KUZEY EGE KONTEYNER LİMANI AÇIK DEPOLAMA SAHASININ BOYUTLANDIRILMASINDA UYGUN ELLEÇLEME EKİPMANININ SEÇİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY EGE KONTEYNER LİMANI AÇIK DEPOLAMA SAHASININ BOYUTLANDIRILMASINDA UYGUN ELLEÇLEME EKİPMANININ SEÇİMİ"

Transkript

1 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu KUZEY EGE KONTEYNER LİMANI AÇIK DEPOLAMA SAHASININ BOYUTLANDIRILMASINDA UYGUN ELLEÇLEME EKİPMANININ SEÇİMİ Adem EREN, Dilay YILDIRIM, Ümit GÖKKUŞ Celal Bayar Üniversitesi, Müh. Fakültesi, İnşaat Müh. Böl., MANİSA Tel: Faks: ÖZET Limanlardaki açık depolama sahalarında bekleyen konteyner miktarlarının zaman içindeki dağılımlarının limanlarda karşılaşılan mertebelerde olduğu kabulü yapıldığında, günlük depolama maliyetinden toplam depolama maliyetine ulaşmak mümkün olmaktadır. Diğer taraftan seçilen ekipman boyut ve adedinin gerektirdiği ana yatırım maliyetinin amortizasyonu gerçekleştirilirse, limandan elde edilecek depolama maliyeti ile kıyaslanabilir. Çalışma kapsamında, Kuzey Ege Konteyner Limanının tahmin edilen gemi trafiği ve konteyner kapasitesine bağlı olarak liman art bölgesinde transit taşımacılık ve depolama işlemi yapılacaktır. Transit konteyner miktarı dışında kalan kargo için açık depolama kapasitesi ortaya çıkmaktadır. Kapasitesi belli olan bir depolama sahasına uygun seçilecek elleçleme ekipmanı ile açık depolama alanının boyutları arasındaki ilişki incelenecektir. Container Yard Optimization (CYO) yazılımı ile İzmir Limanı için simülasyon yapılıp, İzmir Alsancak Limanı- Kuzey Ege Konteyner Limanı benzetimi ile her işletim sistemine yönelik olarak elleçleme ekipmanlarının boyut ve sayıları ortaya çıkarılacaktır. Anahtar Kelimeler: Terminal Depolama Sahası, Elleçleme Ekipmanı, Simülasyon Feasible Handling Equipment Selection For Sizing Storage Yard of North Aegean Container Port ABSTRACRT Over time distribuitons of the container amounts, waiting in the open storage yards of ports, can be accepted rank of encountered at ports and possible to reach the total storage cost from daily storage cost. Otherwise size and number of the selected equipment required amortization of the main investment can achieve, storage cost obtain form the port can compare with it. Within the scope of this paper, depending on estimated ship traffic of North Aegean Container Port (NACP) and container capacity, transit transport and storage operation will be made in the hinterland of the port. Open storage capacity comes up for the cargo out of the amount of transit container. The relationship between the appropriate handling equipment for the storage yard which has a certain capacity and open storage yard will be

2 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu analyzed. Simulation of İzmir Port was made with Container Yard Optimization (CYO) program and with the simulation of İzmir Alsancak Port-NACP, size and number of handling equipments will be reveal intended for each operating system. Keywords: Terminal Storage Yard, Handling Equipment, Simulation 1 Giriş Konteyner taşımacılığına olan ihtiyaç küreselleşme ve ekonomik büyümenin bir sonucu olarak giderek önem kazanmış ve limanlar arasında rekabet oluşmasına neden olmuştur. Bu artan önem ve rekabet sonucunda konteyner terminallerindeki elleçleme ve depolama işlemlerinin önemi artmıştır. Konteyner terminallerinde depolama alanlarının boyutlandırılmasındaki amaç; elleçleme ekipmanlarının ve rıhtımların ekonomik kullanımını, liman trafiğinin depolama sahalarında uygun sürede tutulmasını, atıl ya da az kapasiteli depolama alanları oluşmamasını sağlamaktır. Şekil 1. Konteyner Terminal Sistemi (Kara, 2010) Limana gelecek olan konteynerin boyut, ağırlık, gideceği yer ve içindeki yükün ithal ya da ihraç edilmesi gibi özelliklerine bağlı olarak açık depolama sahası boyutlandırılır. Bu tasarımın operasyon kısmında konteynerlerin oluşturduğu blokların sıra, hat ve kat gibi detayları belirlenir. Bu yerleştirme parametreleri açık depolama sahasında kullanılacak uygun elleçleme ekipmanı seçiminde etkilidir (Şekil 1). 2 Konteyner Limanlarında Operasyon Ülkelerin giriş kapıları olan ve kazanç giriş-çıkışını sağlayan konteyner limanları, kargoların dağılım noktalarıdır. Limanlarda ithalat ve ihracat olmak üzere iki farklı kargo türü vardır, bu iki farklı tür için farklı prosedürler uygulanır. Terminaldeki boş konteynerler, konteyner yük istasyonunda (Cointainer Freight Station-CFS) yüklenir ya da yüklenmeden boş olarak da gönderilebilir. Dolu konteynerler ise iki tip; dolu yüklü konteyner (Full Container Load-FCL) ya da az yüklü konteyner (Low Container Load-LCL) olarak sınıflandırılır. Bir dolu yük konteyneri direk olarak depolama alanına ya da yüklenmek için gemiye gönderilir. Az yüklü konteyner ise depolama alanına ya da konteyner yük istasyonuna gönderilerek tamamen doldurulur. Bu kargo akışları terminal özellikleri göz önünde bulundurulduğunda limandan limana göre değişebilmektedir.

3 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Konteyner Liman Ekipmanları ve Özellikleri Konteyner limanlarında, depolama ekipmanları (konteyner depolama sahasında kullanılan ekipmanlar) ve rıhtım ekipmanları (liman yanaşma yerlerinde kullanılan ekipmanlar) olmak üzere iki tip ekipman vardır. Tablo 1. Başlıca Elleçleme Ekipmanları Tipleri Depolama Gantry Vinçleri (Raylı transteyner ve lastik tekerlekli transteyner) Depolama Ekipmanları Straddle Taşıyıcılar Forkliftler (Konteyner istifleyiciler, ön yükleyici, yan yükleyici ) Şasiler Rıhtım Ekipmanları Traktörler Hareketli Vinçler Köprü Gantry Depolama alanı ekipmanları depolama alanındaki konteynerleri elleçlemek görevini üstlenir, konteynerleri yanaşma ve giriş yerine aktarır. Tablo 1 de başlıca elleçleme ekipmanları listelenmiştir. 3.1 Depolama Ekipmanları Raylı Transteynerler (Rail-Mounted Transtainers) Büyük konteyner terminallerinde görülen bu ekipmanlar yüksek seviyelerde konteyner istiflemek için kullanılırlar. Konteynerleri altı kat yükseklikte ve on beş sıra genişliğinde istifleyebilirler. Diğer ekipmanlar ile kıyaslandığında bazı üstünlüklere sahiptirler. Bu üstünlükleri; yüksek derecedeki organize operasyonlara iyi bir şekilde uyum sağlamaları, düşük bakım maliyeti gerektirmeleri gibi özelliklerinden kaynaklanır. Bunun dışında yüksek altyapı maliyeti gerektirirler. Ayrıca raylara sabit olması dolayısıyla bir yığından diğerine kolay hareket edememektedirler (Şekil 2) Lastik Tekerlekli Transtaynerler (Rubber-Tired Transtainers) Lastik tekerlekli transteynerler, liman verimliliğini en üst düzeye çıkarmada yüksek katsayılar alan vinç türlerindendir. Bu ekipmanlar çok katlı konteyner istiflemek için kullanılırlar. Konteynerleri dört kat yükseklikte ve altı-yedi sıra genişliğinde istifleyebilirler. Diğer ekipmanlara göre üstünlükleri şunlardır; yüksek derecede organize operasyonlara iyi bir biçimde uyum sağlarlar, düşük bakım maliyetine sahiptirler. Bu üstünlüklerinden dolayı diğer ekipmanlarla kıyaslandığı zaman tercih edilirler. Şekil 2. Raylı Transteyner Şekil 3.Lastik Tekerli Transteyner

4 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Tekerlekli olmasından dolayı bir yığından diğerine esnek bir şekilde hareket edebilirler, bunun yanında büyük tekerlek yükleri nedeni ile yüksek altyapı maliyeti gerektirirler (Şekil 3) Straddle Taşıyıcılar (Straddle Carrier) Alanı verimli kullanma ve esnek hareket yeteneğinden dolayı terminal operasyonlarında çok kullanılan ekipmanlardandır. Konteynerleri hem yatay hem de düşey olarak istifleyebilir. Depolama yüksekliğine göre 2 ya da 3 kat istifleme yapabilir. Fakat bunun yanında satın alma ve bakım maliyetleri yüksektir. Ayrıca üstyapıya etki eden araç yükü ağırdır. Şekil.4.Streaddle Taşıyıcı Şekil.5. Şasi Operatörün görüşünün kısıtlı olması sebebi ile ciddi güvenlik kuralları uygulamayı gerektirir (Şekil 4) Şasiler (Chassis) Bu elleçleme ekipmanı bir römork şasisidir ve alanda kaldığı sürece konteyner de römork üzerinde durur. Şasiler kamu yollarında da yol aldığından dolayı donanımlı olmalıdır ve bu nedenden dolayı da pahalıdırlar (Şekil 5) Forkliftler (Forklifts) Genel olarak konteynerlerin depolama sahasınadki yer değişikliklerinde kullanılır. Forkliftler yatay ve düşey taşımada kullanılabilirler. Konteyner istifleme yüksekliği genelde iki ya da üç kattır. Hareket edebilmeleri için daha fazla alan gerekir, daha yavaş ve aynı zamanda tehlikelidirler. Tekerlek yükleri yüksektir. Bu sistem pratik olarak sadece düşük verimli terminallerde ve boş konteyner istiflemede kullanılır. Önden yüklemeli olanları boş konteynerleri 8 kat yükseklikte yükleyebilirler, bu yüzden depolama alanı faaliyetlerinde etkili bir şekilde kullanılabilirler (Şekil 6) Traktörler (Tractors) Bu ekipmanlar şasi konvoylarını taşımada kullanılır. Depolama alanının iç kısımlarında, istifleme alanından rıhtımlara taşıma için etkilidir (Şekil 7) Hareketli Vinçler (Mobile Cranes) Bu tip vinçler hareketlidir ve bir yerden başka bir yere gidebilir. Düşük kapasiteli limanlarda kullanılır (Şekil 8). Şekil 6. Forklift Şekil 7. Terminal Traktörü Şekil 8. Hareketli Vinç Genellikle liman trafiğinin az olduğu limanlarda tercih edilirler.

5 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Rıhtım Ekipmanları Bu ekipmanlar gemilerdeki konteynerlerin elleçlemesi, depolama ekipmanlarının yüklenmesi ve boşaltılmasında kullanılır Köprü Vinci (Bridge crane) Bu tip ekipmanlar rıhtımlardaki dar yanaşma yerleri için kullanılır. Konteylerin limandan ayrılmak üzere karadan gemiye yüklenmesi ve art alana gitmek üzere karaya aktarılması işlemini gerçekleştirmek üzere kullanılırlar (Şekil 9) Rıhtım Vinci (Gantry crane) En çok kullanılan ekipman tipidir, genel olarak gemilere yükleme-boşaltma yapmada kullanılır. Terminal operasyonlarının tamamlanması ve gemilerin limandan zamanında ayrılmasında büyük öneme sahiptir. Dünya çapında geniş ölçüde yüksek kapasiteli limanlar bu tipi kullanır. Diğer ekipmanlar ile kıyaslandığında kapasiteleri daha yüksektir ve oldukça pahalı donanımlardır. Gelişmiş limanlarda genellikle tercih edilirler.(şekil.10) Şekil 9. Köprü Vinci Şekil 10. Gantry Vinç 3.3 Elleçleme Sistemleri için Depolama Alanı Düzenleme Şemaları Depolama alanlarının boyut ve düzenleri geniş ölçüde terminaldeki işletim sistemine bağlı olarak değişmektedir. Sistemlere genellikle, konteyner taşıma ya da depolama için kullanılan ekipmanın ana elemanı adını vermektedir. Şekilde örnek bir elleçleme işlemi gösterilmektedir (Şekil 11). Şekil 11. Tipik Bir Elleçleme İşlemi

6 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Depolama alanı-apron ve yanaşma yeri arasındaki trafik düzeni için bilinen trafik aşışı Şekil.11 de görülmektedir Transteyner Sistem Bu sistemler ekipmanların ana elemanı transteyner olmasına göre adlandırılır. Bu vinçlerinin kullanımı ile çok katlı istifleme yoğunluğuna da ulaşılmıştır. Vinç altındaki konteynerler arası boşluk en azdır ve istifler arasındaki trafik şeritleri dönüş hareketi olmayacağı için daha dardır. Raylı vinç, lastik tekerlekli vince göre daha geniş açıklık gerektirmektedir ve bu nedenle biraz daha fazla boşluk gerektirir. Raylı vinçlerin önemli bir üstünlüğü otomasyona yatkın olmalarıdır. Sistemin raylı olmasından dolayı da sistem sabittir. Lastik tekerlekli vinçler raylı sisteme göre daha esnek çalışırlar. Bir yığından diğerine daha kolay yer değiştirebilirler. Terminaldeki istiflerin oldukça esnek olmayan durumda konumlandırılması, zemin koşulları gibi, birçok durumda, özel gidiş yolları inşa edilmesi gerekir. Bu sistemlerde konteynerler istif alanından apronlara ve tersine taşınmaktadır. Yatay taşıma için straddle taşıyıcılar veya kamyon ve treylerler (terminal şasileri) kullanılabilir. Bu sistemler yüksek verimli terminaller için elverişlidir. İstifleme vinçleri hızlı çalışır ve yüksek kapasiteye erişebilirler. Yatırım maliyetleri yüksektir, birim başına maliyeti makul düzeyin altında tutmak için çok sayıda konteyner elleçleme gereksinimine yol açar. Konteyner blokları arasındaki açıklık 5 metredir Straddle Taşıyıcı Sistem Bu sistemde, terminaldeki konteynerlerin taşınması ve istiflenmesi straddle taşıyıcılar tarafından yapılır. İstifleme kapasitesi şasi sistemlere göre daha yüksektir. Trafik şeritleri bir miktar daha dardır ve her yuva için gerekli olan boşluk daha küçüktür. İstifleme yüksekliği dört kata kadar çıkabilir. Bu makinelerin fiyatları ve bakımları pahalıdır. Hızlı hareket etmeleri sebebiyle operatör her zaman iyi bir görüş açısına sahip olmayabilir. Konteyner sıraları arasında 1,5 m açıklık ve 8 m. trafik yolu gerektirir Şasi Sistem Konteynerler römork üzerinde yer alırlar ve alanda kaldıkları sürece römork üzerinde beklerler. Üst üste istifleme mümkün değildir ama konteyner akışı etkilidir. Katlı istifleme olanağına sahip olmadığından geniş depolama alanı gerektirir Forklift Sistem Bu sistem yatay ve düşey taşıma için kullanılabilir. İstifleme yüksekliği genel olarak ithalat için iki ya da üç kat, ihracat için ise dört kat konteynerdir. Diğerleri ile karşılaştırıldığında, trafik şeritleri için daha fazla boşluk gerektirir, yavaş ve üstelik tehlikelidir. Konteyner sıraları arası için m. açıklığa ve 8 m. trafik yoluna ihtiyaç duyar. Tekerlek yükleri fazladır. Bu sistem pratik olarak sadece düşük verimli, yeterli boş alana sahip terminallerde ve daha çok boş konteynerleri istiflemede kullanılır. Elleçleme sistemlerinin arazi kullanım durumu, kapasite (günümüzdeki elleçleme ekipmanlarındaki teknolojik yenilikler bu parametreyi oldukça sık değiştirmektedir), gelecekteki geliştirmeye açıklık, ekipman maliyeti, işçi-sistem verimi ve işletme faktörlerine göre Tablo 2 de bir kıyaslaması görülmektedir. Bu sistemlerin liman stok sahasını kullanım düzenleri de sistemdeki ekipmanlara bağlı olarak değişmektedir. Dünyada konteyner imalatında ve boyutlarında çok sık olmamakla birlikte değişiklikler ve ebatlarında ve taşıyabilecekleri ağırlıklarda artışlar olmaktadır ancak bu değişiklikler çok kayda değer oranda değildir.

7 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Tablo 2. Elleçleme Sistemlerinin Karşılaştırılması (UNCTAD, 1978) Sistem Özelliği Traktör-Şasi Sistem Straddle Taşıyıcı Sistem Köprü Kreyn (lastik tekerlekli-raylı) Sistem Forklift Sistem Arazi kullanımı Çok zayıf 185 TEU/hektar İyi 385 TEU/hektar Çok iyi 750 TEU/hektar Zayıf 275 TEU/hektar Kapasite - 25 m²/teu 25 m²/teu 60 m²/teu Terminal geliştirme maliyeti Çok düşük Yüksek kaliteli üstyapı gerektirmez Orta Yüksek kaliteli üstyapı gerektirir Yüksek Kreyn yüküne dayanıklı üstyapı gerektirir Yüksek Üstyapısı ağır yüke dayanım gerektirir Ekipman maliyeti Yüksek Çok sayıda şasi gerektirir Orta Altı straddle taşıyıcı/gemi/kreyn Yüksek Orta Düşük trafik için maliyet etkin Bakım maliyeti Düşük Yüksek Düşük Orta İşçilik-Kreyn Operasyonlar ı Yüksek 28 personel Düşük kalifiye işçilik yeterli Düşük 22 personel Kalifiye personel gerekli Yüksek 29 personel Orta kalifiye personel gerekli Orta 26 personel Orta kalifiye personel gerekli İşletim faktörleri İyi erişebilirlik Basit terminal organizasyon Yüksek esneklik İyi istifleme İyi alan kullanımı Çok yönlü, değişken ekipman Şekil 12. Lastik Tekerlekli Transteyner Sistem Saha Düzeni Şekil 13. Raylı Transteyner Sistem Saha Düzeni

8 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Şekil 14. Straddle Taşıyıcı Elleçleme Sistemi Düzeni Şekil 15. Şasi Sistem Düzeni Şekil 16. Forklift Elleçleme Sistemi Düzeni Dolaşımdaki konteynerlerin büyük oranını 2.44x2.59x6.06 m ebatlarındakiler oluşturmaktadır ve hesaplarda bu ölçüde bir konteynerin taban alanı baz alınmış ve 1 TEU (Twenty equivalent unit-20 fit eşdeğer birim) kabul edilmiştir. 4 Yöntem - CYO Modeli CYO Modeli (Eren, 2003) konteyner limanlarında stok sahalarının maliyet optimizasyonunu yapan bir simülasyon yazılımı olarak geliştirilmiştir. Model, stok sahaları için, kuyruk modeli, hedef fonksiyonu simüle eden Monte-Carlo simülasyonu ve envanter yöntemi ile test edilmiştir. Temelde gemi varış dağılımını, bu gemilerle gelen ve giden konteyner dağılımını (boş-dolu, transit, 2 TEU ya da tek TEU vb gibi özellikleri de dikkate alarak), art bölgeden ve art bölgeye karayolu ve demiryolu ile gelen ve giden konteyner dağılımlarını, stok sahasında bekleme süreleri dağılımını simüle etmekte, elde edilecek geliri ve demurajı dikkate alarak uygun yatırım için olması gereken stok sahası büyüklüğünü vermektedir Şekil 17. İthalat ve ihracat yükleri için liman ücretlendirme tarife seçimi

9 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Şekil 18. Kara kaynaklı konteyner trafik dağılım belirleme ara yüzü Şekil 19. İthalat ve ihracat konteynerlerinin farklı elleçleme sistemleri için stok sahası alan ihtiyacı Şekil 20. Simüle edilen stok sahasının konteyner miktarlarının günlük değişimi

10 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Bir modülü ise, stok sahasında bekleyen ihracat ve ithalat konteyner mikatarlarına göre gerekli istif alanı büyüklüğünü, bir önceki bölümde bahsi geçen farklı elleçleme sistemleri için (Şekil 12, 13, 14, 15 ve 16 da belirtilen yerleşim planına uyarak) metrekare olarak vermektedir. Şekil 17, 18, 19 ve 20 de CYO yazılımının bazı arayüzlerini göstermektedir. 5 İzmir Limanı Örneğinin CYO Modeli ile Simülasyonu ve Sonuçları İzmir limanı, CYO modeli ile aşağıda Tablo 3 te verilen 2002 verileri kullanılarak simüle edilmiş ve optimum TEU luk bir stok sahası ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Aylar Gemi Sayıs ı Tablo 3. İzmir Limanı Deniz Yolu ile Gelen Trafik Verileri (2002) Boşaltılan Yüklenen Dolu Boş Dolu Boş TEU Ton 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmu z Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam TEU Ton Tablo 4. İzmir Limanı Kara Yolu ile Gelen Trafik Verileri (2002) Kamyon ile Gelen Tren ile Gelen Kamyon ile Gelen Tren ile Gelen Aylar Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs ' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

11 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Kuzey Ege Konteyner Limanına ton yük beklenmektedir [10 ] yılı verilerine göre (Tablo 5) ülkemiz limanlarına aşağıdaki yükler gelmiştir. Tablo Yılı Ülkemiz Limanlarındaki Toplam Elleçleme (T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, 2010) Aylar Adet TEU Ton Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Bu tabloya göre bir TEU ortalama ton olarak gerçekleşmiştir. İyimser bir düşünce ile 1 TEU yükün 10 ton alınabileceği görülmektedir. Kuzey Ege Konteyner Terminali ne beklenen konteyner miktarı /10= TEU kadardır. Kuzey Ege Konteyner Terminali için hangi verimlilikte hangi elleçleme sistemi kullanılacağı henüz belli değildir. Raylı Transteyner Lastik Tekerlekli Transteyner Straddle Taşıyıcı Yandan Yükleyici Forklift/Önde n Yükleyici Kat Sayıs ı Hat Sayıs ı Tablo 6. Gelen Konteyner Sahası Sıra Sayıs ı Sırala r Arası Açıklı k (cm) Hatlar Arası Açıklı k (cm) Dolulu k Oranı Gerekli Alan (m²) Blok Sayıs ı Blo k Dışı Sıra Şasi

12 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Raylı Transteyner Lastik Tekerlekli Transteyner Straddle Taşıyıcı Yandan Yükleyici Forklift/Önden Yükleyici Kat Sayısı Hat Sayısı Tablo 7. Giden Konteyner Sahası Sıra Sayısı Sıralar Arası Açıklık (cm) Hatlar Arası Açıklık (cm) Doluluk Oranı Gerekli Alan (m²) Blok Sayıs ı Şasi Blo k Dışı Sıra 6 Kuzey Ege Konteyner Limanı-İzmir Benzetimi Tablo 10 da Kuzey Ege Konteyner Terminali ye gelmesi beklenen TEU için farklı elleçleme sistemlerine gore yaklaşık gerekli alan ihtiyacı değerleri bulunmaktadır. Tablo 8. Farklı Elleçleme Sistemlerine Göre Alan İhtiyacı Elleçleme sistemi Raylı Transtainer (Köprü Kreyn) Lastik Tekerlekli Transtainer (Köprü Kreyn) Straddle Taşıyıcı Önden Yükleyici (Forklift) İstif yüksekliği 6 Açıklama 14 konteyner açıklı, 15 sıra bloklar şeklinde Sistem için gerekli alan (m 2 ) z m slotluk alan ihtiyacı. Bir konteyner alanı: 2.44x6.06=14.8 m sıra=47 blok (her blok 15 sıra hesabı ile). Transtainer hareket alanları ihmal edilmiştir. 4 6 konteyner açıklı, 15 sıra bloklar şeklinde z m slotluk alan ihtiyacı. Bir konteyner alanı: 2.44x6.06=14.8 m sıra=117 blok (her blok 15 sıra hesabı ile). Transtainer hareket alanları: m 2 transtainer hareket alanı eklenmiştir. 3 1 konteyner açıklı, 5 sıra yatay 30 sıra düşey bloklar şeklinde z m slotluk alan ihtiyacı. Bir konteyner alanı: 3.19x6.4=20.4 m blok (her blok 5x30 slot hesabı ile). Stradddle Taşıyıcı hareket alanları: konteyner ebatlarına eklenmiştir, Bloklar arası alan m 2 straddle taşıyıcı hareket alanı olarak eklenmiştir. 2 Yan yana 2 sıra z m slotluk alan ihtiyacı. Bir konteyner alanı: 2.44x6.06 m blok (her blok 2x7 slot hesabı ile). Bloklar arası taşıyıcı hareket alanı olarak m 2 gerekli alan ihtiyacına eklenmiştir

13 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Limanda alan gereksinimi karşılanabilecek düzeyde bir alan zaten kamu alanı olarak bulunmaktadır. Ekipman maliyetleri dikkate alındığında Lastik tekerlekli ya da Straddle Taşıyıcı seçenekler uygun alınabilir. 7 Sonuç ve Öneriler Kuzey Ege Konteyner Terminali için yük kestirimi için ön fizibilite kapsamında yurtiçinde talebi karşılayacak olan Haydarpaşa, Derince, Mersin ve İzmir limanlarının kapasite kullanımından artan ancak elleçleme için yeni bir gereksinim duyulacak miktarda olan konteyner hacmi ile Doğu Akdeniz limanlarından gelebilecek ve Yakın Asya ülkelerine transfer edilebilecek yükler için yük tahminlemesinden elde edilen değerler, bu çalışmada CYO yazılımıyla simülasyona tabi tutulmuştur. Olabilecek ekipmanlar irdelenerek gerekli depolama alanı hesaplanmıştır. Kesin etüdler için detaylı çalışmaların yapılma gereği sözkonusudur. Alan Raylı Köprü Kreyn TEU için Alan İhtiyacı Alan (m2) Lastik Tekerlekli Kreyn Straddle Taşıyıcı Önden Yükleyici Forklift Şekil 21. Farklı elleçleme sistemlerine göre TEU için alan ihtiyacı Tablo.8 ve Şekil.21 den, raylı köprü kreyn elleçleme ekipmanı olarak seçildiğinde diğer lastik tekerlekli kreyn, straddle taşıyıcı ve forklift elleçleme sistemlerine göre oldukça düşük alan ihtiyacı olduğu görülmektedir. Ancak bu elleçleme sistemleri için farklı istifleme yüksekliği ve bir sıradaki konteyner sayıları ile farklı konfigürasyonlar yapılabilir. Bu durumda alan ihtiyaçları tabloda belirtilen alan ihtiyaçlarından bir miktar farklı çıkacak ancak birbirleri arasındaki sıralama değişmeyecektir. Bu elleçleme sistemlerinin aynı zamanda donanım, verimlilik gibi parametrelerine göre de fiyatları farklıdır. Kuzey Ege Konteyner Limanı bölgesinde gelecekteki kapasite artımı da düşünülürse yeterli kamu alanı bulunmaktadır. Bu nedenle alan ihtiyaçları yüksek de olsa lastik tekerlekli köprü kreyn, straddle taşıyıcı ve forklift seçenekleri de uygulanabilir bulunmaktadır. Her ne kadar çalışmada tek bir sistemin alan ihtiyacı çıkarılsa da bu sistemler bir yada birkaçı ile, birlikte çalışacak şekilde konfigürasyonlarda yapılabilmektedir. Bu nedenle sistemlerin alan içinde pozisyonlarını da düşünerek bütün bir sistemin performansını belirlemek için çok farklı verimlilikte ve konfigürasyonlarda ekipman senaryoları ile sistemin bütününün benzetimi yapılmasında fayda görülmektedir. Dünya da iletişim ve otomasyon sistemlerindeki gelişmeyle birlikte raylı köprü taşıyıcılara kayma eğilimi bulunmaktadır. Bu avatajlarından dolayı ilk yatırım bedelleri yüksek de olsa bu sistemin kullanılmasında fayda görülmektedir.

14 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 8 Kaynaklar 1. Anon., Report of Demersal Fisheries Resources in the Republic of Turkey, Sanyo Techno marine, JICA, AFF, JR.(63), 93-37, Canivar, D., Gokkus, U. & Eren, A., 2007: Storage Area Requirements For Sustainability Of Izmir Container Port, Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri dergisi 3. Col, M., Gokkuş, Ü., Appliation of Monte-Carlo Simulation in İzmir Alsancak Port, Second National Symposium on Econometry and Statistics, İzmir, Çiçek, R., İzmir Port and Container Port Applications, İstanbul Teknik Üniversitesi, The Academy of Maritime, İstanbul, D.T.O., Marine Sector Report, p İstanbul, Duran, F.M., Gökkuş, Ü., Queuing Modelling of Ship Arrival and Service Distributions in İzmir Alsancak Port, Second National Symposium on Econometry and Statistics, İzmir, Eren, A., Gökkuş, Ü., Container Traffic Forecast and Storage Capacity of İzmir Port, Advances in Civil Engineering, Third Technical Congress, Hydraulic Engineering Vol.III, ODTÜ, Ankara. 8. Eren, A., (2003) Optimum Planning of Container Yards, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. 9. Eren, A., Gokkus, U., 2007: Future Berth Requirements For Sustainability Of Izmir Container Port Services, Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 10. Gökkuş, Ü., Varol, B. Y., Eren, A., Kuzey Ege Konteyner Terminali Konteyner Kapasitesi, 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 2011). 11. Kara, G., Liman ve Terminaller, Konteyner Limanları ve Yükleme-Boşaltma Araçları, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, Nebioğlu, M., Eren, A., Gökkuş, Ü., Statistical Data Evaluation in Calculating Optimum Bert Lenght of Ports, Second National Symposium on Econometry and Statistics, İzmir, Oza, H. P., Oza, G. H., Dock and Harbour Engineering, Charotar Book Stall, India. 14. Quinn, A. D., Design and Construction of Ports and Marine Structures, Mc Graw Hill Book Co., New York. 15. T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Haziran 2010 İstatistikleri 16. TCDD, Haydarpaşa, İzmir ve Mersin Limanları günlük, aylık ve yıllık Konteyner Trafiği Verileri, Ankara Ulaştırma Bakanlığı, Yılları Ulaşım ve Telekominikasyon Planı, Ankara. 18. UNCTAD, Port Development: a Handbook for Planners in Developing Countries, Newyork, Yuksel, Y.,Cevik E. Ö, Kıyı Mühendisliği, Beta Press,Istanbul,

KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMULASYON MODELİ

KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMULASYON MODELİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMULASYON MODELİ Soner

Detaylı

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 26: 11-41 Yusuf BAYRAKTUTAN Mehmet ÖZBİLGİN Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri The Impact of Ports

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

Türkiye de Gemi Taşımacılığının Bazı Ekonomik Göstergelere Etkisi. The Effect of Maritime Transport on Some Economic Indicators in Turkey

Türkiye de Gemi Taşımacılığının Bazı Ekonomik Göstergelere Etkisi. The Effect of Maritime Transport on Some Economic Indicators in Turkey Volume 3 Number 2 2012 pp. 97-109 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkiye de Gemi Taşımacılığının Bazı Ekonomik Göstergelere Etkisi Oya Korkmaz a Özet: Bu çalışmada, Türkiye deki limanlara 2004-2010

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ Giriş Taşımacılık Sistemini Etkileyen Çevresel Faktörler Taşımacılık Sisteminin Altyapısı Taşıma Türleri Tekli Hizmet Seçenekleri Çoklu Hizmet Seçenekleri

Detaylı

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ SONUÇ RAPORU CİLT 1 DOLSAR MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ DOLFEN

Detaylı

ÜNİTE. TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ Doç. Dr. Hakan KİTAPÇI. Ali Karaaslan İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNTERMODAL VE KARMA TAŞIMACILIK

ÜNİTE. TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ Doç. Dr. Hakan KİTAPÇI. Ali Karaaslan İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNTERMODAL VE KARMA TAŞIMACILIK HEDEFLER İÇİNDEKİLER İNTERMODAL VE KARMA TAŞIMACILIK Temel Kavramlar Karma Taşımacılık Karma Taşımacılığın Faydaları Karma Taşımacılık Yönetimi Modlar Arası Taşımacılık Konteyner Taşımacılığında Güvenlik

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER

Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER AhmetGSelimGKOCATÜRK,GYalçınGÜNSAN RÜZGÂRaENERJİaSANTRALLERİNİNaTARİHSELaGELİŞİMİaVEaAÇIKaDENİZaRÜZGÂRaENERJİ SANTRALLERİNİNaTİPLERİ TolgaGAYCI,GBarışGBARLAS İSTANBULaŞEHİRaHATLARI

Detaylı

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2752 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1710 ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Muhittin Hakan DEMİR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Atıl TAŞER (Ünite 3, 7) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI. PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI. PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER Tanımlar... 13 1.Havaalanı Planlaması...

Detaylı

TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞL-DR-2014-0002 TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA

Detaylı

TÜRKİYE DE İLLERİN LOJİSTİK MERKEZ YATIRIM DÜZEYLERİNİN BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DE İLLERİN LOJİSTİK MERKEZ YATIRIM DÜZEYLERİNİN BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ TÜRKİYE DE İLLERİN LOJİSTİK MERKEZ YATIRIM DÜZEYLERİNİN BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ Yusuf BAYRAKTUTAN * Mehmet ÖZBİLGİN ** ÖZ Lojistik ilintili faaliyetlerin bir araya getirildiği yerler olan

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

EME 3105 SİSTEM SİMULASYONU Hafta 1

EME 3105 SİSTEM SİMULASYONU Hafta 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EME 3105 SİSTEM SİMULASYONU Hafta 1 Yrd.Doç.Dr.Beyazıt OCAKTAN Benzetim (Simülasyon) in Tarihsel Gelişimi Simülasyon kelimesinin modern anlamda

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU KÜRESEL VE ULUSAL SEVİYEDE YAŞANAN GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ Rapor No. 15 // 16 Ocak 2015 Raportör: Volkan

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

ULUSLARARASI LOJİSTİK

ULUSLARARASI LOJİSTİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2625 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1593 ULUSLARARASI LOJİSTİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Güvenç ŞAHİN (Ünite 1) Doç.Dr. Aydın SİPAHİOĞLU (Ünite 2,3) Dr. Zehra KAMIŞLI

Detaylı

METRO ĐSTASYON VE TÜNELLERĐNDE HAVALANDIRMA SĐSTEMĐ TASARIMI

METRO ĐSTASYON VE TÜNELLERĐNDE HAVALANDIRMA SĐSTEMĐ TASARIMI METRO ĐSTASYON VE TÜNELLERĐNDE HAVALANDIRMA SĐSTEMĐ TASARIMI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksel Lisans Tezi Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Şadiye AKGÜL LALOĞLU Danışman : Prof. Dr.

Detaylı

Eminönü İçin Bir Trafik Tıkanıklık Fiyatlandırması Modeli *

Eminönü İçin Bir Trafik Tıkanıklık Fiyatlandırması Modeli * İMO Teknik Dergi, 2010 4995-5022, Yazı 327 Eminönü İçin Bir Trafik Tıkanıklık Fiyatlandırması Modeli * Haluk YÜKSEL* Mustafa Sinan YARDIM** Mustafa GÜRSOY*** ÖZ Bu çalışmada, İstanbul un ağır trafik problemi

Detaylı

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 2.1. GİRİŞ Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi,

Detaylı

Derginin Sahibi: Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu adına Prof. Dr. A. Güldem CERİT. Prof. Dr. A.

Derginin Sahibi: Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu adına Prof. Dr. A. Güldem CERİT. Prof. Dr. A. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK DERGİSİ CİLT 1 SAYI 1 YIL: 2009 Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460 ISSN No: 1308-9161

Detaylı

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, 2008, 227-255 STRATEJİK BİR KARAR: GEMİ ALIM-SATIMI ZAMANLAMASI Tevfik ARSLAN * ÖZET Yatırım kararları, işletmeler açısından stratejik öneme sahip kararlardır.deniz

Detaylı

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı,

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı, 7.3. DENİZYOLU Genel Ülkemiz Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında doğal bir köprü olma konumu ile taşımacılık yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye üç kıtanın geçiş yollarında olan coğrafi

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

YAYINCIDAN. Saygılarımızla. Yayın Kurulu. TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI adına. Sahibi Nurettin Çalışkan. Yazı İşleri Müdürü Ahmet Dursun Alkan

YAYINCIDAN. Saygılarımızla. Yayın Kurulu. TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI adına. Sahibi Nurettin Çalışkan. Yazı İşleri Müdürü Ahmet Dursun Alkan YAYINCIDAN TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI adına Sahibi Nurettin Çalışkan Yazı İşleri Müdürü Ahmet Dursun Alkan Yayın Kurulu Ahmet Ergin Emra Kızılay Metin Subaşı Muhsin Aydın Osman Kolay Osman Ender Kalender

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ AYDIN MURAT TARMAN YÜKSEK LİSANS TEZİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK YÖNETİMİ PROGRAMI DANIŞMAN Prof.Dr. Mehmet

Detaylı