KUZEY EGE KONTEYNER LİMANI AÇIK DEPOLAMA SAHASININ BOYUTLANDIRILMASINDA UYGUN ELLEÇLEME EKİPMANININ SEÇİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY EGE KONTEYNER LİMANI AÇIK DEPOLAMA SAHASININ BOYUTLANDIRILMASINDA UYGUN ELLEÇLEME EKİPMANININ SEÇİMİ"

Transkript

1 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu KUZEY EGE KONTEYNER LİMANI AÇIK DEPOLAMA SAHASININ BOYUTLANDIRILMASINDA UYGUN ELLEÇLEME EKİPMANININ SEÇİMİ Adem EREN, Dilay YILDIRIM, Ümit GÖKKUŞ Celal Bayar Üniversitesi, Müh. Fakültesi, İnşaat Müh. Böl., MANİSA Tel: Faks: ÖZET Limanlardaki açık depolama sahalarında bekleyen konteyner miktarlarının zaman içindeki dağılımlarının limanlarda karşılaşılan mertebelerde olduğu kabulü yapıldığında, günlük depolama maliyetinden toplam depolama maliyetine ulaşmak mümkün olmaktadır. Diğer taraftan seçilen ekipman boyut ve adedinin gerektirdiği ana yatırım maliyetinin amortizasyonu gerçekleştirilirse, limandan elde edilecek depolama maliyeti ile kıyaslanabilir. Çalışma kapsamında, Kuzey Ege Konteyner Limanının tahmin edilen gemi trafiği ve konteyner kapasitesine bağlı olarak liman art bölgesinde transit taşımacılık ve depolama işlemi yapılacaktır. Transit konteyner miktarı dışında kalan kargo için açık depolama kapasitesi ortaya çıkmaktadır. Kapasitesi belli olan bir depolama sahasına uygun seçilecek elleçleme ekipmanı ile açık depolama alanının boyutları arasındaki ilişki incelenecektir. Container Yard Optimization (CYO) yazılımı ile İzmir Limanı için simülasyon yapılıp, İzmir Alsancak Limanı- Kuzey Ege Konteyner Limanı benzetimi ile her işletim sistemine yönelik olarak elleçleme ekipmanlarının boyut ve sayıları ortaya çıkarılacaktır. Anahtar Kelimeler: Terminal Depolama Sahası, Elleçleme Ekipmanı, Simülasyon Feasible Handling Equipment Selection For Sizing Storage Yard of North Aegean Container Port ABSTRACRT Over time distribuitons of the container amounts, waiting in the open storage yards of ports, can be accepted rank of encountered at ports and possible to reach the total storage cost from daily storage cost. Otherwise size and number of the selected equipment required amortization of the main investment can achieve, storage cost obtain form the port can compare with it. Within the scope of this paper, depending on estimated ship traffic of North Aegean Container Port (NACP) and container capacity, transit transport and storage operation will be made in the hinterland of the port. Open storage capacity comes up for the cargo out of the amount of transit container. The relationship between the appropriate handling equipment for the storage yard which has a certain capacity and open storage yard will be

2 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu analyzed. Simulation of İzmir Port was made with Container Yard Optimization (CYO) program and with the simulation of İzmir Alsancak Port-NACP, size and number of handling equipments will be reveal intended for each operating system. Keywords: Terminal Storage Yard, Handling Equipment, Simulation 1 Giriş Konteyner taşımacılığına olan ihtiyaç küreselleşme ve ekonomik büyümenin bir sonucu olarak giderek önem kazanmış ve limanlar arasında rekabet oluşmasına neden olmuştur. Bu artan önem ve rekabet sonucunda konteyner terminallerindeki elleçleme ve depolama işlemlerinin önemi artmıştır. Konteyner terminallerinde depolama alanlarının boyutlandırılmasındaki amaç; elleçleme ekipmanlarının ve rıhtımların ekonomik kullanımını, liman trafiğinin depolama sahalarında uygun sürede tutulmasını, atıl ya da az kapasiteli depolama alanları oluşmamasını sağlamaktır. Şekil 1. Konteyner Terminal Sistemi (Kara, 2010) Limana gelecek olan konteynerin boyut, ağırlık, gideceği yer ve içindeki yükün ithal ya da ihraç edilmesi gibi özelliklerine bağlı olarak açık depolama sahası boyutlandırılır. Bu tasarımın operasyon kısmında konteynerlerin oluşturduğu blokların sıra, hat ve kat gibi detayları belirlenir. Bu yerleştirme parametreleri açık depolama sahasında kullanılacak uygun elleçleme ekipmanı seçiminde etkilidir (Şekil 1). 2 Konteyner Limanlarında Operasyon Ülkelerin giriş kapıları olan ve kazanç giriş-çıkışını sağlayan konteyner limanları, kargoların dağılım noktalarıdır. Limanlarda ithalat ve ihracat olmak üzere iki farklı kargo türü vardır, bu iki farklı tür için farklı prosedürler uygulanır. Terminaldeki boş konteynerler, konteyner yük istasyonunda (Cointainer Freight Station-CFS) yüklenir ya da yüklenmeden boş olarak da gönderilebilir. Dolu konteynerler ise iki tip; dolu yüklü konteyner (Full Container Load-FCL) ya da az yüklü konteyner (Low Container Load-LCL) olarak sınıflandırılır. Bir dolu yük konteyneri direk olarak depolama alanına ya da yüklenmek için gemiye gönderilir. Az yüklü konteyner ise depolama alanına ya da konteyner yük istasyonuna gönderilerek tamamen doldurulur. Bu kargo akışları terminal özellikleri göz önünde bulundurulduğunda limandan limana göre değişebilmektedir.

3 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Konteyner Liman Ekipmanları ve Özellikleri Konteyner limanlarında, depolama ekipmanları (konteyner depolama sahasında kullanılan ekipmanlar) ve rıhtım ekipmanları (liman yanaşma yerlerinde kullanılan ekipmanlar) olmak üzere iki tip ekipman vardır. Tablo 1. Başlıca Elleçleme Ekipmanları Tipleri Depolama Gantry Vinçleri (Raylı transteyner ve lastik tekerlekli transteyner) Depolama Ekipmanları Straddle Taşıyıcılar Forkliftler (Konteyner istifleyiciler, ön yükleyici, yan yükleyici ) Şasiler Rıhtım Ekipmanları Traktörler Hareketli Vinçler Köprü Gantry Depolama alanı ekipmanları depolama alanındaki konteynerleri elleçlemek görevini üstlenir, konteynerleri yanaşma ve giriş yerine aktarır. Tablo 1 de başlıca elleçleme ekipmanları listelenmiştir. 3.1 Depolama Ekipmanları Raylı Transteynerler (Rail-Mounted Transtainers) Büyük konteyner terminallerinde görülen bu ekipmanlar yüksek seviyelerde konteyner istiflemek için kullanılırlar. Konteynerleri altı kat yükseklikte ve on beş sıra genişliğinde istifleyebilirler. Diğer ekipmanlar ile kıyaslandığında bazı üstünlüklere sahiptirler. Bu üstünlükleri; yüksek derecedeki organize operasyonlara iyi bir şekilde uyum sağlamaları, düşük bakım maliyeti gerektirmeleri gibi özelliklerinden kaynaklanır. Bunun dışında yüksek altyapı maliyeti gerektirirler. Ayrıca raylara sabit olması dolayısıyla bir yığından diğerine kolay hareket edememektedirler (Şekil 2) Lastik Tekerlekli Transtaynerler (Rubber-Tired Transtainers) Lastik tekerlekli transteynerler, liman verimliliğini en üst düzeye çıkarmada yüksek katsayılar alan vinç türlerindendir. Bu ekipmanlar çok katlı konteyner istiflemek için kullanılırlar. Konteynerleri dört kat yükseklikte ve altı-yedi sıra genişliğinde istifleyebilirler. Diğer ekipmanlara göre üstünlükleri şunlardır; yüksek derecede organize operasyonlara iyi bir biçimde uyum sağlarlar, düşük bakım maliyetine sahiptirler. Bu üstünlüklerinden dolayı diğer ekipmanlarla kıyaslandığı zaman tercih edilirler. Şekil 2. Raylı Transteyner Şekil 3.Lastik Tekerli Transteyner

4 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Tekerlekli olmasından dolayı bir yığından diğerine esnek bir şekilde hareket edebilirler, bunun yanında büyük tekerlek yükleri nedeni ile yüksek altyapı maliyeti gerektirirler (Şekil 3) Straddle Taşıyıcılar (Straddle Carrier) Alanı verimli kullanma ve esnek hareket yeteneğinden dolayı terminal operasyonlarında çok kullanılan ekipmanlardandır. Konteynerleri hem yatay hem de düşey olarak istifleyebilir. Depolama yüksekliğine göre 2 ya da 3 kat istifleme yapabilir. Fakat bunun yanında satın alma ve bakım maliyetleri yüksektir. Ayrıca üstyapıya etki eden araç yükü ağırdır. Şekil.4.Streaddle Taşıyıcı Şekil.5. Şasi Operatörün görüşünün kısıtlı olması sebebi ile ciddi güvenlik kuralları uygulamayı gerektirir (Şekil 4) Şasiler (Chassis) Bu elleçleme ekipmanı bir römork şasisidir ve alanda kaldığı sürece konteyner de römork üzerinde durur. Şasiler kamu yollarında da yol aldığından dolayı donanımlı olmalıdır ve bu nedenden dolayı da pahalıdırlar (Şekil 5) Forkliftler (Forklifts) Genel olarak konteynerlerin depolama sahasınadki yer değişikliklerinde kullanılır. Forkliftler yatay ve düşey taşımada kullanılabilirler. Konteyner istifleme yüksekliği genelde iki ya da üç kattır. Hareket edebilmeleri için daha fazla alan gerekir, daha yavaş ve aynı zamanda tehlikelidirler. Tekerlek yükleri yüksektir. Bu sistem pratik olarak sadece düşük verimli terminallerde ve boş konteyner istiflemede kullanılır. Önden yüklemeli olanları boş konteynerleri 8 kat yükseklikte yükleyebilirler, bu yüzden depolama alanı faaliyetlerinde etkili bir şekilde kullanılabilirler (Şekil 6) Traktörler (Tractors) Bu ekipmanlar şasi konvoylarını taşımada kullanılır. Depolama alanının iç kısımlarında, istifleme alanından rıhtımlara taşıma için etkilidir (Şekil 7) Hareketli Vinçler (Mobile Cranes) Bu tip vinçler hareketlidir ve bir yerden başka bir yere gidebilir. Düşük kapasiteli limanlarda kullanılır (Şekil 8). Şekil 6. Forklift Şekil 7. Terminal Traktörü Şekil 8. Hareketli Vinç Genellikle liman trafiğinin az olduğu limanlarda tercih edilirler.

5 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Rıhtım Ekipmanları Bu ekipmanlar gemilerdeki konteynerlerin elleçlemesi, depolama ekipmanlarının yüklenmesi ve boşaltılmasında kullanılır Köprü Vinci (Bridge crane) Bu tip ekipmanlar rıhtımlardaki dar yanaşma yerleri için kullanılır. Konteylerin limandan ayrılmak üzere karadan gemiye yüklenmesi ve art alana gitmek üzere karaya aktarılması işlemini gerçekleştirmek üzere kullanılırlar (Şekil 9) Rıhtım Vinci (Gantry crane) En çok kullanılan ekipman tipidir, genel olarak gemilere yükleme-boşaltma yapmada kullanılır. Terminal operasyonlarının tamamlanması ve gemilerin limandan zamanında ayrılmasında büyük öneme sahiptir. Dünya çapında geniş ölçüde yüksek kapasiteli limanlar bu tipi kullanır. Diğer ekipmanlar ile kıyaslandığında kapasiteleri daha yüksektir ve oldukça pahalı donanımlardır. Gelişmiş limanlarda genellikle tercih edilirler.(şekil.10) Şekil 9. Köprü Vinci Şekil 10. Gantry Vinç 3.3 Elleçleme Sistemleri için Depolama Alanı Düzenleme Şemaları Depolama alanlarının boyut ve düzenleri geniş ölçüde terminaldeki işletim sistemine bağlı olarak değişmektedir. Sistemlere genellikle, konteyner taşıma ya da depolama için kullanılan ekipmanın ana elemanı adını vermektedir. Şekilde örnek bir elleçleme işlemi gösterilmektedir (Şekil 11). Şekil 11. Tipik Bir Elleçleme İşlemi

6 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Depolama alanı-apron ve yanaşma yeri arasındaki trafik düzeni için bilinen trafik aşışı Şekil.11 de görülmektedir Transteyner Sistem Bu sistemler ekipmanların ana elemanı transteyner olmasına göre adlandırılır. Bu vinçlerinin kullanımı ile çok katlı istifleme yoğunluğuna da ulaşılmıştır. Vinç altındaki konteynerler arası boşluk en azdır ve istifler arasındaki trafik şeritleri dönüş hareketi olmayacağı için daha dardır. Raylı vinç, lastik tekerlekli vince göre daha geniş açıklık gerektirmektedir ve bu nedenle biraz daha fazla boşluk gerektirir. Raylı vinçlerin önemli bir üstünlüğü otomasyona yatkın olmalarıdır. Sistemin raylı olmasından dolayı da sistem sabittir. Lastik tekerlekli vinçler raylı sisteme göre daha esnek çalışırlar. Bir yığından diğerine daha kolay yer değiştirebilirler. Terminaldeki istiflerin oldukça esnek olmayan durumda konumlandırılması, zemin koşulları gibi, birçok durumda, özel gidiş yolları inşa edilmesi gerekir. Bu sistemlerde konteynerler istif alanından apronlara ve tersine taşınmaktadır. Yatay taşıma için straddle taşıyıcılar veya kamyon ve treylerler (terminal şasileri) kullanılabilir. Bu sistemler yüksek verimli terminaller için elverişlidir. İstifleme vinçleri hızlı çalışır ve yüksek kapasiteye erişebilirler. Yatırım maliyetleri yüksektir, birim başına maliyeti makul düzeyin altında tutmak için çok sayıda konteyner elleçleme gereksinimine yol açar. Konteyner blokları arasındaki açıklık 5 metredir Straddle Taşıyıcı Sistem Bu sistemde, terminaldeki konteynerlerin taşınması ve istiflenmesi straddle taşıyıcılar tarafından yapılır. İstifleme kapasitesi şasi sistemlere göre daha yüksektir. Trafik şeritleri bir miktar daha dardır ve her yuva için gerekli olan boşluk daha küçüktür. İstifleme yüksekliği dört kata kadar çıkabilir. Bu makinelerin fiyatları ve bakımları pahalıdır. Hızlı hareket etmeleri sebebiyle operatör her zaman iyi bir görüş açısına sahip olmayabilir. Konteyner sıraları arasında 1,5 m açıklık ve 8 m. trafik yolu gerektirir Şasi Sistem Konteynerler römork üzerinde yer alırlar ve alanda kaldıkları sürece römork üzerinde beklerler. Üst üste istifleme mümkün değildir ama konteyner akışı etkilidir. Katlı istifleme olanağına sahip olmadığından geniş depolama alanı gerektirir Forklift Sistem Bu sistem yatay ve düşey taşıma için kullanılabilir. İstifleme yüksekliği genel olarak ithalat için iki ya da üç kat, ihracat için ise dört kat konteynerdir. Diğerleri ile karşılaştırıldığında, trafik şeritleri için daha fazla boşluk gerektirir, yavaş ve üstelik tehlikelidir. Konteyner sıraları arası için m. açıklığa ve 8 m. trafik yoluna ihtiyaç duyar. Tekerlek yükleri fazladır. Bu sistem pratik olarak sadece düşük verimli, yeterli boş alana sahip terminallerde ve daha çok boş konteynerleri istiflemede kullanılır. Elleçleme sistemlerinin arazi kullanım durumu, kapasite (günümüzdeki elleçleme ekipmanlarındaki teknolojik yenilikler bu parametreyi oldukça sık değiştirmektedir), gelecekteki geliştirmeye açıklık, ekipman maliyeti, işçi-sistem verimi ve işletme faktörlerine göre Tablo 2 de bir kıyaslaması görülmektedir. Bu sistemlerin liman stok sahasını kullanım düzenleri de sistemdeki ekipmanlara bağlı olarak değişmektedir. Dünyada konteyner imalatında ve boyutlarında çok sık olmamakla birlikte değişiklikler ve ebatlarında ve taşıyabilecekleri ağırlıklarda artışlar olmaktadır ancak bu değişiklikler çok kayda değer oranda değildir.

7 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Tablo 2. Elleçleme Sistemlerinin Karşılaştırılması (UNCTAD, 1978) Sistem Özelliği Traktör-Şasi Sistem Straddle Taşıyıcı Sistem Köprü Kreyn (lastik tekerlekli-raylı) Sistem Forklift Sistem Arazi kullanımı Çok zayıf 185 TEU/hektar İyi 385 TEU/hektar Çok iyi 750 TEU/hektar Zayıf 275 TEU/hektar Kapasite - 25 m²/teu 25 m²/teu 60 m²/teu Terminal geliştirme maliyeti Çok düşük Yüksek kaliteli üstyapı gerektirmez Orta Yüksek kaliteli üstyapı gerektirir Yüksek Kreyn yüküne dayanıklı üstyapı gerektirir Yüksek Üstyapısı ağır yüke dayanım gerektirir Ekipman maliyeti Yüksek Çok sayıda şasi gerektirir Orta Altı straddle taşıyıcı/gemi/kreyn Yüksek Orta Düşük trafik için maliyet etkin Bakım maliyeti Düşük Yüksek Düşük Orta İşçilik-Kreyn Operasyonlar ı Yüksek 28 personel Düşük kalifiye işçilik yeterli Düşük 22 personel Kalifiye personel gerekli Yüksek 29 personel Orta kalifiye personel gerekli Orta 26 personel Orta kalifiye personel gerekli İşletim faktörleri İyi erişebilirlik Basit terminal organizasyon Yüksek esneklik İyi istifleme İyi alan kullanımı Çok yönlü, değişken ekipman Şekil 12. Lastik Tekerlekli Transteyner Sistem Saha Düzeni Şekil 13. Raylı Transteyner Sistem Saha Düzeni

8 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Şekil 14. Straddle Taşıyıcı Elleçleme Sistemi Düzeni Şekil 15. Şasi Sistem Düzeni Şekil 16. Forklift Elleçleme Sistemi Düzeni Dolaşımdaki konteynerlerin büyük oranını 2.44x2.59x6.06 m ebatlarındakiler oluşturmaktadır ve hesaplarda bu ölçüde bir konteynerin taban alanı baz alınmış ve 1 TEU (Twenty equivalent unit-20 fit eşdeğer birim) kabul edilmiştir. 4 Yöntem - CYO Modeli CYO Modeli (Eren, 2003) konteyner limanlarında stok sahalarının maliyet optimizasyonunu yapan bir simülasyon yazılımı olarak geliştirilmiştir. Model, stok sahaları için, kuyruk modeli, hedef fonksiyonu simüle eden Monte-Carlo simülasyonu ve envanter yöntemi ile test edilmiştir. Temelde gemi varış dağılımını, bu gemilerle gelen ve giden konteyner dağılımını (boş-dolu, transit, 2 TEU ya da tek TEU vb gibi özellikleri de dikkate alarak), art bölgeden ve art bölgeye karayolu ve demiryolu ile gelen ve giden konteyner dağılımlarını, stok sahasında bekleme süreleri dağılımını simüle etmekte, elde edilecek geliri ve demurajı dikkate alarak uygun yatırım için olması gereken stok sahası büyüklüğünü vermektedir Şekil 17. İthalat ve ihracat yükleri için liman ücretlendirme tarife seçimi

9 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Şekil 18. Kara kaynaklı konteyner trafik dağılım belirleme ara yüzü Şekil 19. İthalat ve ihracat konteynerlerinin farklı elleçleme sistemleri için stok sahası alan ihtiyacı Şekil 20. Simüle edilen stok sahasının konteyner miktarlarının günlük değişimi

10 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Bir modülü ise, stok sahasında bekleyen ihracat ve ithalat konteyner mikatarlarına göre gerekli istif alanı büyüklüğünü, bir önceki bölümde bahsi geçen farklı elleçleme sistemleri için (Şekil 12, 13, 14, 15 ve 16 da belirtilen yerleşim planına uyarak) metrekare olarak vermektedir. Şekil 17, 18, 19 ve 20 de CYO yazılımının bazı arayüzlerini göstermektedir. 5 İzmir Limanı Örneğinin CYO Modeli ile Simülasyonu ve Sonuçları İzmir limanı, CYO modeli ile aşağıda Tablo 3 te verilen 2002 verileri kullanılarak simüle edilmiş ve optimum TEU luk bir stok sahası ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Aylar Gemi Sayıs ı Tablo 3. İzmir Limanı Deniz Yolu ile Gelen Trafik Verileri (2002) Boşaltılan Yüklenen Dolu Boş Dolu Boş TEU Ton 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmu z Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam TEU Ton Tablo 4. İzmir Limanı Kara Yolu ile Gelen Trafik Verileri (2002) Kamyon ile Gelen Tren ile Gelen Kamyon ile Gelen Tren ile Gelen Aylar Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs ' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

11 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Kuzey Ege Konteyner Limanına ton yük beklenmektedir [10 ] yılı verilerine göre (Tablo 5) ülkemiz limanlarına aşağıdaki yükler gelmiştir. Tablo Yılı Ülkemiz Limanlarındaki Toplam Elleçleme (T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, 2010) Aylar Adet TEU Ton Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Bu tabloya göre bir TEU ortalama ton olarak gerçekleşmiştir. İyimser bir düşünce ile 1 TEU yükün 10 ton alınabileceği görülmektedir. Kuzey Ege Konteyner Terminali ne beklenen konteyner miktarı /10= TEU kadardır. Kuzey Ege Konteyner Terminali için hangi verimlilikte hangi elleçleme sistemi kullanılacağı henüz belli değildir. Raylı Transteyner Lastik Tekerlekli Transteyner Straddle Taşıyıcı Yandan Yükleyici Forklift/Önde n Yükleyici Kat Sayıs ı Hat Sayıs ı Tablo 6. Gelen Konteyner Sahası Sıra Sayıs ı Sırala r Arası Açıklı k (cm) Hatlar Arası Açıklı k (cm) Dolulu k Oranı Gerekli Alan (m²) Blok Sayıs ı Blo k Dışı Sıra Şasi

12 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Raylı Transteyner Lastik Tekerlekli Transteyner Straddle Taşıyıcı Yandan Yükleyici Forklift/Önden Yükleyici Kat Sayısı Hat Sayısı Tablo 7. Giden Konteyner Sahası Sıra Sayısı Sıralar Arası Açıklık (cm) Hatlar Arası Açıklık (cm) Doluluk Oranı Gerekli Alan (m²) Blok Sayıs ı Şasi Blo k Dışı Sıra 6 Kuzey Ege Konteyner Limanı-İzmir Benzetimi Tablo 10 da Kuzey Ege Konteyner Terminali ye gelmesi beklenen TEU için farklı elleçleme sistemlerine gore yaklaşık gerekli alan ihtiyacı değerleri bulunmaktadır. Tablo 8. Farklı Elleçleme Sistemlerine Göre Alan İhtiyacı Elleçleme sistemi Raylı Transtainer (Köprü Kreyn) Lastik Tekerlekli Transtainer (Köprü Kreyn) Straddle Taşıyıcı Önden Yükleyici (Forklift) İstif yüksekliği 6 Açıklama 14 konteyner açıklı, 15 sıra bloklar şeklinde Sistem için gerekli alan (m 2 ) z m slotluk alan ihtiyacı. Bir konteyner alanı: 2.44x6.06=14.8 m sıra=47 blok (her blok 15 sıra hesabı ile). Transtainer hareket alanları ihmal edilmiştir. 4 6 konteyner açıklı, 15 sıra bloklar şeklinde z m slotluk alan ihtiyacı. Bir konteyner alanı: 2.44x6.06=14.8 m sıra=117 blok (her blok 15 sıra hesabı ile). Transtainer hareket alanları: m 2 transtainer hareket alanı eklenmiştir. 3 1 konteyner açıklı, 5 sıra yatay 30 sıra düşey bloklar şeklinde z m slotluk alan ihtiyacı. Bir konteyner alanı: 3.19x6.4=20.4 m blok (her blok 5x30 slot hesabı ile). Stradddle Taşıyıcı hareket alanları: konteyner ebatlarına eklenmiştir, Bloklar arası alan m 2 straddle taşıyıcı hareket alanı olarak eklenmiştir. 2 Yan yana 2 sıra z m slotluk alan ihtiyacı. Bir konteyner alanı: 2.44x6.06 m blok (her blok 2x7 slot hesabı ile). Bloklar arası taşıyıcı hareket alanı olarak m 2 gerekli alan ihtiyacına eklenmiştir

13 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Limanda alan gereksinimi karşılanabilecek düzeyde bir alan zaten kamu alanı olarak bulunmaktadır. Ekipman maliyetleri dikkate alındığında Lastik tekerlekli ya da Straddle Taşıyıcı seçenekler uygun alınabilir. 7 Sonuç ve Öneriler Kuzey Ege Konteyner Terminali için yük kestirimi için ön fizibilite kapsamında yurtiçinde talebi karşılayacak olan Haydarpaşa, Derince, Mersin ve İzmir limanlarının kapasite kullanımından artan ancak elleçleme için yeni bir gereksinim duyulacak miktarda olan konteyner hacmi ile Doğu Akdeniz limanlarından gelebilecek ve Yakın Asya ülkelerine transfer edilebilecek yükler için yük tahminlemesinden elde edilen değerler, bu çalışmada CYO yazılımıyla simülasyona tabi tutulmuştur. Olabilecek ekipmanlar irdelenerek gerekli depolama alanı hesaplanmıştır. Kesin etüdler için detaylı çalışmaların yapılma gereği sözkonusudur. Alan Raylı Köprü Kreyn TEU için Alan İhtiyacı Alan (m2) Lastik Tekerlekli Kreyn Straddle Taşıyıcı Önden Yükleyici Forklift Şekil 21. Farklı elleçleme sistemlerine göre TEU için alan ihtiyacı Tablo.8 ve Şekil.21 den, raylı köprü kreyn elleçleme ekipmanı olarak seçildiğinde diğer lastik tekerlekli kreyn, straddle taşıyıcı ve forklift elleçleme sistemlerine göre oldukça düşük alan ihtiyacı olduğu görülmektedir. Ancak bu elleçleme sistemleri için farklı istifleme yüksekliği ve bir sıradaki konteyner sayıları ile farklı konfigürasyonlar yapılabilir. Bu durumda alan ihtiyaçları tabloda belirtilen alan ihtiyaçlarından bir miktar farklı çıkacak ancak birbirleri arasındaki sıralama değişmeyecektir. Bu elleçleme sistemlerinin aynı zamanda donanım, verimlilik gibi parametrelerine göre de fiyatları farklıdır. Kuzey Ege Konteyner Limanı bölgesinde gelecekteki kapasite artımı da düşünülürse yeterli kamu alanı bulunmaktadır. Bu nedenle alan ihtiyaçları yüksek de olsa lastik tekerlekli köprü kreyn, straddle taşıyıcı ve forklift seçenekleri de uygulanabilir bulunmaktadır. Her ne kadar çalışmada tek bir sistemin alan ihtiyacı çıkarılsa da bu sistemler bir yada birkaçı ile, birlikte çalışacak şekilde konfigürasyonlarda yapılabilmektedir. Bu nedenle sistemlerin alan içinde pozisyonlarını da düşünerek bütün bir sistemin performansını belirlemek için çok farklı verimlilikte ve konfigürasyonlarda ekipman senaryoları ile sistemin bütününün benzetimi yapılmasında fayda görülmektedir. Dünya da iletişim ve otomasyon sistemlerindeki gelişmeyle birlikte raylı köprü taşıyıcılara kayma eğilimi bulunmaktadır. Bu avatajlarından dolayı ilk yatırım bedelleri yüksek de olsa bu sistemin kullanılmasında fayda görülmektedir.

14 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 8 Kaynaklar 1. Anon., Report of Demersal Fisheries Resources in the Republic of Turkey, Sanyo Techno marine, JICA, AFF, JR.(63), 93-37, Canivar, D., Gokkus, U. & Eren, A., 2007: Storage Area Requirements For Sustainability Of Izmir Container Port, Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri dergisi 3. Col, M., Gokkuş, Ü., Appliation of Monte-Carlo Simulation in İzmir Alsancak Port, Second National Symposium on Econometry and Statistics, İzmir, Çiçek, R., İzmir Port and Container Port Applications, İstanbul Teknik Üniversitesi, The Academy of Maritime, İstanbul, D.T.O., Marine Sector Report, p İstanbul, Duran, F.M., Gökkuş, Ü., Queuing Modelling of Ship Arrival and Service Distributions in İzmir Alsancak Port, Second National Symposium on Econometry and Statistics, İzmir, Eren, A., Gökkuş, Ü., Container Traffic Forecast and Storage Capacity of İzmir Port, Advances in Civil Engineering, Third Technical Congress, Hydraulic Engineering Vol.III, ODTÜ, Ankara. 8. Eren, A., (2003) Optimum Planning of Container Yards, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. 9. Eren, A., Gokkus, U., 2007: Future Berth Requirements For Sustainability Of Izmir Container Port Services, Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 10. Gökkuş, Ü., Varol, B. Y., Eren, A., Kuzey Ege Konteyner Terminali Konteyner Kapasitesi, 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 2011). 11. Kara, G., Liman ve Terminaller, Konteyner Limanları ve Yükleme-Boşaltma Araçları, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, Nebioğlu, M., Eren, A., Gökkuş, Ü., Statistical Data Evaluation in Calculating Optimum Bert Lenght of Ports, Second National Symposium on Econometry and Statistics, İzmir, Oza, H. P., Oza, G. H., Dock and Harbour Engineering, Charotar Book Stall, India. 14. Quinn, A. D., Design and Construction of Ports and Marine Structures, Mc Graw Hill Book Co., New York. 15. T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Haziran 2010 İstatistikleri 16. TCDD, Haydarpaşa, İzmir ve Mersin Limanları günlük, aylık ve yıllık Konteyner Trafiği Verileri, Ankara Ulaştırma Bakanlığı, Yılları Ulaşım ve Telekominikasyon Planı, Ankara. 18. UNCTAD, Port Development: a Handbook for Planners in Developing Countries, Newyork, Yuksel, Y.,Cevik E. Ö, Kıyı Mühendisliği, Beta Press,Istanbul,

KUZEY EGE KONTEYNER TERMİNALİ KONTEYNER KAPASİTESİ

KUZEY EGE KONTEYNER TERMİNALİ KONTEYNER KAPASİTESİ 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu - 635 - KUZEY EGE KONTEYNER TERMİNALİ KONTEYNER KAPASİTESİ Ümit GÖKKUŞ, Begüm Yurdanur VAROL, Adem EREN Celal Bayar Üniversitesi, Müh.Fakültesi, İnşaat Müh. Böl., Manisa

Detaylı

İZMİR LİMANINA YAPILACAK EK KONTEYNER TERMİNALİNİN DEPOLAMA VE ELLEÇLEME KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI

İZMİR LİMANINA YAPILACAK EK KONTEYNER TERMİNALİNİN DEPOLAMA VE ELLEÇLEME KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 343 İZMİR LİMANINA YAPILACAK EK KONTEYNER TERMİNALİNİN DEPOLAMA VE ELLEÇLEME KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Hüseyin CEYLAN Nesrin BAYKAN Soner HALDENBİLEN Halim CEYLAN

Detaylı

KONTEYNIR TERMĐNALĐ STOK ALANI YERLEŞĐM DÜZENLERĐNĐN SĐMÜLASYON ĐLE ANALĐZĐ

KONTEYNIR TERMĐNALĐ STOK ALANI YERLEŞĐM DÜZENLERĐNĐN SĐMÜLASYON ĐLE ANALĐZĐ KONTEYNIR TERMĐNALĐ STOK ALANI YERLEŞĐM DÜZENLERĐNĐN SĐMÜLASYON ĐLE ANALĐZĐ Osman KULAK Özge ELVER Olcay POLAT Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kınıklı Kampusu

Detaylı

I. Ulusal Liman Kongresi. 1-2 Kasım 2013

I. Ulusal Liman Kongresi. 1-2 Kasım 2013 I. Ulusal Liman Kongresi Küresel Rekabette Tedarik Zinciri Etkinliği 1-2 Kasım 2013 http://web.deu.edu.tr/ulk2013/ Onursal Başkan Prof.Dr. Mehmet FÜZUN Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Bilim Kurulu Başkanı

Detaylı

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL II. Ulusal Liman Kongresi 5-6 Kasım 2015/ İzmir Global ticarette üretimden tüketime

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Bölüm Başkan Yardımcılığı, Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği 2005 -

ÖZGEÇMİŞ. Bölüm Başkan Yardımcılığı, Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği 2005 - ÖZGEÇMİŞ İSİM Adem EREN ÜNVAN Doktora (Kıyı Müh.) Yüksek Lisans (Ulaştırma) GÖREV Yardımcı Doçent DOĞUM TARİHİ 969 DOĞUM YERİ Ulukışla / NİĞDE BAĞLANTI BİLGİLERİ ADRES İzmir Katip çelebi Üniversitesi,

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ÜLKEMİZDEKİ KIYI TESİSLERİ Uluslararası sefer yapan gemilere açık 178 kıyı tesisimiz

Detaylı

GANTRY TİP VİNÇLER İLE MOBİL LİMAN VİNÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Dr. Tarık Efe Kendir

GANTRY TİP VİNÇLER İLE MOBİL LİMAN VİNÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Dr. Tarık Efe Kendir GANTRY TİP VİNÇLER İLE MOBİL LİMAN VİNÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Tarık Efe Kendir Liman tesisinin vizyonu nedir? STS ve MHC Tip Vinçlerin Karşılaştırılmaları Elleçleme genellikle sadece bir yük tipi

Detaylı

İZMİR ALSANCAK LİMANI VE ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ

İZMİR ALSANCAK LİMANI VE ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ İZMİR TİCARET ODASI İZMİR ALSANCAK LİMANI VE ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ Hazırlayan: Hitay BARAN İZMİR, Haziran 2006 1 İZMİR ALSANCAK LİMANI ve ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ İzmir, yüzyıllardır sadece Anadolu nun değil,

Detaylı

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün,

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün, BATI ANADOLU GRUBU BATI ANADOLU GRUBU nun temelleri, 1966 yılında, %100 Türk Sermayesi ile kurulan Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ile atılmıştır. Grubun ilk şirketi olan Batıçim hızla büyümüş ve kısa

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-1 HABER BÜLTENİ 24.2.216 Yük İstatistikleri, 216 Yük elleçlemesi %12,1 arttı Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı ayında bir önceki yılın

Detaylı

GANTRY TİP VİNÇLER İLE MOBİL LİMAN VİNÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Tarık Efe KENDİR 1

GANTRY TİP VİNÇLER İLE MOBİL LİMAN VİNÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Tarık Efe KENDİR 1 II. Ulusal Liman Kongresi doi: 10.18872/DEU.b.ULK.2015.0021 ÖZET GANTRY TİP VİNÇLER İLE MOBİL LİMAN VİNÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Tarık Efe KENDİR 1 Bir liman tesisi için en önemli parametrelerden bir

Detaylı

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları Prof.Dr.Okan TUNA Limanları Etkileyen Makro Gelişmeler Küresel Ekonomi, Ticaret ve Denizyolu Ticareti Konteyner ticaret büyümesi, liman konteyner elleçlemesini

Detaylı

SERDÜMEN YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

SERDÜMEN YETİŞTİRME KURS PROGRAMI SERDÜMEN YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel Kurslar

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI GEOMETRİK STANDARTLARIN SEÇİMİ PROJE TRAFİĞİ ve TRAFİK TAHMİNİ KARAYOLU SINIFLANDIRMASI 2 3 Karayollarını farklı parametrelere göre sınıflandırabiliriz: Yolun geçtiği bölgenin özelliğine göre: Kırsal yollar

Detaylı

Ticaret yollarınız açık olsun...

Ticaret yollarınız açık olsun... Ticaret yollarınız açık olsun... Güçlü bir dayanışmanın eseri RODA Limanı, Kuzeybatı Anadolu ve Ankara ya kadar uzanan bölge içinde faaliyet gösteren sanayi ve ticari kuruluşlarının ihtiyaçları göz önünde

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

Doğu Akdeniz de Konteyner Potansiyeli: Đskenderun ve Mersin Limanlarının Rekabeti Dr. Ersel Zafer ORAL (1) ve Dr. Soner ESMER (1,2) (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Tınaztepe Kampüsü Buca

Detaylı

2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak

2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak 2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak Denizcilik sektöründe önümüzdeki yıl liman yatırımları hız kazanıcak 2016 Liman Yılı Olacak. Denizcilik sektöründe önümüzdeki yıl liman yatırımları hız kazanıcak.

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık halinde

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

ProModel ile Modelleme. Benzetim 14. Ders

ProModel ile Modelleme. Benzetim 14. Ders ProModel ile Modelleme Benzetim 14. Ders ProModel Menüleri ProModel temel olarak iki ayrı alandan oluşur, bu alanlar Main Menüler ve Layout Window udur. File menüsü ProModel Menüleri ProModel Menüleri

Detaylı

KONTEYNER TERMİNALLERİNDEKİ TAŞIYICI ARAÇLARIN LİMAN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SİMÜLASYON YOLUYLA ANALİZİ

KONTEYNER TERMİNALLERİNDEKİ TAŞIYICI ARAÇLARIN LİMAN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SİMÜLASYON YOLUYLA ANALİZİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTEYNER TERMİNALLERİNDEKİ TAŞIYICI ARAÇLARIN LİMAN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SİMÜLASYON YOLUYLA ANALİZİ Endüstri Mühendisi Özge Nalan ALP FBE

Detaylı

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE DIŞ TİCARET VE NAKLİYE Dünya ticaretindeki mal akışları bir operasyon olarak düşünüldüğünde, bu operasyonların dayandığı temel direk nakliyedir. Ticarete konu olacak ürün, olası müşterisi için üretim noktasından

Detaylı

Türkiye de Konteyner Limanlarının Geleceği

Türkiye de Konteyner Limanlarının Geleceği 551 (1) Türkiye de Konteyner Limanlarının Geleceği Öğr. Gör. Soner ESMER (1) ve Yrd. Doç. Dr. Ersel Zafer ORAL (1,2) Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Kaynaklar Yerleşkesi,

Detaylı

2.2.1 Yolcu Sayısı Kriteri İstasyon tesislerini kullanan yolcu sayısına göre sınıflandırmaya esas puanlama şu şekilde yapılmıştır.

2.2.1 Yolcu Sayısı Kriteri İstasyon tesislerini kullanan yolcu sayısına göre sınıflandırmaya esas puanlama şu şekilde yapılmıştır. Ek-6.3.2 Hizmet Tesislerinden Yararlanma Tarifesi 1 Genel Bilgi Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği Ek-2.2 de belirtilen ve kendisinin kullanımında olan hizmet tesislerindeki hizmetler,

Detaylı

İZMİR LİMANI NA YAPILACAK EK KONTEYNER TERMİNALİNİN DEPOLAMA VE ELLEÇLEME KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI

İZMİR LİMANI NA YAPILACAK EK KONTEYNER TERMİNALİNİN DEPOLAMA VE ELLEÇLEME KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İZMİR LİMANI NA YAPILACAK EK KONTEYNER TERMİNALİNİN DEPOLAMA VE ELLEÇLEME KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Hüseyin CEYLAN İnşaat Mühendisi Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - IV Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Taşımacılığın İşlevsel Kontrolü Bir işletmede, taşımacılıktan sorumlu Lojistik, Tedarik, Pazarlama

Detaylı

KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL

KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL II. Ulusal Liman Kongresi 5-6 Kasım 2015/ İzmir Küresel Ticaret Dinamiklerindeki Değişim

Detaylı

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo 40 23 58.3 N 29 06 51.9 İnşaat çalışmalarına 2015 yılı içinde başladığımız çok amaçlı A tipi gümrüklü ve gümrüksüz depo ve antrepo yaklaşık 32 dönüm arazi üzerine kuruldu.

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 / 6 Sayı : 13653518-573.01[573.01]/E.169929 29.12.2015 Konu : L/2015-2 GENELGE DAĞITIM YERLERİNE TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 5.4 maddesi gereğince; I- Teşebbüsümüze ait limanlardan hizmet alan

Detaylı

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo 40 23 58.3 N 29 06 51.9 İnşaat çalışmalarına 2015 yılı içinde başladığımız çok amaçlı A tipi gümrüklü ve gümrüksüz depo ve antrepo yaklaşık 32 dönüm arazi üzerine kurulacaktır.

Detaylı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2012) 07-08 Kasım 2012 İstanbul

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2012) 07-08 Kasım 2012 İstanbul Rüzgar Türbinleri Taşıması ve Montajı Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2012) 07-08 Kasım 2012 İstanbul Gündem Giriş ve Amaç Bulgular ve Tartışma Planlama

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ 15.8.216 Yük İstatistikleri, Temmuz 216 Yük elleçlemesi %1, arttı Sayı:Y-7 Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı Temmuz ayında bir

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

E-POSTA : bursa.ikk@tmmob.org.tr WEB: http://bursakentsempozyumu.org

E-POSTA : bursa.ikk@tmmob.org.tr WEB: http://bursakentsempozyumu.org TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi BAOB Yerleşkesi Odunluk Mah. Akademi Cad. No:8 A1 Blok Kat2-3 Nilüfer / BURSA TEL : 0 224 453 62 00 FAX : 0 224 453 62 12

Detaylı

TÜRK ÖZEL LİMANLARININ ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ. Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAĞLAR

TÜRK ÖZEL LİMANLARININ ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ. Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAĞLAR TÜRK ÖZEL LİMANLARININ ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAĞLAR TÜRK ÖZEL LİMANLARININ ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ, VOLKAN ÇAĞLAR,2012 PROBLEM Ülkemiz limanlarda etkinlik ve verimlilik

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü SUNUġ UTİKAD Türkiye Lojistik Sektörü 2011 Hatay : Lojistik Olanaklar 2 UTĠKAD 3 UTĠKAD Ülkemiz Lojistik Sektörünün En Büyük Temsilcisi

Detaylı

KONTEYNER TERMİNALİNE YAPILACAK OPTİMUM YATIRIMIN SEÇİMİNDE BİLGİSAYAR SİMÜLASYON MODELLEMESİNİN KULLANIMI

KONTEYNER TERMİNALİNE YAPILACAK OPTİMUM YATIRIMIN SEÇİMİNDE BİLGİSAYAR SİMÜLASYON MODELLEMESİNİN KULLANIMI KONTEYNER TERMİNALİNE YAPILACAK OPTİMUM YATIRIMIN SEÇİMİNDE BİLGİSAYAR SİMÜLASYON MODELLEMESİNİN KULLANIMI Asst. Prof. Dr. Ergün DEMİREL Mücahit ŞİŞLİOĞLU 5 Kasım 2015 1 GİRİŞ METOD *KONTERYNER TERMİNAL

Detaylı

A. YÜKSEK İRTİFALI DEPOLAMA SİSTEMLERİ 1. BACK TO BACK SYSTEM ( SIRT SIRTA RAF SİSTEMİ )

A. YÜKSEK İRTİFALI DEPOLAMA SİSTEMLERİ 1. BACK TO BACK SYSTEM ( SIRT SIRTA RAF SİSTEMİ ) A. YÜKSEK İRTİFALI DEPOLAMA SİSTEMLERİ 1. BACK TO BACK SYSTEM ( SIRT SIRTA RAF SİSTEMİ ) Özellikle çok sayıda artikelle ( ürün çeşidi ) ve miktarda çalışan firmalar için kullanılan bu sistem alanın optimum

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ

ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ Hazırlayan: Dr. Mehmet EKER 11.09.2008 Ormancılıkta Transport-M.Eker 1 Yükleme Metotları : Elle Yükleme Çapraz Yükleme Makine Gücü ile Yükleme: Taşıma Aracına Monte Edilen

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ ŞİRKETİMİZ HAKKINDA 2002 yılında lojistik sektöründe hizmete başladık. Yılların tecrübesini de kullanarak 2013 yılında TARIK LOJİSTİK Tahmil- Tahliye firmasını kurduk. Firmamız, lojistik hizmetleri kapsamındaki,

Detaylı

IE 303T Sistem Benzetimi L E C T U R E 3 : O L A Y Ç I Z E L G E L E M E A L G O R I T M A S I

IE 303T Sistem Benzetimi L E C T U R E 3 : O L A Y Ç I Z E L G E L E M E A L G O R I T M A S I IE 303T Sistem Benzetimi L E C T U R E 3 : O L A Y Ç I Z E L G E L E M E A L G O R I T M A S I İçerik Olay Çizelgeleme Algoritması Tek Servis Sağlayıcılı Kuyruk (Tekrar) Maden Ocağı Kamyonları Liste İşlemleri

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. A. Zafer ACAR 1 ve Pınar GÜROL 2

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. A. Zafer ACAR 1 ve Pınar GÜROL 2 II. Ulusal Liman Kongresi doi: 10.18872/DEU.b.ULK.2015.0024 ÖZET LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ A. Zafer ACAR 1 ve Pınar GÜROL 2 Liman ekipman ve altyapı yatırım

Detaylı

MEGA KONTEYNER GEMİLERİNİN TEDARİK ZİNCİRİ VE LİMANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

MEGA KONTEYNER GEMİLERİNİN TEDARİK ZİNCİRİ VE LİMANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ II. Ulusal Liman Kongresi doi: 10.18872/DEU.b.ULK.2015.0018 MEGA KONTEYNER GEMİLERİNİN TEDARİK ZİNCİRİ VE LİMANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÖZET Volkan ÇAĞLAR 1, Soner ESMER 2, Anıl BİLGİN 3 Tedarik zincirleri

Detaylı

G) TaĢıma Ücreti ÖdenmiĢ Olarak Teslim / Carriage Paid To (CPT)

G) TaĢıma Ücreti ÖdenmiĢ Olarak Teslim / Carriage Paid To (CPT) A) Ticari ĠĢletmede Teslim / Ex Works (EXW) B) TaĢıyıcıya Teslim / Free CARRIER (FCA) C) Gemi Doğrultusunda Teslim / Free Alongside Ship (FAS) D) Gemi Bordasında Teslim / Free on Board (FOB) E) Mal Bedeli

Detaylı

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş Demiryolu Taşımacılığı İÇERİK Demiryolu Taşımacılığının Avantajları Demiryolu Taşımacılığının Dezavantajları

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN DIŞ TĐCARET HEDEFLERĐNĐN YENĐ LĐMAN YATIRIMLARINA ETKĐSĐ

TÜRKĐYE NĐN DIŞ TĐCARET HEDEFLERĐNĐN YENĐ LĐMAN YATIRIMLARINA ETKĐSĐ TÜRKĐYE NĐN DIŞ TĐCARET HEDEFLERĐNĐN YENĐ LĐMAN YATIRIMLARINA ETKĐSĐ Soner ESMER (1), Volkan ÇAĞLAR (2), Ersel Zafer ORAL (3) (1) Doç.Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Lojistik Yönetimi

Detaylı

ANTARKTİKA TÜRK ARAŞTIRMA İSTASYONU NUN YERİ VE TÜRK KUTUP ARAŞTIRMA GEMİSİ: (Seyir Rotaları, Personel Yapısı, Gemi Kapasitesi)

ANTARKTİKA TÜRK ARAŞTIRMA İSTASYONU NUN YERİ VE TÜRK KUTUP ARAŞTIRMA GEMİSİ: (Seyir Rotaları, Personel Yapısı, Gemi Kapasitesi) ANTARKTİKA TÜRK ARAŞTIRMA İSTASYONU NUN YERİ VE TÜRK KUTUP ARAŞTIRMA GEMİSİ: (Seyir Rotaları, Personel Yapısı, Gemi Kapasitesi) Yük. Müh. Hamdi Sena Nomak* İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi

Detaylı

Hazırlayan: Tunçer YILDIZ/ÜÇGE DRS Genel Müdür Yardımcısı

Hazırlayan: Tunçer YILDIZ/ÜÇGE DRS Genel Müdür Yardımcısı Yenilikçi Depo Raf Sistemleri ve Otomasyon İlişkisi Hazırlayan: Tunçer YILDIZ/ÜÇGE DRS Genel Müdür Yardımcısı 3 ayrı Organize Sanayi Bölgesindeki 5 fabrikasında, 80 bin metrekarelik kapalı alanda, yüksek

Detaylı

Limanların Önemi. Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi

Limanların Önemi. Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi Limanların Önemi Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi Knidos, Efes, Bergama, Assos, Teos, Pagos (Kadifekale), Urla Knidos Knidos Marmaray.. OSMANLI DÖNEMİNDE LİMANLARIMIZ Osmanlı İmparatorluğunda

Detaylı

Yenilikçi Teknoloji, Yenilmez Güç! Mini Lastikli Yükleyici, Mini Teleskobik Lastikli Yükleyici ve Telehandler

Yenilikçi Teknoloji, Yenilmez Güç! Mini Lastikli Yükleyici, Mini Teleskobik Lastikli Yükleyici ve Telehandler Yenilikçi Teknoloji, Yenilmez Güç! Mini Lastikli Yükleyici, Mini Teleskobik Lastikli Yükleyici ve Telehandler Faaliyetlerine, 1925 yılında, Almanya nın Gutmadingen şehrinde traktör üretimi ile başlayan

Detaylı

Konteyner Gemi Piyasalarında. Son Yıllardaki Gelişmeler. 25.02.2013, Istanbul. Chances in Shipping

Konteyner Gemi Piyasalarında. Son Yıllardaki Gelişmeler. 25.02.2013, Istanbul. Chances in Shipping Konteyner Gemi Piyasalarında Son Yıllardaki Gelişmeler 25.02.2013, Istanbul 25 Sektör Gelişimi 6-12 Aylık Kira Ücretleri 1000 TEU Konteyner Gemisi (1997 2012) En yüksek seviye: Mart 2005 (USD 19.500 günlük)

Detaylı

8. KIYI MÜHEND SL SEMPOZYUMU

8. KIYI MÜHEND SL SEMPOZYUMU TCDD İZMİR LİMANI RIHTIM ÖTELEMELERİ Doruk YORMAZ (1) ve Ersel Zafer ORAL (2) (1) TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı Alsancak İzmir dorukyormaz@tcdd.gov.tr (2) Margen Deniz ve Kara Araştırmaları

Detaylı

LİMAN HİZMETLERİNDE FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ VE REKABETE ETKİLERİ: EGE BÖLGESİ KONTEYNER LİMANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

LİMAN HİZMETLERİNDE FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ VE REKABETE ETKİLERİ: EGE BÖLGESİ KONTEYNER LİMANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA LİMAN HİZMETLERİNDE FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ VE REKABETE ETKİLERİ: EGE BÖLGESİ KONTEYNER LİMANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Araş. Gör. Fevzi BİTİKTAŞ Yrd. Doç. Dr. Çimen KARATAŞ ÇETİN 1. Fiyatlandırma

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Genel Bilgiler FLI MAP. Koridor Tipi Çalışmalar. Geniş Alan Çalışmaları

Genel Bilgiler FLI MAP. Koridor Tipi Çalışmalar. Geniş Alan Çalışmaları FLI MAP Çeşitli helikopterlere monte edilebilen Fli Map in geliştirdiği taşınabilir lazer altimetre sistemi pazardaki hızlı, detaylı ve doğru veri toplama ihtiyaçlarını gidermek için geliştirilmiştir.

Detaylı

Değiştirilebilir yük taşıyıcıları

Değiştirilebilir yük taşıyıcıları Genel bilgiler Genel bilgiler Değiştirilebilir yük taşıyıcı, esnekliği arttıran ve araç için durma zamanını azaltan yük taşıyıcıyı hızlıca değiştirmek için kullanılır. Yük değiş tokuşunun en genel türü,

Detaylı

TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ

TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ 3. ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMU -2016- GİRİŞİMCİLİK VE YENİ FİKİRLER TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ DUYGU DERNEK BİRSEN KOLDEMİR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 26-27 ŞUBAT

Detaylı

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir?

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? LOJİSTİK 2016 VIZE SORULARI 1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? Genel Parça Yük Terminalleri Kuru Dökme Yük Terminalleri Özel Yük Terminalleri Sıvı Dökme

Detaylı

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ LOJİSTİK Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün

Detaylı

Nereden nereye? Hava Taşımacılığında Durum

Nereden nereye? Hava Taşımacılığında Durum Nereden nereye? Hava Taşımacılığında Durum Can EREL Uçak Mühendisi can.erel@canerel.com.tr St. Petersburg Airboat Line şirketinin, Benoist Type XIV uçan botu ile, ödeme karşılığı uçan İLK yolcuyu taşıdığı

Detaylı

gokcelik.com Güvenilirlik Özveri Sürekli İyileştirme Duyarlılık Saygı Adalet Farklılık gibi ilke edindiği değerlerden güç almaktadır.

gokcelik.com Güvenilirlik Özveri Sürekli İyileştirme Duyarlılık Saygı Adalet Farklılık gibi ilke edindiği değerlerden güç almaktadır. gokcelik.com Raf ve sergileme üniteleri üretmek üzere, 1976 yılında kurulan Gökçelik, kurulduğu günden bu yana geçen 40 yıllık zaman diliminde Türkiye perakendesinin ve endüstrisinin geçirdiği gelişim

Detaylı

ORDU İLİ BALIKÇI BARINAKLARI VE SORUNLARI

ORDU İLİ BALIKÇI BARINAKLARI VE SORUNLARI ORDU İLİ BALIKÇI BARINAKLARI VE SORUNLARI Prof.Dr. İsmet BALIK Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Taner TOPÇU Yüksek Lisans Öğrencisi Balıkçılıkta, her ne kadar balıkçı gemisi ve donanımları ile av

Detaylı

1.000$ MERSİN SERBEST BÖLGESİ TİCARET HACMİ

1.000$ MERSİN SERBEST BÖLGESİ TİCARET HACMİ DIŞ TİCARET 2006 Ocak ayında, ihracat geçen yıla göre %6,8, ithalat %22 oranında arttı. 2006 yılının Ocak ayında Mersin ili dış ticaret rakamları incelendiğinde, 2005 yılının belirtilen dönemine göre;

Detaylı

İZMİR LİMANLARININ DURUMU VE İZMİR TİCARET ODASI NIN GÖRÜŞLERİ

İZMİR LİMANLARININ DURUMU VE İZMİR TİCARET ODASI NIN GÖRÜŞLERİ İZMİR LİMANLARININ DURUMU VE İZMİR TİCARET ODASI NIN GÖRÜŞLERİ ŞEHİRCİLİK, PLANLAMA VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR AĞUSTOS 2014 Adres: Atatürk Caddesi No: 126 35210 Pasaport İZMİR Çağrı Merkezi: 444 92 92 Faks:

Detaylı

Aşağıçinik Mah. Tekkeköy Samsun - Türkiye SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ

Aşağıçinik Mah. Tekkeköy Samsun - Türkiye SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ Bu Proje Avrupa Birliği vetürkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and Republic of Turkey Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞLETME ve YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞLETME ve YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞLETME ve YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ZORUNLU STAJ PROGRAMI LOJİSTİK STAJ RAPORU Öğrencinin Adı Soyadı Bölüm / Sınıf No./ Öğrenci No. Ev Telefonu Cep Telefonu e-posta ÖĞRENCİ

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 7.BÖLÜM DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ Dış ticarete taraf olan firmalar farklı ülkelerde, bazen de ayrı kıtalarda yerleşik bulunmakta olup, çoğunlukla birbirlerini tanımamaktadırlar. Dış ticaret sürecinde

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER 1.1. Küresel Ulaştırma Pazarı ve Yatırım Harcamalarındaki Eğilimler 1.2. Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi ve Temel Entegrasyon Türleri

Detaylı

İZMİR ALSANCAK LİMANI YÜK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

İZMİR ALSANCAK LİMANI YÜK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 399 İZMİR ALSANCAK LİMANI YÜK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Derya BARTAN Didem YILMAZER Esin ÇEVİK Yalçın YÜKSEL İnş. Müh. Araş. Gör. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr. YTÜ

Detaylı

Benzetim 13. Ders. Benzetim Paketleri ve Promodel e Giriş

Benzetim 13. Ders. Benzetim Paketleri ve Promodel e Giriş Benzetim 13. Ders Benzetim Paketleri ve Promodel e Giriş BENZETİM PAKETİNDEN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ Genel Özellikler: Modelleme esnekliği (bir modelin değişik parametrelerle yenilenebilmesi), Yeni model

Detaylı

mec mec mobil erişilebilir cihazlar Mobil Erişilebilirlik Cihazları

mec mec mobil erişilebilir cihazlar  Mobil Erişilebilirlik Cihazları mec mec Mobil Erişilebilirlik Cihazları mobil erişilebilir cihazlar www.meccozum.com Merits TAM OTOMATIK TİLT YAPABİLEN MANUEL SANDALYE VEYA KENDİ PLATFORMUYLA TAŞIYABİLEN ENGELLİ TAŞIMA SİSTEMİ Mükemmel

Detaylı

İzmir Alsancak Limanı Yük Analizi

İzmir Alsancak Limanı Yük Analizi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 10, Sayı:4, 2008 İzmir Alsancak Limanı Yük Analizi Soner Esmer Özet İzmir Alsancak limanında yüklenen ve boşaltılan yükün, hangi bölgelerden

Detaylı

Aks yük hesaplamaları. Aks yükleri ve yük hesaplamaları ile ilgili genel bilgi

Aks yük hesaplamaları. Aks yükleri ve yük hesaplamaları ile ilgili genel bilgi Aks yükleri ve yük hesaplamaları ile ilgili genel bilgi Kamyonları kullanan tüm taşıma tipleri kamyon şasisinin belli bir üstyapı tarafından desteklenmesini gerektirir. Aks yükü hesaplamalarının amacı

Detaylı

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği GİRİŞ 6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bünyesine katılmış ve Contrans DGL Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ismini alarak Doğa Global

Detaylı

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ulaştırma mühendisliği, insan ve yükün güvenli, yeterli, ekonomik ve doğa koşullarına uygun bir biçimde taşınabilmesini sağlayacak ulaşım sistemlerinin ve bileşenlerinin

Detaylı

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi İşletmeci: SASA DUPONT SABANCI POLYESTER SANAYİİ A.Ş. İli: Hatay İlçesi/Köyü: İskenderun Niteliği: Şamandıra Coğrafi Konumu: 36 35' N - 36 10" E Erişim: Tesisin demiryolu

Detaylı

w w w. g g i k l i m. c o m

w w w. g g i k l i m. c o m H A Z İ R A N B Ü LT E N İ w w w. g g i k l i m. c o m Biz kimiz? Hakkımızda GG İKLİM GRUP LİMAN HİZMETLERİ A.Ş. 2017 Nisan ayında faaliyet göstermeye başlamıştır. 2004 yılında kurulmuş olan İKLİM GRUP

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA UTİKAD Türkiye de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu

Detaylı

II. ULUSAL LOJĐSTĐK VE TEDARĐK ZĐNCĐRĐ KONGRESĐ

II. ULUSAL LOJĐSTĐK VE TEDARĐK ZĐNCĐRĐ KONGRESĐ II. ULUSAL LOJĐSTĐK VE TEDARĐK ZĐNCĐRĐ KONGRESĐ KONTEYNER TERMĐNALĐ PROJELERĐNDE YÜK OPERASYONLARININ SĐMÜLASYON YÖNTEMĐ ĐLE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Bayram Bilge SAĞLAM 1 ve Soner ESMER 2 1 Araş.Gör. Dokuz Eylül

Detaylı

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Dış Ticaretin Tanımı Bir ülkenin belli bir dönemde diğer ülkeler ile gerçekleştirdiği mal ve hizmet alım

Detaylı

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Planlama Amacı Ekonomideki gelişmelere bağlı olarak

Detaylı

ÇALI MA ALANLARIMIZ LİMANLAR

ÇALI MA ALANLARIMIZ LİMANLAR ÇALI MA ALANLARIMIZ LİMANLAR Son yıllarda özellikle liman i letmeciliği operasyonlarına odaklanmı olan irketimiz, büyüme stratejilerini de yine liman i letme faaliyetlerini arttırarak devam etmek üzerine

Detaylı

Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları. Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014

Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları. Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014 Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014 Akdeniz-Karadeniz Bölgesi nin alt-bölge taşımacılık dağılımları (1) Batı Akdeniz

Detaylı

MOBİL RIHTIM VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

MOBİL RIHTIM VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI MOBİL RIHTIM VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME 1. KURUMUN ADI : KURS PROGRAMI 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,

Detaylı

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya 1 Sunum İçeriği Genel Müdürlüğün Kuruluşu, Teşkilat Şeması ve Görevleri Liman Başkanlıklarının IMDG Kod Uygulamalarındaki

Detaylı

Park Hopa Limanı. Temel bilgiler. Tahıl Terminali. Balıkçı Rıhtımı. Yıllar İtibarıyla Yük hareketi (ton) +%15

Park Hopa Limanı. Temel bilgiler. Tahıl Terminali. Balıkçı Rıhtımı. Yıllar İtibarıyla Yük hareketi (ton) +%15 Park Hopa Limanı W E 28 498,37 32,292 465,745 29 583,813 28,96 555,717 21 Tahıl Terminali +%15 Balıkçı Rıhtımı 582,795 3,24 552,555 211 858,186 62,5 794,885 212 874,23 28,647 845,376 213 İşletmeci: PARK

Detaylı

ÜRETİM SİSTEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ

ÜRETİM SİSTEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ ÜRETİM SİSTEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ Üretim sistemleri hammaddelerin bitmiş ürüne dönüştürüldükleri sistemlerdir. Bu sistemler için oluşturulacak simülasyon modelleri tamamen üretim sisteminin tipine ve verilecek

Detaylı