiyel duruyor. İlk safhada orta büyüklükteki ve küçük hidroelektrik santral ihalelerinden sonra şimdi de diğer tesislere sıra geli- FOTO: EÜAŞ 4 SEPTEMBER-OKTOBER EYLÜL-EKİM 2011

7 AUS DER WIRTSCHAFT > ENERGIE EKONOMİDEN > ENERJİ FOTO: STOCK.XCHNG die Möglichkeit zum Erwerb von Kraftwerken des staatlichen Stromerzeugers EÜAŞ, mit deren Privatisierungsausschreibung bereits begonnen wurde. Große türkische Unternehmensgruppen haben das Potenzial des Strommarktes erkannt und eine Reihe von ihnen hat einen strategischen Schwerpunkt auf Investitionen in diesem Bereich gelegt. Dabei sind einige von ihnen Partnerschaften mit europäischen Stromerzeugern eingegangen, die auf diese Weise den Eintritt in den türkischen Markt vollzogen. Energieinvestitionen finden sich in allen Marktsegmenten. Mit der Novellierung des Gesetzes zur Erneuerbaren Energie im Dezember vergangenen Jahres ist zudem eine gewisse Planungssicherheit im Hinblick auf alternative Kraftwerksprojekte entstanden. Auffällig ist dabei die hohe politische Präferenz für Wasserkraft und Windenergie, während sich die Solarwirtschaft bei der netzorientierten Stromproduktion an den Rand gedrängt sieht. Angesichts steigenden Strombedarfs bei gleichzeitig steigenden Rohstoffpreisen sowie zunehmenden Druck zur Verringerung von Emissionen gehört die Stromerzeugung in vielen Ländern zu einem der Schwerpunkte der Forschungsförderung. Obgleich hoher Investitionsbedarf und Bauzeiten den Transfer der erreichten Forschungsergebnisse nur mit einiger Zeitverzögerung erlauben, zeigen sich auf diesem Gebiet vielfältige Entwicklungen, deren richtige Einschätzung hohe Gewinnpotenziale ermöglicht. Einen neuen Horizont Während beispielsweise auf dem Gebiet der Nutzung von Sonnenenergie zahlreiche neue Systeme und Technologien entwickelt werden, zeigt eine Studie von Dr. Mükerrem Şahin von der Universität Çankaya, dass sich auf wirtschaftliche Weise Wasserstoff aus Tiefengewässern des Schwarzen Meers gewinnen lässt. Dieses Wasser weist die Besonderheit eines hohen Anteils an Schwefelwasserstoff auf, der aufgrund des Drucks in 40 Metern Wassertiefe gebunden wird. Das neu entwickelte Verfahren ermöglicht nicht nur mit geringem Aufwand die Gewinnung von Wasserstoff, der sich für verschiedenste Anwendungen als Brennstoff verwenden lässt, sondern trägt zugleich zum Schutz des Meeres bei. Nach Einschätzung von Dr. Şahin ließe sich aus den Tiefengewässern des Schwarzen Meers ausreichend Wasserstoff gewinnen, um den Strombedarf der Türkei über 100 Jahre zu sichern. Ob diese Technologie jedoch zum Einsatz kommt, wird vor allem von Entscheidungen der Politiker und Investoren abhängig sein. (Istanbul Post) yor. Türkiye deki büyük holdingler elektrik piyasasındaki fırsatları çoktan fark etti ve bunun için bu alana odaklanma kararı aldı. Bu bağlamda Türk holdinglerin birçoğu bu yolla Türkiye pazarına girmek isteyen büyük Avrupalı üreticilerle işbirlikleri kurdu. Enerji yatırımları şu an bütün alt pazarlarda yapılıyor. Geçen yıl Aralık ayında değiştirilen Yenilenebilir Enerji Kanunu ile alternatif santral kurma konusunda planlamalar için bir zemin oluşturuldu. Bu bağlamda siyasi tercihin daha çok hidrolik ve rüzgar enerjisinden yana çıktığı ve güneş ve biyogazın daha geride kaldığı göze çarpıyor. Yükselen elektrik talebiyle ve aynı zamanda hammadde fiyatlarının yükselişiyle ve üstelik karbon emisyonunu azaltma baskısı altında birçok ülkede elektrik üretim alanındaki araştırma geliştirme faaliyetlerinde ağırlıklı bir konu oluyor. Gerçi yatırımların büyüklükle ve inşaat sürelere bakıldığında bu alandaki buluşların pratiğe dönüştürmesi zaman alıyorsa da, onları zamanında doğru değerlendiren yatırımcı için yüksek kar vadediyor. Yeni bir ufuk Örneğin güneş enerjisi kullanımı için birçok yeni teknoloji ve sistem geliştirilirken aynı zamanda Çankaya Üniversitesi nde öğretim görevlisi olan Dr. Mükerrem Şahin in araştırma sonuçları bambaşka bir ufuk açıyor. Karadeniz in dip suyundaki yüksek miktar mevcut hidrojen sülfitten ekonomik bir enerji kaynağı kazandırabilen bir teknoloji geliştiren Dr. Şahin bu yaklaşımla sadece elektrik de üretmiyor aynı zamanda Karadeniz in suları temizlenmesine katkı sağlanmak istiyor. Karadeniz in dip suları 40 metre derinlikte baskı altında suyla karışan yüksek ve artan miktarda hidrojen sülfite sahip. Normal basınçta bu sudan daha kolay hidrojen kazanılabileceğini gösteren araştırma çeşitli alanlarda yakıt olarak kullanabilecek hidrojeni sağlayabilir. Dr. Şahin, Karadeniz in dip suyundan Türkiye nin elektrik ihtiyacını 100 seneye kadar karşılanabilecek bir kaynak oluşturduğunu düşünüyor. Fakat bu tür teknolojilerin gerçekten kullanıma geçmesi siyasetçi ve yatırımcıların kararlarına bağlı. (Tercüme: Istanbul Post) SEPTEMBER-OKTOBER EYLÜL-EKİM

8 AUS DER WIRTSCHAFT > ENERGIE EKONOMİDEN > ENERJİ Defizite beim Leitungsnetz behindern Investition Für die Bewerbung um Lizenzen für die Errichtung und den Betrieb von Windkraftwerken in der Region Çanakkale, Balıkesir, Bandırma und Ayvalık hat die Doğanlar Gruppe beträchtliche Investitionen getätigt. Allein für Windmessungen wurden 27 Millionen Dollar, für die Lizenzbewerbung nochmals 15 Millionen Dollar aufgewandt. Aufgrund von Defiziten bei der Infrastruktur und insbesondere der Trafoausstattung konnten die geplanten 24 Projekte jedoch seit 2007 nicht begonnen werden. (Dünya) Alt yapı eksiklikleri yatırımları engelliyor Çanakkale, Bandırma, Balıkesir ve Ayvalık ta rüzgar santral lisansı başvuru yapan Doğanlar Grubu ciddi yatırımlar yapmış. Sadece rüzgar ölçümü için 27 milyon dolar harcayan grubu ayrıca lisan almak için 15 milyon dolar daha yatırdı. Fakat özellikle trafo olmak üzere alt yapı eksikleri nedeniyle hazırlanan yatırımı bir türlü gerçekleşemiyor yılında başlayan süreç henüz sonuçlanamadı. (Tercüme: Istanbul Post) Nordex baut Turbinen für Windpark Amasya Die Eksim Gruppe errichtet in der Nähe der Stadt Amasya einen Windpark, der mit 16 Turbinen eine Leistung von 40 MW haben soll. Die Fertigstellung ist für 2012 geplant. Den Auftrag für die Turbinen erhielt der deutsche Hersteller Nordex, der zugleich auch einen neunjährigen Wartungsauftrag erhielt. Über das Auftragsvolumen wurden keine Angaben gemacht, jedoch wird als Schätzwert pro Megawatt eine Million Euro veranschlagt. Nach de Windparks in Susurluk und Tokat ist Amasya der dritte Auftrag aus der Türkei an Nordex. (Handelsblatt) Nordex Amasya Rüzgar Santrali için türbin üretecek Amasya yakınlarında 16 türbinlik ve 40 MW kurulu güç ile bir rüzgar parkı inşaat eden Eksim Grubu 2012 yılında bitirmesi öngörülen projesi için türbin siparişini Alman üretici Nordex e verdi. Nordex aynı zamanda dokuz sene boyunca rüzgar parkı bakım görevlerini de üstlenecek. Siparişin değeri hakkında bir açıklama yapılmazken haberde kabaca her megavat bazında bir milyon avronun olağan olduğu belirtiliyor. Susurluk ve Tokat rüzgar parklarının ardından bu Nordex in Türkiyeden aldığı üçüncü sipariş. (Tercüme: Istanbul Post) FOTO: NORDEX Solarkraftwerke in Konya und Van Die Provinzen Konya und Van stehen an der Spitze bei den bis 2013 geplanten Investitionen in Solarkraftwerken in der Türkei. Die im Dezember 2010 verabschiedete Änderung des Gesetzes zu Erneuerbaren Energien sieht vor, dass bis 2013 eine Kapazität von maximal 600 MW zugelassen werden soll. Dabei entfallen auf Projekte in der Provinz Van allein 77 MW, womit sie Angaben der Entwicklungsagentur Ostanatolien nach Konya auf Rang 2 liegt. Mit den geplanten Investitionen im ebenfalls zum Einzugsbereich der Agentur zählenden Provinzen Bitlis, Hakkari und Muş wird eine Gesamtleistung von 123 MW erreicht. Die Agentur geht davon aus, dass die Provinz Van allein ein Produktionspotenzial von MW habe und aufgrund von Sonnenscheindauer und Höhenlage über ideale Bedingungen für die Stromproduktion aus Sonnenenergie verfügt. (Sabah) Konya ve Van da güneş enerjisi santralleri 2013 e kadar Türkiye de planlanan ülkedeki güneş enerjisi santral yatırımlarında Konya ve Van ilk sırada yer alıyor yılının Aralık ayında kabul edilen Yenilenebilir Enerji Kanunu ndaki değişiklikle 2013 e kadar güneş santrallerinin toplam kurulu güç üst sınırı 600 MW olarak düzenleniyor. Bundan sadece Van iline 77 MW düşüyor ve bu Orta Anadolu Kalkınma Ajansı bilgilerine göre Türkiye de ikinci büyük paya sahip. Bitlis, Hakkari ve Muş ta yapılması planlanan güneş enerjisi santrallerinin yatırımlarıyla beraber bölgeye 123 MW düşecek. Kalkınma Ajansı sadece Van daki potansiyeli 900 MW olarak belirtiyor ve güneş saatleri ve yüksek konumu nedeniyle güneşten elektrik üretimi için mükemmel şartlara sahip olduğunu kaydediyor. (Tercüme: Istanbul Post) 6 SEPTEMBER-OKTOBER EYLÜL-EKİM 2011

9 AUS DER WIRTSCHAFT > ENERGIE EKONOMİDEN > ENERJİ Farbstoffsolarzellen versprechen neue Einsatzgebiete Wer bisher an Solarenergiekollektoren denkt, hat vermutlich die mit einer dunklen Oberfläche und Rohrleitungssystemen versehenen Kollektoren vor Augen. In den 1980er Jahren entwickelte Michael Grätzel, Professor an der schweizerischen Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), ein neues Verfahren, bei dem ein Farbstoff in den Solarzellen das Licht aufnimmt. Patentlizenzen für dieses Verfahren halten die Unternehmen Dyesol, G24 Innovations in Wales, die schweizerische Solaronix und die japanische Aisin Seiki. Zwar liegt der Wirkungsgrad des Verfahrens niedriger als bei den bisherigen Siliziumzellen, doch sind sie preisgünstiger herstellbar, wärmeunabhängiger und erbringen auch im Schatten noch Leistung. Auf diese Weise lassen sie sich beispielsweise in Dach- und Fassadenbauelemente integrieren. Erste Prototypen werden auf ihre Witterungsbeständigkeit getestet und es wird gehofft, dass in naher Zukunft die Serienreife erreicht wird. (energiespektrum) Renk bazında çalışan güneş sistemleri ile yeni uygulama alanları Şimdiye kadar güneş paneli hayal ettiği bir insan herhalde koru yüzeli bir cihaz görecek yıllarda İsviçreli Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) profesörü Michael Grätzel güneş paneldeki renkli maddeler güneşi aldığı bir teknik geliştirdi. Yeni tekniğin pateni Dyesol, Wales li G24 Innovations, İsviçreli Solarnoix şirketi ile Japonyalı Aisin Seiki şirketin elinde bulunuyor. Şimdiye kadar kullanılan silisyum hücrelere göre verimliliği biraz daha düşük kalsa da renk bazlı sistemleri daha az maliyetli, gölgede de çalışabilecek ve ortam sıcaklığından etkilenmediği için cazip bir alternatif oluşturabilir. Bu yeni teknoloji mesela renk bazlı güneş panelleri çatılarda ya da dış cephelerde uygulanabilir. Şuanda deneme aşamada olan ilk panellerin yaşam süresi tespit edildikten sonra bu teknoloji yaygınlaşacağını umut ediliyor. (Tercüme: Istanbul Post) FOTO: STOCK.XCHNG Gebühren für Lizenzen auf dem Strommarkt festgesetzt Mit der Veröffentlichung im Staatsanzeiger wurden die Gebühren für die Ausstellung einer neuen Lizenz, ihre Änderung oder Erneuerung festgelegt. Grundsätzlich gilt bei der Stromproduktion bei Jahresverträgen ein Satz von 0,3 Kuruş/KW. Bei einer Verlängerung des Vertrags fällt eine Lizenzgebühr bis zur Hälfte des Regelsatzes an. Für längerfristige Verträge werden abhängig von der Leistung der Produktionsanlage zwischen und TL gefordert. Für Stromleitungslizenzen mit einjähriger Laufzeit gilt der Satz von 0,3 Kuruş/KW. Für eine Änderung eines Jahresvertrags werden TL Gebühr erhoben, für eine Verlängerung der Auslauffrist TL. (Dünya) Elektrik piyasası için lisans harçları belirlendi Resmi Gazete de ilan edilerek yeni lisans alma, lisans değiştirme ya da yenilenme için harç miktarları belirlendi. Temel olarak senelik sözleşmelerde her KW elektrik üretimi için 0,3 Kuruş harç ödenecek. Sözleşme yenilenmesinde bu harcın yarısı kadar bir meblağı isteyecek. Daha uzun vadeli sözleşmeler için üretim tesisin gücüne bağlı 5 bin ile 250 bin TL istenecek. Senelik elektrik iletim lisanslarda yine KW bazında 0,3 Kuruş harç belirlendi. Senelik sözleşmesinin değişimi için harç miktarı 5 bin TL ve sözleşme uzatması için bin TL. (Tercüme: Istanbul Post) SEPTEMBER-OKTOBER EYLÜL-EKİM

10 AUS DER WIRTSCHAFT > ENERGIE EKONOMİDEN > ENERJİ FOTO: DREAMSTIME Herausforderung bei der Stromversorgung: intelligente Netze In den vergangenen zwanzig Jahren haben sich die Konzepte der Stromversorgung grundlegend verändert und es sieht so aus, als ob es noch eine beträchtliche Zeit benötigen wird, diese konzeptionellen Veränderungen mit einer adäquaten Infrastruktur zu versehen. Eine der wesentlichen Änderungen besteht in der Liberalisierung des Energiemarktes. Akıllı elektrik iletim ve dağıtım ağları geleceği güvence altına alıyor Geçen yirmi yıl boyunca elektrik tedariği alanındaki konseptler kökten bir değişim yaşadı ve öğle görünüyor ki bu değişime uygun bir altyapıya kavuşması daha uzun bir zaman alacak. Önemli değişimlerinden birisi elektrik piyasasının serbestleşmesidir. Während die frühere Philosophie der Stromversorgung das Problem löste, Strom von einem zentralen Erzeuger zu einem Verbraucher zu bringen, setzt die Liberalisierung voraus, dass Kunden zwischen verschiedenen Erzeugern wählen können. Dies bedeutet, dass Strom mal von diesem, mal von jenem Erzeuger dem Kunden zugeleitet werden kann. Die zweite wichtige Veränderung betrifft die Bemühungen um eine dezentrale Energieerzeugung. Waren die bisherigen Netze darauf angelegt, Strom zum Endverbraucher zu bringen, stellt sich nun das Problem, dass Verbraucher zugleich Produzenten sein können und sich die Zahl der Akteure ungleich erhöht. Da es sich bei den dezentralen Produzenten meist um Kleinst- Eski elektrik dağıtım felsefesi üretilen elektriği santralden tüketiciye nasıl ulaştıracağına odaklanırken, serbest piyasa koşulları tüketicinin elektriği hangi üreticiden almak istediği tercihine dayanıyor. Bu da elektriğin sadece bir santralden değil, çeşitli santralden iletilmesi ihtiyacını doğuruyor. İkinci önemli değişim sadece merkezi bir üretimden çeşitli ufak tefek üreticilerin sisteme dahil edilmesine dayanıyor. Şimdiki iletim ve dağıtım ağları sadece santralden tüketiciye tek yönlü çalışırken artık tüketici aynı zamanda üretici olabilir ve bu şekilde sistemi çift yönlü çalışmak durumuna getirmek gerekiyor. Böylece ayrıca oyuncuların sayısı da önemli bir artış gösteriyor. 8 SEPTEMBER-OKTOBER EYLÜL-EKİM 2011

11 AUS DER WIRTSCHAFT > ENERGIE EKONOMİDEN > ENERJİ kraftwerke auf der Grundlage erneuerbarer Energie handelt, ist ihre Produktion zudem beträchtlichen Schwankungen ausgesetzt. Je nach Windgeschwindigkeit und Sonneneinstrahlung erhöhen oder verringern sich die eingespeisten Strommengen. Eine sowohl liberalen Marktverhältnissen als auch dezentraler Stromversorgung entsprechende Infrastruktur benötigt einen ungleich höheren Regelbedarf bzw. Regelmöglichkeiten als die bisherigen Netze. Betrachtet man die Entwicklung in der Türkei vor diesem Hintergrund, sieht sich die Stromversorgung bisher kaum von diesen Herausforderungen berührt. Die Umsetzung der Standards des europäischen Leitungsnetzes wurden eingelöst und Mitte diesen Jahres ein weiterer Schritt zur Liberalisierung des Strommarktes eingeleitet. Während nun Strom grenzüberschreitend gekauft und verkauft werden kann, schuf die Finanzmarktaufsicht die Grundlage für Optionsgeschäfte mit Strom. Diese richten sich zunächst an Großkunden Stellen sich für deutsche Unternehmen sowohl im Hinblick auf Beratungsleistungen als auch bezogen auf die Vermarktung von Anlagen und Systeme interessante Möglichkeiten. Alman şirketlere hem danışmanlık konusunda hem de ekipman ve ilginç sistemlerin pazarlanması açısından birçok iş olanağı doğuyor. und Geldanleger. Sie können bald Strom im Voraus kaufen und sich auf diese Weise gegen Schwankungen des Strompreises absichern bzw. darauf spekulieren. Bei der Stromerzeugung aus Erneuerbarer Energie haben zahlreiche Projekte begonnen, doch der eigentliche Kapazitätszuwachs steht noch bevor. Die Rechtsgrundlage für die Netzeinspeisung von Kleinkraftwerken, die für den persönlichen Gebrauch von Fabriken oder Häusern gedacht sind, ist zwar geschaffen, jedoch fehlt es noch an Umsetzungsvorschriften, die ihre Verwirklichung ermöglichen würde. Zugleich wird berichtet, dass in einigen Stromverteilungsbezirken mit der Umstellung der Netzarchitektur auf intelligente Managementsysteme begonnen wurde. Ankara und Konya werden als Pioniere genannt. Auf der anderen Seite wenden Ingenieure ein, dass die Frage, wie der in zahlreichen Anlagen mittlerer Größe erzeugte Strom wirtschaftlich zu den Verbrauchern transportiert werden kann, weitgehend ungelöst sei. Vor diesem Hintergrund ist offensichtlich, dass neben Problemen wie Leitungsverlusten das türkische Stromnetz hohe Investitionen in Managementsysteme erwartet. Mit der Privatisierung der Stromverteilungsbezirke, die in diesem Sommer angesichts der Finanzierungsschwierigkeiten einiger Käufer eine Verzögerung erlitt, sind an diesem sich abzeichnenden Geschäft zudem zahlreiche neue Akteure beteiligt. Deutschland hat die eben beschriebenen Prozesse bereits früher durchlaufen, obgleich auch hier die Diskussion über die Modernisierung der Infrastruktur in vollem Gange ist. Aber vom intelligenten Trafosystem, das vor Ort Durchleitungen in jeder Richtung bei gleich bleibender Stromqualität ermöglicht, bis hin zu Managementsystemen, die Erzeugung und Nachfrage in der Waage halten, besteht zweifellos ein Vorsprung. Vor diesem Hintergrund stellen sich für deutsche Unternehmen sowohl im Hinblick auf Beratungsleistungen als auch bezogen auf die Vermarktung von Anlagen und Systeme interessante Möglichkeiten. (Istanbul Post) Üstelik ufak üreticiler daha çok yenilenebilir enerji ile çalıştığı için üretilen elektrik miktarı önemli boyutta dalgalanıyor. Rüzgar hızına ya da güneş saatlerine göre şebekeye verilen elektrik miktarı artıyor ya da azalıyor. Hem özgür piyasa koşularına hem de çoklu üretim ortamına cevap verebilecek bir altyapı daha büyük bir yönetim ihtiyacı duyar ve bunun için gerekli araçlara sahip olunmalıdır. Türkiye deki mevcut duruma bakılırsa elektrik dağıtım sektörünün bu zorlukla karşı karşıya olduğu söylenemez. Avrupa iletim standartları uygulamaya konuldu ve bu yılın ortasında elektrik piyasasının serbestleşmesine yönelik bir adım daha atıldı. Artık elektrik ticareti uluslararası boyutta mümkün olabiliyor ve Sermaye Piyasası Kurumu vadeli elektrik işlemleri için gerekli hukuki dayanağı çıkarttı. Henüz daha çok fabrikalar gibi büyük tüketicilere ve finans piyasasına yönelik olan bu düzenleme gelecekteki fiyat değişikliklerine ve ücretlendirmeye imkan veriyor ve böylece ani dalgalanmalara karşı bir güven sağlıyor. Yenilenebilir enerjiyle elektrik üretiminde birçok proje başladı fakat esas kapasite artışı şimdiden başlayacak. Fabrikaların ya da konutların ihtiyacını karşılamak üzere kurulan küçük santrallerin şebekeye güç vermeye yönelik hukuki dayanağı çıkarıldı fakat ikincil olarak mevzuattan kaynaklanan eksiklikler bunların uygulanmasını hala engelliyor. Yine de iki dağıtım bölgesinde şebeke mimarisi akıllı yönetim sistemlerine geçme hazırlıklarının başladığı belirtiliyor. Bu konuda öncülüğü Ankara ve Konya yapıyor. Fakat mühendisler birçok orta ölçütlü üretim tesislerde üretilen elektriği verimli bir şekilde tüketiciye nasıl ulaştırabileceğinin hala çözülmemiş bir sorun olduğu söyleniyor. Konu özellikle fazla elektrik tüketimi olmayan bölgelerde kurulan hidroelektirik santraller için bir sorun teşkil ediyor. Bu bağlamda Türkiye deki elektrik iletim ve dağıtım sistemi genellikle Avrupa ortalamasının üstünde seyreden güç kaybı sorunlarıyla beraber aynı zamanda şebeke yönetim sistemlerine ciddi yatırım ihtiyaçları meydana getiriyor. Bu yaz bazı alıcıların finansal sorunları nedeniyle bir gecikme olmuşsa da elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesiyle bu işe birçok yeni oyuncu katılacak. Atom enerjisinden çıkma kararının ardından iletim altyapısının iyileştirilmesi hala tartışma konusu ise de Almanya bahsedilen süreçlere çok daha erken başladı. Bunun için elektriği güç kaybı olmadan iki yönle aktırabilen akıllı trafodan başlayarak üretim ve talebi dengelenebilecek yönetim sistemlerine kadar birçok alanda daha ilerlemiş durumda. Bunun için Türkiye deki şebeke modernleştirilmesi konusunda Alman şirketlere hem danışmanlık konusunda hem de ekipman ve sistem bazında birçok iş olanağı doğuyor. (Tercüme: Istanbul Post) SEPTEMBER-OKTOBER EYLÜL-EKİM

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer VORWORT ÖNSÖZ Deutschland hat im ersten Halbjahr 2012 mit einem Handelsvolumen von 17 Milliarden Dollar seinen ersten Platz unter den Handelspartnern der Türkei behaupten können. Auf Platz zwei folgte

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si EDITORIAL EDİTÖRDEN Der deutsch-türkische Warenaustausch konnte 2011 einen sehr guten Start verzeichnen. Im ersten Quartal legten die deutschen Exporte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 46,1% auf 5,1

Detaylı

18 RWE: Langfristiges. 02 Besuch des. 22 Türkei setzt. 04 Hohe Erwar tun gen. 32 Gelungenes. 10 Hoher. 14 Türkischer.

18 RWE: Langfristiges. 02 Besuch des. 22 Türkei setzt. 04 Hohe Erwar tun gen. 32 Gelungenes. 10 Hoher. 14 Türkischer. INHALT İÇİNDEKİLER 02 Besuch des hessischen Staatssekretärs in Istanbul und Bursa Hessen Eyaleti nden Müsteşar Steffen Saebisch in İstanbul ve Bursa ziyareti 18 RWE: Langfristiges Engagement in der Türkei

Detaylı

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer INHALT İÇİNDEKİLER Der Frauenanteil in Führungspositionen der deutschen Wirtschaft ist ein Thema, das gegenwärtig wieder wachsende mediale Beachtung findet. Dies sei Anlass zu einer kurzen vergleichenden

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si VORWORT ÖNSÖZ Im Mai 2010 trat eine erste Vereinbarung zwischen dem deutschen Generalkonsulat und der AHK in Kraft, die es unseren Mitgliedern gestattete, ihre Visaanträge über die Kammer beim Konsulat

Detaylı

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer EDITORIAL EDİTÖRDEN war im Endergebnis ein gutes Jahr für die deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen. Per Ende Oktober hatten die deutschen Lieferungen 13 Milliarden Euro erreicht, so dass die deutsche

Detaylı

ODA Dergimize desteğinizi bekliyoruz. Wir erwarten Ihre Unterstützung für unser ODA Magazin

ODA Dergimize desteğinizi bekliyoruz. Wir erwarten Ihre Unterstützung für unser ODA Magazin INHALT İÇİNDEKİLER Wir erwarten Ihre Unterstützung für unser ODA Magazin ODA Dergimize desteğinizi bekliyoruz Sehr geehrte Mitglieder der Deutsch-Türkischen Industrieund Handelskammer, wie Ihnen bekannt

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si EDITORIAL EDİTÖRDEN In der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland ist der grundlegende Wandel in der Türkei bisher bestenfalls unvollständig angekommen. Wenn von türkischen Exporten die Rede ist, denken

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si VORWORT ÖNSÖZ Das Kundenprofil des Internationalen Währungsfonds (IWF) wandelt sich, bemerkte kürzlich ein Istanbuler Banker. Während in vergangenen Jahren meist Schwellenländer wie Mexiko, Indonesien,

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si VORWORT ÖNSÖZ Nach den Spitzenergebnissen von 8-9% in den beiden Vorjahren hat sich das türkische Wirtschaftswachstum im Jahr abgekühlt. Aber auch mit einer Wachstumsrate von rund 3% lag die Türkei noch

Detaylı

Erneuerbare Energien weiterhin sehr attraktiv >>Türkei investiert in Geothermie-Kraftwerke. Yenilenebilir enerjiye ilgi devam ediyor

Erneuerbare Energien weiterhin sehr attraktiv >>Türkei investiert in Geothermie-Kraftwerke. Yenilenebilir enerjiye ilgi devam ediyor SEPTEMBER-OKTOBER EYLÜL-EKİM 2014 Erneuerbare Energien weiterhin sehr attraktiv >>Türkei investiert in Geothermie-Kraftwerke Yenilenebilir enerjiye ilgi devam ediyor >>Türkiye jeotermik santrallere yatırım

Detaylı

Değerli Okuyucular, Liebe Leser,

Değerli Okuyucular, Liebe Leser, VORWORT ÖNSÖZ Liebe Leser, Deutschland war auch im dritten Quartal mit 27,7 Mrd. USD (9,2%) Handelsvolumen der wichtigste Außenhandelspartner der Türkei, gefolgt von Russland mit 24 Mrd. USD (8%) und China

Detaylı

Soma - Taziye Mesajı. Soma - Beileidserklärung

Soma - Taziye Mesajı. Soma - Beileidserklärung VORWORT ÖNSÖZ FOTOS: AHK Soma - Beileidserklärung Das Grubenunglück in Soma hat viele Menschenleben gefordert. Im ganzen Land herrscht Trauer. Die Deutsch-Türkische Industrieund Handelskammer teilt den

Detaylı

24 Investitionsgebiete. 06 Leasing-, 30 AHK. 10 Umsatzziel der. 34 Mitgliederver - 12 Türkei wird zur. 18 Türkische. 37 Delegationsreise

24 Investitionsgebiete. 06 Leasing-, 30 AHK. 10 Umsatzziel der. 34 Mitgliederver - 12 Türkei wird zur. 18 Türkische. 37 Delegationsreise INHALT İÇİNDEKİLER 06 Leasing-, Factoring- und Finanzierungsunternehmen Finansal kiralama, fakto ring ve finansman şirketleri 24 Investitionsgebiete in Deutschland: Bayern / Hamburg Almanya nın Yatırım

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si VORWORT ÖNSÖZ Im Sommer kann die Kammer auf die ersten zwanzig Jahre ihres Bestehens zurückblicken. 1994 wurde die AHK gegründet, durch das Delegiertenbüro der Deutschen Wirtschaft bestand bereits seit

Detaylı

Marc Landau Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer

Marc Landau Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer EDITORIAL ED TÖRDEN Immer öfter hört man die Wertung, dass die Wirtschaftskrise zwar insofern eine Weltkrise gewesen sei, als sie kaum ein Land unberührt gelassen hat, dass es sich im Kern aber eher um

Detaylı

odajuli August september 2008 temmuz Ağustos eylül 2008

odajuli August september 2008 temmuz Ağustos eylül 2008 nr. 45 odajuli August september 2008 temmuz Ağustos eylül 2008 Markt unter strom Mit erneuerbaren energien gegen den engpass enerjide Büyük Potansiyel yenilenebilir enerji ile darboğaza karşı im Portrait:

Detaylı

Marc Landau Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odas Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi

Marc Landau Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odas Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi EDITORIAL ED TÖRDEN Die gute Nachricht zuerst: Die deutschen Türkeiexporte sind im ersten Quartal um 20 % gestiegen und haben ein Volumen von 3,5 Milliarden USD erreicht. Die weniger erfreuliche Nachricht:

Detaylı

Im Portrait: Die Oberflächenspezialisten Pürkay Boya ve Kimya San. A.Ș. Portre: Satıh uzmanları Pürkay Boya ve Kimya San. A.Ş.

Im Portrait: Die Oberflächenspezialisten Pürkay Boya ve Kimya San. A.Ș. Portre: Satıh uzmanları Pürkay Boya ve Kimya San. A.Ş. ODA September Nr. 46 Oktober 2008 Eylül Ekim 2008 Licht und Schatten Die türkische Gesundheitswirtschaft mausert sich zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor und hat gegen interne Schwierigkeiten zu kämpfen

Detaylı

Mobil in Europa. I n format i o n e n f ü r Rückkehrer. Türkei Türkiye

Mobil in Europa. I n format i o n e n f ü r Rückkehrer. Türkei Türkiye Mobil in Europa I n format i o n e n f ü r Rückkehrer Türkei Türkiye IMPRESSUM Herausgeber Bundesagentur für Arbeit (BA) Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) Text und Recherche Angelika Fritsche

Detaylı

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma März Nr. 49 April 2009 Mart Nisan 2009 Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma Editorial Editör den Deutschland

Detaylı

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma März Nr. 49 April 2009 Mart Nisan 2009 Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma Editorial Editör den Deutschland

Detaylı

TÜRK-ALMAN GİRİŞİMCİ KILAVUZU

TÜRK-ALMAN GİRİŞİMCİ KILAVUZU TÜRK-ALMAN GİRİŞİMCİ KILAVUZU TÜRKISCH-DEUTSCHES HANDBUCH FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMER Gefördert durch: Künye Impressum KÜNYE IMPRESSUM Yayınlayan Herausgeber: ATİAD e.v. Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri

Detaylı

Unternehmensnachfolge

Unternehmensnachfolge I AY ABE S EL USG Z Ö RA E D N SO 0800-12 45 444 www.istebilgi.de Nr. 22 Juni Juli August 2013 ERSTES DEUTSCH-TÜRKISCHES MAGAZIN FÜR DIE WIRTSCHAFTS- UND ARBEITSWELT Kendi patronunuz olmanın bir başka

Detaylı

Sunufl. Almanya dan. Türkiye den. Interview. 40 Porträt. 42 42 Aus der Kammer. Portre. Oda dan. 44 Messeabteilung. Fuar Bölümü. 47 Zahlen-Daten-Fakten

Sunufl. Almanya dan. Türkiye den. Interview. 40 Porträt. 42 42 Aus der Kammer. Portre. Oda dan. 44 Messeabteilung. Fuar Bölümü. 47 Zahlen-Daten-Fakten Editorial 5 Titelthema 6 Türkei Wirtschaftstrends zum Jahreswechsel 2006/07... Aus Deutschland 11 Handelsregister geht online... Kostenloser AGG-Check... Germany Meets Turkey... Aus der Türkei 15 Immobilienmarkt

Detaylı

Mühendislik diplomanızı değerlendirin!

Mühendislik diplomanızı değerlendirin! www.istebilgi.de Nr. 15 September Oktober 2011 ERSTES DEUTSCH-TÜRKISCHES MAGAZIN FÜR DIE WIRTSCHAFTS- UND ARBEITSWELT Mühendislik diplomanızı değerlendirin! Türkische Ingenieurabschlüsse anerkennen İŞTE

Detaylı

oda das türkische gesundheitssystem türk sağlık sistemi Versorgungsengpässe vs. hightechmedizin

oda das türkische gesundheitssystem türk sağlık sistemi Versorgungsengpässe vs. hightechmedizin oda juli Nr. 51 August september temmuz - Ağustos eylül das türkische gesundheitssystem Versorgungsengpässe vs. hightechmedizin türk sağlık sistemi Muayene darboğazı ile Yüksek teknoloji tıbbı karşı karşıya

Detaylı

TD-IHK magazin ISTANBUL / İSTANBUL TELEKOMMUNIKATION / HABERLEŞME LEBEN MIT KUNST / SANAT İLE YAŞAM ESSEN UND TRINKEN / YİYECEK VE İÇECEK

TD-IHK magazin ISTANBUL / İSTANBUL TELEKOMMUNIKATION / HABERLEŞME LEBEN MIT KUNST / SANAT İLE YAŞAM ESSEN UND TRINKEN / YİYECEK VE İÇECEK TD-IHK magazin Die Zeitschrift der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Yayınıdır Mai/Juni Mayıs/Haziran 2012 Nr. 2 ISTANBUL / İSTANBUL TELEKOMMUNIKATION /

Detaylı

Göçmen Kökenli Kadınlar ve Girişimcilik

Göçmen Kökenli Kadınlar ve Girişimcilik www.istebilgi.de Nr. 13 März / April 2011 ERSTES DEUTSCH-TÜRKISCHES MAGAZIN FÜR DIE WIRTSCHAFTS- UND ARBEITSWELT Unternehmerische Selbstständigkeit von Frauen mit Migrationshintergrund Göçmen Kökenli Kadınlar

Detaylı

SEMİNER BROŞÜRÜ SEMINARBROSCHÜRE

SEMİNER BROŞÜRÜ SEMINARBROSCHÜRE SEMİNER BROŞÜRÜ SEMINARBROSCHÜRE 2014 Deutsch-Türkische Industrie- und Handelskammer Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası 1 İçindekiler Inhalt İletişim 2 Kontakt 2 Muhataplarınız 3 Ihre Ansprechpartner 3

Detaylı